Aby wyłączyć telewizor Aby przełączyć TV w stan oczekiwania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112"

Transkrypt

1 Spis treści Funkcje Drogi kliencie firmy SHARP Wprowadzenie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Informacje ekologiczne Zawartość pakietu Oglądanie TV Przycisk kontrolny TV i obsługa Informacje o trybie oczekiwania Wkładanie baterii do pilota Podłączanie zasilania Antena/Podłączanie TV kablowej Uwaga Specyfikacje Widok pilota Teletekst Teletekst cyfrowy (tylko dla Wielkiej Brytanii) Przegląd połączeń Włączanie/wyłączanie Aby włączyć telewizor Aby przełączyć TV w stan oczekiwania Aby wyłączyć telewizor Pierwsza instalacja Instalacja anteny Instalacja TV kablowej Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB Nagrywanie programu Nagrywanie z przesunięciem czasu Natychmiastowe nagrywanie Oglądanie nagranych programów Konfiguracja nagrywania Menu przeglądarki mediów Szybkie menu Opcje i funkcje menu TV Zawartość menu obrazu Ustawienia zaawansowane Zawartość menu dźwięku Zawartość menu ustawień Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora: Zawartość menu instalacji i dostrajania Działanie ogólne TV Korzystanie z listy kanałów Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej Opcje Programów Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem Rozwiązywanie problemów i wskazówki TV nie chce się włączyć Słaba jakość obrazu Brak obrazu Brak dźwięku Pilot nie działa Nie można wybrać źródła Nagrywanie niedostępne USB jest zbyt wolny Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC Obsługiwane formaty plików dla trybu USB Kompatybilność sygnałów AV i HDMI Rysunki wymiarowe Utylizacja zużytego sprzętu Instalacja stojaka Demontaż stojaka Rozmiary wkrętów do mocowania naściennego Polski

2 UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Kabel zasilania tego urządzenia jest zaopatrzony w niewymienialną (zatopioną) wtyczkę korzystającą w bezpiecznik 5A. Jeśli trzeba go wymienić, trzeba skorzystać z takiego samego bezpiecznika BS 1362, lub bezpiecznika o tym samym jak powyżej wskaźniku, co jest również oznaczone z przodu wtyczki, zatwierdzonego przez BSI lub ASTA, Proszę zawsze umieścić pokrywę bezpiecznika z powrotem po jego wymianie. Proszę nigdy nie włączać do kontaktu wtyczki bez pokrywy bezpiecznika. Gdyby przypadkiem gniazdko z Twoim domu było niekompatybilne z dostarczoną wtyczką, odetnij ją i zastąp właściwą. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Bezpiecznik z odciętej wtyczki powinien zostać usunięty, a wtyczka powinna zostać niezwłocznie zniszczona i zutylizowana w bezpieczny sposób. Pod żadnym pozorem nie należy wkładać odciętej wtyczki do gniazdka elektrycznego 5A, gdyż może to spowodować poważne porażenie prądem. Aby zainstalować właściwą wtyczkę, postępuj zgodnie z wskazówkami poniżej: WAŻNE: Przewody w kablu są oznaczone kolorami zgodnie z następującym kodem: Niebieski: Neutralny Brązowy: Pod napięciem Jako że kolory przewodów w kablu mogą nie odpowiadać oznaczeniom kolorów identyfikujących zaciski we wtyczce, postępuj następująco: Przewód koloru niebieskiego musi być podłączony do zacisku we wtyczce oznaczonego N lub kolorem czarnym. Przewód koloru brązowego musi być podłączony do zacisku we wtyczce oznaczonego L lub kolorem czerwonym. Upewnij się, że ani przewód brązowy, ani niebieski nie są podłączone do zacisku uziemienia we wtyczce 3-bolcowej. Przed wymianą wtyczki upewnij się, że: Jeśli nowa wtyczka jest wyposażona w bezpiecznik, posiada on tę samą wartość, co ten usunięty z odciętej wtyczki. Zacisk mocujący wtyczki jest umieszczony na powłoce kabla, a nie bezpośrednio na przewodach. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONSULTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM. Polski

3 Funkcje Telewizor kolorowy LCD obsługiwany za pomocą pilota. Całkowicie zintegrowana telewizja cyfrowa/kablowa (DVB-T/C) Wejścia HDMI służą do podłączania urządzenia wyposażonego w gniazdo HDMI. Wejście USB. System menu OSD. Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR, gry telewizyjne, itd.) System dźwięku stereofonicznego. Teletekst. Podłączenie słuchawek. Automatyczny System Programowania. Strojenie ręczne. Automatyczna wyłączanie po maksimum sześciu godzinach. Wyłącznik czasowy Blokada klawiszy Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja. Odtwarzanie w standardzie NTSC AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności) PLL (Wyszukiwanie częstotliwości). Wejście PC Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME, 2000, XP, Vista i Windows 7. Tryb Gry (opcja). Ilustracje i informacje OSD w tej instrukcji użytkownika służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych operacji. Przykłady użyte w tej instrukcji są oparte na modelu LC-24LE250V-BK / LC-24LE250V-WH. Drogi kliencie firmy SHARP Dziękujemy za zakup kolorowego telewizora LCD firmy SHARP. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wiele lat bezproblemowej eksploatacji tego produktu, przed rozpoczęciem jego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wprowadzenie Proszę przeczytać odpowiednie fragmenty tej instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem tego urządzenia nawet, jeśli zaznajomieni są Państwo z urządzeniami tego typu. Zwróć uwagę na rozdział zatytułowany ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Zachowaj tę instrukcję na wypadek, gdyby potrzebna była w przyszłości. Sprzedając lub darowując to urządzenie, proszę przekazać tę instrukcję obsługi przyszłym użytkownikom. Dziękujemy za wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje niezbędne do prawidłowej obsługi Państwa nowego telewizora. Przed przystąpieniem do użytkowania telewizora uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. To urządzenie przeznaczone jest do odbioru i wyświetlania programów telewizyjnych. Różnorakie opcję połączeń umożliwiają rozszerzenie o dodatkowe urządzenia do odbioru i wyświetlania obrazu (odbiornik, odtwarzacz DVD, nagrywarka DVD, magnetowid, PC, itd.). Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w suchych wnętrzach. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być użytkowane w celach przemysłowych lub handlowych. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli urządzenie było użytkowane w sposób do tego nieprzeznaczony, lub gdy zostało zmodyfikowane w sposób bezprawny. Użytkowanie Państwa telewizora LCD w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie. Polski

4 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Czyszczenie przed czyszczeniem produktu wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Do czyszczenia produktu używaj wilgotnej ściereczki. Proszę nie używać płynów lub aerozoli do czyszczenia. Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki do wytarcia panelu, jeśli jest on zabrudzony. W celu ochrony panelu, nie używaj chemicznie nasączonych ściereczek do czyszczenia. Chemikalia mogą spowodować uszkodzenia lub pęknięcia w obudowie TV. Woda i wilgoć Nie używaj produktu w pobliżu wody, np.: wanny, umywalki, zlewu, balii, basenu i w mokrej piwnicy. Nie umieszczaj wazonów lub innych pojemników zawierających wodę na tym produkcie. Woda może się wylać na produkt powodując pożar lub porażenie prądem. Ustawianie - Nie umieszczaj produktu na niestabilnym wózku, stojaku, trójnogu lub stole. Może to spowodować upadek produktu, a w rezultacie obrażenia fizyczne jak również uszkodzenie produktu. Używaj wyłącznie wózka, stojaka, trójnogu, wspornika lub stołu polecanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z produktem. Mocując produkt na ścianie, upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami producenta. Używaj wyposażenia mocującego polecanego przez producenta. Przemieszczając produkt na wózku musisz zachować szczególną ostrozność. Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła, lub nierówna powierzchnia podłogi mogą spowodować upadek produktu. Wentylacja - Otwory wentylacyjne i inne szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Nie zakrywaj i nie blokuj tych otworów i szczelin, jako że niedostateczna wentylacja może spowodować przegrzanie i/lub skrócić żywotność produktu. Nie umieszczaj produktu na łóżku, kanapie, dywanie i podobnej powierzchni mogącej zablokować otwory wentylacyjne. Produkt ten nie jest zaprojektowany z myślą o zabudowie; nie umieszczaj go w zamkniętych przestrzeniach takich, jak biblioteczki lub półki, o ile zapewniona jest właściwa wentylacja, lub gdy postępuje się zgodnie z instrukcjami producenta. Panel LCD używany w tym produkcie wykonany jest ze szkła. Z tego powodu może on się potłuc, gdy produkt zostanie upuszczony lub uderzony. Jeśli panel LCD zostanie potrzaskany uważaj, by nie poranić się odłamkami szkła. Źródła ciepła - Trzymaj produkt z daleka od źródeł ciepła takich, jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki i inne produkty generujące ciepło (także wzmacniacze). Aby zapobiec pożarowi nigdy nie umieszczaj żadnego rodzaju świeczek lun otwartych płomieni na telewizorze lub w jego pobliżu. Aby zapobiec pożarowi i groźbie porażenia, nie umieszczaj kabla zasilania pod TV lub innymi ciężkimi przedmiotami. Słuchawki - Nie ustawiaj głośności na wysokim poziomie. Specjaliści słuchu przestrzegają przed długim słuchaniem przy dużej głośności. Nie wyświetlaj nieruchomego obrazu przez długi czas, gdyż może to spowodować pozostawanie powidoku. Prąd jest używany zawsze, gdy urządzenie włączone jest do prądu. Serwisowanie Nie próbuj serwisować produktu samodzielnie. Usuwanie obudowy może narazić się na porażenie prądem i inne niebezpieczne sytuacje. Zleć serwisowanie osobie wykwalifikowanej. Panel LCD jest produktem zaawansowanym technicznie, zapewniającym obraz wysokiej jakości. Z powodu dużej liczby pikseli, od czasu do czasu może się na ekranie pojawić kilka pikseli nieaktywnych, występujących jako niebieski, zielone, lub czerwone punkty. Mieści się to w specyfikacji produktu i nie kwalifikuje się jako wada. Środki ostrożności podczas transportowania TV Podczas transportowania TV, nigdy nie podnoś go za głośniki. TV powinien być zawsze niesiony przez dwie osoby używające obu rąk po jednej z każdej strony produktu. OSTRZEŻENIE Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świeczki lub inne otwarte płomienie z daleka od tego produktu. Polski

5 Środki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie zalecenia dotyczące środków ostrożności. Zasilanie Telewizor pracuje jedynie zasilany prądem o napięciu zmiennym V ~ 50Hz. Proszę się upewnić, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie napięcia. Kabel zasilania Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania, nie należy go również zgniatać. Przewód zasilający należy obsługiwać przy pomocy wtyczki. Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąć za przewód ani dotykać przewodu mokrymi rękami, gdyż grozi to zwarciem lub porażeniem prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, należy powierzyć to zadanie wykwalifikowanemu personelowi. Wilgoć i woda Proszę nie używać tego urządzenia w wilgotnym i parnym miejscu (unikać łazienki, miejsc w pobliżu zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie narażaj urządzenia na kontakt z deszczem lub wodą i nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazony itp. Unikaj zalania lub zachlapania urządzenia wodą. W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifikowanemu personelowi punktu naprawy przed ponownym użyciem. Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie używaj płynów lub aerozoli do czyszczenia. Używaj tylko miękkiej i suchej ściereczki. Wentylacja Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane lub zakryte. Źródła ciepła i otwarty ogień Urządzenia nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny. Upewnij się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp. Błyskawice W trakcie burzy i błyskawic lub przed wyjazdem na wakacje, proszę wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. Części zamienne Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie części zamiennych, proszę się upewnić, że serwisant używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami producenta lub posiadających tę samą specyfikację, co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Naprawa i konserwacja Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Proszę nie usuwać samodzielnie żadnych osłon, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Utylizacja zużytego sprzętu Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie, jak worki foliowe powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnych przepisów. Nie ładuj baterii, istnieje groźba wybuchu. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu. Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu eksploatacji musi zostać zutylizowany oddzielnie. W Unii Europejskiej istnieją specjalne oddzielne systemy zbierania zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Więcej informacji uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta lub w sklepie, w którym zakupili Państwo to urządzenie. Polski

6 Rozłączanie urządzenia Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Poziom głośności na słuchawkach Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Instalacja Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna). Ekran LCD Telewizor ciekłokrystaliczny jest urządzeniem wyprodukowanym przy zastosowaniu zaawansowanej technologii, który dzięki milionom cienkich tranzystorów zapewnia wspaniałą jakość obrazu. Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Państwa urządzenia. Ostrzeżenie! Proszę nie zostawiać telewizora w trybie oczekiwania lub włączonego, gdy opuszczają Państwo dom. Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa itp.) poprzez tuner. Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia budynku poprzez przewód zasilania lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dystrybucji poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji kabli musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN ) UWAGA: Połączenie pomiędzy PC i TV za pomocą kabla HDMI może spowodować zakłócenia radiowe; w takim przypadku proszę użyć połączenia VGA (DSUB-15). Przycisk Standby / Włącznik nie odłącza urządzenia całkowicie od źródła zasilania. Co więcej, urządzenie pobiera prąd w trybie oczekiwania. Aby odłączyć urządzenie całkowicie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Z tego powodu, urządzenie powinno zostać ustawione w taki sposób, aby można było go łatwo i szybko wyłączyć z kontaktu w razie nagłego wypadku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, wtyczka powinna być w zasadzie wyciągnięta z kontaktu w przypadku, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, np.: w czasie wakacji. HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. Logo DVB jest zarejestrowanym znakiem towarowym projektu Digital Video Broadcasting DVB. Urządzenie elektryczne nie w rękach dzieci. Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z żadnych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać grożące im niebezpieczeństwo. Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w przypadku ich połknięcia. Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Folie z opakowania również powinny być trzymane z daleka od dzieci z powodu istniejącego niebezpieczeństwa uduszenia się. Polski

7 Informacje ekologiczne Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zużywać mniej energii i ratować środowisko. Dzięki funkcji oszczędzania energii nie tylko ratujesz środowisko, ale także oszczędzasz pieniądze poprzez zmniejszenie rachunków za prąd. Aby zmniejszyć zużycie energii, proszę postępować według następujących kroków: Można włączyć ustawienie trybu oszczędzania energii, znajdujące się w menu ustawień obrazu. Jeśli ustawisz tryb oszczędzania energii na Eco, telewizor przełączy się na tryb oszczędnościowy, a poziom jasności telewizora zostanie zredukowany do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że niektórych ustawień obrazu nie będzie można zmienić, kiedy telewizor będzie pracował w trybie oszczędzania energii. Zawartość pakietu LED TV Pilhas: 2 X AAA Jeśli wybierze się wyłączenie obrazu, na ekranie pojawi się wiadomość Ekran wyłączy się za 15 sekund.. Wybierz KONTYNUUJ i naciśnij OK. Ekran wyłączy się za 15 sekund. Jeśli tryb oszczędzania energii zostanie wyłączony, tryb obrazu automatycznie przestawi się na dynamiczny. Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii. Wyłączaj telewizor z prądu jeśli wyjeżdżasz z domu na dłuższy czas. Zalecana jest aktywacja ustawień trybu oszczędzania energii dla zredukowania rocznego zużycia energii. Zaleca się też wyłączenie telewizora z sieci kiedy nie jest on używany, aby zaoszczędzić więcej energii. Proszę pomóc nam ratować środowisko poprzez postępowanie zgodne z powyższymi zasadami. Informacja o naprawie Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Tylko wykwalifikowany personel może naprawiać ten telewizor. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten telewizor. Pilot Instrukcja obsługi Instrukcja szybkiej instalacji i obsługi 1 X kabel do połączeń Video & Audio Uwaga: Akcesoria powinny zostać sprawdzone po zakupie. Proszę się upewnić, że wszystkie akcesoria są załączone. Specyfikacje producenta dotyczące długości kabla używanego do przesyłu danych określają, iż nie powinien być on dłuższy niż 3m. Polski

8 Oglądanie TV, przełącznik służy do włączania i wyłączania telewizora. Przycisk kontrolny TV i obsługa Informacje o trybie oczekiwania 1) Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 5 minut, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: "Brak sygnału w trybie oszczędzania energii" Naciśnij OK, aby kontynuować. 2) Jeśli TV zostanie pozostawiony sam sobie i nie będzie przez jakiś czas oglądany, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: "Wyłączony w trybie oszczędzania energii" Naciśnij OK, aby kontynuować. 1. Kierunek w górę 2. Kierunek w dół 3. Przycisk wyboru programu/głośności/av/trybu oczekiwania Przycisk kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora. Głośność: Zwiększ głośność naciskając popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność naciskając popychając przycisk w dół. Proszę wcisnąć przycisk Naciśnij środek przycisku - na ekranie pojawi się pasek z informacjami o kanale. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół. Aby włączyć telewizor : Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania. Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania. Wkładanie baterii do pilota Proszę delikatnie podważyć klapkę z tyłu pilota. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że baterie umieszczone są w pilocie właściwie odpowiednio skierowanymi biegunami, + i. Załóż klapkę z powrotem. Podłączanie zasilania WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego V AC, 50 Hz. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Włóż wtyczkę kabla zasilania do kontaktu. Polski

9 Antena/Podłączanie TV kablowej Proszę podłączyć wtyczkę anteny lub telewizji kablowej do wejścia gniazda antenowego umieszczonego z tyłu telewizora. SPDIF Coax.OUT VGA HDMI Antena lub kabel Specyfikacje Transmisje telewizyjne Odbierane kanały Liczba programowalnych kanałów Wskaźnik kanału Wejście Anteny RF Napięcie Robocze Dźwięk PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Na ekranie pojawi 75 Ohm (niezbalansowane) V AC, 50Hz. Niemiecki +Nicam Stereo Uwaga Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH Dolby i podwójne-d są znakiem towarowym Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. Moc Wyjścia Audio (Wrms.) (10% Thd) Pobór Mocy 2 x 2,5 50 W Waga 5,1 Wymiary DxLxH (z podstawką) Wymiary DxLxH (Bez podstawki) Temperatura i wilgotność pracy: 153 x 563 x x 563 x 345 5ºC do 45ºC, wilgotność 85% Informacje dla użytkowników odnośnie utylizacji zużytych urządzeń i baterii (Tylko dla krajów UE) Ten symbol oznacza, że opatrzonych nim urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji urządzenie należy odnieść na wyznaczone składowisko odpadów lub do punktu zbiórki celem zapewnienia jego prawidłowego recyklingu. Observação: Poniższy znak Pb wskazuje na to, że bateria zawiera ołów. Produkty Bateria Polski

10 Widok pilota Uwaga: Zakres działania pilota wynosi około 7 m/ 23ft. Używanie mojego przycisku 1 (*) Naciśnij MÓJ PRZYCISK 1 na pięć sekund na żądanym źródle, kanale lub linku, aż wiadomość: MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY pojawi się na ekranie. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. Używanie mojego przycisku 2 (**) Naciśnij MÓJ PRZYCISK 2 na pięć sekund na żądanym źródle, kanale lub linku, aż wiadomość: MÓJ PRZYCISK ZOSTAŁ USTAWIONY pojawi się na ekranie. Potwierdzi ona, że wybrany MÓJ PRZYCISK jest skojarzony z wybraną funkcją. 1. Tryb oczekiwania / Włączony 2. Lista kanałów 3. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności 4. Menu włączone/wyłączone 5. Ok / Potwierdź 6. Powrót 7. Brak funkcji 8. Mój przycisk 1 (*) 9. Mój przycisk 2 (**) 10. Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/żółty/niebieski) 11. Mono/Stereo - Dual I-II / Bieżący język 12. Przewijanie do tyłu (w trybie przeglądania mediów wideo) 13. Pauza (w trybie przeglądania mediów wideo)/ Nagrywanie z przesunięciem czasu 14. Nagrywanie programu 15. Odtwarzaj (w trybie przeglądania mediów wideo) 16. Stop (w trybie przeglądarki mediów) 17. Przewijanie do przodu (w trybie przeglądania mediów) 18. Włącz-wyłącz napisy / Napisy (w trybie przeglądarki mediów) 19. Format obrazu 20. Teletekst / Mix 21. Przeglądarka mediów 22. Elektroniczny przewodnik po programach 23. Wyjście 24. Przyciski nawigacyjne 25. Szybkie menu włączone/wyłączone 26. Info / Odsłonięcie (w trybie teletekstu) 27. Następny / poprzedni program 28. Wyłączanie dźwięku 29. Poprzedni program / Teraz (w trybie EPG) 30. Przyciski numeryczne 31. AV / źródło Teletekst Naciśnij przycisk aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb Mix. Naciśnij ponownie, aby wyjść. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Teletekst cyfrowy (tylko dla Wielkiej Brytanii) Naciśnij przycisk aby wyświetlić informacje teletekstu cyfrowego. Do jego obsługi służą kolorowe przyciski, przyciski kursora i przycisk OK. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym wciśnięciu przycisku telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej. Polski

11 Przegląd połączeń Złącze Typ Kable Urządzenie Scart Podłączenie (tył) VGA Podłączenie (tył) BOCZNE AV SIDE AV 5Vdc Max:500mA PC/YPbPr Audio Podłączenie (bok) Kabel do podłączenia audio/wideo z boku Kabel PC RGB (nie załączony) (dołączono) HDMI MODE o Podłączenie (tył) SPDIF Podłączenie (tył) Boczne AV BOCZNE AV SIDE AV 5Vdc Max:500mA SIDE AV 5Vdc Max:500mA MODE o SŁUCHAWKI (Audio/ Wideo) Podłączenie Kabel AV (załączony) (bok) Słuchawki Podłączenie MODE o (bok) YPbPr Video Podłączenie PC do YPbPr (tył) Kabel do połączeń PC do YPbPr (nie załączony) USB Podłączenie (bok) CI Podłączenie CAM module (bok) Uwaga: Do podłączania urządzeń poprzez YPbPr lub boczne wejście AV należy użyć kabli dołączonych do zestawu. Patrz na ilustracje powyżej. Aby podłączyć dźwięk z PC, będziesz potrzebować BIAŁEGO i CZERWONEGO wejścia kabla do BOCZNEGO PODŁĄCZENIA AV. Jeśli urządzenie zewnętrzne zostanie podłączone poprzez gniazdo SCART, TV automatycznie przełączy się na tryb AV. Podczas oglądania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądarki mediów, wyjście poprzez gniazdko scart nie będzie dostępne.przy korzystaniu z montażu naściennego (opcja), zalecamy podłączenie wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie.moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdą Państwo w instrukcji obsługi modułu. Polski

12 Włączanie/wyłączanie Aby włączyć telewizor Podłącz kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V, 50 Hz. Proszę przełączyć przycisk, znajdujący się pod ekranem po prawej stronie, w położenie - telewizor przełączy się wtedy w tryb oczekiwania. Zapali się dioda oczekiwania. Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Proszę wcisnąć, na pilocie przycisk P+ P- lub przycisk numeryczny. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny znajdujący się po lewej stronie TV. TV włączy się. Uwaga: Jeżeli włączysz telewizor przy pomocy przycisków P+ lub P- na pilocie lub P/CH+/- na telewizorze, włączy się ostatnio oglądany program. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania Aby przełączyć TV w tryb oczekiwania przy małym zużyciu prądu naciśnij przycisk na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny znajdujący się po lewej stronie TV. Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Aby wyłączyć telewizor Przełącz przycisk znajdujący się pod ekranem po prawej stronie do pozycji 2, jak na ilustracji, aby wyłączyć TV. Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka. Pierwsza instalacja Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK Następnie na ekranie wyświetli się menu pierwszej instalacji (FTI). Ustaw żądane parametry korzystając z przycisków nawigacyjnych i po zakończeniu naciśnij OK, aby kontynuować. Można włączyć opcję Trybu sklepu tak, aby była dostępna w menu innych ustawień, a funkcje Twojego telewizora będą zilustrowane na górze ekranu; wyświetli się komunikat potwierdzający. Wybierz TAK aby kontynuować. Jeśli wybrany jest tryb główny, tryb sklepu nie będzie dostępny po początkowej instalacji. Proszę wybrać OK aby kontynuować. Instalacja anteny Jeśli wybrałeś opcję ANTENA na ekranie Typu Wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje telewizji naziemnej. UWAGA: Można nacisnąć przycisk MENU, aby anulować. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcesz posortować kanały wg LCN(*), wybierz Tak, a następnie naciśnij OK. Naciśnij MENU, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV. (*) LCN to system logicznego numerowania kanałów organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencja kanałów. Instalacja TV kablowej Jeśli wybierzesz opcję TV KABLOWA, naciśnij przycisk OK na pilocie. Aby kontynuować, wybierz TAK i naciśnij OK. Aby anulować operację, wybierz NIE i naciśnij OK. Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Proszę wprowadzić zakres częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kroku wyszukiwania. Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB Używając wejść USB można podłączyć do telewizora 2.5 i 3.5 calowy dysk twardy (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive. WAŻNE! Zrób kopię zapasową swoich plików przed podłączeniem do TV. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje dyski sformatowane w FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne dla dysków NTFS. Odczas formatowania dysku USB o pojemności 1TB (Tera Byte) lub większej, mogą wystąpić pewne problemy. Należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmowaćpamięci USB podczas odtwarzania pliku. Nagrywanie programu WAŻNE: Używając nowego dysku USB zalecane jest sformatowanie go przy użyciu opcji TV "formatowanie dysku". Uwaga:Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Polski

13 Dla celów nagrywania, podłączony dysk USB lub dysk zewnętrzny powinien mieć pojemność co najmniej 1GB i powinien być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli podłączone urządzenie USB nie obsługuje prędkości przesyłu danych 2.0, pojawi się wiadomość o błędzie. Uwaga: Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/ skopiować nagrania na swój komputer; niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Uwaga: Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrać do dziesięciu godzin programów. Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB. Jeśli prędkość zapisu podłączonego dysku USB jest niewystarczająca, nagrywanie może nie powieść się, i opcja przesunięcia czasu może być niedostępna. Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardych USB. Proszę nie odłączać USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDD. Dostępna jest obsługa wielu partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa. Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odtwarzania. Przyciski Nagrywania, odtwarzanie, Pauza, wyświetlania(dla listy odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączonego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyłączany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwającego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe. Nagrywanie z przesunięciem czasu Naciśnij przycisk (PAUZA) podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij (REPRODUZİR) ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo. Uwaga: Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia. Uwaga: Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu. Natychmiastowe nagrywanie Naciśnij przycisk (NAGRYWANİA) aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk (NAGRYWANİA) na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat, wskazujący programy, które będą nagrywane. Naciśnij (STOP), aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Uwaga: W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przeglądarki mediów. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy. Oglądanie nagranych programów Wybierz bibliotekę nagrań z menu Media Browseprzeglądarki mediów. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany) Aby sprawdzić opcje odtwarzania, naciśnij OK. Seleccionar uma opção utilizando os botões OK. Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania. Naciśnij (STOP) by zatrzymać odtwarzanie i powrócić do biblioteki nagrań. Powolne odtwarzanie do przodu Naciskając (PAUZA) podczas odtwarzanie nagranego programu, uaktywni się opcję powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku,aby włączyć powolne przewijania do przodu. Naciśnij aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Konfiguracja nagrywania Proszę wybrać element konfiguracji nagrania w menu instalacji, aby skonfigurować ustawienia nagrywania. formatu płyty: Funkcji formatowania dysku można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z funkcji formatowania dysku (PIN domyślny to: 0000). WAŻNE: Pamiętaj, że WSZYSTKIE dane przechowywane na dysku USB zostaną utracone podczas jego formatowania i konwersji na FAT32, gdy opcja ta zostanie aktywowana. Można również spróbować sformatować dysk USB, gdy nie działa on poprawnie. W większości przypadków sformatowany dysk USB zacznie działać poprawnie; niemniej jednak WSZYSTKIE dane na nim przechowywane zostaną utracone. Uwaga: Jeśli komunikat USB jest zbyt wolne pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Proszę spróbować podłączyć inny dysk USB. Polski

14 Menu przeglądarki mediów Używając przeglądarki mediów można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciskając przycisk MENU w trybie przeglądarki mediów uzyskasz dostęp do opcji menu obrazu, dźwięku i ustawień. Ponowne naciśnięcie przycisku MENU spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki mediów przy pomocy menu ustawień. Obsługa trybu pętla/ losowe Iniciar a reprodução com e activar Rozpocznij odtwarzanie, używając Ok i uruchom Iniciar a reprodução com OK/ e activar TV odtworzy następny plik i zapętli listę. ten sam plik będzie odtwarzany w pętli (powtarzany). ten sam plik będzie odtwarzany losowo. Szybkie menu Menu szybkich ustawień pozwala na szybkie wejście do niektórych opcji. Menu to zawiera opcje Trybu oszczędzania mocy, Trybu obrazu, Ustawień equalizera, Ulubione i Timer stanu spoczynku. Naciśnij przycisk Q.MENU na pilocie, aby wyświetlić szybkie menu. Więcej szczegółów dotyczących wymienionych funkcji w następujących rozdziałach. Polski

15 Opcje i funkcje menu TV Zawartość menu obrazu Tryb Kontrast Jasność Ostrość Kolor Tryb oszczędzania energii Podświetlenie (opcja) Redukcja szumów Ustawienia zaawansowane Kontrast Dynamiczny Temperatura koloru Powiększenie obrazu HDMI True Black Tryb filmu Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upodobań. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kinowy, Gra, Dynamiczny i Naturalny. Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu. Ustawia wartości jasności ekranu. Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie. Ustawia wartości kolorów, dopasowując je. Jeśli ustawią Państwo tryb oszczędzania energii na wyłączony obraz, na ekranie pojawi się wiadomość. (Podczas trybu dynamicznego, tryb oszczędzania energii jest automatycznie wyłączony.) To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia. Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania energii Eco. Podświetlenie nie może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę. Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia redukcji szumu aby zredukować takie zakłócenia. Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami. Ustawia pożądany ton koloru. Wybierz żądany rozmiar obrazu w menu powiększenia obrazu. Uwaga: Auto ( Disponível unicamente nos modo scart com 8 pinos uma grande voltagem/tensão fraca) Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień obrazu. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie. Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem. Odcień skóry Poziom kontrastu może być zmieniony pomiędzy -5 a 5. Zmiana koloru Wzmocnienie RGB Reset Autopozycja (w trybie PC) Pozycja H (w trybie PC) Pozycja V (w trybie PC) Częstotliwość zegara (w trybie PC) Ustawia pożądany ton koloru. Korzystając z tego elementu można ustawić wartości temperatury koloru. Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. (za wyjątkiem trybu gry) Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Proszę wcisnąć OK, aby zoptymalizować. Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie. Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie. Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką. Faza (w trybie PC) W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów. W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Por sua vez, as definições do modo VGA serão adicionadas às Definições de Imagem enquanto está no modo PC. Polski

16 Zawartość menu dźwięku Głośność Equalizer Balans Słuchawki Tryb dźwięku AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności) Słuchawki/Wyjście audio Basy dynamiczne Ustawia głośność. Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie użytkownika. Ustawienie to jest do ustawiania lewego lub prawego balansu. Ustawia głośność słuchawek Możesz wybrać tryb dźwięku obsługiwany przez kanał. Funkcja ta ustawia określony poziom głośności dla programów. Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać opcję wyjście audio. Jeśli podłączyłeś słuchawki do TV, ustaw te opcję jako słuchawki. Włącza lub wyłącza basy dynamiczne. Dźwięk Przestrzenny Dźwięk przestrzenny może włączony lub wyłączony. Wyjście cyfrowe Zawartość menu ustawień Dostęp warunkowy Język Kontrola rodzicielska Timery Konfiguracja nagrywania Data/Godzina Źródła Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego. Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne. Konfiguruje ustawienia języka (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju). Będą dostępne ustawienia wybrane oraz bieżące. Ustawienia bieżące mogą być zmienione tylko wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji. Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadź poprawne hasło. W tym menu można łatwo zmienić blokadę menu, blokadę wiekową (może zmieniać się w zależności od wybranego kraju) i blokadę klawiszy. Można tu również ustawić nowy numer PIN. (Domyślny kod PIN 4725) Uwaga: Kiedy wybrane zostanie polecenie Włącz, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać. Ustawia timer uśpienia, który wyłączy telewizor po wybranym czasie.ustawia timery dla wybranych programów. (Nagrywanie na USB) Wyświetla menu ustawień nagrywania (wymagane jest podłączenie USB) Ustawia datę i godzinę. Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora: Limit czasu menu Skanowanie kanałów kodowanych Niebieskie tło Aktualizacja oprogramowania Wersja aplikacji Tryb Napisy Osoby niedosłyszące Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu. Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma. Aby zapewnić TV zawsze najświeższe oprogramowanie sprzętowe. Wyświetla wersję aplikacji. Opcja ta jest używana to wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy TXT), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Dostępne tylko w Norwegii. Włącza funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu. Polski

17 Opis Audio Automatyczne wyłączanie telewizora Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (opcja) Tryb sklepu Tryb włączania Zawartość menu instalacji i dostrajania Automatyczne wyszukiwanie kanałów (dostrajanie) (jeśli dostępne) Ręczne wyszukiwanie kanałów Wyszukiwanie kanałów sieciowych Dostrajanie analogowe Pierwsza instalacja Czyszczenie listy serwisowej Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji. Uwaga:Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia czasu. Możesz ustawić czas dla funkcji automatycznego wyłączania telewizora. Po upłynięciu określonego czasu, i o ile TV był nie oglądany przez wybrany czas, odbiornik przełączy się w tryb oczekiwani. Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające, czy wprowadzić zmiany. Po tej operacji lista kanałów zostanie uaktualniona i zmieniona. Jeśli wystawiasz TV w sklepie, możesz aktywować ten tryb. Jeśli jest tryb sklep aktywowany, niektórych funkcji w menu TV nie będzie można ustawić. Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Kabel cyfrowy: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB. Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB i analogowe. Kabel cyfrowy i analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje kablowe DVB i analogowe. Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego. Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe. Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Funkcja ta jest niedostępna jeśli nie są zapisane żadne kanały analogowe. Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych. Polski

18 Działanie ogólne TV Korzystanie z listy kanałów Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej. Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej. Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN.Fabryczny numer PIN to 0000.Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień kontroli rodzicielskiej: Blokada menu: Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu. Opcja blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji. Blokada klawiszy: Kiedy blokada dziecięca zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać. Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG ) Niektóre kanały, ale nie wszystkie, podają informacje o aktualnym i następnym programie.naciśnij przycisk aby wyświetlić menu EPG. W górę/dół/lewo/prawo: Poruszanie się po EPG. OK: Wyświetla opcje programu. INFO: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. ZIELONY: Przełącza na EPG w formacie listy. ŻÓŁTY: Przełącza na EPG w porządku chronologicznym. NIEBIESKI:Wyświetla opcje filtrowania. (NAGRYWANİA): Elewizor nagra wybrany program. Możesz nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. WAŻNE: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Uwaga: Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe. Opcje Programów W menu EPG naciśnij przycisk OK, żeby wejść do menu Opcje programów. Polski Wybór kanału Używając tej opcji w menu EPG możesz przełączyć na wybrany kanał. Nagrywanie / Usuń zaprogramowane nagranie Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Nagraj i naciśnij przycisk OK. Po tej czynności nagrywanie zostanie ustawione dla wybranego programu. Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program i naciśnij przycisk OK i wybierz opcję "Usuń zaprogramowane" Timer nagrywanie. Ustaw / Usuń timer Wybierz opcję Ustaw timer dla programu i naciśnij przycisk OK. Możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij OK. Następnie, wybierz opcję Usuń timer. Zaprogramowane nagranie zostanie anulowane. Uwaga: Nagrywanie dwóch kanałów w tym samym czasie jest niemożliwe. Aktualizacja oprogramowania Twój TV jest w stanie odnaleźć aktualizacje w sygnale z anteny. Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs Navegue simplesmente no menu principal. Wybierz ustawienia i menu inne ustawienia. W Innych Ustawieniach należy przejść do Aktualizacji Oprogramowania i nacisnąć OK, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.uwaga: Wymagane jest połączenie z Internetem. Jeśli połączenie z Internetem jest niedostępne, spróbuj aktualizacji poprzez sygnał telewizyjny. Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować restartowanie. Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem Podczas gdy TV odbiera sygnał antenowy. Jeśli włączone jest automatyczne wyszukiwanie w menu opcji aktualizacji, telewizor włącza się o 3 nad ranem i przeszukuje kanały w celu odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu telewizora jest ona aktywowana. Uwaga: Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie. Rozwiązywanie problemów i wskazówki TV nie chce się włączyć Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Może wyczerpały się baterie w pilocie. Naciśnij włącznik na TV.

19 Słaba jakość obrazu Seleccionou o sistema TV correcto? Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę. Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajałeś TV manualnie. Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń. Brak obrazu Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj ponownie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń. Czy antena jest podłączona prawidłowo? Czy kabel anteny jest zniszczony? Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek? W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą. Brak dźwięku Czy dźwięk TV został wyłączony? Aby włączyć ponownie dźwięk, naciśnij przycisk, lub zwiększ poziom głośności. Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? Proszę odnieść się do menu dźwięku. Pilot nie działa Może wyczerpały się baterie.proszę wymienić baterie. Nie można wybrać źródła Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Proszę sprawdzić kable AV i podłączenia urządzenia. Nagrywanie niedostępne Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony.powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj wyłączyć TV, wyjąć i włożyć ponownie pamięć USB. USB jest zbyt wolny Jeśli komunikat USB jest zbyt wolne pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Proszę spróbować podłączyć inny dysk USB. Polski

20 Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC W poniższej tabeli podano informacje dotyczące typowych trybów wyświetlania. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.twój TV obsługuje do 1920x1080. Indeks Rozdzielczość Częstotliwość 1 640x350p 60 Hz 2 640x400p 60 Hz x Hz x Hz x Hz 6 720x Hz 7 800x Hz 8 800x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Kompatybilność sygnałów AV i HDMI Źródło Obsługiwane sygnały Dostępne EXT (SCART) Boczne AV PC/ YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 O O O O O O 480I, 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 50Hz,60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P (X: Niedostępne, O: Disponível) 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu. O Obsługiwane formaty plików dla trybu USB Multimedia Film Rozszerzenie pliku.mpg.mpeg.dat.vob Obraz MPEG1,2 MPEG1,2 MPEG2 Format Dźwięk MPEG Layer 1/2/3 MPEG2.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3.mp4 MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 MPEG2, MPEG4 PCM/MP3 Uwagi (Maks. Rozdzielczość/Prędkość transmisji itp.) MAX 30P 20Mbit/sec.avi Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM MPEG 1 Layer 1 / 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) Muzyka.mp3-2 (MP3) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate).jpg.jpeg Podst. JPEG - max WxH = 15360x bitów Zdjęcie. Progresywny JPEG - max WxH = 9600x bitów.bmp - - max szer. x wys. = 5760x bitów Napisy.sub.srt Polski

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ MAGYAR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva T65. Polski Instrukcja obsługi Ariva T65 Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo