Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU."

Transkrypt

1 Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP Informacje z Izby JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość Informacje z Izby Spotkajmy się w ASTURII

2 Im więcej dajesz, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, by przyjmować bowiem dawać nie znaczy tracić de Saint-Exupery Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy proszę przyjąć życzenia radości z dzielenia się i odkrywania szczęścia w tajemnicach dnia codziennego. Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady RIG w Katowicach Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach oraz Prezydium i Pracownicy IZBY

3 Kwiecień 2011 Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor generalny Oddajemy w Państwa ręce drugie w tym roku, nieco zmodyfikowane wydanie naszego biuletynu izbowego. Zmiana dotyczy wprowadzenia cykli tematycznych, które od niniejszego numeru na stałe zagoszczą na łamach Wolnego Rynku. Cykle poświęcone zostały kwestii ekologii, bankowości i finansów, rozwoju miast i gmin naszego województwa czy oferty edukacyjnej śląskich uczelni. Za nami posiedzenie Rady RIG w Katowicach, która zatwierdziła sprawozdanie z działalności Izby za rok ubiegły oraz plan pracy Izby na rok 2011, który będzie czasem wyzwań dla naszej Izby poszukiwania wciąż nowych inicjatyw i aktywności, spełniających oczekiwania środowiska śląskich przedsiębiorców. Przedsięwzięciem szczególnie zasługującym na podkreślenie jest organizowany po raz pierwszy w Polsce Europejski Kongres Małej i Średniej Przedsiębiorczości, który odbędzie się w dniach października br. w Katowicach. O patronat honorowy poprosiliśmy Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Kongres ma na celu podkreślenie wagi i rangi sektora MSP, jego olbrzymiej i niezastąpionej roli w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej i prężnie rozwijającej się gospodarki. Majowy repertuar izbowych przedsięwzięć otwiera XIII Gala Konkursu Śląska Nagroda Jakości, która odbędzie się 9 maja br. w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. Rozdaniu SNJ towarzyszyć będzie również uroczyste wręczenie certyfikatów I Edycji Programu STAWIAMY NA JAKOŚĆ, który w tym roku został uruchomiony przez naszą Izbę, a celem którego jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja. Życząc udanej lektury zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji o wydarzeniach, jakie w najbliższych miesiącach będziemy organizować, jak i do aktywnego udziału w nich. Zapraszamy do lektury. Spis treści Szanowni Państwo, Temat numeru 4-5 Ważny temat 6-7 Rozsądne Inwestycje Gospodarcze 8-9 Wywiad z ekspertem Nauka i Biznes Dobre praktyki Śląskie Miasta i Gminy Informacje z Izby Nowe firmy członkowskie KATOWICE, ul. Opolska 15 tel./fax (48-32) , , fax (48-32) TADEUSZ DONOCIK Prezes Izby, Dyrektor Generalny ALEKSANDRA HERBA Zastępca Dyrektora Generalnego WICEPREZESI IZBY Franciszek Buszka I Wiceprezes Izby Marek Myśliwiec Wiceprezes Izby Leszek Dziub Wiceprezes Izby Tomasz Zjawiony Wiceprezes Izby PREZYDIUM RADY IZBY Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Izby Jan Hoppe I Wiceprzewodniczący Zygmunt Folta Wiceprzewodniczący Mirosław Kugiel Wiceprzewodniczący Jerzy Podsiadło Wiceprzewodniczący Henryk Stabla Wiceprzewodniczący Stanisław Więcek Wiceprzewodniczący Krzysztof Wilgus Wiceprzewodniczący Członkowie Prezydium Rady: Wojciech Boroński, Tadeusz Freisler, Radosław Gumułka, Edward Kóska, Jacek Kwiatkowski, Tomasz Raczyński, Henryk Warkocz Pełny skład Rady Izby znajduje się na stronie internetowej zakładka O Izbie KOMISJA REWIZYJNA Andrzej Mierzwa, Renata Gruszka, Jolanta Kopiec, Grażyna Micińska, Grażyna Nelip, Piotr Piekarski, Jan Rdest SĄD KOLEŻEŃSKI Katarzyna Franczak-Durczok, Jędrzej Klatka, Mirosław Szura SĄD ARBITRAŻOWY Bernadetta Fuchs Prezes BIURO IZBY Dział Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich Anna Rąplewicz Dyrektor ds. Edukacji Doradztwa i Funduszy Europejskich tel. (32) , Agnieszka Maj Kierownik ds. Doradztwa i Funduszy Europejskich tel. (32) , Grażyna Sekścińska Kierownik ds. Edukacji tel. (32) /99, Dział Współpracy i Rozwoju Bogusława Bartoszek Dyrektor ds. Współpracy i Rozwoju tel. (32) Katarzyna Baranowska Kierownik ds. Współpracy i Rozwoju tel. (32) , Dział Komunikacji Społecznej Natalia Biskupska Kierownik ds. Komunikacji Społecznej tel. (32) , Dział Księgowości, Kadr i Administracji Aleksandra Psurek Główna Księgowa tel. (32) , Sąd Arbitrażowy Rafał Wierzbicki Sekretarz sądu tel. (32) , Punkt Konsultacyjny tel. (32) WYDAWCA: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Katowice, ul. Opolska 15 Redakcja: Dział Komunikacji Społecznej RIG w Katowicach M. Faracik-Nowak, J. Jarek, A. Kotela Opracowanie graficzne, skład i druk: STUDIO PRESS, ul. Barona 30/207, Tychy tel. (32) , Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz współpracy międzynarodowej. Ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nr 12/06/2005/032 w zakresie usług informacyjnych, doradczych o charakterze ogólnym i szkoleniowych.

4 TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny na nowych zasadach Wnioskodawca 1. Wniosek o kredyt technologiczny 2. Promesa kredytu technologicznego lub wstępna umowa kredytowa Rysunek 1. Procedura ubiegania się o kredyt technologiczny 3. Wniosek o dofinansowanie 3. wniosek o dofinansowanie Bank komercyjny 4. Promesa premii technologicznej 4. Promesa premii technologicznej 5. Uruchomienie kredytu technologicznego Bank Gospodarstwa Krajowego 6. Podpisanie umowy o dofinansowanie Programy dotacji na wspieranie inwestycji w innowacyjne technologie dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata cieszyły się wśród przedsiębiorców tak dużym zainteresowaniem, że pula środków zarezerwowana na ich realizację wyczerpała się już w ubiegłym roku. Ostatnim Działaniem, w którym pozostały jeszcze pieniądze na dotacje jest Działanie PO IG 4.3 Kredyt technologiczny. Kredyty technologiczne udzielane są ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Mogą być one przyznawane wyłącznie przedsiębiorcom należącym do sektora MSP. Zasady Jako instrument wsparcia Kredyt technologiczny różni się od bezpośrednich dotacji zasadami ubiegania się o niego. W pozostałych programach dotacji ogłaszane są konkursy, w odpowiedzi na które zainteresowani przedsiębiorcy składają wnioski o dofinansowanie, podlegające następnie ocenie według wcześniej ustalonych kryteriów. Ocenione wnioski tworzą listę rankingową, a dofinansowanie otrzymują te projekty, które znajdują się na niej najwyżej. W przypadku Kredytu technologicznego proces aplikowania o dotację poprzedzony jest procedurą wnioskowania o komercyjny kredyt technologiczny w banku komercyjnym, który ma podpisaną umowę współpracy w tym zakresie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dotacja z kolei przyjmuje postać tzw. premii technologicznej, która faktycznie stanowi umorzenie części kapitału przyznanego wcześniej kredytu inwestycyjnego. Pełną procedurę ubiegania się o Kredyt technologiczny prezentuje rys. 1. Przeznaczenie Kredyt technologiczny może zostać przeznaczony wyłącznie na realizację tzw. inwestycji technologicznej. Może ona polegać na: zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, bądź wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Dla potrzeb Kredytu technologicznego nową technologię definiuje się jako technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwo- 4 KWIECIEŃ 2011

5 TEMAT NUMERU jowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Na potwierdzenie spełniania wymagań stawianych dla nowej technologii przedsiębiorca do wniosku o dofinansowanie musi dołączyć opinię o innowacyjności. Warunki Podstawowym warunkiem do otrzymania Kredytu technologicznego jest posiadanie zdolności kredytowej. Od jej jakości zależeć będą między innymi: wysokość przyznanego kredytu, jego oprocentowanie oraz okres kredytowania. Przy czym oprocentowanie Kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez dany bank kredytujący. Podobnie pozostałe warunki udzielania Kredytu technologicznego, w szczególności prowizje i opłaty, nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez bank kredytujący innych kredytów inwestycyjnych. W każdym przypadku udział własny przedsiębiorcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych musi wynosić minimum 25%. Możliwa do uzyskania wysokość premii technologicznej to maksymalnie 4 mln zł. Poziom dofinansowania jest zgodny z tzw. mapą pomocy regionalnej. Dla województwa śląskiego jest to 50% dla średnich przedsiębiorstw, 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 40% dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu, niezależnie od ich wielkości. Tabela 1. Stare zasady Premia technologiczna wyliczana jest tylko od wartości tych wydatków kwalifikowanych, które finansowane są kredytem technologicznym (częściowej refundacji nie podlega wymagany wkład własny). Uzależnienie wypłaty premii technologicznej od udokumentowania sprzedaży towarów i usług wyprodukowanych z udziałem nowej technologii. Możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji dopiero po wydaniu promesy premii technologicznej przez BGK. Brak możliwości wdrażania technologii w formie własnych nieopatentowanych technologii. Odnośnie zakupu materiałów i robót budowlanych kwalifikowane są tylko wydatki związane z konieczną rozbudową lub adaptacją już istniejących budynków dla potrzeb wdrożenia nowej technologii. Katalog wydatków kwalifikowanych nie obejmuje wydatków na zakup usług doradczych. Już niebawem nowe zasady W ubiegłym miesiącu, dokładnie 18 marca br. do Prezydenta RP trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Jest to już ostatnia faza procesu legislacyjnego, dzięki któremu Kredyt technologiczny stanie się bardziej dostępny dla przedsiębiorstw planujących podjęcie inwestycji technologicznych. Najważniejsza zmiana, która podniesie atrakcyjność tego instrumentu, to uniezależnienie przyznania premii technologicznej od wielkości przychodów osiągniętych bezpośrednio dzięki wdrożeniu nowej technologii. Wyższy będzie też udział dofinansowania w całkowitej wartości planowanej inwestycji technologicznej. Zestawienie zmian prezentuje Tabela 1. Nowe zasady Premia technologiczna wyliczana jest od całości wydatków kwalifikowanych (częściowej refundacji podlega zatem wymagany wkład własny). Wypłata premii od razu po zakończeniu inwestycji niezależnie od terminów generowania przychodów ze sprzedaży w wyniku przeprowadzenia inwestycji. Możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji już po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK. Możliwość wdrażania technologii w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej, w tym także własnej nieopatentowanej technologii. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje również budowę budynków i budowli. Możliwość refundacji 50% kosztów usług doradczych związanych z realizacją inwestycji (poniesionych po złożeniu wniosku). Z wprowadzanych zmian skorzystają również obecni beneficjenci Kredytu technologicznego. Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przewiduje bowiem możliwość skorzystania ze zmian wprowadzanych nowelizacją beneficjentom realizującym projekty według dotychczas obowiązującej ustawy. W związku ze zmianą ustawy kilka spraw nadal pozostaje do wyjaśnienia. Przede wszystkim wyjaśnienia wymaga kwestia rozumienia pojęcia własnej nieopatentowanej technologii. Szczegółowych informacji na temat Kredytu technologicznego, zasad ubiegania się o jego przyznanie oraz zasad rozliczania przyznanego wsparcia udzielają konsultanci Regionalnego Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Na spotkanie z konsultantem umówić można się pod numerem telefonu Anna Rąplewicz Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach KWIECIEŃ

6 WAŻNY TEMAT Telepraca czemu nie? O elastycznych formach zatrudnienia słychać ostatnio coraz więcej. Wynika to między innymi z realizacji założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie promocji równości szans kobiet i mężczyzn, a także zrównoważonego podziału obowiązków rodzinnych i zawodowych. Prowadzone są liczne działania mające na celu aktywizację kobiet biernych zawodowo oraz promocję ich zatrudnienia. Niekorzystna pozycja kobiet na rynku pracy, o której świadczą niskie wskaźniki zatrudnienia, wyższe wskaźniki bezrobocia oraz bierności zawodowej, wynika przede wszystkim z tradycyjnego postrzegania ról kobiety i mężczyzny w rodzinie. Ogrom obowiązków związanych z prowadzeniem domu oraz posiadaniem dzieci, powoduje brak chęci zaangażowania w pracę lub wręcz uniemożliwia podjęcie pracy zawodowej. Również z tego powodu kobieta jest postrzegana na rynku pracy jako mniej wartościowy pracownik, gdyż pracodawcy nie mogą liczyć na ciągłość jej zatrudnienia oraz pełne zaangażowanie. Przekłada się to bezpośrednio w sposób negatywny na zajmowane w firmach stanowiska oraz zarobki. Wśród głównych czynników utrudniających godzenie życia zawodowego i rodzinnego można wymienić: brak zaangażowania mężczyzn w realizację obowiązków rodzinnych; niedostosowanie systemu opieki nad dziećmi do potrzeb pracujących rodziców; niedostateczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy. Działanie tych czynników powoduje niejednokrotnie konieczność wyboru pomiędzy pracą karierą zawodową a zakładaniem rodziny. Skutkiem globalnym stają się mniejsza ilość narodzin oraz konsekwencje gospodarcze wynikające z bierności osób zdolnych do pracy. Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają na niwelowanie tych skutków poprzez budowanie równowagi praca-rodzina. Obserwując problem zatrudnienia z drugiej strony strony pracodawcy za stosowaniem elastycznych form zatrudnienia przemawia przede wszystkim turbulentność rynku, która wymaga od przedsiębiorców możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się otocznie. Dzięki elastycznemu zatrudnieniu pracodawcy mają możliwość przeniesienia części ryzyka gospodarczego na pracownika, poprzez uelastycznienie kontraktów. Jednocześnie globalizacja rynku oraz wirtualizacja działalności pozwala na nowe organizowanie pracy przedsiębiorstw, co daje możliwości zatrudniania na zasadach innych niż tradycyjne O to, jakie są najczęstsze zastosowania elastycznych form zatrudnienia zapytałam Panią Aleksandrę Klonowską-Szałek z portalu pracujflexi.pl: Elastyczne formy zatrudnienia mają dwa oblicza: elastyczna organizacja pracy oraz elastyczna forma kontraktu. Najczęściej praktykowaną elastyczną organizacją pracy są ruchome godziny rozpoczynania i kończenia pracy, co pozwala na uniknięcie korków, dostosowywanie dnia pracy do własnej efektywności (skowronki v. sowy). Coraz częściej pracodawcy zezwalają na tzw. dzień pracy z domu raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Mikroprzedsiębiorcy i tzw. start-up y preferują telepracę umożliwia to znaczne oszczędności i pozwala uniknąć kosztów związanych z wynajmowaniem i utrzymywaniem biura. Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwach najczęściej nie jest częścią oficjalnej polityki elastycznego zatrudnienia są to raczej nieformalne praktyki, będące wynikiem umowy między bezpośrednim przełożonym a pracownikiem. Zdecydowanie częściej oficjalne programy można spotkać w międzynarodowych korporacjach, które wdrażają polityki równych szans i równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym na poziomie globalnym. Jeśli chodzi o elastyczną formę kontraktu w firmach najczęściej jest to umowa zlecenia, umowa o dzieło, pracodawcy wciąż chętnie decydują się na samozatrudnionych i pracowników tymczasowych lub umowy na czas określony. To nowe, szeroko propagowane podejście daje wiele możliwości. Wiąże się też jednak z koniecznością przełamania barier i nowymi potrzebami adaptacyjnymi. Podjęcie elastycznej współpracy wiąże się również z przezwyciężeniem pewnych oporów. Barierą w stosowaniu elastycznej organizacji pracy jest brak doświadczenia, wiedzy i odpowiedniej technologii wyjaśnia Aleksandra Klonowska Szałek Rzadko który pracownik, pracujący dotychczas w starym systemie 9 17 potrafi efektywnie pracować zdalnie, nie ma wiedzy odnośnie narzędzi technologicznych i doświadczenia w jaki sposób unikać rozpraszania i tzw. prokrastynacji (przyp. red. tendencji do nieustannego przekładania pewnych czynności na później). Z kolei pracodawcy nie są pewni co do bezpieczeństwa danych, są przyzwyczajeni do kultury obecności w pracy, nie potrafią koncentrować się na jasnym wytyczaniu celów i egzekwowaniu rezultatów. Problem w przypadku elastycznych kontraktów leży właściwie wyłącznie po stronie pracowników dodaje Aleksandra Klonowska Szałek wciąż wyznajemy kult etatu, nie potrafimy elastycznie dopasowywać się do rynku pracy, oczekujemy bezpieczeństwa, nawet złudnego, jakie daje praca na etat. Chcemy więc etatu, choć wiele kobiet zdecyduje 6 KWIECIEŃ 2011

7 WAŻNY TEMAT się na zmniejszenie jego wymiaru, żeby pogodzić role. Na to znów niechętnie godzą się pracodawcy. Praca na część etatu to u nas wciąż około 8 procent zatrudnionych, podczas gdy w Holandii prawie 50 procent. Jedną z firm powszechnie stosujących elastyczne formy zatrudnienia jest Groupon Sp. z o.o. dynamicznie rozwijający się projekt e-commerce na rynku zakupów społecznościowych. Firma ta zatrudnia prawie 200 pracowników, z czego 60% na zasadach Home Office. Jak wskazuje Katarzyna Dziemianko HR Manager w firmie Groupon takie podejście do pracy wynika z jednej strony z wymogów rynku współpraca z partnerami biznesowymi z różnych branż wiąże się z koniecznością indywidualnego podejścia w każdym z przypadków, z drugiej strony z chęci zapewnienia komfortu pracownikom oraz zadaniowego charakteru ich pracy. To właśnie ten zadaniowy charakter pracy jest podstawą budowania elastycznych relacji między pracodawcą a pracownikiem, a także stanowi główny element motywacji. W większości przypadków pracownicy elastyczni rozliczani są z wyników swojej pracy, co ma odzwierciedlenie w ich systemie wynagradzania. Pracownicy ci dostają premie zależne od stopnia realizacji konkretnych zadań. Jak przyznaje Pani Katarzyna, nie każdemu taki system pracy odpowiada, dlatego już na etapie rekrutacji brane pod uwagę są indywidualne preferencje kandydatów oraz nastawienie na realizację celów. Taki system pracy przynosi korzyści zarówno firmie jak i jej pracownikom, istnieje jednak bardzo ważna determinanta: jasno sprecyzowane oczekiwania. Trzeba bardzo dokładnie określić zadania i cele, tak żeby były motywującym wyzwaniem, a nie odwrotnie. Nie można zapomnieć o społecznym aspekcie naszego zagadnienia. Umożliwianie podjęcia elastycznej współpracy jest postrzegane jako element CSR przedsiębiorstw i niejednokrotnie rodzi się ono z chęci pomocy ubogim rodzinom czy osobom niepełnosprawnym. To kolejny, niezwykle emocjonalny, aspekt elastycznych form zatrudnienia. Doświadczenia związane z procesem zatrudniania i rozwoju współpracy z osobą będącą w trudnej sytuacji życiowej, dają niezwykłą obopólną satysfakcję ze wspólnego sukcesu. Elżbieta Domagała-Gawlik Członek Komisji ds. Aktywności Zawodowej Kobiet, Dialogu Społecznego działającej przy Radzie RIG w Katowicach Bibliografia: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia praca pod red. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej, Białystok 2008 Analiza struktury, kierunków i typów alternatywnych form zatrudnienia pod red. Dariusza Śledź Olsztyn, 2007 r. FLEXI praca w Praktyce! Rozmowa z Anną Dobrzycką, Dyrektorem jednej z warszawskich firm, zajmujących się branżą meblarską. Ile osób zatrudnia Pani firma i jaka jest struktura zatrudnienia? Aktualnie zatrudniamy 17 osób: 6 na umowę o pracę i aż 11 na zasadach flexi pracy. Na stałe zaangażowani są sprzedawcy w sklepie, osoba odpowiedzialna za administrację i sprawy księgowe oraz magazynier. Flexi to rozwiązanie jakie zaproponowaliśmy osobom odpowiedzialnym za marketing, PR, IT, specjaliście ds. technicznych w salonie oraz copywriterom. Dlaczego Pani firma zdecydowała się na takie formy zatrudnienia? Decyzja ta wynika przede wszystkim z możliwości, jakie daje nasz biznes oparty w 90% w Internecie. Pomimo posiadania sklepu stacjonarnego, większość zadań można wykonywać via . Takie rozwiązanie jest dla nas bardzo wygodne, ponieważ nie mielibyśmy fizycznie możliwości stworzenia tylu miejsc pracy w naszym salonie, a praca jaka jest do wykonania, nie wymaga obecności w sklepie czy tez stałego kontaktu ze współpracownikami. Obsługa panelów sklepów internetowych odbywa się na serwerze, do którego dostęp mają wyznaczone osoby, gdziekolwiek by nie były. Współpracujemy z osobami, które na co dzień mieszkają w różnych rejonach Polski. Odległość nie stanowi problemu. Są jednak obszary, których w naszym sklepie nie da się realizować w ten sposób. Sprzedawcy muszą być fizycznie w sklepie, osoba odpowiedzialna za opiekę nad zamówieniami i administrację również choć ta ostatnia mogłaby wykonywać pracę flexi, to jednak dla naszego komfortu i jakości obsługi klienta pracuje na miejscu. W jaki sposób motywowani są pracownicy elastyczni? W jaki sposób Pani zdaniem forma czy organizacja zatrudnienia wpływa na wyniki danego pracownika? Bez dwóch zdań dla flexi pracownika tzw. uścisk dłoni szefa to za mało. Nawet dobre słowo to tylko preludium do wysokości premii. Jestem przekonana, że każdy uwielbia system premiowy tuż po wynegocjowaniu satysfakcjonującej podstawy. Choć spotkałam się, że dla jednych motywacją jest sam fakt, że nadal mogą pracować flexi i mogą godzić sytuację prywatną z normalnym funkcjonowaniem na rynku pracy. Zatrudnialiśmy także osoby niepełnosprawne, dla których taka forma współpracy jest ogromnym wsparciem. Jakie korzyści płyną z elastycznego zatrudnienia a jakie są tego negatywne aspekty? Negatywy? Chyba tylko te dotyczące braku bezpośredniego kontaktu z taką osobą pomimo wszystkich możliwości technicznych. Sądzę, ze regularne spotkania w gronie pracowników, umiejętnie poprowadzone dają czasem więcej w kontekście motywacji niż słowa wypowiedziane przez skype a lub telefon. Ponadto cały czas doskonalimy system kontroli/rozliczania osób pracujących kreatywnie. Oczywiście korzystamy ze sprawdzonych narzędzi ułatwiających taki monitoring realizacji poszczególnych zadań, ale z doświadczenia wiem, że stały kontakt z pracownikiem na miejscu pozwala zaoszczędzić nam czas poświęcony na zdobycie pewnych odpowiedzi czy informacji. Mimo wszystko nadal będziemy pielęgnować tę formę zatrudnienia to ukłon w obie strony, choć często mylnie postrzegany przez pracodawców jako pójście na rękę pracownikowi. KWIECIEŃ

8 Rozsądne Inwestycje Gospodarcze Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie Zarządzanie należnościami to podstawa bezpieczeństwa działania każdej firmy. Należy o tym pamiętać jeszcze zanim powstaną należności przeterminowane, ponieważ zatory płatnicze są przyczyną dużych kłopotów przedsiębiorców. Czym jest zarządzanie należnościami? To działania mające na celu zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych poprzez skuteczną ocenę wiarygodności odbiorców, opłacalności przyznawania kredytu kupieckiego oraz kontrolę spłaty należności. Przedsiębiorstwo, które nie potrafi skutecznie zarządzać należnościami, narażone jest na ryzyko powstawania zatorów płatniczych i, w konsekwencji, utratę płynności finansowej. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom, firmy mogą rozbudować własne struktury kontrolne, które będą na bieżąco monitorować należności, lub powierzyć zarządzanie w tym obszarze Faktorowi (najczęściej bankowi lub firmie faktoringowej). Skorzystanie z usług Faktora zazwyczaj pozwala firmom na zwiększenie efektywności działań, poprzez odciążenie swoich pracowników od czasochłonnych czynności dotyczących monitorowania należności. Skutkuje też znacznym obniżeniem kosztów (nawet do 50%). Faktor może pełnić funkcję: administracyjną (np. badanie wiarygodności i wypłacalności dłużników, prowadzenie rozliczeń wierzytelności, monitoring spłat, inkaso należności, zarządzanie należnościami czy kontrola współpracy między Klientem a Dłużnikami), usługową (np. zarządzanie należnościami nie sfinansowanymi przez Faktora, badanie rynku, usługi księgowe), KLIENT (FAKTORANT) 2. Przekazanie faktur Rys. 1 Przykładowa transakcja z udziałem Faktora 1. Sprzedaż towaru 3. Wypłata pieniędzy na podstawie przedstawionych faktur zabezpieczającą pozwalającą na pełne lub częściowe przejęcia ryzyka wypłacalności Dłużnika, finansowania polegającą na zaliczkowaniu lub całkowitej zapłacie za fakturę przed terminem płatności, wykup wierzytelności na okres dłuższy niż na fakturze, dodatkowym okresie finansowania Dłużnika oraz okresie dopuszczalnego opóźnienia. Zalety faktoringu: możliwość zwiększenia obrotów, poprawa płynności, ograniczenie kosztów administracyjnych, zlikwidowanie skutków opóźnień płatniczych odbiorców. Już samo pojawienie się banku w rozliczeniach sprawia, iż kontrahenci solidniej regulują swoje zobowiązania. Faktoring umożliwia również: zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania własnych środków finansowych, BANK (FAKTOR) ODBIORCA (DŁUŻNIK) 4. Spłata wierzytelności zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku dostawców poprzez możliwość zaoferowania swoim odbiorcom dłuższych terminów płatności (często pojawiająca się presja ze strony odbiorców na wydłużanie terminów płatności) co pozwala na zwiększenie zamówień, współfinansowanie kosztów przez odbiorców, zwiększanie wiarygodności firmy u swoich dostawców oraz możliwość uzyskania rabatów za płatności gotówkowe. Czy faktoring to kosztowna inwestycja? Faktoring wcale nie jest drogi wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach generuje dodatkowe przychody. Praktyka pokazuje, że firmy korzystające z takich usług zyskują dodatkowe przychody, gdyż koszt jej samej nie przekracza dodatkowej bonifikaty udzielonej za zakup materiałów czy towarów za gotówkę. 8 KWIECIEŃ 2011

9 Rozsądne Inwestycje Gospodarcze Każda firma, sprzedając towary z odroczonym terminem płatności, działa poniekąd jak bank, gdyż udziela pożyczki swojemu kontrahentowi musi więc sprawdzić jego wiarygodność, regularnie monitorować spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz stale weryfikować faktury i stan rachunków bieżących w banku. Prawidłowo zarządzana firma musi systematycznie pilnować spływu należności, co powoduje konieczność oddelegowania odpowiedniej liczby pracowników. Tym samym firma, zamiast zająć się sprzedażą, na czym zna się najlepiej, tworzy specjalne stanowiska pracy do administrowania należnościami. Oczywiście wiąże się to z określonymi kosztami wynagrodzenia pracowników oraz kosztami utraconych korzyści. Dlatego należy zastanowić się, czy nie powierzyć tego typu pracy wyspecjalizowanym firmom. Często słyszanym zastrzeżeniem jest: Faktoring jest zbyt drogi. Co oznacza, że jest zbyt drogi? Czy koszt faktoringu dla faktury 30-dniowej, który nie przekracza 1% to dużo? Czy mając zdecydowanie poprawioną płynność finansową i możliwość uzyskania rabatów od swoich dostawców oraz przenosząc na bank proces zarządzania należnościami oraz obniżone koszty osobowe, można mówić, że faktoring jest za drogi? Powyższe koszty można w łatwy sposób zmniejszyć, między innymi poprzez ograniczenie personelu administracyjnego. Możliwe jest to dzięki temu, że Faktor przejmuje na siebie obowiązek prowadzenia księgowości dłużników i obsługę wierzytelności, sprawuje kontrolę nad nimi oraz informuje o stanie niespłaconych wierzytelności. Sama usługa faktoringu polega, co prawda, w głównej mierze na poprawieniu płynności finansowej w firmie, ale wpływa również na likwidację skutków opóźnień płatniczych i sprawia, że przepływy gotówki w firmie są przewidywalne i można nimi zarządzać. Zamrożona gotówka w niezapłaconych należnościach od kontrahentów nie musi być zmorą Twojej firmy. W odróżnieniu od innych form finansowania działalności gospodarczej, faktoring umożliwia przedsiębiorcy szybki dostęp do środków zamrożonych w należnościach od odbiorców. Bez faktoringu przedsiębiorca musiałby czekać na swoje płatności nierzadko tyle, ile wynoszą terminy płatności na wystawianych przez niego fakturach, a to tylko przy założeniu, że odbiorca zapłaci w terminie. Według Krajowego Rejestru Długów 90% małych firm boryka się z opóźnieniami w płatnościach. Korzystając z faktoringu, przedsiębiorca może uzyskać środki nawet w 15 minut od momentu wystawienia faktury, co można porównać jedynie ze sprzedażą gotówkową. Faktoring okazuje się pomocnym źródłem finansowania, ponieważ rzadko który podmiot jest w stanie wynegocjować podobne warunki płatności swoich zobowiązań i należności. Zobowiązania trzeba spłacać w terminie (im szybciej tym lepiej), zaś należności spłacane są z odroczonymi terminami i często nieterminowo. Zastosowanie faktoringu może, paradoksalnie, odwrócić brak płynności w przewagę konkurencyjną. Wydłużając termin płatności, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania lepszych cen od swoich odbiorców oraz pozyskania zupełnie nowych. Wpływ faktoringu na bilans firmy Faktoring ma również wpływ na bilans Firmy. Klient w wyniku sprzedaży swoich wierzytelności uzyskuje środki pieniężne. Ich kwota jest niższa od sprzedanych wierzytelności o koszty faktoringu. W momencie wykupu Faktor zwykle zaliczkuje wierzytelność, a pozostałą niezaliczkowaną kwotę, nazywaną niekiedy funduszem gwarancyjnym, płaci Klientowi dopiero wtedy, gdy dłużnik dokona płatności. W samym bilansie sytuacja wygląda następująco: Przed podpisaniem umowy faktoringowej po stronie aktywów (w majątku obrotowym) mamy należności od odbiorców. Po podpisaniu umowy faktoringowej po stronie aktywów: należności zmniejszają się, zwiększają się środki pieniężne, koszty faktoringu księgowane są jako koszty finansowe (co zmniejsza zysk, a co za tym idzie, zmniejszają się pasywa) fundusz gwarancyjny jest księgowany po stronie aktywów jako należności od Faktora. Zalety korzystania z Faktora nie taki Faktor straszny? Faktor jest instytucją finansową, która może służyć pomocą zarówno dostawcy, jak i odbiorcy towarów i usług. W przypadku przejściowych trudności dłużnik może zwrócić się do Faktora z propozycją współpracy. Będzie traktowany jak znany klient, co nie pozostaje bez wpływu na podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy, jeśli dłużnik wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań wobec Faktora, może liczyć na to, że w razie przejściowych problemów z płynnością przesunie on termin spłaty. Faktor żywo interesuje się utrzymywaniem dobrych stosunków z kontrahentami, gdyż gwarantują mu one źródło przychodów. Faktor jako instytucja finansowa jest w stanie służyć fachową pomocą przy badaniu rynku, przeprowadzaniu analiz finansowych kontrahentów, podejmowaniu strategicznych decyzji, co może znacząco obniżyć ryzyko prowadzonej przez firmę działalności. Robert Czaja Menedżer ds. faktoringu w Departamencie Bankowości dla Przedsiębiorstw Kredyt Banku SA KWIECIEŃ

10 Wywiad z ekspertem Najlepsza woda dla regionu Rozmowa z Prezesem Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, Panem Jarosławem Kanią Najgęściej zaludniony region w kraju, najbardziej zurbanizowany i najbardziej zanieczyszczony, ale za to z jedną z najczystszych wód płynących z kranów w kraju tak w skrócie można opisać województwo śląskie. Tę wodę w aglomeracji śląskiej mamy za sprawą m.in. Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. Czy Pańskie przedsiębiorstwo to również firma nowoczesna w odniesieniu do światowych standardów? Stale optymalizujemy i modernizujemy nasz system zaopatrzenia w wodę, tak aby sprostać wymogom światowych standardów. Przedsiębiorstwo wykorzystuje najnowsze technologie na różnych etapach uzdatniania i dystrybucji wody. Są to między innymi nowoczesne systemy drenażowe, ozonowanie, filtracja na węglach aktywnych, automatyka, aparatura kontrolno-pomiarowa, systemy rur, nowoczesne zespoły pompowe, falowniki, armatura itd. Staramy się nadążać za tym, co jest oferowane na świecie w zakresie technologii uzdatniania wody i praktycznie wykorzystujemy wszystkie dostępne technologie. To zapewnia bardzo wysoki poziom jakości naszego produktu jakim jest uzdatniona woda. W najbliższych latach mamy zamiar wprowadzać szerzej technologię dezynfekcji wody promieniami UV. Jest to rozwiązanie stosowane w Europie w przedsiębiorstwach wodociągowych zaledwie od kilku lat. Można z całą pewnością powiedzieć, że nasze przedsiębiorstwo jest firmą nowoczesną. Prowadzimy ponadto badania porównawcze z przedsiębiorstwami wodociągowymi w Polsce i Europie. Dot y c z y to m.in. takich zagadnień, jak: jakość wody, bezpieczeństwo dostaw, zużycie energii. Porównujemy nakłady kosztów na uzdatnienie jednego metra sześciennego wody. Wszystko to daje nam obraz, w którym miejscu w skali europejskiej się znajdujemy. Obecnie przygotowywany jest kolejny raport, na podstawie którego będziemy mogli ocenić, w jakim zakresie w ostatnim roku zbliżyliśmy się do najlepszych w branży. Jak w dzisiejszych czasach udaje się pogodzić działalność, która pozostając wierną misji przedsiębiorstwa, jest niemal służbą społeczną, z twardym rachunkiem ekonomicznym? Woda to życie. Proszę powiedzieć jak racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi, tak aby zarówno zaspokajać codzienne potrzeby mieszkańców, potrzeby gospodarcze regionu, a jednocześnie dbać o naturę? Duży nacisk kładziemy na ograniczanie strat surowca jakim jest woda oraz na zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych. Zastosowane w większości naszych zakładów i stacji układy regulacyjne pracy zespołów pompowych pozwoliły na zmniejszenie zużycia energii i bardziej stabilną pracę układu hydraulicznego naszej sieci dystrybucyjnej w zakresie przepływów i ciśnień. Ważnym kierunkiem działań jest dążenie do wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Celem tego jest obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie i lepsze wykorzystanie jego majątku. Wprowadzamy do ogrzewania naszych obiektów pompy ciepła. Myślimy o zastosowaniu skojarzonych systemów grzewczych opartych o energię solarną i energię geotermalną. Podjęliśmy współpracę w zakresie wykorzystania naszych obiektów hydrotechnicznych do produkcji zielonej energii powstanie mała elektrownia wodna. Prowadzimy prace koncepcyjne nad wykorzystaniem terenów przy naszych obiektach pod instalacje energetyki wiatrowej. pokładane wysiłki chyba dostrzeżono, nie tylko w najbliższym otoczeniu? Z satysfakcją przyjmujemy fakt, że nasze przedsiębiorstwo uhonorowano m.in. takimi tytułami jak: Przedsiębiorstwo Fair Play 2010, Solidna Firma 2010, Pracodawca Roku 2008, Firma Roku 2009 na Śląsku, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji. Szczególnie to ostatnie wyróżnienie jest dla nas ogromnie ważne, ze względu na kategorię Firma Społecznie Odpowiedzialna, w jakiej otrzymaliśmy nagrodę kilka miesięcy temu. To ogromny prestiż, ale przede wszystkim uznanie za wszelkie podejmowane inicjatywy krzewiące odpowiedzialność biznesu. 10 KWIECIEŃ 2011

11 Wywiad z ekspertem W Państwa ofercie znajduje się kilka pozycji zupełnie nie związanych z branżą wodociągową. Czy to świadoma dywersyfikacja usług, czy raczej naturalne uzupełnienie głównej działalności? Przedsiębiorstwo poza swoją podstawową działalnością jaką jest ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody proponuje szeroki zakres usług dla podmiotów zewnętrznych. Dysponujemy linią do regeneracji zużytego węgla aktywnego używanego w procesach uzdatniania wody oraz w przemyśle spożywczym. Wydział Badania Wody wraz z laboratoriami zamiejscowymi w Goczałkowicach i Maczkach oraz laboratoriami technologicznymi świadczy usługi w zakresie analiz fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych naturalnych wód powierzchniowych i głębinowych. Oferujemy ponadto serwis pomp produkcji EMU, obróbkę stali nierdzewnej i kwasoodpornej, serwis i remonty silników elektrycznych. W naszej ofercie jest naprawa wodomierzy, regulacja i legalizacja przepływomierzy oraz inne usługi z tego zakresu. Wydział Nadzoru, Realizacji Inwestycji i Remontów świadczy usługi w zakresie specjalistycznych prac składających się na całość zagadnień nadzorczych, także w zakresie funkcji inżyniera kontraktu, dla realizacji pełnych bądź częściowych zadań o charakterze inwestycyjno remontowym. Zakres usług obejmuje różne etapy realizacyjne występujące w procesie inwestycyjnym. Pracownicy Wydziału Nadzoru, Realizacji Inwestycji i Remontów odpowiedzialni są za zarządzanie, nadzorowanie i administrowanie robotami. Prowadzimy stację diagnostyki samochodów. REKLAMA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów współpracuje szeroko ze światem nauki w zakresie edukacji wodnej. Jakich innych kierunków tyczy się ta współpraca? Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA współpracuje z przedstawicielami szeregu wyższych śląskich uczelni. Naukowcy wspierają swoją wiedzą przedsiębiorców branży wodociągowej, wykonując zlecane ekspertyzy oraz przeprowadzając badania na potrzeby wdrożenia nowoczesnych technologicznych rozwiązań, dotyczących procesu uzdatniania wody, jak i regeneracji sieci wodociągowych. W ramach tej współpracy w zakładach uzdatniania wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA, studenci oraz pracownicy uczelni prowadzą także badania związane z wykonywaniem prac dyplomowych i doktoranckich. Młodzież szkolna ma możliwość zapoznania się z etapami uzdatniania wody a także z pracą laboratorium, w którym prowadzone są kontrolne badania jakości wyprodukowanej wody. Wspólnie z przedstawicielami świata nauki przedsiębiorstwo organizuje konferencje, festiwale nauki i warsztaty technologiczne, które podwyższają kwalifikacje zawodowe pracowników, jak i kształtują społeczną świadomość ekologicznego poszanowania ekosystemów wodnych. Rozmawiała Magdalena Faracik-Nowak KWIECIEŃ

12 Nauka i biznes GWSH Rozmowa z prof. dr. hab. Krzysztofem Szaflarskim, Rektorem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach wprowadza studentów na rynek pracy Jak udało się połączyć program edukacyjny łączący teoretyczną naukę podczas studiów z praktyką stosowaną w wielu firmach? Od początku istnienia Uczelni nasza oferta edukacyjna formułowana jest w ścisłym związku z potrzebami rynku pracy naszego regionu. Studenci otrzymują odpowiednią do kierunku studiów porcję wiedzy teoretycznej w oparciu o wytyczne programowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również mają możliwości uczestniczenia w wykładach fakultatywnych znanych postaci nauki, biznesu, polityki, kultury, sztuki, a więc otrzymują całe spektrum wiedzy ściśle powiązanej z praktyką. Ponadto studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe i dyplomowe w przedsiębiorstwach, a staramy się, poprzez nasze Biuro Karier delegować ich tam, gdzie mają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy teoretycznej wiedzą praktyczną. Jak by Pan Rektor ocenił kondycję obecnych relacji środowisk naukowych z biznesem? Relacje środowisk naukowych z biznesem należy rozpatrywać w kontekście rynkowym. Obecne zmiany w systemie finansowania nauki zmierzają do zwiększenia udziału środków zewnętrznych, a więc pochodzących między innymi z biznesu, jednakże relacje te należy rozpatrywać w kontekście rynkowym. Kluczowe pytanie to: czy jest popyt na wyniki badań naukowych ze strony biznesu? W warunkach polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie stać na finansowanie tego typu badań, natomiast wielkie koncerny mają swoje własne centra badawcze, często za granicami naszego kraju. Komercjalizacja naszych badań wymagać więc będzie jeszcze wiele pracy, wysiłków i pomysłowości. Jak przyszli naukowcy zapatrują się na zakładanie własnej działalności gospodarczej o charakterze naukowo-badawczym i czy w ogóle chcą komercjalizować własne badania? Młoda kadra naukowa wykazuje się pewną przedsiębiorczością, która wymaga jednak pomocy ze strony uczelni. Połączenie wysiłków możliwe jest w formie spółek spin off, czyli takich form organizacyjno-prawnych, które wyzwolą przedsiębiorczość młodych naukowców przy wspólnym wysiłku ich samych i ich macierzystej uczelni, a jednocześnie pozwolą na skuteczną komercjalizację wyników badań naukowych. Marzeniem każdego naukowca na pewno jest, aby efekty jego badań można było sprzedać w celu wykorzystania ich w praktyce, daje to bowiem satysfakcję zawodową, ale i materialną. Czym różni się absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej od swoich rówieśników? Co wyróżnia naszego absolwenta? No, chyba w pierwszym rzędzie to, że skończył najlepszą Uczelnię niepubliczną w regionie. Wyróżnia go także przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku pracy. GWSH jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce, wprowadziła obowiązkowy przedmiot Wprowadzenie na rynek pracy. Są to warsztaty, podczas których studenci uczą się świadomie wykorzystywać swoje atuty na rynku pracy, przechodzą symulację rozmowy kwalifikacyjnej, redagują dokumenty aplikacyjne czy poznają nowoczesne metody selekcji personelu. Na uczelni funkcjonuje Biuro Karier. Zarówno studenci jak i absolwenci korzystają z bazy ofert praktyk i pracy (kilkaset ofert rocznie). Uczestniczą w spotkaniach z pracodawcami, m.in. podczas uczelnianych Targów Pracy czy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Wyniki ankiety prowadzonej wśród studentów opuszczających mury uczelni, wskazują, że 72% z nich pracowało w trakcie studiów. Pozostałe 28% może się pochwalić doświadczeniem zdobytym podczas praktyk zawodowych. GWSH współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami zagranicznymi. Program praktyk zawodowych jest wzbogacony o ofertę z firm zagranicznych. Jak wygląda oferta studiów podyplomowych, skierowana w głównej mierze do przedsiębiorców i pracowników? W Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej studiuje obecnie na wszystkich kierunkach studiów podyplomowych ponad 700 osób, a mamy tych kierunków w ofercie około 40. Oferta programowa studiów podyplomowych jest ciągle uaktualniana. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i sprostać potrzebom rynku. Przykładowo w swojej ofercie mamy takie kierunki studiów dotyczące biznesu, jak: Zarządzanie placówkami służby zdrowia studia prowadzone we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach; Zarządzanie nieruchomościami oraz Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami studia pod patronatem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Pełną ofertę studiów podyplomowych można znaleźć na naszej stronie internetowej: Jakie plany ma Uczelnia na przyszłość i czy związane są one ze współpracą z otoczeniem biznesu? Wchodząca obecnie w życie reforma szkolnictwa wyższego wymaga wręcz od nas powiązania procesu kształcenia 12 KWIECIEŃ 2011

13 Nauka i biznes z praktyką, a to wymaga zacieśnienia współpracy z biznesem. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które będą nas obowiązywać w tym zakresie stanowią system trójpłaszczyznowej oceny absolwenta, a to pod względem wiedzy, praktycznych umiejętności jej zastosowania oraz postaw. W związku z tym nasza Uczelnia podjęła już kroki w celu wdrożenia tego systemu, tworząc zespoły wydziałowe, ale także, a może przede wszystkim, tworząc platformy współpracy z otoczeniem. Jedną z pierwszych takich platform współpracy jest utworzenie przez GWSH Górnośląskiego Forum Informatycznego wspólnie z wiodącymi firmami branży informatycznej w regionie i nie tylko. Takie płaszczyzny współpracy będziemy tworzyć w zakresie wszystkich prowadzonych w naszej Uczelni kierunków studiów właśnie po to, aby przy aktywnym udziale podmiotów zewnętrznych, firm, instytucji, szpitali (posiadamy bowiem również kierunki medyczne: Fizjoterapię i Kosmetologię) uzupełniać programy nauczania wiedzą praktyczną, zapewnić studentom lepszy dostęp do atrakcyjnych praktyk zawodowych, realizować wspólnie, również przy aktywnym współudziale studentów różnego rodzaju programy regionalne, krajowe i unijne. Tego typu fora będą patronowały kierunkom studiów w naszej Uczelni. Na koniec pragnę zaznaczyć, że Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa ma długoletnie doświadczenia we współpracy z otoczeniem biznesowym i nie tylko. Przypomnę tylko, że to w naszej Uczelni sformułowano wdrożony przez Zarząd Województwa Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim. Uczelnia nasza jest również współzałożycielem, razem ze Światową Organizacją Turystyki (UNWTO), Województwem Śląskim i Gminą Zabrze Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki z siedzibą w Zabrzu. Można by tu wymienić jeszcze wiele inicjatyw i działań Uczelni, które miały istotne znaczenie dla otoczenia biznesu i turystyki w regionie, w kraju, ale i za granicą. Naszą inicjatywą wychodzącą naprzeciw potrzebom Polonii austriackiej było utworzenie Zagranicznego Ośrodka Dydaktycznego w Wiedniu. Placówka ta utworzona została w 2009 roku, przy pełnej aprobacie i zezwoleniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a także austriackiego Ministerstwa Nauki. Prowadzimy w tym Ośrodku trzy kierunki studiów I stopnia, tj. Zarządzanie, Administrację oraz Stosunki Międzynarodowe. Zainteresowanie naszą ofertą na austriackim rynku edukacyjnym jest duże, a wyrazem tego jest stały wzrost liczby studentów w naszym ZOD w Wiedniu. Rozmawiała Magdalena Faracik-Nowak REKLAMA KWIECIEŃ

14 Dobre praktyki Wsparcie dla branży turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (RPO WSL) Turystyka odgrywa niezmiernie ważną rolę w działalności gospodarczej wielu państw, a wpływy z tej branży odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu dochodu narodowego poszczególnych krajów. Jednocześnie dynamizuje i stymuluje rozwój wielu obszarów życia gospodarczego, takich jak: komunikacja, budownictwo, handel czy kultura. W dniu 7 marca ogłoszony został konkurs w ramach poddziałania Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa, RPO WSL 1. Nabór wniosków potrwa do 9 maja 2011r. W ramach konkursu wspierane będą mikro, małe i średnie firmy działające lub rozpoczynające działalność w branży turystycznej. Do rozdysponowania jest 6,4 mln Euro. Głównym założeniem poddziałania jest kreowanie oraz rozwijanie regionalnych produktów turystycznych. Poddziałanie ma pomóc w uatrakcyjnieniu województwa śląskiego, poprzez stworzenie właściwej infrastruktury, a także poszerzenie oferty produktów turystycznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu specyficznych walorów regionu. Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów: 1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki. Infrastruktura aktywnych form turystyki infrastruktura umożliwiająca czynne uprawianie sportu, uprawianie turystyki specjalistycznej (np. trasy rowerowe, trasy narciarskie, żeglarstwo, jeździectwo, ściany wspinaczkowe). 2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych. 3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej. Baza okołoturystyczna infrastruktura umożliwiająca sprawną obsługę ruchu turystycznego, bezpośrednio związaną z obiektem o charakterze turystycznym (np. parkingi, sanitariaty, przechowywanie sprzętu). 4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego. Park tematyczny miejsce wypoczynku, na terenie którego znajdują się atrakcje oraz ekspozycje; infrastruktura parku i oferowane usługi związane są z pewnym motywem, np. historycznym, architektonicznym, rekreacyjnym itd. Na co i ile? Maksymalna kwota wsparcia wynosi PLN dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz PLN dla mikrofirm. Wsparcie projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 2, natomiast przez średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 3. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (%) Mikro i małe przedsiębiorstwa 60% Średnie przedsiębiorstwa 50% W porównaniu z konkursami z ubiegłych lat, poszerzony został katalog wydatków podlegających dofinansowaniu, i tak wsparcie można uzyskać m.in. na: 1. budowę, remont, przebudowę drogi wewnętrznej na terenie realizacji projektu do wysokości 40% kosztów kwalifikowanych, 2. koszt nabycia nowych i używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie, ściśle związanych z realizacją projektu (w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie, infrastruktura techniczna), 1 instytucją wdrażającą jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (SCP). Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej SCP, pod adresem grupa=19&id_kon=27 2 wydatek kwalifikowany to wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach RPO WSL, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację RPO WSL w trybie określonym w umowie o dofinansowanie. 3 z wyłączeniem projektów dotyczących działalności gospodarczej w sektorze transportu, które mogą być dofinansowane do wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 14 KWIECIEŃ 2011

15 Dobre praktyki 3. koszty pokrycia wydatków na prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, m.in. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, 4. zakup wartości niematerialnych i prawnych, polegający na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji, knowhow lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, 5. koszty rat kapitałowych z tytułu leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 6. koszty instalacji i uruchomienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 7. koszty transportu środka trwałego niezbędnego do realizacji projektu, 8. koszty nabycia m.in. następujących środków transportu: samochodziki golfowe, bryczki, powozy konne, dorożki, karety, sanie, sanki, łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony, boje, znaki nawigacyjne, balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony, rowery, riksze służące do przewozu osób, kolej linowa 4, 9. koszty tworzenia stron www maksymalnie do wartości 2000 PLN. W dotychczasowych edycjach konkursu 5 wsparcie otrzymały łącznie 104 przedsiębiorstwa. Szczegółowe dane w tym zakresie ilustruje poniższa tabela. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa Liczba firm, którym przyznano dotację 104 Kwota przyznanych dotacji [PLN] ,64 Serdecznie zachęcamy do aplikowania o środki i zapraszamy do skorzystania z oferty Działu Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z Działem pod numerem telefonu 32/ pod warunkiem, że projekt nie jest związany z działalnością w sektorze transportu i Wnioskodawca zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie. 5 Nabory w latach PROJEKTY REGIONALNY RIG W KATOWICACH PUNKT KONSULTACYJNY KSU Relacja z seminarium informacyjnego Kredyt Technologiczny krok po kroku W dniu 21 marca 2011 r. Regionalny Punkt Konsultacyjny zorganizował dla przedsiębiorców seminarium informacyjne pt. KREDYT TECHNOLOGICZNY KROK PO KROKU. Spotkanie miało na celu przybliżenie możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców w ramach kredytu technologicznego, sposobu wyliczania premii technologicznej oraz przygotowania wniosków. Podczas spotkania omówione zostały także planowane zmiany w Ustawie dotyczącej form wspierania działalności innowacyjnej. Dotychczas obowiązujące przepisy okazały się zbyt restrykcyjne. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian, które mają spowodować wzrost atrakcyjności rozwiązania dla potencjalnych beneficjentów. Nowe zasady mają zostać wprowadzone już wkrótce i obejmować będą one nie tylko nowych beneficjentów, ale także tych którzy podpisali umowy w okresie obowiązywania bardziej skomplikowanych przepisów. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej: 1. suma kosztów kwalifikowanych podstawą wyliczania premii premia technologiczna będzie wyliczana od całości wydatków kwalifikowanych, a nie tylko od sfinansowanych kredytem technologicznym. 2. wypłata premii od razu po zakończeniu inwestycji zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca nie będzie musiał dostarczać BGK faktur sprzedaży, co oznacza, że wielkość premii technologicznej nie będzie zależeć od wielkości sprzedaży. Wysokość tej premii będzie zależeć od obowiązujących zasad udzielania pomocy publicznej (zróżnicowanych regionalnie), a jej wielkość może wynieść 1 mln euro. 3. Możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK obecnie po przyznaniu promesy premii. 4. Możliwość wdrażania technologii w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej, w tym także własne nieopatentowane technologie. 5. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmie budowę budynków i budowli. Zapraszamy do odwiedzin Regionalnego Punktu Konsultacyjnego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Zapraszamy w godzinach: w poniedziałki: od do od wtorku do piątku: od do KONTAKT: ul. Opolska 15, Katowice tel. (32) , fax (32) Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w ramach Punktu Konsultacyjnego! Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KWIECIEŃ

16 Dobre praktyki LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP Darmowe oprogramowanie dla firm przyznawane na zasadach pomocy de minimis W lutowym numerze Wolnego Rynku przedstawiliśmy Państwu internetową platformę usługową LEM wspomagającą prowadzenie Biznesu. Celem projektu LEM dyfuzja innowacji wśród MSP było stworzenie elektronicznej platformy usługowej, świadczącej wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu ułatwiającej ich wzajemne kooperacje na płaszczyźnie biznesowej lub technologicznej. Projekt ma charakter ogólnopolski, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej oferujemy możliwość korzystania z platformy całkowicie bezpłatnie. Oprogramowanie składa się z siedmiu komponentów (Rys. 1): e-firma e-wizyta e-promocja Zarządzanie projektami Społeczność Wirtualny Inkubator Innowacje Komponent e-wizyta, który umożliwia stworzenie systemu rezerwacji online dla swoich Klientów, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród obecnych użytkowników platformy, dlatego przekazujemy więcej informacji na ten temat. Celem komponentu e-wizyta jest udostępnienie użytkownikom platformy, zarówno usługodawcom, jak i usługobiorcom, możliwości zdalnej rezerwacji dostępnych usług i zasobów. Funkcjonalności udostępnione Usługodawcy to (Rys. 2): zarządzanie bazą usług, zarządzanie uprawnieniami i danymi pracowników, zarządzanie czasem pracy pracowników, zarządzanie klientami i rezerwacjami w obrębie swojego przedsiębiorstwa, wystawianie rachunków za zrealizowane wizyty z obsługą ich płatności. 16 KWIECIEŃ 2011

17 Dobre praktyki Rys. 1 Funkcjonalności udostępnione Usługobiorcy to: przeszukiwanie baz ofert usługodawców w zakresie oferowanych na platformie usług, dokonywanie rezerwacji (zasobów Rys. 2 i usług) przy pomocy Internetu, zarządzanie rezerwacjami poprzez zmianę ich terminu lub odwołanie, możliwość otrzymywania informacji za pomocą wiadomości tekstowych SMS bądź . Zastosowanie komponentu e-wizyta: zdalna sprzedaż usług z wykorzystaniem systemu rezerwacji (telefon, Internet), ogólnopolska prezentacja oferty, zarządzanie pracownikami, zarządzanie kontaktem z klientem, badanie potrzeb oraz satysfakcji klienta, rozliczanie usług. W JAKI SPOSÓB ROZPOCZĄĆ KORZYSTANIE Z PLATFORMY LEM? Skontaktuj się drogą mailową/telefoniczną z pracownikiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (Tomasz Grelak (032) , rig.katowice.pl, Konsultant utworzy Twój profil i zaprosi do korzystania z platformy. Dane potrzebne do utworzenia konta to: numer NIP firmy nazwa firmy adres firmy imię i nazwisko osoby do kontaktu wielkość firmy (mikro, mała, średnia) telefon i mail kontaktowy. KONTAKT WS. APLIKACJI: Specjalista ds. organizacyjnych projektu: Tomasz Grelak 32/ , KWIECIEŃ

18 Śląskie miasta i gminy Rozmowa z Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik Zabrze w ostatnich latach diametralnie zmieniło wizerunek. Miasto licznie realizuje projekty finansowane ze środków zewnętrznych. Jakimi najważniejszymi przedsięwzięciami zajmie się Pani Prezydent w najbliższej kadencji? Staramy się, aby wizerunek miasta był jak najlepszy. Sukcesywnie podejmujemy i przeprowadzamy inwestycje mające na celu rozwój Zabrza. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych. Za nami pierwszy etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu, obecnie realizujemy drugi. To największe przedsięwzięcie w historii naszego miasta, warte prawie miliard złotych. Zabrzański odcinek Drogowej Trasy Średnicowej również jest już prawie gotowy. Stawiamy ponadto na budownictwo społeczne. Niedawno oddaliśmy do użytku nowe mieszkania. Chcielibyśmy rozpocząć kolejne budowy. Dbamy o ekologię. Pozyskujemy środki zewnętrzne na termomodernizację budynków miejskich oraz niską emisję. Miasto inwestuje także w infrastrukturę sportową. Przed nami budowa stadionu Górnika Zabrze oraz basenu na Osiedlu Kopernika. Można jasno powiedzieć, że postawiła Pani na turystykę. Jakimi przedsięwzięciami i co najważniejsze dla kogo chce Pani przyciągnąć mieszkańców całej metropolii? Zabrze jako miasto turystyki przemysłowej, obok istniejących i cieszących się zainteresowaniem Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido, Skansenu Górniczego Luiza czy Szybu Maciej, już w przyszłym roku zyska kolejną atrakcję Kluczową Sztolnię Dziedziczną. Niedawno braliśmy udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie. Zależy nam nie tylko na turystach z regionu, ale również na gościach zagranicznych kwietnia zapraszam na Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, które odbędą się na hali MOSiR w Zabrzu. W naszym mieście dzieje się naprawdę sporo. Warto odwiedzić Zabrze. Zabrze kojarzy się głównie z jedną z najlepszych drużyn piłki nożnej. Co w tym kierunku poczynią władze miasta? Górnik Zabrze to niewątpliwie powód do dumy dla zabrzan i wizytówka miasta. Jak już wspominałam zostały ogłoszone dwa przetargi dotyczące I etapu modernizacji Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Przewidywalny termin rozstrzygnięcia obu przetargów to przełom czerwca i lipca tego roku. W jednym z ubiegłorocznych wywiadów wspomniała Pani Prezydent o sprzątaniu dworca głównego. Przykład z Katowic? Wizualizacja nowego stadionu Górnika 18 KWIECIEŃ 2011

19 Śląskie miasta i gminy Miasto przejęło na siebie obowiązek utrzymania budynku w należytym stanie technicznym. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na przeprowadzenie remontu dworca. Naszym pomysłem na zagospodarowanie dworca jest budowa Centrum Przesiadkowego. Celem budowy jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej w ścisłym centrum miasta, która łączyć będzie funkcje komunikacyjne oraz komercyjne i społeczne. To inwestycja, która pozwoli na przebudowę ścisłego centrum miasta z udziałem środków prywatnych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Gudio Jak Zabrze nawiązuje współpracę z zagranicznymi inwestorami? Czy planowane są w najbliższych latach przedsięwzięcia z udziałem kapitału zagranicznego? Nawiązujemy współpracę przez kontakty z izbami handlowymi lub wydziałami handlowymi ambasad. Korzystamy też z doświadczeń miast partnerskich, z którymi podejmujemy wspólne przedsięwzięcia. Obecnie na terenie miasta działa wiele podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego np. DB Schenker czy firma produkująca wentylatory Sirocco z Austrii. Zabrze ze Specjalną Strefą Ekonomiczną jest miastem atrakcyjnym inwestycyjnie. Obecnie duży koncern światowy z branży spożywczej jest poważnie zainteresowany naszą ofertą. Jest szansa na stworzenie ok. 400 miejsc pracy. Czym wyróżnia się Zabrze na tle pozostały miast metropolii? Jestem dumna, że nasze miasto jest stawiane jako wzór wykorzystania obiektów przemysłowych oraz pozyskiwania środków unijnych. Zabrze może się pochwalić nie tylko Kopalnią Gudio, ale również Miejskim Ogrodem Botanicznym, nową siedzibą Filharmonii czy szeroką ofertą kulturalną Domu Muzyki i Tańca czy Teatru Nowego. Rozmawiała Magdalena Faracik-Nowak Tereny rekreacyjne fontanna przy ul. 3 Maja Zapraszamy do zabrzańskiej Filharmonii Drogowa Trasa Średnicowa KWIECIEŃ

20 INFORMACJE Z IZBY II Śląskie Mistrzostwa Dekarzy 26 lutego br., podczas Targów Budowlanych SIBEX 2011 odbyły się II Śląskie Mistrzostwa Dekarzy. Uczestnikami mistrzostw byli dekarze zrzeszeni w Śląskim Stowarzyszeniu Dekarzy. Pokaz sztuki układania dachu przyciągnął uwagę wielu zwiedzających targi. W II Śląskich Mistrzostwach Dekarzy zorganizowanych przez Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy uczestniczyły trzy dwuosobowe zespoły, reprezentujące firmy dekarskie wyłonione w drodze eliminacji. Zmagania konkursowe trwały 5 godzin. W zawodach udział wzięli: Usługi Ogólnobudowlane Henryk Fyda z Lędzin; Zakład Blacharsko Dekarski Janusz Sołtys z Karniowic oraz Firma BODE- XBUD Bogdan Jędrusik ze Sławkowa. Na trzech identycznych modelach dachu dekarze w przeciągu 5 godz. musieli wykonać dach. Zadaniem uczestników było położenie folii paroprzepuszczalnej firmy Klober, rozmieszczenie łat, ułożenie dachówki ceramicznej firmy Bogen Dachy Bawarii typ INNOVO 12, wraz z akcesoriami dachowymi Brygady dekarskie wraz z jury Klober, zamontowanie okna dachowego firmy Velux, zamontowanie odwodnień dachu firmy Budmat wraz z obróbkami blacharskimi. Każda ze startujących w zawodach drużyn, posiadała własny sprzęt. Akcesoria do obróbek dekarskich, dachówki, okna dachowe oraz rynny i folię dostarczyli sponsorzy mistrzostw. Komisja konkursowa oceniając zmagania dekarzy brała pod uwagę zgodność wykonania dachu z technologią producenta pokryć dachowych, zasady sztuki dekarskiej oraz estetykę pracy. W skład komisji weszli: Stanisław Stolarczyk prezes ŚLĄSKIE- GO STOWARZYSZENIA DEKARZY przewodniczący; Sławomir Tokarz Dyrektor Handlowy KLOBER; Paweł Zgrzywa Doradca Techniczny VELUX; Zwycięzca Pan Henryk Fyda Tomasz Banach Dyrektor Handlowy BOGEN; Oliwier Hyż Doradca Handlowy firmy BUDMAT. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dyplomów odbyło się tego samego dnia o godz Zwycięzcą mistrzostw została brygada Henryka Fydy, drugie miejsce zajęła drużyna Bogdana Jędrusika, natomiast trzecie miejsce przypadło drużynie Janusza Sołtysa. Podczas wręczenia pamiątkowych nagród przewodniczący Stanisław Stolarczyk podkreślił, że każda z drużyn wykonała wzorowo zadanie, a o wyniku mistrzostw zadecydowały detale i niewielkie błędy. Zaznaczył również jak ważną rolę w zawodzie dekarza odgrywa doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, poszerzanie wiedzy oraz rozpowszechnianie idei nowoczesnego budownictwa. Dzień doradcy podatkowego Już 14 maja 2011 roku środowisko doradców podatkowych po raz kolejny obchodzić będzie Dzień Doradcy Podatkowego. W tym roku KIDP Oddział Śląski świętuje w Zameczku Myśliwskim w Promnicach. W trakcie uroczystości odbędzie się między innymi wręczenie nagród laureatom III Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Konkurs Wiedzy o Podatkach organizowany jest po raz trzeci przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. W ramach Konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego nadsyłają pisemne prace o tematyce podatkowej. W tym roku było ich niespełna 200. Ponadto z okazji Dnia Doradcy Podatkowego Śląski Oddział KIDP wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zamierza zorganizować Dni Otwarte, których celem będzie umożliwienie spotkań przedsiębiorców z doradcami podatkowymi naszego regionu. Od 9 do 12 maja doradcy podatkowi będą pełnili dyżury w godzinach dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Celem spotkań będzie wzrost zainteresowania zawodem doradcy podatkowego oraz problematyka związana z zagadnieniami prawa podatkowego. Harmonogram spotkań: 9 i 12 maja w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8 10, 20 KWIECIEŃ 2011

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość!

krajowe programy operacyjne 2007-2013 Inwestujemy w Waszą przyszłość! Fundusze UE dla MŚP krajowe programy operacyjne 2007-2013 I j W Inwestujemy w Waszą przyszłość! Plan prezentacji: 1. PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm

WIELKIE SPRAWY MAŁYCH FIRM. Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie bankowe z udziałem funduszy UE dla firm Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem funduszy UE Kredyt Technologiczny Kredyty z poręczeniem EFI Finansowanie działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii. Departament Programów Europejskich Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Departament Programów Europejskich Czerwiec 2011 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009

Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji. Czerwiec 2009 Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Czerwiec 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdraŝania NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów 4 X 2015 r. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

marcu br., a drugi w IV kwartale

marcu br., a drugi w IV kwartale PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich AGENDA 1. Prezentacja firmy 2. Program sektorowy InnoMeble 3. Poddziałanie 1.1.1 POIR Szybka Ścieżka 4. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Informacja na temat finansowania inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 3.2 Innowacje w MŚP EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji Wsparcie dla firm nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne

Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Kredyt na innowacje technologiczne aspekty praktyczne Poznań, wrzesień 2015 Zakup wartości niematerialnych i prawnych aspekty praktyczne W ramach projektu możliwy jest zakup wartości niematerialnych i

Bardziej szczegółowo