ECDL CORE. UŜytkowanie komputera. Opracowała: Katarzyna Orzeł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECDL CORE. UŜytkowanie komputera. Opracowała: Katarzyna Orzeł"

Transkrypt

1 ECDL CORE Moduł 2 UŜytkowanie komputera Opracowała: Katarzyna Orzeł

2 ECDL CORE Moduł System Operacyjny

3 Restart komputera Gdy program się zablokował i procesor lub pamięć RAM nie moŝe sobie poradzić z zadaniem uŝytkownik moŝe skorzystać z menadŝera zadań wywołując jego okno kombinacją klawiszy Alt+CTRL+Delete. Gdy nie uŝytkownik nie moŝe wywołać wspomnianego okna, a komputer dalej jest zablokowany, to zostaje tylko reset za pomocą przycisku reset na obudowie jednostki centralnej.

4 Funkcja Pomoc W kaŝdym programie jest dostępna funkcja Pomoc. Funkcja pomoc ułatwia uŝytkownikowi odnalezienie programu, bądź uzyskanie porady na jego temat. Do tej funkcji moŝna dostać się min. za pomocą klawisz F1.

5 Panel sterowania W panelu sterowania uŝytkownik moŝe dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących sytemu operacyjnego i komputera przy którym siedzi. Znajdziemy w nim wiele wyspecjalizowanych narzędzi do zmieniania wyglądu i zachowania systemu Windows.

6 Konfiguracja pulpitu Konfiguracja daty i czasu; Konfiguracja głośności; Konfiguracja opcji wyświetlania (ustawienia kolorów, tła, rozdzielczości ekranu, wygaszacza ekranu); Konfiguracja języka klawiatury.

7 Instalacja i deinstalacja programów

8 Praca z ikonami Plik Folder Skrót Kosz Dyski twarde Dyski miękkie

9 Praca z ikonami Wybór i przenoszenie folderów; Tworzenie i usuwanie ikon; UŜycie ikon w celu otwierania pliku folderu, programu.

10 UŜycie okien Wygląd okna programu w Windows; Zwijanie, powiększanie, zmniejszanie, zmiana rozmiaru, przenoszenie, zamykanie okna; Poruszanie się między otwartymi oknami;

11 ECDL CORE Moduł Zarządzanie plikami

12 Podstawowe pojęcia Struktura hierarchiczna plików i folderów; Przechowywanie plików: dysk twardy, dyski sieciowe, pendrive, CD-RW, DVD-RW, Blu-ray Disc (BD). CD-R (ang. Compact Disc Recordable, nagrywalna płyta kompaktowa) płyta CD z moŝliwością jednokrotnego zapisu CD-RW (ang. Compact Disc ReWritable) -płyta CD z moŝliwością wielokrotnego nagrywania (ok razy) za pomocą odpowiedniej nagrywarki komputerowej.

13 Podstawowe pojęcia Znajomość jednostek pomiaru wielkości plików i folderów: b,b,kb,mb,gb: 1b=1 lub 0 1B=8b 1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1TB=1024GB

14 Archiwizacja Archiwizacja (ang. backup) to proces wykonywania kopii danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą, wskutek wystąpienia takich zdarzeń losowych jak: powódź, poŝar, włamanie, awaria sprzętu lub oprogramowania, czy skasowanie ich przez uŝytkownika. A takŝe przenoszenia danych z systemów komputerowych na inne nośniki w celu zredukowania ilości danych, np. juŝ niepotrzebnych w głównym systemie komputerowym (bazie danych). Archiwizacja moŝe obejmować zarówno dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez uŝytkownika (dokumenty tekstowe, obrazy, filmy, bazy danych itp.), a takŝe elementy systemu (pliki konfiguracyjne, rejestry), czy nawet całe systemy operacyjne (partycje lub dyski twarde). Niektóre formy archiwizacji: kopie analogowe (wydruki dokumentów); kopiowanie na nośniki wymienne (np. płyty CD-R, płyty DVD-R, Blu-ray); kopiowanie na inny dysk tego samego komputera (np. RAID); kopiowanie na taśmę magnetyczną; kopiowanie na inny komputer (np. kopia zwierciadlana, serwer plików); zautomatyzowana archiwizacja online (np. Przeklej.pl).

15 Pliki i foldery Wyświetlenie okna z informacją o nazwie i wielkością folderu oraz jego połoŝeniu na dysku. Powiększanie, zwijanie widoku napędów folderów, folderów. Poruszanie się po drzewie folderów (przejście do pliku lub folderu). Tworzenie folderu i kolejnego podfolderu.

16 Praca z plikami Identyfikacja popularnych typów pliku: pliki edytorów tekstu, pliki arkuszy kalkulacyjnych, pliki baz danych, pliki prezentacji, pliki przenośnych dokumentów, pliki obrazów, pliki dźwiękowe i filmy, pliki skompresowane, pliki czasowe, pliki wykonywalne.

17 Praca z plikami Otwarcie aplikacji edytora tekstu. Wprowadzenie tekstu wiersza do pliku, nazwanie pliku wiersz.rtf i zapisanie pliku w odpowiednim miejscu na dysku: Moje_dokumenty/akademia_przyszlosci/gr_I/ Nazwisko_Imię_klasa/ECDL

18 Praca z plikami Zmiana atrybutów pliku: tylko do odczytu lub z moŝliwości edycji (właściwości pliku). Sortowanie plików w sposób rosnący, malejący wg: nazwy, rozmiaru, typu, daty modyfikacji (widok szczegółowy plików). Rozumienie zasad dobrych praktyk odnoszących się do nazewnictwa plików i folderów: uŝywanie odpowiednio dobranych nazw pomocnych w odnalezieniu i organizacji zbioru plików i folderów (np.: sprawdzian.doc, zamiast plik1.doc). Zmiana nazw plików, folderów.

19 Kopiowanie, przenoszenie Zaznaczanie plików, folderów pojedynczo lub grupami w sposób ciągły lub dowolnie wybranych z zaznaczonej listy (ctrl+a, ctrl+ plik wybrany myszą). Kopiowanie plików, folderów pomiędzy folderami i dyskami (opcja eksploruj). Przenoszenie plików, folderów pomiędzy folderami i dyskami (przeciągnij i upuść).

20 Usuwanie, odzyskiwanie Usuwanie plików, folderów do kosza: usuń podfoldery i pliki z folderu szkoła. Odzyskiwanie plików, folderów z kosza: odzyskaj pliki usunięte z folderu szkoła i sprawdź gdzie zostały odzyskane-w jakie miejsce komputer je zapisał. Usuwanie zawartości kosza: usuń wszystkie dokumenty i fodery, które są w koszu.

21 Szukanie Znak? wpisywany w zapytanie wyszukaj oznacza jeden znak wpisywany z klawiatury, np.: ala.jpg = al?.jpg lub a?a.jpg lub?la.jpg Znak * wpisywany w zapytanie wyszukaj oznacza ciąg znaków wpisywany z klawiatury, np.: ala.jpg = a*.jpg lub ala.*

22 ECDL CORE Moduł Programy narzędziowe

23 Kompresja plików Programy do kompresji plików to np.: 7-Zip ArchiveExpert ArchiveXP EnZip FilZip IZArc KGB Archiver PeaZip PicoZip PKZIP PowerArchiver PowerZip TUGZip QuickZip UltimateZip WinAce WinRAR WinUHA WinZIP ZipCentral ZipGenius ZippHO ZipWave

24 Kompresja plików - formaty Program powinien przede wszystkim dysponować moŝliwością otwierania archiwów w wielu formatach. Do najczęściej obecnie uŝywanych moŝna zaliczyć: ZIP, ARJ, CAB, ACE, RAR, 7-zip.

25 Wirus komputerowy Wirus komputerowy najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody uŝytkownika. Wirus komputerowy w przeciwieństwie do robaka komputerowego do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę uŝytkowników. Często wirusami komputerowymi mylnie nazywane są wszystkie złośliwe programy. Do zwalczania, usuwania i zabezpieczania się przed wirusami uŝywane są programy antywirusowe

26 Programy antywirusowe Program antywirusowy (antywirus) program komputerowy, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych. Współcześnie najczęściej jest to pakiet programów chroniących komputer przed róŝnego typu zagroŝeniami. Programy antywirusowe często są wyposaŝone w dwa niezaleŝnie pracujące moduły: skaner bada pliki na Ŝądanie lub co jakiś czas; słuŝy do przeszukiwania zawartości dysku, monitor bada pliki ciągle w sposób automatyczny; słuŝy do kontroli bieŝących operacji komputera. Program antywirusowy powinien równieŝ mieć moŝliwość aktualizacji definicji nowo odkrytych wirusów, najlepiej na bieŝąco, przez pobranie ich z Internetu, poniewaŝ dla niektórych systemów operacyjnych codziennie pojawia się około trzydziestu nowych wirusów. Współcześnie programy antywirusowe jako jedyna linia obrony nie wystarczają. Obecnie poza skanerem, monitorem i modułem do aktualizacji sygnatur z sieci, pakiet antywirusowy zawiera często takŝe zaporę sieciową, moduły kontroli przesyłek poczty elektronicznej i plików pobieranych z sieci, moduł wykrywania i zapobiegania włamaniom, skaner pamięci i straŝnika MBR. Wszystkie te moduły posiadają programy typu internet security - np. Kaspersky Internet Security, jednak moŝna je zainstalować oddzielnie.

27 ECDL CORE Moduł Drukowanie

28 Opcje drukarki Zmiana drukarki domyślnej na liście drukarek zainstalowanych w systemie. Instalacja nowej drukarki na komputerze.

29 Wykonywanie czynności ci drukowania Drukowanie dokumentu w programie edytora tekstu. Wyświetlanie informacji o postępie drukowania w programie (kolejka drukowania). Wstrzymanie, wznowienie, usuwanie zadania drukowania przy uŝyciu programu zarządzającego drukowaniem.

30 ECDL CORE Moduł 2 EGZAMIN

31 EGZAMIN Próbne (przykładowe) egzaminy znajdziesz na stronach: hp?option=com_content&task=view&id=180&itemi d=84 I na wielu innych, wystarczy poszukać. Sprawdź swoje wiadomości.

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL European Computer Driving Licence Syllabus wersja 5.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej:

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem Moduł B1 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Podstawy pracy z komputerem. Sylabus opisuje zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Spis treści Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Część I Na początek bezpieczeństwo... 43 Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista... 45 Nowy wygląd i wrażenie...46 Przerzucanie okien 3W...46 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Użytkowanie komputerów

Moduł 2 Użytkowanie komputerów Moduł 2 Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

2. Zrozumieć środowisko GUI

2. Zrozumieć środowisko GUI 2-1 2. Zrozumieć środowisko GUI 2.1 Wstęp Graficzne środowisko pracy (GUI Graphical User Interface) w Linuksie, w przeciwieństwie do systemu Microsoft Windows, jest programem opcjonalnym. Oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych

Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych 1 z 31 Windows: Przegląd wybranych programów narzędziowych Oprogramowanie narzędziowe rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia Windows 8.1 PL. Biblia Autorzy: Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow Twój przewodnik po Windows 8.1! Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Zagadnienia omawiane na wykładzie: Ogólne pojęcia Budowa komputera Rodzaje oprogramowania komputerowego Omówienie edytorów tekstu, zasad składu tekstu Wstęp Sieci komputerowe Internet

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo