BYDGOSZCZ TU ŻYCIE NABIERA BARW BIZNES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BYDGOSZCZ TU ŻYCIE NABIERA BARW BIZNES"

Transkrypt

1 BYDGOSZCZ TU ŻYCIE NABIERA BARW BIZNES

2 BYDGOSZCZ. TU ŻYCIE NABIERA BARW. Bydgoszcz, ósme pod względem wielkości miasto na mapie Polski z prawie 360 tysiącami mieszkańców, to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się aglomeracja, stanowiąca ważne ogniwo w systemie gospodarki kraju. BIZNES Największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego posiada wiele atutów, które sprawiają, że gród nad Brdą jest postrzegany jako niezwykle atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić: centralne położenie w kraju, położenie pomiędzy dwiema rzekami będącymi częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70. Jest to połączenie z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych poprzez węzeł hydrograficzny łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie centralnym punktem na drodze wodnej Berlin Kaliningrad, cztery drogi krajowe przebiegające przez miasto (Nr: 5, 10, 25 i 80), linię kolejową łączącą Śląsk i Kraków z Gdynią, która krzyżuje się w Bydgoszczy ze szlakiem Warszawa Szczecin oraz Wrocław Gdynia, 01

3 Międzynarodowy Port Lotniczy im. I.J. Paderewskiego położony zaledwie 3,5 km od centrum miasta, obsługujący zarówno połączenia krajowe jak i międzynarodowe, młode, wysoko wykwalifikowane społeczeństwo ze średnią wieku mieszkańców wynoszącą 36 lat, niższe koszty pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z innymi ośrodkami, nowoczesne powierzchnie biurowe, szeroką ofertę kulturalną, sportową i rozrywkową miasta, dobrze rozwinięty sektor otoczenia biznesu i duże zaplecze naukowe silnie powiązane z biznesem.

4 GOSPODARKA Bydgoszcz jest miastem, w którym łączą się przemysłowe i biznesowe doświadczenia z nowoczesnością. Swoje działania ukierunkowuje zarówno na przedsiębiorców produkcyjnych, jak również na firmy usługowe, w szczególności z sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz logistyki. Najczęściej wymieniane argumenty inwestorów przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji na terenie miasta to: zdywersyfikowany rynek, niskie koszty pracy, wykwalifikowana kadra, dogodna lokalizacja w centralnej Polsce, niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność Bydgoszczy pod względem kosztów pracy obrazuje poniższe zestawienie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dla wybranych miast Polski: Warszawa Poznań Lublin Toruń Bydgoszcz , 17 zł , 08 zł , 83 zł , 25 zł , 81 zł W mieście zarejestrowanych jest ponad podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z czego: osób fizycznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością spółek akcyjnych Istotnym elementem wpływającym na gospodarkę miasta jest obecność firm z udziałem kapitału zagranicznego. W 2010 r. zarejestrowanych było 550 podmiotów z kapitałem zagranicznym i siedzibą w Bydgoszczy, co w stosunku do roku 2006 stanowi wzrost o 70 firm. 03

5 24,10% 18,78% 9,55% 29,93% 7,64% 10,00% obsługa nieruchomości i firm przemysł budownictwo transport i składowanie handel i naprawy pozostałe 04

6 BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY Na gospodarczej mapie miasta ważną rolę odgrywa Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny, którego celem jest wzrost przedsiębiorczości, poprawa warunków startu i rozwoju firm zorientowanych na nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie, aktywizacja zawodowa mieszkańców, lepsze wykorzystanie istniejących uczelni i placówek naukowo badawczych. Park stanowi atrakcyjny obszar do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania wyróżniający się sprawną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi. Instytucja ta zapewnia korzystne warunki do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ułatwia przedsiębiorcom dostępność do usług doradczo szkoleniowych oraz pomaga w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Część terenu Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego o pow. 35 ha objęta została podstrefą Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co stwarza dodatkowe zachęty dla inwestorów w postaci zwolnień podatkowych z tytułu kosztów nowych inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestor, który spełni warunki określone zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie, może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 50 % z tytułu kosztów nowej inwestycji i/lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Miasto dużą wagę przywiązuje do innowacyjnych rozwiązań w działalności gospodarczej. Przy Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym utworzone zostało Regionalne Centrum Innowacyjności, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko pomorskiego oraz nawiązanie i zacieśnienie powiązań między środowiskiem akademickim a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi, między innymi, o wypracowanie efektywnego systemu współpracy gospodarki i nauki celem komercjalizacji badań naukowych i wprowadzenia ich na rynek. Atrakcyjność Bydgoszczy jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej doceniło już wiele znanych w świecie koncernów i firm jak np.: Unilever S.A., Alcatel Lucent Sp. z o.o., Wentworth Tech Central Sp. z o.o., Tyco Electronics Sp. z o.o., Neupack Sp. z o.o., Atos IT Services Sp. z o.o., JP Morgan Chase, Teleplan Sp. z o.o. i wiele innych. Ich funkcjonowanie, a nierzadko plany dalszego rozwoju stanowią dla miasta najlepszą rekomendację. 05

7 Atrakcyjność inwestycyjną Bydgoszczy potwierdza także szereg nagród i wyróżnień, jakie miasto regularnie uzyskuje w różnego rodzaju konkursach i rankingach. Bydgoszcz otrzymała tytuł Gminy Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, była też laureatem III edycji konkursu Teraz dla gmin. Bydgoszcz została również doceniona przez szereg międzynarodowych firm konsultingowych Colliers International w raporcie Improving Through Moving nadał miastu tytuł wschodzącej gwiazdy BPO, natomiast PwC wyróżnił je tytułem regionalnego centrum gospodarczego. Solidarność i gospodarność miasta potwierdzają również nadawane przez firmy ratingowe oceny wiarygodności kredytowej w walucie krajowej i zagranicznej. 1 kwietnia 2011 firma Fitch Ratings potwierdziła rating Bydgoszczy na poziomie BBB. Warto również nadmienić, że Urząd Miasta Bydgoszczy posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Widząc potrzebę realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych inwestorów, Urząd Miasta Bydgoszczy powołał Centrum Pracy i Przedsiębiorczości mieszczące się przy ul. Mennica 6, w którym siedzibę znalazły Samorządowy Klub Pracy i Punkt Wspierania Samozatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy, Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Bydgoszczy, Sekretariat Bydgoskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia, Kujawsko Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy. Przyszły przedsiębiorca znajdzie tu pomoc w założeniu własnej firmy. Inwestor obsłużony zostanie w modelu one stop shop jednego punktu kontaktu pomiędzy firmą, wydziałami i jednostkami miejskimi. Wyznaczona osoba poprowadzi sprawy inwestora od zgłoszenia, aż do momentu oddania inwestycji do użytku, a także zajmie się opieką poinwestycyjną. Inwestor będzie miał możliwość uzyskania pełnej informacji o warunkach inwestowania w mieście, w tym dane statystyczne o gospodarce, informacje o uwarunkowaniach urbanistyczno-architektonicznych, a także możliwość lokalizacji inwestycji. W oparciu o własną bazę nieruchomości, a ponadto we współpracy z lokalnymi biurami obrotu nieruchomościami przygotowana zostanie indywidualna oferta inwestycyjna, zgodna z zapotrzebowaniem inwestora. Urząd Miasta Bydgoszczy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i biurami karier lokalnych uniwersytetów i szkół wyższych, aby ułatwić inwestorom proces rekrutacji pracowników. Warto w tym miejscu dodać, że na terenie miasta działa 16 uczelni wyższych, na których studiuje ponad 45 tys. studentów, co stanowi niemal połowę studiujących w całym województwie. Wśród najważniejszych uczelni należy wymienić Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich, Wyższą Szkołę Gospodarki (największą uczelnią niepubliczną w północnej Polsce), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, a także Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego (jedyną w regionie uczelnię muzyczną). Ponadto w Bydgoszczy znajduje się jedyna w regionie szkoła międzynarodowa, która posiada uprawnienia do wystawiania świadectw uznawanych na całym świecie. Szkoła została założona dla dzieci oficerów wojsk NATO, jak również dzieci pracowników zagranicznych firm z województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo jedna z bydgoskich szkół średnich posiada uprawnienia do prowadzenia programu matury międzynarodowej, która uznawana jest przez najlepsze uczelnie na świecie.

8 BRANŻA PBO W Bydgoszczy przybywa firm z kapitałem zagranicznym, szczególnie tych z branży BPO (Business Process Outsourcing), które wybierają nasze miasto nie tylko z uwagi na wysoko wykwalifikowaną kadrę, ale również ze względu na nowoczesne powierzchnie biurowe. Kadrę dla firm z branży BPO w głównej mierze stanowią studenci i absolwenci bydgoskich uczelni, którzy doceniani są nie tylko za swoją wiedzę i umiejętności, ale także z uwagi na pracowitość i potencjał rozwojowy. Lokalne uczelnie kształcą, m.in. specjalistów w takich kierunkach jak: IT, telekomunikacja, ekonomia, marketing i zarządzanie oraz lingwistyka. Na specjalnościach ekonomicznych i pokrewnych zdobywa wykształcenie ponad 4 tys. studentów, natomiast na kierunkach IT i zbieżnych oraz językowych jest ich ponad 2,5 tys. Z kolei wskazane powyżej specjalizacje każdego roku dostarczają na rynek pracy ponad pół tysiąca absolwentów. Do największych inwestycji w sektorze outsourcingu z pewnością należy zaliczyć działalność firm takich jak: Alcatel Lucent sp. z o.o. oraz Atos IT Services Sp. z o.o. z których każda zatrudnia ponad 500 osób. Firmy te operują w ramach sektora IT, a bydgoskie oddziały należą do najlepszych w całych koncernach. Potwierdzają to liczne wyróżnienia przyznawane pracownikom tych podmiotów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż bydgoski oddział firmy Atos IT Services Sp. z o.o. otrzymał nagrodę dla najbardziej efektywnego w całym koncernie. Z kolei firma Alcatel Lucent Sp. z o.o. prowadzi w naszym mieście Globalne Centrum Zarządzania Sieciami Komputerowymi świadczące usługi zdalnego zarządzania sieciami, monitoringu sieci oraz wsparcia technicznego dla klientów na całym świecie. Pozostałe bydgoskie centra outsourcingowe prowadzą działalność w ramach procesów IT, marketingu internetowego, obsługi kadrowej, płacowej i rachunkowej oraz zarządzania dokumentacją polskich, europejskich i światowych przedsiębiorstw niejednokrotnie liderów swoich branż. Z całą pewnością należą do nich m.in.: Centrum Korporacyjne Banku BPH S.A, Centrum Operacyjne Banku Pocztowego S.A., Centrum Przetwarzania Dokumentów Centralnego Ośrodka Rozliczeniowego Poczty Polskiej, czy oddział JP Morgan Poland Limited Sp. z o.o. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje około dziesięciu mniejszych przedsiębiorstw prowadzących działalność call-center.

9 08

10 09

11 Wybrane firmy branży przedstawia poniższa tabela: FIRMY BRANŻY BPO/SSC PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W BYDGOSZCZY Nazwa firmy Atos IT Services Sp. z o.o. Alcatel - Lucent Sp. z o.o. Teleplan Sp. z o.o. Sunrise System Sp. z o.o. Asseco Poland S.A. JP Morgan Poland Limited Sp. z o.o. FPA Group Sp. z o.o. Bank BPH S.A. - Centrum Korporacyjne Bank Pocztowy S.A. - Centrum Operacyjne Sp. z o.o. Centrum Przetwarzania Dokumentów - Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczty Polskiej Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S.A. Eniro Sp. z o.o. Makromedia Sp. z o.o. Kraj pochodzenia USA/Francja Francja Holandia USA Szwecja Dostrzegając rozwój branży BPO/SSC w Polsce oraz zainteresowanie zagranicznych firm alokacją centrów usług w naszym kraju, Bydgoszcz podobnie jak inne większe miasta zabiega o inwestorów reprezentujących ten sektor gospodarki. Rozwój przedmiotowej branży w mieście umożliwia młodym, wykształconym ludziom znalezienie pracy odpowiadającej ich ambicjom, dywersyfikuje gospodarkę i wpływa korzystnie na nawiązanie sieci kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami. Stwarza także możliwość poszerzenia oferty lokalnych uczelni wyższych, które odpowiadając na potrzeby rynku dostosowują kierunki kształcenia do profilów działalności funkcjonujących i potencjalnych inwestorów. To wszystko sprawia, iż Bydgoszcz skutecznie utwierdza swoją pozycję, jako ważnego ośrodka gospodarczego kraju. Opracował Zespół Obsługi Inwestora zdjęcia Fotolia 10

12 Podwale 2 Św.Trójcy ks.a. Kordeckiego Filarecka Rogali Garbary Chwytowo Królowej Jadwigi Św.Trójcy Ks. IgnacegoSkorupki Leszczyńskiego A. Czartoryskiego A. Naruszewicza Kącik Tramwaj wodny A. Grottgera Poznańska Grudziądzka Podgórna STARE MIASTO Mennica Nowodworska Wyspa Młyńska Wąska Dworcowa Nowy Rynek Marcinkowskiego Śluza Miejska 2 Przyrzecze Ku Młynom H. Sienkiewicza Dworcowa Stary Rynek Podolska Warmińskiego Marszałka M. Focha Jezuica PodBlankami Trybunalska 1 Farna Przesmyk Batorego WAŻNE ADRESY Malczewskiego Zduny Długa JanaKazimierza Lenartowicza Mostowa Kręta Zaułek Wały Jagiellońskie Pomorska Gdańska Pocztowa Magdzińskiego Grodzka Romualda Traugutta Przy Zamczysku r. Tramwaj wodny Pl. Kościeleckich StaryPort Bernardyńska Rondo Bernardyńskie Gdańska Ks. Stanisława Konarskiego Kujawska Z. Krasińskiego Gimnazjalna K. Libelta Mikołaja Reja Ks. PiotraSkargi 3Maja Rondo Jagiellonów Toruńska św. Floriana Babia Wieś Szwalbego Kołłątaja S. Staszica Reymonta M. Kopernika ks. R. Markwarta Asnyka ŚRÓDMIEŚCIE Moczyńskiego Urocza Rumińskiego WZGÓRZE WOLNOŚCI Port Lotniczy Wyspiańskiego Sielanka Al. Ossolińskich Rondo Ossolińskich Piotrowskiego Toruńska Żupy Berwińskiego ks. L. Sienki Ogińskiego Rondo Wielkopolskie F. Chopina BABIA WIEŚ 3 Skwer Norkowskiego S. Moniuszki Krakowska Stadion KS Polonia Wyczółkowskiego Marii Skłodowskiej Curie M. Karłowicza Jagiellońska Jagiellońska Tramwaj wodny / WaterTram al. Powstańców Wielkopolskich Kurpińskiego O. Kolberga Jurasza Łużycka Hala Sportowo Widowiskowa Łuczniczka Toruńska 1 Bydgoskie Centrum Informacji ul. Batorego 2, Bydgoszcz tel Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz tel Centrum Pracy i Przedsiębiorczości ul. Mennica 6, Bydgoszcz Zespół Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości tel mail: Powiatowy Urząd Pracy Punkt Wspierania Samozatrudnienia tel mail: Bydgoski Pakt na rzecz Zatrudnienia tel Samorządowy Klub Pracy tel mail: Bydgoski Klaster Przemysłowy tel mail: 3 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców tel Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz tel BYDGOSZCZ NA MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH W LATACH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Business Process Outsourcing BPO City of Perspectives BPO City of Perspectives SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 Sektor BPO w Polsce Dolny Śląsk i aglomeracja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ TU ŻYCIE NABIERA BARW SPORT

BYDGOSZCZ TU ŻYCIE NABIERA BARW SPORT BYDGOSZCZ TU ŻYCIE NABIERA BARW SPORT BYDGOSZCZ. TU ŻYCIE NABIERA BARW. Bydgoszcz to miasto, które oprócz kultury najczęściej kojarzone jest ze sportem. Wieloletnią działalność prowadzą tu kluby i instytucje

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Raport przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL i HAYS Poland Koordynator

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przyspiesz swoją przedsiębiorczość SPIS TREŚCI WSTĘP / 4 PARTNERZY W PROJEKCIE / 8 Lider Poznański Akademicki / 9 Inkubator Przedsiębiorczości Partner Gmina Piła / 12 Partner

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z: JLL, PwC i HAYS Poland Koordynator projektu: Janusz Górecki,

Bardziej szczegółowo

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne

REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne REGION OTWARTY NA INWESTYCJE Dostępność komunikacyjna Wykwalifikowana kadra Atrakcyjne tereny inwestycyjne Opolskie to jeden z najbardziej europejskich regionów Polski Na dzisiejszy obraz regionu wpłynęła

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. jest otwarty

SZCZECIN. jest otwarty jest otwarty jest głównym centrum administracyjnym i gospodarczym województwa zachodniopomorskiego. To także stolica Euroregionu Pomerania i ośrodek współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej między

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT)

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) Kim jesteśmy Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Obejmuje powierzchnię ponad 200 hektarów, na której

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu

DZiałki inwestycyjne. Szczecin - miasto sukcesu DZiałki inwestycyjne Szczecin - miasto sukcesu Szczecin twoje miejsce dla biznesu Duży wybór atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, znaczny potencjał wykształconych wysoko wykwalifikowanych pracowników,

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo