SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie (marka, dostawca, producent) materiałów lub normy należy przyjąć, że skazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 1 z 24

2 W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : 1. Dostawy zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem W projekcie przewiduje się dostawę 120 szt. komputerów dla Beneficjentów Końcowych oraz 100 komputerów dla szkół i świetlic terapeutycznych. Sprzęt musi spełniać wymienione poniżej wymagania minimalne. Dostarczony sprzęt musi być w pełni działający z zainstalowanym wymaganym oprogramowaniem. Sprzęt przeznaczony dla Beneficjentów Końcowych zostanie przekazany użytkownikom po przeprowadzonym szkoleniu. W przypadku szkoleń indywidualnych w gestii Wykonawcy będzie należała jeszcze instalacja i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Końcowego. Natomiast sprzęt przeznaczony dla szkół i świetlic terapeutycznych zostanie przekazany oraz uruchomiony w poszczególnych miejscach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Każde przekazanie sprzętu lub oprogramowania będzie poprzedzone podpisaniem protokołu przez Wykonawcę, wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego oraz odbierającego tzn. Beneficjenta Końcowego lub przedstawiciela Zamawiającego/użytkownika w przypadku sprzętu dla świetlic i szkół. Na każdym protokole musi być wyszczególniona lista przekazywanego sprzętu i oprogramowania wraz z numerami seryjnymi (jeżeli są). Powyższe protokoły będą sporządzone w dwóch egzemplarzach każdy i jeden egzemplarz zostanie przekazany odbierającemu razem ze sprzętem a drugi Zamawiającemu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oznakowanie sprzętu poprzez umieszczenie na nim naklejek samoprzylepnych przed jego końcowym przekazaniem. Poniżej przedstawiono sumaryczne zestawienie sprzętu i oprogramowania pogrupowane w odpowiednie zestawy. Wszystkie komponenty w ramach każdego zestawu muszą ze sobą współpracować i umożliwiać bezproblemową pracę. Wykonawca jest zobowiązany do skonfigurowania wszystkich komponentów tak, aby współpracowały z komputerem. Zestaw I zestaw podstawowy (pełnosprawny BK i niepełnosprawny BK typ 1 - niepełnosprawność intelektualna) 119 szt. 1. Komputer stacjonarny 2. Monitor LCD 3. Głośniki zewnętrzne 4. Oprogramowanie typ 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 2 z 24

3 5. Oprogramowanie typ 2 6. Oprogramowanie typ 3 Zestaw II zestaw dla BK (niepełnosprawny BK typ 2 - niepełnosprawny niedowidzący) 1 szt. 1. Komputer stacjonarny 2. Monitor LCD 3. Głośniki zewnętrzne 4. Oprogramowanie typ 1 5. Oprogramowanie typ 2 6. Oprogramowanie typ 3 7. Klawiatura z powiększonymi emblematami 8. Urządzenie wielofunkcyjne 9. Program OCR 10. Program powiększająco-udźwiękawiający 11. Słuchawki z mikrofonem bezprzewodowe Zestaw III zestaw dla szkół i sal terapeutycznych 100 szt. 1. Komputer stacjonarny 2. Monitor LCD 3. Głośniki zewnętrzne 4. Oprogramowanie typ 1 5. Oprogramowanie typ 2 6. Oprogramowanie typ Komputer stacjonarny 220 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ Komputer stacjonarny 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 3. Procesor Umożliwiający uzyskanie minimum 130 punktów w teście wydajnościowym Bapco SysMark2012 Office Productivity (OP). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczony przed dostawą urządzenia wydruk z testów przeprowadzonych na komputerze o oferowanej konfiguracji, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 3 z 24

4 W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer PC z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca może zostać wezwany do udostępnienia Zamawiającemu testowanego sprzętu, użytego oprogramowania testującego oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. Powyższe Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7 lub Windows 8. Nie dopuszcza się stosowania overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. 4. Pamięć operacyjna Min. 4GB Możliwość rozbudowy do min 16GB, Min. 2 wolne gniazda do przyszłej rozbudowy 5. Karta graficzna Obsługa : Direct x10, OpenGL. 6. Parametry pamięci Pojemność : min 500 GB SATA, przepustowość: min 6,0 Gbit/s masowej 7. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 1/ Oferowany model komputera musi bezproblemowo współdziałać z zainstalowanym systemem operacyjnym. System operacyjny musi pozwolić na pełne wykorzystanie funkcji i możliwości dostarczanego komputera. 2/ Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego komputera Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Ergonomia Głośność jednostki centralnej : maksymalnie 40 db (mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazaną zgodnie z norma ISO 9296 lub równoważna (w zakresie pomiaru głośności) w pozycji operatora, w trybie pracy dysku twardego WORK ). 10. Wymagania dodatkowe 1/ Zainstalowany system operacyjny. 64bit z możliwością zainstalowania wersji 32- bitowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania+ nośnik zgodny z opisem dla oprogramowania Typ 1; 2/ Zainstalowane oprogramowanie Typ 2; 3/ Zainstalowane oprogramowanie Typ 3; 4/Wbudowane porty: - do monitora : zgodne z tym jak w dostarczonym monitorze - minimum 6 x USB (w tym przynajmniej 2xUSB 3.0 i przynajmniej 2 porty USB na panelu przednim komputera) 5/Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45; 6/Karta sieciowa WiFi (w przypadku gdy będzie ona niezbędna do przyłączeniea do sieci Internet dostarczonej w projekcie); 7/Płyta główna wyposażona w minimum : - 1 złącze PCI Express x16-1 złącze PCI Express x 1 lub nowszy wariant - 2 złącza SATA 3 8/Klawiatura USB w układzie polski programisty 9/Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 10/Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniami do nagrywania i odtwarzania płyt 11/Dołączony nośnik ze sterownikami 12/ Obudowa : - wyposażona w min. 1 kieszeń 5,25 z przodu obudowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 4 z 24

5 11. Certyfikaty i standardy - wyposażona w min. 2 kieszenie 3,5 wewnętrzne 13/ Komplet okablowania komputera, okablowania umożliwiającego przyłączenie do sieci Internet dostarczonej w projekcie oraz nośniki CD/DVD zawierające dostarczone oprogramowanie i sterowniki. 14/ Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera adres strony lub stron należy dostarczyć przed dostawą sprzętu. 15/ Listwa przepięciowa z min. 5 gniazdami sieciowymi ze stykiem ochronnym, włącznikiem, automatycznym bezpiecznikiem, długości przewodu min. 1,5 m, umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO Monitor LCD 220 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ ekranu Ekran o przekątnej min. 20, kompatybilny z dostarczonymi komputerami stacjonarnymi 2. Jasność min.250 cd/m2 3. Kontrast statyczny min. 1000:1 4. Kąty widzenia min. 160/160 stopni (pion/poziom) 5. Czas reakcji matrycy max 5ms 6. Rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60Hz minimalna 7. Podświetlenie Technologia podświetlenia LED 8. Złącze D-Sub (VGA) lub DVI (zgodne ze złączem dostarczonego komputera) 9. Certyfikaty 1/ Oferowany model monitora musi bezproblemowo współdziałać z komputerem. 2/ Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego komputera Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. Inne Okablowanie umożliwiające uruchomienie monitora do pracy 1.3 Głośniki zewnętrzne 220 szt. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 5 z 24

6 Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Rodzaj głośniki zewnętrzne 2. Typ 2.0 lub Typ złącza umożliwiające podłączenie do dostarczanego zestawu komputerowego 4. Dźwięk stereo 5. Moc min. 2W RMS na kanał 6. Głośność regulacja głośności 7. Zabezpieczenia ekranowanie magnetyczne 8. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego urządzenia lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1.4 Oprogramowanie typ 1 (system operacyjny) 220 szt. Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW przed dostawą oprogramowania; internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 6 z 24

7 interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; system posiadać musi narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 7 z 24

8 możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). do dostarczanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami; Licencja na korzystanie z zainstalowanego systemu operacyjnego dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania ze sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu BO/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty. Komputer ma działać bez usterek z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz typowym oprogramowaniem narzędziowym i biurowym, w pracy indywidualnego użytkownika oraz sieciowych (bez zawieszeń pracy, nieoczekiwanych wyłączeń, itp.) 1.5 Oprogramowanie typ 2 (pakiet biurowy) 220 szt. Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji, zawierający: Edytor tekstu: pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów; posiada możliwość zapisu do pliku minimum w formacie Open Document z rozszerzeniem odt; wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kliku języków; umożliwia wydrukowanie min. 4 stron dokumentu na jednej kartce papieru; udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania; umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel. Arkusz kalkulacyjny: umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji; dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać; pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 8 z 24

9 posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem ods; Program bazodanowy: umożliwia tworzenie i zarządzanie bazami danych; posiada kreator tworzenia nowych baz danych; ma wbudowaną obsługę tabel, kwerend, formularzy i raportów. Program do grafiki prezentacyjnej: zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu; przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub folii; posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem odp. Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu Beneficjentom Końcowym/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty. 1.6 Oprogramowanie typ 3 (pakiet bezpieczeństwa ) 220 szt. Moduły/funkcje pakietu: Zawiera min. moduły: antywirus, antyspyware, antiphishing, Firewall, Antyspam, Kontrola rodzicielska, kontrola nośników wymiennych,, oprogramowanie nowe, w wersji najnowszej; licencja na okres trwania projektu tj. do 30 września 2015 roku; bezproblemowa praca z systemem operacyjnym oferowanych komputerów, polski interfejs użytkownika i dokumentacja do oprogramowania na stację roboczą; aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, automatyczne aktualizacje programu i definicji wirusów; możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów lub lokalnie przez określonego klienta; brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji definicji wirusów; obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty; automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa; SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 9 z 24

10 skanowanie przez program na komputerze klienckim przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów/modułów. skanowanie przez program na komputerze klienckim, danych pobieranych i wysyłanych danych przy pomocy protokołu http; program musi pozwalać na określenie obszarów skanowania, tj.: pliki, katalogi, napędy lokalne i sieciowe; możliwość pracy w trybie niezarządzanym o raz zarządzanym - zdalne za pośrednictwem konsoli do centralnej administracji; wbudowany mechanizm kontroli rodzicielskiej ma umożliwiać: a) ograniczenie bądź blokowanie korzystania z komunikatorów internetowych oraz serwisów społecznościowych wraz z rejestracją przebiegu tych komunikacji, b) kontrolę przeglądania stron www poprzez blokowanie dostępu stron www z różnych kategorii (m.in. pornografia, treści erotyczne, nielegalne oprogramowanie, przemoc, wulgaryzmy), c) możliwość ograniczenia czasu korzystania z komputera, d) możliwość ograniczania czasu korzystania z Internetu, Dopuszcza się by funkcja kontroli rodzicielskiej realizowana była przez osobny, niezależny program. Licencja na korzystanie z oprogramowania pakiet bezpieczeństwa, dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na cały okres trwania projektu tj. do 30 września 2015 roku, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na określony okres czasu Beneficjentom Końcowym/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty. 1.7 Klawiatura z powiększonymi emblematami 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ klawiatura z powiększonymi emblematami klawiszy 2. Rodzaj etykiety wyraźne klawisze o dużym kontraście 3. Sterowanie specjalna rolka/klawisze/przyciski do sterowania poziomem powiększenia powiększeniem 4. Klawisze specjalne specjalne klawisze, zapewniające szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji dostarczanego programu powiększająco-udźwiękawiającym SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 10 z 24

11 5. Gorące klawisze klawisze przeznaczone do samodzielnego przypisywania do ulubionych funkcji, aplikacji, dokumentów lub stron internetowych 6. Klawisze funkcyjne oddzielne klawisze do funkcji prędkości mowy, wyszukiwania itd. 7. Możliwość podłączenia Kompatybilność z dostarczanym zestawem komputerowym oraz systemem operacyjnym 8. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1.8 Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Druk Laserowy monochromatyczny 2. Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie (ksero) 3. Rozdzielczość skanera min x 1200 dpi (kolor i mono) 4. Rozdzielczość min x 1200 dpi wydruku 5. Format papieru min. A4 6. Obsługiwane formaty A4, A5, B5, B6, Legal, Executive 7. Prędkość druku min. 14 str./min. monochromatycznego 8. Podajnik min. 100 str. 9. Taca odbiorcza min. 50 str. 10. Obsługiwane systemy zgodne z dostarczonym systemem operacyjnym zestawu komputerowego 11. Połączenie z USB komputerem 12. Oprogramowanie i dołączone na płycie CD sterowniki 13. Materiały dołączona 1 oryginalna kaseta i jedna dodatkowa eksploatacyjne 14. Okablowanie dołączone wymagane okablowanie do podłączenia do komputera 15. Skanowanie specjalne skaner umożliwia skanowanie książki np. poprzez możliwość szerokiego otwarcia pokrywy oraz jej zamknięcia na skanowanej książce 16. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 11 z 24

12 1.9 Program OCR 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ Program OCR do rozpoznawania tekstu 2. Technologia Oparty o technologię adaptowalnego rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology) 3. Kompatybilność Kompatybilny z dostarczanym systemem operacyjnym zestawu komputerowego oraz urządzeniem wielofunkcyjnym 4. Sortowanie stron Możliwość szybkiego sortowania i rozdzielania stron pomiędzy poszczególne dokumenty 5. Style Definicja (w tym edycja i scalanie) stylów tekstu dla całego dokumentu 6. Języki Rozpoznawanie min. 180 języków 7. Tryb Możliwość zastosowania trybu czarno-białego (np. dla gazety, książki) 8. Tryb zapisu PDF Posiada min. trzy tryby zapisu dokumentów PDF (jakość, rozmiar, jakość i rozmiar) 9. Pakiet Office Współpraca z dostarczanym pakietem biurowym 10. Rozpoznawanie - pisma drukowanego i tabel - tekstu w pionie - nagłówków i stopek 11. Eksport Eksport do różnych formatów: rtf, PDF, csv, html, 12. Proces Automatyzacja procesu (skanowanie, rozpoznawanie) przetwarzania 13. Wersja Polska wersja językowa (interfejs) 14. Licencja Licencja na korzystanie z zainstalowanego oprogramowania dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu BK/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty Program powiększająco-udźwiękawiający 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ program powiększająco-udźwiękawiający 2. Powiększenie min. od 1 do 36 razy 3. Syntezator dostarczony z syntezatorem mowy w języku polskim 4. Odczyt tekstu umożliwia odczyt tekstu wpisywanego z klawiatury lub wskazywanego przez kursor myszy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 12 z 24

13 5. Tryby powiększania umożliwia wiele trybów powiększania 6. Śledzenie umożliwia śledzenie kursora myszy, kursora tekstowego oraz fokusa aplikacji 7. Wyszukiwanie umożliwia szybkie wyszukiwanie i przechodzenie do obszarów na ekranie 8. Interfejs funkcja dopasowania do interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika 9. Klawiatura współpraca z dedykowaną klawiaturą umożliwiającą na sterowanie funkcjami programu. 10. Kompatybilność kompatybilny z dostarczanym zestawem komputerowym oraz systemem operacyjnym 11. Wersja Polska wersja językowa (interfejs) 12. Licencja Licencja na korzystanie z zainstalowanego oprogramowania dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu BK/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty Słuchawki z mikrofonem bezprzewodowe 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Rodzaj stereo nauszne 2. Typ bezprzewodowe 3. Mikrofon mikrofon umieszczony przy słuchawkach 4. Regulacja regulowany kabłąk umożliwiający dopasowanie do rozmiaru głowy 5. Ergonomia miękkie poduszki na uszy umożliwiające komfort podczas długiego użytkowania 6. Zasilanie w komplecie zestaw wymaganych baterii/akumulatorów 7. Zasięg min. 8 metrów 8. Typ łącza kompatybilne z dostarczanym zestawem komputerowym 9. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Przyłącza do sieci Internet Wykonawca dostarczy 120 przyłączy do sieci Internet. Łącza mają być udostępnione bezpośrednio od daty odbioru końcowego sprzętu komputerowego do 30 września 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 13 z 24

14 (po dostawie sprzętu i szkoleniach Beneficjentów Końcowych). Przyłącza powinny być wykonane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Beneficjentów Końcowych i z obowiązującymi normami. Poprawność montażu powinna być potwierdzona protokołem odbioru przez Beneficjentów Końcowych i przekazana Zamawiającemu. Zakończenia przyłączy powinny być kompatybilne z dostarczanym sprzętem komputerowym dla Beneficjentów Końcowych i umożliwiać bezproblemową pracę. W przypadku gdy we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach określonych w tabeli nr 1 brak będzie możliwości technicznych doprowadzenia łącza o żądanych parametrach technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji na kolejną lokalizację z listy rezerwowej. Maksymalna dopuszczalna ilość zmian na wniosek Wykonawcy nie może przekroczyć 5% zgłoszonej liczby Beneficjentów Końcowych. Wykonawca musi udokumentować wniosek o zmianę miejsca lokalizacji i uzyskać akceptację Zamawiającego po jego weryfikacji. Zamawiający dopuszcza również zmianę lokalizacji łącza przez okres realizacji projektu (w okresie od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania z wynikiem pozytywnym do dnia 30 września 2015 roku) maksymalnie na 30% zgłoszonej liczby Beneficjentów Końcowych (gdy zmienią adres zamieszkania, zostaną wykluczeni lub zrezygnują z udziału w projekcie). W powyższym przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą pisemną o zmianie lokalizacji i w przeciągu 15 dni roboczych Wykonawca dokona zmiany na własny koszt. W przypadku braku możliwości technicznych Zamawiający przewiduje identyczny tryb działania oraz maksymalne ograniczanie zmian jak w przypadku rozpoczęcia projektu. Wykonawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opisane ryzyko przy kalkulacji ceny, gdyż w trakcie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności za powyższe usługi. Parametry techniczne: minimalny transfer dla pobierania danych: 2Mb/s, minimalny transfer dla wysyłanych danych 0,5 Mb/s, Usługa musi być zapewniona bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, Oferowana usługa musi zapewnić nielimitowany transfer dla wysyłania i pobierania danych. Instalacja Uwagi Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, instalację, uruchomienie i aktywację usług oraz utrzymanie i serwis, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku instalacji urządzeń, Wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 14 z 24

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry minimalne, które muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych z oprogramowaniem i instalacją 35 sztuk

Zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych z oprogramowaniem i instalacją 35 sztuk Zamawiający z siedzibą w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27, ZATWIERDZAM Wójt Gminy Mirosław Ebertowski Lipusz, dnia 28.03.2014 r. Załącznik nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ Zakup, dostawa i instalacja komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, serwisem, szkoleniem i modernizacją do realizacji projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 1. Komputery dla beneficjentów ostatecznych Lp. Zakres wymagań Wymagania minimalne 1. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A N I E M

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A N I E M Znak sprawy: FN.IX.271.2.2014 Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O W R A Z Z O P R O G R A M O W A

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem 97 szt. Lp. Nazwa komponentów 1 Typ 2 Zastosowanie Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Zestaw komputerowy PC o parametrach: Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych Typ: Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W PROJEKCIE ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU W CELU URUCHOMIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 do SIWZ. Specyfikacja techniczna Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja techniczna Luty 2015 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Zakup i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych... 3 1.1 Zakup zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo