WPŁYW CZYNNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA DECYZJE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW CZYNNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA DECYZJE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORCÓW"

Transkrypt

1 WPŁYW CZYNNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA DECYZJE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORCÓW Autorzy: Anna Bauer Katarzyna Borkułak Karolina Główka Krzysztof Iwiński Michał Brodziak

2 ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU Istotą współczesnego marketingu jest stawianie konsumenta w centrum uwagi przedsiębiorstwa. Oznacza to dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez tworzenie takiego rodzaju zachowań marketingowych, które wytworzą wyższą wartość dla konsumenta, a tym samym przyniosą wymierne korzyści firmom w dłuższym okresie.

3 Działania marketingowe prowadzone przez firmę mogą zależeć nie tylko od preferencji klientów ale również od indywidualnych cech przedsiębiorców.

4 INDYWIDUALNE CECHY KLIENTÓW Na decyzje konsumentów wpływa wiele czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych pochodzących zarówno z otoczenia, jak i wynikające z uwarunkowań wewnętrznych konsumenta jako jednostki. Wszystkie te elementy tworzą zbiór czynników które bezustannie rozwijają się, wpływając przy tym na zmianę pozostałych czynników. W rezultacie elementy wpływające na decyzje konsumentów stanowią mieszankę wartości, preferencji, przekonań.

5 INDYWIDUALNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE KLIENTÓW: Czynniki kulturowe Czynniki społeczne Czynniki psychologiczne

6 CZYNNIKI KULTUROWE Konsumenci z różnych obszarów kulturowych zgłaszają podobne potrzeby oraz w podobny sposób starają się je zaspokoić. W rezultacie przedsiębiorstwa identyfikowały coraz więcej segmentów konsumentów globalnych, do których kierowana była oferta globalnych marek. Przykład: Dyrektor sprzedaży MTV Europe stwierdził w wywiadzie: Osiemnastolatek z Francji ma więcej wspólnego z innym osiemnastolatkiem z Niemiec niż ze swoimi własnymi rodzicami. Firma postrzega tych chłopców jako należących do jednej nacji Pamiętacie taką wodę jak Bonaqua? Teraz tą samą wodę możecie spotkać na półkach pod nazwą Kropla Beskidu. Producenci zmienili nazwę z racji tego, że Polacy wolą stawiać na polsko brzmiące produkty, a poza tym nazwa wiąże się z źródlaną czystością gór.

7 CZYNNIKI SPOŁECZNE Konsumenci są wrażliwi na działanie efektu pokazowego, który z jednej strony pozwala poczuć się częścią określonej grupy odniesienia, z drugiej umożliwia wyróżnienie się i zaakcentowanie własnej indywidualności. Dzieje się to przez konsumpcję produktów określonych marek jak również przez robienie zakupów w określonych miejscach i okolicznościach. Przykład: W latach 70 ubiegłego wieku na piękne nowoczesne samochody takie jak np. Mercedes mogli pozwolić sobie tylko ludzie naprawdę zamożni. Klasa robotnicza nie mogła pozwolić sobie na żadne auto. W dzisiejszych czasach ta różnica się zaciera. Nawet ludzie średnio zamożni mogą pozwolić sobie na samochód z wyższej półki. Hasło zastaw się a postaw się ma tutaj kluczowe znaczenie.

8 CZYNNIKI SPOŁECZNO- KULTUROWE Na zespół czynników społeczno-kulturowych składa się kultura, subkultura, klasa społeczna, grupa odniesienia, rodzina, rola i status itp. Wpływ kultury przejawia się zwykle w: preferencjach w zakresie użytkowania poszczególnych dóbr i usług, odrębności zwyczajów nabywczych, zróżnicowaniu środków promocji w poszczególnych kręgach kulturowych.

9 CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE Wyniki badań z ostatnich lat wskazują, że wartości uznane za tradycyjne: rodzina, zwyczaje, gotowość do poświęceń i hojność mieszają się z wartościami nowymi, takimi jak: efektywność, komfort materialny, samorealizacja, indywidualizm i zdrowie. Przykład: Ludzie rezygnują z niedzielnego rodzinnego obiadu na rzecz zakupów i zjedzenia szybkiego posiłku w McDonald sie.

10 INDYWIDUALNE CECHY PRZEDSIĘBIORCÓW

11 PRZEDSIĘBIORCA RODZINNY Zatrudnienie członków rodziny przynosi następujące korzyści: Większe zaufanie wobec pracowników Większe poświęcenia pracowników na rzecz firmy Większa elastyczność w stosunku do potrzeb swoich klientów Długowieczność firm Firmy kierowane przez rodzinnych przedsiębiorców najczęściej kreowane są jako firmy z tradycjami, szanujące kulturę, patriotyczne, o ciepłym wizerunku Przykład: Zbigniew Grycan jest właścicielem firmy "Grycan - lody od pokoleń", która specjalizuje się w produkcji lodów, opierając się na doświadczeniach trzech pokoleń.

12 PRZEDSIĘBIORCA PROEKOLOGICZNY 1/2 Koncepcja 4R: reduce, reuse, recycle, repair wynikająca z art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Reduce odnosi się do redukcji liczby opakowań i odpadów w procesie produkcyjnym; reuse oznacza możliwość wykorzystania w produkcji surowców przetworzonych oraz wielokrotne użycie produktów, np. jako surowców wtórnych; recycle to możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie; repair wydłużenia cyklu życia produktu przez jego opłacalną naprawę. Przykład: Firma Żywiec Zdrój razem z Fundacją Nasza Ziemia i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych realizuje program, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcanie Polaków do sadzenia drzew i ochrony środowiska naturalnego.

13 PRZEDSIĘBIORCA PROEKOLOGICZNY 2/2 Zadania podejmowane przez proekologicznych przedsiębiorców: włączanie się w działania proekologiczne przez dotacje i sponsoring, raporty z działalności przedsiębiorstwa opracowane przez podmioty zewnętrzne z branży ochrony środowiska, własne raporty i oświadczenia, prowadzenie wykładów i seminariów o tematyce proekologicznej, organizowanie wycieczek, wystaw, konkursów dotyczących ochrony środowiska, współpracę z innymi firmami, organizacjami i instytucjami ekologicznymi, proekologiczne zarządzanie personelem (szkolenia, doradztwo, zatrudnianie specjalistów do spraw ochrony środowiska), budowanie przez firmę proekologicznych budynków wykonanych z materiałów przyjaznych dla środowiska, odpowiednią lokalizację umożliwiającą korzystanie z tych środków komunikacji, które są najmniej uciążliwe dla środowiska. segregacja odpadów poprodukcyjnych

14 PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY 1/2 W artykule Ryszarda Praszkiera i Andrzeja Nowaka, za Williamem Draytonem, został zdefiniowany nasypujący zestaw cech przedsiębiorcy społecznego: posiadanie nowatorskiej idei, służącej rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych; kreatywna osobowość; przedsiębiorczość jako cecha osobowości; posiadanie dalekosiężnej wizji strategicznej, o zasięgu oddziaływania co najmniej w skali kraju; wysokie walory etyczne. Muhammad Yunus jest założycielem Grameen Bank, bangladeskiego banku specjalizującego się w udzielaniu mikrokredytów, czyli kredytów przeznaczonych dla ludzi, którym wystarczy niewiele pieniędzy, by rozwinąć jakikolwiek interes.. Za swoją działalność Yunus został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.

15 PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY 2/2 Osiem prawdopodobnych cech przedsiębiorcy społecznego: wewnętrzne umiejscowienie kontroli, osobowość autoteliczna, wysoki poziom samo-determinacji; średnio nasilona tendencja do podejmowania ryzyka; wysoki poziom zaufania (niski poziom mizantropii); wyczuwanie potrzeb społeczności, wyczucie homeostazy społecznej (chodzi tu nie tyle o empatię jednostkową, ile o specyficzny radar społeczny); brak poczucia osamotnienia, duża sieć wsparcia społecznego (znaczący osobisty kapitał społeczny); wysoki poziom optymizmu; wysokie kompetencje społeczne, umiejętność współpracy; zinternalizowany system symboliczny, umiejętność symbolicznego odzwierciedlenia potrzeb i dynamiki zmian społecznych.

16 BIBLIOGRAFIA: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, (red) J. Mazur, Difin, Warszawa Stanisław Paniczko Arkadiusz Niedźwiecki, "Elementy ekomarketingu, kreowanie i wzmacnianie proekologicznego wizerunku przedsiębiorstw" Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku Artykuł Ryszard Praszkier "Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych" - Trzeci Sektor, Wyd. Fundacja Instytut Spraw Społecznych, nr 4/jesień 2005/zima 2006

17

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA Uczestnicy konferencji 1) Babicz-Zielińska Ewa,, Jeżewska-Zychowicz Marzena, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wpływ czynników środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku spis treści Wprowadzenie: Mirella Panek-Owsiańska 2 Konsument jako aktywny interesariusz firmy 2 Dlaczego firma edukuje? 4 Strategia i realizacja 7

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative

design industries creative industries WZORNICTWO industries creative creative creative industries industries industries creative design creative industries creative creative industries WZORNICTWO industries creative Wykorzystaj jego potencjał, creative creative industries by tworzyć lepsze produkty i usługi industries industries

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo