UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ"

Transkrypt

1 SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

2 Opracowanie: Katarzyna Nicewicz Karolina Warpachowicz Projekt graficzny: Studio 2M Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku: Łukasz Badziak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 SPIS TREŚCI Wstęp 6 1. KSIĘGA ZNAKU Standaryzacja nazwy Oficjalna nazwa Komunikacyjna nazwa Typografia Logo i logotyp Teksty ciągłe Publikacje internetowe Logo Zasady stosowania logo Konstrukcja parametryczna logo Wersja podstawowa Wersja podstawowa uzupełniająca Wersja negatywowa Wersja negatywowa uzupełniająca Kolorowe tła Niedopuszczalne modyfikacje logo Logo jako motyw graficzny Pole ochronne logo Logotyp Konstrukcja wersji poziomej Wersja pozioma Konstrukcja wersji poziomej w języku angielskim Wersja pozioma w języku angielskim Konstrukcja wersji pionowej Wersja pionowa Konstrukcja wersji pionowej w języku angielskim Wersja pionowa Pole ochronne logotypu Minimalne rozmiary logo i logotypu Minimalna wielkość logo Minimalna wielkość logotypu Logo z innymi znakami graficznymi 44 3

4 1.9. Graficzne rozszerzenie logo Kolorystyka Kolorystyka Uczelni Kolorystyka władz Kolorystyka jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem wydziałów) Kolorystyka wydziałów Zestawienie kolorystyki WZORY DOKUMENTÓW DRUKÓW Linie identyfikacyjne Zasady tworzenia Zasady tworzenia nagłówek i stopka Nagłówki linii rektorskiej Nagłówki linii kanclerskiej Nagłówki linii wydziałowej Linia rektorska Linia kanclerska Linia wydziałowa Linia jednostki wydziałowej Linia pozostałych jednostek organizacyjnych Linia administracyjna Papier firmowy Papier firmowy wymiarowanie Papier firmowy wzór pisma Papier firmowy wersja czarno-biała Papier firmowy wersja w języku angielskim Koperty Koperty DL wymiarowanie Koperty C5 wymiarowanie Koperty zestawienie Wizytówki Wizytówki wymiarowanie Wizytówki wersja w języku angielskim 82 4

5 2.5. Pieczątki Pieczątka ogólna Pieczątki ogólne dla jednostek organizacyjnych Pieczątki imienne dla przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej Pieczątki imienne dla pozostałych przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników Identyfikatory Identyfikator pracownika wymiarowanie Identyfikator konferencyjny imienny Identyfikator konferencyjny wydarzeniowy Naklejki samoprzylepne Naklejka korespondencyjna ogólnouczelniana Naklejka korespondencyjna linia wydziałowa Identyfikator parkingowy KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA Prezentacja multimedialna Strona tytułowa Strona tytułowa rozdziału Strona podstawowa Stopka adresowa w komunikacji elektronicznej Strony internetowe Serwis ogólnouczelniany zasady budowy Serwis wydziałowy zasady budowy Serwis ogólnouczelniany wizualizacja wersji anglojęzycznej Serwis wydziałowy wizualizacja wersji anglojęzycznej 101 5

6 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to zestaw reguł oraz jednolitych standardów komunikacji wizualnej opartych na logo, logotypie, kolorystyce i typografii. Stanowiąc rodzaj szczególnego przewodnika, ma za zadanie nie tylko uporządkowanie i dokonanie systematyzacji stosowania oficjalnego znaku UAM, ale i wytyczenie ram, w jakich będą powstawać wszystkie materiały oraz publikacje nim opatrzone. Dzięki temu jest podstawowym dokumentem kreacji spójnego i konsekwentnego wizerunku Uniwersytetu. Wszystkie wytyczne zawarte w Systemie Identyfikacji Wizualnej adresowane są do jednostek wewnętrznych Uczelni oraz instytucji prowadzących z nią współpracę. 6

7 1. KSIĘGA ZNAKU

8 1.1. Standaryzacja nazwy Oficjalna nazwa Prawidłowe brzmienie oficjalnej nazwy Uczelni wyznacza Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Niewłaściwe stosowanie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. A. M. w Poznaniu dopuszcza stosowanie materiałów w języku polskim oraz języku angielskim. 8

9 Podana oficjalna nazwa w różnych wersjach językowych ma na celu zapobieganie omyłkowym interpretacjom i problemom z jej używaniem. Nazwa Uczelni w językach obcych: w języku angielskim Adam Mickiewicz University in Poznań w języku niemieckim Adam-Mickiewicz-Universität Poznań w języku francuskim Université Adam Mickiewicz de Poznań w języku hiszpańskim Universidad Adam Mickiewicz de Poznań w języku włoskim Università Adam Mickiewicz di Poznań w języku rosyjskim Университет им. Адама Мицкевича в Познани 9

10 Komunikacyjna nazwa Prawidłowe brzmienie komunikacyjnej nazwy Uczelni wyznacza Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skrócona nazwa (akronim) UAM Skrócona nazwa w języku angielskim (akronim) AMU Zasady użycia akronimu Użycie komunikacyjnej nazwy w tekstach ciągłych musi zostać poprzedzone zastosowaniem oficjalnej nazwy Uczelni w pełnym brzmieniu. W konstrukcjach językowych akronim UAM odnosi się zawsze do określenia Uczelni jako instytucji. Zabronione jest używanie skrótu UAM w nazwach wydziałów i ich podjednostek oraz wszystkich innych typów jednostek w strukturze Uczelni. Niewłaściwe jest stosowanie skrótu UAM w Po znaniu. 10

11 1.2. Typografia Logo i logotyp Dla logotypu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podstawowym krojem pisma jest Minion Pro w wersji podstawowej. Niedopuszczalne jest stosowanie wersji pogrubionej i kursywy. Czcionka Minion Pro wyznacza również typografię graficznego rozszerzenia logo (zob. 1.9) oraz rozwiązań kompozycyjnych w hierarchii komunikacyjnej dla zaprojektowanego systemu (zob. 2. Wzory dokumentów i druków). Minion Pro Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz

12 Teksty ciągłe Dla dokumentów listowych i innych tekstów ciągłych podstawowym krojem pisma jest Arial w wersji podstawowej, kursywie i pogrubionej. Arial Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Obowiązującym kolorem czcionki dla wszystkich tekstów ciągłych w dokumentach Uczelni jest kolor czarny. Zaleca się stosowanie rozmiaru czcionki od 10 do 14 punktów, z interlinią pomiędzy wierszami tekstu od 1,0 do 1,5 wiersza. Dopuszczalne jest oddzielanie poszczególnych akapitów tekstu ciągłego dokumentów jednym wolnym wierszem. 12

13 Publikacje internetowe Dla komunikacji elektronicznej podstawowym krojem pisma jest Verdana w wersji podstawowej, kursywie i pogrubionej. Verdana Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz

14 1.3. Logo Zasady stosowania logo Logo Uczelni muszą zawierać wszystkie nośniki w komunikacji informacyjno-promocyjnej: papiery i koperty firmowe, wizytówki służbowe, wnioski, formularze, zaświadczenia, listy gratulacyjne, dyplomy, kartki okolicznościowe, zaproszenia itp. plakaty, afisze, ulotki, banery, broszury, informatory itp., ogłoszenia i informacje prasowe, internetowe i telewizyjne, gadżety i inne materiały promocyjne, materiały konferencyjne, strony internetowe poszczególnych jednostek i organizacji, prezentacje multimedialne, filmy, spoty reklamowe itp., pozostałe materiały, dokumenty i publikacje, dla których nie przewidziano określonej odrębnymi przepisami szaty graficznej. Logo UAM należy umieszczać w wielkości zapewniającej czytelność i w miejscu zapewniającym jego właściwe wyeksponowanie. Logo UAM nie może być mniejsze niż jakikolwiek inny znak lub logo występujące w danym materiale. 14

15 Wycofane z użycia zostają logo i logotypy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz komórek administracyjnych. Dodatkowe znaki identyfikacyjne mogą być stosowane wyłącznie przez: jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, jednostki wspólne i międzyuczelniane, ośrodki i centra uniwersyteckie, jednostki i organizacje działające przy UAM. Jednostki uprawnione do stosowania dodatkowego znaku są zobowiązane do wykorzystywania go wyłącznie w zestawieniu z logo Uczelni i zgodnie z zasadami Systemu Identyfikacji Wizualnej. Logo Uczelni musi występować zawsze na pierwszym miejscu i nie może być mniejsze niż znak jednostki lub organizacji. Znak jednostki lub organizacji nie może odnosić się do logo UAM lub wykorzystywać jego elementów składowych. 15

16 Konstrukcja parametryczna logo Konstrukcja parametryczna opiera się na module x równym 0,1 wysokości logo. Moduł ten określa położenie i proporcje wymiarów poszczególnych elementów logo oraz logotypu, które są absolutnie nienaruszalne. x x 8x sygnet 10x 4x akronim x = 0,1 wysokości logo konstrukcja parametryczna 1 moduł - x 16

17 Wersja podstawowa wersja podstawowa kolor granatowy Wersja podstawowa uzupełniająca wersja podstawowa uzupełniająca kolor czarny 17

18 Wersja negatywowa kolor biały na granatowym tle Wersja negatywowa uzupełniająca kolor biały na czarnym tle 18

19 kolor jasnoszary na granatowym tle kolor czarny na jasnoszarym tle 19

20 Kolorowe tła Logo Uczelni należy umieszczać na tłach gwarantujących jego właściwe wyeksponowanie i zapewniających prawidłową czytelność znaku. W przypadku kolorowego tła należy zastosować prostokąt w dopuszczalnej kolorystyce tła z odpowiednim polem ochronnym (zob. 1.4.). wersja dopuszczalna i niedopuszczalna użycia logo na kolorowych tłach 20

21 Niedopuszczalne modyfikacje logo Logo Uczelni zawsze powinno być prezentowane w odpowiednich proporcjach i kolorystyce, z zachowaniem czystości swojej formy bez dodatkowych opisów i znaków w polu ochronnym. niedopuszczalne odstępstwa kolorystyczne od przyjętych reguł 21

22 niedopuszczalne deformacje znaku od przyjętych reguł 22

23 niedozwolone dodawanie obiektów graficznych oraz tekstów do znaku od przyjętych reguł 23

24 Logo jako motyw graficzny Sygnet w postaci znaku orła piastowskiego i logo UAM może być wykorzystywany jako motyw graficzny, np. znak wodny lub poddruk itp. Przy wykorzystaniu sygnetu lub oficjalnego znaku UAM jako motywu graficznego konieczne jest użycie logo lub logotypu w odpowiedniej wersji w tym samym materiale. Wycięty sygnet w żadnym wypadku nie zastępuje logo Uczelni. Minimalne nasycenie koloru to 15% barwy granatowej lub czarnej. Sygnetu nie wolno przycinać w dowolny sposób. logo jako znak wodny 15% koloru czarnego lub granatowego 24

25 Prawidłowe sposoby przycięcia sygnetu: 6x dolne przycięcie sygnetu 6x lewostronne przycięcie sygnetu 6x prawostronne przycięcie sygnetu 25

26 dolne przycięcie sygnetu jako znaku wodnego 15% koloru czarnego lub granatowego lewostronne przycięcie sygnetu jako znaku wodnego 15% koloru czarnego lub granatowego prawostronne przycięcie sygnetu jako znaku wodnego 15% koloru czarnego lub granatowego 26

27 1.4. Pole ochronne logo Polem ochronnym podstawowym jest minimalna przestrzeń wokół logo, w której nie powinno się umieszczać żadnych elementów. Konstrukcja pola ochronnego opiera się na module podstawowym x, a samo pole ochronne równe jest 2x (zob ). 2x 2x Pole ochronne logo = 2x x = 0,1 wysokości logo pole ochronne logo 27

28 1.5. Logotyp Logotyp Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu składa się z logo oraz oficjalnej nazwy Uczelni w języku polskim lub angielskim. Niedopuszczalne jest zastosowanie innych konstrukcji językowych dla logotypu UAM. Wysokość liter w oficjalnej nazwie Uczelni jest równa 0,1 wysokości logo (x). przy czym rozmiar pierwszych litery wyrazów UNIWERSYTET, ADAMA, MICKIEWICZA, POZNANIU jest zawsze o 25% większy od pozostałych liter w wyrazie. Zasada zapisu nazwy oficjalnej Uczelni w logotypie UAM ma zastosowanie również w graficznym rozszerzeniu logo (zob. 1.9.). Odstępy między znakami dla wszystkich wersji logotypu w języku polskim i angielskim są standardowymi odstępami zdefiniowanymi w ustawieniach czcionki Minion Pro, obowiązującej dla logotypu UAM (zob ). Konstrukcja trzywersowego zapisu oficjalnej nazwy Uczelni w logotypie UAM nie podlega zmianom i powinna być stosowana tylko w przedstawionych wersjach z zachowaniem określonych zasad wymiarowania. 28

29 Konstrukcja wersji poziomej logotyp wersja pozioma konstrukcja parametryczna 29

30 Wersja pozioma wersja pozioma wersja pozioma negatywowa 30

31 wersja pozioma kolor czarny wersja pozioma negatywowa kolor czarny 31

32 Konstrukcja wersji poziomej w języku angielskim 25,5x 15,5x logotyp wersja pozioma w języku angielskim konstrukcja parametryczna 32

33 Wersja pozioma w języku angielskim wersja pozioma w języku angielskim wersja pozioma negatywowa w języku angielskim 33

34 wersja pozioma w języku angielskim kolor czarny wersja pozioma negatywowa w języku angielskim kolor czarny 34

35 Konstrukcja wersji pionowej logotyp wersja pionowa konstrukcja parametryczna 35

36 Wersja pionowa logotyp wersja pionowa logotyp wersja pionowa negatywowa 36

37 logotyp wersja pionowa kolor czarny logotyp wersja pionowa negatywowa kolor czarny 37

38 Konstrukcja wersji pionowej w języku angielskim logotyp wersja pionowa w języku angielskim konstrukcja parametryczna 38

39 Wersja pionowa logotyp wersja pionowa w języku angielskim logotyp wersja pionowa negatywowa w języku angielskim 39

40 logotyp wersja pionowa w języku angielskim kolor czarny logotyp wersja pionowa negatywowa w języku angielskim kolor czarny 40

41 1.6. Pole ochronne logotypu 2x 2x wersja pozioma 2x 2x wersja pozioma w języku angielskim Pole ochronne logotypu = 2x x = 0,1 wysokości logo 41

42 2x 2x wersja pionowa 2x 2x wersja pionowa w języku angielskim Pole ochronne logotypu = 2x x = 0,1 wysokości logo 42

43 1.7. Minimalne rozmiary logo i logotypu Minimalną wielkość logo i logotypu wyznacza najmniejsza wysokość znaków, gwarantująca ich czytelność. Wersja logotypu 7 mm jest przeznaczona do użycia w materiałach, na których nie ma możliwości zastosowania większego znaku Minimalna wielkość logo 10 mm 8 mm logo 10 mm wysokości Minimalna wielkość logotypu 10 mm 30 mm logotyp wersja pozioma 10 mm wysokości 20 mm 17 mm logotyp wersja pionowa 17 mm wysokości 7mm 21 mm logotyp wersja pozioma uzupełniająca 7 mm wysokości 43

44 1.8. Logo z innymi znakami graficznymi Zestawiając logo lub logotyp Uczelni z innymi znakami, należy dopasować wielkość tych znaków do logo z zachowaniem pól ochronnych użytych znaków. Zestawiając logo lub logotyp Uczelni z innymi kolorowymi znakami, należy zastosować logo lub logotyp. Dopuszczalne jest również użycie wersji negatywowej. 44

45 Niedozwolone jest zestawianie logo lub logotypu Uczelni w wersji negatywowej z innymi kolorowymi znakami, jak również zestawianie logo lub logotypu Uczelni w wersji kolorowej z innymi znakami w wersji negatywowej. Niedozwolone jest zestawianie z innymi znakami wyłącznie sygnetu z logo Uczelni. 45

46 1.9. Graficzne rozszerzenie logo Graficzne rozszerzenie logo to motyw graficzny zbudowany poprzez dodanie poziomej linii pomocniczej do oficjalnej nazwy Uczelni w zestawieniu z jej znakiem. Konstrukcja graficznego rozszerzenia logo stanowi motyw przewodni dla wszystkich materiałów i nośników komunikacji w Systemie Identyfikacji Wizualnej. Dopuszczalne jest również stosowanie graficznego rozszerzenia logo w kolorze czarnym oraz w wersji negatywowej. Zasady konstrukcji parametrycznej nie ulegają zmianie. Pole ochronne graficznego rozszerzenia logo, analogicznie jak w przypadku logo i logotypu, równe jest 2x, gdzie: x = 0,1 wysokości logo. 46

47 0,5 x a = grubość litery U 0,5 a pozioma linia pomocnicza zawsze przedłużana do prawej krawędzi materiału wersja podstawowa konstrukcja parametryczna wersja podstawowa wersja negatywowa 47

48 ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAń 0,5 x 34x 60x a = grubość litery U 0,5 a pozioma linia pomocnicza zawsze przedłużana do prawej krawędzi materiału wersja podstawowa w języku angielskim konstrukcja parametryczna ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAń wersja podstawowa w języku angielskim ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAń wersja negatywowa w języku angielskim 48

49 0,5 x a = grubość litery U 0,5 a 58x pozioma linia pomocnicza zawsze przedłużana do prawej krawędzi materiału wersja uzupełniająca stosowana na małych powierzchniach konstrukcja parametryczna wersja uzupełniająca stosowana na małych powierzchniach wersja negatywowa uzupełniająca stosowana na małych powierzchniach 49

50 ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAń 50x a = grubość litery U 34x 0,5 x 0,5 a pozioma linia pomocnicza zawsze przedłużana do prawej krawędzi materiału wersja uzupełniająca w języku angielskim stosowana na małych powierzchniach konstrukcja parametryczna ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAń wersja uzupełniająca w języku angielskim stosowana na małych powierzchniach ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAń wersja negatywowa uzupełniająca w języku angielskim stosowana na małych powierzchniach 50

51 1.10. Kolorystyka Kolorem charakteryzującym Uczelnię jest granat, który stanowi barwę obowiązkową we wszystkich materiałach związanych z jej wizerunkiem. Kolor przypisany uczelni został uzupełniony paletą barw dodatkowych. Podstawowym tłem do zastosowania logo i logotypu jest kolor biały. Kolorem zastrzeżonym do stosowania wyłącznie przez władze rektorskie jest kolor srebrny. We wszystkich zastosowaniach graficznych powinny być używane standardowe barwy określone w Systemie Identyfikacji Wizualnej i przypisane odpowiednim typom jednostek. Wszystkie parametry kolorystyczne określono w systemach barwnych PANTONE, CMYK i RGB. 51

52 Kolorystyka Uczelni granatowy Pantone C 281 Pantone U 281 C=100 M=85 Y=5 K=35 R=0 G=45 B=105 Folia Orcal 049 granat królewski czarny Pantone C Process BLACK Pantone U Process BLACK C=0 M=0 Y=0 K=100 R=0 G=0 B=0 Folia Orcal 073 czarny jasny szary Pantone C COOL GRAY 4 Pantone U COOL GRAY 4 C=0 M=0 Y=0 K=24 R=194 G=194 B=194 Folia Orcal 072 jasny szary

53 Kolorystyka władz Rektor Pantone C 877 srebrny + 10% Process Black C=0 M=0 Y=0 K=50 R=127 G=127 B=127 Kanclerz Pantone C 2945 C=100 M=60 Y=0 K=0 R=0 G=94 B= Kolorystyka jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem wydziałów) Inne jednostki Pantone C 281 C=100 M=85 Y=5 K=35 R=0 G=45 B=105

54 Kolorystyka wydziałów Wydział Neofilologii Pantone C 264 C=28 M=35 Y=0 K=0 R=193 G=175 B=229 Wydział Studiów Edukacyjnych Pantone C Process Blue C=100 M=10 Y=0 K=0 R=0 G=147 B=212 Wydział Nauk Społecznych Pantone Reflex Blue C=98 M=95 Y=0 K=0 R=0 G=35 B=149 Wydział Historyczny Pantone 633 C=85 M=38 Y=28 K=0 R=66 G=126 B=156

55 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Pantone 292 C=59 M=11 Y=0 K=0 R=135 G=177 B=223 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Pantone 165 C=0 M=74 Y=89 K=0 R=255 G=99 B=25 Wydział Teologiczny Pantone 2612 C=70 M=100 Y=0 K=5 R=105 G=30 B=124 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Pantone 266 C=79 M=94 Y=0 K=0 R=88 G=47 B=135

56 Wydział Matematyki i Informatyki Pantone 485 C=0 M=94 Y=100 K=0 R=228 G=38 B=24 Wydział Chemii Pantone 200 C=0 M=100 Y=63 K=12 R=207 G=0 B=61 Wydział Fizyki Pantone 206 C=0 M=100 Y=38 K=3 R=222 G=0 B=89 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Pantone 3425 C=94 M=13 Y=83 K=44 R=0 G=96 B=56

57 Wydział Biologii Pantone 340 C=100 M=0 Y=85 K=0 R=0 G=152 B=95 Wydział Prawa i Administracji Pantone 296 C=100 M=73 Y=30 K=85 R=0 G=15 B=37 Wydział Anglistyki Pantone 188 C=17 M=100 Y=62 K=60 R=109 G=10 B=36 57

58 Zestawienie kolorystyki JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Pantone CMYK RGB % Process Black 0,0,0,50 100,60,0,0 127,127,127 0,94,168 28,35,0,0 100,10,0,0 98,95,0,0 193,175,229 0,147,212 0,35,149 Pantone 281 CMYK 100,85,5,35 RGB 0,45,105 85,38,28,0 59,11,0,0 0,74,89,0 70,100,0,5 79,94,0,0 0,94,100,0 0,100,63,12 0,100,38,3 94,13,83,44 100,0,85,0 100,73,30,85 66,126, ,177, ,99,25 105,30,124 88,47, ,38,24 207,0,61 222,0,89 0,96,56 0,152,95 0,15,37 Wydział Anglistyki 17,100,62,60 109,10,36 Inne jednostki 100,60,0,0 100,85,5,35 0,94,168 0,45,105

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ wersja 1.0 23.07.2012 SPIS TREŚCI 3. LOGO 4. LOGO - wersja achromatyczna, negatyw wersji achromatycznej 5. Pole ochronne loga 6. Wielkość minimalna logotypu 7. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI TYTUŁ DZIAŁU 0 OX LOGO WERSJA PODSTAWOWA WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 OBSZAR OCHRONNY 6 WERSJE MINIMALNE 7 KOLORYSTYKA 8 WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 9 WERSJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała...

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała... KSIĘGA ZNAKU 1 Spis treści 1. Znak... 3 Konstrukcja symbolu... 3 Budowa znaku... 3 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3 Kolorystyka wersja czarno-biała... 4 Kolorystyka wersja jednokolorowa druk aplą,

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

księga znaku Echo Investment

księga znaku Echo Investment księga znaku Echo Investment Logotyp / wersja podstawowa Logotyp podstawowy jest zaprojektowany specjalnie dla Echo Investment. Powinien identyfikować firmę echo investment we wszelkich relacjach z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

Ksiega Znaku Ksiega. Znaku

Ksiega Znaku Ksiega. Znaku Ksiega Znaku Ksiega Znaku PREZENTACJA LOGOTYPU Logo jest głównym i zarazem podstawowym elementem budowania identyfikacji wizualnej firmy. Jest to powodem aby stosować znak w sposób spójny i zgodny z zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW DRUKÓW

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW DRUKÓW UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW DRUKÓW UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU System Identyfikacji Wizualnej 2.1. Linie identyfikacyjne 2.1.1. Zasady tworzenia Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 01. LOGO POLITECHNKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORAGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ to szczegółowy opis techniczny budowy logo oraz przykładów jak należy

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki 1 Spis treści Logo - kolorystyka podstawowa Logo - siatka modułowa Logo - zależności wielkościowe Logo - pole ochronne Logo czarno-białe - wersja podstawowa Logo czarno-białe - wersje dopuszczalne Logo

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Znak marki Logo (inaczej znak firmowy), to zaraz po nazwie, podstawa wizerunku i tożsamości firmy. Spełnia rolę marketingową a jednocześnie informacyjną.

Bardziej szczegółowo

IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W RZESZOWIE. Księga znaku Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie

IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W RZESZOWIE. Księga znaku Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W RZESZOWIE Księga znaku Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie Spis treści Forma podstawowa Odmiany formy podstawowej Formy pionowe Odmiany form pionowych Siatka modułowa Pole

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego księga znaku. Spis rzeczy

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego księga znaku. Spis rzeczy Księga znaku Spis rzeczy 1.1 Wersja podstawowa znaku 1.2 Wersje alternatywne 1.3 Konstrukcja wersji podstawowej 1.4 Konstrukcja wersji alternatywnych 1.5 Kolorystyka 1.6 Warianty kolorystyczne 1.7 Pole

Bardziej szczegółowo

Novamedia innovision chce budować swoją pozycję rynkową. w Polsce i na Świecie przy pomocy silnej i stabilnej marki.

Novamedia innovision chce budować swoją pozycję rynkową. w Polsce i na Świecie przy pomocy silnej i stabilnej marki. księga znaku v.1.0 spis treści wstęp 2 znak firmowy 3 pole ochronne 4 budowa i skalowanie 5 minimalne rozmiary 6 kolorystyka 7 stosowanie kolorystyki 9 hasło firmowe 10 stosowanie kolorystyki z hasłem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2. WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW 2. WZORY DOKUMENTÓW I DRUKÓW 2.1. Linie identyfikacyjne 2.1.1. Zasady tworzenia Wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek stosować przyjęty dla Systemu Identyfikacji Wizualnej projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej 1 1 Spis treêci: 1. Logotyp / wersja podstawowa 2. Logotyp / kolorystyka 3. Logotyp / minimalna wielkoêç znaku 4. Logotyp / wersja czarno-biała

Bardziej szczegółowo

KS Konstancin Księga znaku

KS Konstancin Księga znaku KS Konstancin Księga znaku 1. Herb klubowy wersja podstawowa Herb klubowy Unikalny znak graficzny klubu sportowego, który pełni rolę identyfikacyjną i jest podstawowym elementem jego wizerunku. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Księga znaku województwa podkarpackiego. - aktualizacja listopad 2011

Księga znaku województwa podkarpackiego. - aktualizacja listopad 2011 Księga znaku województwa podkarpackiego - aktualizacja listopad 2011 1. znak marki 2. kolorystyka marki 3. zalecane wielkości minimalne i zastosowania niedopuszczalne 4. typografia marki 5. zasada współwystępowania

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w usługach prawnych

Rewolucja w usługach prawnych Rewolucja w usługach prawnych System identyfikacji wizualnej Availo Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka tel. 017 785 26 09, fax 017 785 23 06, www: www.availo.pl, e-mail: biuro@availo.pl NIP 8133671973,

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna Spis tresci Logo 2 Konstrukcja i budowa znaku 3 Skalowanie 5 Kolorystyka 6 Typografia 15 Ochrona znaku 16 1 Logo Wersja podstawowa Wersje dodatkowe Logotyp Feel Joy występuje w wersji

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Księga Znaku Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Spis zawartości CA RS EK T wersja uproszczona Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa 1.1 Wstęp Księga znaku marki

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA LOGO

ZASADY STOSOWANIA LOGO ZSDY STOSOWNI LOGO Logo powinno być reprodukowane WYŁĄCZNIE Z PLIKÓW ŹRÓDŁOWYCH. Niedopuszczalne jest przerysowywanie lub jakakolwiek jego modyfikacja, w tym zmiana proporcji i kolorów. WERSJ PODSTWOW

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Beneficjentów POIiŚ w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych

Obowiązki Beneficjentów POIiŚ w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych Obowiązki Beneficjentów POIiŚ w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych 24 czerwca 2009 r., Ełk 2 Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Projekt w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE IDENTYFIKACJA WIZUALNA

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE IDENTYFIKACJA WIZUALNA WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE IDENTYFIKACJA WIZUALNA SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Symbol 4 Wersja podstawowa 4 Pole podstawowe 5 Obszar ochronny 6 Proporcje i budowa 7 Uzupełniające wersje kolorystyczne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. wprowadzenie str. 1 słownik pojęć str. 2

WSTĘP. wprowadzenie str. 1 słownik pojęć str. 2 KSIĘGA ZNAKU ABC PRO sp. z o.o. 0 WSTĘP wprowadzenie str. słownik pojęć str. KSIĘGA ZNAKU ABC PRO sp. z o.o. 0 Spis treści Wprowadzenie WSTĘP Wprowadzenie...str. Słownik pojęć...str. ZNAK FIRMOWY Formy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej

system identyfikacji wizualnej system identyfikacji wizualnej 01 znak firmowy - siatka konstrukcyjna -1 mod. granica bezwzględnej ochrony znaku 26 mod. 5 mod. -1 mod. szerokość logotypu 26 mod. wysokość logotypu 5 mod. Granica bezwzględnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla środków masowego przekazu

Wytyczne dla środków masowego przekazu Wytyczne dla środków masowego przekazu ZASADY korzystania ze znaków PZPN przez środki masowego przekazu Nowe znaki PZPN są jedynie obowiązującymi. Dotychczasowych logotypów można używać wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

ZNAK MARKI znak grafi czny

ZNAK MARKI znak grafi czny ZNAK MARKI znak grafi czny 1.01 1 SPIS TREŚCI idea przewodnia... 4 znak podstawowy... 5 budowa znaku... 6 budowa znaku (english version)... 7 pole ochronne... 8 pole ochronne (english version)... 9 tła

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013

Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 Ksi ga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 Warszawa grudzie 2008 r. 1 Spis tre ci znak marki 1.01 znak graficzny

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO Górnoœl¹skie Towarzystwo Lotnicze S.A. Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice ul. Wolnoœci 90, 41-600 Pyrzowice tel.: +48 (32) 284 58 54, fax: +48 (32) 284 58 52 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r.

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz Księgi Znaku Centrum Edukacji Artystycznej 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Spis treści 1. Znaki marki z logo sponsora tytularnego 2. Znaki marki z herbami klubów 3. Znaki marki z oficjalnym partnerem 4. Aplikacje stadionowe (przykłady) 5. System

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji

Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Podręcznik użytkownika Systemu Identyfikacji Wizualnej Załącznik do zarządzenia nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja logotypu

Wizualizacja logotypu Wizualizacja logotypu 3 4 5 6 Idea mieszkańcy, m, 100, napis Logo z napisem i bez napisu Relacje odległości piktogram a napis pole ochronne 10 11 12 13 14 15 Billboard wielkość logo przykład 1 przykład

Bardziej szczegółowo

corporate identity corporate identity

corporate identity corporate identity Chcąc dążyć do perfekcji w komunikacji z klientem w sferze działań marketingowych, firma Watt podjęła kroki zmierzające do zmodyfikowania poprzez dostosowanie, komunikatu marketingowego, dla konkretnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ SPIS TREŒCI - WPROWADZENIE / 2 - WERSJA Z LOGOTYPEM / 3 - LOGO, LOGOTYP / 4 - KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2015

Zarządzenie Nr 48/2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych, pieczątek oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ADWOKATURY POLSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ADWOKATURY POLSKIEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ADWOKATURY POLSKIEJ Spis treści POLA EKSPLOATACJI 6... Symbol Adwokatury Polskiej negatyw 7... Znak Adwokatury Polskiej negatyw 8... Symbol Adwokatury Polskiej 9... Znak

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze (wersja z dn. 15.07.2009 r.)

Wytyczne do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze (wersja z dn. 15.07.2009 r.) Wytyczne do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze (wersja z dn. 15.07.2009 r.) 1. Cel dzia 2. Podstawa prawna 3. Kiedy herb, a kiedy logo? 4. Zasady zamieszczania herbu Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 Październik 2015 Wstęp Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

2.1. Logo UMK Logo. System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

2.1. Logo UMK Logo. System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 2. 2.1 Logo Najważniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest logo. Składa się ono z graficznego znaku (sygnet) oraz logotypu z pełną nazwą uczelni.

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Identyfikacja wizualna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Identyfikacja wizualna Spraw Zagranicznych Identyfikacja wizualna Elementy bazowe 1. Znak podstawowy logotyp, logotyp B Wersja kolorowa - pozytyw. Logotyp, B Wersja monochromatyczna - pozytyw 3. Logotyp, B Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rybnik. Miasto z ikr¹. Znak promocyjny Rybnik. Miasto z ikr¹. Ksiêga Znaku

Rybnik. Miasto z ikr¹. Znak promocyjny Rybnik. Miasto z ikr¹. Ksiêga Znaku Znak promocyjny Ksiêga Znaku Budowa, symbolika i przekaz znaku Logo Rybnika w wersji podstawowej sk³ada siê z piêciobarwnego znaku graficznego i has³a promocyjnego Logo wystêpuje w dwóch wersjach: centrowanej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013)

Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) Identyfikacja wizualna HUTA ŁABĘDY S.A. Wrzesień 2013 r. (wersja 02-2013) 1. Logo 5 1.1. Logo wersja podstawowa 1.2. Logo wersja pełna 1.3. Logo wersja podstawowa - warianty GKW oraz WCG 1.4. Logo wersja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE

2.3. ROZMIAR, PROPORCJE I POŁOŻENIE NA STRONIE Spis treści 2. 2.1. ZSDY OGÓLNE 2.2. WERSJE JĘZYKOWE 2.3. ROZMIR, PROPORCJE I POŁOŻENIE N STRONIE 2.3.1. PRZYKŁD ZSTOSOWNI ZNKU MTP 2.4. WIELKOŚCI MINIMLNE 2.5. KOLORYSTYK 2.6. TBEL KOLORYSTCZN 2.7. POLE

Bardziej szczegółowo

Rybnik to dobry adres. Znak promocyjny Rybnik to dobry adres Ksiêga Znaku

Rybnik to dobry adres. Znak promocyjny Rybnik to dobry adres Ksiêga Znaku Znak promocyjny Ksiêga Znaku Has³o niesie ze sob¹ jednoznaczny w odbiorze, szeroki tematycznie, pozytywny przekaz. Wyra a wprost charakter miasta i jego mieszkañców, atmosferê w nim panuj¹c¹ ( dobre miejsce

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Urząd Miasta Opola

Księga Identyfikacji Wizualnej Urząd Miasta Opola Opole 2013 Załącznik do zarządzenie nr OR-I.0050.343.2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. Strona 2 z 22 1. ZNAK MARKI (HERB) 4 1.1 HERB - WERSJA PODSTAWOWA 4 1.2 HERB - WERSJA OCHRONNA 5 1.3 HERB - WERSJA ACHROMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP Logotyp jest g³ównym elementem to samoœci wizualnej bêd¹cym zapisem graficznym nazwy. Dziêki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualn¹ odrêbnoœæ.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Systemu Identyfikacji Wizualnej SPIS TREŚCI WSTĘP 3 System Identyfikacji Wizualnej 3 I. KSIĘGA ZNAKU DEFINICJE 4 System Identyfikacji Wizualnej 4 Logo 4 Logotyp 4 Graficzne rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP/znak podstawowy 1.1.1 proporcje znaku 1.1.2 pole ochronne 1.1.3 podstawowa wersja kolorystyczna 1.1.4 wersja w skali szarosci 1.1.5 wersja czarno-bia³a 1.2 LOGOTYP/znak specjalny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Podstawowe zasady i zastosowania Dorota Fedoruk, Dział Promocji i Marketingu System Identyfikacji Wizualnej Co to jest? katalog CI [ang. corporate identity] - dokument określający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo Malechowo, dn. 15.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu i produkcję ulotek, plakatów oraz naklejek w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo Termin

Bardziej szczegółowo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo

spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo księga znaku spis treści 02 budowa logo 03 konstrukcja logo 04 pole ochronne 05 kolorystyka 09 występowanie logo na różnych tłach 11 minimalny rozmiar logo 12 skalowanie 13 typografia, niepoprawne użycie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. Wersja archiwalna Promocja projektu poprzez wykonanie tablicy informacyjnej (szt. 1), naklejek (szt. 100) oraz tablicy pamiątkowej (szt. 1) dla zadania pn.:

Bardziej szczegółowo

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych.

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych. księga znaku KONSTRUKCJA SYMBOLU Symbolem logotypu jest biała strzałka odchylona od poziomu pod kątek 45 stopni. Strzałka znajduje się na niebieskim polu. Symbol stanowi literę O i jest wpleciony w nazwę

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL

LOGO MUZEUM WARSZAWY MANUAL MUZEUM WARSZAWY MANUAL Logo jest najbardziej charakterystycznym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy. Na następnych stronach przedstawione są alternatywne wersje logo oraz zasady ich stosowania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Katedra Cybernetyki i Robotyki. Księga identyfikacji wizualnej

Katedra Cybernetyki i Robotyki. Księga identyfikacji wizualnej Katedra Cybernetyki i Robotyki Księga identyfikacji wizualnej Wrocław, kwiecień 2014 Wprowadzenie Powodem powstania Księgi identyfikacji wizualnej była potrzeba. Precyzyjne zasady używania elementów identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warszawa: Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Page 1 of 5 Warszawa: Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Numer ogłoszenia: 18039-2011; data zamieszczenia: 14.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB SPIS TREŒCI 1. LOGOTYP 1.1 Podstawowa wersja logotypu 1.2 Przestrzenna wersja logotypu 1.3 Uzupe³niaj¹ca wersja logotypu 1.4 Minimalna wersja logotypu 1.5 Proporcje logotypu 1.6 Pole ochronne logotypu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA ZASADY WYKORZYSTYWANIA LOGO MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA Cel opracowania Niniejsze opracowanie jest zbiorem reguł, standardów i wzorów, które stosowane i przestrzegane przez urzędników Urzędu Miasta, pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne

1.1 Znak podstawowy. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Spis treści BS Logo 1.1 Znak podstawowy Kolorystyka 2.1 2.2. Wersje kolorystyczne logo Nieprawidłowe wersje kolorystyczne Konstrukcja logo 3.1 3.2. 3.3. 3.4. Konstrukcja symbolu znaku Siatka logotypu Pole

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA UNIWER SYTECKA W WARSZAWIE. Ksi ga znaku

BIBLIOTEKA UNIWER SYTECKA W WARSZAWIE. Ksi ga znaku Ksi ga znaku Geneza znaku 3 Podstawowa forma znaku 4 Logotyp w formie poziomej 5 Logotyp w kontrze 6 Logotyp w kontrze (forma pozioma) 7 Konstrukcja i proporcje znaku 8 Pole podstawowe znaku 9 Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław 2011 r. Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY logo, akcydensy wersja 2009.12 1. Logo - proporcje Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo