BEZPIECZEŃSTWO SIECI. dr Artur Bartoszewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO SIECI. dr Artur Bartoszewski"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO SIECI dr Artur Bartoszewski

2 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO I. PRZESŁANKI BEZPIECZŃSTWA SIECIOWEGO 1. Bezpieczeństwo fizyczne 2. Bezpieczeństwo danych 3. Integralność danych

3 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 1. Bezpieczeństwo fizyczne Powszechne jest przeświadczenie, że bezpieczeństwo sieci zależy tylko od doboru odpowiedniego oprogramowania, prawidłowej konfiguracji sprzętu oraz umiejętnej obsługi. Wydawane są ogromne pieniądze na kolejne systemy wykrywania włamań w sieciach, zapory przeciwogniowe (firewall), oprogramowanie antywirusowe, wirtualne sieci prywatne. Zabezpieczenia te są niewątpliwie potrzebne, ale dotyczą one jedynie warstwy sieciowej. Często zapomina się jednak o bezpieczeństwie fizycznym środowiskowym. Poufne dane można zdobyć nie tylko podsłuchując je w czasie transmisji, ale włamać się do biura ukraść stojący korytarzu serwer plików lub nośniki z danymi.

4 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 1. Bezpieczeństwo fizyczne Bezpieczeństwo sprzętu Fizyczna ochrona sprzętu powinna przeciwdziałać nie tylko zagrożeniu nieupoważnionego dostępu do informacji, ale również niebezpiecznym czynnikom środowiskowym, które mogłyby wpłynąć na działanie urządzeń.

5 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 1. Bezpieczeństwo fizyczne Podstawowe kategorie zagrożeń, na które sprzęt może być narażony: 1. próby nieupoważnionego dostępu (niedopuszczalna jest sytuacja, by obce osoby chodziły po biurze i mogły mieć dostęp o urządzeń przetwarzających dane), 2. zagrożenia środowiskowe: pożar, powódź, pył, dym, 3. w środowiskach przemysłowych: pył, kurz, drgania, oddziaływania chemiczne, 4. awarie zasilania, klimatyzacji, 5. interferencje ze źródeł zasilania, promieniowanie elektromagnetyczne.

6 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 1. Bezpieczeństwo fizyczne Dla zachowania ciągłości pracy firmy szczególnie istotne jest zapewnienie ciągłości zasilania w energię elektryczną. W zależności od szacowanego ryzyka i poziomu ciągłości działania, który należy zapewnić, możemy stosować rozwiązania: zasilacze awaryjne (UPS), generator awaryjny, jeśli przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą być dłuższe, zwielokrotnione linie zasilające.

7 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 2. Bezpieczeństwo danych Ogólne zasady bezpieczeństwa: Urządzenia przetwarzające dane powinny zostać umieszczone w taki sposób, by zminimalizować nieupoważniony dostęp do nich oraz ograniczyć do minimum brak nadzoru podczas ich używania. Nawet jeśli opuszcza się pokój tylko na chwilę, należy go zamknąć na klucz lub schować do zamykanej szafy wszelkie ważne dokumenty i nośniki danych (płyty CD, DVD, pendrive'y, taśmy). Po zakończeniu pracy dokumenty i komputerowe nośniki danych powinny być przechowywane w zamykanych, zabezpieczonych i ognioodpornych szafach.

8 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 2. Bezpieczeństwo danych Ogólne zasady bezpieczeństwa (c.d.): Na zakończenie pracy należy zamknąć aktywne sesje oraz wyrejestrować się (wylogować się) z serwerów lub też stosować oprogramowanie blokujące klawiaturę i wygaszacz ekranu zabezpieczony hasłem. Do faksów, kserokopiarek i drukarek nie powinny mieć dostępu osoby postronne. Jeśli jest to możliwe, urządzenia te powinny być zablokowane poza normalnymi godzinami pracy. Niezwłocznie po otrzymaniu, skopiowaniu lub wydrukowaniu dokumentów należy zabrać je z podajnika urządzenia.

9 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 2. Bezpieczeństwo danych Należy pamiętać, że najczęściej funkcje systemowe usuwające dane z nośników nie gwarantują 100% pewności, że danych tych nie można ponownie odczytać. Dane mogą zostać ujawnione przez nieostrożną sprzedaż sprzętu lub przekazanie do ponownego użycia. Warto rozważyć fizyczne niszczenie wszystkich niepotrzebnych już urządzeń przechowujących ważne informacje. Jeśli nośniki służą do przechowywania danych osobowych, to wymóg usunięcia z nich danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 3. Integralność danych Integralność danych to w technice informatycznej i telekomunikacyjnej określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie.

11 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 3. Integralność danych W zagadnieniach kryptograficznych i związanych bezpieczeństwem, integralność danych odnosi się do stanu ich niezmienności (spójności, zgodności z oryginałem), który może zostać naruszony przez świadomą interwencję użytkownika, a także w drodze losowej - przypadkowe błędy transmisyjne oraz awarie urządzeń. W praktyce funkcję integralności realizuje się przez dołączenie do wiadomości tzw. podpisu cyfrowego, będącego funkcją wiadomości chronionej, i prywatnego, tajnego klucza, znanego

12 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 3. Podpis elektroniczny W rozumieniu ustawy z 2001 roku podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. W praktyce zaś jest to: ciąg znaków dołączany do podpisywanego obiektu zależny zarówno od treści dokumentu jak i cechy charakterystycznej dla sygnatariusza. W efekcie w przeciwieństwie do podpisu odręcznego każdy złożony przez nas podpis cyfrowy jest inny. Podpis tworzony jest przy użyciu klucza prywatnego (ciągu znaków binarnych) przypisanego do konkretnej osoby posiadającej jednoznacznie zdefiniowany i istniejący w Internecie adres poczty elektronicznej.

13 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 3. Podpis elektroniczny Złamanie klucza, czyli rozszyfrowanie przechwyconej wiadomości poprzez używanie różnych kombinacji (1024 bitów), jest zajęciem wysoce czasochłonnym. Dzisiejszy komputer biurowy realizowałby to zadanie przez mniej więcej milion lat.

14 I. PRZESŁANKI BEZPIECZEŃSTWA SIECIOWEGO 4. Podpis elektroniczny Jak podpisać się elektronicznie? Aby złożyć podpis elektroniczny trzeba posiadać parę kluczy - publiczny i prywatny - stanowiące niepowtarzalną, dopasowaną do siebie parę. Cechą pary kluczy jest to, że odczytanie informacji zaszyfrowanej z użyciem np. klucza publicznego jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu odpowiadającego mu klucza prywatnego i na odwrót. Dla użytkowników ciekawa może być informacja, że nie jest możliwe rozszyfrowanie zakodowanych treści za pomocą tego samego klucza, który został użyty do szyfrowania.

15 II. PODSTAWOWE INFORMACJE O HASŁACH II. PODSTAWOWE INFORMACJE O HASŁACH 1. Hasła pierwsza linia obrony 2. Zasady tworzenia haseł 3. Regularna zmiana hasła

16 II. PODSTAWOWE INFORMACJE O HASŁACH II. Hasła pierwsza linia obrony Hasła to kilku (kilkunasto, kilkudziesięciu) literowe zwroty, którym powierzamy nasze bezpieczeństwo, lub raczej bezpieczeństwo naszych danych. Zabezpieczamy nimi dostęp do komputera, panelu administracyjnego strony, poczty elektronicznej, kont bankowych, kont na różnych stronach www, czasem pojedynczych plików itd. Wszystko to, by nikt niepowołany do zabezpieczonych danych się nie dostał. Wiadomo nie od dziś, że każde hasło da się złamać. Można jednak utrudnić potencjalnemu włamywaczowi wykonanie zadania stosując się do kilku prostych zasad.

17 II. PODSTAWOWE INFORMACJE O HASŁACH II. Zasady tworzenia haseł Zasady tworzenia haseł: hasło powinno zawierać więcej niż 8 znaków, hasło nie może być ciągiem kolejnych liter lub cyfr widocznych na klawiaturze ani słowem pochodzącym z języka naturalnego, łatwym do podstawienia z dowolnego słownika, nie powinno dać się skojarzyć z użytkownikiem (np. z nazwą konta w systemie, z jego imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia itp.), powinno być mieszanką dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych, nie powinno wymagać zapisania (powinno być łatwe do zapamiętania).

18 II. PODSTAWOWE INFORMACJE O HASŁACH II. Regularna zmiana haseł Nawet bardzo dobre hasła mogą zostać złamane przez włamywacza, który ma wystarczająco dużo czasu aby je rozpracować. Dlatego należy regularnie zmieniać używane hasła. Dzięki temu, kiedy włamywaczowi uda się rozpracować hasło, zostanie już ono zmienione na inne.

19 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Złośliwe oprogramowanie (malware) określenie to obejmuje wszelkie aplikacje i skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

20 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) 1. Rodzaje złośliwego oprogramowania

21 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania - wirusy Wirus komputerowy to najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników. Główne zagrożenia niesione przez wirusy komputerowe: - kasowanie i niszczenie danych, - rozsyłanie spamu, - dokonywanie ataków na serwery internetowe, - uniemożliwienie pracy na komputerze.

22 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania robak Robak komputerowy - główną różnicą między wirusem, a robakiem jest to, że podczas gdy wirus potrzebuje nosiciela zwykle jakiegoś pliku wykonywalnego, który modyfikuje doczepiając do niego swój kod wykonywalny, to robak jest pod tym względem samodzielny, a rozprzestrzenia się we wszystkich sieciach podłączonych do zarażonego komputera poprzez wykorzystanie luk w systemie operacyjnym lub naiwności użytkownika. Oprócz replikacji, robak może mieć wbudowane procedury dodatkowe, takie jak niszczenie plików, wysyłanie poczty (z reguły spam) lub pełnienie roli konia trojańskiego lub programu ułatwiającego uzyskanie dostępu do komputera.

23 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania koń trojański Koń trojański to określenie oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementują niepożądaną, ukrytą przed użytkownikiem funkcjonalność.

24 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania koń trojański Najpopularniejszymi szkodliwymi działaniami koni trojańskich są: instalowanie w systemie backdoora (programu ułatwiającego uzyskanie dostępu do komputera) i udostępnianie kontroli nad systemem osobom trzecim w celu rozsyłania spamu, dokonywania ataków typu DoS, itp, szpiegowanie i wykradanie poufnych danych użytkownika, utrudnianie pracy programom antywirusowym, zmiana strony startowej przeglądarki WWW i prezentowanie reklam, działania destruktywne (kasowanie plików, uniemożliwianie korzystania z komputera).

25 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania koń trojański Backdoor (ang. tylne drzwi) - luka w zabezpieczeniach systemu utworzona umyślnie w celu późniejszego wykorzystania. Backdoor w systemie może być np. pozostawiony przez hackera, który włamał się przez inną lukę w oprogramowaniu bądź poprzez podrzucenie użytkownikowi konia trojańskiego.

26 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania spyware Spyware to programy komputerowe, których celem jest szpiegowanie działań użytkownika. Programy te gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je często bez jego wiedzy i zgody autorowi programu. Do takich informacji należeć mogą: adresy www stron internetowych odwiedzanych przez użytkownika, dane osobowe i adresy , numery kart płatniczych, hasła, zainteresowania użytkownika (np. na podstawie wpisywanych słów w oknie wyszukiwarki), Programy te czasami mogą również wyświetlać reklamy lub rozsyłać spam.

27 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania Exploit to program mający na celu wykorzystanie błędów w oprogramowaniu. Exploit wykorzystuje występujący w oprogramowaniu błąd programistyczny i przejmuje kontrolę nad działaniem procesu. Rootkit to narzędzie pomocne we włamaniach do systemów informatycznych. Ukrywa on niebezpieczne pliki i procesy, które umożliwiają utrzymanie kontroli nad systemem.

28 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Rodzaje złośliwego oprogramowania - dialery Dialer to wyspecjalizowany rodzaj programu komputerowego do łączenia się z Internetem za pomocą modemu. Niekiedy program tego rodzaju, instalowany w komputerze bez wiedzy i zgody użytkownika, jest wykorzystywany do nawiązywania połączenia z Siecią. Dialer wykorzystuje nieświadomość użytkownika i łączy się poprzez numer dostępowy o kosztach wielokrotnie przekraczających typowe koszty dostępu do Internetu. W wyniku tego procederu użytkownik jest zmuszony płacić wysokie rachunki telefoniczne. Przestępca, którego dialer zostaje zainstalowany w komputerze użytkownika, posiada umowę kompanią telefoniczną, która dzieli się z nim zyskami.

29 III. ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE (malware) Profilaktyka i zapobieganie złośliwym programom Profilaktyka i zapobieganie złośliwym programom: instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall), aktualizacja oprogramowania, nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, wyłączenie makr w MS Excel i Word, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym, przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana.

30 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Dużo się mówi o konieczności ochrony danych, archiwizacji itp. jednak w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Zaledwie niewielki procent użytkowników komputerów stosuje te praktyki. Taka sytuacja trwa do momentu, w którym dane znikną. Dopiero wówczas przekonujemy się jak były cenne i jaka szkoda, że nie zapisaliśmy ich wcześniej. Tworzenie i bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych danych, czyli tzw. archiwizacja, umożliwia szybkie odtworzenie danych i chroni nas od całkowitej ich utraty.

31 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Archiwizacja Archiwizacja (ang. backup) to proces wykonywania kopii danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą wskutek wystąpienia takich zdarzeń losowych jak powódź, pożar, włamanie, awaria sprzętu lub oprogramowania, czy skasowanie ich przez użytkownika. Pod pojęciem archiwizacji rozumie się również proces przenoszenia danych z systemów komputerowych na inne nośniki w celu zredukowania ilości danych np. już niepotrzebnych w głównym systemie komputerowym (bazie danych). Archiwizacja może obejmować zarówno dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez użytkownika (dokumenty tekstowe, bazy danych itp.), a także elementy systemu (pliki konfiguracyjne, rejestry), czy nawet całe systemy operacyjne.

32 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Archiwizacja Archiwizację można przeprowadzać w regularnych odstępach czasu - tym częściej im ważniejsze (dla użytkownika/użytkowników) są dane. Aby zmniejszyć objętość takich danych poddawane są one najczęściej kompresji, a przy częstych archiwizacjach zapisywane są np. tylko zmienione dane (tzw. kopie przyrostowe). Sposób i rodzaj archiwizacji jest ściśle związany z potrzebami, systemem operacyjnym, kosztami oraz wymaganym czasem niezbędnym do jej odtworzenia, a także wreszcie dostępnym oprogramowaniem.

33 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Archiwizacja Sposób i rodzaj archiwizacji jest ściśle związany z potrzebami, systemem operacyjnym, kosztami oraz wymaganym czasem niezbędnym do jej odtworzenia, a także wreszcie dostępnym oprogramowaniem. Do profesjonalnej archiwizacji danych stosowane są najczęściej nośnika taśmowe - strimery

34 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 2. Strategie kopii zapasowych Kopia pełna polega na skopiowaniu wszystkich wybranych plików i oznaczeniu każdego z nich jako zarchiwizowanego. Kopie pełne są najłatwiejsze w użyciu podczas odzyskiwania plików, ponieważ wymagają jedynie posiadania najświeższej taśmy lub pliku. Wykonywanie kopii pełnych zajmuje najwięcej przestrzeni na nośnikach (i zazwyczaj czasu), ponieważ kopiowany jest każdy plik, niezależnie od tego, czy został zmieniony od czasu tworzenia ostatniej kopii zapasowej.

35 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 2. Strategie kopii zapasowych Kopia przyrostowa polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii przyrostowej lub normalnej oraz na oznaczeniu ich jako zarchiwizowanych. Pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia procesu tworzenia kopii zapasowej. Przed utworzeniem pierwszej kopii przyrostowej powinno się utworzyć normalną kopię systemu. Jeżeli korzysta się z kombinacji kopii normalnych oraz przyrostowych, to do odtworzenia danych konieczne jest posiadanie, w chronologicznym porządku, ostatnio utworzonej kopii normalnej oraz wszystkich kolejnych kopii przyrostowych.

36 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 2. Strategie kopii zapasowych Kopia różnicowa polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii normalnej lub przyrostowej. Pozwala to skrócić czas konieczny do jej utworzenia. Podczas wykonywania kopii różnicowej kopiowane pliki nie są oznaczane jako zarchiwizowane. Przed utworzeniem pierwszej kopii różnicowej zalecane jest wykonanie pełnej kopii normalnej. Jeżeli korzysta się z kombinacji kopii normalnych oraz różnicowych, to do odtworzenia danych konieczne jest posiadanie ostatniej kopii normalnej oraz ostatniej kopii różnicowej.

37 IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 3. Narzędzia do archiwizacji Niektóre formy archiwizacji: kopie analogowe (wydruki dokumentów), kopiowanie na nośniki wymienne (np. płyty CD-R, płyty DVD-R), kopiowanie na inny dysk tego samego komputera (np. RAID), kopiowanie na taśmę magnetyczną, kopiowanie na inny komputer (np. kopia zwierciadlana, serwer plików).

38 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Polityka bezpieczeństwa 2. Typowe elementy polityki bezpieczeństwa 3. System plików NTFS 4. Novell Directory Servises (NDS) 5. Program antywirusowy

39 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa (ang. security policy) jest zbiorem spójnych, precyzyjnych i zgodnych z obowiązującym prawem przepisów, reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione. Polityka powinna obejmować wskazanie możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa (jak np. utrata danych, nieautoryzowany dostęp), scenariusze postępowania w takich sytuacjach i działania, które pozwolą uniknąć powtórzenia się danego incydentu. Polityka bezpieczeństwa definiuje ponadto poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów (np. kont użytkowników, danych, oprogramowania).

40 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Polityka bezpieczeństwa Istotne jest, aby polityka bezpieczeństwa była dokumentem spisanym i znanym oraz zrozumianym przez pracowników organizacji korzystających z zasobów informatycznych. Dotyczy to także klientów organizacji (użytkowników jej zasobów). Przy projektowaniu polityki należy rozważyć, czy organizacja będzie w stanie ponieść koszty wprowadzania tej polityki w życie. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa organizacji/systemu odbywa się najczęściej kosztem wygody i efektywności działania. Dlatego, opierając się na zalecanych modelach czy standardach w tej dziedzinie, należy pamiętać o dostosowaniu rozwiązania do specyfiki organizacji, tak aby nadać jej cechy ułatwiające zastosowanie w praktyce.

41 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. Typowe elementy polityki bezpieczeństwa Typowe zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę opracowując politykę bezpieczeństwa: Określenie, kto może mieć konto w systemie; czy mogą istnieć konta typu "gość", na jakich kontach mogą pracować pracownicy innych instytucji (np. dostawców oprogramowania zajmujący się konserwacją tego oprogramowania), Określenie czy wiele osób może korzystać z jednego konta (należy pamiętać nie tylko o pracownikach instytucji, ale i o ich rodzinach, przyjaciołach itp.), Określenie, w jakich sytuacjach odbierane jest prawo do korzystania z konta; co dzieje się z kontami pracowników, którzy odeszli z instytucji.

42 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. Typowe elementy polityki bezpieczeństwa Typowe zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę opracowując politykę bezpieczeństwa (c.d.): Zdefiniowanie wymagań dot. haseł; na ile powinny być skomplikowane, czy można je zdradzać współpracownikom, przełożonym; określenie okresów ważności haseł, itp, Określenie zasad przyłączania się i korzystania z globalnej sieci komputerowej; określenie osób, której mają do tego prawo. Określenie zakresu i zasad udostępniania informacji instytucji użytkownikom globalnej sieci komputerowej (np. przez www czy ftp), Zobligowanie pracowników do wyrażenia zgody na wykonywanie przez administratorów czynności związanych z bezpieczeństwem instytucji,

43 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. Typowe elementy polityki bezpieczeństwa Typowe zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę opracowując politykę bezpieczeństwa (c.d.): Określenie zasad korzystania z połączeń modemowych z instytucją; opisanie zasad korzystania z systemu przez osoby znajdujące się w oddaleniu od niego (czy przez sieć globalną czy przez łącza telefoniczne), Określenie metod ochrony informacji o finansach i pracownikach firmy, Określenie zasad sporządzania i przechowywania wydruków informacji związanych. z instytucją, Określenie metod ochrony przed wirusami, Określenie praw związanych z dostępem do danych.

44 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 3. System plików NTFS System plików NTFS - (ang. New Technology File System, w wolnym tłumaczeniu "system plików nowej generacji") to standardowy system plików systemu Microsoft Windows NT i jego następców (Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003). Zalety systemu NTFS (względem starszych systemów plików tj. FAT 16 i FAT 32): bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni dyskowej, większa odporność na awarie (np. brak zasilania, przypadkowy restart), pozwala na przypisywanie praw do woluminu, katalogu i samego pliku dla poszczególnych użytkowników lub grup utworzonych w systemie, możliwość szyfrowania plików i folderów.

45 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 4. Novell Directory Servises (NDS) Novell Directory Servises (NDS) jest systemem obsługi katalogów sieciowego systemu operacyjnego NetWare. Pozwala w łatwy sposób zarządzać zasobami sieciowymi. Mówiąc jeszcze prościej, NDS to globalnie dostępna, rozproszona baza danych obiektów, które reprezentują zasoby sieciowe: użytkowników pracujących w sieci, serwery, drukarki, kolejki wydruku oraz aplikacje.

46 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 5. Programy antywirusowe Program antywirusowy - program komputerowy, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie, usuwanie i zabezpieczanie systemu przed wirusami komputerowymi, a często także naprawianie w miarę możliwości uszkodzeń wywołanych infekcją wirusową. Współcześnie najczęściej jest to pakiet programów chroniących komputer przed różnego typu zagrożeniami.

47 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 5. Programy antywirusowe Programy antywirusowe często są wyposażone w dwa niezależnie pracujące moduły: skaner - bada pliki na żądanie lub co jakiś czas; służy do przeszukiwania zawartości dysku monitor - bada pliki ciągle w sposób automatyczny; służy do kontroli bieżących operacji komputera Program antywirusowy powinien również mieć możliwość aktualizacji definicji nowo odkrytych wirusów, najlepiej na bieżąco, przez pobranie ich z Internetu, ponieważ dla niektórych systemów operacyjnych codziennie pojawia się około trzydziestu nowych wirusów.

48 V. REALIZACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 5. Programy antywirusowe Widoczna jest tendencja do integracji narzędzi do ochrony komputera. Kiedyś był to jedynie skaner, który wyszukiwał wirusy, początkowo na podstawie sygnatur znanych wirusów, a potem także typujący pliki jako zawierające podejrzany kod za pomocą metod heurystycznych. Obecnie poza skanerem, monitorem i modułem do aktualizacji sieciowej pakiet antywirusowy zawiera często także zaporę sieciową, moduły kontroli przesyłek poczty elektronicznej i plików pobieranych z sieci, a poza wirusami chroni też ogólnie przed różnego rodzaju szkodliwym oprogramowaniem.

49 VI. PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA VI. PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA Przyczyny naruszania bezpieczeństwa oraz postać komputerowego włamywacza.

50 VI. PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA 1. W początkach istnienia sieci komputerowych Przyczyny ataków: chęć przetestowania swoich umiejętności, udowodnienia ich, chęć zaistnienia w społeczności informatyków (Bill Gates w swojej oficjalnej biografii przyznaje, że jako student włamywał się do serwera sieci uczelnianej), Sylwetka komputerowego włamywacza: Hackerzy nie byli przestępcami, przeważnie nie niszczyli danych. W dobrym tonie było pozostawianie informacji dla administratora sieci - o tym jaką lukę wykorzystał hacker.

51 VI. PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA 2. Obecnie Wraz z rozwojem i komercjalizacją Internetu klasyczni hackerzy stali się sieciowymi wandalami. Młodzi ludzie o anarchistycznym podejściu do praw i zasad, lecz szanujący w pewnej mierze dorobek intelektualny pierwszych użytkowników sieci nie mieli już oporów przed atakowaniem komercyjnych firm. W tym samym czasie pojawił się nowy typ hackera - cyberprzestępca - stosujący te same metody, lecz w celach czysto przestępczych - kradzież danych (tajemnice handlowe, patentowe), włamania do sieci bankomatów, sieci telefonicznych itp.

52 VI. PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA 2. Obecnie Współcześni hackerzy pracują również na potrzeby legalnie działających firm i organizacji np. rozsyłając reklamowy spam ( e zawierające reklamy) poprzez zainfekowane komputery niczego nie podejrzewających użytkowników Internetu, czy też nielegalne pozyskując informacje cenne dla firm, lecz chronione przepisami o ochronie danych osobowych. Plagą Internetu są też pseudo hackerzy, nie posiadający żadnych umiejętności, ale posługujący się gotowymi, dostępnymi w Internecie narzędziami wykorzystującymi znane i opisane luki zabezpieczeń. Są to najczęściej nastolatki które nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich działań, a ich ataki są najbardziej destrukcyjne.

53 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Zasada działania zapory sieciowej 2. Typy zapór sieciowych 3. Systemy uwiarygodniania - Kerberos

54 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Zapora sieciowa (firewall) Zapora sieciowa (ang. firewall zapora przeciwogniowa, często mylnie tłumaczone jako ściana ognia) - jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami. Termin ten może odnosić się zarówno do dedykowanego sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokującego niepowołany dostęp do komputera, na którego straży stoi.

55 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Zapora sieciowa (firewall) Zapora sieciowa pełni rolę ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących oraz tym samym odmawianie żądań dostępu uznanych za niebezpieczne.

56 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 1. Zapora sieciowa (firewall) Najczęściej używanymi technikami obrony są: filtrowanie pakietów, czyli sprawdzanie pochodzenia pakietów i akceptowanie pożądanych stosowanie algorytmów identyfikacji użytkownika (hasła, cyfrowe certyfikaty) zabezpieczanie programów obsługujących niektóre protokoły (np.ftp, TELNET) Bardzo ważną funkcją zapory przeciwogniowej jest monitorowanie ruchu sieciowego i zapisywanie najważniejszych zdarzeń do dziennika (logu). Umożliwia to administratorowi wczesne dokonywanie zmian konfiguracji. Poprawnie skonfigurowany firewall powinien odeprzeć wszelkie znane typy ataków.

57 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 2. Typy zapór sieciowych Zapory filtrujące: monitorują przepływające przez nie pakiety sieciowe i przepuszczają tylko zgodne z regułami ustawionymi na danej zaporze. Zwykle w niewielkich sieciach jest zapora sprzętowa bądź dedykowany komputer z systemem operacyjnym Linux. Firewall programowy: oprogramowanie komputerów stacjonarnych: udostępnia wybrane porty do połączeń "z zewnątrz" monitorując ruch, udostępnia także połączenia na zewnątrz komputera wybranym usługom/programom. Często zintegrowane z ochroną antywirusową (na przykład Norton Internet Security)

58 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 2. Typy zapór sieciowych Zapory pośredniczące (proxy): wykonujące połączenie z serwerem w imieniu użytkownika. Przykładowo, zamiast uruchomienia sesji http bezpośrednio do zdalnego serwera WWW, uruchamiana jest sesja z zaporą i dopiero stamtąd uruchamiane jest połączenie z systemem zdalnym. Cała komunikacja na serwer http przechodzi przez proxy, które może filtrować ruch. Zabezpieczające działanie zapory, z punktu widzenia klienta, polega w tym wypadku na tym, iż możliwe jest blokowanie wybranej treści (ang. content filtering), aby nie dotarła ona do klienta (np. strony ze słowami wulgarnymi, o treści pornograficznej itp.).

59 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 3. Kerberos Kerberos system uwiarygodnienia i autoryzacji opracowany w 1980 roku w laboratorium komputerowym instytutu MIT. Działa on na podstawie całkiem prostej zasady. W systemie Kerberos używa się jednego komputera wyposażonego w niezwykle sprawne zabezpieczenia, który może być umieszczony w pokoju chronionym przez 24 godziny na dobę. Na komputerze tym znajdują się informacje o hasłach i prawach dostępu każdego użytkownika w systemie. Wszystkie komputery i użytkownicy sieci działają na podstawie danych dostarczanych przez ten serwer.

60 VII. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH 3. Kerberos W systemie Kerberos ten zabezpieczony serwer, zwany bezpiecznym serwerem, jest jedynym serwerem w sieci, który może dostarczać programom sieciowym informacje związane z dostępem. Dla serwerów działających w systemie Kerberos oraz pracujących w nim użytkowników wszystkie pozostałe elementy sieci są niepewne. Innymi słowy, system Kerberos działa na podstawie zasady upraszczania łatwo jest w nim utrzymać jeden całkowicie bezpieczny serwer, co jest sytuacją odwrotną do zabezpieczania wszystkich serwerów w sieci.

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie programów antywirusowych

Budowa i działanie programów antywirusowych Budowa i działanie programów antywirusowych Program antywirusowy to złożona aplikacja komputerowa, która ma na celu wykrywanie, usuwanie oraz zabezpieczanie systemu przed wirusami, jak również naprawę

Bardziej szczegółowo

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa O niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki

ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki ATAKI NA SYSTEMY KOMPUTEROWE POZNAJ SWOJEGO WROGA. opracował: Krzysztof Dzierbicki I. Wstęp Przez Internet przepływa coraz więcej pieniędzy. A, tam gdzie są miliardy, nie brakuje też przestępców. Drogą

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa

Podstawy bezpieczeństwa Podstawy bezpieczeństwa sieciowego Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Złośliwe oprogramowanie Wybrane ataki na sieci teleinformatyczne Wybrane metody bezpieczeństwa sieciowego Systemy wykrywania intruzów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NARZĘDZIOWE 1

PROGRAMY NARZĘDZIOWE 1 PROGRAMY NARZĘDZIOWE 1 Kompresja plików Pojęcie kompresji i dekompresji Kompresja plików polega na zmniejszenie rozmiaru pliku na dysku. Potocznie nazywa się to pakowaniem. Jej odwrotnością jest dekompresja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS.

Dotyczy komputera przetwarzającego dane osobowe w ramach podsystemu PEFS. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Projekcie Razem po nowy zawód i pracę realizowanego w ramach Projektu nr POKL.07.03.00-14-304/10.

Bardziej szczegółowo

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych

Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Metodologia ochrony informacji w systemach klasy desktop oraz na urządzeniach przenośnych Krzysztof Młynarski (krzysztof.mlynarski@teleinformatica.com.pl) Teleinformatica Pomimo występowania bardzo wielu

Bardziej szczegółowo

Internet. Bezpieczeństwo. Wojciech Sobieski

Internet. Bezpieczeństwo. Wojciech Sobieski Internet Bezpieczeństwo Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Zagrożenia Internetowe Podstawowe zagrożenia: - wirusy komputerowe - spam - blokowanie serwerów - podmiana stron WWW - kradzież danych (hasła, numery

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL W Z Ó R INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL Wzór ma charakter pomocniczy. Wzór może być modyfikowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

ArcaVir 2008 System Protection

ArcaVir 2008 System Protection ArcaVir 2008 System Protection ARCAVIR 2008 SYSTEM PROTECTION to oprogramowanie typu Internet Security stanowiące pełne zabezpieczenie przed zagrożeniami z Internetu i sieci LAN. OCHRONA ANTYWIRUSOWA Silnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka komputera

Diagnostyka komputera Diagnostyka komputera Lista prawdopodobnych przyczyn usterki komputera na podstawie opisu objawów System może być zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem np. wirusy, spyware, adware, robaki, trojany, keyloggery.

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS Robaki sieciowe + systemy IDS/IPS Robak komputerowy (ang. computer worm) samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego, ale w przeciwieństwie do niego nie potrzebujący nosiciela

Bardziej szczegółowo

Internet Explorer. Okres 05-12.06.2008

Internet Explorer. Okres 05-12.06.2008 Okres 05-12.06.2008 Internet Explorer W przeglądarce Internetowej Internet Explorer ujawniono lukę związaną z bezpieczeństwem, która moŝe pozwolić osobie nieupowaŝnionej na przejęcie kontroli nad komputerem

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

PRACA KONTROLNA. z praktyki zawodowej. Temat pracy: Poprawa bezpieczeństwa systemu komputerowego. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej

PRACA KONTROLNA. z praktyki zawodowej. Temat pracy: Poprawa bezpieczeństwa systemu komputerowego. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej PRACA KONTROLNA z praktyki zawodowej Temat pracy: Poprawa bezpieczeństwa systemu komputerowego Monika Kownacka klasa II Technikum Informatyczne Wola Osowińska

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa Danych XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Rok szkolny 2013/2014 1 Obowiązki Administratorów Systemu Do obowiązków Administratorów

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Systemy operacyjne. Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opisanie roli i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieci Internet Rodzaje złośliwego oprogramowania

Bezpieczeństwo w sieci Internet Rodzaje złośliwego oprogramowania Bezpieczeństwo w sieci Internet Rodzaje złośliwego oprogramowania Do złośliwego oprogramowania należą: Wirus program lub fragment wrogiego wykonalnego kodu, który dołącza się, nadpisuje lub zamienia inny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Załącznik J do Polityki bezpieczeństwa informacji na UEP Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych I. Procedury nadawania i zmiany uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

opracował : inż. Marcin Zajdowski 1

opracował : inż. Marcin Zajdowski 1 INFORMATYKA Bezpieczeństwo komputerowe opracował : inż. Marcin Zajdowski 1 Tematyka zajęć 1. Zagrożenia podczas pracy w Internecie. 2. Zasady zabezpieczania systemu operacyjnego. opracował : inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA

DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA DZIEŃ BEZPIECZNEGO KOMPUTERA 12 października to Dzień Bezpiecznego Komputera. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych - jest podzielony na dwie części. Pierwsza część - Informacja - wymaga od zdającego zrozumienia podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

1. Polityka Bezpieczeństwa

1. Polityka Bezpieczeństwa 1. Polityka Bezpieczeństwa 1.1 Wstęp Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, oraz Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych (kradzież, nieautoryzowana edycja) Bezpieczeństwo IT (sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie

Bezpieczeństwo danych (kradzież, nieautoryzowana edycja) Bezpieczeństwo IT (sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie www.axence.pl Bezpieczeństwo danych (kradzież, nieautoryzowana edycja) Bezpieczeństwo IT (sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie połączeń, tabnabbing, clickjacking, DoS,

Bardziej szczegółowo

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia,

- w związku ze stwierdzoną usterką właściciel firmy wezwał serwis komputerowy w celu jej zdiagnozowania i usunięcia, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Plan na dziś. Co to jest wirus komputerowy? Podział wirusów komputerowych Jak działają wirus komputerowe? Jak zabezpieczyć się przed wirusami?

Plan na dziś. Co to jest wirus komputerowy? Podział wirusów komputerowych Jak działają wirus komputerowe? Jak zabezpieczyć się przed wirusami? Wirusy komputerowe Plan na dziś Co to jest wirus komputerowy? Podział wirusów komputerowych Jak działają wirus komputerowe? Jak zabezpieczyć się przed wirusami? Co to jest wirus komputerowy? Wirus komputerowy-program

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo IT Tomasz Nowocień, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.10.2008 2008 Agenda Kim jesteśmy? Bezpieczeństwo danych. Zagrożenia i sposoby zabezpieczeń Zabezpieczenie platformy Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1 Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych Wykład 1 1. WPROWADZENIE 2 Bezpieczeństwo systemu komputerowego System komputerowy jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ALARMOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU ORAZ FILII W STUDZIANKACH, SULOWIE I RUDNIKU DRUGIM

PROCEDURA ALARMOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU ORAZ FILII W STUDZIANKACH, SULOWIE I RUDNIKU DRUGIM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl PROCEDURA ALARMOWA PROCEDURA ALARMOWA Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH

BEZPIECZEŃSTWO W SIECIACH PREZENTACJA NA SYSTEMY OPERACYJNE Katarzyna Macioszek styczeń 2007 DEFINICJA ROBAKA CO TO JEST ROBAK? PRZYKŁADY ROBAKÓW Robak - program komputerowy zdolny do samoreplikacji przez sieć bez interakcji użytkownika

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych

Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych Andrzej GRZYWAK Rozwój mechanizmów i i systemów bezpieczeństwa Szyfry Kryptoanaliza Autentyfikacja Zapory Sieci Ochrona zasobów Bezpieczeństwo przechowywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej POLITECHNIKA POZNAŃSKA Dzial Sieci Teleinformatycznych Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie?

Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie? Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Jak bezpieczne są Twoje dane w Internecie? Dawid Płoskonka, Łukasz Winkler, Jakub Woźniak, Konrad Żabicki Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej wersja 2008081401

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji:

ZAŁĄCZNIK NR 1. Komentarz do Instrukcji: ZAŁĄCZNIK NR 1 Metryka dokumentu 1. Tytuł dokumentu INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 2. Właściciel dokumentu 3. Klasa poufności dokument wewnętrzny, ogólnodostępny 4. Podstawa prawna Ustawa

Bardziej szczegółowo