ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 CZERWIEC ISSN X CENA 52,29 ZŁ W TYM 5% VAT MACIEJ RICHTER ZABEZPIECZANIE POTRZEB KAPITAŁOWYCH TEMAT NUMERU ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CONTROLLING TO NIE TYLKO FINANSE EDUKACJA CONTROLLERA

2 Zamawiam prenumeratę roczną miesięcznika Controlling, obejmującą 6 numerów czasopisma Cena: 299 zł netto DANE ZAMAWIAJĄCEGO Imię i nazwisko Stanowisko Pieczątka firmowa Firma Adres NIP Kod Miasto Rodzaj działalności (np. branża, kod EKD) Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Fax Data Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Explanator z siedzibą w Poznaniu, ul. Podchorążych 33 w celu realizacji mojego zamówienia, jak również w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej, przez Wydawnictwo Explanator z siedzibą w Poznaniu, ul. Podchorążych 33, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektoniczną. Liczba zatrudnionych: pow. 100 Wypełniony kupon prosimy przesłać pocztą na adres Wydawnictwa bądź faksem pod numer PROSIMY O WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL DRUKOWANYMI LITERAMI Podpis Wszystkie ceny są cenami netto i nie obejmują refakturowanych kosztów wysyłki oraz podatku VAT. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży Wydawnictwa. Wydawnictwo Explanator, ul. Podchorążych 33, Poznań, tel , fax , NIP , REGON: ,

3 OD REDAKCJI Szanowni Państwo Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce najnowszy, odmieniony numer Controllingu. Troszcząc się o to, by pismo było jak najbardziej użyteczne, cały czas staramy się je ulepszyć i dostosować do Państwa oczekiwań. Przez wiele tygodni zbieraliśmy opinie i sugestie od przedstawicieli świata finansów. Wszystko po to, by artykuły były zaprezentowane w bardziej przyjazny dla Czytelnika sposób. Odświeżona i jeszcze bardziej elegancka oprawa, to nie tylko większa przejrzystość i czytelność, ale również więcej ciekawych artykułów, case studies i opracowań. Wszystko po to, by uprzyjemnić Państwu czas spędzony na lekturze magazynu. A o czym będzie można przeczytać w numerze czerwcowym? Autorzy skupili sią na spowolnieniu, które od dłuższego czasu dominuje w doniesieniach gospodarczych. Jak obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna wpływa na działania przedsiębiorców związane z zachowaniem płynności finansowej? Utrzymanie jej na właściwym poziomie to problem, który spędza sen z powiek wszystkim odpowiedzialnym za zarządzanie finansami firm. Ważne, by płynność utrzymać nie tyle na wysokim, co na optymalnym poziomie. Zapraszam zatem do lektury cyklu tekstów omawiających zastosowanie analizy wskaźnikowej płynności. Na łamach najnowszego numeru znajdą Państwo również przegląd narzędzi poprawiających terminowość spływu gotówki do firmy. W wywiadzie przeprowadzonym z Maciejem Richterem, Partnerem Zarządzającym w Grant Thronton Frąckowiak, znajdą Państwo wskazówki jak w optymalny sposób kształtować relację między majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótko- i długoterminowymi. Numer 22. to również początek nowego cyklu, poświęconego edukacji controllera, omawiającego standardy kształcenia oraz pokazującego wybrane oferty kursów i studiów podyplomowych. Świetną okazją do rozwoju są również konferencje i spotkania branżowe. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na dwa z nich VI Międzynarodowy Kongres Controllerów w Poznaniu oraz XX Kongres Controllerów zorganizowany w Sopocie. Oba wydarzenia objęte były patronatem magazynu. Życzę miłej lektury. Pozdrawiam Ewa Guzek Wydawca: Wydawnictwo Explanator ul. Podchorążych 33, Poznań Redakcja: Wydawnictwo Explanator ul. Podchorążych 33, Poznań Redaktor naczelny: Ewa Guzek Redaktor techniczny: Daria Dziel Reklama: Obsługa klienta i prenumerata: Korekta: Agnieszka Markiewicz Druk: Drukarnia Graphus Pach Nakład: 4000 egzemplarzy Serwis zdjęciowy: istockphoto 1 controlling/czerwiec 2012

4 SPIS TREŚCI Spis treœci 3 AKTUALNOŚCI 79 Gra w monopol controlling/czerwiec Przemysł wytwórczy i spożywczy na celowniku funduszy private equity 4 OSOBISTOŚCI FINANSÓW 8 TEMAT MIESIĄCA 4 Zabezpieczanie potrzeb kapitałowych 8 Dynamiczna i statyczna analiza płynności finansowej 13 Bilans jako źródło analizy płynności przedsiębiorstwa 18 Analiza wskaźnikowa płynności finansowej w praktyce przedsiębiorstw 21 As w rękawie leasing 25 FIRMA KONTRA NALEŻNOŚCI 25 Faktoring poprawa płynności bez kredytu bankowego 30 Jak wybrać ofertę faktoringową? 34 NARZĘDZIA I TECHNIKI CONTROLLINGOWE 34 Zastosowanie kalkulatorów MS Excel w analizie płynności 37 EDUKACJA CONTROLLERA 37 Edukacja i kariera controllerów perspektywy i możliwości kształcenia 42 RACHUNKOWOŚĆ 42 Dlaczego skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest potrzebne 46 TWARZĄ W TWARZ 46 Rola rachunkowości jako systemu informacyjnego w zarządzaniu strategicznym 49 LABIRYNTY CONTROLLINGU 49 Zróżnicowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie (cz. 1) 54 Analizy i interpretacje danych HR w procesie prognozowania 61 Kontrola efektywności działań marketingowych 66 VI Międzynarodowy Kongres Controllerów za nami! 68 XX Kongres Controllerów Controller jako partner kadry menedżerskiej 70 Wyzwania controllingu w aspekcie długookresowego funkcjonowania przedsiębiorstwa 73 Controlling wobec Euro ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 79 FELIETON 75 Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności finansowej

5 Niniejsza publikacja zawiera wybrane artykuły numeru 22. Magazynu CONTROLLING Pojawiające się w tym dokumencie puste strony są zamierzone.

6 OSOBISTOŚCI FINANSÓW Zabezpieczanie potrzeb kapitałowych Wywiad z MACIEJEM RICHTEREM, partnerem zarządzającym Grand Thronton Polska W nawiązaniu do raportu, opublikowanego przez Grand Thronton Polska Jak oszacować i zabezpieczyć potrzeby kapitałowe?, chciałam zapytać, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, opracowując strategię finansowania działań przedsiębiorstwa w wymiarze krótko- i długoterminowym? Rzeczywiście, płynnością zarządza się długoterminowo i krótkoterminowo. Zarządzanie krótkoterminowe koncentruje się głównie na zapłaceniu faktur i innych zobowiązań (np. wynagrodzeń). To kwestia dopasowania terminów płatności do terminów spływu pieniędzy do firmy. Natomiast zarządzanie płynnością w perspektywie długoterminowej, czyli dłuższej niż kilka miesięcy, polega na dostosowaniu sposobu finansowania firmy do zakresu jej funkcjonowania, czyli do sytuacji wzrostu, stagnacji czy kurczenia się. Najtrudniej zarządza się płynnością w momencie wzrostu, jak i w momencie spadku przychodów firmy. Dlaczego te dwa momenty są trudne? Kiedy firma rośnie, trzeba sfinansować różnego rodzaju inwestycje albo przynajmniej wzrost kapitału obrotowego. Kiedy przychody maleją, spadek koszów a zatem wydatków jest najczęściej wolniejszy niż spadek przychodów i firma zaczyna się coraz bardziej zadłużać. Sytuacja stabilnego wzrostu jest najprostsza, wystarczy odpowiednio dopasowywać wpływy i wydatki. controlling/czerwiec Jak dobierać metody finansowania do etapów rozwoju firmy? Zawsze podstawowym źródłem finansowania są własne środki firmy. Nie zawsze są one jednak wystarczające. W okresie wzrostu ryzyko działalności (a zatem także regulowania zobowiązań)

7 OSOBISTOŚCI FINANSÓW jest duże. Należy zatem łączyć różne źródła finansowania, pozyskiwać, jeśli trzeba, kapitał własny, korzystać z kredytów, obligacji, leasingu. Koszt finansowania schodzi na drugi plan, liczy się jego dostępność. Okres stabilnego wzrostu to czas na optymalizację finansowania. Firma z reguły ma dość stabilne przepływy, może zatem szukać najtańszych źródeł finansowania. Najczęściej nie jest to moment na dokapitalizowanie, raczej na znajdowanie najtańszych źródeł kapitału obcego. A co jest najtańsze w dużym stopniu uzależnione jest od branży i sytuacji firmy. Przy spadku przychodów należy przeprowadzić restrukturyzację firmy. Dostępność finansowania znów staje się ważna, ale koszt jest równie istotny. W praktyce stosuje się wtedy dwie strategie utrzymanie współpracy z obecnymi kredytodawcami lub kreatywne poszukiwanie nowych rozwiązań. Osobiście jestem raczej zwolennikiem tej pierwszej ścieżki. Jak finansować się kapitałem własnym? Są różne formy finansowania kapitałem własnym, a więc wejście na giełdę, fundusze private equity lub venture capital, albo rozwiązania mieszane, czyli fundusze typu mezzanine albo emisje obligacji zamiennych na akcje. Wadą finansowania kapitałem własnym, w postaci np. wejścia na giełdę, jest to, że powoduje dzielenie się przyszłymi zyskami. Z drugiej strony ma to tę zaletę, że dzielimy się z inwestorem również ryzykiem, zatem w momencie kiedy spadają przychody, byt firmy jest mniej zagrożony niż przy finansowaniu kapitałem obcym. Jakie ma Pan podstawowe rady w zakresie finansowania kapitałem obcym? Ważne jest dopasowanie sposobu finansowania do firmy. W sytuacji wzrostu, nierozsądnym jest wykorzystanie kredytu obrotowego, żeby finansować inwestycje w środki trwałe, w nowe urządzenia. Wynika to z faktu, że czas zwrotu tych urządzeń jest dość długi, a kredyt obrotowy z reguły odnawiany co roku. Można znaleźć się w potrzebie zabiegania o nowe finansowanie. W przypadku inwestycji o kilkuletnim horyzoncie warto więc skorzystać z kredytu inwestycyjnego. Dobrym rozwiązaniem są również obligacje korporacyjne, które z reguły są 2 4 letnie. Obligacje są zazwyczaj nieco droższym rozwiązaniem niż kredyt, ale za to stawiają w bezpieczniejszej sytuacji tego, kto korzysta z finansowania. Wynika to z faktu, że tzw. konwenanty, czyli zobowiązania w okresie korzystania z finansowania, są korzystniejsze w wypadku obligacji niż kredytu bankowego (umowy o kredyt mogą umożliwiać ponowną analizę ryzyka kredytu w trakcie trwania umowy i zmianę parametrów). Czyli przy obligacjach w perspektywie 2 4-letniej kosztem oprocentowania zyskuje się stabilność finansowania większą niż przy kredycie. Czy emitując obligacje korporacyjne, warto wejść na rynek Catalyst? Inwestorzy poszukują takich obligacji. Pojawiły się nawet fundusze wyspecjalizowane w ich zakupie, co powoduje, że jest na nie rynek zbytu. Jeżeli obligacje są notowane na rynku Catalyst, firma staje się instytucją publiczną, a same obligacje stają się mniej ryzykowne dla inwestorów, zwłaszcza tych instytucjonalnych. Obligacje zyskują niezależną wycenę i są z założenia płynne. Jeśli zatem decydować się na emisje obligacji, zdecydowanie warto pomyśleć o rynku Catalyst. Najlepszym przykładem jest fakt, iż deweloperzy finansują ostatnio najczęściej swoją działalność z emisji obligacji, co jest dobrym dowodem na to, iż są one skutecznym narzędziem finansowania ryzykownych średnioterminowych przedsięwzięć biznesowych, takich jak budowy mieszkań. Czy są jakieś czynniki, które decydują o tym, że przedsięwzięcie lepiej byłoby sfinansować długiem a nie kapitałem własnym? Im mniejsze ryzyko, tym więcej długu można zaciągnąć. Jako przykład niech posłużą projekty infrastrukturalne, jak budowa oczyszczalni ścieków czy projekty energetyczne, gdzie przychody są dość pewne. Co do zasady, im większe ryzyko, tym więcej powinno być kapitału własnego. Jeśli chodzi o kapitał własny, w raporcie była poruszona kwestia rezerw płynności, które można znaleźć w kapitale przedsiębiorstwa. Gdzie najlepiej ich szukać? Przede wszystkim, znowu należy dokonać rozróżnienia na obszary, w których efekt można 5 controlling/czerwiec 2012

8 OSOBISTOŚCI FINANSÓW uzyskać krótkoterminowo, w ciągu zaledwie paru tygodni czy najwyżej miesięcy i te obszary, gdzie efekty rozłożone są w dłużej perspektywie czasowej. Najczęściej sytuacja przedstawia się tak, że aby uzyskać efekty długoterminowo, trzeba sięgnąć do fundamentów, czyli bardzo mocno ograniczyć koszty, np. poprzez redukcję zatrudnienia czy też przeprowadzenie skoordynowanego procesu zmniejszenia cen zakupów. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden wymiar. W Polsce znowu pogarsza się dyscyplina płatnicza i w związku z tym zarządzanie należnościami stanowi obszar, na który warto mieć baczną uwagę, po to, by zapewnić sprawny spływ należności. Nawiązując do dyscypliny płatniczej i należności, czy istnieje skuteczny sposób, by zaradzić problemowi ściągalności należności przeterminowanych, które obniżają płynność? Czy być może jakimś rozwiązaniem jest faktoring? Uważam, że faktoring jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że jest instrumentem dość łatwym w obsłudze, dosyć prosto się z niego korzysta. Dla firmy w dobrej kondycji finansowej, która nie jest mocno zadłużona, niekoniecznie musi to być najtańsze źródło finansowania. Chciałbym wskazać na inny obszar, który jest bardzo ciekawy, a w Polsce jest słabo wyeksploatowany za wyjątkiem dużych międzynarodowych grup kapitałowych. To tzw. cash pooling, czyli koordynacja zarządzania gotówką w obrębie całej grupy kapitałowej. Są różne formy tego rozwiązania, bardziej lub mniej skomplikowane. Każda z nich pozwala zaoszczędzić spore zapasy gotówki, w sytuacji kiedy firmy są powiązane kapitałowo, zwłaszcza kiedy ze sobą handlują. Rozwiązanie nie jest proste, ale uważam, że jest bardzo dobre. Zasadniczo w grupach kapitałowych występuje duży potencjał. Nie zawsze korzystają one z przewagi, jaką daje im możliwość wspólnego zakupu finansowania. Finansują się w sposób rozdrobniony z różnych banków, co nie jest do końca efektywne. Występując jako jedna grupa, można uzyskać lepsze warunki niż występując osobno. Nawiązując do tematu współpracy z bankami, mówił Pan, jak istotne jest, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację i wybrać produkt, który tak naprawdę jest potrzebny przedsiębiorstwu. Czy istnieją sytuacje, kiedy lepszym pomysłem byłoby zdanie się na propozycję banku? Banki z reguły mają wiele produktów. Istotne jest to, czego akurat na danym etapie firma potrzebuje. Banki jako instytucje też mają swoją politykę sprzedażową, a ich przedstawiciele najchętniej polecają produkty, do sprzedaży których są zobligowani lub czerpnią z nich największą prowizję, co niekoniecznie oznacza, że jest to najkorzystniejsze dla klienta. Z drugiej jednak strony nie oznacza to też, że jest to dla klienta niekorzystne. Istnieje pewien potencjał, który leży w obszarze współpracy z bankiem. Nie zawsze trzeba korzystać z szeregu różnych produktów. Czasem jedna porządna linia kredytowa w zupełności wystarczy. Jeżeli przedsiębiorstwo ma w strukturach profesjonalne służby księgowe, to potrafi samodzielnie ocenić ofertę. Jednakże w wielu firmach, także tych dużych, są one bardzo słabe. Wtedy warto sięgnąć do firm doradczych, które mogą wykonać audyt obszaru finansowania i udzielić porady, jak dostosować sposób finansowania do realiów gospodarczych i potrzeb przedsiębiorstwa. Drugim rodzajem firm, w których obszar do poprawy jest duży, to te, które znalazły się w tarapatach i z nich wyszły, ale wyniosły ze sobą bagaż oferty bankowej dostosowanej do złych czasów, choćby w zakresie oprocentowania. Tu istnieje duże pole optymalizacji. Efekt optymalizacji można osiągnąć poprzez dwojakiego rodzaju działania. Z jednej strony to rozdrobnienie, czyli zdywersyfikowanie źródeł finansowania i dopasowanie ich do profilu działania klienta, a także znalezienie form najtańszych, np. czasem leasing bywa tańszy niż kredyt. Z drugiej strony efekt może przynieść działanie wręcz przeciwne, czyli konsolidacja rozwiązań, np. wycofanie się z faktoringu, który łatwo jest wziąć, ale niekoniecznie to rozwiązanie niskooprocentowane. W wypadku klientów porestrukturyzacyjnych, którzy wyszli z problemów z płynnością, raczej finansowanie się centralizuje, ponieważ w momencie kryzysu korzystali najczęściej z różnych form finansowania po to, żeby przetrwać. controlling/czerwiec

9 OSOBISTOŚCI FINANSÓW Aktualnie można zaobserwować tendencję do cięcia wydatków i gromadzenia kapitału w firmie, w myśl zasady odłóżmy tę inwestycję na lepszy czas. Co powinny zrobić z gotówką firmy, które mają jej nadmiar? Najczęściej to są firmy działające w stabilnych branżach. Jeżeli firma jest stabilna, rentowna i generuje gotówkę, a rynek rośnie bardzo powoli, to nie ma powodu do inwestowania w rozwój organiczny. Mrożenie gotówki na rachunkach bankowych nie ma sensu. Najlepszym sposobem inwestowania jest wówczas przejęcie konkurentów, zwłaszcza tych, którzy są w tarapatach, co powoduje zwiększenie skali działalności. Takie działania stają się coraz popularniejsze. Ilość fuzji i przejęć cały czas w Polsce rośnie. Jeszcze parę lat temu było ok. 400 przejęć rocznie. Teraz szacuje się, że jest ich przeszło 500. Czyli można powiedzieć, że w każdy dzień roboczy są zawierane dwie takie transakcje. Obecnie cały czas mówi się, że globalna gospodarka jest pogrążona w kryzysie. Jednak wiadomo, że rynki lokalne mają różną wrażliwość na bieżącą sytuację. Jak właśnie lokalna sytuacja gospodarcza wpływa na ocenę zdolności finansowania inwestycji? Po pierwsze, w Polsce nie ma ogólnego problemu z dostępem do źródeł finansowania. Klienci wysoko oceniają zarówno współpracę z polskimi bankami, które są profesjonalne i nastawione na klienta i na to, by finansować inwestycje. Wskazują na to wyraźnie prowadzone przez Grant Thornton badania. Można oczywiście zauważyć problemy w pewnych branżach, jak chociażby w budownictwie. Mam tu na myśli głównie infrastrukturalne (kryzys w budownictwie mieszkaniowym był trzy lata temu, a teraz dołączyło budownictwo infrastrukturalne). Jednak w Polsce wciąż są ogromne potrzeby, zarówno jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jak i przemysłowe, a także infrastrukturalne. Branża wciąż będzie istnieć, pomimo przejściowego spadku o kilka czy kilkanaście procent popytu. Natomiast w tej właśnie branży mogą wystąpić problemy z finansowaniem. Z drugiej jednak strony, w Polsce są świetnie rozwijające się branże, jak chociażby przetwórstwo żywności czy farmaceutyka, szczególnie ta drobniejsza, o polskim kapitale. Bardzo dobrze rozwija się również cały obszar energetyki alternatywnej, nawet mimo ostatnich zawirowań legislacyjnych związanych ze wsparciem państwa dla tego sektora przemysłu. Oczywiście firmy, które dopiero zaczynają działalność lub te o nie najlepszej historii, mogą mieć trudności z finansowaniem. Natomiast nawet klienci z ryzykownych branż, jak chociażby wspomniana przeze mnie wcześniej branża budowlana, są bardzo długo traktowani przez obsługujące ich banki z dużym. Dla dynamicznych firm cały czas dobrym pomysłem jest finansowanie z giełdy, oczywiście licząc się obecnie z niskimi wycenami akcji. Inwestorzy poszukują firm, które się rozwijają. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Ewa Guzek WYKRES 1. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Grant Thornton na temat tego, jak firmy w Polsce planują finansowanie wzrostu W Unii Europejskiej odpowiednio 64/55/19/3. MACIEJ RICHTER partner zarządzający Grant Thornton; posiada 11-letnie doświadczenie pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych i 7-letnie w firmach doradczych. Specjalizuje się w obsłudze przejęć i akwizycji, oraz w projektach restrukturyzacyjnych, a w szczególności optymalizacji grup kapitałowych. Karierę rozpoczynał w W. Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o jako konsultant odpowiedzialny za projekty prywatyzacyjne i wyceny. Następnie pracował w międzynarodowym koncernie Wavin, gdzie zajmował różne stanowiska, zarówno związane z pełnieniem kierowniczych funkcji w ramach komórek finansowych, jak i kierowaniem różnego typu projektami (akwizycyjnymi, IT i logistycznymi) w Polsce i Europie Centralnej. Pracował także u jednego z największych polskich producentów opakowań (TFP) na stanowisku dyrektora ds. finansowych. W roku 2006 stanął na czele świeżo utworzonego Departamentu Doradztwa Gospodarczego w firmie Grant Thornton Frąckowiak. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiował także w De Ham Hogeschool w Mechelen, na Uniwersytecie w Tilburgu i Uniwersytecie w Antwerpii. Posiada dyplom ACCA. 7 controlling/czerwiec 2012

10 TEMAT MIESIĄCA Dynamiczna i statyczna analiza płynności finansowej Określając podstawowe cele działania przedsiębiorstwa, najczęściej przyjmuje się, że w długim horyzoncie czasu dominuje maksymalizacja wartości rynkowej czy też maksymalizacja wartości dla właścicieli, natomiast w krótkim okresie celem przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej. DR ARTUR STEFAŃSKI doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, autor licznych publikacji z zakresu analizy ryzyka finansowego i analizy finansowej, doświadczony trener biznesu i konsultant w zakresie analizy finansowej, inwestycji, ryzyka finansowego, posiada kilkuletni staż pracy zawodowej w bankowości korporacyjnej oraz jako dyrektor finansowy Powszechnie pojęcie płynności finansowej jest rozumiane w dwojaki sposób. Ujmując płynność w aspekcie majątkowym, można uznać, że jest to zdolność przedsiębiorstwa do przekształcania aktywów w środki pieniężne w jak najkrótszym czasie i bez utraty ich wartości. Jednakże to samo zagadnienie rozpatruje się również w aspekcie kapitałowym. W tym wypadku płynnością finansową wyraża się zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań krótkoterminowych w wyznaczonym terminie, rekomendacja P Komisji Nadzoru Finansowego precyzuje powszechnie stosowaną definicję, dodając, że chodzi o zdolność do regulowania bieżących zobowiązań w toku normalnej działalności lub w warunkach, które można było przewidzieć. Zarówno jedno, jak i drugie podejście do definiowania płynności należy uznać za słuszne, ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy płynnością aktywów, a zdolnością spłaty zobowiązań. Jeżeli w podmiocie zwiększa się udział aktywów o wysokiej płynności, to poprawia się jego sytuacja płatnicza i odwrotnie. Chcąc zachować płynność finansową, trzeba utrzymywać na odpowiednim poziomie relację aktywów o wysokiej płynności do wysokości zobowiązań krótkoterminowych. Utrzymywanie płynności finansowej daje wiele korzyści: możliwość przedterminowej spłaty kredytów i innych zobowiązań, korzystanie z upustów udzielanych przez dostawców, brak ryzyka utraty wiarygodności, wygospodarowanie dodatkowych zysków, elastyczność w zarządzaniu finansami firmy. Płynność finansowa jest pojęciem szerokim, dlatego też wpływa na nią wiele innych, wcześniej niewymienionych czynników. Jednym z najważniejszych jest wielkość sprzedaży wyrobów i usług, bo to podstawowe źródło wpływów gotówkowych. Jednakże w rzeczywistości gospodarczej sprzedaż nie zawsze łączy się z otrzymaniem środków pieniężnych. Dzieje się tak dlatego, że powszechnie stosowane jest odroczenie płatności. W takim wypadku po sprzedaży w przedsiębiorstwie narastają należności z tytułu dostaw. Wiąże się to ściśle ze zmniejszaniem się bieżącej płynności finansowej tego podmiotu. Na poziom płynności finansowej ma również wpływ gospodarka zapasami, ponieważ utrzymywanie zapasów powoduje zamrożenie środków pieniężnych. Nie bez znaczenia jest również wielkość odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie powoduje skutków gotówkowych. To oznacza, że w rezultacie naliczoną amortyzację traktuje się jako źródło powiększające zasoby pieniężne przedsiębiorstwa. Wskaźniki płynności to podstawowe miary służące ocenie polityki finansowej przedsiębiorstwa. Mierniki statyczne oceniają sytuację finansową w zakresie obsługi zadłużenia krótkoterminowego i obliczane są na postawie bilansu sporządzonego na dany moment bilansowy. Mierniki dynamiczne opierają się na danych zawartych w rachunku przepływów pieniężnych i pozwalają na określenie, czy środki pieniężne na koniec okresu wzrosły, czy zmalały w porównaniu do okresu początkowego. Informują również o tym, w której z działalności: operacyjnej, inwestycyjnej czy finansowej, zmiany środków pieniężnych były największe. controlling/czerwiec

11 TEMAT MIESIĄCA Badanie zależności między wskaźnikami statycznymi i dynamicznymi opisującymi płynność finansową Celem niniejszego opracowania jest zbadanie korelacji między wskaźnikami płynności statycznej i dynamicznej. Wcześniejsze badania tych relacji dowodzą, że operacyjne przepływy pieniężne nie są powiązane ze wskaźnikiem bieżącej płynności, ale są za to ze wskaźnikiem szybkim płynności. Wysoce skorelowane ze wskaźnikami tak bieżącej, jak i szybkiej płynności są natomiast uproszczone przepływy pieniężne, liczone wg formuły: wynik finansowy netto powiększony o amortyzację i skorygowany o zmianę stanu kapitału obrotowego netto 1. Dalsze badania obszaru wskazują, że należy ostrożnie podchodzić do generalizowania wniosków, siła zależności między parametrami może być bowiem znacząco różna w zależności od branży 2. Warto podkreślić, że w obu tych badaniach analizę współzależności prowadzono, posługując się zmianami wartości wskaźników finansowych z jednej strony, a zmianami kwot wielkości finansowych z drugiej. Analizę współzależności wskaźników statycznych i dynamicznych dla polskiej gospodarki (dla branży budowlanej i handlowej) przeprowadził T. Maślanka. Z jego badań wynika, że w latach w branży budowlanej korelacja między wskaźnikami płynności bieżącej i szybkiej a wybranymi wskaźnikami wydajności i wystarczalności gotówkowej jest dodatnia (choć w badanym okresie w poszczególnych latach zdarzały się wypadki korelacji ujemnej), jednak o słabej sile 3. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o inne wskaźniki, czasami nieznacznie zmodyfikowane, finansowe niż badania wcześniejsze. Uwzględniając jednak wyniki uprzednich poszukiwań, przyjęto 1 Wertheim P., Robinson M.A., Earning versus cash flow: the information provided about changes in company liquidity, [w:] Journal of Applied Business Research, Lancaster C., Stevens J.L., Jeanings J.A., Corporate liquidity and the significance of earning versus cash flow: an examinations of industry effects, [w:] Journal of Applied Business Research, Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Warszawa hipotezę, że między wskaźnikami statycznymi i dynamicznymi służącymi do pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstw istnieje słaba korelacja dodatnia. Próba badawcza Badanie przeprowadzono, opierając się na wynikach finansowych z lat spółek notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie na dzień roku. Wybrano spółki należące do sektorów: elektromaszynowego i handlu detalicznego. Spółki notowane na GPW w Warszawie mogą być podzielone na makrosektory: przemysł, handel i usługi oraz finanse. Sektor elektromaszynowy jest przedstawicielem makrosektora przemysł, zaś sektor handlu detalicznego reprezentuje makrosektor handel i usługi. Wybór sektorów jest uzasadniony ich liczebnością, są to jedne z najliczniej reprezentowanych sektorów. W analizie pominięto makrosektor finanse ze względu na specyfikę rachunkowości tych podmiotów. W dalszej kolejności z badania wyeliminowano te spółki, dla których w bazie danych Notoria Serwis SA wg stanu na grudzień 2011 roku nie było sprawozdań jednostkowych (a właśnie na sprawozdaniach jednostkowych analizę skoncentrowano), nie było pełnych danych za okres wybrany do badań lub wyniki spółek prezentowane były na inny dzień bilansowy niż ostatni dzień grudnia. Statyczne miary płynności finansowej Statyczny pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa bazuje na relacji stanu aktywów bieżących i zobowiązań bieżących w danym momencie, wykorzystując informacje pozyskiwane z bilansu. Najpowszechniejszymi narzędziami statycznej analizy płynności są wskaźniki określane jako stopnie płynności. Tworzy się je, zestawiając ze sobą w postaci ilorazu określone pozycje aktywów obrotowych oraz zobowiązań. Najczęściej wyróżnia się trzy wskaźniki (stopnie) płynności, mianowicie: wskaźnik bieżącej płynności (III stopień płynności finansowej, CR), wskaźnik szybkiej płynności (II stopień płynności, QR) i wskaźnik natychmiastowej płynności (I stopień). Powyższe wskaźniki różnią się między sobą płynnością aktywów ujętych w liczniku. 9 controlling/czerwiec 2012

12 TEMAT MIESIĄCA Jednym z najważniejszych czynników wpływających na płynność jest wielkość sprzedaży wyrobów i usług, bo to podstawowe źródło wpływów gotówkowych. Podziału tych aktywów można dokonać, stosując kryterium rachunkowości lub ekonomiczne 4. Według kryterium rachunkowości: stopień trzeci płynności posiadają zapasy oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, stopień drugi płynności posiadają należności krótkoterminowe, stopień pierwszy płynności inwestycje krótkoterminowe. Według kryterium ekonomicznego: do aktywów o trzecim stopniu płynności zalicza się m.in.: zapasy towarów oraz wyrobów, na które nie ma zbytu, zapasy materiałów produkcji niezakończonej, zaliczki na poczet przyszłych dostaw, należności sporne i przeterminowane, do aktywów o drugim stopniu płynności zalicza się m.in.: należności inkasowane terminowo, zapasy towarów czy wyrobów gotowych mających zbyt na rynku, natomiast aktywa o pierwszym stopniu płynności to inwestycje krótkoterminowe oraz ta część zapasów należności, która może być natychmiast zamieniona na gotówkę. Zastosowanie podejścia ekonomicznego wymaga szeregu korekt kwot zarejestrowanych w bilansie, co przy próbie uwzględnianej na potrzeby niniejszego opracowania nie jest możliwe. Zastosowane zostanie zatem podejście rachunkowe. Jednak także i tutaj bywają wątpliwości co do sposobu liczenia poszczególnych wskaźników. Licznik wskaźników wykorzystanych w niniejszym opracowaniu będzie obliczany dokładnie wg formuł już zaprezentowanych, jednak należy doprecyzować jeszcze kategorię zobowiązań bieżących, która jest w mianowniku poszczególnych wskaźników. Najczęściej jest ona utożsamiana z kategorią zobowiązań krót- 4 Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Warszawa koterminowych, jednak pojawiają się wątpliwości, czy nie powinna być rozszerzona o rezerwy krótkoterminowe oraz pasywne rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów. Pierwsza z tych kategorii na potrzeby niniejszego badania zostanie pominięta, jednak wyłącznie z uwagi na brak wystarczająco precyzyjnych danych finansowych analizowanych, bowiem w przekonaniu autora tego opracowania, zakładając możliwość pozyskania stosownych informacji, rezerwy krótkoterminowe powinny być ujmowane jako integralna część zobowiązań bieżących. W wypadku międzyokresowych rozliczeń pasywnych i przychodów przyszłych okresów, tak w literaturze przedmiotu, jak i praktyce gospodarczej, pojawiają się wątpliwości, czy należy je uwzględniać i czy każdą ich pozycję. Na potrzeby niniejszego opracowania rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów zostaną wliczone do zobowiązań bieżących, co trochę może także zrekompensować brak ujęcia rezerw krótkoterminowych. TABELA 1. Wartości wskaźników płynności bieżącej i szybkiej spółek sektora elektromaszynowego oraz sektora handel detaliczny w latach Wskaźnik CR QR Rok Sektor Elektromaszynowy Handel detaliczny ,13 1, ,12 1, ,74 2, ,33 1, ,49 1,73 Średnia 2,36 1, ,42 0, ,39 0, ,94 1, ,67 1, ,75 1,09 Średnia 1,63 1,15 Źródło: opracowanie własne controlling/czerwiec

13 TEMAT MIESIĄCA Dynamiczne miary płynności finansowej Dynamiczne miary płynności finansowej przedsiębiorstw w swej konstrukcji wykorzystują informacje pochodzące z przepływów pieniężnych. Wielokrotnie już dowodzono 5, że informacje memoriałowe i dynamiczne dostarczają różnych informacji, dlatego warto klasyczną analizę opartą o informacje memoriałowe uzupełniać analizą danych pochodzących z rachunku przepływów pieniężnych. Informacje zawarte w przepływach pieniężnych pozwalają w bardziej praktycznej formie i bardziej szczegółowo niż dane zawarte w bilansie wyjaśnić zmiany w sytuacji finansowej, zwłaszcza w zakresie struktury finansowania i płynności finansowej 6. W polskiej literaturze przedmiotu najpopularniejszy jest podział wskaźników bazujących na przepływach pieniężnych na wskaźniki 7 : wystarczalności gotówkowej, wydajności gotówkowej, struktury przepływów pieniężnych. Niekiedy też można zaobserwować próbę klasyfikacji wskaźników bazujących na przepływach pieniężnych wg kryterium typowego dla klasycznej analizy wskaźnikowej czyli obszaru analitycznego, wówczas pojawia się grupa wskaźników płynności 8, przy czym warto podkreślić, że wskaźniki zakwalifikowane do tej grupy w popularniejszym podziale, który został przytoczony nieco wcześniej, odnaleźć można w grupie wskaźników wystarczalności gotówkowej, ta grupa wskaźników generalnie służy bowiem do oceny zdolności generowania przez firmę środków pieniężnych ze swej działalności 5 M.in.: Bowen R., Burgstahler D., Daley L., The incremental information content of accrual versus cash flows, [w:] Accounting Review, 1986; Austin L., Bradbury M., The accuracy of cash flow estimation procedures, [w:] Accounting and Finance, 1995; Mills J.R., Yamamura J.H., The power of cash flow ratios, [w:] Journal of Accountancy, 1998; Wędzki D., Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Waśniewski T., Skoczylas W., op.cit. 7 Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa Grzelak K., Karmańska A., Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, [w:] Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika, nr 4, Warszawa podstawowej w kontekście możliwości obsługi kapitałów i finansowania inwestycji. Do wskaźników opartych na przepływach pieniężnych, które mogą służyć do oceny płynności, zaliczyć można: wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań liczony (OCFR), np. jako relacja gotówki z działalności operacyjnej do zobowiązań bieżących (uwzględniając uwagi zawarte w części dotyczącej analizy statycznej płynności odnośnie kategorii zobowiązań bieżących), wskaźnik wystarczalności skorygowanej gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań (OCFS) liczony jako relacja zmodyfikowanego salda przepływów operacyjnych do zobowiązań bieżących. Zmodyfikowane saldo przepływów operacyjnych będzie liczone jako saldo przepływów operacyjnych bez zmian w kapitale pracującym, w badaniach wcześniejszych udowodniono bowiem, że łączne przepływy operacyjne nie zawsze dostarczają najlepszej treści informacyjnej 9. Warto dodać, że mimo iż konstrukcja wykorzystanych w niniejszym opracowaniu wskaźników płynności dynamicznej wskazuje, że są to wskaźniki mieszane, to jednak informacje pochodzące z bilansu będą z końca każdego okresu (na dany moment), ponieważ celem wskaźników jest określenie zdolności do obsługi pozostającego do spłaty zadłużenia z wygenerowanych z działalności operacyjnej środków pieniężnych w ostatnim roku. Korelacja między wskaźnikami płynności statycznej i dynamicznej Wartości wskaźników korelacji liniowej Persona między wskaźnikami statycznymi a dynamicznymi zostały ustalone oddzielnie dla spółek z sektora elektromaszynowego i sektora handlu detalicznego. Obliczenia zostały dokonane dla poszczególnych lat z okresu oraz do całego analizowanego okresu łącznie ujętego w oparciu o dane roczne. 9 Pauka M., Brycz B., Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych w okresie kryzysu badania empiryczne, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław controlling/czerwiec 2012

14 TEMAT MIESIĄCA TABELA 2. Wartości wskaźników wystarczalności gotówki operacyjnej oraz gotówki skorygowanej na spłatę zobowiązań spółek sektora elektromaszynowego oraz sektora handel detaliczny w latach Wskaźnik OCFR OCFS Rok Sektor Elektromaszynowy Handel detaliczny ,35 0, ,25 0, ,24 0, ,30 0, ,50 0,16 Średnia 0,33 0, ,60 0, ,40 0, ,56 0, ,41 0, ,51 0,29 Średnia 0,49 0,20 Źródło: opracowanie własne Zaprezentowane w tabeli 3. obliczenia świadczą o słabej i średniej współzależności między wskaźnikami statycznymi a wskaźnikami dynamicznymi opisującymi płynność finansową przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że w wypadku sektora elektromaszynowego korelacja jest w każdym roku dodatnia, z kolei dla sektora handlu detalicznego w 2007 roku korelacja była ujemna, jeśli uwzględniano skorygowany wskaźnik wystarczalności gotówkowej. Generalnie silniejszą korelację między wskaźnikami zanotowano w sektorze elektromaszynowym, choć jednostkowo najwyższy współczynnik korelacji jest w pierwszym analizowanym okresie i to dla sektora handlu detalicznego. Podsumowanie Podsumowując przeprowadzoną analizę, można stwierdzić, że postawiona hipoteza o nikłej dodatniej sile korelacji między wskaźnikami statycznymi i dynamicznymi płynności finansowej może, dla badanej populacji, zostać potwierdzona. Oznacza to, że między wskaźnikami służącymi do oceny płynności finansowej opartymi na bilansie i wskaźnikami opartymi na przepływach pieniężnych nie pojawia się zjawisko dublowania informacji. To z kolei prowadzi do wniosku, że analizując zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań tradycyjną analizę statyczną warto uzupełniać wskaźnikami dynamicznymi. TABELA 3. Wartości współczynników korelacji między wskaźnikami statycznymi a dynamicznymi spółek sektora elektromaszynowego oraz sektora handel detaliczny w latach Sektor Lata Cały okres CR a OCFR Elektromaszynowy 0,31 0,66 0,24 0,55 0,76 0,48 Handel detaliczny 0,79 0,30 0,58 0,74 0,38 0,47 CR a OCFS Elektromaszynowy 0,66 0,64 0,64 0,49 0,78 0,63 Handel detaliczny 0,74 0,31 0,41 0,56 0,37 0,44 QR a OCFR Elektromaszynowy 0,29 0,68 0,21 0,41 0,67 0,41 Handel detaliczny 0,42 0,01 0,63 0,74 0,39 0,49 CR a OCFS Elektromaszynowy 0,65 0,70 0,53 0,42 0,78 0,58 Handel detaliczny 0,35 0,24 0,40 0,53 0,25 0,36 Źródło: opracowanie własne controlling/czerwiec

15 Niniejsza publikacja zawiera wybrane artykuły numeru 22. Magazynu CONTROLLING Pojawiające się w tym dokumencie puste strony są zamierzone.

16 NARZĘDZIA I TECHNIKI CONTROLLINGOWE Zastosowanie kalkulatorów MS Excel w analizie płynności Problem zarządzania płynnością to, poza monitoringiem stanu ex post, świadome zarządzanie przepływami pieniężnymi. W praktyce służą do tego preliminarze przepływów pieniężnych, plany finansowe i szczegółowe budżety. Z problemem zarządzania płynnością spotykamy się również, podejmując decyzje inwestycyjne. Zanim przeprowadzimy szczegółową analizę efektywności inwestycji i stopy zwrotu, możemy na gruncie analizy płynności oszacować próg płynnościowy. W analogii do progu rentowności będzie to taki poziom przychodów ze sprzedaży, który pokryje nam wydatki tak, aby wzrost nakładów został skompensowany efektem przychodowym. ILUSTRACJA 1. Budowę takiego arkusza zaprezentowałem na poniższym rysunku, w postaci uproszczonych przepływów pieniężnych: W wariancie bazowym mamy do czynienia z bieżącym obrazem przedsiębiorstwa, które realizuje zł zysku netto i osiąga zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przedsiębiorstwo to rozważa (kolumna E) zakup środków trwałych za 200 tys. zł, co spowoduje wzrost: kosztów stałych o zł, wzrost amortyzacji o zł, stanu kredytów długoterminowych o 100 tys. zł, wydatków na obsługę kredytów o 20 tys. zł, zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 150 tys. zł, wzrost kosztów zmiennych, proporcjonalnie do wzrostu poziomu sprzedaży. W trakcie analizy poszukujemy odpowiedzi na pytanie, jak powinny wzrosnąć przychody ze sprzedaży, aby poziom gotówki został zrównoważony. W tym celu w MS Excel możemy wykorzystać narzędzia symulacji (Menu Dane -> Analiza Symulacji). W pierwszym kroku skorzystamy z narzędzia Szukaj Wyniku. Po wybraniu tej opcji otrzymamy menu podręczne (zaprezentowane na ilustracji 2). Jako komórkę, w której chcemy uzyskać określoną wartość, ustawiamy wynikowy poziom go- controlling/czerwiec

17 NARZĘDZIA I TECHNIKI CONTROLLINGOWE towki (F24), który powinien wynieść 0. Następnie jako komórkę zmienianą ustawiamy oczekiwaną zmianę przychodów ze sprzedaży (E6). Po wybraniu OK arkusz wyszuka taką wartość zmiany przychodów, która zagwarantuje zerowy poziom gotówki i tym samym zapewni próg płynnoścowy. Oczywiście, nie zawsze jesteśmy zainteresowani tylko zerowym poziomem gotówki. Aby wykonać analizę wielu scenariuszy, musielibyśmy wielokrotnie wykonywać ww. czynnosci. By tego uniknąć, możemy skorzystać z kolejnej funkcjonalności, jaką jest Tabela Danych (Menu Dane -> Analiza Symulacji). W tym przypadku postępujemy w następujący sposób: 1. W kolumnie E od wiersza 28 wprowadzamy interesujące nas wartości oczekiwanego wzrostu przychodów ze sprzedaży (od 0 do 1000 tys. zł). 2. W kolumnie następnej, w wierszu powyżej (F27) wprowadzamy adres komórki wynikowej naszego modelu (F24). 3. Po zaznaczeniu powstałej w ten sposób tabeli wybieramy odpowiednie narzędzie (Tabela Danych), w menu podręcznym wprowadzamy adres kolumnowej komórki wejścia, czyli informację, jaka zmienna ma być kolejno testowana wartościami z kolumny E. W naszym przypadku jest wartość zmiany, czyli komórka E6. 4. W wyniku analizy otrzymujemy wektor wyników, pokazujący przy jakiej wartości zmiany jakich przepływów możemy się spodziewać. Zaprezentowana na ilustracji 3 analiza może być również wykonana na podstawie zapisu algorytmicznego, zgodnie z formułą CBSL (Cash Breakeven Level), za pomoca której można obliczyć niezbędny poziom przychodów: ILUSTRACJA 2. ILUSTRACJA 3. CBSL = (koszty stałe*(1-t)-amortyzacja) + + wydatki na powiększenie zasobów (1-w)*(1-t) gdzie: w udział kosztów zmiennych w wartości sprzedaży, t stopa % opodatkowania. Wykorzystanie funkcji w postaci formuły MS Excel zaprezentowano na ilustracji controlling/czerwiec 2012

18 NARZĘDZIA I TECHNIKI CONTROLLINGOWE O wiele prostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowej funkcji. Aby uzyskać takie rozwiązanie, powinniśmy skorzystać z modułu Visual Basic for Application. ILUSTRACJA 4. W niektórych przypadkach z powyższej funkcji będziemy chcieli skorzystać wielokrotnie i stratą czasu byłoby budowanie formuły za każdym razem od początku. O wiele prostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowej funkcji. Aby uzyskać takie rozwiązanie, powinniśmy skorzystać z modułu Visual Basic for Application (Uruchomienie ALT + F11). W tzw. Module wprowadzamy następujący zapis algorytmu: Function CBSL(koszty_stałe, podatek_dochodowy, amortyzacja, wsk_ koszty_zmienne, wydatki) CBSL = (koszty_stałe * (1 - podatek_dochodowy) - amortyzacja + wydatki) / ((1 - podatek_dochodowy) * (1 - wsk_koszty_zmienne)) End Function ILUSTRACJA 5. Dzięki wykorzystaniu powyższej funkcji, po zapisaniu arkusza w formacie.xslm, funkcja CBSL będzie dostępna z poziomu Menu -> Wstaw funkcję (w bloku Funkcje użytkownika), dzięki czemu wprowadzenie i użytkowanie funkcji stanie się dostępne nawet dla użytkownika niedysponujacego wiedzą na temat wymaganego algorytmu. Zaprezentowane powyżej techniki postępowania z MS Excel w zakresie analizy symulacji i budowy własnych funkcji są uniwersalne i mogą być wykorzystywane do budowy narzędzi w innych niż zarządzanie płynnością obszarach. controlling/czerwiec

19 Niniejsza publikacja zawiera wybrane artykuły numeru 22. Magazynu CONTROLLING Pojawiające się w tym dokumencie puste strony są zamierzone.

20 RACHUNKOWOŚĆ Dlaczego skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest potrzebne Ze względu na postępującą globalizację w kraju i na świecie rośnie znaczenie grup kapitałowych, które swym zasięgiem obejmują jeden lub kilka krajów czy wręcz cały świat. Ich cechą charakterystyczną są powiązania między poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej i dokonywanie między nimi transakcji. Transakcje te z indywidualnej perspektywy danej jednostki nie zawsze mogą mieć uzasadnienie i być zrozumiałe, ale są jak najbardziej uzasadnione z punktu widzenia korporacji jako całości. Ponieważ podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej nie realizują swojej własnej strategii jako takiej, lecz strategię grupy, w związku z tym ocena skutków realizacji tej strategii jest możliwa wyłącznie na podstawie zebrania danych finansowych poszczególnych jednostek w jednym miejscu i ich skonsolidowania. Na tym tle zrodziła się konieczność sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. aktywów netto jednostek podporządkowanych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje zatem obraz danej grupy kapitałowej oczyszczony m.in. ze skutków transakcji, które nie zostały zawarte ze stronami trzecimi, czyli transakcji, które nie wystąpiły z punktu widzenia korporacji jako całości. Skonsolidowane sprawozdania wprawdzie nie służą rozliczeniom podatkowym ani rozliczeniom z właścicielami (tę rolę pełnią sprawozdania jednostkowe), tym niemniej odgrywają istotną rolę gospodarczą, ponieważ obejmują urealnione informacje o danej grupie jako organizacji gospodarczej. MONIKA KARNIEWSKA-MAZUR posiada uprawnienia ACCA i CIA, w latach była pracownikiem PwC, od 2009 r., prowadzi własną firmę IndigoAccounting i zajmuje się m.in. skonsolidowaną sprawozdawczością finansową dla grup kapitałowych notowanych na Giełdzie i New Connect Dlaczego skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest potrzebne i na czym polega jego specyfika? Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie sprowadza się wyłącznie do prostego zagregowania danych finansowych poszczególnych jednostek. Taka agregacja stanowi zaledwie punkt wyjścia do dalszych czynności, mających na celu sporządzenie go. Cała trudność polega bowiem na dokonaniu stosownych korekt konsolidacyjnych, których celem jest wygenerowanie finalnych danych skonsolidowanych. To właśnie prawidłowo wyliczone i wprowadzone do arkusza konsolidacyjnego korekty sprawiają, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest pożytecznym źródłem informacji dla czytelników tegoż sprawozdania. Są w nim np. wyeliminowane skutki transakcji wewnątrzgrupowych, niezrealizowane zyski i straty na tych transakcjach, jak również są odzwierciedlone zmiany Etapy procesu konsolidacyjnego Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych regulują Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, a konkretnie rozdział 6 Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. W skali międzynarodowej kwestie konsolidacji określają stosowne Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. W ramach przebiegu procesu konsolidacji można wyróżnić trzy zasadnicze etapy: 1. Wprowadzenie danych jednostkowych do arkusza konsolidacyjnego oraz ich agregacja. controlling/czerwiec

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA

LEASING MONITOR. Stopy VAT. nr 2 2015 JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? JAKO LEASING. Newsletter NIERUCHOMOŚCI. styczeń ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA nr 2 2015 styczeń www.mgwccg.pl kwartalnik Newsletter LEASING MONITOR PORADNIK LEASINGOWY Stopy PROCENTOWE W DÓŁ! JAK SIĘ BEZPIECZNIE UBEZPIECZYĆ? PRAWIDŁOWE KSIĘGOWANIE TRANSAKCJI LEASINGU VAT OD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo