Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę"

Transkrypt

1 MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 06 Sweet! Cane optimization Optymalizacja trzciny Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę Fire under control Preserving cultural landscape Zarządzanie kryzysowe Harvesting Solar Power Pozyskiwanie energii słonecznej

2 3D control GPS, mmgps, total station 2D control laser, sonic and slope 3D control with GPS 2D control sensors, easy-, advanced display Be in control. 3D control single-, dual GPS, total station 2D control single-, dual laser and slope 3D control with mmgps total station 2D control sonic, scanner and slope

3 Welcome WPROWADZENIE There is always a lot of talk and ideas about energy. This issue of InPosition joins the discussion directly with our cover story Harvesting Solar Power, set in the Nevada, USA desert. We also engage the subject in another way, that is the saving of energy through the use of connected solutions. There is the obvious saving of valuable time and resources through cloud-connected software and site management, as described in a Dutch / Belgian infrastructure project where Sitelink3D brought the job to the office in real time, and the US survey company who rely on MAGNET to keep job-critical information streaming between field and office. But there are many other connected platforms that may not be so obvious, like the seamless connection of GNSS and robotic measurement to create Hybrid Positioning our technology feature. As you read this issue, I encourage you to see how many ways Topcon solutions provide the connection to the highest efficiencies on varied and demanding job sites all over the world; slash fuel consumption on heavy mining machinery in Norway, and survey the world s largest open-face contemporary artwork with a mountain bike! Enjoy the read! Hybrid Efficiencies Zawsze dużo mówi się o energii, zawsze w tym zakresie jest dużo pomysłów. To wydanie InPosition dołącza się do tej dyskusji ze swoimi rozwiązaniami na pustyni w Newadzie, USA. Ewout Korpershoek Chief Marketing Officer Topcon Positioning Systems Podchodzimy też do tego zagadnienia z innej strony, jak oszczędzać energię wykorzystując rozwiązania technologiczne, jakie oferujemy. Istnieje oczywista oszczędność czasu i energii gdy pracujemy w "chmurze", gdzie łączymy pomiary terenowe z pracą w biurze, opisaliśmy to w projekcie holendersko/begijskim, gdzie Sitelink3D przeniósł pomiary w czasie rzeczywistym do biura oraz na przykładzie amerykańskim gdzie Magnet dostarczał natychmiastowo informacji do biura z budowy. Jest wiele innych platform wymiany danych, jak choćby połączenie obserwacji GNSS i tachimetrycznych w naszym rozwiązaniu technologicznym zwanym hybrydą, które jest kolejnym krokiem w przyszłość. W trakcie lektury, zobaczycie Państwo w jak wielu obszarach rozwiązania oferowane przez firmę Topcon prowadzą do połączeń najwyższej wydajności w wymagających i ciężkich warunkach pracy, obniżając zużycie paliwa w ciężkim sprzęcie górniczym w Norwegii oraz jak rower dokonał pomiarów największego dzieła sztuki na świecie pod gołym niebem. Miłej lektury 3

4 Harvesting solar power Just outside of Las Vegas, USA, to build off a Bible phrase, one innovative technology is begetting another. 3D machine control is being used to harvest solar power. Pozyskiwanie energii słonecznej Tuż obok Las Vegas w USA, jedna innowacja technologiczna pociąga za sobą kolejna innowację. Systemy sterowania 3D wspierają budowę farm energii słonecznej. 28 Content Zawartość Iron Intelligence Z elazna inteligencja World s first intelligent dozer is more than machine control. It s control logic. A summary of press reports. Sweeeet! Slooodko! - Sugarcane is the world s largest crop. Brazil rules the globe in sugarcane production, doubling that of India, its closest competitor. Experience the usage of modern tools to improve efficiency. Pierwsza na świecie "inteligentna spycharka" to coś więcej niż tylko system sterowania, to nowa logika pracy maszynami. 26 Trzcina cukrowa to największa użytkowa roślina świata. Brazylia zajmuję pierwsze miejsce w produkcji tego surowca, a najbliższa konkurencja, Indie, produkują dwa razy mniej tego surowca. Poznaj rozwiązania poprawiające efektywność uprawy. 8

5 Following the violent earthquake that hit Valle del Belìce (Italy) in 1968, the ruins of the old town centre of Gibellina, Sicily have been compacted inside Alberto Burri s Grande Cretto. It is currently the largest open-space contemporary work of art in the world. Read how it is mapped on a mountain bike. Po gwałtownym trzęsieniu ziemi, które uderzyło w Valle del Belice (Włochy) w 1968 roku, ruiny starego miasta Gibellina na Sycylii zostały wtłoczone do Grande Cretto Alberto Burri ego. Jest to obecnie największe współczesne dzieło sztuki pod gołym niebem. Przeczytaj, jak dokonano jego pomiarów na rowerze górskim. 52 DZIEŁO-SZTUKI ART-WORK Mapowanie Moskwy Mapping Moscow An ambitious project in Moscow has used Topcon s mobile mapping system to map thousands of roads to produce 3D panoramas for public web portals and special GIS projects. Ambitny projekt prowadzony w Moskwie wykorzystuje mobilny system mapowania firmy Topcon w celu opracowania mapy tysięcy dróg, tak aby stworzyć panoramy 3D dla publicznych portali internetowych i specjalnych projektów GIS. 12 Game Zmiana zasad gry changer Divall s Bulk Haulage and Earthmoving in Australia s Southern Highlands region: Controlling projects from start to finish helps Divall to stay competitive. Positioning is a game changer! Firma Divall s Bulk Haulage and Earthmoving w regionie Southern Highlands w Australii: kontrolowanie projektów od początku do końca pomaga firmie Divall utrzymać konkurencyjność. Pozycjonowanie zmienia zasady gry! 42

6 TECHNOLOGYINSIDE Innowacyjne połączenie technologii GNSS i tachimetru zwiększające efektywność prac terenowych. Hybrid Positioning Seamlessly connecting technologies and workflow to create new productivity solutions. It s a simple concept that has solved a complex problem for precise positioning professionals utilize GNSS signals and optical measurement precision on a single pole, with the added advantage of complete automated data workflow introducing Hybrid Positioning technology from Topcon. Connected technology. Connected workflow. Powered through the MAGNET suite of software solutions Topcon s enterprise solution for the geomatics industry Hybrid Positioning technology is designed to create a more profitable environment for any company by allowing the use of GNSS and optical positioning at the same time. Simply, Hybrid Positioning improves field measurement and workflow efficiency at every phase of a project. Jest to prosta koncepcja, która rozwiązała złożony problem specjalistów ds. precyzyjnego pozycjonowania wykorzystanie technologii GNSS oraz precyzji pomiarów tachimetrycznych w jednym miejscu, z dodaną zaletą pełnego zautomatyzowanego sterowania i rejestracji danych jednym oprogramowaniu firmy Topcon. Połączona technologia. Połączony przepływ danych. Zasilane za pośrednictwem zestawu rozwiązań programowych MAGNET, rozwiązanie firmowe firmy Topcon dla branży geomatycznej technologia pozycjonowania hybrydowego zostało zaprojektowane w taki sposób, aby stworzyć bardziej wydajne środowisko dla każdej firmy poprzez umożliwienie korzystania z technologii GNSS i pomiarów tachimetrycznych w tym samym czasie. Pozycjonowanie hybrydowe po prostu udoskonala pomiary terenowe i efektywność pracy na każdym etapie projektu. By taking these two proven solutions GNSS and optical positioning and linking them through MAGNET Field software, any project can be completed faster and with unsurpassed efficiency. With MAGNET providing the link, the field and office can be connected in real time to exchange files, receive and send messages, and compile and send measurement data, creating the most productive workflow solution. Seamless Integration. That s an essential key to Topcon s new Hybrid Positioning technology. When line-of-sight is blocked during optical measurement, a single touch on MAGNET s Hybrid Switch button turns to the GNSS receiver to easily and quickly get the needed measurements. The integrated technologies Stosując te dwa sprawdzone rozwiązania technologię GNSS i Pomiary tachimetryczne oraz łącząc je za pośrednictwem oprogramowania MAGNET Field, można zakończyć każdy projekt szybciej i przy niezrównanej efektywności. Dzięki temu, że MAGNET może pracować w chmurze, można połączyć się z terenem oraz z siedzibą firmy w czasie rzeczywistym w celu wymiany plików, odbierania i wysyłania wiadomości oraz kompilowania i wysyłania danych pomiarowych, tworząc najbardziej produktywne rozwiązanie przepływu pracy. Gładka integracja. Jest to niezbędny klucz do nowej technologii pozycjonowania hybrydowego firmy Topcon. Kiedy wizura jest zablokowana podczas pomiaru tachimetrycznego, jedno dotknięcie przełącznika hybrydowego w zestawie MAGNET przełącza użytkownika na odbiornik GNSS w celu uzyskania niezbędnych pomiarów w łatwy i szybki sposób. Zintegrowane technologie mają na celu przedstawiać 6

7 TECHNOLOGYINSIDE are designed to present the highest degree of seamless integration and versatility so the task is completed with one setup, with one person. Additionally, the RTK correction can be provided through a network, traditional base-rover set up, or the new MAGNET Relay service, an innovative function within the MAGNET software suite. Hybrid Positioning technology has four key features Hybrid Lock, Hybrid Resection, Hybrid Switch and Hybrid Localization. Hybrid Lock allows accurate prism lock-on by simply turning the instrument toward the prism location. Hybrid Resection ensures quick job site setup, as well as establishing RTK and geodetic coordinates. Hybrid najwyższy poziom innowacyjnej integracji i uniwersalności, tak aby zadanie zostało wykonane za jednym ustawieniem, przez jedną osobę. Ponadto zapewniona może być korekta RTK za pośrednictwem sieci referencyjnych, tradycyjnego RTK lub nowej usługi MAGNET Relay, innowacyjnej funkcji w ramach zestawu oprogramowania MAGNET. Technologia pozycjonowania hybrydowego obejmuje cztery kluczowe elementy blokadę hybrydową, resekcję hybrydową, przełącznik hybrydowy i lokalizację hybrydową. Blokada hybrydowa pozwala na dokładne zablokowanie pryzmatu po prostu poprzez zwrócenie instrumentu w stronę miejsca położenia pryzmatu. Resekcja hybrydowa zapewnia szybkie ustawienie miejsca wykonywania pracy oraz określenie RTK i współrzędnych. Przełącznik hybrydowy zapewnia szybkie przełączenie urządzenia z pomiaru optycznego na pomiar GNSS i z powrotem za pomo- Switch ensures a quick switchover from optical to GNSS measurement and back with a single touch. Hybrid Localization automatically localizes your GNSS control to local site grid when necessary. It also allows Webbased mapping imagery to be used in local coordinate systems. Value and Versatility. Any Topcon Positioning Group combination of robotic and GNSS rover can be turned into an Hybrid Positioning solution and immediately experience the unmatched benefits. Hybrid Positioning technology is the latest in the Topcon tradition of providing precise positioning solutions and technologies directed at saving time, increasing productivity and increasing a company s profits. cą jednego dotknięcia. Lokalizacja hybrydowa w automatyczny sposób lokalizuje odbiornik GNSS na lokalnej siatce terenu, jeżeli to konieczne. Pozwala ona również na używanie podkładów mapowych w lokalnych systemach współrzędnych. Wartość i uniwersalność. Jakiekolwiek połączenie robotycznego tachimetru i ruchomego odbiornika GNSS firmy Topcon może zostać przekształcone w rozwiązanie pozycjonowania hybrydowego i może natychmiast przynosić bezkonkurencyjne korzyści. Technologia pozycjonowania hybrydowego jest najnowszą technologią w tradycji firmy Topcon związanej z rozwiązaniami i technologiami w zakresie precyzyjnego pozycjonowania, ukierunkowanymi na oszczędność czasu, zwiększenie produktywności i podwyższenie zysków firmy. 7

8 Sweeeet! Slooodko! - Sugarcane is the world s largest crop. Brazil rules the globe in sugarcane production, doubling that of India, its closest competitor. Annual production of Brazilian sugarcane is greater than 672 million tons, which is pretty darn sweet for the Brazilian economy. Trzcina cukrowa to największa roślina użytkowa na świecie. Brazylia zajmuje pierwsze miejsce na świecie w produkcji trzciny cukrowej uzyskując dwa razy większą produkcję niż Indie, jej największy konkurent. Roczna produkcja brazylijskiej trzciny cukrowej przekracza 672 miliony ton, co jest dość słodkie dla brazylijskiej gospodarki.

9 Usina Santa Fe, located in Nova Europa, São Paulo, Brazil, is a sugarcane producer founded in The company produces sugar, ethanol, and molasses, crushing 19,000 tons ( tonnes) of sugarcane daily. There are 500 employees working in the mill and 1,500 field employees working an area of operation that encompasses an approximately 19-mile (30 kilometre) radius from the production campus, more than 123,000 acres (50,000 hectares) of land. Firma Usina Santa Fe, położona w Nowej Europie, São Paulo, Brazylia, jest producentem trzciny cukrowej założonym w 1925 roku. Firma produkuje cukier, etanol i melasę, wyciskając ton ( ton metrycznych) trzciny cukrowej dziennie. W fabryce pracuje 500 pracowników, a 1500 pracowników terenowych pracuje na obszarze operacyjnym o promieniu około 19 mil (30 kilometrów) od terenu produkcyjnego na ponad akrach ( hektarach) ziemi. We fully understand our future efficiency improvements will occur in the field, states Francisco Sylvio Malzoni Gavotti, director of agriculture operations. That s why we continue to invest in the latest and best technology found in machine design and machine control. Damage control Usina Santa Fe recently invested in more than 40 Topcon Precision Agriculture control systems and 50 machines that are steer-ready which can be equipped with System 150 or System 350. The System 150s are typically installed on planter tractors while the System 350s are installed on cane harvesters. The systems provide precision auto steering and machine control as well as on-screen visual aids and easy-to-read coverage maps providing productivity enhancements specific to the sugarcane industry. The technology is designed to keep the heavy agriculture machines from driving over the rows of sugarcane, preventing damage to a crop that is grown on a five-year rotation. Cane optimization The systems are helping us achieve our goal of increasing the operational capacity of planting by optimizing the rows of cane and reducing fuel consumption, Gavotti said. Once fully implemented, the system is Mamy pełną świadomość, że na polach wystąpią w przyszłości udoskonalenia w zakresie efektywności mówi Francisco Sylvio Malzoni Gavotti, dyrektor działu rolniczego. Dlatego właśnie ciągle inwestujemy w najnowszą i najlepszą technologię dotyczącą projektów maszyn i sterowania maszynowego. Kontrola uszkodzeń Firma Usina Santa Fe zainwestowała niedawno w ponad 40 systemów sterowania Precision Agriculture firmy Topcon oraz w 50 maszyn, gotowych do sterowania, które można wyposażyć w System 150 lub w System 350. Systemy 150 są zazwyczaj instalowane w sadzarkach traktorowych, podczas gdy Systemy 350 są instalowane w kombajnach trzcinowych. Systemy te zapewniają precyzyjne autosterowanie i sterowanie maszynowe oraz ekranowe pomoce wizualne i łatwe do odczytu mapy obsadzenia terenu zapewniające poprawę produktywności, specyficzną dla przemysłu trzcinowego. Technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby uniemożliwić wjeżdżanie ciężkich maszyn rolniczych w rzędy trzciny cukrowej, zapobiegając uszkodzeniu roślin uprawianych z pięcioletnią rotacją. 9

10 Optymalizacja trzciny Systemy te pomagają nam osiągnąć nasz cel polegający na zwiększeniu operacyjnej wydajności sadzenia roślin poprzez optymalizację rzędów trzciny i obniżenie zużycia paliwa powiedział Gavotti. Po pełnym wdrożeniu systemu, ma on zwiększać efektywność sadzenia roślin o 20 % przy obniżeniu ogólnego zużycia paliwa. expected to increase planting efficiency by 20 %, while reducing overall fuel consumption. Systemy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zwiększyć trwałość plantacji trzciny, pozwalając na zaplanowanie z góry szeregów do sadzenia, kontrolowanie zagęszczenia I wyeliminowanie deptania trzciny cukrowej. Wśród cech systemu bazowego znajduje się wykorzystywanie w pełni zintegrowanego sterowania i żyroskopów inercyjnych, a także rozpoznawanie granic i zwrotów o 180 stopni w celu umożliwienia skrętu i skierowania się na następny pas ziemi. The systems are designed to increase longevity of a cane plantation by allowing for the pre-planning of the planting rows, controlling compaction, and eliminating sugarcane trampling. Among its features, the base system uses fully integrated steering and inertial guidance gyros and has boundary and U-turn recognition to facilitate turn completion and lock onto the next swath. The machine operator s consoles provide useful on-screen indicators for area applied, speed, row number, and satellite information while automatically building color coverage maps. This mapping helps Usina Santa Fe identify missed areas or overlaps. Knowing the field s size and shape help plan the applications and coverage routes. Konsola operatora maszyny zapewnia użyteczne wskaźniki ekranowe dla obsadzonego obszaru, prędkości, liczby rzędów oraz informacji satelitarnych przy automatycznym budowaniu kolorowych map obsadzonego terenu. Mapy te pomagają firmie Usina Santa Fe zidentyfikować pominięte lub podwójne obsadzone obszary. Znajomość wielkości i kształtu pola pomaga zaplanować sadzenie roślin i trasy sadzenia roślin. Oprogramowanie AutoCAD Map 3D jest używane w celu opracowania z góry zaplanowanych linii sadzenia trzciny cukrowej. Plik z kształtem jest następnie importowany do systemu. Zapisuje on następnie te linie podczas sadzenia roślin dla celów ich wykorzystania podczas zbiorów. AutoCAD Map 3D software is used to develop pre-planned lines for planting sugar cane. A shape file is then imported into the system. This then records these lines during planting for use during harvesting. 10

11 The technology has improved Usina Santa Fe with: Planting dates, cane varieties, and haul distances as planning considerations for scheduling the planting and end-of-growing-season harvest Field and planting line design for key factors such as daylight use, line length, and optimized harvest Optimal lines for controlled traffic farming to reduce compaction damage from heavy or repeated passes Confining machinery to the least possible area of permanent traffic lanes and reducing fuel use, increasing yields, and improving soil function and seedbed quality We re really pleased with the results we re getting Gavotti states. Our productivity has increased; we have accurate, automatic coverage logs and other job reports; and the autosteering capability eases operator fatigue, reduces machine wear, and reduces overlap and input costs. For Usina Santa Fe, the sweet taste of success keeps getting sweeter. Jeff Winke Technologia przyniosła udoskonalenia firmie Usina Santa Fe w zakresie: danych dotyczących sadzenia roślin, odmian trzciny cukrowej oraz odległości przewozu jako względów planistycznych dla opracowywania harmonogramu sadzenia roślin oraz zbioru plonów na koniec okresu uprawy pola i projektu linii sadzenia roślin pod względem kluczowych czynników, takich jak wykorzystanie światła słonecznego, długość linii i zoptymalizowane zbiory optymalnych linii dla sterowania ruchem maszyn na polach w celu zmniejszenia szkód spowodowanych intensywnymi lub powtarzającymi się przejazdami ograniczenia maszyn do jak najmniejszego obszaru stałych pasów ruchu i zmniejszenia zużycia paliwa, co zwiększa zyski i poprawia funkcję gleby oraz jakość podłoża siewnego. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z uzyskiwanych wyników mówi Gavotti. Nasza efektywność wzrosła; mamy dokładne, automatyczne rejestry obsadzenia i inne raporty z wykonywanych zadań; a funkcja autosterowania zmniejsza zmęczenie operatora, ogranicza zużycie maszyny oraz zapobiega podwójnemu obsadzeniu tego samego miejsca i zmniejsza koszty nakładów. Dla firmy Usina Santa Fe, słodki smak sukcesu wciąż staje się coraz słodszy. Jeff Winke

12 Mapowanie Moskwy Mapping Moscow An ambitious project in Moscow has used Topcon s IP-S2 Compact+ mobile mapping system to map around 6,000 km (3.700 miles) of roads to produce 3D panoramas for public web portals and special GIS projects. Ambitny projekt prowadzony w Moskwie wykorzystuje mobilny system mapowania IP-S2 Compact+ firmy Topcon w celu opracowania mapy około km (3.700 mil) dróg, tak aby stworzyć panoramy 3D dla publicznych portali internetowych i specjalnych projektów GIS. The project 3D Panoramas of Moscow City has been carried out by two partner companies IT Geo and HelgiLab. For more than 10 years IT Geo has focused on professional information systems development Projekt Panoramy 3D Moskwy jest prowadzony przez dwie firmy partnerskie IT Geo i HelgiLab. Od ponad 10 lat firma IT Geo koncentruje się na opracowywaniu profesjonalnych systemów informacyjnych dla różnych organizacji państwowych, włącznie z rządem moskiewskim. Firma Helgilab została założona w 2012 roku specjalnie dla tego projektu. Pomimo krótkiej historii, firma posiada dobrą reputację wśród profesjonalistów. W wyniku tego, firma Helgilab bierze udział w projekcie Centrum Innowacji Skolkovo. Skolkovo Project for different state organizations including Moscow Government. Helgilab was established in 2012 specifically for this W tym kontekście, obydwie firmy wykonują skanowanie laserowe i obrazy cyfrowe infrastruktury ulic Moskwy. Głównym celem tego zadania jest zapewnienie wysokiego poziomu wizualizacji danych geoprzestrzennych dla systemów zarządzania miejskiego, a także dla publicznych portali internetowych. 12

13 project. Despite its age, the company has a strong reputation amongst professionals. As a result, Helgilab is a participant of Skolkovo Innovation Centre project. Within this context, both companies are making laser scanning and digital imagery of Moscow street infrastructure. The main goal of the job is to provide a high level of geospatial data visualization for municipal management systems as well as public web portals. Data is key A modern city cannot survive without information. Success of management decisions depends a lot on the density and reliability of the data taken into consideration. Our systems are designed to help the city make the right decisions, Sergey Govorkov, CEO of IT Geo, said. The friendlier the specialist s working environment, the more graphically the information is presented, and the faster and easier it is to work with this information. That is why we have decided to make the move from 2D map data to the representation of the same data on geo-referenced photo panoramas. When the project was conceived, a number of mobile mapping solutions from different manufacturers were evaluated. Oleg Ilichev, CEO of Helgilab, adds Among its other advantages, the IP-S2 Compact+ system drew our attention by its turn-key solution. It takes just one day after data collection to process the results and get digital imageries and laser point clouds ready to use in Geographical Information Systems (GIS). Besides this, the system is easy to install and use. Finally, it is not capricious this is important when the system is used day by day in different environments. Kluczem są dane Współczesne miasto nie może przetrwać bez informacji. Sukces decyzji zarządczych w dużym stopniu zależy od zwartości i wiarygodności uwzględnianych danych. Nasze systemy mają na celu pomóc miastu w podejmowaniu właściwych decyzji powiedział Sergey Govorkov, CEO firmy IT Geo. Im bardziej przyjazne środowisko pracy profesjonalisty, tym bardziej graficzna prezentacja informacji i tym szybsza oraz łatwiejsza praca z tymi informacjami. Dlatego właśnie postanowiliśmy przejść od danych mapy 2D do przedstawiania tych samych danych na fotograficznych panoramach przestrzennych. Kiedy wymyślano ten projekt, przeprowadzono ocenę szeregu rozwiązań w zakresie mobilnego mapowania, pochodzących od różnych producentów. Oleg Ilichev, CEO firmy Helgilab, dodaje: Wśród innych zalet, system IP-S2 Compact+ przyciągnął naszą uwagę tym, że jest rozwiązaniem pod klucz. Przetworzenie wyników oraz uzyskanie obrazów cyfrowych i chmur punktów laserowych, gotowych do użycia w Systemach Informacji Geograficznej (GIS), zajmuje zaledwie jeden dzień od momentu pozyskania danych. Poza tym, system jest łatwy do zainstalowania i użytkowania. W końcu, nie jest on kapryśny co jest ważne, kiedy system jest używany na co dzień w różnych środowiskach. Czteromiesięczny projekt był wykonywany na zlecenie moskiewskiego rządu. Konieczne było dokonanie pomiaru całej sieci dróg Moskwy, całych sześciu The four month project was performed by order of Moscow Government. It was necessary to survey the entire road network of Moscow, all six thousand kilometers (3.700 miles) of it! The data obtained are integrated into the existing urban GIS as illustrative and easy to use geo-referenced backgrounds. There will be a number of innovative features 13

14 that will be available for professionals after data integration: obtaining one-click complete information about any building or engineering structure shown on the panoramas; inventory reporting of different objects such as road signs, billboards etc.; monitoring of land usage; places of illegal construction and sales activity to name a few. tysięcy kilometrów (3.700 mil) tych dróg! Pozyskane dane są włączane do istniejącego miejskiego system GIS jako ilustracyjne i łatwe do użytku tło przestrzenne. Pojawi się szereg innowacyjnych elementów, które będą dostępne dla profesjonalistów po integracji danych: uzyskiwanie pełnych informacji na temat jakiegokolwiek budynku lub obiektu inżynieryjnego pokazanego w panoramach za jednym kliknięciem; inwentaryzacja różnych przedmiotów, takich jak znaki drogowe, billboard itd.; monitoring wykorzystania gruntów; miejsca nielegalnej budowy i działalności handlowej żeby wymienić kilka z nich. Użytek publiczny Ogól społeczeństwa również będzie mógł używać panoramy 3D w bardzo wygodny sposób. Klikając po prostu na zdjęcie będzie możliwe zaznaczenie stłuczonego światła ulicznego, złożenie skargi na rozrzucone śmieci, zaproponowanie miejsce nowego zastosowania architektonicznego itd. Szacuje się, że łączna wielkość przetwarzanych danych przekroczy 10 Tb ( > 1 Tb = GB danych). Aby dotrzymać harmonogramu, zespoły terenowe Public usage The general public will be able to make use of the 3D panoramas too in a very convenient way. By simply clicking on the photo it will be possible to mark a broken traffic light, complain about fly-rubbish tipping, offer a place for a new architectural application, etc. It is estimated that total size of processed data will exceed 10 Tb ( > 1 Tb = GB data). To be in time schedule field crews use the IP-S2 system for data collection seven days a week, from early morning till the evening. The traffic situation in Moscow is tough. That is why the weekend days are most productive for survey thanks to less traffic on 14

15 the streets. Normally the system maps around km (62-93 miles) per day. Only part of the collected data will be integrated into GIS, because it is necessary to filter out repeated trajectories and photos of insufficient quality. używają systemu IP-S2 w celu pozyskiwania danych siedem dni w tygodniu, od wczesnego ranka do wieczora. Sytuacja związana z ruchem drogowym w Moskwie jest trudna. Dlatego też dni weekendowe są najbardziej produktywne dla pomiarów dzięki temu, że występuje mniejszy ruch drogowy na ulicach. System standardowo mapuje około km (62-93 mil) dziennie. Tylko część pozyskanych danych zostanie włączona do systemu GIS, ponieważ konieczne jest odfiltrowanie powtarzających się trajektorii i zdjęć o niewystarczającej jakości. This is just the start Top managers of both companies are sure that the project has a bright future. Such mobile mapping systems are in demand not only in Moscow, but in many other Russian cities. In this case there are many hundred thousand kilometers to survey. In addition, Moscow data needs to be updated regularly. So, we are confident that there are many regions where our solution will be useful. Oleg Ilichev To dopiero początek Kierownictwo najwyższego szczebla obu firm jest pewne, że przed projektem jest jasna przyszłość. Występuje popyt na takie mobilne systemy mapowania nie tylko w Moskwie, ale w wielu innych miastach rosyjskich. W tym przypadku występuje wiele setek tysięcy kilometrów do zmierzenia. Ponadto dane moskiewskie wymagają regularnej aktualizacji. Dlatego też jesteśmy pewni, że istnieje wiele regionów, w których nasze rozwiązania odniosą sukces. Oleg Ilichev 15

16 Think Big! Norwegian mining company Titania chooses Topcon for their huge excavators and wheel-loaders. Norweska firma górnicza Titania wybiera firmę Topcon dla swoich ogromnych koparek i ładowarek kołowych.

17 Standard excavators weigh about 10 tonnes (11 tons), but the CAT 6040 FS on Titania s mining site weighs over 40 times that amount! Together with other super-big construction machines and essential Topcon systems the tough rocks and cliffs at the ilmenite mine near Sokndal, amidst Norway s dramatic mountains and fiords are easily tackled! Standardowe koparki ważą około 11 ton, jednakże koparka CAT 6040 FS w kopalni firmy Titania waży ponad 40 razy tyle! Posiadając inne ogromne maszyny budowlane i niezbędne systemy firmy Topcon łatwo można poradzić sobie z twardymi skałami i klifami w kopalni ilmenitowej w pobliżu Sokndal, pośród ogromnych gór i fiordów Norwegii.

18 We follow the serpentine road through nooks and crannies, dodging passing trucks and avoiding motion sickness as best we can. The rewards for our efforts are fantastic views over the southwest Norwegian Rogaland county s steep cliffs and beautiful coastline. Drivers have to be extra-careful on the curvy road. If you fall asleep while driving here, you do it only once! our guide Morten Gørlitz- Håkonsen said. Morten is the CEO of Norsecraft Geo, which delivers Topcon systems to customers throughout Norway and other Scandinavian countries. Today he is taking us to mining company Titania s ilmenite mine in the hills of Tellnes. So what is ilmenite? It s a titanium-iron oxide mineral with a blackish colour, that, commercially, can provide useful titanium dioxide powder used in toothpastes, detergents, paint and many other products. Jedziemy wijącą się górską drogą przez zakamarki i szczeliny, omijając przejeżdżające ciężarówki, narażeni na choroby lokomocyjne. Nagrodą za nasze wysiłki są fantastyczne widoki na strome fiordy i piękną linię wybrzeża okręgu Rogaland znajdującego się w południowozachodniej Norwegii. Kierowcy muszą być niezwykle ostrożni na krętej drodze. Jeżeli uśniesz tutaj prowadząc samochód, zrobisz to tylko raz! powiedział nasz przewodnik, Morten Gørlitz-Håkonsen. Morten jest CEO firmy Norsecraft Geo, która dostarcza systemy firmy Topcon klientom w całej Norwegii i w innych krajach skandynawskich. Dziś zabiera nas do kopalni ilmenitowej firmy Titania wśród wzgórz Tellnes. A więc czym jest ilmenit? Jest to czarny materiał składający się z tlenku żelaza i tytanu, który dla celów komercyjnych może dostarczać użyteczny proszek dwutlenku tytanu stosowany w pastach do zębów, detergentach, farbach i wielu innych produktach. Większość tego materiału stosuje się do produkcji barwników powiedział Gunnar Vinterstø, asystent kopalni w firmie Tellnes. The majority of the material goes to the pigment industry, Gunnar Vinterstø, mine assistant at Tellnes, said. We extract up to 890,000 m 3 (1.16 million cubic yards) of the material every per year. This corresponds to seven percent of the entire world s production of ilmenite. But arriving at Titania s mine it seems hard to believe. Could these grey-black mountains actually provide the world with one of the world s most 18

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular. DSR case studies Spis treści: I. Branża spożywcza a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4 II. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.12

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie

To nie jest zabawa. Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej. Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Międzynarodowy magazyn klientów Grupy S&T Numer 02/2009 Globalna harmonia: Standaryzacja procesów w skali światowej Focus Trade : wyśmienite rozwiązanie Wirtualne centra danych? Gorący temat To nie jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom Blue Corridor 2013 Hansa Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom and Mr David Graebe from GAZPROM Germania Mikrokogeneracja - technologia skojarzonej produkcji energii DLM vs LDI - Technical

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo