LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE i PRZECIWKRZEPLIWE. opr. dr Anna Wiktorowska-Owczarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE i PRZECIWKRZEPLIWE. opr. dr Anna Wiktorowska-Owczarek"

Transkrypt

1 LEKI PRZECIWKRWOTOCZNE i PRZECIWKRZEPLIWE

2 Leki przeciwkrwotoczne Kwas traneksamowy Aprotynina Siarczan protaminy Witamina K Trombina Spongostan Etamsylat Inne leki i sposoby zahamowania krwawienia

3 Leki hamujące fibrynolizę (leki przeciwfibrynolityczne) Kwas traneksamowy Fibryna Produkty degradacji fibryny Plazmina Plazminogen Kwas traneksamowy Przyłącza się do plazminy i hamuje jej działanie

4 Witamina K Witamina K: Menachinon witamina K2 Fitomenadion witamina K1 (występuje w zielonych częściach roślin) Witamina K potrzebna jest do syntezy w wątrobie czynników krzepnięcia krwi: II (protrombina), VII, IX i X, a także białek C i S.

5 karboksylaza Witamina K bierze udział w γ-karboksylacji kwasu glutaminowego i powstają związki γ- karboksyglutamylowe. Występowanie dwóch grup karboksylowych umożliwia wiązanie czynników krzepnięcia z jonami wapnia

6 Leki działające miejscowo Trombina (Thrombinum) enzym warunkujący przemianę fibrynogenu w fibrynę. Miejscowo stosuje się roztwór o stężeniu j/ml. Na krwawiące miejsce zębodół przykłada się gazik lub gąbkę fibrynową nasyconą trombiną. Trombina indukuje przemianę Fibrynogen Fibryna

7 Rp. Bio Trombina 400 j.m. in amp. op.1 D.S. Liofilizatw ampułce rozpuścić w 2 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu. Po rozpuszczeniu nasączyć roztworem jałowy tampon lub spongostani przyłożyć do rany. Trombina Stosowanie tylko miejscowe w celu hamowania intensywnych krwawień, głównie zewnętrznych W stomatologii przy krwawieniach z zębodołu po ekstrakcji zęba Trombina rozpuszczona w NaCljest nietrwała i powinna być użyta bezpośrednio przed zastosowaniem

8 Leki działające miejscowo Spongostan Dental gąbka przy bezpośrednim kontakcie z raną gąbka aktywuje płytki krwi i rozpoczyna się proces krzepnięcia. Spongostanwchłania płyn i uciska mechanicznie krwawiące naczynie. Spongostanjest wchłaniany po 3-5 tygodniach przez tkanki i nie potrzeba go usuwać

9 Leki przeciwzakrzepowe Antykoagulanty Leki przeciwpłytkowe Leki fibrynolityczne

10 Antykoagulanty 1. Inhibitory trombiny Heparyna niefrakcjonowana Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) -pozajelitowe inhibitory czynnika Xa Enoksaparyna Dalteparyna Tinzaparyna Nadroparyna 2. Doustne bezpośrednie inhibitory trombiny (czynnika IIa) Dabigatran 3. Doustne inhibitory czynnika Xa Rywaroksaban Apiksaban Edoksaban 4. Pozajelitowe inhibitory czynnika Xa syntetyczne związki Fondaparinuks Lepirudyna Biwalirudyna 5. Antagoniści witaminy K (VKA) Acenokumarol Warfaryna

11 Antagoniści witaminy K Antykoagulanty Heparyna niefrakcjonowa na Inhibitory czynnika Xa Inhibitory trombiny (czynnik Iia) doustne i.v. lub s.c. doustne s.c. Doustne Hamują syntezę czynników II, VII, IX i X oraz białka C Warfaryna Acenokumarol Inaktywowane są czynniki: XII, XI, IX, X i II (trombina) Rywaroksaban (Xalerto) Apiksaban Endoksaban Heparyny drobnocząstecz kowe(lmwh) Enoksaparyna, dalteparyna, nadroparyna Analogi hirudyny Biwalirudyna (Angiox) Lepirudyna Fondaparinux Dabigatran (Pradaxa)

12 Różnice między HNF a LMWH Mieszanina glikozaminoglikanów zbudowana z 18 jednostek cukrowych Mieszanina glikozaminoglikanów zbudowana z jednostek cukrowych

13 Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) -pozajelitowe inhibitory czynnika Xa Enoksaparyna Dalteparyna Tinzaparyna Nadroparyna Dawkowanie HDCz w leczeniu początkowym żylnej choroby zakrzepowozatorowej 2x1 Dawki lecznicze 1 x dz enoksaparyna 1 mg/kg co 12 h 1,5 mg/kg co 24h (max pojedyncza dawka 180 mg)

14 Antagoniści witaminy K -VKA doustne antykoagulanty doustne leki przeciwkrzepliwe Warfaryna Acenokumarol(Acenocumarol, Sintrom, Syncumar) Mechanizm działania polega na blokowaniu cyklu przemian witaminy K, co daje objawy niedoboru witaminy K i zmniejszone stężenie w osoczu czynników krzepnięcia II, VII, IX i X. Hamują aktywność reduktazy epoksydu witaminy K

15 Lek HNF Mechan. działania Drogi eliminacji Inh. Xai IIa Ukl. Siatecz.- sródbl Metaboliz m przez cyt P450 interakcje Zmniejszen ie dawki w NN Nie Nie Nie APTT Monitorow anie HDCz Inh. Xa Nerki 80% Nie Nie Tak Anty-Xa fondaparyn ux VKA Inh. Xa Nerki 100% Nie Nie Tak Anty-Xa Inh. Cz. II, VII, IX i X Dabigatran Bezp. Inh. Cz. IIa rywaroksab an apiksaban Bezp. Inh. Cz. Xa Bezp. Inh. Cz. Xa Doustne Różne Tak Wiele leków i pokarm 80% przez nerki 65% przez nerki 25% przez nerki Nie Niewielki niewielki Silne inh. i induktory GP-P Silne inh. i induktory GP-P Silne inh. i induktory GP-P Nie Tak Tak Tak INR Zmod. TT lub ECT Anty-Xalub PT Anty-Xa Interna Szczeklika 2014

16 Współczynnik INR U osób nie przyjmujących antykoagulantów jest 0,8-1,2 U chorych z migotaniem przedsionków, z żylną chorobą zakrzepowozatorową i w zatorowości płuc zaleca się wartości 2,0-3,0 U chorych ze wszczepionymi sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca 2,5-3,5 (wyjątek zastawka aortalna 2,0 3,0) U osób z wszczepionymi biologicznymi zastawkami, pierwsze 3 miesiące od wszczepienia 2,0-3,0(w przypadku mitralnej 2,3-3,5)

17 Zmienność dawki VKA potrzebnej do uzyskania docelowych wartości u różnych osób uwarunkowana jest różnymi czynnikami: Genetycznymi polimorfizm genu kodującego cytochrom P450 CYP2C9 Mutacje genów czynnika IX, VII lub protrombiny Dieta Długotrwała antybiotykoterapia, biegunka, stosowanie płynnej parafiny Jednocześnie stosowane leki Palenie tytoniu - zapotrzebowania na VKA Choroby wątroby

18 Acenokumarola warfaryna Acenokumarol Warfaryna T1/2 8-10h 36-42h Normalizacja INR po odstawieniu Skuteczność Dobowezapotrzebowanie Szybciej 2-3 dni Ok. 5 dni Brak różnic 1,5-2 razy większe niż acenokumarolu dawkowanie 1. dnia 6 mg, 2. dnia 4 mg 1. dnia 10 mg, 2. dnia 5 mg Lekwystępuje w tabletkach w Polsce 1 i 4 mg 3 i 5 mg

19 Opieka nad chorym przyjmującym przewlekle VKA Edukacja dotycząca: Diety Leków Leczenia przeciwbólowego Alkoholu Systematyczna kontrola INR, nie rzadziej niż co 4-8 tyg. Objawów działań niepożądanych Wyjaśnić powód i podkreślić konieczność informowania lekarzy, dentystów i in. pracowników medycznych o stosowaniu VKA Zaznaczyć w historii pacjenta, że taka edukacja została przeprowadzona

20 Terapia pomostowa

21 Zabiegi dużego ryzyka krwawienia powinno się przeprowadzać, gdy INR <1,5. Wówczas przechodzi się na terapię HNF lub HDCz tzwterapia pomostowa Zdecydowanie zaleca się nie odstawianie VKA przed zabiegami o niskim ryzyku krwawienia u chorych obciążonych dużym ryzykiem zakrzepowozatorowym po upewnieniu się, że INR jest w zakresie terapeutycznym, a najlepiej w dolnych granicach. INR poniżej 4

22 Wysokie ryzyko krwawienia / Wysokie ryzyko zakrzepowo-zatorowe Terapia pomostowa jest konieczna podczas wstrzymania leczenia warfaryną lub acenokumarolem Odstawienie warfaryny(t1/ h) na 5 dni przed zabiegiem Odstawienie acenokumarolu(t1/ h) na 2-3 dni przed zabiegiem 24 godziny po ostatniej dawce VKA włącza się HDCz 1 dzień przed zabiegiem oznaczyć INR, jeśli >1,5 podać witaminę K mg p.o. Heparynę należy zaprzestać stosować na godziny przed zabiegiem albo jeśli pacjent stosuje 2 x dz. to podać tylko dawkę poranną, a jeśli 1 x dz. to 50% dawki dobowej. Po zabiegu warfarynalub acenokumarolmoże zostać włączona po godzinach i heparynę 24 godziny lub później po zabiegu. Odstawić heparynę HDCzok. 5 dni po zabiegu w przypadku warfarynyi ok. 2 dni w przypadku acenokumarolu. Oznaczyć INR czy mieści się w przedziale i wówczas odstawić HDCz.

23 Odstawić warfarynę Odstawić acenokumarol Ostatnia dawka HDCz Zabieg Ostatnia dawka HDCz Dni przed zabiegiem Dni po zabiegu Oznaczyć INR Włączyć HDCz HDCzwłączyć 24 h po ostatniej dawce VKA, ale jeśli INR 2 opóźnić dodanie HDCz do 48-72h Włączyć VKA 12-24h po zabiegu w zależności hemostazy Włączyć HDCzok. 24 h po zabiegu. W przypadku zabiegu z dużym ryzykiem krwawienia po h. Dawka HDCz: lecznicza przy dużym ryzyku z-z, profilaktyczna przy małym ryzyku z-z Oznaczyć INR i po ustaleniu INR odstawić heparynę

24 Enoksaparyna Wysokie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych Niskie ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych Waga 2 x dziennie s.c. 1 x dziennie s.c. < (20 mg ) 4000(40) (40) Jw (60) Jw (80) Jw. > (100) Jw. Enoksaparyna [IU](mg): dostępne Polsce na r Clexane: 20 mg/0,2ml; 40 mg/0,4ml; 60 mg/0,6ml; 80 mg/0,8ml; 100 mg/1ml; 300 mg/3ml; Clexane forte: 120 mg/0,8ml; 150 mg/1ml

25 Zabieg pilny <24 h Podać witaminę K i.v. 2-4 mg i osocze świeżo mrożone lub koncentrat kompleksu protrombiny jeśli jest to konieczne > 24h >24h Podać witaminę K i.v. 2-4 mg

26 ANTYKOAGULANTY Doustne bezpośrednie inhibitory trombiny (czynnika IIa) Dabigatran Doustne inhibitory czynnika Xa Rywaroksaban Apiksaban Migotanie przedsionków Po operacji wszczepienia endoproteaz stawu biodrowego Pozajelitowe inhibitory czynnika Xa syntetyczne związki Fondaparinuks Wskazania Lepirudyna Pacjenci z indukowaną heparyną Biwalirudyna trombocytopenią typu II W profilaktyce zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych Po operacjach wszczepiania endoprotez stawu biodrowego

27 Z uwagi na szybki początek i koniec działania ani terapia pomostowa, ani monitorowanie laboratoryjne zwykle nie są konieczne u chorych stosujących nowe doustne antykoagulanty. W przypadku nowych leków przeciwkrzepliwych podczas odstawiania leków należy wziąć pod uwagę funkcje nerek.

28 Biologicznyokrespółtrwania Funkcjanerek Niskie ryzyko krwawienia. Wymagany odstęp między ostatnią dawką a zabiegiem 2 3 okresy półtrwania Dabigatran 150 mg 2 x dz. T1/ h GFR>50 ml/min Ostatnia dawka 2 dni przed operacją Opuścić 2 dawki Wysokie ryzyko krwawienia. Wymagany odstęp między ostatnią dawką a zabiegiem 4 5 okresy półtrwania Ostatnia dawka 3 dni przed operacją. Opuścić 4 dawki T1/2 = h GFR ml/min Ostatnia dawka 3 dni przed operacją. Opuścić 4 dawki Rywaroksaban 20 mg 1 x dziennie T1/2-8-9h GFR>50 ml/min Ostatnia dawka 2 dni przed operacją Opuścić 1 dawkę Ostatnia dawka 4-5 dni przed operacją. Opuścić 6-8 dawek Ostatnia dawka 3 dni przed operacją. Opuścić 2 dawki T1/2 = 9h GFR ml/min Ostatnia dawka 2 dni przed operacją Opuścić 1 dawkę Ostatnia dawka 3 dni przed operacją. Opuścić 2 dawki T1/2 = 9-10h Ciężka niewydolność nerek (GFR 15-29,9 ml/min) Ostatnia dawka 3 dni przed operacją. Opuścić 2 dawki Ostatnia dawka 4 dni przed operacją. Opuścić 3 dawki Apciksaban5 mg 2 x dziennie T1/2-7-8 h GFR>50 ml/min Ostatnia dawka 2 dni przed operacją Opuścić 2 dawki Ostatnia dawka 3 dni przed operacją. Opuścić 4 dawki T1/2 = h GFR ml/min Ostatnia dawka 3 dni przed operacją Opuścić 4 dawki Ostatnia dawka 4 dni przed operacją. Opuścić 6 dawek

29 Ponowne włączenie nowych doustnych antykoagulantów po zabiegu Lek Zabieg z niskim ryzykiem krwawienia Zabieg z dużym ryzykiem krwawienia Dabigatran 24 h po zabiegu h po zabiegu Rywaroksaban 24 h po zabiegu h Apiksaban 24 h h

30 Zmiana doustnego leku przeciwkrzepliwego Pacjent stosuje VKA Doustny inhcz. Xanp. rywaroksaban Gdy INR 3 Pacjent stosuje doustny inhczxa (rywaroksaban) lub IIa(dabigatran) Początkowo stosuje obydwa leki, aż do uzyskania INR >2 VKA

31 Antykoagulanty w ciąży Stosowanie HNF lubhdcz Nie wolno VKA w ciąży, powodują embriopatię warfarynową (chondrodysplazja punktowa i niedorozwój nosa)

32 Leki przeciwpłytkowe -antyagregacyjne Inhibitory COX: ASA Leki blokujące receptor P2Y 12 : Klopidogrel Prasugrel Tikagrelor Inhibitory glikoproteiny IIb/IIIa Abciksimab Eptifibatyd Tirofiban

33 Leki przeciwpłytkowe ASA Tienopirydynyi inne Antagoniści receptora GPIIb/IIIa Leki Klopidogrel Prasugrel Tikagrelor Abciksimab Eptifibatyd Tirofiban Mechanizm działania Nieodwracalny inhibitor COX-1 Nieodwracalne blokowanie na płytkach receptora dla ADP typu P2Y12 Blokowanie receptora płytek krwi GPIIb/IIIa Inne leki przeciwpłytkowe Dipirydamol Hamuje fosfodiesterazęi zwiększa camp, a zmniejsza syntezę TXA2 Cilostazol Inhibitor fosfodiesterazyiii Leczenie chromania przestankowego

34 Blokowanie receptora P2Y12 dla ADP klopidogrel Tienopirydyny Prasugrel Tikagrelor Nieodwracalnie nieodwracalnie Odwracalnie (tiazololpirymidy tienopirydyna Tienopirydyna na aktywność prolek Prolek Substancja aktywna Początek działania 2-4h 30 min 30 min Maksymalną inhibicję płytek uzyskuje się po 3-5 dni 2-4 godz 1-3 godz. Czasodstawienia przed dużymi operacjami 5 dni 7 dni 5 dni Wg ChPL7 dni

35 Dawka nasycająca Dawka podtrzymująca metabolizm Leki wchodzące w interakcje klopidogrel prasugrel Tikagrelor 300 mg (600 mg gdy pożądany jest szybki efekt, np. pilna PCI) 60 mg 180 mg 75 mg 1 x dz. 10 mg 1x dz. 90 mg 2 x dz. Aktywacja przez CYP 2C19 Omeprazol Esomeprazol polimorfizm W jelicie ulega hydrolizie do tiolaktonu, który przekształcany jest do aktywnego związku przez CYP3A4, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19

36 ASA + Klopidogrel Ryzyko zgonu z powodu zakrzepicy w stencie wieńcowym wynosi aż 40%! Okres stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej po wszczepieniu stentówto minimum 6 tygodni i w tym okresie nie wolno odstawiać leków! U chorych po wszczepieniu stentów lekowych (DES), okres podwójnej terapii przeciwpłytkowej trwa 12 miesięcy.nie wolno odstawiać leków!

37 BlokeryGPIIb/IIIa Struktura Droga podania Wskazanie Abciksimab Eptifibatyd Tirofiban Monoklanalne przeciwciało Najpierw i.v. w bolusie, następnie wlew 12h Cykliczny heptapeptyd Najpierw i.v. w bolusie, następnie wlew 18h Niepeptydowa pochodna tyrozyny Najpierw i.v. w bolusie, następnie wlew 18h Chorzy z dużym ryzykiem zgonu lub zawału serca, z dużą masą skrzeplin w tętnicy wieńcowej

38 Czas odstawienia leku przed zabiegiem Lek Czas od podania leku do zabiegu acenokumarol 2-3 dni warfaryna LMWH NFH ASA klopidogrel prasugrel tikagrelor 5 dni 12 h (przy podaniu 2 x dz,) lub 24 h (przy podaniu 1 x dz., ale podać 50% dawki) 4 h 7 dni 5 dni 7 dni 5 dni (ChPL opr. dr Anna 7 Wiktorowska-Owczarek dni)

39 Leki fibrynolityczne (trombolityki) Streptokinaza Alteplaza Tenekteplaza Streptokinaza

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Dr hab.n.med.barbara Małecka Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II 1 1. Leczenie przeciwzakrzepowe wiąże

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 379/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających

Bardziej szczegółowo

Farmakologia krwi. Erytrocyty. Metabolizm żelaza 2014-01-15. Leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi i hemostazy

Farmakologia krwi. Erytrocyty. Metabolizm żelaza 2014-01-15. Leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi i hemostazy Farmakologia krwi Leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi i hemostazy Erytrocyty Erytrocyty powstają w szpiku kostnym czerwonym Czas życia erytrocytów 110 120 dni Są fagocytowaneprzez komórki układu

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe We wszystkich obecnie dyscyplinach zabiegowych obowiązuje standard profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyn (zwłaszcza drobnocząsteczkowych).

Bardziej szczegółowo

Farmakologia krwi. Erytrocyty. Metabolizm żelaza 2012-12-05. Leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi i hemostazy

Farmakologia krwi. Erytrocyty. Metabolizm żelaza 2012-12-05. Leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi i hemostazy Farmakologia krwi Leki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi i hemostazy Erytrocyty Erytrocyty powstają w szpiku kostnym czerwonym Czas życia erytrocytów 110 120 dni Są fagocytowane przez komórki układu

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego

Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego dr n. med. Paweł Świercz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do których należą: KS NRL Jolanta Małmyga 18 X 2013 1)

Bardziej szczegółowo

Stany nadkrzepliwości (trombofilie)

Stany nadkrzepliwości (trombofilie) Stany nadkrzepliwości (trombofilie) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej lub (rzadko) tętniczej, związana z nieprawidłowościami hematologicznymi.

Bardziej szczegółowo

Leki działające na układ krzepnięcia. A. Leki przeciwkrzepliwe. Heparyna niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowe (LMWH)

Leki działające na układ krzepnięcia. A. Leki przeciwkrzepliwe. Heparyna niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowe (LMWH) Leki działające na układ krzepnięcia A. Leki przeciwkrzepliwe Heparyna niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowe (LMWH) a) zwiększenie aktywności antytrombiny III około 1000x: antytrombina III hamuje aktywne

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych

Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Łukasz Krzych Profilaktyka przeciwzakrzepowa Łukasz Krzych Czym jest profilaktyka p/zakrzepowa? Zapobieganie DVT / PE Element protokołu ERAS Postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa choremu w obliczu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i Leki przeciwkrzepliwe a anestezja regionalna Anestezja regionalna znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu Maciej Niewada PLAN Udar epidemia? Jak migotanie przedsionków wpływa na udar? Nowe leki przeciwkrzepliwe:

Bardziej szczegółowo

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej

Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Trudni chorzy na sali operacyjnej Chory ze stentem wieńcowym do operacji niekardiochirurgicznej Anna Dylczyk-Sommer Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdański Uniwersytet Medyczny Deklaruję brak

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Phytomenadionum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia

5 Terapia. 5.1 Strategie terapeutyczne. 5 Terapia 5.1 Strategie terapeutyczne Standardy ESC obejmują najważniejsze zalecenia dotyczące NSTE-ACS w praktycznym stopniowanym schemacie. Podkreślają jednocześnie, że szczególne sytuacje wymagają odstępstw od

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych. Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG,

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych. Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG, Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie procedur endoskopowych Marcin Manerowski Zebranie Oddziału PTG, 06.09.2010. Stosowanie leków przeciwkrzepliwych i przeciwpłytkowych w trakcie

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży kiedy podejrzewać i jak leczyć? Magdalena Celińska-Löwenhoff

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży kiedy podejrzewać i jak leczyć? Magdalena Celińska-Löwenhoff Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży kiedy podejrzewać i jak leczyć? Magdalena Celińska-Löwenhoff Ryzyko zakrzepowe w ciąży Ciąża i okres połogu są uznanymi czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo- -zatorowa w położnictwie i ginekologii

Żylna choroba zakrzepowo- -zatorowa w położnictwie i ginekologii Żylna choroba zakrzepowo- -zatorowa w położnictwie i ginekologii Gdańsk 2012 Redaktor prowadzący: Agnieszka Frankiewicz Redakcja: Agnieszka Frankiewicz, Izabela Siemaszko Korekta: Lena Bułakowska, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia powikłań zakrzepowo - zatorowych w chirurgii

Standardy leczenia powikłań zakrzepowo - zatorowych w chirurgii Standardy leczenia powikłań zakrzepowo - zatorowych w chirurgii Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest jednym z najczęstszych powikłań w chirurgii. Jej wystąpienie wiąże się najczęściej z unieruchomieniem,

Bardziej szczegółowo

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg).

Pradaxa jest lekiem zawierającym substancję czynną eteksylan dabigatranu. Lek jest dostępny w postaci kapsułek (75, 110 i 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa eteksylan dabigatranu Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne

Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne Okołooperacyjna profilaktyka przeciwzakrzepowa - oficjalne wytyczne Jednym z najczęstszych powikłań okołooperacyjnych jest żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) oraz jej najpoważniejsze następstwo -

Bardziej szczegółowo

Trombofilia. Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do. występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami

Trombofilia. Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do. występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami Trombofilie Trombofilia Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi Naturalna ochrona przed zakrzepicą

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xarelto 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg rywaroksabanu. Substancja

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nabytych osoczowych skazach krwotocznych

Zasady postępowania w nabytych osoczowych skazach krwotocznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego; Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu Krystyna Zawilska Zasady postępowania w nabytych osoczowych skazach krwotocznych Praktyka hematologiczna

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku

Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Najważniejsze informacje dla przepisujących Xarelto (rywaroksaban) dotyczące bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Beata Średniawa Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, SUM Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Grupa nowych doustnych antykoagulantów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź

Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji. lek. Janusz Śledź Przygotowanie i opieka nad chorym kierowanym do ablacji lek. Janusz Śledź Kwalifikacja do EPS i ablacji Wnikliwa ocena EKG w czasie arytmii i w czasie rytmu zatokowego Badanie echokardiograficzne EKG m.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Maria Podolak-Dawidziak Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM, Wrocław Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT czas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 PROGRAM Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 09.00-10.30 NOWE/INNE NIŻ ANTAGONIŚCI WITAMINY K DOUSTNE LEKI PRZECIKRZEPLIWE (NOAC) konkurs który najlepszy? Pięciu bohaterów i głosowanie publiczności

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 3/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających substancje

Bardziej szczegółowo

Jako długo stosować wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową po incydencie zakrzepicy żylnej

Jako długo stosować wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową po incydencie zakrzepicy żylnej Jako długo stosować wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową po incydencie zakrzepicy żylnej lub zatorze tętnicy płucnej? Prof. dr hab. Instytut Kardiologii i II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Andrzej Budaj Przewodniczący komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów ze stentami wieńcowymi Agnieszka Kołacz II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie Implantacja stentu 5% pacjentów poddawanych jest operacji

Bardziej szczegółowo

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A LECZENIE ZABIEGOWE I PRZECIWKRZEPLIWE

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A LECZENIE ZABIEGOWE I PRZECIWKRZEPLIWE MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW A LECZENIE ZABIEGOWE I PRZECIWKRZEPLIWE Lek. med. Agnieszka Piątkowska I Katedra i Klinika Kariologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego AF świeżo rozpoznane Napadowe (zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (ang. atrial fibrillation, AF) Migotanie przedsionków - definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe leki przeciwkrzepliwe zamiast Warfaryny

Nowe leki przeciwkrzepliwe zamiast Warfaryny Nowe leki przeciwkrzepliwe zamiast Warfaryny Czy jesteśmy na to gotowi? Mirosław Dłużniewski Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydział Lekarski, Warszawski

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Nowe doustne antykoagulanty. okiem diagnosty laboratoryjnego.

Nowe doustne antykoagulanty. okiem diagnosty laboratoryjnego. Nowe doustne antykoagulanty okiem diagnosty laboratoryjnego. Paweł Kozłowski Laboratorium Centralne Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej.

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. Adam Sokal Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Kardio-Med Silesia Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii przeciwkrzepliwej. AF i udar U ok. 1 z 3 chorych

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań (Enoxaparinum natricum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań (Enoxaparinum natricum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań (Enoxaparinum natricum) ((logo sanofi-aventis)) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Clexane, 100 mg/ml (300 mg/3 ml), roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum (logo podmiotu odpowiedzialnego) Należy uważnie zapoznać się z

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012

Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Nowe wytyczne ESC/PTK w kardiologii Profilaktyka chorób układu krążenia - nowości zawarte w wytycznych ESC 2012 Przemysław Trzeciak Częstochowa 11.12.2012 Umieralność z powodu chorób ukł. krążenia w latach

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka diagnostyki klinicznej Konspekty wykładów i ćwiczeń (cz.7)

Propedeutyka diagnostyki klinicznej Konspekty wykładów i ćwiczeń (cz.7) Propedeutyka diagnostyki klinicznej Konspekty wykładów i ćwiczeń (cz.7) Paulina Dumnicka 9. HEMOSTAZA Nabyte skazy krwotoczne osoczowe niedobory czynników krzepnięcia: - zmniejszone wytwarzanie (choroby

Bardziej szczegółowo

Fraxiparine Multi (Nadroparinum calcicum)

Fraxiparine Multi (Nadroparinum calcicum) CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fraxiparine Multi (Nadroparinum calcicum) 9 500 j.m. AXa/ml (47 500 j.m. AXa/5 ml), roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Clexane forte, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum (logo) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zawał bez uniesienia ST -Postępowanie w ostrym okresie kiedy koronarografia i plastyka, jakie leki. Dominik Wretowski

Zawał bez uniesienia ST -Postępowanie w ostrym okresie kiedy koronarografia i plastyka, jakie leki. Dominik Wretowski Zawał bez uniesienia ST -Postępowanie w ostrym okresie kiedy koronarografia i plastyka, jakie leki Dominik Wretowski Postępowanie i agresywność leczenia w OZW-NSTEM powinny opierać się na wczesnej ocenie

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne ACCP. Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz

Nowe wytyczne ACCP. Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz Nowe wytyczne ACCP Jak długo stosować leczenie przeciwzakrzepowe po ostrym epizodzie zatorowości płucnej? Bożena Sobkowicz Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Konflikt interesów Brak

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Clexane, 100 mg/ml; roztwór do wstrzykiwań lub do linii tętniczej układu dializacyjnego. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neoparin, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Neoparin,

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem?

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Niedoceniany problem? Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny ny, interdyscyplinarny problem współczesnej medycyny Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) (Deep

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta FRAGMIN FRAGMIN 100 000 j.m. anty-xa/4 ml, roztwór do wstrzykiwań 100 000 j.m. anty-xa/10 ml, roztwór do wstrzykiwań (Dalteparinum natricum) Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. (Dalteparinum natricum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. (Dalteparinum natricum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 2 500 j.m. anty-xa/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań 5 000 j.m. anty-xa/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań 7 500 j.m. anty-xa/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 110 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu) Substancje pomocnicze: każda

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe przed i po zabiegach elektroterapii. dr Dariusz Górko, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa

Leczenie przeciwpłytkowe przed i po zabiegach elektroterapii. dr Dariusz Górko, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa Leczenie przeciwpłytkowe przed i po zabiegach elektroterapii dr Dariusz Górko, dr hab. n.med. Marcin Grabowski SPCSK, Warszawa 1 Ryzyko krwawienia okołooperacyjnego 1. Zabiegi implantacji wszczepialnych

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta EXACYL, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Acidum tranexamicum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I

Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I Od prewencji do ablacji: nowoczesne leczenie migotania przedsionków - zmiany w stosunku do wcześniejszych wytycznych wg ESC, cz. I Nowoczesne leczenie pacjenta z migotaniem przedsionków to złożony proces.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Dorośli 2 do 4 g na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach (tj. od 4 do 8 tabletek na dobę).

Dorośli 2 do 4 g na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach (tj. od 4 do 8 tabletek na dobę). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EXACYL, 500 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu traneksamowego (Acidum tranexamicum).

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Clexane forte, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Enoxaparinum natricum) {logo} Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości

Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Podsumowanie u zarządzania rzyzkiem dla produktu leczniczego Cartexan przeznaczone do publicznej wiadomości Omówienie rozpowszechnienia choroby Rosnąca oczekiwana długość życia i starzejące się społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde.

Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde. Skrócona informacja o leku Pradaxa Nazwa produktu leczniczego, dawka i postać farmaceutyczna: Pradaxa 110 mg, 150 mg, kapsułki twarde. Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg lub 150 mg eteksylanu dabigatranu

Bardziej szczegółowo

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).

Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pradaxa 110 mg, kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka, twarda zawiera 110 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu). Substancja(e) pomocnicza(e)

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Eliquis 2,5 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg apiksabanu. Substancje

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 1 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ginkoflav Med 80 mg, kapsułki twarde Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum Należy uważnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów

Aneks III. Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Aneks III Zmiany w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów Uwaga: Zmiany wprowadzone w odnośnych punktach druków informacyjnych do produktów są efektem przeprowadzenia procedury przekazania

Bardziej szczegółowo

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N Załącznik nr 42 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu: LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH ICD-10 N 25.8 Inne zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Clexane, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 80

Clexane, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 80 Clexane, 20 mg/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 40 mg/0,4 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 60 mg/0,6 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 80 mg/0,8 ml, roztwór do wstrzykiwań Clexane, 100 mg/1

Bardziej szczegółowo

Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Octaplex występuje w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Octaplex występuje w postaci

Bardziej szczegółowo

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktów:

Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktów: Część VI: Streszczenie Planu Zarządzania Ryzykiem dla produktów: Enoxaparin sodium, 100 mg/1 ml, roztwór do wstrzykiwań VI.2 Wybrane aspekty Planu Zarządzania Ryzykiem przeznaczone do wiadomości publicznej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Clexane, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Enoxaparinum natricum (logo podmiotu odpowiedzialnego) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady leczenia przeciwkrzepliwego

Ogólne zasady leczenia przeciwkrzepliwego Ogólne zasady leczenia przeciwkrzepliwego 1. Heparyny Stosuje się heparynę niefrakcjonowaną (HNF) i.v. lub s.c. oraz heparyny drobnocząsteczkowe (HDCz) s.c. PRZECIWWSKAZANIA 1. Przeciwwskazania silne:

Bardziej szczegółowo

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC)

Desogestrel SUBSTANCJE CZYNNE. Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) SUBSTANCJE CZYNNE Desogestrel GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) Grupa farmakoterapeutyczna: progestageny i estrogeny, produkty złożone. Kod ATC: G03AC09 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie w okresie okołooperacyjnym

Chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie w okresie okołooperacyjnym Chory leczony przeciwpłytkowo lub przeciwkrzepliwie w okresie okołooperacyjnym Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cartexan 400 mg kapsułki, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 400 mg chondroityny sodu siarczan. Pełny wykaz

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na krzepnięcie krwi. Kierunek kosmetologia III. rok, Wydział Nauk o Zdrowiu. opracowała. Iwona Zaporowska-Stachowiak

Leki wpływające na krzepnięcie krwi. Kierunek kosmetologia III. rok, Wydział Nauk o Zdrowiu. opracowała. Iwona Zaporowska-Stachowiak Leki wpływające na krzepnięcie krwi Kierunek kosmetologia III. rok, Wydział Nauk o Zdrowiu opracowała. Iwona Zaporowska-Stachowiak Antytrombina III Naturalny inhibitor krzepnięcia syntetyzowany w wątrobie.

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

3 Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe

3 Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe 3 Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe Leki przeciwpłytkowe Leki przeciwpłytkowe należą do jednej z ważniejszych grup leków we współczesnej farmakoterapii. Liczne kontrolowane badania kliniczne wskazują

Bardziej szczegółowo

Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa. Lek. med. Anna Szarnecka Sojda Skarżysko 25.01.2008

Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa. Lek. med. Anna Szarnecka Sojda Skarżysko 25.01.2008 Żylna Choroba Zakrzepowo Zatorowa Lek. med. Anna Szarnecka Sojda Skarżysko 25.01.2008 Sytuacja Kliniczna1 70 letni mężczyzna od 10 lat leczonyz powodu POCHP i niewydolności serca został konsultowany w

Bardziej szczegółowo