Chłodziarki i zamrażarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chłodziarki i zamrażarki"

Transkrypt

1 Grupa Liebherr Szeroki asortyet Grupa Liebherr jest jedy z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaie także w iych dziedziach. Szeroki asortyet obejuje. i. sprzęt gospodarstwa doowego, przeysł loticzy, przeysł kosoautyczy i systey trasportowe, a także obrabiarki i żurawie orskie. Korzyści dla klieta Każda liia produktów dostarcza szerokiego wachlarza asortyetu w wielu różych wersjach. Zarówo dzięki doskoałości techiczej jak i uzaej jakości - produkty Liebherr przyczyiają się do aksyalego zadowoleia z praktyczego zastosowaia i korzyści, jakie dają urządzeia tej arki. Profesjoale techologie Aby spełić ajwyższe wyogi jakościowe produktów, Liebherr dużą wagę przykłada do tego aby główe kopoety produkować saodzielie. Dlatego projektowaie i produkcja ważych zespołów jak p. układy apędowe i sterowaie aszy budowlaych odbywają się we własych fabrykach. Zasięg światowy i iezależość Has Liebherr założył rodzią firę w 99 roku. Od tego czasu fira stale rozwijała się i obecie obejuje poad 0 fir oraz ok..000 pracowików a wszystkich kotyetach. Cetrala firy, Liebherr- Iteratioal AG ieści się w Bulle w Szwajcarii. Rodzia Liebherr jest wyłączy właściciele firy. Chłodziarki i zarażarki 0 / 0 Ziay zastrzeżoe. Druk w Nieczech przez Fischer Medie GbH /.0/0.0 Dystrybutor w Polsce: AGED Sp. z o.o. Milleiu Logistic Park; Pruszków k/warszawy, ul. Maja 8. tel (0) 78-- do 6. fax: (0) e-ail: Więcej radości ze świeżości

2 0 powodów, dla których warto kupować produkty firy Liebherr 6 Doświadczeie, które się liczy BioFresh sao zdrowie Jako wiodący producet autoatyczych chłodziarko-zarażarek fira Liebherr już od poad 50 lat kosekwetie projektuje i produkuje owe, przekoujące rozwiązaia. Zaufaie aszych klietów staowi dla as stałą otywację. Marka Liebherr jako jede z iewielu producetów urządzeń chłodiczych oże pochwalić się wysoką lojalością swoich klietów. Klieci, którzy raz kupili urządzeia Liebherr przy kolejych zakupach zostają wieri arce Liebherr. Jakość a ajwyższy pozioie Aby zagwaratować iezawodość aszych produktów, do ich produkcji używay wyłączie ajwyższej jakości ateriałów i kopoetów. Już podczas procesu wykończeiowego każde urządzeie jest wielokrotie sprawdzae pod kąte jakości i fukcjoalości. Stały rozwój produktów, optyalizacja wszelkich kopoetów, jak rówież perfekcyje w każdy calu wykoaie gwaratują, już prawie przysłowiową, jakość firy Liebherr a co za ty idzie długowieczość aszych produktów, przekoującą a co dzień przez wiele lat. Klasyczy styl Przez połączeie wysokogatukowych ateriałów z klasyczyi forai autoatycze chłodziarko-zarażarki firy Liebherr spełiają ajwyższe wyagaia estetycze. Połączeie ajwyższej klasy stali szlachetej z precyzyjy elektroiczy sterowaie i wyposażeie GlassLie gwaratuje poadczasową elegację przez wiele lat. Przyjaze dla środowiska ActiveGree - Troska o środowisko w firie Liebherr rozpoczya się już podczas projektowaia autoatyczych chłodziarko-zarażarek. Fira Liebherr używa ajwyższej jakości kopoetów dla długiego i pewego fukcjoowaia oraz ajlepszej efektywości eergetyczej. Wszystkie tworzywa sztucze są odpowiedio ozaczoe dla ułatwieia recykligu. Rówież procesy wykończeiowe są ukierukowae a efektywe wykorzystaie zasobów. W te sposób a przykład ciepło, potrzebe do produkcji urządzeń, odprowadzae jest z powrote do obiegu jako eergia grzewcza. Wszystkie europejskie fabryki Liebherr są certyfikowae według iędzyarodowej ory zarządzaia środowiskowego ISO 00. 5Super eergooszczędość Przez zastosowaie ajowocześiejszej elektroiki w połączeiu z wysoko wydajyi systeai chłodiczyi fira Liebherr oferuje we wszystkich grupach produktów atrakcyjy i super oszczędy progra w ajlepszych klasach efektywości eergetyczej. Urządzeia firy Liebherr w ajlepszej klasie efektywości eergetyczej A +++ cechuje ajwyższy pozio oszczędości eergetyczej. BioFresh gwaratuje perfekcyjy kliat dla wyjątkowo długiej świeżości. W teperaturze ieco powyżej 0 C i przy idealej wilgotości powietrza wa rzywa i owoce, ięso, ryby i produkty lecze zachowują zdrowe witaiy, delikaty aroat i apetyczy wygląd do trzech razy dłużej iż w tradycyjej lodówce. 7 profesjoala jakość chłodzeia Koiec z rozrażaie! Urządzeia firy Liebherr pozwalają a długo zachować świeżość produktów dzięki doskoałej wydajości chłodiczej. Produkty są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. Dzięki teu w zarażarce ie tworzy się zbędy lód, a produkty spożywcze ie ulegają oszroieiu. 8Idealy kliat dla szlachetych wi Chłodziarki do długotrwałego przechowywaia wia oferują ideale wa ruki dla spokojego dojrzewaia wi i rozwiięcia ich doskoałego saku. Chłodziarki do wi ze strefai teperatur gwaratują optyalą teperaturę serwowaia. Perfekcyje połączeie obu zalet oferują urządzeia Viidor. 9Wyróżieia Doskoała jakość produktu i styl urządzeń firy Liebherr potwierdzaa jest ciągle a owo przez iezależe istytuty. Chłodziarka KBgb 86 z czaryi, szklayi drzwiai otrzyała agrodę Plus X Award za wysoką jakość, estetycze i ekologicze wykoaie oraz tytuł «Najlepszej chłodziarki 0 roku». Rówież w raach reoowaego kokursu Reddot Award urządzeia firy Liebherr regularie zdobywają wyróżieia, iędzy iyi «Best of the Best» dla odelu CBNes Autoatycze chłodziarko-zarażarki, urządzeia do zabudowy lub do zabudowy zitegrowaej pod blat, chłodzeie, rożeie lub ich połączeie w asortyecie obejujący poad 00 odeli zajdą Państwo produkty spełiające ieal każde życzeie. Szeroki progra CBNPes 756

3 Spis treści Iowacyje poysły, ajwyższa jakość i Top-Desig Fira Liebherr - specjalista w dziedziie chłodziarek i zarażarek - kosekwetie rozwija i wprowadza owe i przekoywujące rozwiązaia pozwalające w efekcie a osiągięcie jeszcze większej świeżości produktów, łatwości obsługi urządzeń i obiżeia zużycia eergii. Stosowaie wysokiej jakości ateriałów, perfekcja w wykoaiu, wygode i precyzyje sterowaie elektroicze oraz ajowocześiejsze etody produkcji składają się a przysłowiową już jakość urządzeń firy Liebherr. W zakresie urządzeń eergooszczędych Liebherr posiada szeroki asortyet spełiający wyagaia ajwyższych klas efektywości eergetyczej, w super oszczędej klasy efektywości eergetyczej A +++. Urządzeia BioFresh gwaratują wyarzoy kliat, pozwalający cieszyć się świeżością przez bardzo długi czas. Urządzeia firy Liebherr zapewiają wydajość chłodzeia o profesjoalej jakości dla osiągięcia długotrwałej świeżości produktów. Dla perfekcyjego przechowywaia wi w odpowiediej teperaturze, Liebherr posiada w swojej ofercie szeroką gaę urządzeń. BioFresh 8 0 SartFrost Chłodziarki wolo stojące Cetru świeżości 8 Zarażarki szufladowe 58 CBPesf L 87 L 8 db Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 Super oszczędość w zużyciu eergii Efektywość eergetycza staowi cetraly teat w firie Liebherr, który już w fazie projektowaia urządzeń odgrywa ieałą rolę. Precyzyje sterowaie elektroicze w połączeiu ze zoptyalizowayi kopoetai chłodiczyi, wysokiej jakości ateriały izolacyje i wysoko wydaje sprężarki gwaratują ajlepszą wydajość eergetyczą. Dzięki teu fira Liebherr ustaawia stadardy rówież w aktualy prograie chłodziarek i zarażarek, oferując atrakcyjy progra w dwóch ajlepszych klasach efektywości eergetyczej A ++ i A +++. Zarażarki skrzyiowe 66 Urządzeia do zabudowy 7 Chłodziarki do wi i Huidor 88 KBgb 86 5

4 Iowacyje poysły, ajwyższa jakość i desig Iowacyje poysły firy Liebherr Fira Liebherr - specjalista w dziedziie chłodziarek i zarażarek kosekwetie rozwija i wdraża owe i przekoywujące rozwiązaia pozwalające a osiągięcie jeszcze większej świeżości produktów, łatwości obsługi urządzeń i obiżeia zużycia eergii. BioFresh firy Liebherr - sao zdrowie Syste BioFresh gwaratuje idealy kliat dla długotrwałej świeżości. W teperaturze ieco powyżej 0 C i przy idealej wilgotości powietrza warzywa i owoce, ięso, ryby i produkty lecze zachowują zdrowe witaiy, delikaty aroat i apetyczy wygląd do trzech razy dłużej iż w tradycyjej koorze chłodiczej. profesjoala jakość chłodzeia Profesjoala techologia firy Liebherr czyi zbędy rozrażaie urządzeia. Poadto urządzeia firy Liebherr są wyjątkowo eergooszczęde i posiadają iezwykle kofortowe wyposażeie. Dla przykładu autoatyka SuperFrost pozwala a schłodzeie wętrza urządzeia w krótki czasie awet do - C. Uożliwia to bezpiecze zarożeie produktów spożywczych. Witaiy, sak i wygląd pozostaą zachowae w optyaly sposób. Po zakończeiu procesu zarażaia astąpi autoatycze przełączeie do oralego trybu pracy. Jak dowodzą iezależe badaia, podczas składowaia wielu produktów spożywczych w schowkach BioFresh ich zawartość witaiy C awet wzrasta. Naturala utrata wilgotości warzyw i owoców jest zaczie iejsza. Dla wyagających koeserów wi Troska o środowisko i oszczędość Super oszczędość w zużyciu eergii Efektywość eergetycza staowi cetraly teat w firie Liebherr, który już w fazie projektowaia urządzeń odgrywa ieałą rolę. Precyzyje sterowaie elektroicze w połączeiu ze zoptyalizowayi kopoetai chłodiczyi, wysokiej jakości ateriały izolacyje i wysoko wydaje sprężarki gwaratują ajlepszą wydajość eergetyczą. Dzięki teu fira Liebherr ustaawia stadardy rówież w aktualy prograie chłodziarek i zarażarek, oferując atrakcyjy progra w dwóch ajlepszych klasach efektywości eergetyczej A ++ i A B 70 kwh KGB % A+++ 6 kwh CBPesf 0 Tylko ideale waruki pozwolą wydobyć z dobrego wia szlachety sak i zachować a dłużej jego walory. Perfekcyje rozwiązaie staowią tu chłodziarki do długotrwałego przechowywaia wi oraz chłodziarki do wi ze strefai teperatur firy Liebherr. Dzięki zastosowaej owoczesej techologii kliatyzacji, urządzeia te stwarzają ideale waruki pozwalające wio a dojrzewaie i kształtowaie aroatu. 6 7

5 BioFresh BioFresh dla sakoszy W owoczesej, zdrowej kuchi świeżość, witaiy i różorodość to ajlepsze recepty. I świeższy produkt spożywczy, ty bardziej wartościowy jest o dla zdrowego odżywiaia. Dobry powód, aby zdecydować się a BioFresh firy Liebherr. Szuflady BioFresh gwaratują idealy kliat dla superdługiej świeżości. W teperaturze prawie 0 C i przy idealej wilgotości powietrza warzywa i owoce, ięso, ryby i produkty lecze zachowują zdrowe witaiy, delikaty aroat i apetyczy wygląd do trzech razy dłużej iż w tradycyjej chłodziarce. Szuflady BioFresh a szyach teleskopowych ieal idealie przylegają do ścia wętrza chłodziarki. Moża je wysuwać i wyjować już przy kącie otwarcia drzwi 90. BioFresh firy Liebherr oferuje świeżość a iarę. Szuflady DrySafe o iskiej wilgotości powietrza stwarzają ideale waruki do przechowywaia ięsa, ryb i produktów leczych. Natoiast owoce i warzywa przechowywae są optyalie w szufladach HydroSafe o wysokiej wilgotości powietrza. W zależości od odelu ożliwe jest wykorzystaie jedego lub dwóch schowków do wyboru jako szuflady Dry- lub HydroSafe. Wewętrze oświetleie szuflad BioFresh przy użyciu techologii LED w odelach PreiuPlus, ułatwia odszukaie wybraych produktów. Oświetleie LED jest estetyczie zitegrowae w boczej ściaie. BioFresh udowodioa świeżość W szufladach BioFresh produkty spożywcze zachowują świeżość zaczie dłużej iż w tradycyjy pojeiku a warzywa. Sałata + 8 di Krewetki + dzień Maliy + di Karczochy + 7 di Szuflady BioFresh z płytą regulującą wilgotość, uożliwiają wykorzystaie ich do wyboru jako: Hydro- lub DrySafe. Wiogroo + 7 di Marchew + 0 di Szparagi + 8 di Jabłka + 0 di 8 9

6 Chłodziarko-zarażarki z fukcją BioFresh-Plus W zależości od potrzeb obydwa pojeiki BioFresh oża używać jako DrySafe lub HydroSafe w teperaturze ieco powyżej 0 C. DrySafe o iskiej wilgotości powietrza stwarza ideale waruki do przechowywaia ięsa, ryb i produktów leczych. Owoce i warzywa przechowuje się optyalie w HydroSafe o dużej wilgotości powietrza. Iowacyje oświetleie zarażarki zapewia ajlepszą widoczość rożoek, w drzwiach koory chłodiczej uieszczoa została listwa świetla LED, zapewiająca optyale oświetleie wysuwaych szuflad zarażarki. W koluach oświetleiowych po obydwu stroach zajdują się licze diody LED, które zapewiają rówoiere oświetleie wętrza chłodziarki. Satyowae obudowy kolu stwarzają przyjee i wysokowydaje światło. Elegackie, o sukły kształcie koluy haroizują z wętrze chłodziarki. Jedocześie koluy te uożliwiają idywiduale przekładaie szklaych półek. SoftSyste tłuiący ruch zaykaia drzwi jest iowacyjy systee zapewiający więcej bezpieczeństwa i wygody. SoftSyste wbudoway w drzwiach tłui ruch zaykaia. Pozwala o a delikate zaykaie drzwi chłodziarki awet przy ich peły załadowaiu produktai. Od kąta otwarcia ok.5 drzwi zaką się autoatyczie. Nowy syste BioFresh-Plus z oddzielą elektroiką pozwala a jeszcze większą dowolość w idywidualy przechowywaiu produktów: oża dzięki teu obiżyć teperaturę w góry pojeiku dla przechowywaia ryb do - C. W połączeiu z wybraie opcji DrySafe ryby pozo staą jeszcze dłużej świeże. Owoce połudiowe oża idealie przechowywać w zajdujący się u góry przestawy schowku w teperaturze +6 C i wysokiej wilgotości powietrza. Sterowaie elektroicze Elektroiczy wyświetlacz LCD Touch a drzwiach DuoCoolig: Oddziele przyciski dla sterowaia chłodziarką i zarażarką Autoatyka SuperCool Autoatyka SuperFrost z regulacją zależie od ilości Alar awarii optyczy i dźwiękowy Dźwiękowy alar otwartych drzwi Syste HoeDialog Kotrolki pracy, alaru, SuperCool, SuperFrost, FrostCotrol i zabezpieczeia przed dzieći, trybu wakacyjego, braku apięcia Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewia rówoiery rozkład zia we wętrzu Półki szklae GlassLie - dzieloa, połówki wsuwae pod siebie Półki szklae GlassLie a drzwiach, z blokadą do butelek i puszek Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai do ustawiaia półek a różych wysokościach Koluy oświetleiowe z boków chłodziarki - rówoiere i przyjee oświetleie wętrza Zitegrowaa, wielofukcyja półka a butelki Łatwe w obsłudze pojeiki a drzwiach VarioBox z ożliwością przestawiaia Podstawka a jajka Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Chłodzeie powietrze obiegowy Syste FrostSafe z zakiętyi ze wszystkich stro, przezroczystyi szufladai Oświetleie LED wysuiętych szuflad zarażarki VarioSpace - arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Autoatycza kostkarka do lodu IceMaker z przyłącze a wodę z sieci / Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drzwi ze stali szlachetej z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie SoftSyste - delikate zaykaie drzwi Odpowiedi do istalacji w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Nóżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Elektroika PreiuPlus Elektroiczy wyświetlacz LCD a drzwiach przekouje swoi iowacyjy wygląde, czytely eu i prostą obsługą Touch. Sterowaie w systeie HoeDialog uożliwia wskazaie i cetrale sterowaie oddaloych urządzeń jak p. zarażarki lub chłodziarki do wi. Koora BioFresh Autoatyka odszraiaia, chłodzeie powietrze obiegowy BioFresh-Plus, regulacja teperatury Oświetleie LED zitegrowae w boczej ściaie Szuflady BioFresh wysuwae a szyach teleskopowych z płyą regulacją wilgotości powietrza do wykorzystaia jako DrySafes lub HydroSafes, dla dłuższego zachowaia świeżości owoców, warzyw, ięsa i produktów leczych Chłodziarko-zarażarki z fukcją BioFresh-Plus Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze CBNPes 567 PreiuPlus 6 / 99 l / 99 l / l 0 / 0,8 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta 0

7 Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Sterowaie elektroicze Elektroiczy wyświetlacz LCD Touch a drzwiach (oprócz CBNPgb 956 i CBNPgw 956) z cyfrowy wyświetlacze teperatury LCD (w CBNPgb 956 i CBNPgw 956) DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperCool Autoatyka SuperFrost z regulacją zależie od ilości Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Syste HoeDialog Lapki kotrole pracy, alaru, SuperCool, SuperFrost, FrostCotrol i zabezpieczeia przed dzieći, trybu wakacyjego oraz braku apięcia Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Szklae półki GlassLie a drzwiach, z blokadą butelek i puszek Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Preiu, zitegrowae z powierzchią, z dwoa puktai światła - rówoierie i przyjee dla oka (oprócz CBNPes 756) Oświetleie Cofort w suficie - rówoiere i przyjee dla oka (w CBNPes 756) Zitegrowaa, wielofukcyja półka a butelki Łatwe w obsłudze pojeiki a drzwiach VarioBox z ożliwością przestawiaia i wyciągaia (oprócz CBNPes 756) Podstawka a jajka Koora BioFresh Autoatycze rozrażaie, wyuszoy obieg powietrza Wysuwae a teleskopowych szyach szuflady BioFresh, z płyą regulacją wilgotości powietrza do wykorzystaia jako DrySafes lub HydroSafes, dla dłuższego zachowaia świeżości owoców, warzyw, ięsa i produktów leczych Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przeźroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig (oprócz odeli CBNPgb 956 i CBNPgw 956) Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz odeli CBNPgb 956 i CBNPgw 956) SoftSyste - delikate zaykaie drzwi (w CBNPgb 956 i CBNPgw 956) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze Dostępe rówież jako: CBNes 556 Preiu 6 / 00 l / l / 5 l 0 /,00 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta W zarażarkach wyposażoych w opcję HoeDialog ożliwe jest obsługiwaie zarażarki stojącej p. w piwicy poprzez wyświetlacz iego urządzeia. Opcja HoeDialog uożliwia podłączeie do sześciu urządzeń firy Liebherr wyłączie poprzez oduł PLC. Czasochłoe układaie kabli ie jest już koiecze. CBNPes 956 Preiu 7 / l 9 / 86 l / 89 l 68 / 0,7 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta CBNP 956 Elektroika Preiu a drzwiach. Elegacka i precyzyja elektroika z iowacyjy systee obsługi dotykowej Touch pozwala a utrzyaie wybraej teperatury a stały pozioie. Poprzez delikate dotkięcie powierzchi Touch oża w łatwy i wygody sposób astawić wszystkie fukcje. CBNPgw 956 Preiu 7 / l 9 / 86 l / 89 l 68 / 0,7 kwh 0, / 60 / 65 - DuoCoolig szklay frot CBNPgb 956 Szklay frot czary / srebre Eergooszczędość w owy wyiarze w iowacyjych chłodziarkozarażarkach Liebherr: urządzeia w owo zdefiiowaej klasie eergetyczej A +++ zużywają o około 60% iej eergii iż wyosi góra graica klasy efektywości eergetyczej A. CBNPes 756 Preiu 0 / l 7 / 67 l / 89 l s 70 / 0,65 kwh 0, / 60 / 66,5 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty.

8 Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie Preiu zitegrowae w suficie z żarówkai dla przyjeego, rówoierego oświetleia wętrza (w CBNesf 5) Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka (oprócz CBNesf 5) Podstawka a jajka Cofort elektroika gwaratuje zachowaie wybraej teperatury. wyświetla teperaturę paującą w koorze chłodiczej i roźiczej za poocą wskaźików LED. Iowacyje chłodziarko-zarażarki firy Liebherr i owy wyiar oszczędości eergii: Urządzeia w ajlepszej klasie efektywości eergetyczej A+++ są o ok. 60% oszczędiejsze iż góra wartość graicza klasy efektywości eergetyczej A. Modele chłodziarek w serii Cofort GlassLie wyposażoe są w wysokiej jakości szklae półki a drzwiach. Liię Cofort GlassLie cechują półki z satyowaego szkła, religi i estetycze obraowaie z tworzywa sztuczego. Dla bezpieczego przechowywaia żywości a drzwiach, półki wyposażoe są w przestawe uchwyty do butelek i koserw. Koora BioFresh Autoatycze rozrażaie, wyuszoy obieg powietrza Schowki BioFresh wysuwae a szyach teleskopowych Schowki DrySafe z iską wilgotością powietrza - do przechowywaia ryb, ięsa i produktów leczych Schowki HydroSafe z regulacją wilgotości - a warzywa i owoce Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze Dostępe rówież jako: CBNesf 5 Cofort 6 / 00 l / l / 5 l 0 /,00 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre CBNesf 9 Cofort CBNesf 7 Cofort CBN 7 Cofort 7 / 6 l 9 / 86 l / 89 l 0 / 05 l 7 / 67 l / 89 l 0 / 05 l 7 / 67 l / 89 l s s 59 / 0,98 kwh 70 / 0,65 kwh 70 / 0,65 kwh 0, / 60 / 6 0, / 60 / 66,5 0, / 60 / 66,5 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre - DuoCoolig CBN 9 biała / biała Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. 5

9 Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki z fukcją BioFresh Sterowaie elektroicze w odelach CBP ze wskaźikie teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja i wskaźik teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatyka SuperFrost regulowaa czasowo Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Kotrolki pracy, alaru, SuperFrost Sterowaie elektroicze w odelach KB z elektroiką Touch, wyświetlacze LCD z cyfrowy wskaźikie teperatury Autoatyka SuperCool Autoatyka SuperFrost regulowaa czasowo (w odelach KB 86) Dźwiękowy alar otwartych drzwi HoeDialog-ready: do zaistalowaia z pakiete wyposażeia Kotrolki pracy, alaru, SuperCool, zabezpieczeie przed dzieći Kotrolki SuperFrost (w odelach KB 86) Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki a butelki GlassLie z blokadą a butelki i koserwy (w odelach KB) Półki typu GlassLie Cofort z blokadą a butelki i koserwy (w odelach CBP) Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie wętrza LED (w odelach KB 86) Oświetleie góre Preiu, zitegrowae z powierzchią, z dwoa puktai światła - rówoierie i przyjee dla oka (w KB 60 i KBes 60) Oświetleie Cofort w suficie - rówoiere i przyjee dla oka (w odelach CBP) Zitegrowaa, wielofukcyja półka a butelki Wyjowae półki VarioBox z ożliwością przestawiaia (w odelach KB) Podstawka a jajka Koora BioFresh Autoatycze rozrażaie, wyuszoy obieg powietrza Schowki BioFresh wysuwae a szyach teleskopowych Schowki DrySafe z iską wilgotością powietrza - do przechowywaia ryb, ięsa i produktów leczych Schowki HydroSafe z regulacją wilgotości - a warzywa i owoce Część rożąca w odelach CBP SartFrost: łatwe rozrażaie dzięki gładki i łatwy do czyszczeia pojeiko wewętrzy Syste FrostSafe z szufladai zakiętyi ze wszystkich stro i przezroczysty frote VarioSpace arażacja dzięki wyjoway szuflado i szklay półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie Desig (oprócz odeli KB 86) SoftSyste - delikate zaykaie drzwi (w odelach KB 86) Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz odeli KB 86) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Elegackie i precyzyje sterowaie z koforte iowacyjej obsługi Touch gwaratuje precyzyje zachowaie wybraej teperatury zarówo w części chłodzącej jak i rożącej. Poprzez delikate dotkięcie powierzchi Touch oża wygodie i w prosty sposób astawić wszystkie fukcje. Szklay frot w chłodej bieli lub elegackiej czeri sprawia, że urządzeia z serii GlassEditio stają się doiujący pukte w każdej kuchi. Rączka jest zitegrowaa w boku urządzeia, dzięki czeu szklay frot daje iepowtarzale wrażeie wystroju kucheego iezakłócoego uchwytai. Szkło jest wyjątkowo łatwe do czyszczeia i odpore a zadrapaia. Nowy i jedyy w swoi rodzaju detale wyposażeia we wszystkich chłodziarkach BioFresh jest uiwersala półka a butelki. Alteratywie oża użyć półkę szklaą zajdującą się ad półką a butelki. Moża a iej ustawić róże pojeiki czy kubeczki - zgodie z własyi przyzwyczajeiai. Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki z fukcją BioFresh CBPesf 0 Cofort CBP 0 Cofort KBgb 86 Preiu KBs 86 Preiu KBes 60 Preiu Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) 0, / 60 / 66,5 0, / 60 / 6 Regulowae obiegi chłodicze - DuoCoolig - DuoCoolig Drzwi / ściay bocze stal szlacheta ze SartSteel / srebre Dostępe rówież jako: CBP 0 biała / biała CBPesf 0 stal szlacheta ze SartSteel / srebre Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie 6 będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l s 6 / 0, kwh 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l / 0,66 kwh 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 6 / 0,66 kwh 85, / 60 / 65 szklay frot czary / srebre KBgw 86 szklay frot 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 6 / 0,66 kwh 85, / 60 / 65 frot kaiey / srebre 0 / 58 l 6 / 7 l / 0,6 kwh 85, / 60 / 6 stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta KB 60 7

10 Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki wolo stojące z fukcją BioFresh Ozaczeie katalogowe CBNPes 567 PreiuPlus CBNes 556 Preiu CBNPes 956 Preiu CBNPgb 956 Preiu CBNPes 756 Preiu CBNesf 5 Cofort CBNesf 9 Cofort CBNesf 7 Cofort CBPesf 0 Cofort CBPesf 0 Cofort KBgb 86 Preiu KBs 86 Preiu KBes 60 Preiu Dostępy w kolorze biały jako: CBNP 956 CBNPgw 956 CBN 9 CBN 7 CBP 0 CBP 0 KBgw 86 KB 60 Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza w ty część BioFresh Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza 5 Pozio szuu re pw Napięcie / Prąd zaioowy Koora chłodicza Metoda odszraiaia Oświetleie Schowki BioFresh Regulowaa koora BioFresh-Plus Oświetleie Półki a butelki Materiał regałów a butelki a drzwiach VarioBox Zarażarka Metoda odszraiaia Oświetleie Akuulatory zia IceMaker 6 Wytwarzaie kostek lodu / h Maks. zapas kostek lodu Tacki do lodu Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay Zalety wyposażeia Złącze SartSteel / SoftSyste Desig Akcesoria (patrz stroa 00-0) 0 0 / 0,8 kwh l 99 l 99 l l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A Kolua oświetleiowa LED O róży przezaczeiu GlassLie / Oświetleie LED Stałe doprowadzeie wody kg,5 kg 0 x 75 c 6 c HoeDialog / SwigLie 0, 05, 06,, 0 0 /,00 kwh 5 l 00 l l 5 l 5 h kg db (A) 0-0 V /,5 A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie / 0 x 75 c 6 c HoeDialog / - SwigLie 0, 0, 06,, 0 68 / 0,7 kwh l l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie / 0, x 60 c 6 c HoeDialog / - SwigLie 0, 0, 0, 06,, 0 68 / 0,7 kwh l l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie / 0, x 60 c 65 c HoeDialog - / GlassEditio 0, 0, 0, 0 s 70 / 0,65 kwh 96 l l 67 l 89 l 0 h kg 9 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Cofort O róży przezaczeiu GlassLie / 0, x 60 c 0 x 75 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 66,5 c 6 c 6 c 66,5 c 66,5 c HoeDialog / - SwigLie 0, 0, 0, 06,, 0 0 /,00 kwh 5 l 00 l l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A Oświetleie góre Preiu Cofort GlassLie / / - SwigLie 0, / 0,98 kwh 5 l 6 l 86 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A Cofort GlassLie / / - SwigLie 0, 0, 0 0 s 70 / 0,65 kwh 9 l 05 l 67 l 89 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Cofort Oświetleie góre Cofort Oświetleie góre Cofort Oświetleie góre Cofort Cofort GlassLie / / - SwigLie 0, 0, 0 0 s 6 / 0, kwh 9 l 05 l 67 l 87 l h kg 8 db (A) 0-0 V /, A SartFrost / auala / - SwigLie 0, 0 0 / 0,66 kwh 9 l 05 l 67 l 87 l h kg 8 db (A) 0-0 V /, A O róży przezaczeiu O róży przezaczeiu Cofort GlassLie Cofort GlassLie SartFrost / auala 0, x 60 c 6 c / - SwigLie 0, / 0,66 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg 0 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie LED O róży przezaczeiu GlassLie - / auala 85, x 60 c 65 c HoeDialog-ready - / GlassEditio 0, 0 6 / 0,66 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg 0 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie LED O róży przezaczeiu GlassLie - / auala 85, x 60 c 65 c HoeDialog-ready - / CoolVisio 0, 0 / 0,6 kwh 58 l 58 l 7 l 0 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie 85, x 60 c 6 c HoeDialog-ready / - SwigLie 0, 06,, Klasyfikacja rodzaju urządzeia 0: Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki wolo stojące z fukcją BioFresh Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą 5 Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C N od +6 C do + C ST od +6 C do +8 C T od +6 C do + C 6 IceMaker kostkarka do lodu z fukcją wyłączeia i z przyłącze a wodę z sieci / 8 9

11 Chłodziarko-zarażarki z fukcją Elektroika Preiu a drzwiach. Elegacka i precyzyja elektroika z iowacyjy systee obsługi Touch pozwala a utrzyaie wybraej teperatury a stały pozioie. Poprzez delikate dotkięcie powierzchi Touch oża w łatwy i wygody sposób astawić wszystkie fukcje a wyświetlaczu LCD. Elegackie oświetleie góre Preiu z osłoą z satyowaego szkła haroijie kopouje się z wętrze. Daje oo przyjee, jase światło rówoierie oświetlające całe wętrze urządzeia. Dwa wyjowae pojeiki VarioBox uożliwiają wygode przechowywaie produktów. Pokrywa pojeika jest zdejowaa, a pojeik oża bezpośredio ustawić a akryty do posiłku stole. Pojeiki oża bezpieczie uieszczać a dowolej wysokości a drzwiach urządzeia. Chłodziarko-zarażarki z fukcją CNPes 056 Preiu Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 87 / 75 l / 89 l 55 / 0,698 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta Przezroczyste szuflady a rolkach, dzięki swojeu desigowi haroijie wypełiają wętrze i zapewiają ajlepszy wgląd w przechowywaą żywość. Zitegrowae rolki uożliwiają lekkie wsuwaie i wysuwaie szuflad. Prawie wszystkie drzwi ze stali szlachetej posiadają powierzchię SartSteel. SartSteel redukuje w zaczy stopiu powstawaie a powierzchi odcisków palców, uożliwiając jedocześie jej wyjątkowo łatwe czyszczeie i zwiększając odporość a zadrapaia. Urządzeia pozwalają a długo zachować świeżość produktów dzięki doskoałej wydajości chłodzeia. Produkty w zarażarce są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. Dzięki teu w koorze zarażarki ie powstaje zbędy lód, a produkty ie pokrywają się szroe. Dzięki systeowi odszraiaie ie jest już więcej koiecze. 0

12 Chłodziarko-zarażarki z fukcją Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa (oprócz CNesf 6) Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Preiu, płasko zitegrowae w suficie, z dwoa puktai światła - rówoiere i przyjee dla oka Pojeiki a warzywa i owoce, płyie wysuwae a rolkach (oprócz CNesf 6) Półka a butelki Podstawka a jajka Kostkarka IceMaker ze zbiorikie wody zapewia a kostki lodu ajlepszej jakości w każdej sytuacji. Zbiorik jest łatwy do wyjęcia i poowego apełieia wodą. IceMaker z fukcją wyłączeia zadba autoatyczie o uzupełieie zapasu. Czy to do ziego drika czy też a dużą iprezę - w dwóch szufladach zajduje się wystarczająco duży zapas lodu a każdą okazję. Wyposażoe w rolki przezroczyste pojeiki a warzywa haroizują swoi kształte z wętrze urządzeia. Bez trudu oża odaleźć przechowywae produkty. Dzięki rolko pojeiki oża wygodie wysuąć. Urządzeia pozwalają a długo zachować świeżość produktów dzięki doskoałej wydajości chłodzeia. Produkty w zarażarce są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. Dzięki teu w koorze zarażarki ie powstaje zbędy lód, a produkty ie pokrywają się szroe. Dzięki systeowi odszraiaie ie jest już więcej koiecze. Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przeźroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Autoatycza kostkarka do lodu ze zbiorikie wody (w CNesf 5) Tacka a kostki lodu (oprócz CNesf 5) Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki z fukcją CNesf 5 Cofort CNesf 5 Cofort CN 5 Cofort CNesf 6 Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 58 / 5 l / l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 58 / 7 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 58 / 7 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig / l 00 / 8 l 5 / 0,960 kwh 86 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre

13 Chłodziarko-zarażarki z fukcją Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa (oprócz CNsl 00) Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie Cofort w suficie - rówoiere i przyjee dla oka (oprócz CN 0 i CNsl 0) Oświetleie wętrza (w CN 0 i CNsl 0) Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki (w CN 0 i CNsl 0) Podstawka a jajka Dla przykładu autoatyka SuperFrost pozwala a schłodzeie wętrza urządzeia w krótki czasie awet do - C. Uożliwia to bezpiecze zarożeie produktów spożywczych. Witaiy, sak i wygląd pozostaą zachowae w optyaly sposób. Po zakończeiu procesu zarażaia astąpi autoatycze przełączeie do oralego trybu pracy. W DuoCoolig z dwoa, całkowicie odrębie regulowayi obiegai chłodiczyi, oża precyzyjie ustawiać teperatury, iezależie od siebie w chłodziarce i zarażarce. W DuoCoolig ie zachodzi wyiaa powietrza iędzy częścią chłodzącą i rożącą, co zapobiega przeikaiu zapachów i wysychaiu produktów. Efektywe chłodzeie powietrze obiegowy w chłodziarce zapewia wydajy syste Power- Coolig. Wyłączik kotaktowy w drzwiach wyłącza wetylator w oecie otwarcia drzwi. Pozwala to zaoszczędzić ceą eergię i zapobiega przedostawaiu się ciepłego powietrza z zewątrz. Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przeźroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz CN 0) Ergooicze uchwyty drążkowe (w CN 0) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki z fukcją CNesf 00 CNsl 00 CN 50 CNsl 0 Cofort CN 0 Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 87 / 80 l / 89 l 7 / 0,9 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 87 / 80 l / 89 l 7 / 0,9 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig srebre / srebre 7 / l / 89 l / 0,88 kwh 8,7 / 60 / 6 - DuoCoolig 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig srebre / srebre 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig Dostępe rówież jako: CN 00 biała / biała 5

14 Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją Ozaczeie katalogowe CNPes 056 Preiu CNesf 5 Cofort CNesf 5 Cofort CNesf 6 Cofort CNesf 00 CNsl 00 CN 50 CNsl 0 Cofort Dostępy w kolorze biały jako: CN 5 CN 00 CN 0 Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza 5 Pozio szuu re pw Napięcie / Prąd zaioowy 55 / 0,698 kwh 6 l 75 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A 8 /,050 kwh 7 l 5 l l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A 8 /,050 kwh l 7 l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A 5 / 0,960 kwh 0 l l 8 l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A 7 / 0,9 kwh 69 l 80 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A 7 / 0,9 kwh 69 l 80 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A / 0,88 kwh 0 l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A 8 / 0,777 kwh 76 l 97 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V /,0 A Koora chłodicza Metoda odszraiaia Oświetleie Półki a butelki Podstawki a jajka Materiał regałów a butelki a drzwiach VarioBox Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay GlassLie Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Zarażarka / SartFrost Metoda odszraiaia Akuulatory zia Tacki do lodu IceMaker 5 Wytwarzaie kostek lodu / h Maks. zapas kostek lodu Zbiorik a wodę kg,5 kg Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay 0, x 60 c 6 c 0 x 75 c 6 c 0 x 75 c 6 c 86 x 75 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c Zalety wyposażeia Złącze SartSteel Desig Akcesoria (patrz stroa 00-0) HoeDialog-ready SwigLie 0, 0, 0, 06,, SwigLie 0, 0 SwigLie 0, 0 SwigLie 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 Klasyfikacja rodzaju urządzeia : Chłodziarko-zarażarki Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C ST od +6 C do +8 C N od +6 C do + C T od +6 C do + C 5 Kostkarka do lodu IceMaker z fukcją wyłączeia 6 7

15 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka (oprócz CUN 0) Oświetleie wewętrze (w CUN 0) Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki Podstawka a jajka Urządzeia firy Liebherr zapewiają wydajość chłodzeia o profesjoalej jakości. Produkty w zarażarce są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. W koorze zarażarki ie powstaje zbędy lód, a produkty ie pokrywają się szroe. Dzięki systeowi odszraiaie ie jest już więcej koiecze. Elektroika typu Cofort gwaratuje dokłade utrzyaie zadaych wartości teperatur. wskazuje teperaturę w chłodziarce a wskaźiku LED. Autoatyka SuperFrost sprawia, że produkty są zarażae w sposób chroiący zawarte w ich witaiy. Półka a butelki to praktycze i atrakcyje rozwiązaie. Moża a iej schłodzić do 5 butelek oraz przechowywać je oszczędzając przy ty iejsce. Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz CUN 0) Ergooicze uchwyty drążkowe (w CUN 0) Odpowiedi do istalacji w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Autoatycze chłodziarkozarażarki z systee CUN 0 Cofort CUN 9 Cofort CUNesf 9 Cofort CUNesf 5 Cofort CUN 0 Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 87 / 8 l / 89 l 57 / 0,70 kwh 0, / 60 / 6 7 / l 50 / l 69 / 0,75 kwh 0, / 60 / 6 7 / l 50 / l 59 / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 stal szlacheta ze SartSteel / srebre 7 / l / 89 l / 0,66 kwh 8,7 / 60 / 6 stal szlacheta ze SartSteel / srebre 0 / 99 l 87 / 79 l 85 / 0,779 kwh 80 / 55 / 6,9 Dostępe rówież jako: CUN 9 CUN 5 8 9

16 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee Ozaczeie katalogowe CUN 0 CUN 9 CUNesf 9 CUN 9 CUNesf 5 CUN 5 CUN 0 Cofort Cofort Cofort Cofort Cofort Cofort Cofort Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza Pozio szuu re pw Napięcie Prąd zaioowy 57 / 0,70 kwh 7 l 8 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 69 / 0,75 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 59 / 0,98 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 59 / 0,98 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A / 0,66 kwh l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A / 0,66 kwh l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 85 / 0,779 kwh 78 l 99 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V,0 A Koora chłodicza Metoda odszraiaia Oświetleie Półki a butelki Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay żarówka bocza Półka a butelki i szapay Materiał regałów a butelki a drzwiach Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Zarażarka / SartFrost Metoda odszraiaia Tacki do lodu Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c Zalety wyposażeia Desig Sterowaie SartSteel SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie Akcesoria (patrz stroa 00-0) 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 Klasyfikacja rodzaju urządzeia : Chłodziarko-zarażarki (Koora -gwiazdkowa) = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C N od +6 C do + C ST od +6 C do +8 C T od +6 C do + C Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 0

17 Chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Zarówo w procesie projektowaia produktu, jak rówież w produkcji chłodziarek i zarażarek firy Liebherr ogroie ważą rolę odgrywa ekologia. Przyjazość dla środowiska od zawsze jest jedy z priorytetów firy Liebherr. Liebherr był pierwszy producete, który zastosował w chłodziarkach i zarażarkach czyik chłodiczy CFC / HFC-free. Miało to iejsce w 99 roku. Metalowa powłoka wykończoa jest z użycie przyjazych dla środowiska farb proszkowych, które ie wpływają egatywie a wodę i środowisko. Ciepło, produkowae aturalie w procesie produkcji, jest przeieiae w eergię cieplą. Wszystkie tworzywa sztucze są odpowiedio ozaczoe dla optyalego recykligu. Twój sposób a sukces Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki Podstawka a jajka Dzięki systeowi SartFrost oszraiaie wętrza jak i produktów jest zaczie zredukowae. Pozwala to a o wiele rzadsze odrażaie. Ściay wewętrze są gładkie i bardzo łatwe do ycia. W DuoCoolig z dwoa, całkowicie odrębie regulowayi obiegai chłodiczyi, oża precyzyjie ustawiać teperatury, iezależie od siebie w chłodziarce i zarażarce. W DuoCoolig ie zachodzi wyiaa powietrza iędzy częścią chłodzącą i rożącą, co zapobiega przeikaiu zapachów i wysychaiu produktów. Już od dziesięcioleci Liebherr oferuje ajszerszą gaę eergooszczędych urządzeń chłodiczych. Niezwykle precyzyje eleety elektroicze, w połączeiu ze zoptyalizowaą techologią chłodzeia, sprawiają iż w ofercie zajduje się wiele odeli z ajwyższą klasą efektywości eergetyczej A Zarażarka SartFrost: Proste odszraiaie - wętrze gładkie, łatwe do ycia Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (w CPesf 8 i CPesf ) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Porówaie obecych odeli w ajlepszych klasach efektywości eergetyczej A ++ i A +++ z ich odpowiedikai sprzed 5 lat, pokazuje jak ogroy potecjał drzeie w oszczędości eergii elektryczej, a co za ty idzie kosztów związaych z użytkowaie sprzętu. Iowacyje zarażarki Liebherr pokazują owy wyiar eergooszczędości. W ajlepszej klasie efektywości eergetyczej, urządzeia oszczędzają około 60% prądu więcej iż góra graica efektywości eergetyczej klasy A. Chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze Dostępe rówież jako: CPesf 8 Cofort 9 / l 9 / 9 l s 55 / 0, kwh 0, / 60 / 66,6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre CP 8 CP Cofort 97 / 9 l 9 / 9 l s 6 / 0,99 kwh 8,7 / 60 / 66,6 - DuoCoolig CPesf stal szlacheta ze SartSteel / srebre Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty.

18 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej (oprócz CUesf 0) Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii (oprócz CUesf 0) Kotrolki pracy, alaru, SuperFrost Prawie wszystkie drzwi ze stali szlachetej posiadają powierzchię SartSteel. SartSteel redukuje w zaczy stopiu powstawaie a powierzchi odcisków palców, uożliwiając jedocześie jej wyjątkowo łatwe czyszczeie i zwiększając odporość a zadrapaia. Elektroika typu Cofort gwaratuje dokłade utrzyaie zadaych wartości teperatur. wyświetla teperaturę w chłodziarce a wskaźiku LED. Autoatyka SuperFrost sprawia, że produkty są zarażae w sposób chroiący zawarte w ich witaiy. Półka a butelki to praktycze i atrakcyje rozwiązaie. Moża a iej schłodzić do 5 butelek oraz przechowywać je oszczędzając przy ty iejsce. Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu (oprócz CUesf 0) Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki Podstawka a jajka Zarażarka SartFrost: Proste odszraiaie - wętrze gładkie, łatwe do ycia Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Autoatycze chłodziarkozarażarki z systee SartFrost CPesf 0 Cofort CP 5 Cofort Ces 0 C 5 CUesf 0 Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 88 / 8 l 9 / 9 l 7 / 0,67 kwh 0, / 60 / 6, - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 6 / 0 l 9 / 9 l / 0,6 kwh 8,7 / 60 / 6, - DuoCoolig 88 / 8 l 9 / 9 l 9 / 0,899 kwh 0, / 60 / 6, - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta 6 / 0 l 9 / 9 l 08 / 0,8 kwh 8,7 / 60 / 6, - DuoCoolig 88 / 8 l 9 / 9 l / 0,856 kwh 0, / 60 / 6, stal szlacheta ze SartSteel / srebre Dostępe rówież jako: CP 0 CPesf 5 stal szlacheta ze SartSteel / srebre C 0 5

19 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Sterowaie echaicze Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie wętrza Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki (oprócz CUP(sl) ) Podstawka a jajka Półki typu GlassLie wyposażoe są w regulację wysokości i dostosowae do idywidualych potrzeb użytkowika. Są oe odpore a pękięcia i zadrapaia oraz łatwe do ycia. Dzieloa i podsuwaa półka uożliwia wygode wkładaie większych aczyń. Oświetleie bocze zapewia odelo SwigLie poadczasowy wygląd. Szuflady z przezroczysty przode są praktyczie skostruowae: wyjątkowo wysokie, zakięte ze wszystkich stro i wyjowae. Gwaratują w te sposób optyaly wgląd, oraz ajlepsze waruki do składowaia. Są a tyle przestroe, iż oża w ich swobodie przechowywać rożoki. Zaykaą ze wszystkich stro szufladę oża w celu wyczyszczeia łatwo wyciągąć. Syste FrostSafe dba o rówoiere chłodzeie przechowywaych w szufladzie rożoek rówież podczas otwieraia drzwi. Zarażarka SartFrost: proste odszraiaie - wętrze gładkie, łatwe do ycia Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz CUP 0, CUP 7 i CUP ) Ergooicze uchwyty drążkowe (w CUP 0, CUP 7 i CUP ) Odpowiedi do istalacji w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost CUPsl Cofort CUPsl 0 Cofort CUP 90 Cofort CUPsl 7 Cofort CUP Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 0 / 99 l 87 / 85 l 7 / 0,59 kwh 8,7 / 60 / 6,9 srebre / srebre 0 / 99 l 87 / 85 l 77 / 0,757 kwh 80 / 55 / 6,9 srebre / srebre 0 / 99 l 55 / 5 l 97 / 0,58 kwh 6, / 60 / 6,6 0 / 99 l 55 / 5 l 5 / 0,689 kwh 60 / 55 / 6,9 srebre / srebre 5 / l 55 / 5 l 0 / 0,60 kwh 6 / 55 / 6,9 Dostępe rówież jako: CUP CUP 0 CUPsl 90 srebre / srebre CUP 7 CUPsl srebre / srebre (Zdjęcie str. 9) 6 7

20 Chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Ozaczeie katalogowe CPesf 8 Cofort CPesf Cofort CPesf 0 Cofort CPesf 5 Cofort Ces 0 C 5 CUesf 0 CUPsl Cofort CUPsl 0 Cofort CUPsl 90 Cofort Dostępy w kolorze biały jako: CP 8 CP CP 0 CP 5 C 0 CUP CUP 0 CUP 90 CUP 7 CUPsl 7 Cofort CUPsl Cofort CUP Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza 5 Pozio szuu re pw Napięcie Prąd zaioowy s 55 / 0, kwh l l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A s 6 / 0,99 kwh 8 l 9 l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 7 / 0,67 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A / 0,6 kwh l 0 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 9 / 0,899 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 08 / 0,8 kwh l 0 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A / 0,856 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h 9 kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 7 / 0,59 kwh 8 l 99 l 85 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V,0 A 77 / 0,757 kwh 8 l 99 l 85 l 7 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 97 / 0,58 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 5 / 0,689 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 0 / 0,60 kwh 96 l l 5 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A Koora chłodicza Metoda odszraiaia Wetylator Oświetleie Półki a butelki Materiał regałów a butelki a drzwiach Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Cofort GlassLie Zarażarka / SartFrost Metoda odszraiaia Fukcja CoolPlus Tacki do lodu SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay 0, x 60 c 8,7 x 60 c 66,6 c 66,6 c 0, x 60 c 6, c 8,7 x 60 c 6, c 0, x 60 c 6, c 8,7 x 60 c 6, c 0, x 60 c 6, c 8,7 x 60 c 6,9 c 80 x 55 c 6,9 c 6, x 60 c 6,6 c 60 x 55 c 6,9 c 6 x 55 c 6,9 c Zalety wyposażeia Desig Sterowaie SartSteel SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie Akcesoria (patrz stroa 00-0) 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0, 06, 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Klasyfikacja rodzaju urządzeia : Chłodziarko-zarażarki (Koora -gwiazdkowa) Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą 5 Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C N od +6 C do + C ST od +6 C do +8 C T od +6 C do + C 8 9

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki

Katalog Produktów. Uszczelnienia do urządzeń wirujących. Uszczelnienia spoczynkowe. Uszczelnienia do hydrauliki siłowej i pneumatyki Katalog Produktów OGÓLNY Uszczelieia do urządzeń wirujących Uszczelieia spoczykowe Uszczelieia do hydrauliki siłowej i peumatyki Smary i chemia przemysłowa Powłoki kompozytowe Dostarczamy wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PEŁNA SWOBODA BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA KAMPERÓW I PRZYCZEP KEMPINGOWYCH NOWOŚĆ. Inspired by comfort. Mobilne lodówki. Mobilne klimatyzatory

PEŁNA SWOBODA BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA KAMPERÓW I PRZYCZEP KEMPINGOWYCH NOWOŚĆ. Inspired by comfort. Mobilne lodówki. Mobilne klimatyzatory Inspired by comfort PEŁNA SWOBODA 2013 NOWOŚĆ WAECO PerfectCharge & SinePower Ładowarki i Inwertery WAECO CoolFreeze CFX Przenośne lodówko zamrażarki kompresorowe Mobilne lodówki Mobilne klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym Kompleksowe rozwiązaia wejść i wjazdów w hadlu detaliczym ASSA ABLOY Etrace Systems MDF-ELIZA 310113 Retail - NEW Jua 2013-04-05 3.idd 1 17/03/15 09:13 Nasi klieci oczekują atrakcyjego sklepu, dobrej obsługi

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem System zarządzaia magazyem Warehouse & DISTRIBUTION Efektywe zarządzaie magazyem Cosafe Logistics dostarcza rozwiązaia dopasowae do potrzeb aszych klietów. Pomagamy zmiejszyć koszty operacyje i uzyskać

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

500 000 lat temu człowiek ujarzmił ogień. Od tamtej pory musi nieustannie nadzorować gotowanie potraw.

500 000 lat temu człowiek ujarzmił ogień. Od tamtej pory musi nieustannie nadzorować gotowanie potraw. 500 000 lat temu człowiek ujarzmił ogień Od tamtej pory musi nieustannie nadzorować gotowanie potraw. Czas na to co istotne światowa nowość Teraz wszystko się zmieni! Wraz z pierwszym na świecie SelfCooking

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI r 79 31.07.2015 r. Artystycze wakacje str. 2 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 14 sierpia WYDARZENIA Rekordowe półrocze w Cetrum Kultury Blisko 35 tysięcy uczestików

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

HARTMANN TRESORE Zabezpieczenia, minibary i wyposażenie dla hotelarstwa

HARTMANN TRESORE Zabezpieczenia, minibary i wyposażenie dla hotelarstwa HARTMANN TRESORE Zabezpieczenia, minibary i wyposażenie dla hotelarstwa Sejfy pokojowe Minibary Zamki hotelowe Suszarki i stojaki na bagaż Lusterka Sejfy i skrytki depozytowe Sejfy recepcyjne Paderborn

Bardziej szczegółowo

System regałów półkowych HI280 do montażu bezśrubowego Indywidualny i elastyczny sposób składowania drobnych elementów

System regałów półkowych HI280 do montażu bezśrubowego Indywidualny i elastyczny sposób składowania drobnych elementów HI280 Więcej przestrzeni Syste regałów półkowych HI280 do ontażu bezśrubowego Indywidualny i elastyczny sposób składowania drobnych eleentów RÓŻNORODNOŚĆ GWARANTOWANA PRZEZ WYNALAZCĘ REGAŁÓW STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i wyposażenie dodatkowe Katalog 2014

Urządzenia i wyposażenie dodatkowe Katalog 2014 Urządzenia i wyposażenie dodatkowe Katalog 2014 Od numer 1 producenta producenta urządzeń do termicznego przyrządzania potraw SelfCookingCenter whitefficiency i CombiMaster Plus Ważne wyjaśnienia i uwagi

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Każdy sprzedawca chce odnieść

Każdy sprzedawca chce odnieść METALOWA KLASYKA PODSTAWOWYM WYPOSAŻENIEM SKLEPÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ, PRZEMYSŁOWEJ, OUTLETÓW I HURTOWNI JEST SYSTEM REGAŁÓW METALOWYCH marcin Złoch mzloch@retail360.pl Każdy sprzedawca chce odnieść sukces

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i wyposażenie dodatkowe

Urządzenia i wyposażenie dodatkowe Urządzenia i wyposażenie dodatkowe Katalog 2013 Od numer 1 producenta producenta urządzeń do termicznego przyrządzania potraw SelfCookingCenter whitefficiency i CombiMaster Plus Ważne wyjaśnienia i uwagi

Bardziej szczegółowo