RELACJE INWESTORSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RELACJE INWESTORSKIE"

Transkrypt

1 Płynność. Pewność. Przyszłość. RELACJE INWESTORSKIE 2013

2 SPIS TREŚCI 1. AKCEPT Finance S.A Otoczenie rynkowe Wybrane dane i wskaźniki finansowe Strategia rozwoju 17 2 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

3 POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK, POZOSTANIE RAZEM TO POSTĘP, WSPÓLNA PRACA TO SUKCES. - HENRY FORD Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 3

4 SPIS TREŚCI 1. wstęp 2. diagnostyka - podsumowanie założenia komunikacyjne Brand Communication Brand Culture Brand Behaviour Paweł Barański Prezes Zarządu AKCEPT Finance S.A. AKCEPT Finance doskonale rozumie, z czym wiąże się codzienne, nierzadko żmudne i stresujące prowadzenie własnego biznesu. Dla naszych klientów jesteśmy przede wszystkim gwarancją spokoju i bezpieczeństwa. Trzymamy rękę na pulsie mamy do tego wszelkie prezydpozycje i zasoby. Nie utrudniamy sprawy, nie oceniamy ludzi po prostu przewidujemy i rozwiązujemy ich problemy. 4 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

5 AKCEPT Finance S.A. AKCEPT Finance S.A. stale realizuje strategię długofalowego wzrostu dzięki wzorcowemu pozycjonowaniu jakości oferowanych usług oraz doświadczonemu zespołowi specjalistów. Spółka została zawiązana 2 września 2009 roku pod nazwą AKCEPT Finance Spółka Akcyjna w ramach Grupy AKCEPT istniejącej na rynku od 1993 roku. Działalność operacyjna firmy rozpoczęła się w maju 2010 roku. W dniu 10 marca 2011 roku akcje serii C spółki trafiły do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a od dnia roku obligacje Spółki są notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług finansowych, w szczególności usług faktoringu należności: faktoringu pełnego i faktoringu niepełnego. W obszar działalności AKCEPT Finance S.A. wchodzi również udzielanie pożyczek krótkoterminowych oraz dyskonto weksli. Oferta Spółki pozwala na poprawę płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gwarantuje ochronę przed ryzykiem handlowym i zapewnia kompleksowe usługi zarządzania należnościami. IDEA GŁÓWNA AKCEPT FINANCE (BEZPIECZEŃSTWO) BEZPIECZNA FIRMA AKCEPT FINANCE BEZPIECZNA INWESTYCJA BEZPIECZNY PRODUKT - (faktoring pełny) BEZPIECZNA RELACJA Z KLIENTEM Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 5

6 USŁUGI Faktoring należności Faktoring oznacza długookresową współpracę między wyspecjalizowaną instytucją finansową (Faktor), taką jak AKCEPT Finance S.A., a przedsiębiorstwem (Faktorant), w ramach której przedsiębiorstwo przelewa na Faktora krótkoterminowe wierzytelności pieniężne przysługujące mu ze sprzedanych towarów i usług. Faktor płaci za przelaną wierzytelność Faktorantowi i świadczy na jego rzecz usługi związane z samym przelewem i usługi dodatkowe, a tym samym przejęcie ryzyka wypłacalności kontrahenta. Jest to usługa skierowana do firm, które chcą bezpiecznie prowadzić swe przedsięwzięcia, chcą pewnego źródła finansowania obrotu, chcą zwiększenia płynności finansowej, oczekują przejęcia ryzyka wypłacalności i monitorowania spływu należności. W latach AKCEPT Finance S.A. nabył portfel należności charakteryzujący się następującymi parametrami: - struktura portfela % faktoring pełny, - wartość portfela mln złotych nabytych wierzytelności faktoringowych, - ilość nabytych faktur - ponad nabytych faktur, - ilość faktorantów - ponad 100 faktorantów, - ilość kontrahentów - ponad 300 kontrahentów Dyskonto weksli AKCEPT Finance S.A. świadczy także usługi dyskonta weksli pochodzących z obrotu gospodarczego, jak również weksli własnych przedsiębiorców. Usługa dyskonta weksla wykonywana jest w oparciu o Umowę dyskonta weksla. Usługa ta polega na wykupie weksla przed terminem jego płatności, przy czym ceną zakupu jest wartość weksla pomniejszona o ustaloną kwotę - określaną mianem dyskonta. Pożyczki AKCEPT Finance S.A. świadczy również usługę udzielania pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom. W ramach zawartej umowy pożyczki Spółka zobowiązuje się na rzecz Pożyczkobiorcy udzielić pożyczki pieniężnej określając kwotę pożyczki, okres spłaty oraz zabezpieczenie. Pożyczki pozwalają wesprzeć przedsiębiorców w efektywnym zarządzaniu finansami swoich firm. Usługa ta umożliwia szybki dostęp do środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. 6 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

7 AKCEPT Finance S.A (Działalność gospodarcza spółki) DYSKONTO WEKSLI Działaność pochodna FAKTROING NALEŻNOŚCI Core business POŻYCZKI Działaność pochodna AKCEPT Finance S.A. jest prężnie rozwijającą się spółką giełdową, skupioną na szeroko pojętej działalności finansowej. Specjalizuje się w świadczeniu usług faktoringu pełnego krajowego. Dzięki niej firmy zyskują płynność finansową i unikają ryzyka handlowego związanego z niezapłaconymi fakturami. Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 7

8 Ludzie AKCEPT Finance S.A Paweł Barański Prezes Zarządu Studiował na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył wiele szkoleń dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, w tym szkolenia z zakresu: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, balanced scorecard oraz ocena kondycji finansowej kontrahenta - interpretacje sprawozdań i wskaźników finansowych. Ponadto brał udział w szkoleniach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami i sekuratyzacją wierzytelności. Od 1998 roku jest związany z rynkiem zarządzania należnościami oraz usług finansowych i prawnych, na którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zarządzał kilkoma podmiotami, prowadząc wiele procesów restrukturyzacyjnych. Obecnie jest Prezesem Zarządu AKCEPT Finance SA - podmiotu wchodzącego w skład Grupy AKCEPT. Monika Tymińska Członek Zarządu Studiowała w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu sprawozdawczości finansowej. Uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu księgowości, negocjacji należności oraz informatyki. Od 1994 roku związana z Biurem Informacyjno-Prawnym AKCEPT S.A. Obecnie zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej w AKCEPT Finance S.A., gdzie od roku 2012 pełni również funkcję Członka Zarządu. Małgorzata Banaszczyk Dyrektor Operacyjny Ukończyła studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Uczestniczyła w wielu przedmiotowych szkoleniach oraz projektach. Zawodowo związana z rynkiem finansowym od roku 2001, budując swoje doświadczenie w strukturach bankowych. Z AKCEPT Finance S.A. związana od roku 2010 w roli Dyrektora Operacyjnego odpowiedzialnego za poziom ryzyka, sprawne funkcjonowanie procesów wewnętrznych oraz koordynację współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz bankami. Urszula Pawlik-Gorgoń Dyrektor Handlowy Ukończyła studia z zakresu zarządzania i marketingu w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Aktualnie pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania projektami na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W AKCEPT Finance S.A. pełni rolę Dyrektora Handlowego odpowiadając za projekty sprzedażowe oraz relacje z klientami i partnerami biznesowymi Spółki. Katarzyna Bilnik-Barańska PR Manager Studiowała komunikację społeczną i PR, obecnie kończy studia z zakresu psychologii społecznej i biznesu. Przez wiele lat związana z mediami. Uczestniczka wielu szkoleń dotyczących komunikacji, PR-u i świadomości marki. Rozwija swoje kompetencje w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich. W AKCEPT Finance S.A. pełni funkcję PR Managera realizując działania wizerunkowo-marketingowe. 8 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

9 OTOCZENIE RYNKOWE AKCEPT FINANCE S.A. Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 9

10 RYNEK USŁUG FAKTORINGOWYCH Na polskim rynku działa kilkadziesiąt liczących się podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Ich liczba w ostatnich latach systematycznie się zwiększa. Firmy faktoringowe w Polsce dzielą się zasadniczo na trzy grupy. Do pierwszej z nich należą firmy związane lub istniejące w strukturach bankowych takie jak np. ING Commercial Finances, PKO BP Faktoring, Pekao Faktoring, Polfactor, Raiffeisen Bank Polska, BZ WBK Faktor, itp. Drugą grupę stanowią międzynarodowe koncerny nie prowadzące działalności bankowej w Polsce, w tym Arvato Bertelsmann, Bibby Financial Services, Coface Poland Factoring, IFIS Finance Trzecią grupę stanowią pozabankowe firmy polskie, takie jak: PRAGMA Faktoring, AOW Faktoring, INDOS, AKCEPT Finance. OBRÓT FIRM FAKTORINGOWYCH W POLSCE 100 mld.zł 100,2 mld.zł 90 mld.zł 80 mld.zł 70 mld.zł 79,366 mld.zł 60 mld.zł 64,195 mld.zł 50 mld.zł 0 zł 47,9 mld.zł Rok ,352 mld.zł Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Zainteresowanie usługą faktoringu w kontekście ograniczeń finansowania zewnętrznego Spowolnienie gospodarcze sprawia, iż część przedsiębiorstw ma problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań, a w obrocie między uczestnikami rynku narastają zatory płatnicze. Przedsiębiorcy są zatem zmuszeni do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, które zapewnią im płynność finansową. Jedną z dostępnych dla przedsiębiorstw możliwości jest faktoring. Jego niewątpliwą zaletą jest fakt, iż jest dla przedsiębiorców łatwiej dostępny niż kredyt, w szczególności w okresach zaostrzonej polityki kredytowej banków. Dzięki korzystaniu z usług firmy faktoringowej, przedsiębiorca może pozwolić swoim klientom na płatność w późniejszym terminie, a samemu szybciej regulować swoje zobowiązania. Może to być czynnikiem podnoszącym konkurencyjność Spółki na rynku. Z drugiej strony korzystanie z faktoringu jest dla przedsiębiorstwa zazwyczaj bardziej kosztowne niż w przypadku kredytu bankowego. Również niektórzy klienci negatywnie odbierają fakt, iż ich wierzytelność została sprzedana firmie faktoringowej. 10 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

11 WYBRANE DANE I WSKAŹNIKI FINANSOWE SPÓŁKI Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 11

12 STRUKTURA AKCJONARIATU AKCJONARIUSZ Biuro Informacyjno- Prawne AKCEPT S.A. ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ILOŚĆ GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU W % ,00% ,71% Akcje serii A ,00% ,29% Akcje serii B ,00% ,86% Akcje serii D ,00% ,57% Inwestorzy ,00% ,29% Akcje serii C ,00% ,29 % Inwestorzy Biuro Informacyjno-Prawne AKCEPT S.A. 12 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

13 WARTOŚĆ NABYTYCH NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH W LATACH ,00 zł ,00 zł ,71 zł ,00 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł 0 zł ,15 zł Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA 2011 ROK (BILANS) DANE W ZŁOTYCH DANE W zł NA r. DANE W zł NA r. DANE W zł NA r. Kapitał własny zł ,09 zł ,54 zł Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe - zł - zł - zł ,90 zł ,75 zł ,68 zł ,21 zł ,20 zł ,68 zł - zł ,68 zł ,67 zł ,24 zł ,33 zł ,72 zł W 2012 roku usługa faktoringu należności była wiodącą usługa w przychodach Spółki. W 2012 roku Spółki nabyła łącznie ,71 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 71/100 groszy) złotych od 71 Faktorantów wobec 122 Kontrahentów. Stanowi to odpowiednio wzrost względem analogicznego okresu 2011 roku o 77% oraz 22%. Wzrost liczby Kontrahentów pozwala na zdywersyfikowanie portfela nabytych należności rozpraszając tym samym ryzyko koncentracji. Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 13

14 WARTOŚĆ PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY W LATACH ,00 zł ,00 zł ,52 zł ,00 zł ,00 zł ,51 zł ,00 zł 0 zł ,74 zł Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA 2011 I 2010 ROK (RZIS) DANE W ZŁOTYCH Przychody netto ze sprzedaży DANE W zł ZA OKRES OD r. DO r. DANE W zł ZA OKRES OD r. DO r. DANE W zł ZA OKRES OD r. DO r ,74 zł ,51 zł ,52 zł Amortyzacja 9 068,92 zł ,27 zł ,55 zł Zysk na sprzedaży ,04 zł ,06 zł ,35 zł Zysk na działalności operacyjnej ,57 zł ,72 zł ,28 zł Zysk brutto ,90 zł ,19 zł ,45 zł Zysk netto ,90 zł ,19 zł ,45 zł Wzrost obrotu faktoringowego w 2012 roku przełożył się bezpośrednio na wzrost przychodu netto ze sprzedaży usług faktoringowych, który wyniósł w 2012 roku ,39 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści siedem złotych i 39/100 groszy). Wartość przychodu ze sprzedaży za 2012 rok względem analogicznego okresu 2011 roku wzrosła o ponad 47,57 %. W zamierzeniu Zarządu Spółki na kolejne lata jest dalszy rozwój usług faktoringu należności. 14 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

15 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA 2011 I 2010 ROK (PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE) DANE W ZŁOTYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem DANE W zł ZA OKRES OD r. DO r. DANE W zł ZA OKRES OD r. DO r. DANE W zł ZA OKRES OD r. DO r ,87 zł ,40 zł ,11 zł ,14 zł ,87 zł ,28 zł ,22 zł ,26 zł ,87 zł ,21 zł ,99 zł ,48 zł ANALIZA WSKAŹNIKOWA DANE W zł. ZA OKRES OD r. DO r. DANE W zł. ZA OKRES OD r. DO r. DANE W zł ZA OKRES OD r. DO r. ROA 1,18% 3,67% 3,07% ROE 3,06% 11,19% 13,56% ROS 13,10% 22,16% 21,64% EBIT ,04 zł ,06 zł ,35 zł EBITDA ,96 zł ,33 zł ,90 zł ROA (rentowność aktywów) = zysk netto / aktywa razem * 100% ROE (rentowność kapitałów własnych) = zysk netto / kapitał własny * 100% ROS (rentowność sprzedaży netto) = zysk netto / przychody ze sprzedaży * 100% EBIT (zysk operacyjny) - jest to zysk przed odliczeniem podatków i odsetek EBITDA - zysk przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacji oraz amortyzacji. Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 15

16 REALIZACJA PROGNOZ NA 2011 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA 2011 (P) REALIZACJA 2011 (R ) ROK 2011 P/R Obrót faktoringowy ,08% Przychody ze sprzedaży ,54% Zysk netto ,01% REALIZACJA PROGNOZ NA 2012 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA 2012 (P) REALIZACJA 2012 (R ) ROK 2012 P/R Obrót faktoringowy ,19% Przychody ze sprzedaży ,82% Zysk netto ,48% AKCEPT Finance S.A. precyzyjnie prognozuje swój dynamiczny rozwój. Zaprezentowane dane to w pełni potwierdzają. Stabilność i przewidywalność to oczekiwania Inwestorów. AKCEPT Finance S.A. to wiarygodna, bezpieczna i przewidywalna firma. 16 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

17 STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 17

18 STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI Dotychczas zrealizowane kroki strategii: pozyskanie źródeł finansowania - kapitały własne, kredyty bankowe, obligacje, obecność Spółki na rynku NewConnect i Catalyst prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych, podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 5 mln zł, uruchomienie programu emisji obligacji korporacyjnych, dynamiczny wzrost obrotu faktoringowego, przychodu ze sprzedaży oraz zysku netto, W ramach przyjętej strategii rozwoju wyróżniamy następujące priorytety: budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z Inwestorami i Klientami Spółki, zwiększenie kapitałów Spółki poprzez emisję nowych akcji oraz docelowe wprowadzenie akcji na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych, kontynuowanie programu emisji obligacji korporacyjnych, zwiększanie udziału w rynku usług faktoringowych w Polsce poprzez zwiększanie portfela nabytych należności faktoringowych, przychodu ze sprzedaży oraz zysku netto, Istotną barierą dla dynamicznego rozwoju usług faktoringu należności jest brak kapitału obrotowego. W obliczu takiego stanu rzeczy marka AKCEPT Finance zadebiutowała na rynku NewConnect. Wielu Partnerów Biznesowych uwierzyło w potencjał AF powierzając spółce kapitał obrotowy niezbędny w tego typu biznesie. Następnym krokiem w procesie kontrolowanego rozwoju AKCEPT Finance będzie przejście na główny parkiet GPW. 18 AKCEPT Finance S.A. Relacje inwestorskie

19 Nazwa Spółki: AKCEPT Finance Spółka Akcyjna Siedziba: Mysłowice Adres: ul. Mikołowska 29, Mysłowice Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Kapitał akcyjny: ,00 zł. Liczba akcji: NIP: REGON: Telefon: + 48 (32) Fax: + 48 (32) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Symbol PKD: Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. Profil działalności: Usługi finansowe, w tym faktoring należności, pożyczki, dyskonto weksli. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Inwestorami: Paweł Barański Prezes Zarządu tel (32) fax (32) Autoryzowany doradca: Akcept Finance S.A. Relacje inwestorskie 19

20 Designed by

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCA JEST FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo