Czytać. Być na swoim. każdy może. Mapa tyflologiczna pilnie potrzebna TYFLO{WIAT. rozpoczynanie działalności gospodarczej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czytać. Być na swoim. każdy może. Mapa tyflologiczna pilnie potrzebna TYFLO{WIAT. rozpoczynanie działalności gospodarczej. www.tyfloswiat."

Transkrypt

1 Kwartalnik, nr 2 (8) 2010, bezpłatny, ISSN: TYFLO{WIAT Być na swoim rozpoczynanie działalności gospodarczej Mapa tyflologiczna pilnie potrzebna Czytać każdy może

2 W numerze Mapa tyflologiczna pilnie potrzebna Panie Marku. Miałam okazje zapoznać się z różnego rodzaju wykonywanymi przez Pana grafikami dotykowymi oraz mapami dla niewidomych i słabowidzących. Bardzo potrzebna byłaby mi mapa, a właściwie plan okolic naszej szkoły dla dwójki uczniów w mojej klasie. Najbardziej istotne jest to, że plan ten byłby mi potrzebny na najbliższe poniedziałkowe zajęcia. To prawie tydzień czasu mam nadzieję, że to termin wystarczający na zrealizowanie mojego zamówienia. Koleżanka po fachu nauczyciel orientacji przestrzennej z Z. Zdjęcia i tekst: Marek Jakubowski* Liczne listy, podobne do przytoczonego we wstępie, skłoniły mnie do przerwania cyklu poświęconego ciekawostkom z zakresu tyflografiki i tyflokartografii na rzecz opisu procesu powstawania różnego rodzaju przedstawień tyflokartograficznych. Mailowa odpowiedź do koleżanki po fachu z listu powyżej, że nie da się zrobić w kilka dni dobrej i użytecznej mapy dla niewidomego użytkownika, zaowocowała ripostą: A bo się pewnie Panu nie chce Mam nadzieję, że po przeczytaniu mojego tekstu, łatwiej będzie opiekunom, nauczycielom i rodzicom zrozumieć, co to znaczy wykonać dobrą TYFLOGRAFIKI lub też opracować 1 2 Magdalena Szyszka* Czasem najważniejszy jest dobry pomysł lub po prostu posiadanie właściwego wykształcenia i odpowiednie samozaparcie, bowiem mogą pojawić się wątpliwości, czy podołamy formalnościom. Sen z powiek może również spędzać konieczność poniesienia wydatków związanych z przygotowaniem stanowiska pracy. Na szczęście istnieje kilka możliwości, by takie fundusze zdobyć. Oczywiście wymaga to pewnych zabiegów i dopełnienia licznych formalności, ale pieniądze są do wzięcia. W niniejszym artykule postaram się omówić te możliwości ze wskazaniem ich wad i zalet oraz szans na realne otrzymanie takiej pomocy. 18 poprawny tyflograficznie i tyflologicznie plan czy mapę. Zapraszam do starego klasztoru w Owińskach, do Ośrodka dla Niewidomych, na przykładzie którego prześledzimy wspólnie proces powstawania mapy dla niewidomych. Proces przygotowania rzeczonej mapy rozpoczynamy od spotkania nauczycieli orientacji przestrzennej, tyflokartografa, tyflografików, specjalistów od tłoczeń reliefowych i nagrań dźwiękowych oraz grupy niewidomych dzieci i młodzieży z naszego Ośrodka. Oni są najważniejsi będą użytkownikami mapy tyflologicznej Owińsk. My wszyscy przemądrzali, widzący Być na swoim rozpoczynanie działalności gospodarczej Pracować u kogoś, czy może u siebie? Oto jest pytanie W przypadku osoby niepełnosprawnej o zatrudnienie nie jest łatwo. Często trzeba ogromnego wysiłku, by przekonać pracodawcę, że może ona być w pełni kompetentnym, a przede wszystkim wydajnym pracownikiem. Powszechnie wiadomo, że poziom zatrudnienia np. wśród osób niewidomych jest wciąż bardzo niski. Tymczasem wiele osób nie uświadamia sobie nawet, że można być sobie samemu sterem, żeglarzem i okrętem. Oczywiście same dobre chęci nie wystarczą PFRON, czyli coś specjalnie dla niepełnosprawnych Pierwszą instytucją, która przychodzi na myśl, gdy chodzi o finansowe wsparcie osoby niepełnosprawnej, jest oczywiście PFRON. Osoba chcąca rozpocząć działalność gospodarczą może tu liczyć na dofinansowanie ze środków tej instytucji. Żeby z niego skorzystać, trzeba być przede wszystkim osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub też poszukująca pracy. Najistotniejsza z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej różnica między tymi dwoma kategoriami jest 3 Czy i kiedy Polska ratyfikuje Konwencję? Katarzyna Heba zapoznaje nas z treścią Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 2006 r, i pyta, dlaczego do tej pory ten akt prawny nie został przez Polskę ratyfikowany. 7 Mówiące bankomaty Piotr Witek bada kwestię dostępu osób z dysfunkcją wzroku do ulokowanych przez nie na kontach bankowych środków finansowych. 12 Mapa tyflologiczna pilnie potrzebna Marek Jakubowski przedstawia proces przygotowywania i produkcji map tyflologicznych, służących do nauki orientacji przestrzennej i wyjaśnia, dlaczego takiej mapy nie można przygotować w dwa dni. 18 Być na swoim rozpoczynanie działalności gospodarczej Magdalena Szyszka stara się podpowiedzieć, jak rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i, przede wszystkim, skąd pozyskać środki na otwarcie własnego biznesu. 26 Dropbox skuteczne narzędzie do przechowywania i synchronizacji plików Michał Dziwisz, Robert Hetzyg i Michał Kasperczak przedstawiają bezpłatne narzędzie, które pomaga użytkownikom komputerów zapanować nad zgromadzonymi danymi, sporządzać kopie zapasowe najważniejszych plików i dba o spójność przechowywanych plików. 29 Cyfrowe oczy Mikołaj Rotnicki podpowiada, jak osoby słabowidzące mogą wykorzystywać aparaty cyfrowe w codziennym życiu i w rehabilitacji. Doradza także, czym kierować się przy wyborze określonego modelu. 32 Orientacja przestrzenna w mieście Rafał Charłampowicz, w kolejnym z serii artykułów o orientacji przestrzennej, przedstawia urządzenia pomocne osobom niewidomym w samodzielnym poruszaniu się. Tym razem poznamy bliżej Step-Hear, TANIę oraz Asystenta. Czytać każdy może Czytelnictwo to jedna z głównych potrzeb intelektualnych człowieka. Jest bowiem nie tylko źródłem rozrywki, ale umożliwia także dostęp do informacji o świecie, edukacji, kultury i pomaga w pogłębianiu wiedzy. Niewidomi i słabo widzący, stanowiąc integralną część społeczeństwa, mają takie same, a nawet większe zapotrzebowania. W ich przypadku obcowanie ze słowem pisanym spełnia niekiedy dodatkowo funkcję rehabilitacyjną. Osoby z problemami wzrokowymi mają jednak najczęściej trudności z czytaniem zwykłego druku, a coraz powszechniej dostępne w sprzedaży audiobooki są dość drogie. Dlatego ogromną rolę w życiu niewidomych i słabowidzących czytelników odgrywają biblioteki. Aleksandra Bohusz* Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polskie placówki tego typu uwzględniają potrzeby ludzi niepełnosprawnych wzrokowo. Ograniczymy się przy tym do przykładów najbardziej pozytywnych i znanych, opisując rodzaje księgozbiorów, formy ich udostępniania oraz warunki, jakie należy s p e ł n i ć, a b y znich korzystać. Uwzględnione przy tym zostaną różne kategorie bibliotek. Biblioteki specjalne Pierwszą stanowią te, które umownie można nazwać specjalnymi, czyli stworzone z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. 38 Czytać każdy może Aleksandra Bohusz, w pierwszym z cyklu artykułów, przybliża nam zagadnienia związane z czytelnictwem osób z dysfunkcją wzroku w Polsce. 47 Kompresja danych Hubert Meyer wyjaśnia, czym jest kompresja danych i do czego właściwie się ją wykorzystuje w epoce wieloterabajtowych dysków twardych. Pomaga także wybrać odpowiednie narzędzie do przeprowadzenia archiwizacji katalogowanych plików. 38 KWARTALNIK NR 2 (8) 2010 WYDAWCA Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Wybickiego 3a, Kraków tel.: (+48) ; faks: (+48) Organizacja Pożytku Publicznego Nr konta REDAKTOR NACZELNY Joanna Piwowońska tel. kom. (+48) INTERNET SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE Sławomir Mirski, 4DTP Fotografia na okładce Photosani DRUK Beltrani NAKŁAD 1000 egzemplarzy Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami materiałów nadesłanych do druku. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk materiałów dozwolony za zgodą Wydawcy, a także pod warunkiem umieszczenia pod artykułem informacji, że jest on przedrukiem z kwartalnika Tyfloświat (z podaniem konkretnego numeru pisma) oraz zamieszczenia adresu naszej strony internetowej (www. tyfloswiat.pl). 2

3 fot. Mediamix photo Czy i kiedy Polska ratyfikuje Konwencję? Kiedy 13 grudnia 2006 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji uchwalenia Konwencji o prawach Osób Niepełnosprawnych, sekretarz generalny Kofi Annan wypowiedział znamienne słowa, iż dla 650 milionów ludzi niepełnosprawnych na całym świecie dzisiejszy dzień przynosi obietnicę początku nowej ery, wydawało mi się, że i dla Polski to bardzo ważne, dobrze rokujące na zmianę sytuacji osób niepełnosprawnych wydarzenie. Katarzyna Heba* Okazało się niestety, że to, co dla innych państw wydaje się oczywiste i potrzebne, dla rodzimych władz oczywiste i potrzebne wcale być nie musi. Do tej pory nasz kraj nie ratyfikował tak ważnego aktu prawnego, rangi międzynarodowej, jakim jest Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja jest tym bardziej zdumiewająca, że dochodzenie do owego przełomowego, międzynarodowego dokumentu nie było proste. Odbywało się na wielu płaszczyznach, trwało blisko 50 lat i polegało na stopniowych zmianach w podejściu do zjawiska niepełnosprawności, w postrzeganiu i traktowaniu osób niepełnosprawnych, w formułowaniu wartości i celów przyjmowanych jako kluczowe w tych sprawach, wreszcie w wyborze i zalecaniu działań na rzecz tychże osób. Co to za akt prawny? Można zadać sobie pytanie, w jakim celu stworzono kolejny akt normatywny, skoro te obowiązujące niejednokrotnie nie są przestrzegane. Otóż, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych to pierwszy dokument NR 2 (8)

4 Czy i kiedy Polska ratyfikuje Konwencję? Konwencja jest aktem normatywnym, mieszczącym w sobie kartę praw i wolności, dzięki którym osoba niepełnosprawna jest traktowana w sposób podmiotowy. To taka międzyfot. prism68 prawny rangi międzynarodowej, który wraz z Protokołem Fakultatywnym został przyjęty przez Organizacje Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. 30 marca 2007 r. oba te akty prawne zostały otwarte do podpisu dla państw oraz organizacji integracji regionalnej. Uroczystość odbyła się w Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W tym dniu Konwencję podpisali przedstawiciele ponad 80 państw. W imieniu polskiego rządu Konwencję bez Protokołu Fakultatywnego podpisała ówczesna Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata. Należy zaznaczyć, że liczba krajów, które ostatecznie zaakceptowały Konwencję jest znacznie wyższa, gdyż na dzień dzisiejszy ratyfikowały ją 94 państwa. Już z chwilą podpisania Konwencji państwo zobowiązuje się, że będzie w swojej polityce kierowało się jej postanowieniami. Jednak ostatecznym i wiążącym, również w stosunkach wewnętrznych prawem, Konwencja stanie się z chwilą jej ratyfikacji przez Prezydenta RP. Ponieważ dotyczy ona wolności i praw człowieka, w świetle postanowień art. 89 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483 z późn. zm.), jej ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. W kontekście analizowanej Konwencji, jej ratyfikowanie oznacza, że będzie można ją stosować bezpośrednio, czyli innymi słowy powoływać się na przepisy Konwencji w trakcie dochodzenia swoich praw, np. prawa do swobodnego poruszania się, czy też prawa do edukacji (w tym przypadku art. 20 lub art. 24). Jednak brak podpisu Protokołu Fakultatywnego oznacza niestety, iż osoby, które będą chciały odwołać się do Komitetu do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, nie będą mogły tego uczynić, gdyż zgodnie z jego zapisem: Komitet nie będzie przyjmował żadnych zawiadomień, jeśli będą one dotyczyły Państwa-Strony Konwencji, które nie jest stroną niniejszego Protokołu. Należy przy okazji zaznaczyć, iż 58 państw ratyfikowało Protokół Fakultatywny. Trzeba jednak pamiętać, że podpisanie Konwencji wyraźnie wskazuje, że urzędy, czy też inne podmioty stosujące prawo, nie będą mogły odmówić osobie niepełnosprawnej realizacji jakiegokolwiek prawa sformułowanego w Konwencji pod pretekstem, że jest to niezgodne z innymi przepisami prawa. Konwencja w hierarchii źródeł prawa ustępuje jedynie Konstytucji. Niestety do dzisiaj Polska jej nie ratyfikowała, co oznacza, że nie została ona implementowana do polskiego prawodawstwa i, co za tym idzie, osoby niepełnosprawne nie mogą dochodzić swoich praw na podstawie tego aktu. Dlaczego ratyfikacja Konwencji jest tak ważna? fot. Rick s Photography 4

5 Czy i kiedy Polska ratyfikuje Konwencję? fot. Gina Sanders narodowa konstytucja, w której zawarte są podstawowe normy. Zostały one ujęte w art.3, gdzie przyjęto zasady: poszanowania dla godności osobistej, indywidualnej autonomii, w tym swobody dokonywania własnych wyborów oraz poszanowania dla niezależności jednostki, niedyskryminacji, pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i integracji społecznej, poszanowania dla odmienności oraz akceptacji osób niepełnosprawnych jako mających wkład w różnorodność rodziny ludzkiej i w człowieczeństwo, równych szans, dostępności, równości pomiędzy kobietami i mężczyznami, poszanowania dla rozwijającego się potencjału dzieci niepełnosprawnych i poszanowania prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania swojej tożsamości. Ideą przewodnią Konwencji jest wolność człowieka, który nie może być zniewolony i pozbawiony możliwości wyborów, a przez to wpływu na swoje życie z powodu uszkodzenia organizmu i spowodowanych tym ograniczeń aktywności. Ma on prawo korzystać z tego, co jest dostępne wszystkim innym obywatelom. Stan ten uzyskuje się na drodze znoszenia barier, racjonalnych przystosowań, odpowiednich do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz usług wspierających w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie przezwyciężyć barier fizycznych, intelektualnych i społecznych własnymi siłami. Prawa objęte Konwencją odnoszą się do wszystkich osób niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, zatem i do tych, które potrzebują szczególnej pomocy, wsparcia i opieki, aby ich jakość życia odpowiadała standardom godności. NR 2 (8)

6 Czy i kiedy Polska ratyfikuje Konwencję? Działania podjęte przez organizacje pozarządowe w kwestii ratyfikacji Konwencji Często spotykamy się z zarzutem bierności środowisk pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych i niejednokrotnie są to uzasadnione opinie. Jednak w kwestii mobilizowania polskiego rządu do ratyfikowania tego ważnego aktu prawnego podjęto co najmniej dwie inicjatywy, które należy uznać za niezwykle ważne. W ramach programu Partner III, w roku 2008, jako efekt dwóch projektów, powstała publikacja pt. Polska Droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. Część opisowa problemów została przygotowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w efekcie realizacji projektu pt. Czarna Księga Dyskryminacji - kampania informacyjna na rzecz wdrożenia zapisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Publikację uznać należy za niezwykle ważką i ciekawą, gdyż zawiera wyliczenie przepisów prawa polskiego, które są niezgodne z zapisami Konwencji, jak i propozycje zmian tychże. Drugi projekt pt. Mamy swoją Konwencję realizowało Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Miał on na celu wzrost wiedzy, podniesienie świadomości oraz kształtowanie postaw osób niepełnosprawnych, a także lokalnych środowisk, w których żyją. Projekt ten prowadzony był przez same osoby niepełnosprawne lub osoby je wspierające. Kampanię poświęcono poznaniu i promowaniu treści przedmiotowego aktu prawnego. Kluczową rolę pełnili w niej Liderzy Konwencji, którzy na podstawie dostarczonych materiałów organizowali w całym kraju spotkania skierowane do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osób je wspierających oraz urzędników administracji lokalnej. Jako prelegent, miałam przyjemność uczestniczyć w kilku takich spotkaniach i z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że zainteresowanie treścią Konwencji było duże i to zarówno wśród osób niepełnosprawnych, jak i urzędników. Jako efekt końcowy każdego spotkania, jego uczestnicy podpisywali apel do polskiego rządu, prosząc o szybkie podjęcie działań na rzecz ratyfikacji Konwencji. Niestety, jak na razie bez oczekiwanego efektu Co robi rząd? Z informacji, jakie udało mi się uzyskać w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, trwa analiza finansowa skutków ratyfikacji Konwencji. Prace nad nią, jak i nad badaniem zgodności polskiego ustawodawstwa z jej zapisami, mają trwać do połowy grudnia. Na moje pytanie, dlaczego prace trwają tak długo, moja rozmówczyni odpowiedziała, iż poza pracami nad Konwencją, Ministerstwo zajmuje się także innymi sprawami. Szkoda tylko, że takie badania i analizy trwają już niemal trzy lata, a termin grudniowy to kolejny, który jest podawany jako końcowy. Rzecznik Praw Obywatelskich ma w planach powołanie jakiegoś specjalnego zespołu. Problem tkwi jednak w tym, że ani jego członkowie, ani co gorsza twórcy nie wiedzą, jakie zadania zespół miałby spełniać. Należy mieć nadzieję, że będzie to jakaś forma nacisku na rząd w kwestii ratyfikacji Konwencji. fot. Robert Kyllo *Autorka jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz aplikantką adwokacką w kancelarii adwokackiej Krzyżagórska, Podniesiński, Łoboda i wspólnicy S.C. 6

7 fot. Guy Erwood Mówiące bankomaty Czy w Polsce osoba niewidoma posiada swobodny dostęp do swoich pieniędzy? Od kilku lat bardzo modne w naszym kraju stało się mówienie na temat wyrównywania szans, znoszenia barier i podstawowych praw obywatela. Dzięki temu wzrasta wrażliwość i świadomość społeczna Polaków. Powstało wiele interesujących, praktycznych i przede wszystkim pomocnych projektów służących osobom niepełnosprawnym. Znoszone są bariery architektoniczne. Różne projekty zapobiegają cyfrowemu wykluczeniu społecznemu. Wiele z obszarów wcześniej niedostępnych dla osób niepełnosprawnych, nagle stanęło przed nimi otworem. Niestety, ciągle jednak pozostaje wiele problemów, które czekają na swoje rozwiązanie. Jednym z nich jest kwestia swobodnego dostępu osób niewidomych do swoich własnych pieniędzy. Piotr Witek* Obecnie prawie każdy z nas posiada konto bankowe, na które regularnie otrzymujemy wynagrodzenie za pracę czy też świadczenia rentowe. Banki doskonale zdają sobie sprawę, że wielotysięczną rzeszę klientów stanowią osoby niepełnosprawne. W związku z tym, coraz częściej spotykamy różnego rodzaju oferty kierowane do kolejnych grup inwalidów, w tym także do osób z dysfunkcją wzroku. Warszawskie oddziały Lukas Banku deklarują gotowość zapewnienia obecności notariusza przy podpisywaniu różnych umów przez osobę niewidomą. Bank Nordea wysyła swoim niewidzącym klientom kody autoryzacyjne drukowane w brajlu, a stronę internetową banku przygotował do współpracy z mówiącą przeglądarką Intelligent Web Reader. PKO BP deklaruje obsługę niewidomego klienta poza kolejnością, a także, podobnie jak ING, zapewnia, że nie ma nic przeciwko obecności w swych oddziałach psów przewodników. Coraz więcej banków zwraca uwagę na dostępność swoich stron internetowych i bankowości elektronicznej dla programów odczytu ekranu. Mnogość udogodnień sprawia, iż osoba z dysfunkcją wzroku może swobodnie, zdalnie lub z oddziału banku, zarządzać własnymi pieniędzmi. NR 2 (8)

8 Mówiące bankomaty fot. Pakhnyushcha Prawie każde urządzenie posiada na klawiaturze numerycznej oznaczony dotykowo klawisz 5, jednakże nie sprawia to, że bankomat można uznać za dostępny A jak przedstawia się sprawa swobodnego dostępu do samej gotówki? Coraz częściej osoby słabowidzące mogą liczyć na to, że w swoim bankomacie zastaną ekrany zapewniające odpowiednią wielkość czcionek, prawidłowy kontrast i czytelność wyświetlanych komunikatów. Osoby niewidome mogą znaleźć w bankomacie opisane brajlem otwór na kartę, na wydruk potwierdzający transakcję oraz podajnik pieniędzy. Prawie każde urządzenie posiada na klawiaturze numerycznej oznaczony dotykowo klawisz 5. Niestety, wszystkie te udogodnienia nie umożliwiają osobie niewidomej, realizacji podstawowego prawa właściciela konta bankowego - dostępu do własnych środków finansowych. Jak się na szczęście okazuje i ten problem znalazł swoje rozwiązanie. Jest nim mówiący bankomat. Początki Pierwsze tego typu urządzenie zostało uruchomione w październiku 1999 r., w amerykańskim San Francisco. Skonstruowane zostało przez kanadyjską firmę T-Base Communications Inc. na zlecenie lokalnego banku San Francisco Federal Credit Union. Bankomat był autorskim projektem pomocy dla miejscowych klientów z dysfunkcją wzroku. Miesiąc później, dwa podobne urządzenia zainstalowano w Los Angeles w oddziałach City Banku. Tym razem nie był to jednak gest dobrej woli, a wynik ugody sądowej. Steven Mendelsohn, niewidomy prawnik, oburzony utrudnionym dostępem do własnych pieniędzy, popierany przez Kalifornijskie Towarzystwo Niewidomych, sądownie zmusił bank do uznania swoich praw i do przystosowania bankomatów do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Obecnie wszystkie bankomaty i wpłatomaty City Banku na terenie Stanów Zjednoczonych są udźwiękowione. Funkcjonująca w prawie amerykańskim zasada precedensu spowodowała, iż w roku 2003 zostały przyjęte odpowiednie zapisy gwarantujące osobom niewidomym w Stanach Zjednoczonych dostęp do bankomatów. Efektem tych wydarzeń jest na przykład sieć ponad mówiących urządzeń, należących do Bank of America. Kilka lat zajęło mówiącym bankomatom przemierzenie oceanu. Dopiero w roku 2005, w Irlandii Northern Ireland Bank zdecydował się eksperymentalnie zainstalować w Belfaście dwie pierwsze takie maszyny. Do Austrii udźwiękowione bankomaty zawitały w marcu 2008 r. Pierwszy zainstalowano w Graz, w filii Reiffeisen Bank. Niedługo potem, w lipcu tego samego roku, bankomaty pojawiły się w sąsiedniej Szwajcarii, w oddziałach Credit Swiss. W krótkim czasie zdobyły tak dużą popularność, że ich liczba szybko wzrosła do 12 sztuk. Duński Danske Bank zadeklarował zainstalowanie 100 takich maszyn jeszcze w roku Wszystkich jednak przebiła skandynawska grupa bankowa Nordea, deklarując w zeszłym roku montaż 250 mówiących bankomatów. Na rodzimym gruncie Na przestrzeni lat także i w Polsce pojawiały się różne próby udźwiękowienia bankomatów. Przykładem niech będzie urządzenie należące do byłego BIG Banku w Gdańsku, które jako 8

9 Mówiące bankomaty fot. Mikael Damkier Wyposażenie przycisków funkcyjnych przy monitorze, a także miejsc odbioru banknotów oraz potwierdzeń dokonanej transakcji i karty, w brajlowskie oznaczenia ułatwi obsługę bankomatu pierwsze przemówiło do klienta. Niestety, jego funkcjonalność była ograniczona tylko do prostych informacji głosowych. Bank Millenium (dawniej BIG Bank), jak zapewnia pani Dorota Hołownia z Biura Prasowego, sprawdza uwarunkowania techniczne i rozważa możliwości uruchomienia usługi pełnej dostępności bankomatów dla osób niewidomych. Podobną funkcjonalnością, jak maszyny BIG Banku, cechowały się urządzenia Banków Spółdzielczych. Biuro Rzecznika banku potwierdza, iż obecnie nie posiada bankomatów w pełni dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Nie tylko większość banków, ale także najpopularniejsze sieci bankomatów w Polsce przejawiają wręcz niezwykły brak zainteresowania udźwiękowionymi maszynami, uzależniając swoje decyzje od działalności producentów samych urządzeń. Zuzanna Smolarek, Marketing Manager z Euronetu informuje: Wraz z rozwojem oferty producentów chcemy sukcesywnie zwiększać liczbę maszyn w pełni dostosowanych do potrzeb różnych grup niepełnosprawnych. Jednocześnie będziemy angażować się w działania na rzecz kompleksowego dostosowania bankomatów tworzących naszą sieć do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Większość właścicieli bankomatów dochodzi do wniosku, iż opisanie kilku otworów urządzenia brajlem i zaznaczenie jednego klawisza załatwia sprawę dostępności. Nic bardziej mylnego. Skąd osoba niewidoma ma wiedzieć, którą opcję wybrać, który klawisz nacisnąć? Skąd ma się domyślić, jaki komunikat jest aktualnie wyświetlany na ekranie automatu? Najlepszym przykładem złego podejścia do niewidomego klienta jest stanowisko banku PeKaO S.A. Jak informuje pani Justyna Rysiak z Biura Prasowego banku: W najbliższym czasie nie planujemy wymiany bankomatów na udźwiękowione, ponieważ posiadamy dużą ilość nowych maszyn. Są one wyposażone w wypustkę na środkowym klawiszu, która umożliwia orientację na klawiaturze. Taki brak zrozumienia potrzeb klienta oburza wiele osób, ale mało kto chce wziąć sprawy w swoje ręce. Jedną z takich osób jest niewidomy Tomasz Strzymiński, który od kilku lat próbuje NR 2 (8)

10 Mówiące bankomaty fot. Scott Rothstein Wiele z obszarów bankowości, wcześniej niedostępnych dla osób niepełnosprawnych, nagle stanęło przed nimi otworem. Niestety, ciągle jednak pozostaje wiele problemów. Jednym z nich jest kwestia swobodnego dostępu osób niewidomych do swoich własnych pieniędzy w naszym kraju osiągnąć to, co udało się Steven owi Mendelsohn owi w USA. W roku 2008, wspierany przez dziennikarzy Gazety Wyborczej, zwrócił się z prośbą o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik wystosował oficjalne pismo do Związku Banków Polskich w sprawie dostosowania bankomatów do potrzeb osób niewidomych. Niestety, jedyną reakcją ZBP było wydanie niewiążącego zalecenia, traktującego o zapewnieniu odpowiedniej obsługi osobom niepełnosprawnym. Widząc brak jakichkolwiek działań ze strony ZBP, w 2009 r. Strzymiński wraz z założoną przez siebie Fundacją Audiodeskrypcja, wziął udział w konsultacjach nad projektem Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata Kolejna inicjatywa nie doprowadziła do jakichkolwiek zmian w polskim ustawodawstwie, ale wreszcie udało się zwrócić uwagę środowiska bankowego na istotę problemu. Pierwszym, który zareagował był Bank Zachodni WBK. Jeden z trzech największych w naszym kraju banków, BZ WBK nie tylko zwrócił uwagę na istnienie problemu, ale, wyciągając wnioski z posunięć zagranicznych banków, dostrzegł związane z nimi korzyści i postanowił działać. Ponieważ BZ WBK nie posiada bankomatów przystosowanych do wprowadzenia udźwiękowienia, bank postanowił systematycznie przerabiać swoje automaty. Do konsultacji nad projektem zaprosił Polski Związek Niewidomych. Efektem tych działań było stworzenie odmiennego interfejsu bankomatu, zarządzanego tylko i wyłącznie z poziomu klawiatury numerycznej oraz wybór pierwotnych lokalizacji dla przerobionych maszyn. W niedługim czasie w pełni udźwiękowiony bankomat osoby z dysfunkcją wzroku mogły podziwiać i przetestować na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie przez Bank Zachodni WBK i PZN w Warszawie. Pierwszy mówiący automat został zainstalowany 26 lipca br. na poznańskim placu Andersa. W chwili pisania tego artykułu, BZ WBK uruchomił już 14 takich maszyn po cztery bankomaty w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu oraz po jednym w Bydgoszczy i Olsztynie. Bank planuje zainstalować do końca 2010 r. kolejne 33 takie maszyny. Dzięki staraniom Tomasza Strzymińskiego, BZ WBK zwrócił uwagę na skumulowanie pierwszych urządzeń w największych aglomeracjach naszego kraju, co doprowadziło do zmiany pierwotnych założeń lokalizacyjnych. Do końca bieżącego roku, co najmniej jeden mówiący bankomat znajdzie się w każdym województwie. Ostatecznym celem banku jest udźwiękowienie wszystkich swoich automatów. Jak to właściwie działa? Udźwiękowiony bankomat na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od zwykłej maszyny do wypłacania pieniędzy. Jedyną różnicę stanowi gniazdo słuchawkowe, do którego osoba z dysfunkcją wzroku podłącza własne słuchawki. W chwili podłączenia słuchawek rozpoczyna się odtwarzanie instrukcji głosowej, która informuje, jak należy dalej postępować. Głos lektora prowadzi klienta krok po kroku poprzez wszystkie etapy operacji. Jeśli komuś umknie lub wyda się niejasny właśnie odtworzony komunikat i nie dokona określonego wyboru, komunikat będzie powtarzany aż do chwili podjęcia decyzji przez klienta. Bankomat obsługuje się wyłącznie przy pomocy klawiatury numerycznej. Poprzez zastosowanie autonomicznego interfejsu w znacznym stopniu ograniczona została 10

11 Mówiące bankomaty fot. Geoffroy Kaisin funkcjonalność bankomatu BZ WBK. Obecnie osoba z dysfunkcją wzroku może tylko aktywować kartę płatniczą, zmienić kod PIN i wypłacić jedną z predefiniowanych kwot. Dzięki działaniom Tomasza Strzymińskiego, BZ WBK planuje powrót do pierwotnej koncepcji udźwiękowienia klasycznego menu tych urządzeń. Na obecną chwilę, wszystkie mówiące bankomaty BZ WBK obsługują tylko karty tej sieci. Na szczęście trwają już prace nad udostępnieniem usługi także klientom innych banków. Bank Zachodni WBK nie okazał się jedynym bankiem wrażliwym na potrzeby swoich klientów. Nadzieją napawa stanowisko PKO BP. Jak informuje Monika Floriańczyk z biura Prasowego PKO BP: Aktualnie testowane są rozwiązania umożliwiające korzystanie z bankomatów PKO Banku Polskiego przez osoby niewidome i słabowidzące. Oprócz standardowej funkcjonalności, bankomaty te będą posiadały możliwość komunikacji głosowej poprzez słuchawki. Po włożeniu słuchawek do gniazda, monitor bankomatu będzie wygaszał się, aby osoby postronne nie widziały przebiegu transakcji. Wyposażenie przycisków funkcyjnych przy monitorze, a także miejsc odbioru banknotów oraz potwierdzeń dokonanej transakcji i karty, w brajlowskie oznaczenia ułatwi obsługę bankomatu. Pierwszy bankomat dla niewidomych i słabowidzących przewidujemy uruchomić jeszcze w tym roku w Laskach, przy ul. 3 Maja. Zgodnie z zapowiedzią Biura Prasowego, mówiący bankomat został zainstalowany we Udźwiękowiony bankomat na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od zwykłej maszyny do wypłacania pieniędzy. Jedyną różnicę stanowi gniazdo słuchawkowe, do którego osoba z dysfunkcją wzroku podłącza własne słuchawki wskazanym miejscu i osoby z dysfunkcją wzroku mogą już z niego korzystać. PKO BP zdecydowało się na udźwiękowienie od razu wszystkich klawiszy funkcyjnych, co sprawiło, iż osoba niewidoma ma dostęp do wszystkich opcji automatu. Opisane brajlem klawisze są łatwe do zlokalizowania i użytkowanie mówiącej maszyny nie nastręcza żadnych kłopotów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się o możliwości współpracy między PKO BP a BZ WBK w zakresie wprowadzania udźwiękowionych bankomatów i wzajemnym udostępnianiu ich klientom. Obecne działania obu banków dobrze wróżą na przyszłość osobom z dysfunkcją wzroku. Należy jednak pamiętać, że są to ciągle jedynie dobrowolne kroki, podejmowane przez instytucje finansowe, i że w dalszym ciągu większość banków nie jest w stanie zapewnić swoim niewidomym klientom dostępu do ich środków finansowych w dowolnym momencie. Nadal brakuje odpowiednich regulacji prawnych, które pozwalałyby egzekwować prawa niepełnosprawnego konsumenta w tym zakresie. W momencie wprowadzania nowych systemów bardzo istotne jest stworzenie jednego standardu dla wszystkich udźwiękowionych maszyn. Ujednolicenie działania zapobiegnie powstawaniu wielu problemów, a jednocześnie pozwoli osobom z dysfunkcją wzroku na korzystanie z sieci bankomatów różnych banków. *Piotr Witek urodził się w 1979 roku, wzrok stracił mając piętnaście lat. Z wykształcenia i zamiłowania jest masażystą i terapeutą manualnym. Obecnie pracuje w firmie teleinformatycznej, łącząc swoją drugą pasję komputery z pracą zarobkową. Po utracie wzroku, nie chcąc zaakceptować własnych, fizycznych ograniczeń, nieustannie wyszukuje i promuje w środowisku osób niewidomych nowatorskie rozwiązania technologiczne mogące usprawnić funkcjonowanie w społeczeństwie osób z dysfunkcją wzroku. NR 2 (8)

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek

ReadDesk. Voice Dream Reader. Coolreader. wady i zalety TYFLO{WIAT. więcej niż czytanie książek www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Coolreader Voice Dream Reader więcej niż czytanie książek ReadDesk wady i zalety www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 2 (23)

Bardziej szczegółowo

Traktat. Rok 2014. z Marrakeszu. Czy to jeszcze. powiększalnik? w tyfloinformatyce TYFLO{WIAT

Traktat. Rok 2014. z Marrakeszu. Czy to jeszcze. powiększalnik? w tyfloinformatyce TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 4 (25) 2014, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Traktat z Marrakeszu Czy to jeszcze powiększalnik? Rok 2014 w tyfloinformatyce www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 4 (25)

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Netbooki. tyflografiki. Twitter. Zasady redagowania. - ciekawe rozwiązanie dla niewidomych. - kolejny dostępny kawałek Internetu TYFLO{WIAT

Netbooki. tyflografiki. Twitter. Zasady redagowania. - ciekawe rozwiązanie dla niewidomych. - kolejny dostępny kawałek Internetu TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 3 (5) 2009, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT Zasady redagowania tyflografiki Netbooki - ciekawe rozwiązanie dla niewidomych Twitter - kolejny dostępny kawałek Internetu

Bardziej szczegółowo

Ratunek dla brajlowskich nut

Ratunek dla brajlowskich nut WIADOMOŚCI TYFLOREHABILITACYJNE WARTO WIEDZIEĆ OPINIE KONTROWERSJE nr 1 (16) marzec 2015 ISNN 2083-2788 CZAS NA PRAWDZIWE UBRAJLOWIENIE I UDŹWIĘKOWIENIE ŚWIATA MY ZROBIMY TO W POLSCE I U NASZYCH SĄSIADÓW,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna.

Wydawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa Warszawa, 2011. Publikacja jest bezpłatna. Opracowanie: Dominik Paszkiewicz Konsultacje: Piotr Woźniak, Adam Pietrasiewicz, Mateusz Ciborowski Redakcja i korekta: Czesław Mirosław Szczepanik Opracowanie graficzne: Bartosz Bart Logo na okładce:

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo