Evidence-Based Health Care

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Evidence-Based Health Care"

Transkrypt

1 4 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Pricing

2 Skład / DTP Maciej Dziadyk Druk / Printed by Centrum Druku GRAF

3 Kraków, 7-8 XII th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Pricing Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35

4 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Komitet Organizacyjny (LOC) / Local Organizing Committee (LOC) Jacek Siwiec Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego / Chairman of LOC Anna Bednarska Maciej Dziadyk Marcin Gąsiorowski Urszula Gogołowicz Katarzyna Katarzyńska Małgorzata Karp Anna Kordecka Karolina Kucia Magdalena Mrożek Agnieszka Nadzieja-Kozioł Radosław Rudź Komitet Naukowy (SPC) / ScientiÞc Program Committee (SPC) Jacek Ruszkowski Przewodniczący Komitetu Naukowego / Chairman of SPC Magdalena Władysiuk Vice-przewodniczący Komitetu Naukowego / Vice-Chairman of SPC Krzysztof Łanda Vice-przewodniczący Komitetu Naukowego / Vice-Chairman of SPC Robert Plisko Przemysław Ryś Kontakt / Contact CEESTAHC ul. Świętokrzyska 4/1, Kraków, POLAND tel. +48 (0) , fax +48 (0)

5 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Prelegenci / Experts Prof. Jack Dowie Emeritus Professor of Health Impact Analysis Public Health and Policy Dept London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK Prof. Michael Drummond Professor of Health Economics Centre for Health Economics, University of York, UK Prof. Bengt Jönsson Professor of Health Economics, Stockholm School of Economics, Sweden Prof. Gert van der Wilt Department of Epidemiology, Biostatistics and HTA Radboud University Medical Centre Nijmegen, Nederlands Chris Henshall Pro Vice Chancellor for External Relations at the University of York, UK Prof. David Banta Professor Emeritus, University of Maastricht, Netherlands Alexandre Lemgruber Head of the OfÞce of Economic Evaluation of New Technologies, at the Brazilian Health Agency - ANVISA, Brazil Prof. Rod Taylor Associate Professor in Health Services Research & ScientiÞc Director of Peninsula Clinical Trials Unit, Peninsula Medical School, UK Rabia Kahveci President of Turkish Evidence Based Medicine Association, Turkey J. Jaime Caro President and Chief Executive OfÞcer, Senior Vice President, UBC, USA Joanna Mucha Member of Parliament, academic lecturer, Poland Wojciech Matusewicz Director, AHTAPol, Poland Prof. Zbigniew Szawarski Institute of Philosophy, University of Warsaw, Poland Prof. Jacek Ruszkowski Director of the Public Health Center, Kozminski University, Poland Jim Furniss Director, Global Market Access Strategy Bridgehead International Limited, Leicestershire, UK Prof. Pavel Vorobyev President of Russia Society for Pharmacoeconomics Research, Russia Zoltan Kalo CEO at Syreon Research Institute, Director of Health Economics Research Centre at Eötvös Loránd University, Hungary Dragana Atanasijevic Local Consultant for HTA Project Coordination Unit Ministry of Health of Serbia, Serbia Mitchell Sugarman Sr. Director of Health Economics, Policy and Payment, Medtronic, USA Jorge Wernli VP Global Pricing & Government Affairs at Vifor Pharma, Switzerland Anita Burrell Head, Health Economics & Reimbursement PVD, SanoÞ Aventis, France Erin Huntington Corporate Affairs Director Elli Lilly Europe, UK Oleg Borisenko Executive Director of Russia Society for Pharmacoeconomics Research, Russia Joanna Lis Manager of Health Economics Dept., SanoÞ- Aventis Group, Poland Krzysztof Łanda CEO of HTA Audit, Poland Precursor and promoter of EBM/HTA/EBHC in Poland. Author and co-author of numerous papers on methodology, guidelines and systemic studies. Initiator of education and training activities in the Þeld of Health Technology Assessment, including the EBHC Symposium. Magdalena Władysiuk Vice-president of HTA Consulting, Poland An expert in EBM, HTA and PhE; author of numerous training programs and research analyses in HTA. Katarzyna Bondaryk Hogan & Hartson, Poland 5

6 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC oraz Akademii Leona Koźmińskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w: IV Międzynarodowym Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. HTA & Pricing Sympozjum odbędzie się w Krakowie w dniach 7-8 grudnia 2009 roku w Auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizowane po raz czwarty Sympozjum EBHC jest wyjątkową inicjatywą edukacyjną dla uczestników z Polski oraz innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Daje uczestnikom możliwość spotkania z ekspertami z Polski, Europy i świata. Jest to również okazja do swobodnej wymiany poglądów z przedstawicielami ministerstw i funduszów zdrowia oraz reprezentantami europejskich środowisk medycznych i biznesowych. W roku ubiegłym mieliśmy przyjemność zorganizować w Krakowie III Sympozjum EBHC, które zaowocowało wymianą doświadczeń, nawiązaniem kontaktów i rozpoczęciem współpracy pomiędzy polskimi oraz zagranicznymi środowiskami naukowymi. W roku 2008 odnotowaliśmy uczestnictwo ponad 300 specjalistów z zakresu EBM i HTA, decydentów, menadżerów oraz przedstawicieli świata nauki z kilkunastu krajów. Znaczącą grupę stanowili światowej sławy eksperci reprezentujący europejskie oraz międzynarodowe organizacje zajmujące się tematyką efektywności, opłacalności i jakości świadczeń medycznych. Przewodnim motywem tegorocznego Sympozjum EBHC jest pricing, czyli kształtowanie cen produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ustalanie cen stanowi ważny instrument polityki zdrowotnej państwa. Ladies and Gentlemen, On behalf of the organizers: CEESTAHC and the Kozminski University we heartily invite you to take part in: the 4th International Symposium Evidence-Based Health Care, titled HTA & Pricing The Symposium will take place on December 7th and 8th, 2009 in Krakow, at the Jagiellonian University Auditorium Maximum. The EBHC Symposium, organized for the fourth time, is a unique educational initiative for interested individuals from Poland and other countries of Central and Eastern Europe. Its participants have an opportunity to meet experts from Poland, Europe and the whole world. The Symposium provides also an opportunity to exchange opinions with representatives of ministries and public payers as well as those of European medical and business communities. In the last year we had the pleasure of organizing the 3rd EBHC Symposium in Krakow, which resulted in sharing of experience, establishing of new relations and further cooperation between scientists in Poland and worldwide. In 2008 our invitation was accepted by more than 300 specialists in the Þeld of EBM and HTA, decision-makers, managers and scientists from Europe and the USA. We noted among them a signiþcant number of worldwide recognized experts, representing European and international organizations engaged in problems of effectiveness, cost-effectiveness and quality of health care services. The keynote of this year s EBHC Symposium is pricing of medicinal products and medical devices. Pricing is an important element of the state health policy. 6

7 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Ewolucja systemów zdrowotnych w krajach wysokorozwiniętych zmierza w kierunku kontroli cen leków i wyrobów medycznych tak, aby wydatki miały racjonalny charakter. Przejrzystość regulacji cen produktów leczniczych, do której wprost odwołuje się dyrektywa Rady UE (89/105/EEC z dnia ) zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. W ramach IV Sympozjum omówione zostaną systemy ustalania cen refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zagadnienia wpływu aranżacji refundacyjnych na poziom cen, mechanizmy i techniki negocjacyjne, a także zasady oceny innowacyjności oparte na HTA. Tematyka mechanizmów pricing owych i umów podziału ryzyka zostanie przedstawiona przez wybitnych praktyków ze świata. Program naukowy Sympozjum zostanie zrealizowany w ciągu dwóch dni w ośmiu sesjach tematycznych. Przyjęta formuła Sympozjum zakłada czas na dyskusję z wybitnymi ekspertami zagranicznymi, co pozwoli uczestnikom na interakcję w szerszym zakresie niż ma to zwykle miejsce podczas tego typu konferencji. Komunikację ułatwi symultaniczne tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski i angielski. W imieniu wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w organizację Sympozjum serdecznie zachęcamy do udziału w tym ważnym dla ekonomiki zdrowia wydarzeniu. Evolution of health care systems in developed countries tends towards price control of medications and medicinal products in order to rationalize expenses. Transparent regulation of medicinal product prices, mentioned explicitly in the European Council directive (89/105/EEC from ) becomes a more and more recognized issue in countries of Central and Eastern Europe. During the 4th Symposium systems of pricing for reimbursed medicinal products and medical devices, problems related to reimbursement arrangements and its inßuence on prices, negotiation mechanisms and techniques as well as HTA-based principles of assessment of innovation will be discussed. Issues related to pricing mechanisms and risk sharing schemes will be presented by worldwide recognized experts. The scientiþc program of the Symposium will be presented over two days in eight thematic sessions. The form of Symposium assumes longer time for discussion with eminent experts, which will allow the participants to beneþt from their knowledge to a greater degree than is usual for this kind of meetings. Communication will be facilitated by simultaneous translation of all presentations into English and Polish. On behalf of all the persons and institutions engaged in organization of the Symposium we heartily invite you to take part in this event, so important for economic and medical environment. Łączymy wyrazy szacunku, Yours faithfully, prof. Jacek Ruszkowski Jacek Siwiec Przewodniczący Komitetu Naukowego Chairman of the ScientiÞc Committee Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Chairman of the Organizing Committee 7

8 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Poniedziałek, 7 grudnia 2009 / Monday, December 7 th, 2009 Prelegent Sesja / Session Temat wykładu / Lecture topic Expert Otwarcie Sympozjum / Opening of the Symposium: David Banta, Jacek Ruszkowski, Jacek Siwiec Jack Dowie (opening presentation): Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o złożone kryteria, jako prawdopodobna przyszłość HTA oraz podejmowania decyzji klinicznych / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making 1 Panel dyskusyjny Discussion panel Potrzeba dekalogu dla decydentów Need for decalogue for health care politician Przerwa na kawę / Coffee-break David Banta Jack Dowie Joanna Mucha Jorge Wernli Wojciech Matusewicz Zbigniew Szawarski Jacek Ruszkowski Krzysztof Łanda Czas* Timing* 65 min. 90 min. 25 min. 9:30 12:20 12:20 12:45 2 Umowy podziału ryzyka: cele, metody, negocjacje perspektywa publiczna / Risk sharing schemes: objectives, methods, negotiations public perspective HTA, kształtowanie cen i odpłatność za efekty HTA, Pricing and Pay for Performance Zakupy centralne produktów leczniczych. Podział ryzyk pomiędzy płatnika a Þrmę farmaceutyczną Central purchase procedures for medicinal products. Risk sharing between the payer and the pharmaceutical company Strategiczne kształtowanie cen leków w krajach Unii Europejskiej Strategic pricing of pharmaceuticals in the European Union Przerwa na lunch / Lunch-break Podział ryzyka: amerykański i europejski punkt widzenia / Risk Sharing: US vs European Perspectives Bengt Jönsson Katarzyna Bondaryk Zoltan Kalo Anita Burrell 25 min. 25 min. 25 min. 60 min. 30 min. 12:45 14:10 14:10 15:10 3 Wartość terapeutyczna leków i rola HTA w umowach podziału ryzyka Value of drug therapy and the role of HTA in risk sharing arrangements Ocena stosowania szczepionki przeciwko HPV (Cervarix) u kobiet w wieku lat. Czy negatywne decyzje refundacyjne można uzasadnić wobec opinii publicznej? / Appraisal of HPV vaccination (Cervarix) for girls/ young women aged yrs. Can negative reimbursement decisions be justiþed to the public? Cena innowacyjnego produktu leczniczego z perspektywy globalnego producenta farmaceutycznego The price of the innovative drug from the perspective of global pharma company Gert van der Wilt Erin Huntington 40 min. 30 min. 15:10 17:25 Wartość farmakoterapii i rola HTA w umowach podziału ryzyka / The value of drug therapy and the role of HTA in risk-sharing arrangements Jim Furniss 25 min. Spotkanie z ekspertami i uroczysta kolacja w Pałacu pod Baranami w Krakowie - Rynek Główny 27 (obok Ratusza) / Meet the Experts dinner-party at the Pałac pod Baranami - Rynek Główny 27 (Main Square 27, by the Town Hall Tower) 20:00 8 * w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included

9 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Wtorek, 8 grudnia 2009 / Tuesday, December 8 th, Sesja / Session Wartość terapeutyczna technologii nielekowych z perspektywy przemysłu / Value of nondrug technologies industry perspective Rozwój HTA w krajach Europy Centralnej i Wschodniej - ostatnie osiągnięcia i zmiany Developments of HTA in CEE countries Granice opłacalności w podejmowaniu decyzji refundacyjnych Cost-utility thresholds vs ef- Þciency frontier Refundacja warunkowa w ramach porozumień cenowych Managed entry schemes DeÞniowanie problemów decyzyjnych (APD) Scoping Temat wykładu / Lecture topic Ocena wyrobów medycznych jako wyzwanie dla HTA: punkt widzenia oceniającego / The HTA challenge of medical device assessment: The perspective of assessor Aspekty polityczne refundacji technologii nielekowych z perspektywy przemysłu / The Industry Perspective; Policy and Reimbursement for Non-Drug Technologies Przerwa na kawę / Coffee-break Wpływ farmakoekonomiki na kształtowanie cen w Rosji: doświadczenia i perspektywy / Impact of pharmacoeconomics on pricing in Russia: experience and perspective Znaczenie oceny nowego leku przy wprowadzaniu go na rynek w Rosji / Value of new drug assessment during market access in Russia HTA w krajach rozwijających się obciążenie czy konieczność? / HTA burden or need for developing economies Przepisy dotyczące kształtowania cen w Turcji i ich wpływ na refundację. Jaka jest potencjalna rola HTA? Pricing Regulations in Turkey, effects on reimbursement. What is the Potential Role for HTA? Rola HTA w regulacji cen nowych leków: doświadczenia brazylijskie / The role of HTA in the price regulation of new drugs: the Brazilian experience Przerwa na kawę / Coffee-break Właściwe miejsce wydajności wśród priorytetów opieki zdrowotnej / The proper role of efþciency in priority setting in health care QALY: zło konieczne? QALYs: a necessary evil? Przerwa na lunch / Lunch-break Umowy CED i inne metody podziału ryzyka: pomoc czy utrudnienie? / CED and other approaches to Managed Entry: help or hindrance? Studium wykonalności dla Agencji Cen ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz porozumień podziału ryzyka / Feasibility of Pricing Agency in a CEE country in handling Managed Entry Schemes Przerwa / Technical break DeÞniowanie problemów decyzyjnych w procesie oceny technologii medycznych: teoria i praktyka / Scoping in health technology assessment: theory and practice Bolesne doświadczenia z HTA bez wcześniejszej analizy problemu decyzyjnego wskazówki dla wytwórców raportów HTA / Painful lessons from stepping in the HTA path without prior scoping tips for HTA doers Zakończenie Sympozjum / Closure of the Symposium: Jacek Siwiec * w czasy sesji wliczono czas dyskusji / discussion time included Prelegent Expert Rod Taylor Mitchell Sugarman Pavel Vorobyev Oleg Borisenko Dragana Atanasijevic Rabia Kahveci Alexandre Lemgruber J. Jaime Caro Michael Drummond Chris Henshall Magdalena Władysiuk Joanna Lis Krzysztof Łanda Czas* Timing* 30 min. 30 min. 10 min. 25 min. 25 min. 25 min. 25 min. 10 min. 35 min. 35 min. 60 min. 30 min. 20 min. 5 min. 35 min. 25 min. 5 min. 9:30 10:40 10:40 10:50 10:50 12:40 12:40 12:50 12:50 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 16:20 16:20 17:35 9

10

11 IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium EBHC HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Poniedziałek 7 grudnia 2009 Monday December 7 th, 2009 Sesja 1 / Session 1 Panel dyskusyjny: Potrzeba dekalogu dla decydentów Discussion panel: Need for decalogue for health care politician David Banta, Jack Dowie, Joanna Mucha, Jorge Wernli, Wojciech Matusewicz, Zbigniew Szawarski, Jacek Ruszkowski, Krzysztof Łanda Opis sesji / About the Session W tym roku panel dyskusyjny poświęcony będzie pożądanej postawie etycznej polityków podejmujących decyzje dotyczące ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia ma szczególne i bardzo silne oddziaływanie na społeczeństwo, ale też życie zwykłego szarego człowieka. Czy wobec tego wymagania wobec osób podejmujących decyzje dotyczące tej dziedziny nie powinny być wyższe? Może trzeba stworzyć coś na kształt dekalogu lub zbioru norm etycznych? Przewidujemy gorącą dyskusję między audytorium i zaproszonymi politykami oraz decydentami. This year discussion panel will raise questions concerning attitudes of health care politicians. Health care is a specially vulnerable area with tremendous impact on society and lives of individuals. If health care is so special in various aspects, maybe requirements from health care politicians and decision makers should be higher? Maybe could their attitudes be appraised due to a Decalogue or a special code of ethics? Should it be done up front and/or periodically? 11

12 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Temat wykładu / Lecture topic HTA Development in the USA US Congressional Office of Technology Assessment began HTA in 1975 Growing attention to HTA in US in various health programs Special interest in insurance coverage and HTA - Blue Cross/Blue Shield, Medicare program, Kaiser health plans Prelegent / Expert A Global Perspective on Health Technology Assessment David Banta 15 min. Early HTA in Europe Supported by the European Commission Sporadic HTA-related studies began in early 1980s, usually as part of health services research Study groups and workshops on HTA-related subjects began about 1985 Formation of National and Regional Public HTA Programs Swedish Council on Health Technology Assessment (SBU) Early 1990s - France, Catalonia (Spain), United Kingdom Active countries by early 1990s included the Netherlands, Finland, Denmark, Switzerland 12

13 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII A Global Perspective on Health Technology Assessment EUR-ASSESS Program First concerted attempt to coordinate HTA in Europe (funded by European Commission) Active partners included Sweden, the Netherlands, France, the UK, Catalonia, Switzerland Coordination itself was not funded David Banta Sesja 1 / Session 1 Achievements of the EUR- ASSESS Program Substantive group work More important - the process and experience of working together Identification and recruitment of members from other member states International Journal of Technology Assessment in Health Care, Volume 13, Spring 1997 Continued Efforts to Develop a European Coordinating Program HTA-Europe Commissioned papers on the health systems and HTA in all members of the EU - published in the international journal of HTA in 2000 ECHTA/ECAHI EUnetHTA present Commitment of European Commission to develop a permanent program 13

14 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 A Global Perspective on Health Technology Assessment Contributors to an International View of HTA ISTAHC (and now HTAi) on - Special Interest Group on Developing Countries (shaping of individuals) INAHTA founding members; First developing country member was Malaysia (shaping of institutions - presently 46 members from 26 countries including Poland, Brazil, Argentina, Chile, Taiwan) David Banta Contributors to an International View of HTA (continued) The World Bank - substantial support to developing countries beginning in China in 1986; Malaysia; Romania; Poland; other Eastern European countries. Latin America The World Health Organization - support for many individuals; PAHO more focus on institutional development; WHO Collaborating Centers Asian Situation in HTA Only 2 members of INAHTA Asian Regional Network - around 10 country members; and a number of Regional HTA Conferences 2000-on Korea, Philippines, Taiwan - Focus on insurance coverage; programs set up as offices in insurance organizations 14

15 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII A Global Perspective on Health Technology Assessment Achievements of HTA Worldwide Awareness in many countries and individuals of the importance of evidence, especially efficacy and safety A surprising common view of HTA and common methods and approaches - probably due to international organizations efforts Development of HTA programs in countries with emerging economies David Banta Sesja 1 / Session 1 Failures of HTA Almost no activity in countries at the lowest level on the development scale - Africa, Latin America and Caribbean, Asia and Pacific countries, Eastern Europe Almost no activity in the world of Islam - Malaysia, Iran, Lebanon are exceptions Only efficacy and cost-effectiveness seriously considered in most HTA reports The Challenge is Obvious Reaching out to countries and people not involved in HTA at this moment 15

16 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Temat wykładu / Lecture topic Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów jako prawdopodobna przyszłość HTA i wspólnego podejmowania decyzji klinicznych / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Przedstawiam JUDEMAKIA mapę świata Ocen i Podejmowania Decyzji, na której zaznaczono pełen zakres Technologii Zaufania (Belief Technologies), Technologii Preferencji (Preference Technologies) i Technologii Decyzyjnych (Decision Technologies) w ramach Kontinuum Kognitywnego Kena Hammonda (od Analizy do Intuicji). Mapa obejmuje też analizę decyzyjną oraz szczególne przypadki implementacji MCDA (Proces Hierarchii Analitycznej Annalisa), jak również niektóre zastosowania MCDA zarówno w kontekście świadczeń zdrowotnych (ocena technologii medycznych HTA), jak i działań klinicznych (wspólne podejmowanie decyzji klinicznych SCDM). Podkreślone zostaną jej zalety w odniesieniu do rozwiązywania problemów wynikających z chęci równoczesnego uwzględnienia w idealnym modelu opieki zdrowotnej danych naukowych, preferencji pacjenta i efektywności kosztowej, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i populacyjnym. Przedstawiam również analizę efektywności zasobów decyzyjnych (DREA). Podczas gdy analiza efektywności kosztowej odpowiada na konkretne pytanie co powinniśmy zrobić? DREA traktuje o sposobach podejmowania decyzji jak powinniśmy zdecydować, co robić? Jaki jest właściwy sposób podjęcia decyzji o tym, która technologia decyzyjna powinna być zastosowana w odniesieniu do konkretnej decyzji w konkretnym kontekście, z uwzględnieniem wagi przypisanej intuicji i analizie, ścisłości i związkowi z problemem, złożoności i praktyczności? MCDA stanowi najlepsze rozwiązanie tego meta-decyzyjnego problemu. Prelegent / Expert Jack Dowie I introduce JUDEMAKIA, a map of the world of Judgement and Decision Making, in which we can locate the full range of Belief Technologies, Preference Technologies and Decision Technologies in the framework provided by Ken Hammond s Cognitive Continuum of changing Analysis to Intuition balances. Decision Analysis and particular implementations of Multi-Criteria Decision Analysis MCDA (Analytic Hierarchy Process, Annalisa) - are then located on this map and some applications of MCDA in both the health service context (Health Technology Assessment - HTA) and clinical context (Shared Clinical Decision Making - SCDM) provided. Its advantages in transparently addressing the tensions in the simultaneous pursuit of Evidence-Informed, Preference-Based and Cost-Effective Care at both individual and population level are emphasised. Finally I introduce Decision Resource-Effectiveness Analysis (DREA). While Cost-Effectiveness Analysis focuses on the adoption decision - what should we do? - DREA targets the decision decision - how should we decide what to do? What is the appropriate way to decide which Decision Technology should be used for a speciþc decision in a speciþc context, given the relative weights assigned to intuition and analysis, rigour and relevance, complexity and practicality? MCDA emerges as the best way to tackle this meta-decision. 40 min. 16

17 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Deciding how to decide Multi-Criteria Decision Analysis is (probably) the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie Sesja 1 / Session 1 Jack Dowie Professor Emeritus of Health Impact Analysis London School of Hygiene and Tropical Medicine Abstract I introduce JUDEMAKIA, a map of the world of Judgement and Decision Making, in which we can locate various Belief Technologies, Preference Technologies and Decision Technologies in the framework provided Ken Hammond s Cognitive Continuum of changing Analysis to Intuition balances. I locate (Single-Criterion) Decision Analysis SCDA - and particular implementations of Multi-Criteria Decision Analysis MCDA (Analytic Hierarchy Process, Annalisa) on this map I introduce some applications of MCDA in both the health service context (Health Technology Assessment - HTA) and clinical context (Shared Clinical Decision Making - SCDM) I suggest that Decision Resource-Effectiveness Analysis DREA - is the appropriate way to tackle the meta decision of how to decide to decide i.e. determine which Decision Technology should be used for a specific decision in a specific context, given the relative weights assigned to the high level criteria of rigour and practicality DREA is best implemented via MCDA Some of the slides in the handout may not appear in the presentation but they have been included for later follow-up if desired. 17

18 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie Taxonomy of tasks and technologies To produce beliefs*, elicit beliefs and evaluate belief claims we need a Belief* Technology [*Knowledge/Evidence] To establish what preferences are held and elicit preference judgements we need a Preference* Technology [*Value] To make a decision we need a Decision Technology DTs need inputs from BTs and PTs and BTs and PTs need inputs from DTs and the transfer process requires ITs and CTs To transfer information we need an Information Technology To communicate we need a Communication Technology Examples Belief or Knowledge Technologies judgement, interview, panel, cohort study, RCT Preference or Values Technologies judgement, interview, Visual Analog Scale, Standard Gamble, Time Trade-Off, DCE Decision Technologies judgement, coin toss, meeting, pro/con checklist, F&F decision analysis, Comp Stoch Decision Model Information / Communication Technologies body language, ppt presentation, Report with tables and graphs, Youtube video, twitter 18

19 Health Care HTA & Pricing Kraków 7-8 XII Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie Sesja 1 / Session 1 A very inefficient BT -Gary Larson A very simple PT Randy Glasbergen 3 Risk factors Black Male Baseball cap backwards 4 Mitigating factors Loafers Fed Ex envelope Whistling Sondheim Polo shirt 3 Risk factors White Male Wrong neighbourhood 4 Mitigating factors White Groceries Humming Motown Over 40 A moderately analytic DT Garry Trudeau 19

20 Central and Eastern European Society IV Międzynarodowe Sympozjum 4 th International Symposium Evidence-Based of Technology Assessment in Health Care Sesja 1 / Session 1 Jak podejmować racjonalnie decyzje: analiza decyzyjna w oparciu o wiele kryteriów... / Deciding how to decide: Multi-Criteria Decision Analysis is probably the future for both Health Technology Assessment and Shared Clinical Decision Making Jack Dowie A fairly inappropriate ICT Nick D Kim Underlying framework Cognitive Continuum Theory of Ken Hammond Human Judgment and Social Policy: Irreducible Uncertainty, Inevitable Error, Unavoidable Injustice (Oxford UP, 1996) 2 dimensions: COGNITIVE dimension (how we think about a JDM task) which runs from highly Intuitively to highly Analytically TASK STRUCTURE dimension (how a JDM task presents itself to us) which runs from Very well-structured to Very ill-structured Any instantiation of a BT, PT, DT or I/CT can be characterised by its Analysis-to-Intuition ratio / balance quality assessed by the high-level criteria of Coherence and Correspondence [not today] Location of a JDM on the Task Structure dimension does induce (?) (should induce?) matching process on Cognitive dimension

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

HTA. & Health Insurance. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. www.ceestahc.org. Evidence-Based Health Care

HTA. & Health Insurance. V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium. www.ceestahc.org. Evidence-Based Health Care Central and Eastern European Society V Międzynarodowe Sympozjum 5 th International Symposium Evidence-Based Health Care HTA & Health Insurance Final Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza 2010 do

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE National Security Bureau Republic of Poland Secretariat-General of the National Security Council Republic of Turkey POLISH-TURKISH RELATIONS FROM NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE RELACJE POLSKO-TURECKIE Z

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów

Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów ESEJE ZAGRANICZNYCH I POLSKICH EKONOMISTÓW SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 2 I. PETER BACKÉ: Credit Growth and Financial Deepening:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

Strengthening sustainable value creation development at regional level

Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level TABLE OF CONTENTS Part 1 The FRESH good practices Part 2 Policy

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

The Translator and the Computer

The Translator and the Computer Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski (editors) The Translator and the Computer Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20 21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and

Bardziej szczegółowo

Listed companies after the financial crisis

Listed companies after the financial crisis Listed companies after the financial crisis 4th Congress 4th Congress Congress Patronage Content Patronage 3 Listed companies after the financial crisis Ladies and Gentlemen, On behalf of the Management

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 4 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych Redakcja Maciej Dębski Anna Jupowicz-Ginalska Łódź

Bardziej szczegółowo

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW

OBLGATORY AND VOLUNTARY FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - THE UP TO DATE REVIEW 6 th International Quality Conference June 08 th 2012 Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac Paweł Nowicki 1) Tadeusz Sikora 1) 1) The Department of Quality Management, Cracow

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica cena: 10 zł (w tym VAT 0%) Stowarzyszenie Naukowe im. Stanis³awa Staszica Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 1 (12) 2008 nr 1 (12) 2008 r. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo