SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie (marka, dostawca, producent) materiałów lub normy należy przyjąć, że skazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 1 z 24

2 W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : 1. Dostawy zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem W projekcie przewiduje się dostawę 120 szt. komputerów dla Beneficjentów Końcowych oraz 100 komputerów dla szkół i świetlic terapeutycznych. Sprzęt musi spełniać wymienione poniżej wymagania minimalne. Dostarczony sprzęt musi być w pełni działający z zainstalowanym wymaganym oprogramowaniem. Sprzęt przeznaczony dla Beneficjentów Końcowych zostanie przekazany użytkownikom po przeprowadzonym szkoleniu. W przypadku szkoleń indywidualnych w gestii Wykonawcy będzie należała jeszcze instalacja i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Beneficjenta Końcowego. Natomiast sprzęt przeznaczony dla szkół i świetlic terapeutycznych zostanie przekazany oraz uruchomiony w poszczególnych miejscach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Każde przekazanie sprzętu lub oprogramowania będzie poprzedzone podpisaniem protokołu przez Wykonawcę, wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego oraz odbierającego tzn. Beneficjenta Końcowego lub przedstawiciela Zamawiającego/użytkownika w przypadku sprzętu dla świetlic i szkół. Na każdym protokole musi być wyszczególniona lista przekazywanego sprzętu i oprogramowania wraz z numerami seryjnymi (jeżeli są). Powyższe protokoły będą sporządzone w dwóch egzemplarzach każdy i jeden egzemplarz zostanie przekazany odbierającemu razem ze sprzętem a drugi Zamawiającemu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oznakowanie sprzętu poprzez umieszczenie na nim naklejek samoprzylepnych przed jego końcowym przekazaniem. Poniżej przedstawiono sumaryczne zestawienie sprzętu i oprogramowania pogrupowane w odpowiednie zestawy. Wszystkie komponenty w ramach każdego zestawu muszą ze sobą współpracować i umożliwiać bezproblemową pracę. Wykonawca jest zobowiązany do skonfigurowania wszystkich komponentów tak, aby współpracowały z komputerem. Zestaw I zestaw podstawowy (pełnosprawny BK i niepełnosprawny BK typ 1 - niepełnosprawność intelektualna) 119 szt. 1. Komputer stacjonarny 2. Monitor LCD 3. Głośniki zewnętrzne 4. Oprogramowanie typ 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 2 z 24

3 5. Oprogramowanie typ 2 6. Oprogramowanie typ 3 Zestaw II zestaw dla BK (niepełnosprawny BK typ 2 - niepełnosprawny niedowidzący) 1 szt. 1. Komputer stacjonarny 2. Monitor LCD 3. Głośniki zewnętrzne 4. Oprogramowanie typ 1 5. Oprogramowanie typ 2 6. Oprogramowanie typ 3 7. Klawiatura z powiększonymi emblematami 8. Urządzenie wielofunkcyjne 9. Program OCR 10. Program powiększająco-udźwiękawiający 11. Słuchawki z mikrofonem bezprzewodowe Zestaw III zestaw dla szkół i sal terapeutycznych 100 szt. 1. Komputer stacjonarny 2. Monitor LCD 3. Głośniki zewnętrzne 4. Oprogramowanie typ 1 5. Oprogramowanie typ 2 6. Oprogramowanie typ Komputer stacjonarny 220 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ Komputer stacjonarny 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 3. Procesor Umożliwiający uzyskanie minimum 130 punktów w teście wydajnościowym Bapco SysMark2012 Office Productivity (OP). Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczony przed dostawą urządzenia wydruk z testów przeprowadzonych na komputerze o oferowanej konfiguracji, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 3 z 24

4 W przypadku, gdy zaproponowany zostanie komputer PC z procesorem, którego wyniki testu wydajności nie zostały opublikowane na powyższej stronie, Wykonawca może zostać wezwany do udostępnienia Zamawiającemu testowanego sprzętu, użytego oprogramowania testującego oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. Powyższe Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Testy powinny być przeprowadzone w systemie MS Windows 7 lub Windows 8. Nie dopuszcza się stosowania overclocking-u celem uzyskania wymaganej liczby punktów. 4. Pamięć operacyjna Min. 4GB Możliwość rozbudowy do min 16GB, Min. 2 wolne gniazda do przyszłej rozbudowy 5. Karta graficzna Obsługa : Direct x10, OpenGL. 6. Parametry pamięci Pojemność : min 500 GB SATA, przepustowość: min 6,0 Gbit/s masowej 7. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 1/ Oferowany model komputera musi bezproblemowo współdziałać z zainstalowanym systemem operacyjnym. System operacyjny musi pozwolić na pełne wykorzystanie funkcji i możliwości dostarczanego komputera. 2/ Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego komputera Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Ergonomia Głośność jednostki centralnej : maksymalnie 40 db (mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazaną zgodnie z norma ISO 9296 lub równoważna (w zakresie pomiaru głośności) w pozycji operatora, w trybie pracy dysku twardego WORK ). 10. Wymagania dodatkowe 1/ Zainstalowany system operacyjny. 64bit z możliwością zainstalowania wersji 32- bitowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta oprogramowania+ nośnik zgodny z opisem dla oprogramowania Typ 1; 2/ Zainstalowane oprogramowanie Typ 2; 3/ Zainstalowane oprogramowanie Typ 3; 4/Wbudowane porty: - do monitora : zgodne z tym jak w dostarczonym monitorze - minimum 6 x USB (w tym przynajmniej 2xUSB 3.0 i przynajmniej 2 porty USB na panelu przednim komputera) 5/Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45; 6/Karta sieciowa WiFi (w przypadku gdy będzie ona niezbędna do przyłączeniea do sieci Internet dostarczonej w projekcie); 7/Płyta główna wyposażona w minimum : - 1 złącze PCI Express x16-1 złącze PCI Express x 1 lub nowszy wariant - 2 złącza SATA 3 8/Klawiatura USB w układzie polski programisty 9/Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 10/Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniami do nagrywania i odtwarzania płyt 11/Dołączony nośnik ze sterownikami 12/ Obudowa : - wyposażona w min. 1 kieszeń 5,25 z przodu obudowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 4 z 24

5 11. Certyfikaty i standardy - wyposażona w min. 2 kieszenie 3,5 wewnętrzne 13/ Komplet okablowania komputera, okablowania umożliwiającego przyłączenie do sieci Internet dostarczonej w projekcie oraz nośniki CD/DVD zawierające dostarczone oprogramowanie i sterowniki. 14/ Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera adres strony lub stron należy dostarczyć przed dostawą sprzętu. 15/ Listwa przepięciowa z min. 5 gniazdami sieciowymi ze stykiem ochronnym, włącznikiem, automatycznym bezpiecznikiem, długości przewodu min. 1,5 m, umożliwiająca podłączenie wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO Monitor LCD 220 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ ekranu Ekran o przekątnej min. 20, kompatybilny z dostarczonymi komputerami stacjonarnymi 2. Jasność min.250 cd/m2 3. Kontrast statyczny min. 1000:1 4. Kąty widzenia min. 160/160 stopni (pion/poziom) 5. Czas reakcji matrycy max 5ms 6. Rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60Hz minimalna 7. Podświetlenie Technologia podświetlenia LED 8. Złącze D-Sub (VGA) lub DVI (zgodne ze złączem dostarczonego komputera) 9. Certyfikaty 1/ Oferowany model monitora musi bezproblemowo współdziałać z komputerem. 2/ Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego komputera Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 11. Inne Okablowanie umożliwiające uruchomienie monitora do pracy 1.3 Głośniki zewnętrzne 220 szt. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 5 z 24

6 Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Rodzaj głośniki zewnętrzne 2. Typ 2.0 lub Typ złącza umożliwiające podłączenie do dostarczanego zestawu komputerowego 4. Dźwięk stereo 5. Moc min. 2W RMS na kanał 6. Głośność regulacja głośności 7. Zabezpieczenia ekranowanie magnetyczne 8. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego urządzenia lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1.4 Oprogramowanie typ 1 (system operacyjny) 220 szt. Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW przed dostawą oprogramowania; internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 6 z 24

7 interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; system posiadać musi narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 7 z 24

8 możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). do dostarczanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami; Licencja na korzystanie z zainstalowanego systemu operacyjnego dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania ze sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu BO/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty. Komputer ma działać bez usterek z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz typowym oprogramowaniem narzędziowym i biurowym, w pracy indywidualnego użytkownika oraz sieciowych (bez zawieszeń pracy, nieoczekiwanych wyłączeń, itp.) 1.5 Oprogramowanie typ 2 (pakiet biurowy) 220 szt. Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji, zawierający: Edytor tekstu: pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów; posiada możliwość zapisu do pliku minimum w formacie Open Document z rozszerzeniem odt; wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kliku języków; umożliwia wydrukowanie min. 4 stron dokumentu na jednej kartce papieru; udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania; umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel. Arkusz kalkulacyjny: umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji; dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać; pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 8 z 24

9 posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem ods; Program bazodanowy: umożliwia tworzenie i zarządzanie bazami danych; posiada kreator tworzenia nowych baz danych; ma wbudowaną obsługę tabel, kwerend, formularzy i raportów. Program do grafiki prezentacyjnej: zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu; przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub folii; posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem odp. Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu Beneficjentom Końcowym/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty. 1.6 Oprogramowanie typ 3 (pakiet bezpieczeństwa ) 220 szt. Moduły/funkcje pakietu: Zawiera min. moduły: antywirus, antyspyware, antiphishing, Firewall, Antyspam, Kontrola rodzicielska, kontrola nośników wymiennych,, oprogramowanie nowe, w wersji najnowszej; licencja na okres trwania projektu tj. do 30 września 2015 roku; bezproblemowa praca z systemem operacyjnym oferowanych komputerów, polski interfejs użytkownika i dokumentacja do oprogramowania na stację roboczą; aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, automatyczne aktualizacje programu i definicji wirusów; możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów lub lokalnie przez określonego klienta; brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji definicji wirusów; obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty; automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa; SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 9 z 24

10 skanowanie przez program na komputerze klienckim przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów/modułów. skanowanie przez program na komputerze klienckim, danych pobieranych i wysyłanych danych przy pomocy protokołu http; program musi pozwalać na określenie obszarów skanowania, tj.: pliki, katalogi, napędy lokalne i sieciowe; możliwość pracy w trybie niezarządzanym o raz zarządzanym - zdalne za pośrednictwem konsoli do centralnej administracji; wbudowany mechanizm kontroli rodzicielskiej ma umożliwiać: a) ograniczenie bądź blokowanie korzystania z komunikatorów internetowych oraz serwisów społecznościowych wraz z rejestracją przebiegu tych komunikacji, b) kontrolę przeglądania stron www poprzez blokowanie dostępu stron www z różnych kategorii (m.in. pornografia, treści erotyczne, nielegalne oprogramowanie, przemoc, wulgaryzmy), c) możliwość ograniczenia czasu korzystania z komputera, d) możliwość ograniczania czasu korzystania z Internetu, Dopuszcza się by funkcja kontroli rodzicielskiej realizowana była przez osobny, niezależny program. Licencja na korzystanie z oprogramowania pakiet bezpieczeństwa, dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na cały okres trwania projektu tj. do 30 września 2015 roku, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na określony okres czasu Beneficjentom Końcowym/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty. 1.7 Klawiatura z powiększonymi emblematami 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ klawiatura z powiększonymi emblematami klawiszy 2. Rodzaj etykiety wyraźne klawisze o dużym kontraście 3. Sterowanie specjalna rolka/klawisze/przyciski do sterowania poziomem powiększenia powiększeniem 4. Klawisze specjalne specjalne klawisze, zapewniające szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji dostarczanego programu powiększająco-udźwiękawiającym SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 10 z 24

11 5. Gorące klawisze klawisze przeznaczone do samodzielnego przypisywania do ulubionych funkcji, aplikacji, dokumentów lub stron internetowych 6. Klawisze funkcyjne oddzielne klawisze do funkcji prędkości mowy, wyszukiwania itd. 7. Możliwość podłączenia Kompatybilność z dostarczanym zestawem komputerowym oraz systemem operacyjnym 8. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1.8 Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Druk Laserowy monochromatyczny 2. Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie (ksero) 3. Rozdzielczość skanera min x 1200 dpi (kolor i mono) 4. Rozdzielczość min x 1200 dpi wydruku 5. Format papieru min. A4 6. Obsługiwane formaty A4, A5, B5, B6, Legal, Executive 7. Prędkość druku min. 14 str./min. monochromatycznego 8. Podajnik min. 100 str. 9. Taca odbiorcza min. 50 str. 10. Obsługiwane systemy zgodne z dostarczonym systemem operacyjnym zestawu komputerowego 11. Połączenie z USB komputerem 12. Oprogramowanie i dołączone na płycie CD sterowniki 13. Materiały dołączona 1 oryginalna kaseta i jedna dodatkowa eksploatacyjne 14. Okablowanie dołączone wymagane okablowanie do podłączenia do komputera 15. Skanowanie specjalne skaner umożliwia skanowanie książki np. poprzez możliwość szerokiego otwarcia pokrywy oraz jej zamknięcia na skanowanej książce 16. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 11 z 24

12 1.9 Program OCR 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ Program OCR do rozpoznawania tekstu 2. Technologia Oparty o technologię adaptowalnego rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology) 3. Kompatybilność Kompatybilny z dostarczanym systemem operacyjnym zestawu komputerowego oraz urządzeniem wielofunkcyjnym 4. Sortowanie stron Możliwość szybkiego sortowania i rozdzielania stron pomiędzy poszczególne dokumenty 5. Style Definicja (w tym edycja i scalanie) stylów tekstu dla całego dokumentu 6. Języki Rozpoznawanie min. 180 języków 7. Tryb Możliwość zastosowania trybu czarno-białego (np. dla gazety, książki) 8. Tryb zapisu PDF Posiada min. trzy tryby zapisu dokumentów PDF (jakość, rozmiar, jakość i rozmiar) 9. Pakiet Office Współpraca z dostarczanym pakietem biurowym 10. Rozpoznawanie - pisma drukowanego i tabel - tekstu w pionie - nagłówków i stopek 11. Eksport Eksport do różnych formatów: rtf, PDF, csv, html, 12. Proces Automatyzacja procesu (skanowanie, rozpoznawanie) przetwarzania 13. Wersja Polska wersja językowa (interfejs) 14. Licencja Licencja na korzystanie z zainstalowanego oprogramowania dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu BK/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty Program powiększająco-udźwiękawiający 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Typ program powiększająco-udźwiękawiający 2. Powiększenie min. od 1 do 36 razy 3. Syntezator dostarczony z syntezatorem mowy w języku polskim 4. Odczyt tekstu umożliwia odczyt tekstu wpisywanego z klawiatury lub wskazywanego przez kursor myszy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 12 z 24

13 5. Tryby powiększania umożliwia wiele trybów powiększania 6. Śledzenie umożliwia śledzenie kursora myszy, kursora tekstowego oraz fokusa aplikacji 7. Wyszukiwanie umożliwia szybkie wyszukiwanie i przechodzenie do obszarów na ekranie 8. Interfejs funkcja dopasowania do interfejsu do indywidualnych potrzeb użytkownika 9. Klawiatura współpraca z dedykowaną klawiaturą umożliwiającą na sterowanie funkcjami programu. 10. Kompatybilność kompatybilny z dostarczanym zestawem komputerowym oraz systemem operacyjnym 11. Wersja Polska wersja językowa (interfejs) 12. Licencja Licencja na korzystanie z zainstalowanego oprogramowania dostarczana Zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania za sprzętem na którym jest zainstalowany, na dowolny okres czasu BK/szkołom/świetlicom terapeutycznym, dla których dedykowany jest sprzęt komputerowy (osobom fizycznym i prawnym), na podstawie umowy użyczenia. Wykonawca musi uwzględnić powyższe wymaganie w koszcie własnej oferty Słuchawki z mikrofonem bezprzewodowe 1 szt. Lp. Nazwa elementu, parametru, funkcjonalności, wymagania Wymagania minimalne [1] [2] [3] 1. Rodzaj stereo nauszne 2. Typ bezprzewodowe 3. Mikrofon mikrofon umieszczony przy słuchawkach 4. Regulacja regulowany kabłąk umożliwiający dopasowanie do rozmiaru głowy 5. Ergonomia miękkie poduszki na uszy umożliwiające komfort podczas długiego użytkowania 6. Zasilanie w komplecie zestaw wymaganych baterii/akumulatorów 7. Zasięg min. 8 metrów 8. Typ łącza kompatybilne z dostarczanym zestawem komputerowym 9. Certyfikaty Deklaracja zgodności CE lub inna równoważna w zakresie związanym z bezpieczeństwem użytkowania dla oferowanego urządzenia Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dostarczona przed dostawą urządzenia Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera lub jej ksero poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Przyłącza do sieci Internet Wykonawca dostarczy 120 przyłączy do sieci Internet. Łącza mają być udostępnione bezpośrednio od daty odbioru końcowego sprzętu komputerowego do 30 września 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 13 z 24

14 (po dostawie sprzętu i szkoleniach Beneficjentów Końcowych). Przyłącza powinny być wykonane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Beneficjentów Końcowych i z obowiązującymi normami. Poprawność montażu powinna być potwierdzona protokołem odbioru przez Beneficjentów Końcowych i przekazana Zamawiającemu. Zakończenia przyłączy powinny być kompatybilne z dostarczanym sprzętem komputerowym dla Beneficjentów Końcowych i umożliwiać bezproblemową pracę. W przypadku gdy we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach określonych w tabeli nr 1 brak będzie możliwości technicznych doprowadzenia łącza o żądanych parametrach technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji na kolejną lokalizację z listy rezerwowej. Maksymalna dopuszczalna ilość zmian na wniosek Wykonawcy nie może przekroczyć 5% zgłoszonej liczby Beneficjentów Końcowych. Wykonawca musi udokumentować wniosek o zmianę miejsca lokalizacji i uzyskać akceptację Zamawiającego po jego weryfikacji. Zamawiający dopuszcza również zmianę lokalizacji łącza przez okres realizacji projektu (w okresie od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania z wynikiem pozytywnym do dnia 30 września 2015 roku) maksymalnie na 30% zgłoszonej liczby Beneficjentów Końcowych (gdy zmienią adres zamieszkania, zostaną wykluczeni lub zrezygnują z udziału w projekcie). W powyższym przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą pisemną o zmianie lokalizacji i w przeciągu 15 dni roboczych Wykonawca dokona zmiany na własny koszt. W przypadku braku możliwości technicznych Zamawiający przewiduje identyczny tryb działania oraz maksymalne ograniczanie zmian jak w przypadku rozpoczęcia projektu. Wykonawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opisane ryzyko przy kalkulacji ceny, gdyż w trakcie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności za powyższe usługi. Parametry techniczne: minimalny transfer dla pobierania danych: 2Mb/s, minimalny transfer dla wysyłanych danych 0,5 Mb/s, Usługa musi być zapewniona bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, Oferowana usługa musi zapewnić nielimitowany transfer dla wysyłania i pobierania danych. Instalacja Uwagi Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, instalację, uruchomienie i aktywację usług oraz utrzymanie i serwis, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku instalacji urządzeń, Wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia, w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 14 z 24

15 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Regulamin świadczenia usług przed rozpoczęciem dostawy przyłączy do sieci Internet. Usługi mają być świadczone zgodnie z ustawą z dn. 16 lipca r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz z późn. zm.). 3. Gwarancja Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres 36 miesięcy liczony od daty bezusterkowego odbioru dostaw zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, a w zakresie przyłączy internetowych od daty bezusterkowego ich odbioru,. Szczegółowe warunki gwarancji zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Gwarant udostępni Zamawiającemu BIOS, firmware i sterowniki na płytach CD. Dodatkowo Zamawiający i Beneficjenci Końcowi będą mieli dostęp do aktualnych sterowników poprzez wskazaną przez Wykonawcę stronę internetową. Wykonawca zapewni brak plomb gwarancyjnych uniemożliwiających otwarcie obudowy komputera. 4. Serwis W okresie od dnia podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania z wynikiem pozytywnym (po szkoleniach Beneficjentów Końcowych) do dnia 30 września 2015 roku Wykonawca zapewni bezpośrednio pełne wsparcie techniczne w zakresie Wsparcia, doradztwa i napraw nieobjętych gwarancją, powstałych z winy i przyczyny Zamawiającego i Beneficjentów Końcowych. Serwis będzie się odbywał w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw serwisowych, w tym włączając w to części zamienne. Zamawiający wymaga: 1) wykonywania serwisu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 2) ponoszenia wszelkich kosztów napraw serwisowych włączając w to koszt części oraz ewentualnych kosztów transportu pracowników wykonujących naprawy gwarancyjne oraz kosztów transportu uszkodzonych i nowych elementów infrastruktury; 3) przyjmowania zgłoszeń serwisowych w godz , od poniedziałku do piątku w dni robocze za pośrednictwem telefonii na numer telefonu..(numer będzie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 15 z 24

16 należało podać przed podpisaniem protokołu częściowego); przy czym czas reakcji powinien nastąpić do końca następnego dnia roboczego; 4) naprawy lub wymiany sprzętu lub oprogramowania w czasie nie dłuższym niż 14 dni (bieg terminu naprawy będzie się liczył od momentu dokonanego zgłoszenia, jeżeli koniec wskazanego terminu upływałby w sobotę, niedzielę lub święta, termin ten upływa dnia następnego); 5) prowadzenia bazy (rejestru) napraw serwisowych. 5. Ubezpieczenie sprzętu dla BK Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt na rzecz Zamawiającego umowy ubezpieczenia dostarczonego sprzętu i oprogramowania od ryzyk: uszkodzenia, kradzieży, pożaru, zalania oraz innych zdarzeń losowych w pełnym wymiarze dostarczonego sprzętu i oprogramowania w ilości 120 zestawów dla Beneficjentów Końcowych na okres od dnia następującego po dniu sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu komputerowego i oprogramowania zakończonego wynikiem pozytywnym do dnia 30 września 2015 roku w wysokości wartości dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Dowód dokonanego ubezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w dniu sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego sprzętu. 6. System/Oprogramowanie monitorujące Wykonawca zapewni od dnia następującego po dniu dokonania odbioru końcowego sprzętu komputerowego i oprogramowania do 30 września 2015 roku, system umożliwiający odzyskanie skradzionego sprzętu dla 120 zestawów komputerowych przeznaczonych dla Beneficjentów Końcowych. System musi spełniać następujące funkcje: - pozwalać na zdalne kierowanie/monitorowanie oraz zabezpieczenie przed kradzieżą sprzętu, - umożliwiać kontakt z każdym zestawem niezależnie od użytkownika i lokalizacji, - posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanymi próbami deinstalacji systemu, - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu min. dwie licencje lub kody(konta) do zarządzania w przypadku potrzeby instalacji i konfiguracji oprogramowania Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje system na wskazanych, posiadanych przez Zamawiającego komputerach (System Windows 7, 2 GB RAM, 300 GB na HDD, Procesor min. Intel Core i3) - system musi być zainstalowany na 120 zestawach przeznaczonych dla Beneficjentów Końcowych i w pełni skonfigurowany do normalnej pracy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 16 z 24

17 Wykonawca przeszkoli dwóch Użytkowników ze strony Zamawiającego z obsługi systemu. Szkolenie powinno umożliwić późniejszą bezproblemową obsługę systemu oraz jego podstawową konfigurację przez Użytkowników. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego, na sprzęcie Wykonawcy lub Zamawiającego jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę oraz powinny na nim być dostarczone materiały szkoleniowe. Szkolenie powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem dla każdego przeszkolonego. Ze szkolenia zostanie spisany przez Wykonawcę protokół potwierdzający odbycie się szkolenia, jego zakres oraz dołączona zostanie lista obecności uczestników szkolenia (podpisy przeszkolonych). Wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia oraz zakres tematyczny Zamawiającemu w celu jego akceptacji (uzgodnienie/akceptacja terminu oraz zakresu). 7. Szkolenia Wykonawca przeszkoli 120 Beneficjentów Końcowych z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu (np. poczta, komunikatory itp.), podstaw obsługi programów biurowych i innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystania przekazanego sprzętu. Beneficjenci Końcowi dzięki tym szkoleniom powinni nabyć wiedzę pozwalającą im na samodzielne korzystanie ze sprzętu komputerowego, wykonywanie podstawowych zadań związanych z tworzeniem, edycją dokumentów za pomocą oprogramowania biurowego oraz korzystania z sieci Internet. Każde szkolenie będzie się odbywało dla maksymalnie 12 osób i trwało min. 8h lekcyjnych/ grupę. Szkolenia odbędą się w salach komputerowych należących do szkół, które otrzymają wsparcie sprzętowe w ramach powyższego Projektu. Na każdej z sal zapewniony będzie przez Zamawiającego rzutnik oraz ekran umożliwiający podgląd komputera prowadzącego przez szkolonych. Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem dla każdego przeszkolonego, a z każdego szkolenia zostanie spisany przez Wykonawcę protokół potwierdzający odbycie się szkolenia i jego zakres oraz dołączona zostanie lista obecności szkolonych (podpisy pełnoletnich Beneficjentów Końcowych lub ich opiekunów prawnych). Dla niepełnosprawnych uczestników Projektu Wykonawca zapewni zakres szkolenia dopasowany do potrzeb danej grupy, o długości odpowiedniej do opanowania przez Beneficjentów Końcowych potrzebnych umiejętności. W przypadku okoliczności uniemożliwiających dotarcie niepełnosprawnego Beneficjenta Końcowego na szkolenie Wykonawca zapewni szkolenie indywidualne po uzgodnieniu z nim terminu. Do każdego szkolenia Wykonawca zapewni odpowiednie materiały szkoleniowe w języku polskim. Na szkoleniach zapewniony będzie catering (kawa, herbata, napoje, woda, ciastka - bez ograniczeń). SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 17 z 24

18 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie szkoleń dodatkowych z uwagi na możliwość usprawiedliwionej nieobecności Beneficjentów Końcowych na wcześniej wyznaczonym szkoleniu. Harmonogram szkoleń oraz zakres tematyczny zostanie przedstawiony Zamawiającemu i przez niego zaakceptowany przed ich rozpoczęciem. 8. Uczestnicy projektu Uczestnikami projektu jest 120 BO oraz 6 szkół i 10 świetlic terapeutycznych Biura ds. Uzależnień. W tabeli nr 1 Zamawiający umieścił listę lokalizacji BO, a w tabeli nr 2 lokalizację szkół i świetlic. Pełną listę z pełnymi adresami Wykonawca otrzyma od Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. Tabela nr 1 lokalizacje BO Lp Adres 1. GRONOWSKA 101A 2. OSIECKA 3 3. WIERZBOWA 9 4. SZYBOWNIKÓW BRATA ALBERTA 3 6. DĄBROWSKIEGO 1 7. WRÓBLEWSKIEGO 1 8. DRZYMAŁY WYBICKIEGO SIENKIEWICZA ŁAZIEBNA WIEWIÓRKOWA STYCZNIA DEMBOWSKIEGO 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 18 z 24

19 15. NIEPODLEGŁOŚCI BEMA WIENIAWA LIPOWA PONIATOWSKIEGO RUMUŃSKA NIEPODLEGŁOŚCI NOWY RYNEK SŁOWIAŃSKA PROCHOWNIA 1A 25. SIKORSKIEGO OKRZEI 6B 27. CHROBREGO WIECIERZYŃSKIEGO CHOPINA SADOWA LNIANA GROTA ROWECKIEGO KUBAŃSKA OS. OGRODY SŁOWIAŃSKA DĄBROWSKIEGO KLONOWICZA NOWOWIEJSKIEGO OFIAR KATYNIA NIEPODLEGŁOŚCI OFIAR KATYNIA 12 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 19 z 24

20 42. JURANDA GROTA ROWECKIEGO GRUNWALDZKA NA SKARPIE ŁAZIEBNA NOWY RYNEK NIEPODLEGŁOŚCI LIPOWA NARUTOWICZA ŁOWIECKA OFIAR KATYNIA KRÓLOWEJ JADWIGI ŁAZIEBNA DĄBROWSKIEGO KOŚCIELNA SIKORSKIEGO PUŁK UŁANÓW TAMA KOLEJOWA MYŚLIWSKA SŁOWIAŃSKA PIASTOWSKA KOMEŃSKIEGO GÓROWSKA ZAMENHOFA ŁOWIECKA BOCZNA LESZCZYŃSKICH 42A SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA Strona 20 z 24

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego Załącznik nr 3 Nazwa komponentu Procesor Pamięć operacyjna Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Płyta główna Pamięć masowa Napęd optyczny Czytnik kart Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chełmiec 07.02.2014 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Nr postępowania: WPR.271-1.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego A. Zestaw Komputerowy Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego sprzętu tudzież jego parametrów Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia równoważny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj sprzętu (nazwę producenta; symbol,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache

4 GB DDR 3, 1600 MHz, rozszerzenie RAM: max 8GB wymiana RAM ułatwiona - klapka od spodu 4. Pamięć masowa 500 GB, 5400 rpm - 8 MB cache Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i projektorami multimedialnymi do projektu pn.: Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK nr 1c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia WYPOSAŻENIE W SPRZĘT KOMPUTEROWY PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ PEŁNA INTERGACJA Z ISTNIEJĄCYHM SYSTEMEM RIS I PACS w SZPITALU ŚW. WINCENTEGO A

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZP.271.14.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP.271.14.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.271.14.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie I dostawa i instalacja zestawów komputerowych Przedmiotem tej części zamówienia jest dostarczenie, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu laptop z ekranem min 15,6 2. Procesor Zaoferowany procesor musi

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówenia

Opis przedmiotu zamówenia Opis przedmiotu zamówenia Matryca Procesor/ Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna RAM Dysk twardy Obudowa Karta graficzna Ilość gniazd pamięci ogółem/wolne Napęd optyczny 1. Komputery przenośne 31 szt.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ

( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ ( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 B do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Na zadanie nr 2 Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiego nr sprawy 24/15 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów dla jednostek użyteczności publicznej oraz beneficjentów ostatecznych na terenie Gminy Kije

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów dla jednostek użyteczności publicznej oraz beneficjentów ostatecznych na terenie Gminy Kije Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów dla jednostek użyteczności publicznej oraz beneficjentów ostatecznych na terenie Gminy Kije Do jednostek użyteczności publicznej zostanie dostarczonych 107

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Laptop SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr. 2 Parametry techniczne laptopa: Dane techniczne Gwarancja przekątna ekranu LCD nominalna rozdzielczość LCD powłoka ekranu Min. 2 lata Min. 15.6 cali

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOMPUTER STACJONARNY

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOMPUTER STACJONARNY KOMPUTER STACJONARNY* Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.584.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOMPUTER STACJONARNY Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer:

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Załącznik do opisu przedmiotu zamównienia dla części 3 Opis komputerów i oprogramowania 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Właściwość lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passark CPU Mark wynik min.

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passark CPU Mark wynik min. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia,

- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu spełnia lub nie spełnia, Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. * Uwaga - W kolumnie pn. Oferowane parametry należy potwierdzić, iż proponowany sprzęt i oprogramowanie posiada

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 10 do SIWZ. Miejscowość, data Stacja Robocza Przeznaczenie i zastosowanie Procesor wydajność obliczeniowa ZESTAWIENIE OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Przedmiot zamówienia jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:.

Załącznik nr 6.1 do SIWZ. Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. Załącznik nr 6.1 do SIWZ Komputer przenośny dla ucznia 20 szt. Producent:. Model:. Typ:. Lp. Komponent Wymagane parametry minimalne Oferowane parametry (uwaga*) 1. Ekran Ekran o przekątnej co najmniej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECH ICZ A

SPECYFIKACJA TECH ICZ A Załącznik nr 2 do SIWZ / Zał. nr 3 do umowy SPECYFIKACJA TECH ICZ A 1. Zestaw komputerowy typu: All-in-One w ilości 9 szt. Nazwa producenta i model komputera: Nazwa producenta i typ oprogramowania Parametry

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Cena netto (w zł) netto (ilość z kol.4 x

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: Ilość sztuk: 78 FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY Należy bezwględnie wypełnić pozycje nr: 1,

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo