Wspieranie Biznesu na rzecz Bioróżnorodności. Pilotażowy projekt Komisji Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie Biznesu na rzecz Bioróżnorodności. Pilotażowy projekt Komisji Europejskiej"

Transkrypt

1 Wspieranie Biznesu na rzecz Bioróżnorodności Pilotażowy projekt Komisji Europejskiej Zenon Tederko Biuro Przyrodniczej Pomocy Technicznej Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

2 Projekt finansowany przez KE, DG Środowisko Projekt realizowany przez Partnerów: RSPB, MME, OTOP, BSPB przy współpracy ECNC Komitet Sterujący Projektu: EBOiR, KE i EIB

3 LICZBA I STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE WG KLAS WIELKOŚCI W 2005 R małe; 3,0% średnie; 0,9% duże; 0,2% mikro; 96,3% Przedsiębiorstwa wg klas wielkości w 2005 r. Wyszczególnienie mikro Przedsiębiorstwa małe średnie duże Liczba przedsiębiorstw Przeciętna liczba zatrudnionych

4 DEFINICJA PRO-PRZYRODNICZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo w swym podstawowym zakresie działalności zależne od przyrody i poprzez swą działalność przyczyniające się do ochrony przyrody.

5 LICZBA I STRUKTURA PRO-PRZYRODNICZYCH MSP W POLSCE Małe (Small) = 6% Średnie (Medium) = 2% Mikro (Micro) = 92%

6 LICZBA I LOKALIZACJA PRO-PRZYRODNICZYCH MSP W POLSCE Ogrody bot -zoo, ochrona przyrody Gospodarowanie odpadami Działalność organizatorów turystyki Transport wodny śródlądowy Transport wodny przybrzeżny Miejsca krótkotrwałego zakwater. Pola kempingowe Schroniska turystyczne Wytwarzanie energii elektrycz. Produkcja mebli kuchennych Prod. mebli biurowych i sklep. Prod. krzeseł i mebli do siedzenia Produkcja olejków eterycznych Prod. leków i wyrobów farmaceut. Prod. chemikaliów organicznych Prod. barwników i pigmentów Wyroby z korka, słomy i wyplatanie Prod. pozost. wyrobów z drewna Prod. opakowań drewnianych Prod. wyrobów stolar. i ciesielskich Prod. forniru, płyt i sklejek Prod. wyrobów tartacznych Prod. wód mineral. i nap. Przetw. mleka i wyrób serów Usługi dla przetw. warzyw i Przetwórstwo owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie Wydobywanie gliny i kaolinu Wydobywanie żwiru i piasku Wydobywanie kamieni Wydobywanie torfu Chów i hodowla ryb Rybołówstwo śródlądowe Usługi dla leśnictwa Szkółkarstwo leśne Gospodarka leśna Gospodarka łowiecka Zagospodarowanie terenów zieleni Chów i hodowla zwierząt pozost. Chów i hodowla owiec, kóz, koni GM. WIEJSKIE GM. MIEJSKIE

7 LICZBA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRO-PRZYRODNICZYCH PRZEDSIBIORSTW Ogrody bot -zoo, obszary i obiekty Gospodarowanie odpadami Działalność organizatorów turystyki Transport wodny śródlądowy Transport wodny przybrzeżny Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe Schroniska turystyczne Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja mebli kuchennych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia Produkcja olejków eterycznych Produkcja leków i wyrobów farmaceut. Produkcja chemikaliów organicznych Produkcja barwników i pigmentów Wyrobów z korka, słomy i wyplatanie Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Produkcja opakowań drewnianych Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich Produkcja forniru, płyt i sklejek Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wód mineralnych i napojów Przetwórstwo mleka i wyrób serów Usługi dla przetwórstwem warzyw i owoców Przetwórstwo owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie ryb Wydobywanie gliny i kaolinu Wydobywanie żwiru i piasku Wydobywanie kamieni Wydobywanie torfu Chów i hodowla ryb Rybołówstwo śródlądowe Usługi dla leśnictwa Szkółkarstwo leśne Gospodarka leśna Gospodarka łowiecka Zagospodarowanie terenów zieleni Chów i hodowla zwierząt pozost. Chów i hodowla owiec, kóz, koni MIKRO MAŁE ŚREDNIE

8 STRUKTURA PRO-PRZYRODNICZYCH MSP WG KLAS WIELKOŚC Ogrody bot -zoo, obszary i obiekty Gospodarowanie odpadami Działalność organizatorów turystyki Transport wodny śródlądowy Transport wodny przybrzeżny Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe Schroniska turystyczne Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja mebli kuchennych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia Produkcja olejków eterycznych Produkcja leków i wyrobów farmaceut. Produkcja chemikaliów organicznych Produkcja barwników i pigmentów Wyrobów z korka, słomy i wyplatanie Produkcja pozostałych wyrobów z drewna Produkcja opakowań drewnianych Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich Produkcja forniru, płyt i sklejek Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wód mineralnych i napojów Przetwórstwo mleka i wyrób serów Usługi dla przetwórstwem warzyw i owoców Przetwórstwo owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie ryb Wydobywanie gliny i kaolinu Wydobywanie żwiru i piasku Wydobywanie kamieni Wydobywanie torfu Chów i hodowla ryb Rybołówstwo śródlądowe Usługi dla leśnictwa Szkółkarstwo leśne Gospodarka leśna Gospodarka łowiecka Zagospodarowanie terenów zieleni Chów i hodowla zwierząt pozost. Chów i hodowla owiec, kóz, koni MIKRO 0% 20% 40% MAŁE 60% 80% 100% ŚREDNIE

9 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚC NA CENNYCH PRZYRODNICZO OBSZARACH Ochrona bioróżnorodności w dużym stopniu regulowana jest instrumentami wspólnotowej polityki UE, ale bez wsparcia MSP Sieć N2000 postrzegana jest częściej jako problem niż szansa rozwoju ekonomicznego Bardzo niewiele zostało zrobione w zakresie wspierania MSP w procesie dostosowania się do wymogów gospodarki na obszarach Natura 2000

10 UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚC NA CENNYCH PRZYRODNICZO OBSZARACH Ochrona przyrody pozostaje w systemie nakazoworozdzielczym, brak rynku finansowania proprzyrodniczych projektów inwestycyjnych Konieczność poszukiwania rozwiązań na rzecz finansowania zarządzania zasobami przyrodniczymi, które nie będzie zależne tylko od instytucji publicznych i publicznych źródeł finansowania Ekologicznie uzasadnionych i komercyjnie opłacalnych rozwiązań należy poszukiwać dla MSP na obszarach Natura 2000 i zależnych od zasobów naturalnych

11 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚC NA CENNYCH PRZYRODNICZO OBSZARACH Brak praktycznej wiedzy po stronie MSP i sektora instytucji finansowych, co do możliwości rozwoju przedsiębiorstw na obszarach Natura 2000 i przyrodniczych uwarunkowań projektów inwestycyjnych Ignorowanie przez sektor bankowy niszy rynku MSP zależnych od zasobów naturalnych na cennych przyrodniczo terenach wiejskich Wysokie ryzyko inwestycji powodowane brakiem planów zarządzania dla obszarów Natura 2000 i planów ochrony dla innych obszarów chronionych

12 BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚC NA CENNYCH PRZYRODNICZO OBSZARACH Brak profesjonalnego doradztwa oraz metodycznych narzędzi do identyfikacji i oceny projektów komercyjnych inwestycji na obszarach Natura 2000 zapewniających pozytywne efekty, zarówno ekonomiczne jak i przyrodnicze Brak dostępu do źródeł finansowania i odpowiednich instrumentów finansowych oraz brak przyjaznych procedur dla MSP

13 RELACJE POMIĘDZY GOSPODARKĄ A PRZYRODĄ PRO-PRZYRODNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA USŁUGI DLA PRZYRODY ZASOBY I USŁUGI EKOSYSTEMÓW ŚRODOWISKO NATURALNE

14 FINANSOWANIE ROZWOJU PRO-PRZYRODNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GSOPODARCZE PRO-PRZYRODNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NIEKOMERCYNA KOMERCYJNA FINANSOWANIE PUBLICZNE KOMERCYJNE UE BUDŻET SAMORZ PRZEDS. W NATURZE PRZEDS. GOTÓWK BANKI KREDYT

15 CELE PROJEKTU WSPIERANIE BIZNESU NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI Utworzenie systemu doradztwa przyrodniczoekonomicznego Biura Przyrodniczej Pomocy Technicznej Utworzenie mechanizmu rzecz Bioróżnorodności finansowego Fundusz na Zainicjowanie tworzenia rynku inwestycji na rzecz bioróżnorodności

16 FUNDUSZ NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚC Fundusz o ograniczonym zasięgu geograficznym, dedykowany cennym przyrodniczo obszarom o znaczeniu europejskim, szczególnie Natura 2000 Fundusz o ograniczonym zasięgu podmiotowym, dedykowany pro-przyrodniczym MSP Fundusz inwestycyjny na pro-przyrodnicze komercyjne projekty spełniające cele ekonomiczne i przyrodnicze Fundusz wnosi komercyjny komponent do partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz bioróżnorodności

17 BIURO PRZYRODNICZEJ POMOCY TECHNICZNE Transfer wiedzy przyrodniczej do sektora instytucji finansowych w zakresie możliwości rozwoju przedsiębiorstw na obszarach Natura 2000 Profesjonalne doradztwo oraz certyfikacja komercyjnych projektów inwestycyjnych, efektywnych ekonomicznie jak i przyrodniczo Doradztwo w zakresie źródeł finansowania i instrumentów finansowych dostępnych dla MSP na obszarach wiejskich

18 CEL FUNDUSZU NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚC I BIURA PRZYRODNICZEJ POMOCY TECHNICZNE Wspieranie MSP na obszarach cennych przyrodniczo na rzecz: zapewnienie dobrego stanu środowiska naturalnego zwiększenia sukcesu ekonomicznego MSP i lokalnych społeczności

19 OPCJE CELU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO I BIURA POMOCY TECHNICZNE Zapobieganie zanikaniu działalności gospodarczej istotnej dla zachowania różnorodności biologicznej Dostosowanie istniejących form działalności gospodarczej do wymogów ochrony obszarów N2000 Nowe inwestycje pożądane ekonomicznie i przyrodniczo, wykorzystujące możliwości stwarzane przez Naturę 2000

20 KRYTERIA FUNDUSZU DLA PRO-PRZYRODNICZYCH PRZEDSIĘBIORSTW Przedsiębiorstwo spełnia wymogi definicji MSP Przedsiębiorstwo zlokalizowane na obszarze N2000 lub użytkuje zasoby zlokalizowane w N2000 Istnienie przedsiębiorstwa jest zależne od użytkowania zasobów naturalnych, szczególnie bioróżnorodności Pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną Dobra reputacja ekonomiczna oraz zdolność kredytowa

21 PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZEJ PRZEWIDZIANE DO KREDYTOWANIA Podstawowa produkcja surowców pierwotnych w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie oraz ich przetwórstwo Pozyskiwanie i przetwórstwo pierwotnych surowców naturalnych Urządzanie krajobrazu Gospodarka wodna Turystyka Odnawialne źródła energii

22 PERSPEKTYWY FINANSOWANIA PRO-PRZYRODNICZYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bieżąca Perspektywa Finansowa PO Innowacyjna Gospodarka PO Kapitał Ludzki Regionalne Programy Operacyjne PO Ryby PROW Europa 2020 Przyszła Perspektywa Finansowa UE Nowa Perspektywa Finansowa Programowanie i priorytety Rola głównych aktorów

23 KONKLUZJE Głównym adresatem programów wspierania B2N winny być MSP, szczególnie mikro przedsiębiorstwa Kluczowym komponentem przyszłego programu dla MSP jest: Transfer wiedzy przyrodniczej do sektora instytucji finansowych, przedsiębiorstw i sektora decyzyjnego Zapewnienie dedykowanego doradztwa przyrodniczoekonomicznego Utworzenie dedykowanego funduszu inwestycyjnego Kreowanie rynku inwestycji przyrodniczych Niezbędna pomoc dla MSP umożliwiająca dostęp i lepsze wykorzystanie funduszy Bieżącej Perspektywy Programowanie Nowej Perspektywy Finansowej wymaga określenia w odniesieniu do rozwoju społecznoekonomicznego sieci N2000 Odpowiedzialność za przyszłość MSP na obszarach N2000 należy do rządu, instytucji samorządowych i pozarządowych

24 Zenon Tederko Biuro Przyrodniczej Pomocy Technicznej Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża Marki k. Warszawy Tel. kom.: Tel.: Fax:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Zespół autorski Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Opis przyjętego modelu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym KSOW-26-12/ZP-MS/2012 Raport podsumowujący Zamawiający Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo