WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1

2 AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja I przerwa kawowa sesja II obiad sesja III DZIEŃ II 22 maja 2012r rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja I przerwa kawowa sesja II przerwa kawowa sesja III obiad sesja IV Szanowni Państwo, jak czerpać więcej korzyści z rozwiązań i wytworów swojej firmy poprzez odpowiednie zabezpieczenie pomysłów? Jak zwiększać przewagę konkurencyjną stosując odpowiednie zapisy i regulacje prawne wzmacniające unikalność dobór niematerialnych i przedmiotów stworzonych w firmie? Zapraszamy do udziału w zajęciach wielostronnie i praktycznie ujmujących najbardziej drażliwe elementy związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej w przedsiębiorstwie. Zaletą zajęć są: Wybrane zagadnienia kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu handlowym na rynku krajowym i międzynarodowym Umocowane prawnie mechanizmy ochrony tajemnicy firmy, know-how Funkcjonalne sposoby regulowania zasad wewnątrz firmy Przekrojowe ujęcie tematyki dotykającej najbardziej wrażliwe sfer działania firmy Skuteczne formy prawnych regulacji i zabezpieczeń wytworów, pomysłów, dóbr, przedmiotów Praktyczne rozwiązania wspierające przeciwdziałanie naruszeniom praw Twojej firmy, regulacje antykonkurencyjne Podczas szkolenia dowiesz się: Jak stosować w przedsiębiorstwie i w relacjach z kontrahentami przepisy krajowe i międzynarodowe chroniące własność intelektualną i przemysłową? Jak zabezpieczyć własne interesy w różnych formach współpracy? Jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej? Jakie są sposoby przeciwdziałania naruszeniom? Jak chronić prawa autorskie w Internecie? Kiedy działania w Internecie są legalne i jak sprawić by były legalne? Jak udoskonalić zastosowanie praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie? Jakie są sposoby sprzedaży/nabywania licencji, umowy przeniesienia praw? W jaki sposób chronić różnego rodzaju tajemnice w przedsiębiorstwie? Jak ustalać/aktualizować regulacje wewnętrzne w zakresie ochrony własności intelektualnej? Jak stosować skuteczne rozwiązania antykonkurencyjne? Jak chronić znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, innowacje? Pamiętaj, że inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia organizowane przez, możesz zawsze spodziewać się zwrotu z inwestycji! Stawiamy na Twoje maksymalne zadowolenie! W przypadku jakichkolwiek pytań Proszę o kontakt telefoniczny z zespołem pod numerem telefonu (22) , lub za pomocą poczty elektronicznej: Barbara Zielińska Kierownik Projektu SZKOLENIE SKIEROWANE DO: KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZKOLENIU Regulacje w zakresie współpracy przedsiębiorstw na gruncie krajowym i międzynarodowym w zakresie zabezpieczania własności intelektualnej i przemysłowej Mechanizmy przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej w działalności firm Własność intelektualna przedsiębiorstw w sieci Umowy i przenoszenie praw w zakresie własności intelektualnej Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how Twórczość pracowników Regulacje antykonkurencyjne i wewnątrz firmy Ochrona znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych Członków zarządów Menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami Kierowników działów prawnych i organizacyjnych Menedżerów działów umów i kontraktów Dyrektorów handlowych METODOLOGIA: Szkolenie nastawione jest na zagadnienia praktyczne. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe elementy związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej w relacjach rynkowych oraz wewnątrz firmy. Eksperci poprzez wykłady, dyskusje, analizy zapisów, case studies będą szczegółowo pogłębiać tematy związane z najbardziej wrażliwymi aspektami zabezpieczeń i regulacji prawnych. ul. Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa

3 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? EKSPERCI: MEC. MONIKA BRZOZOWSKA Adwokat, partner w Kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy; dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, Znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego. Dzięki swojej wiedzy, połączonej z praktyką m.in. na stanowisku Asystenta Prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie jak i dziennikarza oraz copywritera, w ramach Kancelarii prowadzi obsługę prawną serwisów internetowych, wydawnictw książkowych, kartograficznych, stale współpracuje z Agencjami reklamowymi, PR-owskimi, eventowymi, a także instytucjami publicznymi. Zajmuje się również obroną w sprawach dotyczących zniesławień w Internecie, zniewag dokonywanych publicznie, jak również w sprawach dotyczących internetowego rozpowszechniania utworów bez zezwolenia. Autorka książek z zakresu swojej specjalizacji Prawo prasowe w praktyce. Kazusy wraz z rozwiązaniami, Prawo autorskie w reklamie i marketingu, Prawo autorskie w kulturze, Prawo pracy, Prawo autorskie w administracji publicznej. Obecnie przygotowuje publikację książkową Prawo Internetu. Od 2002 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego, prawa nowych technologii, prawa prasowego, dostępu do informacji publicznej, prawa reklamy. Uczestniczy w międzynarodowych i ogólnopolskich Konferencjach dotyczących problematyki prawa Internetu. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych. MARCIN SERAFIN Prawnik; doświadczenie zawodowe wyniesione ze współpracy z kancelariami przekłada na praktyczne, wysoko oceniane zajęcia; Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w prawie umów handlowych, prawie telekomunikacyjnym, prawie prasowym, prawie konsumenckim, prawie IT, prawie własności intelektualnej, prawie antymonopolowym i regulacyjnym. MEC. MARIANNA POPROCH-WESOŁOWSKA Radca prawny, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim - Właścicielka MPW Kancelaria Radcy Prawnego. Poza prawem spółek handlowych specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w szczególności w prawie internetowym i e-commerce, prawie konkurencji oraz własności intelektualnej przedsiębiorców działających w branży IT i TMT. Jej drugą wiodącą specjalizacją są zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym, m.in. te dotyczące wprowadzania spółek do obrotu publicznego i obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a także transakcje kapitałowe (inwestycje). Pomysłodawczyni oraz współorganizatorka luźny ch spotkań z prawem organizowanych na zasadzie barcamp u Prawo 2.0. Autorka bloga Aspekty Prawa MEC. AGNIESZKA WIERCIŃSKA KRUŻEWSKA Współzałożyciel i partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa własności intelektualnej i mediów oraz ściśle współpracuje z zespołem fuzji i przejęć. Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako stypendystka Fundacji Sorosa ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (LLM). Doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim, własności przemysłowej, prawem konsumenckim, czynami nieuczciwej konkurencji, ochroną danych osobowych, domen internetowych, prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych. Prowadzi sprawy związane z marketingiem produktów sensytywnych oraz grami hazardowymi. W powyższym zakresie, oprócz bieżącego doradztwa, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych. Od lat prowadzi również transakcje nabycia spółek na rynku prywatnym. MEC. PIOTR ZIĘCIK Adwokat i partner Kancelarii Zgutka, Zięcik, Falkiewicz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ochronie danych osobowych i prawie farmaceutycznym. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym dotyczących wrażania systemów IT. Ponadto, występował wielokrotnie jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw autorskich, danych osobowych i ochrony dóbr osobistych. ADRIANNA ZIĘCIK Rzecznik patentowy oraz członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Zawodowy pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, w Hiszpanii (OHIM). Ukończyła studia na kierunku prawo na Uniwersyteci e Jagiellońskim w Krakowie, była stypendystką Komisji Europejskiej - Studia Prawa Europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Ukończyła również podyplomowe studia Prawo Własności Intelektualnej, a także Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako rzecznik patentowy od 2008 roku posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony znaków towarowych i egzekwowania praw własności intelektualnej. Aktualnie współpracuje z kancelarią patentową AOMB Polska Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście Langas 79, Group Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa Tel: (22) Fax: (22)

4 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? DZIEŃ I DZIEŃ II WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU POLSKIM I WE WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI MIĘDZYNARODOWYMI; KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ Ochrona terytorialna praw własności intelektualnej w jaki sposób zabezpieczyć własne interesy w umowach międzynarodowych? Umiędzynarodowienie ochrony polskie i europejskie prawa ochronne co wybrać? TRIPS, prawo europejskie, harmonizacja i ujednolicenie czy mają znaczenie w życiu codziennym? Pozorna ochrona własności intelektualnej, czyli o stosowaniu prawa ochrony konkurencji do dóbr intelektualnych Ekspert: Marcin Serafin PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNO-KARNA. Jaka jest odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej? Jakie podmioty uprawnione są do występowania z roszczeniem? Przesłanki roszczeń: o zaniechaniu naruszania, o usunięciu skutków naruszenia lub niedozwolonych działań, o ustalenie, o naprawienie szkody, o wydaniu uzyskanych korzyści, o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny, o zadośćuczynienie, o złożenie oświadczeń o odpowiedniej treści i/lub formie lub podanie do publicznej wiadomości, roszczenie informacyjne Jakie są reguły odpowiedzialności karnej za naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa? Praktyczne aspekty regulacji prawa autorskiego i praw pokrewnych w funkcjonowaniu firm Jakie są sposoby przeciwdziałania naruszeniom? o Wprowadzenie do patentów i praw ochronnych o Postanowienia umowne o Zastrzeżenia i ostrzeżenia Ekspert: mec. Marianna Poproch-Wesołowska PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W CYBER-PRZESTRZENII Przedmiot prawa autorskiego w Internecie Czy strona internetowa, artykuł sieciowy, logotyp jest chroniony czyli słów kilka na temat utworów w globalnej wiosce? Ciemność, widzę ciemność cytaty, powiedzonka i hasła w reklamach internetowych Inspiracja, opracowania a może plagiat - czyli ile procent cukru w cukrze Podmioty prawa autorskiego w sieci Blogerzy czy są twórcami? Autor, twórca, artysta wykonawca- tylko jak ich odróżnić? Uczeń czarnoksiężnika w wersji współczesnej czyli Współtwórczość i burza mózgów on-line kto jest faktycznie twórcą a kto pomocnikiem? Wizerunki on-line Wizerunki osób powszechnie znanych definicja osoby powszechnie znanej Wizerunki osób stanowiących element całości Wizerunki budynków w reklamie lub działaniach promocyjnych Głos jako wizerunek dźwięczny Dozwolony użytek w Internecie - kiedy działania są legalne i jak sprawić by były legalne? Prawo cytatu koło ratunkowe Prawo przedruku czyli Napisali o nas prawdy, półprawdy i mity na temat przedruków Eventy i wydarzenia oraz gwiazdy w nich uczestniczące czy można przedstawiać na stronie internetowej? Linkowanie dozwolone czy zakazane? Konkurencja w sieci czarny PR Pomówienia i znieważania w sieci Działania konkurencji, a wizerunek firmy Jak się bronić? krok po kroku Ekspert: mec. Monika Brzozowska UMOWY W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZENOSZENIE PRAW, LICENCJE Gdzie i jak prawa własności intelektualnej wykorzystywane są w działalności firm? Jak ustalić status praw i prawidłowość ich wykorzystania? Sposoby sprzedaży/nabywania praw własności intelektualnej zagadnienia ogólne. Licencje i umowy przeniesienia prawa o podstawowe różnice o konsekwencje wyboru jednej z powyższych form o najkorzystniejsze umowy w zależności od charakteru praw własności intelektualnej o najczęstsze błędy umów dotyczących praw własności intelektualnej Najczęstsze spory wynikające z umów o korzystanie z praw własności intelektualnej. Ekspert: mec. Agnieszka Wiercińska - Krużewska TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA, REGULACJE WEWNĘTRZNE, UMOWY ANTYKONKURENCYJNE, TWÓRCZOŚĆ PRACOWNICZA W jaki sposób chronić różnego rodzaju tajemnice w przedsiębiorstwie? Know-how przedsiębiorstwa Prawne kroki działania w celu zachowania poufności w firmie Jak ustalać/aktualizować regulacje wewnętrzne w zakresie ochrony własności intelektualnej? Twórczość pracownicza Utwory stworzone przez pracowników, a prawa majątkowe przedsiębiorcy Istotne elementy prawa pracy Ekspert: Piotr Zięcik PRAWO PATENTOWE, WZORY PRZEMYSŁOWE, OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH, OCHRONA INNOWACJI Doświadczenia z praktyki polskich firm i praktyczne wytyczne prawa własności przemysłowej Znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe o Obrót gospodarczy, a przedmioty własności przemysłowej o Postępowanie prawne mające na celu ochronę o Kiedy następuje naruszenie? o Dopuszczalność użytkowania o Sposoby przeciwdziałania nadużyciom o Wyłączność Ochrona innowacyjnych pomysłów Transfer technologii Ekspert: Adrianna Zięcik ul. Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa

5 @ Adres ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) WWW Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) Firma WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? maja 2012 r., Warszawa Adres Imię i nazwisko (1) Imię i nazwisko (2) wysyłając zgłoszenie do r. oszczędzasz 400 PLN! zgłoszenie do PLN PLN netto Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) zgłoszenie od PLN netto Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw Telefon/Fax * cena nie zawiera noclegu Do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT Sposób płatności Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na konto Kredyt Bank S.A. Nr R-ku: NIP: Potwierdzenie zgłoszenia Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed seminarium, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć JUŻ DZIŚ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

II Kongres Działów Rejestracji

II Kongres Działów Rejestracji Drugie spotkanie przedstawicieli działów rejestracji firm farmaceutycznych II Kongres Działów Rejestracji 23 24, 25 stycznia 2007 r. hotel Marriott, Warszawa Kluczowe tematy spotkania: sposoby skrócenia

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wiosenna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Wiosenna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Wiosenna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie loga partnerów i partnera strategicznego oraz discover kaizen 18-19 maja 2015 r., Łódź, Hotel Andel's OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MENADŻERÓW JAKOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

LANGAS GROUP :: WWW.LANGAS.PL :: LANGAS@LANGAS.PL :: TEL.: (22) 696 80 20 :: FAX.: (22) 355 24 08

LANGAS GROUP :: WWW.LANGAS.PL :: LANGAS@LANGAS.PL :: TEL.: (22) 696 80 20 :: FAX.: (22) 355 24 08 Szanowni Państwo Według badań reputacja firmy i groźba jej utraty, to dla 40 proc. menedżerów dużych firm na całymświecie strategiczny element osiągania długookresowych zysków Jeszcze trzy lata temu zarządzanie

Bardziej szczegółowo