Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E Podręcznik użytkownika komputera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera"

Transkrypt

1 Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera

2 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa AcerCloud daje swobodę korzystania z materiałów cyfrowych w dowolnym czasie i miejscu! Komputer ma już zainstalowaną usługę AcerCloud. AcerCloud to osobista usługa chmury umożliwiająca dostęp do plików przez Internet, przez co Twoje najważniejsze pliki są zawsze aktualne. Dzięki osobistej chmurze wszystkie podłączone urządzenia (komputery, tablety, telefony) mogą uzyskiwać dostęp do głównego Komputera w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową AcerCloud: Oznaczenie modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu:

3 Spis treści Bezpieczeństwo i komfort 5 Po kolei 20 Instrukcje Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Dbanie o komputer Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Obsługa pakietu akumulatora Czyszczenie i obsługa serwisowa Zapoznanie z notebookiem Acer 24 Widok ekranu Widok klawiatury Widok z lewej strony Informacje dotyczące interfejsu USB Widok z prawej Widok od strony podstawy Używanie klawiatury 33 Klawisze blokad i blok klawiszy numerycznych Klawisze skrótów klawisze Windows Touchpad 37 Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Gesty touchpada Odzyskiwanie 39 Tworzenie kopii zapasowych przywracania Tworzenie kopii zapasowych sterowników i aplikacji Odzyskiwanie systemu Ponowna instalacja sterowników i aplikacji Powrót do przechwyconego poprzedniego ekranu systemu Przywracanie fabrycznych ustawień systemu Przywracanie z systemu Windows Przywracanie z kopii zapasowych przywracania Zarządzanie energią 62 Wyłączanie szybkiego rozruchu Pakiet akumulatora 65 Charakterystyka pakietu akumulatora Ładowanie akumulatora Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora Kontrola poziomu naładowania akumulatora Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora Instalowanie i wyjmowanie pakietu akumulatora Podróżowanie z tym komputerem 71 Odłączanie wyposażenia zewnętrznego W podróży Przygotowanie komputera Co należy brać ze sobą na spotkania Zabieranie komputera do domu Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Konfiguracja biura domowego Spis treści - 3

4 Podróżowanie z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Podróże zagraniczne z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Zabezpieczanie komputera 78 Używanie blokady zabezpieczającej komputer Używanie haseł Wprowadzanie haseł Przyłączanie do sieci komputerowej 81 Wbudowane funkcje sieciowe Sieci bezprzewodowe 82 Podłączanie do Internetu Sieci bezprzewodowe HDMI 84 Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) 85 Odtwarzanie filmów DVD 86 Program narzędziowy BIOS 87 Sekwencja startowa systemu Ustawianie haseł Często zadawane pytania 88 Zgłaszanie potrzeby obsługi serwisowej Rozwiązywanie problemów Porady dotyczące rozwiązywania problemów Komunikaty o błędach Wskazówki i porady dotyczące korzystania z systemu Windows Trzy koncepcje warte zapamiętania Jak otworzyć panele? Jak uzyskać dostęp do ekranu Start? Jak poruszać się pomiędzy aplikacjami?. 96 Jak wyłączyć komputer? Dlaczego wprowadzono nowy interfejs?.. 96 Jak odblokować komputer? Jak spersonalizować komputer? Chcę korzystać z systemu Windows w sposób, jaki dobrze znam oddajcie mi mój pulpit! Gdzie są moje aplikacje? Czym jest identyfikator (konto) Microsoft? Jak dodać ulubioną stronę do przeglądarki Internet Explorer? Jak sprawdzić dostępność aktualizacji systemu Windows? Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Spis treści

5 Bezpieczeństwo i komfort Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki. Ostrzeżenia Dostęp do kabla zasilania Należy zadbać, aby gniazdko elektryczne, do którego przyłączany jest przewód zasilający było łatwo dostępne oraz znajdowało się możliwie jak najbliżej operatora sprzętu. W razie konieczności odłączenia zasilania sprzętu należy odpiąć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłączanie źródła zasilania Należy stosować się do następujących wytycznych podczas przyłączania i odłączania zasilania do zespołu zasilacza: Zainstalować zespół zasilacza przed przyłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego prądu przemiennego. Odpiąć przewód zasilający przed wyjęciem zespołu zasilacza z komputera. Gdy system posiada kilka źródeł zasilania, należy odłączyć zasilanie od systemu odpinając wszystkie przewody zasilające od zasilaczy. Bezpieczeństwo i komfort - 5

6 Korzystanie z zasilania elektrycznego - Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. - Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu zasilającego. - Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika. - Nie wolno przeciążać gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przyłączając zbyt wiele urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia odgałęzienia obwodu. Gdy stosuje się listwę zasilającą, obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia wejściowego listwy. - Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem. Przed przyłączeniem wtyczki zasilacza należy upewnić się, czy gniazdo zasilające jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych informacji. - Ostrzeżenie! Kołek uziemiający stanowi element bezpieczeństwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilającego, które nie jest prawidłowo uziemione, może być porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia ciała. 6 - Bezpieczeństwo i komfort

7 - Uwaga: Kołek uziemiający zapewnia również dobre zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zakłóceniami generowanymi przed inne urządzenia elektryczne, znajdujące się w sąsiedztwie, które mogą przeszkadzać w prawidłowej pracy tego urządzenia. - System można zasilać z różnych źródeł prądu przemiennego w zakresach napięcia od 100 do 120 V lub od 220 do 240 V. Kabel zasilania dołączony do systemu spełnia wymagania stawiane w kraju/regionie, w którym system został zakupiony. Kable zasilania do stosowania w innych krajach/regionach muszą spełniać wymagania obowiązujące w tych krajach/regionach. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących kabla zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub dostawcą usług. Ochrona słuchu - Ostrzeżenie: W przypadku wydłużonego korzystania ze słuchawek przy dużym natężeniu dźwięku może wystąpić trwała utrata słuchu. Aby chronić swój słuch, przestrzegaj poniższych zaleceń. - Zwiększaj głośność stopniowo, dopóki dźwięk nie będzie słyszany wyraźnie i komfortowo. - Nie zwiększaj poziomu głośności, gdy słuch zaadaptuje się do bieżącego poziomu. - Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas. - Nie zwiększaj głośności, aby zagłuszyć hałasy dochodzące z otoczenia. - Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz ludzi mówiących w pobliżu. Dołączone zaślepki gniazd kart - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Komputery są dostarczane z kartą-zaślepką umieszczoną w gnieździe PCMCIA. Zaślepki chronią nieużywane gniazda przed kurzem, metalowymi przedmiotami lub innymi drobnymi obiektami. Zachowaj zaślepki w celu użycia, gdy w gniazdach nie będzie kart. Bezpieczeństwo i komfort - 7

8 Ogólne - Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. - Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie. - Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja. - Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie. - Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni. - Nigdy nie należy używać go w warunkach zawodów sportowych, ćwiczeń lub w środowisku, w którym występują drgania, co mogłoby spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wirujących, dysku twardego, napędu optycznego, a nawet narazić na zagrożenie ze strony pakietu akumulatora litowo-jonowego. - Spodnia część, obszary przy otworach wentylacyjnych i zasilacz mogą się nagrzewać. Aby uniknąć obrażeń, nie należy narażać skóry lub części ciała na kontakt z nimi. - Urządzenie i jego rozszerzenia mogą zawierać niewielkie części. Należy trzymać je z dala od małych dzieci. 8 - Bezpieczeństwo i komfort

9 Obsługa techniczna urządzenia Nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urządzenie należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w następujących okolicznościach: - gdy doszło do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki przewodu, - jeżeli do wnętrza urządzenia został wylany płyn, - jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody, - jeżeli urządzenie zostanie upuszczone lub doszło do uszkodzenia jego obudowy, - jeżeli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, oznaczające potrzebę naprawy, - jeżeli produkt nie działa poprawnie mimo postępowania zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. - Uwaga: Należy dokonywać tylko tych regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi, ponieważ wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagać dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić normalny stan urządzenia. Instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora W tym notebooku znajduje się akumulator litowo-jonowy. Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzającym ryzyko wystąpienia korozji. Produktu nie ustawiać, przechowywać ani nie pozostawiać na lub w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub silnych promieni słonecznych, w kuchence mikrofalowej lub pojemniku ciśnieniowym, ani w żadnym miejscu, w którym może wystąpić temperatura powyżej 60 C (140 F). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozję akumulatora, a w rezultacie obrażenia ciała i/lub uszkodzenia. Bezpieczeństwo i komfort - 9

10 Nie przekłuwać, otwierać ani rozmontowywać akumulatora. W przypadku dotknięcia cieczy, która wyciekła z akumulatora, dokładnie spłukać ciało wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia jak najdłuższego czasu eksploatacji akumulatora ładowanie w temperaturach poniżej 0 C lub powyżej 40 C nie jest możliwe. Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania/rozładowania. Akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, jednak należy pamiętać, że z biegiem czasu zużywa się. Kiedy czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym staje się zauważalnie krótszy, należy zakupić nowy akumulator. Stosować wyłącznie zatwierdzone akumulatory i ładować wyłącznie za pomocą zatwierdzonych ładowarek przeznaczonych do tego urządzenia. Korzystać z akumulatora tylko w celu, dla którego został wyprodukowany. Nie korzystać z uszkodzonych ładowarek lub akumulatorów. Nie zwierać przeciwnych styków baterii. Zwarcie może nastąpić w wyniku przypadkowego zetknięcia styków dodatniego (+) i ujemnego (-) z obiektem metalowym, takim jak moneta, spinacz biurowy lub długopis (stykami są metalowe paski w akumulatorze). Tak może się zdarzyć na przykład wtedy, gdy nosimy zapasowy akumulator w kieszeni lub torebce. Zwarcie styków akumulatora może spowodować uszkodzenie samego akumulatora lub przedmiotu, który spowodował zwarcie. Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszanie jego pojemności i żywotności. Zawsze starać się przechowywać akumulator w temperaturze z przedziału od 15 C do 25 C (od 59 F do 77 F). Urządzenie, do którego włożono nawet w pełni naładowany ale zbyt rozgrzany lub schłodzony akumulator, może chwilowo nie działać. Wydajność akumulatora jest niższa szczególnie w temperaturach znacznie poniżej zera. Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch. Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia. Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego Bezpieczeństwo i komfort

11 - Uwaga: Aby uzyskać dokumenty dotyczące transportu akumulatorów, patrz witryna Wymiana pakietu akumulatora Komputery serii notebook PC wykorzystują akumulator litowy. Akumulator należy wymieniać tylko na akumulator takiego samego typu, jak akumulator dostarczony wraz z urządzeniem. Użycie innego akumulatora może spowodować pożar lub wybuch. - Ostrzeżenie! Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch. Nie wolno ich rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych. Częstotliwość radiowa zakłócenia - Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub transmitujące fale radiowe podczas korzystania z laptopa w następujących warunkach. Urządzenia te obejmują, między innymi: sieć bezprzewodową (WLAN), Bluetooth lub 3G. Pamiętaj, że należy przestrzegać szczególnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączaj urządzenie, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy może powodować zakłócenia lub zagrożenie. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w normalnych warunkach. Urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji radiowej, gdy użytkowane jest normalnie, i gdy urządzenie wraz z anteną znajduje się w odległości przynajmniej 1,5 cm od ciała. Nie powinno zawierać metalu i należy ustawiać urządzenie w wyżej określonej odległości od ciała. Aby pomyślnie przesyłać pliki lub wiadomości, urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików lub wiadomości może zostać opóźnione do czasu uzyskania takiego połączenia. Upewnij się, że powyższe instrukcje dotyczące odległości od ciała są przestrzegane do momentu zakończenia transmisji. Niektóre części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może przyciągać materiały metalowe, a osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny zbliżać urządzenia do aparatu. Nie należy umieszczać kart kredytowych lub innych magnetycznych nośników danych w pobliżu urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko usunięcia zapisanych na nich danych. Bezpieczeństwo i komfort - 11

12 Urządzenia medyczne Działanie wszelkiego sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefonów bezprzewodowych, może powodować zakłócenia działania urządzeń medycznych, które nie są wystarczająco zabezpieczone. Skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby ustalić, czy jest ono wystarczająco zabezpieczone przed działaniem zewnętrznej energii fal o częstotliwości radiowe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek pytań. Urządzenie należy wyłączać w obiektach opieki medycznej, kiedy wymagają tego umieszczone w nich przepisy regulacji prawnych. Szpitale lub inne obiekty opieki medycznej są obszarami, w których mogą być używane urządzenia wrażliwe na zewnętrzną transmisję fal o częstotliwości radiowej. Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają utrzymywanie minimalnej odległości 15,3 centymetra (6 cali) pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi i rozrusznikiem serca, co pozwoli uniknąć potencjalnego ryzyka wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami niezależnych badań oraz zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby korzystające z rozruszników serca powinny postępować w następujący sposób: - Zawsze utrzymywać urządzenie w większej odległości niż 15,3 centymetra (6 cali) od rozrusznika. - Nie nosić urządzenia w pobliżu rozrusznika serca, kiedy jest ono włączone. W przypadku wystąpienia podejrzeń o powodowanie zakłóceń, wyłączyć urządzenie i odsunąć je. Aparaty słuchowe. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie pewnych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia zakłóceń, należy zwrócić się do swego dostawcy usług. Pojazdy Sygnały o częstotliwości radiowej mogą oddziaływać na nieprawidłowo zainstalowane lub słabo ekranowane układy elektroniczne w pojazdach mechanicznych, takie jak elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa, elektronicznie sterowane układy hamulcowe z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym (zabezpieczające przed 12 - Bezpieczeństwo i komfort

13 zablokowaniem kół), elektroniczne układy sterowania prędkością oraz systemy poduszek powietrznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, albo z jego przedstawicielem. Naprawy urządzenia lub instalowanie urządzenia w pojeździe powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel serwisu. Niewłaściwe zainstalowanie lub wykonywanie napraw może stworzyć zagrożenie lub spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej temu urządzeniu. Należy okresowo kontrolować prawidłowość zamontowania i działania wszystkich urządzeń bezprzewodowych w swoim pojeździe. Nie przechowywać, ani nie przewozić palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, jego części składowe lub elementy rozszerzeń. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne należy pamiętać, że napełniają się one z ogromną siłą. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym instalowanych lub przenośnych urządzeń bezprzewodowych, w przestrzeni nad poduszką powietrzną ani w przestrzeni napełniania się poduszki. Skutkiem napełnienia się poduszki powietrznej, gdy samochodowy sprzęt bezprzewodowy zostanie zainstalowany w nieprawidłowym miejscu, mogą być poważne obrażenia ciała. Zabrania się korzystania z urządzenia w czasie lotu samolotem. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń teletransmisji w samolocie może być niebezpieczne dla sprawności działania systemów samolotu, może zakłócać sieć telefonów bezprzewodowych oraz może być niedozwolone. Warunki pracy potencjalnie zagrażające eksplozją Urządzenie należy wyłączyć w miejscach stwarzających ryzyko wybuchu; przestrzegać wszystkich zamieszczonych w takich miejscach oznaczeń i instrukcji. Ryzyko eksplozji występuje wszędzie tam, gdzie zazwyczaj zaleca się wyłączenie silnika samochodu. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. Wyłączać notebook w pobliżu dystrybutorów paliwa na stacjach. Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego na stacjach paliw, w zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych. Obszary o zwiększonym zagrożeniu Bezpieczeństwo i komfort - 13

14 wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powyższe zalecenia dotyczą dolnych pokładów statków, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych, pojazdów przewożących paliwo gazowe w stanie ciekłym (np. propan lub butan) oraz obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu. Nie włączać komputera tam, gdzie zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, albo tam, gdzie może to spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwa. Połączenia ratunkowe - Ostrzeżenie: Przy użyciu tego urządzenia nie można wykonywać połączeń ratunkowych. W celu wykonania połączenia ratunkowego trzeba będzie wybrać odpowiedni numer telefonu w telefonie komórkowym lub w innym systemie łączności telefonicznej. Zalecenia dotyczące utylizacji Likwidując to urządzenie nie należy wyrzucać go do śmietnika. Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę Uwaga dotycząca rtęci Projektory z żarówką lub urządzenia zawierające monitor lub wyświetlacz LCD niepodświetlany za pomocą diod LCD/monitor analogowy: Lampa (lampy) wewnątrz tego produktu zawierają rtęć i muszą być zawrócone do ponownego wykorzystania lub utylizowane zgodnie z miejscowymi, stanowymi lub federalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Electronic Industries Alliance w witrynie W serwisie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi utylizacji lamp Bezpieczeństwo i komfort

15 ENERGY STAR Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR umożliwiają oszczędność pieniędzy poprzez zmniejszenie kosztów energii i ochronę środowiska przy zachowaniu funkcji oraz wysokiej jakości działania produktu. Firma Acer z dumą oferuje swoim klientom produkty z oznaczeniem ENERGY STAR. Co oznacza ENERGY STAR? Produkty posiadające oznakowanie ENERGY STAR zużywają mniej energii, tym samym zapobiegając emisji gazów cieplarnianych spełniając ścisłe wymagania dotyczące energooszczędności ustanowione przez Amerykański Urząd Ochrony Środowiska. Firma Acer z zaangażowaniem rozprowadza na całym świecie produkty i oferuje usługi umożliwiające oszczędność pieniędzy i energii oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Im więcej zaoszczędzimy energii dzięki zużywaniu jej w bardziej wydajny sposób, tym bardziej zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych i ryzyko wystąpienia zmiany klimatu. Więcej informacji można znaleźć na stronach oraz - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR: - wytwarzają mniej ciepła, zmniejszają ochładzanie i ocieplają klimat. - automatycznie przechodzą w tryb wygaszania ekranu i wstrzymania pracy komputera odpowiednio po 10 i 30 minutach nieaktywności. - wybudzają się z trybu uśpienia po naciśnięciu klawisza klawiatury lub poruszeniu myszą. - w trybie uśpienia komputery oszczędzają ponad 80% energii. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami amerykańskimi. Bezpieczeństwo i komfort - 15

16 Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko doznania obrażeń ciała. Nieprawidłowe użytkowanie komputera może prowadzić do zespołu kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna lub innych zaburzeń układu mięśniowoszkieletowego. W dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mogą pojawiać się następujące objawy: - wrażenie drętwienia, palenia lub kłucia, - bolesność, podrażnienia lub wrażliwość, - ból, opuchlizna lub pulsowanie, - sztywność lub napięcie, - chłód lub osłabienie. W przypadku stwierdzenia występowania takich symptomów lub innych powtarzających się i/lub utrzymujących się stale objawów związanych z użytkowaniem komputera, należy natychmiast poradzić się lekarza oraz poinformować o tym dział bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższej części przedstawiono porady dotyczące bardziej wygodnego użytkowania komputerów. Określanie swej strefy komfortu Określ swą strefę komfortu dostosowując kąt widzenia monitora, stosując podnóżek lub zwiększając wysokość siedzenia w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wygodę. Stosuj się do poniższych rad: - powstrzymuj się od pozostawania zbyt długo w jednej stałej pozycji, - unikaj przygarbiania się i/lub odchylania do tyłu, - regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napięcia mięśni nóg, 16 - Bezpieczeństwo i komfort

17 - rób krótkie przerwy, aby dać odpocząć karkowi i barkom, - unikaj naprężania mięśni lub unoszenia barków, - zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę oraz myszkę instaluj prawidłowo, zapewniając dogodne odległości, - jeżeli częściej patrzysz na monitor niż na dokumenty, ustaw monitor na środku biurka, aby zminimalizować napięcie karku. Jak dbać o swój wzrok Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odblaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu. Oczy - Często dawaj odpocząć oczom. - Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie. - Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu. Wyświetlacz - Utrzymuj wyświetlacz w czystości. - Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół. - Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki. - Wyeliminuj odblaski i odbicia światła poprzez: ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła, zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji, stosowanie oświetlenia specjalnego, Bezpieczeństwo i komfort - 17

18 zmianę kąta widzenia wyświetlacza, stosowanie filtru redukującego odblaski, stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza. - Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia. - Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na źródła jasnego światła. Rozwijanie dobrych nawyków pracy Następujące nawyki pracy sprawiają, że użytkowanie komputera jest bardziej relaksujące i produktywne: - Regularnie i często rób krótkie przerwy. - Wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Oddychaj świeżym powietrzem tak często, jak jest to możliwe. - Uprawiaj regularnie ćwiczenia i dbaj o kondycję. - Ostrzeżenie! Nie zalecamy używania komputera na kanapie lub łóżku. Jeżeli nie da się tego uniknąć, pracuj krótko, rób częste przerwy i wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa na stronie Bezpieczeństwo i komfort

19 Ostrzeżenie dotyczące napędu dysków optycznych - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. OSTRZEŻENIE: To urządzenie zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. W przypadku wszelkich problemów z tym urządzeniem należy się skontaktować z najbliższym punktem AUTORYZOWANEJ obsługi. Aby zapobiec bezpośredniemu narażeniu się na kontakt z wiązką lasera, nie należy otwierać obudowy. CLASS 1 LASER PRODUCT CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS. LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1 VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS. ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN. VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE. VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN - Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, podczas dodawania lub wymiany elementów składowych nie należy stosować niezgodnych części. Konsultować ze swym dostawcą możliwości zakupu. - 19

20 Po kolei Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania. Instrukcje Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Pierwszy to Instrukcja konfiguracji, który ułatwi użytkownikom rozpoczęcie konfiguracji komputera. Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z Podręcznik użytkownika. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat ogólnych przepisów oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy na tym notebooku. Pozycja ta jest dostępna na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę Pomoc, a w wyświetlonym menu kliknij opcję Podręcznik użytkownika Po kolei

21 Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności: Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: Naciśnij klawisz Windows + <C>, kliknij opcje Ustawienia > Zasilanie, a następnie kliknij opcję Zamknij. Jeśli chcesz wyłączyć komputer na krótko, a nie chcesz wyłączać go zupełnie, możesz uruchomić tryb hibernacji naciskając przycisk zasilania. Można wymusić przejście komputera do trybu wstrzymania, naciskając klawisz skrótu wstrzymania <Fn> + <F4>. Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy. Dbanie o komputer Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał. Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Nie należy narażać komputera na działanie temperatur niższych od 0 C lub wyższych od 50 C. Po kolei - 21

22 Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych. Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci. Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów. Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji. Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera. Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze. Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania. Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach. Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zasilacza: Nie wolno przyłączać zasilacza do innych urządzeń. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi. Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę. Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Także, łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika Po kolei

23 Obsługa pakietu akumulatora Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności pakietu akumulatora: Wymieniając akumulator należy użyć akumulatora tego samego typu. Przed wymianą lub wyjęciem akumulatora należy wyłączyć zasilanie. Nie wolno rozbierać akumulatora na części. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Akumulatory należy utylizować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. W miarę możliwości należy je poddawać recyklingowi. Czyszczenie i obsługa serwisowa Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłącz zasilanie komputera i wyjmij pakiet akumulatora. 2. Odłącz zasilacz prądu przemiennego. 3. Używaj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie stosuj środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Jeżeli wystąpi dowolna z poniższych sytuacji: Komputer został upuszczony lub została uszkodzona jego obudowa, Komputer nie działa normalnie. Zajrzyj do sekcji "Często zadawane pytania" na stronie 88. Po kolei - 23

24 Zapoznanie z notebookiem Acer Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Acer Zapoznanie z notebookiem Acer Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530

25 Widok ekranu # Ikona Element Opis 1 Kamera internetowa 2 Ekran 3 Mikrofon Kamera internetowa do komunikacji wideo. Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna. Wyświetla informacje wyjściowe komputera. Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku. Zapoznanie z notebookiem Acer - 25

26 # Ikona Element Opis 4 Czytnik karty SD Akceptuje jedną kartę Secure Digital (SD lub SDHC). Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Wskaźnik zasilania Wskazuje stan zasilania komputera. 5 Wskaźnik akumulatora Wskaźnik dysku twardego Wskaźnik komunikacji Wskazuje stan akumulatora komputera. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem podczas podłączenia. Świeci, gdy działa dysk twardy. Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego komputera z urządzeniem Zapoznanie z notebookiem Acer

27 Widok klawiatury # Ikona Element Opis 1 Służy do włączania i wyłączania Przycisk zasilania komputera. 2 Klawiatura Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. Zobacz "Używanie klawiatury" na stronie Touchpad Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa. Zapoznanie z notebookiem Acer - 27

28 # Ikona Element Opis 4 Przyciski kliknięć (lewy i prawy) Widok z lewej strony Naciskanie lewej i prawej strony przycisku powoduje działanie jak naciskanie przycisków wyboru lewo/prawo # Ikona Element Opis 1 2 Gniazdo blokady Kensington Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA) Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy. Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD) Zapoznanie z notebookiem Acer

29 # Ikona Element Opis 3 Port Ethernet (RJ-45) 4 Port HDMI Służy do przyłączania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/ Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości. 5 Port USB Służy do podłączania urządzeń USB. 6 Gniazdo słuchawek/głośnika Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem. Informacje dotyczące interfejsu USB 3.0 Porty zgodne z USB 3.0 są niebieskie. Zgodność z USB 3.0 oraz wcześniejszymi urządzeniami. W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.0. Obsługuje specyfikację USB 3.0 (SuperSpeed USB). Zapoznanie z notebookiem Acer - 29

30 Widok z prawej Uwaga: Zależne od konfiguracji dany system może nie być wyposażony w napęd dysków optycznych (napęd CD/DVD). # Ikona Element Opis 1 Porty USB Służy do podłączania urządzeń USB. 2 Napęd optyczny Wskaźnik dostępu do dysku optycznego Przycisk wysuwania napędu optycznego Otwór wysuwania awaryjnego Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD. Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny. Wyrzuca dysk optyczny z napędu. Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Wsuń ostrożnie wyprostowany spinacz do papieru do otworu i wysuń tacę napędu optycznego. 6 Gniazdo zasilania Gniazdo zasilacza Zapoznanie z notebookiem Acer

31 Widok od strony podstawy # Ikona Element Opis 1 Blokada baterii Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii. Włóż odpowiednie narzędzi i przesuń, aby zwolnić. 2 Przegroda na pamięć Komora dysku twardego Mieści główną pamięć komputera. Zawiera dysk twardy komputera. 3 Zapoznanie z notebookiem Acer - 31

32 # Ikona Element Opis 3 Głośniki 4 Otwory wentylacyjne oraz wentylator Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku. Umożliwiają chłodzenie komputera. Nie wolno zakrywać ani blokować otworów. 5 Wnęka na baterię Przechowuje baterię komputera. Uwaga: W przypadku modeli z procesorem AMD i pojedynczym modułem pamięci: Jeśli moduł pamięci jest wymieniany, nowy moduł należy umieścić w tym samym gnieździe, co zastępowany moduł Zapoznanie z notebookiem Acer

33 Używanie klawiatury Klawiatura posiada pełnowymiarowe klawisze i blok klawiszy numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows, klawisze funkcyjne oraz specjalne. Klawisze blokad i blok klawiszy numerycznych Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokad, których funkcje można włączać i wyłączać. Klawisz blokady Caps Lock NumLk Scr Lk (<Fn> + <F12>) Opis Kiedy włączona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne będą pisane dużą literą. Kiedy włączona jest funkcja Num Lock, blok klawiszy działa w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych. Kiedy włączona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami. Używanie klawiatury - 33

34 Klawisze skrótów Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności. Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu. Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis <Fn> + <F3> Tryb Samolot Włącza/wyłącza urządzenia sieciowe komputera. (Urządzenia sieciowe różnią się w zależności od konfiguracji.) <Fn> + <F4> Wstrzymanie Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie. <Fn> + <F5> <Fn> + <F6> 34 - Używanie klawiatury Przełączenie wyświetlania Wyłączanie ekranu Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba. Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.

35 Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Przełączenie touchpada Przełączanie głośnika <Fn> + <F12> Scr Lk Scr Lk <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + <Home> <Fn> + <Pg Up> Zwiększenie jasności Zmniejszenie jasności Zwiększenie głośności Zmniejszenie głośności Odtwórz/ Wstrzymaj Zatrzymaj Służy do włączania i wyłączania wbudowanego touchpada. Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników. Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji przewijania ekranu strzałkami. Zwiększa jasność ekranu. Zmniejsza jasność ekranu. Zwiększa głośność dźwięku. Zmniejsza głośność dźwięku. Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego. Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego. Używanie klawiatury - 35

36 Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis <Fn> + <Pg Dn> Wstecz Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego. <Fn> + <End> Dalej Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego. klawisze Windows Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla systemu Windows. Klawisz Opis Klawisz z logo Windows Klawisz aplikacji Naciśnięcie tylko tego przycisku powoduje powrót do ekranu Start. Użycie tego klawisza z innymi klawiszami udostępnia także różne inne funkcje. Zapoznaj się z sekcją Pomoc systemu Windows. Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszki; otwiera menu kontekstowe aplikacji Używanie klawiatury

37 Touchpad Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Przy użyciu touchpada można sterować strzałką (lub kursorem ) na ekranie. Kursor na ekranie będzie podążał za ruchem palca przesuwanego po touchpadzie. Naciskaj znajdujące się poniżej touchpada przyciski w lewo i w prawo, aby uruchomić funkcję zaznaczenia i wykonania. Te dwa obszary mają podobne działanie do lewego i prawego przycisku myszki. Stuknięcie touchpada ma taki sam skutek, jak kliknięcie lewym przyciskiem myszki. Uwaga: Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie, tym lepsza jest reakcja. Należy dbać o to, aby touchpad i palce były suche i czyste. Kursor jest sterowany za pomocą kilku podstawowych gestów: Przeciągnięcie jednym palcem: Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor. Stuknięcie jednym palcem: Llekko stuknij powierzchnię touchpada palcem, aby kliknąć, co spowoduje wybór lub uruchomienie danego elementu. Szybko powtórz stuknięcie, aby wykonać dwukrotne stuknięcie lub dwukrotne kliknięcie. Przeciągnij: Naciśnij i przytrzymaj lewą stronę przycisku wyboru lub stuknij dwukrotnie gdziekolwiek na powierzchni dotykowej, a następnie przeciągnij drugim palcem po touchpadzie, aby wybrać wszystkie elementy w obszarze. Touchpad - 37

38 Gesty touchpada System operacyjny Windows 8 i wiele aplikacji obsługuje gesty touchpada z wykorzystaniem jednego lub więcej palców. Uwaga: Obsługa gestów touchpada zależy od aktywnej aplikacji. Umożliwia to sterowanie aplikacjami za pomocą kilku prostych gestów, na przykład: Przeciągnięcie do wewnątrz od krawędzi: Dostęp do narzędzi systemu Windows przez przeciągnięcie do środka touchpada od prawej, górnej lub lewej strony. Przeciągnięcie do wewnątrz od prawej krawędzi: Przełącza panele. Przeciągnięcie do wewnątrz od górnej krawędzi: Przełącza polecenia aplikacji. Przeciągnięcie do wewnątrz od lewej krawędzi: Przełącza do poprzedniej aplikacji. Przeciągnięcie dwoma palcami: Możesz szybko przewijać strony internetowe, dokumenty lub listy odtwarzania przez umieszczenie dwóch palców na touchpadzie i przeciągnięcie ich w dowolnym kierunku. Ściąganie lub rozsuwanie dwóch palców: Umożliwia zmniejszenie lub powiększenie zdjęć, map i dokumentów przy pomocy prostego gestu z użyciem kciuka i palca Touchpad

39 Odzyskiwanie Jeśli podczas korzystania z komputera wystąpią problemy, a sekcja często zadawanych pytań (patrz strona 88) nie pomaga, istnieje możliwość przywrócenia wcześniejszych ustawień komputera, tzn. powrotu do poprzedniego stanu. Sekcja ta opisuje narzędzia odzyskiwania dostępne na komputerze. Acer zapewnia system Acer Recovery Management, umożliwiający tworzenie kopii do odtwarzania systemu, kopii sterowników i aplikacji, oraz opcje uruchamiania procesu odzyskiwania, czy to przy użyciu narzędzi Windows, czy też kopii do odtwarzania systemu. Uwaga: Aplikacja Acer Recovery Management jest dostępna tylko w przypadku wstępnie zainstalowanych systemów Windows. Ważne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie Kopii zapasowej przywracania systemu Windows oraz Kopii zapasowej sterowników i aplikacji. W określonych przypadkach całkowite odzyskanie systemu będzie wymagało utworzenia kopii zapasowej przywracania USB. Odzyskiwanie - 39

40 Tworzenie kopii zapasowych przywracania Aby dokonać ponownej instalacji przy użyciu napędu USB, należy najpierw utworzyć kopię zapasową przywracania. Kopia zapasowa przywracania obejmuje całą oryginalną zawartość dysku twardego komputera, w tym system Windows i całe fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki. Spowoduje to przywrócenie komputera do stanu fabrycznego, pozwalając zachować wszystkie ustawienia i dane osobiste. Uwaga: Ponieważ tworzenie kopii zapasowej odzyskiwania wymaga co najmniej 16 GB pamięci po sformatowaniu, zalecane jest korzystanie z napędu USB o pojemności co najmniej 32 GB. 1. W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji Odzyskiwanie

41 2. Kliknij pozycję Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. Zostanie otwarte okno Dysk odzyskiwania. Upewnij się, że wybrana została opcja Kopiuj zawartość z przywracanej partycji do napędu przywracania. Zapewni to najpełniejszą i najbezpieczniejszą kopię zapasową przywracania. Odzyskiwanie - 41

42 3. Podłącz napęd USB, a następnie kliknij Dalej. Ponieważ tworzenie kopii zapasowej odzyskiwania wymaga co najmniej 16 GB pamięci po sformatowaniu, zalecane jest korzystanie z napędu USB o pojemności co najmniej 32 GB. 4. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces. 6. Po utworzeniu kopii zapasowej przywracania można usunąć dane przywracania znajdujące się na komputerze. Po usunięciu tych danych poprzedni stan komputera można przywrócić wyłącznie przy użyciu kopii zapasowej przywracania USB. W przypadku utraty lub wyczyszczenia napędu USB przywrócenie poprzedniego stanu komputera będzie niemożliwe Odzyskiwanie

43 7. Odłącz napęd USB i oznacz go wyraźnie. Ważne: Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. Kopia zapasowa przywracania systemu Windows. Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz. Tworzenie kopii zapasowych sterowników i aplikacji Aby utworzyć kopie zapasowe sterowników i aplikacji zawierające fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki wymagane przez komputer, można użyć napędu USB lub, jeśli w danym komputerze zainstalowana jest nagrywarka DVD, jedną lub kilka pustych płyt DVD z możliwością nagrywania. Odzyskiwanie - 43

44 1. W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji. 2. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową sterowników i aplikacji. Podłącz napęd USB lub włóż pustą płytę DVD do napędu optycznego, a następnie kliknij przycisk Dalej Odzyskiwanie

45 W przypadku użycia napędu USB upewnij się najpierw, że ma on wystarczającą pojemność. Jeśli korzystasz z płyt DVD, zostanie pokazana również informacja na temat liczby płyt potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej. Upewnij się, że dysponujesz wymaganą liczbą identycznych, pustych płyt. Odzyskiwanie - 45

46 3. Kliknij pozycję Uruchom, aby skopiować pliki. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces: W przypadku korzystania z płyt optycznych napęd będzie wysuwał każdą kolejną płytę po jej nagraniu. Wyjmij dysk z napędu i oznacz go niezmywalnym markerem. Jeżeli potrzebnych jest kilka dysków, włóż kolejny dysk, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, a następnie kliknij OK. Kontynuuj aż do zakończenia procesu. W przypadku użycia napędu USB odłącz go i oznacz wyraźnie. Ważne: Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. Kopia zapasowa przywracania aplikacji/sterowników. Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz. Odzyskiwanie systemu Aby przywrócić system: 1. Dokonaj niewielkich poprawek. Jeśli tylko jeden lub dwa elementy oprogramowania lub osprzętu przestały działać prawidłowo, problem można rozwiązać instalując ponownie oprogramowanie lub sterowniki urządzenia. Aby przywrócić zainstalowane fabrycznie oprogramowanie i sterowniki, patrz "Ponowna instalacja sterowników i aplikacji" na stronie Odzyskiwanie

47 Aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownej instalacji oprogramowania lub sterowników niezainstalowanych fabrycznie, zapoznaj się z dokumentacją produktu lub stroną obsługi. 2. Przywróć poprzednie ustawienia systemu. Jeśli ponowna instalacja oprogramowania lub sterowników nie pomoże, problem można rozwiązać przywracając poprzedni stan systemu, w którym wszystko działało prawidłowo. Instrukcje dostępne są w części "Powrót do przechwyconego poprzedniego ekranu systemu" na stronie Zresetuj system operacyjny. Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu i chcesz zresetować system jednak zachować dane użytkownika, patrz "Przywracanie fabrycznych ustawień systemu" na stronie Przywróć fabryczne ustawienia systemu. Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu i chcesz przywrócić fabryczne ustawienia systemu, patrz "Przywracanie fabrycznych ustawień systemu" na stronie 52. Ponowna instalacja sterowników i aplikacji W celu rozwiązania występującego problemu może wystąpić konieczność ponownej instalacji aplikacji i sterowników urządzenia zainstalowanych na komputerze fabrycznie. Ponownej instalacji można dokonać używając z dysku twardego lub utworzonej kopii zapasowej. Odzyskiwanie - 47

48 Inne aplikacje aby ponownie zainstalować oprogramowanie, które nie było fabrycznie zainstalowane na komputerze, należy zastosować się do instrukcji instalacji oprogramowania. Nowe sterowniki urządzenia aby ponownie zainstalować sterowniki urządzenia, które nie były zainstalowane fabrycznie na komputerze, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem. W przypadku ponownej instalacji za pomocą systemu Windows, gdy informacje na temat przywracania przechowywane są na komputerze: W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji. Kliknij opcję Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje Odzyskiwanie

49 Powinna zostać wyświetlona sekcja Zawartość aplikacji Acer Centrum zasobów. Kliknij ikonę Instaluj dla pozycji, którą chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Powtórz ten krok dla każdej pozycji, którą chcesz zainstalować ponownie. W przypadku ponownej instalacji przy użyciu Kopii zapasowej sterowników i aplikacji na płycie DVD lub napędzie USB: 1. Włóż Kopię zapasową sterowników i aplikacji na napędu dysku lub podłącz ją do wolnego portu USB. W przypadku włożenia płyty DVD należy odczekać na uruchomienie aplikacji Acer Centrum zasobów. Odzyskiwanie - 49

50 Jeśli aplikacja Acer Centrum zasobów nie zostanie uruchomiona automatycznie, naciśnij klawisz Windows + <E>, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu optycznego. W przypadku korzystania z napędu USB naciśnij klawisz Windows + <E>, a następnie kliknij dwukrotnie napęd, na którym zapisana jest kopia zapasowa. Kliknij dwukrotnie pozycję ResourceCenter. 2. Powinna zostać wyświetlona sekcja Zawartość aplikacji Acer Centrum zasobów. 3. Kliknij ikonę Instaluj dla pozycji, którą chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Powtórz ten krok dla każdej pozycji, którą chcesz zainstalować ponownie Odzyskiwanie

51 Powrót do przechwyconego poprzedniego ekranu systemu Funkcja Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapamiętuje ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W przypadku większości trudnych do rozwiązania problemów z oprogramowaniem można powrócić do jednego takich punktów przywracania i ponownie uruchomić system. System Windows automatycznie tworzy dodatkowy punkt przywracania każdego dnia i przy każdej instalacji oprogramowania lub sterowników urządzenia. Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z funkcji Przywracanie systemu Microsoft, wpisz słowo Pomoc w menu Start, a następnie kliknij pozycję Pomoc i obsługa techniczna na liście aplikacji. Wpisz frazę przywracanie systemu Windows w polu Wyszukaj w Pomocy, a następnie naciśnij przycisk Enter. Powrót do punktu przywracania 1. W menu Start wpisz frazę Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania na liście aplikacji. 2. Kliknij pozycje System i zabezpieczenia > Centrum akcji, a następnie kliknij opcję Odzyskiwanie w dolnej części okna. 3. Kliknij polecenie Otwórz przywracanie systemu, a następnie przycisk Dalej. 4. Kliknij ostatni punkt przywracania (z czasu, w którym system działał prawidłowo), kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ. Odzyskiwanie - 51

52 5. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia; kliknij opcję Tak. System zostanie przywrócony przy użyciu określonego punktu przywracania. Proces ten może potrwać kilka minut i po jego zakończeniu komputer może zostać ponownie uruchomiony. Przywracanie fabrycznych ustawień systemu W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, których nie można rozwiązać przy użyciu innych metod, konieczne może być ponowne zainstalowanie całego systemu, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne. Ustawienia można przywrócić używając z dysku twardego lub utworzonej kopii zapasowej przywracania. Jeśli wciąż możesz uruchomić system Windows i partycja przywracania nie została usunięta, patrz "Przywracanie z systemu Windows" na stronie 52. Jeśli uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe, oryginalny twardy dysk został całkowicie sformatowany lub zainstalowano zastępczy dysk twardy, patrz "Przywracanie z kopii zapasowych przywracania" na stronie 57. Przywracanie z systemu Windows Uruchom aplikację Acer Recovery Management: W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji Odzyskiwanie

53 Dostępne są dwie opcje: Przywracanie ustawień fabrycznych (Zresetowanie komputera) lub Przywracanie spersonalizowane (Odświeżenie komputera). Funkcja Przywracanie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane z dysku twardego, a następnie instaluje ponownie system Windows i wszystkie programy oraz sterowniki, które były fabrycznie zainstalowane w systemie. Jeśli masz dostęp do ważnych plików na dysku twardym, utwórz teraz ich kopię zapasową. Zobacz "Przywróć ustawienia fabryczne przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management" na stronie 54. Funkcja Przywracanie spersonalizowane podejmuje próbę zachowania plików (danych) użytkownika, ale oprogramowanie i sterowniki są instalowane od nowa. Wszelkie oprogramowanie zainstalowane po zakupie komputera zostanie usunięte (z wyjątkiem oprogramowania zainstalowanego ze Sklepu Windows). Zobacz "Przywracanie spersonalizowane przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management" na stronie 56. Odzyskiwanie - 53

54 Przywróć ustawienia fabryczne przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management 1. Kliknij pozycję Przywróć ustawienia fabryczne. Ostrzeżenie: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich plików zapisanych na twardym dysku. 2. Zostanie otwarte okno Zresetuj komputer. Ilustracje są przykładowe Odzyskiwanie

55 3. Kliknij opcję Dalej, a następnie wybierz sposób usunięcia plików: a. Opcja Usuń tylko pliki spowoduje szybkie usunięcie wszystkich plików przed przywróceniem stanu komputera, co trwa około 30 minut. b. Opcja Wyczyść cały napęd spowoduje całkowite wyczyszczenie napędu po usunięciu wszystkich plików. Po przywróceniu systemu pliki więc nie będą już widoczne. Czyszczenie napędu trwa znacznie dłużej, do 5 godzin, jednak jest dużo bezpieczniejsze, ponieważ stare pliki są całkowicie usuwane. 4. Kliknij opcję Zresetuj. 5. Proces przywracania rozpoczyna się od ponownego uruchomienia komputera, a następnie pliki są kopiowane na twardy dysk. 6. Po zakończeniu procesu odzyskiwania można rozpocząć korzystanie z komputera, powtarzając czynności procesu pierwszego uruchamiania. Przywracanie z dysku twardego podczas uruchamiania 1. Włącz komputer i naciśnij klawisze <Alt> + <F10> podczas rozruchu. Zostawanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór układu klawiatury. 2. Dostępne jest kilka opcji. Kliknij Rozwiązywanie problemów. 3. Kliknij polecenie Odśwież komputer lub Resetowanie ustawień do stanu początkowego. Odzyskiwanie - 55

56 Uwaga: Polecenie Odśwież komputer umożliwia przywrócenie komputera do fabrycznych ustawień domyślnych bez zmieniania plików. Polecenie Resetowanie ustawień do stanu początkowego powoduje usunięcie wszystkich plików i zresetowanie komputera do ustawień fabrycznych. 4. Kliknij Dalej. Proces ten zajmie kilka minut. Przywracanie spersonalizowane przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management 1. Kliknij opcję Przywracanie spersonalizowane (zachowaj dane użytkownika) Odzyskiwanie

57 2. Zostanie otwarte okno Odśwież komputer. 3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie Odśwież. 4. Proces przywracania rozpoczyna się od ponownego uruchomienia komputera, a następnie pliki są kopiowane na twardy dysk. Proces ten trwa około 30 minut. Przywracanie z kopii zapasowych przywracania Przywracanie z kopii zapasowych przywracania zapisanych na napędzie USB: 1. Odszukaj kopie zapasowe przywracania. 2. Jeśli komputer nie ma wbudowanej klawiatury, upewnij się, że klawiatura została podłączona do komputera. 3. Podłącz napęd USB i włącz komputer. 4. Jeśli Menu rozruchu F12 nie jest jeszcze włączone, należy je włączyć: a. Naciśnij <F2> podczas uruchamiania komputera. b. Naciskając klawisze strzałki w lewo lub strzałki w prawo, wybierz menu Main. Odzyskiwanie - 57

58 c. Naciskaj klawisz, aż zostanie wybrane F12 Boot Menu, naciśnij <F5>, aby zmienić to ustawienie na Enabled. d. Naciskając klawisze strzałki w lewo lub strzałki w prawo, wybierz menu Exit. e. W zależności od używanego przez komputer typu systemu BIOS, wybierz opcję Save Changes and Exit lub Exit Saving Changes, a następnie naciśnij przycisk Enter. Wybierz OK lub Yes, aby potwierdzić. f. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. 5. Podczas uruchamiania naciśnij <F12>, aby otworzyć menu rozruchu. Menu rozruchu umożliwia wybór urządzenia, od którego chcesz zacząć, wybierz napęd USB. a. Naciskając klawisze strzałek wybierz USB Device, a następnie naciśnij przycisk Enter. b. Zamiast normalnego procesu rozruchu system Windows uruchomi się z kopii zapasowej. 6. Wybierz typ klawiatury. 7. Wybierz opcję Troubleshoot, a następnie wybierz sposób przywracania systemu: a. Kliknij Advanced, a następnie System Restore, aby uruchomić funkcję Przywracanie systemu Microsoft:Funkcja Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapamiętuje ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W przypadku większości trudnych do rozwiązania problemów z oprogramowaniem można powrócić do jednego takich punktów przywracania i ponownie uruchomić system Odzyskiwanie

59 b. Kliknij opcję Reset your PC, aby uruchomić proces resetowania:funkcja Reset your PCusuwa wszystkie dane z dysku twardego, a następnie instaluje ponownie system Windows i wszystkie programy oraz sterowniki, które były fabrycznie zainstalowane w systemie. Jeśli masz dostęp do ważnych plików na dysku twardym, utwórz teraz ich kopię zapasową. Zobacz "Zresetuj komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania" na stronie 60. c. Kliknij opcję Refresh your PC, aby uruchomić proces odświeżania:funkcja Refresh your PC podejmuje próbę zachowania plików (danych) użytkownika, ale oprogramowanie i sterowniki są instalowane od nowa. Wszelkie oprogramowanie zainstalowane po zakupie komputera zostanie usunięte (z wyjątkiem oprogramowania zainstalowanego ze Sklepu Windows). Zobacz "Odśwież komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania" na stronie 61. Odzyskiwanie - 59

60 Zresetuj komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania Ostrzeżenie: Zresetowanie komputera spowoduje usunięcie wszystkich plików zapisanych na twardym dysku. 1. Zostanie otwarte okno Zresetuj komputer. Ilustracje są przykładowe. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Wybierz system operacyjny, który chcesz przywrócić (zazwyczaj dostępna jest tylko jedna opcja). 4. Wybierz opcję zachowania wszelkich zmian na twardym dysku: a. Jeśli przywracana partycja lub partycja zmieniona w inny sposób na twardym dysku została usunięta i chcesz zachować te zmiany, wybierz opcję Nie. b. Aby całkowicie przywrócić ustawienia fabryczne komputera, wybierz opcję Tak. 5. Wybierz, w jaki sposób chcesz usunąć pliki: a. Opcja Usuń tylko pliki spowoduje szybkie usunięcie plików przed przywróceniem stanu komputera. Proces ten trwa około 30 minut Odzyskiwanie

61 b. Opcja Wyczyść cały napęd spowoduje całkowite wyczyszczenie napędu po usunięciu wszystkich plików. Po przywróceniu systemu pliki więc nie będą już widoczne. Czyszczenie napędu trwa znacznie dłużej, do 5 godzin, jednak jest dużo bezpieczniejsze, ponieważ stare pliki są całkowicie usuwane. 6. Kliknij opcję Zresetuj. 7. Po zakończeniu procesu odzyskiwania można rozpocząć korzystanie z komputera, powtarzając czynności procesu pierwszego uruchamiania. Odśwież komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania 1. Zostanie otwarte okno Odśwież komputer. 2. Kliknij Dalej. 3. Wybierz system operacyjny, który chcesz przywrócić (zazwyczaj dostępna jest tylko jedna opcja). 4. Kliknij przycisk Odśwież. 5. Proces przywracania rozpoczyna się od ponownego uruchomienia komputera, a następnie pliki są kopiowane na twardy dysk. Proces ten trwa około 30 minut. Odzyskiwanie - 61

62 Zarządzanie energią Komputer posiada wbudowany moduł zarządzania energią monitorujący aktywność systemu. Aktywność systemu odnosi się do wszelkiej aktywności angażującej jedno lub więcej następujących urządzeń: klawiatura, myszka, dysk twardy, urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, a także pamięć wideo. Jeżeli nie zostanie stwierdzona aktywność w ciągu określonego czasu, komputer zatrzymuje działanie niektórych lub wszystkich wymienionych urządzeń w celu oszczędzania energii. Wyłączanie szybkiego rozruchu Do przyspieszania uruchamiania w komputerze używana jest funkcja szybkiego rozruchu, która jednak powoduje zużycie niewielkiej ilości energii w celu sprawdzania występowania sygnału uruchamiania. Sprawdzanie powoduje powolne zużywanie energii akumulatora komputera. Aby zmniejszyć pobór energii przez komputer, a zatem jego wpływ na środowisko, wyłącz funkcję szybkiego rozruchu: Uwaga: Jeśli funkcja szybkiego rozruchu jest wyłączona, uruchomienie komputera z trybu uśpienia potrwa dłużej. Ponadto komputer nie zostanie uruchomiony w przypadku otrzymania polecenia uruchomienia przez sieć (funkcja Wake on LAN) Zarządzanie energią

63 1. Otwórz Pulpit. 2. Kliknij polecenie Opcje zasilania w obszarze powiadomień. 3. Wybierz polecenie Więcej opcji zasilania. 4. Wybierz Wybierz działanie przycisków zasilania. 5. Aby przejść do Ustawień zamykania, wybierz Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. Zarządzanie energią - 63

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi Monitor LCD firmy Acer Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi monitora LCD firmy Acer Wydanie oryginalne: 06/2008 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi

Acer Aspire Serii 1360 / 1520. Instrukcja Obsługi Acer Aspire Serii 1360 / 1520 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Acer Aspire serii 1360 / 1530 Oryginalne wydanie: Siepień 2004 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo