Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów"

Transkrypt

1 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Zawiera: v wprowadzenie do innych źródeł informacji; v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera; v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu problemów; v opcje odtwarzania; v informacje o pomocy i serwisie; v informacje gwarancyjne.

2

3 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

4 Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać: v Podręcznik dotyczący bezpieczeństwa i gwarancji dołączony do pakietu wraz z niniejszą publikacją. v Dodatek D, Informacje o komunikacji bezprzewodowej, na stronie 53 i Dodatek E, Uwagi, na stronie 55. v Uwaga o przepisach dotyczących komputera Lenovo 3000 dołączona do pakietu wraz z niniejszą publikacją. Wydanie pierwsze (Styczeń 2006) Copyright Lenovo Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Przeczytaj zanim zaczniesz v Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji... 1 Niniejszy podręcznik i inne publikacje Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy Lenovo Care Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem Często zadawane pytania (FAQ) Diagnozowanie problemów Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Błędy bez komunikatów Problemy z hasłem Problemy z wyłącznikiem zasilania Problemy z klawiaturą Problem z urządzeniem wskazującym Problemy z trybem gotowości lub hibernacji..16 Problemy z ekranem komputera Problemy z akumulatorem Problemy z dyskiem twardym Problem z uruchamianiem Problem z uwierzytelnianiem odcisku palca..22 Inne problemy Rozdział 4. opcje odtwarzania; Wprowadzenie do programu Rescue and Recovery 25 Odtwarzanie ustawień fabrycznych Odzyskiwanie danych Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń Wymiana akumulatora Modernizacja dysku twardego Wymiana pamięci Rozdział 6. Pomoc i obsługa serwisowa.. 35 Pomoc i obsługa serwisowa Uzyskiwanie pomocy w sieci Telefonowanie do Centrum Wsparcia Klienta..35 Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji 39 Informacje gwarancyjne Okres gwarancyjny Typy serwisu gwarancyjnego Ogólnoświatowa lista telefonów Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU) Dodatek C. Informacje ogólne o komputerze Komputer na pierwszy rzut oka Elementy Parametry techniczne Dodatek D. Informacje o komunikacji bezprzewodowej Komunikacja bezprzewodowa Zasady używania komunikacji bezprzewodowej oraz jej wpływ na organizm ludzki Dodatek E. Uwagi Uwagi Informacje dotyczące podłączenia do odbiornika telewizyjnego Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Federal Communications Commission (FCC) Statement Industry Canada Class B emission compliance statement Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC Environmental notices for Japan Ważna informacja dotycząca dyrektywy European Directive 2002/96/EC Oferta na oprogramowanie IBM Lotus Znaki towarowe Indeks Copyright Lenovo 2006 iii

6 iv Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

7 Przeczytaj zanim zaczniesz Aby zapobiec uszkodzeniu dysku twardego i utracie danych, przed przenoszeniem komputera naciśnij klawisze Fn+F4, aby przełączyć go w tryb gotowości lub wyłączyć. Przed przenoszeniem upewnij się, że świeci się (na zielono) kontrolka statusu gotowości. Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Komputera nie należy trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną częścią ciała, gdy komputer jest włączony albo gdy ładuje się akumulator. Copyright Lenovo 2006 v

8 vi Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

9 Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji Niniejszy podręcznik i inne publikacje Instrukcje instalowania pozwalają rozpakować komputer i rozpocząć pracę. Obejmują kilka wskazówek dla początkujących użytkowników oraz przedstawiają oprogramowanie instalowane fabrycznie przez Lenovo. Niniejszy Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów zawiera informacje o konserwacji komputera, podstawowe informacje o rozwiązywaniu problemów, procedury odtwarzania, informacje o pomocy i serwisie oraz informacje gwarancyjne. Znajdujące się w niniejszym podręczniku informacje o rozwiązywaniu problemów odnoszą się jedynie do problemów, które mogą uniemożliwiać dostęp do obszernego portalu z pomocą i informacjami - Lenovo Care - zainstalowanego fabrycznie na komputerze. Access Help to obszerny podręcznik elektroniczny, zawierający odpowiedzi na większość pytań o komputer, pomagający w konfigurowaniu zainstalowanych fabrycznie opcji i narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów. Aby otworzyć program Access Help, kliknij przycisk Start, wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie Lenovo Care. Kliknij opcję Access Help. Lenovo Care daje łatwy dostęp do oprogramowania narzędziowego oraz kluczowych serwisów Lenovo, eliminując konieczność noszenia ze sobą podręczników. Aby otworzyć Lenovo Care, naciśnij klawisz Lenovo Care. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu przycisku Lenovo Care - patrz Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy Lenovo Care na stronie 2. Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa i gwarancji zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz pełne Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Uwaga o przepisach stanowi suplement do niniejszego podręcznika. Należy ją przeczytać przed użyciem opcji bezprzewodowych komputera. Komputer jest zgodny z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego kraju i regionu, gdzie jego funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o radiokomunikacji. Copyright Lenovo

10 Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy Lenovo Care Przycisk Lenovo Care może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz Lenovo Care, aby otworzyć Lenovo Care i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą efektywniej pracować z komputerem. Za pomocą przycisku Lenovo Care można także przerwać procedurę uruchamiania komputera i uruchomić obszar roboczy ThinkVantage Rescue and Recovery, uruchamiany niezależnie od systemu operacyjnego Windows i przed nim ukryty. 2 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

11 Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę oraz długotrwałą przydatność komputera. Ważne wskazówki: Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy v Komputera nie wolno trzymać przez dłuższy czas na kolanach ani w kontakcie z inną częścią ciała, gdy komputer pracuje albo gdy ładuje się akumulator. Podczas normalnego działania komputer wydziela pewną ilość ciepła. Ciepło to jest funkcją poziomu aktywności systemu i poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. v W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody (aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym). v Materiały opakowaniowe powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia plastikową torbą. v W bezpośredniej bliskości komputera (do 13 cm/5 cali) nie powinno być jakichkolwiek magnesów, włączonych telefonów komórkowych, urządzeń elektrycznych oraz głośników. v Komputer nie powinien podlegać działaniu ekstremalnych temperatur (poniżej 5 C/41 F lub powyżej 35 C/95 F). Z komputerem należy obchodzić się delikatnie v Nie powinno się umieszczać żadnych obiektów (nawet papieru) między ekranem a klawiaturą ani pod klawiaturą. v Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. v Konstrukcja ekranu komputera umożliwia jego otwieranie i używanie pod kątem nieco większym niż 90 stopni. Ekranu nie wolno otwierać pod kątem większym niż 135 stopni, bo można uszkodzić zawiasy komputera. Przenoszenie komputera musi się odbywać w sposób odpowiedni v Z komputera, który ma być przenoszony, trzeba wyjąć wszystkie nośniki, wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć wszystkie kable. Copyright Lenovo

12 Zasady postępowania z komputerem v Komputer wolno przenosić wyłącznie wówczas, gdy jest w trybie gotowości lub hibernacji albo jest wyłączony. Zapobiega to uszkodzeniu dysku twardego i utracie danych. v Podnosząc komputer, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani trzymać komputera za ekran. v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio v Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, np. CD, DVD lub CD-RW/DVD, nie wolno dotykać powierzchni dysku ani soczewek na szufladzie napędu. v Szuflady napędu optycznego, np. CD, DVD lub CD-RW/DVD, nie wolno zamykać, dopóki nie rozlegnie się odgłos oznaczający, że dysk CD lub DVD został zamocowany na centralnym trzpieniu napędu. v Podczas instalowania dysku twardego, napędu dyskietek oraz napędu CD, DVD lub CD-RW/DVD należy bezwzględnie stosować się do instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Elementy urządzenia można naciskać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego lub płyty systemowej. Inne ważne wskazówki v Modem, w który wyposażony jest komputer, może współpracować tylko z analogową siecią telefoniczną lub publiczną komutowaną siecią telefoniczną. Nie należy podłączać modemu do centrali wewnętrznej ani do innego cyfrowego łącza telefonicznego, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. W analogowe linie telefoniczne są zazwyczaj wyposażone instalacje domowe, natomiast w hotelach i biurowcach są często cyfrowe linie telefoniczne. Jeśli używa się nieznanego rodzaju łącza telefonicznego, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem telefonicznym. v Komputer może być wyposażony zarówno w złącze sieci Ethernet, jak i złącze modemu. W takiej sytuacji należy uważać, by kabel komunikacyjny był podłączany do właściwego złącza, bo inaczej można uszkodzić złącze. v Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów Lenovo w firmie Lenovo (informacje na ten temat są zawarte na stronie WWW: W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o możliwościach modernizacji. 4 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

13 Zasady postępowania z komputerem v Tylko personel techniczny uprawniony do napraw komputera komputer notebook Lenovo może demontować i naprawiać komputer. v Nie wolno przerabiać ani zaklejać taśmą zatrzasków, aby zablokować ekran w otwartej lub zamkniętej pozycji. v Gdy zasilacz jest włączony do sieci, należy uważać, aby nie obracać komputera. Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza. v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek, napędy CD, DVD i CD-RW/DVD należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub opakowaniu. v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta zmniejsza ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. karta PC karta Smart Card karta pamięci: SD, Memory Stick i MultiMedia moduł pamięci karta PCI Express Mini Czyszczenie obudowy komputera Co pewien czas należy czyścić komputer w następujący sposób: 1. Przygotuj roztwór delikatnego detergentu domowego (niezawierającego proszku szorującego ani żadnych silnych środków chemicznych, takich jak kwasy lub zasady). Detergent należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 5 części wody na 1 część detergentu. 2. Nasącz gąbkę rozcieńczonym detergentem. 3. Wyciśnij nadmiar płynu z gąbki. 4. Wytrzyj obudowę gąbką, wykonując ruchy okrężne i uważając, aby nie wypłynął z niej nadmiar płynu. 5. Wytrzyj powierzchnię, aby usunąć z niej detergent. 6. Wypłucz gąbkę pod czystą bieżącą wodą. 7. Wytrzyj obudowę czystą gąbką. 8. Wytrzyj obudowę jeszcze raz suchą, niezostawiającą włókien ściereczką. 9. Jeśli po wyschnięciu powierzchni zostaną na niej włókna, usuń je z obudowy. Czyszczenie klawiatury komputera 1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania. Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem 5

14 Zasady postępowania z komputerem 2. Przetrzyj ściereczką powierzchnię każdego klawisza. Wycieraj każdy klawisz osobno, gdyż podczas wycierania wielu klawiszy naraz ściereczka może zaczepić się o sąsiedni klawisz i zniszczyć go. Upewnij się, że płyn nie kapie na klawisze ani między nie. 3. Poczekaj, aż klawisze wyschną. 4. Aby usunąć okruchy i brud spod klawiszy, można użyć dmuchawki z pędzelkiem do czyszczenia aparatów fotograficznych lub zimnego powietrza z suszarki do włosów. Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy ekran. Czyszczenie wyświetlacza komputera 1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia przeniesione z klawiatury, powstałe wskutek naciśnięcia z zewnątrz zamkniętej pokrywy komputera. 2. Wyczyść zabrudzenia delikatnie miękką, suchą ściereczką. 3. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lub alkoholem izopropylenowym zmieszanym z wodą destylowaną w stosunku 1:1. 4. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej. 5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na komputer. 6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy. Obsługa czytnika odcisków palców Następujące czynności mogą uszkodzić czytnik odcisków palców lub spowodować, że nie będzie działał prawidłowo: v zadrapanie powierzchni czytnika twardym, ostrym przedmiotem; v zadrapanie powierzchni czytnika paznokciem lub innym twardym przedmiotem; v dotykanie czytnika brudnym palcem. Jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, należy delikatnie wyczyścić powierzchnię czytnika suchą, miękką ściereczką niezostawiającą włókien: v powierzchnia czytnika jest brudna lub zaplamiona; v powierzchnia czytnika jest wilgotna; v czytnik często nie rejestruje lub nie uwierzytelnia odcisku. 6 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

15 Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem Często zadawane pytania (FAQ) Diagnozowanie problemów Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Błędy bez komunikatów Problemy z hasłem Problemy z wyłącznikiem zasilania Problemy z klawiaturą Problem z urządzeniem wskazującym Problemy z trybem gotowości lub hibernacji..16 Problemy z ekranem komputera Problemy z akumulatorem Problemy z dyskiem twardym Problem z uruchamianiem Problem z uwierzytelnianiem odcisku palca..22 Inne problemy Copyright Lenovo

16 Często zadawane pytania (FAQ) Sekcja ta zawiera często zadawane pytania wraz ze wskazówkami, gdzie znaleźć szczegółowe odpowiedzi. Szczegółowe informacje o każdej publikacji zawartej w pakiecie komputera - patrz Niniejszy podręcznik i inne publikacje na stronie 1. Jakie środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo należy stosować podczas używania komputera? Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie znajdują się w Podręczniku dotyczącym bezpieczeństwa i gwarancji. Jak mogę zapobiec problemom z komputerem? Patrz Przeczytaj zanim zaczniesz na stronie v oraz Rozdział 2, Zasady postępowania z komputerem, na stronie 3 w niniejszym podręczniku. Więcej wskazówek można znaleźć w sekcji Zapobieganie problemom systemu Access Help. Jakie są główne opcje sprzętowe nowego komputera? Patrz sekcja Lenovo 3000 tour w programie Access Help. Gdzie znajdę szczegółowe specyfikacje mojego komputera? Patrz Muszę zmodernizować urządzenie lub wymienić jeden z następujących elementów: napęd dysku twardego, pamięć lub klawiaturę. Lista części wymienianych przez klienta oraz umiejscowienie instrukcji wymiany komponentów - patrz sekcja Dodatek B, Części wymieniane przez klienta (CRU), na stronie 45 w niniejszym podręczniku. Komputer nie działa poprawnie. Zapoznaj się z sekcją Problem solving programu Access Help. Niniejszy podręcznik opisuje jedynie problemy uniemożliwiające dostęp do systemu pomocy elektronicznej. 8 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

17 Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów? Patrz Rozdział 6, Pomoc i obsługa serwisowa, na stronie 35 w niniejszym podręczniku. Numery telefonów najbliższego Centrum Wsparcia dla Klientów - patrz Ogólnoświatowa lista telefonów na stronie 41. Gdzie znajdę informacje gwarancyjne? Szczegółowe informacje gwarancyjne znajdują się w Podręczniku dotyczącym bezpieczeństwa i gwarancji. Gwarancja mająca zastosowanie do komputera, w tym okres gwarancji i typ serwisu gwarancyjnego - patrz Informacje gwarancyjne na stronie 39. Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem 9

18 Rozwiązywanie problemów z komputerem Diagnozowanie problemów Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu PC-Doctor for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Wskaż kursorem polecenie Wszystkie programy, a następnie PC-Doctor for Windows. 3. Kliknij polecenie PC-Doctor. 4. Wybierz jeden z testów z listy Device Categories lub Test Scripts. Uwaga Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać kilka lub kilkanaście minut. Należy zarezerwować czas na przeprowadzenie całego testu; przerywanie działania programu podczas przeprowadzania testu jest niewskazane. System Test z listy Test Scripts przeprowadza wiele testów newralgicznych komponentów sprzętowych komputera, ale nie wykonuje wszystkich testów diagnostycznych programu PC-Doctor for Windows. Jeśli program PC-Doctor for Windows poinformuje, że przeprowadzone zostały wszystkie testy z pakietu System Test i nie wykryto żadnych błędów, można wykonać dodatkowe testy. Przygotowując się do kontaktu z Centrum Wsparcia dla Klientów, należy wydrukować protokół testu, aby szybko przedstawić informacje personelowi technicznemu. Rozwiązywanie problemów Jeśli okaże się, że w tym rozdziale dany problem nie jest opisany, należy poszukać go w systemie pomocy elektronicznej programu Access Help. W tym rozdziale opisano tylko takie problemy, które mogą uniemożliwić dostęp do systemu pomocy. Komunikaty o błędach Poniżej znajduje się lista komunikatów wyświetlanych przez system BIOS. Większość z nich pojawia się w czasie testu POST. Niektóre zawierają informacje o sprzęcie, np. o wielkości zainstalowanej pamięci. Inne mogą sygnalizować problem z urządzeniem, np. ze sposobem jego konfiguracji. Do listy dołączono wyjaśnienia komunikatów wraz ze sposobami rozwiązania zgłoszonych problemów. Jeśli system wyświetla jeden z komunikatów oznaczonych gwiazdką (*), zapisz komunikat i skontaktuj się z przedstawicielem handlowym. Jeśli nie uruchamia się po wprowadzeniu zmian w menu programu Setup, zresetuj komputer, uruchom program Setup i przywróć wartości domyślne lub usuń błąd. 10 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

19 Rozwiązywanie problemów z komputerem Kod Komunikat Opis 0200 Failure Fixed Disk (Awaria dysku stałego) 0210 Stuck key (Zablokowany klawisz) 0211 Keyboard error (Błąd klawiatury) 0212* Keyboard Controller Failed (Awaria kontrolera klawiatury) 0213 Keyboard locked - Unlock key switch (Blokada klawiatury - odblokuj klawiszem) 0220 Monitor type does not match CMOS - Run SETUP (Typ monitora niezgodny z CMOS - uruchom program SETUP) 0230* Shadow Ram Failed at offset: nnnn (Błąd pamięci Shadow RAM na pozycji nnnn) 0231* System RAM Failed at offset: nnnn (Błąd systemowej pamięci RAM na pozycji nnnn) 0232* Extended RAM Failed at offset: nnnn (Błąd pamięci Extended RAM na pozycji nnnn) 0250 System battery is dead-replace and run SETUP (Akumulator systemowy rozładowany - wymień i uruchom program SETUP) 0251 System CMOS checksum bad - Default configuration use (Niepoprawna suma kontrolna pamięci CMOS - użycie konfiguracji domyślnej) 0271 Check date and time settings (Sprawdź ustawienia daty i godziny) Dysk stały nie działa poprawnie lub nie został poprawnie skonfigurowany. Sprawdź, czy jest on poprawnie podłączony. Uruchom program Setup. Sprawdź, czy poprawnie podano typ dysku stałego. Jeden z klawiszy jest zablokowany. Klawiatura nie działa. Test kontrolera klawiatury nie powiódł się. Może zaistnieć konieczność wymiany kontrolera klawiatury. Odblokuj system. Program Setup nie zidentyfikował poprawnie typu monitora. Błąd pamięci Shadow RAM na pozycji nnnn bloku 64k, w którym wykryto błąd. Błąd systemowej pamięci RAM na pozycji nnnn bloku 64k, w którym wykryto błąd. Pamięć Extended RAM nie działa lub jest niepoprawnie skonfigurowana na pozycji nnnn. Indykator akumulatora zegara CMOS pokazuje, że akumulator się rozładował. Podłącz akumulator zegara CMOS do zasilacza na ponad 8 godzin w celu naładowania i uruchom program Setup, aby zrekonfigurować system. Pamięć CMOS została uszkodzona lub niepoprawnie zmodyfikowana, być może przez aplikację zmieniającą dane zapisywane w tej pamięci. System BIOS przywrócił wartości domyślne konfiguracji. Jeśli nie chcesz z nich korzystać, uruchom program Setup i wpisz własne wartości. Jeśli błąd będzie nadal występować, podłącz akumulator zegara CMOS do zasilacza na ponad 8 godzin w celu naładowania lub skontaktuj się z dealerem. System BIOS wykrył datę lub godzinę poza dopuszczalnym zakresem i zresetował zegar czasu rzeczywistego. Może to wymagać ustawienia prawidłowej daty ( ). Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem 11

20 Rozwiązywanie problemów z komputerem Kod Komunikat Opis 0280 Previous boot incomplete - Default configuration used (Poprzedni start niezakończony - używana konfiguracja domyślna) 0281 Memory Size found by POST differed from CMOS (Wielkość pamięci wykrytej przez test POST różni się od CMOS) 02B0 02B1 Diskette drive A error (Błąd napędu dyskietek A) Diskette drive B error (Błąd napędu dyskietek B) 02B2 Incorrect Drive A type - run SETUP (Niepoprawny typ dyskietki A - uruchom program SETUP) 02B3 Incorrect Drive B type - run SETUP (Niepoprawny typ dyskietki B - uruchom program SETUP) 02D0 System cache error - Cache disabled (Błąd systemowej pamięci podręcznej - pamięć wyłączona) Poprzedni test POST nie zakończył się pomyślnie. Test POST ładuje wartości domyślne i proponuje uruchomienie programu Setup. Jeśli niepowodzenie było spowodowane niepoprawnymi wartościami i nie zostały one poprawione, wówczas następny start prawdopodobnie również się nie powiedzie. W przypadku systemów z obsługą cykli pustych (wait states) niepoprawne ustawienia programu Setup mogą również spowodować zakończenie testu POST i wystąpienie tego błędu przy następnym starcie. Uruchom program Setup i sprawdź, że konfiguracja cykli pustych jest poprawna. Błąd zostanie usunięty przy następnym starcie systemu. Wielkość pamięci wykrytej przez test POST różni się od CMOS. Napęd A: lub B: jest zainstalowany, ale nie przeszedł testów BIOS POST. Sprawdź, czy typ dyskietki jest poprawnie zdefiniowany w programie Setup i czy napęd jest poprawnie podłączony. Program Setup nie zidentyfikował poprawnie typu napędu dyskietek A:. Program Setup nie zidentyfikował poprawnie typu napędu dyskietek B:. Wystąpił błąd w pamięci podręcznej RAM i system BIOS wyłączył ją. W przypadku starszych płyt, sprawdź zworki pamięci podręcznej. Może zaistnieć konieczność wymiany pamięci podręcznej. Skontaktuj się z dealerem. Wyłączona pamięć podręczna znacząco obniża wydajność systemu. 02F0 CPU ID (ID procesora) Numer gniazda procesora dla błędu wieloprocesorowego. 02F4* EISA CMOS not writable (Pamięć EISA CMOS nie umożliwia zapisu) 02F5* DMA Test Failed (Test DMA nie powiódł się) 02F6* Software NMI Failed (Programowe przerwanie NMI nie powiodło się) Błąd testu ServerBIOS2: niemożliwy zapis w pamięci EISA CMOS. Błąd testu ServerBIOS2: niemożliwy zapis w rozszerzonych rejestrach DMA. Błąd testu ServerBIOS2: nie można wygenerować programowego przerwania NMI. 12 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

21 Rozwiązywanie problemów z komputerem Kod Komunikat Opis 02F7* Fail - Safe Timer NMI Failed (Przerwanie NMI Fail - Safe Timer nie powiodło się) brak Device Address Conflict (Konflikt adresu urządzenia) brak Allocation Error for: device (Błąd przydzielenia dla urządzenia:) brak* Failing Bits: nnnn (Uszkodzone bity: nnnn) brak Invalid System Configuration Data (Niepoprawne dane konfiguracji systemu) brak I/OdeviceIRQconflictI/O device IRQ conflict error (Konflikt przerwań I/OdeviceIRQconflictI/O) brak One or more I2O Block Storage Devices were excluded from the Setup Boot menu (Co najmniej jedno urządzenie pamięci masowej I2O zostało wyłączone z menu startowego) brak Operating system not found (Nie znaleziono systemu operacyjnego) brak* Parity Check 1 nnnn (Błąd parzystości 1 nnnn) brak* Parity Check 2 nn (Błąd parzystości 2 nn) brak F1 to resume, F2 to Setup, F3 for previous (Naciśnij F1, aby kontynuować, F2, aby uruchomić Setup, F3, aby wrócić) Błąd testu ServerBIOS2: przerwanie Fail-Safe Timer trwa zbyt długo. Konflikt adresu danego urządzenia. Uruchom program ISA lub EISA Configuration Utility, aby usunąć konflikt zasobów dla danego urządzenia. Liczba heksadecymalna nnnn stanowi odwzorowanie adresu bitów w pamięci RAM, które nie przeszły pomyślnie testu pamięci. Każda jedynka (1) oznacza uszkodzony bit. Pozycja błędów w pamięci systemowej, Extended lub Shadow - patrz powyższe błędy 230, 231 lub 232. Problem z danymi NVRAM (CMOS). Konflikt przerwań I/OdeviceIRQconflictI/O. W tabeli IPL zabrakło miejsca na wyświetlenie wszystkich zainstalowanych urządzeń pamięci masowej I2O. Nie znaleziono systemu operacyjnego ani na napędzie A:, ani na napędzie C:. Uruchom program Setup i sprawdź, czy dysk stały i napęd A: są poprawnie rozpoznawane. Błąd parzystości magistrali systemowej. System BIOS próbuje zlokalizować i wyświetlić adres. Jeśli nie może go zlokalizować, wyświetla????. Kontrola parzystości jest metodą wyszukiwania błędów danych binarnych. Błąd parzystości oznacza, że dane zostały uszkodzone. Błąd parzystości magistrali we/wy. System BIOS próbuje zlokalizować it wyświetlić adres. Jeśli nie może go zlokalizować, wyświetla????. Komunikat wyświetlany po każdym komunikacie o błędzie naprawialnym. Naciśnij klawisz F1, aby rozpocząć przetwarzanie startowe lub F2, aby uruchomić program Setup i zmienić ustawienia. Naciśnij klawisz F3, aby wyświetlić poprzedni ekran (zazwyczaj w przypadku błędu inicjalizacji karty dodatkowej). Zapisz informacje wyświetlone na ekranie i postępuj zgodnie z nimi. Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem 13

22 Rozwiązywanie problemów z komputerem Błędy bez komunikatów Problem: Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty i komputer nie wydaje w trakcie tego procesu żadnych sygnałów dźwiękowych. Uwaga: Jeśli nie masz pewności, czy nie słychać żadnych dźwięków, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie, uważnie się przysłuchując. Jeśli używasz monitora zewnętrznego, patrz: Problemy z ekranem komputera na stronie 18. Rozwiązanie: Jeśli ustawione jest hasło użytkownika, naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić prośbę o podanie hasła użytkownika, a następnie wprowadź poprawne hasło i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie jest wyświetlana prośba o podanie hasła użytkownika, być może ustawiony jest minimalny poziom jasności. Dopasuj poziom jasności, naciskając klawisze Fn+F11. Jeśli ekran nadal jest wygaszony, upewnij się, że: Akumulator jest poprawnie zainstalowany. Zasilacz jest podłączony do komputera, a kabel zasilający jest podłączony do czynnego gniazda zasilającego. Komputer jest włączony (aby to sprawdzić, naciśnij ponownie wyłącznik zasilania). Jeśli te warunki są spełnione, a ekran nadal jest wygaszony, należy oddać komputer do serwisu. Problem: Po włączeniu komputera ekran pozostaje pusty, ale w trakcie tego procesu słychać co najmniej dwa sygnały dźwiękowe. Rozwiązanie: Upewnij się, że karta pamięci jest poprawnie zainstalowana. Jeśli tak, a ekran nadal jest wygaszony i słychać pięć sygnałów dźwiękowych, należy oddać komputer do serwisu. Problem: Ekran gaśnie w czasie, gdy komputer jest włączony. Rozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Należy dotknąć urządzenia touchpad albo nacisnąć dowolny klawisz, aby wyłączyć 14 Lenovo 3000 N100 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

ThinkPad X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

ThinkPad X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów: ThinkPad X60 Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów: Zawiera: v wprowadzenie do innych źródeł informacji; v ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera; v informacje o diagnostyce i rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN

ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika. Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN ThinkCentre M83, M93/p Podręcznik użytkownika Typy maszyn: 10A2, 10A3, 10A8, 10A9, 10AH, 10AJ, 10AM i 10AN Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 370697-241 Czerwiec 2004 W tym podręczniku przedstawiono sposób konfigurowania, obsługi i konserwowania komputera, a także

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL

ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL ALIENWARE M17x MOBILE MANUAL Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Compaq Numer katalogowy dokumentu: 333644-241 Sierpie 2003 W tej instrukcji przedstawiono elementy sprzętowe komputera, w tym złącza służące do podłączania

Bardziej szczegółowo