Globalizacja. Liberalizacja. Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalizacja. Liberalizacja. Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 819 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Liberalizacja Etyka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014

2 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska Marek Górski przewodniczący Rady Wydawniczej Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego Rada Naukowa prof. Irina Pilvere, Uniwersytet Ekonomiczno-Przyrodniczy w Jełgawie, Łotwa, prof. Kwun Eric Skouby, Ingenioren Skaber Teknologien w Bellerup, Dania, prof. Libor Svadlenka, Uniwersytet w Pardubicach, Czechy prof. Ivona Vrdoljak Raguz, Uniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja prof. Iwona Windekilde, Aalborg University, Dania prof. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Tadeusz Dyr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Joanna Kizielewicz, Akademia Morska w Gdyni Lista recenzentów znajduje się na stronie (w zakładce nauka/zeszyty naukowe) Redaktor naukowy prof. dr hab. Grażyna Wolska, Uniwersytet Szczeciński Sekretarz i redaktor tematyczny dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska Redaktor statystyczny dr Marcin Hundert Adres redakcji WZiEU, Szczecin, ul. Cukrowa 8 Redaktor językowy Barbara Pawlikowska Korektor Renata Bacik Redakcja techniczna i skład komputerowy Marcin Kaczyński Projekt okładki Paweł Kozioł Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon; Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Pełen tekst publikacji jest na stronach: lub Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014 ISSN ISSN Wydanie I Nakład 41 egz.

3 Spis treści Wstęp...5 Globalizacja Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym...9 Marta Ciarko, Agnieszka Paluch-Dybek Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju...17 Dariusz Krzysztof Kielek Cykle koniunkturalne we współczesnej gospodarce...29 Iwona Krymarys Konwergencja Unii Europejskiej...39 Agnieszka Łopatka Produkt Krajowy Brutto i jego współczesna krytyka...49 Ewelina Pawłowska Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji...63 Mariusz Rafało Relacja poziomu inflacji i stopy bezrobocia w ujęciu ekonomii behawioralnej...73 Katarzyna Twarowska Znaczenie najważniejszych walut w gospodarce światowej a współczesne problemy ekonomiczne...85 Anna Katarzyna Wieczór Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro...99 Marek Zygan Islam a ekonomia Liberalizacja Katarzyna Czupilowska Rola innowacji marketingowej w strategii przedsiębiorstwa...123

4 Agnieszka Łopatka, Agnieszka Matuszczak Skuteczność strategii Europa 2020 w aspekcie zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w Polsce Magdalena Ławicka Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie strategii Europa Piotr Jan Mackiewicz Rynek papierów wartościowych w świetle rozwoju społeczeństwa informacyjnego Katarzyna Piechota Turbulentność otoczenia a zarządzanie organizacją lean management Gabriela Poteralska Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Rosanna Sibora Nowe metody zapobiegania efektowi Baumola. Przypadek Metropolitan Opera w Nowym Jorku Elżbieta Szaruga Analiza energochłonności transportu samochodowego na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej Małgorzata Szewczuk System aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Małgorzata Twarowska Funkcje podatku od transakcji finansowych w świetle rosnących potrzeb budżetowych Agnieszka Watoła Zarządzanie zmianą podczas restrukturyzacji przedsiębiorstwa studium przypadku Wioleta Zgliczyńska Odwrócona hipoteka jako jedna z możliwości zwiększania przychodów emerytów Dominika Zielińska Spółka komandytowa jako alternatywna forma prowadzenia działalności gospodarczej Etyka Paulina Blukacz Dylematy etyczne w badaniach naukowych w dobie globalizacji Piotr Jan Mackiewicz Etyczne aspekty rynku kapitałowego Małgorzata Ścieżyńska Wpływ mediacji na ocenę skutków konfliktów organizacyjnych...279

5 Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników zbiór oryginalnych artykułów będących rezultatem badań prowadzonych przez liczny zespół pracowników naukowych wywodzących się z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowany dziewiąty zeszyt naukowy Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, podobnie do wcześniejszych, łączy opis i analizę problemów dotyczących szeroko pojętych procesów globalizacyjnych, liberalizacyjnych oraz etycznych we współczesnej gospodarce. Aby nadać pewną perspektywę tematom poruszanym w opracowaniu, postanowiono zachować podział treści na trzy części. W części pierwszej umieszczono teksty omawiające procesy globalizacyjne, w tym pozytywne i negatywne skutki globalizacji. W drugiej zawarto artykuły naukowe nawiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Z kolei relacje między etyką a ekonomią, a także problem miejsca komponentu moralnego w działalności gospodarczej obrazuje trzecia, ostatnia, część opracowania. Autorzy umieszczonych w przedłożonym zeszycie tekstów dołożyli wielu starań, aby studium to odnosiło się zarówno do teorii, jak też empirii współczesnej gospodarki. W efekcie tych wysiłków powstało opracowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktualnością omawianej problematyki. Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii polecam przedstawione opracowanie. Mam nadzieję, że teksty w nim zawarte wzbudzą duże zainteresowanie czytelników oraz wzbogacą ich wiedzę dotyczącą skomplikowanych relacji ekonomicznych współczesnej gospodarki. Wierzę, że zawarte w publikacji treści okażą się pomocne w zgłębianiu problemów rozwoju i obecnego stanu współczesnej gospodarki oraz będą przyczynkiem do dalszych rozważań naukowych, tym bardziej że wielogłos w sprawach tak aktualnych jak zawarte w artykułach stanowi przegląd opinii wielu polskich środowisk uniwersyteckich. Przekazując tę publikację Czytelnikom, przede wszystkim pragnę podziękować Autorom artykułów, żywiąc nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Wolska

6

7 Globalizacja Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju Cykle koniunkturalne we współczesnej gospodarce Konwergencja Unii Europejskiej Produkt Krajowy Brutto i jego współczesna krytyka Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji Relacja poziomu inflacji i stopy bezrobocia w ujęciu ekonomii behawioralnej Znaczenie najważniejszych walut w gospodarce światowej a współczesne problemy ekonomiczne Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro Islam a ekonomia

8

9 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 819 Współczesne Problemy Ekonomiczne Anna Butkiewicz-Schodowska* Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Słowa kluczowe: wiedza, informacja, społeczeństwo informacyjne Keywords: knowledge, information, information society Wprowadzenie Artykuł ma na celu przybliżenie znaczenia wiedzy jako dominującego zasobu w przedsiębiorstwie. Wzrost dostępności informacji, a zwłaszcza ich wpływ na niezbędność selekcji z punktu widzenia ich wartości, powoduje konieczność przetwarzania ich w wiedzę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa. Celem organizacji staje się pozyskiwanie i tworzenie zasobu, który umożliwi zajęcie przez nie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku. Wiedza jako kluczowy zasób w przedsiębiorstwie W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji wiedzy. Postrzegana jest ona jako zasób, który jest wartościowy nie tylko z punktu widze nia przedsiębiorstwa, ale także z punktu widzenia ludzi. W przypadku przedsiębior stwa wiedza i odpowiednie nią zarządzanie mogą sprzyjać osiąganiu długookresowej przewagi konkurencyjnej 1. Wiedza, którą dysponuje przedsiębiorstwo, to specyficzny zasób o niematerial nym charakterze; w przeciwieństwie do większości zasobów nie można jej zobaczyć ani * Magister Anna Butkiewicz-Schodowska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Organizacji i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego. 1 G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska, Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i praktyczne, PWE, Warszawa 2013, s

10 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja dotknąć. W organizacji może być zawarta w różnego rodzaju dokumentach, pro cedurach, bazach danych, zwyczajach, normach, ale przede wszystkim jest ukryta i rozwija się w ludzkich umysłach; stanowi płynną kompozycję ukierunkowanego doświadczenia, wartości, użytecznych informacji i fachowego spojrzenia, stwarza jącą podstawy do oceny i przyswojenia nowych doświadczeń i informacji 2. Charakteryzuje się ona tym, że rola wiedzy (w porównaniu z zasobami naturalnymi, kapitały fizycznym i nisko wykwalifikowaną siłą roboczą) jest znacznie większa. Wiedza stanowi uniwersalny substytut, kluczowy zasób rozwiniętej gospodarki, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie na surowce, siłę roboczą, czas, przestrzeń i inne czynniki wytwórcze 3. Za fundamentalny potencjał we współczesnej gospodarce uznaje się wiedzę, która staje się źródłem sukcesu bądź klęski ekonomicznej 4. Wiedza to kompetencje organizacji i jej personelu, jego zdolności twórcze lub naśladowcze, umiejętności wykorzystywane w procesach gospodarczych, a także wiedza zgromadzona w umysłach ludzkich, dokumentach, publikacjach. Jest ona podstawą istnienia, funkcjonowania i rozwoju organizacji. Jej wartość rośnie oraz następuje jej stały rozwój w trakcie używania, w przeciwieństwie do pozostałych zasobów firmy 5. Warto zauważyć, iż stanowi połączenie wartości i doświadczenia, jak również odpowiednio dobranych i wyselekcjonowanych informacji. Wykształciło się kilka sposobów rozumienia wiedzy, która zazwyczaj przedstawiana jest jako 6 : powiązanie informacji z ich zrozumieniem, efekt myślowego przetworzenia informacji i doświadczeń oraz uczenia się, ogół wiadomości człowieka, odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, potwierdzone przekonanie. Postrzeganie pojęcia wiedzy bardzo często utożsamiane jest z informacjami oraz danymi. Jednak warto zauważyć, iż wiedza, informacje i dane nie są pojęciami zamiennymi. Wiedzą są przedstawione informacje wraz z ich zrozumieniem. Natomiast na informacje składają się zaprezentowane dane, definiowane jako obrazy, znaki czy też fakty. 2 T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998 oraz A. Bird, Careers as Repositories of Knowledge. A New Perspective on Boundaryless Careers, Journal of Organizational Behaviour 1994, no. 15, za: G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska, Strategie zarządzania..., s Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. G. Śmigielska, Difin, Warszawa 2013, s M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2010, s M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s

11 Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Drugim ze sposobów jest traktowanie wiedzy jako wyniku zastosowania przetworzonych informacji oraz zdobytych doświadczeń wpływających na proces uczenia się. W sposób bardzo prosty wiedza ujmowana jest jako ogół informacji i wiadomości danej osoby. Czwarte z wymienionych ujęć charak teryzuje ją jako uporządkowane odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej, kreowania nowych rozwiązań oraz procesów 7. Rozpatrując ostatni z przedstawionych sposobów rozumienia wiedzy, należy wskazać, iż jest ona pojmowana jako przekonanie, które zostało potwierdzone. Można postrzegać ją jako mądrość nabywaną przez jednostkę. A. Toffler wymienia cztery charakterystyczne cechy odróżniające wiedzę od pozostałych tradycyjnych zasobów 8 : 1. Dominacja wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów i ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. 2. Niewyczerpalność wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się, gdy jest przekazywana. Eksperci i specjaliści rozwijają kreatywne zdolności i umiejętności pracowni ków; po wykonaniu zadania przekazana wiedza, mimo iż została sprzedana, nie tyl ko pozostanie u usługodawcy, ale jeszcze prawdopodobnie zostanie rozwinięta o nowe elementy, zdobyte w trakcie procesu nauczania. 3. Symultaniczność wiedza może być w tym samym czasie wykorzystywana przez wiele osób w wielu miejscach jednocześnie. Posiadając wiedzę, nie mamy prawa na jej wyłączność, chyba że mówimy o patentach, wzorach użytkowych i tak dalej. 4. Nieliniowość brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów wiedzy a korzyściami z tego faktu wynikającymi. Posiadanie dużych zasobów wie dzy nie decyduje bezpośrednio o przewadze konkurencyjnej i nie gwarantuje domi nacji nad przedsiębiorstwem dysponującym ograniczoną wiedzą, ale w praktyce taką przewagę daje. Globalizacja Wiedza a informacja Jak już zostało wskazane, fundamentem wiedzy są informacje oraz dane. Należy jednak pamiętać, iż przytoczone pojęcia nie są tożsame. W odróżnieniu od nich wiedza jest nierozerwalnie związana z konkretną osobą. Dość często zdarza się jednak, iż informacja jest mylo na z wiedzą obie przemieszczają się w przedsiębiorstwie przez sieci strukturalne systemów zarządzania i organizacji. 7 Tamże, s W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2006, s

12 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Dane należy rozumieć jako zestaw pojedynczych zaistniałych faktów o jakimś wydarzeniu, natomiast w kontekście organizacyjnym jako sformalizowany zapis dokonywanych transakcji 9. Są elementami składającymi się na informację. Dodatkowo można wskazać, iż są to surowe, niepoddane analizie fakty, liczby i zdarzenia, z któ rych można opracować informacje. Czyste nieopracowane dane nie mają większego zna czenia praktycznego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarządzanie danymi w sposób tradycyjny (ang. data management) polega na ich analizie i selekcji dokonywanej z punk tu widzenia: kosztów ich pozyskania, szybkości, takich jak czasu upływającego pomiędzy zaistnieniem jakiegoś faktu a formalnym jego zarejestrowaniem, oraz jakości, to jest stopnia, w jakim są one przydatne przy podejmowaniu decyzji. Rozwój technologii i kompute ryzacja przedsiębiorstw znacznie ułatwiają i przyspieszają proces zarządzania danymi, co stanowi jednak pokusę do gromadzenia zbyt wielu zbędnych danych 10. Informacja to dane uporządkowane w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji. Słowo informacja wywodzi się od łacińskiego informare, co znaczy nadawać formę. Informacja powstaje wskutek kategoryzacji i klasyfikacji danych oraz nadania im odpowiedniego kontekstu w celu określonego ich wykorzystania 11. Zadaniem informacji jest zmiana sposobu postrzegania pewnych rzeczy poprzez oddziaływanie na pogląd i zachowanie odbiorcy; w połączeniu z dotychczasową wiedzą i z doświadczeniem staje się ona źródłem nowej wiedzy. Wiedza w społeczeństwie informacyjnym Wzrost ilości wiedzy wywołuje coraz większą dezorientację u kadry kierowniczej oraz wymaga pokonania kłopotów w podejmowaniu decyzji. Dlatego powstała dziedzina nazywana zarządzaniem wiedzą, która ma wspomóc przedsiębiorstwa w dążeniu do sukcesu za pomocą umiejętnego kreowania i porządkowania wiedzy, a także wykorzystywania jej w najodpowiedniejszy i najbardziej wartościowy dla przedsiębiorstwa sposób 12. Firmy zamierzające zarządzać wiedzą powinny koncentrować się na poszczególnych składnikach kultury organizacyjnej, tak aby ich kombinacja stworzyła środowisko, w którym wiedza będzie faktycznie tworzona, rozpowszechniana i użytkowana T.H. Davenport, L.Prusak, Working Knowledge..., s W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą..., s Tamże, s A. Sokół, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2014, s J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s

13 Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym P. Drucker twierdził, że dyskusje na temat procesu decyzyjnego w większości zakładają znacze nie wyłącznie decyzji najwyższego kierownictwa, a to niebezpieczny błąd 14. Wskazywał on, iż należy angażować pracowników z niższych szczebli do tworzenia wiedzy w ramach przywództwa dzielonego. Działania, takie jak identyfikacja, zdobywanie, dzielenie się, wykorzystywanie oraz ochrona wiedzy, mają za zadanie utworzenie tak zwanej pamięci organizacyjnej. Oznacza ona istnienie zasobów wiedzy dostępnych dla pracowników wszystkich szczebli organizacji, kontrolowanych przez całe przedsiębiorstwo, a nie tylko przez jednostki. Wspomniane zasoby wiedzy w organizacji obejmują między innymi 15 : doświadczenia zawodowe pracowników, sieć kontaktów z klientami i partnerami, procedury wewnątrzorganizacyjne, technologie produkcji, wykorzystywane systemy informatyczne, patenty, znaki towarowe i markę. Biorąc pod uwagę konieczność dostępu do wiedzy, należy zauważyć, że dużego znaczenia nabiera pojęcie społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne opiera się na powszechnym dostępie do bardzo dużych zasobów informacyjnych oraz możliwości stałego uczestniczenia w ich zwiększaniu 16. Z chwilą pojawienia się komputerów oraz cyfryzacji zasobów informacyjnych stały się one znacznie bardziej dostępne (dla szerszego grona odbiorców i przy znacznie mniejszych ograniczeniach czasowych). Jednakże sama komputeryzacja stanowiła dopiero pierwszy etap zmian. Bezsprzecznie istotnym czynnikiem sprawczym powstawania społeczeństwa informacyjnego był rozwój struktur sieciowych i upowszechnienie możliwości łączenia rozwiniętych technologii z rozproszonym przetwarzaniem danych 17. Wśród najistotniejszych cech społeczeństwa informacyjnego można wymienić 18 : a) dominację sektora usług w gospodarce oraz rozwój sektora czwartego (finanse, ubezpieczenia i tym podobne) i piątego (zdrowie, oświata, nauka); b) rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej; Globalizacja 14 Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu, red. C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s M. Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture Information Age Series, John Wiley and Sons, Hoboken 2009, za: J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2012, s Tamże. 18 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, za: J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, Zarządzanie wiedzą..., s

14 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja c) centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji i polityki; d) nastawienie na sterowany rozwój techniki; e) tworzenie nowych technologii intelektualnych jako podstawa podejmowania decyzji politycznych i społecznych. Dane, informacje oraz wiedza powinny być rozpowszechniane i przekazywane większej liczbie odbiorców. Przykładem wykorzystania wiedzy jest dzielenie się nią przez pracowników w danej organizacji. W sytuacji, gdy wieloletni pracownik danego przedsiębiorstwa zmienia pracę, pozostawiając nieobsadzone jeszcze stanowisko, powinien podzielić się posiadaną przez niego wiedzą nabytą przez lata pracy z kandydatem przejmującym jego obowiązki. Pozwoli to na zniwelowanie potencjalnych błędów popełnianych przez jego następców. Innym istotnym przykładem wykorzystania wiedzy jest wymiana posiadanych informacji przez pracowników. Wpływa ona na zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku oraz poprawia wewnętrzny system przepływu informacji. Dzielenie się wiedzą przez pracowników pozwoli szybciej i sprawniej rozwiązywać napotkane problemy w codziennym funkcjonowaniu organizacji. W tym kontekście pojawia się konieczność używania intranetu jako systemu wymiany informacji pomiędzy pracownikami poprzez wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach. W sieci, dzięki relacjom kształtowanym pomiędzy współpracownikami, powstają warunki sprzyjające do transferu wiedzy, jej twórczego rozwoju oraz wykorzystania w innowacjach 19. Na rysunku 1 zaprezentowano wyniki badań przedsiębiorstw w Polsce posiadających intranet w ujęciu procentowym w latach Rysunek 1. Przedsiębiorstwa w Polsce posiadające intranet Źródło: opracowanie własne na podstawie ( ). 19 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce..., s

15 Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Jak wynika z rysunku 1, odsetek przedsiębiorstw w Polsce posiadających intranet w latach kształtował się następująco: w roku 2008 wyniósł 26,1%, w roku 2009 ukształtował się na poziomie 28,2%, natomiast w roku 2010 wyniósł 42,7%. Zaprezentowane wyniki wykazują tendencję rosnącą. W roku 2009 nastąpił wzrost o 2,1%, natomiast w roku 2010 o 14,5%. Przyczyn można doszukiwać się w zwiększonej świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści, jakie może przynieść posiadanie intranetu w zakresie wymiany informacji między pracownikami. Globalizacja Podsumowanie Postrzeganie wiedzy jako fundamentalnego zasobu w przedsiębiorstwie, poznanie jej istoty, najistotniejszych cech oraz znaczenia w społeczeństwie informacyjnym, powstałym wskutek zmian społeczno-gospodarczych, staje się kluczowe z punktu widzenia jej wpływu na jego pozycję konkurencyjną na rynku. Jak wynika z badań, wzrasta odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących system wymiany informacji pomiędzy pracownikami w latach Wskazuje to na to, iż szeroka dostępność do informacji i danych, jak również ich sprawna wymiana oraz dzielenie się wiedzą pozwalają na lepsze oraz efektywniejsze funkcjonowanie organizacji jako całości. Literatura Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu, red. C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i praktyczne, PWE, Warszawa ( ). Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Difin, Warszawa Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce Sokół A., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa

16 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. G. Śmigielska, Difin, Warszawa Streszczenie W artykule podjęto tematykę postrzegania wiedzy jako fundamentalnego zasobu w przedsiębiorstwie poprzez poznanie jej istoty, cech oraz znaczenia w społeczeństwie informacyjnym, powstałym na wskutek zmian społeczno- -gospodarczych. Zaprezentowano również wyniki badań przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących system wymiany informacji pomiędzy pracownikami w latach Wskazują one na zwiększoną świadomość przedsiębiorstw w zakresie korzyści, jakie przynosi sprawna wymiana informacji oraz dzielenie się wiedzą na funkcjonowanie organizacji, jak również wpływ wiedzy na pozycję konkurencyjną na rynku. The Importance of Knowledge in the Information Society In this article, it was the subject of perception of knowledge as a fundamental resource in the enterprise by knowing its essence, features and importance in the information society, resulting from social and economic changes. It also presented the results of companies in Poland, using an exchange of information between employees in the years Suggest an increased awareness of enterprises in terms of benefits it brings better information and sharing knowledge of the functioning of the organization, as well as its impact on the competitive position on the market. Translated by Anna Butkiewicz-Schodowska 16

17 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 819 Współczesne Problemy Ekonomiczne Marta Ciarko* Agnieszka Paluch-Dybek** Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważony biznes, ład ekonomiczny, ład środowiskowy, ład społeczny Keywords: sustainable development, sustainable business, economic governance, environmental governance, social order Wprowadzenie Koncepcja zrównoważonego rozwoju realizowana jest w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Poszukiwanie harmonii i równowagi, a tym samym zapewnianie trwałości rozwoju, dokonuje się poprzez szczególne poświęcanie uwagi ochronie środowiska naturalnego i społecznego potencjału rozwojowego, towarzyszącemu wzrostowi ekonomicznemu. Zrównoważony rozwój jest procesem scalającym zjawiska społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe w sposób zapewniający rozwój w długim okresie; dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje populację ludzką, świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, czyli: walkę z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukację, zdrowie, dialog międzykulturowy 1. * Magister Marta Ciarko jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Polityki Gospodarczej) Uniwersytetu Szczecińskiego. ** Magister Agnieszka Paluch-Dybek jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Polityki Gospodarczej) Uniwersytetu Szczecińskiego. 1 Nasza wspólna przyszłość, raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, Oxford University Press, Oxford

18 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na teoretyczne fundamenty zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego. Do jego realizacji wybrano przegląd literatury w świetle poglądów różnych szkół ekonomicznych. Ład społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy tworzą koncepcję triady zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, ekologia i postęp techniczny to trzy dziedziny życia człowieka, które są ze sobą ściśle związane. Postęp techniczny, który jest siłą napędową, musi być stymulowany przez środowisko naturalne, które za bardzo eksploatowane spowoduje zachwianie ekosystemu. Za pośrednictwem wiedzy i analiz ekonomicznych jest możliwe zachowanie równowagi pomiędzy tymi trzema zagadnieniami. Definicja zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój jest to taki rozwój społeczny i gospodarczy, który zapewnia zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez utrudniania przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji opisujących istotę zrównoważonego rozwoju. Jedna z nich została sformułowana w raporcie Nasza wspólna przyszłość, opracowanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju 2. Już w 1987 roku stwierdzono, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania. Model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy: wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne wytworzone przez człowieka) oraz zdrowiem człowieka. Według D. Pereca i R.K. Turnera rozwój zrównoważony, z ekonomicznego punktu widzenia, polega na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego z jednoczesnym chronieniem oraz zapewnieniem odtwarzania się użyteczności i jakości zasobów naturalnych w długim okresie. Rozwój gospodarczy musi oznaczać nie tylko wzrost dochodów, ale także poprawę innych elementów dobrobytu społecznego, musi obejmować również niezbędne zmiany strukturalne w gospodarce oraz w całym społeczeństwie 3. T. Borys w teorii zrównoważonego rozwoju wyróżnia sześć jego aspektów: a) ekologiczny, który ogranicza degradację środowiska, poprawia jego stan oraz zakłada wdrażanie zintegrowanych systemów ochrony środowiska, które powinny znaleźć wyraz w sformułowaniu polityki ekologicznej; b) społeczny, wyrażający się w opracowaniu i wdrażaniu polityki społecznej; 2 Na podstawie Report of the World Comission on Environment and Development, documents/ga/res/42/ares htm ( ). 3 D. Pearce, R.K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York 1990, za: A. Woś, Rolnictwo zrównoważone, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1992, nr

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE ROLA WIEDZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Tomasz Poskrobko Podyplomowe Studia Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego ROLA WIEDZY W PROCESIE ZMIAN CYWILIZACYJNYCH Rozwinięte państwa Świata przeżywają

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Cel analizy: Uzyskanie odpowiedzi na pytania 1. Czy ogólne kształcenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami

Spis treści. Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami Spis treści Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony i gospodarowania jego zasobami Rozdział 1. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii ujęcie retrospektywne 1.1. Wstęp 1.2. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej

Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej 1 Specjalne strefy ekonomiczne, klastry i co dalej Seminarium naukowe Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Warszawa, 11 marca 2014r. Atrakcyjne miejsce dla 2 obecnych i przyszłych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji

Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji KONSUMENT I RYNEK partnerstwo czy konflikt interesów? Miejsce i rola informacji w procesie kształtowania konsumpcji dr Jerzy Małkowski Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Warszawa, 14

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe Dorota Wyszkowska Anna Rogalewska Białowieża, 4 6 grudzień 2013 Zielona gospodarka na forum międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Wykład IV Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ. Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski

ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ. Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE POSTINDUSTRIALNEJ Red. nauk. Kazimierz Piotrkowski, Marek Świątkowski Warszawa 2009 Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Ambroziak prof. dr hab. Henryk Pałaszewski REDAKCJA I korekta

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY

AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY YOUTH 4 EARTH MŁODZI DLA ŚWIATA Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej i Miasta Częstochowy WARSZTATY OPEN BOOK AKTYWNY ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNY MIESZKANIEC domu, miejscowości, kraju, kontynentu,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 TOMASZ KUJACZYŃSKI ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 Streszczenie: W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego Artur Michałowski ZMN przy Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus PAN Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania Augustów 3-4

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Książka została wydana dzięki dotacji Instytutu Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Recenzja: prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Fotolia anyaberkut Redaktor prowadzący: Łukasz Żebrowski Redakcja i korekta: Claudia Snochowska-Gonzalez

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo