Program Finansowo Księgowy. KS-FKW Windows. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Finansowo Księgowy. KS-FKW Windows. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Program Finansowo Księgowy KS-FKW Windows Podręcznik użytkownika Katowice 2014

2 System KS-FKW wersja Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Wstęp Ogólne zasady pracy w systemie. 1. Autoryzacja Bezpieczeństwo Rozwijane listy z opcjami Globalne skróty klawiszowe Pola do wyszukiwania dokumentu Wprowadzanie dat Pola do wyszukiwania kartotek Funkcje menu dolnego Zakończenie pracy w systemie Parametry drukowania Formatka Formatka Formatka RIBBON Wstążka System 1. Zmień rok Zmiań bazę Wiadomości i ogłoszenia Przypomnienia Dodawanie nowej sprawy Monitor przypomnień Parametry Firma Serwer Współpraca z innymi systemami > KS-HURT, KS-KPW, KS-ESM (Raporty OnLine) Pobieranie kartotek kontrahentów z innego systemu Pobieranie dokumentów z innych systemów Wysyłanie dokumentów rozliczeniowych Raport z wykonanej operacji Kontrola połączenie z innymi systemami Sprawdzanie udostępnianych dokumentów przez system Porównanie dokumentów z innego systemu Odblokowanie dokumentów Pobieranie dokumentów z innego systemu (Raporty XML) SPC Wybierz lista dokumentów w wybranym raporcie Pobieranie dokumentów z innego systemu > KS-APTEKA (Raporty) Replikacje On- Line Dokumenty 1. Rejestry

4 S P I S T R E Ś C I 1.1. Wprowadzenie nowego dokumentu do Rejestru Definicja dokumentu korekty Wystawienie dokumentu korekty Sprawdzenie czy dokument był korygowany, jeśli tak to wyświetlenie dokumentów korekty Tworzenia wiadomości dla dokumentów (w rejestrze i buforze) Zawieszenie podatku VAT na następny miesiąc klawisz Sh+F6 Okr. VAT Faktura usługowa Płatności w ratach, czyli definiowanie harmonogramu rat zapłat za dokument F4 Poprawa Poprawa dokumentu w Rejestrze Dekretowanie ręczne dokumentu w rejestrze Wydruk dokumentu Kopiowanie dokumentu Usunięcie dokumentu Komunikaty jakie mogą wystąpić przy usuwaniu dokumentu Dla rozrachunku wygenerowano potwierzdenia sald lub wezw. do zapłaty Dekretacja dokumentu Potwierdzenie dokumentu Wydruk Rejestru VAT Polecenie przelewu Podsumowanie dekretacji Rejestru Usunięcie wszystkich dokumentów Dekretacja wszystkich dokumentów Podsumowanie wartości Rejestru Zestawienie dekretacji dokumentów Przenoszenie dokumentów do teczki KS-EDE- podpis elektroniczny na dokumencie Uprawnienia wymagane do pracy w Rejestrach Dostęp do rejestrów, Uprawnienie: FK Wprowadzanie nowego dokumentu (rej)., Uprawnienie: FK Poprawa dokumentu (rej), Uprawnienie: FK Poprawa dokumentu (dek), Uprawnienie: FK Przeglądanie dokumentu (rej)., Uprawnienie: FK Przeglądanie dokumentu (dek), Uprawnienie: FK Drukowanie zestawień, Uprawnienie: FK Usuwanie dokumentu (rej), Uprawnienie: FK Dekret. autom. dokumentu, Uprawnienie: FK Sporządzanie zestawień, Uprawnienie: FK Bufor Wprowadzanie nowego dokumentu do Bufora Wprowadzanie pozycji dokumentu PK Sh+F7 Seria Przeksięgowanie seryjne sald Przeksięgowanie VAT-u zawieszonego Przeksięgowanie VAT-u naliczonego do rozliczenia w kolejnych okresach Wyksięgowanie niedopłat i nadpłat Przeksięgowanie rozrachunków na inne konto rozrachunkowe Przeksięgowanie różnic kursowych Wyksięgowanie kosztów Kopia dekretów z wcześniej wybranego dokumentu Dekretacja z pliku DBF / CSV Płatności z pliku Wyszukiwanie dekretu dokumentu

5 S P I S T R E Ś C I Poprawa dekretu Zmiana okresu księgowego Podsumowanie obrotów dokumentu Usunięcie dekretu Poprawa dokumentu w Buforze Rozliczenie transakcji dla kont rozrachunkowych Usunięcie dokumentu Wydruk dokumentu Księgowanie F7 Księguj Sh+F7 Księguj wszystkie Dekretacja dokumentu Zestawienie dekretacji dokumentów Porządkowanie numeracji dokumentów w teczce Podsumowanie dekretacji w okresie Kontrola poprawności zapisów na kontach Przegląd dokumentu Uprawnienia wymagane do pracy w Bufor Dostęp do Bufora i Ksiąg, Uprawnienie: FK Bank / Kasa Raporty Bankowe / Kasowe Dokumenty w raportach Wprowadzanie nowego dokumentu WB KP/ KW (F2 Dodaj) Wprowadzanie WB na podstawie paczki przelewów Wprowadzanie dokumentu zakupu do Rejestru (Sh+F2 Do rej.) Wyszukiwanie dokumentu Poprawa dokumentu Usunięcie dokumentu Wydruk dokumentu Zaznaczenie dokumentu Usunięcie zaznaczonych dokumentów Przegląd dokumentu Salda Scalanie wyciągów bankowych Dokumenty zaksięgowane Status Wydruk dokumentu Wyszukiwanie dokumentu Zestawienie dekretacji dokumentów Podsumowanie dekretacji Wyszukiwanie dokumentu Przegląd Rozrachunki Wstęp 1. Rozrachunki Wprowadzanie dokumentu bilansu otwarcia do rozrachunków Poprawa dokumentu bilansu otwarcia Wyszukiwanie dokumentu w rozrachunkach Wydruk rozrachunków

6 S P I S T R E Ś C I 1.5. Rozliczanie wybranych dokumentów rozrachunkowych Podsumowanie wartości rozrachunków Usunięcie nr transakcji Usunięcie dokumentu BO Polecenie przelewu Nowa kwota do rozliczenia Częściowe rozliczenie dokumentu Zaznaczanie dokumentów Kontakty Nowy kontakt Kontakty Lista kontaktów Historia rozliczenia dokumentu Generowanie potwierdzeń sald Generowanie wezwań do zapłaty Windykacja Odsetki Ctrl+PGUP Następna Ctrl+PGDN Poprzednia Wskaźniki Przegląd dokumentu Rozrachunki dla konta nie powiązanego z kartoteką Przelewy Paczki Przelewów Dodawanie paczki przelewów Poprawa nagłówka paczki Wysłanie paczki do HB Usunięcie paczki Anulowanie wysłanej paczki do HB Dodawanie poleceń przelewu do paczki Ręczne dodawanie polecenia przelewu Automatyczne generowanie przelewów Poprawa przelewu Wydruk przelewu Wydruk zestawienia przelewów Podsumowanie paczki przelewów Zaznaczenie przelewów Zmiana statusu przelewu Usunięcie przelewu Przelewy z modułu Rozrachunki Przelewy F3 Przegląd Importu wyciągów bankowych krok Kreator importu wyciągów bankowych krok 2. Wprowadzić nowy wyciąg? Kreator importu wyciągów bankowych krok Kreator importu wyciągów bankowych krok Zaplanowane przelewy Home Banking Definiowanie nowych aplikacji Poprawa aplikacji Import Wyciągów Bankowych

7 S P I S T R E Ś C I 4. Faktoring Listy faktoringowe Dodawanie nowych list faktoringowych Eksport listy faktoringowej Usuwanie list faktoringowych Przegląd listy Rejestracja płatności faktoringowych Umowy faktoringowe Faktoring Kompensaty Tworzenie nowej kompensaty Odsetki Odsetki Przegląd odsetek Generowanie odsetek F7 Generuj Opcje generacji odsetek F9 Kalendarz definicja dni dla odsetek F10 Stawki wprowadzanie stawki odsetek Wydruk zestawienia odsetek Usunięcie zaznaczonych Usunięcie wszystkich Wystawienie not odsetkowych Pokaż dok Odsetki symulowane on-line Noty odsetkowe Zestawienia Zobowiązania i należności Zestawienie zobowiązań i należności Dodanie nowej sprawy Wyszukiwanie informacji w zestawieniu Przenoszenie danych zestawienia do Arkusza Excel Wydruk zestawienia Zaznaczenie kartotek Zobowiązania i należności przeterminowane Zestawienie należności i zobowiązań Nierozliczone zapłaty (RN, RZ) Wyszukiwanie dokumentów Odświeżanie Rozliczenie dokumentów Historia Rozliczeń Zestawienie zapłat w okresie Przewidywane wpływy i wydatki Obroty z kontrahentami Dokumenty wstrzymane do zapłaty Zestawienia rozrachunkowe (Rb-N/Rb-Z) Rezerwy Różnice kursowe na dzień bilansowy Wyliczenie nowych różnic kursowych Przegląd wyliczonych RK

8 S P I S T R E Ś C I 10. Potwierdzenia sald Generowanie potwierdzenia sald Wydruk potwierdzenia sald Wydruk zestawienia potwierdzeń sald Potwierdzenie wysłania Potwierdzenie zwrotu Wezwania do zapłaty F7 Pop. uwagi Popraw uwagi na wydruku Popraw tekst dodatkowy Potwierdzienie wysłania Dywidendy/Premie Dywidendy / premie Noty premiowe Korekty rabatowe Kartoteki 1. Kartoteki typu: Wszystkie, Kontrahent, Urząd, Pracownik Dodawanie nowej kartoteki Dane identyfikacyjne Rozliczenia Poprawa kartoteki Usunięcie kartoteki Skojarz Przypisanie spraw do załatwienia Sh + F12 Kartoteka KS-CRM Widoczność kolumn Akcjonariusze Kartoteki typu: Bank, Kasa Dodawanie nowej kartoteki Poprawa kartoteki Usunięcie kartoteki F9 Załączniki, gdy nie ustawiono ścieżki na opcji SCIEZKA DOK SKOJARZ F9 Skojarz, gdy ustawiono ścieżkę na opcji SCIEZKA DOK SKOJARZ Grupy Dodawanie nowej grupy Usunięcie grupy Przypisanie kontrahenta do grupy Dodanie rodzaju grupy Poprawienie rodzaju grupy Usunięcie rodzaju grupy Wskaźniki Podsumowanie Umowy Dodanie nowej umowy / poprawa Generowanie zestawienia umów, według wybranych parametrów F9 Zestawienia Sh+F6 Pokaż spłaty powiązania harmonogramu spłat z dekretacjami

9 S P I S T R E Ś C I 6. Kontrakty Koszty 1. Nośniki kosztów F2 Dodaj / F4 Popraw F10 Wartości F9 Wczytaj F11 Przelicz Produkty (procedury) Dodawanie produktu/procedury F9 Koszt normatywny F2 Dodaj Dodawanie ośrodka kosztów dla procedury oraz wartości normatywnej F4 Popraw F8 Usuń F9 Przepisz z... Przepisywanie kosztów normatywnych z wybranego okresu F11 Wczytaj wczytanie kosztów normatywnych Wczytanie ilości wykonań procedur medycznych - konfiguracja Plany rozdziału kosztów F2 Dodaj/F4 Popraw Rozdział kosztów Kalkulacje kosztów F2 Dodaj SF2 Dodaj F2 Dodaj F10 Nośniki SF2 Kopiuj do F10 Oblicz F12 Koszty Klasy porównawcze kosztów Koszty F5 Drukuj F7 Excel F9 Zestawienia Generowanie zestawień Dokumenty kosztowe Zestawienia kosztowe Składnia definicji Ośrodki kosztów F2 Dodaj / F4 Popraw F6 Aktualizuj Rodzaje kosztów F6 Aktualizuj Rodzaje grup ośrodków kosztów Rodzaje grup rodzajów kosztów Grupy ośrodków kosztów Ośrodki kosztów w grupie Grupy rodzajów kosztów Rodzaje kosztów w grupie

10 S P I S T R E Ś C I Plan kont 1. Plan kont Dodawanie konta syntetycznego Dodawanie konta analitycznego Poprawa konta Stan konta Zapisy Obroty Usunięcie konta Rozwiń Kartoteka Plan kont filtr Szablony planu kont Dodaj Popraw Usuń Utwórz konta Grupy analityczne Formuły (słowniki) Definicja nowej Formuły Definicja formuły Definicja składników formuły konto syntetyczne Definicja składników formuły konto analityczne Definicja grup Bilans otwarcia Wybór klawisz F5 Drukuj Obroty rozpoczęcia Zapisy na koncie Przeglądanie zestawienia Szukaj Drukuj Podgląd Excel Przegląd Zapisy na koncie analitycznie Obroty na koncie Przeglądanie zestawienia Zestawienia 1. Obroty i salda Zestawienie obrotów i sald Wyszukiwanie informacji Wydruk zestawienia Excel SP Rozwiń / Zwiń

11 S P I S T R E Ś C I 2. Dziennik księgowań Wyszukiwanie danych Wydruk dziennika księgowań Excel Wydruk podsumowania Zapisy kasowe / bankowe Przegląd zestawienia Raport kasowy / bankowy Grupowe zestawienie zapisów na koncie Podsumowanie Rejestrów VAT Wygenerowane zestawienie Podsumowanie rejestrów VAT F5 Drukuj F5 Sh+F5 Drukuj dok Zestawienia Definiowalne Zestawienia zapamiętane Generowanie zestawienia Wydruk zestawienia Wykres Excel Sposoby wyświetlania Parametry zestawienia Zapisywanie Ukryte Wskaźniki ekonomiczne Deklaracje Deklaracje F2 Dodaj Sposób określenia danych, które mają wejść do deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K Określenie sposobu odliczenia i rodzaju VAT na dokumencie Rodzaje sprzedaży/zakupu VAT tabela opisująca pozycje przekazywane do deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K Rodzaje sprzedaży/zakupu VAT tabela opisująca pozycje przekazywane do deklaracji VAT-UE i VAT-UEK Przykład utworzenia deklaracji z wykorzystaniem fukcjonalności F11 Eksport Określnenie danych do Deklaracji VAT Eksport danych do pliku XML Import z pliku XML do e-deklaracji Prezentacja danych zapisanych na deklaracji zgodnie z określonymi danymi na dokumencie Wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego VAT Strukturą zawiera informacje o wysokości podatku VAT do skorygowania Korekta VAT/kosztów Rozliczenia międzyokresowe Ustawienie w rejestrach możliwości przerzucania kwoty kosztów do harmonogramu od razu przy wprowadzaniu dokumentów Generowananie harmonogramu rozliczenia międzyokresowego Planowanie 11

12 S P I S T R E Ś C I 1. Jednostki planistyczne Tworzenie nowej struktury Uprawnienia Zatwierdzenie struktury jednostek planistycznych Planowanie Tworzenie planu dane podstawowe Tworzenie planu pozycje planu Ręczne dodawanie pozycji planu Automatyczne dodawanie pozycji planu Monitorowanie Definicje 1. Okresy obrachunkowe Teczki Rodzaje teczek automatycznych Typy Dokumentów Definicja typu dokumentu Definicja zakładek dokumentu Przykład tworzenia dokumentu zakupu kosztów Rejestry Tworzenie nowego rejestru Funkcje w definicji Rejestrów Dodaj Popraw Dekrety Dodaj Dodaj z Popraw Usuń War. dek Automaty Dodaj Tworzenie nowego automatu Dodaj Popraw Usuń Dekrety Dodaj Dodaj z Popraw Usuń War. dek Tworzenie kopii automatu Powiązania Dodaj Usuń Zamień

13 S P I S T R E Ś C I 8. Cechy rozrachunków Definicja cechy rozrachunku Definicja kolumny w rejestrze Filtrowanie rozrachunku po cesze oraz/lub po wybranym jej składniku Filtrowanie rozrachunków po wybranej cesze oraz/lub po wybranym jej składniku Zestawienia definiowalne Tworzenie definicji zestawienia Definicja Strony / Kolumny Pozycje Zestawienia Dodaj nadrzędną / podrzędną Dodaj serię nadrzędną / podrzędna Składniki Wskaźniki ekonomiczne Wskaźniki F2 Dodaj Definicja wskaźnika Zakres wywołania Popraw Popraw Usuń Definicja wydruków Przykładowy plik z definicją Przykładowy plik z definicją Dostępne funkcje Add( liczba 1, liczba 2 ) Chr( kod ) Concat( tekst 1 [, tekst n] ) Copy( tekst, odpozycji [, ileznakow] ) CreateChars( znak, ilosc ) DelBeginChars( tekst [, znak] ) DelChars( tekst [, znak] ) DelCharsEx( tekst [, znaki] ) DelEndChars( tekst [, znak] ) FormatCurrency( format, kwota ) FormatIBAN( IBAN [, opcje] ) GetNowDateFormat( format ) GetField( pole, [, guery] ) GetFieldAsCurrency( pole [, query] ) GetFieldAsDateFormat( pole, format [, query] ) GetFieldAsFloat( pole [, query] ) LF LF LF Lower( tekst ) PadL( tekst, dlugosc [, znak] ) PadR( tekst, dlugosc [, znak] ) Pos( co, gdzie ) ReplaceIfEmpty( tekst, nowy tekst ) ReplaceStr( tekst, co, czym ) Sub( odjemna, odjemnik ) TruncCurrency( kwota ) TruncFloat( liczba ) Upper( tekst )

14 S P I S T R E Ś C I WrapWords( tekst, dlugosc linii ) WrapWordsEx( tekst, dlugosc linii, ilosc kresek ) WrapWords2( tekst [, dlugosc linii [, ilosc linii [, znaki do usuniecia [, odstep [, opcje ]]]]] ) Konfiguracja 1. Wariant dekretacji Słownik opisów Wrunki poprawności zapisów Dodaj Popraw Usuń Rozwiń Rejestry rozrachunkowe Rejestry rozrachunkowe Grupy rejestrów rozrachunkowych Waluty i kursy Konta różnic kursowych Stawki podatku Dodaj Popraw Usuń Usługi fakturowane Grupy usług Formy płatności Współczynnik sprzedaży VAT Systemy współpracujące Systemy współpracujące Dodawanie / Poprawianie systemów współpracujących Struktura widoku V FK DOK VAT Pobieranie dokumentów ONLINE przez bazę danych Oracle Pobieranie dokumentów OFFLINE przez pliki raportu Wiązania Zewnętrzne Karta wiązania zewnętrznego Karta wiązania zwnętrznego dla dokumentów pobieranych ONLINE Karta wiązania zwnętrznego dla dokumentów pobieranych OFFLINE Pobieranie dokumentów KP/KW z KS-AOW Wydruk definicji Wydruk definicji Wydruk planu kont Administrator 1. Opcje Auto odświeżanie CZY AUT ODSWIEZ ZZOB CZY AUT ODSWIEZ AGPP WKNT ODSWIEZ

15 S P I S T R E Ś C I 1.2. Auto-uzupełnienie Numeracja AUTO BFLP AUTO NREW Blokady BLOKADA DKS OSID BLOKADA JDNR BLOKADA KON Faktoring SYMB DOK DEK FACT Home banking Konta Korekty rabatowe Moduły Obroty Odsetki ODS MIN ILOSC DNI ODS WOLNE SOBOTY Ogólne WYBOR PLAN STRUKT FKW KSG ADD KON PLAS DOK KSG ROZL AUT DOK DLA ODD OBSLUGA KONTARKTOW KNT DODATK KRYT SHADOW USER Nazwa schematu z cieniami Dodatkowe kolumny na liście kontrahentów, widoczne po wybraniu na formatce Widoczność kolumn na liście kontrahen.. (patrz 1.7) WKNT SPRAWDZ PLATNIK CZY TRAN WID KDRJ OKR TECZ KDRJ OKPL SERIE VAT NALICZ KOLEJNOSCKSIEGOWANIA RAPORT DTWP KNT KON NAZW RZR ROZL DOWOLNE SYMB DOK DEK NAL REZ SYMB DOK DEK ROZ REZ KOREKTA FAKTURY PLAT TDK BKKS WYBOR ALL REJ BKKS WYBOR WDRJ WDM NIECZYTANE ROZL OKR VAT PRZYPOMINACZ WLACZON PP OPIS KNT DOM LOK EDYCJA DKS SPRAWDZ PODOBNY FKW RIBBON Powiadomienia System Systemy (KS-EDE) Ścieżki

16 S P I S T R E Ś C I Uprawnienia/Role Wydruki Definicje Ustawienia RPBK DRUK DATA DRK ILOSC LINII PTS UWAGI WDZ UWAGI PYTAJ WYD FAK USLUG Operatorzy i Uprawnienia Dodaj operatora Popraw Usuń Dodaj/Popraw role Zaawansowane Zakładka Zestawienia Zakładka Typy kartotek Zakładka Konta Uprawnienia Uruchomienie programu Dostęp do dokumentów Dostęp do rejestrów ( Dokumenty >Rejestry) sekcja Blokada kont Domyślne oddziały Numeracja Dane firmy Pola konfigurowalne Administrator cieni Drukarki Drukarki Dodaj Pobierz port Popraw Przypisz Usuń Ustaw domyślną Sterowniki drukarek Zadania Dodaj Popraw Usuń Log operacji Odśwież Zdarzenia Lista zmian Zdarzenia w systemie Logi wykonanych operacji

17 S P I S T R E Ś C I 12. Serwis Serwis Kopia bazy Eksport Import Import danych z pliku CSV Import kartotek Import składników grup analitycznych Import planu kont Import składników formuł Import bilansu otwarcia BO i obrotów rozpoczęcia OR Import rozrachunków Import usług fakturowanych Import rachunków bankowych Szukaj dokumentu Operacje na kontach

18 N O T A T K I 18

19 KS-FKW Wstęp Ogólne zasady pracy w systemie.

20 Wstęp Ogólne zasady pracy w systemie. Rozpoczęcie pracy w systemie następuje poprzez klikniecie skrótu utworzonego na pulpicie komputera - Po uruchomieniu programu widoczne jest okno z Menu Głównym systemu stanowiące punkt wejściowy do pracy w nim. Zawiera moduły realizujące wyznaczone funkcje, ściśle współpracujące ze sobą i wymieniające pomiędzy sobą wprowadzone informacje i dane. Poszczególne moduły systemu to: Dokumenty (11) Bank (12) Plan Kont (13) Classic FKW (21) Rozliczenia (22) Windykacja (23) Akcje (31) Koszty (32) Premie (33) Definicje (41) Planowanie (42) Zestawienia (51) Kartoteki (52) Administrator (61) Kasa (65) W lewym górnym rogu widoczna jest nazwa produktu i wersja produktu. Na dole okna widoczny jest numer stanowiska, nazwa bazy, nazwa operatora zalogowanego do systemu, aktualnie używany rok systemu, typ połączenia oraz bazę. Każdy moduł posiada własne menu, które można rozwinąć poprzez klawisze skrótu np. moduł Dokumenty poprzez kombinację klawiszy Alt+D. Należy pamiętać iż skróty te działają w module Classic FKW. Pomiędzy poszczególnymi pozycjami modułu można przemieszczać się za pomocą klawiszy sterowania kursorem lub poprzez klawisze skrótu (przyporządkowane do niektórych modułów systemu) widoczne są jako podkreślenie litery w nazwach np. chcąc wyświetlić funkcję Rejestry znajdujące się w module Dokumenty należy, będąc w module Classic FKW najpierw nacisnąć klawisze lewy Alt + D, następnie literkę R. Aktywna pozycja widoczna jest jako podświetlona. Po wszystkich modułach programu można poruszać za pomocą następujących klawiszy: Tab Przesuwa kursor na następne pole Home Przesuwa kursor na pierwszą pozycję listy End Przesuwa kursor na ostatnią pozycję listy Enter Oznacza zatwierdzenie wprowadzonych zmian Esc Oznacza rezygnację z wprowadzonych zmian Prawy przycisk myszy Widoczne są dodatkowe opcje Ctrl+Fn+"+" Wywołuje kalkulator do dodawania, odejmowania, sumowania wybranych liczb i kolumn Klawisze wykorzystywane w systemie KS-FKW: F2 Dodaje np. nowy dokument F3- Pozwala na przemieszczanie się między stronami dokumentu F4- Pozwala na poprawę dokumentu F5- Drukuje dokument / zestawienie F8- Usuwa dokument LewyALT+ podkreślona literka Powoduje wybranie modułu lub opcji OK/Enter- Oznacza zatwierdzenie wprowadzonych zmian Anuluj/Esc- Oznacza rezygnację z wprowadzonych zmian Opis globalnych skrótów klawiszowych dostępny po wybraniu klawiszy Ctrl+I (patrz 3). Klawisz skrótu daty D Wpisuje aktualną datę do systemu D-5 Wpisuje datę mniejszą o pięć dni od aktualnej D+5 Wpisuje do systemu datę wypadającą za pięć dni po dacie aktualnej 1. Autoryzacja Po wybraniu dowolnej funkcji pojawia się okno Autoryzacja stanowiące kontrolę dostępu do systemu. Należy podać nazwę (skrót) użytkownika i hasło dostępu do systemu. System zawsze zapamiętuje nazwę użytkownika, który jako ostatni logował się do systemu na danym stanowisku pracy Bezpieczeństwo Rys. 1. Autoryzacja Odpowiednie skonfigurowanie systemu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do danych. Wymuszając po- 1-20

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych

Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych Instrukcja do definiowania wiązań zewnętrznych Wiązania zewnętrzne w programie KS-FKW słuŝą do definiowania połączeń do innych systemów. Łączenia moŝna zdefiniować dla wszystkich systemów KAMSOFT oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel

Nowe funkcje w module Handel Forte Handel 1 / 18 Nowe funkcje w module Handel Forte Handel zmiany w wersji 2012.a 3 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego / Wystawianie dokumentów z kontrahentem incydentalnym 3 Kontrahent incydentalny

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo