Konferencja Ułatwienia dla Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza. dr Wojciech Januszko. 15 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2014 + Krajowa Izba Gospodarcza. dr Wojciech Januszko. 15 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1

2 Konferencja Ułatwienia dla Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza dr Wojciech Januszko 15 grudnia 2014 r. 2

3

4 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 2 Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Izby dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców 4

5 U S TAWA z d n i a 3 0 m a j a r. o i z b a c h g o s p o d a r c z y c h A r t I z b y g o s p o d a r c z e m o g ą n a z a s a d z i e d o b r o w o l n o ś c i z r z e s z a ć s i ę w K r a j o w e j I z b i e G o s p o d a r c z e j. W K r a j o w e j I z b i e G o s p o d a r c z e j m o g ą z r z e s z a ć s i ę r ó w n i e ż o r g a n i z a c j e g o s p o d a r c z e i s p o ł e c z n e, k t ó r y c h p r z e d m i o t e m d z i a ł a n i a j e s t w s p i e r a n i e r o z w o j u g o s p o d a r c z e g o. 2. K r a j o w a I z b a G o s p o d a r c z a r e p r e z e n t u j e w s p ó l n e i n t e r e s y g o s p o d a r c z e z r z e s z o n y c h c z ł o n k ó w. 3. S i e d z i b ą K r a j o w e j I z b y G o s p o d a r c z e j j e s t m i a s t o s t o ł e c z n e Wa r s z a w a

6 U S TAWA z d n i a 7 l i s t o p a d a r. o u ł a t w i e n i u w y k o n y w a n i a d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j A r t. 2. W u s t a w i e z d n i a 3 0 m a j a r. o i z b a c h g o s p o d a r c z y c h ( D z. U. z r. N r 8 4, p o z ) w a r t. 1 2 w u s t. 4 d o d a j e s i ę p k t 5 w b r z m i e n i u : 5 ) K r a j o w a I z b a G o s p o d a r c z a p o p r z e z P o l s k ą I z b ę H a n d l u Z a g r a n i c z n e g o m o ż e w y s t a w i a ć u n i w e r s a l n e ś w i a d e c t w a p o c h o d z e n i a t o w a r u, o k t ó r y c h m o w a w a r t. 4 8 r o z p o r z ą d z e n i a K o m i s j i ( E W G ) n r / 9 3 z d n i a 2 l i p c a r. u s t a n a w i a j ą c e g o p r z e p i s y w c e l u w y k o n a n i a r o z p o r z ą d z e n i a R a d y ( E W G ) n r / 9 2 u s t a n a w i a j ą c e g o W s p ó l n o t o w y K o d e k s C e l n y ( D z. U r z. U E L z , s t r. 1, z p ó ź n. z m. ; D z. U r z. U E P o l s k i e w y d a n i e s p e c j a l n e, r o z d z. 2, t.

7 Izby regionalne i lokalne - 52 Izby branżowe - 64 Izby dwu - i wielostronne - 17 Inne organizacje - 19 Razem: 152 organizacje 7

8 Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej 8 8

9 Izby regionalne i lokalne Bialskopodlaska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza Iławska Izba Gospodarcza Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Ziemi Mazowieckiej Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie Izba Przemysłowo-Handlowa w Legnicy Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej Konińska Izba Gospodarcza Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa Mazowiecka Izba Gospodarcza Nowotomyska Izba Gospodarcza Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach Opolska Izba Gospodarcza Pleszewska Izba Gospodarcza Płońska Izba Gospodarcza Podkarpacka Izba Gospodarcza Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie Puławska Izba Gospodarcza w Puławach Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku Sądecka Izba Gospodarcza Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski Stargardzka Izba Gospodarcza Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa Warszawska Izba Gospodarcza Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. 9

10 Izby branżowe CECED Polska- Związek Pracodawców AGD Geodezyjna Izba Gospodarcza Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Izba Bawełny w Gdyni Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska Izba Gospodarcza Komponentów i Technologii Izba Gospodarcza Medycyna Polska Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej Izba Gospodarcza Transportu Lądowego Izba Projektowania Budowlanego Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy TAXI Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie Odlewnicza Izba Gospodarcza Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Ogólnopolskie Stowarz. Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicz. i Zarządz. Bezpiecz."POLALARM" Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych Polska Izba Artykułów Promocyjnych Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Polska Izba Druku Polska Izba Firm Szkoleniowych Polska Izba Gosp. Transportu Samoch. i Spedycji Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych Polska Izba Handlu Polska Izba Komunikacji Elektronicznej Polska Izba Konstrukcji Stalowych Polska Izba Lnu i Konopi Polska Izba Motoryzacji Polska Izba Opakowań Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa Polska Izba Przemysłu Chemicznego Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "POLFARMED" Polska Izba Przemysłu Targowego Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego Polska Izba Spedycji i Logistyki Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów Polska Izba Systemów Alarmowych Polska Izba Turystyki Radomska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi Stowarzyszenie Elektryków Polskich Zarząd Główny Stowarzyszenie Papierników Polskich Wielkopolska Izba Budownictwa Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT - ZIPSEE Związek Polskiego Leasingu Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "POLSKIE OKNA I DRZWI" 10

11 Izby dwu- i wielostronne Indyjsko Polska Izba Gospodarcza Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Izrael Polnische Wirtschaftskammer in Deutschland e.v Polska Izba Gospodarcza w Niemczech Polsko Brazylijska Izba Gospodarcza Polsko-Arabska Izba Gospodarcza Polsko-Bałkańska Izba Handlowa Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa Polsko-Chińska Izba Gospodarcza Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa Polsko-Łotewska Izba Gospodarcza Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko-Rumuńska Izba Gospodarcza Polsko-Turecka Izba Gospodarcza Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Polsko-Wietnamska Izba Gospodarcza 11

12 Inne organizacje Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych oraz MiŚP w Szczecinie Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Fundacja Polski Instytut Dyrektorów Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Fundacja Promocja Polska Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie KLUB WSCHODNI Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Gospodarczej Ze Wschodem Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Lubelska Izba Rzemieślnicza Ogólnopolski Związek Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych w Lublinie Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Stowarzyszenie "Bio-Eko" Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Żywienia Dietetycznego Stowarzyszenie Rozwój i Gospodarka" Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Zarząd Główny 12

13 Podstawowe obszary działania Tworzenie i ocena polityki gospodarczej w Polsce (Komitety) Współpraca zagraniczna i promocja, misje gospodarcze Legalizacja dokumentów handlowych, karnety ATA Konferencje, fora, seminaria, szkolenia, doradztwo Arbitraż Promowanie innowacyjności: Forum Młodzi Innowacyjni, Kongres Innowacyjnej Gospodarki Projekty współfinansowane przez UE 13

14 1. Członek Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych (Eurochambres), Bruksela 2. Członek Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Paryż 3. Porozumienia o współpracy z Izbami w ponad 100 krajach 4. Projekty międzynarodowe 5. Projekty ogólnopolskie 14

15 Podstawowe obszary działania w zakresie współpracy z zagranicą Udział w targach i wystawach międzynarodowych Organizacja misji gospodarczych Organizacja konferencji, forów, sympozjów, seminariów Szkolenia EXPO 2000 i 2005 Europejski Szczyt Gospodarczy Kompleksowe pakiety/programy promocyjne Konkursy: Mister Eksportu, Polska Nagroda Jakości, Akademia Marek, Fair Play, Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, Wybitny Polski Eksporter Projekt Marka Polska 15

16 N A J L E P S Z E P R A K T Y K I Konkurs Polska Nagroda Jakości (w ramach EFQM) Konkurs Przedsiębiorstwo Fair Play Kodeks Etyki Biznesu Procedury antykorupcyjne Konkurs Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 16

17 L e g a l i z a c j a d o k u m e n t ó w h a n d l o w y c h

18 K r a j o w a I z b a G o s p o d a r c z a l e g a l i z u j e m. i n. : f a k t u r y, d e k l a r a c j e, s p e c y f i k a c j e, u m o w y, p e ł n o m o c n i c t w a, t ł u m a c z e n i a i n n e n i ż t ł u m a c z y p r z y s i ę g ł y c h, k o n o s a m e n t y, f a k t u r y t r a n s p o r t o w e i i n n e d o k u m e n t y z w i ą z a n e z p r z e w o z e m, ś w i a d e c t w a w y d a n e p r z e z u r z ę d y w e t e r y n a r y j n e, s a n i t a r n e, i n s p e k c j ę h a n d l o w ą ś w i a d e c t w a i z a ś w i a d c z e n i a w y d a n e p r z e z u p o w a ż n i o n e j e d n o s t k i a d m i n i s t r a c j i p a ń s t w o w e j, s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n e g o, ś w i a d e c t w a p o c h o d z e n i a

19 K t o m o ż e l e g a l i z o w a ć d o k u m e n t y? C z y n n o ś c i l e g a l i z a c y j n e w y k o n y w a n e są j e d y n i e p r z e z o s o b y u p o w a ż n i o n e d o t y c h c z y n n o ś c i, p r z e s z k o l o n e p r z e z K r a j o w ą I z b ę G o s p o d a r c z ą i u j ę t e n a l i ś c i e o s ó b u p o w a ż n i o n y c h d o l e g a l i z a c j i r o z s y ł a n y c h d o p r z e d s t a w i c i e l s t w d y p l o m a t y c z n y c h w P o l s c e i z a g r a n i c ą. A k t u a l n i e n a l i ś c i e o s ó b u p o w a ż n i o n y c h z n a j d u j e s i ę b l i s k o 8 0 o s ó b r o z m i e s z c z o n y c h w 2 7 m i e j s c a c h.

20 Poznań Koszalin Bydgoszcz Ostrów Wielkopolski Konin Leszno Legnica Gliwice Wrocław Kielce M a p a l e g a l i z a c j i d o k u m e n t ó w Katowice Toruń. Gdynia Białystok Radom Lublin Częstochowa Łódź Rzeszów Tarnów Opole Nowy Sącz Kraków Warszawa Bielsko Biała Rybnik

21 Kraje odbiorcy legalizowanych dokumentów 17% 2% 1% 1% 2% 5% 5% 6% 8% 12% 25% 12% Arabia Saudyjska Iran Egipt ZEA Kuwejt Irak Rosja Jordania Ukraina Indonezja Katar Libia Argentyna Turcja Inne

22 faktura handlowa świadectwo pochodzenia UC L e g a l i z a c j a d o k u m e n t ó w h a n d l o w y c h Rodzaje legalizowanych dokumentów 3%2%2%2%1% 1% 10% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 9% 19% 18% świadectwo weterynaryjne świadectwo sanitarne świadectwo zdrowia cennik deklaracja eksportera świadectwo pochodzenia eksportera deklaracja zgodności świadectwo analizy producenta za zgodność z oryginałem pismo do ambasady pełnomocnictwo pełnomocnictwo specyfikacje Inne

23 Przykłady korzyści jakie daje l egalizacja: - u w i e r z y t e l n i a p r z e d s i ę b i o r s t w o i j e g o r e p r e z e n t a n t ó w, - p o m a g a i m p o r t e r o m w u z y s k a n i u n i ż s z y c h s t a w e k c e l n y c h, - u s p r a w n i a p r o c e s u b i e g a n i a s i ę o w i z ę do A r a b i i S a u d y j s k i e j, - p o t w i e r d z a s t o s o w a n e c e n y n a w y r o b y e k s p o r t o w a n e, - w w i e l u p r z y p a d k a c h g w a r a n t u j e w y w i ą z a n i e s i ę z w a r u n k ó w z a p i s a n y c h w a k r e d y t y w i e.

24 Karnet ATA

25 K a r n e t ATA j e s t s p e c j a l n y m m i ę d z y n a r o d o w y m d o k u m e n t e m c e l n y m, k t ó r y u m o ż l i w i a i u s p r a w n i a c z a s o w ą o d p r a w ę c e l n ą t o w a r ó w, w y w o ż o n y c h d o k r a j ó w, g d z i e ATA f u n k c j o n u j e. K a r n e t ATA u p o w a ż n i a d o p r z e w o ż e n i a t o w a r ó w p r z e z t e r e n y p a ń s t w z r z e s z o n y c h w ł a ń c u c h u g w a r a n c y j n y m ATA. O b e c n i e w ł a ń c u c h u K a r n e t ó w ATA f u n k c j o n u j ą 7 4 p a ń s t w a

26 K a t e g o r i e t o w a r ó w, k t ó r e m o g ą b y ć p r z e w o ż o n e z z a s t o s o w a n i e m k a r n e t u ATA : p r ó b k i i w z o r y h a n d l o w e : w y w o ż o n e z a g r a n i c ę w c e l a c h a k w i z y c j i, r o z p o z n a n i a r y n k u, t o w a r y p r z e z n a c z o n e n a t a r g i i w y s t a w y : w s z e l k i e g o r o d z a j u e k s p o n a t y, o b u d o w y s t o i s k, w y s t r ó j s t o i s k i t p., w y p o s a ż e n i e z a w o d o w e : s p r z ę t f i l m o w y i t e l e w i z y j n y, r e k w i z y t y t e a t r a l n e, i n s t r u m e n t y m u z y c z n e, s p r z ę t s p o r t o w y, a p a r a t u r a b a d a w c z a, n a r z ę d z i a i t p. K a r n e t ATA j e s t w a ż n y 1 2 m i e s i ę c y o d d a t y w y d a n i a

27 W y s t a w i a n i e w r a z a d m i n i s t r a c j ą c e l n ą u n i w e r s a l n y c h ś w i a d e c t w p o c h o d z e n i a S t o p n i o w e w d r a ż a n i e Wa r s z a w a o d r. B i a ł y s t o k, B i e l s k o B i a ł a, G d y n i a, K a t o w i c e, K i e l c e, K r a k ó w, L u b l i n, Ł ó d ź, P o z n a ń, R z e s z ó w, To r u ń, W r o c ł a w w I I k w a r t a l e r. k o l e j n e m i e j s c a o d I I p ó ł r o c z a r.

28 Pozna ń Koszalin Bydgoszcz Ostrów Wielkopolski Konin Leszno Legnica Gliwice Wrocław Kielce Toruń. Gdynia Białystok Radom Częstochowa Łódź Rzeszów Tarnów Opole Nowy Sącz Katowice Kraków Warszawa Bielsko Biała Rybnik Lublin

29 Konferencja Ułatwienia dla Biznesu Krajowa Izba Gospodarcza dr Wojciech Januszko 15 grudnia 2014 r. 29

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5

Lista lokalizacji Punktów Konsultacyjnych (PK), świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla MSP. Strona 1 z 5 1 19 ARLEG ARLEG Rataja 26 59-220 Legnica 0-76 862 27 77 862 35 22 862 09 68 arleg@arleg.com; pkd.legnica@arleg.com 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 - ARLEG Budowlanych 6a 67-200

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Gdzie jeszcze można starać się o 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zestawienie Tax Care, październik 2010):

Gdzie jeszcze można starać się o 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zestawienie Tax Care, październik 2010): Gdzie jeszcze można starać się o 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (zestawienie Tax Care, październik ): Województwo Tytuł projektu Termin rekrutacji Kontakt do operatora Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie Załącznik nr 1 do uchwały KS Nr 21/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 1.3 Szkolenia Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów ocenionych przez Grupę Roboczą KS według punktowych kryteriów wyboru Lp.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ Solidarność Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Instytucja Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Kraków Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany

Bardziej szczegółowo

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów:

Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: Wykaz akredytowanych laboratoriów wykonujących badania odpadów: AB 028 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pl. Szczepański 5; 31-011 Kraków Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Klimat gospodarczy w województwie śląskim. Współpraca praca instytucji otoczenia biznesu z administracją na rzecz rozwoju przedsiębiorczo biorczości. ci. Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Łódź,,

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa jednostki 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w 2011 roku będą mogli odbywać STAŻ ADAPTACYJNY wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52 . Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia Lp Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Liczba pkt. 1 FGI-2.2.1-2/11-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze

Efekty kampanii informacyjnej. Warszawa 27.02.2009 Konferencja międzynarodowa w ramach kampanii informacyjnej. GMO a środowisko przyrodnicze Efekty kampanii informacyjnej Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Cezary Starczewski Warszawa 27.02.2009 ZACHODNIOPOMORSKIE Szczecin 4.12. - 85 Gorzów Wlkp. 5.11. - 38 LUBUSKIE Koszalin 6.06. - 131

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE

INFORMATOR NA ROK 2012 O OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W POLSCE Legenda: ubliczne iepubliczne Wojewódzki Bank Danych AZ adopcja zagraniczna IFORMATOR A ROK 2012 O OŚRODKACH ADOCYJYCH W OLSCE Lp Województwo Miasto azwa Adres Kontakt /? 1 1.zachodniopomorskie Szczecin

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnośląski WODR w Świdnicy

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnośląski WODR w Świdnicy Załącznik Nr 1 do uchwały KS Nr 13/2005 z dnia 18 lutego 2005r. Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów rekomendowanych MRiRW do realizacji Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Skład konsorcjum I. Kodeks dobrej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE, 0- WARSZAWA Warszawa, dnia //0 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 80/ Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Lista projektów wybranych do w ramach konkursu dla Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora 1. wiosenna Organizacja i zarządzanie Krystyna Walewska Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro w Łodzi Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:09:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:09:51 Numer KRS: Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2016 godz. 13:09:51 Numer KRS: 0000053547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE. Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Celem opublikowania materiałów informacyjnych dotyczących POPŻ 2014-2020 w różnych tytułach prasy (w wersjach papierowych i

Bardziej szczegółowo

Name of the Chamber Address Telephone number / Fax Number E-mail address Związek Rzemiosła Polskiego ul.miodowa 14 00-246 Warszawa

Name of the Chamber Address Telephone number / Fax Number E-mail address Związek Rzemiosła Polskiego ul.miodowa 14 00-246 Warszawa 5. CRAFT KOMPETENTNE INSTYTUCJE - ORGANIZACJE RZEMIOSŁA UPRAWNIONE DO WYDAWANIA ŚWIADECTW CZELADNICZYCH I DYPLOMÓW MISTRZOWSKICH ORAZ WŁAŚCIWE DO ICH LEGALIZOWANIA APPROPRIATE CRAFT INSTITUTIONS - ORGANISATIONS

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji Artur Habza Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty Marketing

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 21 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi

Bardziej szczegółowo

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( )

Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji ( ) Ranking pisma samorządu terytorialnego Wspólnota (nr 22/1158) z 31 października 2014 r. Sukces mijającej kadencji (2010-2014) Opublikowany ranking Wspólnoty Sukces mijającej kadencji 2010-2014 stanowi

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Polska

Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Polska Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych Wykaz szkoleń Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Polska Łódź 2008 Authors: Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O. Załącznik Nr 4 do Regulaminu Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE Lista Autoryzowanych Dealerów Mazda biorących udział w Akcji (ważna od 25.12.2014 r. do 31.03.2015 r.) WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 445 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 155, 02-3 WARSZAWA OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA procedura znak: ZZP 01/10 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki.

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. W tym roku padnie kolejny rekord rejestracji spółek w KRS. Od stycznia do końca września 2015 r. zarejestrowano ich 32871

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Lista miejsc dostaw i dane płatników

Tabela nr 1 Lista miejsc dostaw i dane płatników 1 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu Szczebrzeska 11 22-4 Zamość ( budynek,,c kancelaria) PKP Linia Hutnicza Szerkotorowa sp. z o.o. NIP 922-24-92-238 ul. Szczebrzeska 11, 22-4 Zamość

Bardziej szczegółowo

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sieć Euro Info ponad 3 ośrodków w 45 krajach Sieć Euro Inforys

Bardziej szczegółowo

Radia-częstotliwości Zablokowany temat

Radia-częstotliwości Zablokowany temat 1 z 6 2011-10-12 11:04 FORUM OGŁOSZENIA GALERIA SŁOWNIK MOTORYZACYJNY OLEJE ROZMIARY KÓŁ GIEŁDY FAQ :: Zarejestruj się :: Zaloguj się Forum Motoryzacyjne, Forum Samochodowe, Auto Forum Wyszukiwanie zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr. Wykaz Beneficjentów w I edycji działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Temat 1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08 Authorities responsible for certifying that the diplomas, certificates and other qualifications held by nurses responsible for general care fall within one of the categories referred to in Directive 77/452/EEC

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362484-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi czyszczenia urządzeń transportowych 2011/S 223-362484 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej Osoba

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część I. I.1. Magazyny Federacji Polskich Banków Żywności przeznaczone do przechowywania

Część I. I.1. Magazyny Federacji Polskich Banków Żywności przeznaczone do przechowywania Załącznik nr 3 Wykaz magazynów Procentowy udział ilości artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów 1 w stosunku do całkowitej ilości artykułów spożywczych Część I. I.1. Magazyny Federacji

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus"

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus Wyniki konkursu regionach - 2010" W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 ofert. Wszystkie nadesłane oferty spełniały wymagania formalne i podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KULTURY POTENCJAŁ KULTURY MATERIALNY >>zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; >>zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury;

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo