20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009"

Transkrypt

1 XX Międzynarodowa Konferencja 20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie New Methods and Technologies in Petroleum Geology, Drilling, Geoengineering, Reservoir Engineering and Gas Engineering CONFERENCE PROCEEDINGS MATERIAŁY KONFERENCYJNE Cracow, May, 2009

2 ORGANIZATORZY: Aademia Górniczo-Hutnicza w Kraowie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Fundacja WIERTNICTWO NAFTA GAZ, NAUKA I TRADYCJE WSPÓŁPRACA: Secja Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN Stowarzyszenie Nauowo-Techniczne Inżynierów i Techniów Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Secja Polsa SPE PATRONAT HONOROWY: Michał Szubsi Prezes Zarządu PGNiG S.A. KOMITET ORGANIZACYJNY: Przewodniczący Stanisław Nagy Z-ca Przewodniczącego Jan Artymiu Seretarz Nauowy Sławomir Wysoci Seretariat onferencji Elżbieta Lis Finanse onferencji Piotr Kosowsi, Justyna Polańsa Członowie Zbigniew Sztymar KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Jaub Sieme AGH Kraów CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO Petr Bujo VSB-TU Ostrava, Republia Czech, Piotr Czaja AGH Kraów, Marian Dolipsi Silesian Technical University, Gliwice, Stanisław Dubiel AGH Kraów, Józef Dubińsi GIG, Katowice, Dan Maniu Duse Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunia, Andrzej Gonet AGH Kraów, Maciej Kalisi AGH Kraów, Antoni Kidybińsi Central Mining Institute, Katowice, Jerzy Klich AGH Kraów, Zygmunt Kolenda AGH Kraów, Eustachy I. Krzyzanowsi Ivano-Franivsij Derzavnyj Technicznyj Uniwerstytet Niefty i Gazu, Ivano-Franovs, Uraina, Henry Marca AGH Kraów, Jace Matysziewicz AGH Kraów, Maciej Mazuriewicz AGH Kraów, Stefan Misa University of Tulsa, Tulsa, USA, Eugeniusz Morzyci IGSMiE PAN, Kraów, Stanisław Nagy AGH Kraów, Jerzy Nawroci PIG Warszawa, Roman Ney PAN, Warszawa, Andrzej Olajossy AGH Kraów, Andrzej Osiadacz Politechnia Warszawsa, Warszawa, Tad W. Patze University of Texas, Austin, USA, Jan Pina Technical University of Kosice, Kosice, Słowacja, Krystian Probierz Politechnia Śląsa, Gliwice, Józef Raczowsi Instytut Nafty i Gazu, Kraów, Janusz Roszowsi AGH Kraów, Stanisław Rychlici AGH Kraów, Yuri M. Ter-Sarisov Scientific-Research Institute of Natural Gases and Gas Technologies VNIIGAZ, Moscow, Rosja, Andrzej Siemaszo NPK, Warszawa, Dan Stefanescu S.N.G.N Romgaz S.A., Medias, Rumunia, Stanisław Strycze AGH Kraów, Wacław Trutwin IMG PAN Kraów, Kazimierz Twardowsi AGH Kraów, Vlad Ulmanu Petroleum University of Ploesti, Ploesti, Rumunia, Yury F. Wasiuchov, Moscow State Mining Univ. Russian Academy of Natural Sciences, Moscow, Rosja, Andrzej Wojtanowicz Luisiana State University, Baton Rouge, USA, Ludwi Zawisza AGH Kraów ADRES: XX Międzynarodowa Konferencja Nauowo-Techniczna OIL-GAS AGH 2009 nt. Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie Aademia Górniczo-Hutnicza w Kraowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, al. Miciewicza 30, Kraów Tel.: , fax: ,

3 ORGANIZERS: AGH University of Science & Technology in Cracow Drilling & Oil-Gas Faculty Foundation WIERTNICTWO NAFTA GAZ, NAUKA I TRADYCJE COOPERATION: Drilling & Hole Mining Section of Mining Committee of Polish Academy of Science Society of Petroleum Engineers Poland Section in Cracow Polish Society of Petroleum Engineers in Cracow HONORARY PATRONAGE: Michał Szubsi President of the Management Board of PGNiG ORGANIZING COMMITTEE: Chairman Stanisław Nagy, AGH Univ. of Sci. & Technology, Cracow, Poland Co-Chairman Jan Artymiu, AGH Univ. of Sci. & Technology, Cracow, Poland Scientific Secretary Sławomir Wysoci AGH Univ. of Sci. & Technology, Cracow, Poland Organizing Secretary Elżbieta Lis, AGH Univ. of Sci. & Technology, Cracow, Poland, Poland Financial Secretary Justyna Polańsa, Piotr Kosowsi, AGH Univ. of Sci. & Technology, Cracow Members Zbigniew Sztymar, AGH Univ. of Sci. & Technology, Cracow SCIENTIFIC COMMITTEE: Chairman of Scientific Committee Jaub Sieme AGH UST Cracow, Poland MEMBERS OF SCIENTIFIC COMMITTEE Petr Bujo VSB-TU Ostrava, Czech Republic, Piotr Czaja AGH UST Cracow, Poland, Marian Dolipsi Silesian Technical University, Gliwice, Poland, Stanisław Dubiel AGH UST Cracow, Poland, Józef Dubińsi Central Mining Institute, Katowice, Poland, Dan Maniu Duse Lucian Blaga University of Sibiu, Romania, Andrzej Gonet AGH UST Cracow, Poland, Maciej Kalisi AGH UST Cracow, Poland, Antoni Kidybińsi Central Mining Institute, Katowice, Poland, Jerzy Klich AGH UST Cracow, Poland, Zygmunt Kolenda AGH UST Cracow, Poland, Eustachy I. Krzyzanowsi Ivano-Franivsij Derzavnyj Technicznyj Uniwerstytet Niefty i Gazu, Ivano-Franovs, Uraine, Henry Marca AGH UST Cracow, Poland, Jace Matysziewicz AGH UST Cracow, Poland, Maciej Mazuriewicz AGH UST Cracow, Poland, Stefan Misa University of Tulsa, Tulsa, USA, Eugeniusz Morzyci Mineral & Economy Research Institute of Polish Academy of Science, Cracow, Poland, Stanisław Nagy AGH UST Cracow, Poland, Jerzy Nawroci Polish Geological Institute, Warsaw, Poland, Roman Ney Polish Academy of Science,Warsaw, Poland, Andrzej Olajossy AGH UST Cracow, Poland, Andrzej Osiadacz Technical University of Warsaw, Warsaw, Poland, Tad Patze University of Texas, Austin, USA, Jan Pina Technical University of Kosice, Kosice, Slovaia, Krystian Probierz Silesian Technical University, Gliwice, Poland, Józef Raczowsi Institute of Oil & Gas, Cracow, Poland, Janusz Roszowsi AGH UST Cracow, Poland, Stanisław Rychlici AGH UST Cracow, Poland, Yuri M. Ter-Sarisov Scientific-Research Institute of Natural Gases and Gas Technologies VNIIGAZ, Moscow, Russia, Andrzej Siemaszo National Contact Point, Warsaw, Poland, Dan Stefanescu S.N.G.N Romgaz S.A., Medias, Romania, Stanisław Strycze AGH UST Cracow, Poland, Wacław Trutwin Strata Mechanics Institute of Polish Academy of Science, Cracow, Poland, Kazimierz Twardowsi AGH UST Cracow, Poland, Vlad Ulmanu Petroleum University of Ploesti, Ploesti, Romania, Yury F. Wasiuchov, Moscow State Mining Univ. Russian Academy of Natural Sciences, Moscow, Russia, Andrzej Wojtanowicz Luisiana State University, Baton Rouge, USA, Ludwi Zawisza AGH UST Cracow, Poland ADDRESS: 20 th International Scientific & Technical Conference OIL-GAS AGH 2009 New methods and technology in the geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering AGH University of Science & Technology in Cracow, Drilling & Oil-Gas Faculty, 30 Miciewicza Ave, Cracow Phone: , fax: ,

4 Dru publiacji wyonano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów po aceptacji recenzentów WYDAWCA: Aademia Górniczo-Hutnicza w Kraowie, Wydział Wiertnictwa-Nafty i Gazu, Al. Miciewicza 30, Kraów RECENZENCI: prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet dr hab. inż. Zbigniew Fąfara prof. dr hab. inż. Maciej Kalisi dr hab. inż. Stanisław Nagy prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlici prof. zw. dr hab. inż. Jaub Sieme prof. dr hab. Piotr Tomczy prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowsi dr hab. inż. Ludwi Zawisza TŁUMACZENIA: mgr Jolanta Lepiarczy Sład: Scriptorium TEXTURA Dru i oprawa: Druarnia Kolor Art s.c. ISBN

5 Szanowni Państwo! Przypada nam miły obowiąze przeazać Państwu publiację onferencyjną stanowiącą część materiałów druowanych dotyczących prezentowanych referatów nauowych wygłoszonych w dn maja 2009 w ramach XX jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Nauowo-Technicznej Oil-Gas AGH 2009 nt. Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie. Prezentowany tom materiałów stanowi wybór prezentacji, tóre są uzupełnieniem referatów opubliowanych w Archives of Mining Science w Vol. 54 czasopisma z listy podstawowej Thomson-Reuters oraz czasopisma Wiertnictwo-Nafta-Gaz Vol. 26 zeszyt 1 3. Innym uzupełnieniem wygłoszonych i zaprezentowanych w sesji posterowej prezentacji jest zbiór abstratów onferencji. Honorowy patronat nad onferencją objęli JM Retor Aademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś oraz Prezes Zarządu PGNIG S.A. Michał Szubsi. Konferencja wpisuje się równocześnie w obchody 90-lecia Aademii Górniczo-Hutniczej (informacje dodatowe odnośnie jubileuszu: Mamy nadzieję, że wspomniana onferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia stanowić będą dosonałą oazję do zaprezentowania osiągnięć nauowych polsiego i światowego setora naftowego i gazowniczego, a taże umożliwi wymianę poglądów, doświadczeń oraz życzliwą dysusję na temat nowych ierunów badawczych w zaresie geologii naftowej, wiertnictwa i geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwa. Inne informacje odnośnie onferencji (w tym taże publiacje eletroniczne) znaleźć można pod adresem: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XX Konferencji Dziean Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. nzw. Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet

6 Dear Sirs, It is our pleasure to present you the conference proceedings which are supplementary materials of the 20th AGH Oil-Gas 2009 International Conference, which will tae place in Cracow, on May Presented materials contain selected presentations that are supplements of articles published in the Archives of Mining Science Vol. 54 (journal of the Thomson-Reuters Master List) and in the Drilling Oil-Gas Vol. 26 issues 1 3. Additional supplement to the presented during the poster session presentations is the boo of abstracts. The honorable patronage over the conference holds Professor Antoni Tajduś, the Rector of the AGH University of Science and Technology, and Michał Szubsi, the President of the Management Board of PGNiG. The conference is part of celebration of the 90th anniversary of the University of Science and Technology foundation. Further information could be found at the website: We hope that the conference and associated events will be a great opportunity to present accomplishments of Polish and world oil and gas industry, as well as, to share experience and discuss new research problems in petroleum geology, drilling & geoengineering, reservoir engineering and gas engineering. Further information concerning the conference (including the electronic publications) are available at website. Stanisław Nagy, D.Sc., Ph.D. Prof. Andrzej Gonet, D.Sc.,Ph.D. Chairman of Organizing Committee Dean of Drilling, Oil and Gas Faculty

7 Spis treści Table of contents Yershina Ainaul, Yershin Shahbaz, Zhapbasbayev Uza THERMOMECHANICAL METHOD OF STOREHOUSE OIL COLLECTION Petr Bujo, Pavla Miundová, Jiří Koziore, Antonín Kunz PROCESS OF THE IMPLEMENTATION OF RESEARCH INTO A ROCK MASS IN THE LOCALITY OF SMALL RESEARCH POLYGON ON THE PREMISES OF VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Jerzy Gasińsi, Tomasz Kaczmare CYFROWA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA WIERCEŃ W UKŁADZIE REJESTRACYJNYM I ANALITYCZNYM OPRACOWANA W PGE KWB BEŁCHATÓW S.A. Peter Horbaj, Olga Végsöová, Ján Pina POSSIBILITIES OF USING BIOMASS FOR PRODUCING LIQUID FUELS IN SLOVAKIA Saltanbe Muhambetzhanov, Talgatbe Kenzhebaev THE APPROXIMATED METHODS OF THE SOLUTION OF PROBLEMS OF THE LIQUID FILTRATION THEORY IN POROUS ENVIRONMENT Marcel A. Piteiu, Florinel Şuţoiu, Ana Maria Simescu , A CENTURY OF GAS INDUSTRY IN ROMANIA Vladyslav Kovaleno INFLUENCE OF ULTRA FINE GRINDING OF CEMENT AGENT AND AN AGGREGATE ON STRENGTH PARAMETERS OF A FINE-GRAINED CONCRETE Katarina Simon., Davorin Matanović, Nadilja Gaurina-Međimurec, Zdeno Krištafor, Matija Malnar, Borivoje Pašić, B., Ivo Zelić GEOSTEERING Maciej Kalisi, Madina Sabyrova ECONOMIC PROBLEMS OF POWER RESOURCES OF THE CASPIAN SEE Iouri Khilevitch, Jan Marszałe PRZEKSZTAŁCENIE WYEKSPLOATOWANEGO ZŁOŻA GAZU ANTONIN W PMG MIKSTAT K.I. Jiyembayeva, N.S. Pa, K.A. Turegeldiyeva, A.G. Muhanov PECULIARITIES OF WELL PRODUCTION GATHERING AND TREATMENT AT ALIBEKMOLA FIELD, KAZAKHSTAN

8

9 THERMOMECHANICAL METHOD OF STOREHOUSE OIL COLLECTION Yershina Ainaul, Yershin Shahbaz, Zhapbasbayev Uza Kazah State Women s Pedagogic University, Almaty, Kazahstan Physical department al-farabi, Kazah National University, Almaty, Kazahstan (corresponding author: During several years of exploitation the field pipelines are putting out of action. The reason on that is aggressive salt water which flows in bottom of a pipe. It result to emergency gap, when oil spills and accumulates in natural folds of area. That oil called storehouse oil and place where it accumulates is storehouse. Aerial photography shows that there are more than 3 thousand storehouses of spilled oil which pollutes surroundings and cause losses of precious raw. The useful area occupied by oil storehouses occupies at least 3000 hectares of spilled oil. The smallest storehouse is meters in diameter, the biggest hectares. This storehouses contains about 1 million tons of oil. Storehouse oil endures serious structural changes, has totally lost light ends and presents inspissated mass, which contains asphalted-tarry matter, paraffin, salts and other. By field observation even in summer when atmospheric air temperature in shadow reaches 40 0 C, only surface layer of storehouse oil get warm. There is a serious tas to clear fields from storehouse oil. It is unable to extract it by excavator because of three conditions of oil: 1) consolidated, 2) adhesive, 3) waxy. In this case Kazahstan scientists developed and introduce Thermomechanical method of storehouse oil collection for purification of storehouses from oil (already obtained patent on that method). The ernel of that method consist in dilution of inspissated oil with using of circular supersonic jet which is generated by standard mobile steamer. It loos lie mobile platform for transportation of device around border of storehouse, there is a boom with bend situated on platform which helps to deliver nozzle with supersonic stream to different sections of storehouse. Circular supersonic steam stream has next parameters: M=2,0, steam temperature T=383K and pressure P=1,4 atmospheres. Following experiments showed that in 1 hour with mentioned parameters it is possible to flux and dilute more than 10 tons of storehouse oil in winter time using steam stream. The consumption of steam does not exceed 1,25 tons/hour. The mobile steam stream in normal woring regime is using steam with pressure Po=30 atm., temperature To=350 0 C, consumption Gp=1,6 tons/hour and may guarantee stable wor of supersonic nozzle. Technical solution for production of storehouse oil collection plant consist of next elements: 1. storehouse oil collection plant with boom and mobile platform which helps to deliver nozzle with supersonic stream to different areas of storehouse. 2. mobile steam plant, 3. steam line, 4. deflation of liquated oil pump. Flexible steam line of mobile steam plant is connected with ring camera which ends by ring Lavalle nozzle with central body. Central body may be made in form of figured run-out through which diluted mass is drawing off (fig.1). Such construction of sorter with hot steam stream cover allows additionally heat oil and preserves pipe line from freezing of oil. Diluted water-oil emulsion is taing away by pump and is pumping over to a plant capacity for rectification of storehouse oil. On figure 1a shown picture of supersonic ring stream nozzle. On figure 1b is shown principle scheme of influence of steam stream with storehouse oil. 1 9

10 a) b) Figure 1. Supersonic steam nozzle. Scheme of influence of ring steam stream with steam storehouse oil. 1 -, 2 oil, 3 - disturbed part of storehouse oil. As it is noted above, damages on intrafield oil-pipe lines brought to contamination of vast territories with spilled oil which accumulates in natural and artificial hollows called storehouses. Storehouse oil is a useful hydrocarbon raw in spite of suffering serious structural modifications. Upper layer become hardened and it is impossible to extract it. For collection of condensed mass is offered Thermomechanical method of dilution of storehouse oil with mobile supersonic umbellate steam stream (fig.1). Supersonic nozzle made in form of ring Lavalle nozzle with central body and fixed obliquity angle and maing possible to obtain umbellate steam stream with superfluous parameters on output section of nozzle - Tn= K, pressure Pn=1,2-3 atmosphere, vapor speed Vn= m/s. The advantage of supersonic steam stream in its high energy (inetic and thermal). Its utilization energetically much favorable, because significant part of thermal energy is transformed to inetic energy which destroys viscous organic mass by steam. On figure 1 shown interaction process of supersonic ring steamstream with highviscosity liquid. On figure 2,3 shown industrial plant which melts storehouse oil and cleans storehouse from oil. Storehouse oil collection plant woring principle is based on mechanical and thermal influence of supersonic steam stream on resinous mass of storehouse oil. During woring process high temperature steam stream (200 0 C) is being used. This method is being most simple, safe and effective in comparison with others. It allows to get oil-water pulp, which may be taen from storehouse by displacement pump. Figure 2. Storehouse oil and oil-slime collection plant. Collecting all mass of storehouse oil is collected by gradually moving platform along perimeter of oil storehouse (fig.4). In a case when oil storehouse areas are large, collection begins from side and continue till total extraction of storehouse oil at first. Then plant is moving along the perimeter of oil storehouse to 2 10

11 neighboring section and the cleared area begin reclaiming. Figure 3. Storehouse oil and oil-slime collection plant scheme 1 - Trailer chassis with carrying capacity 5 tons, 2 - input connecting pipe of attaching steam from steam generator, 3 - steam line to nozzle 5, 4 - a boom, 5 - jet ring nozzle, 6 - rotary boom platform, 7 - support-rotating circle of platform, 8, 9 - hermetic pipe sections, 10 - oil-water emulsion suction unit nipple, 11 - boom lift, 12 - boom rotary mechanism, 13 - boom lift rope, 14 - boom ending rotary mechanism (sections 9 and 10) in horizontal axis, 15 - boom ending rotary mechanism rope, water (steam) collectors, 19 - oil-slime suction unit pipe flange, 20-6 platform chassis pullout bearing. Figure 4. Woring scheme of plant moving mechanism on storehouse surface. As it shown by chemical analysis storehouse oil consist of gasoline fraction (12%), motor oil (20%) 20 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OIL-GAS AGH 2009, MAY 2009, CRACOW, POLAND and fuel oil (68%). It maes possible to include storehouse oil in processing and obtain commodity output. Thus, extraction of storehouse oil is profitable both in ecological and industrial cases. This industrial-scale plant was produced and approved in natural conditions. Report has pictures, schemes. Also there is a video film. 3 11

12

13 PROCESS OF THE IMPLEMENTATION OF RESEARCH INTO A ROCK MASS IN THE LOCALITY OF SMALL RESEARCH POLYGON ON THE PREMISES OF VŠB-TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Petr Bujo 1, Pavla Miundová 2, Jií Koziore 3, Antonín Kunz 4 1 VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2 VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute, 3 VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical, 4 Green Gas, DPB a.s., Pasov ABSTRACT: Applied research into temperature changes in roc mass caused by deep boreholes used as low-potential energy sources for heat pumps is conducted on the premises of VŠB Technical University of Ostrava (VŠB-TUO) in localities of two research polygons. A so-called Large Research Polygon situated near the New Assembly Hall + Centre for Information Technologies (CIT) of VŠB-TUO is designed especially for observing the influence of great heat withdrawal from the roc environment. A so-called Small Research Polygon, located in the vicinity of a new building of Energy Research Center of VŠB-TUO is intended mainly for research into the restoration and accumulation behaviour of rocs in the surroundings of solitary and also dual boreholes connected to heat pumps and an air-conditioning system. KEY WORDS: heat pump, heat transfer, boreholes 1. INTRODUCTION The meeting of the European Council held in Brussels on the 8 th and 9 th of March 2007 brought together the heads and the Prime Ministers of EU member states. The main topic was the energy industry. A binding target of a 20% share of renewable energies in overall EU energy consumption by the year 2020 was defined; amounts for specific member states would be determined on the basis of many factors. The definite target of the Czech Republic, similarly to the other member states, is unnown at present and may be radically different from those of the other member states. This project is in conformity with the targets which the Czech Republic has accepted as signatory country to the Kyoto Protocol of The Czech Republic ratified the Kyoto Protocol on the 15 th of November According to this agreement, the Czech Republic should reduce its greenhouse gas emissions by 8% in comparison with the year 1990 in the observed period from 2008 to To the accomplishment of such highly demanding tass that follow from the accepted international commitments, many measures adopted on the national level lead. They relate to education and training, the preparation of new ecological legislation, the development of various supporting ecological programmes on the level of ministries, the definition of research and development tass, tass of grant agencies, and others. The global objective of these measures is to support the utilisation of alternative energy sources. As a consequence of this policy, technologies utilising the renewable sources of energy are developed dynamically in the Czech Republic. To increasingly popular machines and equipment, heat pumps utilising low-potential primary energy belong. According to the strictest ecological regulations, this way of obtaining natural heat is not wholly ideal, because approximately one third of energy must be supplied in a form of electrical energy and only the remaining two thirds are clean in the sense of ecological terminology. However, in spite of this apparent disadvantage, heat pumps have many significant advantages, especially a possibility of being practically applied to any house, a possibility of installing various pump outputs from units to thousands of W, comfortable handling, maintenance-free operation, high reliability and long service lives. Thans to the above-mentioned advantages and on the basis of many years experience with the operation of heat pumps in Europe, heat pumps have a promising future in the Czech Republic as well. Among the alternative energy sources, which contribute to environmental improvement in local 1 13

14 conditions, thermal energy obtained by heat pumps is raned too. Primary heat can be obtained by heat pumps from the air, ground, or waste heat from e.g. industrial technologies. Our contribution is focused on the utilisation of low-potential thermal energy obtained from rocs by vertical boreholes. 2. HEAT PUMP UTILISATION IN THE CZECH REPUBLIC Heat pumps represent ecological and maintenance-free machines. In the Czech Republic, they are largely used for the all-yearround heating of construction buildings and the preparation of domestic hot water. For the airconditioning of buildings, they have been used only to a small extent so far. Heat pumps have been installed into construction buildings on a bigger scale since the year A growth in the heat pump maret has been influenced most by support provided by the state (40,000 CZK = about 1,400 EUR per family house at present) and above all by increases in energy prices. In the Czech Republic, a preferential tariff for electricity in the case of heat pump installation was also introduced; the relevant tariff applies to the whole construction building. As far as the number of installations is concerned, more than 80% of heat pumps are installed above all in new family houses. After statistics, in the year 2005 approximately every tenth new family house was equipped with a heat pump. The remaining about 20% of installations fall to the heating of town sports halls, retirement homes, company buildings, schools, hotels, family hotels and ecclesiastical buildings (Slováe 2006). The installed heat pumps come from the following foreign manufacturers: IVT (Sweden the largest amount of applications), Viesmann (Germany), NIBE (Sweden), Stiebel Eltron (Germany), Climate Master (USA), and also from Czech manufacturers (mainly air-source heat pumps). Overall development in the number of heat pump installations has obtained, as already mentioned, appropriate dynamics since the year The first ten installations were financially supported by the State Environmental Fund falling under the competence of Ministry of the Environment of the Czech Republic in the year Unfortunately, any official statistics concerning the number of installations in this area do not exist. The number of installations can be deduced on the basis of both supports granted and the number of applications for the advantageous tariff for electricity; information can also be collected from companies installing these machines in buildings. By a combination of the sources presented above, it is possible to build up a reasonably reliable picture of development in the number of installations. number of installations Development in the number of heat pump installations in the Czech Republic year installations per year cumulative installations Figure 1. The estimation of the number of installations in the Czech Republic. Taen from (Poštula 2006), Modified plemented. We don t have statistical data for last years, but today we have about heat pumps in R. The price of heat pump itself depends on the manufacturer, the guaranty time (3 or 5 years) and offered accessories (electric boiler, boiler, control electronics, etc.). That is why the lowest purchase price does not mean automatically the lowest total price of installation into a building. As for the decision-maing process of investors, both physical and legal entities, considerations about the return of investment into this modern way of heating are decisive. The return of investment is closely connected with the costs of heating with specific inds of fuels. As model example of a typical family house in the Czech Republic, a building with the annual heat demand of about 105 GJ can be taen; the long-term temperature standard of 231 days of heating operation at the average outdoor temperature of 3.8 o C during the heating season is used as a basis. If the total investment into a heat pump (i.e. including the primary circuit and without the secondary one) is expected to be about 300,000 CZK, the rate of return on investment into the heat pump depending upon the considered alternative and after subsidy deduction is from four to about ten years, about 6 years on an average. Thus, as can be seen, the Czech Republic has also joined the overall trend in the utilisation of heat pumps. As with other developed countries of the European Union, a national association for the utilisation of heat pumps was founded (Czech 2 14

15 Heat Pump Association), which for example, initiated the organisation of the first international conference in Europe (3) Heat Pumps in EU Practice in the year BOREHOLES AS ENRGY SOURCE The main source of low-potential thermal energy of rocs, which is used by heat pumps of the ground-water type, is the sun. According to Swedish experts, the upper part of Earth's crust functions as heat exchanger for solar energy. Other sources of thermal energy of rocs are the heat flow through the surface of the Earth and the radioactive disintegration of minerals in rocs. However, these sources are mostly less than 10% of the total amount of thermal energy in rocs. The heat pumps, which use the low-potential renewable thermal energy of rocs by means of boreholes, provide stable heating outputs in the course of heating seasons. A large advantage of boreholes is also a possibility of storing excess heat during the summer months and extracting cold from the boreholes for the air-conditioning of buildings. Some European countries successfully design and implement in practice socalled Borehole Thermal Energy Storage (BTES), i.e. the storage of thermal energy by boreholes: large groups of boreholes connected to a heat pump heating or air-conditioning the building as needed. The authors of the paper are both representatives of a company that installs boreholes for heat pumps in the whole territory of the Czech Republic, including the provision of engineering services in the field of geology, and those of VSB Technical University of Ostrava that provides research services for dealing with large contracts. The company, Green Gas, DPB, a.s., has installed more than 2,200 boreholes for heat pumps of the total metrage of more than 210,000 m since October In the Czech Republic, boreholes, or their depths are determined so that the heating output of heat pump may represent about 60-80% of the heat loss of a building. In the geological conditions of the Czech Republic, the temperature of rocs in a borehole moves mostly in the range from 8 o C at the depth of about 20 m to 12 o C at the depth of about 140 m. In the climatic conditions of the Czech Republic, it is more economically advantageous, from the investor's point of view, to compensate the remaining part of heat losses with a bivalent heat source than to install boreholes for the total value of heat demand of the building. 4. DRILLING TECHNOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC For the installation of boreholes, the company Green Gas, DPB, a.s. employs drilling rigs of the type Nordmeyer DSB 2/10, equipped for using a special technology. Depending upon the geological conditions, percussive rotary drilling or air rotary drilling with water feeding is applied. The boreholes are very slim: the initial borehole diameter is 152 mm; the final borehole diameter is 120 mm. The small borehole diameter allows the better transfer of heat from the rocs to the borehole heat exchanger (henceforth referred to as BHE). The maximum depth of the boreholes is mostly less than 130 m, exceptionally 150 m. Into the borehole, U-shaped polyethylene (PE) pipes - BHE, are embedded, and the borehole is filled with a grout mixture along the whole length. In BHE, an ecological, non-freezing, industrial alcohol-based mixture circulates. In the course of heat pump operation, this mixture draws the low-potential heat energy of temperature of 2-4 o C from the rocs and delivers it via a heat pump exchanger (evaporator) to an ecological refrigerant circulating under pressure in the internal circuit of the heat pump. Figure 2. An example of drilling wors in the locality of VSB Technical University of Ostrava, Czech Republic 5. THE FIRST EXPERIENCE OF THERMAL RESPONSE TESTS IN CZECH REPUBLIC The determination of an adequate depth of a borehole intended for the heat pump depending upon both the geological conditions of a locality and the heating/cooling output required by the building concerned is a critical parameter of a project of the heat pump-assisted heating/cooling of the building. The fundamental problem of the determination of the adequate borehole depth is 3 15

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S

SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S SOCIETY OF ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA S Vol. 16 No. 3 Opole 2009 EDITORIAL COMMITTEE Witold Wacławek (University, Opole)

Bardziej szczegółowo

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND

COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND COMMUNIQUES AND DOCUMENTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL COUNCIL OF POLAND 8 th Plenary Meeting of PROS On October 21 st, the PROS gathered at the second semi-annual plenary meeting in 2010 with the following

Bardziej szczegółowo

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367

Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1839367 Financial Analysis in the Firm A value-based liquidity framework. Grzegorz Marek Michalski Wroclaw University of Economics Academy of Management and Administration in Opole michalskig@onet.pl http://michalskig.com/

Bardziej szczegółowo

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty I E E E Lublin University of Technology Institute of Electrical Engineering & Electrotechnologies Polish Society of Theoretical

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 1(13) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI 1. Nina STĘPNICKA Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25 2014 Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow, Poland Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry (Based

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdasku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2010 (25) Szczecin 2010 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

The Translator and the Computer

The Translator and the Computer Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski (editors) The Translator and the Computer Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20 21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and

Bardziej szczegółowo

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom Blue Corridor 2013 Hansa Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom and Mr David Graebe from GAZPROM Germania Mikrokogeneracja - technologia skojarzonej produkcji energii DLM vs LDI - Technical

Bardziej szczegółowo

Strengthening sustainable value creation development at regional level

Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level TABLE OF CONTENTS Part 1 The FRESH good practices Part 2 Policy

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society Conference Proceedings

XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society Conference Proceedings XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Society Conference Proceedings ISBN 83-922646-0-6 M. Ganzha, M. Paprzycki, J. Wachowicz, K. Węcel (editors) Wisła 2005 c 2005, PIPS Typesetting: A. Denisjuk

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo