Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę"

Transkrypt

1 MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 06 Sweet! Cane optimization Optymalizacja trzciny Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę Fire under control Preserving cultural landscape Zarządzanie kryzysowe Harvesting Solar Power Pozyskiwanie energii słonecznej

2 3D control GPS, mmgps, total station 2D control laser, sonic and slope 3D control with GPS 2D control sensors, easy-, advanced display Be in control. 3D control single-, dual GPS, total station 2D control single-, dual laser and slope 3D control with mmgps total station 2D control sonic, scanner and slope

3 Welcome WPROWADZENIE There is always a lot of talk and ideas about energy. This issue of InPosition joins the discussion directly with our cover story Harvesting Solar Power, set in the Nevada, USA desert. We also engage the subject in another way, that is the saving of energy through the use of connected solutions. There is the obvious saving of valuable time and resources through cloud-connected software and site management, as described in a Dutch / Belgian infrastructure project where Sitelink3D brought the job to the office in real time, and the US survey company who rely on MAGNET to keep job-critical information streaming between field and office. But there are many other connected platforms that may not be so obvious, like the seamless connection of GNSS and robotic measurement to create Hybrid Positioning our technology feature. As you read this issue, I encourage you to see how many ways Topcon solutions provide the connection to the highest efficiencies on varied and demanding job sites all over the world; slash fuel consumption on heavy mining machinery in Norway, and survey the world s largest open-face contemporary artwork with a mountain bike! Enjoy the read! Hybrid Efficiencies Zawsze dużo mówi się o energii, zawsze w tym zakresie jest dużo pomysłów. To wydanie InPosition dołącza się do tej dyskusji ze swoimi rozwiązaniami na pustyni w Newadzie, USA. Ewout Korpershoek Chief Marketing Officer Topcon Positioning Systems Podchodzimy też do tego zagadnienia z innej strony, jak oszczędzać energię wykorzystując rozwiązania technologiczne, jakie oferujemy. Istnieje oczywista oszczędność czasu i energii gdy pracujemy w "chmurze", gdzie łączymy pomiary terenowe z pracą w biurze, opisaliśmy to w projekcie holendersko/begijskim, gdzie Sitelink3D przeniósł pomiary w czasie rzeczywistym do biura oraz na przykładzie amerykańskim gdzie Magnet dostarczał natychmiastowo informacji do biura z budowy. Jest wiele innych platform wymiany danych, jak choćby połączenie obserwacji GNSS i tachimetrycznych w naszym rozwiązaniu technologicznym zwanym hybrydą, które jest kolejnym krokiem w przyszłość. W trakcie lektury, zobaczycie Państwo w jak wielu obszarach rozwiązania oferowane przez firmę Topcon prowadzą do połączeń najwyższej wydajności w wymagających i ciężkich warunkach pracy, obniżając zużycie paliwa w ciężkim sprzęcie górniczym w Norwegii oraz jak rower dokonał pomiarów największego dzieła sztuki na świecie pod gołym niebem. Miłej lektury 3

4 Harvesting solar power Just outside of Las Vegas, USA, to build off a Bible phrase, one innovative technology is begetting another. 3D machine control is being used to harvest solar power. Pozyskiwanie energii słonecznej Tuż obok Las Vegas w USA, jedna innowacja technologiczna pociąga za sobą kolejna innowację. Systemy sterowania 3D wspierają budowę farm energii słonecznej. 28 Content Zawartość Iron Intelligence Z elazna inteligencja World s first intelligent dozer is more than machine control. It s control logic. A summary of press reports. Sweeeet! Slooodko! - Sugarcane is the world s largest crop. Brazil rules the globe in sugarcane production, doubling that of India, its closest competitor. Experience the usage of modern tools to improve efficiency. Pierwsza na świecie "inteligentna spycharka" to coś więcej niż tylko system sterowania, to nowa logika pracy maszynami. 26 Trzcina cukrowa to największa użytkowa roślina świata. Brazylia zajmuję pierwsze miejsce w produkcji tego surowca, a najbliższa konkurencja, Indie, produkują dwa razy mniej tego surowca. Poznaj rozwiązania poprawiające efektywność uprawy. 8

5 Following the violent earthquake that hit Valle del Belìce (Italy) in 1968, the ruins of the old town centre of Gibellina, Sicily have been compacted inside Alberto Burri s Grande Cretto. It is currently the largest open-space contemporary work of art in the world. Read how it is mapped on a mountain bike. Po gwałtownym trzęsieniu ziemi, które uderzyło w Valle del Belice (Włochy) w 1968 roku, ruiny starego miasta Gibellina na Sycylii zostały wtłoczone do Grande Cretto Alberto Burri ego. Jest to obecnie największe współczesne dzieło sztuki pod gołym niebem. Przeczytaj, jak dokonano jego pomiarów na rowerze górskim. 52 DZIEŁO-SZTUKI ART-WORK Mapowanie Moskwy Mapping Moscow An ambitious project in Moscow has used Topcon s mobile mapping system to map thousands of roads to produce 3D panoramas for public web portals and special GIS projects. Ambitny projekt prowadzony w Moskwie wykorzystuje mobilny system mapowania firmy Topcon w celu opracowania mapy tysięcy dróg, tak aby stworzyć panoramy 3D dla publicznych portali internetowych i specjalnych projektów GIS. 12 Game Zmiana zasad gry changer Divall s Bulk Haulage and Earthmoving in Australia s Southern Highlands region: Controlling projects from start to finish helps Divall to stay competitive. Positioning is a game changer! Firma Divall s Bulk Haulage and Earthmoving w regionie Southern Highlands w Australii: kontrolowanie projektów od początku do końca pomaga firmie Divall utrzymać konkurencyjność. Pozycjonowanie zmienia zasady gry! 42

6 TECHNOLOGYINSIDE Innowacyjne połączenie technologii GNSS i tachimetru zwiększające efektywność prac terenowych. Hybrid Positioning Seamlessly connecting technologies and workflow to create new productivity solutions. It s a simple concept that has solved a complex problem for precise positioning professionals utilize GNSS signals and optical measurement precision on a single pole, with the added advantage of complete automated data workflow introducing Hybrid Positioning technology from Topcon. Connected technology. Connected workflow. Powered through the MAGNET suite of software solutions Topcon s enterprise solution for the geomatics industry Hybrid Positioning technology is designed to create a more profitable environment for any company by allowing the use of GNSS and optical positioning at the same time. Simply, Hybrid Positioning improves field measurement and workflow efficiency at every phase of a project. Jest to prosta koncepcja, która rozwiązała złożony problem specjalistów ds. precyzyjnego pozycjonowania wykorzystanie technologii GNSS oraz precyzji pomiarów tachimetrycznych w jednym miejscu, z dodaną zaletą pełnego zautomatyzowanego sterowania i rejestracji danych jednym oprogramowaniu firmy Topcon. Połączona technologia. Połączony przepływ danych. Zasilane za pośrednictwem zestawu rozwiązań programowych MAGNET, rozwiązanie firmowe firmy Topcon dla branży geomatycznej technologia pozycjonowania hybrydowego zostało zaprojektowane w taki sposób, aby stworzyć bardziej wydajne środowisko dla każdej firmy poprzez umożliwienie korzystania z technologii GNSS i pomiarów tachimetrycznych w tym samym czasie. Pozycjonowanie hybrydowe po prostu udoskonala pomiary terenowe i efektywność pracy na każdym etapie projektu. By taking these two proven solutions GNSS and optical positioning and linking them through MAGNET Field software, any project can be completed faster and with unsurpassed efficiency. With MAGNET providing the link, the field and office can be connected in real time to exchange files, receive and send messages, and compile and send measurement data, creating the most productive workflow solution. Seamless Integration. That s an essential key to Topcon s new Hybrid Positioning technology. When line-of-sight is blocked during optical measurement, a single touch on MAGNET s Hybrid Switch button turns to the GNSS receiver to easily and quickly get the needed measurements. The integrated technologies Stosując te dwa sprawdzone rozwiązania technologię GNSS i Pomiary tachimetryczne oraz łącząc je za pośrednictwem oprogramowania MAGNET Field, można zakończyć każdy projekt szybciej i przy niezrównanej efektywności. Dzięki temu, że MAGNET może pracować w chmurze, można połączyć się z terenem oraz z siedzibą firmy w czasie rzeczywistym w celu wymiany plików, odbierania i wysyłania wiadomości oraz kompilowania i wysyłania danych pomiarowych, tworząc najbardziej produktywne rozwiązanie przepływu pracy. Gładka integracja. Jest to niezbędny klucz do nowej technologii pozycjonowania hybrydowego firmy Topcon. Kiedy wizura jest zablokowana podczas pomiaru tachimetrycznego, jedno dotknięcie przełącznika hybrydowego w zestawie MAGNET przełącza użytkownika na odbiornik GNSS w celu uzyskania niezbędnych pomiarów w łatwy i szybki sposób. Zintegrowane technologie mają na celu przedstawiać 6

7 TECHNOLOGYINSIDE are designed to present the highest degree of seamless integration and versatility so the task is completed with one setup, with one person. Additionally, the RTK correction can be provided through a network, traditional base-rover set up, or the new MAGNET Relay service, an innovative function within the MAGNET software suite. Hybrid Positioning technology has four key features Hybrid Lock, Hybrid Resection, Hybrid Switch and Hybrid Localization. Hybrid Lock allows accurate prism lock-on by simply turning the instrument toward the prism location. Hybrid Resection ensures quick job site setup, as well as establishing RTK and geodetic coordinates. Hybrid najwyższy poziom innowacyjnej integracji i uniwersalności, tak aby zadanie zostało wykonane za jednym ustawieniem, przez jedną osobę. Ponadto zapewniona może być korekta RTK za pośrednictwem sieci referencyjnych, tradycyjnego RTK lub nowej usługi MAGNET Relay, innowacyjnej funkcji w ramach zestawu oprogramowania MAGNET. Technologia pozycjonowania hybrydowego obejmuje cztery kluczowe elementy blokadę hybrydową, resekcję hybrydową, przełącznik hybrydowy i lokalizację hybrydową. Blokada hybrydowa pozwala na dokładne zablokowanie pryzmatu po prostu poprzez zwrócenie instrumentu w stronę miejsca położenia pryzmatu. Resekcja hybrydowa zapewnia szybkie ustawienie miejsca wykonywania pracy oraz określenie RTK i współrzędnych. Przełącznik hybrydowy zapewnia szybkie przełączenie urządzenia z pomiaru optycznego na pomiar GNSS i z powrotem za pomo- Switch ensures a quick switchover from optical to GNSS measurement and back with a single touch. Hybrid Localization automatically localizes your GNSS control to local site grid when necessary. It also allows Webbased mapping imagery to be used in local coordinate systems. Value and Versatility. Any Topcon Positioning Group combination of robotic and GNSS rover can be turned into an Hybrid Positioning solution and immediately experience the unmatched benefits. Hybrid Positioning technology is the latest in the Topcon tradition of providing precise positioning solutions and technologies directed at saving time, increasing productivity and increasing a company s profits. cą jednego dotknięcia. Lokalizacja hybrydowa w automatyczny sposób lokalizuje odbiornik GNSS na lokalnej siatce terenu, jeżeli to konieczne. Pozwala ona również na używanie podkładów mapowych w lokalnych systemach współrzędnych. Wartość i uniwersalność. Jakiekolwiek połączenie robotycznego tachimetru i ruchomego odbiornika GNSS firmy Topcon może zostać przekształcone w rozwiązanie pozycjonowania hybrydowego i może natychmiast przynosić bezkonkurencyjne korzyści. Technologia pozycjonowania hybrydowego jest najnowszą technologią w tradycji firmy Topcon związanej z rozwiązaniami i technologiami w zakresie precyzyjnego pozycjonowania, ukierunkowanymi na oszczędność czasu, zwiększenie produktywności i podwyższenie zysków firmy. 7

8 Sweeeet! Slooodko! - Sugarcane is the world s largest crop. Brazil rules the globe in sugarcane production, doubling that of India, its closest competitor. Annual production of Brazilian sugarcane is greater than 672 million tons, which is pretty darn sweet for the Brazilian economy. Trzcina cukrowa to największa roślina użytkowa na świecie. Brazylia zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji trzciny cukrowej uzyskując dwa razy większą produkcję niż Indie, jej największy konkurent. Roczna produkcja brazylijskiej trzciny cukrowej przekracza 672 miliony ton, co jest dość słodkie dla brazylijskiej gospodarki.

9 Usina Santa Fe, located in Nova Europa, São Paulo, Brazil, is a sugarcane producer founded in The company produces sugar, ethanol, and molasses, crushing 19,000 tons ( tonnes) of sugarcane daily. There are 500 employees working in the mill and 1,500 field employees working an area of operation that encompasses an approximately 19-mile (30 kilometre) radius from the production campus, more than 123,000 acres (50,000 hectares) of land. Firma Usina Santa Fe, położona w Nowej Europie, São Paulo, Brazylia, jest producentem trzciny cukrowej założonym w 1925 roku. Firma produkuje cukier, etanol i melasę, wyciskając ton ( ton metrycznych) trzciny cukrowej dziennie. W fabryce pracuje 500 pracowników, a 1500 pracowników terenowych pracuje na obszarze operacyjnym o promieniu około 19 mil (30 kilometrów) od terenu produkcyjnego na ponad akrach ( hektarach) ziemi. We fully understand our future efficiency improvements will occur in the field, states Francisco Sylvio Malzoni Gavotti, director of agriculture operations. That s why we continue to invest in the latest and best technology found in machine design and machine control. Damage control Usina Santa Fe recently invested in more than 40 Topcon Precision Agriculture control systems and 50 machines that are steer-ready which can be equipped with System 150 or System 350. The System 150s are typically installed on planter tractors while the System 350s are installed on cane harvesters. The systems provide precision auto steering and machine control as well as on-screen visual aids and easy-to-read coverage maps providing productivity enhancements specific to the sugarcane industry. The technology is designed to keep the heavy agriculture machines from driving over the rows of sugarcane, preventing damage to a crop that is grown on a five-year rotation. Cane optimization The systems are helping us achieve our goal of increasing the operational capacity of planting by optimizing the rows of cane and reducing fuel consumption, Gavotti said. Once fully implemented, the system is Mamy pełną świadomość, że na polach wystąpią w przyszłości udoskonalenia w zakresie efektywności mówi Francisco Sylvio Malzoni Gavotti, dyrektor działu rolniczego. Dlatego właśnie ciągle inwestujemy w najnowszą i najlepszą technologię dotyczącą projektów maszyn i sterowania maszynowego. Kontrola uszkodzeń Firma Usina Santa Fe zainwestowała niedawno w ponad 40 systemów sterowania Precision Agriculture firmy Topcon oraz w 50 maszyn, gotowych do sterowania, które można wyposażyć w System 150 lub w System 350. Systemy 150 są zazwyczaj instalowane w sadzarkach traktorowych, podczas gdy Systemy 350 są instalowane w kombajnach trzcinowych. Systemy te zapewniają precyzyjne autosterowanie i sterowanie maszynowe oraz ekranowe pomoce wizualne i łatwe do odczytu mapy obsadzenia terenu zapewniające poprawę produktywności, specyficzną dla przemysłu trzcinowego. Technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby uniemożliwić wjeżdżanie ciężkich maszyn rolniczych w rzędy trzciny cukrowej, zapobiegając uszkodzeniu roślin uprawianych z pięcioletnią rotacją. 9

10 Optymalizacja trzciny Systemy te pomagają nam osiągnąć nasz cel polegający na zwiększeniu operacyjnej wydajności sadzenia roślin poprzez optymalizację rzędów trzciny i obniżenie zużycia paliwa powiedział Gavotti. Po pełnym wdrożeniu systemu, ma on zwiększać efektywność sadzenia roślin o 20 % przy obniżeniu ogólnego zużycia paliwa. expected to increase planting efficiency by 20 %, while reducing overall fuel consumption. Systemy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć trwałość plantacji trzciny, pozwalając na zaplanowanie z góry szeregów do sadzenia, kontrolowanie zagęszczenia I wyeliminowanie deptania trzciny cukrowej. Wśród cech systemu bazowego znajduje się wykorzystywanie w pełni zintegrowanego sterowania i żyroskopów inercyjnych, a także rozpoznawanie granic i zwrotów o 180 stopni w celu umożliwienia skrętu i skierowania się na następny pas ziemi. The systems are designed to increase longevity of a cane plantation by allowing for the pre-planning of the planting rows, controlling compaction, and eliminating sugarcane trampling. Among its features, the base system uses fully integrated steering and inertial guidance gyros and has boundary and U-turn recognition to facilitate turn completion and lock onto the next swath. The machine operator s consoles provide useful on-screen indicators for area applied, speed, row number, and satellite information while automatically building color coverage maps. This mapping helps Usina Santa Fe identify missed areas or overlaps. Knowing the field s size and shape help plan the applications and coverage routes. Konsola operatora maszyny zapewnia użyteczne wskaźniki ekranowe dla obsadzonego obszaru, prędkości, liczby rzędów oraz informacji satelitarnych przy automatycznym budowaniu kolorowych map obsadzonego terenu. Mapy te pomagają firmie Usina Santa Fe zidentyfikować pominięte lub podwójne obsadzone obszary. Znajomość wielkości i kształtu pola pomaga zaplanować sadzenie roślin i trasy sadzenia roślin. Oprogramowanie AutoCAD Map 3D jest używane w celu opracowania z góry zaplanowanych linii sadzenia trzciny cukrowej. Plik z kształtem jest następnie importowany do systemu. Zapisuje on następnie te linie podczas sadzenia roślin dla celów ich wykorzystania podczas zbiorów. AutoCAD Map 3D software is used to develop pre-planned lines for planting sugar cane. A shape file is then imported into the system. This then records these lines during planting for use during harvesting. 10

11 The technology has improved Usina Santa Fe with: Planting dates, cane varieties, and haul distances as planning considerations for scheduling the planting and end-of-growing-season harvest Field and planting line design for key factors such as daylight use, line length, and optimized harvest Optimal lines for controlled traffic farming to reduce compaction damage from heavy or repeated passes Confining machinery to the least possible area of permanent traffic lanes and reducing fuel use, increasing yields, and improving soil function and seedbed quality We re really pleased with the results we re getting Gavotti states. Our productivity has increased; we have accurate, automatic coverage logs and other job reports; and the autosteering capability eases operator fatigue, reduces machine wear, and reduces overlap and input costs. For Usina Santa Fe, the sweet taste of success keeps getting sweeter. Jeff Winke Technologia przyniosła udoskonalenia firmie Usina Santa Fe w zakresie: danych dotyczących sadzenia roślin, odmian trzciny cukrowej oraz odległości przewozu jako względów planistycznych dla opracowywania harmonogramu sadzenia roślin oraz zbioru plonów na koniec okresu uprawy pola i projektu linii sadzenia roślin pod względem kluczowych czynników, takich jak wykorzystanie światła słonecznego, długość linii i zoptymalizowane zbiory optymalnych linii dla sterowania ruchem maszyn na polach w celu zmniejszenia szkód spowodowanych intensywnymi lub powtarzającymi się przejazdami ograniczenia maszyn do jak najmniejszego obszaru stałych pasów ruchu i zmniejszenia zużycia paliwa, co zwiększa zyski i poprawia funkcję gleby oraz jakość podłoża siewnego. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z uzyskiwanych wyników mówi Gavotti. Nasza efektywność wzrosła; mamy dokładne, automatyczne rejestry obsadzenia i inne raporty z wykonywanych zadań; a funkcja autosterowania zmniejsza zmęczenie operatora, ogranicza zużycie maszyny oraz zapobiega podwójnemu obsadzeniu tego samego miejsca i zmniejsza koszty nakładów. Dla firmy Usina Santa Fe, słodki smak sukcesu wciąż staje się coraz słodszy. Jeff Winke

12 Mapowanie Moskwy Mapping Moscow An ambitious project in Moscow has used Topcon s IP-S2 Compact+ mobile mapping system to map around 6,000 km (3.700 miles) of roads to produce 3D panoramas for public web portals and special GIS projects. Ambitny projekt prowadzony w Moskwie wykorzystuje mobilny system mapowania IP-S2 Compact+ firmy Topcon w celu opracowania mapy około km (3.700 mil) dróg, tak aby stworzyć panoramy 3D dla publicznych portali internetowych i specjalnych projektów GIS. The project 3D Panoramas of Moscow City has been carried out by two partner companies IT Geo and HelgiLab. For more than 10 years IT Geo has focused on professional information systems development Projekt Panoramy 3D Moskwy jest prowadzony przez dwie firmy partnerskie IT Geo i HelgiLab. Od ponad 10 lat firma IT Geo koncentruje się na opracowywaniu profesjonalnych systemów informacyjnych dla różnych organizacji państwowych, włącznie z rządem moskiewskim. Firma Helgilab została założona w 2012 roku specjalnie dla tego projektu. Pomimo krótkiej historii, firma posiada dobrą reputację wśród profesjonalistów. W wyniku tego, firma Helgilab bierze udział w projekcie Centrum Innowacji Skolkovo. Skolkovo Project for different state organizations including Moscow Government. Helgilab was established in 2012 specifically for this W tym kontekście, obydwie firmy wykonują skanowanie laserowe i obrazy cyfrowe infrastruktury ulic Moskwy. Głównym celem tego zadania jest zapewnienie wysokiego poziomu wizualizacji danych geoprzestrzennych dla systemów zarządzania miejskiego, a także dla publicznych portali internetowych. 12

13 project. Despite its age, the company has a strong reputation amongst professionals. As a result, Helgilab is a participant of Skolkovo Innovation Centre project. Within this context, both companies are making laser scanning and digital imagery of Moscow street infrastructure. The main goal of the job is to provide a high level of geospatial data visualization for municipal management systems as well as public web portals. Data is key A modern city cannot survive without information. Success of management decisions depends a lot on the density and reliability of the data taken into consideration. Our systems are designed to help the city make the right decisions, Sergey Govorkov, CEO of IT Geo, said. The friendlier the specialist s working environment, the more graphically the information is presented, and the faster and easier it is to work with this information. That is why we have decided to make the move from 2D map data to the representation of the same data on geo-referenced photo panoramas. When the project was conceived, a number of mobile mapping solutions from different manufacturers were evaluated. Oleg Ilichev, CEO of Helgilab, adds Among its other advantages, the IP-S2 Compact+ system drew our attention by its turn-key solution. It takes just one day after data collection to process the results and get digital imageries and laser point clouds ready to use in Geographical Information Systems (GIS). Besides this, the system is easy to install and use. Finally, it is not capricious this is important when the system is used day by day in different environments. Kluczem są dane Współczesne miasto nie może przetrwać bez informacji. Sukces decyzji zarządczych w dużym stopniu zależy od zwartości i wiarygodności uwzględnianych danych. Nasze systemy mają na celu pomóc miastu w podejmowaniu właściwych decyzji powiedział Sergey Govorkov, CEO firmy IT Geo. Im bardziej przyjazne środowisko pracy profesjonalisty, tym bardziej graficzna prezentacja informacji i tym szybsza oraz łatwiejsza praca z tymi informacjami. Dlatego właśnie postanowiliśmy przejść od danych mapy 2D do przedstawiania tych samych danych na fotograficznych panoramach przestrzennych. Kiedy wymyślano ten projekt, przeprowadzono ocenę szeregu rozwiązań w zakresie mobilnego mapowania, pochodzących od różnych producentów. Oleg Ilichev, CEO firmy Helgilab, dodaje: Wśród innych zalet, system IP-S2 Compact+ przyciągnął naszą uwagę tym, że jest rozwiązaniem pod klucz. Przetworzenie wyników oraz uzyskanie obrazów cyfrowych i chmur punktów laserowych, gotowych do użycia w Systemach Informacji Geograficznej (GIS), zajmuje zaledwie jeden dzień od momentu pozyskania danych. Poza tym, system jest łatwy do zainstalowania i użytkowania. W końcu, nie jest on kapryśny co jest ważne, kiedy system jest używany na co dzień w różnych środowiskach. Czteromiesięczny projekt był wykonywany na zlecenie moskiewskiego rządu. Konieczne było dokonanie pomiaru całej sieci dróg Moskwy, całych sześciu The four month project was performed by order of Moscow Government. It was necessary to survey the entire road network of Moscow, all six thousand kilometers (3.700 miles) of it! The data obtained are integrated into the existing urban GIS as illustrative and easy to use geo-referenced backgrounds. There will be a number of innovative features 13

14 that will be available for professionals after data integration: obtaining one-click complete information about any building or engineering structure shown on the panoramas; inventory reporting of different objects such as road signs, billboards etc.; monitoring of land usage; places of illegal construction and sales activity to name a few. tysięcy kilometrów (3.700 mil) tych dróg! Pozyskane dane są włączane do istniejącego miejskiego system GIS jako ilustracyjne i łatwe do użytku tło przestrzenne. Pojawi się szereg innowacyjnych elementów, które będą dostępne dla profesjonalistów po integracji danych: uzyskiwanie pełnych informacji na temat jakiegokolwiek budynku lub obiektu inżynieryjnego pokazanego w panoramach za jednym kliknięciem; inwentaryzacja różnych przedmiotów, takich jak znaki drogowe, billboard itd.; monitoring wykorzystania gruntów; miejsca nielegalnej budowy i działalności handlowej żeby wymienić kilka z nich. Użytek publiczny Ogól społeczeństwa również będzie mógł używać panoramy 3D w bardzo wygodny sposób. Klikając po prostu na zdjęcie będzie możliwe zaznaczenie stłuczonego światła ulicznego, złożenie skargi na rozrzucone śmieci, zaproponowanie miejsce nowego zastosowania architektonicznego itd. Szacuje się, że łączna wielkość przetwarzanych danych przekroczy 10 Tb ( > 1 Tb = GB danych). Aby dotrzymać harmonogramu, zespoły terenowe Public usage The general public will be able to make use of the 3D panoramas too in a very convenient way. By simply clicking on the photo it will be possible to mark a broken traffic light, complain about fly-rubbish tipping, offer a place for a new architectural application, etc. It is estimated that total size of processed data will exceed 10 Tb ( > 1 Tb = GB data). To be in time schedule field crews use the IP-S2 system for data collection seven days a week, from early morning till the evening. The traffic situation in Moscow is tough. That is why the weekend days are most productive for survey thanks to less traffic on 14

15 the streets. Normally the system maps around km (62-93 miles) per day. Only part of the collected data will be integrated into GIS, because it is necessary to filter out repeated trajectories and photos of insufficient quality. używają systemu IP-S2 w celu pozyskiwania danych siedem dni w tygodniu, od wczesnego ranka do wieczora. Sytuacja związana z ruchem drogowym w Moskwie jest trudna. Dlatego też dni weekendowe są najbardziej produktywne dla pomiarów dzięki temu, że występuje mniejszy ruch drogowy na ulicach. System standardowo mapuje około km (62-93 mil) dziennie. Tylko część pozyskanych danych zostanie włączona do systemu GIS, ponieważ konieczne jest odfiltrowanie powtarzających się trajektorii i zdjęć o niewystarczającej jakości. This is just the start Top managers of both companies are sure that the project has a bright future. Such mobile mapping systems are in demand not only in Moscow, but in many other Russian cities. In this case there are many hundred thousand kilometers to survey. In addition, Moscow data needs to be updated regularly. So, we are confident that there are many regions where our solution will be useful. Oleg Ilichev To dopiero początek Kierownictwo najwyższego szczebla obu firm jest pewne, że przed projektem jest jasna przyszłość. Występuje popyt na takie mobilne systemy mapowania nie tylko w Moskwie, ale w wielu innych miastach rosyjskich. W tym przypadku występuje wiele setek tysięcy kilometrów do zmierzenia. Ponadto dane moskiewskie wymagają regularnej aktualizacji. Dlatego też jesteśmy pewni, że istnieje wiele regionów, w których nasze rozwiązania odniosą sukces. Oleg Ilichev 15

16 Think Big! Norwegian mining company Titania chooses Topcon for their huge excavators and wheel-loaders. Norweska firma górnicza Titania wybiera firmę Topcon dla swoich ogromnych koparek i ładowarek kołowych.

17 Standard excavators weigh about 10 tonnes (11 tons), but the CAT 6040 FS on Titania s mining site weighs over 40 times that amount! Together with other super-big construction machines and essential Topcon systems the tough rocks and cliffs at the ilmenite mine near Sokndal, amidst Norway s dramatic mountains and fiords are easily tackled! Standardowe koparki ważą około 11 ton, jednakże koparka CAT 6040 FS w kopalni firmy Titania waży ponad 40 razy tyle! Posiadając inne ogromne maszyny budowlane i niezbędne systemy firmy Topcon łatwo można poradzić sobie z twardymi skałami i klifami w kopalni ilmenitowej w pobliżu Sokndal, pośród ogromnych gór i fiordów Norwegii.

18 We follow the serpentine road through nooks and crannies, dodging passing trucks and avoiding motion sickness as best we can. The rewards for our efforts are fantastic views over the southwest Norwegian Rogaland county s steep cliffs and beautiful coastline. Drivers have to be extra-careful on the curvy road. If you fall asleep while driving here, you do it only once! our guide Morten Gørlitz- Håkonsen said. Morten is the CEO of Norsecraft Geo, which delivers Topcon systems to customers throughout Norway and other Scandinavian countries. Today he is taking us to mining company Titania s ilmenite mine in the hills of Tellnes. So what is ilmenite? It s a titanium-iron oxide mineral with a blackish colour, that, commercially, can provide useful titanium dioxide powder used in toothpastes, detergents, paint and many other products. Jedziemy wijącą się górską drogą przez zakamarki i szczeliny, omijając przejeżdżające ciężarówki, narażeni na choroby lokomocyjne. Nagrodą za nasze wysiłki są fantastyczne widoki na strome fiordy i piękną linię wybrzeża okręgu Rogaland znajdującego się w południowozachodniej Norwegii. Kierowcy muszą być niezwykle ostrożni na krętej drodze. Jeżeli uśniesz tutaj prowadząc samochód, zrobisz to tylko raz! powiedział nasz przewodnik, Morten Gørlitz-Håkonsen. Morten jest CEO firmy Norsecraft Geo, która dostarcza systemy firmy Topcon klientom w całej Norwegii i w innych krajach skandynawskich. Dziś zabiera nas do kopalni ilmenitowej firmy Titania wśród wzgórz Tellnes. A więc czym jest ilmenit? Jest to czarny materiał składający się z tlenku żelaza i tytanu, który dla celów komercyjnych może dostarczać użyteczny proszek dwutlenku tytanu stosowany w pastach do zębów, detergentach, farbach i wielu innych produktach. Większość tego materiału stosuje się do produkcji barwników powiedział Gunnar Vinterstø, asystent kopalni w firmie Tellnes. The majority of the material goes to the pigment industry, Gunnar Vinterstø, mine assistant at Tellnes, said. We extract up to 890,000 m 3 (1.16 million cubic yards) of the material every per year. This corresponds to seven percent of the entire world s production of ilmenite. But arriving at Titania s mine it seems hard to believe. Could these grey-black mountains actually provide the world with one of the world s most 18

19 common whitening agents? It s as easy to believe as if someone would like to clean your white shirt with a lump of coal. The explanation is much more simple, the finely ground titanium dioxide powder does in fact become white when processed. To excavate all this precious blackrock-to-becomewhite-gold, Titania has purchased some of the world s largest excavation machines. At work near a black mine terrace wall is an enormous Komatsu WA-1200 wheel-loader, which weighs more than 205 tonnes (226 tons). It is equipped with Topcon s 3D GPS+ control system for optimal grading productivity. This is the same equipment used on 20-ton wheel-loaders on construction sites worldwide. Further away, however, stands the real prize winner CAT s huge 6040 FS excavator, with a match weight of almost 400 tonnes (440 tons), a bucket volume of 22 m 3 Wydobywamy do m 3 (1,16 miliona jardów sześciennych) tego materiału każdego roku. Odpowiada to siedmiu procentom produkcji ilmenitu na całym świecie. Jednakże po przybyciu do kopalni Titania trudno w to uwierzyć. Czy te szaro-czarne góry faktycznie dostarczają światu jeden z najpopularniejszych na świecie środków wybielających? Jest tak samo łatwo w to uwierzyć jak w to, że ktoś chciałby wyprać Twoją białą koszulkę bryłą węgla. Wyjaśnienie jest o wiele prostsze dokładnie zmielony proszek dwutlenku tytanu staje się w istocie biały podczas przetwarzania. Aby wydobyć całą tą cenną czarną skałę stającą się białym złotem, firma Titania zakupiła kilka największych maszyn wydobywczych na świecie. W pobliżu ściany czarnego tarasu kopalnianego pracuje ogromna ładowarka kołowa WA-1200 firmy Komatsu, która waży ponad 226 ton. Jest ona wyposażona w system sterowania 3D GPS+ firmy Topcon dla optymalnej produktywności równania. Jest to ten sam sprzęt, który jest używany w 20-tonowych ładowarkach kołowych na budowach na całym świecie. Dalej stoi jednakże prawdziwy zwycięzca ogromna koparka 6040 FS firmy CAT ważąca niemal 440 ton, z pojemnością chwytaka równą 22 m 3 i o wysokości niemal ośmiu metrów (26 ft). Firma zainwestowała miliony tylko w tą maszynę. 19

20 and a height of almost eight meters (26 ft). The company invested millions, just on this machine. For several years Topcon has been Titania s GNSS systems provider for its mining machines. In the near future, the company plans to further increase its use of GNSS appliances, in order to discern different ore quantities and qualities and thus limit the need to dig up unnecessary volumes of rocks. It costs a lot to excavate so much material with such big shovels, says Gunnar Vinterstø as an explanation to why Titania is now considering Topcon s Sitelink3D system as a possible solution to connect all machines with each other and the office. The reason is simple and obvious: Otherwise you ll use too much fuel and other resources! explains Morten Gørlitz-Håkonsen. For instance, the Komatsu WA1200 wheel-loader uses almost 200 litres (50 gallons) diesel per hour. Using an average of 100 operating hours per week, this equals a staggering 660,000 USD ( ) per year in fuel costs. Just for this machine! Being able to limit the number of unnecessary shovel lifts or the amount of ore an operator digs would save the company millions over the lifetime of the equipment. After the visit to the Tellnes ilmenite mine, toothpaste will look very different to us in the future. Now we understand the connection it has to the huge machines equipped with modern technology, working, digging the black ore from the big mine! Joakim Radstrom Od kilku lat firma Topcon jest dostawcą systemów GNSS dla maszyn górniczych firmy Titania. W bliskiej przyszłości firma planuje dalej zwiększać wykorzystywanie aplikacji GNSS w celu rozróżniania różnych ilości i właściwości rudy oraz ograniczania w ten sposób konieczności wykopania zbędnych ilości skał. Wydrążenie tak dużej ilości materiału tak dużymi łyżkami dużo kosztuje mówi Gunnar Vinterstø tłumacząc, dlaczego firma Titania rozważa obecnie system Sitelink3D jako możliwe rozwiązanie dla połączenia wszystkich maszyn ze sobą i z siedzibą firmy. Using an average of 100 operating hours per week, this equals a staggering 660,000 USD ( ) per year in fuel costs. Przyjmując średnią wynoszącą 100 godzin pracy tygodniowo, otrzymuje się oszałamiającą kwotę USD ( EUR) kosztów paliwa rocznie. Increase efficiency! Powód jest prosty i oczywisty: W przeciwnym wypadku zużyje się zbyt wiele paliwa i innych zasobów! wyjaśnia Morten Gørlitz-Håkonsen. Dla przykładu, ładowarka kołowa WA1200 firmy Komatsu zużywa niemal 200 litrów (50 galonów) oleju napędowego na godzinę. Przyjmując średnią wynoszącą 100 godzin pracy tygodniowo, otrzymuje się oszałamiającą kwotę USD ( EUR) kosztów paliwa rocznie. Tylko dla tej maszyny! Możliwość ograniczenia liczby niepotrzebnych podniesień łyżki lub ilości rudy wykopywanej przez operatora zaoszczędziłoby firmie miliony na przestrzeni cyklu życia sprzętu. Po wizycie w kopalni ilmenitu w Tellnes, w przyszłości pasta do zębów będzie wyglądać dla nas inaczej. Rozumiemy teraz związek, jaki ma ona z wielkimi maszynami wyposażonymi w nowoczesną technologię, z pracą i z wykopywaniem czarnej rudy z wielkiej kopalni! Joakim Radstrom 20

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Microsoft CityNext. Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020?

Microsoft CityNext. Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020? Microsoft CityNext Artur Kolesiński artkol@microsoft.com Rewitalizacja, a smart city. Czy smart rewitalizacja się opłaca przy wykorzystaniu środków RPO WSL 2014-2020? Przyjazne Społeczeństwo How to make

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zasobów informatycznych

Inwentaryzacja zasobów informatycznych Inwentaryzacja zasobów informatycznych Tomasz Nowak Zespół Bezpieczeństwa PCSS Poznań, 27.11.2007 1 Inwentaryzacja zasobów IT Specyficzne sposoby zarządzania zasobami dotyczącymi technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

LOTUS DAY 2009. LotusLive i SaaS oprogramowanie jako usługa. 3 grudnia 2009 r., Warszawa. Maciej Magierek

LOTUS DAY 2009. LotusLive i SaaS oprogramowanie jako usługa. 3 grudnia 2009 r., Warszawa. Maciej Magierek LOTUS DAY 2009 3 grudnia 2009 r., Warszawa LotusLive i SaaS oprogramowanie jako usługa Maciej Magierek 1 Idea cloud computing Cloud computing to nowy elastyczny i skalowalny model IT, w którym funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta.

Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Datacenter - Przykład projektu dla pewnego klienta. Wstęp! Technologie oraz infrastruktury wykorzystywane przez Capgemini. Projekt dla pewnego francuskiego klienta założenia Requests Capgemini datacenters

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 stota rozwiązań klasy Smarter Cities 2

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji

Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Poznań, 14 wrzesień 2010 Najlepsze praktyki w optymalizacji kosztów operacyjnych transportu i dystrybucji Best practices for saving operational costs in transport and distribution Herman Wierenga Dyrektor

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

farma stron Wiki przegląd projektu

farma stron Wiki przegląd projektu farma stron Wiki przegląd projektu Michał Frąckowiak (pierwsza polska) michal.wikidot.com Innowatorium, Warszawa, 2007-03-01 Do you Wiki? WikiWiki = strony www, które można edytować! blogi fala popularności,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp

Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Chmura prywatna od podstaw Nowoczesny storage w rozwiązaniach chmury prywatnej z NetApp Piotr Potocki, Inżynier Systemowy APN Promise S.A. NetApp & Microsoft Private Cloud Wirtualizacja Deduplikacja Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej, Litwa Polska 2007-2013 Prof. Aurélie Aurilla Bechina Arnzten Several years combined business research in IT KM and Management experience from International institutions. College University I Buskerud, Norway College University

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo