SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁAWOMIR WIAK (redakcja)"

Transkrypt

1

2 SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT

3 Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy rozdziałów: Prof. Sławomir Wiak (rozdz. 1, 2, 10) Dr inż. Krzysztof Smółka (rozdz. 1, 2, 10) Mgr inż. Anna Firych-Nowacka (rozdz. 2) Prof. Zbigniew Kołaciński (rozdz. 3, 5, 6, 13) Mgr inż. Andrzej Kubiak (rozdz. 4) Prof. Zbigniew Lisik (rozdz. 4) Dr hab. inż. Jacek Gołębiowski, prof. PŁ (rozdz. 7) Dr inż. Michał Szermer (rozdz. 8, 9) Dr inż. Przemysław Sękalski (rozdz. 8, 9) Prof. Andrzej Napieralski (rozdz. 8, 9) Dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek (rozdz. 11) Dr hab. inż. Paweł Witczak, prof. PŁ (rozdz. 12) Podręcznik akademicki przygotowany w ramach projektu "Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Priorytet IV, poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. ISBN Copyright by EXIT, Politechnika Łódzka Łódź 2009

4 Sławomir Wiak Krzysztof Smółka 1. Podstawy mechatroniki Mówiąc o mechatronice należy przytoczyć szczególnie ważne stwierdzenia: Mechatronika dla laików to magia, wtajemniczeni wiedzą, że właściwie w każdym urządzeniu małym i dużym; od automatycznych drzwi do robotów przemysłowych są urządzenia konstruowane przez mechatronika [1]; Mechatronika to nie przedmiot; mechatronika to filozofia [2] Definicja mechatroniki Mechatronika jest naturalnym etapem w ewolucji procesu nowoczesnego projektowania. Rozwój komputerów, technik informatycznych i zaawansowanego oprogramowania umożliwił rozwój tej multidyscyplinarnej dziedziny nauki. Na początku dwudziestego pierwszego wieku, stoimy w obliczu oszałamiającego rozwoju techniki, zintegrowanych systemów bioelektromechanicznych, komputerów kwantowych, mikro- i nanosystemów, w związku z czym, przyszłość mechatroniki jest pełna potencjalnych możliwości. Oryginalna definicja mechatroniki podana została przez japońską firmę Yasakawa Electric Company w 1969 roku i jednoznacznie określała mechatronikę jako połączenie słowa mecha od mechaniki i słowa tronika od elektroniki 1. Inaczej mówiąc 1 Firma Yasakawa zastrzegła słowo mechatronika jako znak towarowy w 1971 roku, jednakże duża popularność tego określenia, szeroka akceptacja i powszechność jego używania w żargonie technicznym spowodowała, że firma Yasakawa zrzekła się swoich praw w 1982 roku [4] 7

5 japońska firma chciała podkreślić, że w rozwiniętych technologicznie produktach musi wystąpić bardzo ścisłe połączenie tych dwóch elementów i niemożliwe staje się określenie ich wzajemnych granic [3]. Znaczenie słowa mechatronika przebyło w kolejnych latach znaczącą ewolucję, jednocześnie można zauważyć mnogość stosowanych definicji. Rozwój technik informatycznych spowodował, że do mechaniki i elektroniki, w definicji mechatroniki pojawiła się również informatyka (Rys. 1.1). Rys. 1.1 Kluczowe elementy mechatroniki [6] Jedna z precyzyjnych definicji została podana w roku 1990: mechatronika jest to technologia, która łączy mechanikę z elektroniką i technologiami informatycznymi, by uformować funkcjonalną interakcję i przestrzenną integrację w komponentach, modułach, produktach i systemach [5]. Ogólną akceptowalną definicją jest definicją sformułowana przez IRDAC (the Industrial Research and Development Advisory Committee of the European Union): Termin mechatronika określa synergiczną kombinację mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych [5]. Definicja powyższa została również przyjęta przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism [1]. Esencją tej definicji jest podejście systemowe, co określa, że system jest zaprojektowany i zoptymalizowany jako całość, a nie w kolejnych etapach. W związku z tym inżynier mechatronik powinien posiadać bardzo rozległą i specyficzną wiedzę. Mechatronika narzuca wręcz przy projektowaniu pracę zespołową. Specjaliści z różnych dziedzin: mechaniki, elektroniki, sterowania i technik informatycznych powinni ze sobą współpracować na każdym etapie tworzenia przyszłego produktu. 8

6 Główne definicje mechatroniki to: J. Millbank [31]: "Mechatronika to nie przedmiot, nauka lub technika, lecz filozofia podstawowego sposobu patrzenia na wytwarzanie rzeczy..." () Definicja mechaników (K. Yamazaki i S. Miyazawa [22]): "Mechatronika jest nową zintegrowaną techniką, której celem jest doskonalenie układów mechanicznych za pomocą mikroelektroniki i techniki komputerowej". Definicja automatyka (G. Rzevski [23]): "Mechatronika jest nową dyscypliną w zakresie inżynierii związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn zdolnych do inteligentnych zachowań". Definicja Komitetu Mechatroniki, Międzynarodowej Federacji Teorii Maszyn i Mechanizmów (R. Comerford [24] i Tomkinson [29]): "Mechatronika jest synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, sterowania elektronicznego i myślenia systemowego w projektowaniu wyrobów i w technologii wytwarzania". Definicja M. Acara i in [25]: "Mechatronika jest synergiczną integracją inżynierii mechanicznej z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym w konstruowaniu i wytwarzaniu wyrobów i procesów. Definicja J. Turowskiego [26]: "Mechatronika jest nową zintegrowaną (synergiczną) techniką o nierozłącznym, organicznym powiązaniu mechaniki, elektroniki, informatyki i elektrodynamiki technicznej, w układach i maszynach elektrycznych, które nie mogą działać samoistnie bez wewnętrznego sprzężenia obwodów elektrycznych i magnetycznych z elementami elektronicznymi i vice-versa". Ogólnie rzecz przyjmując, trzeba zaznaczyć, że dokładna definicja nie jest możliwa, ani nie jest ona szczególnie pożądana, ponieważ mechatronika jest wciąż nową, szybko rozrastająca się dziedziną nauki, a zatem zbyt sztywne jej ujęcie w ramy definicji 9

7 mogłoby zbytnio ją ograniczyć [7]. Coraz to nowsze dziedziny nauki, rozwój techniki i nowe potrzeby powodują, że znany diagram z Rys. 1.1 zostaje obecnie zastąpiony coraz to bardziej rozbudowanymi schematami opisującymi zagadnienia związane z mechatroniką, jak na przykład te przedstawione na Rys. 1.2, Rys. 1.3 i Rys Mikromechanika 2. Inżynieria sprzętu precyzyjnego i elektronicznego Mechanika 9. Automatyka przemysłowa Automatyka Elektronika Elektrotechnika 3. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna MECHATRONIKA 8. Robotyka Informatyka Projektowanie Wytwarzanie Optyka 4. Inżynieria fotoniczna Metrologia 7. Inżynieria jakości 6. Przemysłowe techniki 5. Techniki multimedialne pomiarowe Zarządzanie Marketing Transfer Edukacja Rys. 1.2 Jeden z wielu diagramów określający mechatronikę [1] Mechanika i Budowa Maszyn Informatyka i Sterowanie Energoelektronika Silniki elektryczne MECHATRONIKA Elektrodynamika techniczna Materiały Rys. 1.3 Schemat mechatroniki jako dziedziny nauki wg. [26] 10

8 Rys. 1.4 Części składowe mechatroniki wg. [35] Olbrzymia ilość produktów z ostatnich lat integruje elementy mechaniczne, elektroniczne i informatyczne, choć były zaprojektowane i stworzone przez inżynierów formalnie nigdy niezwiązanych bezpośrednio z mechatroniką. Okazuje się, że nowoczesne metody projektowania, teraz określone, jako element specjalności mechatroniki, są naturalnymi, istniejącymi procesami projektowania. Oczywiste jest, że środowiska akademickie są bardzo zainteresowane zrozumieniem i wyjaśnieniem współczesnego procesu projektowania technicznego w celu zdefiniowania, sklasyfikowania, połączenia wiele aspektów projektowania produktu w koherentną całość. [3] Kształcenie w zakresie mechatroniki dostarcza, zatem nowej edukacyjnej ścieżki. Mechatronika ogólnie jest rozpoznana na całym świecie, jako żywy obszar badania. Na całym świecie kursy związane z mechatroniką są już oferowane przez wyższe uczelnie. Powstaje na temat mechatroniki wiele publikacji naukowych, wydawane są książki na ten temat 2, organizowane są również prestiżowe konferencje, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 2 Rynek polski jest pod tym względem dość ubogi. Obecnie dostępne są pozycje: Heimann Odo, Gerth Wilfried, Popp Karl, Mechatronika. Komponenty metody przykłady, PWN 2001, Mechatronika - podręcznik, szkoła średnia, Rea 2002, Podstawy mechatroniki. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych Rea 2006, Urządzenia I Systemy Mechatroniczne, (podręcznik, szkoła śred.), Rea 2009, J. Turowski, Podstawy Mechatroniki, WSHE, Łódź, Wśród książek zagranicznych olbrzymim zakresem tematycznym wyróżnia się pozycja: Robert H. Bishop (pod red.),the Mechatronics Handbook, CRC Press LLC

9 1.2. Produkty mechatroniczne Kluczowymi zagadnieniami mechatroniki są ogólnie rzecz ujmując: modelowanie fizycznych systemów, sensory i aktuatory, komputery i systemy logiczne, obwody i systemy oraz oprogramowanie i zarządzanie danymi [3]. Mechatronika jest przede wszystkim rezultatem zastosowania systemów informatycznych w systemach fizycznych [8]. Kierując się takim podejściem można przedstawić kluczowe elementy mechatroniki tak jak na. System fizyczny składa się zarówno z systemów: mechanicznego, elektrycznego i komputerowego (elektronicznego), jak również z zespołu sensorów, aktuatorów i interfejsu czasu rzeczywistego. Należy zwrócić uwagę, że blok określany tutaj, jako mechaniczny często składa się z innych elementów niż tylko komponenty ściśle mechaniczne, mogą tu być również elementy hydrauliczne, termiczne, akustyczne, chemiczne, optyczne i wiele innych. Aby opisać w pełni podstawowe elementy mechatroniki, należy jeszcze etap projektowania, czyli między innymi modelowanie i symulację komputerową, etap wytwarzania, sterowanie i kontrola poszczególnych etapów, jak również samego bloku fizycznego. Należy jeszcze pamiętać o nieodzownej optymalizacji na każdym etapie projektowania i wytwarzania. System Komputerowy Modelowanie isymulacja A/C C/A Mechatronika = Sterowanie Automatyka + System Elektryczny Optymalizacja Sensory Aktuatory System Mechaniczny 12 Rys. 1.5 Mechatronika jako system Do historycznie pierwszych maszyn o strukturze mechatronicznej zalicza się obrabiarki sterowane numerycznie oraz roboty przemysłowe, jako skutek narodzin techniki cyfrowej

10 (1950 r.). W 1952 roku firma Cincinati razem z Massachusetts Institute of Technology uruchomiła pierwszą frezarkę ze sterowaniem numerycznym NC (Numerical Control) służącą do produkcji śmigieł helikoptera [9]. Około roku 1970 opracowano pierwszą obrabiarkę ze sterowaniem CNC (Computer Numerical Control) - wiertarko-frezarka sterowana w 5 osiach. W 1962 r. w USA zbudowano pierwsze dwa roboty do zastosowań produkcyjnych: Unimate 1900 i Versatran Model C [9]. Wielokrotnie opisywany w literaturze przykład czołowego urządzenia mechtronicznego - hamulca z systemem ABS (pierwszy patent na urządzenie przeciwdziałające blokowaniu się hamulców otrzymała firma Bosch w 1936 r., system ABS zastosowano po raz pierwszy w 1978 r. w Mercedesie 350 SE oraz BMW 733i) powstawał przez kilka lat i jest przykładem ewolucyjnego rozwoju produktu, w którym niezmienną pozostała funkcja główna, a doskonalono zakres integracji funkcjonalnej i konstrukcyjnej, wynikający z postępu w dziedzinie sterowań komputerowych oraz sensorów [9]. W latach siedemdziesiątych, JSPMI (the Japan Society for the Promotion of Machine Industry) sklasyfikowało produkty mechatroniczne w cztery kategorie [3]: Produkty mechaniczne z włączoną elektroniką w celu zwiększenia funkcjonalności urządzenia. Na przykład numerycznie kontrolowane oprzyrządowanie w maszynach przemysłowych; Tradycyjne systemy mechaniczne ze znacząco rozbudowanymi, wewnętrznymi elementami elektronicznymi. Zewnętrzny interfejs pozostaje niezmieniony. Przykładem może być współczesna maszyna do szycia; Systemy, które zachowują funkcjonalność tradycyjnego, mechanicznego systemu, ale wewnętrzne dotychczas mechaniczne elementy są zastąpione przez układy elektroniczne. Przykładem może być cyfrowy zegarek; Systemy, które już od początku są projektowane poprzez współdziałanie systemów mechanicznych i elektronicznych zintegrowanych w jeden spójny system. Przykładem mogą być fotokopiarki, czy też inteligentne pralki. 13

11 Z powyższego podziału można wywnioskować, że obecnie urządzenia mechatroniczne spotkać można prawie we wszystkich dziedzinach techniki. Strukturę mechatroniczną mają zarówno złożone systemy technologiczne, maszyny rolnicze i drogowe nowej generacji oraz wielkogabarytowe systemy i linie produkcyjne, jak również skanery, plotery, drukarki, współczesne małe kamery wideo i aparaty fotograficzne. Do produktów mechatronicznych zaliczymy zarówno nowoczesne elektronarzędzia (wiertarka z inteligentnym systemem nastawiania prędkości i momentu obrotowego), obrabiarki sterowane numerycznie, roboty i manipulatory jak i artykuły powszechnego użytku, takie jak: waga elektroniczna, pralka automatyczna czy też maszyna do szycia. Producenci samochodów prezentują coraz częściej mechatroniczne auta wyposażone w skomplikowane systemy wykonawcze, programowane i sterowane komputerowo [9], [10]. Największym mechatronicznym urządzeniem na świecie jest prawdopodobnie system otwierający i zamykający drogę wodną do portu w Rotterdamie, gdzie elementy układu śluzy mierzą ponad 300 metrów długości [10]. Najmniejszymi produktami mechatronicznymi są zapewne urządzenia MEMS (Micro-Electro-Mechanical- System), których mimo, że wymiary mogą nie przekraczać kilkudziesięciu mikrometrów, mogą zawierać w swojej budowie zarówno elementy mechaniczne, hydrauliczne, optyczne itp., jak i zaawansowane układy elektroniczne związane ze sterowaniem takiego urządzenia [11]. Przykładem takiego mikromechatronicznego urządzenia może być akcelerometr MEMS, używany do wyzwalania poduszek powietrznych w samochodach lub głowica współczesnej drukarki atramentowej. Mechatronicznymi systemami są również zawieszone w przestrzeni satelity i stacje kosmiczne [10]. Urządzenia mechatroniczne są zintegrowanymi zespołami elementów składowych i podzespołów spełniających różne funkcje, działających na różnych zasadach fizycznych i wykorzystujących różne zjawiska. Ich głównym zadaniem jest czynność mechaniczna, a istotą jest możliwość reagowania na bodźce zewnętrzne docierające do urządzenia poprzez system czujników. Pomiędzy sensorami (czujnikami) a elementami wykonawczymi, znajdują się układy przetwarzania i analizy sygnałów, jak również element decyzyjny wyposażony w odpowiedni program działania urządzenia [10]. 14

12 Urządzenia mechatroniczne charakteryzują się następującymi cechami [10]: multifunkcjonalnością, oznaczającą łatwość realizacji różnych zadań przez jedno urządzenie, np. przez zmianę oprogramowania, inteligencją, oznaczającą możliwością podejmowania decyzji i komunikacji z otoczeniem, elastycznością, czyli łatwością modyfikacji konstrukcji na etapie projektowania, produkcji oraz eksploatacji urządzenia, np. przez zastosowanie konstrukcji modułowej, możliwością niewidocznego dla operatora sposobu działania, co wymaga zastosowania interfejsu użytkownika dla komunikowania się z operatorem, zależnością od wymagań rynkowych i możliwości technologicznych wykonania. Ważną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania i przekazywania informacji przy jednoczesnym wysokim stopniu automatyzacji tych urządzeń. Systemy takie wyposażone są w czujniki zbierające sygnały ze swojego otoczenia, programowalne układy przetwarzania i interpretacji tych sygnałów oraz zespoły komunikacyjne i urządzenia wykonawcze oddziałujące odpowiednio na otoczenie. Ich inteligencja polega na szybkim reagowaniu na polecenia człowieka i otoczenia oraz przekazywanie informacji zwrotnych i realizowanie tych poleceń. Do scharakteryzowania systemów mechatronicznych można wybrać trzy następujące cechy: 1. Typowy system mechatroniczny rejestruje sygnały, przetwa rza je i wydaje sygnały, które przetwarza na przykład w siły i ruchy [36]; 2. Mechatronika może być widziana, jako fuzja dyscyplin mechanicznych i elektrycznych w nowoczesnych procesach inżynierskich. Jest ona względnie nowym pojęciem w konstruowaniu systemów, urządzeń i produktów, ukierunkowanym na osiągnięcie optymalnej równowagi między podstawową strukturą mechaniczną i jej całkowitym sterowaniem [37]; 15

13 3. Synergiczna integracja inżynierii mechanicznej z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym w konstruowaniu i wytwarzaniu produktów i procesów [38] Analiza procesowa systemów mechatronicznych Systemy, ogólnie mówiąc definiowane są, jako część rzeczywistości. Mają charakter względny, ponieważ przedstawiają odgraniczoną konfigurację wzajemnie na siebie oddziałujących tworów. System jest całością systemów częściowych a jego odgraniczenie od otoczenia może być opisane za pomocą powierzchni otaczającej, którą jest granica systemu. Systemy częściowe powiązane są zarówno ze sobą jak i z otoczeniem i można na nie wpływać oraz je obserwować. Przez systemy mechatroniczne rozumie się całość systemów częściowych: System podstawowy, Aktuatory, Sensory, Procesy i przetwarzanie danych procesowych. Systemy te nazywane są również systemami aktywnymi. Innym ważnym pojęciem jest proces, czyli ciąg kolejno następujących po sobie zjawisk w czasie lub stanów w systemie. Stany opisuje się za pomocą wektora stanu z(t). Dla systemu mechatronicznego wymaga się aktywnej zmiany stanów systemu. Dlatego ingeruje się w system za pomocą wielkości wejściowych. Wzajemne oddziaływania systemu i jego otoczenia traktuje się, jako więzy zewnętrzne w celu odróżnienia od więzów wewnętrznych, które są oddziaływaniami poszczególnych systemów częściowych. Strzałki ciągłe na poniższym rysunku obrazują powiązania istotne natomiast strzałki przerywane nieistotne. Które wielkości są istotne jest pojęciem względnym, gdyż zależy od postawionego celu. Jednak powiązania istotne, ogólnie mówiąc, muszą dokładnie przedstawiać rozpatrywany problem oraz muszą być wykrywalne za pomocą dostępnych metod pomiaru i określania, przy zachowaniu racjonalnego wkładu wysiłku. 16

14 Rys. 1.6 Zasadnicza budowa systemu (5 systemów częściowych) [35] Jako więzy systemowe wykorzystuje się sygnały. Często są to wielkości fizyczne jak np. napięcie prąd temperatura, które zawierają informacje o systemie. W jednym systemie często występuje wiele sygnałów wejściowych jak i wyjściowych. W związku z zastosowaniem techniki pomiarowej, rejestrowania i obróbki sygnały obciążone są pewnym błędem, innymi słowy są zakłócane przez szum. Dlatego do ich opisu stosuje się rachunek prawdopodobieństwa, szczególnie przy padaniu procesów przypadkowych lub nieostrej analizy procesowej Tworzenie modeli i pojęcie funkcji w mechatronice W mechatronice badanie procesów oraz systemów odbywa się za pomocą modeli. Modele są to opisy lub imitacje istotnych zależności rozpatrywanego problemu. Bardzo ważny jest tutaj model matematyczny, który może być przedstawiony za pomocą tabel, równań lub planów przepływu sygnału. Tworzenie modeli może odbywać się na drodze: teoretycznej, eksperymentalnej. Podczas tworzenia modeli na drodze teoretycznej zakładana jest znajomość systemu. Metoda ta jest najczęściej stosowana w przypadku systemów, w których jest możliwe założenie bilansów fizycznych czy ekonomicznych. Przykładem tego może być zasada 17

15 pędu i popędu, lub w elektrotechnice podstawowe równania pól elektromagnetycznych i obwodów prądowych. a) Koncepcja b) Koncepcja Projekt CAD/FEM Zmiana Prototyp/testy Optymalizacja Symulacja Nie O.K. Nie O.K. Tak Tak Produkcja Prototyp/testy Rys. 1.7 Proces projektowania, a) na drodze eksperymentu, b) z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego projektowanie [39] Podczas tworzenia modeli na drodze eksperymentalnej podstawową zasadą jest opieranie się na obserwacjach, czyli na pomiarach. Na ich podstawie określa się wartości lub funkcje charakterystyczne opisujące system. Problem jest mniej znaczący, jeśli znane jest wejście wyjście. Wtedy łączy się zarówno drogę teoretyczną, jak i eksperymentalną, co jednak wymaga stosowania wydajnej techniki obliczeniowej. Proces projektowania przedstawiony na Rys. 1.7 wskazuje na większe możliwości projektowania z wykorzystaniem współczesnych narzędzi wspomagania projektowania. Ogranicza się tym samym ilość fizycznych prototypów, jednak należy wyraźnie zaznaczyć, że od osoby projektującej wymagana jest dogłębna znajomość rozpatrywanych zjawisk, aby stworzyć poprawny z rzeczywistością model. Dla takiego modelu możliwa jest szeroka analiza wpływu poszczególnych cech projektowanego urządzenia na jego właściwości. Możliwa jest również optymalizacja takiego modelu. Takie podejście znacząco przyśpiesza otrzymanie optymalnych produktów. Należy jednak zauważyć, że często jednym z etapów (często końcowym) modelowania komputerowego powinno 18

16 być stworzenie prototypu i weryfikacja poprawności przyjętych założeń modelu. Można wyróżnić dwa podstawowe nurty modelowania - pól fizycznych i ruchu. Modelowanie i symulacja ruchu wszelkich układów materialnych składa się z: 1) Budowy, opartej na analizie pól fizycznych (elektrycznych, magnetycznych, elektromagnetycznych, przepływowych, termicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, grawitacyjnych. naprężeń mechanicznych, elektrochemicznych, biochemicznych itd.); 2) Ruchu i sterowania, opartych na wariacyjnej Zasadzie najmniejszego działania Hamiltona. Fundamentalne funkcje występujące w systemie mechatronicznym można podzielić w następujący sposób [35]: Funkcje kinematyczne. Należy tutaj sporządzić właściwy aparat ruchowy, który spełni wymaganą funkcję. Zadanie to przypada obszarowi kinematyki i zawiera geometryczny opis problemu. Funkcje kinetyczne. Należy uwzględnić istnienie sił i momentów, jakie są konieczne do wykonania postawionego problemu. Funkcje mechatroniczne. W tym przypadku chodzi o powiązanie takich dziedzin jak aktuatoryka, sensoryka czy algorytmy regulacji. W ten sposób opis funkcjonalny zostaje dopełniony i skompletowany Projektowanie systemów mechatronicznych Podczas projektowania systemów mechatronicznych istotne jest to, że poszczególne komponenty, które mogą pochodzić z różnych dziedzin techniki, muszą być wzajemnie powiązane. Systemy częściowe muszą wzajemnie na siebie oddziaływać zarówno pod względem mechanicznym jak i cyfrowo elektronicznym. Jest to podstawowa różnica postępowaniem mechatronicznym przy projektowania a konwencjonalnym, gdzie projekt oraz realizacja komponentów prowadzone są dalece niezależnie od siebie. 19

17 Przed przystąpieniem do procesu projektowania systemów mechatronicznych należy ocenić i porównać kilka rozwiązań alternatywnych. Podczas wyboru i realizacji danej koncepcji ważną rolę odgrywają zarówno rozważania i modele zorientowane na funkcję oraz zorientowane na postać konstrukcyjną. a) b) System mechaniczny System elektryczny System mechaniczny System elektryczny Projekt konstrukcja Projekt konstrukcja Rys. 1.8 Projektowanie i realizacja systemów mechatronicznych: a) postępowanie konwencjonalne, b) postępowanie mechatroniczne[35] Modele zorientowane na funkcję powinny zawierać funkcje podstawowe (kinetyczne czy mechatroniczne). Modele te służą do opisu funkcji systemu mechatronicznego. Do rozwiązywania różnorodnych problemów mechatronicznych bardzo często stosuje się regulowane układy wielociałowe. Za ich pomocą można osiągnąć modelowanie systemu bliskie rzeczywistości. Modele te są stosowane do obliczeń typu off-line i służą do wykazania funkcjonalności, a także do badania parametrów, planowania toru czy projektu regulacji. Modele zorientowane na postać konstrukcyjną są podstawą do wykazania wytrzymałości i projektu konstrukcyjnego systemów częściowych systemu mechatronicznego. Wykorzystuje się tutaj takie programy jak CAD czy FEM lub powiązanie ich obu, aby osiągnąć możliwie realistyczny opis geometrii i właściwości wytrzymałościowych. Cały proces projektowania ma charakter powtarzającego się cyklicznie, sukcesywnego stosowania modeli zorientowanych na funkcję oraz na postać konstrukcyjną z odpowiednimi narzędziami (CAD, FEM) do ich badania. Przy rozdzieleniu metod oraz sposobów postępowania można osiągnąć wynik jedynie gorszy od optymalnego. 20

18 1.4. Składniki techniczno - ekonomiczne mechatroniki Należy pamiętać, że do zasad mechatroniki obok podstawowych zadań naukowo-technicznych należą także aspekty ekonomiczne, organizacja i zarządzanie produkcją, jako jedne z najważniejszych. Czasem są one dominujące (Tomkinson, Tab. 1.1). Głównym motorem pomyślnego rynku są motywacje ekonomiczne, środowiskowe i ergonomiczne tworzenia maszyn inteligentnych, wprowadzanie innowacyjności oraz metody szybkiego projektowania (Rys. 1.9). Między innymi chodzi o zwiększenie wydajności pracy inżyniera przy tworzeniu nowoczesnych linii produkcyjnych. Przyszły inżynier powinien, zatem być przygotowany do rozwiązywania nie tylko złożonych zagadnień projektowoprodukcyjnych, ale także przyszłych, nieznanych może jeszcze, problemów gospodarczych w zakresie zarządzania, marketingu, jakości, kompatybilności, niezawodności, ochrony środowiska, ergonomii, a także do stałego samodzielnego douczania się i przekwalifikowywania. Rys. 1.9 Wpływ Mechatroniki na: a) Czas do rynku "Time to Market" b) Sprzedaż małych maszyn katalogowych w Wielkiej Brytanii (W. Wood 1990 [37], opracowane przez J. Turowskiego [42]) 21

19 Tab. 1.1 Problematyka mechatroniki wg Tomkinsona i in. [29], [26], [42] 1. Rozbieżne definicje mechatroniki 2. Związek z innymi dyscyplinami i zadaniami (Robotyka, logika rozmyta, sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe, piezomechanika). 3. Inżynieria zbieżna (Concurrent Engineering) 4. Zarządzanie jakością (ISO 9000) 5. Ochrona środowiska (ISO) 6. Normalizacja 7. Rynek światowy 8. Lokalizacja produkcji 9. Demografia 10. Cykl życia i koszty wyrobu (czas do rynku) 11. Technologia produkcji 12. Systemy logistyki 13. Niezawodność 14. Forma, przystosowanie i funkcjonowanie na rynku 15. Przydatność do produkcji 16. Przydatność do służby 17. Kooperacja i outsourcing 18. Elementy wyrobu: mechaniczne, elektryczne: informatyczne, sterownicze, czujniki pomiarowe, wykonawcze 19. Proces technologiczny 20. Fazy i składniki procesu mechatroniki 21. Struktura organizacyjna: kadra, konflikty, zarząd 22. Proces projektowania i planowanie 23. Dokształcanie 24. Oprogramowanie, bazy danych CAE/CAD/CAM 25. Wdrażanie metod i procesów mechatroniki 26. Prawo patentowe Wg Nevensa i in. [29], [34], "w latach 1980-tych jakość i doskonałość produkcyjna były kluczem do konkurencyjności, podczas gdy przy wkraczaniu do wieku XXI. najważniejszą rzeczą będzie interdyscyplinarna umiejętność rozwoju nowych wyrobów..." Wielu specjalistów (Japonia, USA, UK) podstawowe narzędzie takiego rozwoju widzi właśnie w mechatronice Inżynieria Zbieżna a Inżynieria Mechatroniczna Inżynieria zbieżna (CE = Concurrent Engineering lub Simultaneous Engineering), promowana od 1968 r. [29], za swój cel stawia produkcję po najniższym koszcie. W tradycyjnej metodzie CE specjaliści różnych dyscyplin instytutów (JBR) i uczelni spotykają się jak najwcześniej by doradzać projektantowi. Rady te są często z dużym nadmiarem i nie jednakowo potrzebne. Zmniejsza to zdol- 22

20 ność szybkiego projektowania (Rapid Design) i wydłuża Czas do Rynku (Time to Market). W Mechatronice natomiast różni specjaliści wstawiają swoje przyczynki wprost do wspólnego synergicznego, kompleksowego modelu komputerowego. Pozwala to projektantowi na łatwą analizę i eliminację zbędnych danych. Rys Zasady projektowania interaktywnego (konwersacyjnego) i optymalizacji układu metodą prób i błędów [36], [42] Przy szybkim projektowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn i urządzeń najwygodniej i najprościej jest stosować zasadę projektowania interaktywnego (Rys. 1.10) i systemy ekspertowe (Rys. 1.11) Systemy ekspertowe szybkiego projektowania Systemy ekspertowa to ważny element mechatroniki i jednocześnie rozległa i dość skomplikowana dziedzina informatyki. Dlatego nie należy ich bez potrzeby komplikować. Wygodniej podzielić je na dwie podstawowe grupy: a) Quasi-statyczne - do projektowania i budowy maszyn, np. optymalizacja konstrukcji maszyn elektrycznych i transformatorów (Rys. 1.11), b) Dynamiczne - do sterowania i nadzoru układów w ruchu, np. sterowanie samolotem lub diagnostyka lekarska (Rys. 1.12). System typu (a) - projektowanie interaktywne (Rys. 1.10) autor zastosował przy szybkiej optymalizacji układów ekranowania kadzi wielkich transformatorów Przy systemie (b) (Rys. 1.8) jako narzędzie J.S. Zieliński [28] wymienia m.in.: zastosowania zasad logiki formalnej, nieformalne sposoby przedstawiania wiedzy, pozyskiwanie wiedzy, strategie 23

21 rozwiązywania problemów, rozwiązywanie problemów niewyraźnie określonych, tworzenie systemów ekspertowych, zastosowanie SE, przykłady zastosowań. Takie systemy ekspertowe służą do wykonywania różnorodnych zadań i funkcji jak diagnozowanie, prognozowanie prawdopodobnych zdarzeń, interpretowanie danych, planowanie, monitorowanie, programowanie sposobów uniknięcia błędnych operacji, instruowanie, sterowanie, naprawianie zgodnie z zadanym algorytmem i in. wg [28], s. 30, architektura SE składa się z "Bazy wiedzy (Knowledge Base) oraz systemu wnioskującego, które współdziałają z podsystemem gromadzenia wiedzy i podsystemem objaśniającym. Wiedza eksperta wprowadzana jest do bazy wiedzy za pośrednictwem inżyniera wiedzy - IW (Knowledge Engineer - KE)". Opisany system (Rys. 1.12) ma charakter operacyjny, dynamiczny. Taki układ występuje przy eksploatacji lub działaniach usługowych. Na przykład praca lekarza, sterowanie GPS statkiem na morzu lub samochodem inteligentnym na terenie dużego miasta. Decyzje systemu dynamicznego zmieniają się w trakcie napływania zmiennych danych. Jest dobry do eksploatacji urządzeń w ruchu. Rys Schemat systemu ekspertowego w projektowaniu [42] 24

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Adam Rogala-Lewicki 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział 1. Informacja w procesie decydowania politycznego... 8 1.1. Informacja uwarunkowania definicyjne

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu prof. dr hab. Ludosław Drelichowski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Witold Chmielarz prof. dr hab. Ryszard Choraś prof.

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo