SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ"

Transkrypt

1 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Mapa Wersja 2012 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, Poznań tel.: (061) , fax: (061) ,

2 Copyright 2012 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości, jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. DOSTARCZAJĄC PRODUKT TAKI JAKI JEST NIE UDZIALA GWARANCJI I NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I SUGEROWANYCH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GO W OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. z o.o. NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, RÓWNIEŻ PRZYPADKOWE, I EWENTUALNE SKUTKI UBOCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK LUB MOGĄCE WYNIKAĆ Z ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYSTHERM INFO Sp. z o.o., NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRZEDSTAWIONYCH TUTAJ MATERIAŁÓW. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszania swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza publikacja przedstawia stan produktu w chwili jej utworzenia, i może nie odzwierciedlać stanu produktu w dowolnym czasie w przyszłości. Znaki towarowe SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Następujące nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO-INFO. Następujące nazwy są znakami handlowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO- INFO 6 Delta, GEO-INFO 6 Omega, GEO-INFO 6 Ośrodek, GEO-INFO 6 Integra. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odnośnych właścicieli. Poznań 8 maja 2012r.

3 GEO-INFO V Wer Przeznaczenie i instalacja Plik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników posiadających subskrypcję do systemu GEO-INFO 6 na rok W celu prawidłowej instalacji należy postępować według reguł opisanych w podręczniku: SIP GEO-INFO V; Przewodnik po instalacji GI V. Uwaga! Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE. Wersja programu GEO-INFO V 2012 wymaga Oracle Wer. 10 i następnych oraz do utworzenia Łącznika ODBC wymaga oryginalnego drivera Oracle (nie można wykorzystać z drivera Microsoft u). INSTALACJA (UPDATE) GEO-INFO 6 Mapa wer z wersji Plik instalacyjny SIP GEO-INFO 6 Mapa Wer jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników posiadających sbskrypcję do systemu GEO INFO 6 Mapa na rok Program GEO INFO V Mapa na rok 2012 wymaga przeinstalowania klucza sprzętowego do nowej wersji. PO INSTALACJI 1. Na zakończenie instalacji należy uruchomić program Kreator bazy danych (DBWizard.exe) z menu Start-> i wybierać opcję Sprawdź BD, a następnie wykonać aktualizację baz danych, jeśli będzie to wynikało z komunikatu po zakończeniu analizy aktualności bazy danych. Plik DBWizard.exe znajduje się w głównym katalogu programu GEO-INFO 6 Mapa. UWAGA!! Dotyczy GEO-INFO V Mapa wer i wcześniejszych Wszystkie dotychczasowe nowości i zmiany w programie GEO-INFO V Mapa włącznie z nowościami i zmianami dla wersji 2011 należy szukać w pliku: NOWOŚCI W WERSJI 2011.PDF dostępnym na dysku dystrybucyjnym oraz w Internecie na stronie

4 Spis Treści PRZEZNACZENIE I INSTALACJA... 3 UWAGA!! DOTYCZY GEO-INFO V MAPA WER I WCZEŚNIEJSZYCH... 3 SPIS TREŚCI... 4 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO 6 MAPA 2012 WYD NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI Str. 4

5 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Nie ma żadnych nowości w tym wydaniu. Zmiany względem wersji [4467] Zoptymalizowano szybkość obsługi okna dialogowego funkcji Drukuj w środowisku GIME. Zmieniono sposób odczytywania parametrów drukarki użytkownika. 2. [4469] Poprawiono błąd obsługi okna dialogowego funkcji Wypis i Wyrys w przypadku naciśnięcia klawisza funkcyjnego Anuluj w środowisku AutoCAD a. 3. [4482] Poprawiono błąd braku siatki kwadratów układu współrzędnych na wydruku Ramki użytkownika. Siatka nie drukowała się dla wydruku poziomego. 4. [4468] Poprawiono błąd występujący w szczególnych przypadkach podczas importu Listy obiektów (pliki GOL) funkcjonalność opcji Lista obiektów np. w Eksploratorze obiektów. Przy pierwszym wystąpieniu w pliku zbyt długiej sekcji (przekraczającej 64 kb) następowało obcięcie identyfikatora obiektu i przerwanie dalszego wczytywania danych. Str. 5

6 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Nie ma żadnych nowości w tym wydaniu. Zmiany względem wersji [4432] Poprawiono działanie funkcji Usuń zaznaczenie w środowisku edytora GIM. Opcja Wszystko usuwała zaznaczenie i widoczne rastry. 2. [4419] Poprawiono działanie funkcji Wstaw wpasowany obraz w środowisku AutoCAD a i IntelliCAD a. Pliki rastrowe się nie wczytywały. 3. [4403] Poprawiono działanie funkcji Wydaj dokumenty w środowisku edytora GIM. Program się zawieszał, gdy ustawiono opcję Dołącz treść dokumentów. 4. [4254] Ujednolicono nazwy atrybutów w metadanych bazy danych. W obiektach, gdzie występowały nazwy: Rzędna górna i Rzędna dolna zmieniono je odpowiednio na jednolite w całym systemie: Rzędna Hg H1 i Rzędna Hd H2. 5. [4408] Poprawiono działanie funkcji Info WMS - o obiekcie. Wybór funkcji zawieszał działanie programu. 6. [4450] Poprawiono wstawianie Obrysu sekcji (siatka kwadratów). Błąd pojawiał się tylko podczas wstawiania dodatkowego obrysu sekcji w układzie współrzędnych innym niż bieżący. W środowisku GIME linia obrysu nie pokrywała się z siatką kwadratów. 7. [4451] Poprawiono wstawianie Obrysu użytkownika. W niektórych układach współrzędnych funkcja wykorzystywała lewy-górny narożnik sekcji do wyznaczania sekcji siatki zamiast początek układu współrzędnych. Str. 6

7 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji [4247] Dodano nową funkcjonalność do programu Exp2DB.exe generującego w PZGiK backup bazy danych dla Gmin, w których funkcjonuje moduł SIP GEO-INFO 6 Gamma (przeglądarka danych EGB). Poza dotychczasowym generowaniem backupu bazy danych dodatkowo generowany jest plik SetupG, który służy do aktualizacji plików programu GEO-INFO 6 Gamma w gminie. Przy kopiowaniu w miejsce docelowe pliku SetupG należy dodać do niego rozszerzenie.exe i umieścić w tym samym katalogu, w którym umieszczono wygenerowany w PZGiK plik zip zawierający backup bazy danych i odpowiednie pliki do aktualizacji. 2. [4105] W programie ExpShape.exe dodano możliwość eksportu obiektów w wersji historycznej i bieżącej. W celu skorzystania z tej możliwości należy w plikach konfiguracyjnych (ShapeGIV.ini; Shape-K1.ini) ustawić parametr: EXPORT_DELETED=0 - czy eksportować obiekty usunięte (1 Tak, 0 - Nie) 3. [4082] W procedurze eksportu do pliku w formacie SHAPE dodano zapis kąta obrotu dla symboli. Dodano także opcję do pliku ShapeGiV.ini informującą o nowych kluczach konfiguracyjnych. 4. [4135] Dla celu współpracy pomiędzy modułami GEO-INFO 6 Mapa i GEO-INFO 6 i.kerg stworzono materiał generujący rysunek mapy w formacie PDF. ( Materiał rodzaj dokumentu generowanego automatycznie przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej przez Internet). 5. [4318] Dla celu współpracy pomiędzy modułami GEO-INFO 6 Mapa i GEO-INFO 6 i.kerg stworzono funkcjonalność dla materiału = mapa w formacie DXF obcinającą rysunek mapy do wskazanego obszaru DXF oraz przesuwającą automatycznie opisy obiektów do wnętrza obszaru DXF. ( Materiał rodzaj dokumentu generowanego automatycznie przy zgłaszaniu pracy geodezyjnej przez Internet). 6. [4125] W oknie dialogowym konfigurowania i aktywowania protokołu WMS wprowadzono prosty sposób zaznaczania wszystkich oferowanych w usłudze warstw. Jeśli zaznaczono wszystkie warstwy (Ctrl+A), wówczas wystarczy wskazać dowolny z przełączników, co spowoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych w usłudze przełączników. 7. [4106] W procedurze wydruku w środowisku edytora GIM dodano funkcję umożlwiającą konfigurowanie kolorów wydruku. (Typ wydruku = użytkownika ) Klawisz funkcyjny: "Z bazy" uruchamia funkcję, która zwróci wszystkie unikalne kolory występujące w bazie danych. Str. 7

8 Klawisz funkcyjny: "Z mapy" uruchamia funkcję, która zwróci wszystkie unikalne kolory z mapy. Klawisz funkcyjny: "Wskaż>" umożliwia wskazanie jednego lub więcej elementów rysunkowych, z których odczytywane są kolory. Jeżeli jakiś element rysunkowy ma kolor jak warstwa, to odczytywany jest kolor z warstwy. Kolor jak tło jest ignorowany. Jeżeli wskazano jeden element, to po powrocie do okna element ten jest zaznaczony. Jeżeli któryś z kolorów już jest w oknie dialogowym, to nie jest on drugi raz wprowadzany. Klawisze funkcyjne: "Dodaj" i "Zmień" uruchamiają okno dialogowe do wyboru koloru, przy czym w funkcji Zmień podpowiadany jest aktualny kolor na wydruku, a w funkcji Dodaj ustawiany jest wybrany kolor w pozycji na mapie i w pozycji na wydruku. Klawisz funkcyjny: "Usuń" usuwa pozycję na liście. Funkcja "Konfiguracja" z rozwijaną listą zawiera zdefiniowane konfiguracje przekodowania kolorów. Klawisz "..." otwiera okno managera konfiguracji. Lista z kolorami jest posortowana wg kolorów RGB na mapie. Wynikiem działania funkcji jest tablica przekodowania kolorów. Kolor na mapie jest unikalny. Zmiany względem wersji [4301] W środowisku edytora GIM uzupełniono brakujące definicje rodzaju linii dla obiektów melioracyjnych - brak wzorca: PRZER6_5-2_5. 2. [4249] Poprawiono metadane redakcji kartograficznej dla obiektu GSPPLR - Poler lub pachoł. Nie można było dokonywać obrotu symbolu tego obiektu. 3. [3910] Funkcja generująca plik GiDelta.ini (polecenie GiDEltaINI) konfiguracja dla modułu GEO-INFO 6 Delta (program dla wykonawców prac geodezyjnych) została uzupełniona o brakujące relacje dla wszystkich obiektów punktowych uzbrojenia. W niektórych rekordach obiektów punktowych uzbrojenia w programie GEO-INFO 6 Delta były tylko cztery podstawowe relacje: Właściciel, Użytkownik, Archiwum, Zarządzający. 4. [4238] Poprawiono niewłaściwą obsługę domyślnej skali wydruku mapy w środowisku edytora GIM, gdy zmieniono bieżącą konfigurację mapy. Dotychczas, gdy zmieniono konfigurację bieżącą mapy (funkcja Zmień konfigurację mapy ) procedura wydruku nadal pamiętała poprzednią bieżącą skalę i podczas próby wydruku w aktualnej skali mapy pojawiał się komunikat błędu: "...skala wydruku jest inna niż skala bazowa prowadzenia zasobu". 5. [4219] Poprawiono obsługę szczególnego przypadku błędu podczas importu pliku w formacie GIV. Błąd dotyczył sytuacji, gdy w pliku importu znajdują się Konfiguracje graficzne dotyczące redakcji kartograficznej (patrz: Konfigurator obiektów) nieistniejące w bazie docelowej. Są to Konfiguracje stworzone przez użytkownika. Jeśli w bazie docelowej nie istniała taka Konfiguracja, to obiekt się nie importował. Aktualnie obiekt zawsze się importuje, ale dodatkowe Konfiguracje użytkownika w pliku importu są w bazie docelowej ignorowane. 6. [4146] Poprawiono niewłaściwy 'poziom' grafiki numeracji automatycznie naliczanej dla Raportów dowolnych opcja Rysuj tymczasowe numery punktów/wierzchołków w Eksploratora obiektów w środowisku edytora GIM. Str. 8

9 Aktualnie numery są umieszczane na górze, dzięki temu są zawsze widoczne, nawet gdy mapa zawiera podkładki. 7. [4188] Poprawiono obsługę procedury Eksport SWDE. Podczas eksportu zintegrowanego, gdy był wybrany obiekt punktowy z grupy Budynki np. GESBKC to generowany był błąd: Błędna nazwa atrybutu '_geodesy_area dla klasy GESBKC'. Przyczyną jest brak powierzchni dla obiektu punktowego. Aktualnie w takiej sytuacji zwracana jest pusta wartość atrybutu, a procedura wykonywana jest do końca. 8. [4204] Poprawiono działanie procedury Analiza przepływów. Zmodyfikowano algorytm wyboru domyślnego promienia przeszukiwania tak, by nie trzeba było wpisywać wartości domyślnej "z ręki". Zmodyfikowano algorytm wyznaczania wspólnej drogi tak, by nie powodował przerywanie działania programu. 9. [4166] Poprawiono obsługę opcji GEO-INFO Integra - Wypis i wyrys z rejestru gruntów w oknie dialogowym funkcji Wypis i Wyrys w środowisku edytora GIM. Po wyborze działki będącej przedmiotem działania funkcji program nie pamiętał wcześniej zaznaczonej opcji rodzaju raportu. 10. [4226] Poprawiono błąd generowania w pliku DXF w edytorze GIM. W pliku DXF z kolor czarny był niewidoczny w AutoCAD'zie w przypadku, gdy użytkownik AutoCAD a ma domyślne ustawione tło w kolorze czarnym. Jednocześnie poprawiono: Usuwanie znaków sterujących występujących w AutoCAD zie, a nieobsługiwanych w GIME. Np. niepoprawnie konwertowały się rzędne studzienek, symbol średnicy przewodów. Zmodyfikowano kolor w definicjach zapisywanych w DXF bloków. Zamiast prawidłowego koloru JakBlok był ustawiony niewłaściwy JakWarstwa. Zmodyfikowano definicję linii w pliku DXF, gdyż dla linii nieciągłych rysował się zły wzór linii. 11. [4128] Dodano specjalną obsługę podczas importu pliku DXF, w którym brak definicji stylu tekstu. Jeżeli w definicji DXF program nie znajdzie: Stylu tekstu, to tworzy nowy z czcionką Arial. Definicji warstwy, to tworzy warstwę z linią ciągłą i kolorze 0 (czarny). Definicji typu linii, to wstawia do obiektu linię ciągłą.. Każdy z opisanych wyżej przypadków wyświetla komunikat z błędem z możliwością przerwania importu DXF, a także wyświetla w linii poleceń informacje o tych błędach 12. [4173] Poprawiono grafikę zaznaczania obiektów w funkcji Dziel. Po zakończeniu procedury podziału opartego na więcej niż dwóch punktach, zbędnie pozostawało zaznaczenie miejsca wykonywanego podziału. 13. [4187] Poprawiono obsługę procedury wydruku ramki użytkownika w środowisku edytora GIM. Dotychczas nie było możliwości przesuwania 'obszaru wydruku' w ramach 'obszaru papieru'. 14. [4046] Zmodyfikowano procedurę importu pliku w formacie Tango K1. Pojawiał się błąd importu pliku wydanego z modułu GEO-INFO 6 i.kerg. Str. 9

10 Aktualnie w pliku importu danych mogą być użyte zarówno kody wg. K-1 jak i kody GIV. Import wykona się prawidłowo pod warunkiem, że dla kodów wg K-1 będzie przekodowanie do kodów GIV w pliku Tango-K1.ini. 15. [4078] Umożliwiono wybór kodów obiektów Ramka podczas pracy w aktywnej Zmianie. Nadal jednak obiektów tych nie można modyfikować w trybie Zmiany. Ponieważ obiekt Ramka nie może być modyfikowany w Zmianie, dotychczas nie mógł być wybrany, gdy Zmiana była aktywna. 16. [3896] Poprawiono sortowanie wyników raportu analizy Porównaj współrzędne się w oknie Eksploratora obiektów. Aktualnie dodanie/usunięcie kolumny nie zmienia bieżącego sortowania wyników. Dotychczas dodanie/usunięcie kolumny zmieniało sortowanie wyników. Str. 10

11 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji [4148] Stworzono opcjonalną możliwość ustalenia bufora pamięci dla obsługi programu JAVA (wymagany przy pracy z edytorem GIM). Domyślna wartość to 512MB. Opcja dotyczy przypadków braku pamięci operacyjnej dla programu JAVA (błąd -4 ). Wówczas należy w rejestrach Windows utworzyć klucz: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Systherm Info\GEO-INFO 6\Mapa\Settings] "jvm.xmx"=dword: z ustawiona wielkość pamięci. Wartość w kluczu należy wpisać szesnastkowo. (Przykład: szesnastkowo oznacza 768 bajtów dziesiętnie). Podobnie, jeśli komputer użytkownika dysponuje większą ilością pamięci operacyjnej (np. 4 GB), wówczas można tym samym sposobem zwiększyć wielkość bufora dla JAVY. Zmiany względem wersji [4164] Poprawiono błąd rysowania symbolu schodów. W niektórych przypadkach symbol schodów nie rysował się właściwie. 2. [4167] W module GEO-INFO 6 Melioracje poprawiono generowanie grubości linii wielosegmentowej 2D dla opracowania w skali 1:5000. Problem pojawiał się tylko w edytorze GIM. W wersji z AutoCAD błąd się nie pojawia. 3. [4145] Poprawiono działanie procedury wydruku w odniesieniu do map hybrydowych (drukowanie wektora z rastrem). Nie drukował się raster, gdy była włączona opcja przezroczystości. 4. [4171] Poprawiono generowanie standardu bazy danych dla serwerów obsługujących usługę WMS (np. MapServer). 5. [4165] Poprawiono działanie procedury Wypis i Wyrys w środowisku GIME. W niektórych przypadkach program nie odczytywał danych z modułu GEO-INFO 6 Integra. 6. [4197] Poprawiono działanie procedury importu dla baz danych z wyłączoną flagą Baza danych w ODGiK (czyli baza danych u Wykonawcy). Podczas importu na Bufor Zmiany zbędnie zmieniały się daty utworzenia i modyfikacji obiektu na datę wykonania importu. Aktualnie daty pozostają bez zmian do chwili fizycznej modyfikacji obiektu u Wykonawcy. 7. [4190] Poprawiono działanie procedury Usuń zaznaczenie w środowisku edytora GIM. Funkcja wymazywała nie tylko zaznaczenie ale także symbolikę obiektów. Str. 11

12 8. [4192] Poprawiono działanie procedury Zaznaczanie obiektów na mapie w środowisku edytora GIM. 9. [4189] Poprawiono działanie funkcji Przesuń opis w bazie danych w środowisku edytora GIM. Funkcja nie rysowała linii pod opisem, gdy był odnośnik. Błąd dotyczył tylko opisów, które na końcu miały spację. 10. [4202] Poprawiono metadane generowania grafiki dla obiektu GSPKRZ Zakrzewienie dla skali 1:1000 K-1. Grubość linii symbolu była niewłaściwa. 11. [4337] Poprawiono błąd działania procedury Odśwież obiekty w środowisku edytora GIM. 12. x Gdy były ustawione opcje: "Wymaż obiekty usunięte i skasowane" i/lub "Obiekty powiązane relacyjnie" i/lub "Wierzchołki", wówczas pojawiał się komunikat błędu Nie znaleziono elementu o identyfikatorze.... Str. 12

13 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Nie ma żadnych nowości w tej wersji programu. Zmiany względem wersji [4086] Poprawiono działanie funkcji automatycznie naliczającej Identyfikator SWDE. Funkcja przestała działać automatycznie, gdyż niezauważała nowej organizacji Kategorii obiektów. 14. [4100] Poprawiono działanie funkcji wyznaczającej oś dla Obiektów w obrysie. Błąd pojawiał się, gdy w definicji geometrii występował punkt podwójny (dwukrotny wierzchołek). 15. [4102] Poprawiono działanie funkcji przekazującej rozliczenie budynku na działkach do Części opisowej EGB. W szczególnych przypadkach przekazywano nadmiarową informację. 16. [4093] Poprawiono działanie funkcji obsługi rastra w GIME. Błąd dotyczył przezroczystości rastra z białym tłem. 17. [4092] Uzupełniono zapis aktywnej Zmiany w bieżącej mapie w GIME. Dotychczas stan Zmiany zapisywał się tylko w środowisku AutoCAD a, a w środowisku GIME nie zapisywał się. 18. [4089] Poprawiono obsługę okna dialogowego Zmian dla Zmiany z pustym atrybutem Numer zamówienia lub KERG. Zmiana bez wartości tego atrybutu pojawiała się na Liście Zmian dopiero po odświeżeniu okna dialogowego. 19. [4091] Poprawiono obsługę przesuwania symbolu w środowisku GIME. 20. [4088] Poprawiono działanie funkcji Rysuj z pliku. Okno komunikatu Czy rysować linie pomiędzy punktami było puste. 21. [4104] Poprawiono błąd rysowania symbolu obiektu GSLZYW w środowisku GIME. Grafika tego symbolu miała niewłaściwą hierarchię. 22. [4129] Poprawiono obsługę Opisów w środowisku GIME podczas automatycznej redakcji przy przesuwaniu do wnętrza obszaru. Gdy w Opisie występował odnośnik, wówczas zbędnie rysował się on dla Opisu automatycznie przesuniętego do wnętrza obszaru. 23. [4137] Zmodyfikowano obsługę uniwersalnego mechanizmu definiowania symboli/klauzul w pliku UserFrame.INI (uwzględniając różne wymagania środowisk graficznych AutoCAD a, IntelliCAD a i GIME a). Str. 13

14 Modyfikacja plików UserFrame.ini i UsresUserFrame.ini : W zależności od tego, czy wstawiana jest klauzula użytkownika w środowisku AutoCAD/IntelliCAD, czy w środowisku graficznym edytora GIME należy ustawiać inne kąty wstawienia tych klauzul. Stwierdzono, że w żadnym ze środowisk katy wstawienia nie są zgodne z opisem/instrukcją znajdującej się na początku pliku UserFrame.inii. W AutoCAD/IntelliCAD ustalane przez użytkowników kąty wstawienia klauzuli nie odpowiadają rzeczywistym kątom opisów, dlatego że w tych środowiskach symbole nie są definiowane wg ogólnie przyjętych zasad w Mapie (obrócone o 90 stopni w prawo), tylko w takiej, jakiej mają być wstawiane przy ustaleniu kąta do ramki Z tego powodu we wszystkich środowiskach graficznych wprowadzono zmianę, tak aby opis kąta odpowiadał właściwemu wstawieniu w ramce użytkownika. Różnica występuje tylko w kącie do ramki w środowisku AutoCAD/IntelliCAD, gdyż w tych środowiskach system nie jest wstanie odróżnić zwykłych symboli systemowych (np. znaków używanych na mapie) od klauzul. W konsekwencji zmiany dotyczącej obsługi klauzul należy zmodyfikować wszystkie pliki UserFrame.ini i UsersUserFrame.ini w miejscu dotyczącym zmiany kąta wstawienia klauzuli (lub ewentualnego dowolnego symbolu wykorzystującego tę funkcjonalność). Modyfikowane muszą być klucze "SYMBOL..." i "SELSYMBOL...". W kluczach tych należy modyfikować parametr 10 za znakiem "=". Poniżej wartości odpowiadające kątom wstawienia symbolu (z pliku UserFrame.ini ): 1 - Symbol jest wstawiany pod dowolnym kątem 2 - Symbol jest wstawiany do ramki 3 - Symbol jest wstawiany do północy 4 - Symbol w kierunku definicji górnej krawędzi ramki 5 - Symbol w kierunku definicji dolnej krawędzi ramki 6 - Symbol w kierunku definicji lewej krawędzi ramki 7 - Symbol w kierunku definicji prawej krawędzi ramki (kierunek zalecany) 24. [4138] Poprawiono widoczność czarnych opisów na czarnym tle mapy w środowisku edytora GIME. Aktualnie, opisy obsługują negatyw w stosunku do tła mapy. 25. [4142] Poprawiono działanie funkcji eksportu do DXF w środowisku GIME. Niewłaściwie eksportowane były elementy rysunkowe, które miały typ linii Jak warstwa. Str. 14

15 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji [3812] Moduł i.net. Stworzono nowy Raport danych obiektu (Menu podręczne). Zmiany względem wersji Poprawiono działanie funkcji Drukuj. [4085] Dotychczas, bez względu na bieżącą skalę mapy podpowiadała się skala 1:500. [4084] W niektórych przypadkach drukowały się tylko opisy/teksty oraz pogrubione linie. [4083] Gdy program nie znalazł żadnej drukarki program nie wykonywał żadnej czynności. Nie było także żadnego komunikatu. 2. [3989] Uzupełniono skrypt NMW Zmiany Dla Wszystkich rozszerzający zasięg działania Zmiany NMW na wszystkie obiekty. Poprawka dotyczyła obsługi Działek projektowanych w tej Zmianie, gdy poprzednio działka projektowana była utworzona w Zmianie G [3945] Moduł i.kerg. Poprawiono generowanie wykazu współrzędnych w zakresie uwzględniania dokładności zapisu współrzędnych (liczba miejsc dziesiętnych). 4. [4030] Przeglądarka mapy w oknie modułów GI_Ośrodek i GI_Integra. Poprawiono zaznaczanie budynków linią o odpowiedniej grubości. 5. [4040] W tekstach niektórych funkcji graficznych edytora GIME poprawiono błędy pisarskie. 6. [4031] Poprawiono działanie funkcji graficznej Skaluj. W niektórych sytuacjach funkcja umożliwiała tylko skalowanie po osi X lub po osi X i Y jednocześnie. 7. [4035] Edytor GIME poprawiono niewłaściwe rysowanie łuków w niektórych sytuacjach. Str. 15

16 Nowości i zmiany w GEO-INFO 6 Mapa 2012 wyd ( ) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO 6 Mapa do nowej wersji należy zawsze uruchomić program DbWizard.exe i sprawdzić aktualność bazy danych (klawisz funkcyjny: Sprawdź bazę ). Nowości względem wersji Główna nowość GIME nowy, rodzimy edytor graficzny całkowicie zintegrowany z systemem GEO-INFO 6 Podstawowe cechy: Instalacja modułu GEO-INFO 6 Mapa nie wymaga żadnych dodatkowych czynności instalacyjnych związanych z edytorem graficznym. Edytor nie wymaga żadnej osobnej konfiguracji. Interfejs użytkownika zbliżony do interfejsu AutoCAD a w celu szybkiej adaptacji użytkowników do nowego środowiska graficznego. Wygląd interfejsu użytkownika bardzo podobny do interfejsu w wersji systemu GEO- INFO V. Menu wyświetlane kontekstowo w zależności od aktualnie uruchomionej procedury. Większość ikon tych samych (nowe, to Bieżąca Zmiana i Bieżący KERG) Funkcja umożliwiająca zmianę wyglądu interfejsu (zmiana kolorystyki - skin) Możliwość ustalenia dowolnego koloru tła mapy. Możliwość konfiguracji znaczników kursora dla każdego operatora osobno. Wybrane procedury graficzne niezbędne do bieżącej pracy w systemie (rysowanie i edycja Prymitywów). Specjalna obsługa bloków graficznych użytkownika Zmiana widocznej grafiki: włączanie i wyłączanie grubości linii, wygładzanie linii Powtórzenie ostatniej funkcji: 'SPACJA' lub ENTER Możliwość definiowania skrótów klawiszowych dla poleceń systemu. Obsługa standardu WMS (prezentacja danych w Internecie) Zachowana w pełni funkcjonalność dotycząca obsługi mapy: a. Zakładanie mapy (jeden plik mapy: GIM) b. Możliwość wielokrotnego uruchomienia edytora w celu jednoczesnej pracy na wielu mapach c. Generowanie treści mapy Nowa funkcjonalność obsługi mapy: a. Nie ma potrzeby odświeżania mapy i tzw. porządkowania rysunku b. Grafika zawsze uporządkowana (zgodnie z metadanymi) Str. 16

17 c. Możliwy zapis mapy razem z aktualnie wstawionymi rastrem i aktywnymi warstwami WMS d. Podkładki pod Opisami i obiektami są niewidoczne (w kolorze tła). Pełna obsługa plików rastrowych (mapy hybrydowe) Eksport/import plików w formacie DXF Całkowicie nowa obsługa procedur wstawiania ramek i generowania wydruków modyfikacje w trybie on-line, wszystko w oknie modelu (nie ma tzw. trybu papieru ) 2. Współpraca z Wykonawcą prac geodezyjnych w trybie on-line (z wykorzystaniem programu GEO-INFO 6 Delta i 'Plikiem wymiany'). Opisana funkcjonalność wymaga istnienia instalacji modułu GEO-INFO 6(V) Ośrodek i uruchomionej usługi web-serwis do komunikacji pomiędzy modułami GEO-INFO 6 Mapa i GEO-INFO 6 Delta. 3. Nowa możliwość obsługa Zmiany zintegrowanej (kończenie Zmiany poprzez zamknięcie KERG u w module GEO-INFO 6 Ośrodek). 4. [3968] Utworzono dwa nowe obiekty w celu usprawnienia automatycznego wydawania dokumentacji geodezyjnej w programie GEO-INFO 6 i.kerg (internetowa obsługa zgłaszania prac geodezyjnych). a. GSSZME Zasięg mapy ewidencyjnej b. GSSZMZ Zasięg mapy zasadniczej 5. [3901, 3935] W oknie dialogowym zarządzania Systematyką zasobu dodano: a. Nową funkcję dezaktywowania instancji Systematyki. b. Nową funkcję Pokaż> wyświetlającą na mapie geometrię obiektu reprezentującego daną instancję Systematyki c. Nową funkcję Przeglądaj udostępniającą rekord obiektu reprezentującego daną instancję Systematyki w trybie podglądu danych. 6. [3923] Konfiguracja katalogu bloków użytkownika wykorzystywanych, jako Prymitywy. Zapis w pliku GEO-INFO.INI. 7. [3945] Rozbudowano dynamikę generowania plików z wykazami współrzędnych z modułu GEO-INFO 6 i.kerg o możliwość konfiguracji liczby miejsc dziesiętnych wydawanych wartości współrzędnych (dotyczy konfiguracji modułu GEO-INFO 6 i.kerg). Zmiany względem wersji [3451] Zmieniono algorytm wyszukiwania tzw. punktu bliskiego, m.in. w procedurach Info o obiekcie, Imporcie danych, Analizie porównania współrzędnych. Dotychczas wyszukiwano punkty wg współrzędnych (w kwadracie), aktualnie w okręgu o zadanym promieniu. 2. [3860, 3902] Zmieniono liczbę i nazwy Kategorii obiektów w oknie wyboru kodu obiektu. 3. [3959] Poprawiono obsługę Importu obiektów w Zmianie. Nie aktualizowała się data utworzenia obiektu w danej wersji podczas modyfikacji w Zmianie. Aktualnie przyjmuje ona wartość daty utworzenia nowej wersji obiektu w tej Zmianie. 4. [3984] Poprawiono ustawianie Systematyki numeracji dla Grupy numeracji. W szczególnych przypadkach podpowiadała się niewłaściwa Systematyka. Str. 17

18 Str. 18

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 i.net Wersja 2012 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Złotowska 27, 60-189 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Konwerter formatów TANGO i SHAPE wer. 1.0.0.1

GEO-INFO V Konwerter formatów TANGO i SHAPE wer. 1.0.0.1 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Konwerter formatów TANGO i SHAPE wer. 1.0.0.1 Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52,

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Program GEO-INFO V Delta 2010 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Mapa Wersja 2010 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Off-line równa się On-line Jak to się robi? Aleksander Danielski

Off-line równa się On-line Jak to się robi? Aleksander Danielski Off-line równa się On-line Jak to się robi? Aleksander Danielski Architektura systemu Wykonawstwo Geodezyjne w Internecie Internetowy Klient danych I n t e r n e t i.net Delta Dla wykonawstwa geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V. GEO-I FO V Mapa. Wer Konfigurator obiektów. Podręcznik Użytkownika

GEO-I FO V. GEO-I FO V Mapa. Wer Konfigurator obiektów. Podręcznik Użytkownika SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V GEO-I FO V Mapa Wer. 2010 Konfigurator obiektów Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Symbole mapy numerycznej jako bloki rysunkowe. Elżbieta Lewandowicz Katedra Geodezji Szczególowej

Symbole mapy numerycznej jako bloki rysunkowe. Elżbieta Lewandowicz Katedra Geodezji Szczególowej Symbole mapy numerycznej jako bloki rysunkowe Elżbieta Lewandowicz Katedra Geodezji Szczególowej Symbole mapy numerycznej jako bloki rysunkowe Proste symbole mapy numerycznej rysowaliśmy na ostatnich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. dodawanie

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Konfigurator SWDE Instrukcja

Konfigurator SWDE Instrukcja Konfigurator SWDE Instrukcja Samouczki - krok po kroku Kompatybilność z SWDE Konfigurator SWDE Opis zakresu działalności i definicja kompatybilności Zgodność i kompatybilność Program pozwala filtrować

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005

AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 AutoPROFIL R 6 Dodatek do opisu programu Współpraca z programem AutoCAD 2004, 2005, LT 2004 i LT 2005 4 lutego 2006 2 Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved Copyright c by Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 7 i.kerg. Jak wysłać zgłoszenie pierwotne. Jak wysłać zgłoszenie uzupełniające

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 7 i.kerg. Jak wysłać zgłoszenie pierwotne. Jak wysłać zgłoszenie uzupełniające Jak uruchomić aplikację Geo-Info 7 i.kerg 2015 Jak wysłać zgłoszenie pierwotne Jak wysłać zgłoszenie uzupełniające Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Do pobrania ze strony Internetowej

Do pobrania ze strony Internetowej Podstawy programu C-Geo http://www.softline.xgeo.pl/index.php/start Program C-GEO to nowoczesny, uniwersalny i popularny system wspomagający pracę geodetów i projektantów. Pierwsza wersja tego programu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.0 3 marca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 13 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

4.1. Dokument tekstowy (.doc lub.docx) + plan zadrzewień w programie AutoCAD (.dwg) 4.2. Prezentacja (format dowolny)

4.1. Dokument tekstowy (.doc lub.docx) + plan zadrzewień w programie AutoCAD (.dwg) 4.2. Prezentacja (format dowolny) Wytyczne do projektu zadrzewień z przedmiotu Technika hodowli lasu dla studentów II roku niestacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku - Leśnictwo. Temat: Projekt zadrzewień w terenie wiejskim (dla

Bardziej szczegółowo