Chłodziarki i zamrażarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chłodziarki i zamrażarki"

Transkrypt

1 Grupa Liebherr Szeroki asortyet Grupa Liebherr jest jedy z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaie także w iych dziedziach. Szeroki asortyet obejuje. i. sprzęt gospodarstwa doowego, przeysł loticzy, przeysł kosoautyczy i systey trasportowe, a także obrabiarki i żurawie orskie. Korzyści dla klieta Każda liia produktów dostarcza szerokiego wachlarza asortyetu w wielu różych wersjach. Zarówo dzięki doskoałości techiczej jak i uzaej jakości - produkty Liebherr przyczyiają się do aksyalego zadowoleia z praktyczego zastosowaia i korzyści, jakie dają urządzeia tej arki. Profesjoale techologie Aby spełić ajwyższe wyogi jakościowe produktów, Liebherr dużą wagę przykłada do tego aby główe kopoety produkować saodzielie. Dlatego projektowaie i produkcja ważych zespołów jak p. układy apędowe i sterowaie aszy budowlaych odbywają się we własych fabrykach. Zasięg światowy i iezależość Has Liebherr założył rodzią firę w 99 roku. Od tego czasu fira stale rozwijała się i obecie obejuje poad 0 fir oraz ok..000 pracowików a wszystkich kotyetach. Cetrala firy, Liebherr- Iteratioal AG ieści się w Bulle w Szwajcarii. Rodzia Liebherr jest wyłączy właściciele firy. Chłodziarki i zarażarki 0 / 0 Ziay zastrzeżoe. Druk w Nieczech przez Fischer Medie GbH /.0/0.0 Dystrybutor w Polsce: AGED Sp. z o.o. Milleiu Logistic Park; Pruszków k/warszawy, ul. Maja 8. tel (0) 78-- do 6. fax: (0) e-ail: Więcej radości ze świeżości

2 0 powodów, dla których warto kupować produkty firy Liebherr 6 Doświadczeie, które się liczy BioFresh sao zdrowie Jako wiodący producet autoatyczych chłodziarko-zarażarek fira Liebherr już od poad 50 lat kosekwetie projektuje i produkuje owe, przekoujące rozwiązaia. Zaufaie aszych klietów staowi dla as stałą otywację. Marka Liebherr jako jede z iewielu producetów urządzeń chłodiczych oże pochwalić się wysoką lojalością swoich klietów. Klieci, którzy raz kupili urządzeia Liebherr przy kolejych zakupach zostają wieri arce Liebherr. Jakość a ajwyższy pozioie Aby zagwaratować iezawodość aszych produktów, do ich produkcji używay wyłączie ajwyższej jakości ateriałów i kopoetów. Już podczas procesu wykończeiowego każde urządzeie jest wielokrotie sprawdzae pod kąte jakości i fukcjoalości. Stały rozwój produktów, optyalizacja wszelkich kopoetów, jak rówież perfekcyje w każdy calu wykoaie gwaratują, już prawie przysłowiową, jakość firy Liebherr a co za ty idzie długowieczość aszych produktów, przekoującą a co dzień przez wiele lat. Klasyczy styl Przez połączeie wysokogatukowych ateriałów z klasyczyi forai autoatycze chłodziarko-zarażarki firy Liebherr spełiają ajwyższe wyagaia estetycze. Połączeie ajwyższej klasy stali szlachetej z precyzyjy elektroiczy sterowaie i wyposażeie GlassLie gwaratuje poadczasową elegację przez wiele lat. Przyjaze dla środowiska ActiveGree - Troska o środowisko w firie Liebherr rozpoczya się już podczas projektowaia autoatyczych chłodziarko-zarażarek. Fira Liebherr używa ajwyższej jakości kopoetów dla długiego i pewego fukcjoowaia oraz ajlepszej efektywości eergetyczej. Wszystkie tworzywa sztucze są odpowiedio ozaczoe dla ułatwieia recykligu. Rówież procesy wykończeiowe są ukierukowae a efektywe wykorzystaie zasobów. W te sposób a przykład ciepło, potrzebe do produkcji urządzeń, odprowadzae jest z powrote do obiegu jako eergia grzewcza. Wszystkie europejskie fabryki Liebherr są certyfikowae według iędzyarodowej ory zarządzaia środowiskowego ISO 00. 5Super eergooszczędość Przez zastosowaie ajowocześiejszej elektroiki w połączeiu z wysoko wydajyi systeai chłodiczyi fira Liebherr oferuje we wszystkich grupach produktów atrakcyjy i super oszczędy progra w ajlepszych klasach efektywości eergetyczej. Urządzeia firy Liebherr w ajlepszej klasie efektywości eergetyczej A +++ cechuje ajwyższy pozio oszczędości eergetyczej. BioFresh gwaratuje perfekcyjy kliat dla wyjątkowo długiej świeżości. W teperaturze ieco powyżej 0 C i przy idealej wilgotości powietrza wa rzywa i owoce, ięso, ryby i produkty lecze zachowują zdrowe witaiy, delikaty aroat i apetyczy wygląd do trzech razy dłużej iż w tradycyjej lodówce. 7 profesjoala jakość chłodzeia Koiec z rozrażaie! Urządzeia firy Liebherr pozwalają a długo zachować świeżość produktów dzięki doskoałej wydajości chłodiczej. Produkty są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. Dzięki teu w zarażarce ie tworzy się zbędy lód, a produkty spożywcze ie ulegają oszroieiu. 8Idealy kliat dla szlachetych wi Chłodziarki do długotrwałego przechowywaia wia oferują ideale wa ruki dla spokojego dojrzewaia wi i rozwiięcia ich doskoałego saku. Chłodziarki do wi ze strefai teperatur gwaratują optyalą teperaturę serwowaia. Perfekcyje połączeie obu zalet oferują urządzeia Viidor. 9Wyróżieia Doskoała jakość produktu i styl urządzeń firy Liebherr potwierdzaa jest ciągle a owo przez iezależe istytuty. Chłodziarka KBgb 86 z czaryi, szklayi drzwiai otrzyała agrodę Plus X Award za wysoką jakość, estetycze i ekologicze wykoaie oraz tytuł «Najlepszej chłodziarki 0 roku». Rówież w raach reoowaego kokursu Reddot Award urządzeia firy Liebherr regularie zdobywają wyróżieia, iędzy iyi «Best of the Best» dla odelu CBNes Autoatycze chłodziarko-zarażarki, urządzeia do zabudowy lub do zabudowy zitegrowaej pod blat, chłodzeie, rożeie lub ich połączeie w asortyecie obejujący poad 00 odeli zajdą Państwo produkty spełiające ieal każde życzeie. Szeroki progra CBNPes 756

3 Spis treści Iowacyje poysły, ajwyższa jakość i Top-Desig Fira Liebherr - specjalista w dziedziie chłodziarek i zarażarek - kosekwetie rozwija i wprowadza owe i przekoywujące rozwiązaia pozwalające w efekcie a osiągięcie jeszcze większej świeżości produktów, łatwości obsługi urządzeń i obiżeia zużycia eergii. Stosowaie wysokiej jakości ateriałów, perfekcja w wykoaiu, wygode i precyzyje sterowaie elektroicze oraz ajowocześiejsze etody produkcji składają się a przysłowiową już jakość urządzeń firy Liebherr. W zakresie urządzeń eergooszczędych Liebherr posiada szeroki asortyet spełiający wyagaia ajwyższych klas efektywości eergetyczej, w super oszczędej klasy efektywości eergetyczej A +++. Urządzeia BioFresh gwaratują wyarzoy kliat, pozwalający cieszyć się świeżością przez bardzo długi czas. Urządzeia firy Liebherr zapewiają wydajość chłodzeia o profesjoalej jakości dla osiągięcia długotrwałej świeżości produktów. Dla perfekcyjego przechowywaia wi w odpowiediej teperaturze, Liebherr posiada w swojej ofercie szeroką gaę urządzeń. BioFresh 8 0 SartFrost Chłodziarki wolo stojące Cetru świeżości 8 Zarażarki szufladowe 58 CBPesf L 87 L 8 db Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 Super oszczędość w zużyciu eergii Efektywość eergetycza staowi cetraly teat w firie Liebherr, który już w fazie projektowaia urządzeń odgrywa ieałą rolę. Precyzyje sterowaie elektroicze w połączeiu ze zoptyalizowayi kopoetai chłodiczyi, wysokiej jakości ateriały izolacyje i wysoko wydaje sprężarki gwaratują ajlepszą wydajość eergetyczą. Dzięki teu fira Liebherr ustaawia stadardy rówież w aktualy prograie chłodziarek i zarażarek, oferując atrakcyjy progra w dwóch ajlepszych klasach efektywości eergetyczej A ++ i A +++. Zarażarki skrzyiowe 66 Urządzeia do zabudowy 7 Chłodziarki do wi i Huidor 88 KBgb 86 5

4 Iowacyje poysły, ajwyższa jakość i desig Iowacyje poysły firy Liebherr Fira Liebherr - specjalista w dziedziie chłodziarek i zarażarek kosekwetie rozwija i wdraża owe i przekoywujące rozwiązaia pozwalające a osiągięcie jeszcze większej świeżości produktów, łatwości obsługi urządzeń i obiżeia zużycia eergii. BioFresh firy Liebherr - sao zdrowie Syste BioFresh gwaratuje idealy kliat dla długotrwałej świeżości. W teperaturze ieco powyżej 0 C i przy idealej wilgotości powietrza warzywa i owoce, ięso, ryby i produkty lecze zachowują zdrowe witaiy, delikaty aroat i apetyczy wygląd do trzech razy dłużej iż w tradycyjej koorze chłodiczej. profesjoala jakość chłodzeia Profesjoala techologia firy Liebherr czyi zbędy rozrażaie urządzeia. Poadto urządzeia firy Liebherr są wyjątkowo eergooszczęde i posiadają iezwykle kofortowe wyposażeie. Dla przykładu autoatyka SuperFrost pozwala a schłodzeie wętrza urządzeia w krótki czasie awet do - C. Uożliwia to bezpiecze zarożeie produktów spożywczych. Witaiy, sak i wygląd pozostaą zachowae w optyaly sposób. Po zakończeiu procesu zarażaia astąpi autoatycze przełączeie do oralego trybu pracy. Jak dowodzą iezależe badaia, podczas składowaia wielu produktów spożywczych w schowkach BioFresh ich zawartość witaiy C awet wzrasta. Naturala utrata wilgotości warzyw i owoców jest zaczie iejsza. Dla wyagających koeserów wi Troska o środowisko i oszczędość Super oszczędość w zużyciu eergii Efektywość eergetycza staowi cetraly teat w firie Liebherr, który już w fazie projektowaia urządzeń odgrywa ieałą rolę. Precyzyje sterowaie elektroicze w połączeiu ze zoptyalizowayi kopoetai chłodiczyi, wysokiej jakości ateriały izolacyje i wysoko wydaje sprężarki gwaratują ajlepszą wydajość eergetyczą. Dzięki teu fira Liebherr ustaawia stadardy rówież w aktualy prograie chłodziarek i zarażarek, oferując atrakcyjy progra w dwóch ajlepszych klasach efektywości eergetyczej A ++ i A B 70 kwh KGB % A+++ 6 kwh CBPesf 0 Tylko ideale waruki pozwolą wydobyć z dobrego wia szlachety sak i zachować a dłużej jego walory. Perfekcyje rozwiązaie staowią tu chłodziarki do długotrwałego przechowywaia wi oraz chłodziarki do wi ze strefai teperatur firy Liebherr. Dzięki zastosowaej owoczesej techologii kliatyzacji, urządzeia te stwarzają ideale waruki pozwalające wio a dojrzewaie i kształtowaie aroatu. 6 7

5 BioFresh BioFresh dla sakoszy W owoczesej, zdrowej kuchi świeżość, witaiy i różorodość to ajlepsze recepty. I świeższy produkt spożywczy, ty bardziej wartościowy jest o dla zdrowego odżywiaia. Dobry powód, aby zdecydować się a BioFresh firy Liebherr. Szuflady BioFresh gwaratują idealy kliat dla superdługiej świeżości. W teperaturze prawie 0 C i przy idealej wilgotości powietrza warzywa i owoce, ięso, ryby i produkty lecze zachowują zdrowe witaiy, delikaty aroat i apetyczy wygląd do trzech razy dłużej iż w tradycyjej chłodziarce. Szuflady BioFresh a szyach teleskopowych ieal idealie przylegają do ścia wętrza chłodziarki. Moża je wysuwać i wyjować już przy kącie otwarcia drzwi 90. BioFresh firy Liebherr oferuje świeżość a iarę. Szuflady DrySafe o iskiej wilgotości powietrza stwarzają ideale waruki do przechowywaia ięsa, ryb i produktów leczych. Natoiast owoce i warzywa przechowywae są optyalie w szufladach HydroSafe o wysokiej wilgotości powietrza. W zależości od odelu ożliwe jest wykorzystaie jedego lub dwóch schowków do wyboru jako szuflady Dry- lub HydroSafe. Wewętrze oświetleie szuflad BioFresh przy użyciu techologii LED w odelach PreiuPlus, ułatwia odszukaie wybraych produktów. Oświetleie LED jest estetyczie zitegrowae w boczej ściaie. BioFresh udowodioa świeżość W szufladach BioFresh produkty spożywcze zachowują świeżość zaczie dłużej iż w tradycyjy pojeiku a warzywa. Sałata + 8 di Krewetki + dzień Maliy + di Karczochy + 7 di Szuflady BioFresh z płytą regulującą wilgotość, uożliwiają wykorzystaie ich do wyboru jako: Hydro- lub DrySafe. Wiogroo + 7 di Marchew + 0 di Szparagi + 8 di Jabłka + 0 di 8 9

6 Chłodziarko-zarażarki z fukcją BioFresh-Plus W zależości od potrzeb obydwa pojeiki BioFresh oża używać jako DrySafe lub HydroSafe w teperaturze ieco powyżej 0 C. DrySafe o iskiej wilgotości powietrza stwarza ideale waruki do przechowywaia ięsa, ryb i produktów leczych. Owoce i warzywa przechowuje się optyalie w HydroSafe o dużej wilgotości powietrza. Iowacyje oświetleie zarażarki zapewia ajlepszą widoczość rożoek, w drzwiach koory chłodiczej uieszczoa została listwa świetla LED, zapewiająca optyale oświetleie wysuwaych szuflad zarażarki. W koluach oświetleiowych po obydwu stroach zajdują się licze diody LED, które zapewiają rówoiere oświetleie wętrza chłodziarki. Satyowae obudowy kolu stwarzają przyjee i wysokowydaje światło. Elegackie, o sukły kształcie koluy haroizują z wętrze chłodziarki. Jedocześie koluy te uożliwiają idywiduale przekładaie szklaych półek. SoftSyste tłuiący ruch zaykaia drzwi jest iowacyjy systee zapewiający więcej bezpieczeństwa i wygody. SoftSyste wbudoway w drzwiach tłui ruch zaykaia. Pozwala o a delikate zaykaie drzwi chłodziarki awet przy ich peły załadowaiu produktai. Od kąta otwarcia ok.5 drzwi zaką się autoatyczie. Nowy syste BioFresh-Plus z oddzielą elektroiką pozwala a jeszcze większą dowolość w idywidualy przechowywaiu produktów: oża dzięki teu obiżyć teperaturę w góry pojeiku dla przechowywaia ryb do - C. W połączeiu z wybraie opcji DrySafe ryby pozo staą jeszcze dłużej świeże. Owoce połudiowe oża idealie przechowywać w zajdujący się u góry przestawy schowku w teperaturze +6 C i wysokiej wilgotości powietrza. Sterowaie elektroicze Elektroiczy wyświetlacz LCD Touch a drzwiach DuoCoolig: Oddziele przyciski dla sterowaia chłodziarką i zarażarką Autoatyka SuperCool Autoatyka SuperFrost z regulacją zależie od ilości Alar awarii optyczy i dźwiękowy Dźwiękowy alar otwartych drzwi Syste HoeDialog Kotrolki pracy, alaru, SuperCool, SuperFrost, FrostCotrol i zabezpieczeia przed dzieći, trybu wakacyjego, braku apięcia Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewia rówoiery rozkład zia we wętrzu Półki szklae GlassLie - dzieloa, połówki wsuwae pod siebie Półki szklae GlassLie a drzwiach, z blokadą do butelek i puszek Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai do ustawiaia półek a różych wysokościach Koluy oświetleiowe z boków chłodziarki - rówoiere i przyjee oświetleie wętrza Zitegrowaa, wielofukcyja półka a butelki Łatwe w obsłudze pojeiki a drzwiach VarioBox z ożliwością przestawiaia Podstawka a jajka Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Chłodzeie powietrze obiegowy Syste FrostSafe z zakiętyi ze wszystkich stro, przezroczystyi szufladai Oświetleie LED wysuiętych szuflad zarażarki VarioSpace - arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Autoatycza kostkarka do lodu IceMaker z przyłącze a wodę z sieci / Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drzwi ze stali szlachetej z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie SoftSyste - delikate zaykaie drzwi Odpowiedi do istalacji w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Nóżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Elektroika PreiuPlus Elektroiczy wyświetlacz LCD a drzwiach przekouje swoi iowacyjy wygląde, czytely eu i prostą obsługą Touch. Sterowaie w systeie HoeDialog uożliwia wskazaie i cetrale sterowaie oddaloych urządzeń jak p. zarażarki lub chłodziarki do wi. Koora BioFresh Autoatyka odszraiaia, chłodzeie powietrze obiegowy BioFresh-Plus, regulacja teperatury Oświetleie LED zitegrowae w boczej ściaie Szuflady BioFresh wysuwae a szyach teleskopowych z płyą regulacją wilgotości powietrza do wykorzystaia jako DrySafes lub HydroSafes, dla dłuższego zachowaia świeżości owoców, warzyw, ięsa i produktów leczych Chłodziarko-zarażarki z fukcją BioFresh-Plus Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze CBNPes 567 PreiuPlus 6 / 99 l / 99 l / l 0 / 0,8 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta 0

7 Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Sterowaie elektroicze Elektroiczy wyświetlacz LCD Touch a drzwiach (oprócz CBNPgb 956 i CBNPgw 956) z cyfrowy wyświetlacze teperatury LCD (w CBNPgb 956 i CBNPgw 956) DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperCool Autoatyka SuperFrost z regulacją zależie od ilości Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Syste HoeDialog Lapki kotrole pracy, alaru, SuperCool, SuperFrost, FrostCotrol i zabezpieczeia przed dzieći, trybu wakacyjego oraz braku apięcia Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Szklae półki GlassLie a drzwiach, z blokadą butelek i puszek Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Preiu, zitegrowae z powierzchią, z dwoa puktai światła - rówoierie i przyjee dla oka (oprócz CBNPes 756) Oświetleie Cofort w suficie - rówoiere i przyjee dla oka (w CBNPes 756) Zitegrowaa, wielofukcyja półka a butelki Łatwe w obsłudze pojeiki a drzwiach VarioBox z ożliwością przestawiaia i wyciągaia (oprócz CBNPes 756) Podstawka a jajka Koora BioFresh Autoatycze rozrażaie, wyuszoy obieg powietrza Wysuwae a teleskopowych szyach szuflady BioFresh, z płyą regulacją wilgotości powietrza do wykorzystaia jako DrySafes lub HydroSafes, dla dłuższego zachowaia świeżości owoców, warzyw, ięsa i produktów leczych Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przeźroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig (oprócz odeli CBNPgb 956 i CBNPgw 956) Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz odeli CBNPgb 956 i CBNPgw 956) SoftSyste - delikate zaykaie drzwi (w CBNPgb 956 i CBNPgw 956) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze Dostępe rówież jako: CBNes 556 Preiu 6 / 00 l / l / 5 l 0 /,00 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta W zarażarkach wyposażoych w opcję HoeDialog ożliwe jest obsługiwaie zarażarki stojącej p. w piwicy poprzez wyświetlacz iego urządzeia. Opcja HoeDialog uożliwia podłączeie do sześciu urządzeń firy Liebherr wyłączie poprzez oduł PLC. Czasochłoe układaie kabli ie jest już koiecze. CBNPes 956 Preiu 7 / l 9 / 86 l / 89 l 68 / 0,7 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta CBNP 956 Elektroika Preiu a drzwiach. Elegacka i precyzyja elektroika z iowacyjy systee obsługi dotykowej Touch pozwala a utrzyaie wybraej teperatury a stały pozioie. Poprzez delikate dotkięcie powierzchi Touch oża w łatwy i wygody sposób astawić wszystkie fukcje. CBNPgw 956 Preiu 7 / l 9 / 86 l / 89 l 68 / 0,7 kwh 0, / 60 / 65 - DuoCoolig szklay frot CBNPgb 956 Szklay frot czary / srebre Eergooszczędość w owy wyiarze w iowacyjych chłodziarkozarażarkach Liebherr: urządzeia w owo zdefiiowaej klasie eergetyczej A +++ zużywają o około 60% iej eergii iż wyosi góra graica klasy efektywości eergetyczej A. CBNPes 756 Preiu 0 / l 7 / 67 l / 89 l s 70 / 0,65 kwh 0, / 60 / 66,5 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty.

8 Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie Preiu zitegrowae w suficie z żarówkai dla przyjeego, rówoierego oświetleia wętrza (w CBNesf 5) Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka (oprócz CBNesf 5) Podstawka a jajka Cofort elektroika gwaratuje zachowaie wybraej teperatury. wyświetla teperaturę paującą w koorze chłodiczej i roźiczej za poocą wskaźików LED. Iowacyje chłodziarko-zarażarki firy Liebherr i owy wyiar oszczędości eergii: Urządzeia w ajlepszej klasie efektywości eergetyczej A+++ są o ok. 60% oszczędiejsze iż góra wartość graicza klasy efektywości eergetyczej A. Modele chłodziarek w serii Cofort GlassLie wyposażoe są w wysokiej jakości szklae półki a drzwiach. Liię Cofort GlassLie cechują półki z satyowaego szkła, religi i estetycze obraowaie z tworzywa sztuczego. Dla bezpieczego przechowywaia żywości a drzwiach, półki wyposażoe są w przestawe uchwyty do butelek i koserw. Koora BioFresh Autoatycze rozrażaie, wyuszoy obieg powietrza Schowki BioFresh wysuwae a szyach teleskopowych Schowki DrySafe z iską wilgotością powietrza - do przechowywaia ryb, ięsa i produktów leczych Schowki HydroSafe z regulacją wilgotości - a warzywa i owoce Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją BioFresh Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze Dostępe rówież jako: CBNesf 5 Cofort 6 / 00 l / l / 5 l 0 /,00 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre CBNesf 9 Cofort CBNesf 7 Cofort CBN 7 Cofort 7 / 6 l 9 / 86 l / 89 l 0 / 05 l 7 / 67 l / 89 l 0 / 05 l 7 / 67 l / 89 l s s 59 / 0,98 kwh 70 / 0,65 kwh 70 / 0,65 kwh 0, / 60 / 6 0, / 60 / 66,5 0, / 60 / 66,5 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre - DuoCoolig CBN 9 biała / biała Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. 5

9 Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki z fukcją BioFresh Sterowaie elektroicze w odelach CBP ze wskaźikie teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja i wskaźik teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatyka SuperFrost regulowaa czasowo Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Kotrolki pracy, alaru, SuperFrost Sterowaie elektroicze w odelach KB z elektroiką Touch, wyświetlacze LCD z cyfrowy wskaźikie teperatury Autoatyka SuperCool Autoatyka SuperFrost regulowaa czasowo (w odelach KB 86) Dźwiękowy alar otwartych drzwi HoeDialog-ready: do zaistalowaia z pakiete wyposażeia Kotrolki pracy, alaru, SuperCool, zabezpieczeie przed dzieći Kotrolki SuperFrost (w odelach KB 86) Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki a butelki GlassLie z blokadą a butelki i koserwy (w odelach KB) Półki typu GlassLie Cofort z blokadą a butelki i koserwy (w odelach CBP) Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie wętrza LED (w odelach KB 86) Oświetleie góre Preiu, zitegrowae z powierzchią, z dwoa puktai światła - rówoierie i przyjee dla oka (w KB 60 i KBes 60) Oświetleie Cofort w suficie - rówoiere i przyjee dla oka (w odelach CBP) Zitegrowaa, wielofukcyja półka a butelki Wyjowae półki VarioBox z ożliwością przestawiaia (w odelach KB) Podstawka a jajka Koora BioFresh Autoatycze rozrażaie, wyuszoy obieg powietrza Schowki BioFresh wysuwae a szyach teleskopowych Schowki DrySafe z iską wilgotością powietrza - do przechowywaia ryb, ięsa i produktów leczych Schowki HydroSafe z regulacją wilgotości - a warzywa i owoce Część rożąca w odelach CBP SartFrost: łatwe rozrażaie dzięki gładki i łatwy do czyszczeia pojeiko wewętrzy Syste FrostSafe z szufladai zakiętyi ze wszystkich stro i przezroczysty frote VarioSpace arażacja dzięki wyjoway szuflado i szklay półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie Desig (oprócz odeli KB 86) SoftSyste - delikate zaykaie drzwi (w odelach KB 86) Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz odeli KB 86) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Elegackie i precyzyje sterowaie z koforte iowacyjej obsługi Touch gwaratuje precyzyje zachowaie wybraej teperatury zarówo w części chłodzącej jak i rożącej. Poprzez delikate dotkięcie powierzchi Touch oża wygodie i w prosty sposób astawić wszystkie fukcje. Szklay frot w chłodej bieli lub elegackiej czeri sprawia, że urządzeia z serii GlassEditio stają się doiujący pukte w każdej kuchi. Rączka jest zitegrowaa w boku urządzeia, dzięki czeu szklay frot daje iepowtarzale wrażeie wystroju kucheego iezakłócoego uchwytai. Szkło jest wyjątkowo łatwe do czyszczeia i odpore a zadrapaia. Nowy i jedyy w swoi rodzaju detale wyposażeia we wszystkich chłodziarkach BioFresh jest uiwersala półka a butelki. Alteratywie oża użyć półkę szklaą zajdującą się ad półką a butelki. Moża a iej ustawić róże pojeiki czy kubeczki - zgodie z własyi przyzwyczajeiai. Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki z fukcją BioFresh CBPesf 0 Cofort CBP 0 Cofort KBgb 86 Preiu KBs 86 Preiu KBes 60 Preiu Pojeość całkowita/użytkowa części chłodzącej w ty część BioFresh Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) 0, / 60 / 66,5 0, / 60 / 6 Regulowae obiegi chłodicze - DuoCoolig - DuoCoolig Drzwi / ściay bocze stal szlacheta ze SartSteel / srebre Dostępe rówież jako: CBP 0 biała / biała CBPesf 0 stal szlacheta ze SartSteel / srebre Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie 6 będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l s 6 / 0, kwh 0 / 05 l 7 / 67 l 89 / 87 l / 0,66 kwh 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 6 / 0,66 kwh 85, / 60 / 65 szklay frot czary / srebre KBgw 86 szklay frot 0 / 06 l 79 / 7 l 0 / 0 l 6 / 0,66 kwh 85, / 60 / 65 frot kaiey / srebre 0 / 58 l 6 / 7 l / 0,6 kwh 85, / 60 / 6 stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta KB 60 7

10 Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki wolo stojące z fukcją BioFresh Ozaczeie katalogowe CBNPes 567 PreiuPlus CBNes 556 Preiu CBNPes 956 Preiu CBNPgb 956 Preiu CBNPes 756 Preiu CBNesf 5 Cofort CBNesf 9 Cofort CBNesf 7 Cofort CBPesf 0 Cofort CBPesf 0 Cofort KBgb 86 Preiu KBs 86 Preiu KBes 60 Preiu Dostępy w kolorze biały jako: CBNP 956 CBNPgw 956 CBN 9 CBN 7 CBP 0 CBP 0 KBgw 86 KB 60 Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza w ty część BioFresh Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza 5 Pozio szuu re pw Napięcie / Prąd zaioowy Koora chłodicza Metoda odszraiaia Oświetleie Schowki BioFresh Regulowaa koora BioFresh-Plus Oświetleie Półki a butelki Materiał regałów a butelki a drzwiach VarioBox Zarażarka Metoda odszraiaia Oświetleie Akuulatory zia IceMaker 6 Wytwarzaie kostek lodu / h Maks. zapas kostek lodu Tacki do lodu Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay Zalety wyposażeia Złącze SartSteel / SoftSyste Desig Akcesoria (patrz stroa 00-0) 0 0 / 0,8 kwh l 99 l 99 l l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A Kolua oświetleiowa LED O róży przezaczeiu GlassLie / Oświetleie LED Stałe doprowadzeie wody kg,5 kg 0 x 75 c 6 c HoeDialog / SwigLie 0, 05, 06,, 0 0 /,00 kwh 5 l 00 l l 5 l 5 h kg db (A) 0-0 V /,5 A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie / 0 x 75 c 6 c HoeDialog / - SwigLie 0, 0, 06,, 0 68 / 0,7 kwh l l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie / 0, x 60 c 6 c HoeDialog / - SwigLie 0, 0, 0, 06,, 0 68 / 0,7 kwh l l 86 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie / 0, x 60 c 65 c HoeDialog - / GlassEditio 0, 0, 0, 0 s 70 / 0,65 kwh 96 l l 67 l 89 l 0 h kg 9 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Cofort O róży przezaczeiu GlassLie / 0, x 60 c 0 x 75 c 0, x 60 c 0, x 60 c 0, x 60 c 66,5 c 6 c 6 c 66,5 c 66,5 c HoeDialog / - SwigLie 0, 0, 0, 06,, 0 0 /,00 kwh 5 l 00 l l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A Oświetleie góre Preiu Cofort GlassLie / / - SwigLie 0, / 0,98 kwh 5 l 6 l 86 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A Cofort GlassLie / / - SwigLie 0, 0, 0 0 s 70 / 0,65 kwh 9 l 05 l 67 l 89 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Cofort Oświetleie góre Cofort Oświetleie góre Cofort Oświetleie góre Cofort Cofort GlassLie / / - SwigLie 0, 0, 0 0 s 6 / 0, kwh 9 l 05 l 67 l 87 l h kg 8 db (A) 0-0 V /, A SartFrost / auala / - SwigLie 0, 0 0 / 0,66 kwh 9 l 05 l 67 l 87 l h kg 8 db (A) 0-0 V /, A O róży przezaczeiu O róży przezaczeiu Cofort GlassLie Cofort GlassLie SartFrost / auala 0, x 60 c 6 c / - SwigLie 0, / 0,66 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg 0 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie LED O róży przezaczeiu GlassLie - / auala 85, x 60 c 65 c HoeDialog-ready - / GlassEditio 0, 0 6 / 0,66 kwh 6 l 06 l 7 l 0 l 7 h kg 0 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie LED O róży przezaczeiu GlassLie - / auala 85, x 60 c 65 c HoeDialog-ready - / CoolVisio 0, 0 / 0,6 kwh 58 l 58 l 7 l 0 db (A) 0-0 V /, A Oświetleie góre Preiu O róży przezaczeiu GlassLie 85, x 60 c 6 c HoeDialog-ready / - SwigLie 0, 06,, Klasyfikacja rodzaju urządzeia 0: Chłodziarko-zarażarki i chłodziarki wolo stojące z fukcją BioFresh Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą 5 Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C N od +6 C do + C ST od +6 C do +8 C T od +6 C do + C 6 IceMaker kostkarka do lodu z fukcją wyłączeia i z przyłącze a wodę z sieci / 8 9

11 Chłodziarko-zarażarki z fukcją Elektroika Preiu a drzwiach. Elegacka i precyzyja elektroika z iowacyjy systee obsługi Touch pozwala a utrzyaie wybraej teperatury a stały pozioie. Poprzez delikate dotkięcie powierzchi Touch oża w łatwy i wygody sposób astawić wszystkie fukcje a wyświetlaczu LCD. Elegackie oświetleie góre Preiu z osłoą z satyowaego szkła haroijie kopouje się z wętrze. Daje oo przyjee, jase światło rówoierie oświetlające całe wętrze urządzeia. Dwa wyjowae pojeiki VarioBox uożliwiają wygode przechowywaie produktów. Pokrywa pojeika jest zdejowaa, a pojeik oża bezpośredio ustawić a akryty do posiłku stole. Pojeiki oża bezpieczie uieszczać a dowolej wysokości a drzwiach urządzeia. Chłodziarko-zarażarki z fukcją CNPes 056 Preiu Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 87 / 75 l / 89 l 55 / 0,698 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta Przezroczyste szuflady a rolkach, dzięki swojeu desigowi haroijie wypełiają wętrze i zapewiają ajlepszy wgląd w przechowywaą żywość. Zitegrowae rolki uożliwiają lekkie wsuwaie i wysuwaie szuflad. Prawie wszystkie drzwi ze stali szlachetej posiadają powierzchię SartSteel. SartSteel redukuje w zaczy stopiu powstawaie a powierzchi odcisków palców, uożliwiając jedocześie jej wyjątkowo łatwe czyszczeie i zwiększając odporość a zadrapaia. Urządzeia pozwalają a długo zachować świeżość produktów dzięki doskoałej wydajości chłodzeia. Produkty w zarażarce są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. Dzięki teu w koorze zarażarki ie powstaje zbędy lód, a produkty ie pokrywają się szroe. Dzięki systeowi odszraiaie ie jest już więcej koiecze. 0

12 Chłodziarko-zarażarki z fukcją Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa (oprócz CNesf 6) Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Preiu, płasko zitegrowae w suficie, z dwoa puktai światła - rówoiere i przyjee dla oka Pojeiki a warzywa i owoce, płyie wysuwae a rolkach (oprócz CNesf 6) Półka a butelki Podstawka a jajka Kostkarka IceMaker ze zbiorikie wody zapewia a kostki lodu ajlepszej jakości w każdej sytuacji. Zbiorik jest łatwy do wyjęcia i poowego apełieia wodą. IceMaker z fukcją wyłączeia zadba autoatyczie o uzupełieie zapasu. Czy to do ziego drika czy też a dużą iprezę - w dwóch szufladach zajduje się wystarczająco duży zapas lodu a każdą okazję. Wyposażoe w rolki przezroczyste pojeiki a warzywa haroizują swoi kształte z wętrze urządzeia. Bez trudu oża odaleźć przechowywae produkty. Dzięki rolko pojeiki oża wygodie wysuąć. Urządzeia pozwalają a długo zachować świeżość produktów dzięki doskoałej wydajości chłodzeia. Produkty w zarażarce są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. Dzięki teu w koorze zarażarki ie powstaje zbędy lód, a produkty ie pokrywają się szroe. Dzięki systeowi odszraiaie ie jest już więcej koiecze. Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przeźroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Autoatycza kostkarka do lodu ze zbiorikie wody (w CNesf 5) Tacka a kostki lodu (oprócz CNesf 5) Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki z fukcją CNesf 5 Cofort CNesf 5 Cofort CN 5 Cofort CNesf 6 Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 58 / 5 l / l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 58 / 7 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 58 / 7 l / 5 l 8 /,050 kwh 0 / 75 / 6 - DuoCoolig / l 00 / 8 l 5 / 0,960 kwh 86 / 75 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre

13 Chłodziarko-zarażarki z fukcją Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa (oprócz CNsl 00) Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie Cofort w suficie - rówoiere i przyjee dla oka (oprócz CN 0 i CNsl 0) Oświetleie wętrza (w CN 0 i CNsl 0) Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki (w CN 0 i CNsl 0) Podstawka a jajka Dla przykładu autoatyka SuperFrost pozwala a schłodzeie wętrza urządzeia w krótki czasie awet do - C. Uożliwia to bezpiecze zarożeie produktów spożywczych. Witaiy, sak i wygląd pozostaą zachowae w optyaly sposób. Po zakończeiu procesu zarażaia astąpi autoatycze przełączeie do oralego trybu pracy. W DuoCoolig z dwoa, całkowicie odrębie regulowayi obiegai chłodiczyi, oża precyzyjie ustawiać teperatury, iezależie od siebie w chłodziarce i zarażarce. W DuoCoolig ie zachodzi wyiaa powietrza iędzy częścią chłodzącą i rożącą, co zapobiega przeikaiu zapachów i wysychaiu produktów. Efektywe chłodzeie powietrze obiegowy w chłodziarce zapewia wydajy syste Power- Coolig. Wyłączik kotaktowy w drzwiach wyłącza wetylator w oecie otwarcia drzwi. Pozwala to zaoszczędzić ceą eergię i zapobiega przedostawaiu się ciepłego powietrza z zewątrz. Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przeźroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz CN 0) Ergooicze uchwyty drążkowe (w CN 0) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Chłodziarko-zarażarki z fukcją CNesf 00 CNsl 00 CN 50 CNsl 0 Cofort CN 0 Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 87 / 80 l / 89 l 7 / 0,9 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 87 / 80 l / 89 l 7 / 0,9 kwh 0, / 60 / 6 - DuoCoolig srebre / srebre 7 / l / 89 l / 0,88 kwh 8,7 / 60 / 6 - DuoCoolig 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig srebre / srebre 0 / 97 l 87 / 79 l 8 / 0,777 kwh 80 / 55 / 6,9 - DuoCoolig Dostępe rówież jako: CN 00 biała / biała 5

14 Chłodziarko-zarażarki wolo stojące z fukcją Ozaczeie katalogowe CNPes 056 Preiu CNesf 5 Cofort CNesf 5 Cofort CNesf 6 Cofort CNesf 00 CNsl 00 CN 50 CNsl 0 Cofort Dostępy w kolorze biały jako: CN 5 CN 00 CN 0 Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza 5 Pozio szuu re pw Napięcie / Prąd zaioowy 55 / 0,698 kwh 6 l 75 l 89 l 0 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A 8 /,050 kwh 7 l 5 l l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A 8 /,050 kwh l 7 l 5 l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A 5 / 0,960 kwh 0 l l 8 l 0 h kg db (A) 0-0 V /,5 A 7 / 0,9 kwh 69 l 80 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A 7 / 0,9 kwh 69 l 80 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A / 0,88 kwh 0 l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V /, A 8 / 0,777 kwh 76 l 97 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V /,0 A Koora chłodicza Metoda odszraiaia Oświetleie Półki a butelki Podstawki a jajka Materiał regałów a butelki a drzwiach VarioBox Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay GlassLie Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Preiu Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Zarażarka / SartFrost Metoda odszraiaia Akuulatory zia Tacki do lodu IceMaker 5 Wytwarzaie kostek lodu / h Maks. zapas kostek lodu Zbiorik a wodę kg,5 kg Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay 0, x 60 c 6 c 0 x 75 c 6 c 0 x 75 c 6 c 86 x 75 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c Zalety wyposażeia Złącze SartSteel Desig Akcesoria (patrz stroa 00-0) HoeDialog-ready SwigLie 0, 0, 0, 06,, SwigLie 0, 0 SwigLie 0, 0 SwigLie 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 SwigLie 0, 0, 0 Klasyfikacja rodzaju urządzeia : Chłodziarko-zarażarki Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C ST od +6 C do +8 C N od +6 C do + C T od +6 C do + C 5 Kostkarka do lodu IceMaker z fukcją wyłączeia 6 7

15 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Akustyczy alar otwartych drzwi Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka (oprócz CUN 0) Oświetleie wewętrze (w CUN 0) Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki Podstawka a jajka Urządzeia firy Liebherr zapewiają wydajość chłodzeia o profesjoalej jakości. Produkty w zarażarce są zarażae obiegowy powietrze chłodzący, a wilgoć jest odprowadzaa z powietrza. W koorze zarażarki ie powstaje zbędy lód, a produkty ie pokrywają się szroe. Dzięki systeowi odszraiaie ie jest już więcej koiecze. Elektroika typu Cofort gwaratuje dokłade utrzyaie zadaych wartości teperatur. wskazuje teperaturę w chłodziarce a wskaźiku LED. Autoatyka SuperFrost sprawia, że produkty są zarażae w sposób chroiący zawarte w ich witaiy. Półka a butelki to praktycze i atrakcyje rozwiązaie. Moża a iej schłodzić do 5 butelek oraz przechowywać je oszczędzając przy ty iejsce. Zarażarka : Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz CUN 0) Ergooicze uchwyty drążkowe (w CUN 0) Odpowiedi do istalacji w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Autoatycze chłodziarkozarażarki z systee CUN 0 Cofort CUN 9 Cofort CUNesf 9 Cofort CUNesf 5 Cofort CUN 0 Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 87 / 8 l / 89 l 57 / 0,70 kwh 0, / 60 / 6 7 / l 50 / l 69 / 0,75 kwh 0, / 60 / 6 7 / l 50 / l 59 / 0,98 kwh 0, / 60 / 6 stal szlacheta ze SartSteel / srebre 7 / l / 89 l / 0,66 kwh 8,7 / 60 / 6 stal szlacheta ze SartSteel / srebre 0 / 99 l 87 / 79 l 85 / 0,779 kwh 80 / 55 / 6,9 Dostępe rówież jako: CUN 9 CUN 5 8 9

16 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee Ozaczeie katalogowe CUN 0 CUN 9 CUNesf 9 CUN 9 CUNesf 5 CUN 5 CUN 0 Cofort Cofort Cofort Cofort Cofort Cofort Cofort Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza Pozio szuu re pw Napięcie Prąd zaioowy 57 / 0,70 kwh 7 l 8 l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 69 / 0,75 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 59 / 0,98 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 59 / 0,98 kwh 55 l l l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A / 0,66 kwh l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A / 0,66 kwh l l 89 l 5 h 6 kg db (A) 0-0 V, A 85 / 0,779 kwh 78 l 99 l 79 l 8 h 0 kg db (A) 0-0 V,0 A Koora chłodicza Metoda odszraiaia Oświetleie Półki a butelki Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay żarówka bocza Półka a butelki i szapay Materiał regałów a butelki a drzwiach Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Cofort GlassLie Zarażarka / SartFrost Metoda odszraiaia Tacki do lodu Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 0, x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 8,7 x 60 c 6 c 80 x 55 c 6,9 c Zalety wyposażeia Desig Sterowaie SartSteel SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie Akcesoria (patrz stroa 00-0) 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 Klasyfikacja rodzaju urządzeia : Chłodziarko-zarażarki (Koora -gwiazdkowa) = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C N od +6 C do + C ST od +6 C do +8 C T od +6 C do + C Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 0

17 Chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Zarówo w procesie projektowaia produktu, jak rówież w produkcji chłodziarek i zarażarek firy Liebherr ogroie ważą rolę odgrywa ekologia. Przyjazość dla środowiska od zawsze jest jedy z priorytetów firy Liebherr. Liebherr był pierwszy producete, który zastosował w chłodziarkach i zarażarkach czyik chłodiczy CFC / HFC-free. Miało to iejsce w 99 roku. Metalowa powłoka wykończoa jest z użycie przyjazych dla środowiska farb proszkowych, które ie wpływają egatywie a wodę i środowisko. Ciepło, produkowae aturalie w procesie produkcji, jest przeieiae w eergię cieplą. Wszystkie tworzywa sztucze są odpowiedio ozaczoe dla optyalego recykligu. Twój sposób a sukces Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii Lapki kotrole pracy, alaru i SuperFrost Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki Podstawka a jajka Dzięki systeowi SartFrost oszraiaie wętrza jak i produktów jest zaczie zredukowae. Pozwala to a o wiele rzadsze odrażaie. Ściay wewętrze są gładkie i bardzo łatwe do ycia. W DuoCoolig z dwoa, całkowicie odrębie regulowayi obiegai chłodiczyi, oża precyzyjie ustawiać teperatury, iezależie od siebie w chłodziarce i zarażarce. W DuoCoolig ie zachodzi wyiaa powietrza iędzy częścią chłodzącą i rożącą, co zapobiega przeikaiu zapachów i wysychaiu produktów. Już od dziesięcioleci Liebherr oferuje ajszerszą gaę eergooszczędych urządzeń chłodiczych. Niezwykle precyzyje eleety elektroicze, w połączeiu ze zoptyalizowaą techologią chłodzeia, sprawiają iż w ofercie zajduje się wiele odeli z ajwyższą klasą efektywości eergetyczej A Zarażarka SartFrost: Proste odszraiaie - wętrze gładkie, łatwe do ycia Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (w CPesf 8 i CPesf ) Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Porówaie obecych odeli w ajlepszych klasach efektywości eergetyczej A ++ i A +++ z ich odpowiedikai sprzed 5 lat, pokazuje jak ogroy potecjał drzeie w oszczędości eergii elektryczej, a co za ty idzie kosztów związaych z użytkowaie sprzętu. Iowacyje zarażarki Liebherr pokazują owy wyiar eergooszczędości. W ajlepszej klasie efektywości eergetyczej, urządzeia oszczędzają około 60% prądu więcej iż góra graica efektywości eergetyczej klasy A. Chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze Dostępe rówież jako: CPesf 8 Cofort 9 / l 9 / 9 l s 55 / 0, kwh 0, / 60 / 66,6 - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre CP 8 CP Cofort 97 / 9 l 9 / 9 l s 6 / 0,99 kwh 8,7 / 60 / 66,6 - DuoCoolig CPesf stal szlacheta ze SartSteel / srebre Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty.

18 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Sterowaie elektroicze z wyświetlacze teperatury LED DuoCoolig: Oddziela regulacja teperatury zarówo dla części chłodzącej jak i rożącej (oprócz CUesf 0) Autoatycza fukcja SuperFrost z regulacją czasu Optyczy i akustyczy alar w przypadku awarii (oprócz CUesf 0) Kotrolki pracy, alaru, SuperFrost Prawie wszystkie drzwi ze stali szlachetej posiadają powierzchię SartSteel. SartSteel redukuje w zaczy stopiu powstawaie a powierzchi odcisków palców, uożliwiając jedocześie jej wyjątkowo łatwe czyszczeie i zwiększając odporość a zadrapaia. Elektroika typu Cofort gwaratuje dokłade utrzyaie zadaych wartości teperatur. wyświetla teperaturę w chłodziarce a wskaźiku LED. Autoatyka SuperFrost sprawia, że produkty są zarażae w sposób chroiący zawarte w ich witaiy. Półka a butelki to praktycze i atrakcyje rozwiązaie. Moża a iej schłodzić do 5 butelek oraz przechowywać je oszczędzając przy ty iejsce. Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Wyuszoy obieg powietrza z wetylatore zapewiający rówoiery rozkład zia we wętrzu (oprócz CUesf 0) Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie góre Cofort - rówoiere i przyjee dla oka Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki Podstawka a jajka Zarażarka SartFrost: Proste odszraiaie - wętrze gładkie, łatwe do ycia Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyty drążkowe z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi Odpowiedi do ustawieia w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Autoatycze chłodziarkozarażarki z systee SartFrost CPesf 0 Cofort CP 5 Cofort Ces 0 C 5 CUesf 0 Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 88 / 8 l 9 / 9 l 7 / 0,67 kwh 0, / 60 / 6, - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / srebre 6 / 0 l 9 / 9 l / 0,6 kwh 8,7 / 60 / 6, - DuoCoolig 88 / 8 l 9 / 9 l 9 / 0,899 kwh 0, / 60 / 6, - DuoCoolig stal szlacheta ze SartSteel / stal szlacheta 6 / 0 l 9 / 9 l 08 / 0,8 kwh 8,7 / 60 / 6, - DuoCoolig 88 / 8 l 9 / 9 l / 0,856 kwh 0, / 60 / 6, stal szlacheta ze SartSteel / srebre Dostępe rówież jako: CP 0 CPesf 5 stal szlacheta ze SartSteel / srebre C 0 5

19 Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Sterowaie echaicze Chłodziarka Autoatycze odszraiaie Szklae półki GlassLie - dzieloa i podsuwaa Półki Cofort GlassLie z blokadą a butelki i koserwy Gładkie, łatwe do ycia wętrze z elegackii koluai, dzięki który oża ustawiać półki a różych wysokościach Oświetleie wętrza Pojeiki a owoce i warzywa Półka a butelki (oprócz CUP(sl) ) Podstawka a jajka Półki typu GlassLie wyposażoe są w regulację wysokości i dostosowae do idywidualych potrzeb użytkowika. Są oe odpore a pękięcia i zadrapaia oraz łatwe do ycia. Dzieloa i podsuwaa półka uożliwia wygode wkładaie większych aczyń. Oświetleie bocze zapewia odelo SwigLie poadczasowy wygląd. Szuflady z przezroczysty przode są praktyczie skostruowae: wyjątkowo wysokie, zakięte ze wszystkich stro i wyjowae. Gwaratują w te sposób optyaly wgląd, oraz ajlepsze waruki do składowaia. Są a tyle przestroe, iż oża w ich swobodie przechowywać rożoki. Zaykaą ze wszystkich stro szufladę oża w celu wyczyszczeia łatwo wyciągąć. Syste FrostSafe dba o rówoiere chłodzeie przechowywaych w szufladzie rożoek rówież podczas otwieraia drzwi. Zarażarka SartFrost: proste odszraiaie - wętrze gładkie, łatwe do ycia Syste FrostSafe z całkowicie zabudowayi, przezroczystyi szufladai VarioSpace arażacja wętrza dzięki wyjoway szuflado i półko Tacka a kostki lodu Zalety wyposażeia SwigLie-Desig Uchwyt drążkowy z wbudowaą echaiką ułatwiającą otwieraie drzwi (oprócz CUP 0, CUP 7 i CUP ) Ergooicze uchwyty drążkowe (w CUP 0, CUP 7 i CUP ) Odpowiedi do istalacji w liii szafek i wsuięcia w iszę dzięki wetylacji z przodu Regulowae óżki z przodu, rolki i uchwyty do trasportu z tyłu Obustroy otaż drzwi Autoatycze chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost CUPsl Cofort CUPsl 0 Cofort CUP 90 Cofort CUPsl 7 Cofort CUP Cofort Pojeość całkowita / użytkowa części chłodzącej Zarażarka Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Klasa kliatycza Wyiary zewętrze w c (W / S / G) Regulowae obiegi chłodicze Drzwi / ściay bocze 0 / 99 l 87 / 85 l 7 / 0,59 kwh 8,7 / 60 / 6,9 srebre / srebre 0 / 99 l 87 / 85 l 77 / 0,757 kwh 80 / 55 / 6,9 srebre / srebre 0 / 99 l 55 / 5 l 97 / 0,58 kwh 6, / 60 / 6,6 0 / 99 l 55 / 5 l 5 / 0,689 kwh 60 / 55 / 6,9 srebre / srebre 5 / l 55 / 5 l 0 / 0,60 kwh 6 / 55 / 6,9 Dostępe rówież jako: CUP CUP 0 CUPsl 90 srebre / srebre CUP 7 CUPsl srebre / srebre (Zdjęcie str. 9) 6 7

20 Chłodziarko-zarażarki z systee SartFrost Ozaczeie katalogowe CPesf 8 Cofort CPesf Cofort CPesf 0 Cofort CPesf 5 Cofort Ces 0 C 5 CUesf 0 CUPsl Cofort CUPsl 0 Cofort CUPsl 90 Cofort Dostępy w kolorze biały jako: CP 8 CP CP 0 CP 5 C 0 CUP CUP 0 CUP 90 CUP 7 CUPsl 7 Cofort CUPsl Cofort CUP Klasyfikacja typów urządzeń Klasa efektywości eergetyczej Zużycie eergii w ciągu 65 di / h Pojeość użytkowa całkowita Koora chłodicza Zarażarka Ozaczeie gwiazdkowe Czas przechowywaia w przypadku awarii Zdolość zarażaia w ciągu godz. Klasa kliatycza 5 Pozio szuu re pw Napięcie Prąd zaioowy s 55 / 0, kwh l l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A s 6 / 0,99 kwh 8 l 9 l 9 l 9 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 7 / 0,67 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A / 0,6 kwh l 0 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 9 / 0,899 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 08 / 0,8 kwh l 0 l 9 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A / 0,856 kwh 7 l 8 l 9 l 5 h 9 kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 7 / 0,59 kwh 8 l 99 l 85 l 5 h kg 0 db (A) 0-0 V,0 A 77 / 0,757 kwh 8 l 99 l 85 l 7 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 97 / 0,58 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 5 / 0,689 kwh 5 l 99 l 5 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A 0 / 0,60 kwh 96 l l 5 l 5 h kg 9 db (A) 0-0 V,0 A Koora chłodicza Metoda odszraiaia Wetylator Oświetleie Półki a butelki Materiał regałów a butelki a drzwiach Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie Oświetleie góre Cofort Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Półka a butelki i szapay Cofort GlassLie żarówka bocza Cofort GlassLie Zarażarka / SartFrost Metoda odszraiaia Fukcja CoolPlus Tacki do lodu SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala SartFrost auala Wyiary Wysokość x Szerokość Głębokość raze z odstępe od ściay 0, x 60 c 8,7 x 60 c 66,6 c 66,6 c 0, x 60 c 6, c 8,7 x 60 c 6, c 0, x 60 c 6, c 8,7 x 60 c 6, c 0, x 60 c 6, c 8,7 x 60 c 6,9 c 80 x 55 c 6,9 c 6, x 60 c 6,6 c 60 x 55 c 6,9 c 6 x 55 c 6,9 c Zalety wyposażeia Desig Sterowaie SartSteel SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie SwigLie echaiczie Akcesoria (patrz stroa 00-0) 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0, 0, 06, 0, 0, 0 0, 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 Klasyfikacja rodzaju urządzeia : Chłodziarko-zarażarki (Koora -gwiazdkowa) Wartości zgodie z Rozporządzeie (UE) 060/00 Zużycie eergii szybciej osiąga wskazay pozio gdy używay ściaki oddzielającej. Bez ściaki oddzielającej głębokość urządzeia jest zredukowaa o,5 c. Nie zaocowaie przekładki ścieej ie będzie iało wpływu a fukcjoowaie urządzeia. Jedakże pozio zużycia eergii zwiększa się iezaczie jeśli jej ie używay a określoy pozio oże ie zostać osiągięty. = Zarażarka z teperaturą 8 C lub iższą 5 Teperatury otoczeia: SN od +0 C do + C N od +6 C do + C ST od +6 C do +8 C T od +6 C do + C 8 9

Chłodziarki i zamrażarki

Chłodziarki i zamrażarki Grupa Liebherr Szeroki asortyet Grupa Liebherr jest jedy z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaie także w iych dziedziach. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Chłodziarki i zamrażarki

Chłodziarki i zamrażarki Chłodziarki i zarażarki firy Liebherr są wszędzie ta, gdzie serwis i doradztwo odgrywają dużą rolę: W dobrych sklepach AGD! Chłodziarki i zarażarki 00/0 Pracowicy sklepu AGD chętie udzielą Państwu wszelkich

Bardziej szczegółowo

Grupa Liebherr. Chłodziarki i zamrażarki

Grupa Liebherr. Chłodziarki i zamrażarki Grupa Liebherr Szeroki asortymet Grupa Liebherr jest jedym z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaiem także w iych dziedziach.

Bardziej szczegółowo

Chłodziarki i zamrażarki 2009/2010

Chłodziarki i zamrażarki 2009/2010 Chłodziarki i zarażarki firy Liebherr są wszędzie ta, gdzie serwis i doradztwo odgrywają dużą rolę: W dobrych sklepach GD! BioFresh Special Side-by-Side Special Wine Special Chłodziarki i zarażarki 009/00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sprzedaży dla sklepów ze sprzętem kuchennym i studiów meblowych 2 015

Podręcznik sprzedaży dla sklepów ze sprzętem kuchennym i studiów meblowych 2 015 Grupa Liebherr Szeroki asortymet Grupa Liebherr jest jedym z ajwiększych a świecie producetów sprzętu budowlaego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uzaiem także w iych dziedziach.

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjna ochrona napędów

Perfekcyjna ochrona napędów Perfekcyja ochroa apędów Itelliget Drivesystems, Worldwide Services PL Ochroa powierzchi apędów NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Optymala pod każdym względem Tam gdzie powłoka

Bardziej szczegółowo

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych

profi-air 250 / 400 touch Nowoczesne centrale rekuperacyjne do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych profi-air 250 / 400 touch Nowoczese cetrale rekuperacyje do wetylacji pomieszczeń mieszkalych SYSTEMY ODWADNIAJĄ CE SYSTEMY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU Nowoczesa techologia

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Nowe chłodziarko-zamrażarki

Nowe chłodziarko-zamrażarki Nowe chłodziarko-zamrażarki 1 Funkcjonalna przestrzeń i optymalna ochrona żywności Nowe chłodziarko-zamrażarki Indesit extra dedykowane są rodzinom, które oczekują łatwej do zaadaptowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH

MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services MOTOREDUKTORY I Z METALI LEKKICH PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI Z SILNIKAMI O GŁADKICH POWIERZCHNIACH 0,37 1,1 kw PL KOMPLETNE SYSTEMY NAPĘDOWE OD JEDNEGO

Bardziej szczegółowo

LODÓWKA THOR mod. TEK 88 G i TEK 88 V (do zabudowy), NOWA cena:280 zl 3 miesiące gwarancji

LODÓWKA THOR mod. TEK 88 G i TEK 88 V (do zabudowy), NOWA cena:280 zl 3 miesiące gwarancji OFEROWANE NOWOŚCI LODÓWKA THOR mod. TEK 88 G i TEK 88 V (do zabudowy), NOWA cena:280 zl Wymiary: wys. 875 mm, szer. 540 mm, gł. 545 mm Pojemność brutto: 126 l Pojemność netto: 120 l Klasa energetyczna:

Bardziej szczegółowo

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI

Zastosowania w transporcie pasażerskim. Podzespoły i systemy HMI EAO Ekspert w dziedziie iterfejsów człowiek-maszya Zastosowaia w trasporcie pasażerskim Podzespoły i systemy HMI www. eao.com/catalogues EAO Parter dla przemysłu trasportowego Foto: SBB Systemy operacyje

Bardziej szczegółowo

Grupa Liebherr. Chłodziarki i zamrażarki 2015

Grupa Liebherr. Chłodziarki i zamrażarki 2015 Grupa Liebherr Szeroki asortyment Grupa Liebherr jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu budowlanego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uznaniem także w innych dziedzinach.

Bardziej szczegółowo

S45VCX2. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia

S45VCX2. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia EAN13: 8017709168872 ESTETYKA / STEROWANIE Stal nierdzewna Powłoka zapobiegająca powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Lodówki Indesit ICON. przestrzeń. dla. elastyczności. www.indesit.com

Lodówki Indesit ICON. przestrzeń. dla. elastyczności. www.indesit.com Lodówki Indesit ICON dla przestrzeń elastyczności Rzetelnośd, uczciwośd, renoma. Trzy kluczowe cechy, które charakteryzują działania i codzienne zaangażowanie firmy Indesit oraz pozwalają nadad moc i treśd

Bardziej szczegółowo

CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKI FCB 320/E ANFI A+ 82 FCB 320/MSL AI A+ 82 FCB 3401 NS 2D XS 80 FCB 4001 NF S A+ 81 FSBS 6001 NF IWD XS A+ 80

CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKI FCB 320/E ANFI A+ 82 FCB 320/MSL AI A+ 82 FCB 3401 NS 2D XS 80 FCB 4001 NF S A+ 81 FSBS 6001 NF IWD XS A+ 80 76 CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKI FCB 320/E ANFI A+ 82 FCB 320/MSL AI A+ 82 FCB 3401 NS 2D XS 80 FCB 4001 NF S A+ 81 FSBS 6001 NF IWD XS A+ 80 CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKI 77 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI FRANKE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

W trosce o Ciebie i Twoje produkty

W trosce o Ciebie i Twoje produkty W trosce o Ciebie i Twoje produkty Czerp z natury to, co najlepsze. Sięgaj po dojrzałe, pełne witamin owoce i warzywa, niezbędne dla Twojego zdrowia. Teraz, dzięki specjalnym systemom zastosowanym w chłodziarkach

Bardziej szczegółowo

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych.

SafeTest 60 Prosty, solidny i ekonomiczny tester bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych. SafeTest 60 Prosty, solidy i ekoomiczy tester bezpieczeństwa elektryczego urządzeń medyczych. Rigel SafeTest 60 to solidy, iezawody, medyczy aalizator bezpieczeństwa elektryczego. Idealy do testowaia dużej

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Informacja o cookies na tej stronie WOLNOSTOJĄCE DO ZABUDOWY PRALKI. Toggle navigation. Sklepy. Serwis

Gwarancja Informacja o cookies na tej stronie WOLNOSTOJĄCE DO ZABUDOWY PRALKI. Toggle navigation. Sklepy. Serwis Gwarancja Informacja o cookies na tej stronie Strona beko.com.pl wykorzystuje pliki cookie ("ciasteczka") w celu zapewnienia dostępu do treści (więcej informacji). Zmiana ustawień dotyczących przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zamrażarki laboratoryjne

Zamrażarki laboratoryjne ZL Zamrażarki laboratoryjne Przykładowe zastosowania długoterminowe przechowywanie próbek i materiału biologicznego do badań przechowywanie łatwo rozkładalnych wzorców (np. w postaci stałej) testy mrozoodpornoœci

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT KOMERCYJNY. AGED SP. ZO.O., UL. 3 MAJA 8,O5-800 PRUSZKÓW MILLENIUM LOGISTIC PARK, TEL. 22/ ,15,36 lub , fax:

SPRZĘT KOMERCYJNY. AGED SP. ZO.O., UL. 3 MAJA 8,O5-800 PRUSZKÓW MILLENIUM LOGISTIC PARK, TEL. 22/ ,15,36 lub , fax: SPRZĘT KOMERCYJNY AGED SP. ZO.O., UL. 3 MAJA 8,O5-800 PRUSZKÓW MILLENIUM LOGISTIC PARK, TEL. 22/738-31-12,15,36 lub 738-38-52, fax:738-31-19 OFERTA HANDLOWA obowiązuje od 02.02.2015 r. Str. Model Modele

Bardziej szczegółowo

Po prostu lepiej. Systemy wsporników do instalacji i urzadzenń dachowych. www.bigfootsupport.com. www.bigfootsupport.com +44 (0)1323 844 355

Po prostu lepiej. Systemy wsporników do instalacji i urzadzenń dachowych. www.bigfootsupport.com. www.bigfootsupport.com +44 (0)1323 844 355 www.bigfootsupport.com Systemy wsporików do istalacji i urzadzeń dachowych PL Po prostu lepiej Królewski Istytut Architektów Brytyjskich (ag. Royal Istitute of British Architects, RIBA) zachęca, aby dążyć

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A.

Nasze osiągnięcia. wydanie 5, 2011. Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Nasze osiągięcia wydaie 5, 2011 2 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Działalość firmy ZUK Stąporków S.A. specjalizuje się w produkcji urządzeń dla: Eergetyki cieplej Eergetyki zawodowej Eergetyki

Bardziej szczegółowo

Kombajny zbożowe serii C 5270 C 5270 C-AL 6300 C 6300 C-AL

Kombajny zbożowe serii C 5270 C 5270 C-AL 6300 C 6300 C-AL Kombajy zbożowe serii C 5270 C 5270 C-AL 6300 C 6300 C-AL Kombajy zbożowe FENDT serii C: Nowoczesa budowa W kombajach zbożowych FENDT serii C zastosowao ajowszą techologię, umożliwiającą osiągięcie maksymalej

Bardziej szczegółowo

Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budynków

Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budynków Platformy dźwigowe Cibes Lift dla każdego rodzaju budyków Elegackie, bezpiecze, prosta istalacja DESIGN NIEZAWODNOŚĆ DOŚWIADCZENIE Spis treści O Cibes Lift 3 Perspektywa klieta 4 Serwis i koserwacja 5

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.

Oferta firmy. Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi, których własnością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse. Oferta firmy Niiejszy dokumet chroioy jest prawami autorskimi, których własością jest WAMHOUSE. wamhouse.com * biuro@wamhouse.com Architektura wętrz a tereie całego kraju Zakres aszych usług Nasza oferta

Bardziej szczegółowo

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO

Typy i wykonanie łapaczy tłuszczy: ASIO ŁAPACZE TŁUSZCZY Tłuszcz w kaalizacji powoduje problemy zarówo mechaicze, czyli zarastaie rur, jak i higieicze zapach. Dalej powoduje też problemy w samym procesie czyszczeia w oczyszczaliach ścieków gdzie

Bardziej szczegółowo

SF4390VX Nowość. classica

SF4390VX Nowość. classica SF4390VX Nowość Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709214777 WZORNICTWO / OBSŁUGA Stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo

Inteligentny styl. Technologia w dobrym stylu

Inteligentny styl. Technologia w dobrym stylu Inteligentny styl Technologia w dobrym stylu lodówki wolnostojące 2015 / 2016 Inteligentny styl LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE 2015 / 2016 2 Zeskanuj i dowiedz się więcej na: www.amica.pl Inteligentny styl Technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 70 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 cm FDW 614 DTS 3B A++ 74 FDW 612 EHL A 74 45 cm FDW 410 E8P A+ 74 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 71 ZMYWARKI FRANKE NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie naczyń w zmywarce

Bardziej szczegółowo

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2.

(1) gdzie I sc jest prądem zwarciowym w warunkach normalnych, a mnożnik 1,25 bierze pod uwagę ryzyko 25% wzrostu promieniowania powyżej 1 kw/m 2. Katarzya JARZYŃSKA ABB Sp. z o.o. PRODUKTY NISKONAPIĘCIOWE W INSTALACJI PV Streszczeie: W ormalych warukach pracy każdy moduł geeruje prąd o wartości zbliżoej do prądu zwarciowego I sc, który powiększa

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Technologia dla Przemysłu

Zaawansowana Technologia dla Przemysłu PL Świat Filtracji Zaawasowaa Techologia dla Przemysłu Przemysł Eergetyczy Istalacje w Budykach Huty Przemysł Papiericzy Filtry przemysłowe Dago & Dieethal Dago & Dieethal jest iezawodym parterem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kolekcja produktów wolnostojących. Chłodnictwo

Kolekcja produktów wolnostojących. Chłodnictwo Kolekcja produktów wolnostojących Chłodnictwo Kolekcja produktów wolnostojących Witamy w świecie wolnostojących urządzeń AGD Beko, gdzie funkcjonalność harmonijnie łączy się z wydajnością. Chłodziarki

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Produkty serii Pro-Cyt

Produkty serii Pro-Cyt Produkty serii Pro-Cyt Wirówki z serii PrO-Cyt są to kompaktowe i praktyczne urządzenia przeznaczone dla próbek o małej, średniej oraz dużej objętości. Seria PrO-Cyt obejmuje dwa modele wirówek. Oba modele

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych zaiteresowaia wykorzystaiem tej metody w odiesieiu do iych droboziaristych materiałów odpadowych ze wzbogacaia węgla kamieego ależy poszukiwać owych, skutecziej działających odczyików. Zdecydowaie miej

Bardziej szczegółowo

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l

SF4120V. linea. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l Urządzenie do gotowania na parze, wysokość: 45 cm, duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 41 l EAN13: 8017709208660 WZORNICTWO / OBSŁUGA Srebrne szkło Stopsol + stal

Bardziej szczegółowo

HEBAU CHEMIA BUDOWLANA

HEBAU CHEMIA BUDOWLANA HEBAU CHEMIA BUDOWLANA wydaie 1/2011 2 SPIS TREŚCI str. Dezaktywatory do produkcji elemetów betoowych (metodą wypłukań) 4-7 CSE pro01-400 (a rozpuszczaliku) / CSE ova 005-400 4-5 Microgel żel do wypłukań

Bardziej szczegółowo

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny

podejœcia kanalizacyjne poziom kanalizacyjny Kaalizacja wewętrza wywiewka podejœcia kaalizacyje poziom kaalizacyjy pio kaalizacyjy ŚCIEKI W DOMU Myjemy siê, sprz¹tamy, przygotowujemy posi³ki, czyli korzystamy z przyborów saitarych, takich jak: waa,

Bardziej szczegółowo

SC45VC2. linea. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia

SC45VC2. linea. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia EAN13: 8017709168865 ESTETYKA / STEROWANIE Srebrne szkło Stopsol + stal nierdzewna Podświetlane

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie

Kolektory słoneczne Jeden dach, jedno wzornictwo idealne dopasowanie Kolektory słoecze Jede dach, jedo wzorictwo ideale dopasowaie Oferta waża od 01.0.010 Atrakcyjy wygląd i fukcjoalość VELUX od blisko 70 lat rozwija swoje produkty, zapewiając ich harmoije połączeie z architekturą

Bardziej szczegółowo

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl

Maty antyzmęczeniowe i maty bezpieczeństwa. www.znakowanie.pl Maty atyzmęczeiowe i maty bezpieczeństwa Wypróbuj maty przez 14 di za DARMO! www.zakowaie.pl z a k u j e m y i z a b e z p i e c z a m y, a b y ś p r a c o w a ł b e z p i e c z i e Zmiejszeie ryzyka utraty

Bardziej szczegółowo

lodówki przenośne chłodziarki A WORLD OF COMFORT

lodówki przenośne chłodziarki A WORLD OF COMFORT Lodówki przenośne wysoka wytrzymałość, żywotność, łatwość obsługi LODÓWKI przenośne lodówki przenośne chłodziarki A WORLD OF COMFORT 2 Lodówki przenośne Lodówki przenośne 3 W PODRÓŻY KOMFORT JAK W DOMU

Bardziej szczegółowo

Kolekcja produktów wolnostojących. Chłodnictwo

Kolekcja produktów wolnostojących. Chłodnictwo Kolekcja produktów wolnostojących Chłodnictwo Kolekcja produktów wolnostojących Witamy w świecie wolnostojących urządzeń AGD Beko, gdzie funkcjonalność harmonijnie łączy się z wydajnością. Oferujemy szeroki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OBLICZE BIELI. wyposaż białą kuchnię

OBLICZE BIELI. wyposaż białą kuchnię OBLICZE BIELI wyposaż białą kuchnię Biel klasyczna, ponadczasowa, nowoczesna Biała kuchnia to najmodniejszy obecnie trend w aranżacji wnętrz. Biel w kuchni to kolor uniwersalny, który daje jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym

Kompleksowe rozwiązania wejść i wjazdów w handlu detalicznym Kompleksowe rozwiązaia wejść i wjazdów w hadlu detaliczym ASSA ABLOY Etrace Systems MDF-ELIZA 310113 Retail - NEW Jua 2013-04-05 3.idd 1 17/03/15 09:13 Nasi klieci oczekują atrakcyjego sklepu, dobrej obsługi

Bardziej szczegółowo

SC745VPO. cortina. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość 45 cm, 6 funkcji, 3 poziomy przygotowywania potraw na parze

SC745VPO. cortina. Urządzenie do gotowania na parze, wysokość 45 cm, 6 funkcji, 3 poziomy przygotowywania potraw na parze Urządzenie do gotowania na parze, wysokość 45 cm, 6 funkcji, 3 poziomy przygotowywania potraw na parze EAN13: 8017709180393 ESTETYKA / STEROWANIE Kremowy Pokrętła miedziane Wyświetlacz: LED Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE? Dlaczego potrzeba jest reforma ochroy daych w UE? Uija dyrektywa o ochroie daych z 1995 r. staowiła kamień milowy w historii ochroy daych osobowych. Jej podstawowe zasady, zapewiające fukcjoowaie ryku

Bardziej szczegółowo

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE

4. PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE I NAPIĘCIOWE 4. PRZEŁDN PRĄDOWE NPĘOWE 4.. Wstęp 4.. Przekładiki prądowe Przekładikie prądowy prądu zieego azywa się trasforator przezaczoy do zasilaia obwodów prądowych elektryczych przyrządów poiarowych oraz przekaźików.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5.

SPIS TREŚCI CZEŚĆ ELEKTRYCZNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. SPIS TREŚCI CEŚĆ ELEKTRYCNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PREDMIOT OPRACOWANIA 3. AKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICNY 4.1 asilaie budyku 4.2 Wewętrza liia zasilająca WL 4.3 Rozdzielica główa RG 4.4 Istalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 2 B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zlew dwukomorowy bez ociekacza łącznie 4 szt. 1 Materiał - stal nierdzewna 2 Typ dwukomorowy bez ociekacza 3 Wykończenie - mikrolen

Bardziej szczegółowo

BATERIE ŁAZIENKOWE. Main Sponsor

BATERIE ŁAZIENKOWE. Main Sponsor BATERIE ŁAZIENKOWE O F E R T A S P E C J A L N A 0 1 / 2 0 1 5 Main Sponsor ICON 2 879 zł 1 099 zł 989 zł 1 099 zł 989 zł 1 199 zł Black White Red Nr kat.: 333460200 kolor czarny Nr kat.: 33346020N kolor

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

Chłodziarki i zamrażarki

Chłodziarki i zamrażarki Grupa Liebherr Szeroki asortyment Grupa Liebherr jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu budowlanego. Wysokiej jakości produkty i usługi Liebherr cieszą się uznaniem także w innych dziedzinach.

Bardziej szczegółowo

Kabiny półokrągłe MOSIĘŻNE CHROMOWANE UCHWYTY ZAWIAS CHROMOWANY

Kabiny półokrągłe MOSIĘŻNE CHROMOWANE UCHWYTY ZAWIAS CHROMOWANY KABINY PRYSZNICOWE COLMAR Minimalistyczny design podkreślają chromowane uchwyty i zawiasy z mechanizmem podnoszenia. Dopracowany profil mocujący umożliwia dokładną regulację i dostosowanie kabiny do nierówności

Bardziej szczegółowo

Chłodziarki i zamrażarki

Chłodziarki i zamrażarki Chłodziarki i zamrażarki 205 0 powodów, dla których warto kupować produkty firmy Liebherr 6 Doświadczeie, które się liczy Jako wiodący producet automatyczych chłodziarko-zamrażarek firma Liebherr już od

Bardziej szczegółowo

5-lecie. Tworzywa SIMONA do wykładania zbiorników. Kliknij tutaj! informacje SIMONA AG 2/2012

5-lecie. Tworzywa SIMONA do wykładania zbiorników. Kliknij tutaj! informacje SIMONA AG 2/2012 SMONA oferuje szeroki program materiałów do wykładaia zbiorików stalowych oraz do kostrukcji warstwowych GK. Różorode środki adające przyczepość tworzą optymaly pomost mechaiczy pomiędzy wykładzią a materiałem

Bardziej szczegółowo

ACO Tram. Kanały ACO Tram System zastrzeżony patentem

ACO Tram. Kanały ACO Tram System zastrzeżony patentem Kaały ACO Tram System zastrzeżoy patetem Dla lepszego podziału przestrzei miejskiej Ambicją wielkich aglomeracji jest zapewieie trwałej rówowagi pomiędzy potrzebą mobilości mieszkańców a ochroą ich środowiska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka produktu i producenta

Charakterystyka produktu i producenta BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA Chłodziarko-zamrażarka ARKTOS Charakterystyka produktu i producenta Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia nr 1 Wykonawcy: Anna Kowalska, Przemysław Nowak Zarządzanie, studia I

Bardziej szczegółowo

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne

Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne 3 1000 2000 W Grzałki elektryczne 6 modele(i) Halogenowy promiennik podczerwieni IH Odpowiedni do odkrytych wolnych przestrzeni, gdzie liczą się walory estetyczne Zastosowanie Halogeninfra IH to mocne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka produktu i producenta

Charakterystyka produktu i producenta BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA Chłodziarko-zamrażarka ARKTOS Charakterystyka produktu i producenta Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia nr Wykonawcy: Anna Kowalska, Przemysław Nowak Zarządzanie, studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Lodówki Amica to gwarancja najwyższej jakości, komfort użytkowania, modny wygląd i oszczędność Twoich pieniędzy.

Lodówki Amica to gwarancja najwyższej jakości, komfort użytkowania, modny wygląd i oszczędność Twoich pieniędzy. 2 Lodówki Amica to gwarancja najwyższej jakości, komfort użytkowania, modny wygląd i oszczędność Twoich pieniędzy. Amica oferuje lodówki w wysokiej klasie energetycznej A+. Oznacza to wyjątkowo niskie

Bardziej szczegółowo

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ.

Gâches électriques. Apriporta elettrici. Electric strikes. Elektrozaczepy. Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ. Apriporta elettrici Gâches électriques Elektrozaczepy Electric strikes Cerraderos eléctricos ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ. TYP 143 Nowa seria elektrozaczepów do drzwi ppoż typ 134 typ 143M wersja z silnikiem

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

sztuka inteligentnego chłodzenia

sztuka inteligentnego chłodzenia sztuka inteligentnego chłodzenia lodówki wolnostojące 2013 / 2014 2 LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE 2013 / 2014 4 sztuka inteligentnego chłodzenia Amica to wiodący producent sprzętu AGD. Produkty Amiki to połączenie

Bardziej szczegółowo

Inspirujący system dla indywidualistów. Kreatywny system do zabudowy coolmodul. www.siemens-home.pl. Siemens. The future moving in.

Inspirujący system dla indywidualistów. Kreatywny system do zabudowy coolmodul. www.siemens-home.pl. Siemens. The future moving in. Inspirujący system dla indywidualistów. Kreatywny system do zabudowy coolmodul. www.siemens-home.pl Oferta 2012 Siemens. The future moving in. Jeden styl, osiem modułów, nieskończenie wiele kombinacji:

Bardziej szczegółowo

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE 90 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE PŁYTY INDUKCYJNE FHBP 604 4I PW T XS 97 FHBP 604 4I T B2 XS 97 FHFB 905 5I ST 96 FHFB 6421 I FLEXI 97 PŁYTY CERAMICZNE FHB 6004 4C T-S 99 PŁYTY INDUKCYJNE I CERAMICZNE

Bardziej szczegółowo

Technologia w dobrym stylu

Technologia w dobrym stylu Technologia w dobrym stylu lodówki wolnostojące 2016/2017 2 LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE 2016/2017 4 Technologia w dobrym stylu Produkty Amica od zawsze były połączeniem zaawansowanych technologii i ciekawego

Bardziej szczegółowo

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD

Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD Dostawa wyposażenia do żłobka Gminnego w Przechlewie. Sprzęt AGD I. ZMYWALNIA pom. 0.20 parter. 1 Zmywarko wyparzarka Opis urządzenia: czas trwania cyklu: 120 s zużycie wody: 2l/cykl specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

GETINGE FD1600 ŁADOWANA OD PRZODU MYJNIA-DEZYNFEKTOR

GETINGE FD1600 ŁADOWANA OD PRZODU MYJNIA-DEZYNFEKTOR GETINGE FD1600 ŁADOWANA OD PRZODU MYJNIA-DEZYNFEKTOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH PROSTO I SKUTECZNIE Charakteryzująca się atrakcyjną, nowoczesną konstrukcją, łatwością

Bardziej szczegółowo

Wymiary wkładu szufladowego: (szer. gł. wys.) niska mm średnia mm wysoka mm

Wymiary wkładu szufladowego: (szer. gł. wys.) niska mm średnia mm wysoka mm Wózki funkcyjne z proponowanej serii TRIBO-MED przeznaczone są do codziennych potrzeb placówek medycznych jako specjalistyczne wózki pielęgniarskie, opatrunkowe, zabiegowe, anestezjologiczne, reanimacyjne,

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

Italian design. revati 80% 10 lat. LEDlight. Lustra do nowoczesnej łazienki S E R I E S. VENEZIA 80x60 cm NAPOLI 80x60 cm. ladnelustra.pl.

Italian design. revati 80% 10 lat. LEDlight. Lustra do nowoczesnej łazienki S E R I E S. VENEZIA 80x60 cm NAPOLI 80x60 cm. ladnelustra.pl. Italian design S E R I E S lustraled 80% taniej za energię elektryczną VENEZIA 80x60 cm NAPOLI 80x60 cm lustraled 10 lat trwałość oświetlenia Lustra do nowoczesnej łazienki Lustro LED Nasze lustra posiadają

Bardziej szczegółowo

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych.

Siłownie ORC sposobem na wykorzystanie energii ze źródeł niskotemperaturowych. Siłowie ORC sposobem a wykorzystaie eergii ze źródeł iskotemperaturowych. Autor: prof. dr hab. Władysław Nowak, Aleksadra Borsukiewicz-Gozdur, Zachodiopomorski Uiwersytet Techologiczy w Szczeciie, Katedra

Bardziej szczegółowo

Chemiczne metody analizy ilościowej (laboratorium)

Chemiczne metody analizy ilościowej (laboratorium) Cheicze etody aalizy ilościowej (laboratoriu) Broiaoetria 9. Przygotowaie iaowaego roztworu broiau (V) potasu Broia(V) potasu ależy do stosowaych w aalizie cheiczej substacji podstawowych. oże być otrzyay

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu

Nagrzewnica Cat. Nagrzewnica Cat. Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków. Specyfikacja produktu Nagrzewnica at Nagrzewnica at Kompaktowa nagrzewnica do mniejszych budynków 3 3 modele(i) 3 9 kw Grzałki elektryczne Zastosowanie Nagrzewnice serii Kot to kompaktowe i ciche urządzenia stacjonarne. Najlepiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

5 LAT 2 LATA ISO ISO CERAMIKA MEBLE

5 LAT 2 LATA ISO ISO CERAMIKA MEBLE CAPRICE Nowa seria mebli CAPRICE Seria Caprice, od lat obecna w ofercie KOŁO, teraz w nowej, świeżej odsłonie. Lekkie, stylowe meble i akcesoria łazienkowe, pozwalające na wyjątkowe aranżacje. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

VIGO - SYSTEM KOLUMNOWY

VIGO - SYSTEM KOLUMNOWY VIGO - SYSTEM KOLUMNOWY ELEMENTY SKŁADOWE 6 7 3 2 17 15 12 14 11 13 15 10 16 9 8 1 2 5 1 4 1 - Pio systemu kolumowego 2 - Maskowica do systemu kolumowego LED 3 - Maskowica do systemu kolumowego 4 - Zaślepka

Bardziej szczegółowo

akcesoria różne gospodarczych pomagają zorganizować przestrzeń w szafie.

akcesoria różne gospodarczych pomagają zorganizować przestrzeń w szafie. akcesoria różne W skład naszej oferty wchodzą także systemy mechanizmów podblatowych, akcesoria do szaf gospodarczych oraz systemy relingowe. Ukryte w szafkach mechanizmy pozwalają zaoszczędzić miejsce,

Bardziej szczegółowo

SFP6925NPZ Nowość. Functions. victoria. Piekarnik elektryczny z pirolizą, wysokość 60 cm, 9 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA

SFP6925NPZ Nowość. Functions. victoria. Piekarnik elektryczny z pirolizą, wysokość 60 cm, 9 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA SFP6925NPZ Nowość victoria Piekarnik elektryczny z pirolizą, wysokość 60 cm, 9 funkcji pieczenia, pojemność 65 l, funkcja PIZZA EAN13: 8017709204358 ESTETYKA / STEROWANIE Czarny Sterowanie za pomocą chromowanych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Dotknąć przed zakupem

Dotknąć przed zakupem TECHNIKA MATERIAŁY TECHNOLOGIE NR 2(4) VIII 2015 odwiedź as a www.torys.lubli.pl www.torys.eu Drodzy Czytelicy, Wkraczamy w powakacyją pełię sezou. Trudo jedozaczie stwierdzić, jaka obecie koiuktura jest

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania mobilne. Consafe Logistics Business Mobility. mobile solutions

Rozwiązania mobilne. Consafe Logistics Business Mobility. mobile solutions Rozwiązaia mobile Cosafe Logistics Busiess Mobility mobile solutios Mobilość zwiększa wydajość Wykorzystaie urządzeń mobilych (termiali, PDA, drukarek itp.) do pracy w tereie przyosi wiele korzyści zarówo

Bardziej szczegółowo

Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne

Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne PF Electronic sp. z o.o. ul. Ks. Bpa H.Bednorza 2a-6 40-384 Katowice Tel. 0 (prefix) 32 256 25 33 Fax. 0 (prefix) 32 256 25 43 www.pf-electronic.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspozycje w salonie sprzedaży

Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Seria Premium A716 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Seria Premium A716 A716A A716F

Bardziej szczegółowo

The difference is Gaggenau. Edycja 2014. Chłodziarki.

The difference is Gaggenau. Edycja 2014. Chłodziarki. The difference is Gaggenau. Edycja 2014. Chłodziarki. Dobra Fachowe porada doradztwo leży u leży podstaw u podstaw idealnej idealnej kuchni. kuchni. W niniejszym katalogu znajdziecie Państwo wszystkie

Bardziej szczegółowo

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI

PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES PL ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE DLA SERWOAPLIKACJI NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERWOAPLIKACJE DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE Magazy wysokiego

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MW/PN/41/2016 Załącznik nr 2 B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zlew dwukomorowy bez ociekacza łącznie 4 szt. Nazwa oferowanego urządzenia:... Typ:. Model: Rok produkcji:...

Bardziej szczegółowo

Produkty ogrodnicze w opakowaniach jednostkowych kupują zwykle. klienci dobrze sytuowani.

Produkty ogrodnicze w opakowaniach jednostkowych kupują zwykle. klienci dobrze sytuowani. JAK PAKOWAĆ Poza koniecznością wprowadzenia odpowiednich opakowań, rynek ogrodniczy, w tym handel detaliczny, potrzebuje również wielu innych zmian. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią prezentację

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Sterowniki Zehnder do jednostek wentylacyjnych Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Panel ComfoSense Panel sterujący ComfoSense został stworzony

Bardziej szczegółowo