Konferencja Ułatwienia dla Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza. dr Wojciech Januszko. 15 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2014 + Krajowa Izba Gospodarcza. dr Wojciech Januszko. 15 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1

2 Konferencja Ułatwienia dla Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza dr Wojciech Januszko 15 grudnia 2014 r. 2

3

4 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 2 Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izby dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców 4

5 U S TAWA z d n i a 3 0 m a j a r. o i z b a c h g o s p o d a r c z y c h A r t I z b y g o s p o d a r c z e m o g ą n a z a s a d z i e d o b r o w o l n o ś c i z r z e s z a ć s i ę w K r a j o w e j I z b i e G o s p o d a r c z e j. W K r a j o w e j I z b i e G o s p o d a r c z e j m o g ą z r z e s z a ć s i ę r ó w n i e ż o r g a n i z a c j e g o s p o d a r c z e i s p o ł e c z n e, k t ó r y c h p r z e d m i o t e m d z i a ł a n i a j e s t w s p i e r a n i e r o z w o j u g o s p o d a r c z e g o. 2. K r a j o w a I z b a G o s p o d a r c z a r e p r e z e n t u j e w s p ó l n e i n t e r e s y g o s p o d a r c z e z r z e s z o n y c h c z ł o n k ó w. 3. S i e d z i b ą K r a j o w e j I z b y G o s p o d a r c z e j j e s t m i a s t o s t o ł e c z n e Wa r s z a w a

6 U S TAWA z d n i a 7 l i s t o p a d a r. o u ł a t w i e n i u w y k o n y w a n i a d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j A r t. 2. W u s t a w i e z d n i a 3 0 m a j a r. o i z b a c h g o s p o d a r c z y c h ( D z. U. z r. N r 8 4, p o z ) w a r t. 1 2 w u s t. 4 d o d a j e s i ę p k t 5 w b r z m i e n i u : 5 ) K r a j o w a I z b a G o s p o d a r c z a p o p r z e z P o l s k ą I z b ę H a n d l u Z a g r a n i c z n e g o m o ż e w y s t a w i a ć u n i w e r s a l n e ś w i a d e c t w a p o c h o d z e n i a t o w a r u, o k t ó r y c h m o w a w a r t. 4 8 r o z p o r z ą d z e n i a K o m i s j i ( E W G ) n r / 9 3 z d n i a 2 l i p c a r. u s t a n a w i a j ą c e g o p r z e p i s y w c e l u w y k o n a n i a r o z p o r z ą d z e n i a R a d y ( E W G ) n r / 9 2 u s t a n a w i a j ą c e g o W s p ó l n o t o w y K o d e k s C e l n y ( D z. U r z. U E L z , s t r. 1, z p ó ź n. z m. ; D z. U r z. U E P o l s k i e w y d a n i e s p e c j a l n e, r o z d z. 2, t.

7 Izby regionalne i lokalne - 52 Izby branżowe - 64 Izby dwu - i wielostronne - 17 Inne organizacje - 19 Razem: 152 organizacje 7

8 Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej 8 8

9 Izby regionalne i lokalne Bialskopodlaska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza Iławska Izba Gospodarcza Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Ziemi Mazowieckiej Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie Izba Przemysłowo-Handlowa w Legnicy Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej Konińska Izba Gospodarcza Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Mazowiecka Izba Gospodarcza Nowotomyska Izba Gospodarcza Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach Opolska Izba Gospodarcza Pleszewska Izba Gospodarcza Płońska Izba Gospodarcza Podkarpacka Izba Gospodarcza Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie Puławska Izba Gospodarcza w Puławach Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku Sądecka Izba Gospodarcza Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski Stargardzka Izba Gospodarcza Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa Warszawska Izba Gospodarcza Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. 9

10 Izby branżowe CECED Polska- Związek Pracodawców AGD Geodezyjna Izba Gospodarcza Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Bawełny w Gdyni Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska Izba Gospodarcza Komponentów i Technologii Izba Gospodarcza Medycyna Polska Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Izba Projektowania Budowlanego Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy TAXI Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie Odlewnicza Izba Gospodarcza Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Ogólnopolskie Stowarz. Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicz. i Zarządz. Bezpiecz."POLALARM" Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych Polska Izba Artykułów Promocyjnych Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Polska Izba Druku Polska Izba Firm Szkoleniowych Polska Izba Gosp. Transportu Samoch. i Spedycji Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych Polska Izba Handlu Polska Izba Komunikacji Elektronicznej Polska Izba Konstrukcji Stalowych Polska Izba Lnu i Konopi Polska Izba Motoryzacji Polska Izba Opakowań Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa Polska Izba Przemysłu Chemicznego Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "POLFARMED" Polska Izba Przemysłu Targowego Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego Polska Izba Spedycji i Logistyki Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów Polska Izba Systemów Alarmowych Polska Izba Turystyki Radomska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny Stowarzyszenie Papierników Polskich Wielkopolska Izba Budownictwa Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT - ZIPSEE Związek Polskiego Leasingu Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "POLSKIE OKNA I DRZWI" 10

11 Izby dwu- i wielostronne Indyjsko Polska Izba Gospodarcza Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael Polnische Wirtschaftskammer in Deutschland e.v Polska Izba Gospodarcza w Niemczech Polsko Brazylijska Izba Gospodarcza Polsko-Arabska Izba Gospodarcza Polsko-Bałkańska Izba Handlowa Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa Polsko-Chińska Izba Gospodarcza Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa Polsko-Łotewska Izba Gospodarcza Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko-Rumuńska Izba Gospodarcza Polsko-Turecka Izba Gospodarcza Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Polsko-Wietnamska Izba Gospodarcza 11

12 Inne organizacje Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych oraz MiŚP w Szczecinie Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Fundacja Polski Instytut Dyrektorów Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Fundacja Promocja Polska Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie KLUB WSCHODNI Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Gospodarczej Ze Wschodem Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Lubelska Izba Rzemieślnicza Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych w Lublinie Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Stowarzyszenie "Bio-Eko" Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Żywienia Dietetycznego Stowarzyszenie Rozwój i Gospodarka" Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Zarząd Główny 12

13 Podstawowe obszary działania Tworzenie i ocena polityki gospodarczej w Polsce (Komitety) Współpraca zagraniczna i promocja, misje gospodarcze Legalizacja dokumentów handlowych, karnety ATA Konferencje, fora, seminaria, szkolenia, doradztwo Arbitraż Promowanie innowacyjności: Forum Młodzi Innowacyjni, Kongres Innowacyjnej Gospodarki Projekty współfinansowane przez UE 13

14 1. Członek Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych (Eurochambres), Bruksela 2. Członek Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Paryż 3. Porozumienia o współpracy z Izbami w ponad 100 krajach 4. Projekty międzynarodowe 5. Projekty ogólnopolskie 14

15 Podstawowe obszary działania w zakresie współpracy z zagranicą Udział w targach i wystawach międzynarodowych Organizacja misji gospodarczych Organizacja konferencji, forów, sympozjów, seminariów Szkolenia EXPO 2000 i 2005 Europejski Szczyt Gospodarczy Kompleksowe pakiety/programy promocyjne Konkursy: Mister Eksportu, Polska Nagroda Jakości, Akademia Marek, Fair Play, Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, Wybitny Polski Eksporter Projekt Marka Polska 15

16 N A J L E P S Z E P R A K T Y K I Konkurs Polska Nagroda Jakości (w ramach EFQM) Konkurs Przedsiębiorstwo Fair Play Kodeks Etyki Biznesu Procedury antykorupcyjne Konkurs Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 16

17 L e g a l i z a c j a d o k u m e n t ó w h a n d l o w y c h

18 K r a j o w a I z b a G o s p o d a r c z a l e g a l i z u j e m. i n. : f a k t u r y, d e k l a r a c j e, s p e c y f i k a c j e, u m o w y, p e ł n o m o c n i c t w a, t ł u m a c z e n i a i n n e n i ż t ł u m a c z y p r z y s i ę g ł y c h, k o n o s a m e n t y, f a k t u r y t r a n s p o r t o w e i i n n e d o k u m e n t y z w i ą z a n e z p r z e w o z e m, ś w i a d e c t w a w y d a n e p r z e z u r z ę d y w e t e r y n a r y j n e, s a n i t a r n e, i n s p e k c j ę h a n d l o w ą ś w i a d e c t w a i z a ś w i a d c z e n i a w y d a n e p r z e z u p o w a ż n i o n e j e d n o s t k i a d m i n i s t r a c j i p a ń s t w o w e j, s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n e g o, ś w i a d e c t w a p o c h o d z e n i a

19 K t o m o ż e l e g a l i z o w a ć d o k u m e n t y? C z y n n o ś c i l e g a l i z a c y j n e w y k o n y w a n e są j e d y n i e p r z e z o s o b y u p o w a ż n i o n e d o t y c h c z y n n o ś c i, p r z e s z k o l o n e p r z e z K r a j o w ą I z b ę G o s p o d a r c z ą i u j ę t e n a l i ś c i e o s ó b u p o w a ż n i o n y c h d o l e g a l i z a c j i r o z s y ł a n y c h d o p r z e d s t a w i c i e l s t w d y p l o m a t y c z n y c h w P o l s c e i z a g r a n i c ą. A k t u a l n i e n a l i ś c i e o s ó b u p o w a ż n i o n y c h z n a j d u j e s i ę b l i s k o 8 0 o s ó b r o z m i e s z c z o n y c h w 2 7 m i e j s c a c h.

20 Poznań Koszalin Bydgoszcz Ostrów Wielkopolski Konin Leszno Legnica Gliwice Wrocław Kielce M a p a l e g a l i z a c j i d o k u m e n t ó w Katowice Toruń. Gdynia Białystok Radom Lublin Częstochowa Łódź Rzeszów Tarnów Opole Nowy Sącz Kraków Warszawa Bielsko Biała Rybnik

21 Kraje odbiorcy legalizowanych dokumentów 17% 2% 1% 1% 2% 5% 5% 6% 8% 12% 25% 12% Arabia Saudyjska Iran Egipt ZEA Kuwejt Irak Rosja Jordania Ukraina Indonezja Katar Libia Argentyna Turcja Inne

22 faktura handlowa świadectwo pochodzenia UC L e g a l i z a c j a d o k u m e n t ó w h a n d l o w y c h Rodzaje legalizowanych dokumentów 3%2%2%2%1% 1% 10% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 9% 19% 18% świadectwo weterynaryjne świadectwo sanitarne świadectwo zdrowia cennik deklaracja eksportera świadectwo pochodzenia eksportera deklaracja zgodności świadectwo analizy producenta za zgodność z oryginałem pismo do ambasady pełnomocnictwo pełnomocnictwo specyfikacje Inne

23 Przykłady korzyści jakie daje l egalizacja: - u w i e r z y t e l n i a p r z e d s i ę b i o r s t w o i j e g o r e p r e z e n t a n t ó w, - p o m a g a i m p o r t e r o m w u z y s k a n i u n i ż s z y c h s t a w e k c e l n y c h, - u s p r a w n i a p r o c e s u b i e g a n i a s i ę o w i z ę do A r a b i i S a u d y j s k i e j, - p o t w i e r d z a s t o s o w a n e c e n y n a w y r o b y e k s p o r t o w a n e, - w w i e l u p r z y p a d k a c h g w a r a n t u j e w y w i ą z a n i e s i ę z w a r u n k ó w z a p i s a n y c h w a k r e d y t y w i e.

24 Karnet ATA

25 K a r n e t ATA j e s t s p e c j a l n y m m i ę d z y n a r o d o w y m d o k u m e n t e m c e l n y m, k t ó r y u m o ż l i w i a i u s p r a w n i a c z a s o w ą o d p r a w ę c e l n ą t o w a r ó w, w y w o ż o n y c h d o k r a j ó w, g d z i e ATA f u n k c j o n u j e. K a r n e t ATA u p o w a ż n i a d o p r z e w o ż e n i a t o w a r ó w p r z e z t e r e n y p a ń s t w z r z e s z o n y c h w ł a ń c u c h u g w a r a n c y j n y m ATA. O b e c n i e w ł a ń c u c h u K a r n e t ó w ATA f u n k c j o n u j ą 7 4 p a ń s t w a

26 K a t e g o r i e t o w a r ó w, k t ó r e m o g ą b y ć p r z e w o ż o n e z z a s t o s o w a n i e m k a r n e t u ATA : p r ó b k i i w z o r y h a n d l o w e : w y w o ż o n e z a g r a n i c ę w c e l a c h a k w i z y c j i, r o z p o z n a n i a r y n k u, t o w a r y p r z e z n a c z o n e n a t a r g i i w y s t a w y : w s z e l k i e g o r o d z a j u e k s p o n a t y, o b u d o w y s t o i s k, w y s t r ó j s t o i s k i t p., w y p o s a ż e n i e z a w o d o w e : s p r z ę t f i l m o w y i t e l e w i z y j n y, r e k w i z y t y t e a t r a l n e, i n s t r u m e n t y m u z y c z n e, s p r z ę t s p o r t o w y, a p a r a t u r a b a d a w c z a, n a r z ę d z i a i t p. K a r n e t ATA j e s t w a ż n y 1 2 m i e s i ę c y o d d a t y w y d a n i a

27 W y s t a w i a n i e w r a z a d m i n i s t r a c j ą c e l n ą u n i w e r s a l n y c h ś w i a d e c t w p o c h o d z e n i a S t o p n i o w e w d r a ż a n i e Wa r s z a w a o d r. B i a ł y s t o k, B i e l s k o B i a ł a, G d y n i a, K a t o w i c e, K i e l c e, K r a k ó w, L u b l i n, Ł ó d ź, P o z n a ń, R z e s z ó w, To r u ń, W r o c ł a w w I I k w a r t a l e r. k o l e j n e m i e j s c a o d I I p ó ł r o c z a r.

28 Pozna ń Koszalin Bydgoszcz Ostrów Wielkopolski Konin Leszno Legnica Gliwice Wrocław Kielce Toruń. Gdynia Białystok Radom Częstochowa Łódź Rzeszów Tarnów Opole Nowy Sącz Katowice Kraków Warszawa Bielsko Biała Rybnik Lublin

29 Konferencja Ułatwienia dla Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza dr Wojciech Januszko 15 grudnia 2014 r. 29

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie

Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie Agencja reklamy zewnętrznej. Ma-Ja SC. Pszczyna, woj. śląskie "Ma-Ja" dostarcza swoim Klientom odpowiednio przygotowane miejsca na reklamę zewnętrzną. Są to przede wszystkim białe tablice umieszczone wzdłuż

Bardziej szczegółowo

LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013

LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW VETPRO - KONKURS 2013 1 2013-1-PL1-LEO03-37640 Komenda Stołeczna Policji Warszawa 2 2013-1-PL1-LEO03-38310 Komenda Miejska Policji w Lublinie Lublin 3 2013-1-PL1-LEO03-38299 4 2013-1-PL1-LEO03-37665 Zespół Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy www.arp.com.pl strona Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Instytut Włókien Naturalnych jednostka badawcza

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY

Autor Raportu PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE RAPORT PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Autor Raportu RAPORT PARKI PRZEMYSŁOWE I SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT MEDIALNY Szanowni Państwo, Innowacyjność, czyli podejście nowatorskie w gospodarce, to w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Katowice, woj. śląskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) są praktyczną szkołą prowadzenia biznesu dla startupów. AIP umożliwiają przetestowanie pomysłów

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego W 2009 r.

Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego W 2009 r. Przedsięwzięcia objęte patronatem Ministra Środowiska Pana Macieja Nowickiego W 2009 r. Patronat udzielony 16 stycznia 2009 r. (079-10) VIII edycja Konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii styczeń-czerwiec

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.

1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com. 1 EUROSYSTEM S A z siedzibą w Chorzowie ul.armii Krajowej 9A, KRS 0000369590, NIP 6340135104, REGON 271172449 www.eurosystem.com.pl 2 GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 11, KRS 0000060944,

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie

Oferta. Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Oferta Sekretem sukcesu jest ciągłe doskonalenie Spis treści Szanowni Państwo,... 3 Nasz potencjał... 4 Nasza oferta... 5 Szkolenia zamknięte wewnętrzne dla Firm... 5 Szkolenia otwarte... 6 Kadra trenerów

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW NOTKI BIOGRAFICZNE Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują systematyczny wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie

Wyższe techniczne magisterskie. Maszyny robocze ciężkie Warszawa, 08 lipca 2015 r. Członkowie Komisji Egzaminacyjnych: Michał Augustyniak Wyższe techniczne magisterskie Maszyny robocze ciężkie - w 1974r. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

TARGOWE JUBILEUSZE: 90 lat polskiego wystawiennictwa 18 lat samorządu targowego. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego

TARGOWE JUBILEUSZE: 90 lat polskiego wystawiennictwa 18 lat samorządu targowego. Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego TARGOWE JUBILEUSZE: 90 lat polskiego wystawiennictwa 18 lat samorządu targowego Raport Polskiej Izby Przemysłu Targowego Targi w Polsce w 2010 roku Polski przemysł targowy w 2010 roku Obiekty targowo-konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

WASKO. Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność:

WASKO. Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność: nas sprawdził czas WASKO Siedziba spółki Gliwice, ul. Berbeckiego Siedziby WASKO S.A. w Gliwicach oraz w Warszawie były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za wyjątkową architekturę i funkcjonalność:,,.najlepszy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia

Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Górnośląski Związek Metropolitalny listopad 2008 r. materiały i konsultacje merytoryczne dr Krzysztof Wrana Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

PREZYDENT MIASTA LEGNICY PREZYDENT MIASTA LEGNICY WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI I ORGANIZACJAMI GOSPODARCZYMI DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI Z ORGANIZACJAMI ZRZESZAJĄCYMI PRZEDSIĘBIORCÓW LEGNICA, luty 2015 r. Demokratyczny

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 24 sierpnia 2011 1 Zawartość Streszczenie... 3 1. Cele i wyznaczniki dla działań promocyjnych... 4

Bardziej szczegółowo