INSTRUKCJA OBSŁUGI. SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0"

Transkrypt

1 CYFROWY POLSAT INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMSUNG DSR-7000 Rev. 2.0 OPEN TV EN2 & NAGRA VISION

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne parametry techniczne Instrukcja bezpieczeństwa Instalacja dekodera DSR Opis Obsługa dekodera DSR Problemy i rozwiązania Parametry techniczne

3 OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE 1. UŻYTKOWNIK MOŻLIWOŚĆ ZAPAMIĘTANIA 1998 KANAŁÓW ZMIANA WERSJI OPROGRAMOWANIA PRZEZ ŁĄCZE SATELITARNE ZAAWANSOWANE EPG MENU KONFIGURACYJNE W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM NAPISY NA DOLE EKRANU (SUBTITLING) SYSTEM STEROWANIA DiSEqC 1.1 WIELOFUNKCYJNY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ TYPU LED RĘCZNE I AUTOMATYCZNE PRZESZUKIWANIE PROGRAMÓW 2 WYJŚCIA TYPU EUROZŁĄCZE I 1 WYJŚCIE TYPU CINCH NISKI POBÓR PRĄDU OBSŁUGA POJEDYNCZEJ KARTY DOSTĘPOWEJ OBSŁUGA SYSTEMU OPEN TV EN2 I NAGRA VISION INTERFEJS IEEE TUNER SATELITARNY CZĘSTOTLIWOŚĆ WEJŚCIOWA: MHz MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DRUGIEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO ANALOGOWEGO LUB CYFROWEGO SYSTEM STEROWANIA PERYFERIAMI - DiSEqC1.1 PRZEŁĄCZANIE POLARYZACJI NAPIĘCIEM 13/18V STEROWANIE TONEM 22kHz 3. OBRAZ ZGODNOŚĆ Z DVB-S ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM MPEG-2 SYMBOL RATE: 2-45Mb/s MOŻLIWOŚĆ ODBIORU PROGRAMÓW SCPC I MCPC OBSŁUGA FORMATÓW OBRAZU 4:3(STANDARDOWY) I 16:9(SZEROKOFORMATOWY) WYJŚCIE ANTENOWE 4. DŹWIĘK ZGODNOŚĆ Z MPEG 1 AUDIO LAYER I & II TRYB: MONO, DWUKANAŁOWOŚĆ, STEREO I POŁĄCZONE STEREO CZĘSTOTLIWOŚCI PRÓBKOWANIA: 32, 44.1 I 48 khz REGULACJA GŁOŚNOŚCI I WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU (MUTE) Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA 3

4 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA To urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Przed włączeniem urządzenia do sieci prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją. ZASILANIE: V AC 50/60Hz. PRZECIĄŻENIE: Nie podłączać do jednego gniazdka lub przedłużacza sieciowego urządzeń o łącznym poborze prądu przewyższającym maksymalne wartości. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie elektryczne. CIECZE: Urządzenia nie wolno narażać na działanie jakichkolwiek cieczy. CZYSZCZENIE: Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie z gniazdka sieciowego. Do czyszczenia obudowy używać wilgotnej szmatki (bez środków chemicznych). WENTYLACJA: Nie zakrywać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia. Upewnić się, że zapewniona jest swobodna cyrkulacja powietrza wokół urządzenia. Nigdy nie kłaść urządzenia na dywanach lub tapicerowanych meblach. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca. Nie stawiać urządzenia w pobliżu grzejników, piecyków lub innych urządzeń grzewczych. Nigdy nie stawiać na obudowie urządzenia żadnych innych urządzeń elektrycznych. Urządzenie należy umieścić przynajmniej 30mm od ściany. PODŁĄCZENIE: Nie należy podłączać niczego co nie jest rekomendowane przez producenta urządzenia. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia. PODŁĄCZENIE KONWERTERA ANTENY SATELITARNEJ: 4

5 NAPRAWY: BŁYSKAWICE: UZIEMIENIE: Konwerter umieszczony przy antenie satelitarnej zasilany jest poprzez kabel koncentryczny łączący antenę i urządzenie. W związku z tym zalecane jest, aby urządzenie było odłączone od gniazdka zasilającego podczas podłączania lub odłączania kabla koncentrycznego do urządzenia. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie konwertera. Nie należy dokonywać jakichkolwiek prób samodzielnej naprawy urządzenia. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować utratę gwarancji. W przypadku awarii urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu. Jeśli urządzenie jest instalowane na obszarach o wysokiej aktywności burzowej niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie przewodu zasilającego oraz modemowego przewodu telefonicznego. Masa kabla koncentrycznego zasilającego konwerter musi być bezpośrednio połączona z obudową anteny satelitarnej. Antenę satelitarną należy uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu ochrony środowiska zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników. 5

6 INSTALACJA DEKODERA DSR LOKALIZACJA ODBIORNIKA Odbiornik telewizji cyfrowej DSR-7000 powinien być umiejscowiony tak, aby zapewniona była odpowiednia wentylacja. Nie należy umieszczać go w zamkniętych przegrodach gdzie cyrkulacja powietrza jest ograniczona. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować przegrzanie się odbiornika. Lokalizacja powinna być wybrana tak, aby odbiornik nie był narażony na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, nie był poddany działaniu wilgoci, nie ulegał jakimkolwiek mechanicznym wibracjom lub wstrząsom oraz był poza zasięgiem zwierząt domowych. Należy także unikać ustawiania jakichkolwiek innych urządzeń elektrycznych na obudowie odbiornika. Lokalizacja powinna również gwarantować możliwość swobodnego podłączenia przewodu antenowego. 2. PODŁĄCZENIE ANTENY SATELITARNEJ DO ODBIORNIKA Po zainstalowaniu anteny satelitarnej należy połączyć przy użyciu przewodu koncentrycznego konwerter umieszczony przy antenie z wejściem z tyłu odbiornika oznaczonym jako LNB. Wszystkie wtyczki powinny być nakręcane ręcznie; nie używać kluczy do przykręcania wtyczek. Przewód koncentryczny powinien posiadać impedancję falową 75Ω i być zakończony na obu końcach wtyczką typu F. 3. PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA DO TELEWIZORA Odbiornik telewizji cyfrowej można podłączyć do telewizora używając albo przewodu koncentrycznego, albo przewodu typu SCART. Przewód koncentryczny należy podłączyć do wyjścia o nazwie TV z tyłu odbiornika telewizji cyfrowej i do wejścia antenowego z tyłu telewizora. Przewód typu SCART należy podłączyć do złącza typu SCART z tyłu odbiornika i oznaczonego jako TV z odpowiednim złączem typu SCART w telewizorze. 4. PODŁĄCZENIE ANALOGOWEGO TUNERA SATELITARNEGO W celu umożliwienia korzystania z analogowego odbiornika satelitarnego, DSR-7000 jest wyposażony w specjalne gniazdo wejściowe z tyłu odbiornika oznaczone jako LOOP. W tym celu należy przy użyciu przewodu koncentrycznego połączyć gniazdo wejściowe LOOP odbiornika z gniazdem anteny satelitarnej w analogowym odbiorniku satelitarnym. 5. PODŁĄCZENIE MAGNETOWIDU 6

7 Aby ułatwić podłączenie magnetowidu, odbiornik został wyposażony w złącze typu SCART z tyłu odbiornika i oznaczone jako VCR. W tym celu należy przy użyciu przewodu typu SCART połączyć gniazdo typu SCART VCR odbiornika z odpowiednim gniazdem typu SCART w magnetowidzie. 6. PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ZESTAWU AUDIO Hi-Fi Aby ułatwić podłączenie zestawu audio Hi-Fi, odbiornik został wyposażony w gniazda typu Cinch z tyłu odbiornika i oznaczone jako Audio L i Audio R. W tym celu należy przy użyciu przewodu ekranowanego połączyć gniazdo typu Cinch Audio L i Audio R odbiornika z odpowiednim gniazdem typu Cinch w zestawie audio Hi-Fi. 7. URUCHOMIENIE SERWISU NAGRA VISION PRZY POMOCY KARTY DOSTĘPOWEJ W celu dekodowania kanałów zakodowanych, odbiornik musi być wyposażony w moduł dostępu warunkowego (CAM Conditional Access Module) i aktualną kartę dostępową. W przypadku odbiornika DSR-7000 jest on już w taki moduł wyposażony. W związku z tym do odbioru serwisu Nagra Vision potrzebna jest tylko aktualna karta dostępowa, którą należy włożyć do szczeliny z przodu odbiornika. Kartę należy wkładać bardzo delikatnie. W zależności od wybranego serwisu DSR-7000 automatycznie wykryje kartę i zdekoduje serwis. UWAGA! Kartę należy wkładać złotymi stykami do dołu, do wewnątrz szczeliny. Zabronione jest wyjmowanie lub wkładanie karty, gdy odbiornik jest włączony. 7

8 OPIS PRZEDNI PANEL 1. : Ten przycisk służy do włączania i wyłączania (stan oczekiwania) odbiornika. 2. : Te przyciski służą do zmiany kanałów. 3. : Te przyciski służą do regulacji siły głosu. 4. SIEDMIOSEGMENTOWY WYŚWIETLACZ TYPU LED: Wyświetlacz typu LED pokazuje aktualny numer programu. Kiedy odbiornik jest wyłączony wyświetlacz pokazuje aktualny czas. 5. CZUJNIK PODCZERWIENI: Czujnik służy do odbioru poleceń wysyłanych z pilota zdalnego sterowania. 6. SZCZELINA KARTY DOSTĘPOWEJ: W szczelinę wsuwa się kartę dostępową dla serwisu Nagra Vision. 8

9 TYLNI PANEL 1. ZASILANIE SIECIOWE AC MAINS : Wyjście przewodu sieciowego do podłączenia do gniazdka sieciowego. Napięcie sieciowe powinno zawierać się w przedziale V, 50/60Hz. 2. GNIAZDO LNB : Gniazdo wejściowe do podłączenia przewodu koncentrycznego od konwertera przy antenie satelitarnej. Zakres wejściowy gniazda zawiera się w przedziale MHz. Tym przewodem jest także podawane napięcie zasilające 13V i 18V do konwertera. 3. WEJŚCIE LOOP : Wejście umożliwiające podłączenie analogowego odbiornika satelitarnego. 4. ZŁĄCZE SZEREGOWE RS-232: Złącze szeregowe przeznaczone do celów diagnostycznych. 5. TV SCART: Umożliwia podłączenie odbiornika do telewizora za pomocą przewodu typu SCART. 6. VCR SCART: Umożliwia podłączenie magnetowidu do odbiornika za pomocą przewodu typu SCART. 7. ZŁĄCZE CINCH VIDEO, AUDIO R/L : Umożliwia podłączenie każdego zewnętrznego urządzenia audio/video do odbiornika. 8. WYJŚCIE TV : Umożliwia podłączenie odbiornika do telewizora za pomocą przewodu antenowego. 9. WEJŚCIE ANTENA : Umożliwia podłączenie anteny do TV naziemnej do telewizora poprzez złącze odbiornika. 10. INTERFEJS IEEE 1284: Złącze równoległe umożliwiające podłączenie drukarki do odbiornika. Korzystanie z drukarki będzie możliwe w następnych wersjach oprogramowania. 11. GNIAZDO TELEFONICZNE: 9

10 10 Umożliwia podłączenie odbiornika do linii telefonicznej. Przewidziane do pracy z liniami telefonicznymi w Polsce i Eire.

11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 1. : Przycisk służący do włączania i wyłączania odbiornika. 2. : Przycisk służący do przełączania funkcji pilota. Może służyć jako pilot do telewizora lub odbiornika DSR ~ 9 : Przyciski numeryczne. Mogą służyć do przełączania kanałów wybierając bezpośrednio numer danego kanału. 4. _ : Przycisk służący do wyboru napisów na dole (subtitling) (nieaktywny; przewidziany do wykorzystania w kolejnych wersjach oprogramowania). 5. : Przycisk służący do uruchomienia trybu teletekstu (nieaktywny, przewidziany w następnych wersjach oprogramowania). 6. : Przycisk wyświetlający listę programów (tylko w trybie oglądania). 7. R : Przycisk służący do powrotu do poprzednio oglądanego kanału w trybie oglądania TV oraz do powrotu w menu. 8. Q : Przycisk służący do wyjścia z każdego menu. 11

12 12 9. i : Przycisk służący do wyświetlania informacji związanej z kanałem jeśli jest nadawane przez nadawcę. 10. G : Przycisk służący do wyświetlania EPG. 11. : Przycisk służący do przełączania pomiędzy listami Ulubionych. 12. M : Przycisk służący do otwierania menu. 13. OK : Przycisk służący do potwierdzania wprowadzanych danych oraz wyboru jednej z dostępnych opcji w menu systemowym. 14. : Przycisk służący do poruszania się w górę w systemie menu lub programach interaktywnych. 15. : Przycisk służący do poruszania się w dół w systemie menu lub programach interaktywnych. 16. : Przycisk służący do zmiany parametrów (lub poruszania się w lewo) w systemie menu lub programach interaktywnych. 17. : Przycisk służący do zmiany parametrów (lub poruszania się w prawo) w systemie menu lub programach interaktywnych. 18. P+/P- : Przyciski służące do zmiany kanałów. 19. V+/V- : Przyciski służące do regulacji siły głosu. 20. L+/L- : Przyciski służące do zmiany strony w górę lub w dół na liście kanałów. 21. X : Przycisk służący do włączania i wyłączania głosu (MUTE) 22. : Przycisk służący do oznaczenia wyboru. 23. : Przycisk służący do przełączania pomiędzy listą kanałów radiowych i telewizyjnych. 24.? : Przycisk służący do wyboru wersji językowej lub ścieżki dźwiękowej dla aktualnego kanału. 25. A (CZERWONY), B (ZIELONY), C (ŻÓŁTY), D (NIEBIESKI) : Przyciski używane do obsługi kanałów interaktywnych.

13 OPIS OSD Okno informacyjne Okno informacyjne będzie wyświetlone, kiedy zostanie wciśnięty przycisk (i) w trybie oglądania lub podczas zmiany kanału. Wciśnięcie przycisku (i) po raz drugi spowoduje wyświetlenie szczegółowej informacji o nadawanym programie. Numer kanału Nazwa kanału Kodowany 0001 POLSAT HOTBIRD :01 Lista Główna TV AUDIO pol 1/8 Data i godzina Aktualna lista Wersja językowa Zmiana kanału Regulacja głośności Należy wcisnąć przyciski 0 ~ 9 lub P+/P- aby zmienić kanał. W celu zmiany trybu pomiędzy TV/Radio należy wcisnąć. Należy wcisnąć V+/V- żeby przyciszyć lub pogłośnić, ewentualnie należy wcisnąć przycisk X żeby wyłączyć głos w ogóle. Ponownie wciśnięcie przycisku X spowoduje włączenie głosu. Wybór wersji językowej Należy wcisnąć przycisk? żeby na ekranie pojawiła się lista dostępnych wersji językowych i ścieżek dźwiękowych. Wyboru wersji dokonuje się wciskając przycisk?. 13

14 Liczba dostępnych wersji Kodowany 0001 POLSAT HOTBIRD :01 Lista Główna TV AUDIO pol 1/8 Aktualna wersja Lista programów Lista programów zostanie wyświetlona po wciśnięciu przycisku w trybie oglądania. Wciskając przycisk można wyświetlić albo listę kanałów telewizyjnych, albo radiowych. Żeby wyświetlić inną listę Kanałów Ulubionych należy wcisnąć przycisk. Litery F lub S z lewej strony nazwy kanału oznaczają odpowiednio kanał niekodowany lub kodowany/zablokowany. Wybór kanału dokonuje się poprzez wciskanie przycisku / lub L+/L- a następnie potwierdzenie wyboru przyciskiem OK. Wybrany kanał powinien pojawić się na ekranie (telewizyjny) lub być słyszalny w głośnikach (radiowy). 14

15 STRUKTURA MENU Menu Główne Instalacja Ustawienie Anteny Instalacja Kanałów Cyfrowego Polsatu Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Automatyczne Wyszukiwanie Kanałów Usuwanie Wszystkich Kanałów Kontrola Sygnału Organizacja Kanałów Kanały Ulubione Kasowanie List Ulubionych Blokada Rodzicielska Blokada Kanałów Zmiana Kodu PIN Ustawienia Systemu Ustawienia Regionalne Ustawienia Formatu Telewizyjnego Ustawienia Modemu Wyjście Antenowe Powrót do Ustawień Fabrycznych Aktualizacja Oprogramowania Informacje 15

16 OBSŁUGA DEKODERA DSR-7000 MENU GŁÓWNE Po zainstalowaniu anteny satelitarnej i prawidłowym podłączeniu jej do odbiornika DSR-7000 należy włożyć wtyczkę zasilającą do gniazdka sieciowego i włączyć odbiornik. Aby wyświetlić Menu Główne należy wcisnąć przycisk M. Na ekranie pojawi się następujący obraz: Tematy poszczególnych podmenu będą wyświetlone w kolejności od 1 do 5. Żeby wybrać jedno z podmenu należy używając przycisku / najpierw wybrać żądane podmenu a następnie potwierdzić przyciskiem OK. 1. INSTALACJA Żeby dostać się do podmenu INSTALACJA należy w Menu Głównym wybrać podmenu INSTALACJA i wcisnąć przycisk OK. W podmenu znajdują się ustawienia sprzętu użytkownika, funkcje przeszukiwania kanałów oraz opcje statusu odbiornika. 16

17 1-1. Ustawienia Anteny. W tym podmenu można przyporządkować satelitę do konwertera, skonfigurować konwerter lub zmienić ustawienia tonu 22kHz oraz ustawić parametry systemu DiSEqC służącego do sterowania różnymi satelitarnymi urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami z odbiornika za pomocą pojedynczego przewodu koncentrycznego. Protokół DiSEqC, wersja 1.1 umożliwia przełączanie do 4 anten satelitarnych niezależnie od użytych konwerterów (Uniwersalny, Single, Twin, Quattro i inne). Przełączanie odbywa się za pomocą multiprzełączników, do których należy w odpowiedni sposób podłączyć konwertery. Przełączanie pomiędzy konwerterami a tym samym i satelitami odbywać się będzie automatycznie za pomocą protokołu DiSEqC, który należy wcześniej odpowiednio skonfigurować w tym podmenu. Wartości, które zostaną ustawione będą dostępne do wyboru w podmenu służących do przeszukiwania kanałów. 1) Satelita: Wybór satelity 2) Pozycja orbitalna: Pozycja wybranego satelity 17

18 3) Orientacja: Położenie geograficzne satelity 4) Port DiSEqC: Wyłączony: DiSEqC wyłączony. Mini A/B: Dwa konwertery mogą być przełączane. Należy wybrać jedną z dwóch pozycji dla każdego satelity Port 1/2/3/4: Cztery konwertery mogą być przełączane. Należy wybrać jedną z czterech pozycji dla każdego satelity 5) Zasilanie LNB: Włączenie lub wyłączenie zasilania konwertera. 6) Konwerter LNB: Wybór typu konwertera. Wartość domyślnie zarezerwowana jest dla konwertera uniwersalnego (9750MHz/10600MHz) Instalacja Kanałów Cyfrowego Polsatu Ta opcja umożliwia zainstalowanie wszystkich kanałów z oferty programowej Polsatu Cyfrowego 1-3. Ręczne Wyszukiwanie Kanałów Niektóre kanały mogą nie być znalezione podczas przeszukiwania automatycznego. Powodem może być albo słaby sygnał, albo brak odpowiednich informacji w kanale (SCPC). Aby umożliwić znalezienie kanałów takiego typu, DSR-7000 został wyposażony w podmenu przeszukiwania ręcznego, w którym wszystkie parametry kanału muszą być wprowadzone przez użytkownika. Po wybraniu podmenu ręcznego wyszukiwania kanałów z menu INSTALACJA zostanie wyświetlony następujący obraz: W przypadku akceptacji wyboru odbiornik dopisze znalezione kanały do listy istniejących. Po zakończeniu odbiornik sam automatycznie wróci do podmenu Instalacja. 18

19 1) Satelita: Należy wybrać satelitę, na którym wyszukiwany będzie kanał. 2) Częstotliwość: Należy wpisać częstotliwość transpondera, którą chce się przeszukać. 3) Prędkość Transmisji: Należy wpisać wartość Symbol Rate kanału, który chce się przeszukać. 4) Polaryzacja: Należy wybrać polaryzację transpondera, którego chce się przeszukać. Polaryzację można wybierać spośród następujących wartości: Pozioma lub Pionowa. W przypadku polaryzacji poziomej zasilanie konwertera będzie wynosić 18V a w przypadku pionowej 13V. 5) FEC: Należy wybrać FEC. Wartość FEC można wybierać spośród następujących wartości: 1/2, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 lub Automatycznie. 6) Przeszukiwanie Sieci: TAK -wyszukuje wszystkie kanały danego nadawcy; NIE tylko kanały z danego transpondera. 7) Programy: Wszystkie dekoder wyszuka wszystkie kanały; Niekodowane dekoder wyszuka wszystkie niekodowane kanały. Po wpisaniu wszystkich powyższych parametrów należy wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć przeszukiwanie. Pojawi się wówczas następujący obraz: 1-4. Automatyczne wyszukiwanie Kanałów Podmenu Automatyczne Wyszukiwanie Kanałów pozwala na przeszukanie wybranego satelity. Uruchamia się je przez wciśnięcie przycisku OK. 19

20 Aby Automatycznie Wyszukać Kanały: W tym celu należy wybrać odpowiedniego satelitę do przeszukania i wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć przeszukiwanie. Wszystkie kanały z wybranego satelity zostaną wyszukane 1) Satelita: Wybór satelity 2) Programy: Rodzaj przeszukiwanych programów Wszystkie: Wszystkie kanały dostępne z danego satelity (niekodowane i kodowane). Niekodowane: Wszystkie niekodowane kanały z danego satelity. 4) Rodzaj Wyszukiwania: Szybkie Umożliwia szybkie wyszukanie kanałów z danego satelity Dokładne Umożliwia dokładne, ale dłuższe wyszukanie kanałów z danego satelity. 5) Prędkość Transmisji: Należy wpisać wartość Symbol Rate kanałów, których chce się przeszukać. Po zakończeniu odbiornik sam automatycznie wróci do podmenu Automatyczne Wyszukiwanie Kanałów Usuwanie Wszystkich Kanałów Ta opcja umożliwia usunięcie z pamięci dekodera wszystkich zapamiętanych kanałów. Po wybraniu pojawi się pytanie o potwierdzenie wyboru Kontrola Sygnału W tej opcji możliwe jest sprawdzenie poziomu sygnału dla poszczególnych kanałów i satelitów. Po wybraniu pojawi się następujący obraz. 20

21 1) Satelita: Aktualnie wybrany satelita 2) Częstotliwość: Częstotliwość kanału, dla, którego sprawdzamy poziom sygnału 3) Prędkość transmisji: Symbol Rate kanału, dla którego sprawdzamy poziom sygnału 4) Polaryzacja: Rodzaj polaryzacji kanału, dla którego sprawdzamy poziom sygnału 5) FEC: Wartość symbolu kanału, dla którego sprawdzamy poziom sygnału. Po wprowadzeniu wszystkich powyższych parametrów należy potwierdzić wybór klawiszem OK. W pozycji: Dostrojony: Pojawi się informacja o znalezieniu kanału o takich parametrach. Jakość Sygnału: Informuje o jakości sygnału dla danego kanału. Moc Sygnału: Informuje o mocy sygnału dla danego kanału. 2. ORGANIZACJA KANAŁÓW Podmenu Organizacja kanałów posiada dwie funkcje: 21

22 Podmenu Organizacja kanałów służy do tworzenia List Ulubionych lub ich kasowania Kanały Ulubione Aby dodać kanał do Listy Ulubionych należy najpierw wybrać listę kanałów telewizyjnych lub radiowych a następnie zaznaczyć wybrany kanał i potwierdzić klawiszem OK W ten sposób można stworzyć do 9 list Ulubionych, każdą zawierającą do 99 kanałów. Listy kanałów Ulubionych zostaną oznaczone kolejno od Lista 1 do Lista 9. Aby przesunąć kanał na Liście Ulubionych należy zaznaczyć go używając przycisku i następnie używając przycisków / lub L+/L- przejść na żądaną pozycję i potwierdzić przesunięcie ponownie przyciskiem. Aby zmienić nazwę listy należy nacisnąć klawisz. Nowa nazwa może zawierać do 12 znaków Kasowanie List Ulubionych Ta opcja umożliwia usunięcie poszczególnych list ulubionych. 22

23 Aby usunąć listę ulubionych należy ją zaznaczyć za pomocą klawiszy /, a następnie potwierdzić wybór klawiszem OK. 3. BLOKADA RODZICIELSKA Blokada Rodzicielska umożliwia wprowadzenie restrykcji i chroni przed dostępem osób niepowołanych, w szczególności nieletnich. Blokada polega na wpisaniu czterocyfrowego kodu zwanego PIN (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER). Wybierając to podmenu można albo ustawić blokadę na wybrane kanały, albo zmienić numer PIN. 23

24 3-1. Blokada Kanałów Aby ustawić blokadę na dowolny kanał należy przy użyciu przycisku / - wybrać kanał a następnie potwierdzić wybór klawiszem OK. Po zablokowaniu wybranych kanałów należy nacisnąć klawisz R w celu zapamiętania zmian i opuszczenia tego podmenu. Wybrane kanały zostaną zablokowane przez kod (PIN). Każdorazowa próba przełączenia na zablokowany kanał spowoduje wyświetlenie okna z prośbą o wpisanie kodu PIN. Podczas pierwszego uruchomienia tego podmenu pojawi się żądanie ustawienia kodu PIN Zmiana Kodu PIN Aby zmienić numer kodu PIN należy wybrać opcję Zmiana kodu PIN. Pojawi się następujący obraz: 24

25 4. USTAWIENIA SYSTEMU W pierwszym polu należy wpisać aktualny kod PIN, natomiast w drugim polu należy wpisać nowy. W trzecim polu też należy wpisać nowy kod PIN dla potwierdzenia. Należy pamiętać, że kod PIN powinien być czterocyfrowy. Podmenu Ustawienia systemu pozwala dopasować się z parametrami DSR-7000 do systemu istniejącego w danym kraju. Po wejściu na ekranie pojawi się sześć kolejnych podmenu, które pozwolą na ustawienie różnych parametrów Ustawienia Regionalne Podmenu Ustawienia Regionalne pozwala wybrać język, w jakim będzie wyświetlane OSD, domyślną i zastępczą wersję językową ścieżki dźwiękowej oraz parametry strefy czasowej. 25

26 Wybór Języka: Strefa Czasowa: Aby maksymalnie ułatwić obsługę odbiornika, menu jest dostępne w dwóch językach. Aby wybrać właściwy język należy najpierw przyciskami / wybrać język a następnie potwierdzić przyciskiem OK. Wszystkie napisy w podmenu powinny zmienić się na napisy w języku wybranym. W podmenu Ustawienia strefy czasowej służy do ustawienia czasu lokalnego poprzez regulację różnicy czasowej pomiędzy czasem GMT, a czasem lokalnym Ustawienia formatu telewizyjnego Podmenu Ustawienia Formatu Telewizyjnego służy do ustawienia formatu obrazu (standard lub szerokoformatowy) oraz uaktywnienia trybu RGB Ustawienia Modemu 26

27 Tryb Wybierania: Numer Kierunkowy: Pozwala wybrać wybieranie tonowe lub impulsowe. Pozwala ustawić do dwóch numerów wyjścia przed właściwym numerem telefonicznym (np. 0 dla wyjścia na centralę międzymiastową lub międzynarodową). Znak kreski - oznacza, że żadna cyfra numeru nie zostanie dodana do numeru podczas wybierania Wyjście Antenowe Podmenu Wyjście Antenowe wywołuje się wchodząc na odpowiednie pole i wciskając przycisk OK. Na ekranie pojawi się następujący obraz: Aby zmienić numer kanału, na którym będzie przesyłany obraz do telewizora należy ustawić odpowiedni numer w polu używając 27

28 przycisków /. Wartość domyślna ustawiana fabrycznie wynosi 38. Kolejne pole umożliwia użytkownikowi ustawienie systemu telewizyjnego: PAL B/G lub PAL K Przywrócenie Ustawień Fabrycznych Pole to służy do przywrócenia ustawień fabrycznych w przypadku, gdy użytkownik napotka problemy po zmianie niektórych parametrów kanału. Po wybraniu tego pola obraz będzie następujący Po wciśnięciu przycisku OK odbiornik przywróci domyślne ustawienia fabryczne Aktualizacja Oprogramowania Odbiornik DSR-7000 umożliwia odbiór z satelity Hot Bird nowej wersji własnego oprogramowania - jeśli została udostępniona - a następnie zaktualizowanie go. W czasie aktualizacji oprogramowania nie należy wyłączać odbiornika. W przypadku wyłączenia zasilania wskutek awarii należy natychmiast po usunięciu awarii włączyć odbiornik i proces aktualizacji oprogramowania będzie kontynuowany. Jeśli nowa wersja oprogramowania będzie dostępna, odbiornik automatycznie ją zaktualizuje. W przypadku, kiedy na satelicie znajduje się ta sama wersja, co w dekoderze, zostanie ona ponownie załadowana do odbiornika. 28

29 5. INFORMACJE 5-1. Informacja o Systemie Wyświetla informację o wersji oprogramowania, numerze seryjnym karty dostępowej, numerze seryjnym modułu, wersji DNASP, itp. 29

30 PROBLEMY I ROZWIĄZANIA Problem Rozwiązanie Odbiornik DSR-7000 Wyświetlacz na panelu przednim nic nie - Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego wyświetla lub odbiornik nie działa. Brak obrazu na ekranie telewizora. Brak dźwięku. Pilot zdalnego sterowania nie działa. - Sprawdź czy odbiornik jest w trybie oczekiwania. - Sprawdź czy kabel EUROSCART jest mocno osadzony w gniazdach. - Sprawdź czy prawidłowo wybrałeś kanał telewizyjny lub wejście telewizyjne. - Podłącz prawidłowo kable od dźwięku. - Wyceluj pilota zdalnego sterowania dokładnie w stronę odbiornika. - Sprawdź i ewentualnie wymień baterie. - Sprawdź siłę sygnału; jeśli sygnał jest za słaby spróbuj podregulować antenę. Zła jakość obrazu. Informacje o błędach wyświetlane na ekranie Brak sygnału. Komunikacja z kartą dostępową. Brak karty dostępowej. - Podłącz prawidłowo antenę. - Sprawdź konwerter. Jeśli potrzeba wymień konwerter. - Sprawdź ukierunkowanie anteny. Jeśli potrzeba ustaw ponownie. - Sprawdź siłę sygnału - Sprawdź kartę dostępową czy jest prawidłowo włożona. - Włóż kartę dostępową. 30

31 PARAMETRY TECHNICZNE 1. ZASILANIE Typ Napięcie zasilania Bezpiecznik : SMPS : 95 ~ 240V AC 50/60Hz : 250V/T2A 2. TUNER SATELITARNY Częstotliwość wejściowa : 950 ~ 2150 MHz Poziom sygnału wejściowego : -65 ~ -25 dbm Pierwsza częstotliwość pośrednia : MHz Dostrojenie kanałów : Synteza PLL Impedancja wejściowa : 75 Ω, niesymetryczna Typ złącza wejściowego : Typ F, żeńskie Sterowanie konwerterem : 13 V/18 V, 22kHz ton DiSEqC : v DEMODULATOR Typ : Demodulator QPSK (DVB-S) Symbol rate : 2 ~ 45 MS/s Wewnętrzny FEC : Konwolucyjny kod Viterby ego ½, 2/3, ¾, 5/6, 7/8 Zewnętrzny FEC : Kod Reed-Solomona (204, 188) T = 8 4. DEKODER VIDEO Kodowanie : MPEG-2 ISO/IEC (TRANSPORT STREAM) Profil i poziom : MPEG-2 (4:2:2) Transmisja danych : 1 ~ 15 MB/s Format video : 4:3 (NORMALNY) i 16:9 (SZEROKOFORMATOWY) Rozdzielczość obrazu : 720(H) x 576(V) x 50 obrazów/s 5. DEKODER AUDIO Kodowanie Tryb dźwięku Częstotliwość próbkowania : MPEG-1 ISO/IEC Poziom I i II : mono, podwójna fonia, stereo i połączone stereo : 32, 44.1, 48 khz 31

32 6. WYJŚCIE A/V TV Euroscart VCR Euroscart Cinch : Video (CSW, RGB), Audio R/L : Video (CSW), Audio R/L : Video (CSW), Audio R/L 7. WYJŚCIE ANTENOWE Kanał : CH21 ~ 69 (domyślnie 38) System TV : PAL B/G, K Poziom wyjściowy : 70±5 dbµv Złącze wyjściowe : IEC męskie Wejście antenowe : IEC żeńskie Dostrojenie kanałów : Synteza PLL 8. ZŁĄCZE SZEREGOWE Standard Typ złącza : RS 232C, max. 115,2 kb/s : 9 pin typ-d, żeńskie 9. ZŁĄCZE RÓWNOLEGŁE Standard : IEEE 1284 Typ złącza : 25 pin typ-d, żeńskie To złącze przeznaczone jest do podłączenia drukarki co będzie możliwe w następnych wersjach oprogramowania. 10. UKŁAD DESKRAMBLUJĄCY System dostępu warunkowego : Nagra Vision 11. KARTA DOSTĘPOWA Nagra Vision Polsat : Interfejs i układ deskramblujący 12. MODEM TELEFONICZNY Standard : ITU-T v. 34 Właściwości : Możliwość podłączenia do linii PSTN, linia w użyciu, odłożenie słuchawki abonenta. 32

33 CYFROWY POLSAT 33

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 SPIS TREŚCI OPIS... 9 OBSŁUGA DEKODERA DSI 50 PO... 15 MENU GŁÓWNE... 15 1. INSTALACJA... 15 2. ORGANIZACJA KANAŁÓW... 22 3. BLOKADA RODZICIELSKA... 23 4.

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+

IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ IN_ST_KS_6860_V1_N STRONG SRT 6860 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+

STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ STRONG SRT 6880 DEKODER CYFRY+ SPIS TREŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA.......................... 3 1.1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 3 1.2. OCHRONA ŚRODOWISKA...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX W celu prawidłowego korzystania z odbiornika, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tuner satelitarny SIGMA 600

Cyfrowy tuner satelitarny SIGMA 600 Cyfrowy tuner satelitarny SIGMA 600 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI WSTĘPNE NAPIĘCIE ZASILANIA: 90-240V AC 50-/60Hz MIEJSCE INSTALACJI: Odbiornik instaluj tylko w pomieszczeniach zamkniętych z dala od wilgoci

Bardziej szczegółowo

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS.

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS. Instrukcja obsługi tunera Echolite DSB 791 Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS www.satfans.com.pl Spis treści 1. Parametry techniczne 1.1 Panel przedni 1.2 Panel tylni

Bardziej szczegółowo

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi inea.pl 61 226 66 66 SPIS TREŚCI 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3. Dekoder........................................

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA

SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA SKYMAX INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO ODBIORNIKA SATELITARNEGO SKYMAX 770 SKYMAX POLSKA Sp. z o.o. - 2004 www.skymax.pl SPIS TREŚCI 1. DANE TECHNICZNE. 3 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. 4 3. OPIS ODBIORNIKA. 5

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

IN_SA_KS_V1_N SAGEM DEKODER CYFRY+

IN_SA_KS_V1_N SAGEM DEKODER CYFRY+ IN_SA_KS_V1_N SAGEM DEKODER CYFRY+ INSTALACJA 1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA................ 3 1. 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................... 3 1. 2. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH.......................

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika

HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII. Picture similar. Podręcznik użytkownika Cyfrowy Digitálny odbiornik terestriálny satelitarny MPEG4- HD prijímač SRT PrimaSat 8105 ECOII Picture similar Podręcznik użytkownika Spis Treści 1.0 WprowadzenIE 6 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP 1003 09.2014 Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Dekoder Motorola VIP 1003 Pilot Kabel Ethernet (do podłączenia dekodera do

Bardziej szczegółowo

Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika

Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika Zestaw DIALOGmedia podręcznik użytkownika Witaj w gronie użytkowników Telewizji Cyfrowej DIALOGmedia! Dziękujemy za dokonanie doskonałego wyboru i zaufanie naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi

MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi MIERNIK SM-800 DVB-S/S2 Instrukcja obsługi Przyciski i wskaźniki... 2 Jak dokonywać pomiarów?... 3 Menu pomiaru... 3 Menu Główne... 4 Ustawienia konwertera... 4 Edycja satelity... 6 Zakres widma... 7 Konstelacja...

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.PRZEWODNIK

SPIS TREŚCI 1.PRZEWODNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1.PRZEWODNIK... 1 1.1 Istotne Instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa... 1 1.2 Rozpakowywanie... 2 1.3 PRZEGLĄD PRODUKTU I ILUSTRACJA...2 2. ZALETY URZĄDZENIA... 4

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY Instrukcja obsługi CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PVR DT 5300 Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją! Nie wyrzucać! Szkody spowodowane przez złe użytkowanie nie podlegają gwarancji! Wstęp 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 1 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Główne funkcje... 3 Przedni i tylny

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści 1. Przedstawienie produktu Funkcje ogólne 2. Opis produktu Panel przedni Panel tylni Pilot zdalnego sterowania 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.1.1. Ustawienia dla anteny satelity 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu 3G SDI na VGA plus audio SDI/VGA+A Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox Pytanie 1 Dotychczas, po uruchomieniu Multiroom Standard HD po otwarciu zakładki MULTIROOM STANDARD HD, była widoczna lista z numerami kart

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA nbox HDTV recordera z instalacją antenową typu Single

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA nbox HDTV recordera z instalacją antenową typu Single INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA nbox HDTV recordera z instalacją antenową typu Single Wstęp Aktualna wersja oprogramowania umożliwia pracę nbox recorder z doprowadzonym tylko jednym sygnałem antenowym.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX

5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX 5119 POLSKI Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 4 2.1 INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 Wszystkie pytania związane z instalacją i korzystaniem z usługi tv kieruj do działu pomocy technicznej pod numer : 801 505 505 253380733 Twój świat.cały świat. 6.

Bardziej szczegółowo

AVIOS instrukcja obsługi

AVIOS instrukcja obsługi AVIOS instrukcja obsługi dla STB: MAG 200 wersja 1.1 Spis treści: 1. 2. 3. 4. Wstęp...2 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Zestaw instalacyjny...2 Dekoder STB MAG200...3 4.1. Panel przedni...3

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Odbiorników Cyfrowych

Instrukcja Obsługi Odbiorników Cyfrowych Instrukcja Obsługi Odbiorników Cyfrowych FERGUSON AF1018SE, AF2018SE, AF5018CI, AF8018UCI SPIS^REŚCI 1. BEZPIECZEŃSTWO 3 2. OPIS ODBIORNIKA 2.1 PANEL PRZEDNI AF 2018 SE 4 2.2 ŚCIANKA TYLNA ODBIORNIKA AF2018

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa WSRT-800-01 v.0.43 24.02.2014r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Części składowe... 2 3. Dane techniczne... 3 4. Parametry toru radiowego... 4 5. Uruchomienie centrali radiowej

Bardziej szczegółowo

a5_hd_6000_06_2012.indd 1 12-10-24 10:31

a5_hd_6000_06_2012.indd 1 12-10-24 10:31 a5_hd_6000_06_2012.indd 1 12-10-24 10:31 Dziękujemy za zakup dekodera HD 6000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi. inea.pl Infolinia:

Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi. inea.pl Infolinia: Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi inea.pl Infolinia: 61 222 22 22 Spis Treści 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne...............................

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNER RADIOWY ARCAM T 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

CYFROWA STACJA CZOŁOWA

CYFROWA STACJA CZOŁOWA CYFROWA STACJA CZOŁOWA DIGI - 6 CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE Możliwość łączenia do 6 kart odbiorników/transmodulatorów. W każdej szafce opcjonalny pełnopasmowy wzmacniacz. Trwała aluminiowa szafka z zasilaczem,

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi. www.asta-net.pl Infolinia: 67 350 90 00

Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi. www.asta-net.pl Infolinia: 67 350 90 00 Dekoder ADB HD/HD PVR Instrukcja obsługi wwwasta-netpl Infolinia: 67 0 90 00 SPIS TREŚCI 1 Zasady bezpieczeństwa Zalecenia eksploatacyjne Dekoder Panel przedni dekodera Panel tylny dekodera Pilot do dekodera

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

NTC-22HD. Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. NTC-22HD Dane i treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności

Bardziej szczegółowo

1.6. Pilot zdalnego sterowania

1.6. Pilot zdalnego sterowania Spis 1. 2. 3. 4. INFORMACJE PODŁĄCZENIA MENU treści 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. GŁÓWNE Dane Bezpieczeństwo Informacja Zawartość Podstawowe Pilot Panel Podłączenie zdalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera HD 3000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

...więcej niż telewizja. instrukcja obsługi

...więcej niż telewizja. instrukcja obsługi WWW.TMONT.PL ...więcej niż telewizja instrukcja obsługi odbiornika kablowej telewizji cyfrowej toya HD-C HD C10CX PIERWSZE URUCHOMIENIE Podczas pierwszego uruchomienia oraz przy każdej kolejnej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny Pl SSD-540 FTA / 550 CX / 560 CX RF SSD-549 FTA / CX / CX RF www.amikostb.com 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 4 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo Wstęp Dziękujemy za zakup dekodera HD 5000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera HD 3000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo