Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika OV-SteelCore

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Podziękowania Środki ostrożności Informacje dotyczące bezpieczeństwa Skróty i ich objaśnienia Krótkie wprowadzenie do urządzenia SteelCore Diagram dla całego urządzenia SteelCore Akcesoria urządzenia SteelCore Przygotowywanie do użycia oraz obsługa urządzenia SteelCore Ikony stanu oraz powiadomień Szybki start Przyciski i ich funkcje Włączanie i wyłączanie Odblokowywanie i zamykanie ekranu Obsługa dotykowego ekranu Interfejs ekranu główneg Dostęp do aplikacji Połączenie USB Karta pamięci Wprowadzanie znaków Obsługa aplikacji Ustanawianie połączenia Połączenie Wi-Fi Połączenie 3G Połączenie Bluetooth Komunikacja Poczta Multi-media Obsługiwane formaty plików Muzyka Kamera HDMI Przeglądarka mediów Internet Przeglądarka Pozostałe aplikacje GPS Budzik Kalkulator Zarządzanie plikami... 32

3 9 Ustawienia podstawowe Dźwięk i wyświetlacz Bezpieczeństwo i lokalizacja Nośniki pamięci Data i godzina Język i Metoda wprowadzania Informacje o urządzeniu Instalacja i zarządzanie aplikacjami Instalacja Zarządzanie i odinstalowywanie Ustawienia fabryczne Przywracanie ustawień fabrycznych Rozwiązywanie najczęstszych problemów... 39

4 1 Wprowadzenie 1.1 Podziękowania Dziękujemy za wybór naszego produktu. Należy on do kategorii MID (Mobile Internet Device) i jest mobilnym urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu, poręcznym, eleganckim oraz łatwym w przenoszeniu. Jest ono wyposażone również w dotykowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości, który może być wykorzystywany do oglądania wysokiej rozdzielczości filmów i zdjęć. Produkt umożliwia instalację wielu programów użytkowych, zarówno biurowych jak i rozrywkowych. Niniejsza instrukcja systematycznie zapoznaje użytkownika ze zróżnicowanymi funkcjami, przybliżając istotne kwestie dotyczące urządzenia SteelCore. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 1.2 Środki ostrożności Konserwacja i uwagi odnośnie korzystania Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria lub ładowarka weszły w kontakt z wodą lub parą wodną. Nie należy także obsługiwać urządzenia ani ładowarki mokrymi rękoma, tak aby nie doprowadzić do zwarcia ani innych awarii spowodowanych korozją, a w konsekwencji do porażenia prądem elektrycznym osoby obsługującej urządzenie. Należy uważać aby zarówno urządzenie jak i bateria oraz ładowarka nie były narażone na silny nacisk lub wstrząsy, gdyż mogłoby to doprowadzić do ich uszkodzenia, zapalenia lub wybuchu.. Nie należy umieszczać urządzenia, baterii ani ładowarki w miejscach o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze. W przeciwnym razie może to doprowadzić do ich uszkodzenia, zapalenia lub wybuchu. Nie należy uderzać, rzucać ani nakłuwać urządzenia SteelCore, ani dopuszczać do jego upadku, odkształceń lub zginania. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia ani jego akcesoriów. W przeciwnym razie doprowadzi to do unieważnienia ich gwarancji, wystawianej przez naszą firmę. 1

5 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać informacje zawarte w niniejszym dziale, a następnie zapoznać z nimi dzieci. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy odnieść się do instrukcji bezpieczeństwa oraz spraw wymagających uwagi. Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu, aby zachować bezpieczeństwo na drodze. W punktach medycznych należy przestrzegać obowiązujących w nich przepisów oraz regulacji. W miejscach znajdujących się w pobliżu urządzeń medycznych należy wyłączyć urządzenie SteelCore. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie, lub włączyć tryb samolotowy, tak aby bezprzewodowe sygnały urządzenia SteelCore nie zakłócały sygnałów sterowania samolotu. Przebywając w pobliżu urządzeń elektronicznych o dużej dokładności, należy wyłączyć urządzenie SteelCore. W przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia. Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia ani jego akcesoriów. Może się tym zająć jedynie autoryzowany serwis. Należy trzymać urządzenie SteelCore z dala od urządzeń magnetycznych, w przeciwnym razie promieniowanie z urządzenia SteelCore usunie przechowywane na nich informacje. Nie należy używać urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze oraz w pobliżu palnego gazu (np. na pobliskiej stacji benzynowej). Należy umieścić urządzenie i jego akcesoria w miejscu, gdzie będą one niedostępne dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru osób dorosłych. Podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać związanych z nim przepisów oraz regulacji, a także szanować prywatność i uzasadnione prawa innych osób. Podczas korzystania z przewodu USB należy ściśle przestrzegać odpowiednich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przeciwnym razie urządzenie SteelCore lub komputer osobisty mogą zostać uszkodzone. Proszę nie używać urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienki, itp. Należy unikać zamoczenia urządzenia. 2

6 1.4 Skróty i ich objaśnienia Skrót Pełna nazwa Objaśnienie MID WIFI TF HDMI Mobile Internet Device Wireless Fidelity TransFlash High Definition Multimedia Interface Przenośne urządzenie umożliwiające korzystanie z Internetu Bezprzewodowa sieć lokalna oparta na standardzie IEEE b Alternatywna nazwa dla Micro SD, miniaturowej karty pamięci Interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio i wideo 3

7 2 Krótkie wprowadzenie do urządzenia SteelCore 2.1 Diagram dla całego urządzenia SteelCore SteelCore - widok z przodu: Przyciski głośności Przyciski zasilania Kamera przednia Rysunek 2-1 SteelCore- widok z boku; WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE Rysunek 2-2 4

8 SteelCore - widok z tyłu: Głośnik Tylna kamera Rysunek Akcesoria urządzenia SteelCore Zawartość opakowania: Kompletne urządzenie SteelCore Zasilacz Przewód USB Przewód Mini USB Słuchawki (kojarzenie wybiórcze) Instrukcja użytkownika Karta gwarancyjna 5

9 2.3 Przygotowywanie do użycia oraz obsługa urządzenia SteelCore Ładowanie baterii Przed pierwszym użyciem urządzenia SteelCore należy najpierw naładować baterię. Należy w tym celu użyć zasilacza. Aby w pełni naładować baterię, proces ładowania powinien trwać ponad 4 godziny. 2.4 Ikony stanu oraz powiadomień Ikony powiadomień Gdy na panelu powiadomień pojawi się komunikat, należy kliknąć pole kolumny i przesunąć na ekranie palcem, aby otworzyć listę powiadomień. Kliknąć te opcje, które chce się sprawdzić, aby zobaczyć szczegółowe informacje na ich temat. Następnie można kliknąć okno komunikatu i przesunąć je w górę, aby zamknąć. Poniżej znajduje się legenda z ikonami paska stanu: Powiadomienie poczty Wyciszenie Powiadomienie Gmail Brak karty SD Komputer oraz urządzenie MID są połączone za pomocą przewodu USB Zamieszczanie / Pobieranie Wydarzenia oczekujące Pobieranie zakończone Alarm Odtwarzanie muzyki Synchronizacja danych Powiadomienia ogólne (np. błąd synchronizacji) Informacja karty SIM, podróż, brak sygnału Połączenie z usługą 3G, wymiana informacji Za mało miejsca na karcie SD Więcej 6

10 Połączono z WIFI, sieć jest dostępna Wskaźnik baterii Tryb samolotowy Ładowanie Pozycjonowanie GPS Bluetooth jest już podłączony Panel powiadomień Panel powiadomień wyświetli komunikat w momencie otrzymania nowej wiadomości, włożenia karty SD, informacje na temat ustawień budzika i drogomierza. Można otworzyć panel powiadomień aby sprawdzić szczegółowe informacje odnośnie danego wydarzenia. Odblokowywanie panelu powiadomień Gdy w kolumnie powiadomień pojawi się nowa ikona, aby odblokować panel powiadomień, należy dotknąć kolumny palcem, a następnie przesunąć w dół. 3 Szybki start 3.1 Przyciski i ich funkcje Opis funkcji przycisków: Przycisk Power (włącznik) Przycisk Menu Przycisk Powrotu (Return) Przycisk Menu Głównego (Homepage) Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć urządzenie Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij i przytrzymaj aby wyświetlić opcję zamknięcia. Gdy urządzenie jest włączone, wciśnij ten przycisk, aby wyłączyć ekran. Gdy urządzenie jest włączone, lub w przypadku awarii, wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 7 sekund aby wymusić jego wyłączenie. Wciśnij, aby otworzyć Menu aktualnego interfejsu. Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do ostatniego kroku operacyjnego lub poprzedniego interfejsu operacyjnego Wciśnij ten przycisk, aby powrócić z dowolnego interfejsu do ekranu głównego 7

11 3.2 Włączanie i wyłączanie Zaczynamy Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Włącznika (Power). Na ekranie pojawi się obraz startowy. Po uruchomieniu systemu, urządzenie przechodzi w stan blokady ekranu. Należy go odblokować przesuwając ikony w kierunkach zgodnych ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Wyłączanie 1. Po wciśnięciu i przytrzymaniu Włącznika (Power), wyświetlona zostanie opcja zamknięcia. 2. Kliknij OK. 3.3 Odblokowywanie i zamykanie ekranu Ekran zostanie automatycznie wyłączony, gdy nie jest używany. 1.W przypadku gdy ekran nie jest używany przez określoną ilość czasu, urządzenie wyłączy go automatycznie, aby oszczędzać energię baterii. 2.Gdy ekran jest włączony, wciśnij przycisk Włącznika (Power), aby go wyłączyć. Podpowiedź: Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ustawić czas wyłączania ekranu, sprawdź informacje zawarte w rozdziale 9.1. Włączanie ekranu Gdy ekran jest wyłączony, aby go włączyć wciśnij krótko przycisk Włącznika (Power) lub wciśnij i przytrzymaj przycisk Powrotu (Return). Po włączeniu ekranu, przejdzie on w tryb blokady. Aby go odblokować należy dotknąć palcem ikonki "blokady" i przesunąć ją w prawo. Dotknięcie i przesunięcie ikonki "blokady" w lewo spowoduje aktywowanie funkcji kamery. Rysunek

12 3.4 Obsługa dotykowego ekranu Czynności operacyjne Istnieją różne sposoby wyświetlania ekranu głównego, Menu, włączania aplikacji itp. Klikanie, aby wybrać Aby przywołać klawiaturę ekranową lub wybierać elementy ekranu głównego, np aplikacje, wystarczy kliknąć je palcem. Naciskanie Jeśli chcesz odblokować dostępne opcję danego elementu (np. pole tekstowe lub link w internecie), użyć skrótu, aby przejść na stronę główną interfejsu lub do menu głównego programu, wystarczy tylko nacisnąć ten element. Przesuwanie lub szybkie przesuwanie Przesuwanie lub przesuwanie szybkie oznacza szybki pionowy lub poziomy ruch palca po obrazie. Przeciąganie Przed rozpoczęciem przeciągania, należy nacisnąć dany element palcem, a następnie wciąż wywierając na niego delikatny nacisk, przeciągnąć go do wybranej lokacji i dopiero tam zwolnić palec, aby go upuścić. Obracanie W przypadku większości zdjęć, obrócenie urządzenia SteelCore do pozycji bocznej spowoduje automatyczny obrót ekranu z widoku poprzecznego do widoku pionowego. Jest to przydatne np. podczas wpisywania znaków, oglądania filmów itp. 9

13 3.5 Interfejs ekranu głównego Wszystkie aplikacje urządzenia mogę być dostępne z widoku ekranu głównego. Użytkownik ma możliwość używania zdefiniowanego przez siebie trybu, z utworzonymi przez siebie skrótami do aplikacji oraz ustawioną tapetą. Przycisk Menu Aplikacji Pasek wyszukiwania Tapeta Aplikacje Pasek komunikatów Rysunek 3-2 Status połączenia Wskazówka: Z widoku dowolnej aplikacji można szybko powrócić do okna ekranu głównego poprzez wciśnięcie przycisku ekranu głównego (Homepage). Rozszerzony interfejs ekranu głównego Interfejs ekranu głównego może wystawać poza szerokość widoku ekranu, tak aby zapewnić więcej miejsca, dzięki czemu można umieścić nowo utworzone skróty, widżety, itd. Naciśnij puste pole interfejsu strony głównej, a następnie szybko przesuń palec w kierunku poziomym, aby przesunąć widok ekranu w lewo lub prawo. Interfejs ekranu głównego może być rozszerzany do ponad 2 widoków Rysunek

14 Rysunek 3-3 Ustawianie interfejsu ekranu głównego Zmiana tapety pulpitu 1. Naciśnij pusty obszar w widoku ekranu głównego aby przywołać Menu. 2. Po pojawieniu się Menu, wybierz ścieżkę dostępu do pliku tapety, którą chcesz ustawić w tle ekranu głównego. 3. Po kliknięciu folderu, w którym znajduje się tapeta, kliknij preferowane zdjęcie, które chcesz ustawić jako tapetę, a następnie wybierz "Ustaw tapetę". Rysunek

15 Dodawanie widżetów 1. Kliknij menu aplikacji, aby wyświetlić okno - Rysunek Po wyświetleniu menu aplikacji, kliknij przycisk "WIDŻETY" zlokalizowany w lewej górnej części okna. 3. Po wybraniu (wciśnięciu) pożądanych widżetów, system powróci do widoku ekranu głównego. Użytkownik może wówczas umieścić wybrany wcześniej widżet w dowolnym miejscu pulpitu, zwalniając palec. Widżety Rysunek Dostęp do aplikacji Jak otworzyć aplikację na urządzeniu SteelCore 1. Kliknij menu aplikacji, aby wyświetlić okno Rysunek Wybierz aplikację, którą chcesz otworzyć. 3. Jeśli chcesz wyjść z interfejsu danej aplikacji, naciśnij klawisz Powrotu, aby przejść do ostatnio wyświetlonego okna, lub naciśnij klawisz Ekranu głównego, aby powrócić bezpośrednio do okna ekranu głównego. 12

16 Widżety Aplikacje Rysunek Połączenie USB Ustawianie trybu urządzeń pamięci masowej Przed rozpoczęciem transferu dokumentów należy najpierw ustawić tryb urządzeń pamięci masowej: 1. Podłącz urządzenie SteelCore do komputera za pomocą przewodu transferowego USB. Na pasku powiadomień zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 2. Kliknij pasek stanu, aby wyświetlić opcje tego elementu. 3. Spośród dostepnych opcji wybierz "Połączono z USB", a następnie kliknij "Otwórz urządzenie pamięci masowej", aby je otworzyć. 4. W tym momencie połączenie USB jest już sukcesywnie nawiązane. Rysunek

17 Kopiowanie plików do karty pamięci 1. Podłącz urządzenie SteelCore do komputera za pomocą przewodu USB. 2. Ustaw tryb urządzeń pamięci masowej, zgodnie z poprzednim podrozdziałem, a następnie nawiąż połączenie z komputerem. 3. Włącz komputer, a następnie w folderze Mój komputer, przejrzyj zawartość "dysku wymiennego (x)". 4. Wybierz plik, który chcesz skopiować, a następnie skopiuj go na "dysk wymienny (x)". 5. Po zakończeniu kopiowania, kliknij "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku zadań komputera, aby odłączyć urządzenie. Pamięć urządzenia SteelCore 1. Urządzenie pamięci masowej NAND FLASH - wewnętrzny dysk urządzenia SteelCore do przechowywania dokumentów. 2. Wymienna karta pamięci TF. 3. Dostęp do dwu powyższych urządzeń pamięci masowej można uzyskać poprzez połączenie USB z komputerem. Uwaga: gdy SteelCore jest podłączony za pomocą przewodu USB, po uzyskaniu dostępu do urządzenia pamięci masowej USB, nie będzie można uzyskać dostępu do karty pamięci z poziomu samego urządzenia SteelCore. Aby uzyskać dostęp do karty pamięci z poziomu urządzenia SteelCore, należy odłączyć przewód USB. 3.8 Karta pamięci Kopiowanie dokumentu do karty pamięci Istnieje możliwość transferu plików (np. obrazów muzyki itp.) pomiędzy urządzeniem SteelCore, a komputerem. Jeśli chcesz wyświetlać dokumenty za pośrednictwem urządzenia SteelCore, kliknij przeglądarkę plików, aby przeglądać zawartość karty SD. Usuwanie plików z karty pamięci SteelCore 1. Znajdź plik, który chcesz usunąć. 2. Wciśnij jego nazwę, a pojawi się menu pliku. 3. Kliknij usuń. Wyjmowanie karty pamięci podczas, gdy urządzenie SteelCore jest włączone Jeśli chcesz wyjąć kartę pamięci podczas gdy urządzenie SteelCore jest włączone, należy najpierw odinstalować kartę. W przeciwnym razie może dojść do jej uszkodzenia. 1. W widoku ekranu głównego wciśnij przycisk Menu, a następnie Ustawienia. 2. Przeciągnij w dół menu ustawień, a następnie kliknij Urządzenia pamięci masowej. 3. Kliknij Ustawienia karty SD. 14

18 4. Kliknij "Odinstaluj kartę SD". 3.9 Wprowadzanie znaków Korzystanie z klawiatury ekranowej Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola edycji tekstowej, które wymagają wprowadzania znaków lub liczb, wyświetlona zostanie klawiatura ekranowa. Do wprowadzania znaków klawiatury służą poniższe opcje. 1. Klawiatura Android 2. Metoda wprowadzania przy użyciu urządzenia zewnętrznego (użytkownik może samodzielnie je zainstalować). Wybór preferowanej metody wprowadzania Zgodnie z wybranymi ustawieniami, urządzenie SteelCore będzie wyświetlać klawiaturę Android za każdym razem, gdy zechcesz wpisywać znaki. 1. W widoku ekranu głównego kliknij przycisk Menu, a następnie Ustawienia. 2. Kliknij język i klawiatura 3. Wszystkie zainstalowane na urządzeniu SteelCore metody wprowadzania tekstu, dostępne będą w sekcji ustawień tekstu. 4. Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu. Używanie i zmiana metod wpisywania tekstu 1. W interfejsie wprowadzania znaków kliknij ikonę klawiatury na pasku stanu. Wyświetlone zostanie menu edycji tekstu. 2. Wybierz preferowaną metodę wprowadzania tekstu Rysunek

19 1 Przełącza pomiędzy trybem wielkich oraz małych liter 2 Przełącza pomiędzy trybem wprowadzania liter oraz symboli i cyfr 3 Kliknij aby wprowadzić spację. 4 Kliknij aby przeskoczyć do następnego wiersza. 5 Kliknij i przytrzymaj, aby usunąć znaki znajdujące się po lewej stronie kursora. 6 Kliknij tutaj aby przełączać pomiędzy metodami wprowadzania tekstu 3.10 Obsługa aplikacji Otwieranie ostatnio używanych aplikacji Kliknij trzeci z kolei przycisk znajdujący się w dolnym rogu. Jest on widoczny zawsze wtedy, gdy otwarta jest aplikacja. Na ekranie wyświetlone zostanie okno ostatnio otwieranej aplikacji. Rysunek 3-9. Ostatnio używane aplikacje Rysunek 3-9 Dodawanie małych narzędzi pulpitu W menu aplikacji kliknij przycisk WIDŻETY, aby przejść do interfejsu małych narzędzi. Po dodaniu wybranych elementów, takich jak muzyka, ramka zdjęcia, zegar czy wyszukiwanie, w interfejsie tym pojawi się ikonka skrótu oraz nazwa danego elementu. 16

20 Przełączanie języka wprowadzanego tekstu Kliknij ikonę klawiatury w prawym dolnym rogu interfejsu pola edycji tekstu. Pojawią się wszystkie zainstalowane przez użytkownika metody wprowadzania. Wybierz i kliknij preferowaną metodę wprowadzania. Szybkie zamykanie aplikacji Kliknij Przycisk Powrotu, aby powrócić do poprzedniego interfejsu, lub Przycisk ekranu głównego aby powrócić do interfejsu ekranu głównego. Przywracanie ustawień fabrycznych Jeśli wystąpują poważne błędy w funkcjonowaniu urządzenia lub jeżeli użytkownik zapomniał hasła odblokowującego, możliwe jest zastosowanie funkcji przywracania ustawień fabrycznych. Dostępne są dwa sposoby Przywrócenia ustawień fabrycznych:: 1. W widoku ekranu głównego kliknij przycisk Menu i przywołaj menu ustawień. 2. Kliknij Ustawienia 3. Kliknij Tworzenie kopii zapasowych i Reset 4. Kliknij Przywracanie ustawień fabrycznych 5. Kliknij Resetowanie Tabletu 6. Poczekaj aż system przywróci ustawienia fabryczne. Szybki zrzut ekranu Jeśli podczas grania w gry lub oglądania filmów chcesz zapisać dany obraz jako pamiątkę, możliwa jest funkcja wykonania zrzutu ekranu, dostępna poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy Ściszania oraz Włącznika (Power). Szybkie dostosowywanie niektórych funkcji takich jak tryb samolotowy Kliknij pasek stanu w prawym dolnym rogu interfejsu. Pojawią się dwa okna. W dolnym wyświetlane są komunikaty dotyczące urządzenia. Kliknij okno wyżej, aby przejść do ustawień Trybu samolotowego, WIFI, G-sensor Switch, Głośność oraz regulacja podświetlenia i szybko je dostosowywać. 4 Ustanawianie połączenia 4.1 Połączenie Wi-Fi Urządzenie MID może zostać połączone z siecią Wi-Fi. Aby ustanowić połączenie: 1. W widoku ekranu głównego kliknij przycisk Menu i przywołaj menu ustawień. 2. Kliknij Ustawienia Systemowe. 3. Kliknij Wi-Fi i przesuń przełącznik w prawo, tak aby aktywować tę funkcję. 4. Po otworzeniu interfejsu Wi-Fi, nastąpi automatyczne wyszukiwanie dostępnych 17

21 połączeń, które następnie zostaną wyświetlone w oknie po prawej stronie. 5. Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć wymaga podania hasła, przywołaj okno dialogowe i wprowadź odpowiednie hasło. 6. Kliknij Połączenie Kliknij tutaj aby wybrać sieć Wi-Fi Zaawansowane opcje ustawień Wi-Fi Rysunek Połączenie 3G 1. Gdy urządzenie jest wyłączone, włóż odpowiednią kartę SIM. 2. Włącz urządzenie, a następnie w widoku ekranu głównego kliknij przycisk Menu. 3. Kliknij Ustawienia. 4. Kliknij opcję 3G i przesuń przełącznik w prawo, tak aby aktywować tę funkcję. Obserwuj tablicę powiadomień. W ciągu 45 sekund powinna się na niej pojawić ikona sygnału SIM. 5. Następnie po odczekaniu 5 sekund, połącz się z siecią 3G. 18

22 Połączenie z siecią 3G Rysunek 4-2 Ikona sygnału sieci 3G 4.3 Połączenie Bluetooth Funkcje Bluetooth: 1. Można wymieniać pliki pomiędzy dwoma urządzeniami bluetooth. Można wymieniać pliki z innymi komputerami, telefonami komórkowymi oraz PDA. 2. Można synchronicznie wymieniać dane PIMS pomiędzy telefonami komórkowymi, PDA i laptopami (dane Outlook, adresy ). 3. Można wymieniać elektroniczne wizytówki pomiędzy telefonami komórkowymi, PDA i laptopami. 4. Można podłączyć klawiaturę, mysz i joystick. Aplikacja Bluetooth (Rycina 4-3) 1. Procedura wejścia w opcje bluetooth: Ustawienia -> Ustawienia bluetooth, Otwórz urządzenia bluetooth 2. Nazwa urządzenia: można losowo zmienić nazwę Bluetooth dla urządzenia SteelCore naciskając klawisz Menu. 3. Wykrywalność: aktywuj tę funkcję klikając w nazwę bluetooth. Wówczas urządzenie SteelCore będzie mogło zostać wyszukane za pomocą funkcji Bluetooth przez inne urządzenia które także posiadają aktywną tę funkcję. Domyślny czas przez jaki funkcja ta jest aktywna wynosi 120 sekund. 4. Skanowanie i wyszukiwanie sprzętu: za pomocą tej funkcji można wyszukać urządzenie, z którym chcemy nawiązać połączenie Bluetooth. 5. Bluetooth: po wykonaniu skanowania, wszystkie wyszukane przez SteelCore urządzenia 19

23 bluetooth zostaną tutaj wyświetlone. Kliknij, aby aktywować funkcję wykrywalności Kliknij aby wyszukać urządzenia Bluetooth Rysunek Komunikacja 5.1 Poczta Ustawienia Poniżej znajduje się instrukcja tworzenia konta dla protokołów pocztowych POP3 lub IMAP, w popularnych serwisach internetowych (takich jak: Yahoo, Gmail, Hotmail). Rysunek

24 Tworzenie konta 1. Po kliknięciu ikonki pojawi się kreator, który pomoże w tworzeniu konta Kliknij przycisk Dalej. 3. Wprowadź login oraz hasło dla swojego konta Kliknij Dalej, aby wybrać typ konta - POP3 lub IMAP. 5. Kliknij ponownie przycisk "Dalej" aby sprawdzić czy serwer wysyłania/odbierania wiadomości jest już dostępny. 6. Wprowadź nazwę konta i wyświetl nazwę a, który ma zostać wysłany, a następnie kliknij OK. 7. Jeśli jest dostępny, natychmiast pojawi się w Twojej skrzynce odbiorczej. Usuwanie konta Rysunek 5-2 Istnieje możliwość usunięcia konta POP3 lub IMAP, które zostało prawidłowo utworzone. 1. Kliknij Przejdź do skrzynki odbiorczej. 3. Kliknij przycisk Menu. 4. Kliknij Konto. 5. Wybierz konto, które chcesz usunąć. 6. Przywołaj listę Menu, a następnie kliknij "Usuń konto". 7. Kliknij OK aby je usunąć. Wysyłanie wiadomości 1. Kliknij aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą. 2. Kliknij na skrzynkę odbiorczą, odśwież aby automatycznie pobrać nowe wiadomości przychodzące, a następnie kliknij je aby przeczytać. 3. Wciśnij przycisk Menu, aby przywołać Menu. 4. Kliknij Tworzenie aby otworzyć interfejs kreowania nowych wiadomości. 5. Wprowadź adres odbiorcy w pole paska adresu. 6. Wpisz temat oraz zawartość maila. 21

25 7. Jeśli chcesz dodać do wiadomości załącznik, wciśnij przycisk menu, a następnie 8. kliknij Dodaj załącznik. 9. Wybierz załącznik, który ma zostać wysłany (np. plik obrazu lub wideo). 10. Kliknij Wyślij, aby wysłać . Uwaga: Jeśli posiadasz więcej niż jedno konto i chcesz wysłać wiadomość z danego konta, przed kliknięciem przycisku głównego Menu i napisaniem wiadomości , kliknij nazwę tego konta. 6 Multi-media 6.1 Obsługiwane formaty plików Urządzenie SteelCore może odtworzyć następujące formaty plików: Format plików muzycznych MP3 AAC(AAC AAC+ AAC-LC) OGG MIDI WAV Format plików wideo AVI(H.264 DivX XviD) RM/RMVB MKV WMV MP4 VOB FLV 3GP 6.2 Muzyka Pliki muzyczne mogą zostać posortowane według 4 kategorii: Wykonawca, Album, Utwór, Lista odtwarzania. Wybierz kategorię, według której zostanie utworzona lista plików muzycznych. Po wybraniu danego rodzaju sortowania, przeglądaj pliki, dopóki nie znajdziesz tego, który chcesz odtworzyć. Przykładowo, po wybraniu sortowania według Wykonawcy, 22

26 wyświetlona zostanie lista wykonawców uszeregowana alfabetycznie (w kolejności od A do Z). Po wybraniu sortowania według Albumu, wyświetlona zostanie lista z uwzględnieniem właśnie tej kategorii. Sprawdź aktualną listę odtwarzania Odtwarzanie losowe Powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów Okładka albumu Wykonawca Album Utwór Czas odtwarzania Rysunek 6-1 Pozostały czas Pasek postępu odtwarzania Odtwarzanie plików muzycznych 1. Kliknij Muzyka. 2. Klikaj utwory aby je wybrać, a następnie wybierz kategorię według której mają one zostać uszeregowane (Wykonawca, Album, Utwór). 3. Wybierz jeden z utworów, aby ją odtworzyć. Dodawanie plików muzycznych do nowej listy odtwarzania 1. Kliknij Muzyka. 2. Kliknij Utwory. 3. Kliknij te pliki muzyczne, które mają zostać dodane do listy odtwarzania. 4. Przywołaj Menu ustawień muzycznych, a następnie kliknij dodaj do listy odtwarzania. 5. Kliknij Tworzenie nowej listy. 6. Wprowadź nazwę listy odtwarzania. 7. Kliknij Zapisz. 8. Wybierz i kliknij dowolną piosenkę - istnieje możliwość ustawienia jej jako dzwonka. Usuwanie utworów z listy odtwarzania 1. Kliknij Muzyka. 2. Kliknij Utwory. 23

27 3. Kliknij te pliki muzyczne, które mają zostać usunięte z listy odtwarzania. 4. Przywołaj Menu ustawień muzycznych, a następnie kliknij Usuń. 6.3 Kamera Funkcje kamery 1. Kliknij Kamera. 2. System przejdzie do interfejsu kamery. 3. Kliknij przycisk "Zdjęcie", aby w dowolnym momencie zrobić zdjęcie. 4. Ustaw takie funkcje jak: rozmiar zdjęcia, miejsce zapisu, balans bieli oraz regulacja długości ogniskowej. 5. Po zakończeniu robienia zdjęcia, dostępna jest miniaturka podglądu. Rysunek 6-2 Funkcja zdjęć Funkcja wideo nagrywania Funkcja nagrywania wideo 1. Kliknij ikonkę nagrywania wideo, aby przełączyć urządzenie do trybu nagrywania wideo. 2. Kliknij czerwony przycisk nagrywania wideo, aby rozpocząć proces nagrywania. 3. Dostosuj takie opcje jak kolory, balans bieli oraz jakość wideo. 4. Przełączaj pomiędzy trybami nagrywania wideo 480P oraz 720P. 5. Kliknij przycisk nagrywania wideo, aby nagrywać. Po zakończeniu istnieje możliwość obejrzenia nagranej ścieżki wideo. 24

28 Rysunek HDMI HDMI - Interfejs wideo o wysokiej rozdzielczości Urządzenie SteelCore może zostać podłączone do telewizora HD za pomocą standardowego przewodu HDMI. Interfejs urządzenia obsługuje najwyższej jakości obraz o współczynniku rozdzielczości 1080p. 4. Urządzenie SteelCore powinno być włączone. 5. Urządzenie SteelCore należy podłączyć do telewizora HD za pomocą standardowego przewodu HDMI. 6. Interfejs systemu SteelCore jest automatycznie synchronizowany z ekranem telewizora HD. 7. W menu ustawień kliknij opcję Wyświetl. 8. Kliknij Wybór wyjścia, aby przełączyć do trybu HDMI. 9. Kliknij Rozdzielczość, aby ustawić współczynnik rozdzielczości telewizora HD. 6.5 Przeglądarka mediów Aplikacja przeglądarki mediów, Media Browser, umożliwia automatyczne wyszukiwanie i klasyfikację wszystkich zdjęć i plików wideo zapisanych na dysku urządzenia SteelCore oraz na karcie TF. Może być używana do przeglądania i edycji zdjęć, ustawiania zdjęcia jako tapety pulpitu oraz do oglądania filmów. Przeglądanie zdjęć 1. Kliknij folder ze zdjęciami, które chcesz obejrzeć. 2. Wybierz zdjęcie, które chcesz obejrzeć, a system automatycznie wyświetli je w trybie pełnego ekranu. 3. Przeciągnij zdjęcie w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego. 4. Dwukrotnie kliknij na zdjęcie, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. 25

29 Porady: przeglądarka zdjęć posiada funkcję automatycznego obracania. Gdy urządzenie SteelCore zostanie obrócone, obraz automatycznie dostosowuje się do kierunku obrotu. Rysunek 6-4 Edycja i ustawianie zdjęcia jako tła pulpitu Podczas przeglądania zdjęć w trybie pełnego ekranu, kliknij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu, dzięki którym możliwa jest edycja zdjęcia oraz ustawienie go jako tła pulpitu. Pokaz slajdów Wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu, a następnie kliknij Pokaz slajdów, uwzględniający zdjęcia ze wszystkich folderów. Udostępnianie 1. Wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu, a następnie kliknij Udostępnij. 2. Obraz zostanie udostępniony Twoim znajomym jako załącznik poczty oraz za pośrednictwem funkcji Bluetooth. Obracanie 1. Wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu, a następnie kliknij Obracanie. 2. Kliknij Obróć w lewo lub Obróć w prawo. Wycinanie 1. Wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje Menu, a następnie kliknij Wytnij. 2. Kliknij i przeciągnij, aby ustawić odpowiednią powierzchnię do przycięcia. 3. Kliknij i przeciągnij narzędzie do wycinania, aby dostosować rozmiar. 4. Po dostosowaniu obrazu kliknij Zapisz. 5. Kliknij Powrót, aby powrócić do przeglądania zdjęć. Podgląd i odtwarzanie wideo 26

30 Media Browser skanuje dysk urządzenia SteelCore oraz kartę TF poszukując plików wideo, a następnie wyświetla podgląd wszystkich tych, które mogą zostać odtworzone. Kliknij jedną ze ścieżek wideo, aby ją odtworzyć. W interfejsie podglądu wideo, naciśnij klawisz Menu, a wyświetlone zostanie okno edycji plików wideo, jak na rycinie 6-5 Rysunek Internet 7.1 Przeglądarka Włączanie strony głównej Przeglądarka zawsze otwiera ostatnią odwiedzoną przez użytkownika stronę internetową. Po kliknięciu w przeglądarkę wyświetlona zostanie strona główna. Zmiana strony głównej 1. Kliknij Przeglądarka. 2. Wciśnij Przycisk głównego Menu, aby wyświetlić Menu ustawień Przeglądarki. 3. Kliknij Ustawienia. 4. Kliknij Ustaw stronę główną. 5. Wpisz adres URL i kliknij OK. 27

31 Pasek adresu Opcje Menu Przeglądarki Rysunek 7-1 Odwiedzanie stron internetowych 1. Kliknij Przeglądarka. 2. Wprowadź adres URL na pasku adresu. 3. Kliknij Start na klawiaturze ekranowej. Kliknij tutaj, aby dodać stronę internetową jako zakładkę Wpisz treść, którą chcesz wyszukać Kliknij tutaj, aby edytować przeglądarkę Rysunek 7-2 Kliknij tutaj, aby zarządzać Przeglądanie stron internetowych zakładkami Po zakończeniu ładowania strony, możesz przesunąć ją palcem, aby przejrzeć inne obszary. 28

32 Powiększanie lub pomniejszanie stron internetowych Strona może zostać pomniejszona lub powiększona poprzez podwójne kliknięcie ekranu lub przeciągnięcie dwóch palców (do wewnątrz lub na zewnątrz). Znajdowanie tekstu na stronie 1. Podczas przeglądania stron internetowych, naciśnij klawisz Menu, aby wyświetlić opcje Menu. 2. Kliknij Znajdź na stronie. 3. Wpisz treść, którą chcesz wyszukać. 4. Podczas wprowadzania znaków pasujące wyniki wyszukiwania są podświetlone na zielono. 5. Klikaj na strzałki (w lewo, w prawo) umieszczone przed paskiem wyszukiwania, aby przejść do poprzedniego lub następnego pasującego wyniku (słowa). Zarządzanie zakładkami Dodawanie strony do zakładek 1. W interfejsie przeglądarki otwórz daną stronę internetową. 2. Kliknij ikonkę Kliknij tutaj, aby dodać stronę internetową jako zakładkę jak na Ryc Pojawi się okno z komunikatem Dodaj tę stronę do zakładek. Kliknij OK, aby potwierdzić umieszczenie strony w zakładkach. Otwieranie zakładek 1. Otwórz interfejs podobny do tego na Ryc. 7-3, klikając ikonkę "Kliknij tutaj, aby zarządzać zakładkami" (pokazaną na Ryc. 7-2), zlokalizowaną w oknie przeglądarki. 2. Kliknij zakładkę ze stroną internetową, którą chcesz otworzyć. Edycja zakładek 1. Otwórz interfejs podobny do tego na Ryc. 7-3, klikając ikonkę "Kliknij tutaj, aby zarządzać zakładkami" (pokazaną na Ryc. 7-2), zlokalizowaną w oknie przeglądarki. 2. Wciśnij i przytrzymaj zakładkę, aby wyświetlić Menu z opcjami. 3. Kliknij Edytuj zakładkę, aby dokonać edycji, a następnie kliknij OK. 29

33 Historia Zapisane strony Wyświetlenie Menu ustawień Zakładki Używanie okien przeglądarki Otwórz nowe okno przeglądarki Rysunek Aby otworzyć nowe okno, w interfejsie przeglądarki kliknij przycisk Menu, a następnie "Nowe okno", lub po prostu kliknij przycisk +, umieszczony w górnej części strony, na pasku adresu. Przełączanie okien przeglądarki 1. Zakładki okien z otwartymi stronami umieszczone są nad paskiem adresu. 2. Kliknij zakładkę okna ze stroną, którą chcesz otworzyć. Ustawienia przeglądarki W oknie przeglądarki wciśnij przycisk Menu, a następnie kliknij "Ustawienia", ją aby skonfigurować. 8 Pozostałe aplikacje 8.1 GPS 1. W widoku ekranu głównego wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić Menu ustawień. (Ryc. 8-1) 2. Kliknij Ustawienia. 3. Kliknij Usługi lokalizacyjne. 4. Kliknij Używanie satelity GPS. 5. Zainstaluj aplikację (innych firm) wyszukiwarki satelitarnej GPS lub programy z mapami do pozycjonowania i nawigacji. 30

34 Rysunek Budzik 1. W interfejsie głównym kliknij ikonę zegara. 2. Przejdź do okna programu. (Ryc. 8-2) 3. Kliknij te parametry czasu, które wymagają ustawienia. Wyświetlone zostanie Menu ustawień budzika. 4. Po ustawieniu czasu, kliknij "Gotowe" w oknie Budzika. Rysunek Kalkulator 1. Kliknij Kalkulator. 2. Korzystaj z podstawowego panelu kalkulatora, aby wykonywać obliczenia. (Ryc. 8-3) 31

35 Rysunek Zarządzanie plikami Przeglądanie plików Przesuń palcem po pulpicie, aby zlokalizować Przeglądarkę plików. Przeglądarki plików można używać do zarządzania, edycji i usuwania plików i folderów, a także do tworzenia i udostępniania ich na serwerze FTP. Wycinanie i kopiowanie plików Rysunek W oknie przeglądarki wciśnij plik, na którym chcesz wykonać daną operację. 2. Wyświetl Menu operacyjne z opcjami takimi jak: Wytnij, Kopiuj, Usuń, Zmień nazwę, Przenieś do, Kopiuj do, Odtwórz muzykę, Zaznacz wszystko, Ustaw katalog główny oraz Atrybuty itp. 3. Kliknij Wytnij lub Kopiuj plik lub folder. 32

36 4. Kliknij folder, do którego chcesz go wkleić, a następnie wyświetl Menu wciskając przycisk Menu. 5. Kliknij Działanie a następnie Wklej. Usuwanie plików 1. W oknie przeglądarki wciśnij plik, który chcesz usunąć. 2. Kliknij Usuń. 3. Kliknij OK, aby usunąć plik. Tworzenie folderu 1. W oknie przeglądarki plików wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić Menu. 2. Kliknij Utwórz. 3. Kliknij Folder. 4. Kliknij wyskakujące okno i w polu tekstowym wpisz nazwę nowego folderu. 5. Kliknij OK, aby utworzyć folder. Szybkie wyszukiwanie 1. Na pasku narzędzi przeglądarki plików 2. Kliknij ikonę Wyszukiwania. 3. W panelu wyszukiwania, który się pojawi, wpisz słowa kluczowe, które mają zostać wyszukane. 4. Kliknij przycisk OK, a na pasku powiadomień pojawi się pasek postępu wyszukiwania. 5. Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się okno dialogowe z żądaniem potwierdzenia wyświetlenia wyników. 6. Kliknij OK, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania. Udostępnianie plików 1. Włącz przeglądarkę plików ES. (Ryc. 8-5) 2. W lewym górnym rogu kliknij "Lokalne" i w okienku, które się pojawi, wybierz opcję "Udostępnij". 3. Z paska Menu wybierz "Utwórz" i w okienku, które się pojawi, wybierz opcję "Szukaj". 4. System automatycznie wyszuka wszystkie komputery w sieci LAN, a każdy dysk komputera będzie widoczny po kliknięciu OK. 5. Możliwe jest tutaj Kopiowanie, Usuwanie oraz Zmiana nazwy plików. 33

37 Rysunek Ustawienia podstawowe 9.1 Dźwięk i wyświetlacz Ustawianie głośności 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij "Dźwięk". 3. Kliknij Głośność aby ustawić głośność dzwonków, mediów, budzika oraz powiadomień. 4. Pojawi się panel ustawień głośności. Dostosuj ją, przeciągając pasek głośności w lewo lub w prawo. Dźwięk przycisków klawiatury ekranowej oraz dźwięk blokady ekranu Możliwe jest ustawienie dźwięku, który będzie emitowany przez urządzenie MID podczas naciskania przycisków klawiatury ekranowej lub ikon dotykowego ekranu, a także dźwięku blokady ekranu. 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij "Dźwięk". 3. Kliknij Dźwięk przycisków klawiatury ekranowej oraz dźwięk blokady ekranu. Ustawienia wyświetlacza Dostosowywanie jasności ekranu 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. 3. Kliknij Jasność. 34

38 4. Pojawi się panel ustawień jasności. Dostosuj ją, przeciągając pasek jasności w lewo lub w prawo. 5. Kliknij OK. Ustawianie czasu, po jakim ekran przejdzie w stan czuwania 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Wyświetlacz. 3. Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij przycisk Uśpienie. 4. Pojawi się panel ustawień. Wybierz czas, po jakim chcesz, aby ekran przeszedł w tryb czuwania. 9.2 Bezpieczeństwo i lokalizacja 1. Ustawianie wzoru odblokowania Aby chronić prywatność urządzenia MID, użytkownik może ustawić własny schemat odblokowania (ekwiwalent hasła). 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Bezpieczeństwo. 3. Kliknij Ustaw blokadę ekranu. 4. Kliknij Wzór. 5. Pojawi się panel z 9 punktami, z których co najmniej 4 należy połączyć pionowo, poziomo lub po przekątnej, tworząc tym samym określony wzór - hasło. Po zakończeniu ustawiania wzoru, oddal palce od ekranu. Wówczas system zapisze ustawiony przez Ciebie wzór. 6. Kliknij przycisk Kontynuuj. 7. Gdy pojawi się komunikat z żądaniem, ponownie "narysuj" wzór odblokowania ekranu, a następnie wciśnij OK. Wskazówki: Jeśli nie chcesz, aby wzór był podczas odblokowywania wyświetlany na ekranie, należy wyczyścić pole wyboru "Użyj widocznego wzoru". 35

39 2. Pozostałe ustawienia Rysunek 9-1 W ustawieniach bezpieczeństwa istnieje również możliwość ustawienia takich funkcji jak szyfrowanie oraz zarządzanie i przechowywanie danych logowania. 9.3 Nośniki pamięci Sprawdzanie pojemności nośników pamięci 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Nośniki pamięci. 3. Sprawdź pojemność karty SD. 4. Sprawdź pojemność dysku NAND FLASH. 5. Sprawdź SCSI - pojemność dysku USB. Bezpieczne odinstalowywanie karty SD Bezpieczne usuwanie karty SD może skutecznie chronić i przedłużyć czas użytkowania karty SD. 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Nośniki pamięci. 3. Kliknij Odinstaluj kartę SD. 4. System wyświetli komunikat o bezpiecznym odinstalowaniu karty. Wskazówka: Metoda odinstalowywania dysku SCSI jest taka sama, jak w przypadku karty SD. 9.4 Data i godzina Dostosowywanie daty, godziny oraz strefy czasowej 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Przewiń ekran w dół, a następnie kliknij Ustawienia daty i godziny. 3. Kliknij Wybierz strefę czasową, aby wybrać tę, którą chcesz. Przewiń listę w dół, aby zobaczyć więcej stref czasowych. 4. Kliknij opcję Ustaw datę, a następnie klikaj przycisk w górę lub w dół, aby ustawić dzień, miesiąc oraz rok. Po zakończeniu kliknij Ustawienia. 5. Kliknij opcję Ustaw godzinę, a następnie klikaj przycisk w górę lub w dół, aby ustawić godzinę oraz minuty. Kliknij AM lub PM, aby wybrać pomiędzy godzinami przedpołudniowymi, a popołudniowymi. Po zakończeniu kliknij Ustawienia. 6. Zaznacz lub odznacz pole wyboru "24-godziny", aby przełączać pomiędzy 12-godzinnym i 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu. Wybrany format czasu zostanie zastosowany także do budzika. 7. Kliknij Wybierz format daty a następnie wybierz format daty, który będzie wyświetlany na urządzeniu MID. 8. Możliwy jest wybór funkcji Automatycznie określ datę i godzinę, dzięki której informacje na temat czasu pobierane są z sieci. Aby funkcja działała poprawnie, 36

40 konieczne jest połączenie z siecią. 9.5 Język i Metoda wprowadzania Ustawianie języka urządzenia 1. W widoku ekranu głównego wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić Menu ustawień. 2. Kliknij Ustawienia. 3. Kliknij Język i Metoda wprowadzania. 4. Kliknij Wybierz obszary językowe i wybierz preferowany język. Klawiatura i Metoda wprowadzania Domyślną metodą wprowadzania jest ta, z zastosowaniem klawiatury Android. Użytkownik ma możliwość wyboru innej klawiatury i metody poprzez instalację oprogramowania firm trzecich. 9.6 Informacje o urządzeniu Sprawdzanie statusu urządzenia SteelCore 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Informacje o urządzeniu. 3. Kliknij Informacje stanu aby wyświetlić informacje na temat stanu baterii, stanu sieci, adresu Bluetooth, numeru seryjnego, czasu pracy itp. Aktualizacja systemu 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Informacje o urządzeniu. 3. Kliknij Aktualizacja systemu. 4. Jeśli pojawi się okno z informacją, że zainstalowana wersja jest wersją ostatnią, nie ma potrzeby aktualizacji. 5. Jeśli pojawi się okno z możliwością pobrania nowej wersji, kliknij Pobierz. Przed rozpoczęciem pobierania upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w kartę TF. System automatycznie pobiera i zapisuje pakiet aktualizacji na karcie TF). Wyświetlanie wersji systemu 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij O urządzeniu. 3. Wyświetl informacje o modelu urządzenia SteelCore, wersji systemu Android, wersji oprogramowania itp. 37

41 10 Instalacja i zarządzanie aplikacjami 10.1 Instalacja Instalacja aplikacji firm trzecich Istnieje możliwość pobrania z Internetu i używania na urządzeniu SteeloCore tych aplikacji firm trzecich, które są kompatybilne z systemem Android. Skopiuj plik aplikacji na kartę SD, a następnie włóż kartę do urządzenia SteelCore. Sposób 1: 1. Kliknij Menedżer plików aby wyszukać na karcie SD te aplikacje, które mają zostać zainstalowane. 2. Kliknij aplikację, która ma zostać zainstalowana. 3. Po pojawieniu się opcji instalacji kliknij Instaluj. 4. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Sposób 2: Istnieje możliwość pobrania i instalacji oprogramowania do instalacji od firm trzecich zgodnie ze wskazówkami opisanymi w Sposobie 1, a następnie instalowanie kolejnych programów z wykorzystaniem tego oprogramowania Zarządzanie i odinstalowywanie Zarządzanie aplikacjami Po przejściu do działu aplikacji i wyborze jednej z nich, użytkownik ma mozliwość Wymuszenia zamknięcia, Wyczyszczenia danych, Odinstalowania oraz Usunięcia z nośnika pamięci masowej. Odinstalowywanie aplikacji 1. W widoku ekranu głównego kliknij ikonę Ustawień. 2. Kliknij Aplikacje. 3. Kliknij Zarządzanie aplikacjami, aby wyświetlić listę wszystkich aplikacji zainstalowanych w systemie. 4. Kliknij Odinstaluj. 5. Kliknij OK, aby sfinalizować proces odinstalowywania. 38

42 11 Ustawienia fabryczne 11.1 Przywracanie ustawień fabrycznych Jeśli występują poważne błędy w funkcjonowaniu urządzenia lub jeżeli użytkownik zapomniał hasła odblokowującego, możliwe jest zastosowanie funkcji przywracania ustawień fabrycznych. Przywracanie ustawień fabrycznych spowoduje utratę pobranych aplikacji i ustawień użytkownika, więc przed zastosowaniem tej funkcji powinno się wykonać kopię zapasową danych. 1. W widoku ekranu głównego wciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić Menu ustawień. 2. Kliknij Ustawienia. 3. Kliknij Tworzenie kopii zapasowych i Reset. 4. Kliknij Przywracanie ustawień fabrycznych. 5. Kliknij Przywracanie ustawień tabletu PC. 6. Poczekaj na restart systemu. 12 Rozwiązywanie najczęstszych problemów 1. Pierwsze uruchomienie urządzenia SteelCore trwa długo Pierwsze uruchomienie po aktualizacji systemu wymaga czasu, aby system mógł zainstalować aplikacje oprogramowania. Po upływie 2-3 minut przestanie działać "wolno". 2. Słaby sygnał sieci 3G Upewnij się, że wbudowana antena urządzenia SteelCore nie jest zablokowana. System może komunikować brak zasięgu jeśli sygnał jest słaby. 3. Urządzenie SteelCore nie może połączyć się z siecią Wi-Fi Upewnij się, że bezprzewodowy router z usługą sieciową działa poprawnie. Upewnij się, że urządzenie SteelCore i bezprzewodowy router znajdują się w odpowiedniej odległości od siebie, oraz że nie są rozdzielone ścianą lub inną przeszkodą. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło są poprawne. 4. Urządzenie SteelCore jest gorące Zjawisko to jest typowe jeśli wiele aplikacji jest uruchomionych w tym samym czasie, jasność obrazu jest dostosowana do wysokich wartości lub gdy urządzenie jest w trakcie procesu ładowania. 5. System nie działa prawidłowo Instalacja niektórych aplikacji firm trzecich może doprowadzić do awarii systemu. W takiej sytuacji można nacisnąć przycisk reset (zlokalizowany obok gniazda zasilania), aby zresetować system. 39

43 6. Nie można napisać a lub zarejestrować aplikacji Upewnij się, że połączenie z Internetem zostało prawidłowo ustanowione. Upewnij się, że konto zostało prawidłowo skonfigurowane. Upewnij się, że czas systemowy i czas lokalny są takie same. Declaration of Conformity We Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K., products name : Tablet OV-SteelCore, CE : hereby we confirm above product compliance with the European directive of -EMC :2004/108/EC -LVD:2006/95/EC -R&TTE:1999/5/EC -ROHS:2011/65/EU Below standards were tested and passed : -EMC: ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) -LVD: EN : A11: A1: A12:2011 -R&TTE: EN V1.7.1:2006 EN 62311:

44 OV-SteelCore 41

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0 SM-G530FZ Instrukcja obsługi Polish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Przeczytaj najpierw Wprowadzenie 6 Zawartość opakowania 7 Wygląd urządzenia 9 Korzystanie z karty SIM lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C7 00

Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Szybki start 8 Klawisze i części 8 Wkładanie karty SIM i baterii 10 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 12 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Wstęp Drogi Nabywco, Dziękujemy za wybranie tabletu Prestigio MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo).

Bardziej szczegółowo

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi

Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi Windows Phone 8S by HTC Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Rozpakowanie Twój telefon 8 Pokrywa dolna 9 Karta SIM 10 Karta pamięci 11 Akumulator 13 Włączanie lub wyłączanie zasilania 14 Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro

Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Instrukcja obsługi PiPO M9 Pro Spis treści Powitanie...4 Klawisze i funkcje...5 1. Rozpoczęcie pracy...6 1.1 Włączanie / wyłączanie Tabletu...8 1.1.1 Włączanie...8 1.1.2 Wyłączanie...8 1.1.3 Launcher &

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Wydanie 1.0 PL Model: Nokia 909.1 Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo