Krioterapia ogólnoustrojowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krioterapia ogólnoustrojowa"

Transkrypt

1 Krioterapia w praktyce klinicznej Mianem krioterapii ogólnoustrojowej określa się krótkotrwałe bodźcowe stosowanie temperatur kriogenicznych (poniżej -100ºC) na całą powierzchnię ciała pacjenta. Ma ona wywołać fizjologiczną reakcję na zimno, która jest wykorzystywana do wspomagania leczenia podstawowego i leczenia ruchem. Krioterapia miejscowa wykorzystuje oddziaływanie niskich temperatur uzyskiwanych głównie przy użyciu nawiewu schłodzonych gazów bezpośrednio na wybraną okolicę ciała pacjenta dla uzyskania lokalnego efektu analgetycznego i zwiotczającego ułatwiających prowadzenie rehabilitacji zajętych procesem chorobowym mięśni i stawów. Krioterapia ogólnoustrojowa Krioterapia ogólnoustrojowa stanowi podstawowy element tak zwanej kriorehabilitacji, w ramach której, w celu zwiększenia i utrwalenia korzystnych efektów leczenia niskimi temperaturami, po każdym zabiegu krioterapii wykonywana jest kinezyterapia. Ogólnoustrojowe działanie temperatur kriogenicznych wywołuje w organizmie człowieka szereg korzystnych zjawisk fizjologicznych, takich jak: efekt przeciwbólowy, nerwowo-mięśniowy, przeciwobrzękowy, krążeniowy, odpornościowy oraz hormonalny. Jednym z najistotniejszych skutków działania temperatur kriogenicznych jest efekt przeciwbólowy związany z wpływem krańcowo niskich temperatur na układ nerwowy (czynnościowe wyłączenie przez zimno receptorów czuciowych i ich połączeń z proprioreceptorami oraz zwolnienie przewodnictwa we włóknach czuciowych), układ hormonalny (wzrost wydzielania beta-endorfin) oraz działanie metaboliczne (obniżenie stężenia mleczanów i histaminy w zmienionych zapalnie tkankach). Temperatury kriogeniczne wpływają także na obniżenie napięcia mięśni poprzez zmniejszenie przewodnictwa nerwowego i obniżenie reaktywności obwodowych zakończeń czuciowo- -nerwowych. Działanie przeciwobrzękowe krioterapii związane jest z przekrwieniem tętniczym w okolicy obrzęków okołostawowych z równoczesnym zwiększeniem filtracji włośniczkowej oraz prawdopodobnie poprawą drożności naczyń chłonnych drenujących przestrzeń międzykomórkową. Z kolei wpływ niskich temperatur na układ krążenia dotyczy głównie mikrokrążenia. W pierwszej fazie oddziaływania (trwającej od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund) obkurczeniu lub zamknięciu ulegają zwieracze przedwłośniczkowe w skórze, co prowadzi do zmniejszenia lub zahamowania przepływu przedwłośniczkowego i w konsekwencji utlenowana krew wraca przez otwarte przetoki tętniczo-żylne do dużych naczyń żylnych i prawego serca. W drugiej fazie następuje adaptacyjne rozszerzenie naczyń krwionośnych mikrokrążenia oraz zamknięcie przetok tętniczo-żylnych, czego efektem jest wzrost ukrwienia tkanek. Temperatury kriogeniczne stosowane ogólnoustrojowo wpływają również na układ hormonalny oraz odpornościowy. W organizmie poddanym ich działaniu dochodzi do wzrostu produkcji ACTH, kortyzonu, adrenaliny i noradrenaliny (a u mężczyzn również testosteronu), a także do pobudzenia odporności komórkowej i humoralnej. Ponadto wykazano istotny korzystny wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na psychikę pacjentów. U chorych poddanych tej formie leczenia obserwowano m.in. poprawę nastroju, uczucie relaksacji oraz zniwelowanie problemów z zasypianiem i snem. REHABILITACJA W PRAKTYCE 1/

2 FIZYKOTERAPIA W codziennej praktyce klinicznej krioterapia ogólnoustrojowa znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu schorzeń układu ruchu: zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych i kręgosłupa, zmian pourazowych narządu ruchu, osteoporozy oraz fibromialgii Wykazano również skuteczność krioterapii ogólnoustrojowej w schorzeniach układu nerwowego, takich jak: niedowłady spastyczne, stwardnienie rozsiane, zespoły korzeniowe oraz zespoły depresyjne i nerwice wegetatywne. Krioterapia ogólnoustrojowa wykorzystywana jest także jako forma odnowy biologicznej. Jako przeciwwskazania do stosowania krioterapii ogólnoustrojowej obecnie wymienia się: klaustrofobię, nietolerancję zimna, krioglobulinemię, chorobę Raynauda, niedoczynność tarczycy, ostre schorzenia dróg oddechowych, choroby układu sercowo-naczyniowego (niestabilna dusznica bolesna, wady aparatu zastawkowego w postaci zwężenia lewego ujścia tętniczego oraz lewego ujścia żylnego, niewydolność krążenia, groźne zaburzenia rytmu serca), zmiany skórne o charakterze ropno-zgorzelinowym, neuropatie układu współczulnego, miejscowe zaburzenia ukrwienia i wychłodzenie organizmu. Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej są przez chorych dobrze tolerowane. Powikłania przy dobrej weryfikacji pacjentów oraz dokładnym przestrzeganiu czasu trwania i techniki zabiegu występują niezwykle rzadko. Niekiedy może wystąpić przejściowe nasilenie dolegliwości bólowych w początkowej fazie cyklu terapii, które nie powinno jednak stanowić przyczyny przerwania leczenia. Metodyka zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej Pacjenci powinni być kwalifikowani do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej przez lekarza. W trakcie wstępnego badania lekarskiego na podstawie zebranego wywiadu oraz badania fizykalnego oceniane są ewentualne przeciwwskazania dyskwalifikujące chorego. U każdego zakwalifikowanego do krioterapii ogólnoustrojowej ustalane są parametry terapeutyczne oraz indywidualny program kinezyterapii. Przed każdym zabiegiem pacjenci mają mierzone ciśnienie tętnicze krwi z odnotowaniem wartości ciśnienia w karcie zabiegowej, która stanowi niezbędny element dokumentacji medycznej cyklu terapeutycznego. W karcie zabiegowej odnotowywane są ponadto wartości ciśnienia po zakończeniu każdego zabiegu, ilość i czas trwania zabiegów, zmiany parametrów terapeutycznych krioterapii lub przebiegu następującej po niej kinezyterapii, a także subiektywne odczucia pacjentów oraz ewentualne powikłania i działania uboczne zabiegów. Następnie, przed wejściem do kriokomory chorzy są instruowani co do sposobu zachowywania się w trakcie zabiegów. a) Przed wejściem do kriokomory pacjenci powinni osuszyć skórę ręcznikiem, aby usunąć pot, z którego pod wpływem oddziaływania temperatur kriogenicznych powstają kryształki lodu mogące powodować powstawanie odmrożeń. b) Pacjenci powinni stosować właściwy sposób oddychania wdech powinien być dwukrotnie krótszy niż wydech. Wynika to z faktu, że objętość krańcowo schłodzonego powietrza po dostaniu się do płuc i ociepleniu wewnątrz ciała podwaja się, tym samym, jeśli do płuc dostanie się zbyt duża jego ilość, to może dojść do poważnych zaburzeń oddechowych. c) Przez cały czas trwania zabiegu pacjenci powinni być w kontakcie wzrokowym z lekarzem oraz obsługą, którzy mogą interweniować w przypadkach zasygnalizowania wystąpienia reakcji niepożądanych. d) W trakcie całego zabiegu pacjenci powinni poruszać się wolno w koło, jeden za drugim w celu zachowania odpowiedniej przestrzeni i niedopuszczenia do przypadkowego kontaktu pomiędzy sobą. e) Niedopuszczalne jest dotykanie innych pacjentów, ścian pomieszczenia oraz pocieranie własnej skóry i oczu. f) Pacjenci w trakcie zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej muszą Jednostka chorobowa być odpowiednio ubrani kobiety w stroje kąpielowe, a mężczyźni w spodenki. Szczególnego zabezpieczenia wymagają części ciała najbardziej narażone na działanie niskich temperatur. Ręce powinny być chronione wełnianymi rękawicami, podudzia wełnianymi skarpetami sięgającymi do kolan, stopy drewnianymi sabotami, a małżowiny uszne opaską lub czapką. Niezbędna jest także maska chirurgiczna z gazą zakładana na twarz. Przebieg zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej wykonywane są w kriokomorach lub kriosaunach. W zależności od ich typu jednoczasowo zabiegowi może być poddanych do 7 osób. Osoby poddawane zabiegom krioterapii wchodzą do przedsionka kriokomory z terapeutą ubranym w specjalną odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem zimna. W przedsionku o temperaturze -60ºC pacjenci przebywają przez 30 sekund, aby zaadaptować się do temperatur kriogenicznych, a następnie sami przechodzą do części właściwej komory. Jedynie chorzy mający trudności w poruszaniu się wchodzą do części właściwej kriokomory pod opieką terapeuty. Temperatura w komorze właściwej waha się w zakresie od -110 do -160 C, a czas trwania pojedynczego zabiegu wynosi od 1 do 3 minut. Czas zabiegu i temperatura są ustalane przez lekarza w zależności od indywidualnej reakcji pacjentów na oddziaływanie zimna. Poniżej w tabeli zestawiono parametry terapeutyczne stosowane zwykle w trakcie cyklu zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej w poszczególnych jednostkach chorobowych. Temperatura w komorze właściwej w trakcie zabiegu Czas trwania zabiegu w minutach Liczba zabiegów w cyklu Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa C Reumatoidalne zapalenie stawów C Choroba zwyrodnieniowa stawów C Fibromialgia C Pourazowe schorzenia narządu ruchu, osteoporoza C Dyskopatia C Choroby ośrodkowego układu nerwowego ze wzmożoną spastycznością C 2 20 Stwardnienie rozsiane C Nerwice i depresje C Odnowa biologiczna i sport wyczynowy C 3 10 Tab REHABILITACJA W PRAKTYCE 1/2006

3 REHABILITACJA W PRAKTYCE 1/

4 FIZYKOTERAPIA Niezbędnym elementem kriorehabilitacji jest kinezyterapia wykonywana po każdym zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Bezpośrednio po wyjściu z kriokomory oraz zmianie stroju i obuwia (dres i obuwie sportowe) pacjenci poddawani są godzinnej kinezyterapii obejmującej gimnastykę indywidualną (ćwiczenia czynne i bierne, a także czynno-bierne początkowo z odciążeniem i izometryczne, a w dalszym etapie rehabilitacji wspomagane, w tym czynne właściwe i z oporem) oraz zbiorową ze szczególnym uwzględnieniem stawów i poszczególnych grup mięśniowych objętych procesem chorobowym, a także ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów według indywidualnie ustalonego programu uwzględniającego wiek pacjenta, rozpoznanie i stopień zaawansowania procesu chorobowego oraz aktualną sprawnością układu ruchu i wydolność pacjenta. Po zakończeniu cyklu zabiegów niezbędne jest ponowne badanie lekarskie z oceną uzyskanych efektów klinicznych oraz rozważeniem ewentualnej kontynuacji krioterapii. Krioterapia miejscowa W odróżnieniu od krioterapii ogólnoustrojowej krioterapia miejscowa wykorzystuje oddziaływanie niskich temperatur uzyskiwanych głównie przy użyciu nawiewu schłodzonych gazów bezpośrednio na wybraną okolicę ciała pacjenta dla osiągnięcia lokalnego efektu analgetycznego i zwiotczającego, ułatwiających prowadzenie rehabilitacji zajętych procesem chorobowym mięśni i stawów. Zabiegi krioterapeutyczne stosowane lokalnie na określony obszar ciała wywołują jedynie efekty miejscowe: przeciwbólowy, nerwowo-mięśniowy, przeciwobrzękowy i krążeniowy. W tym przypadku nie obserwuje się natomiast ogólnoustrojowych efektów oddziaływania temperatur kriogenicznych związanych między innymi z wpływem na układ hormonalny i odpornościowy oraz psychikę chorych poddanych tej formie fizjoterapii. Wskazania do stosowania zabiegów krioterapii miejscowej obejmują przede wszystkim zapalne, zwyrodnieniowe i pourazowe schorzenia narządu ruchu, a także powikłania spastyczne w przebiegu schorzeń naczyniowych, pourazowych i degeneracyjnych układu nerwowego i w tym zakresie są podobne jak w przypadku krioterapii ogólnoustrojowej. Krioterapia miejscowa nie wykazuje natomiast równie wysokiej skuteczności w odnowie biologicznej i nie jest stosowana w leczeniu nerwic wegetatywnych oraz zespołów depresyjnych. Przeciwwskazania do stosowania krioterapii miejscowej są identyczne jak w przypadku krioterapii ogólnoustrojowej (za wyjątkiem klaustrofobii). Krioterapia miejscowa znajduje szczególne zastosowanie u chorych po wszczepieniu stymulatorów serca, u których większość zabiegów fizykalnych jest przeciwwskazana ze względu na możliwość wywołania zakłóceń czynności układu elektronicznego tych urządzeń. Do zabiegów krioterapii miejscowej wykorzystywane są urządzenia, w których do uzyskiwania krańcowo niskich temperatur wykorzystuje się ciekły azot (temperatura u wylotu dyszy ºC), schłodzone powietrze (temperatura do -35ºC) oraz dwutlenek węgla (temperatura około -78ºC), kierowane na zmiany chorobowe za pomocą specjalnych dyszy umożliwiających regulację szybkości nawiewu (zwykle w zakresie od 100 do 1500 ml na minutę). Ponadto do miejscowego leczenia zimnem stosowane są tradycyjnie również inne metody, nie będące krioterapią sensu stricte zgodnie z nowoczesnym ujęciem definicji tej formy fizjoterapii. Należą do nich m.in.: okłady plastikowymi woreczkami wypełnionymi kostkami lodu temperatura około 0ºC, czas trwania pojedynczego zabiegu od 1 do 60 minut, okłady woreczkami wypełnionymi schłodzonym żelem silikonowym temperatura od -5 do 0ºC, czas trwania pojedynczego zabiegu minut, masaż kostką lodu temperatura około 0ºC, czas trwania pojedynczego zabiegu 3-5 minut z 10 sekundowymi odstępami pomiędzy kolejnymi zabiegami, kąpiele w śniegu (ice slush) polegające na zanurzaniu chorych kończyn w pojemniku z częściowo roztopionym śniegiem na okres 3-5 sekund, okłady ze schłodzonych ręczników (ice towels) polegające na układaniu wilgotnych, dobrze wykręconych, bawełnianych ręczników uprzednio schłodzonych w specjalnych zamrażarkach bezpośrednio na skórze w okolicy zmiany chorobowej. Czas trwania pojedynczego zabiegu 5-10 minut, aerozole oziębiające zraszanie powierzchni skóry w okolicy zmiany chorobowej przy użyciu substancji lotnych (np. chlorek etylu). Czas trwania jednorazowej aplikacji wynosi 5 sekund, a w przypadku schładzania kilku miejsc równocześnie nie powinien przekraczać 30 sekund, kompresy chłodzące schładzanie powierzchni skóry w okolicy zmiany chorobowej za pomocą woreczków zawierających substancje, które po zmieszaniu (np. za pomocą uderzenia dłonią w woreczek) wywołują reakcję endotermiczną. Czas trwania zabiegu to zwykle 30 minut. Metodyka zabiegów krioterapii miejscowej z użyciem schłodzonych gazów Pacjenci do zabiegów krioterapii miejscowej powinni być zawsze kwalifikowani przez lekarza. W trakcie wstępnego badania lekarskiego na podstawie zebranego wywiadu oraz badania fizykalnego oceniane są ewentualne przeciwwskazania dyskwalifikujące chorego. U każdego chorego zakwalifikowanego do krioterapii ogólnoustrojowej ustalane są parametry terapeutyczne oraz indywidualny program kinezyterapii. Należy prowadzić kartę zabiegową chorych, w której odnotowywane są parametry czynnościowe układu krążenia (ciśnienie tętnicze i tętno) każdorazowo przed zabiegiem oraz po jego zakończeniu, liczba i czas trwania zabiegów, zmiany parametrów terapeutycznych krioterapii lub przebiegu następującej po niej kinezyterapii, a także subiektywne odczucia pacjentów oraz ewentualne powikłania i działania uboczne zabiegów. Każdorazowo przed zabiegiem krioterapii miejscowej pacjenci powinni starannie osuszyć ręcznikiem skórę w okolicy poddawanej krioterapii. Przebieg zabiegu krioterapii miejscowej. a. Odległość dyszy od powierzchni ciała pacjenta nie powinna być mniejsza niż 15 cm. W trakcie zabiegu terapeuta powinien wykonywać okrężne ruchy dyszą, aby nie wywoływać ciągłego schładzania tego samego miejsca, co grozi powstawaniem odmrożeń. Zabieg jednoczasowo nie powinien obejmować więcej niż 5 stawów, przy czym ręka, stopa oraz kręgosłup stanowią jeden zespół małych stawów. b. Czas trwania zabiegu krioterapii miejscowej na jedną okolicę ciała wynosi od 30 s do 3 minut i jest zależny od indywidualnej wrażliwości pacjenta na działanie niskich temperatur. Natomiast w przypadku równoczesnego schładzania kilku miejsc łączny czas trwania zabiegu nie powinien przekraczać maksymalnie 12 minut. c. Każdorazowo zabieg krioterapii miejscowej wykonywany jest pod ścisłą kontrolą wzroku terapeuty. W przypadku zblednięcia lub zasinienia skóry, a także pojawienia się objawu pomarańczowej skórki oraz uczucia pieczenia i bólu, wskazujących na możliwość powstawania odmrożenia, zabieg należy przerwać. Cykl terapeutyczny obejmuje zwykle zabiegów wykonywanych 1-2 razy dziennie. W przypadku wykonywania zabiegów dwukrotnie w ciągu dnia odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 6 godzin. 30 REHABILITACJA W PRAKTYCE 1/2006

5 FIZYKOTERAPIA Poniżej w tabeli zestawiono parametry terapeutyczne stosowane zwykle w trakcie cyklu zabiegów krioterapii miejscowej w poszczególnych jednostkach chorobowych. Ponieważ podobnie jak w przypadku krioterapii ogólnoustrojowej miejsco- Jednostka chorobowa Temperatura gazu przy powierzchni ciała pacjenta Czas trwania zabiegu w minutach Liczba zabiegów w cyklu terapeutycznym Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa C 10-12* Reumatoidalne zapalenie stawów C Choroba zwyrodnieniowa stawów C Fibromialgia C 10* Pourazowe schorzenia układu ruchu C 3 20 Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego ze wzmożoną spastycznością C 3-8* 30 Dyskopatie C Schorzenia obwodowego układu nerwowego np. neuralgia nerwu trójdzielnego we leczenie zimnem stanowi element kriorehabilitacji, po każdym zabiegu krioterapii miejscowej wykonywana jest kinezyterapia. Bezpośrednio po zakończeniu zabiegu pacjenci poddawani są minutowej kinezyterapii obejmującej ćwiczenia indywidualne -130 C Tab. 2. * Łączny czas trwania zabiegu przy jednoczasowym schładzaniu kilku (maksymalnie 5) grup stawów lub mięśni zajętych procesem chorobowym (początkowo ćwiczenia izometryczne mięśni oraz ćwiczenia w odciążeniu zajętych procesem chorobowym stawów, a następnie ćwiczenia czynne właściwe i z oporem mięśni prostowników i zginaczy tych stawów), a w wybranych przypadkach, w których procesem chorobowych objętych jest wiele elementów narządu ruchu, także gimnastykę zbiorową o charakterze ogólnousprawniającym według indywidualnie ustalonego programu uwzględniającego wiek pacjenta, rozpoznanie i stopień zaawansowania procesu chorobowego oraz aktualną sprawność leczonego elementu układu ruchu. Po zakończeniu cyklu zabiegów niezbędne jest ponowne badanie lekarskie z oceną uzyskanych efektów klinicznych oraz rozważeniem ewentualnej kontynuacji krioterapii. AGATA STANEK, GRZEGORZ CIEŚLAR, JANINA MROWIEC, ALEKSANDER SIEROŃ. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej Bytom, ul. Batorego 15 tel./fax Piśmiennictwo u autorów i w RwP+ ( REHABILITACJA W PRAKTYCE 1/

6 Piśmiennictwo: 1. Sieroń A., Cieślar G. (Red.): Zastosowanie zimna w medycynie - kriochirurgia i krioterapia. α-medica press, Bielsko-Biała 2003

Krioterapia. - leczenie zimnem. medica press

Krioterapia. - leczenie zimnem. medica press Krioterapia - leczenie zimnem medica press Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar, Leszek Jagodziński, Zofia Drzazga, Ewa Birkner, Aleksandra Bilska-Urban, Aleksandra Mostowy, Magdalena Kubacka, Agata Stanek,

Bardziej szczegółowo

KRIOSTYMULACJA JAKO FIZYKALNA METODA WSPOMAGANIA LECZENIA RUCHEM

KRIOSTYMULACJA JAKO FIZYKALNA METODA WSPOMAGANIA LECZENIA RUCHEM KRIOSTYMULACJA JAKO FIZYKALNA METODA WSPOMAGANIA LECZENIA RUCHEM Katarzyna Gaber Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Koło Naukowe Fizjoterapeutów Radiatus Opiekun Koła Naukowego: doc.

Bardziej szczegółowo

Komora Krioterapeutyczna CRYO -110 C ISO

Komora Krioterapeutyczna CRYO -110 C ISO Komora Krioterapeutyczna CRYO -110 C ISO 9001-2000 Krioterapia całego ciała za pomocą temperatury -70 C -170 C jest metodą, która powstała w drugiej połowie XX wieku (Toshiro Yamauczi 1978). Obecnie istnieje

Bardziej szczegółowo

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA Monika Fryc Barbara Ostrowska Inżynieria Mechaniczno Medyczna 1. Definicja krioterapii Krioterapią nazywamy zastosowanie w celach leczniczych bodźca fizykalnego obniżającego

Bardziej szczegółowo

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA KRIOTERAPIA MIEJSCOWA I OGÓLNA Kamila Przybyszewska Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Studia: magisterskie Rok akademicki: 2012/2013 Spis treści 1. Krioterapia... 3 1.1. Historia krioterapii...

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

KRIOSYSTEM Sp. z o. o. pierwszą na świecie kriokomorą mobilną z niezależnym, zintegrowanym system schładzania Kriosystemu

KRIOSYSTEM Sp. z o. o. pierwszą na świecie kriokomorą mobilną z niezależnym, zintegrowanym system schładzania Kriosystemu KRIOKOMORA MOBILNA Firma KRIOSYSTEM Sp. z o. o. powstała w 1991 r., ale jest kontynuatorem kilkunastoletniej działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk Kriopan.

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl OFERTA DLA FIRM by ARCUS 2011r Szanowni Państwo Cieszę się, że mogę zapoznać Państwa z działalnością usługową Firmy ARCUS. Jestem przekonany, że firma posiadając szerokie spektrum usług będzie odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Krioterapia ogólna i miejscowa

Krioterapia ogólna i miejscowa Krioterapia ogólna i miejscowa Magda Dziaduszewska Inżynieria Mechaniczno- Medyczna str. 1 Spis treści 1 Co to jest Krioterapia? 3 1.1 Wskazania do krioterapii... 3 2 Krioterapia miejscowa 4 2.1Metody

Bardziej szczegółowo

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń.

// // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. // // Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wydanie drugie. Autor: Aleksander Sieroń. Prof. Aleksander Sieroń jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i medycyny fizykalnej. Kieruje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PODSTAW KRIOGENIKI KRIOMEDYCYNA

LABORATORIUM Z PODSTAW KRIOGENIKI KRIOMEDYCYNA Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Zakład Kriogeniki i Technologii Gazowych LABORATORIUM Z PODSTAW KRIOGENIKI KRIOMEDYCYNA Dr hab. inż. Maciej Chorowski, prof. PWr Mgr

Bardziej szczegółowo

Krioterapia ogólnoustrojowa: ogólna charakterystyka metody, efekty biologiczne i zastosowanie kliniczne temperatur kriogenicznych

Krioterapia ogólnoustrojowa: ogólna charakterystyka metody, efekty biologiczne i zastosowanie kliniczne temperatur kriogenicznych Artykuł dla portalu: www.morsowanie.info Krioterapia ogólnoustrojowa: ogólna charakterystyka metody, efekty biologiczne i zastosowanie kliniczne temperatur kriogenicznych Paweł Zalewski 1, Jacek J. Klawe

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia. Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA

Studia niestacjonarne II stopnia. Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA Studia niestacjonarne II stopnia Tematyka ćwiczeń z przedmiotu: MEDYCYNA FIZYKALNA i BALNEOKLIMATOLOGIA I rok / 2 semestr Koordynator przedmiotu: dr Krystyna Kwaśna, dr Magdalena Stania Temat zajęć/termin

Bardziej szczegółowo

LECZENIE I REHABILITACJA ZIMNEM W SZPZLO WARSZAWA WAWER KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA

LECZENIE I REHABILITACJA ZIMNEM W SZPZLO WARSZAWA WAWER KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA LECZENIE I REHABILITACJA ZIMNEM W SZPZLO WARSZAWA WAWER KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA Uprzejmie informujemy, że od 01 kwietnia 2009 w przychodni przy ul. Strusia 4/8 jest uruchomiona nowoczesna 3 osobowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH WOREK 10 KG 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY proszek do sporządzania roztworu na skórę produkt złożony 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH Co zawiera Ciechociński szlam leczniczy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul.

I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań, ul. I KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII 29.05.2015 MIEJSCE KONFERENCJI: Wrocław, Klub Creator Strefa Spotkań", ul. Szybowcowa 23 ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Leczenie zimnem. Zimnolecznictwo. Dr n. med. Małgorzata Chochowska 2015-04-07

Leczenie zimnem. Zimnolecznictwo. Dr n. med. Małgorzata Chochowska 2015-04-07 Leczenie zimnem Dr n. med. Małgorzata Chochowska Zimnolecznictwo Leczenie zimnem stosowali już starożytni Egipcjanie około 2500 lat p.n.e., Hipokrates zalecał hipotermię w celu zmniejszenia obrzęku, krwawienia

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur

Tematy prac dyplomowych seminaria 2012-2013 Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur Promotor Dr hab. med. prof. nadzw. Zbigniew Deskur 1. Ocena wpływu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii) na stan zdrowia osób z chorobami układu oddechowego (np. astmy). 2. Ocena wpływu fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Komora krioterapeutyczna -60/-110ºC

Komora krioterapeutyczna -60/-110ºC 0 Komora kriogeniczna KR2 Strona 1 / 10 Cel zastosowania Kriokomora służy do terapii zimnem całego ciała pacjenta. W pomieszczeniu zabiegowym komory panuje bardzo niska temperatura (ok. -110 C). Pacjenci

Bardziej szczegółowo

Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii

Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii Rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii prof. nzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwioski konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii Do roku 2050 populacja ludzi w wieku 60+ będzie stanowić 22% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi...

Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi... Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi... 27 marzec 2015 16:27 Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla... W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjentów

Informacja dla pacjentów info Informacja dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych bortezomibem Polineuropatia indukowana bortezomibem Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz Katedra i Klinika Hematologii,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

BASEN REHABILITACYJNY

BASEN REHABILITACYJNY BASEN REHABILITACYJNY Ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym odbywają się w sodowo-jodkowo-bromkowej naturalnej solance ze Źródła Św. Wojciecha w Sopocie. KORZYŚCI: złagodzenie dolegliwości bólowych w chorobie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego

Ćwiczenie 9. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Ćwiczenie 9 Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego Zagadnienia teoretyczne 1. Kryteria oceny wydolności fizycznej organizmu. 2. Bezpośredni pomiar pochłoniętego tlenu - spirometr Krogha. 3. Pułap tlenowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami technik masażysta 322[12] Zadanie egzaminacyjne Do gabinetu masażu w zakładzie opieki zdrowotnej zgłosiła się pacjentka ze skierowaniem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bocheńska Lecznicza Sól Jodowo-Bromowa 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Produkt leczniczy zawiera sól jodowo-bromową, w tym jodki nie mniej

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI SZLAM LECZNICZY, proszek do sporządzania roztworu na skórę 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 kg proszku do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

Instytucja Federalna Centrum Naukowe Medycyny Regeneracyjnej i Balneologii Roszdraw, Centrum Naukowe Medycyny Regeneracyjnej, Moskwa, Khan M.A.

Instytucja Federalna Centrum Naukowe Medycyny Regeneracyjnej i Balneologii Roszdraw, Centrum Naukowe Medycyny Regeneracyjnej, Moskwa, Khan M.A. Instytucja Federalna Centrum Naukowe Medycyny Regeneracyjnej i Balneologii Roszdraw, Centrum Naukowe Medycyny Regeneracyjnej, Moskwa, Khan M.A. Próba kliniczna Zastosowanie urządzenia do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Fizykoterapia Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Fizykoterapia Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) Dział fizjoterapii, który wykorzystuje naturalne tworzywa występujące w przyrodzie (woda, borowina) oraz sztucznie wytworzoną energię fizyczną w celu: FIZYKOTERAPIA - dział fizjoterapii, który wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi: Zasady kwalifikowania kandydatów na dawców do oddania krwi lub jej składników Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi: Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, zabiegów aferezy i innych

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH BUTELKA 500 ML 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CIECHOCIŃSKI ŁUG LECZNICZY roztwór, produkt złożony 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH Skład 1 l roztworu

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii

Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski Oddział Fizjoterapii Zastosowanie neuromobilizacji rdzenia kręgowego i korzeni rdzeniowych w leczeniu niedowładów spastycznych u pacjentów po udarach

Bardziej szczegółowo

- Prądy "PS", "S" pobudzające lub hamujące układ wegetatywny parasympatyczny i sympatyczny (prądy "S" są szczególnie pomocne w przypadku astmy),

- Prądy PS, S pobudzające lub hamujące układ wegetatywny parasympatyczny i sympatyczny (prądy S są szczególnie pomocne w przypadku astmy), W "Arkadii" oferujemy następujące rodzaje elektroterapii: - Prądy "PS", "S" pobudzające lub hamujące układ wegetatywny parasympatyczny i sympatyczny (prądy "S" są szczególnie pomocne w przypadku astmy),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu".

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej ZAGADNIENIA do egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1. Miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej 2. Związek rehabilitacji z

Bardziej szczegółowo

3. Materiał i metodyka

3. Materiał i metodyka 3. Materiał i metodyka 3.1. Charakterystyka badanych chorych Prospektywnymi badaniami objęto 130 chorych leczonych w okresie od lipca do grudnia 2002 roku w Zakładzie Rehabilitacji 5 Wojskowego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak

Podstawy. kardiolosicznej. kompleksowej rehabilitacji PZWL. Zbigniew Nowak PATRONAT M ERYTO RYC ZNY K o m it e t R e h a b il it a c j i, K u l t u r y F iz y c z n e j i In t e g r a c j i S p o ł e c z n e j P A N Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiolosicznej Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia Forma

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KINEZYTERAPEUTYCZNE STOSOWANE W REHABILITACJI

TECHNIKI KINEZYTERAPEUTYCZNE STOSOWANE W REHABILITACJI 6 TECHNIKI KINEZYTERAPEUTYCZNE STOSOWANE W REHABILITACJI Wojciech Chydziński Kinezyterapia (kinesis ruch, therapeia leczenie) jest podstawą rehabilitacji medycznej i obejmuje całość zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE obowiązuje od dnia 13.06.2016 r. W PAKIETACH MEDYCZNYCH TANIEJ! Badanie fizjoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane Sildenafil w postaci cytrynianu Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1- Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Zabiegi fizjoterapeutyczne. SPA-Centrum «Respect»

Zabiegi fizjoterapeutyczne. SPA-Centrum «Respect» Zabiegi fizjoterapeutyczne SPA-Centrum «Respect» Usługi medyczne Nazwazabiegu Czas 1. Początkowa konsultacja lekarza ogólnego 4 min. bezpłatnie 2. Ponowna konsultacja lekarza ogólnego 30 min. bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med.

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Katowice 2016 Jolanta Żak Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM Kierownik: prof. dr hab. n. med. Damian Kusz W razie zaobserwowania niepokojących

Bardziej szczegółowo

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o.

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Oferujemy leczenie bólu bez względu na jego pochodzenie i przyczyny AZ MED Informacje ogólne W zakresie działaności AZ MED Sp. z o.o. działają poradnie: leczenia bólu (neurologia,ortopedia

Bardziej szczegółowo

I F izjoterapia! OGÓLNA

I F izjoterapia! OGÓLNA PA TR ONA T MER YTOR YCZNY Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN I F izjoterapia! OGÓLNA Wydawnictwo Lekarskie PZWL F izjoterapia ogólna prof. dr hab. med. JERZY E. KIWERSKI

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

medi stream 3000 ŁÓŻKO WODNE MASUJĄCE

medi stream 3000 ŁÓŻKO WODNE MASUJĄCE medi stream 3000 ŁÓŻKO WODNE MASUJĄCE Terapia medi stream 3000 łączy w sobie zarówno elementy stymulującego masażu podwodnego, tradycyjnego masażu, jak i kojące działanie ciepła. Terapia na łóżku masującym

Bardziej szczegółowo

Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera?

Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera? Po co rehabilitacja w chorobie Alzheimera? Dr n. med. Marek Walusiak specjalista fizjoterapii Ruch jest bardzo ważnym elementem leczenia. Niewielki, systematyczny wysiłek może dać bardzo dużo. 30-45 minut

Bardziej szczegółowo

Zimno wtórne przekrwienie

Zimno wtórne przekrwienie ZIMNO Zimno ZIMNO Pod wpływem zimna wzrasta stężenie wielu hormonów i neuroprzekaźników, np. kortyzolu, endorfin, adrenaliny, noradrenaliny, testosteronu. Wyraźnie zauważalne są też zmiany w układzie krążenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik * Medycyny manualnej

Podręcznik * Medycyny manualnej LJ < Z li i n i e w A r k u s z e w s k i Podręcznik * Medycyny manualnej ATLAS ZABIEGÓW M IED N ICA KRĘG O SŁU P LĘDŹW IOW Y KRĘGOSŁU P PIER SIO W Y ŻEB R A K r a k ó w 20 07 ELIPSA-JAIM s.c. ( J v n

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.

Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012 roku Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE

CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH W PORADNI FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI W GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W MODLINIE obowiązuje od dnia 13.07.2015 r. W PAKIETACH MEDYCZNYCH TANIEJ! Badanie fizjoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty

Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty PREZENTUJE OSTEOPATIA www.przychodniamorska.pl SKRÓT MERYTORYCZNY WYKŁADU SPOTKANIA EDUKACYJNEGO PT. Osteopatia w rehabilitacji i praktyce lekarza specjalisty Prowadzący wykład: mgr Tomasz Lewandowski

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 893 Poz. 133 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Balneologia i leczenie uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Łukasz Czubaszewski

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Łukasz Czubaszewski Szanowni Państwo, Centrum medyczno- rehabilitacyjne powstało w celu świadczenia najwyższej jakości usług medycznych z zakresu diagnostyki i rehabilitacji. Zajmujemy się kompleksową obsługą medyczną zarówno

Bardziej szczegółowo

Opis usług komercyjnych Poradni Rehabilitacji

Opis usług komercyjnych Poradni Rehabilitacji Opis usług komercyjnych Poradni Rehabilitacji Promieniowanie podczerwone IR wykonywane przy pomocy lampy sollux. Jest to zabieg polegający na działaniu ciepła, które powoduje: Rozszerzenie naczyń włosowatych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów

Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza. miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po. operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów Streszczcenie pracy pt Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hiopotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Wstęp: Urazy i zabiegi chirurgiczne powodują

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE KOMORY DO KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ

OFERTA NA WYKONANIE KOMORY DO KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ OFERTA NA WYKONANIE KOMORY DO KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ Certyfikat CE nr 1451/M/0007/05 Aneks nr 1451/M/0008/05 SPIS TREŚCI Wstęp... str. 3 Certyfikaty... str. 4 Charakterystyka techniczna komory kriogenicznej

Bardziej szczegółowo

Co leczy akupunktura?

Co leczy akupunktura? Co leczy akupunktura? Akupunktura posiada bardzo szeroki zakres wskazań ukierunkowanych na przyniesienie ulgi choremu - często też okazuje się nie tylko tańsza, ale również bardziej skuteczna od stosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8

Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8 // Kod zdrowia dla początkujących Zuchwałych 1 : 2,5-3,5 : 0,5-0,8 Białko 1 : Tłuszcz 2,5-3,5 : Węglowodany 05-0,8 grama na 1 kilogram wagi należnej i nie przejmuj się kaloriami. Po kilku tygodniach dla

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA BROSZURA INFORMACYJNA DLA PACJENTA Zastosowanie produktu BOTOX /Vistabel 4 jednostki Allergan/0,1 ml toksyna botulinowa typu A w leczeniu zmarszczek pionowych gładzizny czoła Spis treści Co to są zmarszczki

Bardziej szczegółowo

SALUS-TALENT. głęboka stymulacja SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU BEZINWAZYJNA TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU

SALUS-TALENT. głęboka stymulacja SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU BEZINWAZYJNA TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU SALUS-TALENT głęboka stymulacja ELEKTROMAGNETYCZNA SKUTECZNA WALKA Z BÓLEM NARZĄDU RUCHU BEZINWAZYJNA TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. LICZEBNIKI 16

SPIS TREŚCI 2. LICZEBNIKI 16 1. PODSTAWOWE ZWROTY 11 1.1. Formularze - słowniczek 11 1.2. Powitanie 11 1.3. Pożegnanie 12 1.4. Najpotrzebniejsze zwroty 12 1.5. Podstawowe pytania 13 1.6. Próby porozumiewania się 13 1.7. Zwroty grzecznościowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie)

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Lekarski I (licencjackie) SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Rehabilitacja Kod modułu LK.3.E.022 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

KRIOPOL R ZEFIR. www.eresmedical.com.pl

KRIOPOL R ZEFIR. www.eresmedical.com.pl ZEFIR Podstawowe właściwości Mobilne, proste i niezawodne urządzenie, które umożliwia skuteczne i efektywne stosowanie kriostymulacji, zapewnia pełny komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Strumień pary azotu

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany, które należy wprowadzić w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Ta Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka

Bardziej szczegółowo

Wisła. Cennik turnusów rehabilitacyjnych 2014. * turnus 13 dniowy

Wisła. Cennik turnusów rehabilitacyjnych 2014. * turnus 13 dniowy SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA 32-600 Oświęcim, ul. Solskiego 2 telefony: (0 48 33) 842-43-76, 842-27-19 tel/fax: (0 48 33) 842-59-94 e-mail: turysta@turysta.oswiecim.pl Internet: www.turysta.oswiecim.pl Portal

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III rok akademicki 2012/2013 PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PRAKTYKI ZAWODOWE (40 godzin sem II + 80 godzin sem III)

Bardziej szczegółowo

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii

Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Dr n. med. Krzysztof Powała-Niedźwiecki Zasady, Kryteria Przyjęć i Wypisów Pacjentów do Oddziału Intensywnej Terapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 1. Do OIT będą

Bardziej szczegółowo

OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO

OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO Załącznik do Uchwały Nr XVII/117/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec

Bardziej szczegółowo

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa wykorzystuje metody obrazowania narządów oraz sprzęt i techniki stosowane w radiologii naczyniowej do przeprowadzania zabiegów leczniczych

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA NA TURNUS LECZNICZY

KARTA ZGŁOSZENIA NA TURNUS LECZNICZY KARTA ZGŁOSZENIA NA TURNUS LECZNICZY REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM METOD SUBTERRANEOTERAPII W UZDROWISKU KOPALNIA SOLI BOCHNIA I. DANE PACJENTA 1. Nazwisko i Imię 2. Data i miejsce urodzenia:

Bardziej szczegółowo