Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki"

Transkrypt

1 Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Podręcznik użytkownika Biuro Informacji Kredytowej S.A.

2 2

3 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje zawarte w dokumencie objęte są tajemnicą służbową i tajemnicą przedsiębiorstwa. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia Biura Informacji Kredytowej S.A. jest zabronione. Znaki towarowe Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.) oraz wszelkich innych podmiotów, jak również wszelkie nazwy produktów umieszczonych w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi zastrzeżonymi i ich wykorzystywanie bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie prawa i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. Udostępnianie osobom trzecim niniejszego dokumentu, zarówno jego treści jak i wzoru, w całości lub w części, jak również w jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, usuwanie bądź zmiana adnotacji o prawach autorskich właściciela, wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie praw autorskich i prawa własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielania licencji do wykorzystywania oprogramowania, wzorów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw związanych z niniejszym materiałem. Wszystkie firmy, nazwiska i inne dane osobowe używane w przykładach są fikcyjne, o ile nie zaznaczono, że jest inaczej, wtedy jednakże podlegają regulacjom właściwym dla ochrony danych osobowych. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 3

4 Wersja 1.1 Data modyfikacji Status FINALNY Klasa poufności Publiczny Menadżer dokumentu Prawo odczytu BIK S.A. Obowiązuje Historia zmian dokumentu Wer. Data Zmiany Autor Utworzenie dokumentu A. Majchrzak Aktualizacja podręcznika A. Majchrzak Aktualizacja podręcznika A. Majchrzak 4

5 Spis treści DOKUMENT... 6 PRZEZNACZENIE DOKUMENTU... 6 PRZYGOTOWANIE, AKTUALIZACJE DOKUMENTU... 6 WERYFIKACJA, AKCEPTACJA DOKUMENTU... 6 DEFINICJE I KONWENCJE... 7 DEFINICJE WYBRANYCH TERMINÓW... 7 KONWENCJE TYPOGRAFICZNE... 7 ADRESY INTERNETOWE... 8 SYSTEMY BIK S.A DANE KONTAKTOWE WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEM OPERACYJNY ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU SIEĆ IP KIR I INTERNET CERTYFIKAT OŚRODKA CERTYFIKACJI BIK S.A OPCJONALNE URZĄDZENIA PERYFERYJNE SPRAWDZANIE STANU POŁĄCZENIA TELEINFORMATYCZNEGO POMIĘDZY KOMPUTEREM UŻYTKOWNIKA A SYSTEMEM BIK S.A KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ OBSŁUGA SZYFROWANIA 128-BIT USTAWIANIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PLIKI TYMCZASOWE I AUTOUZUPEŁNIANIE KONFIGURACJA STRONY WYDRUKU KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI DO WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM CERTYFIKACJI BIK S.A POZIOM ZABEZPIECZEŃ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII JAVASCRIPT PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ POZYSKANIE CERTYFIKATU CYFROWEGO Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 5

6 Dokument Przeznaczenie dokumentu Celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie użytkownikowi Systemu BIK S.A. sposobu konfiguracji przeglądarki internetowej Internet Explorer umożliwiającej pracę z Systemem BIK S.A. BIK S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do systemu bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie wprowadzone zmiany będą publikowane na stronie internetowej dostępnej dla Autoryzowanych użytkowników. Spójność i logika wzajemnych powiązań danych prezentowanych na ekranach, których graficzne odwzorowanie zawarte jest w tym podręczniku jest ograniczona, co nie ma wpływu na funkcjonalność Systemu BIK S.A. Przygotowanie, aktualizacje dokumentu Za przygotowanie i aktualizację dokumentu odpowiedzialny jest właściciel biznesowy opisywanego produktu. Weryfikacja, akceptacja dokumentu Za weryfikację i akceptację dokumentu odpowiedzialny jest właściciel biznesowy opisywanego produktu. 6

7 Definicje i konwencje Definicje wybranych terminów Termin BIK S.A. Definicja Biuro Informacji Kredytowej S.A. Konwencje typograficzne W tekście dokumentacji słowa o specjalnym znaczeniu wyróżnione są przez następujące sposoby formatowania: Oznaczenia Czcionka pogrubiona Kursywa Czcionka o stałym rozmiarze Opis Elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Terminy specjalistyczne, nazwy własne Kody źródłowe. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 7

8 Adresy internetowe Poniżej przedstawiono adresy stron www do: System Testowo-Treningowy BIK S.A. Adres podstawowy: Adres dla sieci Internet: Adres dla sieci IPKIR: i Testowy Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Adres podstawowy: https://ca.test.bik.pl/certsrv Adres dla sieci Internet: https:// /certsrv/ Adres dla sieci IPKIR: https:// /certsrv Strona główna BIK S.A. Adres podstawowy: Strona główna serwera produkcyjnego BIK S.A. Adres podstawowy: Adres dla sieci Internet: Adres dla sieci IPKIR: i Strona główna Systemu Informacji Kredytowej BIK S.A. Adres podstawowy: https://www.baza.bik.pl Adres dla sieci Internet: Adres dla sieci IPKIR: i Strona główna Ośrodka Certyfikacji BIK S.A. Adres podstawowy: https://ca.baza.bik.pl/certsrv Adres podstawowy dla użytkowników Windows 7 / Vista: https://ca2.baza.bik.pl/certsrv Adres dla sieci Internet: https:// /certsrv Adres dla sieci IPKIR: https:// /certsrv 8

9 Systemy BIK S.A. Stale rosnąca oferta Systemów Informatycznych BIK S.A. sprawia, że nie jest możliwe zapamiętanie wszystkich adresów do poszczególnych produktów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i chcąc ułatwić dostęp do naszych produktów stworzyliśmy stronę, która umożliwia łatwy dostęp do wszystkich Systemów Informatycznych BIK S.A. Strona www, z której Użytkownik może wybrać system, z którego chce korzystać, znajduje się pod adresem Na tej stronie umieszczać będziemy również aktualne wersje podręczników dotyczących konfiguracji Systemów BIK S.A., przydatne narzędzia informatyczne oraz szkolenia e-learning oferowane przez BIK S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 9

10 Dane kontaktowe Adresy poczty elektronicznej Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta Numery telefonów i faksów Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta telefon +48 / oraz +48 / , faks +48 /

11 Wymagania techniczne Do poprawnej pracy z aplikacją BIK wymagany jest komputer pracujący pod kontrolą systemu Windows wspierającym ActiveX oraz umożliwiającym pracę przeglądarki internetowej Internet Explorer (zaleca się posiadanie najnowszej wersji przeglądarki, jaka jest dostępna na stronach internetowych firmy Microsoft) obsługującej szyfrowanie na poziomie 128 bit. System operacyjny System BIK S.A. został tak zaprojektowany, aby była możliwa praca na nim z poziomu każdej 32-bitowej wersji systemu Windows, wspierającej technologię ActiveX. Podobnie jednak jak producent systemu operacyjnego, BIK S.A. prowadzi wsparcie techniczne tylko dla użytkowników ostatnich wersji systemu Windows, aktualnie wspieranych przez Microsoft (dotyczy to systemów operacyjnych Windows 3.1/95/98/ME/NT. Lista aktualnie wspieranych systemów znajduje się na stronie producenta). Rozdzielczość ekranu Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu dla aplikacji BIK to 1024x768. Aplikacja została zoptymalizowana dla średniej wielkości czcionki, której wielkość można zmienić w zależności od preferencji Użytkownika przed wejściem do Systemu BIK S.A. Należy pamiętać, że zmieniając wielkość czcionki ekranowej zmienia się również jej wielkość na wydruku. Sieć IP KIR i Internet Komputer powinien być podłączony do sieci IP KIR lub sieci Internet. Urządzenia telekomunikacyjne oraz łącza dostępowe powinny zapewnić przepustowość wystarczającą do komfortowej pracy z systemem. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 11

12 Certyfikat Ośrodka Certyfikacji BIK S.A. Aby korzystać z Systemu BIK S.A., Użytkownik powinien przeprowadzić proces uzyskania certyfikatu Ośrodka Certyfikacji BIK S.A. Po uzyskaniu certyfikatu powinien korzystać z tego samego komputera i tej samej przeglądarki internetowej, pracując zawsze na tym samym profilu. Zmiana komputera bądź profilu łączy się z koniecznością ponowienia procedury certyfikacji i rekonfiguracji przeglądarki. Opcjonalne urządzenia peryferyjne W celu uzyskania zadowalającej jakości wydruków raportów kredytowych zaleca się (choć nie jest wymagane) posiadanie drukarki laserowej. Uwaga! W przypadku wykorzystywania przez Bank serwera prokurencyjnego (Proxy) i/lub systemu typu firewall, należy je w taki sposób skonfigurować, aby na ekranie stacji użytkownika końcowego wyświetlana była zawsze najnowsza zawartość stron www Systemu BIK S.A. oraz aby akceptowane były wszystkie komponenty wymienione w punkcie Konfiguracja przeglądarki internetowej. Dostęp do Systemu BIK S.A. możliwy jest jedynie z adresów IP przekazanych uprzednio do wiadomości BIK S.A. (załącznik nr 5 do Regulaminu Formularz rejestracji połączenia telekomunikacyjnego). 12

13 Sprawdzanie stanu połączenia teleinformatycznego pomiędzy komputerem użytkownika a systemem BIK S.A. W przypadku, gdy nie jest możliwe uruchomienie żadnej ze stron Systemu BIK S.A., należy: 1. Sprawdzić czy nie minęła godzina zamknięcia systemu BIK S.A. lub też godzina pracy użytkownika; 2. Sprawdzić czy otwiera się testowa strona internetowa Systemu BIK S.A.: https://www.test.bik.pl/test i wykonać zamieszczony na tej stronie test. Na powyższej stronie możliwe jest wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie wydajności dostępnego połączenia. Aby wykonać ten test, po wyświetleniu w/w strony należy nacisnąć odnośnik TEST i poprzez wybranie opcji ZAPISZ zaakceptować pobranie pliku na dysk lokalny swojego komputera. Ostatnia podawana wartość szybkości transferu jest wartością średnią. Jeśli wykonanie powyższych czynności nie było możliwe, należy sprawdzić czy otwierają się strony internetowe innych serwerów (np. nie dotyczy użytkowników korzystających z sieci IP KIR i nie mających dostępu do Internetu. W przypadku dalszego występowania problemu należy: 1. Otworzyć okno poleceń (z menu Start wybrać Uruchom ). 2. W oknie dialogowym wpisać cmd. 3. Następnie w linii poleceń za znakiem > wpisać tracert (w przypadku korzystania z sieci IP KIR należy wpisać tracert ). 4. Jeśli komunikat upłynął limit czasu żądania pojawi się przy adresach zaczynających się od xxx.xxx, należy skopiować zawartość ekranu naciskając kombinację klawiszy ALT+PrtScn, a następnie zapisać ją w postaci pliku graficznego bądź dokumentu MS Word i przesłać do BIK S.A. na Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 13

14 adres poczty elektronicznej podając w treści listu swój identyfikator użytkownika i datę zdarzenia. 5. Jeśli komunikat upłynął limit czasu żądania pojawi się przy adresach zaczynających się od 10., należy zwrócić się do swojego administratora sieci teleinformatycznej. 14

15 Konfiguracja przeglądarki internetowej System BIK S.A. został tak zaprojektowany, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności. W tym celu wykorzystywane jest 128-bitowe szyfrowanie transmisji. Minimalną zalecaną wersją przeglądarki oferującą szyfrowanie 128 bitowe jest MS Internet Explorer w wersji 7.x. Zalecamy jednak, aby stosować najnowszą jej wersję dostępną za darmo na stronie firmy Microsoft. W przypadku aktualizacji przeglądarki do nowej wersji należy upewnić się, czy mamy uprawnienia administratora oraz czy w trakcie aktualizacji nie utracono certyfikatu Ośrodka Certyfikacji BIK SA. Jeśli tak się stanie, należy powtórzyć procedurę uzyskiwania certyfikatu. Uwaga! Zanim zaktualizujesz przeglądarkę do nowszej wersji lub użyjesz innej przeglądarki niż sugerowana (MS Internet Explorer), upewnij się w Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta BIK S.A., że aktualizowana lub instalowana przeglądarka jest w pełni wspierana przez System BIK S.A., z którym zamierzasz pracować. Korzystając z przeglądarek, które nie są wspierane przez BIK S.A. oraz, którym skończyło się wsparcie techniczne np. MS Internet Explorer 6.x narażasz się na nieprawidłowe działanie Systemów BIK S.A. Wszystkie omawiane przykłady konfiguracji przeglądarki internetowej w podręczniku są podawane wyłącznie dla MS Internet Explorer. Obsługa szyfrowania 128-bit Aby sprawdzić czy przeglądarka obsługuje szyfrowanie 128-bitowe należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Pomoc Internet Explorer Informacje. 3. Pod numerem wersji przeglądarki przy opisie Siła szyfrowania, jak widać na rysunku poniżej, widoczna jest informacja o tzw. mocnym szyfrowaniu. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 15

16 Ustawianie poziomu bezpieczeństwa Ze względu na technologię stosowaną przy przydzielaniu certyfikatów SSL przeglądarka powinna mieć włączoną opcję akceptowania i uruchamiania podpisanych formantów ActiveX, a obsługa protokołów SSL2 i SSL3 powinna być aktywna tak jak na rysunku poniżej. Należy też nakazać przeglądarce sprawdzenie czy certyfikat nie został cofnięty oraz ostrzeganie przed nieważnymi certyfikatami witryn. Z powodów bezpieczeństwa wymagane jest również ustawienie wymuszania usuwania zapisanych stron podczas zamykania przeglądarki. Aby to zrobić należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Zaawansowane sekcja Zabezpieczenia. 3. Zaznaczyć opcję Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki, tak jak to pokazano na rysunku poniżej. 16

17 Pliki tymczasowe i autouzupełnianie Gdy, pomimo ustawienia opcji automatycznego opróżniania folderu plików tymczasowych, nadal wyświetlana jest nieaktualna Zawartość strony internetowej BIK, należy ręcznie usunąć pliki tymczasowe. Aby to zrobić należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Ogólne. 3. W sekcji Historia przeglądania wybrać przycisk Usuń tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 17

18 Nie zaleca się włączania funkcji autouzupełniania pól formularzy przez przeglądarkę. Aby sprawdzić jak jest skonfigurowana przeglądarka pod tym kątem należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje Internetowe zakładka Zawartość. 3. W sekcji Autouzupełniania wybrać opcję Ustawienia tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. 18

19 4. W oknie Ustawienia Autouzupełniania upewnić się, że pole Formularze jest odznaczone tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 19

20 Konfiguracja strony wydruku Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy z Systemem BIK S.A. zalecane jest usunięcie znaków &u z parametrów nagłówka i stopki drukowanej strony. Aby to zrobić należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Plik Ustawienia strony. 3. W polach Stopki i Nagłówka z ciągu znaków usunąć znacznik &u tak, jak to pokazano na rysunku poniżej. Konfiguracja przeglądarki do współpracy z Ośrodkiem Certyfikacji BIK S.A. W momencie instalacji certyfikatu cyfrowego wystawionego przez Ośrodek Certyfikacji BIK S.A., zależnie od wersji użytej przeglądarki Internetowej, może wystąpić monit o zamianę biblioteki dll na inną wersję językową. Zaakceptowanie tego monitu nie powoduje szkód w systemie Użytkownika i umożliwia poprawne zainstalowanie certyfikatu. Dla poprawnej współpracy z serwerem Ośrodka Certyfikacji wymagane jest włączenie opcji akceptowania plików cookies i ich zapisu na dysk podczas procesu przyznawania certyfikatu. 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 20

21 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Ogólne. 3. W sekcji Historia przeglądania wybrać Ustawienia Upewnić się, że ustawienia w Twojej przeglądarce odznaczone są na Automatycznie tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Uwaga! W nowszych wersjach przeglądarki MS Internet Explorer 7.x i wyżej, może wystąpić konflikt ustawień zabezpieczeń polegający na restrykcyjnym zakazie zapisu plików cookies wszystkich witryn czego efektem może być komunikat Nie ma żadnych oczekujących żądań certyfikatów pomimo prawidłowo wysłanego żądania certyfikatu. Aby rozwiązać ten problem należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Prywatność przycisk Ustawienia tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 21

22 3. Następnie w oknie Akcje prywatności dla witryny w polu Adres witryny sieci Web należy wpisać bik.pl, a następnie nacisnąć przycisk Zezwalaj, tak jak pokazano na rysunku poniżej. 22

23 Poziom zabezpieczeń Aby ustawić poziom zabezpieczeń zalecany do prawidłowego działania Systemu BIK S.A. należy: 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Zabezpieczenia. 3. W ramce Wybierz strefę do wyświetlania lub zmień ustawienia zabezpieczeń należy wybrać ikonę Internet. 4. W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy należy ustawić suwak w pozycji wskazującej poziom zabezpieczeń na Średnio-wysoki tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Korzystanie z technologii JavaScript Do prawidłowego funkcjonowania Systemu BIK S.A konieczne jest umożliwienie przeglądarce korzystanie z technologii JavaScript. Aby uruchomić wykonywanie się skryptów należy: Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 23

24 1. Uruchomić przeglądarkę internetową MS Internet Explorer. 2. Z menu wybrać Narzędzia Opcje internetowe zakładka Zabezpieczenia. 3. W sekcji Poziom zabezpieczeń dla tej strefy wybrać przycisk Poziom niestandardowy. 4. Z listy w oknie Ustawienia zabezpieczeń wybrać Obsługa skryptów Wykonywanie aktywnych skryptów Włącz, jak również Wykonywanie skryptów apletów języka Java Włącz tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Przykładowa konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe ustawienia przeglądarki internetowej uwzględniając powyższe zalecenia. Nie wszystkie parametry widoczne na rysunkach mają znaczenie dla poprawnej pracy przeglądarki z Systemem BIK S.A. 24

25 Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 25

26 26

27 Biuro Informacji Kredytowej S.A. Standard dokumentacji BIK S.A. 27

28 Pozyskanie certyfikatu cyfrowego W celu uzyskania pomocy przy pobieraniu i instalacji testowego certyfikatu cyfrowego należy zapoznać się z podręcznikiem Ośrodek Certyfikacji BIK S.A.. 28

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki

Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Interfejs Web Konfiguracja przeglądarki Podręcznik użytkownika 2015-09-04 Biuro Informacji Kredytowej S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Konfiguracja przeglądarek internetowych Konfiguracja przeglądarek internetowych Spis treści Rozdział 1. Wstęp... 2 Rozdział 2. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0... 2 Rozdział 3. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 7.0...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT JavaScript jest językiem skryptowym powszechnie stosowanym przez programistów internetowych. Skrypty służą zazwyczaj do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej

Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Dokumentacja użytkownika Konfiguracja przeglądarek internetowych pod kątem pracy w systemie CUI w wersji detalicznej i korporacyjnej Wersja systemu: def3000/ceb: 2.35.002C, def2500/reb: 3.41.004C Data

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Tworzenie i edycja zasad grup - wymuszenie ustawienia tapety Zadanie 1 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie

AM_Student. Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie Wersja: 2010-09-27 AM_Student Instrukcja konfiguracji połączenia do studenckiej sieci bezprzewodowej Akademii Morskiej w Szczecinie dla systemów Windows Vista i Windows 7 Kontakt ws. problemów z siecią:

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci eduroam

Instrukcja konfiguracji systemów operacyjnych do korzystania z sieci eduroam AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c in t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 6 38 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a il:

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA Instrukcja opisuje proces przygotowania środowiska użytkownika do obsługi systemu Siebel. 16.12.2009 1. Przygotowanie środowiska użytkownika do obsługi systemu Siebel. ZANIM ZACZNIESZ

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Podręcznik Użytkownika. Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Podręcznik Użytkownika. Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Podręcznik Użytkownika Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Ośrodek Certyfikacji BIK S.A. Biuro Informacji Kredytowej S.A. Spis treści: Cel podręcznika Podstawowe informacje o certyfikatach cyfrowych... Czym

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Konfiguracja przeglądarek internetowych Centrum Usług Internetowych Konfiguracja przeglądarek internetowych Do opracowania dokumentu wykorzystano przeglądarki: IE 6.0.29, IE 7.0.5730.13, Netscape 8.1, Netscape 9.0.0.6, Firefox 2.0.0.3, Firefox

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Konfiguracja przeglądarek internetowych Centrum Usług Internetowych Konfiguracja przeglądarek internetowych Do opracowania dokumentu wykorzystano przeglądarki: IE 6.0.29, IE 7.0.5730.13, IE 8.0.6001.18702, Netscape 8.1, Netscape 9.0.0.6, Firefox

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.2 Spis treści Historia zmian... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Wniosek certyfikacyjny... 7 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...11

Bardziej szczegółowo

1. Korzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne wybieramy w sekcji Historia przeglądania przycisk Usuń:

1. Korzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne wybieramy w sekcji Historia przeglądania przycisk Usuń: Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i 8 1. Korzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje internetowe. W zakładce Ogólne wybieramy w sekcji Historia przeglądania przycisk

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu AudaNet

Wymagania systemu AudaNet Wymagania systemu AudaNet Czerwiec 2008 Spis treści 1 Informacje ogólne... 3 2 Warunki konieczne... 3 3 Wymagany sprzęt i oprogramowanie... 3 4 Ustawienie języka w przeglądarce... 5 5 Dodawanie Audatex

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA CENTRUM ZARZĄDZANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej Instrukcja dla studentów Politechniki Poznańskiej wersja 2008081401

Bardziej szczegółowo