Program Finansowo Księgowy. KS-FKW Windows. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Finansowo Księgowy. KS-FKW Windows. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Program Finansowo Księgowy KS-FKW Windows Podręcznik użytkownika Katowice 2014

2 System KS-FKW wersja Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Wstęp Ogólne zasady pracy w systemie. 1. Autoryzacja Bezpieczeństwo Rozwijane listy z opcjami Globalne skróty klawiszowe Pola do wyszukiwania dokumentu Wprowadzanie dat Pola do wyszukiwania kartotek Funkcje menu dolnego Zakończenie pracy w systemie Parametry drukowania Formatka Formatka Formatka RIBBON Wstążka System 1. Zmień rok Zmiań bazę Wiadomości i ogłoszenia Przypomnienia Dodawanie nowej sprawy Monitor przypomnień Parametry Firma Serwer Współpraca z innymi systemami > KS-HURT, KS-KPW, KS-ESM (Raporty OnLine) Pobieranie kartotek kontrahentów z innego systemu Pobieranie dokumentów z innych systemów Wysyłanie dokumentów rozliczeniowych Raport z wykonanej operacji Kontrola połączenie z innymi systemami Sprawdzanie udostępnianych dokumentów przez system Porównanie dokumentów z innego systemu Odblokowanie dokumentów Pobieranie dokumentów z innego systemu (Raporty XML) SPC Wybierz lista dokumentów w wybranym raporcie Pobieranie dokumentów z innego systemu > KS-APTEKA (Raporty) Replikacje On- Line Dokumenty 1. Rejestry

4 S P I S T R E Ś C I 1.1. Wprowadzenie nowego dokumentu do Rejestru Definicja dokumentu korekty Wystawienie dokumentu korekty Sprawdzenie czy dokument był korygowany, jeśli tak to wyświetlenie dokumentów korekty Tworzenia wiadomości dla dokumentów (w rejestrze i buforze) Zawieszenie podatku VAT na następny miesiąc klawisz Sh+F6 Okr. VAT Faktura usługowa Płatności w ratach, czyli definiowanie harmonogramu rat zapłat za dokument F4 Poprawa Poprawa dokumentu w Rejestrze Dekretowanie ręczne dokumentu w rejestrze Wydruk dokumentu Kopiowanie dokumentu Usunięcie dokumentu Komunikaty jakie mogą wystąpić przy usuwaniu dokumentu Dla rozrachunku wygenerowano potwierzdenia sald lub wezw. do zapłaty Dekretacja dokumentu Potwierdzenie dokumentu Wydruk Rejestru VAT Polecenie przelewu Podsumowanie dekretacji Rejestru Usunięcie wszystkich dokumentów Dekretacja wszystkich dokumentów Podsumowanie wartości Rejestru Zestawienie dekretacji dokumentów Przenoszenie dokumentów do teczki KS-EDE- podpis elektroniczny na dokumencie Uprawnienia wymagane do pracy w Rejestrach Dostęp do rejestrów, Uprawnienie: FK Wprowadzanie nowego dokumentu (rej)., Uprawnienie: FK Poprawa dokumentu (rej), Uprawnienie: FK Poprawa dokumentu (dek), Uprawnienie: FK Przeglądanie dokumentu (rej)., Uprawnienie: FK Przeglądanie dokumentu (dek), Uprawnienie: FK Drukowanie zestawień, Uprawnienie: FK Usuwanie dokumentu (rej), Uprawnienie: FK Dekret. autom. dokumentu, Uprawnienie: FK Sporządzanie zestawień, Uprawnienie: FK Bufor Wprowadzanie nowego dokumentu do Bufora Wprowadzanie pozycji dokumentu PK Sh+F7 Seria Przeksięgowanie seryjne sald Przeksięgowanie VAT-u zawieszonego Przeksięgowanie VAT-u naliczonego do rozliczenia w kolejnych okresach Wyksięgowanie niedopłat i nadpłat Przeksięgowanie rozrachunków na inne konto rozrachunkowe Przeksięgowanie różnic kursowych Wyksięgowanie kosztów Kopia dekretów z wcześniej wybranego dokumentu Dekretacja z pliku DBF / CSV Płatności z pliku Wyszukiwanie dekretu dokumentu

5 S P I S T R E Ś C I Poprawa dekretu Zmiana okresu księgowego Podsumowanie obrotów dokumentu Usunięcie dekretu Poprawa dokumentu w Buforze Rozliczenie transakcji dla kont rozrachunkowych Usunięcie dokumentu Wydruk dokumentu Księgowanie F7 Księguj Sh+F7 Księguj wszystkie Dekretacja dokumentu Zestawienie dekretacji dokumentów Porządkowanie numeracji dokumentów w teczce Podsumowanie dekretacji w okresie Kontrola poprawności zapisów na kontach Przegląd dokumentu Uprawnienia wymagane do pracy w Bufor Dostęp do Bufora i Ksiąg, Uprawnienie: FK Bank / Kasa Raporty Bankowe / Kasowe Dokumenty w raportach Wprowadzanie nowego dokumentu WB KP/ KW (F2 Dodaj) Wprowadzanie WB na podstawie paczki przelewów Wprowadzanie dokumentu zakupu do Rejestru (Sh+F2 Do rej.) Wyszukiwanie dokumentu Poprawa dokumentu Usunięcie dokumentu Wydruk dokumentu Zaznaczenie dokumentu Usunięcie zaznaczonych dokumentów Przegląd dokumentu Salda Scalanie wyciągów bankowych Dokumenty zaksięgowane Status Wydruk dokumentu Wyszukiwanie dokumentu Zestawienie dekretacji dokumentów Podsumowanie dekretacji Wyszukiwanie dokumentu Przegląd Rozrachunki Wstęp 1. Rozrachunki Wprowadzanie dokumentu bilansu otwarcia do rozrachunków Poprawa dokumentu bilansu otwarcia Wyszukiwanie dokumentu w rozrachunkach Wydruk rozrachunków

6 S P I S T R E Ś C I 1.5. Rozliczanie wybranych dokumentów rozrachunkowych Podsumowanie wartości rozrachunków Usunięcie nr transakcji Usunięcie dokumentu BO Polecenie przelewu Nowa kwota do rozliczenia Częściowe rozliczenie dokumentu Zaznaczanie dokumentów Kontakty Nowy kontakt Kontakty Lista kontaktów Historia rozliczenia dokumentu Generowanie potwierdzeń sald Generowanie wezwań do zapłaty Windykacja Odsetki Ctrl+PGUP Następna Ctrl+PGDN Poprzednia Wskaźniki Przegląd dokumentu Rozrachunki dla konta nie powiązanego z kartoteką Przelewy Paczki Przelewów Dodawanie paczki przelewów Poprawa nagłówka paczki Wysłanie paczki do HB Usunięcie paczki Anulowanie wysłanej paczki do HB Dodawanie poleceń przelewu do paczki Ręczne dodawanie polecenia przelewu Automatyczne generowanie przelewów Poprawa przelewu Wydruk przelewu Wydruk zestawienia przelewów Podsumowanie paczki przelewów Zaznaczenie przelewów Zmiana statusu przelewu Usunięcie przelewu Przelewy z modułu Rozrachunki Przelewy F3 Przegląd Importu wyciągów bankowych krok Kreator importu wyciągów bankowych krok 2. Wprowadzić nowy wyciąg? Kreator importu wyciągów bankowych krok Kreator importu wyciągów bankowych krok Zaplanowane przelewy Home Banking Definiowanie nowych aplikacji Poprawa aplikacji Import Wyciągów Bankowych

7 S P I S T R E Ś C I 4. Faktoring Listy faktoringowe Dodawanie nowych list faktoringowych Eksport listy faktoringowej Usuwanie list faktoringowych Przegląd listy Rejestracja płatności faktoringowych Umowy faktoringowe Faktoring Kompensaty Tworzenie nowej kompensaty Odsetki Odsetki Przegląd odsetek Generowanie odsetek F7 Generuj Opcje generacji odsetek F9 Kalendarz definicja dni dla odsetek F10 Stawki wprowadzanie stawki odsetek Wydruk zestawienia odsetek Usunięcie zaznaczonych Usunięcie wszystkich Wystawienie not odsetkowych Pokaż dok Odsetki symulowane on-line Noty odsetkowe Zestawienia Zobowiązania i należności Zestawienie zobowiązań i należności Dodanie nowej sprawy Wyszukiwanie informacji w zestawieniu Przenoszenie danych zestawienia do Arkusza Excel Wydruk zestawienia Zaznaczenie kartotek Zobowiązania i należności przeterminowane Zestawienie należności i zobowiązań Nierozliczone zapłaty (RN, RZ) Wyszukiwanie dokumentów Odświeżanie Rozliczenie dokumentów Historia Rozliczeń Zestawienie zapłat w okresie Przewidywane wpływy i wydatki Obroty z kontrahentami Dokumenty wstrzymane do zapłaty Zestawienia rozrachunkowe (Rb-N/Rb-Z) Rezerwy Różnice kursowe na dzień bilansowy Wyliczenie nowych różnic kursowych Przegląd wyliczonych RK

8 S P I S T R E Ś C I 10. Potwierdzenia sald Generowanie potwierdzenia sald Wydruk potwierdzenia sald Wydruk zestawienia potwierdzeń sald Potwierdzenie wysłania Potwierdzenie zwrotu Wezwania do zapłaty F7 Pop. uwagi Popraw uwagi na wydruku Popraw tekst dodatkowy Potwierdzienie wysłania Dywidendy/Premie Dywidendy / premie Noty premiowe Korekty rabatowe Kartoteki 1. Kartoteki typu: Wszystkie, Kontrahent, Urząd, Pracownik Dodawanie nowej kartoteki Dane identyfikacyjne Rozliczenia Poprawa kartoteki Usunięcie kartoteki Skojarz Przypisanie spraw do załatwienia Sh + F12 Kartoteka KS-CRM Widoczność kolumn Akcjonariusze Kartoteki typu: Bank, Kasa Dodawanie nowej kartoteki Poprawa kartoteki Usunięcie kartoteki F9 Załączniki, gdy nie ustawiono ścieżki na opcji SCIEZKA DOK SKOJARZ F9 Skojarz, gdy ustawiono ścieżkę na opcji SCIEZKA DOK SKOJARZ Grupy Dodawanie nowej grupy Usunięcie grupy Przypisanie kontrahenta do grupy Dodanie rodzaju grupy Poprawienie rodzaju grupy Usunięcie rodzaju grupy Wskaźniki Podsumowanie Umowy Dodanie nowej umowy / poprawa Generowanie zestawienia umów, według wybranych parametrów F9 Zestawienia Sh+F6 Pokaż spłaty powiązania harmonogramu spłat z dekretacjami

9 S P I S T R E Ś C I 6. Kontrakty Koszty 1. Nośniki kosztów F2 Dodaj / F4 Popraw F10 Wartości F9 Wczytaj F11 Przelicz Produkty (procedury) Dodawanie produktu/procedury F9 Koszt normatywny F2 Dodaj Dodawanie ośrodka kosztów dla procedury oraz wartości normatywnej F4 Popraw F8 Usuń F9 Przepisz z... Przepisywanie kosztów normatywnych z wybranego okresu F11 Wczytaj wczytanie kosztów normatywnych Wczytanie ilości wykonań procedur medycznych - konfiguracja Plany rozdziału kosztów F2 Dodaj/F4 Popraw Rozdział kosztów Kalkulacje kosztów F2 Dodaj SF2 Dodaj F2 Dodaj F10 Nośniki SF2 Kopiuj do F10 Oblicz F12 Koszty Klasy porównawcze kosztów Koszty F5 Drukuj F7 Excel F9 Zestawienia Generowanie zestawień Dokumenty kosztowe Zestawienia kosztowe Składnia definicji Ośrodki kosztów F2 Dodaj / F4 Popraw F6 Aktualizuj Rodzaje kosztów F6 Aktualizuj Rodzaje grup ośrodków kosztów Rodzaje grup rodzajów kosztów Grupy ośrodków kosztów Ośrodki kosztów w grupie Grupy rodzajów kosztów Rodzaje kosztów w grupie

10 S P I S T R E Ś C I Plan kont 1. Plan kont Dodawanie konta syntetycznego Dodawanie konta analitycznego Poprawa konta Stan konta Zapisy Obroty Usunięcie konta Rozwiń Kartoteka Plan kont filtr Szablony planu kont Dodaj Popraw Usuń Utwórz konta Grupy analityczne Formuły (słowniki) Definicja nowej Formuły Definicja formuły Definicja składników formuły konto syntetyczne Definicja składników formuły konto analityczne Definicja grup Bilans otwarcia Wybór klawisz F5 Drukuj Obroty rozpoczęcia Zapisy na koncie Przeglądanie zestawienia Szukaj Drukuj Podgląd Excel Przegląd Zapisy na koncie analitycznie Obroty na koncie Przeglądanie zestawienia Zestawienia 1. Obroty i salda Zestawienie obrotów i sald Wyszukiwanie informacji Wydruk zestawienia Excel SP Rozwiń / Zwiń

11 S P I S T R E Ś C I 2. Dziennik księgowań Wyszukiwanie danych Wydruk dziennika księgowań Excel Wydruk podsumowania Zapisy kasowe / bankowe Przegląd zestawienia Raport kasowy / bankowy Grupowe zestawienie zapisów na koncie Podsumowanie Rejestrów VAT Wygenerowane zestawienie Podsumowanie rejestrów VAT F5 Drukuj F5 Sh+F5 Drukuj dok Zestawienia Definiowalne Zestawienia zapamiętane Generowanie zestawienia Wydruk zestawienia Wykres Excel Sposoby wyświetlania Parametry zestawienia Zapisywanie Ukryte Wskaźniki ekonomiczne Deklaracje Deklaracje F2 Dodaj Sposób określenia danych, które mają wejść do deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K Określenie sposobu odliczenia i rodzaju VAT na dokumencie Rodzaje sprzedaży/zakupu VAT tabela opisująca pozycje przekazywane do deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K Rodzaje sprzedaży/zakupu VAT tabela opisująca pozycje przekazywane do deklaracji VAT-UE i VAT-UEK Przykład utworzenia deklaracji z wykorzystaniem fukcjonalności F11 Eksport Określnenie danych do Deklaracji VAT Eksport danych do pliku XML Import z pliku XML do e-deklaracji Prezentacja danych zapisanych na deklaracji zgodnie z określonymi danymi na dokumencie Wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego VAT Strukturą zawiera informacje o wysokości podatku VAT do skorygowania Korekta VAT/kosztów Rozliczenia międzyokresowe Ustawienie w rejestrach możliwości przerzucania kwoty kosztów do harmonogramu od razu przy wprowadzaniu dokumentów Generowananie harmonogramu rozliczenia międzyokresowego Planowanie 11

12 S P I S T R E Ś C I 1. Jednostki planistyczne Tworzenie nowej struktury Uprawnienia Zatwierdzenie struktury jednostek planistycznych Planowanie Tworzenie planu dane podstawowe Tworzenie planu pozycje planu Ręczne dodawanie pozycji planu Automatyczne dodawanie pozycji planu Monitorowanie Definicje 1. Okresy obrachunkowe Teczki Rodzaje teczek automatycznych Typy Dokumentów Definicja typu dokumentu Definicja zakładek dokumentu Przykład tworzenia dokumentu zakupu kosztów Rejestry Tworzenie nowego rejestru Funkcje w definicji Rejestrów Dodaj Popraw Dekrety Dodaj Dodaj z Popraw Usuń War. dek Automaty Dodaj Tworzenie nowego automatu Dodaj Popraw Usuń Dekrety Dodaj Dodaj z Popraw Usuń War. dek Tworzenie kopii automatu Powiązania Dodaj Usuń Zamień

13 S P I S T R E Ś C I 8. Cechy rozrachunków Definicja cechy rozrachunku Definicja kolumny w rejestrze Filtrowanie rozrachunku po cesze oraz/lub po wybranym jej składniku Filtrowanie rozrachunków po wybranej cesze oraz/lub po wybranym jej składniku Zestawienia definiowalne Tworzenie definicji zestawienia Definicja Strony / Kolumny Pozycje Zestawienia Dodaj nadrzędną / podrzędną Dodaj serię nadrzędną / podrzędna Składniki Wskaźniki ekonomiczne Wskaźniki F2 Dodaj Definicja wskaźnika Zakres wywołania Popraw Popraw Usuń Definicja wydruków Przykładowy plik z definicją Przykładowy plik z definicją Dostępne funkcje Add( liczba 1, liczba 2 ) Chr( kod ) Concat( tekst 1 [, tekst n] ) Copy( tekst, odpozycji [, ileznakow] ) CreateChars( znak, ilosc ) DelBeginChars( tekst [, znak] ) DelChars( tekst [, znak] ) DelCharsEx( tekst [, znaki] ) DelEndChars( tekst [, znak] ) FormatCurrency( format, kwota ) FormatIBAN( IBAN [, opcje] ) GetNowDateFormat( format ) GetField( pole, [, guery] ) GetFieldAsCurrency( pole [, query] ) GetFieldAsDateFormat( pole, format [, query] ) GetFieldAsFloat( pole [, query] ) LF LF LF Lower( tekst ) PadL( tekst, dlugosc [, znak] ) PadR( tekst, dlugosc [, znak] ) Pos( co, gdzie ) ReplaceIfEmpty( tekst, nowy tekst ) ReplaceStr( tekst, co, czym ) Sub( odjemna, odjemnik ) TruncCurrency( kwota ) TruncFloat( liczba ) Upper( tekst )

14 S P I S T R E Ś C I WrapWords( tekst, dlugosc linii ) WrapWordsEx( tekst, dlugosc linii, ilosc kresek ) WrapWords2( tekst [, dlugosc linii [, ilosc linii [, znaki do usuniecia [, odstep [, opcje ]]]]] ) Konfiguracja 1. Wariant dekretacji Słownik opisów Wrunki poprawności zapisów Dodaj Popraw Usuń Rozwiń Rejestry rozrachunkowe Rejestry rozrachunkowe Grupy rejestrów rozrachunkowych Waluty i kursy Konta różnic kursowych Stawki podatku Dodaj Popraw Usuń Usługi fakturowane Grupy usług Formy płatności Współczynnik sprzedaży VAT Systemy współpracujące Systemy współpracujące Dodawanie / Poprawianie systemów współpracujących Struktura widoku V FK DOK VAT Pobieranie dokumentów ONLINE przez bazę danych Oracle Pobieranie dokumentów OFFLINE przez pliki raportu Wiązania Zewnętrzne Karta wiązania zewnętrznego Karta wiązania zwnętrznego dla dokumentów pobieranych ONLINE Karta wiązania zwnętrznego dla dokumentów pobieranych OFFLINE Pobieranie dokumentów KP/KW z KS-AOW Wydruk definicji Wydruk definicji Wydruk planu kont Administrator 1. Opcje Auto odświeżanie CZY AUT ODSWIEZ ZZOB CZY AUT ODSWIEZ AGPP WKNT ODSWIEZ

15 S P I S T R E Ś C I 1.2. Auto-uzupełnienie Numeracja AUTO BFLP AUTO NREW Blokady BLOKADA DKS OSID BLOKADA JDNR BLOKADA KON Faktoring SYMB DOK DEK FACT Home banking Konta Korekty rabatowe Moduły Obroty Odsetki ODS MIN ILOSC DNI ODS WOLNE SOBOTY Ogólne WYBOR PLAN STRUKT FKW KSG ADD KON PLAS DOK KSG ROZL AUT DOK DLA ODD OBSLUGA KONTARKTOW KNT DODATK KRYT SHADOW USER Nazwa schematu z cieniami Dodatkowe kolumny na liście kontrahentów, widoczne po wybraniu na formatce Widoczność kolumn na liście kontrahen.. (patrz 1.7) WKNT SPRAWDZ PLATNIK CZY TRAN WID KDRJ OKR TECZ KDRJ OKPL SERIE VAT NALICZ KOLEJNOSCKSIEGOWANIA RAPORT DTWP KNT KON NAZW RZR ROZL DOWOLNE SYMB DOK DEK NAL REZ SYMB DOK DEK ROZ REZ KOREKTA FAKTURY PLAT TDK BKKS WYBOR ALL REJ BKKS WYBOR WDRJ WDM NIECZYTANE ROZL OKR VAT PRZYPOMINACZ WLACZON PP OPIS KNT DOM LOK EDYCJA DKS SPRAWDZ PODOBNY FKW RIBBON Powiadomienia System Systemy (KS-EDE) Ścieżki

16 S P I S T R E Ś C I Uprawnienia/Role Wydruki Definicje Ustawienia RPBK DRUK DATA DRK ILOSC LINII PTS UWAGI WDZ UWAGI PYTAJ WYD FAK USLUG Operatorzy i Uprawnienia Dodaj operatora Popraw Usuń Dodaj/Popraw role Zaawansowane Zakładka Zestawienia Zakładka Typy kartotek Zakładka Konta Uprawnienia Uruchomienie programu Dostęp do dokumentów Dostęp do rejestrów ( Dokumenty >Rejestry) sekcja Blokada kont Domyślne oddziały Numeracja Dane firmy Pola konfigurowalne Administrator cieni Drukarki Drukarki Dodaj Pobierz port Popraw Przypisz Usuń Ustaw domyślną Sterowniki drukarek Zadania Dodaj Popraw Usuń Log operacji Odśwież Zdarzenia Lista zmian Zdarzenia w systemie Logi wykonanych operacji

17 S P I S T R E Ś C I 12. Serwis Serwis Kopia bazy Eksport Import Import danych z pliku CSV Import kartotek Import składników grup analitycznych Import planu kont Import składników formuł Import bilansu otwarcia BO i obrotów rozpoczęcia OR Import rozrachunków Import usług fakturowanych Import rachunków bankowych Szukaj dokumentu Operacje na kontach

18 N O T A T K I 18

19 KS-FKW Wstęp Ogólne zasady pracy w systemie.

20 Wstęp Ogólne zasady pracy w systemie. Rozpoczęcie pracy w systemie następuje poprzez klikniecie skrótu utworzonego na pulpicie komputera - Po uruchomieniu programu widoczne jest okno z Menu Głównym systemu stanowiące punkt wejściowy do pracy w nim. Zawiera moduły realizujące wyznaczone funkcje, ściśle współpracujące ze sobą i wymieniające pomiędzy sobą wprowadzone informacje i dane. Poszczególne moduły systemu to: Dokumenty (11) Bank (12) Plan Kont (13) Classic FKW (21) Rozliczenia (22) Windykacja (23) Akcje (31) Koszty (32) Premie (33) Definicje (41) Planowanie (42) Zestawienia (51) Kartoteki (52) Administrator (61) Kasa (65) W lewym górnym rogu widoczna jest nazwa produktu i wersja produktu. Na dole okna widoczny jest numer stanowiska, nazwa bazy, nazwa operatora zalogowanego do systemu, aktualnie używany rok systemu, typ połączenia oraz bazę. Każdy moduł posiada własne menu, które można rozwinąć poprzez klawisze skrótu np. moduł Dokumenty poprzez kombinację klawiszy Alt+D. Należy pamiętać iż skróty te działają w module Classic FKW. Pomiędzy poszczególnymi pozycjami modułu można przemieszczać się za pomocą klawiszy sterowania kursorem lub poprzez klawisze skrótu (przyporządkowane do niektórych modułów systemu) widoczne są jako podkreślenie litery w nazwach np. chcąc wyświetlić funkcję Rejestry znajdujące się w module Dokumenty należy, będąc w module Classic FKW najpierw nacisnąć klawisze lewy Alt + D, następnie literkę R. Aktywna pozycja widoczna jest jako podświetlona. Po wszystkich modułach programu można poruszać za pomocą następujących klawiszy: Tab Przesuwa kursor na następne pole Home Przesuwa kursor na pierwszą pozycję listy End Przesuwa kursor na ostatnią pozycję listy Enter Oznacza zatwierdzenie wprowadzonych zmian Esc Oznacza rezygnację z wprowadzonych zmian Prawy przycisk myszy Widoczne są dodatkowe opcje Ctrl+Fn+"+" Wywołuje kalkulator do dodawania, odejmowania, sumowania wybranych liczb i kolumn Klawisze wykorzystywane w systemie KS-FKW: F2 Dodaje np. nowy dokument F3- Pozwala na przemieszczanie się między stronami dokumentu F4- Pozwala na poprawę dokumentu F5- Drukuje dokument / zestawienie F8- Usuwa dokument LewyALT+ podkreślona literka Powoduje wybranie modułu lub opcji OK/Enter- Oznacza zatwierdzenie wprowadzonych zmian Anuluj/Esc- Oznacza rezygnację z wprowadzonych zmian Opis globalnych skrótów klawiszowych dostępny po wybraniu klawiszy Ctrl+I (patrz 3). Klawisz skrótu daty D Wpisuje aktualną datę do systemu D-5 Wpisuje datę mniejszą o pięć dni od aktualnej D+5 Wpisuje do systemu datę wypadającą za pięć dni po dacie aktualnej 1. Autoryzacja Po wybraniu dowolnej funkcji pojawia się okno Autoryzacja stanowiące kontrolę dostępu do systemu. Należy podać nazwę (skrót) użytkownika i hasło dostępu do systemu. System zawsze zapamiętuje nazwę użytkownika, który jako ostatni logował się do systemu na danym stanowisku pracy Bezpieczeństwo Rys. 1. Autoryzacja Odpowiednie skonfigurowanie systemu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do danych. Wymuszając po- 1-20

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 4 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 4 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 5 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 6 2.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA KLIENT SERWER.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System finansowo-księgowy

System finansowo-księgowy System finansowo-księgowy FkNex Podręcznik użytkownika Nex Spółka z o. o. ul. Andrzeja Struga 8, 80-116 Gdańsk tel./fax: (058) 305-15-70, e-mail: biuro@nex.gda.pl Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU...4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Fakt Finanse i Księgowość

Fakt Finanse i Księgowość Fakt Finanse i Księgowość Spis treści I. WPROWADZENIE...3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. WERSJA CD... 3 2. WERSJA INTERNETOWA... 3 3. PROCES INSTALACJI PROGRAMU... 4 III. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo