Allplan Nowości w Allplan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Allplan 2015. Nowości w Allplan 2015-1"

Transkrypt

1 Allplan 2015 Nowości w Allplan

2 Podręcznik ten, wraz z towarzyszącym mu programem, jest prawnie chroniony. Żadna z części tego dokumentu nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek sposób (elektroniczny czy mechaniczny), włącznie z kopiowaniem, nagrywaniem lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody KGE. Firma KGE Sp. z o.o. Sp.k. nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane używaniem programu czy informacji zawartych w tym podręczniku. Podręcznik ten, tak samo jak oprogramowanie w nim opisane, posiada licencję i może być używany i kopiowany tylko zgodnie z prawami licencji. Zawartość tego podręcznika jest przeznaczona wyłącznie do użytku informacyjnego i może ulegać zmianie. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za żadne błędy czy niedokładności w tłumaczeniu. Allfa to zarejestrowany znak towarowy Nemetschek Allplan GmbH, München. Allplan to zarejestrowany znak towarowy Nemetschek AG, München. AutoCAD, DXF i 3D Studio MAX to zarejestrowane znaki towarowe Autodesk Inc. San Rafael, CA. BAMTEC to zarejestrowany znak towarowy Fa. Häussler, Kempten. Microsoft, Windows, Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe Microsoft Corporation. MicroStation to zarejestrowany znak towarowy Bentley Systems, Inc. Części produktu zostały opracowane przy użyciu LEADTOOLS (c) , LEAD Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Części produktu zostały opracowane przy użyciu Xerces Bibliothek z 'The Apache Software Foundation' Części produktu zostały opracowane przy użyciu fyireporting Bibliothek (fyireporting Software LLC); licencja Apache Software, Version 2. Pakiety aktualizacyjne Allplan spakowano programem 7-Zip, (c) , Igor Pavlov. Wszystkie inne (zarejestrowane) znaki towarowe są prawnie chronione przez właścicieli. Dystrybucja na terenie Polski: KGE Sp. z o.o. Sp.k Warszawa; ul. Krokwi 32 lok. 25 Tel. (22) , Fax (22) Nemetschek Allplan Systems GmbH, Monachium, Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie 1; luty 2015

3 New Features in Allplan Spis treści i Spis treści Witamy!... 1 Nowe funkcje ogólne... 2 Struktura budowli oraz obiekty pochodne... 2 Podwójne-kliknięcie na kolumnie 'Wysokość'... 3 Włączanie/ wyłączanie poziomów struktury budowli... 3 Okno dialogowe wyboru struktury budowli... 4 Struktury projektów zastąpiono szablonami projektów... 5 Usuwanie projektów... 5 Nowa opcja do zmiany statusu kalek... 6 Wypełnienia na zablokowanych kalkach... 7 Pliki NDW jako dowolne XRefy... 8 Łatwiejsze zarządzanie bibliotekami MicroStation... 9 Wybieranie warstw za pomocą spacji Zaawansowane narzędzie wyszukiwania w Pomocy programu Allplan Arkusze Obszar wydruku arkuszy Drukuj pliki profili wydruku dla nowych arkuszy Eksport PDF jako bitmapa Lepsza jakość eksportu PDF... 16

4 ii Spis treści Definiowanie wypełnień nadrzędnych Przenoszenie arkuszy poprzez przeciąganie Opcja zaznaczania dla przenoszenia widoczności kalek Architektura Nowe architektoniczne SmartParts Wersjonowanie Nowe narzędzie do przenoszenia wersji SmartParts Nowy poziom szczegółów dla przedstawienia w 2D Nowe okucia dla okien i drzwi SmartPart Przycisk Zamknij w palecie SmartPart Nowe funkcje dla komponentów Okno dialogowe Ściana może zostać powiększone Kopiowanie właściwości pojedynczej warstwy z innego komponentu Więcej narzędzi do edycji linii i warstw Okno dialogowe Instalacji Okno dialogowe Pokrycie dachu Ościeża częściowo na zewnątrz Modelowanie 3D Nowa opcja dla wyciągania Prezentacja Konwertowanie nowych powierzchni do starszych wersji Aplikacja Allmenu, konwertowanie warstw do starszych wersji Dowolne warstwy NDW... 37

5 New Features in Allplan Spis treści iii Ulubione powierzchnie dla wcześniejszych wersji Odświeżanie obrazu w trybie nawigacji Łatwe w obsłudze Te same okna dialogowe do zapisu plików Dostosowanie palet Animacji Przycisk Zamknij w paletach...41 Plik Ulubiony w palecie środowisko Wyrównaj poziomo we wszystkich oknach widokowych Ścieżka kamery oraz źródło światła Definiowanie i modyfikacja kamer Linia czasu z nowym formatem czasu Zmiana ustawień oświetlenia Oświetlenie w scenach z obrazami tła Menu widoków zawiera typy widoków Podgląd powierzchni zawsze widoczny Postęp renderingu w oknie Cinerender...51 Nowe funkcje dla typów widoków Szkic RTRender Inżynieria Przepływ pracy BIM Lokalizacja Katalogi przekrojów Analiza koszy specjalnych Indeks dla wielokąta rozkładu Więcej raportów... 65

6 iv Spis treści Symbole średnicy określone dla każdego kraju Życzenia klientów Opisy dla rozkładów Współczynnik powiększenia dla wyciągów Siatki gięte oraz pręty dystansowe w szkicach cięcia siatek... 68

7 New Features in Allplan Witamy! 1 Witamy! Szanowni Państwo, Naszym celem jest rozwijanie programu Allplan tak, aby dostarczyć Państwu najlepsze narzędzia do codzienych zadań. Z najnowszą aktualizacją - Allplan bedą mogli Państwo korzystać z różnorodnych ulepszeń. Przede wszystkim, Allplan jest teraz jeszcze łatwiejszy w użytkowaniu! BIM pomaga poprawiać jakość Państwa projektów, elastycznie reagować na zmiany oraz zwiększać ogólną wydajność. Życzymy wielu sukcesów! Nemetschek Allplan Systems GmbH

8 2 Struktura budowli oraz obiekty pochodne Nowe funkcje ogólne Struktura budowli oraz obiekty pochodne Po otwarciu zakładki Struktura budowli w oknie dialogowym Otwórz warstwy, można włączyć lub wyłączyć część Struktura budowli (po lewej stronie) oraz część Pochodne struktury budowli (po prawej stronie) niezależnie od siebie. W poprzednich wersjach, kiedy użytkownik ustawił w Pochodnych struktury budowli warstwę jako aktywną, program automatycznie ustawiał aktywną warstwę w Strukturze budowli (po lewej stonie) jako Widoczna, edytowana. Jest to użyteczne podczas jednoczesnej pracy w obu częściach. Jednakże taka sytuacja jest rzadko spotykana. Jeśli w Allplan , druga część zostanie wyłączona przed wybraniem warstwy, status zaznaczonej warstwy nie zostanie zmieniony. Z drugiej jednak strony zaznaczenie lub odznaczenie pola poziomu struktury budowli, również ma wpływ na pola wszystkich podległych poziomów struktury.

9 New Features in Allplan Nowe funkcje ogólne 3 Podwójne-kliknięcie na kolumnie 'Wysokość' Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu kolumny Wysokość na górze lub Wysokość na dole w strukturze budowli otwiera okno dialogowe Przypisz płasczyzny. Oczywiście, w dalszym ciągu można korzystać z menu skrótów aby otworzyć to okno dialogowe. Włączanie/ wyłączanie poziomów struktury budowli Pola wyboru dla poziomów struktury budowli reagują teraz konsekwentnie podczas wyboru podległych warstw: Natychmiast po wyłączeniu ostatniej warstwy poziomu struktury, program Allplan automatycznie odznaczy pole wyboru nadrzędnego poziomu struktury. Natychmiast po włączeniu pierwszej warstwy poziomu struktury, program Allplan automatycznie zaznaczy pole wyboru nadrzędznego poziomu struktury. Program Allplan dostosowuje tylko nadrzędne poziomy struktury, wszystkie podległe poziomy pozostają takie same. Oczywiście w dalszym ciągu poziomy struktury można włączyć/wyłączyć poprzez zaznacznie/odznaczenie powiązanego pola wyboru.

10 4 Struktura budowli oraz obiekty pochodne Okno dialogowe wyboru struktury budowli To okno dialogowe jest widoczne po otwarciu zakładki Struktura budowli w projekcie bez utworzonej struktury budowli. Sekwencja opcji zostałą zmieniona: Pierwszą opcją jest teraz Kreator tworzenia struktury budowli, następnie Utwórz dowolną strukturę budowli. Wskazówka: Po usunięciu struktury budowli, okno dialogowe zostanie otwarte automatycznie. Zaznaczenie Wybierz utworzoną strukturę budowli otwiera listę struktur. Nie ma już potrzeby przechodzenia do folderu zawierającego struktury.

11 New Features in Allplan Nowe funkcje ogólne 5 Struktury projektów zastąpiono szablonami projektów Struktury projektów obecne w poprzednich wersjach, nie są już dostępne. Zamiast teg, użytkownik ma teraz do dyspozycji szablony projektów. Nie można już tworzyć własncyh struktur projektu: istniejące struktury projektów nie są już wyświetlane. Ostatnie okno dialogowe nie jest już dostępne, ponieważ stało się niepotrzebne. W związku z tym, użytkownik może teraz tworzyć nowe projekty znacznie szybciej. Usuwanie projektów Usuwanie projektów jest teraz znacznie szybsze; zamiast dwóch wiadomości, wystarczy potwierdzić tylko jedną.

12 6 Nowa opcja do zmiany statusu kalek Nowa opcja do zmiany statusu kalek Modyfikuj Status Kalek zawiera nową opcję: Aktywna kalka ustaw widoczne kalki jako widoczne, zablokowane i pozostaw kalki niewidoczne Ta opcja zaznacza kalkę wybranego elementu jako aktywną kalkę i ustawia wszystkie pozostałe widoczne kalki jako widoczne, zablokowane (z wyjątkiem kalkis Standard). Status kalek niewidocznych zablokowanych pozostaje taki sam.

13 New Features in Allplan Nowe funkcje ogólne 7 Wypełnienia na zablokowanych kalkach Do wyświetlania wypełnień na zablokowanych kalkach, program Allplan używa teraz ustawienia w Opcjach w zakładce Wyświetlanie. W związku z tym wypełnienia na zablokowanych kalkach zachowują się jak wypełnienia na warstwach referencyjnych. Jeśli opcja Wyświetl elementy na zablokowanych kalkach za pomocą stałych kolorów jest aktywna w oknie dialogowym Kalka, program Allplan wykorzystuje kolory wybrane jako kolor referencyjny.

14 8 Pliki NDW jako dowolne XRefy Pliki NDW jako dowolne XRefy Zmiana typu rysunku zmienia sposób w jaki są wyświetlane style powierzchni. Teraz jest to uwzględniane w plikach NDW wstawianych na warstwę jako dowolne XRefy. Jedynym wymaganiem jest to aby plik NDW zawierał typ rysunku wybranego dla warstwy. Jeśli nie, program Allplan wyświetli style powierzchni dokładnie tak jak wyglądały podczas zapisywania pliku NDW. Jeśli użytkownik chce korzystać z warstw w różnych projektach, należy zapisać warstwę jako plik NDW zapomocą narzędzia Zapisz kopię jako. Należy się upewnić, że zostaną wykorzystane te same typy rysunków z tymi samymi ustawieniami. Zasadniczo, jeśli typy rysunków są identyczn, program Allplan zawsze korzysta z ustawień pliku NDW do wyświetlania stylów powierzchni w dowolnych XRefach. Uwaga: Dodowlne XRefy w dalszym ciągu ignorują zmiany w statusie kalek. Kiedy użytkownik zapisze plik NDW, program Allplan zawsze korzysta z istniejącego statusu.

15 New Features in Allplan Nowe funkcje ogólne 9 Łatwiejsze zarządzanie bibliotekami MicroStation W poprzednich wersjach, podczas wymiany danych z MicroStation V8, użytkwonik określał ścieżkę, która była skanowana przez program w poszukiwaniu bibliotek MicroStation (*.dgnlib) oraz bibliotek komórek MicroStation (*.cel). Wszystkie biblioteki w podanej ścieżce była używane alfabetycznie. Teraz użytkownik może określić które pliki biblioteki mają zostać wykorzystane oraz sekwencję przetworzenia plików. Dodatkowo sekwencję można zapisać jako plik ulubiony. W tym celu, należy otworzyć zakładkę MicroStation V8 i kliknąć na Aministracja zaawansowanych zasobów.

16 10 Wybieranie warstw za pomocą spacji Wybieranie warstw za pomocą spacji Okno dialogowe Wybierz warstwę jest używane przez wiele narzędzi, takich jako Kopiuj, przenieś element na wartswę lub Kopiuj, konwertuj elementy pomiędzy warstwami. Aby odnaleźć konkretną warstwę, użytkownik może wprowadzić jej numer w oknie dialogowym. Jednakże, program Allplan nie zaznacza automatycznie znalezionej warstwy. W poprzednich werjach, użytkownik musiał kliknąć na warstwę. Teraz nie ma potrzeby zdejmowania rąl z klawiatury: wystarczy nacisnąć klawisz SPACJI.

17 New Features in Allplan Nowe funkcje ogólne 11 Zaawansowane narzędzie wyszukiwania w Pomocy programu Allplan Narzędzie wyszukiwania w Pomocy Allplan zostało ulepszone. Jeśli w polu Szukaj zostanie wprowadzony więcej niż jeden wyraz, program Allplan szuka tych wyrazów według następującyh kryteriów: Allplan szuka tematów, zawierających wszystkie wyszukiwane terminy. Są one wyświetlane w dowolnej kolejności. Jeśli szukane wyraz zostaną wstawione pomiędzy znaki zapytania, Allplan wyświetli tematy zgodnie z kolejnością wpisania szukanych wyrazów Do wykluczenia wyrazu należy wykorzystać znak "-" (minus). Np., wprowadzając hasło workgroup -online zostaną wyświetlone tematy zawierjące słowo "workgroup", ale nie zawierające słowa "online". Po wybraniu Dopasuj częściowe słowa, program Allplan pokazuje również tematy, w których szukany wyraz jest częścią słowa.

18 12 Obszar wydruku arkuszy Arkusze Obszar wydruku arkuszy Aby wydrukować tylko aktualny arkusz za pomocą narzędzia Drukuj arkusz, użytkownik może teraz zdefiniować obszar wydruku dla tego arkusz. Następnie wydrukować tylko ten obszar za pomocą ustawień określonych w polu Tryb obszaru. W polu Dostosuj, należy kliknąć na przycisk Wprowadź po prawej stronie Obszaru wydruku. Obszar jest definiowany poprzez kliknięcie na naroża dowolnej polinii. Kliknięcie na dwa punkty przekątnej tworzy obszar prostokątny. Po zdefiniowaniu obszaru wydruku, program Allplan ukrywa dane poza tym obszarem i tworzy stronę w oparciu o parametry ustawionej drukarki. Aby zdefiniować położenie obszaru wydruku na tej stronie, można wybrać opcję Wyśrodkowane lub zdefiniować w jakiej odległości od lewego dolnego rogu obszaru wydruku znajduje się lewy dolny róg okna min /max. Alternatywnie można kliknąć na obszar wydruku, złapać za uchwyt i przeciągnąć obszar na właściwą pozycję.

19 New Features in Allplan Arkusze 13 Pozostałe ustawienia należy zdefiniowac w standardowy sposób. Należy się upewnić czy format strony jest dostosowany do obszaru wydruku (klikając w polu Ustawienia). Można również dostosować obszar arkusza do strony (wybierając opcję Dostosuj stronę w polu Dostosuj). Następnie dokonać ustawień w polu Tryb wydruku i rozpocząć drukowanie. Program Allplan resetuje ustawienia do stanu przed zdefiniowaniem obszaru wydruku.

20 14 Drukuj pliki profili wydruku dla nowych arkuszy Drukuj pliki profili wydruku dla nowych arkuszy Aby użytkownik nie musiał wybierać każdego arkusza oddzielnie, od wersji Allplan 2014 profile wydruku można przypisywać z dowolnej ścieżki dla kilku arkuszy naraz. W tym celu należy otworzyć okno dialogowe Otwórz arkusz i użyć menu skrótów. Teraz profil wydruku ostatnio wybranego arkusza jest ustawiony jako domyślny dla nowego arkusza.

21 New Features in Allplan Arkusze 15 Eksport PDF jako bitmapa Aby od razu zobaczyć efekty tej opcji, program Allplan automatycznie wyszarza wszystkie parametry, które nie są brane pod uwagę.. Ponieważ typy widoków Ukryte, Animacja oraz Szkic wyświetlają bitmapy, ta opcja jest teraz domyślnym ustawieniem dla eksportu danych PDF z Podglądu wydruku. Nie można zmienić tego ustawienia.

22 16 Lepsza jakość eksportu PDF Lepsza jakość eksportu PDF Aby eksportować dane PDF w lepszej jakości, użytkownik nie musi już zmieniać wpisów w edytorze rejestrów. Teraz można wybrać tę opcję bezpośrednio w oknie dialogowym. Jednak w zależności od eksportowanych danych, opcja ta może znacznie zwiększyć rozmiar pliku.

23 New Features in Allplan Arkusze 17 Definiowanie wypełnień nadrzędnych Oprócz pisaka, linii oraz koloru, można teraz zdefiniować również nadrzędne wypełnie dla elementów arkusza w narzędziu Wykaz Elementów Arkusza w palecie Właściwości lub oknie dialogowym. Pozwala to na zmianę wyglądy elementów arkusza w arkuszach bez konieczności zmiany samych elementów. Jeśli użytkownik korzysta z wypełnień nadrzędnych, nie może wybrać Elementów powierzchniowych. Wybierając, dla Elementów powierzchniowych, kolor nadrzędny w połączeniu z ustawieniem Rozjaśniony kolor nadrzędny dla wypełnień, użytkownik otrzyma standardowe rozjaśnione wypełnienia nadrzędne. Dodatkowo, można zastosować narzędzie Linia wypełnienia ( moduł Kolorowanie) w Edytorze arkusza.

24 18 Przenoszenie arkuszy poprzez przeciąganie Przenoszenie arkuszy poprzez przeciąganie Narzędzie Lista Elementów Arkusza została ulepszona poprzez dostosowanie operacji przeciągnij i upuść (drag-and-drop) do procedur stosowanych w oknach dialogowych w modułach architektonicznych. Teraz przenoszenie elementów arkusza poprzez przeciąganie ich na nową pozycję jest znacznie łatwiejsze. Standardowo można wybrać kilka elementów arkusza. Podczas przeciągania zaznaczonych elementów arkusza, można zobaczyć podgląd tych elementów. Czerwony numer dokumentu wskazuje nowe położenie elementów arkusza. Kolejność pozostałych elementów arkusza nie zmienia się. Jeśli element arkusza zostanie przeciągnięty w dół, program Allplan pozycjonuje go za elementem oznaczonym kolorem czerwonym. Jeśli element arkusza zostanie przeciągnięty w górę, zostanie on ustawiony przed elementem oznaczonym kolorem czerwonym. Uwaga: Elementy można przeciągać, tylko jeśli następujące dwie opcje są aktywne: Kolejność jak w arkuszu oraz Wyświetl wszystkie elementy arkusza.

25 New Features in Allplan Arkusze 19 Opcja zaznaczania dla przenoszenia widoczności kalek W poprzednich wersjach podczas pracy z oknami arkusza oraz zgodnymi elementami arkusza, użytkownik nie mógł wybrać określonego elementu dla przeniesienia widoczności kalek. Teraz można to zrobić włączając Wł./Wył. opcje zaznaczania dla niejednoznacznych elementów (Asystent Filtr) przed wyborem Przenieś Widoczność Kalek. Jeśli program znajdzie kilka elementów arkusza w punkcie kliknięcia, można wybrać wymagane elementy arkusza w oknie dialogowym. To samo dotyczy przypisania ustawień: jeśli jest kilka elementów arkusza, w oknie dialgowym można wybrać odpowiednie elementy arkusza.

26 20 Nowe architektoniczne SmartParts Architektura Nowe architektoniczne SmartParts W module Podstawy: Ściany, Otwory, komp. budowlane, w polu Utwórz można teraz znaleźć dwa nowe narzędzia do tworzenia Smart- Parts. Model ochrony przeciwsłonecznej SmartPart Żaluzje Świetlik SmartPart świetlik dachowy - okrągły

27 New Features in Allplan Architektura 21 Wersjonowanie Teraz w Ustawieniach w dolnej części palety tworzenia i modyfikacji można odczytać numer wersji skryptu oraz programu. Atrybuty obiektów SmartParts zawierają numery wersji skryptu oraz programu. Te fragmenty informacji są ważne jeśli użytkownik korzysta ze Smart- Parts ów ze starszą wersją skryptu lub wersją programu, ponieważ te SmartPartsy nie mają najnowszych funkcjonalności. Aby dodać najnowsze funkcje, można skorzystać z narzędzia Transfer wersji SmartPart (Moduly dodatkowe, zakładka SmartParts, pole Modyfikuj).

28 22 Nowe architektoniczne SmartParts Nowe narzędzie do przenoszenia wersji SmartParts W zakładce SmartParts, w polu Modyfikuj znajduje się nowe narzędzie (Moduły dodatkowe): Transfer wersji SmartPart Za pomocą tego narzędzia, użytownik może przenieść funkcjonalności nowej wersji progamu do SmartParts ów utworzonych w starszej wersji. Jedynym wymaganiem jest to że aktywna warstwa musi zawierać przynajmniej jeden SmartParts najnowszej generacji oraz starszy SmartPart, który ma zostać zaaktualizowany. Proszę wykonać poniższe kroki: - Wybrać narzędzie Transfer wersji SmartPart. - Kliknąć na SmartPart najnwoszej generacji. - Wybrać SmartPart do aktualizacji. W tym celu, należy kliknąć jeden SmartPart po drugim lub zaznaczyć je prostokątem wyboru. Można również kliknąć na przycisk Całość na pasku narzędzi Migracja SmartPart. - Aby zakończyć, proszę kliknąć Zastosuj na pasku narzędzi Migracja SmartPart. Otwórz Ustawienia (na dole palety do tworzenia lub modyfikacji SmartParts) oraz sprawdź numery wersji skryptu oraz programu.

29 New Features in Allplan Architektura 23 Nowy poziom szczegółów dla przedstawienia w 2D Podczas tworzenia Okna - SmartPart lub Drzwi SmartPart, można znaleźć nowy poziom szczegółów w zakładce Przedstawienie 2D. Ten poziom szczegółów pokazuje okno oraz drzwi bez ram zgodnie z ustalonym zakresem skali odniesienia.

30 24 Nowe architektoniczne SmartParts Nowe okucia dla okien i drzwi SmartPart Do listy okuć dla okien i drzwi SmartPart została dodany poręcz. Podobnie jak dla innych okuć, poręcz można dołączyć do strony z zawiasami lub do strony ramki bocznej. Po wybraniu poręczy, można zdefiniować Długość oraz Średnicę jak również Odsunięcie od krawędzi dolnej.

31 New Features in Allplan Architektura 25 Przycisk Zamknij w palecie SmartPart Teraz można użyć przycisku Zamknij, aby wyjść z palety tworzenia oraz modyfikacji SmartParts ów w module architektonicznym. Program Allplan zapisuje wpisy.

32 26 Nowe funkcje dla komponentów Nowe funkcje dla komponentów Okno dialogowe Ściana może zostać powiększone Teraz można powiększyć okno dialogowe Ściana. Na przykład aby wszystkie 20 warstw były widoczne bez potrzeby przewijania w dół.

33 New Features in Allplan Architektura 27 Kopiowanie właściwości pojedynczej warstwy z innego komponentu Teraz można kopiować właściwości warstw z istniejącego elementu i zastosować je w innym. W tym celu proszę skorzystać z nowej opcji Przejmij warstwę z okna widokowego. Można ją znaleźć w oknach dialogowych narzędzi do tworzenia komponentów liniowych z wieloma warstwami, np. Ściana lub Wieniec/obrzeże oraz Instalacje i Pokrycie dachu. Właściwości warstwy w można przypisać tylko do istniejącej warstwy. Jeśli użytkownik chce to zrobić dla nowej warstwy, musi ją najpierw utworzyć. Aby skorzystać z właściwości pojedynczej warstwy Okno dialogowe Ściana jest otwarte. 1 Kliknij na kolumnę Numer aby wybrać warstwę, której właściwości mają zostać zastąpione. Uwaga: Aby zastosować właściwości do nowej warstwy, w pierwszej kolejności należy ją wprowadzić w wymaganym miejscu. W tym celu można skorzystać z Kopiuj warstwę i wstaw przed zaznaczonym wierszem lub Kopiuj warstwę i wstaw za zaznaczonym wierszem. 2 Kliknij Przejmij warstwę z okna widokowego. 3 W oknie widokowym kliknij na warstwę, której właściowści mają zostać przejęte. Uwaga: Jeśli chcesz skopiować właściwości warstwy w pokryciu dachu, najszybszą metodą jest wskazanie warstwy w widoku z boku lub widoku izometrycznym. Jeśli klikniesz na warstwę w rzucie poziomym, Allplan skopiuję najwyższą warstwę. Program zamienia właściwości zaznaczonej warstwy, właściwościami warstwy wskazanej.

34 28 Nowe funkcje dla komponentów Więcej narzędzi do edycji linii i warstw W Allplan 2015 możesz pracować z aż 20 warstwami. Teraz możesz wykorzystać poniższe narzędzia do szybkiej i łatwej edycji oraz przesuwania warstw. Z pewnością narzędzia te, są Ci znane z innych modułów. Przesuń na górę Przesuń na dół Przesuń w górę Przesuń w dół Wielokrotny wybór Teraz do edycji możesz wybrać kilka linii lub warstw w jednym kroku. Skorzystaj ze skrótów klawiszowych Windows: Kliknięcie zaznacza linię lub warstwę. CTRL+kliknięcie w dowolnej kolejności zaznacza kilka linii lub warstw SHIFT+kliknięcie zaznacza elementy pomiędzy wskazanymi liniami lub warstwami.

35 New Features in Allplan Architektura 29 Przesuwanie warstw poprzez przeciąganie Wartwę można przesuną, poprzez przeciągnięcie jej na nową pozycję. Program Allplan wyświetla podgląd zaznaczonej warstwy. Czerwony numer wskazuje nowe położenie warstwy. Zazwyczaj, Allplan wstawia warstwę za czerwonym numerem. Jednakże jest przeciągniesz warstwę na górę listy, Allplan wstawia ją jako pierwszą warstwę. Wszystkie zakładki z tym samym zaznaczeniem Jeśli zaznaczysz linie lub warstwy w zakładce, a następnie przełączysz na inną zakładkę w tym samym oknie dialogowym, zaznaczone będą te same linie oraz warstwy. Separator podwójnego kliknięcia w nagłówce kolumny Teraz możesz powiększać kolumny w oknach dialogowych (np. w oknie dialogowym Ściana) dokładnie w taki sam sposób jak w innych aplikacjach (np. MS Excel). Wystarczy wskazać na prawą krawędź w nagłówku kolumny. Poczekać aż kursor zmieni się na separator z dwiema strzałkami. Następnie kliknąć podwójnie. Program Allplan powiększy kolumnę do rozmiarów całego tekstu.

36 30 Nowe funkcje dla komponentów Nowe ustawienia domyślne dla ściany Domyślne ustawienie dla narzędzia Ściana zostało zmienione. Nowe ustawienie jest widoczne po otwarciu okna dialogowego zaraz po pierwszej instalacji programu Allplan lub po uruchomieniu narzędzia hotline cleanup. Nowym ustawieniem domyślnym jest ściana z dwiema warstwami: 24 cm żelbetu oraz 16 cm izolacji.

37 New Features in Allplan Architektura 31 Okno dialogowe Instalacji Podobnie jak w przypadku Ściany, okno dialogowe Instalacji zawiera kilka nowych funkcji. Na przykład, możesz powiększyć okno dialogowe lub skorzystać z narzędzia do edycji warstw.

38 32 Nowe funkcje dla komponentów Okno dialogowe Pokrycie dachu Podobnie jak w przypadku Ściany, okno dialogowe Pokrycie dachu zawiera kilka nowych funkcji. Na przykład, możesz powiększyć okno dialogowe lub skorzystać z narzędzia do edycji warstw.

39 New Features in Allplan Architektura 33 Ościeża częściowo na zewnątrz Podczas wprowadzania otworów okiennych oraz drzwiowych we wcześniejszych wersjach, ościeża można było umieścić całkowicie wewnątrz lub na zewnątrz otworu. Za pomocą Definiuj/Modyfikuj ościeża, możesz przesuwać węgarek częściowo poza otwór. Jednakże narzędzie Odśwież widok 3D z opcją Odtwórz zawsze przywraca ościeża do ustawienia domyślnego. W Allplan , możesz teraz stworzyć ościeża, który znajdują się częściowo poza otworem. Jedynym wymogiem jest aby ościeża pozostawały w kontakcie z otworem. Jeśli chcesz utworzyć ościeża częściowo poza otworem, możesz skorzystać z parametrów Ościeża zewnętrzne oraz Ościeża węwnętrzny. Proszę pamiętać, że wartość dla Ościeża wewnętrznego zawiera wartość Głębokości okna oraz Głębokości drzwi.

40 34 Ościeża częściowo na zewnątrz Ościeża częściowo na zewnątrz Jeśli okno ma być po zewnętrznej stronie ściany, należy dodać część wystającą do wartości Ościeża wewnętrznego. Maksymalna wartość Ościeża wewnętrznego wynosi grubość ściany plus głębokość okna. W rezultacie, wartość Ościeża zewnętrznego jest ujemna. A Wskazana linia ściany = zewnętrzna strona otworu 1 Grubość ściany 2 Szerokość otworu 3 Zewnętrzna głębokość ościeży (ujemna; nie może być większa niż głębokość elementu otworu 5) 4 Wewnętrzna głębokość ościeża + wystająca część (nie może być większa niż głębokość elementu otworu 5) 5 Głębokość elementu otworu (np. okno lub drzwi) Ościeża częsciowo wewnątrz Jeśli okno ma być po wewnętrznej stronie, można wprowadzić grubość ściany w Ościeża zewnętrzne. W rezultacie, Ościeża wewnętrzne są równe zero a okno styka się z wewnętrzną stroną ściany. A Wskazana linia ściany = zewnętrzna strona otworu 1 Grubość ściany 2 Szerokość otworu 3 Zewnętrzna głębokość ościeży (nie może być większa niż grubość ściany) 4 Wewnętrzna głębokość ościeża (równa się zero jeśli zewnętrzna głębokość ościeży jest równa grubości ściany) 5 Głębokość elementu otworu (np. okno lub drzwi)

41 New Features in Allplan Architektura 35 Do stworzenia tego rodzaju węgarka można wykorzystać następujące narzędzia: Drzwi Okno Okno narożne Definiuj/Modyfikuj ościeża

42 36 Nowa opcja dla wyciągania Modelowanie 3D Nowa opcja dla wyciągania Narzędzie Wyciągnij oferuje nową opcję Zawsze dodawaj bryłę w kontekstowym pasku narzędziu. Za pomocą tej opcji, możesz określić jak wyciągana bryła zachowuje się kiedy przecina inną bryłę. Wyciągana bryła przecina istniejącą bryłę: Zawsze dodawaj bryłę nie jest aktywna (domyślne ustawienie): Bryła przecinająca zostanie odjęta. Zawsze dodawaj bryłę jest aktywna: Bryła przecinająca zostanie dodana

43 New Features in Allplan Prezentacja 37 Prezentacja Konwertowanie nowych powierzchni do starszych wersji Aplikacja Allmenu, konwertowanie warstw do starszych wersji Za pomocą "Konwertuj dane do wcześniejszych wersji" w menu "Konwersja" w aplikacji Allmenu, możesz przekonwertować nie tylko wasrwty, ale również wszystkie powierzchnie we wszystkich folderach i podfolderach. Podgląd jest również konwertowany. Zamiast Globalnej Illuminacji, w renderingu podglądu używany jest Ray tracing. Dowolne warstwy NDW Jeśli użyjesz Zapisz kopię w (menu Plik) aby zapisać warstwę lub dokument jako NDW w wersji 2014, 2013 or 2012, program Allplan automatycznie przekonwertuje wszystkie powierzchnie do wybranej wersji (niezależnie od tego czy te powierzchnie zostały przypisane za pomocą Ustaw powierzchnię lub Przypisz dowolną powierzchnie do el. Archotektonicznego 3D). Podgląd również zostaje przekonwertowany. Zamiast Globalnej Illuminacji, w renderingu podglądu został zastosowany Ray tracing.

44 38 Konwertowanie nowych powierzchni do starszych wersji Ulubione powierzchnie dla wcześniejszych wersji. Możesz użyć narzędzia Ustaw powierzchnię do przypisania właściwości powierzchni (łącznie z połyskiem, odbiciem, przezroczystością) do każdego koloru linii oraz koloru pisaka. Jeśli chcesz używać tych przyporządkowań również w Allplan 2014, możesz zapisać je jako pliki ulubione w formacie Allplan Ustawiania powierzchni są konwertowane do tej wersji.

45 New Features in Allplan Prezentacja 39 Odświeżanie obrazu w trybie nawigacji Za pomocą Opcje Środowisko - Wyświetlanie, możesz teraz ustawiać mniejsze wartości dla Odświeżania obrazu w trybie nawigacji: oprócz 25 i 50, możesz teraz wybrać 5, 10 i 15. Wybierając odpowiednie ustawienia, możesz w całości wyświetlać dane złożonych modeli (np. pręt zbrojeniowy).

46 40 Łatwe w obsłudze Łatwe w obsłudze Te same okna dialogowe do zapisu plików Teraz w dowolnym miejscu Animacji, możesz korzystać z tego samego okna dialogowego Zapisz Plik. Aby wybrać określone ściażki programu Allplan, kliknij na odpowiedni przycisk. Dostosowanie palet Animacji Większość nowych palet animacji zostało dostosowane, dzięki czemu są łatwiejsze obsłudze. Na przykład: Paleta Ścieżka kamery ( Ustaw Ścieżkę Kamery) Paleta Ustaw powierzchnię ( Ustaw powierzchnię) Paleta Powierzchnie ( Przypisz dowolne powierzchnie do el. Architektonicznych 3D) Paleta Ustaw oświetlenie projektu ( Ustaw światła projektu) Paleta Lampy ( Lampy) Paleta Nagraj film ( Nagraj film)

47 New Features in Allplan Prezentacja 41 Przycisk Zamknij w paletach Teraz we wszystkich paletach animacji znajduje soę przycisk Zamknij (np. środowisko, powierzchnie, ustaw światło projektu, ścieżka kamery itp.).

48 42 Łatwe w obsłudze Plik Ulubiony w palecie środowisko Kliknij na Środowisko, aby otworzyć paletę Środowisko. Tutaj możesz zdefiniować naturalne oświetlenie (położenie, poraz roku, położenie północy, położenie słońca itp.), ustawić wirtualny poziom gruntu oraz określić tło dla animacji oraz renderingu. Aby szybko przełączyć pomiędzy różnymi ustawieniami dla sceny, teraz możesz korzystać z Ulubionych w palecie Środowisko. Dzięki opcji Zapisz jako ulubione, możesz teraz zapisać wszystkie ustawienia jakjo plik ulubiony w formacie *.envfa. Aby odzyskać ustawienia, kliknij Wczytaj ulubione.

49 New Features in Allplan Prezentacja 43 Wyrównaj poziomo we wszystkich oknach widokowych We wcześniejszych wersjach, kamerę można byłow wyrównać poziomo tylko w oknie Animacji. Teraz możesz korzystać z opcji Wyrównaj poziomo we wszystkich typach widoków. Powyższe narzędzie można znaleźć w menu skrótów okna widokowego. Jeśli chcesz, możesz również zdefiniować własny klawisz skrótu dla tego narzędzia.

50 44 Łatwe w obsłudze Klawisze skrótów dla typów widoków oraz pozycji kamery Kliknij Dostosuj w menu Bonus aby zdefiniować klawisze skrótów dla typów widoków oraz pozycji kamery. Wybierz kategorię Okno bez ikony.

51 New Features in Allplan Prezentacja 45 Ścieżka kamery oraz źródło światła Kiedy w palecie wskażesz na ścieżkę kamery lub źródło światła, program Allplan wyświetli kamerę lub światło na wasrtwie lub w oknie widokowym w kolorze zaznaczenia. Dzięki czemu możesz natychmiast zobaczyć efekty zmian.

52 46 Łatwe w obsłudze Definiowanie i modyfikacja kamer Podczas definiowania lub modyfikowania kamer, możesz wybrać opcje Przejmij ustawienia kamery z aktualnego okna widokowego i Pokaż położenie kamery w aktualnym oknie widokowym z palety Ścieżka kamery. Teraz możesz znaleźć powyższe opcje na pasku narzędzi, który można umieścić zgodnie z potrzebami. Linia czasu z nowym formatem czasu W lini czasu dla Ustaw ścieżkę kamerty, można teraz wprowadzić czas w minutach, sekundach oraz w sentych sekundach.

53 New Features in Allplan Prezentacja 47 Zmiana ustawień oświetlenia Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w palecie Ustaw oświetlenie projektu są natychmiast widoczne w oknie dialogowym. Zamykanie palety nie jest już konieczne.

54 48 Łatwe w obsłudze Oświetlenie w scenach z obrazami tła Światło wypełnienia w palecie Środowisku ma wpływ na ustawienie Niebo fizyczne jak również na bitmapy oraz obrazy HDR umieszczone w tle. Ta procedura daje lepsze efekty w animacji, zwłaszcza w przypadku powierzchni oświetlonych pośrednio.

55 New Features in Allplan Prezentacja 49 Menu widoków zawiera typy widoków Za pomocą menu Widok, można teraz wybierać pomiędzy wszystkimi typami widoków w aktualnym oknie widoku.

56 50 Łatwe w obsłudze Podgląd powierzchni zawsze widoczny Podczas definiowania nowych powierzchni za pomocą funkcji Ustaw powierzchnię lub Przypisz dowolne powierzchnie do el. architektonicznych 3D, podgląd nowej powierzchni jest zawsze widoczny, nawet podczas przewijania. Dzięki czemu możesz natychmiast zobaczyć efekt wprowadzonych zmian. Program Allplan korzysta z globalnej iluminacji do renderowania podglądu.

57 New Features in Allplan Prezentacja 51 Postęp renderingu w oknie Cinerender Podczas renderowania sceny lub nagrywania filmu, okno CineRender informuje użytkownika o wykorzystanym do tej pory czasie, aktualnym etapie obliczeń oraz postępie renderingu, wyrażonym w procentach. Po zakończeniu renderingu, można zobaczyć całkowity czas.

58 52 Nowe funkcje dla typów widoków Nowe funkcje dla typów widoków Szkic W palecie typu widoku Szkic dostępne są teraz nowe ustawienia.

59 New Features in Allplan Prezentacja 53 Rozszerzanie krawędzi Możesz rozszerzać krawędzie poprzez wprowadzanie wartości w pikselach, dzięki czemu szkic będzie wyglądał bardziej naturalnie.

60 54 Nowe funkcje dla typów widoków Poziom detali Możesz dostosować widoczność krawędzi za pomocą poziomu detali. Do kontrolowania długości krawędzi w pikselach stosowany jest tutaj suwak.

61 New Features in Allplan Prezentacja 55 Usuwanie krawędzi W Szkicu, możesz używać następujących ustawień do kontroli wyświetlania krawędzi: Usuń przylegające klrawędzie - Kąt (tak samo jak w Obrazie Linii Ukrytych) Czułość Za pomocą powyższych ustawień, możesz uzyskać realistyczne wyniki w połączeniu z zakrzywiomymi powierzchniami podzielonymi na trójkąty.

62 56 Nowe funkcje dla typów widoków RTRender W palecie RTRender znajdują się nowe opcje.

63 New Features in Allplan Prezentacja 57 Wyświetlanie postępu renderingu Jeśli opcja Pokaż postęp renderingu jest aktywna, użytkownik może śledzić aktualny status obliczeń w dolnej części okna. Moc procesora Teraz możesz ustawić Moc procesora dla typu widoku RTRender, co pozwala dostosować go do sprzętu komputerowego. Podczas renderingu pozostała moc procesora może być używana przez inne aplikacje. Aktualnie dostępne ustawienia są zależne od konkretnego CPU. Kryteria zatrzymania Podczas korzystania z typu widoku RTRender we wcześniejszych wersjach, program Allplan kontynuował przetwarzanie obrazu do momentu przełączenia na inny typ widoku lub zmiany widoku w modelu. W tym ostatnim przypadku, Allplan rozopoczynał ponowne przetwarzanie obrazu. Teraz użytkownik może zatrzymać obliczenia według określonych kryteriów. Klatki Określi liczbę klatek, które ma przetworzyć Allplan. Program zatrzymuje obliczenia natychmiast po osiągnięciu tej liczby.

64 58 Nowe funkcje dla typów widoków Czas Określa całkowity czas obliczeń. Allplan zatrzymuje proces natychmiast po upłynięciu podanego czasu. Jakość oparta na redukcji szumów Definiuje jakość (niska, średnia, wysoka, bardzo wysoka). Allplan zatrzymuje proces natychmiast po osiągnięciu zdefiniowanego ustawienia.

65 New Features in Allplan Prezentacja 59 Nieskończony wirtualny poziom terenu We wcześniejszych wersjach, rozmiar modelu zarządzał rozmiarem Wirtualnego poziomu terenut, który można ustawić w palecie Środowsiko. Teraz użytkownik może wyświetlić nieskończony wirtualny poziom terenu w połączeniu z typem widoku RTRender:

66 60 Nowe funkcje dla typów widoków Porównanie obrazów wynikowych:

67 New Features in Allplan Prezentacja 61 Zmiany stosowane natychmiast Jeśli zmienisz jedno z następujących ustawień w typie widoku RTRender, program Allplan nie rozpocznie ponownego przetwarzania obrazu. Zamiast tego, Allplan po prostu kontynuuje przetwarzanie obrazu używająć zmienionych ustawień: Ekspozycja (pasek narzędzi okna widokowego) Kryterium zatrzymania Automatyczna ekspozycja Redukcja szumów - filtr

68 62 Przepływ pracy BIM Inżynieria Przepływ pracy BIM Obowiązująca norma Po przeniesieniu danych z programu Allplan do programów MES dla płyt i tarcz firmy Nemetschek Frilo GmbH, programy te są uruchamiane z normą, która była ustawiona w programie Allplan. W związku z tym w Allplan został dodany Polski Załącznik do Eurokodu. Dzięki temu program Allplan automatycznie zastosuje odpowiednie ustawienia domyślne. Jeśli w progamie Allplan zostanie wybrana norma, która nie jest dostępna w programach MES, programy te będą korzystać z Eurokodu EN 1992.

69 New Features in Allplan Inżynieria 63 Ściany wielowarstwowe Warstwy ścian znajdujące się na niewidocznych kalkach nie są już przenoszone do programów MES. Położenie pozostałych warstw ściany w stosunku do osi ściany oraz geometrii stropu pozostaje takie samo. Na przykład: ściana dwuwarstwowa z zewnętrzną izolacją: Wyniki w programie MES z ukrytą warstwą izolacji:

70 64 Lokalizacja Lokalizacja Katalogi przekrojów Katalogi przekrojów dla Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Czech uwzględniją teraz zmienioną geometrię siatki B257. Oprócz tego, została zmieniona nazwa oraz klasa stali siatek o wysokiej plastyczności w niemieckim katalogu przekrojów. Podczas upgrade u, program Allplan kopiuje nowe katalogi przekrojów do folderu...programy\nemetschek\allplan\new\ing, zapobiegając w ten sposób przed zastąpieniem danych. Aby skorzystać z nowych katalogów przekrojów, otwórz przegląd katalogów przekrojów (menu Bonus --> Definicje --> Katalogi przekrojów) i zaimportuj plik a***qusr.txt (w katalogu...programs\nemetschek\allplan\new\ing) jako Ulubiony. Jeśli pracujesz z If you work with project-specific bar and mesh cross-section catalogs and the new cross-section catalogs are in the office standard, you can switch the path setting for cross-section catalogs to Office and then back to Project.

71 New Features in Allplan Inżynieria 65 Analiza koszy specjalnych Szwajcarski szkic cięcia analizuje teraz specjalne kosze RUWA oraz FIRIPA, które są zdefiniowane jako SmartParts. Nie ma już potrzeby umiesczać je ręcznie. Indeks dla wielokąta rozkładu Podczas rozmieszczania w wielokącie, program Allplan tworzy indeks pozycji. W zależności od wymagań obowiązujących w Twoim kraju, indeks ten musi zawierać cyfry lub litery. Teraz opisy uwzględniają to również wtedy gdy norma zostanie później zmieniona. Więcej raportów Teraz możesz korzystać z raportu Zestawienie zbrojenia SANS 282.rdlc dla projektów konstrukcji w Afryce Południowej. Raport ten zestawia wszystkie kształty gięcia wybranych pozycji prętów zbrojenia oraz siatek zgodnie z kodami kształtów zdefiniowanymi w NORMIE AMERYKI POŁUDNIOWEJ. the bending shapes of the selected reinforcing bar marks and mesh marks according to the shape codes defined in the SOUTH AFRICAN NATIONAL STANDARD. Schemat jest wyświetlany dla ogólnego kształtu gięcia 99. Raport ten ma taką samą strukturę jak raport British Standard. Długość prętów zostaje zaokrąglona zgodnie z normami krajowymi.

72 66 Lokalizacja Symbole średnicy określone dla każdego kraju Do wyświetlania różnej klasy stali z różnymi symbolami średnicy Chiny wykorzystują czcionkę SJQY. Jeśli chcesz używać tej czionki w programie Allplan, musisz zainstalować ją jako czcionkę systemową.

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

CINEMA 4D R9 Quickstart

CINEMA 4D R9 Quickstart CINEMA 4D R9 Quickstart I CINEMA 4D R9 Quickstart Informacje wydawnicze Programiści Programowanie pluginów Menadżer produktu Christian Losch, Philip Losch, Richard Kurz, Tilo Kühn, Thomas Kunert, David

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009 Samouczek Kwiecień 2008 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Map 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i w

Bardziej szczegółowo