1. Wprowadzenie Główne menu programu FINKA-MAG Instalacja systemu 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie 4. 1.1. Główne menu programu FINKA-MAG 4 1.2. Instalacja systemu 5"

Transkrypt

1 1 Warszawa 2009r.

2 S P I S T R E Ś C I 2 1. Wprowadzenie Główne menu programu FINKA-MAG Instalacja systemu Pierwsza instalacja Instalacja wersji wielofirmowych Instalacja nowej wersji Informacje dodatkowe Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Nazwa firmy i inne parametry Hasła użytkowników programu Określenie sposobu opisywania towarów i wyznaczania cen Określenie trybu wystawiania dokumentów Redagowanie list systemowych Współpraca z drukarką fiskalną Parametry drukarek Korzystanie z klawiatury Czynności techniczne wykonywane okresowo Otwarcie nowego roku Kopia danych Odtwarzanie danych z kopii Sprawdzenie wewnętrzne Lista asortymentów Organizacja listy asortymentów Wpisywanie nowych asortymentów na listę Kalkulacja cen sprzedaży wg cen dewizowych Lista kontrahentów Wystawianie dokumentów Rodzaje cen w dokumentach Sposoby wystawiania dokumentów Rodzaje dokumentów Typowa budowa dokumentów Wystawianie dokumentów Wybór rodzaju dokumentu Numer dokumentu - nowy dokument lub modyfikacja istniejącego Pozostałe informacje nagłówkowe Sposób zapłaty Wpisanie lub wybór kontrahenta Wpisywanie pozycji dokumentu Wpisywanie stopki dokumentu Adnotacja o zapłacie Zakończenie wpisywania dokumentu Faktury i faktury wewnętrzne Numeracja dokumentów i parametry techniczne Rodzaje i znaczenie dokumentów Faktury wewnętrzne według kwot dewizowych Faktury na przedpłaty Wystawianie KP, KW i przelewów 36

3 Współpraca z Homebanking Wystawianie dokumentu na podstawie innego Wystawianie dokumentu pochodnego Wystawianie dokumentu pochodnego na podstawie kilku dokumentów Kompletacja wyrobów i wystawianie dokumentów rozchodu surowców Modyfikacja dokumentów Zatwierdzanie dokumentów ZESTAWIENIA Kartoteka magazynowa Zestawienia stanów magazynowych Zestawienia przychodów, rozchodów lub sprzedaży Arkusz remanentowy Zestawienia dokumentów Deklaracja INTRASTAT Ewidencja zapłat Sposób zapłaty i adnotacja o zapłacie Zestawienie zapłat 48

4 1. Wprowadzenie 4 System FINKA-MAG jest łatwym w użyciu programem do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz wystawiania dokumentów sprzedaży i magazynowych. Program umożliwia: wystawianie dokumentów sprzedaży i magazynowych sporządzanie zestawień związanych z gospodarką magazynową sporządzanie zestawień zakupu / sprzedaży wg kontrahentów prowadzenie kasy, banku, drukowanie przelewów generowanie deklaracji INTRASTAT definiowanie własnych dokumentów magazynowych, zamówień itp. określenie właściwego obiegu dokumentów (dokumenty wystawiane na podstawie innych, itp.) prowadzenie do 99 magazynów ewidencjonowanie produkcji, kompletacji wyrobów itp. Dokładny zakres i sposób działania programu określa się poprzez odpowiednie ustawienie parametrów w punkcie: Inne czynności Redagowanie danych stałych Rozpoczynając pracę z programem należy kolejno wykonać następujące czynności: - instalację programu na twardym dysku (p. 1.2); - ustawienie parametrów programu (p. 1.4); - zdefiniowanie list asortymentów i kontrahentów oraz trybu ich wyszukiwania (p. 2. i 3.) - zdefiniowanie dodatkowych rodzajów dokumentów magazynowych i sprzedaży i określenie ich obiegu w firmie (p. 4.3) Następnie wykonujemy na bieżąco: - wystawianie dokumentów (p. 4.4.) - rejestrowanie i kontrolowanie zapłat (p. 5.7.) - zestawienia dokumentów (p. 5.5.) - zestawienia magazynowe itp. (p do 5.4.) 1.1. Główne menu programu FINKA-MAG Po wywołaniu systemu otrzymamy na ekranie główne menu systemu FINKA-MAG: Wystawianie dokumentów Zestawienia towarów Zestawienia dokumentów Zestawienia wg kontrahentów Zapłaty Kasa, przelewy Intrastat Redagowanie listy towarów Redagowanie listy kontrahentów Inne czynności Wystawianie dokumentów - obejmuje najczęstszy rodzaj pracy operatora - wprowadzanie nowych danych do systemu. Punkt ten umożliwia także zmiany istniejących dokumentów oraz ich zatwierdzanie. Zestawienia towarów ten punkt obejmuje zestawienia układane według asortymentów towarów, a także materiałów i wyrobów: - kartoteki magazynowe, - zestawienia przychodów i rozchodów - zestawienia stanów magazynowych - cenniki.

5 5 Zestawienia dokumentów - daje możliwość wyszukiwania dokumentów według różnych kryteriów, wyświetlania i drukowania ich zestawień, a także ponownego drukowania kopii dokumentów. Można tam też uzyskać informację o marży uzyskanej z poszczególnych transakcji. Zestawienia wg kontrahentów ten punkt pozwala na wydrukowanie list kontrahentów z obrotami lub listy adresowej kontrahentów Zapłaty - obejmuje szczególny rodzaj zestawień dokumentów związany z rozliczaniem zapłat za wystawiane dokumenty. Kasa, przelewy - pozwala na prowadzenie kasy, drukowanie dokumentów KP, KW, raportów kasowych, a także przelewów bankowych. Dokumenty te mogą być związane z dokumentami sprzedaży albo wpisywane niezależnie. Intrastat - ten punkt służy do wydrukowania deklaracji INTRASTAT. Redagowanie listy towarów - umożliwia wprowadzanie nowych towarów, a także materiałów, wyrobów oraz rodzajów usług. Pozwala też na modyfikacje danych o nich, np. poprawienie pisowni nazw, zmianę cen sprzedaży, procentów podatków, narzutów itp. UWAGA: Wprowadzanie nowych asortymentów możliwe jest także podczas wystawiania dokumentów. Redagowanie listy kontrahentów - pozwala na dodawanie i modyfikację danych kontrahentów. UWAGA: Czynności te można też wykonywać podczas wystawiania dokumentu. Inne czynności ten punkt daje szerokie możliwości dostosowania systemu do potrzeb firm produkcyjnych i handlowych. Punkt ten obejmuje: - ustawianie parametrów wykonywane początkowo podczas instalacji systemu i ewentualnie także później przez użytkownika, - wykonywanie kopii danych, - ustawianie drukarek oraz drukarek fiskalnych, - przekazywanie danych do programu księgowego i inne. UWAGA: Wykonywanie kopii zabezpieczającej jest niezbędne do odzyskania danych utraconych w wyniku awarii komputera Instalacja systemu Pierwsza instalacja System FINKA-MAG można zainstalować na każdym komputerze wyposażonym w system DOS lub WINDOWS. Na dysku musi być co najmniej 5 MB wolnego miejsca. Program współpracuje ze wszystkimi drukarkami. Jeżeli drukarka nie pracuje w trybie MS-DOS, to program korzysta z pomocniczej aplikacji FINKADRU, która jest instalowana razem z programem. INSTALACJA SYSTEMU Z PŁYTY CD: Należy włożyć płytę CD do stacji CD-ROM i nacisnąć przycisk instaluj. Wyświetli się tytułowy ekran instalacyjny FINKA, na którym są umieszczone tytuły i opisy wszystkich systemów FINKA dla DOS. Programy znajdujące się na płycie instalacyjnej są podświetlone.

6 Po wybraniu programu wyświetli się pomocnicze menu: parametry instalacji: zainstalować na dysku C:\<DYSK LOKALNY>.... kod znaków polskich Latin II. Mazovia 6 wersja do obsługi jednej firmy. wersja do obsługi 3 firm Należy wybrać: - dysk, na którym ma być zainstalowany program, przy czym zostaną wyświetlone wszystkie dyski dostępne z danego komputera. - kod polskich liter według opisu, obecnie bardziej popularny jest kod LATIN II ( (inaczej strona kodowa 852). - liczbę firm, przy czym wersja podstawowa programów jest dostępna dla jednej lub 3 firm. Na każdej płycie instalacyjnej umieszczone są ponadto skrócone opisy wszystkich programów FINKA, które można wydrukować. WYWOŁANIE SYSTEMU: Zainstalowany program wywołuje się za pomocą polecenia: ze skrótu na pulpicie: sp.bat (Windows) lub z klawiatury: sp (Dos) Instalacja wersji wielofirmowych Jeżeli instalujemy wersje wielofirmowe z płyty CD, to odpowiednio do zakupionej wersji mamy dodatkowo do wyboru: wersja do obsługi 10 firm.. wersja do obsługi 50 firm. UWAGA: Jeśli na dysku była zainstalowana wersja dla jednej firmy, to po zainstalowaniu wersji wielofirmowej istniejąca firma zostanie automatycznie zapisana jako pierwsza Instalacja nowej wersji Jeśli system FINKA-MAG jest już zainstalowany na dysku, to polecenie INSTAL powoduje wpisanie aktualnej wersji systemu, bez zmiany danych wprowadzonych w poprzedniej wersji. Przy wgrywaniu nowej wersji nie ma potrzeby określania liczby firm, nowa wersja nagra się automatycznie dla wszystkich firm. Program trzeba zainstalować na tym samym dysku i z takim samym rodzajem alfabetu polskiego. W tym celu należy: - wywołać poprzedni program i sprawdzić numer jego wersji w górnym rogu ekranu, np: MAG v.9.00-l oznacza kod Latin II - w poleceniu INSTAL podać taki sam kod alfabetu polskiego (w tym przykładzie L) - poprzez punkt właściwości dla ikony, z której wywołujemy program FINKA-MAG, należy sprawdzić, na którym dysku była poprzednia instalacja i wybrać ten sam dysk. UWAGA: Aktualizacje programów FINKA dostarczane na płycie CD zawierają każdorazowo aktualny opis zmian pod przyciskiem OPIS.

7 Informacje dodatkowe 7 Katalogi dyskowe System FINKA-MAG instaluje się na podanym dysku zawsze w katalogu \FINKA\MAG, przy czym dane roku bieżącego znajdują się w katalogu \FINKA\MAG\NEW. W przypadku wersji wielofirmowej dane znajdują się w katalogach: \FINKA\MAG\FIRMA1\NEW, \FINKA\MAG\FIRMA2\NEW itd. Jeśli wykonano czynność otwarcia nowego roku (w punkcie Czynności techniczne w programie), to dane lat poprzednich znajdują się w katalogu \FINKA\MAG\2006 lub tp., zaś dane roku bieżącego: w: \FINKA\MAG\NEW. UWAGA: Jeśli w programie były już wprowadzone dane, to procedura instalacji wprowadza tylko nowy program nie usuwając istniejących danych. Procedura instalacji wpisuje też zbiór MAG.BAT służący do wywołania systemu. Zbiór ten jest umieszczany w katalogu głównym oraz w katalogu \FINKA\MAG. Jeśli istniał już zbiór o tej nazwie, zostanie on zachowany pod nazwą MAG.ORG. Liczba plików możliwych do otwarcia. Jeśli po wywołaniu KPR program zgłosi: opis błędu (4) lub zbyt małą liczbę plików możliwych do otwarcia to do zbioru: \CONFIG.SYS (w systemie Windows95, Windows98) lub \WINDOWS (lub WINNT)\SYSTEM32\CONFIG.NT ( w systemie Windows2000, WindowsXP) należy wpisać polecenie: FILES=200 Dla systemu Windows95 lub Windows98 trzeba następnie restartować komputer Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Po pierwszym wywołaniu programu poprosi on o włożenie dyskietki kluczowej. Trzeba wówczas włożyć tę dyskietkę do stacji dyskietek i potwierdzić to klawiszem ENTER. Dyskietka zostanie zarejestrowana w komputerze i przy następnym wywołaniu program już jej nie zażąda. UWAGI: 1. Program może zażądać dyskietki kluczowej po instalacji nowej wersji lub przeinstalowaniu programu na tym samym dysku - powinien on wówczas przyjąć tę samą dyskietkę kluczową. 2. W razie konieczności przeniesienia programu na inny dysk lub sformatowania dysku konieczne jest wywołanie punktu: Czynności techniczne Anulowanie instalacji programu Powoduje on przeniesienie znacznika ważności na dyskietkę kluczową, której można użyć do zainstalowania programu na nowym dysku.

8 8 UWAGA: W razie niewykonania anulowania instalacji przed przeniesieniem programu lub sformatowaniem dysku konieczna jest wymiana (bezpłatna) dyskietki kluczowej w siedzibie firmy TIK-SOFT Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Po zainstalowaniu systemu musimy go wywołać, a następnie sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienie parametrów. W przypadku instalacji systemu dla więcej niż jednej firmy parametry te ustawia się dla każdej firmy oddzielnie. Ustawienie parametrów drukarek jest wspólne dla wszystkich firm. Ustawia się zarówno parametry techniczne (np. parametry drukarki), jak i parametry zmieniające sposób użytkowania systemu (np. definicje obsługiwanych rodzajów dokumentów, rodzaje dodatkowych informacji o towarach i inne). Sposób ustawiania parametrów omawiamy poniżej. W dalszej dokumentacji posługujemy się typowymi nazwami dokumentów (PZ, WZ, PW, RW, Faktura, Zamówienie itp.), choć przez ustawienie parametrów programu odpowiednio do obiegu dokumentów w firmie można zmienić nazwy dokumentów, a także dodać lub usunąć niektóre ich rodzaje. Po ustawieniu parametrów stosownie do obiegu dokumentów w firmie należy: wprowadzić listę asortymentów materiałów, wyrobów bądź towarów wprowadzić stan magazynowy na określony dzień przez wystawienie dokumentu nazwanego "stanem otwarcia" (SM) następnie można już wystawiać bieżące dokumenty wydania i przyjęcia, a także inne stosownie do zdefiniowanych rodzajów dokumentów. Dokumenty wystawione można modyfikować do czasu ich zatwierdzenia - na ogół zatwierdza się dokumenty po zakończeniu dnia pracy. W dowolnym czasie można sporządzać zestawienia (kartoteki magazynowe, rozliczenia zapłat i wiele innych) Nazwa firmy i inne parametry Po wywołaniu programu należy wywołać punkt: Inne czynności Redagowanie danych stałych Nazwa firmy Otrzymamy ekran do wprowadzenia danych stałych: Data dzisiejsza 11/08/2007 Rok, za który wystawia się dokumenty: 2007 Krótka nazwa firmy: FIRMA AAAA Nagłówek faktur, WZ itp.: FIRMA AAAA. WARSZAWA dn--/--/-- UL. XXXXXXXXX 44. WARSZAWA. TEL NIP: REGON:. Nasz bank. Konto. Drugie konto bankowe: bank. Konto. Trzecie konto bankowe: bank. Konto.

9 9 W punkcie tym wpisujemy: - datę dzisiejszą, drukowaną na zestawieniach (domyślna jest data z zegara komputera). - rok, za który są wystawiane dokumenty (tylko przy rozpoczynaniu pracy; później trzeba wywoływać punkt otwarcie nowego roku ); - krótką nazwę firmy drukowaną na zestawieniach. - pełną nazwę firmy i miejscowość drukowane w nagłówkach dokumentów. - NIP i Regon drukowane na dokumentach - Konta bankowe drukowane na dokumentach ( jedno do wyboru) Hasła użytkowników programu Po wybraniu punktu: Redagowanie danych stałych Inicjały i hasła operatorów otrzymamy tabelę umożliwiającą dodawanie nowych użytkowników oraz wpisywanie haseł: Inicjały Hasło Uprawniony do: Wprow. Wykon Zmian danych zest. Haseł AB JACEK T T T ZK T N N + Dopisać nowego operatora W tym przykładzie operator AB, znający hasło JACEK, ma pełne uprawnienia, zaś operator ZK, dla którego nie podano hasła (i program nie będzie o nie pytał) jest uprawniony tylko do wprowadzania danych Określenie sposobu opisywania towarów i wyznaczania cen Parametry określające sposoby wpisywania nazw, informacji dodatkowych, trybu wyznaczania cen itp. ustala się w kolejnych podpunktach w menu: Inne czynności Redagowanie danych stałych Inne parametry stałe, m.in.: - Dopuścić małe litery w nazwach towarów (T/N) (litera N oznacza automatyczną zamianę nazw na duże litery) - Dopuścić długie opisy pozycji (T/N) (litera T oznacza, że mamy 9 wierszy na nazwę pozycji w dokumencie. Chociaż tryb ten powoduje zwiększenie objętości baz danych, jest on szczególnie wygodny podczas fakturowania usług.podczas wystawiania dokumentu możemy uzupełnić lub zmienić 9-wierszowy opis pozycji. Przy sprzedaży towarów z półki zalecamy wpisanie N, zaś przy fakturowaniu usług wpisanie T.) - Stosować PKWiU (T) czy SWW/KU (N) - standardowo wpisuje się T. Wartość N była potrzebna w przeszłości. Tryb kalkulacji cen sprzedaży Domyślny rabat cennika 2 %, cennika 3 % Wpisanie wartości w tym punkcie oznacza automatyczne obliczanie cennika 2 i 3 podczas redagowania listy towarów, gdy wpiszemy cenę podstawową.

10 10 Inne punkty w p. Tryb kalkulacji cen sprzedaży służą do bezpośredniego powiązania cen sprzedaży z cenami zakupu. Stosuje się to rzadko, gdyż mechanizm ten pozwala programowi na zmianę cen sprzedaży bez zgody operatora (gdy skończy się zapas kupiony po starej cenie ). Przeliczenie cen sprzedaży wg kursów Punkt ten służy do wyznaczenia nowego cennika sprzedaży w złotych dla tych towarów, dla których podano dewizową podstawę kalkulacji w punkcie Redagowanie listy towarów. Dodatkowe pola w dokumentach Pola te można włączyć tylko jeśli nie życzyliśmy sobie przedłużenia nazw pozycji. Długość dodatkowego pola nie może przekroczyć 15 znaków. Pola te stanowią uzupełnienie opisu, poza standardowym kodem oraz dodatkowym kodem 13- znakowym, które można stosowac zawsze. Na przykład można zdefiniować dodatkowe pola: Określenie Skrót Długość Typy dokumentów Nr.serii seria 12 FV RU PZ Data ważn. Ważn. 10 FV RU PZ Oraz określić, gdzie chcemy je umieszczać. - Rodzaje dokumentów z informacją o opakowaniach zbiorczych Jeśli wypełnimy to pole, to: - podczas redagowania listy towarów wpisujemy liczbę opakowań jednostkowych - w opakowaniu zbiorczym dokumenty wystawiamy w opakowaniach jednostkowych, a program wydrukuje dodatkowo liczbę opakowań zbiorczych. - Rodzaje dokumentów, w których drukować 13-znakowy indeks Możemy tu zażądać drukowania dodatkowego indeksu (np. numeru katalogowego) obok lub zamiast zwykłego indeksu towaru. - Czy drukować kategorię i kod towaru w dokumentach(t/n) Wpisanie N oznacza pominięcie kodu towarów na fakturze zalecamy wówczas włączenie indeksu dodatkowego. Dodatkowe parametry obsługi dokumentów W tym punkcie możemy określić, dla jakich asortymentów chcemy przechowywać stany magazynowe (wpisywać przychody i rozchody), a dla jakich nie. W tym drugim przypadku można wystawiać faktury bez przyjęcia towarów na stan. Zwykle przechowujemy stany dla towarów i materiałów, nie przechowujemy dla usług. Dla wyrobów można wybrać jedną z opcji zależnie od obiegu dokumentów w firmie Określenie trybu wystawiania dokumentów Tryb wystawiania dokumentów i zależności między nimi reguluje się za pomocą szeregu parametrów tak, aby dostosować program do obiegu dokumentów w firmie. W punkcie: Inne czynności Redagowanie danych stałych Nazwa firmy określamy dane nagłówkowe dokumentów. Wpisujemy też konta bankowe do faktur przelewowych jeśli wpiszemy 2 lub 3 konta, to podczas wystawiania dokumentu możemy wybrać, które z tych kont wydrukować.

11 Punkt Redagowanie danych stałych Inne parametry stałe 11 zawiera parametry związane z definiowaniem dokumentów: - dopisek ZPChr na fakturach (Zakład Pracy Chronionej) - możliwość wystawiania Faktur RR (dowodów zakupu od rolników) - możliwość drukowania daty lub miesiąca sprzedaży - (datę faktury drukuje się zawsze). Punkt Redagowanie danych stałych Dodatkowe pola w dokumentach był już omówiony wyżej. W punkcie Redagowanie danych stałych Dodatkowe parametry obsługi dokumentów można zaznaczyć, jakie rodzaje dokumentów rozchodu materiałów chcemy wystawiać automatycznie po wystawieniu dokumentu (zamówienia lub sprzedaży) produktów. Punkt Redagowanie danych stałych Podpisy pod dokumentami służy do określenia wyglądu wiersza podpisów. Możemy skorzystać z niego, jeśli nie odpowiada nam typowa stopka generowana przez program, np. jeśli chcemy mieć dodatkowy podpis Towar otrzymałem lub tp. Najważniejszym punktem służącym do dostosowania programu do obiegu dokumentów w firmie jest: Redagowanie danych stałych Rodzaje dokumentów Po wywołaniu tego punktu otrzymujemy listę rodzajów dokumentów z możliwością założenia nowego rodzaju dokumentu, np.: FV Faktura VAT FW Faktura wewnętrzna KV Faktura korygująca VAT PW Przychód wewnętrzny PZ Przyjęcie do magazynu RW Rozchód wewnętrzny SM Stan otwarcia WZ Wydanie na zewnątrz Dopisać nowy rodzaj Oto lista parametrów, które określamy dla każdego dokumentu przedstawiona na przykładzie dokumentu WZ: Kod dokumentu WZ Nazwa dokumentu Wydanie na zewnątrz (można zdefiniować kilka pokrewnych dokumentów z tą samą nazwą, lecz różnymi oznaczeniami 2-literowymi) Czy występuje dostawca (N-nie T-tak) Czy występuje odbiorca (N-nie T-tak, K-tak+śr transportu) (chodzi tu o to, czy drukować dane kontrahenta dostawcy lub odbiorcy. Nazwa naszej firmy zawsze będzie drukowana) N T Czy wymagana zapłata (N-nie T-tak) N

12 12 (należy podać T dla faktur, rachunków itp. Jeśli podamy T także dla PZ, to w punkcie Zapłaty można będzie pilnować również zobowiązań wobec dostawców.) Cena: Zakupu, Sprz, V-sprz.+VAT, W-net.+VAT, U-Brut.+VAT, Nic S (Dla dokumentów przyjęcia albo MM musi być cena Z. Dla WZ itp. można podać S lub V (jedna liczba cena bez VAT-u lub z VAT- em ) bądź N (oznaczające bez ceny dokument tylko ilościowy). Dla faktur i rachunków musi być W albo U, oznacza netto i VAT albo brutto, w tym VAT. Uwaga. Niezależnie od rodzaju ceny w dokumentach rozchodu program wyliczy także ich wartość w cenach zakupu. Czy zmienia stan magazynu (N-nie, P-przych, R-rozch, M-MM) (trzeba określić np. P dla PZ itp. Dla faktur i rachunków wygodnie jest podać R wówczas faktura zdejmuje towar z magazynu i nie trzeba wystawiać WZ. R Czy stanowi fakturę wewnętrzną (Nie/Tak). dla dokumentów nie będących FW należy podać N Numeracja dokumentów wspólna z. (wpisujemy kod innego dokumentu jeśli chcemy prowadzić wspólną numerację, Czy stanowi korektę do dokumentu. (trzeba wypełnić wyłącznie dla faktur i rachunków korygujących) Typowa liczba egzemplarzy. Dokumenty wystawiane na podstawie danego. (możemy tu wpisać np. FV RU jeśli definiujemy WZ i chcemy wystawiać faktury lub rachunki na podstawie WZ.) Redagowanie list systemowych Podstawowe listy: asortymentów i kontrahentów redaguje się za pomocą głównego menu programu. Wygodnie jest też redagować listę kontrahentów na bieżąco podczas wystawiania dokumentu. W punkcie: Redagowanie danych stałych mamy możliwości redagowania list pomocniczych: - Typowe uwagi do dokumentów Jest to lista uwag (1-, 2- lub 3-wierszowych), które można wpisywać do stopki dokumentu. Listę tę można uzupełniać także podczas wystawiania dokumentu (po wciśnięciu F6 podczas redagowania stopki). - Lista sposobów zapłaty Możemy tutaj wpisać lub zmienić opis sposobu zapłaty wybieranego podczas redagowania nagłówka dokumentu. Można też wpisać informację, czy dla danego sposobu zapłaty podawać numer konta (np. dla przelewu tak). Numer konta wpisuje się w punkcie Nazwa firmy. - Inne listy systemowe Punkt ten obejmuje redagowanie listy kategorii towarowych oraz listy miejscowości. Obie te listy służą jako pomoc podczas wybierania towarów bądź klientów z listy. Wpisywanie nowych pozycji na te listy można też zrealizować podczas redagowania list towarów lub klientów.

13 Współpraca z drukarką fiskalną 13 Program FINKA-MAG może współpracować z drukarkami fiskalnymi określonych typów: POSNET DF-301, POSNET THERMAL lub inne. Współpraca polega na tym, że: - drukarka wystawia paragony fiskalne automatycznie, po wystawieniu w programie Finka-Mag dokumentów określonych rodzajów. - ponadto można wywołać z programu funkcje raportów fiskalnych - dobowego i okresowego. W punkcie: Zestawienia dokumentów można sporządzić zestawienie paragonów i rachunków z podaniem wartości wystawionych dla nich paragonów fiskalnych. Włączenie współpracy polega na wpisaniu parametrów w punkcie: Redagowanie danych stałych Współpraca z drukarką fiskalną w którym wpisujemy: - numer łącza szeregowego (COM1 lub COM2) - rodzaje dokumentów w programie FINKA-MAG, dla których drukarka fiskalna ma automatycznie wystawiać paragony - zwykle są to: paragon PA i rachunek uproszczony RU. - Nagłówek i stopkę paragonu (dotyczy to niezafiskalizowanej części nagłówka numeru NIP w drukarce nie można zmienić). UWAGA:. W definicji dokumentów (paragonów i rachunków), dla których wystawia się paragony fiskalne, powinniśmy ustawić cenę w trybie Brutto, w tym VAT, ponieważ każda drukarka lub kasa fiskalna oblicza VAT w tym trybie. W razie braku komunikacji z drukarką lub innego błędu program wyłącza współpracę, wpisując numer łącza szeregowego 0. Celem włączenia trzeba wpisać odpowiednio COM1 lub COM Parametry drukarek W programie FINKA-MAG można wpisać kilka definicji drukarek - zarówno w wersji sieciowej, jak i jednostanowiskowej. Procedurę określania parametrów drukarek wywołuje się samoczynnie po pierwszym wywołaniu programu albo później w punkcie: Redagowanie danych stałych Parametry drukarki Wybierz numer zestawu parametrów drukarki 1 HP Drukarka domyślna Windows Musimy najpierw wybrać, którą definicję chcemy wypełnić (od 1 do 4). Zamiast tego można też wybrać 5 drukarka domyślna Windows wówczas korzysta się z drukarki określonej w systemie Windows jako domyślnej. Aby móc drukować na drukarce, po wybraniu parametru Drukarka domyślna Windows, należy uruchomić wcześniej program FinkaDru, który automatycznie instaluje się przy instalacji programu w katalogu: c:\finkainf\finkadru.exe Korzystanie z Drukarki domyślnej Windows ma te zalety, że program przy drukowaniu używa zainstalowanych w systemie sterowników drukarki, czyli drukuje według parametrów określonych w tych sterownikach. Pozwala to na kontrolę wydruku w opcjach udostępnionych przez producenta drukarki.

14 Po wybraniu numeru definicji 1-4 otrzymamy menu: Wybrano drukarkę: 1 HP 3300 Powrót Marginesy i inne parametry Wybór rodzaju drukarki Druk testowy Musimy tu wywołać wybór rodzaju drukarki : Rodzaj drukarki: 3 (1 - mozaikowa 3 - laserowa lub atramentowa 4 - ręczne określenie parametrów) Definicja nr 1 (opis: HP 3300 ) Wybieramy tutaj najczęściej typ 3 lub 1; typ 4 bywa potrzebny przy nietypowych drukarkach. Typ 3 oznacza drukarki zgodne programowo z laserowymi, w tym drukarki atramentowe HP. Dla niektórych drukarek atramentowych trzeba wybierać typ 1. Punkt Marginesy i inne parametry umożliwia wpisanie szeregu parametrów: 14 Definicja nr 1 (opis: HP 3300 ) Liczba wierszy na stronie 57 Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 Dodawać górny margines 0 wierszy Lewy margines 0 znaków Zmiany poszczególnych pozycji potrzebne są tu w szczególnych przypadkach: - Liczba wierszy na stronie - liczbę tę trzeba zmniejszyć, jeśli koniec tekstu jednej strony w zestawieniach przechodzi na następną stronę. - Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) - trzeba wybrać tryb 3 tylko jeśli ramki w trybie 1 drukowane są nieprawidłowo i nie można przestawić parametrów w drukarce (tzw. alfabet #2). - Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N - wpisuje się T tylko jeśli występują problemy z podawaniem papieru. - Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) - trzeba zmienić parametr tak, by prawidłowo były drukowane litery Ę, Ą, itd. Jeśli drukarka nie ma wbudowanego alfabetu polskiego, trzeba wybrać N. - Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) - można tu wybrać port drukarki (na stałe) albo wpisać nazwę zbioru dyskowego (będzie to obowiązywać podczas jednego wywołania programu). - Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 - punkt ten pozwala na wznowienie długiego zestawienia od zadanej strony. Po wpisaniu liczby w tym punkcie trzeba wywołać odpowiednie drukowanie w punkcie zestawienia. Inne, późniejsze zestawienia będą drukowane znowu od strony 1. - Dodawać górny margines 0 wierszy. - Lewy margines 0 znaków - punkty te służą do niewielkiego przesunięcia wydruków na stronach - zaleca się liczby od 0 do 4.

15 UWAGA. Po wybraniu rodzaju drukarki konieczne jest wydrukowanie druku testowego, uważne sprawdzenie wydrukowanych krojów pisma (np. sprawdzenie, czy druk wąski jest drukowany węziej niż normalny itp.). W razie niezgodności należy dostosować parametry według wskazówek drukowanych w tym druku testowym. W celu zmiany szerokości druku wąskiego należy wybrać rodzaj drukarki: 4, a następnie wpisać wartość z wydruku testowego w pole: Faktyczna szerokość druku wąskiego. znaków/cal 1.5. Korzystanie z klawiatury W systemie FINKA-MAG staraliśmy się uprościć maksymalnie korzystanie z klawiatury. Są tylko dwa podstawowe klawisze służące do realizacji funkcji systemu: - ENTER - oznacza wybranie funkcji, którą właśnie wskazujemy, lub (jeśli jesteśmy w trakcie "wypełniania pola" na ekranie) oznacza zakończenie wypełniania pola; - ESC (ang. escape - ucieczka) - oznacza wyjście z bieżącej funkcji bez jej wykonania i powrót do poprzedniego poziomu. Oto lista wszystkich klawiszy używanych w systemie: 15 Klawisz Znaczenie przy wypełnianiu formularza Znaczenie podczas wyboru z menu ENTER Przyjęcie danego pola Wybranie pozycji ESC Wyjście bez akceptacji danych Wyjście Litera, cyfra Wpisanie znaku Wybór pierwszej pozycji zaczynającej się tą literą strzałki w lewo i w prawo Poruszanie się wewnątrz pola Poprzedni lub następny punkt Strzałki w dół lub w górę Przejście do następnego lub poprzedniego pola (także gdy pole jest umieszczone obok poprzedniego) Punkt następny lub poprzedni Pg Dn lub PgUp Akceptacja całego formularza (zastępuje Następny lub poprzedni ekran Enter do końca ekranu Home Kursor do początku pola Przejście do pierwszej pozycji End Kursor do końca pola Przejście do ostatniej pozycji F5 Zmiana trybu pracy (dotyczy nagłówka listy kontrahentów lub towarów - opis wyświetlany na ekranie) F6, F7 Zmiana danych na liście lub wybór z listy, według opisu wyświetlanego na ekranie 1.6. Czynności techniczne wykonywane okresowo Otwarcie nowego roku Aby utworzyć miejsce na dane nowego roku należy po wpisaniu wszystkich dokumentów dotyczących starego roku wywołać punkt: Inne czynności Czynności techniczne Otwarcie nowego roku Program wykonuje wówczas: - przepisanie danych bieżącego roku do innego katalogu (np. przeniesienie ich z katalogu \FINKA\MAG\NEW do \FINKA\MAG\2007) - wpisanie do katalogu przeznaczonego na dane nowego roku zestawu danych zawierającego: - listę asortymentów - listę kontrahentów - dokument stanu otwarcia, opisujący stan towarów na koniec poprzedniego roku

16 16 UWAGI: 1. Przed wykonaniem otwarcia roku zaleca się sporządzić kopię danych na dyskietce (podobnie jak po codziennej pracy). 2. Ponieważ program przepisuje stan otwarcia do danych nowego rokui później dane obu lat stają się rozłączne, przed czynnością otwarcia roku trzeba dokonać zatwierdzenia dokumentów w starym roku. 3. Jeśli po otwarciu roku w danych starego roku wprowadzimy zmiany stanu towarów (np. drogą wystawienia dokumentów rozchodu lub przyjęcia), to program nie odzwierciedli ich w nowym roku. W takim przypadku można wpisać zmianę (korektę stanu otwarcia) np. jako dokument PW lub RW z datą rrrr 4. Mimo oddzielenia danych starego roku program może odwołać się do nich podczas wystawiania faktur korygujących (można wystawić korektę do dokumentu z ubiegłego roku) Kopia danych Należy regularnie zapisywać kopie danych na dyskietkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych. Kopię wykonuje się po wprowadzeniu pewnej ilości danych - zwykle codziennie lub co kilka dni. Kopię danych programu Finka można wykonywać na kilka sposobów. Tutaj opiszemy dwa z nich: 1. Kopia wykonywana za pomocą programu FinkaKopia, który można zainstalować z każdej płyty dostarczanej przez nas do Użytkownika. Program instaluje się domyślnie, w lokalizacji: c:\finkainf\finkakopia.exe Aby zapoznać się z instrukcją obsługi programu FinkaKopia, należy uruchomić program FinkaKopia, a następnie nacisnąć przycisk Pomoc. 2. Kopia wykonywana za pomocą funkcji programu Finka-MAG, Zapisanie kopii danych na dyskietkach: Ad.2. Zapisanie kopii danych na dyskietkach : Po wybraniu punktu: Czynności techniczne Zapisywanie kopii na dyskietkach Możemy zmienić zarówno oznaczenie zestawu dyskietek (kopia A lub B), jak i oznaczenie stacji dyskietek (stacja A lub B). Zapisać kopię na zestaw dyskietek KOPIA B w kieszeni A Program sprawdza poprawność włożonej dyskietki - np. jeśli dziś wykonaliśmy kopię A, to jutro powinniśmy zapisać kopię B, zaś pojutrze - znowu A. Jeśli włożymy niewłaściwą dyskietkę (np. dyskietkę zawierającą dane innej firmy), to Proszę o dyskietkę FINKA-MAG kopia B cz. 1 do kieszeni A Włożyłem dyskietkę Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania program odmówi wykonania kopii. Wybieramy tu punkty: - "Włożyłem dyskietkę" - jeśli mamy czystą sformatowaną dyskietkę, albo jeśli na dyskietce "kopia B cz.1" była już kiedyś wykonywana kopia i włożyliśmy tę dyskietkę do kieszeni, - "Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania" - chcemy oczyścić poprzednią zawartość danej dyskietki. Następnie: - Jeśli wybrano "Włożyłem dyskietkę do sformatowania", to wywoływany jest standardowy program FORMAT i musimy odpowiedzieć na jego komunikaty wciskając klawisz ENTER, a po sformatowaniu dyskietki klawisz litery N; - Program oblicza liczbę potrzebnych dyskietek, zapisuje kopię danych i w razie potrzeby prosi o następne dyskietki.

2. WPROWADZANIE DANYCH

2. WPROWADZANIE DANYCH 1 Warszawa 2009r. SPIS TREŚCI 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przeznaczenie systemu 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych 6 1.2.3. Instalacja nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. PROWADZENIE EWIDENCJI 12

1. WPROWADZENIE 3 2. PROWADZENIE EWIDENCJI 12 1 Warszawa 2009r. SPIS TREŚCI 2 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Instalacja systemu 3 1.1.1. Pierwsza instalacja 3 1.1.2. Instalacja wersji wielofirmowych 4 1.1.3. Instalacja nowej wersji 4 1.2. Dyskietka kluczowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13 strona 1/18 Dostawy Uwaga!!! Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowego modelu przyjmowania dostaw, bez dostaw dewizowych i bez rozdzielenia dokumentu dostawy tzw. PZ od faktury. Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2010. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2010. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2010 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2010" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2010.exe.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI: Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo