Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki"

Transkrypt

1 Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Podręcznik użytkownika Biuro Informacji Kredytowej S.A.

2 2

3 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje zawarte w dokumencie objęte są tajemnicą służbową i tajemnicą przedsiębiorstwa. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia Biura Informacji Kredytowej S.A. jest zabronione. Znaki towarowe Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) oraz wszelkich innych podmiotów, jak również wszelkie nazwy produktów umieszczonych w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi zastrzeżonymi i ich wykorzystywanie bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie prawa i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. Udostępnianie osobom trzecim niniejszego dokumentu, zarówno jego treści jak i wzoru, w całości lub w części, jak również w jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, usuwanie bądź zmiana adnotacji o prawach autorskich właściciela, wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie praw autorskich i prawa własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielania licencji do wykorzystywania oprogramowania, wzorów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw związanych z niniejszym materiałem. Wszystkie firmy, nazwiska i inne dane osobowe używane w przykładach są fikcyjne, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej, wtedy jednakże podlegają regulacjom właściwym dla ochrony danych osobowych. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 3

4 Wersja 1.1 Data modyfikacji Status FINALNY Klasa poufności Publiczny Menadżer dokumentu Prawo odczytu BIK S.A. Obowiązuje Historia zmian dokumentu Wer. Data Zmiany Autor Utworzenie dokumentu A. Majchrzak Aktualizacja podręcznika A. Majchrzak Aktualizacja podręcznika A. Majchrzak 4

5 Spis treści DOKUMENT... 6 PRZEZNACZENIE DOKUMENTU... 6 PRZYGOTOWANIE, AKTUALIZACJE DOKUMENTU... 6 WERYFIKACJA, AKCEPTACJA DOKUMENTU... 6 DEFINICJE I KONWENCJE... 7 DEFINICJE WYBRANYCH TERMINÓW... 7 KONWENCJE TYPOGRAFICZNE... 7 ADRESY INTERNETOWE... 8 SYSTEMY BIK S.A DANE KONTAKTOWE WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEM OPERACYJNY ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU SIEĆ IP KIR I INTERNET CERTYFIKAT OŚRODKA CERTYFIKACJI BIK S.A OPCJONALNE URZĄDZENIA PERYFERYJNE SPRAWDZANIE STANU POŁĄCZENIA TELEINFORMATYCZNEGO POMIĘDZY KOMPUTEREM UŻYTKOWNIKA A SYSTEMEM BIK S.A KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ OBSŁUGA SZYFROWANIA 128-BIT USTAWIANIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PLIKI TYMCZASOWE I AUTOUZUPEŁNIANIE KONFIGURACJA STRONY WYDRUKU KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI DO WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM CERTYFIKACJI BIK S.A POZIOM ZABEZPIECZEŃ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII JAVASCRIPT PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ POZYSKANIE CERTYFIKATU CYFROWEGO Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 5

6 Dokument Przeznaczenie dokumentu Celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie użytkownikowi Systemu BIK S.A. sposobu konfiguracji przeglądarki internetowej Internet Explorer umożliwiającej pracę z Systemem BIK S.A. BIK S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do systemu bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie wprowadzone zmiany będą publikowane na stronie internetowej dostępnej dla Autoryzowanych użytkowników. Spójność i logika wzajemnych powiązań danych prezentowanych na ekranach, których graficzne odwzorowanie zawarte jest w tym podręczniku jest ograniczona, co nie ma wpływu na funkcjonalność Systemu BIK S.A. Przygotowanie, aktualizacje dokumentu Za przygotowanie i aktualizację dokumentu odpowiedzialny jest właściciel biznesowy opisywanego produktu. Weryfikacja, akceptacja dokumentu Za weryfikację i akceptację dokumentu odpowiedzialny jest właściciel biznesowy opisywanego produktu. 6

7 Definicje i konwencje Definicje wybranych terminów Termin BIK S.A. Definicja Biuro Informacji Kredytowej S.A. Konwencje typograficzne W tekście dokumentacji słowa o specjalnym znaczeniu wyróżnione są przez następujące sposoby formatowania: Oznaczenia Czcionka pogrubiona Kursywa Czcionka o stałym rozmiarze Opis Elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Terminy specjalistyczne, nazwy własne Kody źródłowe. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 7

8 Adresy internetowe Poniżej przedstawiono adresy stron www do: System Testowo-Treningowy BIK S.A. Adres podstawowy: Adres dla sieci Internet: Adres dla sieci IPKIR: i Testowy Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Adres podstawowy: https://ca.test.bik.pl/certsrv Adres dla sieci Internet: https:// /certsrv/ Adres dla sieci IPKIR: https:// /certsrv Strona główna BIK S.A. Adres podstawowy: Strona główna serwera produkcyjnego BIK S.A. Adres podstawowy: Adres dla sieci Internet: Adres dla sieci IPKIR: i Strona główna Systemu Informacji Kredytowej BIK S.A. Adres podstawowy: https://www.baza.bik.pl Adres dla sieci Internet: Adres dla sieci IPKIR: i Strona główna Ośrodka Certyfikacji BIK S.A. Adres podstawowy: https://ca.baza.bik.pl/certsrv Adres podstawowy dla użytkowników Windows 7 / Vista: https://ca2.baza.bik.pl/certsrv Adres dla sieci Internet: https:// /certsrv Adres dla sieci IPKIR: https:// /certsrv 8

9 Systemy BIK S.A. Stale rosnąca oferta Systemów Informatycznych BIK S.A. sprawia, że nie jest możliwe zapamiętanie wszystkich adresów do poszczególnych produktów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i chcąc ułatwić dostęp do naszych produktów stworzyliśmy stronę, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich Systemów Informatycznych BIK S.A. Strona www, z której Użytkownik może wybrać system, z którego chce korzystać, znajduje się pod adresem Na tej stronie umieszczać będziemy również aktualne wersje podręczników dotyczących konfiguracji Systemów BIK S.A., przydatne narzędzia informatyczne oraz szkolenia e-learning oferowane przez BIK S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 9

10 Dane kontaktowe Adresy poczty elektronicznej Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta Numery telefonów i faksów Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta telefon +48 / oraz +48 / , faks +48 /

11 Wymagania techniczne Do poprawnej pracy z aplikacją BIK wymagany jest komputer pracujący pod kontrolą systemu Windows wspierającym ActiveX oraz umożliwiającym pracę przeglądarki internetowej Internet Explorer (zaleca się posiadanie najnowszej wersji przeglądarki, jaka jest dostępna na stronach internetowych firmy Microsoft) obsługującej szyfrowanie na poziomie 128 bit. System operacyjny System BIK S.A. został tak zaprojektowany, aby była możliwa praca na nim z poziomu każdej 32-bitowej wersji systemu Windows, wspierającej technologię ActiveX. Podobnie jednak jak producent systemu operacyjnego, BIK S.A. prowadzi wsparcie techniczne tylko dla użytkowników ostatnich wersji systemu Windows, aktualnie wspieranych przez Microsoft (dotyczy to systemów operacyjnych Windows 3.1/95/98/ME/NT. Lista aktualnie wspieranych systemów znajduje się na stronie producenta). Rozdzielczość ekranu Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu dla aplikacji BIK to 1024x768. Aplikacja została zoptymalizowana dla średniej wielkości czcionki, której wielkość można zmienić w zależności od preferencji Użytkownika przed wejściem do Systemu BIK S.A. Należy pamiętać, że zmieniając wielkość czcionki ekranowej zmienia się również jej wielkość na wydruku. Sieć IP KIR i Internet Komputer powinien być podłączony do sieci IP KIR lub sieci Internet. Urządzenia telekomunikacyjne oraz łącza dostępowe powinny zapewnić przepustowość wystarczającą do komfortowej pracy z systemem. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 11

12 Certyfikat Ośrodka Certyfikacji BIK S.A. Aby korzystać z Systemu BIK S.A., Użytkownik powinien przeprowadzić proces uzyskania certyfikatu Ośrodka Certyfikacji BIK S.A. Po uzyskaniu certyfikatu powinien korzystać z tego samego komputera i tej samej przeglądarki internetowej, pracując zawsze na tym samym profilu. Zmiana komputera bądź profilu łączy się z koniecznością ponowienia procedury certyfikacji i rekonfiguracji przeglądarki. Opcjonalne urządzenia peryferyjne W celu uzyskania zadowalającej jakości wydruków raportów kredytowych zaleca się (choć nie jest wymagane) posiadanie drukarki laserowej. Uwaga! W przypadku wykorzystywania przez Bank serwera prokurencyjnego (Proxy) i/lub systemu typu firewall, należy je w taki sposób skonfigurować, aby na ekranie stacji użytkownika końcowego wyświetlana była zawsze najnowsza zawartość stron www Systemu BIK S.A. oraz aby akceptowane były wszystkie komponenty wymienione w punkcie Konfiguracja przeglądarki internetowej. Dostęp do Systemu BIK S.A. możliwy jest jedynie z adresów IP przekazanych uprzednio do wiadomości BIK S.A. (załącznik nr 5 do Regulaminu Formularz rejestracji połączenia telekomunikacyjnego). 12

13 Sprawdzanie stanu połączenia teleinformatycznego pomiędzy komputerem użytkownika a systemem BIK S.A. W przypadku, gdy nie jest możliwe uruchomienie żadnej ze stron Systemu BIK S.A., należy: 1. Sprawdzić czy nie minęła godzina zamknięcia systemu BIK S.A. lub też godzina pracy użytkownika; 2. Sprawdzić czy otwiera się testowa strona internetowa Systemu BIK S.A.: https://www.test.bik.pl/test i wykonać zamieszczony na tej stronie test. Na powyższej stronie możliwe jest wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie wydajności dostępnego połączenia. Aby wykonać ten test, po wyświetleniu w/w strony należy nacisnąć odnośnik TEST i poprzez wybranie opcji ZAPISZ zaakceptować pobranie pliku na dysk lokalny swojego komputera. Ostatnia podawana wartość szybkości transferu jest wartością średnią. Jeśli wykonanie powyższych czynności nie było możliwe, należy sprawdzić czy otwierają się strony internetowe innych serwerów (np. nie dotyczy użytkowników korzystających z sieci IP KIR i nie mających dostępu do Internetu. W przypadku dalszego występowania problemu należy: 1. Otworzyć okno poleceń (z menu Start wybrać Uruchom ). 2. W oknie dialogowym wpisać cmd. 3. Następnie w linii poleceń za znakiem > wpisać tracert (w przypadku korzystania z sieci IP KIR należy wpisać tracert ). 4. Jeśli komunikat upłynął limit czasu żądania pojawi się przy adresach zaczynających się od xxx.xxx, należy skopiować zawartość ekranu naciskając kombinację klawiszy ALT+PrtScn, a następnie zapisać ją w postaci pliku graficznego bądź dokumentu MS Word i przesłać do BIK S.A. na Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 13

14 adres poczty elektronicznej podając w treści listu swój identyfikator użytkownika i datę zdarzenia. 5. Jeśli komunikat upłynął limit czasu żądania pojawi się przy adresach zaczynających się od 10., należy zwrócić się do swojego administratora sieci teleinformatycznej. 14

15 Konfiguracja przeglądarki internetowej System BIK S.A. został tak zaprojektowany, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności. W tym celu wykorzystywane jest 128-bitowe szyfrowanie transmisji. Minimalną zalecaną wersją przeglądarki oferującą szyfrowanie 128 bitowe jest MS Internet Explorer w wersji 7.x. Zalecamy jednak, aby stosować najnowszą jej wersję dostępną za darmo na stronie firmy Microsoft. W przypadku aktualizacji przeglądarki do nowej wersji należy upewnić się, czy mamy uprawnienia administratora oraz czy w trakcie aktualizacji nie utracono certyfikatu Ośrodka Certyfikacji BIK SA. Jeśli tak się stanie, należy powtórzyć procedurę uzyskiwania certyfikatu. Uwaga! Zanim zaktualizujesz przeglądarkę do nowszej wersji lub użyjesz innej przeglądarki niż sugerowana (MS Internet Explorer), upewnij się w Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta BIK S.A., że aktualizowana lub instalowana przeglądarka jest w pełni wspierana przez System BIK S.A., z którym zamierzasz pracować. Korzystając z przeglądarek, które nie są wspierane przez BIK S.A. oraz, którym skończyło się wsparcie techniczne np. MS Internet Explorer 6.x narażasz się na nieprawidłowe działanie Systemów BIK S.A. Wszystkie omawiane przykłady konfiguracji przeglądarki internetowej w podręczniku są podawane wyłącznie dla MS Internet Explorer. Obsługa szyfrowania 128-bit Aby sprawdzić czy przeglądarka obsługuje szyfrowanie 128-bitowe należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Pomoc Internet Explorer Informacje. 3. Pod numerem wersji przeglądarki przy opisie Siła szyfrowania, jak widać na rysunku poniżej, widoczna jest informacja o tzw. mocnym szyfrowaniu. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 15

16 Ustawianie poziomu bezpieczeństwa Ze względu na technologię stosowaną przy przydzielaniu certyfikatów SSL przeglądarka powinna mieć włączoną opcję akceptowania i uruchamiania podpisanych formantów ActiveX, a obsługa protokołów SSL2 i SSL3 powinna być aktywna tak jak na rysunku poniżej. Należy też nakazać przeglądarce sprawdzenie czy certyfikat nie został cofnięty oraz ostrzeganie przed nieważnymi certyfikatami witryn. Z powodów bezpieczeństwa wymagane jest również ustawienie wymuszania usuwania zapisanych stron podczas zamykania przeglądarki. Aby to zrobić należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Zaawansowane sekcja Zabezpieczenia. 3. Zaznaczyć opcję Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki, tak jak to pokazano na rysunku poniżej. 16

17 Pliki tymczasowe i autouzupełnianie Gdy, pomimo ustawienia opcji automatycznego opróżniania folderu plików tymczasowych, nadal wyświetlana jest nieaktualna Zawartość strony internetowej BIK, należy ręcznie usunąć pliki tymczasowe. Aby to zrobić należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Ogólne. 3. W sekcji Historia przeglądania wybrać przycisk Usuń tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 17

18 Nie zaleca się włączania funkcji autouzupełniania pól formularzy przez przeglądarkę. Aby sprawdzić jak jest skonfigurowana przeglądarka pod tym kątem należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje Internetowe zakładka Zawartość. 3. W sekcji Autouzupełniania wybrać opcję Ustawienia tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. 18

19 4. W oknie Ustawienia Autouzupełniania upewnić się, że pole Formularze jest odznaczone tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 19

20 Konfiguracja strony wydruku Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy z Systemem BIK S.A. zalecane jest usunięcie znaków &u z parametrów nagłówka i stopki drukowanej strony. Aby to zrobić należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Plik Ustawienia strony. 3. W polach Stopki i Nagłówka z ciągu znaków usunąć znacznik &u tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. Konfiguracja przeglądarki do współpracy z Ośrodkiem Certyfikacji BIK S.A. W momencie instalacji certyfikatu cyfrowego wystawionego przez Ośrodek Certyfikacji BIK S.A., zależnie od wersji użytej przeglądarki Internetowej, może wystąpić monit o zamianę biblioteki dll na inną wersję językową. Zaakceptowanie tego monitu nie powoduje szkód w systemie Użytkownika i umożliwia poprawne zainstalowanie certyfikatu. Dla poprawnej współpracy z serwerem Ośrodka Certyfikacji wymagane jest włączenie opcji akceptowania plików cookies i ich zapisu na dysk podczas procesu przyznawania certyfikatu. 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 20

21 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Ogólne. 3. W sekcji Historia przeglądania wybrać Ustawienia Upewnić się, że ustawienia w Twojej przeglądarce odznaczone są na Automatycznie tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Uwaga! W nowszych wersjach przeglądarki MS Internet Explorer 7.x i wyżej, może wystąpić konflikt ustawień zabezpieczeń polegający na restrykcyjnym zakazie zapisu plików cookies wszystkich witryn czego efektem może być komunikat Nie ma żadnych oczekujących żądań certyfikatów pomimo prawidłowo wysłanego żądania certyfikatu. Aby rozwiązać ten problem należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Prywatność przycisk Ustawienia tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 21

22 3. Następnie w oknie Akcje prywatności dla witryny w polu Adres witryny sieci Web należy wpisać bik.pl, a następnie nacisnąć przycisk Zezwalaj, tak jak pokazano na rysunku poniżej. 22

23 Poziom zabezpieczeń Aby ustawić poziom zabezpieczeń zalecany do prawidłowego działania Systemu BIK S.A. należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Zabezpieczenia. 3. W ramce Wybierz strefę do wyświetlania lub zmień ustawienia zabezpieczeń należy wybrać ikonę Internet. 4. W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy należy ustawić suwak w pozycji wskazującej poziom zabezpieczeń na Średnio-wysoki tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Korzystanie z technologii JavaScript Do prawidłowego funkcjonowania Systemu BIK S.A konieczne jest umożliwienie przeglądarce korzystanie z technologii JavaScript. Aby uruchomić wykonywanie się skryptów należy: Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 23

24 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Zabezpieczenia. 3. W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy wybrać przycisk Poziom niestandardowy. 4. Z listy w oknie Ustawienia zabezpieczeń wybrać Obsługa skryptów Wykonywanie aktywnych skryptów Włącz, jak również Wykonywanie skryptów apletów języka Java Włącz tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Przykładowa konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe ustawienia przeglądarki internetowej uwzględniając powyższe zalecenia. Nie wszystkie parametry widoczne na rysunkach mają znaczenie dla poprawnej pracy przeglądarki z Systemem BIK S.A. 24

25 Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 25

26 26

27 Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 27

28 Pozyskanie certyfikatu cyfrowego W celu uzyskania pomocy przy pobieraniu i instalacji testowego certyfikatu cyfrowego należy zapoznać się z podręcznikiem Ośrodek Certyfikacji BIK S.A.. 28

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo