kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy"

Transkrypt

1 Projekt e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Kwiecień 2011 e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

2 Raport końcowy badania w obszarze sieci teleinformatycznych w ramach projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Opracowany na zlecenie: Uniwersytetu w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Białystok Ul. Warszawska 63 Wykonawca: Centrum Usług Profesja Sp. z o.o Kobyłka, ul. Królewska 1B Tel: (0-22) , Fax.: (0-22) Autorzy: Paweł Dąbrowski Dorota Podleś Wiesława Matusiak Radzymin

3 Streszczenie Badanie w obszarze sieci teleinformatycznych w ramach projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego zostało przeprowadzone w dniach R. Głównym celem badania było zbadanie aktualnego stanu sieci teleinformatycznych na terenie województwa podlaskiego, społeczno demograficznych czynników wpływających na obecny stan sieci teleinformatycznych, a także zweryfikowanie głównych czynników wchodzących w skład ceny budowy sieci w różnych technikach (światłowodowych, radiowych oraz miedzianych). Dodatkowo analizie poddane zostały projekty z terenu województwa podlaskiego dofinansowywane w ramach środków Unii Europejskiej. Ostatecznym etapem badania było poznanie opinii operatorów telekomunikacyjnych z terenu województwa podlaskiego na temat sytuacji panującej na lokalnym rynku. Badanie sieci światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych wykazało, że największą liczbą połączeń światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych dysponuje Telekomunikacja Polska S.A. Ustalenie tego faktu było możliwe mimo, iż operator ten nie wyraził zgody na przekazanie danych na potrzeby badania. Inni operatorzy o zasięgu ogólnopolskim dysponują na terenie województwa podlaskiego przeważnie siecią szkieletową. Mniejsi operatorzy dysponują niewielkimi zasobami sieci światłowodowych na terenie większych miast (Białystok, Augustów, Suwałki). Stan infrastruktury określany jest jako dobry. Największa gęstość zaludnienia występuje na obszarach miast i gmin położonych blisko miast. Są to również tereny o największej penetracji światłowodami, co z całą pewnością wiąże się z dużą opłacalnością inwestowania w infrastrukturę teleinformatyczną. Sieć dystrybucyjna mogąca zapewnić dostęp dla 100% mieszkańców i firm w województwie podlaskim na poziomie minimum 30 Mb/s symetrycznie musi być siecią stworzoną na bazie technologii światłowodowej. Do szkieletu sieci zbudowanego w architekturze pierścienia przyłączone powinny być węzły dystrybucyjne doprowadzające sygnał do punktów oddalonych maksymalnie o 5 km od granic miejscowości chcących skorzystać z punktu dystrybucyjnego. 3

4 Sieć dystrybucyjna musi dawać możliwość zastosowania dowolnej techniki transmisyjnej na etapie ostatniej mili. To do dostawców usług dostępu do Internetu należeć będzie wybór odpowiedniej techniki (radiowej, światłowodowej bądź bazującej na łączach miedzianych. W przypadku połączeń światłowodowych największym czynnikiem kosztotwórczym jest budowa infrastruktury w postaci kanalizacji teletechnicznej oraz zakup i montaż kabli światłowodowych i urządzeń aktywnych. Koszty te zasadniczo różnią się w zależności od umiejscowienia danej inwestycji. Na terenach wiejskich koszt budowy kanalizacji teletechnicznych waha się w granicach od 20 do 50 zł za metr bieżący wraz z odtworzeniem nawierzchni, natomiast na terenach miejskich koszt dochodzi do 220 zł za metr bieżący. Dodatkowym podziałem rozróżnienia kosztów budowy sieci światłowodowych jest technologia montażu kabla. Poza umieszczeniem kabla w kanalizacji, można podwiesić go na istniejącej infrastrukturze energetycznej. Koszt podwieszania kabli kształtuje się w granicach zł za metr przy wykorzystaniu podbudowy linii energetycznych 15/20kV, oraz zł za metr przy wykorzystaniu podbudowy linii energetycznych 110kV. Powyższe koszty są podobne w przypadku pojedynczego łącza dystrybucyjnego oraz dostępowego w technologii światłowodowej. Łącze na etapie ostatniej mili w technologii kabli miedzianych o przepływności co najmniej 30Mb/s możliwe jest w kilku wariantach, przy czym każdy wariant zakłada dostęp do sieci światłowodowej. Wynika stąd konieczność rozważania dostępu w jednej z technik FTTx. Inną możliwością jest zastosowanie obecnie istniejącej infrastruktury w postaci par przewodów miedzianych na odcinku do 300 m w technologii VDLS2. Rozwiązanie to jest szczególnie efektywne w przypadku terenów o niskiej gęstości zaludnienia a posiadającej dostęp do linii telefonicznych miedzianych. Łącza radiowe dystrybucyjne o przepływności co najmniej 100Mb/s wiążą się z koniecznością zakupu urządzeń nadawczo odbiorczych (koszt minimalny to około zł wraz z antenami), kosztem montażu masztów w przypadku braku bezpośredniej widoczności (koszt od 1000 zł do kilkudziesięciu tysięcy złotych) oraz wykupienia częstotliwości licencjonowanej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (koszt w zależności od częstotliwości, pasma i terenu, na którym budowane jest łącze radiowe waha się między 250 a zł rocznie). 4

5 Dużym problemem są radiowe sieci dostępowe o przepływności symetrycznej co najmniej 30Mb/s koszty związane z zastosowaniem takiej metody dostępu do sieci wynikają w największej mierze z konieczności zakupu bardzo drogiego, specjalistycznego sprzętu nadawczo-odbiorczego. Do ceny sprzętu należy doliczyć również licencję na pasmo oraz koszty budowy masztów antenowych. Łączna kwota projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które są w trakcie realizacji wynosi na terenie województwa podlaskiego ,34 zł, dodatkowo realizowany jest projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej opiewający na kwotę około zł na terenie samego województwa podlaskiego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata realizowanych jest 6 projektów związanych z rozbudową sieci dystrybucyjnych. W ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podpisana jest jedna umowa na budowę radiowej sieci dostępowej, natomiast w ramach Działania 8.3 PO IG obecnie w trakcie realizacji jest 8 projektów. Beneficjenci projektów przeważnie nie widzieli znacznych utrudnień na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, choć mile widziane byłyby uproszczone procedury administracyjne oraz krótszy czas rozpatrywania wniosków. W większości przypadków beneficjenci nie wskazują żadnych utrudnień w realizacji projektów. Jest to uzasadnione z powodu koncepcji przyjętej przy budowie sieci, tj zaprojektuj i wybuduj, gdzie wyłoniony zostaje wykonawca, który ma za zadanie wykonanie całej inwestycji od etapu projektu sieci aż po etap wykonania, po czym jest rozliczany z całości projektu. Projekty sieci planowanych do realizacji w ramach środków Unii Europejskiej to w większości sieci radiowe (główne technika mieszana światłowodowo radiowa WiMax). Planowana przepływność sieci z punktu widzenia użytkownika końcowego wynosi od 1Mb/s wzwyż. Wybierając technikę transmisji kierowano się kompromisem między całkowitym kosztem realizacji projektu a parametrami technicznymi sieci. Wybór technologii w każdym przypadku daje możliwość dalszej rozbudowy sieci poprzez wymianę urządzeń aktywnych przy zachowaniu istniejącej i niezwykle kosztownej części infrastruktury (maszty radiowe, kable światłowodowe) sfinansowanej w ramach projektów. 5

6 Na najbliższy czas znaczne plany inwestycyjne mają najwięksi operatorzy telekomunikacyjni. Plan inwestycji Telekomunikacji Polskiej S.A. na rok 2011 zakłada na terenie województwa podlaskiego 253 inwestycje, z czego 93 to inwestycje z kategorii białe plamy, natomiast 74 to inwestycje związane z modernizacją sieci i budową dodatkowych węzłów. Znaczne plany inwestycyjne mają również operatorzy sieci szkieletowej. Pytania zadawane operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom Internetu działającym na terenie województwa podlaskiego pozwoliły stwierdzić, że głównymi barierami rozwoju sieci szerokopasmowych na terenie województwa podlaskiego są zbyt wysokie koszty budowy sieci oraz brak dostępu do infrastruktury dystrybucyjnej. Zdaniem przedsiębiorców sytuacja na lokalnym rynku telekomunikacyjnym uległaby znacznej poprawie, gdyby władze (lokalne, centralne) podjęły decyzje o budowie sieci dystrybucyjnej niezależnej od obecnie znajdujących się w województwie podlaskim operatorów. Z dużym zainteresowaniem spotyka się pomysł o bezpośrednim finansowym dotowaniu firm. Pytani o warunki wykorzystania punktu dystrybucyjnego publicznej sieci, przedsiębiorcy w przeważającej większości podawali jako warunek korzystną cenę oraz uwarunkowania techniczne. Nie bez znaczenia była też lokalizacja węzłów. Zdaniem operatorów i lokalnych ISP, punkty dystrybucyjne powinny być rozlokowane w punktach stosunkowo atrakcyjnych z punktu widzenia dochodowości inwestycji na etapie ostatniej mili. 6

7 Spis treści 1 Wprowadzenie - opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu Metodologia badania Pytania badawcze Zastosowane metody badawcze Dokumenty źródłowe poddane analizie Mapy w systemie GIS Techniczne i społeczne uwarunkowania województwa podlaskiego Aktualny stan połączeń światłowodowych na terenie województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Wnioski Aktualny stan gęstości zaludnienia województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Wnioski Projekt sieci teleinformatycznej województwa podlaskiego dającej możliwość uzyskania dostępu do sieci dla 100% mieszkańców i firm Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Wnioski Główne czynniki kosztotwórcze budowy sieci dystrybucyjnych Pytania badawcze Podstawowe założenia techniczne Źródła danych i sposób prezentacji Łącze dystrybucyjne w technice światłowodowej wyniki badań Koszty budowy kanalizacji teletechnicznej i podwieszania kabli

8 4.4.2 Koszty kabli światłowodowych i urządzeń transmisyjnych Kalkulacja kosztów budowy połączenia światłowodowego Łącze dystrybucyjne w technice radiowej wyniki badań Wariant o przepływności 100Mb/s Wariant o przepływności 1000Mb/s Koszt pasma licencjonowanego Koszt budowy masztów Wnioski Główne czynniki kosztotwórcze budowy sieci dostępowych Pytania badawcze Podstawowe założenia techniczne Sieć dostępowa w technologii światłowodowej o przepływności min. 100Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa wykorzystująca kable miedziane o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa w technologii radiowej o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Wyniki badań Sieć dostępowa w technologii światłowodowej o przepływności min. 100Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa wykorzystująca kable miedziane o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Sieć dostępowa w technologii radiowej o przepływności min. 30Mb/s symetrycznie Wnioski Środki Unii Europejskiej wspierające rozwój sieci szerokopasmowych Pytanie badawcze Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Działanie 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego; Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne

9 6.4 Wnioski Plany rozbudowy sieci teleinformatycznej województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Źródła danych i sposób prezentacji Wyniki badania Plany inwestycyjne TP S.A., TK Telekom oraz HAWE Sieci budowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE Wnioski Podlaski rynek sieci szerokopasmowych widziany oczami operatorów telekomunikacyjnych oraz ISP Treść pytań badawczych Wyniki Wnioski Wnioski i rekomendacje Aneksy Wykaz danych dostępnych w standardzie GIS Mapy gęstości zaludnienia województwa podlaskiego z wyszczególnieniem osób do 24 roku życia Statystyka liczby mieszkańców województwa podlaskiego w podziale na gminy Wywiady przeprowadzone z firmami oferującymi budowę sieci w poszczególnych technikach transmisyjnych Budowa sieci światłowodowych p2p Budowa sieci radiowych p2p Budowa ostatniej mili w technice światłowodowej Budowa ostatniej mili w technice wykorzystującej kable miedziane Budowa ostatniej mili w technice radiowej Wywiady przeprowadzone z operatorami telekomunikacyjnymi i lokalnymi przedsiębiorstwami ISP

10 1 Wprowadzenie - opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, opis okoliczności towarzyszących badaniu Projekt e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach którego realizowane jest niniejsze badanie, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Obszar sieci teleinformatycznych będących przedmiotem badania został wyróżniony jako jedno z głównych zagadnień, które obejmować będzie dokument strategiczny Program Regionalnego Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Podstawowym problemem w zakresie sieci teleinformatycznych, z jakim boryka się województwo podlaskie jest słabo rozwinięta infrastruktura sieciowa, co uniemożliwia wielu mieszkańcom uzyskania dostępu do sieci Internet. Potrzeba zmiany obecnie panującego stanu rzeczy wydaje się oczywista ze względu na ogromną wagę, jaką odgrywa możliwość dostępu do Internetu na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Badanie sieci teleinformatycznych województwa podlaskiego ze względu na swą specyfikę wymaga połączenia zagadnień należących do trzech głównych obszarów badania, którymi są obszar techniczny, społeczny a także finansowy. Aspekt techniczny badania dotyczy wszystkich stosowanych form transmisji danych, do których w szczególności należy zaliczyć transmisję przewodową (opartą o technologię światłowodową oraz transmisję danych w kablach miedzianych) a także transmisję drogą radiową. Jest to główny obszar badania sieci teleinformatycznych. Badanie zawierać będzie opis dostępnych technik transmisji danych. Analizie poddana będzie między innymi światłowodowa sieć teleinformatyczna na terenie całego województwa. Ponadto w ramach badania Wykonawca zaproponuje rozwiązanie umożliwiające budowę sieci teleinformatycznej na terenie całego województwa podlaskiego, która będzie spełniała określone normy techniczne zdefiniowane jako symetryczna transmisja danych na poziomie co najmniej 30Mb/s. 10

11 Bardzo ważnym obszarem wchodzącym w skład zakresu przedmiotowego badania jest obszar społeczny. Ze względu na fakt, iż badanie ma wspierać rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, wszystkie działania nastawione są na pomoc mieszkańcom województwa podlaskiego. Dane uzyskane w obszarze technicznym, w szczególności rozmieszczenie i stan połączeń światłowodowych, w połączeniu z danymi na temat społeczeństwa takimi jak gęstość zaludnienia pozwolą stworzyć propozycję sieci umożliwiającej uzyskanie symetrycznego łącza o przepływności co najmniej 30Mb/s dla mieszkańców województwa podlaskiego. Obszar finansowy badania dotyczy uwzględnienia kosztów w proponowanej koncepcji budowy sieci na terenie całego województwa podlaskiego, jak również zbadania głównych czynników kosztotwórczych składających się na cenę budowy łącz w różnych technikach. Obszar finansowy jest szczególnie ważny ze względu na fakt, iż poza kryteriami technicznymi, to właśnie koszty stanowią o ostatecznym wyborze rekomendowanej do realizacji techniki transmisji dla warunków charakterystycznych na danym obszarze. Badanie przeprowadzone zostało w dniach wśród operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na terenie województwa podlaskiego, wśród instytucji wnioskujących o dofinansowanie projektów zakładających rozwój sieci teleinformatycznych na terenie województwa podlaskiego oraz firmami zajmującymi się budową i utrzymaniem sieci kablowych i radiowych. Szczególny charakter badania ujawnił się w kontaktach z operatorami telekomunikacyjnymi, którzy zostali poproszeni przez Wykonawcę o udostępnienie informacji o kluczowej infrastrukturze teleinformatycznej w postaci traktów światłowodowych oraz kanalizacji teletechnicznych. Mimo, iż do pisemnych próśb dołączany by list polecający wystawiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Uniwersytet w Białymstoku, operatorzy uruchamiali bardzo czasochłonne procedury na szczeblu dyrektorskim, które miały na celu wyrażenie zgody bądź odmowy na przekazanie danych. W wielu przypadkach przekazanie danych o infrastrukturze musiało zostać poprzedzone podpisaniem przez obie strony umowy o poufności danych na potrzeby projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego. Duża dbałość operatorów telekomunikacyjnych o bezpieczeństwo przekazywanych danych jest w pełni uzasadniona, 11

12 ponieważ informacja o rozlokowaniu sieci światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych jest tajemnicą handlową przedsiębiorstwa i przedstawia określoną wartość. Pomimo zastosowania wszelkich dostępnych metod, nie udało się uzyskać zgody dominującego operatora telekomunikacyjnego na przekazanie danych o infrastrukturze światłowodowej na terenie województwa podlaskiego. Dodatkowym utrudnieniem w uzyskiwaniu danych od operatorów telekomunikacyjnych, zwłaszcza tych o zasięgu ogólnopolskim był proces inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z zapisami tzw. Megaustawy telekomunikacyjnej, czyli Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, operatorzy zobligowani są do przekazania Urzędowi Komunikacji Elektronicznej danych o wszystkich zasobach sieciowych w określonych terminach, przez co wszystkie inne sprawy, w tym sprawa badania sieci teleinformatycznych w ramach projektu e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, zeszły na dalszy plan. 12

13 2 Metodologia badania 2.1 Pytania badawcze Celem badania w obszarze sieci teleinformatycznych było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Jaki jest aktualny stan połączeń opartych o kable światłowodowe oraz stan kanalizacji teletechnicznej bez wprowadzonych kabli światłowodowych (a posiadających możliwość ich wprowadzenia) na terenie województwa podlaskiego? 2. Jaki jest rozkład gęstości zaludnienia w woj. podlaskim? Oczekiwanym wynikiem prac są mapy województwa w skali odpowiedniej do analiz, co najmniej na poziomie gmin. 3. Jak powinna być poprowadzona orientacyjnie sieć teleinformatyczna województwa podlaskiego, aby występowała możliwość umieszczenia gniazd abonenckich w 100% gospodarstw domowych, 100% przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przy zachowaniu przepustowości u abonenta co najmniej 30Mb/s (łącze symetryczne) i minimalizacji szacunkowego, całkowitego kosztu realizacji. 4. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie odcinka (point to point p2p) traktu bezprzewodowego pełniącego rolę łącza dystrybucyjnego (przepustowość powyżej 100 Mb/s). 5. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie 1 km traktu światłowodowego pełniącego rolę łącza dystrybucyjnego (przepustowość co najmniej 1000 Mb/s). 6. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie ostatniej mili w technologii światłowodowej (łącza dostępowego symetrycznego o przepustowości co najmniej 100 Mb/s). 7. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie ostatniej mili w technologii bezprzewodowej (łącza dostępowego symetrycznego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s). 8. Jakie są główne czynniki kosztotwórcze przy budowie ostatniej mili w technologii korzystającej z kabli miedzianych (łącza dostępowego symetrycznego o przepustowości co najmniej 30Mb/s) 13

14 Lista pytań została przez Wykonawcę uzupełniona o następujące pytania: 9. Jaki jest poziom wykorzystania środków Unii Europejskie na rozwój infrastruktury teleinformatycznej województwa podlaskiego? 10. Jakie są planowane inwestycje dotyczące budowy sieci teleinformatycznej na terenie województwa podlaskiego? Czym kierowano się planując inwestycje? Na wniosek Grupy Roboczej obszaru sieci teleinformatycznych, Wykonawca wzbogacił listę pytań badawczych o następujące pytania, które były zadawane bezpośrednio przedstawicielom operatorów telekomunikacyjnych: 11. Jakie są, Państwa zdaniem, główne bariery rozwoju Państwa infrastruktury i usług świadczonych za pośrednictwem sieci szerokopasmowych w województwie podlaskim? 12. Jakie działania powinny podjąć władze administracji rządowej i samorządowej, aby ułatwić/wesprzeć Państwa aktywność w zakresie budowy i rozwoju sieci teleinformatycznych zwłaszcza w obszarach o bardzo małej gęstości zaludnienia? 13. Przy jakich warunkach wykorzystalibyście punkt dystrybucyjny publicznej sieci regionalnej w celu podłączania abonentów końcowych, w szczególności na obszarach o bardzo niskiej gęstości zaludnienia? 2.2 Zastosowane metody badawcze Aby uzyskać odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, Wykonawca zastosował następujące metody badawcze: Numer pytania badawczego 1 Zastosowane metody badawcze Analiza danych zastanych (desk research). Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami podmiotów, których dotyczyła analiza danych zastanych. Analiza dokumentacji udostępnionej przez podmioty dysponujące 14

15 połączeniami światłowodowymi oraz kanalizacjami teletechnicznymi bez wprowadzonych kabli światłowodowych (a posiadających możliwość ich wprowadzenia). 2 3 Analiza danych zastanych (desk research). Analizie poddane zostały dane z ewidencji ludności województwa podlaskiego Analiza danych zastanych (desk research). Przeprowadzenie symulacji komputerowej Indywidualne wywiady pogłębione. Wywiady będą przeprowadzane z przedstawicielami minimum trzech wybranych firm zajmujących się budową i utrzymaniem łącz w danej technice Analiza danych zastanych Analiza danych zastanych. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami minimum dwóch wybranych instytucji ubiegających się o dofinansowanie budowy sieci teleinformatycznej na terenie województwa podlaskiego Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami minimum trzech wybranych instytucji planujących budowę sieci teleinformatycznej na terenie województwa podlaskiego Wywiady CAWI/CATI z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie województwa podlaskiego 15

16 2.3 Dokumenty źródłowe poddane analizie Analizie zostały poddane następujące dokumenty źródłowe: Dokumentacje dotyczące sieci światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych udostępnione przez ich właścicieli Dokumenty projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa podlaskiego Statystyki odnośnie liczby ludności na poziomie gmin województwa podlaskiego uzyskane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Literatura techniczna 2.4 Mapy w systemie GIS Wynikiem badania, poza raportem końcowym, są dane zgromadzone w systemie GIS. Są to dane wektorowe zgodne z układem współrzędnych Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych Dane te stanowią załącznik do niniejszego raportu. 16

17 3 Techniczne i społeczne uwarunkowania województwa podlaskiego Niniejszy rozdział prezentuje odpowiedzi na trzy główne pytania bada badawcze związane z tematyką sieci teleinformatycznych województwa podlaskiego. Zaprezentowane są w nim analizy dotyczące aktualnych połączeń światłowodowych oraz dane odnoszące się do obecnego stanu ludności województwa podlaskiego. Na bazie obu tych analiz przeprowadzona została symulacja, której efektem jest projekt orientacyjnej sieci teleinformatycznej dającej możliwość podłączenia do sieci 100% mieszkańców i firm z terenu województwa podlaskiego. Wynikami poniższych analiz są mapy wektorowe w standardzie GIS, będące załącznikiem do raportu. 3.1 Aktualny stan połączeń światłowodowych na terenie województwa podlaskiego Treść pytania badawczego Jaki jest aktualny stan połączeń opartych o kable światłowodowe oraz stan kanalizacji teletechnicznej bez wprowadzonych kabli światłowodowych (a posiadających możliwość ich wprowadzenia) na terenie województwa podlaskiego? Źródła danych i sposób prezentacji Dane, na podstawie których została wykonana mapa połączeń światłowodowych i kanalizacji teletechnicznych na terenie województwa podlaskiego to dane, o które pisemnie wystąpiono do operatorów telekomunikacyjnych będących w posiadaniu takiej infrastruktury. Operatorzy, którzy wyrazili chęć współpracy to: PIONIER, BIAMAN, HAWE, TK TELEKOM, Netia, EXATEL oraz w bardzo ograniczonym zakresie MNI (operator podał jedynie ogólną lokalizację węzłów oraz łączną liczbę kilometrów sieci światłowodowej na terenie województwa podlaskiego). Prośba o udzielenie informacji na temat sieci teleinformatycznej spotkała się ze zdecydowaną odmową kilku operatorów, wśród których znajduje się największy operator telekomunikacyjny TP S.A. oraz lokalni operatorzy kablowi. 17

18 W przypadku sieci należącej do Telekomunikacji Polskiej, posłużono się mapą sieci światłowodowej pozyskanej z Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego, przedstawiającą sieć TP S.A. w roku Podjęta została próba pozyskania danych na temat infrastruktury światłowodowej z Urzędów Geodezyjnych. Organami, które mogą dysponować informacjami o infrastrukturze teleinformatycznej są Powiatowe Urzędy Geodezyjne. W zdecydowanej większości urzędów, mapy przechowywane są w formie papierowych arkuszy, na których naniesione są wszystkie informacje dotyczące danego terenu (zabudowania, sieć energetyczna, kanalizacyjna, etc.), więc wyodrębnienie z nich informacji na temat infrastruktury światłowodowej jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Operacja staje się niemożliwa, gdy całość infrastruktury teleinformatycznej, a więc poza światłowodami również wszystkie sieci miedziane zaznaczone są na tej samej mapie jako infrastruktura teleinformatyczna bez możliwości rozróżnienia typu połączeń. Dodatkowym utrudnieniem dostępu do map Powiatowych Urzędów Wojewódzkich jest ich wysoka cena. Wyodrębnienie map jednego powiatu to koszt przekraczający zł. Osobną kwestią są powiaty, w których prowadzone są elektroniczne mapy ewidencyjne. Przykładem może być Miasto Białystok, które prowadzi mapę z wyszczególnieniem warstw tematycznych. Rozmowa z pracownikiem Urzędu Geodezyjnego Miasta Białystok wykazała, że miasto dysponuje warstwą tematyczną przedstawiającą sieci teleinformatyczne, jednak również są to wszystkie zasoby sieciowe (światłowodowe oraz miedziane) naniesione na jedną zbiorczą mapę bez możliwości rozróżnienia typów połączeń. Podobnie jak w przypadku map papierowych, tak i w przypadku mapy cyfrowej, koszt pozyskania materiałów byłby niezwykle wysoki, przekraczający zł. Ze względu na bardzo niską przydatność materiałów, jak również bardzo wysoką łączną cenę, zrezygnowano z zastosowania danych pozyskanych z Urzędów Geodezyjnych. Dane uzyskane od operatorów zostały przekazane w różnych formatach, począwszy od profesjonalnie przygotowanych map geodezyjnych, przez mapy w skali całego województwa, aż po zeskanowane mapy papierowe. Wszystkie materiały zostały podane procesowi wektoryzacji, a następnie zostały wprowadzone do zbiorczego systemu GIS, w którym przedstawione są jako osobna warstwa tematyczna. Każde połączenie i węzeł opatrzone są wszystkimi atrybutami, jakie zostały udostępnione przez operatora. 18

19 Ze względu na poufny charakter przekazanych informacji, przedstawiony na mapie przebieg sieci światłowodowych został pokazany w sposób zbiorczy, bez wyszczególnienia przynależności określonych zasobów sieciowych do konkretnych właścicieli. Dokładne dane dostępne są w bazie danych GIS Wyniki badania Na podstawie uzyskanych informacji dotyczących przebiegów sieci światłowodowej na terenie województwa podlaskiego wynika, że łączna długość traktów światłowodowych wynosi co najmniej 3955 km. Obecnie istniejąca infrastruktura teleinformatyczna w postaci połączeń światłowodowych oraz kanalizacji teletechnicznej w większości należ do operatora dominującego na polskim rynku, czyli do Telekomunikacji Polskiej S.A. Dokładne rozmieszczenie elementów infrastruktury TP S.A. nie jest znane ze względu na odmowę operatora w sprawie przekazania danych o infrastrukturze na potrzeby badania e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego. Z danych uzyskanych z Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku wynika, że Telekomunikacja Polska dysponuje łączami dystrybucyjnymi na terenie większości województwa podlaskiego. Długość tych połączeń wynosi około 1930 km. Nie jest znany stan tych połączeń. Inni operatorzy o zasięgu ogólnopolskim dysponują na terenie województwa podlaskiego przeważnie siecią szkieletową, która łączy największe miasta województwa (Białystok, Augustów, Suwałki). Łączna długość łącz należących do operatorów takich jak EXATEL, TK Telekom czy HAWE to 1835 km. Mniejsi operatorzy dysponują niewielkimi zasobami sieci światłowodowych na terenie większych miast (Białystok, Augustów, Suwałki). Stan infrastruktury określany jest jako dobry. Najlepiej wyposażonym terenem województwa podlaskiego pod względem zasobów sieci światłowodowej jest oczywiście miasto Białystok. Jest to zarazem miasto o największej w skali całego województwa gęstości zaludnienia wynoszącej 2725,8 os/km 2. 19

20 Poniżej zaprezentowana jest mapa przebiegów sieci światłowodowej na terenie województwa podlaskiego przedstawiająca wszystkie połączenia światłowodowe na terenie województwa. Na uwagę zasługuje fakt występowania dużych traktów światłowodowych łączących największe miasta województwa podlaskiego: Białystok, Augustów, Suwałki, Łomżę. Zwłaszcza trasa Białystok Łomża bogata jest w połączenia światłowodowe, które następnie wychodzą z Łomży i biegną dalej w kierunku województwa mazowieckiego. Łącznie na terenie województwa podlaskiego znajduje się co najmniej 385 węzłów optycznych, co średnio daje około 3,3 węzła na gminę. Średnia ta jest jednak zdecydowanie zawyżona przez tereny dużych miast, zwłaszcza Białegostoku, którego mapa przedstawiona jest poniżej. W przypadku Białegostoku zaobserwować można bardzo dużą gęstość połączeń światłowodowych na trenie centrum miasta i zdecydowanie niższą gęstość na przedmieściach. Operator będący właścicielem sieci światłowodowej w Białymstoku zadeklarował możliwość podłączania abonentów nie tylko w pobliżu punktów węzłowych sieci, lecz również w dowolnym miejscu sąsiadującym z przebiegiem światłowodu. Możliwe jest wykonanie specjalnego podłączenia dla nowych abonentów poprzez wydzielenie osobnego włókna optycznego. Stan połączeń światłowodowych oraz kanalizacji teletechnicznej, w której leżą kable światłowodowe określane są jako bardzo dobre. 20

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane

Mapowanie infrastruktury. Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Mapowanie infrastruktury Jak dane z inwentaryzacji są wykorzytywane Raport Zakres informacyjny raportu opublikowanego na stronie UKE po zakończeniu inwentaryzacji Zakończenia sieci światłowodowych, Obecność

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim Rozwój j Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego w Województwie Pomorskim Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych -

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Informacje ogólne 22 grudnia 2015 r. został ogłoszony plan zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA

System konsultacji społecznych białych obszarów NGA System konsultacji społecznych białych obszarów NGA Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, marzec 2015 Beneficjent: Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 Instytut Łączności PIB ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

WZÓR FORMULARZA NR 3B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 3 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektów polegających na zapewnieniu dostępu do Internetu z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013

Podsumowanie projektów polegających na zapewnieniu dostępu do Internetu z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013 Podsumowanie projektów polegających na zapewnieniu dostępu do Internetu z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013 Białystok, 8 lutego 2016 Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

zastępując go następującym:

zastępując go następującym: DKS /KK/(2013)/79U Uchwała nr 79 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2 0 0 7-2 0 1 3 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PORPW-01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PORPW-01/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PORPW-01/2014 I. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez firmę projektu pn. Budowa sieci dostępowej w technologii FTTH szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki

WZÓR FORMULARZA NR 1B do przekazywania danych inwentaryzacyjnych przez państwowe i samorządowe jednostki Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 1 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Warszawa, 21 lipca 2014 KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE MIASTA PISZ Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego

Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego Budowa sieci Internet na terenach białych plam z perspektywy dostawcy Internetu operatorskiego Joanna Stefańczyk Kielce, 6 listopad 2009 Agenda Co umożliwia działanie 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013

Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Puławy w Sieci budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej Urząd Miasta Puławy II LUBELSKI KONWENT INFORMATYKÓW Janów Lubelski 2013 Informacje o projekcie Puławy w Sieci I (2005-2007) realizacja zakończyła

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Zagrożenia enia założenia Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH Józef Chwast Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 17 czerwca 2015 r. Kraków Inwestycje telekomunikacyjne 1/2 Lokalni przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. inwestor inżynier kontraktu wykonawca Krzysztof Hetman Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów

Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x. Spis kodów błędów Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika minisiis, SIIS 5.x Spis kodów błędów Stan na 9-02-2015 Numer GRUPA 100 Błędy ogólnego przetwarzania plików 101 Brak pliku do przetworzenia! 102 Wystąpiła awaria

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na projekt budowlano - wykonawczy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na projekt budowlano - wykonawczy ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na projekt budowlano - wykonawczy Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław NIP: 8992701080 REGON: 021321720 Wrocław, grudzień 2013r. str. 1 I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Miejska sieć teleinformatyczna

Miejska sieć teleinformatyczna Miejska sieć teleinformatyczna Agenda Miejska Sieć Bezprzewodowa WIMAX Miejska Sieć Światłowodowa Wykorzystanie GIS do budowy sieci miejskiej i innych zadań na rzecz Miasta Miejska Sieć Bezprzewodowa WIMAX

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego Światłowodowa sieć dystrybucyjna województwa kujawsko-pomorskiego Antoni Zabłudowski Ciechocinek, 03.09.2009 r. Aktualny stan sieci K-PSI Tuchola Grudziądz Sępólno Krajeńskie Świecie Sieć szkieletowa Chełmno

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Gorzów Wlkp., grudzień 2013 r. STAN WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III

Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Małgorzata Kolary-Woźniak Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskiej, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu Rafał Kloc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Agenda: Problem białych plam Warianty działań samorządu Rozwiązania techniczne Case study Gmina Nowosolna Podsumowanie i pytania Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla uczniów

Instrukcja dla uczniów Akademia EduGIS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej Instrukcja dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Horyzontalne linie radiowe

Horyzontalne linie radiowe Horyzontalne linie radiowe Projekt Robert Taciak Ziemowit Walczak Michał Welc prowadzący: dr inż. Jarosław Szóstka 1. Założenia projektu Celem projektu jest połączenie cyfrową linią radiową punktów 51º

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich Rozwój Internetu szerokopasmowego w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 - możliwości realizacji przedsięwzięć przez JST Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim. ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes Informacje ogólne Zlecający Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Usługi Współpraca z operatorami

Bardziej szczegółowo

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji

Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji Forum TETRA Polska Warszawa 19.09.2006 Sieć łączności radiowej elektroenergetyki - stan obecny -koncepcja cyfryzacji opracowanie: Mirosław Derengowski Henryk Paluszkiewicz Stefan Wieczorek Polish Power

Bardziej szczegółowo

WZÓR FORMULARZA NR 2A

WZÓR FORMULARZA NR 2A Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. (poz.) Załącznik nr 2 Formularze do przekazywania danych identyfikujących podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biłgoraj Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45a/2012 Wójta Gminy Biłgoraj z dnia 9 maja 2012r w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury światłowodowej dla internetu szerokopasmowego. Opis inwestycji. Szybki internet dla województwa lubelskiego

Budowa infrastruktury światłowodowej dla internetu szerokopasmowego. Opis inwestycji. Szybki internet dla województwa lubelskiego Budowa infrastruktury światłowodowej dla internetu szerokopasmowego Opis inwestycji. Szybki internet dla województwa lubelskiego inwestor inżynier kontraktu wykonawca Siec szerokopasmowa pionierska inwestycja

Bardziej szczegółowo

8. Analiza danych przestrzennych

8. Analiza danych przestrzennych 8. naliza danych przestrzennych Treścią niniejszego rozdziału będą analizy danych przestrzennych. naliza, ogólnie mówiąc, jest procesem poszukiwania (wydobywania) informacji ukrytej w zbiorze danych. Najprostszym

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, 32-415 Raciechowice, woj. małopolskie, tel. 012 3725201, faks 012 3725200. Raciechowice: Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach Projektu OBECNI w SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 395688-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP

OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA. Dostawców usług - ISP OFERTA NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA Dostawców usług - ISP Bielsko-Biała - 27 stycznia 2008r. Dziękujemy za możliwość przedstawienia oferty usług telekomunikacyjnych SferaNET. Swoje kompetencje i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo miejskiego internetu. Adam Łukasz

Bezpieczeństwo miejskiego internetu. Adam Łukasz Bezpieczeństwo miejskiego internetu Adam Łukasz Charakterystyka gminy Janów Lubelski jest gminą miejsko-wiejską o pow. 178,24 km 2, usytuowaną w południowo - wschodniej Polsce, w woj. lubelskim, w powiecie

Bardziej szczegółowo