Przedsiębiorstwo działające wg orientacji marketingowej stosuje szeroki zakres środków konkurencji w walce o klienta na rynku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010-01-19. Przedsiębiorstwo działające wg orientacji marketingowej stosuje szeroki zakres środków konkurencji w walce o klienta na rynku."

Transkrypt

1 Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Rynkowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji marketingowej stosuje szeroki zakres środków konkurencji w walce o klienta na rynku. Marketing-mix Definicja produktu Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Wszystko to, co można zaoferować nabywcom w celu konsumpcji, posiadania lub dalszego przerobu PRODUKT (product) DYSTRYBUCJA (place) CENA (price) PROMOCJA (promotion) Produktami są przedmioty fizyczne, usługi, osoby, miejsca, idee, organizacje czy pomysły Istotą produktu jest to, że jest on nabywany w celu zaspokojenia danej potrzeby 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) 1

2 Instrumenty związane z produktem Istota produktu Instrumenty marketingu Aspekt rynkowy (zewnętrzny) produkt to wszystko to co jest oferowane na rynku i jest w stanie zaspokoić potrzeby nabywcy Instrumenty związane z produktem Instrumenty związane z dystrybucją Instrumenty związane z promocją Aspekt techniczno-technologiczny (wewnętrzny) wewnętrzna, fizyczna struktura konstrukcyjna i technologiczna produktu Produkt Opakowanie Oznakowanie Cena Wyposażenie produktu Aspekt techniczno-technologiczny odgrywa z punktu widzenia orientacji marketingowej rolę drugorzędną Jakość produktu stopień w jakim zaspokaja on potrzeby i wymagania użytkownika Cechy produktu Klasyfikacja produktów 1. Dobra materialne Produkty konsumpcyjne Produkty pierwszej potrzeby (FMCG) Fizyczne Funkcjonalne Dobra trwałego użytku (CPG) Produkty specjalne (nabywane w specjalny sposób lub o specjalnym znaczeniu) Towary przypadkowego zakupu (nabywane bez planowania) Produkty przemysłowe Dobra inwestycyjne Towary wspomagające 2. Usługi 3. Idee 4. Organizacje Symboliczne 5. Miejsca 6. Ludzie 2

3 Produkt w ujęciu nabywcy poziomy produktu Produkt rozszerzony (Produkt potencjalny) 3. Produkt poszerzony (Produkt oczekiwany) 2. Produkt rzeczywisty 1.Rdzeń produktu Korzyść dodatkowa Korzyść podstawowa Cechy materialne i związane z nimi właściwości emocjonalne Znak towarowy (marka) Opakowanie produktu Usługi związane z produktem Gwarancja i rękojmia Na ten poziom produktu Internet ma największy wpływ (!) 3 podstawowe poziomy produktu to rdzeń produktu, produkt rzeczywisty oraz produkt poszerzony (!) Obecnie rywalizacja pomiędzy bezpośrednimi konkurentami odbywa się głownie na poziomie produktu poszerzonego Pojecie cyklu zintegrowanego Całokształt działań przedsiębiorstwa związanych z produktem, uwzględniający czynnik czasu Cykl obserwacji i badan związanych z produktem Cykl tworzenia produktu Cykl życia produktu na rynku Cykl życia produktu Cykl życia produktu to obraz sprzedaży produktu w czasie. Cykl życia produktu wyraża okres od wprowadzenia produktu na rynek do wycofania produktu z rynku. Cykl życia produktu odzwierciedla zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu do zaspokajania potrzeb nabywcy Cykl życia produkt jest elementem cyklu zintegrowanego. 3

4 Fazy cyklu życia produktu Fazy cyklu życia produktu Faza 1: Wprowadzenie produktu na rynek Faza 2: Wzrost sprzedaży produktu Faza 3: Dojrzałość i nasycenie rynku produktem SPRZEDAŻ Faza 4: Spadek sprzedaży produktu CZAS ZYSK FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 CŻP krótki i długi CŻP różne długości faz I II I II I II I II 4

5 CŻP fazy łączone Podwójny CŻP I II I II I II I II Cechy poszczególnych faz CŻP Instrumenty marketingu w różnych fazach CŻP I II Instrumenty Fazy cyklu życia Typ nabywcy Elastyczność cenowa popytu innowator naśladowca nabywca masowy maruder niska średnia wysoka niska Cena I II Wysoka Relatywnie wysoka Relatywnie niska Niska Koszty przeciętne Liczba konkurentów Zysk b. wysokie średnie niskie wysokie b. mala rosnąca duża malejąca Niski/strata rosnący wysoki malejący Dystrybucja Promocja Selektywna Intensywna Intensywna Selektywna lub wyłączna Reklama, PR, charakt. wprowadzaj ący Reklama, Sprzedaż osobista Sprzedaż osobista, Promocja sprzedaży Promocja sprzedaży 5

6 Tendencje w zakresie cyklu życia produktu Skracanie cyklu na skutek: Silnej konkurencji Ewolucji potrzeb i preferencji konsumentów Wzmożonych procesów innowacyjnych, których efektem są nowe projekty produktów Cykl życia produktu Cel: Skracać fazy I i Wydłużać fazy II i Strategia dla fazy Strategia żniw Strategia licencjonowania Wycofanie produktu Wejście na rynki zagraniczne Po co to wszystko? Umiejętnie kształtować swój asortyment (portfolio) Produkt w różnych fazach wymaga innego zestawu marketingu-mix Cykl życia generacji produktu Struktura asortymentowa Asortyment i marka Szerokość i głębokość asortymentu (Produkt-mix) Głębokość różnicowanie pionowe produktów wprowadzanie wielu odmian produktu cel: indywidualizacja Szerokość różnicowanie poziome cel: dywersyfikacja Telewizory Pasta do zębów Szerokość asortymentu Buty Konieczne jest kształtowanie struktury asortymentu z uwzględnieniem cyklu życia produktów Głębokość asortymentu LCD Nivea Colgate Blend-a-med Nike Reebok Adidas Converse 6

7 Przyczyny niepowodzeń innowacji produktowych Cechy produktu Niepowodzenia w % Lepsza pułapka na myszy, której nikt nie chce 28 Innowacje w produkcie wirtualizacja produktu Podobne produkty do tych już występujących na rynku 24 Produkt zniszczony przez produkt wprowadzany przez konkurencję Produkt niedostosowany do potrzeb klienta 7 13 Produkt niedopracowany technologicznie 15 Cena niedostosowana do rynku 13 Klasyfikacja produktów z punktu widzenia Internetu Produkty istniejące w sferze rzeczywistej, na których cechy Internet nie ma praktycznie wpływu lub ten wpływ jest minimalny. Produkty istniejące tylko w przestrzeni internetowej (produkty wirtualne). Produkty istniejące w rzeczywistości realnej, których właściwości są wzbogacane dzięki zastosowaniu Internetu. Marka 7

8 Marka (Brand) Korzyści z posiadania marki Marka czym jest i po co się ją kreuje? Definicja marki: Nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy oraz wyróżnienia ich spośród ofert konkurentów Marka to obietnica sprzedawcy do ciągłego dostarczania konkretnego zbioru korzyści Kiedy powstały pierwsze marki? Marki nie poddają się łatwo cyklowi życia produktu Nadawanie marek ułatwia realizację zamówień rośnie siła producenta Znak handlowy zapewnia ochronę prawną Kształtuje lojalność, broni przed konkurencją Pomaga w segmentacji rynku Budowanie image całej firmy Znaczenie marki Wartość marki (Brand equity) Markę można rozpatrywać z punktu widzenia aż sześciu znaczeń: Cechy produktu Korzyści jakie daje produkt Wartości jakie daje produkt Kultury jaką reprezentuje produkt Osobowości Rodzaju użytkownika Marki głębokie i marki płytkie Marki różnią się wartością ($) i siłą reprezentowaną na rynku Ocena wartości marki na podstawie zmiennych: poziomu świadomości marki poziomu akceptacji marki, poziomu preferencji marki, poziomu lojalności, postrzeganej jakości uzyskiwanych korzyści wartości praw patentowych, wynalazczych, etc. Wartość marki może być wykazywana jako element bilansu przedsiębiorstwa po stronie aktywów Markę można nabyć i sprzedać 8

9 Produkt markowy a zwykły towar Produkt markowy wykorzystuje potencjał jaki pojawia się przy wprowadzeniu nowego produktu Zwykły towar to nowy produkt który nie wykorzystał potencjału jaki niesie ze sobą nowość Tendencje rynkowe jeśli chodzi o marki Coraz rzadziej spotykamy towary zwykłe Zanikanie zjawiska drabiny marek wyrównywanie się jakości Rosnąca siła rynkowa marek własnych dystrybutorów Groźne zjawiska produktów podobnych oraz podrabiania marek Produkty podobne Rodzaje marek Produkty imitujące znane marki Najczęstsze imitacje: Nescafe i Vegeta Ze względu na podmiot nadający markę marka producenta marka sieci handlowej marka mieszana 9

10 Rodzaje marek Strategie zarządzania markami Ze względu na zakres produktów jakie obejmuje: Marka indywidualna (Unilever ->Knorr, Flora, Hellman s, Lipton, Kasia, Rexona, Axe) Marka zbiorowa Nazwa firmy lub asortymentu (IBM, GE, Hyundai) Oddzielne rodziny nazw dla wszystkich produktów ( Jedynka Carrefour ) Marka kombinowana Nazwa firmy + nazwa produktu (Wedel Delicje) Nazwa firmy + znak wyróżniający (Peugeot 407) Rozciągnięcie linii - wprowadzanie nowych produktów z tej samej kategorii pod starą marką (Reserved) Rozciągnięcie marki - i przenoszenie marki z jednego asortymentu na drugi (Adidas, Tchibo) Flankowanie - wprowadzanie przez producenta danej marki dodatkowych marek na półkę górną i dolną celem zabezpieczenia interesów marki wiodącej (Rama, Kasia, Delma, Flora Unilever) (zagrożenie kanibalizacją i inercją decyzyjną konsumenta) Wprowadzenie nowej marki (Toyota -> Lexus) Pożądane cechy nazwy stanowiącej markę Skuteczność marki Sugerowanie pewnych korzyści (Winterfresh, Mustang, Królewskie) Sugerowanie jakości i skuteczności produktu (Duracell, Rainbow Tours) Łatwo zapamiętywane i wymawiane (~Vauxhall, Leroy Merlin, Glamour) Odróżnienie od konkurentów Dostępne pod względem prawnym Nie powinna oznaczać nic negatywnego w innych językach (Osram, Nova, Pajero) O skuteczności marki decydują 3 czynniki: Stopień rozpowszechnienia znajomości marki Stopień rozpowszechnienia akceptacji marki przez nabywców Stopień lojalności nabywców wobec marki Znajomość marki Akceptacja marki Lojalność wobec marki Preferencja marki 10

11 Znaczenie marki produktu dla działań w Internecie Rodzaje lojalności Lojalność rzeczywista Marka podmiotu obecnego w sieci to gwarancja jakości, bezpieczeństwa i solidności, co ma krytyczne znaczenie z punktu widzenia handlu elektronicznego, stąd: Lojalność zwyczajowa Lojalność wymuszona Coraz większe wydatki na promocje marek sklepów i platform e-sprzedażowych Sprzedaż marek zwiększających poczucie bezpieczeństwa i jakości (Verisign, e-card) Waga lojalności Repozycjonowanie marki Powody repozycjonowania Koszty i korzyści repozycjonowania J. Otto, Marketing relacji, CH Beck, 2001, s

12 Opakowanie Czynniki wpływające na wzrost znaczenia opakowania Opakowanie często wpływa na decyzje zakupowe (kosmetyki, słodycze) Opakowanie przyczynia się do wzmacniania innych elementów marketingu (Produkt, Dystrybucja, Promocja) lub osłabiania ich (Cena) Warstwy opakowania Opakowanie pierwotne Opakowane wtórne Opakowanie zbiorcze Opakowanie a cykl życia produktu Samoobsługa Zamożność klientów Edukacja klientów oraz wymagania stawiane produktowi Image firmy i marki Możliwości innowacji Oznakowanie produktu Funkcje oznakowania Drugi obok opakowania składnik wyposażenia produktu Ułatwia komunikację z nabywcami i wpływ na ich preferencje Oznakowanie obejmuje: Nazwę produktu z towarzyszącymi jej informacjami Nazwę przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt Identyfikacja produktu Ocena jakości produktu Opis produktu Promowanie produktu Markę produktu 12

13 dziękuję za uwagę 13

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo Marketing usług ug hotelarskich Marketing wg AMA (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu def. z 2007 roku) jest działalnością, zbiorem instytucji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego

Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego dr inż. Roman Chorób Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego WPROWADZENIE Markowanie produktów przynosi

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. OST - Marketing w telekomunikacji 1

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. OST - Marketing w telekomunikacji 1 Definicja i podstawowe pojęcia marketingu 1 Założenie naczelne marketingu: firma utrzymuje się 2 nieco historii Ujęcie klasyczne odpowiednie planowanie, koordynacja i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny żywnością w Polsce

Handel detaliczny żywnością w Polsce Małgorzata Kosicka-Gębska Agnieszka Tul-Krzyszczuk Jerzy Gębski Handel detaliczny żywnością w Polsce Wydanie II Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Copyright by Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 Wydanie II, poprawione

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW dr Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WNS, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką miasta, siła marki

Zarządzanie marką miasta, siła marki ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s. 101 112 Zarządzanie marką miasta, siła marki Katarzyna Korzyńska *1 Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo