Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E Podręcznik użytkownika komputera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera"

Transkrypt

1 Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera

2 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa AcerCloud daje swobodę korzystania z materiałów cyfrowych w dowolnym czasie i miejscu! Komputer ma już zainstalowaną usługę AcerCloud. AcerCloud to osobista usługa chmury umożliwiająca dostęp do plików przez Internet, przez co Twoje najważniejsze pliki są zawsze aktualne. Dzięki osobistej chmurze wszystkie podłączone urządzenia (komputery, tablety, telefony) mogą uzyskiwać dostęp do głównego Komputera w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową AcerCloud: Oznaczenie modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu:

3 Spis treści Bezpieczeństwo i komfort 5 Po kolei 20 Instrukcje Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Dbanie o komputer Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Obsługa pakietu akumulatora Czyszczenie i obsługa serwisowa Zapoznanie z notebookiem Acer 24 Widok ekranu Widok klawiatury Widok z lewej strony Informacje dotyczące interfejsu USB Widok z prawej Widok od strony podstawy Używanie klawiatury 33 Klawisze blokad i blok klawiszy numerycznych Klawisze skrótów klawisze Windows Touchpad 37 Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Gesty touchpada Odzyskiwanie 39 Tworzenie kopii zapasowych przywracania Tworzenie kopii zapasowych sterowników i aplikacji Odzyskiwanie systemu Ponowna instalacja sterowników i aplikacji Powrót do przechwyconego poprzedniego ekranu systemu Przywracanie fabrycznych ustawień systemu Przywracanie z systemu Windows Przywracanie z kopii zapasowych przywracania Zarządzanie energią 62 Wyłączanie szybkiego rozruchu Pakiet akumulatora 65 Charakterystyka pakietu akumulatora Ładowanie akumulatora Optymalizowanie okresu trwałości akumulatora Kontrola poziomu naładowania akumulatora Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora Instalowanie i wyjmowanie pakietu akumulatora Podróżowanie z tym komputerem 71 Odłączanie wyposażenia zewnętrznego W podróży Przygotowanie komputera Co należy brać ze sobą na spotkania Zabieranie komputera do domu Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Konfiguracja biura domowego Spis treści - 3

4 Podróżowanie z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Podróże zagraniczne z komputerem Przygotowanie komputera Co należy wziąć ze sobą Zalecenia dodatkowe Zabezpieczanie komputera 78 Używanie blokady zabezpieczającej komputer Używanie haseł Wprowadzanie haseł Przyłączanie do sieci komputerowej 81 Wbudowane funkcje sieciowe Sieci bezprzewodowe 82 Podłączanie do Internetu Sieci bezprzewodowe HDMI 84 Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) 85 Odtwarzanie filmów DVD 86 Program narzędziowy BIOS 87 Sekwencja startowa systemu Ustawianie haseł Często zadawane pytania 88 Zgłaszanie potrzeby obsługi serwisowej Rozwiązywanie problemów Porady dotyczące rozwiązywania problemów Komunikaty o błędach Wskazówki i porady dotyczące korzystania z systemu Windows Trzy koncepcje warte zapamiętania Jak otworzyć panele? Jak uzyskać dostęp do ekranu Start? Jak poruszać się pomiędzy aplikacjami?. 96 Jak wyłączyć komputer? Dlaczego wprowadzono nowy interfejs?.. 96 Jak odblokować komputer? Jak spersonalizować komputer? Chcę korzystać z systemu Windows w sposób, jaki dobrze znam oddajcie mi mój pulpit! Gdzie są moje aplikacje? Czym jest identyfikator (konto) Microsoft? Jak dodać ulubioną stronę do przeglądarki Internet Explorer? Jak sprawdzić dostępność aktualizacji systemu Windows? Gdzie mogę uzyskać więcej informacji? Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Spis treści

5 Bezpieczeństwo i komfort Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki. Ostrzeżenia Dostęp do kabla zasilania Należy zadbać, aby gniazdko elektryczne, do którego przyłączany jest przewód zasilający było łatwo dostępne oraz znajdowało się możliwie jak najbliżej operatora sprzętu. W razie konieczności odłączenia zasilania sprzętu należy odpiąć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłączanie źródła zasilania Należy stosować się do następujących wytycznych podczas przyłączania i odłączania zasilania do zespołu zasilacza: Zainstalować zespół zasilacza przed przyłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego prądu przemiennego. Odpiąć przewód zasilający przed wyjęciem zespołu zasilacza z komputera. Gdy system posiada kilka źródeł zasilania, należy odłączyć zasilanie od systemu odpinając wszystkie przewody zasilające od zasilaczy. Bezpieczeństwo i komfort - 5

6 Korzystanie z zasilania elektrycznego - Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. - Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu zasilającego. - Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika. - Nie wolno przeciążać gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przyłączając zbyt wiele urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia odgałęzienia obwodu. Gdy stosuje się listwę zasilającą, obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia wejściowego listwy. - Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem. Przed przyłączeniem wtyczki zasilacza należy upewnić się, czy gniazdo zasilające jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych informacji. - Ostrzeżenie! Kołek uziemiający stanowi element bezpieczeństwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilającego, które nie jest prawidłowo uziemione, może być porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia ciała. 6 - Bezpieczeństwo i komfort

7 - Uwaga: Kołek uziemiający zapewnia również dobre zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zakłóceniami generowanymi przed inne urządzenia elektryczne, znajdujące się w sąsiedztwie, które mogą przeszkadzać w prawidłowej pracy tego urządzenia. - System można zasilać z różnych źródeł prądu przemiennego w zakresach napięcia od 100 do 120 V lub od 220 do 240 V. Kabel zasilania dołączony do systemu spełnia wymagania stawiane w kraju/regionie, w którym system został zakupiony. Kable zasilania do stosowania w innych krajach/regionach muszą spełniać wymagania obowiązujące w tych krajach/regionach. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach dotyczących kabla zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub dostawcą usług. Ochrona słuchu - Ostrzeżenie: W przypadku wydłużonego korzystania ze słuchawek przy dużym natężeniu dźwięku może wystąpić trwała utrata słuchu. Aby chronić swój słuch, przestrzegaj poniższych zaleceń. - Zwiększaj głośność stopniowo, dopóki dźwięk nie będzie słyszany wyraźnie i komfortowo. - Nie zwiększaj poziomu głośności, gdy słuch zaadaptuje się do bieżącego poziomu. - Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas. - Nie zwiększaj głośności, aby zagłuszyć hałasy dochodzące z otoczenia. - Zmniejsz głośność, jeśli nie słyszysz ludzi mówiących w pobliżu. Dołączone zaślepki gniazd kart - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Komputery są dostarczane z kartą-zaślepką umieszczoną w gnieździe PCMCIA. Zaślepki chronią nieużywane gniazda przed kurzem, metalowymi przedmiotami lub innymi drobnymi obiektami. Zachowaj zaślepki w celu użycia, gdy w gniazdach nie będzie kart. Bezpieczeństwo i komfort - 7

8 Ogólne - Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. - Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie. - Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja. - Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie. - Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni. - Nigdy nie należy używać go w warunkach zawodów sportowych, ćwiczeń lub w środowisku, w którym występują drgania, co mogłoby spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzeń wirujących, dysku twardego, napędu optycznego, a nawet narazić na zagrożenie ze strony pakietu akumulatora litowo-jonowego. - Spodnia część, obszary przy otworach wentylacyjnych i zasilacz mogą się nagrzewać. Aby uniknąć obrażeń, nie należy narażać skóry lub części ciała na kontakt z nimi. - Urządzenie i jego rozszerzenia mogą zawierać niewielkie części. Należy trzymać je z dala od małych dzieci. 8 - Bezpieczeństwo i komfort

9 Obsługa techniczna urządzenia Nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urządzenie należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w następujących okolicznościach: - gdy doszło do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki przewodu, - jeżeli do wnętrza urządzenia został wylany płyn, - jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody, - jeżeli urządzenie zostanie upuszczone lub doszło do uszkodzenia jego obudowy, - jeżeli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, oznaczające potrzebę naprawy, - jeżeli produkt nie działa poprawnie mimo postępowania zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi. - Uwaga: Należy dokonywać tylko tych regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi, ponieważ wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagać dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić normalny stan urządzenia. Instrukcja bezpiecznego użytkowania akumulatora W tym notebooku znajduje się akumulator litowo-jonowy. Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku wilgotnym, mokrym lub stwarzającym ryzyko wystąpienia korozji. Produktu nie ustawiać, przechowywać ani nie pozostawiać na lub w pobliżu źródła ciepła, w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub silnych promieni słonecznych, w kuchence mikrofalowej lub pojemniku ciśnieniowym, ani w żadnym miejscu, w którym może wystąpić temperatura powyżej 60 C (140 F). Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować wyciek kwasu, rozgrzanie lub eksplozję akumulatora, a w rezultacie obrażenia ciała i/lub uszkodzenia. Bezpieczeństwo i komfort - 9

10 Nie przekłuwać, otwierać ani rozmontowywać akumulatora. W przypadku dotknięcia cieczy, która wyciekła z akumulatora, dokładnie spłukać ciało wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia jak najdłuższego czasu eksploatacji akumulatora ładowanie w temperaturach poniżej 0 C lub powyżej 40 C nie jest możliwe. Akumulator osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech kompletnych cyklach ładowania/rozładowania. Akumulator można ładować i rozładowywać setki razy, jednak należy pamiętać, że z biegiem czasu zużywa się. Kiedy czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym staje się zauważalnie krótszy, należy zakupić nowy akumulator. Stosować wyłącznie zatwierdzone akumulatory i ładować wyłącznie za pomocą zatwierdzonych ładowarek przeznaczonych do tego urządzenia. Korzystać z akumulatora tylko w celu, dla którego został wyprodukowany. Nie korzystać z uszkodzonych ładowarek lub akumulatorów. Nie zwierać przeciwnych styków baterii. Zwarcie może nastąpić w wyniku przypadkowego zetknięcia styków dodatniego (+) i ujemnego (-) z obiektem metalowym, takim jak moneta, spinacz biurowy lub długopis (stykami są metalowe paski w akumulatorze). Tak może się zdarzyć na przykład wtedy, gdy nosimy zapasowy akumulator w kieszeni lub torebce. Zwarcie styków akumulatora może spowodować uszkodzenie samego akumulatora lub przedmiotu, który spowodował zwarcie. Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, np. w samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszanie jego pojemności i żywotności. Zawsze starać się przechowywać akumulator w temperaturze z przedziału od 15 C do 25 C (od 59 F do 77 F). Urządzenie, do którego włożono nawet w pełni naładowany ale zbyt rozgrzany lub schłodzony akumulator, może chwilowo nie działać. Wydajność akumulatora jest niższa szczególnie w temperaturach znacznie poniżej zera. Nie wrzucać akumulatora do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch. Akumulatory mogą również eksplodować w wyniku uszkodzenia. Zużyte akumulatory wyrzucać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe, poddawać akumulatory recyklingowi. Nie wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego Bezpieczeństwo i komfort

11 - Uwaga: Aby uzyskać dokumenty dotyczące transportu akumulatorów, patrz witryna Wymiana pakietu akumulatora Komputery serii notebook PC wykorzystują akumulator litowy. Akumulator należy wymieniać tylko na akumulator takiego samego typu, jak akumulator dostarczony wraz z urządzeniem. Użycie innego akumulatora może spowodować pożar lub wybuch. - Ostrzeżenie! Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch. Nie wolno ich rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych. Częstotliwość radiowa zakłócenia - Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, wyłącz wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub transmitujące fale radiowe podczas korzystania z laptopa w następujących warunkach. Urządzenia te obejmują, między innymi: sieć bezprzewodową (WLAN), Bluetooth lub 3G. Pamiętaj, że należy przestrzegać szczególnych przepisów obowiązujących na danym obszarze i zawsze wyłączaj urządzenie, gdy korzystanie z niego jest zabronione lub gdy może powodować zakłócenia lub zagrożenie. Korzystaj z urządzenia wyłącznie w normalnych warunkach. Urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji radiowej, gdy użytkowane jest normalnie, i gdy urządzenie wraz z anteną znajduje się w odległości przynajmniej 1,5 cm od ciała. Nie powinno zawierać metalu i należy ustawiać urządzenie w wyżej określonej odległości od ciała. Aby pomyślnie przesyłać pliki lub wiadomości, urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików lub wiadomości może zostać opóźnione do czasu uzyskania takiego połączenia. Upewnij się, że powyższe instrukcje dotyczące odległości od ciała są przestrzegane do momentu zakończenia transmisji. Niektóre części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może przyciągać materiały metalowe, a osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny zbliżać urządzenia do aparatu. Nie należy umieszczać kart kredytowych lub innych magnetycznych nośników danych w pobliżu urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko usunięcia zapisanych na nich danych. Bezpieczeństwo i komfort - 11

12 Urządzenia medyczne Działanie wszelkiego sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefonów bezprzewodowych, może powodować zakłócenia działania urządzeń medycznych, które nie są wystarczająco zabezpieczone. Skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby ustalić, czy jest ono wystarczająco zabezpieczone przed działaniem zewnętrznej energii fal o częstotliwości radiowe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek pytań. Urządzenie należy wyłączać w obiektach opieki medycznej, kiedy wymagają tego umieszczone w nich przepisy regulacji prawnych. Szpitale lub inne obiekty opieki medycznej są obszarami, w których mogą być używane urządzenia wrażliwe na zewnętrzną transmisję fal o częstotliwości radiowej. Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca zalecają utrzymywanie minimalnej odległości 15,3 centymetra (6 cali) pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi i rozrusznikiem serca, co pozwoli uniknąć potencjalnego ryzyka wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z wynikami niezależnych badań oraz zaleceniami Wireless Technology Research. Osoby korzystające z rozruszników serca powinny postępować w następujący sposób: - Zawsze utrzymywać urządzenie w większej odległości niż 15,3 centymetra (6 cali) od rozrusznika. - Nie nosić urządzenia w pobliżu rozrusznika serca, kiedy jest ono włączone. W przypadku wystąpienia podejrzeń o powodowanie zakłóceń, wyłączyć urządzenie i odsunąć je. Aparaty słuchowe. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie pewnych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia zakłóceń, należy zwrócić się do swego dostawcy usług. Pojazdy Sygnały o częstotliwości radiowej mogą oddziaływać na nieprawidłowo zainstalowane lub słabo ekranowane układy elektroniczne w pojazdach mechanicznych, takie jak elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa, elektronicznie sterowane układy hamulcowe z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym (zabezpieczające przed 12 - Bezpieczeństwo i komfort

13 zablokowaniem kół), elektroniczne układy sterowania prędkością oraz systemy poduszek powietrznych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, albo z jego przedstawicielem. Naprawy urządzenia lub instalowanie urządzenia w pojeździe powinien przeprowadzać tylko przeszkolony personel serwisu. Niewłaściwe zainstalowanie lub wykonywanie napraw może stworzyć zagrożenie lub spowodować unieważnienie gwarancji udzielonej temu urządzeniu. Należy okresowo kontrolować prawidłowość zamontowania i działania wszystkich urządzeń bezprzewodowych w swoim pojeździe. Nie przechowywać, ani nie przewozić palnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, jego części składowe lub elementy rozszerzeń. W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne należy pamiętać, że napełniają się one z ogromną siłą. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym instalowanych lub przenośnych urządzeń bezprzewodowych, w przestrzeni nad poduszką powietrzną ani w przestrzeni napełniania się poduszki. Skutkiem napełnienia się poduszki powietrznej, gdy samochodowy sprzęt bezprzewodowy zostanie zainstalowany w nieprawidłowym miejscu, mogą być poważne obrażenia ciała. Zabrania się korzystania z urządzenia w czasie lotu samolotem. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń teletransmisji w samolocie może być niebezpieczne dla sprawności działania systemów samolotu, może zakłócać sieć telefonów bezprzewodowych oraz może być niedozwolone. Warunki pracy potencjalnie zagrażające eksplozją Urządzenie należy wyłączyć w miejscach stwarzających ryzyko wybuchu; przestrzegać wszystkich zamieszczonych w takich miejscach oznaczeń i instrukcji. Ryzyko eksplozji występuje wszędzie tam, gdzie zazwyczaj zaleca się wyłączenie silnika samochodu. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. Wyłączać notebook w pobliżu dystrybutorów paliwa na stacjach. Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego na stacjach paliw, w zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych. Obszary o zwiększonym zagrożeniu Bezpieczeństwo i komfort - 13

14 wybuchem są często, ale nie zawsze, dobrze oznakowane. Powyższe zalecenia dotyczą dolnych pokładów statków, rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych, pojazdów przewożących paliwo gazowe w stanie ciekłym (np. propan lub butan) oraz obszarów, w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki, takie jak włókna, pył lub drobne cząstki metalu. Nie włączać komputera tam, gdzie zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, albo tam, gdzie może to spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwa. Połączenia ratunkowe - Ostrzeżenie: Przy użyciu tego urządzenia nie można wykonywać połączeń ratunkowych. W celu wykonania połączenia ratunkowego trzeba będzie wybrać odpowiedni numer telefonu w telefonie komórkowym lub w innym systemie łączności telefonicznej. Zalecenia dotyczące utylizacji Likwidując to urządzenie nie należy wyrzucać go do śmietnika. Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę Uwaga dotycząca rtęci Projektory z żarówką lub urządzenia zawierające monitor lub wyświetlacz LCD niepodświetlany za pomocą diod LCD/monitor analogowy: Lampa (lampy) wewnątrz tego produktu zawierają rtęć i muszą być zawrócone do ponownego wykorzystania lub utylizowane zgodnie z miejscowymi, stanowymi lub federalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Electronic Industries Alliance w witrynie W serwisie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi utylizacji lamp Bezpieczeństwo i komfort

15 ENERGY STAR Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR umożliwiają oszczędność pieniędzy poprzez zmniejszenie kosztów energii i ochronę środowiska przy zachowaniu funkcji oraz wysokiej jakości działania produktu. Firma Acer z dumą oferuje swoim klientom produkty z oznaczeniem ENERGY STAR. Co oznacza ENERGY STAR? Produkty posiadające oznakowanie ENERGY STAR zużywają mniej energii, tym samym zapobiegając emisji gazów cieplarnianych spełniając ścisłe wymagania dotyczące energooszczędności ustanowione przez Amerykański Urząd Ochrony Środowiska. Firma Acer z zaangażowaniem rozprowadza na całym świecie produkty i oferuje usługi umożliwiające oszczędność pieniędzy i energii oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Im więcej zaoszczędzimy energii dzięki zużywaniu jej w bardziej wydajny sposób, tym bardziej zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych i ryzyko wystąpienia zmiany klimatu. Więcej informacji można znaleźć na stronach oraz - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR: - wytwarzają mniej ciepła, zmniejszają ochładzanie i ocieplają klimat. - automatycznie przechodzą w tryb wygaszania ekranu i wstrzymania pracy komputera odpowiednio po 10 i 30 minutach nieaktywności. - wybudzają się z trybu uśpienia po naciśnięciu klawisza klawiatury lub poruszeniu myszą. - w trybie uśpienia komputery oszczędzają ponad 80% energii. ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami amerykańskimi. Bezpieczeństwo i komfort - 15

16 Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko doznania obrażeń ciała. Nieprawidłowe użytkowanie komputera może prowadzić do zespołu kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna lub innych zaburzeń układu mięśniowoszkieletowego. W dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mogą pojawiać się następujące objawy: - wrażenie drętwienia, palenia lub kłucia, - bolesność, podrażnienia lub wrażliwość, - ból, opuchlizna lub pulsowanie, - sztywność lub napięcie, - chłód lub osłabienie. W przypadku stwierdzenia występowania takich symptomów lub innych powtarzających się i/lub utrzymujących się stale objawów związanych z użytkowaniem komputera, należy natychmiast poradzić się lekarza oraz poinformować o tym dział bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższej części przedstawiono porady dotyczące bardziej wygodnego użytkowania komputerów. Określanie swej strefy komfortu Określ swą strefę komfortu dostosowując kąt widzenia monitora, stosując podnóżek lub zwiększając wysokość siedzenia w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wygodę. Stosuj się do poniższych rad: - powstrzymuj się od pozostawania zbyt długo w jednej stałej pozycji, - unikaj przygarbiania się i/lub odchylania do tyłu, - regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napięcia mięśni nóg, 16 - Bezpieczeństwo i komfort

17 - rób krótkie przerwy, aby dać odpocząć karkowi i barkom, - unikaj naprężania mięśni lub unoszenia barków, - zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę oraz myszkę instaluj prawidłowo, zapewniając dogodne odległości, - jeżeli częściej patrzysz na monitor niż na dokumenty, ustaw monitor na środku biurka, aby zminimalizować napięcie karku. Jak dbać o swój wzrok Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odblaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu. Oczy - Często dawaj odpocząć oczom. - Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie. - Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu. Wyświetlacz - Utrzymuj wyświetlacz w czystości. - Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół. - Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki. - Wyeliminuj odblaski i odbicia światła poprzez: ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła, zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji, stosowanie oświetlenia specjalnego, Bezpieczeństwo i komfort - 17

18 zmianę kąta widzenia wyświetlacza, stosowanie filtru redukującego odblaski, stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza. - Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia. - Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na źródła jasnego światła. Rozwijanie dobrych nawyków pracy Następujące nawyki pracy sprawiają, że użytkowanie komputera jest bardziej relaksujące i produktywne: - Regularnie i często rób krótkie przerwy. - Wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Oddychaj świeżym powietrzem tak często, jak jest to możliwe. - Uprawiaj regularnie ćwiczenia i dbaj o kondycję. - Ostrzeżenie! Nie zalecamy używania komputera na kanapie lub łóżku. Jeżeli nie da się tego uniknąć, pracuj krótko, rób częste przerwy i wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. - Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa na stronie Bezpieczeństwo i komfort

19 Ostrzeżenie dotyczące napędu dysków optycznych - Uwaga: Informacje w tej części mogą nie dotyczyć tego komputera. OSTRZEŻENIE: To urządzenie zawiera system laserowy i jest sklasyfikowane jako URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 1. W przypadku wszelkich problemów z tym urządzeniem należy się skontaktować z najbliższym punktem AUTORYZOWANEJ obsługi. Aby zapobiec bezpośredniemu narażeniu się na kontakt z wiązką lasera, nie należy otwierać obudowy. CLASS 1 LASER PRODUCT CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS. LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1 VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS. ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN. VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE. VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN - Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, podczas dodawania lub wymiany elementów składowych nie należy stosować niezgodnych części. Konsultować ze swym dostawcą możliwości zakupu. - 19

20 Po kolei Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania. Instrukcje Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji: Pierwszy to Instrukcja konfiguracji, który ułatwi użytkownikom rozpoczęcie konfiguracji komputera. Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z Podręcznik użytkownika. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat ogólnych przepisów oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy na tym notebooku. Pozycja ta jest dostępna na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę Pomoc, a w wyświetlonym menu kliknij opcję Podręcznik użytkownika Po kolei

21 Podstawowe porady i wskazówki dotyczące używania komputera Włączanie i wyłączanie komputera Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności: Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: Naciśnij klawisz Windows + <C>, kliknij opcje Ustawienia > Zasilanie, a następnie kliknij opcję Zamknij. Jeśli chcesz wyłączyć komputer na krótko, a nie chcesz wyłączać go zupełnie, możesz uruchomić tryb hibernacji naciskając przycisk zasilania. Można wymusić przejście komputera do trybu wstrzymania, naciskając klawisz skrótu wstrzymania <Fn> + <F4>. Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie, wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co najmniej dwie sekundy. Dbanie o komputer Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał. Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik. Nie należy narażać komputera na działanie temperatur niższych od 0 C lub wyższych od 50 C. Po kolei - 21

22 Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych. Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci. Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów. Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji. Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera. Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze. Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania. Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach. Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zasilacza: Nie wolno przyłączać zasilacza do innych urządzeń. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi. Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę. Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Także, łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika Po kolei

23 Obsługa pakietu akumulatora Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności pakietu akumulatora: Wymieniając akumulator należy użyć akumulatora tego samego typu. Przed wymianą lub wyjęciem akumulatora należy wyłączyć zasilanie. Nie wolno rozbierać akumulatora na części. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Akumulatory należy utylizować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. W miarę możliwości należy je poddawać recyklingowi. Czyszczenie i obsługa serwisowa Podczas czyszczenia komputera, należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłącz zasilanie komputera i wyjmij pakiet akumulatora. 2. Odłącz zasilacz prądu przemiennego. 3. Używaj miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie stosuj środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Jeżeli wystąpi dowolna z poniższych sytuacji: Komputer został upuszczony lub została uszkodzona jego obudowa, Komputer nie działa normalnie. Zajrzyj do sekcji "Często zadawane pytania" na stronie 88. Po kolei - 23

24 Zapoznanie z notebookiem Acer Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu komputerowi Acer Zapoznanie z notebookiem Acer Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530

25 Widok ekranu # Ikona Element Opis 1 Kamera internetowa 2 Ekran 3 Mikrofon Kamera internetowa do komunikacji wideo. Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna. Wyświetla informacje wyjściowe komputera. Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku. Zapoznanie z notebookiem Acer - 25

26 # Ikona Element Opis 4 Czytnik karty SD Akceptuje jedną kartę Secure Digital (SD lub SDHC). Uwaga: Aby wyjąć/zainstalować kartę, wciśnij ją delikatnie. Wskaźnik zasilania Wskazuje stan zasilania komputera. 5 Wskaźnik akumulatora Wskaźnik dysku twardego Wskaźnik komunikacji Wskazuje stan akumulatora komputera. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem podczas podłączenia. Świeci, gdy działa dysk twardy. Wskazuje stan połączenia bezprzewodowego komputera z urządzeniem Zapoznanie z notebookiem Acer

27 Widok klawiatury # Ikona Element Opis 1 Służy do włączania i wyłączania Przycisk zasilania komputera. 2 Klawiatura Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. Zobacz "Używanie klawiatury" na stronie Touchpad Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka komputerowa. Zapoznanie z notebookiem Acer - 27

28 # Ikona Element Opis 4 Przyciski kliknięć (lewy i prawy) Widok z lewej strony Naciskanie lewej i prawej strony przycisku powoduje działanie jak naciskanie przycisków wyboru lewo/prawo # Ikona Element Opis 1 2 Gniazdo blokady Kensington Port zewnętrznego wyświetlacza (VGA) Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy. Służy do przyłączania urządzenia wyświetlającego (np. zewnętrzny monitor, projektor LCD) Zapoznanie z notebookiem Acer

29 # Ikona Element Opis 3 Port Ethernet (RJ-45) 4 Port HDMI Służy do przyłączania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/ Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości. 5 Port USB Służy do podłączania urządzeń USB. 6 Gniazdo słuchawek/głośnika Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem. Informacje dotyczące interfejsu USB 3.0 Porty zgodne z USB 3.0 są niebieskie. Zgodność z USB 3.0 oraz wcześniejszymi urządzeniami. W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.0. Obsługuje specyfikację USB 3.0 (SuperSpeed USB). Zapoznanie z notebookiem Acer - 29

30 Widok z prawej Uwaga: Zależne od konfiguracji dany system może nie być wyposażony w napęd dysków optycznych (napęd CD/DVD). # Ikona Element Opis 1 Porty USB Służy do podłączania urządzeń USB. 2 Napęd optyczny Wskaźnik dostępu do dysku optycznego Przycisk wysuwania napędu optycznego Otwór wysuwania awaryjnego Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD. Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny. Wyrzuca dysk optyczny z napędu. Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Wsuń ostrożnie wyprostowany spinacz do papieru do otworu i wysuń tacę napędu optycznego. 6 Gniazdo zasilania Gniazdo zasilacza Zapoznanie z notebookiem Acer

31 Widok od strony podstawy # Ikona Element Opis 1 Blokada baterii Umożliwia zwolnienie i wyjęcie baterii. Włóż odpowiednie narzędzi i przesuń, aby zwolnić. 2 Przegroda na pamięć Komora dysku twardego Mieści główną pamięć komputera. Zawiera dysk twardy komputera. 3 Zapoznanie z notebookiem Acer - 31

32 # Ikona Element Opis 3 Głośniki 4 Otwory wentylacyjne oraz wentylator Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku. Umożliwiają chłodzenie komputera. Nie wolno zakrywać ani blokować otworów. 5 Wnęka na baterię Przechowuje baterię komputera. Uwaga: W przypadku modeli z procesorem AMD i pojedynczym modułem pamięci: Jeśli moduł pamięci jest wymieniany, nowy moduł należy umieścić w tym samym gnieździe, co zastępowany moduł Zapoznanie z notebookiem Acer

33 Używanie klawiatury Klawiatura posiada pełnowymiarowe klawisze i blok klawiszy numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows, klawisze funkcyjne oraz specjalne. Klawisze blokad i blok klawiszy numerycznych Klawiatura jest wyposażona w 3 klawisze blokad, których funkcje można włączać i wyłączać. Klawisz blokady Caps Lock NumLk Scr Lk (<Fn> + <F12>) Opis Kiedy włączona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne będą pisane dużą literą. Kiedy włączona jest funkcja Num Lock, blok klawiszy działa w trybie numerycznym. Klawisze działają jak klawisze kalkulatora (zawierają operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy dużej ilości wprowadzanych danych liczbowych. Kiedy włączona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa się o jedną linię w górę lub w dół, przy naciśnięciu odpowiednio strzałki w górę lub w dół. Scr Lk nie działa z niektórymi aplikacjami. Używanie klawiatury - 33

34 Klawisze skrótów Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności. Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu. Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis <Fn> + <F3> Tryb Samolot Włącza/wyłącza urządzenia sieciowe komputera. (Urządzenia sieciowe różnią się w zależności od konfiguracji.) <Fn> + <F4> Wstrzymanie Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie. <Fn> + <F5> <Fn> + <F6> 34 - Używanie klawiatury Przełączenie wyświetlania Wyłączanie ekranu Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba. Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.

35 Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Przełączenie touchpada Przełączanie głośnika <Fn> + <F12> Scr Lk Scr Lk <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + <Home> <Fn> + <Pg Up> Zwiększenie jasności Zmniejszenie jasności Zwiększenie głośności Zmniejszenie głośności Odtwórz/ Wstrzymaj Zatrzymaj Służy do włączania i wyłączania wbudowanego touchpada. Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników. Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji przewijania ekranu strzałkami. Zwiększa jasność ekranu. Zmniejsza jasność ekranu. Zwiększa głośność dźwięku. Zmniejsza głośność dźwięku. Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego. Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego. Używanie klawiatury - 35

36 Klawisz skrótu Ikona Funkcja Opis <Fn> + <Pg Dn> Wstecz Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego. <Fn> + <End> Dalej Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego. klawisze Windows Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla systemu Windows. Klawisz Opis Klawisz z logo Windows Klawisz aplikacji Naciśnięcie tylko tego przycisku powoduje powrót do ekranu Start. Użycie tego klawisza z innymi klawiszami udostępnia także różne inne funkcje. Zapoznaj się z sekcją Pomoc systemu Windows. Naciśnięcie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknięcie prawym przyciskiem myszki; otwiera menu kontekstowe aplikacji Używanie klawiatury

37 Touchpad Podstawowe informacje o obsłudze touchpada Przy użyciu touchpada można sterować strzałką (lub kursorem ) na ekranie. Kursor na ekranie będzie podążał za ruchem palca przesuwanego po touchpadzie. Naciskaj znajdujące się poniżej touchpada przyciski w lewo i w prawo, aby uruchomić funkcję zaznaczenia i wykonania. Te dwa obszary mają podobne działanie do lewego i prawego przycisku myszki. Stuknięcie touchpada ma taki sam skutek, jak kliknięcie lewym przyciskiem myszki. Uwaga: Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie, tym lepsza jest reakcja. Należy dbać o to, aby touchpad i palce były suche i czyste. Kursor jest sterowany za pomocą kilku podstawowych gestów: Przeciągnięcie jednym palcem: Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor. Stuknięcie jednym palcem: Llekko stuknij powierzchnię touchpada palcem, aby kliknąć, co spowoduje wybór lub uruchomienie danego elementu. Szybko powtórz stuknięcie, aby wykonać dwukrotne stuknięcie lub dwukrotne kliknięcie. Przeciągnij: Naciśnij i przytrzymaj lewą stronę przycisku wyboru lub stuknij dwukrotnie gdziekolwiek na powierzchni dotykowej, a następnie przeciągnij drugim palcem po touchpadzie, aby wybrać wszystkie elementy w obszarze. Touchpad - 37

38 Gesty touchpada System operacyjny Windows 8 i wiele aplikacji obsługuje gesty touchpada z wykorzystaniem jednego lub więcej palców. Uwaga: Obsługa gestów touchpada zależy od aktywnej aplikacji. Umożliwia to sterowanie aplikacjami za pomocą kilku prostych gestów, na przykład: Przeciągnięcie do wewnątrz od krawędzi: Dostęp do narzędzi systemu Windows przez przeciągnięcie do środka touchpada od prawej, górnej lub lewej strony. Przeciągnięcie do wewnątrz od prawej krawędzi: Przełącza panele. Przeciągnięcie do wewnątrz od górnej krawędzi: Przełącza polecenia aplikacji. Przeciągnięcie do wewnątrz od lewej krawędzi: Przełącza do poprzedniej aplikacji. Przeciągnięcie dwoma palcami: Możesz szybko przewijać strony internetowe, dokumenty lub listy odtwarzania przez umieszczenie dwóch palców na touchpadzie i przeciągnięcie ich w dowolnym kierunku. Ściąganie lub rozsuwanie dwóch palców: Umożliwia zmniejszenie lub powiększenie zdjęć, map i dokumentów przy pomocy prostego gestu z użyciem kciuka i palca Touchpad

39 Odzyskiwanie Jeśli podczas korzystania z komputera wystąpią problemy, a sekcja często zadawanych pytań (patrz strona 88) nie pomaga, istnieje możliwość przywrócenia wcześniejszych ustawień komputera, tzn. powrotu do poprzedniego stanu. Sekcja ta opisuje narzędzia odzyskiwania dostępne na komputerze. Acer zapewnia system Acer Recovery Management, umożliwiający tworzenie kopii do odtwarzania systemu, kopii sterowników i aplikacji, oraz opcje uruchamiania procesu odzyskiwania, czy to przy użyciu narzędzi Windows, czy też kopii do odtwarzania systemu. Uwaga: Aplikacja Acer Recovery Management jest dostępna tylko w przypadku wstępnie zainstalowanych systemów Windows. Ważne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie Kopii zapasowej przywracania systemu Windows oraz Kopii zapasowej sterowników i aplikacji. W określonych przypadkach całkowite odzyskanie systemu będzie wymagało utworzenia kopii zapasowej przywracania USB. Odzyskiwanie - 39

40 Tworzenie kopii zapasowych przywracania Aby dokonać ponownej instalacji przy użyciu napędu USB, należy najpierw utworzyć kopię zapasową przywracania. Kopia zapasowa przywracania obejmuje całą oryginalną zawartość dysku twardego komputera, w tym system Windows i całe fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki. Spowoduje to przywrócenie komputera do stanu fabrycznego, pozwalając zachować wszystkie ustawienia i dane osobiste. Uwaga: Ponieważ tworzenie kopii zapasowej odzyskiwania wymaga co najmniej 16 GB pamięci po sformatowaniu, zalecane jest korzystanie z napędu USB o pojemności co najmniej 32 GB. 1. W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji Odzyskiwanie

41 2. Kliknij pozycję Utwórz kopię zapasową ustawień fabrycznych. Zostanie otwarte okno Dysk odzyskiwania. Upewnij się, że wybrana została opcja Kopiuj zawartość z przywracanej partycji do napędu przywracania. Zapewni to najpełniejszą i najbezpieczniejszą kopię zapasową przywracania. Odzyskiwanie - 41

42 3. Podłącz napęd USB, a następnie kliknij Dalej. Ponieważ tworzenie kopii zapasowej odzyskiwania wymaga co najmniej 16 GB pamięci po sformatowaniu, zalecane jest korzystanie z napędu USB o pojemności co najmniej 32 GB. 4. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces. 6. Po utworzeniu kopii zapasowej przywracania można usunąć dane przywracania znajdujące się na komputerze. Po usunięciu tych danych poprzedni stan komputera można przywrócić wyłącznie przy użyciu kopii zapasowej przywracania USB. W przypadku utraty lub wyczyszczenia napędu USB przywrócenie poprzedniego stanu komputera będzie niemożliwe Odzyskiwanie

43 7. Odłącz napęd USB i oznacz go wyraźnie. Ważne: Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. Kopia zapasowa przywracania systemu Windows. Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz. Tworzenie kopii zapasowych sterowników i aplikacji Aby utworzyć kopie zapasowe sterowników i aplikacji zawierające fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki wymagane przez komputer, można użyć napędu USB lub, jeśli w danym komputerze zainstalowana jest nagrywarka DVD, jedną lub kilka pustych płyt DVD z możliwością nagrywania. Odzyskiwanie - 43

44 1. W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji. 2. Kliknij opcję Utwórz kopię zapasową sterowników i aplikacji. Podłącz napęd USB lub włóż pustą płytę DVD do napędu optycznego, a następnie kliknij przycisk Dalej Odzyskiwanie

45 W przypadku użycia napędu USB upewnij się najpierw, że ma on wystarczającą pojemność. Jeśli korzystasz z płyt DVD, zostanie pokazana również informacja na temat liczby płyt potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej. Upewnij się, że dysponujesz wymaganą liczbą identycznych, pustych płyt. Odzyskiwanie - 45

46 3. Kliknij pozycję Uruchom, aby skopiować pliki. Na ekranie będzie widoczny postęp tworzenia kopii zapasowych. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć proces: W przypadku korzystania z płyt optycznych napęd będzie wysuwał każdą kolejną płytę po jej nagraniu. Wyjmij dysk z napędu i oznacz go niezmywalnym markerem. Jeżeli potrzebnych jest kilka dysków, włóż kolejny dysk, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, a następnie kliknij OK. Kontynuuj aż do zakończenia procesu. W przypadku użycia napędu USB odłącz go i oznacz wyraźnie. Ważne: Oznacz każdą z kopii unikalnym opisem, np. Kopia zapasowa przywracania aplikacji/sterowników. Pamiętaj, aby kopie zapasowe przechowywać w bezpiecznym miejscu, o którym nie zapomnisz. Odzyskiwanie systemu Aby przywrócić system: 1. Dokonaj niewielkich poprawek. Jeśli tylko jeden lub dwa elementy oprogramowania lub osprzętu przestały działać prawidłowo, problem można rozwiązać instalując ponownie oprogramowanie lub sterowniki urządzenia. Aby przywrócić zainstalowane fabrycznie oprogramowanie i sterowniki, patrz "Ponowna instalacja sterowników i aplikacji" na stronie Odzyskiwanie

47 Aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownej instalacji oprogramowania lub sterowników niezainstalowanych fabrycznie, zapoznaj się z dokumentacją produktu lub stroną obsługi. 2. Przywróć poprzednie ustawienia systemu. Jeśli ponowna instalacja oprogramowania lub sterowników nie pomoże, problem można rozwiązać przywracając poprzedni stan systemu, w którym wszystko działało prawidłowo. Instrukcje dostępne są w części "Powrót do przechwyconego poprzedniego ekranu systemu" na stronie Zresetuj system operacyjny. Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu i chcesz zresetować system jednak zachować dane użytkownika, patrz "Przywracanie fabrycznych ustawień systemu" na stronie Przywróć fabryczne ustawienia systemu. Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu i chcesz przywrócić fabryczne ustawienia systemu, patrz "Przywracanie fabrycznych ustawień systemu" na stronie 52. Ponowna instalacja sterowników i aplikacji W celu rozwiązania występującego problemu może wystąpić konieczność ponownej instalacji aplikacji i sterowników urządzenia zainstalowanych na komputerze fabrycznie. Ponownej instalacji można dokonać używając z dysku twardego lub utworzonej kopii zapasowej. Odzyskiwanie - 47

48 Inne aplikacje aby ponownie zainstalować oprogramowanie, które nie było fabrycznie zainstalowane na komputerze, należy zastosować się do instrukcji instalacji oprogramowania. Nowe sterowniki urządzenia aby ponownie zainstalować sterowniki urządzenia, które nie były zainstalowane fabrycznie na komputerze, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem. W przypadku ponownej instalacji za pomocą systemu Windows, gdy informacje na temat przywracania przechowywane są na komputerze: W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji. Kliknij opcję Zainstaluj ponownie sterowniki lub aplikacje Odzyskiwanie

49 Powinna zostać wyświetlona sekcja Zawartość aplikacji Acer Centrum zasobów. Kliknij ikonę Instaluj dla pozycji, którą chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Powtórz ten krok dla każdej pozycji, którą chcesz zainstalować ponownie. W przypadku ponownej instalacji przy użyciu Kopii zapasowej sterowników i aplikacji na płycie DVD lub napędzie USB: 1. Włóż Kopię zapasową sterowników i aplikacji na napędu dysku lub podłącz ją do wolnego portu USB. W przypadku włożenia płyty DVD należy odczekać na uruchomienie aplikacji Acer Centrum zasobów. Odzyskiwanie - 49

50 Jeśli aplikacja Acer Centrum zasobów nie zostanie uruchomiona automatycznie, naciśnij klawisz Windows + <E>, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu optycznego. W przypadku korzystania z napędu USB naciśnij klawisz Windows + <E>, a następnie kliknij dwukrotnie napęd, na którym zapisana jest kopia zapasowa. Kliknij dwukrotnie pozycję ResourceCenter. 2. Powinna zostać wyświetlona sekcja Zawartość aplikacji Acer Centrum zasobów. 3. Kliknij ikonę Instaluj dla pozycji, którą chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Powtórz ten krok dla każdej pozycji, którą chcesz zainstalować ponownie Odzyskiwanie

51 Powrót do przechwyconego poprzedniego ekranu systemu Funkcja Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapamiętuje ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W przypadku większości trudnych do rozwiązania problemów z oprogramowaniem można powrócić do jednego takich punktów przywracania i ponownie uruchomić system. System Windows automatycznie tworzy dodatkowy punkt przywracania każdego dnia i przy każdej instalacji oprogramowania lub sterowników urządzenia. Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z funkcji Przywracanie systemu Microsoft, wpisz słowo Pomoc w menu Start, a następnie kliknij pozycję Pomoc i obsługa techniczna na liście aplikacji. Wpisz frazę przywracanie systemu Windows w polu Wyszukaj w Pomocy, a następnie naciśnij przycisk Enter. Powrót do punktu przywracania 1. W menu Start wpisz frazę Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania na liście aplikacji. 2. Kliknij pozycje System i zabezpieczenia > Centrum akcji, a następnie kliknij opcję Odzyskiwanie w dolnej części okna. 3. Kliknij polecenie Otwórz przywracanie systemu, a następnie przycisk Dalej. 4. Kliknij ostatni punkt przywracania (z czasu, w którym system działał prawidłowo), kliknij przycisk Dalej, a następnie przycisk Zakończ. Odzyskiwanie - 51

52 5. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia; kliknij opcję Tak. System zostanie przywrócony przy użyciu określonego punktu przywracania. Proces ten może potrwać kilka minut i po jego zakończeniu komputer może zostać ponownie uruchomiony. Przywracanie fabrycznych ustawień systemu W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, których nie można rozwiązać przy użyciu innych metod, konieczne może być ponowne zainstalowanie całego systemu, aby przywrócić jego ustawienia fabryczne. Ustawienia można przywrócić używając z dysku twardego lub utworzonej kopii zapasowej przywracania. Jeśli wciąż możesz uruchomić system Windows i partycja przywracania nie została usunięta, patrz "Przywracanie z systemu Windows" na stronie 52. Jeśli uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe, oryginalny twardy dysk został całkowicie sformatowany lub zainstalowano zastępczy dysk twardy, patrz "Przywracanie z kopii zapasowych przywracania" na stronie 57. Przywracanie z systemu Windows Uruchom aplikację Acer Recovery Management: W menu Start wpisz słowo Recovery, a następnie kliknij pozycję Acer Recovery Management na liście aplikacji Odzyskiwanie

53 Dostępne są dwie opcje: Przywracanie ustawień fabrycznych (Zresetowanie komputera) lub Przywracanie spersonalizowane (Odświeżenie komputera). Funkcja Przywracanie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane z dysku twardego, a następnie instaluje ponownie system Windows i wszystkie programy oraz sterowniki, które były fabrycznie zainstalowane w systemie. Jeśli masz dostęp do ważnych plików na dysku twardym, utwórz teraz ich kopię zapasową. Zobacz "Przywróć ustawienia fabryczne przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management" na stronie 54. Funkcja Przywracanie spersonalizowane podejmuje próbę zachowania plików (danych) użytkownika, ale oprogramowanie i sterowniki są instalowane od nowa. Wszelkie oprogramowanie zainstalowane po zakupie komputera zostanie usunięte (z wyjątkiem oprogramowania zainstalowanego ze Sklepu Windows). Zobacz "Przywracanie spersonalizowane przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management" na stronie 56. Odzyskiwanie - 53

54 Przywróć ustawienia fabryczne przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management 1. Kliknij pozycję Przywróć ustawienia fabryczne. Ostrzeżenie: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich plików zapisanych na twardym dysku. 2. Zostanie otwarte okno Zresetuj komputer. Ilustracje są przykładowe Odzyskiwanie

55 3. Kliknij opcję Dalej, a następnie wybierz sposób usunięcia plików: a. Opcja Usuń tylko pliki spowoduje szybkie usunięcie wszystkich plików przed przywróceniem stanu komputera, co trwa około 30 minut. b. Opcja Wyczyść cały napęd spowoduje całkowite wyczyszczenie napędu po usunięciu wszystkich plików. Po przywróceniu systemu pliki więc nie będą już widoczne. Czyszczenie napędu trwa znacznie dłużej, do 5 godzin, jednak jest dużo bezpieczniejsze, ponieważ stare pliki są całkowicie usuwane. 4. Kliknij opcję Zresetuj. 5. Proces przywracania rozpoczyna się od ponownego uruchomienia komputera, a następnie pliki są kopiowane na twardy dysk. 6. Po zakończeniu procesu odzyskiwania można rozpocząć korzystanie z komputera, powtarzając czynności procesu pierwszego uruchamiania. Przywracanie z dysku twardego podczas uruchamiania 1. Włącz komputer i naciśnij klawisze <Alt> + <F10> podczas rozruchu. Zostawanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór układu klawiatury. 2. Dostępne jest kilka opcji. Kliknij Rozwiązywanie problemów. 3. Kliknij polecenie Odśwież komputer lub Resetowanie ustawień do stanu początkowego. Odzyskiwanie - 55

56 Uwaga: Polecenie Odśwież komputer umożliwia przywrócenie komputera do fabrycznych ustawień domyślnych bez zmieniania plików. Polecenie Resetowanie ustawień do stanu początkowego powoduje usunięcie wszystkich plików i zresetowanie komputera do ustawień fabrycznych. 4. Kliknij Dalej. Proces ten zajmie kilka minut. Przywracanie spersonalizowane przy użyciu aplikacji Acer Recovery Management 1. Kliknij opcję Przywracanie spersonalizowane (zachowaj dane użytkownika) Odzyskiwanie

57 2. Zostanie otwarte okno Odśwież komputer. 3. Kliknij przycisk Dalej, a następnie Odśwież. 4. Proces przywracania rozpoczyna się od ponownego uruchomienia komputera, a następnie pliki są kopiowane na twardy dysk. Proces ten trwa około 30 minut. Przywracanie z kopii zapasowych przywracania Przywracanie z kopii zapasowych przywracania zapisanych na napędzie USB: 1. Odszukaj kopie zapasowe przywracania. 2. Jeśli komputer nie ma wbudowanej klawiatury, upewnij się, że klawiatura została podłączona do komputera. 3. Podłącz napęd USB i włącz komputer. 4. Jeśli Menu rozruchu F12 nie jest jeszcze włączone, należy je włączyć: a. Naciśnij <F2> podczas uruchamiania komputera. b. Naciskając klawisze strzałki w lewo lub strzałki w prawo, wybierz menu Main. Odzyskiwanie - 57

58 c. Naciskaj klawisz, aż zostanie wybrane F12 Boot Menu, naciśnij <F5>, aby zmienić to ustawienie na Enabled. d. Naciskając klawisze strzałki w lewo lub strzałki w prawo, wybierz menu Exit. e. W zależności od używanego przez komputer typu systemu BIOS, wybierz opcję Save Changes and Exit lub Exit Saving Changes, a następnie naciśnij przycisk Enter. Wybierz OK lub Yes, aby potwierdzić. f. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. 5. Podczas uruchamiania naciśnij <F12>, aby otworzyć menu rozruchu. Menu rozruchu umożliwia wybór urządzenia, od którego chcesz zacząć, wybierz napęd USB. a. Naciskając klawisze strzałek wybierz USB Device, a następnie naciśnij przycisk Enter. b. Zamiast normalnego procesu rozruchu system Windows uruchomi się z kopii zapasowej. 6. Wybierz typ klawiatury. 7. Wybierz opcję Troubleshoot, a następnie wybierz sposób przywracania systemu: a. Kliknij Advanced, a następnie System Restore, aby uruchomić funkcję Przywracanie systemu Microsoft:Funkcja Przywracanie systemu Microsoft od czasu do czasu zapamiętuje ustawienia systemu i zapisuje je jako punkty przywracania. W przypadku większości trudnych do rozwiązania problemów z oprogramowaniem można powrócić do jednego takich punktów przywracania i ponownie uruchomić system Odzyskiwanie

59 b. Kliknij opcję Reset your PC, aby uruchomić proces resetowania:funkcja Reset your PCusuwa wszystkie dane z dysku twardego, a następnie instaluje ponownie system Windows i wszystkie programy oraz sterowniki, które były fabrycznie zainstalowane w systemie. Jeśli masz dostęp do ważnych plików na dysku twardym, utwórz teraz ich kopię zapasową. Zobacz "Zresetuj komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania" na stronie 60. c. Kliknij opcję Refresh your PC, aby uruchomić proces odświeżania:funkcja Refresh your PC podejmuje próbę zachowania plików (danych) użytkownika, ale oprogramowanie i sterowniki są instalowane od nowa. Wszelkie oprogramowanie zainstalowane po zakupie komputera zostanie usunięte (z wyjątkiem oprogramowania zainstalowanego ze Sklepu Windows). Zobacz "Odśwież komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania" na stronie 61. Odzyskiwanie - 59

60 Zresetuj komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania Ostrzeżenie: Zresetowanie komputera spowoduje usunięcie wszystkich plików zapisanych na twardym dysku. 1. Zostanie otwarte okno Zresetuj komputer. Ilustracje są przykładowe. 2. Kliknij przycisk Dalej. 3. Wybierz system operacyjny, który chcesz przywrócić (zazwyczaj dostępna jest tylko jedna opcja). 4. Wybierz opcję zachowania wszelkich zmian na twardym dysku: a. Jeśli przywracana partycja lub partycja zmieniona w inny sposób na twardym dysku została usunięta i chcesz zachować te zmiany, wybierz opcję Nie. b. Aby całkowicie przywrócić ustawienia fabryczne komputera, wybierz opcję Tak. 5. Wybierz, w jaki sposób chcesz usunąć pliki: a. Opcja Usuń tylko pliki spowoduje szybkie usunięcie plików przed przywróceniem stanu komputera. Proces ten trwa około 30 minut Odzyskiwanie

61 b. Opcja Wyczyść cały napęd spowoduje całkowite wyczyszczenie napędu po usunięciu wszystkich plików. Po przywróceniu systemu pliki więc nie będą już widoczne. Czyszczenie napędu trwa znacznie dłużej, do 5 godzin, jednak jest dużo bezpieczniejsze, ponieważ stare pliki są całkowicie usuwane. 6. Kliknij opcję Zresetuj. 7. Po zakończeniu procesu odzyskiwania można rozpocząć korzystanie z komputera, powtarzając czynności procesu pierwszego uruchamiania. Odśwież komputer przy użyciu kopii zapasowej przywracania 1. Zostanie otwarte okno Odśwież komputer. 2. Kliknij Dalej. 3. Wybierz system operacyjny, który chcesz przywrócić (zazwyczaj dostępna jest tylko jedna opcja). 4. Kliknij przycisk Odśwież. 5. Proces przywracania rozpoczyna się od ponownego uruchomienia komputera, a następnie pliki są kopiowane na twardy dysk. Proces ten trwa około 30 minut. Odzyskiwanie - 61

62 Zarządzanie energią Komputer posiada wbudowany moduł zarządzania energią monitorujący aktywność systemu. Aktywność systemu odnosi się do wszelkiej aktywności angażującej jedno lub więcej następujących urządzeń: klawiatura, myszka, dysk twardy, urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, a także pamięć wideo. Jeżeli nie zostanie stwierdzona aktywność w ciągu określonego czasu, komputer zatrzymuje działanie niektórych lub wszystkich wymienionych urządzeń w celu oszczędzania energii. Wyłączanie szybkiego rozruchu Do przyspieszania uruchamiania w komputerze używana jest funkcja szybkiego rozruchu, która jednak powoduje zużycie niewielkiej ilości energii w celu sprawdzania występowania sygnału uruchamiania. Sprawdzanie powoduje powolne zużywanie energii akumulatora komputera. Aby zmniejszyć pobór energii przez komputer, a zatem jego wpływ na środowisko, wyłącz funkcję szybkiego rozruchu: Uwaga: Jeśli funkcja szybkiego rozruchu jest wyłączona, uruchomienie komputera z trybu uśpienia potrwa dłużej. Ponadto komputer nie zostanie uruchomiony w przypadku otrzymania polecenia uruchomienia przez sieć (funkcja Wake on LAN) Zarządzanie energią

63 1. Otwórz Pulpit. 2. Kliknij polecenie Opcje zasilania w obszarze powiadomień. 3. Wybierz polecenie Więcej opcji zasilania. 4. Wybierz Wybierz działanie przycisków zasilania. 5. Aby przejść do Ustawień zamykania, wybierz Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. Zarządzanie energią - 63

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Aspire V5-122P. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire V5-122P. Podręcznik użytkownika komputera Aspire V5-122P Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika komputera Aspire V5-122P Wydanie oryginalne: 04/2013 Usługa AcerCloud daje swobodę korzystania z

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii E725/E525. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii E725/E525. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii E725/E525 Skrócony poradnik Copyright 2009. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines E725/E525 Wydanie oryginalne: 02/2009 Firma

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Acer Aspire S Podręcznik użytkownika komputera

Acer Aspire S Podręcznik użytkownika komputera Acer Aspire S7-392 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika komputera Acer Aspire S7-392 Wydanie oryginalne: 03/2013 Usługa AcerCloud daje swobodę korzystania

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Aspire R7-571 / R7-572. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire R7-571 / R7-572. Podręcznik użytkownika komputera Aspire R7-571 / R7-572 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika komputera Aspire R7-571 / R7-572 Wydanie oryginalne: 03/2013 Usługa AcerCloud daje swobodę

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2010

Instrukcja obsługi Poznań 2010 Instrukcja obsługi Poznań 2010 TS8XDVDRW Przenośna nagrywarka CD/DVD Strona 2 Podłączanie nagrywarki 1. Podłącz małą końcówkę przewodu USB do portu Mini USB nagrywarki 2. Podłącz dużą końcówkę przewodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii E620. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii E620. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii E620 Skrócony poradnik Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines E620 Wydanie oryginalne: 08/2008 Firma oferuje

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB

Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Lokalizator, rejestrator GPS GT-750, 13 h, Czarny, Bluetooth, USB Nr produktu 000372738 Strona 1 z 5 Uwaga: Przeczytaj przed użyciem: - Globalny system pozycji (GPS) jest uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii D720/D520. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii D720/D520. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii D720/D520 Skrócony poradnik Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines D720/D520 Wydanie oryginalne: 08/2008 Firma

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii E720/E520. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii E720/E520. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii E720/E520 Skrócony poradnik Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines E720/E520 Wydanie oryginalne: 08/2008 Firma

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Dane techniczne ładowarki: Zakres napięć zasilania: 11-18 V Ładowarka przeznaczona do obsługi (ładowania bądź rozładowywania)

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire V13 Dotyczy: V3-331, V3-371 Ta zmiana: 05/2014 Zarejestruj się, aby uzyskać identyfikator Acer ID i włącz usługę Zdalne

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Komputer emachines Serii G620/G420. Skrócony poradnik

Komputer emachines Serii G620/G420. Skrócony poradnik Komputer emachines Serii G620/G420 Skrócony poradnik Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Skrócony poradnik komputera serii emachines G620/G420 Wydanie oryginalne: 08/2008 Firma

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: Aspire E5-574G / E5-574 / E5-573G / E5-573 / E5-552G / E5-552 / E5-532G / E5-532

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo