Evidence-Based Health Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Evidence-Based Health Care"

Transkrypt

1 4 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Pricing

2 Skład / DTP Maciej Dziadyk Druk / Printed by Centrum Druku GRAF

3 Kraków, 7-8 XII th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Pricing Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35

4 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Komitet Organizacyjny (LOC) / Local Organizing Committee (LOC) Jacek Siwiec Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego / Chairman of LOC Anna Bednarska Maciej Dziadyk Marcin Gąsiorowski Urszula Gogołowicz Katarzyna Katarzyńska Małgorzata Karp Anna Kordecka Karolina Kucia Magdalena Mrożek Agnieszka Nadzieja-Kozioł Radosław Rudź Komitet Naukowy (SPC) / ScientiÞc Program Committee (SPC) Jacek Ruszkowski Przewodniczący Komitetu Naukowego / Chairman of SPC Magdalena Władysiuk Vice-przewodniczący Komitetu Naukowego / Vice-Chairman of SPC Krzysztof Łanda Vice-przewodniczący Komitetu Naukowego / Vice-Chairman of SPC Robert Plisko Przemysław Ryś Kontakt / Contact CEESTAHC ul. Świętokrzyska 4/1, Kraków, POLAND tel. +48 (0) , fax +48 (0)

5 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Prelegenci / Experts Prof. Jack Dowie Emeritus Professor of Health Impact Analysis Public Health and Policy Dept London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK Prof. Michael Drummond Professor of Health Economics Centre for Health Economics, University of York, UK Prof. Bengt Jönsson Professor of Health Economics, Stockholm School of Economics, Sweden Prof. Gert van der Wilt Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA Radboud University Medical Centre Nijmegen, Nederlands Chris Henshall Pro Vice Chancellor for External Relations at the University of York, UK Prof. David Banta Professor Emeritus, University of Maastricht, Netherlands Alexandre Lemgruber Head of the OfÞce of Economic Evaluation of New Technologies, at the Brazilian Health Agency - ANVISA, Brazil Prof. Rod Taylor Associate Professor in Health Services Research & ScientiÞc Director of Peninsula Clinical Trials Unit, Peninsula Medical School, UK Rabia Kahveci President of Turkish Evidence Based Medicine Association, Turkey J. Jaime Caro President and Chief Executive OfÞcer, Senior Vice President, UBC, USA Joanna Mucha Member of Parliament, academic lecturer, Poland Wojciech Matusewicz Director, AHTAPol, Poland Prof. Zbigniew Szawarski Institute of Philosophy, University of Warsaw, Poland Prof. Jacek Ruszkowski Director of the Public Health Center, Kozminski University, Poland Jim Furniss Director, Global Market Access Strategy Bridgehead International Limited, Leicestershire, UK Prof. Pavel Vorobyev President of Russia Society for Pharmacoeconomics Research, Russia Zoltan Kalo CEO at Syreon Research Institute, Director of Health Economics Research Centre at Eötvös Loránd University, Hungary Dragana Atanasijevic Local Consultant for HTA Project Coordination Unit Ministry of Health of Serbia, Serbia Mitchell Sugarman Sr. Director of Health Economics, Policy and Payment, Medtronic, USA Jorge Wernli VP Global Pricing & Government Affairs at Vifor Pharma, Switzerland Anita Burrell Head, Health Economics & Reimbursement PVD, SanoÞ Aventis, France Erin Huntington Corporate Affairs Director Elli Lilly Europe, UK Oleg Borisenko Executive Director of Russia Society for Pharmacoeconomics Research, Russia Joanna Lis Manager of Health Economics Dept., SanoÞ- Aventis Group, Poland Krzysztof Łanda CEO of HTA Audit, Poland Precursor and promoter of EBM/HTA/EBHC in Poland. Author and co-author of numerous papers on methodology, guidelines and systemic studies. Initiator of education and training activities in the Þeld of Health Technology Assessment, including the EBHC Symposium. Magdalena Władysiuk Vice-president of HTA Consulting, Poland An expert in EBM, HTA and PhE; author of numerous training programs and research analyses in HTA. Katarzyna Bondaryk Hogan & Hartson, Poland 5

6 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC oraz Akademii Leona Koźmińskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w: IV Międzynarodowym Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. HTA & Pricing Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 7-8 grudnia 2009 roku w Auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizowane po raz czwarty Sympozjum EBHC jest wyjątkową inicjatywą edukacyjną dla uczestników z Polski oraz innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Daje uczestnikom możliwość spotkania z ekspertami z Polski, Europy i świata. Jest to również okazja do swobodnej wymiany poglądów z przedstawicielami ministerstw i funduszów zdrowia oraz reprezentantami europejskich środowisk medycznych i biznesowych. W roku ubiegłym mieliśmy przyjemność zorganizować w Krakowie III Sympozjum EBHC, które zaowocowało wymianą doświadczeń, nawiązaniem kontaktów i rozpoczęciem współpracy pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi środowiskami naukowymi. W roku 2008 odnotowaliśmy uczestnictwo ponad 300 specjalistów z zakresu EBM i HTA, decydentów, menadżerów oraz przedstawicieli świata nauki z kilkunastu krajów. Znaczącą grupę stanowili światowej sławy eksperci reprezentujący europejskie oraz międzynarodowe organizacje zajmujące się tematyką efektywności, opłacalności i jakości świadczeń medycznych. Przewodnim motywem tegorocznego Sympozjum EBHC jest pricing, czyli kształtowanie cen produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ustalanie cen stanowi ważny instrument polityki zdrowotnej państwa. Ladies and Gentlemen, On behalf of the organizers: CEESTAHC and the Kozminski University we heartily invite you to take part in: the 4th International Symposium Evidence-Based Health Care, titled HTA & Pricing The Symposium will take place on December 7th and 8th, 2009 in Krakow, at the Jagiellonian University Auditorium Maximum. The EBHC Symposium, organized for the fourth time, is a unique educational initiative for interested individuals from Poland and other countries of Central and Eastern Europe. Its participants have an opportunity to meet experts from Poland, Europe and the whole world. The Symposium provides also an opportunity to exchange opinions with representatives of ministries and public payers as well as those of European medical and business communities. In the last year we had the pleasure of organizing the 3rd EBHC Symposium in Krakow, which resulted in sharing of experience, establishing of new relations and further cooperation between scientists in Poland and worldwide. In 2008 our invitation was accepted by more than 300 specialists in the Þeld of EBM and HTA, decision-makers, managers and scientists from Europe and the USA. We noted among them a signiþcant number of worldwide recognized experts, representing European and international organizations engaged in problems of effectiveness, cost-effectiveness and quality of health care services. The keynote of this year s EBHC Symposium is pricing of medicinal products and medical devices. Pricing is an important element of the state health policy. 6

7 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Ewolucja systemów zdrowotnych w krajach wysokorozwiniętych zmierza w kierunku kontroli cen leków i wyrobów medycznych tak, aby wydatki miały racjonalny charakter. Przejrzystość regulacji cen produktów leczniczych, do której wprost odwołuje się dyrektywa Rady UE (89/105/EEC z dnia ) zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. W ramach IV Sympozjum omówione zostaną systemy ustalania cen refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zagadnienia wpływu aranżacji refundacyjnych na poziom cen, mechanizmy i techniki negocjacyjne, a także zasady oceny innowacyjności oparte na HTA. Tematyka mechanizmów pricing owych i umów podziału ryzyka zostanie przedstawiona przez wybitnych praktyków ze świata. Program naukowy Sympozjum zostanie zrealizowany w ciągu dwóch dni w ośmiu sesjach tematycznych. Przyjęta formuła Sympozjum zakłada czas na dyskusję z wybitnymi ekspertami zagranicznymi, co pozwoli uczestnikom na interakcję w szerszym zakresie niż ma to zwykle miejsce podczas tego typu konferencji. Komunikację ułatwi symultaniczne tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski i angielski. W imieniu wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w organizację Sympozjum serdecznie zachęcamy do udziału w tym ważnym dla ekonomiki zdrowia wydarzeniu. Evolution of health care systems in developed countries tends towards price control of medications and medicinal products in order to rationalize expenses. Transparent regulation of medicinal product prices, mentioned explicitly in the European Council directive (89/105/EEC from ) becomes a more and more recognized issue in countries of Central and Eastern Europe. During the 4th Symposium systems of pricing for reimbursed medicinal products and medical devices, problems related to reimbursement arrangements and its inßuence on prices, negotiation mechanisms and techniques as well as HTA-based principles of assessment of innovation will be discussed. Issues related to pricing mechanisms and risk sharing schemes will be presented by worldwide recognized experts. The scientiþc program of the Symposium will be presented over two days in eight thematic sessions. The form of Symposium assumes longer time for discussion with eminent experts, which will allow the participants to beneþt from their knowledge to a greater degree than is usual for this kind of meetings. Communication will be facilitated by simultaneous translation of all presentations into English and Polish. On behalf of all the persons and institutions engaged in organization of the Symposium we heartily invite you to take part in this event, so important for economic and medical environment. Łączymy wyrazy szacunku, Yours faithfully, prof. Jacek Ruszkowski Jacek Siwiec Przewodniczący Komitetu Naukowego Chairman of the ScientiÞc Committee Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Chairman of the Organizing Committee 7

8 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Poniedziałek, 7 grudnia 2009 / Monday, December 7 th, 2009 Prelegent Sesja / Session Temat wykładu / Lecture topic Expert Otwarcie Sympozjum / Opening of the Symposium: David Banta, Jacek Ruszkowski, Jacek Siwiec Jack Dowie (opening presentation): Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o złożone kryteria, jako prawdopodobna przyszłość HTA oraz podejmowania decyzji klinicznych / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making 1 Panel dyskusyjny Discussion panel Potrzeba dekalogu dla decydentów Need for decalogue for health care politician Przerwa na kawę / Coffee-break David Banta Jack Dowie Joanna Mucha Jorge Wernli Wojciech Matusewicz Zbigniew Szawarski Jacek Ruszkowski Krzysztof Łanda Czas* Timing* 65 min. 90 min. 25 min. 9:30 12:20 12:20 12:45 2 Umowy podziału ryzyka: cele, metody, negocjacje perspektywa publiczna / Risk sharing schemes: objectives, methods, negotiations public perspective HTA, kształtowanie cen i odpłatność za efekty HTA, Pricing and Pay for Performance Zakupy centralne produktów leczniczych. Podział ryzyk pomiędzy płatnika a Þrmę farmaceutyczną Central purchase procedures for medicinal products. Risk sharing between the payer and the pharmaceutical company Strategiczne kształtowanie cen leków w krajach Unii Europejskiej Strategic pricing of pharmaceuticals in the European Union Przerwa na lunch / Lunch-break Podział ryzyka: amerykański i europejski punkt widzenia / Risk Sharing: US vs European Perspectives Bengt Jönsson Katarzyna Bondaryk Zoltan Kalo Anita Burrell 25 min. 25 min. 25 min. 60 min. 30 min. 12:45 14:10 14:10 15:10 3 Wartość terapeutyczna leków i rola HTA w umowach podziału ryzyka Value of drug therapy and the role of HTA in risk sharing arrangements Ocena stosowania szczepionki przeciwko HPV (Cervarix) u kobiet w wieku lat. Czy negatywne decyzje refundacyjne można uzasadnić wobec opinii publicznej? / Appraisal of HPV vaccination (Cervarix) for girls/ young women aged yrs. Can negative reimbursement decisions be justiþed to the public? Cena innowacyjnego produktu leczniczego z perspektywy globalnego producenta farmaceutycznego The price of the innovative drug from the perspective of global pharma company Gert van der Wilt Erin Huntington 40 min. 30 min. 15:10 17:25 Wartość farmakoterapii i rola HTA w umowach podziału ryzyka / The value of drug therapy and the role of HTA in risk-sharing arrangements Jim Furniss 25 min. Spotkanie z ekspertami i uroczysta kolacja w Pałacu pod Baranami w Krakowie - Rynek Główny 27 (obok Ratusza) / Meet the Experts dinner-party at the Pałac pod Baranami - Rynek Główny 27 (Main Square 27, by the Town Hall Tower) 20:00 8 * w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included

9 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Wtorek, 8 grudnia 2009 / Tuesday, December 8 th, Sesja / Session Wartość terapeutyczna technologii nielekowych z perspektywy przemysłu / Value of nondrug technologies industry perspective Rozwój HTA w krajach Europy Centralnej i Wschodniej - ostatnie osiągnięcia i zmiany Developments of HTA in CEE countries Granice opłacalności w podejmowaniu decyzji refundacyjnych Cost-utility thresholds vs ef- Þciency frontier Refundacja warunkowa w ramach porozumień cenowych Managed entry schemes DeÞniowanie problemów decyzyjnych (APD) Scoping Temat wykładu / Lecture topic Ocena wyrobów medycznych jako wyzwanie dla HTA: punkt widzenia oceniającego / The HTA challenge of medical device assessment: The perspective of assessor Aspekty polityczne refundacji technologii nielekowych z perspektywy przemysłu / The Industry Perspective; Policy and Reimbursement for Non-Drug Technologies Przerwa na kawę / Coffee-break Wpływ farmakoekonomiki na kształtowanie cen w Rosji: doświadczenia i perspektywy / Impact of pharmacoeconomics on pricing in Russia: experience and perspective Znaczenie oceny nowego leku przy wprowadzaniu go na rynek w Rosji / Value of new drug assessment during market access in Russia HTA w krajach rozwijających się obciążenie czy konieczność? / HTA burden or need for developing economies Przepisy dotyczące kształtowania cen w Turcji i ich wpływ na refundację. Jaka jest potencjalna rola HTA? Pricing Regulations in Turkey, effects on reimbursement. What is the Potential Role for HTA? Rola HTA w regulacji cen nowych leków: doświadczenia brazylijskie / The role of HTA in the price regulation of new drugs: the Brazilian experience Przerwa na kawę / Coffee-break Właściwe miejsce wydajności wśród priorytetów opieki zdrowotnej / The proper role of efþciency in priority setting in health care QALY: zło konieczne? QALYs: a necessary evil? Przerwa na lunch / Lunch-break Umowy CED i inne metody podziału ryzyka: pomoc czy utrudnienie? / CED and other approaches to Managed Entry: help or hindrance? Studium wykonalności dla Agencji Cen ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz porozumień podziału ryzyka / Feasibility of Pricing Agency in a CEE country in handling Managed Entry Schemes Przerwa / Technical break DeÞniowanie problemów decyzyjnych w procesie oceny technologii medycznych: teoria i praktyka / Scoping in health technology assessment: theory and practice Bolesne doświadczenia z HTA bez wcześniejszej analizy problemu decyzyjnego wskazówki dla wytwórców raportów HTA / Painful lessons from stepping in the HTA path without prior scoping tips for HTA doers Zakończenie Sympozjum / Closure of the Symposium: Jacek Siwiec * w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included Prelegent Expert Rod Taylor Mitchell Sugarman Pavel Vorobyev Oleg Borisenko Dragana Atanasijevic Rabia Kahveci Alexandre Lemgruber J. Jaime Caro Michael Drummond Chris Henshall Magdalena Władysiuk Joanna Lis Krzysztof Łanda Czas* Timing* 30 min. 30 min. 10 min. 25 min. 25 min. 25 min. 25 min. 10 min. 35 min. 35 min. 60 min. 30 min. 20 min. 5 min. 35 min. 25 min. 5 min. 9:30 10:40 10:40 10:50 10:50 12:40 12:40 12:50 12:50 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 16:20 16:20 17:35 9

10

11 IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium EBHC HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Poniedziałek 7 grudnia 2009 Monday December 7 th, 2009 Sesja 1 / Session 1 Panel dyskusyjny: Potrzeba dekalogu dla decydentów Discussion panel: Need for decalogue for health care politician David Banta, Jack Dowie, Joanna Mucha, Jorge Wernli, Wojciech Matusewicz, Zbigniew Szawarski, Jacek Ruszkowski, Krzysztof Łanda Opis sesji / About the Session W tym roku panel dyskusyjny poświęcony będzie pożądanej postawie etycznej polityków podejmujących decyzje dotyczące ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia ma szczególne i bardzo silne oddziaływanie na społeczeństwo, ale też życie zwykłego szarego człowieka. Czy wobec tego wymagania wobec osób podejmujących decyzje dotyczące tej dziedziny nie powinny być wyższe? Może trzeba stworzyć coś na kształt dekalogu lub zbioru norm etycznych? Przewidujemy gorącą dyskusję między audytorium i zaproszonymi politykami oraz decydentami. This year discussion panel will raise questions concerning attitudes of health care politicians. Health care is a specially vulnerable area with tremendous impact on society and lives of individuals. If health care is so special in various aspects, maybe requirements from health care politicians and decision makers should be higher? Maybe could their attitudes be appraised due to a Decalogue or a special code of ethics? Should it be done up front and/or periodically? 11

12 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Temat wykładu / Lecture topic HTA Development in the USA US Congressional Office of Technology Assessment began HTA in 1975 Growing attention to HTA in US in various health programs Special interest in insurance coverage and HTA - Blue Cross/Blue Shield, Medicare program, Kaiser health plans Prelegent / Expert A Global Perspective on Health Technology Assessment David Banta 15 min. Early HTA in Europe Supported by the European Commission Sporadic HTA-related studies began in early 1980s, usually as part of health services research Study groups and workshops on HTA-related subjects began about 1985 Formation of National and Regional Public HTA Programs Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU) Early 1990s - France, Catalonia (Spain), United Kingdom Active countries by early 1990s included the Netherlands, Finland, Denmark, Switzerland 12

13 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII A Global Perspective on Health Technology Assessment EUR-ASSESS Program First concerted attempt to coordinate HTA in Europe (funded by European Commission) Active partners included Sweden, the Netherlands, France, the UK, Catalonia, Switzerland Coordination itself was not funded David Banta Sesja 1 / Session 1 Achievements of the EUR- ASSESS Program Substantive group work More important - the process and experience of working together Identification and recruitment of members from other member states International Journal of Technology Assessment in Health Care, Volume 13, Spring 1997 Continued Efforts to Develop a European Coordinating Program HTA-Europe Commissioned papers on the health systems and HTA in all members of the EU - published in the international journal of HTA in 2000 ECHTA/ECAHI EUnetHTA present Commitment of European Commission to develop a permanent program 13

14 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 A Global Perspective on Health Technology Assessment Contributors to an International View of HTA ISTAHC (and now HTAi) on - Special Interest Group on Developing Countries (shaping of individuals) INAHTA founding members; First developing country member was Malaysia (shaping of institutions - presently 46 members from 26 countries including Poland, Brazil, Argentina, Chile, Taiwan) David Banta Contributors to an International View of HTA (continued) The World Bank - substantial support to developing countries beginning in China in 1986; Malaysia; Romania; Poland; other Eastern European countries. Latin America The World Health Organization - support for many individuals; PAHO more focus on institutional development; WHO Collaborating Centers Asian Situation in HTA Only 2 members of INAHTA Asian Regional Network - around 10 country members; and a number of Regional HTA Conferences 2000-on Korea, Philippines, Taiwan - Focus on insurance coverage; programs set up as offices in insurance organizations 14

15 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII A Global Perspective on Health Technology Assessment Achievements of HTA Worldwide Awareness in many countries and individuals of the importance of evidence, especially efficacy and safety A surprising common view of HTA and common methods and approaches - probably due to international organizations efforts Development of HTA programs in countries with emerging economies David Banta Sesja 1 / Session 1 Failures of HTA Almost no activity in countries at the lowest level on the development scale - Africa, Latin America and Caribbean, Asia and Pacific countries, Eastern Europe Almost no activity in the world of Islam - Malaysia, Iran, Lebanon are exceptions Only efficacy and cost-effectiveness seriously considered in most HTA reports The Challenge is Obvious Reaching out to countries and people not involved in HTA at this moment 15

16 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Temat wykładu / Lecture topic Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów jako prawdopodobna przyszłość HTA i wspólnego podejmowania decyzji klinicznych / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Przedstawiam JUDEMAKIA mapę świata Ocen i Podejmowania Decyzji, na której zaznaczono pełen zakres Technologii Zaufania (Belief Technologies), Technologii Preferencji (Preference Technologies) i Technologii Decyzyjnych (Decision Technologies) w ramach Kontinuum Kognitywnego Kena Hammonda (od Analizy do Intuicji). Mapa obejmuje też analizę decyzyjną oraz szczególne przypadki implementacji MCDA (Proces Hierarchii Analitycznej Annalisa), jak również niektóre zastosowania MCDA zarówno w kontekście świadczeń zdrowotnych (ocena technologii medycznych HTA), jak i działań klinicznych (wspólne podejmowanie decyzji klinicznych SCDM). Podkreślone zostaną jej zalety w odniesieniu do rozwiązywania problemów wynikających z chęci równoczesnego uwzględnienia w idealnym modelu opieki zdrowotnej danych naukowych, preferencji pacjenta i efektywności kosztowej, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i populacyjnym. Przedstawiam również analizę efektywności zasobów decyzyjnych (DREA). Podczas gdy analiza efektywności kosztowej odpowiada na konkretne pytanie co powinniśmy zrobić? DREA traktuje o sposobach podejmowania decyzji jak powinniśmy zdecydować, co robić? Jaki jest właściwy sposób podjęcia decyzji o tym, która technologia decyzyjna powinna być zastosowana w odniesieniu do konkretnej decyzji w konkretnym kontekście, z uwzględnieniem wagi przypisanej intuicji i analizie, ścisłości i związkowi z problemem, złożoności i praktyczności? MCDA stanowi najlepsze rozwiązanie tego meta-decyzyjnego problemu. Prelegent / Expert Jack Dowie I introduce JUDEMAKIA, a map of the world of Judgement and Decision Making, in which we can locate the full range of Belief Technologies, Preference Technologies and Decision Technologies in the framework provided by Ken Hammond s Cognitive Continuum of changing Analysis to Intuition balances. Decision Analysis and particular implementations of Multi-Criteria Decision Analysis MCDA (Analytic Hierarchy Process, Annalisa) - are then located on this map and some applications of MCDA in both the health service context (Health Technology Assessment - HTA) and clinical context (Shared Clinical Decision Making - SCDM) provided. Its advantages in transparently addressing the tensions in the simultaneous pursuit of Evidence-Informed, Preference-Based and Cost-Effective Care at both individual and population level are emphasised. Finally I introduce Decision Resource-Effectiveness Analysis (DREA). While Cost-Effectiveness Analysis focuses on the adoption decision - what should we do? - DREA targets the decision decision - how should we decide what to do? What is the appropriate way to decide which Decision Technology should be used for a speciþc decision in a speciþc context, given the relative weights assigned to intuition and analysis, rigour and relevance, complexity and practicality? MCDA emerges as the best way to tackle this meta-decision. 40 min. 16

17 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Deciding how to decide Multi-Criteria Decision Analysis is (probably) the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie Sesja 1 / Session 1 Jack Dowie Professor Emeritus of Health Impact Analysis London School of Hygiene and Tropical Medicine Abstract I introduce JUDEMAKIA, a map of the world of Judgement and Decision Making, in which we can locate various Belief Technologies, Preference Technologies and Decision Technologies in the framework provided Ken Hammond s Cognitive Continuum of changing Analysis to Intuition balances. I locate (Single-Criterion) Decision Analysis SCDA - and particular implementations of Multi-Criteria Decision Analysis MCDA (Analytic Hierarchy Process, Annalisa) on this map I introduce some applications of MCDA in both the health service context (Health Technology Assessment - HTA) and clinical context (Shared Clinical Decision Making - SCDM) I suggest that Decision Resource-Effectiveness Analysis DREA - is the appropriate way to tackle the meta decision of how to decide to decide i.e. determine which Decision Technology should be used for a specific decision in a specific context, given the relative weights assigned to the high level criteria of rigour and practicality DREA is best implemented via MCDA Some of the slides in the handout may not appear in the presentation but they have been included for later follow-up if desired. 17

18 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie Taxonomy of tasks and technologies To produce beliefs*, elicit beliefs and evaluate belief claims we need a Belief* Technology [*Knowledge/Evidence] To establish what preferences are held and elicit preference judgements we need a Preference* Technology [*Value] To make a decision we need a Decision Technology DTs need inputs from BTs and PTs and BTs and PTs need inputs from DTs and the transfer process requires ITs and CTs To transfer information we need an Information Technology To communicate we need a Communication Technology Examples Belief or Knowledge Technologies judgement, interview, panel, cohort study, RCT Preference or Values Technologies judgement, interview, Visual Analog Scale, Standard Gamble, Time Trade-Off, DCE Decision Technologies judgement, coin toss, meeting, pro/con checklist, F&F decision analysis, Comp Stoch Decision Model Information / Communication Technologies body language, ppt presentation, Report with tables and graphs, Youtube video, twitter 18

19 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie Sesja 1 / Session 1 A very inefficient BT -Gary Larson A very simple PT Randy Glasbergen 3 Risk factors Black Male Baseball cap backwards 4 Mitigating factors Loafers Fed Ex envelope Whistling Sondheim Polo shirt 3 Risk factors White Male Wrong neighbourhood 4 Mitigating factors White Groceries Humming Motown Over 40 A moderately analytic DT Garry Trudeau 19

20 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie A fairly inappropriate ICT Nick D Kim Underlying framework Cognitive Continuum Theory of Ken Hammond Human Judgment and Social Policy: Irreducible Uncertainty, Inevitable Error, Unavoidable Injustice (Oxford UP, 1996) 2 dimensions: COGNITIVE dimension (how we think about a JDM task) which runs from highly Intuitively to highly Analytically TASK STRUCTURE dimension (how a JDM task presents itself to us) which runs from Very well-structured to Very ill-structured Any instantiation of a BT, PT, DT or I/CT can be characterised by its Analysis-to-Intuition ratio / balance quality assessed by the high-level criteria of Coherence and Correspondence [not today] Location of a JDM on the Task Structure dimension does induce (?) (should induce?) matching process on Cognitive dimension

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na

Serdecznie zapraszamy do Krakowa na IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Pricing Final programme Program Sympozjum Serdecznie zapraszamy do Krakowa na We heartily invite you to 7-8 grudnia

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo