Jak z sukcesem rozwijad swoją własną firmę?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak z sukcesem rozwijad swoją własną firmę?"

Transkrypt

1 Jak z sukcesem rozwijad swoją własną firmę? Przedsiębiorczośd Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

2 Program 9:30 rozpoczęcie konferencji 9:40 Jak Warszawa wspiera przedsiębiorczośd kobiet? 9:55 Prezentacja Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz programu 100 Nowych Firm 10:15 5 Filarów Wzrostu Przedsiębiorczości Kobiet. Internacjonalizacja działao szansą na rozwój firm prowadzonych przez kobiety.

3 Jak Warszawa wspiera przedsiębiorczośd kobiet? Maciej Fijałkowski Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM Warszawa

4 Prezentacja Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet oraz programu 100 Nowych Firm Katarzyna Wierzbowska Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet

5 Przedsiębiorczośd Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu. Internacjonalizacja działao szansą na rozwój firm prowadzonych przez kobiety. Urszula Ciołeszyoska Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet

6 Jak wsparcie otoczenia wpływa na rozwój twojej firmy? Iza Makosz Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, Time for Wax

7 Nowoczesne technologie wspierające rozwój własnego biznesu Kamila Sidor Geek Girls Carrots

8 Promocja firmy i produktu w mediach społecznościowych Piotr Chmielewski Akademia Rozwoju Biznesu

9 Promocja firmy i marki - jak samemu promowad firmę, co powierzyd specjalistom? Paulina Gadomska-Dzięcioł Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, Effective PR

10 Przerwa networkingowa

11 Źródła finansowania działalności gospodarczej - istniejące możliwości, funkcjonujące prawdy i mity Beata Cywioska Kancelaria Adwokacka

12 Instytucje wsparcia biznesu - prezentacja Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Mariusz Turski Przedsiębiorcza Polska

13 Jak Idea Bank wspiera przedsiębiorczośd kobiet? Dariusz Makosz Idea Bank

14 Jak Idea Bank wspiera przedsiębiorczośd kobiet? Dariusz Makosz Idea Bank

15 Dyskusja Panelowa z udziałem Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet: 5 Filarów Wzrostu Przedsiębiorczości Kobiet Elżbieta Jeznach, Warszawa Ewa Janikowska, Warszawa Liliana Kupaj, Tarnów Dominika Pulit, Lipki woj. opolskie Liliana Sobieska, Skrzetuszewo woj. wielkopolskie Marta Szklarska, Warszawa Sława Tarasiewicz, Galwiecie woj. warmiosko - mazurskie Robert Zięba, Europejski Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Gośd Specjalny - Poseł Mirosława Nykiel, Przewodnicząca Komisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju Małych i Średnich Firm

16 Jak Idea Bank wspiera przedsiębiorczośd kobiet? Dariusz Makosz Idea Bank

17 Przedsiębiorczośd Kobiet w Polsce - 5 Filarów Wzrostu. Internacjonalizacja działao szansą na rozwój firm prowadzonych przez kobiety. Urszula Ciołeszyoska

18 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu specjalne wydarzenie w Parlamencie Europejskim w Brukseli WOMEN ENTREPRENEURSHIP 5 Pillars for Growth Parlament Europejski w Brukseli lutego 2013 r.

19 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu specjalne wydarzenie w Sejmie RP w Warszawie czerwca 2013 r. Podczas spotkania w Brukseli postanowiono kontynuowad współpracę na rzecz przedsiębiorczości kobiet. Zdecydowano też, że w poszczególnych Parlamentach krajów członkowskich UE będą organizowane podobne przedsięwzięcia. Wystawa oraz konferencja w Sejmie RP jest przeniesieniem europejskiej inicjatywy do Polski i jednocześnie inauguruje cykl podobnych wydarzeo w poszczególnych krajach UE. Honorowy patronat nad ekspozycją w Sejmie "Przedsiębiorczośd Kobiet 5 Filarów dla Wzrostu" objęła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

20 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu Rozwój przedsiębiorczości kobiet opiera się na 5 filarach

21 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu Rozwój przedsiębiorczości kobiet w Unii Europejskiej i w Polsce wymaga wsparcia polityków: przyjazne paostwo, zorientowane na ludzi z inicjatywą, czytelne i spójne prawo, prosty system podatkowy, urząd dla przedsiębiorcy, urzędnik chętny do pomocy.

22 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga wsparcia w zakresie edukacji przedsiębiorczości: łatwiejszy dostęp do wiedzy praktycznej, elastyczny system szkoleo, ułatwiający i przyspieszający rozwój osobisty przedsiębiorców, a także w różny sposób zachęcający kobiety do podejmowania działalności gospodarczej.

23 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga wsparcia w zakresie wdrażania innowacyjnych przedsięwzięd zwiększających konkurencyjnośd na rynku krajowym i międzynarodowym: wymiana dobrych praktyk i związana z tym możliwośd wykorzystywania rozwiązao, które z powodzeniem zastosowano gdzie indziej oraz dostęp do nowinek technologicznych i organizacyjnych.

24 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga współdziałania przedsiębiorczych kobiet w ramach zorganizowanych społeczności w kraju i na arenie międzynarodowej.

25 Przedsiębiorczośd Kobiet - 5 Filarów dla Wzrostu Rozwój przedsiębiorczości kobiet wymaga wsparcia w zakresie łatwiejszego dostępu do finansowania przedsięwzięd gospodarczych ponieważ żadne przedsiębiorstwo nie może działad, inwestowad i rozwijad się bez odpowiedniego finansowania i płynności finansowej.

26 Europejska Sied Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Europejska Sied Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej zainaugurowanym w 2009 r., które dotyczy promocji przedsiębiorczości kobiet i tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi firm prowadzonych przez kobiety.

27 Europejska Sied Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet to przedsiębiorcza osoba, która już odniosła sukces zawodowy i społeczny i mając własne praktyczne doświadczenia chce pomagad innym kobietom w tworzeniu i rozwijaniu ich własnych firm. Misją Ambasadora jest służyd własnym przykładem i promowad przedsiębiorczośd wśród kobiet, poprzez zaangażowanie i zachęcanie kobiet i młodych dziewcząt do wykorzystania swoich umiejętności, talentów i ambicji aby w rezultacie zostały właścicielkami swoich własnych firm.

28 Ogólnopolska Sied Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Projekt Ogólnopolska Sied Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet organizowany jest w celu zwiększenia liczby firm zakładanych i prowadzonych przez kobiety w Polsce. Projekt został zainspirowany Europejską Siecią Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet zainicjowaną przez Komisję Europejską.

29 Ogólnopolska Sied Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Co roku nominowanych jest kolejnych 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce, wybieranych spośród grona najbardziej przedsiębiorczych Pao, które podejmą wyzwanie wspierania i inspirowania innych kobiet do zakładania swoich własnych firm. Z uwagi na ogólnopolski zasięg, ambitne cele i silne podstawy instytucjonalne, Projekt uzyskał Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej.

30 Ogólnopolska Sied Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Kryteria wyboru Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

31 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 r. (2010/2275(INI)) Parlament Europejski uznaje znaczenie ambasadorów przedsiębiorczości, np. Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i podkreśla rolę, jaką kobiety mogą odegrad w tworzeniu miejsc pracy i wspieraniu konkurencyjności. Zwraca uwagę, że ambasadorzy przedsiębiorczości powinni mied różne pochodzenie, byd w różnym wieku, dysponowad różnym doświadczeniem i działad w różnych branżach. Należy zachęcad kobiety i młode dziewczęta do zakładania własnych przedsiębiorstw już na etapie nauki w szkole oraz na uczelniach wyższych, a także w lokalnych społecznościach i w mediach.

32 PRZEDSIĘBIORCZOŚD 2020 Plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Europie do 2020 r. Plan działania obejmuje trzy obszary natychmiastowej interwencji: I. Kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości w celu wspierania tworzenia nowych przedsiębiorstw i ich rozwoju II. Tworzenie środowiska, w którym przedsiębiorcy mogą dobrze prosperowad i rozwijad swoje firmy III. Postrzeganie przedsiębiorcy jako wzoru do naśladowania

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Dziękujemy sponsorom projektu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej Projekt dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu publikację prezentującą sylwetki Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dariusz Żuk Prezes AIP Group

Szanowni Państwo, Dariusz Żuk Prezes AIP Group Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce broszurę informującą o naszym najnowszym i największym przedsięwzięciu w Polsce kreującym przedsiębiorczość. AIP Business Link to docelowo sieć 10 najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski!

Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski! Deklaracja Programowa Jesteśmy głosem społeczności polskich startupów 1 FUNDACJA STARTUP POLAND...04 2 STATUS QUO POLSKIEJ GOSPODARKI...08 3 DLACZEGO STARTUPY?...12

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 27 września 2013, godz. 13:45 15:15 Centrum konferencyjne Sheraton Debata obiadowa Przedsiębiorczość nowa energia Europy Jak sprawić, aby Europejczycy stali się bardziej

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Program Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Terytorium społecznie odpowiedzialne współpraca finansowanie idee doświadczenia Organizator główny: Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 695 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Droga do Polski Przedsiębiorczej

Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej Droga do Polski Przedsiębiorczej List od Rzecznika Droga do Polski Przedsiębiorczej Wierzymy, że narodową cecha Polaków jest przedsiębiorczość. Polska to kraj wielkich

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie 2 Pojęcie transferu technologii Transfer technologii to: "przekazywanie określonej wiedzy technicznej oraz organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorców Trampolina do sukcesu twojej firmy Opracowanie: Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

przedsiębiorców Trampolina do sukcesu twojej firmy Opracowanie: Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP 5 lat programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców PL Trampolina do sukcesu twojej firmy Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP Opracowanie: Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo