Czytaj online:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl"

Transkrypt

1 ISSN X Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sobieszek rozpoczął sesję od powitania obydwu pań burmistrz Bogusławy Jaworskiej Numer 9(31) Czytaj online: Była to wyjątkowo uroczysta sesja, bo poświęcona 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Zwoleń przez króla Władysława Jagiełłę. Uczestniczyła w niej także Amelia Gołda, która w tym dniu pełniła obowiązki burmistrz (możliwość pełnienia tej funkcji wygrała podczas licytacji finału WOŚP). i Amelii Gołdy, Włodzimierza Kabuza - z-cy burmistrz, starosty powiatu zwoleńskiego Waldemara Urbańskiego, przewodnicz ącego Rady Powiatu Edwarda Rybaka, radnych, sołtysów, dyrektorów, nauczycieli oraz licznie przybyłej młodzieży. W ramach 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zwoleniu urządzono konkurs na pełnienie funkcji burmistrz. V sesja Rady Miasta w Zwoleniu Nowa burmistrz w Zwoleniu To zaszczytne stanowisko wylicytowała Amelia Gołda za 690 zł. Włodarze miasta podjęli decyzję, by okres pełnienia tej funkcji trwał cztery godziny. Rządy młoda burmistrz sprawowała 20 lutego, w 590 rocznicę uzyskania praw miejskich przez miasto Zwoleń. Pani burmistrz Bogusława Jaworska na ten czas została asystentką młodej burmistrz Amelii Gołdy. Nowo mianowana burmistrz to dziesięciolatka, uczennica IV klasy PSP w Zwoleniu. W szkole pełni funkcję z-cy przewodniczącego klasy,więc umiejętność kierowania zespołem ludzi nie jest jej obca. Mimo tego, by czuć się pewniej, towarzyszyła jej koleżanka z klasy Karolina Madejska. Po prezentacji współpracowników, klucze do gabinetu uroczyście wręczył Amelii przewodniczący Rady Miejs k i e j P awe ł Sobieszek. M ł o d a pani burmistrz podczas sprawowania swego urzędu przyjęła wielu interesantów. Wśród n ic h nie zabrakło pracowników odpowiedzialnych za poszczególne wydziały w urzędzie. Dzięki temu zapoznała się z zadaniami i obowiązkami na nich spoczywającymi. Przyjęła również delegacje młodzieży ze szkół Miasta i Gminy Zwoleń: PG im. J. Kochanowskiego i PSP im Wł. Jagiełły ze Zwolenia, PG im. M. Konopnickiej w Strykowicach Górnych, PG w Sydole, PSP im. T. Sedzielowskiego w Baryczy, PSP w Paciorkowej Woli, PSP w Sycynie. Przy okazji wręczyła dyplomy, dziękując za czynny udział podczas 16 powiatowego finału WOŚP. Sytuacja ta stała się okazją dla młodzieży, by mogła uświetnić na zdjęciach gabinet pani burmistrz. Po spełnieniu codziennych obowiązków, z jakimi musi uporać się burmistrz,amelia zwracając się do pani Bogusławy Jaworskiej powiedziała: - Ale pani ma ciężki zawód. W trakcie swego urzędowania Amelia Gołda przygotowywała się do wystąpienia na uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Zwoleń z okazji 590.rocznicy nadania praw miejskich. Te cztery godziny panowania młodzieży w zwoleńskim ratuszu były, nie tylko dla burmistrz Amelii Gołdy, pouczającą lekcją wychowawczą w zakresie lokalnego patriotyzmu. Pozwoliły młodym osobom zapoznać się ze specyfiką pracy w urzędzie w odniesieniu do poszczególnych stanowisk i choć na chwilę wejść w życie dorosłych. Dzień ten pozostanie dla wielu jego uczestników, szczególnie tych młodszych, niezapomniany. Niech zakończy go stwierdzenie najmłodszej burmistrz,choć tylko przez kilka godzin pełniącej to stanowisko: - Było bardzo fajnie, było świetnie, ale jestem zmęczona. Relację z przebiegu pełnienia funkcji burmistrz przez Amelię Gołdę można oglądać na naszej stronie internetowej: -miasto-region.pl Beata Smolińska Eugeniusz Kopciński Plany Wójta w Ciepielowie Gmina Ciepielów jest typową gminą rolniczą o skromnym budżecie, a mimo to ciągle na jej terenie coś się buduje, modernizuje i remontuje. Dzieje się tak dzięki dużemu doświadczeniu młodego Wójta Artura Szewczyka, który karierę w tej gminie rozpoczynał od mrówczej pracy na stanowisku Sekretarza. W tym okresie systematycznie dokształcał się we 12 marca 2015 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu już 105 lat wśród społeczności lokalnej Pani burmistrz Bogusława Jaworska wyjaśniła, iż zawsze 20 lutego Zwoleń obchodzi uroczyście narodziny miasta. W tym roku rada programowa Domu Kultury rozdzieliła część oficjalną i koncert:i część czyli oficjalna odbędzie się 20 lutego, i uświetni ją wykład historyczny nauczyciela PG im J. Kochanowskiego w Zwoleniu Cezarego Imańskiego. Następnie Amelia Gołda odczytała sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrz. Po niej o przetargach na terenie miasta i gminy poinformował z-ca Minęło prawie 105 lat działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, który dobrze wpisał się w historię miasta i ziemi zwoleńskiej. Jesteśmy najstarszą jednostką utworzoną i bez przerwy udział w tworzeniu warunków rozwoju społeczności lokalnej. Oferta Banku skierowana jest do rolników, osób fizycznych, do małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. burmistrz. współpracującą z miejscową ludnością. Misja Banku to aktywny Czytaj dalej strona 6 Czytaj dalej strona 5 Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk wsłuchując się w głosy mieszkańców gminy zaplanował inwestycję na kadencję Wójt Gminy Ciepielów własnym zakresie z możliwości pozyskiwania środków z różnych źródeł finansowania, w tym również środków unijnych. Te działania przyniosły dla gminy wymierne materialne efekty. Równolegle wzbudzało to zazdrość w sąsiednich gminach u mieszkańców i niepokój u sprawujących podobne funkcje włodarzy. Czytaj dalej strona 3

2 2 GŁOS RADOMSKI Właśnie mija 100 dni od ostatnich wyborów samorządowych. W wielu miastach i gminach nastąpiły zmiany personalne. Tam, gdzie takie zmiany wystąpiły w minimalnym stopniu i najczęściej dotyczyły radnych, występuje naturalne zjawisko kontynuacji. Natomiast w tych samorządach, w których wystąpiły większe zmiany, pojawia się zjawisko tzw. "miotły politycznej", która zaczyna wymiatać stare zwyczaje i wprowadzać swoje porządki. W zdecydowanej większości samorządy są mocno zadłużone z bardzo różnych powodów. Dlatego pierwszym problemem było zmierzenie się z problemem terminowego uchwalenia budżetu. Ta faza już we wszystkich samorządach została zamknięta. Jednak we wszystkich przypadkach najczęściej debatowano nad projektami budżetowymi skonstruowanymi przez odchodzącą ekipę. Dlatego często, ze względu na terminy, przyjmowano przedłożony projekt z niewielkimi zmianami z założeniem, że i tak w trakcie realizacji trzeba będzie wprowadzać nowelizacje. Stąd obecnie w bardzo wielu przypadkach, po kilku tygodniach od uchwalenia budżetu, pojawiają się projekty uchwał z propozycjami zmian w różnym zakresie. Równolegle na bieżąco pojawiają się problemy prawie we wszystkich dziedzinach, które nadzorują samorządy, bo bieżący rok jest momentem przejściowym w pozyskiwaniu środków unijnych. Stara perspektywa jest zamykana i rozliczana, a nowa w trakcie projektowania. Stąd dla samorządów będzie to bardzo trudny rok budżetowy. Równolegle na powyższe problemy nakładają się dwie kampanie wyborcze i z tym związane rozbudzone emocje społeczeństwa, które ujawniają wszystkie przytłumione problemy. W politycznej rywalizacji różne grupy interesów politycznych będą wzbudzać uzasadnione i nieuzasadnione roszczenia różnych grup zawodowych. Szczególnie wrażliwą dziedziną jest służba zdrowia. W Radomiu wykorzystując wyżej opisaną sytuację już w jednym ze szpitali - to jest na Józefowie - na dwóch oddziałach lekarze w systemie roszczeniowym odeszli od łóżek, więc dyrekcji nie pozostało nic więcej, niż ogłosić zamknięcie tych oddziałów. Jednak wojewoda mazowiecki nie wyraził zgody na czasowe zamknięcie oddziału internistycznego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Zamknięcie spowodowałoby ryzyko braku zabezpieczenia medycznego mieszkańców Radomia w tym obszarze. Szpital wycofał wniosek dotyczący oddziału pediatrycznego. Wojewoda Jacek Kozłowski zaoferował marszałkowi województwa i podlegającemu mu szpitalowi przeprowadzenie misji dobrej woli w związku z trwającym w nim konfliktem pracowniczym. Wydawałoby się, że działalność oddziałów można zamknąć, zawiesić, a nawet zlikwidować, ale chorób nie da się powstrzymać, więc samorządy muszą sobie radzić z konstytucyjnym obowiązkiem świadczenia usług leczniczych. Stąd decyzja wojewody jest zdeterminowana sytuacją, gdyż podjęto ją po wnikliwej analizie dostępności łóżek internistycznych i pediatrycznych w rejonie radomskim. Po zamknięciu wymienionych oddziałów dostępność nie byłaby wystarczająca. Nie ma również możliwości wyznaczenia zastępstw przez okoliczne szpitale, ze względu na sezon zachorowań - nawet czasowego. Negatywna była też opinia konsultantów w dziedzinach Zderzenie 3 pojazdów na krajowej nr 12 W środę około godz. 8 na drodze krajowej nr 12 doszło do zderzenia 3 pojazdów. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Droga na tym odcinku jest zablokowana. Od Zwolenia w kierunku Radomia jechał pojazd marki vw golf, który chcąc uniknąć zderzenia z pojazdem poprzedzającym, z seatem, w miejscowości Małęczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z fiatem po czym uderzył jeszcze w seata. Dwóch kierujących z vw i fiata zostało przewiezionych do szpitala. Droga krajowa nr 12 na tym odcinku jest zablokowana. Justyna Leszczyńska Aktualności Remanenty powyborcze. interny i pediatrii. Do udzielenia wsparcia stronom konfliktu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu gotowa jest Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. Rozważa się szukanie mediatora i poszukuje innych rozwiązań Związane z tym koszty są pokrywane z budżetu wojewody. Wnioski szpitala w sprawie zgody na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wpłynęły do wojewody 27 lutego br. Misja dobrej woli jest narzędziem rozwiązywania sporów poprzez mediacje. Może być ustanowiona przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, (której przewodniczy wojewoda) w przypadku konfliktu między pracownikami i pracodawcami, którego rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego. Osoba z misją dobrej woli pomaga stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia poprzez: wyjaśnienie źródeł konfliktu, zapewnienie przepływu informacji między uczestnikami sporu, zredukowanie negatywnych emocji wpływających na wzajemne relacje. Wojewoda może też wyznaczyć bezstronnego obserwatora z ramienia WKDS. Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest zgoda wszystkich stron konfliktu. Mając na uwadze krytyczną sytuację w tej dziedzinie, w mieście na 16 marca o godz. 15 zwołano sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w sprawie kryzysowej sytuacji w szpitalu na Józefowie. Jesteśmy od ponad 25 lat państwem, w którym obowiązuje zasada swobody gospodarczej, więc nastał najwyższy czas, aby płynące zasady z tej swobody również zaaplikować w służbie zdrowia. Nie może być tak, by jakaś grupa zawodowa szantażowała resztę społeczeństwa swoimi roszczeniami płacowymi. Jeżeli 200 nowych stojaków rowerowych stanie w najbliższym czasie przy szkołach. Właśnie rozpoczął się ich montaż. Od kilku lat w mieście konsekwentnie wprowadzane są udogodnienia dla rowerzystów. Wydział Ochrony Środowiska w latach realizował projekt Rowerem do szkoły. Przez pierwsze dwa lata projekt obejmował radomskie placówki oświatowe. Realizacja projektu w 2011 roku odbyła się pod hasłem Ustaw swój stojak i objęła także ogólnodostępne tereny naszego miasta. Każdy mieszkaniec mógł zasugerować zamontowanie stojaka w określonym miejscu. W sumie, ciągu 3 lat w różnych miejscach stanęły 452 stojaki rowerowe (270 stojaków w 46 szkołach oraz 182 stojaki w 44 innych lokalizacjach). medykom na Józefowie obecne warunki nie odpowiadają, to może niech sami spróbują je stworzyć w porozumieniu z administracją szpitala i uzyskać zlecenia od NFZ na świadczenie usług medycznych. Jeżeli ten wariant nie sprawdziłby się, to można by rozważyć przekazanie pacjentów do innych placówek, takich chociażby jak: szpital miejski na ul. Tochtermana w Radomiu, w Pionkach, Iłży, Kozienicach, Zwoleniu czy Lipsku. Jest okazja, aby wreszcie zrobić uczciwy bilans ilości łóżek, ich poziom wykorzystania i zracjonalizować cały system w regionie. Dać szansę świadczenia usług medycznych w tych placówkach, gdzie ludzie chcą uczciwie pracować i nie szantażują chorych swoimi roszczeniami. W służbie zdrowia ciągle jest mnóstwo maruderów, którzy opowiadają, że jest mało środków finansowych. Równolegle pojawia się mnóstwo anomalii, chociażby takich jak fakt wykazywania, że lekarze potrafią pracować efektywnie na dwóch etatach albo i więcej. Więc pojawia się szereg pytać, chociażby takich, czy świadczone usługi medyczne przez "przemęczonych" lekarzy są bezpieczne? Czy to jest zgodne z obowiązującymi przepisami pracy? I czy wreszcie z czysto ludzkiego punktu widzenia jest to możliwe? Itp. Żaden szpital nie może być "maszynką wyborczą"! W powiecie radomskim jest problem, że dwa szpitale to za dużo i nie są wykorzystywane na odpowiednim poziomie przygotowane miejsca leczenia, więc pojawia się deficyt finansowy. Zarówno w Iłży Burmistrz Andrzej Moskwa jak i w Pionkach Burmistrz Romuald Zawodnik wraz z Wójtem gminy Pionki Mirosławem Ziółkiem odnoszą się do problemów miejscowych szpitali z ogromną troską. Oczywiście nie mają na ten cel Nowe stojaki rowerowe Zainteresowanie stojakami rowerowymi jest wciąż duże, więc zaplanowano kontynuację projektu. Aktualnie montowanych jest kolejnych 200 stojaków. Łącznie więc będzie ich 652. Nowe stojaki staną przy szkołach, bo uczniowie bardzo chętnie dojeżdżają do szkoły rowerami. W szkołach, gdzie zostały zamontowane stojaki rowerowe, odbyło się 30 szkoleń na temat bezpiecznej jazdy na rowerze, prowadzonych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz służb mundurowych Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Miejskiej. Rowerzystom przekazano kilkaset kasków i kamizelek odblaskowych. Radomskie działania dotyczące stojaków rowerowych zdobyły w środków finansowych, ale w trybie interwencji administracyjnych systematycznie monitorują sytuację w tej dziedzinie. Bardzo liczą na środki finansowe z Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. W Zwoleniu, zgodnie z informacją starosty Waldemara Urbańskiego, temat modernizacji szpitala jest priorytetem w działaniach władz powiatu tej kadencji. Z kolei w Lipsku jest szpital o dobrej marce świadczenia usług medycznych, ale w związku z szybkim wyludnianiem się powiatu spada również liczba pacjentów. W Kozienicach z rozmowy ze starostą Januszem Stąporem wynika, że dyrektorzy systematycznie rozwiązują problemy miejscowego szpitala,oddłużają go - co w obecnej sytuacji jest wyjątkiem podnoszą jakość świadczonych usług medycznych pozyskując lekarzy o uznanej renomie z innych ośrodków, w tym również z Radomia. W tej sytuacji radomscy medycy powinni poważnie zastanowić się nad swoimi roszczeniami. Chorzy, od których system państwowy ściąga ogromny haracz na NFZ, nie mogą w żadnej sytuacji być zakładnikami lekarskich roszczeń. Więc samorządy radomskie - wojewódzki i miejski w dziedzinie służby zdrowia mają bardzo wiele do zrobienia, by naprawić tą dziedzinę w mieście Radomiu! Dziwnym zjawiskiem jest organizowanie i finansowanie Centrum Onkologii w Radomiu na Wacynie, a następnie odmawianie tej placówce zlecania usług medycznych. Obecna sytuacja pokazuje, że system państwa nie jest przygotowany na sytuacje szantażu zawodowego. Kupczenie z szantażystami to najgorsze rozwiązanie z możliwych,a potencjalny mediator jest skazany na takie działanie. Eugeniusz Kopciński ubiegłym roku wyróżnienie w ministerialnym konkursie ekologicznym "Zielone miasta w stronę przyszłości!", którego celem jest upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań miejskich w ochronie środowiska, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast, promocję innowacyjności i wysokiej jakości usług w działaniach na rzecz środowiska. Radom znalazł się w gronie miast wyróżnionych w kategorii transport ekologiczny i infrastruktura drogowa. Partnerem projektu jest radomska firma Salon Rowerowy Rodex, która nieodpłatnie montuje stojaki zakupione przez Gminę Miasta Radomia, w zamian za umieszczenie na nich swojej reklamy. Ryszarda Kitowska

3 Wójt Artur Szewczyk uznał, że efekty pracy i podległego mu zespołu pracowników zdobędą uznanie, szacunek i niezbędne wyborcze poparcie pozwalające spokojnie dalej budować i rozwijać gminę Ciepielów. Jednak zmasowany atak przeciwników politycznych wykorzystujących pomówienia, szkalowanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w ostatniej kampanii wyborczej do samorządu o mało co, nie doprowadził do wyborczej niespodzianki. Mało pocieszającym jest, że po wyborach w sądzie wójt wygrał już kilka procesów ze swoimi przeciwnikami wyborczymi, którzy dla zdobycia władzy używali wszelkich metod, aby tylko zniesławić dobre imię wójta, gdy faktycznie w trakcie wyborów mógł on z tych powodów stracić sprawowaną funkcję. Wójt przykro doświadczył, że nie wystarczy uczciwie i rzetelnie pracować dla dobra mieszkańców całej gminy, bowiem wystarczy niesłusznie oszkalować człowieka, aby wszystkie dotychczasowe osiągnięcia w zakresie rozwoju gminy zeszły na plan dalszy, a zasługi wójta dla gminy zostały szybko zapomniane. Taka już nasza wyborcza rzeczywistość. Nowa kadencja to jednak nowa rzeczywistość, nowe wyzwania. Wójt deklaruje, że rzetelnie będzie pracował dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym celu na bieżąco będzie utrzymywać kontakty z mieszkańcami, informując ich o swoich przedsięwzięciach i ich efektach dla całej gminy. Wójt proponuję zmiany, które ma nadzieję, że przyczynią się do większego zadowolenia wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od ich preferencji wyborczych! Biorąc pod uwagę to doświadczenie z kampanii wyborczej Pan Wójt postanowił wykorzystać kampanię wyborczą Sołtysów w gminie do spotkań z mieszkańcami, szczerej rozmowy i wsłuchania się w ich problemy. Problemów jest sporo nie koniecznie z powodu funkcjonowania gminy. P o d ł o ż e m tych problemów j e s t spadek rent o w n o ś c i i dochodów r o l n i c z y c h wywołanych embargiem Federacji Rosji na polskie produkty Aktualności Plany Wójta w Ciepielowie rolne. To w bezpośredni sposób przekłada się również na dochody gminy. Kolejnym problemem jest zamknięcie finansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy , a brak uruchomienia perspektywy Stąd jest okresowa blokada środków finansowych na kolejne niezbędne remonty i inwestycje. Równolegle zmniejszają się możliwości pracy dla lokalnych przedsiębiorców co również ma negatywny wpływ na dochody gminy. Jednak pomimo tych przeszkód Wójt Artur Szewczyk wsłuchując się w głosy mieszkańców zaplanował między innymi następujące przedsięwzięcia w kadencji : 1) uruchomić z dniem 1 września 2015 roku nowoczesne gminne przedszkole dla wszystkich najmłodszych mieszkańców naszej gminy, tak aby rodzice mogli bez przeszkód pracować zawodowo - ( w budżecie na 2015 rok uwzględniono na ten cel 0,9 mln.) 2) poprawić sytuację gminnej służby zdrowia, zwłaszcza w zakresie obsługi lekarskiej, zarówno w ośrodku zdrowia w Ciepielowie jak i w Bąkowej - (od 1 stycznia 2015 przywrócono dwa razy w tygodniu lekarza w ośrodku zdrowia w Bąkowej i zatrudniono nowego lekarza w ośrodku zdrowia w Bąkowej, w połowie roku rozszerzamy działalność fizjoterapii w Pcinie o fizjoterapie najmłodszych dzieci wady postawy itp..) 3) od 2015 roku wprowadzić profesjonalną obsługę prawną Urzędu Gminy oraz bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy (od 1 stycznia 2015 zatrudniono profesjonalną kancelarię adwokacką, która już realizuje dzień bezpłatnych porad dla mieszkańców gminy - w każdy GŁOS RADOMSKI 3 czwartek), 4) kontynuować budowę dróg gminnych, aż do osiągnięcia efektu takiego jak przy budowie wodociągów ( 100%) ( w 2015 budujemy za kwotę 2 mln. zł 9,5 km nowych asfaltowy dróg gminnych, do końca kadencji na drogi zamierzamy wydatkować około 6 mln złotych i w ten sposób dokończyć budowę dróg asfaltowych na terenie gminy), 5) wprowadzić innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w Ciepielowie i w Bąkowej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii ( lekcje z zakupionymi ze środków budżetu gminy tabletami i tablicami multimedialnymi) od 2015 roku począwszy od 6 klasy do wszystkich szkół będziemy kupować tablety i tablice multimedialne, na ten cel w roku 2015 przeznaczamy 100 tys. zł. Docelowo wszyscy uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych 1-3 gimnazjum będą realizować zajęcia w wyżej wymieniony sposób. Uczniowie nie będą nosić do szkół podręczników, te będą zainstalowane w tabletach. 6) wdrożyć działania w zakresie rozwinięcia oferty sportowo rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych, także poprzez zapewnienie opieki w szkołach w dni wolne od zajęć szkolnych od 2015 uruchamiamy zajęcia pozalekcyjne piłki nożnej na ten cel przeznaczyliśmy ponad 40 tys. zł. 7) kontynuować realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ( w roku bieżącym 161 oczyszczalni za kwotę 1,26 mln. zł), 8) przeprowadzić termomodernizację budynków szkół podstawowych w Ciepielowie i Bąkowej. 9)wybudować salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Ciepielowie, 10) wybudować kompleks sportowo rekreacyjny wraz z profesjonalnym miasteczkiem ruchu drogowego w Ciepielowie, 11) wybudować nowy ośrodek zdrowia w Ciepielowie oraz zmodernizować budynek ośrodka zdrowia w Bąkowej 12) zmodernizować oczyszczalnię ścieków w Ciepielowie ( posiadamy gotową dokumentację) - przeprowadzać konsultacje społeczne we wszystkich ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania gminy. Wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk wierzy, że oddając do społecznej dyspozycji mieszkańców gminy Ciepielów całe swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności oraz dotychczasową działalność uzyska od mieszkańców Gminy obiektywną ocenę swoich działań. Jednocześnie chce na bieżąco wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców gminy i przyczyniać się do ich zaspokajania w miarę możliwości budżetu gminy i możliwości pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych. W budżecie gminy na 2015 rok na inwestycje ze środków własnych gmina przeznacza 3,8 mln. budżet po stronie wydatków to ,00,-zł Eugeniusz Kopciński

4 4 GŁOS RADOMSKI Jak rozpoznać prawdziwy miód? Kupienie prawdziwego miodu staje się coraz trudniejsze. Kiedy nie mamy pewności z jakiego źródła pochodzi kupowany przez nas miód, to umiejętność sprawdzenia jego jakości może okazać się bardzo przydatna. Plastry miodu i uśmiechnięte pszczółki na etykietach słoików wcale nie oznaczają, że w produkcie, który mamy przed sobą jest choć odrobina prawdziwego miodu. Co zawiera prawdziwy miód? Nie bez powodu miód dzięki właściwościom leczniczym znajduje tak szerokie zastosowanie. Węglowodany, kwasy organiczne, olejki eteryczne pochodzące z nektaru, związki polifenolowe, białka, witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, kwas foliowy w miodzie wyodrębniono około 300 substancji korzystnie działających na organizm człowieka. Płynnym złotem miód został nazwany nie tylko ze względu na kolor, ale głównie z uwagi na właściwości prewencyjne i lecznicze. Smak prawdziwego miodu - słodycz i lekkie drapanie w gardle Wiele zależy od jego smaku. Pszczelarze i smakosze miodu próbując przysmaku produkowanego przez pszczoły potrafią określić jego wiek, sposób, w jaki był przechowywany, a w smaku wychwytują substancje dodatkowe, które nie powinny w prawdziwym miodzie się znaleźć. Miód bez dodatków na początku jest bardzo słodki. Po chwili uwalniają się naturalne aromaty, po których rozpoznaje się, z czego miód został zrobiony. W ustach powinno pojawić się wrażenie lekkiego pieczenia, a w gardle drapanie (najdokładniej wyczuwalne w miodzie gryczanym). Jeśli miód pozbawiony jest tego posmaku, to z pewnością mamy do czynienia ze sztucznym produktem, wyprodukowanym z wody i cukru. Testy na prawdziwość miodu 1. Test rozpuszczania. Do szklanki zimnej wody wlej łyżeczkę miodu. Jeśli będzie rozpuszczać się nierównomiernie tworząc smugi w wodzie, to masz pewność, że miód jest dobrej jakości. Miody sztuczne rozpuszczają się równomiernie i szybko. 3. T e s t wagi. W słoiku o pojemności 0,9 litra nie powinno być mniej niż 1,25 kg miodu. 4. Krystalizcja. Dobrze przechowywany miód może stać nawet rok, ale już kilka miesięcy po zbiorze powinien się skrystalizować. Jest to naturalny proces, który zawsze zachodzi w prawdziwym miodzie. Krystalizacja nie zmienia jego właściwości odżywczych, ani działania leczniczego. Czas potrzebny do zbrylenia zależy od rodzaju miodu. Najdłużej w stanie płynnym pozostaje miód z białej akacji, inne powinny skrystalizować się do końca roku, w którym zostały zebrane. Sztuczne miody nie krystalizują się - jest to jedna z metod na sprawdzenie jakości produktu. Miód niedojrzały. Jak określić dojrzałość miodu? Pszczoły składają kropelki miodu w komórkach plastra, a potem zaczynają go zagęszczać przez przenoszenie kropelek między komórkami. Miód o większej zawartości wody niż 20% nie jest jeszcze dojrzały (wyjątkiem jest miód z koniczyny, wrzosowy i akacjowy). W komórkach plastra, w ulu odbywa się proces dojrzewania odparowywania wody i rozkład cukrów złożonych na cukry proste. Dojrzałość miodu określa się po jego gęstości. Przy temperaturze 20 stopni C powinien leniwie spływać, tworząc stożek. Przy energicznym kręceniu łyżką wokół własnej osi miód nie powinien z niej spłynąć. Niektórzy producenci stosują podgrzewanie miodu do wysokiej temperatury jako sposób na zachowanie jego płynności, ale taki produkt nie posiada już praktycznie żadnych wartości leczniczych. Czy można podgrzewać miód? Tak, jeśli się skrystalizował, a ty chcesz żeby zmienił stan skupienia na ciekły, możesz go podgrzać, wkładając słoik z miodem do garnka z ciepłą wodą (jej temperatura nie powinna przekraczać 25 stopni C) i mieszając drewnianą łopatką. Pamiętaj, że miód po podgrzaniu do temperatury powyżej 40 0 C traci swoje właściwości odżywcze i lecznicze. Centrum Pszczelarskie Pasieka Lech Sęczyk Radom ul. 25 Czerwca 5/9a Wydarzenia Perypetie z Portem Lotniczym w Radomiu Czy z nami leci pilot? - odpowiedzi na to pytanie oczekiwali radni od prezesa lotniska i prezydenta Radomia. W tym celu zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Radomia. Radni chcieli wreszcie usłyszeć, jakie realne szanse ma dalsza walka o lotnisko w Radomiu. Prezentacja multimedialna rzecznika prasowego lotniska Kajetana Orła czyli godzinne odczytywanie z ekranu tego, co w wersji papierowej otrzymali radni, ze znikomym komentarzem, była przysłowiową stratą czasu. Należało wersję papierową planu generalnego Portu Lotniczego wcześniej przekazać radnym celem zapoznania się z nim. Z godzinnej przerwy w obradach,która nastąpiła po prezentacji, wielu radnych było niezadowolonych, (powód - Bronkobus zawitał do Radomia), inni komentowali: - Kiedy przyjechał Kaczyński, były dwie godziny przerwy. Istotnym spostrzeżeniem podzieliła się z zebranymi poseł Marzena Wróbel twierdząc, że na tak ważnej sesji nie ma wszystkich radnych. Pytań radnych skierowanych do prezesa lotniska i prezydenta było zbyt dużo, o zróżnicowanej randze, by wszystkie przytoczyć. Te najistotniejsze, zresztą wielokrotnie powtarzane to: -zasadność lotniska (radny Fałek) -ile lat miasto będzie dokładać do tej inwestycji (radny Woźniak) -kiedy będą startować pierwsze samoloty? (radna Kwiecień) -skąd pieniądze na dalsze funkcjonowanie lotniska -czy obok lotniska pasażerskiego przewidziane jest cargo (poseł Wróbel) -czy jest zainteresowanie ze strony inwestorów (radny Ruszczyk) -co z inwestorem docelowym? -lotnisko nie działa, po co tyle osób zatrudnionych (radna Michalska) -jaka jest zasadność zakupu sprzętu, który na razie jest bezużyteczny (radny Pszczoła) Do pytań radnych pierwszy odniósł się prezes lotniska Tomasz Stacja kolejowa remontowana - powstaje nowy tunel Na placu budowy stacji kolejowej Radom trwają prace. Peron trzeci już jest prawie zlikwidowany. Przebiegają roboty przy tworzeniu nowego tunelu. Jak mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., wszystkie prace na stacji w Radomiu przebiegają zgodnie z planem. Wykonawca rozebrał sieć trakcyjną nad większością torów. Zdemontowana jest też znaczna część torów, słupów trakcyjnych i oświetleniowych oraz wiat. Kończy się rozbiórka trzeciego peronu. Teraz również kontynuowane są prace nad nowymi słupami sieci trakcyjnej i budową nowej instalacji podziemnej. Siwak. Ma świadomość, że od dawna różne kręgi źle postrzegały powstanie lotniczego portu w Radomiu. Dlatego stwierdził,że dopóki zgodnie strona polityczna miasta nie zacznie działać w ministerstwie i innych organach państwowych, to nic z tego nie będzie. W lipcu 2003 roku została opracowana analiza portu na polecenie wiceprezydenta Józefa Nity. Rok 2009 to kolejne poprawki, by ostateczna wersja została zatwierdzona w Pierwsze loty mogłyby odbywać się już latem tego roku. Najpierw jednak trzeba poprawić współpracę z wojskiem, bo pamiętajmy, że nasze lotnisko to część wojskowa i cywilna. Jak zapewniał prezes obecnie jest 5 umów z przewoźnikami, z nich 3 rokują nadzieję. Na razie więcej na ten temat nie będzie mówił, by uniknąć wszelkiego rodzaju spekulacji. Co do ilości osób zatrudnionych na lotnisku, to regulują przepisy i zapisy dokumentów i tego się trzymają. Wszystkie poczynania związane z zarządzaniem lotniskiem za każdym razem przechodzą następującą procedurę zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Warto wiedzieć, że każda czynność wykonana na lotnisku jest płatna, więc przychody jakieś są ( w zeszłym roku było 800 operacji lotniczych). Ale nie na tyle, by dalej mógł działać. Po stronie spółki do wykonania oświetlenia, reszta leży w gestii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która w każdym momencie może coś znaleźć i wstrzymać pozwolenia. Co do dalszego finansowania niewiele mógł powiedzieć, bo trwają dalej negocjacje. Na cargo są wszelkie zezwolenia i jest przewidziane w masterplanie. Ale jak dodał skarbnik, na tę inwestycję potrzeba dużo więcej środków, dlatego czartery mają zarobić na cargo. Po niewyczerpujących odpowiedziach prezesa Tomasza Przebudowie podlega też tunel. Planuje się, by przejście nim od strony ulicy Domagalskiego udostępnić w sierpniu. Za kilka tygodni zaczną się prace przy stawianiu budynku skomputeryzowanej nastawni. Pozwoli ona dyżurnym ruchu zarządzać pociągami na odcinku kilkudziesięciu kilometrów. W dalszym ciągu postępować będą roboty torowe i energetyczne. Modernizacja zakończy się na przełomie 2015/2016 roku. Radomska stacja kolejowa będzie odmieniona. Perony dostosuje się Siwaka, według wielu radnych, głos zabrał prezydent Radomia Radosław Witkowski. Na początku zapewnił o mocnym zaangażowaniu w doprowadzeniu do finału inwestycji jaką jest port lotniczy w Radomiu. Podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich inwestycji do momentu rozstrzygnięcia kwestii czy ma być w naszym mieście lotnisko. Warunki techniczne pozwalają na ruch pasażerski. Prowadzi liczne rozmowy z wojewodą o przejściu granicznym, z przedstawicielami zarządu spółki lotniska, inwestorami, wojskiem. Wszystko idzie w dobrym kierunku według prezydenta. Obiecuje restrukturyzację spółki i zmniejszenie kosztów, ograniczenie zatrudnienia. Wstrzymał wszystkie inwestycje na Sadkowie dopóki nie zaczną tam latać samoloty. Będzie rozmawiał z wojskiem, by udostępnili płytę postojową (oszczędności). Terminy z przedstawicielami PAŻP, PLL LOT czy PPL są w toku i trzeba trzymać kciuki. Według prezydenta loty pasażerskie powinny zaistnieć w 2016 roku. W związku z ww. kwestiami prezydent poprosił o 10 miesięcy, w których ciężka praca powinna przynieść oczekiwane rezultaty i położyć kres wszelkim niejasnościom związanym z portem lotniczym w Radomiu. Nadal wiele istotnych spraw owianych jest tajemnicą. My podatnicy pośrednio łożymy na niefunkcjonujący port lotniczy. I czy odniesiemy się do lotniska w Kielcach tam wykupiono na razie ziemię i nikt nie mówi złego słowa, wręcz cieszą się (poinformowała radna Kwiecień), czy do Zielonej Góry, gdzie loty odbywają się,u nas nie, 28 osób zatrudnionych u nas ok.142, koszt utrzymania spółki w Zielonej Górze - 4 mln u nas 12 mln. to Radom i jego mieszkańcy mają problem. I jak w tej sytuacji można się cieszyć. Beata Smolińska do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem. Przydatne w tym celu będą m.in.: windy, nowe dojście na perony, a także odnowione przejście podziemne pomiędzy Placem Dworcowym, a ulicą Domagalskiego. Wykonawcą przebudowy Stacji Radom i Radom Wschodni oraz fragmentu linii kolejowej jest polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Pol Aqua, Dragados, Vias Y Construcciones, Electron. Koszt inwestycji wynosi 100 mln. zł. Dariusz Frączek

5 Od 105 lat staramy się pełnić rolę finansowego partnera dla różnych form działalności gospodarczej. Przyłączenie sąsiednich banków spółdzielczych i utworzenie nowych placówek zdecydowanie umocniło naszą pozycję na lokalnym rynku finansowym. Charakterystyczną i niezmienną cechą naszego Banku jest polski kapitał, a dodatkowym atutem jest dobra znajomość własnych klientów i ich potrzeb. Oferujemy te same produkty co banki komercyjne. Dzięki inwestycjom w technologię bankową, Bank nasz oferuje klientom pełen zakres usług, od tradycyjnych depozytowo - kredytowych i obsługi kasowej po nowoczesne produkty bankowości elektronicznej. Oferta wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom obecnych i przyszłych klientów Banku. Jest zatem pełen katalog rachunków bankowych, depozytów, usług i kredytów wspierających przede wszystkim rozwój lokalnego rynku. Klientom oferujemy: - kredyty dla rolnictwa: obrotowe, inwestycyjne, preferencyjne z dopłatami ARIMR, na zakup środków do produkcji rolnej, kredyt rozwojowy, kredyt w rachunku bieżącym, kredyty pomostowe dla projektów finansowanych z udziałem środków unijnych - kredyty dla osób fizycznych: konsumenckie, mieszkaniowe, na zakup samochodów, odnawialne w rachunkach osobistych, gotówkowe, okolicznościowe i pożyczkę hipoteczną, - kredyty dla podmiotów gospodarczych: obrotowe, inwestycyjne, odnawialne w rachunkach bieżących, płatnicze, linia Wydarzenia GŁOS RADOMSKI 5 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu już 105 lat wśród społeczności lokalnej dyskontowa, kredyty pomostowe dla projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, - prowadzenie rachunków bankowych dla: rolników, osób fizycznych, emerytów i rencistów, działalności gospodarczej i instytucji, w tym samorządów, - prowadzenie rozliczeń w krajowym i międzynarodowym systemie elektronicznym, - karty płatnicze Visa oraz 6 własnych bankomatów, - całodobowa wrzutnia, - lokaty i wkłady oszczędnościowe terminowe dla rolników, przedsiębiorców, instytucji, osób fizycznych, - udzielanie poręczeń i gwarancji, - rachunki bieżące, lokaty terminowe i rozliczenia dewizowe. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich obecnych i potencjalnych klientów Banku. Z powodzeniem udaje się nam łączyć ponad stuletnią tradycję z nowoczesnością usług finansowych. Przygotowujemy coraz to nowe i atrakcyjne oferty produktów bankowych oraz aktywnie uczestniczymy w absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej. Rozwój Banku to wzrost funduszy własnych i ciągłe inwestowanie w informatykę oraz podnoszenie poziomu obsługi klientów. W zakresie bankowości elektronicznej klientom naszego Banku oferujemy: 1. dostęp do rachunków bankowych osób fizycznych przez internet, 2. homebanking czyli obsługę rachunków bankowych w siedzibie firmy, 3. opłaty, przelewy i lokaty terminowe przez Internet. 4. informację sms-ową o obrotach na rachunku przesyłaną na telefon komórkowy, 5. własną stronę internetową z bieżącymi informacjami dla klientów. Bank dysponuje bankomatami czynnymi 24 godziny na dobę. Jesteśmy Bankiem internetowym, umożliwiającym klientowi dostęp do swojego konta 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Bank oferując dziś najnowsze, na wysokim poziomie formy obsługi klienta, gwarantuje pewność, bezpieczeństwo i przede wszystkim wygodę klientów. Naszych klientów traktujemy w sposób przyjazny i zindywidualizowany. Oferowane przez nas usługi są konkurencyjne na lokalnym rynku finansowym. We wszystkich placówkach klienci mogą liczyć na życzliwą radę i fachową pomoc pracowników Banku. Kompleksowa obsługa finansowa sprzyja rozwojowi rolnictwa i przedsiębiorczości. Oferowane usługi i produkty są przyjazne dla klientów, dlatego w ostatnich latach odnotowujemy wzrost liczby klientów, którzy systematycznie korzystają z naszych usług. Jesteśmy Bankiem rozwijającym się, posiadamy ustabilizowaną sytuacje finansową - świadczą o tym dobre wyniki finansowe, systematyczne zwiększanie sumy bilansowej, depozytów, kredytów a przede wszystkim funduszy własnych. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu nie pozostaje obojętny na to co dzieje się w środowisku, w którym działa i wspiera finansowo lokalne inicjatywy realizowane przez szkoły, zespoły artystyczne, szpitale, kluby sportowe, straże pożarne oraz inne organizacje pożytku publicznego. Jesteśmy wydawcą lokalnego pisma Głos Ziemi Zwoleńskiej. Bank aktywnie uczestniczy w rozwoju gospodarczym środowiska, czego dowodem są otrzymane wyróżnienia i nagrody, między innymi Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej, Bank przyjazny dla przedsiębiorców, Gepard Biznesu, Złoty Certyfikat Rzetelności i Bank Spółdzielczy roku Budowana przez lata wiarygodność i zaufanie Klientów są dla nas bardzo ważne. Zwoleński Bank Spółdzielczy od 105 lat niezmiennie służy społeczności lokalnej, w tym szczególnie naszemu rolnictwu. Staramy się być nowocześni na miarę oczekiwań naszych klientów, ale również solidni, jak nakazuje nasze historyczne doświadczenie. Bank działa na terenie czterech powiatów: kozienickiego, lipskiego, radomskiego i zwoleńskiego, posiada 11 placówek, to jest Centralę w Zwoleniu i 10 Oddziałów zlokalizowanych w Ciepielowie, Chotczy, Garbatce- -Letnisko, Kazanowie, Policznie, Przyłęku, Radomiu, Siennie, Tczowie i Zwoleniu. Bank w swojej działalności osiąga dobre wyniki, a rok 2014 zamknął się zgodnym z planem wynikiem finansowym. Mimo silnej konkurencji ze strony banków komercyjnych i organizacji parabankowych, pozyskujemy nowych klientów. Nie odnotowujemy tendencji spadkowej w oferowanych produktach bankowych. Strategia Banku jak i bieżące plany działalności zakładają stopniowy rozwój naszej działalności, wzrost kapitałów własnych i poprawę poziomu obsługi klienta. To właśnie zmieniające się potrzeby klientów i działalność wśród wzrastającej konkurencji skłania nas do wysiłków na rzecz nowoczesności naszych usług finansowych. Perspektywy naszej działalności oceniamy pozytywnie, co do konkurencji - to staramy się by nasza oferta była lepsza od innych. Bank wprowadza promocje w zakresie działalności depozytowej i kredytowej, a rosnący stan depozytów i kredytów najlepiej świadczy o skuteczności naszych promocji i tej drodze pozyskania nowych klientów. Banki spółdzielcze są lepiej od komercyjnych wpasowane w rynek lokalny i pozytywnie wykorzystują tę przewagę konkurencyjną. Interes banków spółdzielczych to rozwój społeczności lokalnych, by mieszkańcom żyło się lepiej i byli bardziej zamożni i zaangażowani. Historia bankowości spółdzielczej w Polsce zaczyna się od 1850 roku. Banki spółdzielcze w Polsce przez 165 lat przetrwały okres rozbiorów, dwie wojny światowe, lepsze lub gorsze ówcześnie obowiązujące prawo, pokonały wiele problemów i trudności jakie napotkały w swojej działalności. Trudne i nieraz ciężkie doświadczenia zahartowały banki spółdzielcze do szybkiego przystosowywania się do zmieniających się warunków tak prawnych, jak i rynkowych. W wyniku transformacji banki spółdzielcze przechodzą kolejne zmiany organizacyjno-prawne i muszą dobrze przystosować się do nowych wymogów prawnych i sytuacji rynkowej. W wyniku tych zmian banki spółdzielcze nie znikały z mapy Polski, tylko łączyły się w większe, silniejsze kapitałowo jednostki, by sprostać narastającej konkurencji ze strony banków komercyjnych. Obecnie przygotowywane zmiany w prawie regulującym działalność banków spółdzielczych powinny umocnić pozycje rynkową i konkurencyjną naszych banków. Nie jesteśmy pewni, co jest lepsze, dłuższy lub krótszy okres dostosowawczy do wymogów prawa europejskiego. W tym przypadku decydującą rolę odgrywają koszty zmian, a te być może w krótszym okresie będą mniejsze, niestety nie dysponujemy danymi na ten temat. Dalsza, pomyślna perspektywa bankowości spółdzielczej w Polsce zależeć będzie od jakości stanowionego prawa i postawy spółdzielczości bankowej. Wojciech Machnik Zastępca Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu

6 6 GŁOS RADOMSKI Miasto i region V sesja Rady Miasta w Zwoleniu Kolejnym punktem sesji był film autorstwa zastępcy burmistrza Pana Włodzimierza Kabuza, na który złożyły się licznie zgromadzone zdjęcia oddające historię miasta Zwoleń. Jego dopełnieniem był referat nauczyciela historii Cezarego Imańskiego. Jak stwierdził, historia jest ważna w edukacji młodego pokolenia, a starsze może poszerzyć swą dotychczasową wiedzę. Istotne jest to tym bardziej, że odnosi się ona do miejsca, w którym żyjemy. Pan Imański zajmuje się od dawna historią swego miasta, a owocem tego są Dzieje Zwolenia -nowa monografia miasta. Znajdziemy tu informacje od czasów najdawniejszych do 1945 roku; kolejne wydarzenia do 2013 zostały ujęte w kalendarium. Nauczyciel uważa, że historię Zwolenia tworzyły latami fotografie, wspomnienia ludzi pamiętających dawne czasy, pamiętniki tych co już odeszli, ale również budynki, których już nie ma. Uważa, że należy przede wszystkim pamiętać o dwóch istotnych dla Zwolenia wydarzeniach. Pierwsze to rok 1425 czyli lokacja wiążąca się nie tylko z wydaniem dokumentu, ale również z zagospodarowaniem terenu przez założycieli miasta. Drugie czerwiec 1925 roku kiedy to Zwoleń odzyskał prawa miejskie po okresie zaborów już w niepodległej Polsce. Szczególne dla historii tego miasta jest to,że ważne daty z historii Polski wiązały się z jakimś istotnym wydarzeniem lokalnym dla Zwolenia. Często zwolenianie musieli przełożyć realizację jakiejś ważnej sprawy, nie z własnego powodu, np. dotyczyło to szkół czy szpitala dla osób niepełnosprawnych. Dla osób, którym ten wykład pozostawił niedosyt, rozwiązaniem na pewno

7 będzie wspomniana monografia Zwolenia. Ponowny powrót do projekcji filmowej tym razem dał nam obraz współczesny miasta. Potem przewodniczący rady poinformował, iż wpłynęło pismo od młodzieży zwoleńskiej do burmistrz. Dotyczyło możliwości utworzenia Rady Młodych, by współdecydowała o środkach przeznaczonych dla młodych. Pani burmistrz Bogusława Jaworska zapewniła, że jest możliwość włączenia młodzieży do współpracy na rzecz miasta Zwoleń. Uroczystą sesję zakończyło podziękowanie młodej burmistrz Amelii Gołdy: -...Dzisiaj otrzymałam od Państwa wiele dobroci i mądrości życiowej, za którą serdecznie dziękuję. Na pewno przebieg V sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu pozostanie długo w pamięci jej uczestników. Przebieg sesji na stronie www. oko-miasto-region.pl Beata Smolińska Miasto i region GŁOS RADOMSKI 7 Lekcja wychowawcza w samorządzie Zwolenia 590 rocznica nadania praw miejskich przez Króla Władysława II Jagiełłę dla miasta Zwolenia, która przypadła na 20 lutego 2015 roku była wspaniałą okazją do zapoznania młodzieży, ze wszystkich podległych miejscowemu samorządowi gminnemu i powiatowemu szkół, z tematami i problemami, którymi zamuje się na codzień Urząd Miasta na czele z Panią Burmistrz. Zwoleń pamięta o wyklętych żołnierzach Sposób zorganizowania i forma przeprowadzenia miały wszelkie atuty profesjonalnego podejścia do młodzieży, z punktu widzenia pedagoga. Jako obserwator z zewnątrz byłem bardzo mile zaskoczony taktownym i troskliwym podejściem do uczestników tego wydarzenia przez włodarzy miasta i gminy, kierowników poszczególnych jednostek i referatów organi- zaangażowanie w powyższe przedsięwzięcie. Z bardzo dużą uwagą wsłuchiwali się w wykład nauczyciela historii z miejscowego gimnazjum Cezarego Imańskiego na temat dziejów Zwolenia. Dla włodarzy miasta była to wspaniała okazja, by młodzieży godnie i uroczyście podziękować za wkład pracy w organizację 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zwoleniu. 2 marca już po raz czwarty w Zwoleniu obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbyły się o godz na cmentarzu parafialnym. Na uroczystość przybyły władze samorządowe Zwolenia i powiatu zwoleńskiego, delegacje szkół, instytucji, kombatanci i mieszkańcy Zwolenia. Miejsce, na którym zebrali się uczestnicy nie było przypadkowe. Stoimy nieopodal mogiły żołnierzy z oddziałów Orła i Beliny ze Zgrupowania Zagończyka, którzy zginęli w walce z wojskami sowieckimi w 1946r pod Zwoleniem. Stoimy również nieopodal pomnika upamiętniającego ofiary komunistycznego terroru z naszej zwoleńskiej ziemi - powiedział dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu Zbigniew Plewicki. Przypomniał również historię Wyklętych Żołnierzy jak też warunki w jakich przyszło im żyć, walczyć i umierać. Z ich ofiary i niebywałego poświęcenia płynie dzisiaj przesłanie. Adresowane jest przede wszystkim do młodego pokolenia, które często szuka swojej tożsamości i autorytetów. Dzisiaj młode pokolenie Polaków budzi się, a budzi go etos Wyklętych Żołnierzy i to jest wielką nadzieją dla Polski. Odczytany został Apel Poległych, a modlitwę za poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych odmówił ks. Krzysztof Badeński proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Zwoleniu. Młodzież gimnazjum odegrała sygnał Śpij kolego. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i znicze na mogiłach poległych i pomordowanych Bohaterów. O godz w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji Żołnierzy Wyklętych odprawiona została msza św. Zbigniew Plewicki Foto: Paweł Nakonieczny zacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, a także przedstawiciela miejscowego Nadleśnictwa Lasów Państwowych. Dla reprezentacji młodzieży z wychowawcami oraz dyrektorami z niektórych szkół było to ogromne przeżycie emocjonalne i okazja do zwiedzenia Urzędu Miasta, a także zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć grupowych z udziałem młodej Pani Burmistrz Amelii Gołdy i jej asystentki Karoliny Madejskiej. Burmistrz Zwolenia Bogumiła Jaworska nie ukrywała, że przy tej okazji władze chciały zaszczepić w młodym pokoleniu pozytywny element lokalnego patriotyzmu. Jednocześnie ze strony młodzieży było widać ogromne Według informacji Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej kolejnym etapem tych działań ma być powołanie Rady Młodzieży przy urzędzie burmistrza jako stałego społecznego organu aktywizacji młodych w lokalne problemy. Kolejnym elementem wpisującym się w obchody tegorocznej rocznicy będa artystyczne występy 22 marca br. Jestem przekonany, że również na nie przybędzie liczna delegacja młodzieży. Eugeniusz Kopciński

8 8 GŁOS RADOMSKI Kultura 100 lat Pani Zofii Mazur Setne urodziny obchodziła 4 lutego 2015 roku Pani Zofia Mazur z Przyłęka. Z tej okazji był tort, toast 200 lat życia, kwiaty oraz wiele życzeń. Radomskie zabytki i miejsca historyczne odzyskują dawny blask W dniu 12 marca 2015 r. (czwartek) godz odbyło się Podpisanie umów na unijne dofinansowanie projektów w ramach RPO WM Dokończenie renowacji zespołu sakralnego dawnego klasztoru oo. reformatów w Solcu nad Wisłą oraz budowa Muzeum Rycerstwa i Kaplicy św. Floriana w zaadaptowanym budynku OSP w Taczowie w gminie Zakrzew to dwie inwestycje z regionu radomskiego, które decyzją zarządu TVP Warszawa na Facebooku TVP ma swoją stronę na portalu Facebook. Wejdź na strone podaną poniżej i kliknij lubię to województwa mazowieckiego otrzymają blisko 1,5 mln zł unijnego dofinansowania. Już jutro umowy w tej sprawie podpiszą wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz beneficjenci. Projekty otrzymały wsparcie w ramach RPO WM w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Marta Milewska Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy partnerskiej między TVP Warszawa a Szkoła Główną Służby Pożarniczej Osobiście życzenia Pani Zofii złożyli Pani Marta Michalska Wilk Kierownik Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która wręczyła życzenia od Premier Pani Ewy Kopacz, Pan Zbigniew Gurtatt kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Placówki Zamiejscowej w Radomiu, Pan Marian Kuś - Wójt Gminy Przyłęk,Pani Marianna Gos urzędnik USC w Przyłęku, Pan Wojciech Szmajda Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Pani Renata Gajowiak Kierownik KRUS Placówki Terenowej w Zwoleniu oraz ksiądz Józef Zbigniew Bieńkowski proboszcz parafii Przyłęk. Uroczystość odbyła się w Restauracji Vanilla House w Zwoleniu. Jak na taki jubileusz przystało był tort urodzinowy, szampan, bardzo dużo kwiatów, upominki i wiele wzruszeń. Jubilatka usłyszała nie tylko wiele ciepłych słów ale również życzeń długiego życia w zdrowiu i pogodzie ducha oraz radości z owoców życia. Pani Zofia mimo 100 lat jest w dobrej kondycji. Jest pełna życia i serdeczności. Pani Zofia Mazur była i jest człowiekiem bardzo pracowitym, spokojnym przywiązanym do swojego otoczenia i gospodarstwa. Przeżyła cały wiek polskiej historii, była świadkiem wielu przemian ustrojowych i społecznych. Jej długie życie jest skarbnicą wiedzy dla kilku pokoleń Polaków. informują nas członkowie rodziny. Zakończenie budowy mostu w Solcu nad Wisłą już wkrótce Budowa mostu w Solcu nad Wisłą jest bardzo zaawansowana. Konstrukcja została poprawnie osadzona na łożyskach. Zakończyły się roboty zbrojeniowe płyt pomostu i przystąpiono do jej betonowania. Przewiduje się, że inwestycja gotowa będzie na wiosnę. Jak mówi Paweł Pietraszak, dyrektor ds. realizacji kontraktów w firmie Gotowski, zakończone zostało betonowanie wewnętrznych części skrzynek w miejscach oparcia na filarach. Jest też uzbrojona większa część płyty. Od dwóch tygodni pracownicy ją betonują. Dyrektor zaznacza również, że od strony Kamienia przebiegają roboty drogowe. Układane są krawężniki, montuje się ekrany akustyczne. Od strony Solca powstaje nasyp. Po zakończeniu betonowania płyty, nastąpi wykonanie prac izolacyjnych i tzw. kapy chodnikowej. Gdy będą właściwe warunki pogodowe, zaczną się prace przy zabezpieczeniu antykorozyjnym. Końcowym etapem będzie zamontowanie balustrad, barier i położenie nawierzchni. Przeprawa będzie miała ponad kilometr długości. Na jej wykonanie zużyto 12 tys. ton stali. Przy nasuwaniu przęseł o rozpiętości 108 metrów zastosowano m.in. pylon. Budowa mostu między miejscowościami Solec nad Wisłą na Mazowszu i Kamień na Lubelszczyźnie jest największą inwestycją realizowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Most jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747. Ma ona stanowić wygodne połączenie pomiędzy Lublinem i Radomiem oraz Kielcami. Kontrakt jest warty ponad 200 mln. zł. Wykonawca to konsorcjum firm Energopol - Szczecin SA Gotowski BkiP sp. z o.o z Bydgoszczy. Dariusz Frączek

9 Kultura Ogólnopolski Związek Producentów Papryki Zaprasza GŁOS RADOMSKI 9 Przewodniczący Rady Programowej Związku Piotr Papis Rok 2014 rolnikom oraz producentom papryki kojarzy się przede wszystkim z problemami przy zbycie swoich plonów, w związku z załamaniem się rynku owoców i warzyw, po wprowadzeniu embarga na import tych produktów przez federację rosyjską. Udało się co do prawda - dzięki protestom w Brukseli i działaniom ministra Marka Sawickiego - częściowo pokryć straty dzięki pomocy z UE, jednak pomoc była niewielka, pozwoliła jedynie na częściowe pokrycie kosztów a problemy ze zbytem owoców zgromadzonych w chłodniach trwają dalej. W związku z trudnościami i problemami jakich doświadczyli producenci papryki oraz innych warzyw w 2014 roku rolnicy wystąpili z oddolną inicjatywa powołania Stowarzyszenia reprezentującego ich interesy. Wzorem prężnie działających i dobrze zorganizowanych sadowników planowane jest powołanie Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki. Jak pokazuje przykład zeszłorocznych problemów i strajków tylko duże i zorganizowane grupy producentów są w stanie walczyć o prawa rolników. Bardzo istotne jest zatem, aby zasięg związku i ilość jego członków była jak największa. Tylko mocne i zrzeszające wielu producentów organizacje mogą mieć realny wpływ na kształtowanie się rynku owoców i warzyw podkreśla, działający od wielu lat dla dobra rolników i promujący paprykę Przewodniczący Rady Programowej Związku, Wójt Gminy Klwów Piotr Papis. Spotkanie założycielskie związku odbędzie się w Hali Sportowej Arena Klwów, ul. Przysuska 4 w Klwowie dnia 12 kwietnia 2015 roku o godzinie 15:00. Planową siedzibą władz związku jest Radzanów. Podczas spotkania omówiony zostanie statut organizacji, podjęte zostaną decyzje dotyczące działalności związku oraz wybrane zostaną jego władze. Cele związku : 1) reprezentowanie i obrona interesów zawodowych oraz praw producentów papryki oraz innych warzyw i owoców, 2) podejmowanie działań dla tworzenia trwałych podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla umocnienia polskich producentów papryki oraz innych warzyw i owoców oraz ich integracji w obrębie rynku Unii Europejskiej 3) inicjowanie zmian norm prawnych dotyczących działalności w zakresie produkcji papryki oraz innych warzyw i owoców 4) upowszechnianie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i prawnej związanej z produkcję papryki oraz innych warzyw i owoców 5) działania wspierające rozwój gospodarczy branży związanej z produkcją papryki oraz innych warzyw i owoców w tym rozwój przedsiębiorczości 6) działalność promująca ekologiczne metody produkcji i ochronę środowiska naturalnego 7) działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy oraz doświadczeń pomiędzy społeczeństwami 8) pomoc przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i budżetu krajowego 9) działalność promująca zatrudnianie i aktywność zawodową społeczności wiejskiej 10) działanie na rzecz rozwoju i integracji wspólnot lokalnych, samorządności i społeczeństwa obywatelskiego 11) Działania promujące spożywanie warzyw owoców i zdrowe odżywianie. Przewodniczący Rady Programowej Związku Piotr Papis Zaczęto wypalać trawy Tylko w jednym tygodniu strażacy z powiatu radomskiego gasili prawie 30 razy pożary traw. Można powiedzieć,że sezon na wypalanie się rozpoczął. Straż apeluje o opamiętanie się. Wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne. Ogień potrafi szybko się rozprzestrzenić i nagle zagrozić ludziom, zwierzętom, budynkom. Wyrządza również duże szkody dla poszycia roślinnego. Do jednego z ostatnich pożarów doszło 8 marca po południu przy ulicy Witosa w Radomiu. Powstało znaczne zagrożenie pobliskich budynków. Konrad Neska, rzecznik prasowy radomskich strażaków informuje, że akcja gaszenia trwała 3 godziny, a uczestniczyło w niej 33 strażaków. Silny wiatr spowodował, że ogień szybko się rozprzestrzeniał. Było zagrożenie, że pożar dojdzie do ogródków działkowych i zapalą się altany. Od początku roku radomscy strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 120 razy. Mimo, że są apele, kampanie społeczne to ludzie dalej wypalają trawy. Na wsi tłumaczą,że podpalanie pozwala użyźnić glebę. W mieście dla niektórych stanowi to zabawę. Wypalanie traw, ściernisk wcale nie poprawia jakości gleby. Przeciwnie, popiół zakwasza ją zamiast użyźnić. Biomasa zostaje bezużytecznie spalona, zamiast wzbogacić podłoże. Giną również bakterie, drobnoustroje i inne organizmy oraz zwierzęta żyjące w glebie. Dym powoduje ponadto zanieczyszczenie powietrza i powiększa efekt cieplarniany. W niebezpieczeństwie jest też sam podpalacz. Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne: areszt lub grzywna. Dodatkowe sankcji dotyczą tych, którzy doprowadzili do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych. Dariusz Frączek VIII Bieg Kazików 8 marca w niedzielę wystartowało ponad tysiąc osób. Najlepsze wyniki uzyskali Ukraińcy. Zajęli wszystkie miejsca na podium - zarówno w klasyfikacji kobiet jak i mężczyzn. Przed biegiem głównym zmagali się przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Następnie odbył się bieg charytatywny. Dochód z wpisowego po 50 zł od uczestnika - przekazany zostanie na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Wśród 70 uczestników tego startu był prezydent Radomia - Radosław Witkowski. Włodarz chwalił inicjatywę mówiąc,że bieganie jest świetnym sposobem organizacji czasu wolnego. W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów brało udział ponad tysiąc osób. Byli zawodnicy w każdym wieku. Najszybszy - Mykola Iukhymchuk. Jego czas to 29 minut i 3 sekundy. Drugie i trzecie miejsce zajęli: Andzej Starzinskij oraz Pavel Vereckiy. Ich czas to 30 minut i 25 sekund. Najlepszy Polak - Michał Gąsiorski z czasem 30 minut i 45 sekund uplasował się na piątym miejscu. Pośród kobiet pierwsze miejsce zajęła Lilia Fiskovicz z czasem 33minuty i 41 sekund. Druga i trzecia przybiegły na metę Valentyna Liliarska (36 minut i 26 sekund) oraz Olga Jarotska (36 minut i 46 sekund). Najlepsza z Polek Ewa Brych-Pająk osiągnęła czas 36 minut i 55 sekund. Wszyscy, którzy ukończyli bieg, otrzymali okolicznościowe medale i wypieki piekarni Wacyn oraz napoje firmy Zbyszko. Startujące panie obdarowano jeszcze tulipanami z okazji Dnia Kobiet. Artur Błasiński - dyrektor Biegu Kazików mówił, że nowa trasa tegorocznych zawodów sprzyjała większemu porządkowi w trakcie biegu i na mecie. Zaznaczył, że rozgrywanie imprezy w centrum Radomia pozwala na pokazanie tej części miasta. Tegoroczna edycja biegu była bardzo udana. Organizacja przebiegła sprawnie, dopisała pogoda i publiczność. Bieg Kazików to jedno z największych wydarzeń biegowych, które odbywa się w Radomiu. Poza nim m in. zainteresowaniem cieszy się Półmaraton Radomskiego Czerwca 76. W tym roku rozpocznie się on 21 czerwca. Dariusz Frączek

10 10 GŁOS RADOMSKI Sport Świat zamknięty w zbiorze porcelanowych figurek. Kruchy i nierealny jak one To świat- -ucieczka, świat-ratunek. Przed nieudanym życiem, niespełnionymi nadziejami, kompleksami, poczuciem krzywdy, rzeczywistością, w której tak trudno się odnaleźć. To świat nieszczęśliwych ludzi, którzy zgotowali sobie rodzinne piekło. Świat skazany na trwanie, bez szans na ucieczkę. To świat Laury, kalekiej dziewczyny wychowanej w rozbitej Tennessee Williams SZKLANA MENAŻERIA reżyseria Katarzyna Deszcz r o d z i n i e, w r a ż l iwej, sparaliżowanej przez nieśmiałość, która uniemożliwia jej normalne k o n t a k t y z ludźmi. To świat jej brata Toma, znudzonego rutyną pracy w fabryce, marzącego o karierze poety. To także świat ich matki Amandy, porzuconej przez męża, pogrążonej we wspomnieniach, rozpaczliwie samotnej kobiety, która z miłości terroryzuje najbliższych. Amanda marzy o lepszej przyszłości dla swoich dzieci, dlatego Tom, ciężko harujący na utrzymanie domu, powinien - według niej - awansować, Laura - znaleźć męża. Zwłaszcza zamęście córki staje się dla znerwicowanej Elektryzujący Maraton Filmowy W najbliższy poniedziałek 16 marca w Multikinie odbędzie się kolejny Elektryzujący Maraton Filmowy. godz Rzymska aureola (radomska premiera) dokumentalny, reż. Gianfranco Rosi, Włochy 2013, 93 Największa niespodzianka festiwalu filmowego w Wenecji Rosiego fascynuje nierealność tego świata. Klimat peryferii, okolic autostrady Rzymu do których zwykle się nie dociera, gdzie się nie zatrzymuje. Film nie ma wiele wspólnego z publicystyką społeczną, przywodzi na myśl lokalny surrealizm filmowy. Jednak poznani pełnokrwiści bohaterowie nie dają o sobie zapomnieć na długo po seansie. Godz Gloria (pokaz przedpremierowy) dramat obyczajowy, reż. Sebastián Lelio, Chile, Hiszpania 2013, 110 Gloria (Paulina García) to atrakcyjna kobieta w średnim wieku. Mieszka sama, z dziećmi widuje się rzadko, ale regularnie odwiedza dancingi. Spędza tam miło czas, choć zazwyczaj stroni od towarzystwa mężczyzn. Jej nastawienie zmienia się, gdy jednej z tanecznych nocy na parkiecie pojawia się Rodolfo (Sergio Hernández) Projekcje odbywają się w Multikinie (Galeria Słoneczna), ul. Chrobrego 1. Ceny biletów: 1 film 15 PLN, 2 filmy 24 PLN. Bilety będą w sprzedaży pół godziny przed seansami w Multikinie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany repertuaru. Projekt jest realizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. matki prawdziwą obsesją. Wymusza w końcu na synu obietnicę, że ten pozna siostrę z odpowiednim mężczyzną. Tom zaprasza na kolację swojego kolegę z pracy Czym zakończy się to spotkanie? Szklana menażeria jest jednym z najpiękniejszych dramatów Williamsa. Wciągającym od pierwszej minuty. Subtelnym, wypełnionym poetycką wyobraźnią, ale niesłychanie przenikliwym. Miejscami wręcz brutalnym. Bez znieczulenia. Fascynująca, piekielnie mocna literatura. Zapraszamy Państwa na Szklaną menażerię wzruszającą opowieść o nierealnej tęsknocie za światem, w którym wszystko jest piękne i w którym spełniają się marzenia. Czy z krainy szklanych figurek uda się bohaterom odnaleźć drogę do realnego świata żywych ludzi? Zapraszamy 20, 21, 22 marca o godz Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pokój nr 18, 19 ( II piętro ) w terminie od do Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.: 1. Wnioskodawcy w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie mogą zalegać: - z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody), - z opłatami z tytułu pod a t k ó w i opłat lokalnych, - z opłat a m i z a o d b i ó r odpadów. 2. O bud o w ę przydom o w e j oczyszc z a l n i ś c i e k ó w m o g ą ubiegać się osoby fizyczne, mieszkańcy gminy Ciepielów ( wg. ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Ciepielowie). 3. Program nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej. 4. Program dotyczy wyłącznie systemów oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę. 5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach poniższego programu. 6. Program dotyczy budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych, podłączonych do gminnej sieci wodociągowej. Zainteresowany składa imienny wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Załączniki do wniosku: 1. Kserokopia tytułu prawnego do władania nieruchomością. 2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy cywilnoprawnej przez jednego z współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepielów. Komisja rozpatrzy wnioski w terminie do 31 maja O zakwalifikowaniu się do realizacji programu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub odrzuceniu wniosku o budowę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję, a który w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na ten cel nie został zakwalifikowany, podlega realizacji w następnym roku budżetowym, bez konieczności składania kolejnego wniosku w roku następnym, o czym Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę. Redakcja

11 Życie Rafaello na krakersach - przepis bez pieczenia Składniki 2 paczki słonych krakersów np. Lajkonik 180 g 3 szklanki mleka 3 żółtka 3 czubate łyżki mąki pszennej 3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej 1 cukier waniliowy 1,5 szklanki cukru 1 szklanka wiórków kokosowych + 1 szklanka do posypania wierzchu 50 g białej czekolady startej na tarce o dużych oczkach 250 g masła lub margaryny Przygotowanie: Żółtka ucieramy z ½ szklanki cukru i cukrem waniliowym. Mąkę pszenną i ziemniaczaną rozpuszczamy w szklance mleka i dodajemy do wcześniej utartych żółtek. Pozostałe 2 szklanki Ratatouille - klasyczne danie warzywne z południa Francji, które można jeść i na ciepło, i na zimno. Można je podać samo, z chlebem domowej roboty lub jako nadzienie w naleśnikach. Składniki 150 g cebuli, drobno posiekanej 1 czerwona papryka, pokrojona w kostkę Międzynarodowy kongres feministek. Na podium wchodzi jedna z delegatek i rzuca hasło. - Siostry, dość wyzysku. Nie będziemy im prać i gotować. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na kolejnym spotkaniu wojowniczych pań, delegatki dzielą się swymi spostrzeżeniami. Zaczyna Angielka. - Wróciłam do domu i mówię: John, od dzisiaj nie piorę i nie gotuję. Pierwszego dnia - nic nie widzę, drugiego dnia - nic nie widzę, trzeciego dnia - widzę - gotuje jajko. Sala zatrzęsła się od oklasków. Wsiada kanar do autobusu i mówi: - Bileciki do kontroli! - Nie mam - mówi pasażer. - Nie? To teraz będzie kosztowało mleka razem ze szklanką cukru doprowadzamy do wrzenia. Na gotujące się mleko wlewamy masę jajeczną i gotujemy budyń, cały czas mieszając, nie dopuszczając do powstania grudek. Odstawiamy budyń i czekamy, aż będzie całkowicie zimny. Po tym czasie dodajemy po kawałku masło, cały czas miksując na najwyższych obrotach. Pod koniec dodajemy wiórki kokosowe. Blaszkę o wymiarach 28 x 22 cm wykładamy krakersami, następnie wylewamy 1/3 masy budyniowej. Ponownie wykładamy krakersami i wylewamy budyń, krakersy i budyń. Powinny Ratatouille 1 żółta papryka, pokrojona w kostkę 300 g bakłażana, pokrojonego w kostkę 300 g cukinii, pokrojonej w plastry 300 g pomidorów, pokrojonych w kostkę 2 ząbki czosnku, drobno posiekane 3 do 6 łyżek oliwy z oliwek 1 łyżka koncentratu pomidorowego sól morska 1 łodyżka rozmarynu, drobno posiekana 1 łodyżka tymianku, drobno posiekana świeżo zmielony czarny pieprz do smaku Sposób przygotowania: W głębokiej patelni rozgrzać HUMOR Na mównicę wchodzi Francuzka. - Wróciłam do domu i mówię: Pierre, od dzisiaj nie piorę i nie gotuję. Pierwszego dnia - nic nie widzę, drugiego dnia - nic nie widzę, trzeciego dnia widzę - pierze bokserki Owacje na stojąco. Na podium wchodzi Rosjanka. - Wróciłam do domu i mówię: Iwan, od dzisiaj nie piorę i nie gotuję. Pierwszego dnia - nic nie widzę, drugiego dnia - nic nie widzę, trzeciego dnia nadal nic nie widzę. Czwartego dnia - zaczynam widzieć na prawe oko. 70 złotych. A pasażer na to: - Od koników nie kupuję powstać 3 warstwy. Na wierzch wysypujemy równomiernie wiórki kokosowe oraz białą czekoladę. Można również wysypać płatkami migdałowymi, ale nie jest to konieczne. Ciasto wkładamy do lodówki na min. kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Smacznego! oliwę i zeszklić cebulę. Wyjąć cebulę z patelni i odstawić. Krótko przesmażyć warzywa (z wyjątkiem pomidorów) po jednym na raz na oliwie na średnim ogniu, na tej samej patelni, aż warzywa będą lekko przyrumienione. Wyjąć z patelni i odsączyć na sicie. Wszystkie przesmażone warzywa włożyć z powrotem na patelnię, dodać pomidory, koncentrat pomidorowy, czosnek, rozmaryn, tymianek i doprawić solą i pieprzem. Dusić pod częściowym przykryciem na małym ogniu przez minut. Na koniec ponownie doprawić do smaku solą, pieprzem lub innymi przyprawami. Smacznego! Kelner pyta nowo przybyłego do baru klienta -Co pan pije - Codziennie rano szklankę soku owocowego, miksturkę na łupanie w krzyżu, a w sobotę kufel piwa w gronie przyjaciół - Chyba nie zrozumieliśmy się do końca - mówi uprzejmie kelner. - Pytałem, co by pan chciał - Mój Boże... Chciałbym być bogaty, mieć domek nad morzem, podróżować po świecie.. - Może jeszcze raz zadam pytanie: Czy chce się pan napić - Czemu nie... a co pan ma - Ja? Niewiele. Kłopoty. Drużyna, której kibicuję przegrała, kiepsko mi tu płacą, doskwiera mi samotność... Adres Redakcji: Radom, ul. Stalowa 3 lok 2 (w godz. 9:07-15:59) Wydawca: EK0-PRODUKT Sp z o.o. Tygodnik bezpatny dla Radomia i regionu Redaktor naczelny: Eugeniusz Kopciński tel Skład i łamanie: Adam Czarnecki tel Współpraca: Dariusz Frączek, Beata Smolińska zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wydawnictwo zastrzega, że wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w gazecie GŁOS RADOMSKI bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ GŁOS RADOMSKI 11 HOROSKOP Indiański horoskop miłosny Wydra (20.I - 18.II) Wydra nie jest osobą, którą łatwo dałoby się usidlić. Najważniejsza jest dla niej wolność, swoboda i brak zobowiązań, dlatego wyjątkowo niechętnie odnosi się do wszelkich zamachów na jej autonomię. Jeśli jednak zakocha się na zabój, będzie gorąco. To bardzo zaangażowany i pomysłowy kochanek, który chętnie spróbuje wszystkiego i w każdej możliwej kombinacji. Wydra nie podchodzi do seksu zbyt poważnie, traktuje go raczej jako dobrą zabawę, w trakcie której zupełnie na miejscu są chichoty i niespodziewane zdarzenia. Jeśli podejdziesz do tego na luzie, masz u niej wielki plus. Na szybką formalizację związku lepiej jednak nie licz. To wcale nie będzie takie proste... Wilk (19.II - 20.III) Jeśli się tobą zainteresuje, wiedz, że oddaje ci całe serce. I miej na uwadze, że bardzo łatwo możesz je podeptać. Wilk jest niesamowicie wrażliwy i romantyczny. Kocha miłością wręcz literacką, dramatyczną i zaborczą. Każda kłótnia będzie dla niego prawdziwą tragedią. A co w łóżku? Duży temperament, wielki apetyt na seks i kreatywność, zwłaszcza jeśli chodzi o miejsca erotycznych schadzek. Wilk może cię zabrać na przykład w miejsce, w którym straszy. On lubi klimat z dreszczykiem! Sokół (21.III - 19.IV) To kochanek idealny - pomysłowy, bezpruderyjny, namiętny i czuły. Niepokonany w sztuce uwodzenia, w sypialni pokazuje, że warto było na niego postawić. Zaskoczy nas swoją spontanicznością i umiejętnościami. Jedyny problem to dochowanie wierności, bo Sokół szybko się nudzi. By go przy sobie zatrzymać trzeba wykazać się kreatywnością, otwartością i wysokim poziomem libido. Sokołowi nigdy się nie odmawia, dobrze jest też dać mu odczuć, że jest pożądany. Bóbr (20.IV - 20.V) Bóbr ceni sobie spokój, czułość i poczucie bezpieczeństwa. Otwiera się dopiero przed osobą, o której myśli na poważnie. Gdy już utwierdzi się w przekonaniu, że warto ulokować uczucia właśnie w tym miejscu, staje się kochankiem może nie namiętnym, ale niezwykle romantycznym. Raczej nie zdecyduje się na seks w miejscu publicznym lub na łonie przyrody, za to we własnym łóżku zrobi wszystko, by było tam naprawdę przyjemnie. Bóbr mocno angażuje się w związek uczuciowy, dlatego możemy liczyć z nim na trwały związek. Najprawdopodobniej formalny. Jeleń (21.V - 20.VI) Jest doskonałym uwodzicielem i zwykle bez trudu zdobywa serce osoby, która go zainteresuje. A w oko wpadają Jeleniowi ludzie inteligentni, interesujący i nietuzinkowi. Uroda jest na drugim planie. W sypialni lecą iskry - Jeleń lubi eksperymenty, głośny entuzjazm, ceni sobie też spontaniczne przyjemności w miejscach publicznych. Niestety nie jest typem, którego da się łatwo usidlić. Zdecydowanie woli skakanie z kwiatka na kwiatek niż złote obrączki i planowanie potomka. Jeśli już zdecyduje się na stały związek, może szybko się nim znudzić lub czuć się nieszczęśliwy w tej niewoli. Dzięcioł (21.VI - 21.VII) Dzięcioł to niezwykle wrażliwy partner, który w związek z ukochaną osobą angażuje się całym sercem i na całe życie. Niezwykle ceni sobie życie rodzinne, wspólne spędzanie czasu, zabawy z dziećmi. W sypialni również wykazuje się wrażliwością i dużym wyczuleniem na potrzeby partnera. Idealnie potrafi się wsłuchać w sygnały płynące od drugiej strony i spełnić jej wszystkie łóżkowe zachcianki. O ile tylko będą zmysłowe, a nie ekstrawaganckie. Nie dla Dzięcioła eksperymenty i szaleństwa. Ma być miło i przyjemnie, bez wertowania ilustrowanej Kamasutry. Łosoś (22.VII - 21.VIII) Łosoś to taki typ, którego zawsze wyłowi się w tłumie potencjalnych partnerów. Błyszczy, zwraca na siebie uwagę i czaruje - wszystkich! Kiedy się zakocha, to całym sercem, choć wcale nie zmniejszy to jego ochoty do flirtów. On po prostu musi czuć, że dalej jest atrakcyjny dla płci przeciwnej. Za to rzadko decyduje się na zdradę. To nie w jego stylu. W sypialni romantyczny, chętny do przeciągania w nieskończoność udanej gry wstępnej, namiętny i pełen finezji. Z nim nie sposób się nudzić. Ważne, by on nie znudził się... nami. Niedźwiedź (22.VIII - 21.IX) Nieśmiały, ale wytrwały adorator. Gdy obierze sobie ciebie za cel, długo będzie robić podchody, ale nie zmieni w tym czasie obiektu swoich westchnień. Kiedy w końcu się rozkręci (pod warunkiem, że go nie spłoszysz), okaże się oddanym, pełnym ciepła partnerem i wyjątkowo czułym kochankiem. Jeśli będzie wiedział, że może ci zaufać i że w pełni go akceptujesz, może nawet pokazać pazury - zdecydować się na seks na łonie przyrody, w jeziorze, na tylnym siedzeniu samochodu. Kochany Niedźwiedź potrafi pozytywnie zaskoczyć. Kruk (22.IX - 22.X) Zwykle bardzo zadbany, pięknie ubrany i pachnący - przy nim można wręcz wpaść w kompleksy. Potrafi uwodzić i robi to chętnie, nawet jeśli nie ma na myśli ciągu dalszego. Jeśli jednak Kruk stwierdzi, że chce właśnie ciebie, na pewno się o tym dowiesz. W sypialni ceni sobie odpowiedni klimat - świece, półmrok, elegancką i świeżą pościel, najlepiej z jedwabiu. Gdy te warunki zostaną spełnione, porwie cię w szaleńczym tańcu, pełnym kreatywnych pomysłów i ich precyzyjnej, ale jakże przyjemnej realizacji. Bardziej liczy się jednak dla niego przyjemność własna, nie partnerki. Wąż (23.X - 22.XI) Wąż uwodzi bezwiednie, każdym gestem, spojrzeniem - jego zachowanie jest niezwykle seksowne, przez co oddziałuje niemal na każdą osobę przeciwnej płci, nawet gdy wcale tego nie chce. On właściwie nie zdaje sobie sprawy z magnetyzmu, który roztacza. Kiedy jednak obierze sobie ciebie za cel, zdobędzie cię po trupach. Nie powstrzyma go fakt, że jesteś w związku, nawet formalnym. Pod seksowną powłoką skrywa się równie zmysłowy kochanek, dla którego nie ma rzeczy zbyt śmiałych, zbyt wyczerpujących, zbyt ekstrawaganckich. Chętnie spróbuje wszystkiego, najchętniej od razu. Może kochać się do upadłego, a ty raczej mu nie odmówisz, bo... będzie warto. Sowa (23.XI - 21.XII) Łatwo ją sobą zainteresować, bo Sowę pociągają nowości. Ochoczo da się uwieść, by przekonać się, co masz jej do zaoferowania, jakie niespodzianki przyniesie czas spędzony w twoim towarzystwie. Z Sową nie będziesz się nudzić, na pewno wiele razy zaskoczy spontanicznym wypadem w nieznane, propozycją spaceru w środku nocy czy seksu w nietypowym miejscu. Sowa nie jest szczególnie wyczulona na cielesne potrzeby partnera, za to wybitnie nie lubi rutyny. Będzie szukać zwłaszcza nowych lokalizacji do konsumowania związku, choć raczej nie zdecyduje się na wymyślne pozycje. A kiedy pomysły zaczną się kończyć, prawdopodobnie poleci dalej. Sowa nie jest typem, który chętnie uwije sobie gniazdko. Za bardzo pociąga ją odkrywanie kogoś na nowo, by przywdziać wygodne kapcie. Gęś (22.XII - 19.I) Na pierwszy rzut oka Gęś jest odpychająca, zimna, wyniosła. Sprawia wrażenie, jakby nikt nie był dla niej wystarczająco dobry. Ten mur znika w chwili, gdy zdecyduje się otworzyć na miłość. A wtedy okazuje się, że pod zewnętrzną powłoką skrywa się osoba czuła i chętna, w dodatku prawdziwy wulkan erotycznej namiętności. Gęś musi poczuć się pewnie, by pokazać, na co ją stać. A w sypialni okazuje się, że pozorny chłód skrywa prawdziwie ognisty temperament!

12 GŁOS RADOMSKI Jak powstaje miód pszczeli? Miód powstaje ze zbieranego przez pszczoły nektaru i spadzi. Nektar jest to słodka wydzielina kwiatów. Spadź najczęściej wytwarzają mszyce. Pszczoły zbieraczki przynoszą nektar lub spadź do ula i przekazują go robotnicom ulowym, które z kolei zajmują się przetwarzaniem go na miód. W procesie dojrzewania miodu wyróżnia się trzy zasadnicze elementy: - Zagęszczenie nektaru (odparowywanie wody przez robotnice, które wykonują wentylację skrzydełkami) - Domieszka substancji własnych pszczół - Przemiany chemiczne Najbardziej dostrzegalną zmianą jest przejście rzadkiego nektaru w dojrzałą, gęstą patokę miodową. Najważniejsze są jednak przemiany chemiczne, które zachodzą a nie są tak widoczne. W etapie procesu dojrzewania miodu nektar i nektaro-miód są wzbogacane w wydzielinę gruczołów organizmu pszczół. Intensywność przemian chemicznych zależy przede wszystkim od liczby biorących udział w tym procesie pszczół oraz od częstotliwości wzajemnego przekazywania sobie nektaru. Im dłuższy jest ten łańcuszek miodowy, zanim jako kropla nektaro-miodu zostanie złożony w komórce plastra, tym większą wartość będzie posiadał dojrzały miód. Nektar jest przynoszony do ula przez pszczoły zbieraczki. Dalej odbierają nektar młode nielotne pszczoły ulowe zatrudnione przy pracy w gnieździe. Kolejne fazy dojrzewania nektaru i ciągłej wędrówki najpierw z ust do ust, a potem w miarę utraty wody z komórki do komórki. Podczas zmian chemicznych enzymy zawarte w gruczołach pszczoły rozkładają sacharozę na cukry proste (glukoza, fruktoza) i po pewnym czasie ich ilość wzrasta do 75 %. Komórka z całkowicie dojrzałym miodem pszczoły pokrywają cienką warstwą wosku, tzw. zasklepem. Tak zabezpieczony miód nie wchłania wody i przez długi czas nie ulega zmianom fizycznym. Dojrzały miód zawiera większą niż nektar ilość kwasów organicznych oraz specjalną substancję bakteriostatyczną zwaną inhibiną, która pochodzi z organizmu pszczół. Miód jest pokarmem wysokoenergetycznym. Pszczoły gromadzą miód po to aby mieć zapas pokarmu na zimę oraz aby spożywać go na bieżąco. Średniej wielkości rodzina pszczela spożywa w ciągu roku około 80 kg miodu. Pszczelarz odbiera pszczołom miód który zgromadziły one na zimę w zamian dając im specjalny pokarm w postaci syropu lub tzw. ciasta miodowego. Oczywiście podbieranie miodu musi odbywać się w sposób racjonalny tak aby rodzina pszczela nie głodowała co doprowadziłoby do jej osłabienia lub nawet śmierci. Polska norma (PN- -88/A-77626) wyróżnia trzy główne typu miodu: miód nektarowy (powstający z nektaru roślinnego), miód spadziowy (powstający ze spadzi) i mieszany miód nektarowo spadziowy. W praktyce wyróżniamy więcej rodzajów miodu, w zależności z jakiej rośliny pochodzi nektar z którego powstał. Pszczoły potrafią bardzo selektywnie zbierać nektar. I kiedy pszczoły zwiadowcy odkryją duże skupisko lub obficie nektarujących roślin, pszczoły zbieraczki zajmują się zbieraniem nektaru wyłącznie z tych roślin, nie zawracając sobie głowy innymi. Dzięki tej unikalnej właściwości pszczół mamy miody gatunkowe pochodzące z nektaru jednego gatunku roślin. Aby ostatecznie potwierdzić z jakiego gatunku roślin jest dany rodzaj miodu można wykonać tzw. analizę pyłkową. Poszczególne miody gatunkowe różnią się od siebie smakiem, zapachem, sposobem krystalizacji a także składem chemicznym. Miód pszczeli jest higroskopijny, a więc bardzo łatwo wchłania wilgoć i również obce zapachy. Powinien więc być przechowywany w suchych, pozbawionych ostrych, przykrych zapachów pomieszczeniach i szczelnych naczyniach, najlepiej w szklanych słoikach. Miód pszczeli nie powinien być również narażony na działanie promieni słonecznych. Polska Norma pozwala przechowywać miód maksymalnie 3 lata od roku miodobrania. Znane są jednak przypadki miodu, który przetrwał w amforach lat bez większych zmian w składzie i wartości (południowe Włochy). Dobry miód pszczeli wcześniej czy później krystalizuje, zjawisko to często niesłusznie nazywa się scukrzaniem. Krystalizacja przebiega w miodach wiosennych (miód rzepakowy, miód z sadów, miód mniszkowy, miód malinowy) szybko bo już w kilkanaście dni po miodobraniu.. Dłużej nie krystalizują miody z większą zawartością fruktozy, jak np. miód akacjowy kilka miesięcy, a nawet do roku. Krystalizacja miodu nie zmienia jego wartości odżywczo-leczniczych, lecz tylko konsystencje. Miód krystalizując jaśnieje, np. płynna ciemna spadź robi się jasno-szaro-zielona.. Miód skrystalizowany (krupiec) można doprowadzić z powrotem do płynności (patoki)bez straty jego wartości, podgrzewając go w kąpieli wodnej (wstawiając słoik z miodem do naczynia z wodą) lub w komorze cieplnej w temperaturze nie większej jak 400C. Będzie on jednak na powrót krystalizował, chociaż już dużo wolniej i nierówno (wygląd mało apetyczny). Czasami zdarzy się, że miód skrystalizowany ma białe smugi, nie jest to wada tylko uwięzione powietrze. Miód pszczeli jest jednym z produktów najmniej skażonych przez substancje szkodliwe. Mechanizm jest taki, że pszczoły w skażonym środowisku giną szybko, a jeżeli to środowisko jest tylko podtrute i dorosłe osobniki nie giną to mimo to pokarm z niewielką ilością trucizny zabija larwy. Taka rodzina się nie rozwija, jest słaba i nie jest w stanie produkować miodu. Człowiek od zarania swojego istnienia korzystał ze słodyczy i wartości odżywczo-leczniczych tego produktu. Nasz organizm jest doskonale przystosowany do przyjmowania tego pokarmu. Systematyczne spożywanie miodu zapewnia lepszą odporność na choroby. Popularne jest picie syty (wody z miodem). Dobrze miód jeść na pieczywie lub z serem, bo już w jamie ustnej jego większa część się wchłania do organizmu. Centrum Pszczelarskie Pasieka Lech Sęczyk Radom ul. 25 Czerwca 5/9a Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŚRÓDMIEŚCIE" w Radomiu ul. Bydgoska 2 tel: posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe w budynkach : - Waryńskiego 10/14 o powierzchni użytkowej 57,78 m2-25czerwca 5/9A o powierzchni użytkowej 85,01 m2 Szczegółowe informacje dotyczące lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul.bydgoska 2 lub pod numerem telefonu Centrum Wolontariatu w Iłży Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży informuje, że od miesiąca stycznia 2015r rozpoczyna działalność Centrum Wolontariatu na terenie naszej Gminy. Celem nadrzędnym rozwoju wolontariatu w naszym Ośrodku będzie propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu ludzkich potrzeb tj: tworzenie więzi międzyludzkich w ramach samoorganizacji obywatelskiej. Wolontariat będzie polegał na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują. Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontarystycznej w trakcie której chętni poświęcą swój wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom. Wszystkie osoby chętne do niesienia bezinteresownej pomocy oraz osoby które takiej pomocy potrzebują zapraszamy do Naszego Ośrodka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Osobą odpowiedzialną i koordynującą wolontariat jest pracownik socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Pani Aneta Jaroszek. Redakcja

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński nr 77 RADOM 22. I. 2015 W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński gazeta bezpłatna 100 mln zł na Stację Radom Ponad 100 milionów

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu

Razem czy osobno? Rozmawiamy z Piotrem Kaczyńskim, Prezesem Hexa Banku Spółdzielczego i Katarzyną Misiak, Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Zmiany w kartach płatniczych Grupy BPS str. 20 Sytuacja banków spółdzielczych u progu zmian regulacyjnych str. 30 Polski bank wspiera polskiego przedsiębiorcę str. 33 Magazyn Grupy BPS str. 4 Razem czy

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!! Reklama Inicjatywy na rok Kolbergowski 21 lutego w przysuskim Domu Kultury o godz. 13 nastąpi inauguracja Roku Kolbergowskiego. Od 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu można już obejrzeć

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012 Nr 1/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Zasadniczymi kwestiami, jakie człowiek może rozważać patrząc na swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy reprezentant

Prawdziwy reprezentant Nr 2(194) I 23 stycznia 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Prawdziwy reprezentant Zdążyć przed ptakami Pierwszym etapem prac przy

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo