1. Wprowadzenie Główne menu programu FINKA-MAG Instalacja systemu 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie 4. 1.1. Główne menu programu FINKA-MAG 4 1.2. Instalacja systemu 5"

Transkrypt

1 1 Warszawa 2009r.

2 S P I S T R E Ś C I 2 1. Wprowadzenie Główne menu programu FINKA-MAG Instalacja systemu Pierwsza instalacja Instalacja wersji wielofirmowych Instalacja nowej wersji Informacje dodatkowe Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Nazwa firmy i inne parametry Hasła użytkowników programu Określenie sposobu opisywania towarów i wyznaczania cen Określenie trybu wystawiania dokumentów Redagowanie list systemowych Współpraca z drukarką fiskalną Parametry drukarek Korzystanie z klawiatury Czynności techniczne wykonywane okresowo Otwarcie nowego roku Kopia danych Odtwarzanie danych z kopii Sprawdzenie wewnętrzne Lista asortymentów Organizacja listy asortymentów Wpisywanie nowych asortymentów na listę Kalkulacja cen sprzedaży wg cen dewizowych Lista kontrahentów Wystawianie dokumentów Rodzaje cen w dokumentach Sposoby wystawiania dokumentów Rodzaje dokumentów Typowa budowa dokumentów Wystawianie dokumentów Wybór rodzaju dokumentu Numer dokumentu - nowy dokument lub modyfikacja istniejącego Pozostałe informacje nagłówkowe Sposób zapłaty Wpisanie lub wybór kontrahenta Wpisywanie pozycji dokumentu Wpisywanie stopki dokumentu Adnotacja o zapłacie Zakończenie wpisywania dokumentu Faktury i faktury wewnętrzne Numeracja dokumentów i parametry techniczne Rodzaje i znaczenie dokumentów Faktury wewnętrzne według kwot dewizowych Faktury na przedpłaty Wystawianie KP, KW i przelewów 36

3 Współpraca z Homebanking Wystawianie dokumentu na podstawie innego Wystawianie dokumentu pochodnego Wystawianie dokumentu pochodnego na podstawie kilku dokumentów Kompletacja wyrobów i wystawianie dokumentów rozchodu surowców Modyfikacja dokumentów Zatwierdzanie dokumentów ZESTAWIENIA Kartoteka magazynowa Zestawienia stanów magazynowych Zestawienia przychodów, rozchodów lub sprzedaży Arkusz remanentowy Zestawienia dokumentów Deklaracja INTRASTAT Ewidencja zapłat Sposób zapłaty i adnotacja o zapłacie Zestawienie zapłat 48

4 1. Wprowadzenie 4 System FINKA-MAG jest łatwym w użyciu programem do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz wystawiania dokumentów sprzedaży i magazynowych. Program umożliwia: wystawianie dokumentów sprzedaży i magazynowych sporządzanie zestawień związanych z gospodarką magazynową sporządzanie zestawień zakupu / sprzedaży wg kontrahentów prowadzenie kasy, banku, drukowanie przelewów generowanie deklaracji INTRASTAT definiowanie własnych dokumentów magazynowych, zamówień itp. określenie właściwego obiegu dokumentów (dokumenty wystawiane na podstawie innych, itp.) prowadzenie do 99 magazynów ewidencjonowanie produkcji, kompletacji wyrobów itp. Dokładny zakres i sposób działania programu określa się poprzez odpowiednie ustawienie parametrów w punkcie: Inne czynności Redagowanie danych stałych Rozpoczynając pracę z programem należy kolejno wykonać następujące czynności: - instalację programu na twardym dysku (p. 1.2); - ustawienie parametrów programu (p. 1.4); - zdefiniowanie list asortymentów i kontrahentów oraz trybu ich wyszukiwania (p. 2. i 3.) - zdefiniowanie dodatkowych rodzajów dokumentów magazynowych i sprzedaży i określenie ich obiegu w firmie (p. 4.3) Następnie wykonujemy na bieżąco: - wystawianie dokumentów (p. 4.4.) - rejestrowanie i kontrolowanie zapłat (p. 5.7.) - zestawienia dokumentów (p. 5.5.) - zestawienia magazynowe itp. (p do 5.4.) 1.1. Główne menu programu FINKA-MAG Po wywołaniu systemu otrzymamy na ekranie główne menu systemu FINKA-MAG: Wystawianie dokumentów Zestawienia towarów Zestawienia dokumentów Zestawienia wg kontrahentów Zapłaty Kasa, przelewy Intrastat Redagowanie listy towarów Redagowanie listy kontrahentów Inne czynności Wystawianie dokumentów - obejmuje najczęstszy rodzaj pracy operatora - wprowadzanie nowych danych do systemu. Punkt ten umożliwia także zmiany istniejących dokumentów oraz ich zatwierdzanie. Zestawienia towarów ten punkt obejmuje zestawienia układane według asortymentów towarów, a także materiałów i wyrobów: - kartoteki magazynowe, - zestawienia przychodów i rozchodów - zestawienia stanów magazynowych - cenniki.

5 5 Zestawienia dokumentów - daje możliwość wyszukiwania dokumentów według różnych kryteriów, wyświetlania i drukowania ich zestawień, a także ponownego drukowania kopii dokumentów. Można tam też uzyskać informację o marży uzyskanej z poszczególnych transakcji. Zestawienia wg kontrahentów ten punkt pozwala na wydrukowanie list kontrahentów z obrotami lub listy adresowej kontrahentów Zapłaty - obejmuje szczególny rodzaj zestawień dokumentów związany z rozliczaniem zapłat za wystawiane dokumenty. Kasa, przelewy - pozwala na prowadzenie kasy, drukowanie dokumentów KP, KW, raportów kasowych, a także przelewów bankowych. Dokumenty te mogą być związane z dokumentami sprzedaży albo wpisywane niezależnie. Intrastat - ten punkt służy do wydrukowania deklaracji INTRASTAT. Redagowanie listy towarów - umożliwia wprowadzanie nowych towarów, a także materiałów, wyrobów oraz rodzajów usług. Pozwala też na modyfikacje danych o nich, np. poprawienie pisowni nazw, zmianę cen sprzedaży, procentów podatków, narzutów itp. UWAGA: Wprowadzanie nowych asortymentów możliwe jest także podczas wystawiania dokumentów. Redagowanie listy kontrahentów - pozwala na dodawanie i modyfikację danych kontrahentów. UWAGA: Czynności te można też wykonywać podczas wystawiania dokumentu. Inne czynności ten punkt daje szerokie możliwości dostosowania systemu do potrzeb firm produkcyjnych i handlowych. Punkt ten obejmuje: - ustawianie parametrów wykonywane początkowo podczas instalacji systemu i ewentualnie także później przez użytkownika, - wykonywanie kopii danych, - ustawianie drukarek oraz drukarek fiskalnych, - przekazywanie danych do programu księgowego i inne. UWAGA: Wykonywanie kopii zabezpieczającej jest niezbędne do odzyskania danych utraconych w wyniku awarii komputera Instalacja systemu Pierwsza instalacja System FINKA-MAG można zainstalować na każdym komputerze wyposażonym w system DOS lub WINDOWS. Na dysku musi być co najmniej 5 MB wolnego miejsca. Program współpracuje ze wszystkimi drukarkami. Jeżeli drukarka nie pracuje w trybie MS-DOS, to program korzysta z pomocniczej aplikacji FINKADRU, która jest instalowana razem z programem. INSTALACJA SYSTEMU Z PŁYTY CD: Należy włożyć płytę CD do stacji CD-ROM i nacisnąć przycisk instaluj. Wyświetli się tytułowy ekran instalacyjny FINKA, na którym są umieszczone tytuły i opisy wszystkich systemów FINKA dla DOS. Programy znajdujące się na płycie instalacyjnej są podświetlone.

6 Po wybraniu programu wyświetli się pomocnicze menu: parametry instalacji: zainstalować na dysku C:\<DYSK LOKALNY>.... kod znaków polskich Latin II. Mazovia 6 wersja do obsługi jednej firmy. wersja do obsługi 3 firm Należy wybrać: - dysk, na którym ma być zainstalowany program, przy czym zostaną wyświetlone wszystkie dyski dostępne z danego komputera. - kod polskich liter według opisu, obecnie bardziej popularny jest kod LATIN II ( (inaczej strona kodowa 852). - liczbę firm, przy czym wersja podstawowa programów jest dostępna dla jednej lub 3 firm. Na każdej płycie instalacyjnej umieszczone są ponadto skrócone opisy wszystkich programów FINKA, które można wydrukować. WYWOŁANIE SYSTEMU: Zainstalowany program wywołuje się za pomocą polecenia: ze skrótu na pulpicie: sp.bat (Windows) lub z klawiatury: sp (Dos) Instalacja wersji wielofirmowych Jeżeli instalujemy wersje wielofirmowe z płyty CD, to odpowiednio do zakupionej wersji mamy dodatkowo do wyboru: wersja do obsługi 10 firm.. wersja do obsługi 50 firm. UWAGA: Jeśli na dysku była zainstalowana wersja dla jednej firmy, to po zainstalowaniu wersji wielofirmowej istniejąca firma zostanie automatycznie zapisana jako pierwsza Instalacja nowej wersji Jeśli system FINKA-MAG jest już zainstalowany na dysku, to polecenie INSTAL powoduje wpisanie aktualnej wersji systemu, bez zmiany danych wprowadzonych w poprzedniej wersji. Przy wgrywaniu nowej wersji nie ma potrzeby określania liczby firm, nowa wersja nagra się automatycznie dla wszystkich firm. Program trzeba zainstalować na tym samym dysku i z takim samym rodzajem alfabetu polskiego. W tym celu należy: - wywołać poprzedni program i sprawdzić numer jego wersji w górnym rogu ekranu, np: MAG v.9.00-l oznacza kod Latin II - w poleceniu INSTAL podać taki sam kod alfabetu polskiego (w tym przykładzie L) - poprzez punkt właściwości dla ikony, z której wywołujemy program FINKA-MAG, należy sprawdzić, na którym dysku była poprzednia instalacja i wybrać ten sam dysk. UWAGA: Aktualizacje programów FINKA dostarczane na płycie CD zawierają każdorazowo aktualny opis zmian pod przyciskiem OPIS.

7 Informacje dodatkowe 7 Katalogi dyskowe System FINKA-MAG instaluje się na podanym dysku zawsze w katalogu \FINKA\MAG, przy czym dane roku bieżącego znajdują się w katalogu \FINKA\MAG\NEW. W przypadku wersji wielofirmowej dane znajdują się w katalogach: \FINKA\MAG\FIRMA1\NEW, \FINKA\MAG\FIRMA2\NEW itd. Jeśli wykonano czynność otwarcia nowego roku (w punkcie Czynności techniczne w programie), to dane lat poprzednich znajdują się w katalogu \FINKA\MAG\2006 lub tp., zaś dane roku bieżącego: w: \FINKA\MAG\NEW. UWAGA: Jeśli w programie były już wprowadzone dane, to procedura instalacji wprowadza tylko nowy program nie usuwając istniejących danych. Procedura instalacji wpisuje też zbiór MAG.BAT służący do wywołania systemu. Zbiór ten jest umieszczany w katalogu głównym oraz w katalogu \FINKA\MAG. Jeśli istniał już zbiór o tej nazwie, zostanie on zachowany pod nazwą MAG.ORG. Liczba plików możliwych do otwarcia. Jeśli po wywołaniu KPR program zgłosi: opis błędu (4) lub zbyt małą liczbę plików możliwych do otwarcia to do zbioru: \CONFIG.SYS (w systemie Windows95, Windows98) lub \WINDOWS (lub WINNT)\SYSTEM32\CONFIG.NT ( w systemie Windows2000, WindowsXP) należy wpisać polecenie: FILES=200 Dla systemu Windows95 lub Windows98 trzeba następnie restartować komputer Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Po pierwszym wywołaniu programu poprosi on o włożenie dyskietki kluczowej. Trzeba wówczas włożyć tę dyskietkę do stacji dyskietek i potwierdzić to klawiszem ENTER. Dyskietka zostanie zarejestrowana w komputerze i przy następnym wywołaniu program już jej nie zażąda. UWAGI: 1. Program może zażądać dyskietki kluczowej po instalacji nowej wersji lub przeinstalowaniu programu na tym samym dysku - powinien on wówczas przyjąć tę samą dyskietkę kluczową. 2. W razie konieczności przeniesienia programu na inny dysk lub sformatowania dysku konieczne jest wywołanie punktu: Czynności techniczne Anulowanie instalacji programu Powoduje on przeniesienie znacznika ważności na dyskietkę kluczową, której można użyć do zainstalowania programu na nowym dysku.

8 8 UWAGA: W razie niewykonania anulowania instalacji przed przeniesieniem programu lub sformatowaniem dysku konieczna jest wymiana (bezpłatna) dyskietki kluczowej w siedzibie firmy TIK-SOFT Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Po zainstalowaniu systemu musimy go wywołać, a następnie sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienie parametrów. W przypadku instalacji systemu dla więcej niż jednej firmy parametry te ustawia się dla każdej firmy oddzielnie. Ustawienie parametrów drukarek jest wspólne dla wszystkich firm. Ustawia się zarówno parametry techniczne (np. parametry drukarki), jak i parametry zmieniające sposób użytkowania systemu (np. definicje obsługiwanych rodzajów dokumentów, rodzaje dodatkowych informacji o towarach i inne). Sposób ustawiania parametrów omawiamy poniżej. W dalszej dokumentacji posługujemy się typowymi nazwami dokumentów (PZ, WZ, PW, RW, Faktura, Zamówienie itp.), choć przez ustawienie parametrów programu odpowiednio do obiegu dokumentów w firmie można zmienić nazwy dokumentów, a także dodać lub usunąć niektóre ich rodzaje. Po ustawieniu parametrów stosownie do obiegu dokumentów w firmie należy: wprowadzić listę asortymentów materiałów, wyrobów bądź towarów wprowadzić stan magazynowy na określony dzień przez wystawienie dokumentu nazwanego "stanem otwarcia" (SM) następnie można już wystawiać bieżące dokumenty wydania i przyjęcia, a także inne stosownie do zdefiniowanych rodzajów dokumentów. Dokumenty wystawione można modyfikować do czasu ich zatwierdzenia - na ogół zatwierdza się dokumenty po zakończeniu dnia pracy. W dowolnym czasie można sporządzać zestawienia (kartoteki magazynowe, rozliczenia zapłat i wiele innych) Nazwa firmy i inne parametry Po wywołaniu programu należy wywołać punkt: Inne czynności Redagowanie danych stałych Nazwa firmy Otrzymamy ekran do wprowadzenia danych stałych: Data dzisiejsza 11/08/2007 Rok, za który wystawia się dokumenty: 2007 Krótka nazwa firmy: FIRMA AAAA Nagłówek faktur, WZ itp.: FIRMA AAAA. WARSZAWA dn--/--/-- UL. XXXXXXXXX 44. WARSZAWA. TEL NIP: REGON:. Nasz bank. Konto. Drugie konto bankowe: bank. Konto. Trzecie konto bankowe: bank. Konto.

9 9 W punkcie tym wpisujemy: - datę dzisiejszą, drukowaną na zestawieniach (domyślna jest data z zegara komputera). - rok, za który są wystawiane dokumenty (tylko przy rozpoczynaniu pracy; później trzeba wywoływać punkt otwarcie nowego roku ); - krótką nazwę firmy drukowaną na zestawieniach. - pełną nazwę firmy i miejscowość drukowane w nagłówkach dokumentów. - NIP i Regon drukowane na dokumentach - Konta bankowe drukowane na dokumentach ( jedno do wyboru) Hasła użytkowników programu Po wybraniu punktu: Redagowanie danych stałych Inicjały i hasła operatorów otrzymamy tabelę umożliwiającą dodawanie nowych użytkowników oraz wpisywanie haseł: Inicjały Hasło Uprawniony do: Wprow. Wykon Zmian danych zest. Haseł AB JACEK T T T ZK T N N + Dopisać nowego operatora W tym przykładzie operator AB, znający hasło JACEK, ma pełne uprawnienia, zaś operator ZK, dla którego nie podano hasła (i program nie będzie o nie pytał) jest uprawniony tylko do wprowadzania danych Określenie sposobu opisywania towarów i wyznaczania cen Parametry określające sposoby wpisywania nazw, informacji dodatkowych, trybu wyznaczania cen itp. ustala się w kolejnych podpunktach w menu: Inne czynności Redagowanie danych stałych Inne parametry stałe, m.in.: - Dopuścić małe litery w nazwach towarów (T/N) (litera N oznacza automatyczną zamianę nazw na duże litery) - Dopuścić długie opisy pozycji (T/N) (litera T oznacza, że mamy 9 wierszy na nazwę pozycji w dokumencie. Chociaż tryb ten powoduje zwiększenie objętości baz danych, jest on szczególnie wygodny podczas fakturowania usług.podczas wystawiania dokumentu możemy uzupełnić lub zmienić 9-wierszowy opis pozycji. Przy sprzedaży towarów z półki zalecamy wpisanie N, zaś przy fakturowaniu usług wpisanie T.) - Stosować PKWiU (T) czy SWW/KU (N) - standardowo wpisuje się T. Wartość N była potrzebna w przeszłości. Tryb kalkulacji cen sprzedaży Domyślny rabat cennika 2 %, cennika 3 % Wpisanie wartości w tym punkcie oznacza automatyczne obliczanie cennika 2 i 3 podczas redagowania listy towarów, gdy wpiszemy cenę podstawową.

10 10 Inne punkty w p. Tryb kalkulacji cen sprzedaży służą do bezpośredniego powiązania cen sprzedaży z cenami zakupu. Stosuje się to rzadko, gdyż mechanizm ten pozwala programowi na zmianę cen sprzedaży bez zgody operatora (gdy skończy się zapas kupiony po starej cenie ). Przeliczenie cen sprzedaży wg kursów Punkt ten służy do wyznaczenia nowego cennika sprzedaży w złotych dla tych towarów, dla których podano dewizową podstawę kalkulacji w punkcie Redagowanie listy towarów. Dodatkowe pola w dokumentach Pola te można włączyć tylko jeśli nie życzyliśmy sobie przedłużenia nazw pozycji. Długość dodatkowego pola nie może przekroczyć 15 znaków. Pola te stanowią uzupełnienie opisu, poza standardowym kodem oraz dodatkowym kodem 13- znakowym, które można stosowac zawsze. Na przykład można zdefiniować dodatkowe pola: Określenie Skrót Długość Typy dokumentów Nr.serii seria 12 FV RU PZ Data ważn. Ważn. 10 FV RU PZ Oraz określić, gdzie chcemy je umieszczać. - Rodzaje dokumentów z informacją o opakowaniach zbiorczych Jeśli wypełnimy to pole, to: - podczas redagowania listy towarów wpisujemy liczbę opakowań jednostkowych - w opakowaniu zbiorczym dokumenty wystawiamy w opakowaniach jednostkowych, a program wydrukuje dodatkowo liczbę opakowań zbiorczych. - Rodzaje dokumentów, w których drukować 13-znakowy indeks Możemy tu zażądać drukowania dodatkowego indeksu (np. numeru katalogowego) obok lub zamiast zwykłego indeksu towaru. - Czy drukować kategorię i kod towaru w dokumentach(t/n) Wpisanie N oznacza pominięcie kodu towarów na fakturze zalecamy wówczas włączenie indeksu dodatkowego. Dodatkowe parametry obsługi dokumentów W tym punkcie możemy określić, dla jakich asortymentów chcemy przechowywać stany magazynowe (wpisywać przychody i rozchody), a dla jakich nie. W tym drugim przypadku można wystawiać faktury bez przyjęcia towarów na stan. Zwykle przechowujemy stany dla towarów i materiałów, nie przechowujemy dla usług. Dla wyrobów można wybrać jedną z opcji zależnie od obiegu dokumentów w firmie Określenie trybu wystawiania dokumentów Tryb wystawiania dokumentów i zależności między nimi reguluje się za pomocą szeregu parametrów tak, aby dostosować program do obiegu dokumentów w firmie. W punkcie: Inne czynności Redagowanie danych stałych Nazwa firmy określamy dane nagłówkowe dokumentów. Wpisujemy też konta bankowe do faktur przelewowych jeśli wpiszemy 2 lub 3 konta, to podczas wystawiania dokumentu możemy wybrać, które z tych kont wydrukować.

11 Punkt Redagowanie danych stałych Inne parametry stałe 11 zawiera parametry związane z definiowaniem dokumentów: - dopisek ZPChr na fakturach (Zakład Pracy Chronionej) - możliwość wystawiania Faktur RR (dowodów zakupu od rolników) - możliwość drukowania daty lub miesiąca sprzedaży - (datę faktury drukuje się zawsze). Punkt Redagowanie danych stałych Dodatkowe pola w dokumentach był już omówiony wyżej. W punkcie Redagowanie danych stałych Dodatkowe parametry obsługi dokumentów można zaznaczyć, jakie rodzaje dokumentów rozchodu materiałów chcemy wystawiać automatycznie po wystawieniu dokumentu (zamówienia lub sprzedaży) produktów. Punkt Redagowanie danych stałych Podpisy pod dokumentami służy do określenia wyglądu wiersza podpisów. Możemy skorzystać z niego, jeśli nie odpowiada nam typowa stopka generowana przez program, np. jeśli chcemy mieć dodatkowy podpis Towar otrzymałem lub tp. Najważniejszym punktem służącym do dostosowania programu do obiegu dokumentów w firmie jest: Redagowanie danych stałych Rodzaje dokumentów Po wywołaniu tego punktu otrzymujemy listę rodzajów dokumentów z możliwością założenia nowego rodzaju dokumentu, np.: FV Faktura VAT FW Faktura wewnętrzna KV Faktura korygująca VAT PW Przychód wewnętrzny PZ Przyjęcie do magazynu RW Rozchód wewnętrzny SM Stan otwarcia WZ Wydanie na zewnątrz Dopisać nowy rodzaj Oto lista parametrów, które określamy dla każdego dokumentu przedstawiona na przykładzie dokumentu WZ: Kod dokumentu WZ Nazwa dokumentu Wydanie na zewnątrz (można zdefiniować kilka pokrewnych dokumentów z tą samą nazwą, lecz różnymi oznaczeniami 2-literowymi) Czy występuje dostawca (N-nie T-tak) Czy występuje odbiorca (N-nie T-tak, K-tak+śr transportu) (chodzi tu o to, czy drukować dane kontrahenta dostawcy lub odbiorcy. Nazwa naszej firmy zawsze będzie drukowana) N T Czy wymagana zapłata (N-nie T-tak) N

12 12 (należy podać T dla faktur, rachunków itp. Jeśli podamy T także dla PZ, to w punkcie Zapłaty można będzie pilnować również zobowiązań wobec dostawców.) Cena: Zakupu, Sprz, V-sprz.+VAT, W-net.+VAT, U-Brut.+VAT, Nic S (Dla dokumentów przyjęcia albo MM musi być cena Z. Dla WZ itp. można podać S lub V (jedna liczba cena bez VAT-u lub z VAT- em ) bądź N (oznaczające bez ceny dokument tylko ilościowy). Dla faktur i rachunków musi być W albo U, oznacza netto i VAT albo brutto, w tym VAT. Uwaga. Niezależnie od rodzaju ceny w dokumentach rozchodu program wyliczy także ich wartość w cenach zakupu. Czy zmienia stan magazynu (N-nie, P-przych, R-rozch, M-MM) (trzeba określić np. P dla PZ itp. Dla faktur i rachunków wygodnie jest podać R wówczas faktura zdejmuje towar z magazynu i nie trzeba wystawiać WZ. R Czy stanowi fakturę wewnętrzną (Nie/Tak). dla dokumentów nie będących FW należy podać N Numeracja dokumentów wspólna z. (wpisujemy kod innego dokumentu jeśli chcemy prowadzić wspólną numerację, Czy stanowi korektę do dokumentu. (trzeba wypełnić wyłącznie dla faktur i rachunków korygujących) Typowa liczba egzemplarzy. Dokumenty wystawiane na podstawie danego. (możemy tu wpisać np. FV RU jeśli definiujemy WZ i chcemy wystawiać faktury lub rachunki na podstawie WZ.) Redagowanie list systemowych Podstawowe listy: asortymentów i kontrahentów redaguje się za pomocą głównego menu programu. Wygodnie jest też redagować listę kontrahentów na bieżąco podczas wystawiania dokumentu. W punkcie: Redagowanie danych stałych mamy możliwości redagowania list pomocniczych: - Typowe uwagi do dokumentów Jest to lista uwag (1-, 2- lub 3-wierszowych), które można wpisywać do stopki dokumentu. Listę tę można uzupełniać także podczas wystawiania dokumentu (po wciśnięciu F6 podczas redagowania stopki). - Lista sposobów zapłaty Możemy tutaj wpisać lub zmienić opis sposobu zapłaty wybieranego podczas redagowania nagłówka dokumentu. Można też wpisać informację, czy dla danego sposobu zapłaty podawać numer konta (np. dla przelewu tak). Numer konta wpisuje się w punkcie Nazwa firmy. - Inne listy systemowe Punkt ten obejmuje redagowanie listy kategorii towarowych oraz listy miejscowości. Obie te listy służą jako pomoc podczas wybierania towarów bądź klientów z listy. Wpisywanie nowych pozycji na te listy można też zrealizować podczas redagowania list towarów lub klientów.

13 Współpraca z drukarką fiskalną 13 Program FINKA-MAG może współpracować z drukarkami fiskalnymi określonych typów: POSNET DF-301, POSNET THERMAL lub inne. Współpraca polega na tym, że: - drukarka wystawia paragony fiskalne automatycznie, po wystawieniu w programie Finka-Mag dokumentów określonych rodzajów. - ponadto można wywołać z programu funkcje raportów fiskalnych - dobowego i okresowego. W punkcie: Zestawienia dokumentów można sporządzić zestawienie paragonów i rachunków z podaniem wartości wystawionych dla nich paragonów fiskalnych. Włączenie współpracy polega na wpisaniu parametrów w punkcie: Redagowanie danych stałych Współpraca z drukarką fiskalną w którym wpisujemy: - numer łącza szeregowego (COM1 lub COM2) - rodzaje dokumentów w programie FINKA-MAG, dla których drukarka fiskalna ma automatycznie wystawiać paragony - zwykle są to: paragon PA i rachunek uproszczony RU. - Nagłówek i stopkę paragonu (dotyczy to niezafiskalizowanej części nagłówka numeru NIP w drukarce nie można zmienić). UWAGA:. W definicji dokumentów (paragonów i rachunków), dla których wystawia się paragony fiskalne, powinniśmy ustawić cenę w trybie Brutto, w tym VAT, ponieważ każda drukarka lub kasa fiskalna oblicza VAT w tym trybie. W razie braku komunikacji z drukarką lub innego błędu program wyłącza współpracę, wpisując numer łącza szeregowego 0. Celem włączenia trzeba wpisać odpowiednio COM1 lub COM Parametry drukarek W programie FINKA-MAG można wpisać kilka definicji drukarek - zarówno w wersji sieciowej, jak i jednostanowiskowej. Procedurę określania parametrów drukarek wywołuje się samoczynnie po pierwszym wywołaniu programu albo później w punkcie: Redagowanie danych stałych Parametry drukarki Wybierz numer zestawu parametrów drukarki 1 HP Drukarka domyślna Windows Musimy najpierw wybrać, którą definicję chcemy wypełnić (od 1 do 4). Zamiast tego można też wybrać 5 drukarka domyślna Windows wówczas korzysta się z drukarki określonej w systemie Windows jako domyślnej. Aby móc drukować na drukarce, po wybraniu parametru Drukarka domyślna Windows, należy uruchomić wcześniej program FinkaDru, który automatycznie instaluje się przy instalacji programu w katalogu: c:\finkainf\finkadru.exe Korzystanie z Drukarki domyślnej Windows ma te zalety, że program przy drukowaniu używa zainstalowanych w systemie sterowników drukarki, czyli drukuje według parametrów określonych w tych sterownikach. Pozwala to na kontrolę wydruku w opcjach udostępnionych przez producenta drukarki.

14 Po wybraniu numeru definicji 1-4 otrzymamy menu: Wybrano drukarkę: 1 HP 3300 Powrót Marginesy i inne parametry Wybór rodzaju drukarki Druk testowy Musimy tu wywołać wybór rodzaju drukarki : Rodzaj drukarki: 3 (1 - mozaikowa 3 - laserowa lub atramentowa 4 - ręczne określenie parametrów) Definicja nr 1 (opis: HP 3300 ) Wybieramy tutaj najczęściej typ 3 lub 1; typ 4 bywa potrzebny przy nietypowych drukarkach. Typ 3 oznacza drukarki zgodne programowo z laserowymi, w tym drukarki atramentowe HP. Dla niektórych drukarek atramentowych trzeba wybierać typ 1. Punkt Marginesy i inne parametry umożliwia wpisanie szeregu parametrów: 14 Definicja nr 1 (opis: HP 3300 ) Liczba wierszy na stronie 57 Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 Dodawać górny margines 0 wierszy Lewy margines 0 znaków Zmiany poszczególnych pozycji potrzebne są tu w szczególnych przypadkach: - Liczba wierszy na stronie - liczbę tę trzeba zmniejszyć, jeśli koniec tekstu jednej strony w zestawieniach przechodzi na następną stronę. - Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) - trzeba wybrać tryb 3 tylko jeśli ramki w trybie 1 drukowane są nieprawidłowo i nie można przestawić parametrów w drukarce (tzw. alfabet #2). - Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N - wpisuje się T tylko jeśli występują problemy z podawaniem papieru. - Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) - trzeba zmienić parametr tak, by prawidłowo były drukowane litery Ę, Ą, itd. Jeśli drukarka nie ma wbudowanego alfabetu polskiego, trzeba wybrać N. - Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) - można tu wybrać port drukarki (na stałe) albo wpisać nazwę zbioru dyskowego (będzie to obowiązywać podczas jednego wywołania programu). - Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 - punkt ten pozwala na wznowienie długiego zestawienia od zadanej strony. Po wpisaniu liczby w tym punkcie trzeba wywołać odpowiednie drukowanie w punkcie zestawienia. Inne, późniejsze zestawienia będą drukowane znowu od strony 1. - Dodawać górny margines 0 wierszy. - Lewy margines 0 znaków - punkty te służą do niewielkiego przesunięcia wydruków na stronach - zaleca się liczby od 0 do 4.

15 UWAGA. Po wybraniu rodzaju drukarki konieczne jest wydrukowanie druku testowego, uważne sprawdzenie wydrukowanych krojów pisma (np. sprawdzenie, czy druk wąski jest drukowany węziej niż normalny itp.). W razie niezgodności należy dostosować parametry według wskazówek drukowanych w tym druku testowym. W celu zmiany szerokości druku wąskiego należy wybrać rodzaj drukarki: 4, a następnie wpisać wartość z wydruku testowego w pole: Faktyczna szerokość druku wąskiego. znaków/cal 1.5. Korzystanie z klawiatury W systemie FINKA-MAG staraliśmy się uprościć maksymalnie korzystanie z klawiatury. Są tylko dwa podstawowe klawisze służące do realizacji funkcji systemu: - ENTER - oznacza wybranie funkcji, którą właśnie wskazujemy, lub (jeśli jesteśmy w trakcie "wypełniania pola" na ekranie) oznacza zakończenie wypełniania pola; - ESC (ang. escape - ucieczka) - oznacza wyjście z bieżącej funkcji bez jej wykonania i powrót do poprzedniego poziomu. Oto lista wszystkich klawiszy używanych w systemie: 15 Klawisz Znaczenie przy wypełnianiu formularza Znaczenie podczas wyboru z menu ENTER Przyjęcie danego pola Wybranie pozycji ESC Wyjście bez akceptacji danych Wyjście Litera, cyfra Wpisanie znaku Wybór pierwszej pozycji zaczynającej się tą literą strzałki w lewo i w prawo Poruszanie się wewnątrz pola Poprzedni lub następny punkt Strzałki w dół lub w górę Przejście do następnego lub poprzedniego pola (także gdy pole jest umieszczone obok poprzedniego) Punkt następny lub poprzedni Pg Dn lub PgUp Akceptacja całego formularza (zastępuje Następny lub poprzedni ekran Enter do końca ekranu Home Kursor do początku pola Przejście do pierwszej pozycji End Kursor do końca pola Przejście do ostatniej pozycji F5 Zmiana trybu pracy (dotyczy nagłówka listy kontrahentów lub towarów - opis wyświetlany na ekranie) F6, F7 Zmiana danych na liście lub wybór z listy, według opisu wyświetlanego na ekranie 1.6. Czynności techniczne wykonywane okresowo Otwarcie nowego roku Aby utworzyć miejsce na dane nowego roku należy po wpisaniu wszystkich dokumentów dotyczących starego roku wywołać punkt: Inne czynności Czynności techniczne Otwarcie nowego roku Program wykonuje wówczas: - przepisanie danych bieżącego roku do innego katalogu (np. przeniesienie ich z katalogu \FINKA\MAG\NEW do \FINKA\MAG\2007) - wpisanie do katalogu przeznaczonego na dane nowego roku zestawu danych zawierającego: - listę asortymentów - listę kontrahentów - dokument stanu otwarcia, opisujący stan towarów na koniec poprzedniego roku

16 16 UWAGI: 1. Przed wykonaniem otwarcia roku zaleca się sporządzić kopię danych na dyskietce (podobnie jak po codziennej pracy). 2. Ponieważ program przepisuje stan otwarcia do danych nowego rokui później dane obu lat stają się rozłączne, przed czynnością otwarcia roku trzeba dokonać zatwierdzenia dokumentów w starym roku. 3. Jeśli po otwarciu roku w danych starego roku wprowadzimy zmiany stanu towarów (np. drogą wystawienia dokumentów rozchodu lub przyjęcia), to program nie odzwierciedli ich w nowym roku. W takim przypadku można wpisać zmianę (korektę stanu otwarcia) np. jako dokument PW lub RW z datą rrrr 4. Mimo oddzielenia danych starego roku program może odwołać się do nich podczas wystawiania faktur korygujących (można wystawić korektę do dokumentu z ubiegłego roku) Kopia danych Należy regularnie zapisywać kopie danych na dyskietkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych. Kopię wykonuje się po wprowadzeniu pewnej ilości danych - zwykle codziennie lub co kilka dni. Kopię danych programu Finka można wykonywać na kilka sposobów. Tutaj opiszemy dwa z nich: 1. Kopia wykonywana za pomocą programu FinkaKopia, który można zainstalować z każdej płyty dostarczanej przez nas do Użytkownika. Program instaluje się domyślnie, w lokalizacji: c:\finkainf\finkakopia.exe Aby zapoznać się z instrukcją obsługi programu FinkaKopia, należy uruchomić program FinkaKopia, a następnie nacisnąć przycisk Pomoc. 2. Kopia wykonywana za pomocą funkcji programu Finka-MAG, Zapisanie kopii danych na dyskietkach: Ad.2. Zapisanie kopii danych na dyskietkach : Po wybraniu punktu: Czynności techniczne Zapisywanie kopii na dyskietkach Możemy zmienić zarówno oznaczenie zestawu dyskietek (kopia A lub B), jak i oznaczenie stacji dyskietek (stacja A lub B). Zapisać kopię na zestaw dyskietek KOPIA B w kieszeni A Program sprawdza poprawność włożonej dyskietki - np. jeśli dziś wykonaliśmy kopię A, to jutro powinniśmy zapisać kopię B, zaś pojutrze - znowu A. Jeśli włożymy niewłaściwą dyskietkę (np. dyskietkę zawierającą dane innej firmy), to Proszę o dyskietkę FINKA-MAG kopia B cz. 1 do kieszeni A Włożyłem dyskietkę Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania program odmówi wykonania kopii. Wybieramy tu punkty: - "Włożyłem dyskietkę" - jeśli mamy czystą sformatowaną dyskietkę, albo jeśli na dyskietce "kopia B cz.1" była już kiedyś wykonywana kopia i włożyliśmy tę dyskietkę do kieszeni, - "Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania" - chcemy oczyścić poprzednią zawartość danej dyskietki. Następnie: - Jeśli wybrano "Włożyłem dyskietkę do sformatowania", to wywoływany jest standardowy program FORMAT i musimy odpowiedzieć na jego komunikaty wciskając klawisz ENTER, a po sformatowaniu dyskietki klawisz litery N; - Program oblicza liczbę potrzebnych dyskietek, zapisuje kopię danych i w razie potrzeby prosi o następne dyskietki.

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Systemu Obsługi Obrotu Towarowego

Systemu Obsługi Obrotu Towarowego Instrukcja użytkowania Systemu Obsługi Obrotu Towarowego Producent: Biuro Projektów i Obsługi Systemów Informatycznych KJM sp. z o.o. Olsztyn Copyright 2005 by KJM sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo