Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce"

Transkrypt

1

2 Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce 1. Potencjalni klienci W sytuacji braku w Polsce systemu wsparcia promującego przyłączanie małych źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej lub też działanie w systemie generacji rozproszonej, główną motywacją do instalacji elektrowni wiatrowej pozostaje wzrost cen energii. Na rys. 3.1 pokazano wzrost cen energii elektrycznej i ciepła dla gospodarstw domowych po roku W przypadku energii elektrycznej i ciepłej wody ceny w latach wzrosły powyżej 30%. Na rysunku 3.2 przedstawiono obecną sprzedaż małych elektrowni wiatrowych w Polsce wg sposobu ich użytkowania. Większość sprzedawanych turbin działa w systemach autonomicznych (z akumulatorami) lub używanych jest do podgrzewania wody. Szczególną grupę stanowią małe systemy hybrydowe (w połączeniu z fotowoltaiką, w Polsce bardzo rzadko z generatorem dieslowskim). Są to z reguły instalacje służące do podświetlania znaków drogowych, reklam itp. lub zasilania oświetlenia ulic i parkingów. Ich wykorzystanie w ostatnich latach motywowane było głównie możliwością uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich (RPO oraz PROW) przy ocenie wniosku dodatkowo punktowano wykorzystanie OZE. Najwięcej sprzedawanych w Polsce turbin wiatrowych to najmniejsze piko- i mikroturbiny (rys. 3.3) głównym ich odbiorcą są użytkownicy indywidualni.

3 Wyniki ankietowania sektora (rys. 3.4) małej energetyki wiatrowej wykazują bardzo duże i rosnące zainteresowanie inwestycjami w małe elektrownie wiatrowe ze strony inwestorów prywatnych oraz właścicieli gospodarstw rolnych. Na stałym poziomie utrzymuje się zainteresowanie przedsiębiorców, które znacząco wzrosło po uwolnieniu cen energii, kiedy to poszukiwano (właściciele niewielkich firm takich jak tartaki, firmy stolarskie, piekarnie itp.) alternatywnych źródeł zasilania wobec drogiej energii z sieci. Jednakże brak oferty większych elektrowni wiatrowych w atrakcyjnych cenach spowodował, że rynek ten pomimo dużego potencjału w zasadzie się nie rozwija. Wciąż wysokie jest zainteresowanie zastosowaniem małych elektrowni wiatrowych do dla celów oświetleniowych (lampy uliczne, reklamy, parkingi). Spada zainteresowanie zakupem MEW ze strony organizacji pozarządowych, co spowodowane jest malejącą ilością środków publicznych (dotacji) na tego typu urządzenia instalowane w celach edukacyjnych i informacyjnych. Niewielkim zainteresowaniem cieszą się MEW w sektorze budownictwa mieszkaniowego, w szczególności spółdzielni. Obiecującym rynkiem jest bez wątpienia sektor rolnictwa. Notuje on znaczący wzrost zużycia energii elektrycznej (rys. 3.5), wraz z rosnącymi jej cenami. Wynika to zarówno ze zwiększenia produkcji rolnej, jak i z doposażenia gospodarstw w sprzęt AGD (od 2005 roku wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii w gospodarstwach rolników wzrosły o prawie 40%). Przy słabym rozwoju rynku sprzedaży MEW trudno jest obecnie określić jego charakterystykę regionalną. Jednak wyraźnie zwiększoną sprzedaż notuje się w województwie pomorskim (jedne z najwyższych cen energii elektrycznej i ciepłej wody w Polsce przy równoczesnym słabym rozwoju sieci dystrybucyjnej i bardzo dobrych warunkach wiatrowych) oraz dolnośląskim (najwyższy w Polsce wzrost zużycia energii elektrycznej na obszarach wiejskich, szybko rosnące ceny ciepłej wody). Wydaje się to potwierdzać tezę o tym, że w chwili obecnej podstawową motywacją do zakupu małej elektrowni wiatrowej jest chęć uniezależnienia się od wzrostów/wahań cen nośników energii.

4 2. Struktura rynku dostawców turbin Wg badań rynku przeprowadzonych w I kwartale 2011 roku przez IEO w sektorze małej energetyki wiatrowej, w Polsce działają obecnie 142 firmy. Większość z nich (rys. 3.6) to przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją, instalacją i serwisem urządzeń. Ponad połowa tych firm prowadzi jednocześnie działalność dystrybucyjną, instalacyjną i serwis urządzeń (rys. 3.6). Ponadto na rynku działa ok. 10 producentów MEW i 5 przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających działalność w tym

5 zakresie. Jednak w praktyce tylko 4 producentów ma na tyle dopracowany produkt by wykonywać go seryjnie, pozostałych 3 producentów wykonuje MEW na zamówienie po kilka sztuk rocznie głównie turbiny o małej mocy i pionowej osi obrotu oraz 3 producentów samych tylko generatorów. W badaniu sektora MEW pojawiło się również 5 nowych producentów, którzy mają swój produkt w fazie prototypu i planują rozpocząć produkcję w drugiej połowie 2011 roku. Rynek polski wykazuje cechy charakterystyczne dla rynku światowego, tzn. pomimo dużej liczby przedsiębiorstw deklarujących działalność w sektorze tylko niewiele firm w rzeczywistości dysponuje sprawdzonymi produktami i sprzedaje je w znaczącej ilości. Większość firm (80%) działa na rynku krócej niż 5 lat, a połowa krócej niż 2 lata. Z reguły małe elektrownie wiatrowe stanowią tylko niewielką część dochodów przedsiębiorstwa połowa firm deklaruje, że małe elektrownie wiatrowe stanowią poniżej 10% ich przychodów, a tylko 3 firmy działające na polskim rynku utrzymują się wyłącznie z działalności w tym sektorze. Dystrybutorzy turbin wiatrowych w Polsce mają w ofercie urządzenia pochodzące z kilkunastu krajów, najczęściej z USA, krajów azjatyckich, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Jednakże w praktyce import turbin ma miejsce głównie z Chin (rys. 3.7), skąd sprowadza się prawie 80% importowanych turbin, w większości najmniejszej mocy. Stanowią one także ok. 70% wszystkich MEW instalowanych w Polsce. Podejmowane są także próby eksportu MEW do innych krajów,

6 jednakże skala tej działalności jest jeszcze niewielka. Najwięcej turbin sprzedawanych jest do Niemiec i Irlandii, ponadto odnotowuje się przypadki sprzedaży do Szwecji, Francji, Hiszpanii i Kanady. Większość sprzedawanych turbin to rozwiązania o poziomej osi obrotu. Turbiny o osi pionowej mają marginalny udział w rynku (kilkadziesiąt sztuk turbin małej mocy) i są dostępne w ofercie rynkowej 4 firm. Kolejne firmy planują wprowadzenie nowych rozwiązań na rynek, są one jednak w bardzo początkowej fazie rozwoju. 3. Uwarunkowania ekonomiczne inwestycji w małe elektrownie wiatrowe w Polsce W sytuacji braku specyficznego systemu wsparcia dla małych turbin wiatrowych głównymi czynnikami decydującymi o opłacalności inwestycji w małą elektrownię wiatrową są koszty instalacji, produktywność elektrowni oraz cena nośnika energii zastępowanego produkcją z MEW. Ten ostatni czynnik omówiony został szerzej w rozdziale 3.1. Podstawowym składnikiem kosztów inwestycyjnych są koszty turbiny, oraz, w przypadku pracy na sieć wydzieloną, akumulatorów. Wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej AWEA koszty inwestycyjne w przypadku małych turbin wiatrowych zawierają się w przedziale 3-6 USD na 1 Wat mocy zainstalowanej. Analiza oferty krajowych dystrybutorów potwierdza, że struktura cen w Polsce odpowiada cenom na rynku światowym. Ceny turbin wahają się od 4000 do zł za kw mocy nominalnej. Niższe ceny osiągają najmniejsze wiatraki, pracujące w systemach hybrydowych, których cena z reguły nie przekracza 3000 zł. Jak wynika z zamieszczonej poniżej tabeli rozpiętość cen turbin w danym przedziale mocy jest bardzo duża i uzależniona z reguły od kraju pochodzenia sprzętu. Dodatkowo, w przypadku pracy na sieć wydzieloną, koszt baterii/akumulatorów, inwertera i kontrolera ładowania porównywalny jest z kosztem samej turbiny. Kolejną pozycję w kosztach inwestycyjnych stanowią wieże/maszty, na których instalowane są elektrownie. Tańszą opcją są maszty z odciągami, na których instaluje się zwykle mniejsze elektrownie. Ich cena waha się w bardzo szerokim zakresie od 1000 (za maszt dla małej elektrowni 1 kw) do 9000 zł za maszt dla elektrowni 6-10kW. Droższe są maszty fundamentowane w takim przypadku cena wynosi od 5 do 12 tys. zł. W analizie ekonomicznej opłacalności inwestycji w MEW największe znaczenie ma jej produktywność. Polska jest krajem charakteryzującym się niskimi prędkościami wiatru, nawet na wysokościach odpowiadających dużym turbinom wiatrowym ( m). W warunkach, w jakich funkcjonują małe elektrownie wiatrowe, dodatkowym czynnikiem ograniczającym produktywność jest turbulencja i wpływ przeszkód terenowych. Metody oszacowania produktywności stosowane dla farm wiatrowych i dużych turbin są dla MEW mało użyteczne, ze względu zarówno na znaczące koszty (porównywalne ze skalą inwestycji) jak i na słabą stosowalność w warstwie przyziemnej (10-20 m), w której z reguły pracują MEW. Ze względu na panujące w Polsce warunki wiatrowe oraz możliwe zastosowania MEW, IEO wprowadził wstępną klasyfikację lokalizacji elektrowni wiatrowych, dzieląc je na 5 klas (tab. 3.2)

7 Należy jednakże zdawać sobie sprawę z faktu, iż w polskich warunkach klimatycznych na wysokościach, na których montowane są typowe małe elektrownie wiatrowe dominują prędkości wiatru z przedziału 3-5m/s. W najlepszych lokalizacjach zakres ten poszerza się do 6 m/s, głównie w sezonie zimowym. Dostępne na rynku turbiny przy prędkościach 6-7m/s osiągają ok % mocy nominalnej. Najwyższe prędkości wiatru, powyżej prędkości nominalnej (z reguły ok. 12 m/s) wystąpią na wysokościach osiągalnych dla MEW epizodycznie i związane będą z reguły z wiatrami huraganowymi i porywistymi, stanowiącymi zagrożenie dla turbiny. W tabeli 3.3. oszacowano produktywność, w warunkach poszczególnych klas wiatrowych, dostępnych na rynku MEW, posługując się krzywymi mocy dostarczonymi przez producentów. Widoczne są bardzo duże różnice w przewidywanej produktywności, w zależności od lokalizacji i typu turbiny (krzywej mocy). Dotyczy to zwłaszcza klas o najniższych prędkościach wiatru, gdzie niejednokrotnie produkcja energii może nie zależeć od mocy nominalnej (np. w przypadku niektórych typów turbin 5 i 10 kw w klasie prędkości 0). Stąd bardzo duże znaczenie ma dobór typu turbiny do lokalizacji. Upowszechnienie stosowania MEW w Polsce na zasadach komercyjnych będzie wymagało rozwijania technologii turbin przeznaczonych do użytkowania w obszarach o niskich prędkościach wiatru, tzw. działających efektywnie w zakresie prędkości 3-5 m/s. Tab. 3.3 Wydajność małych elektrowni wiatrowych w warunkach polskich w zależności od klasy prędkości wiatru. Źródło: opracowanie własne IEO na podstawie krzywych mocy przedstawianych przez producentów MEW wymienionych przez 2010 wind generator buyers guide

8 Duże farmy i elektrownie wiatrowe obecnie budowane w Polsce pozwalają na uzyskanie wydajności średniej równej lub wyższej niż MEW dla najwyższej klasy wiatrowej (rzędu 2000 h/rok). Są to wydajności ponad dwa razy wyższe niż w przypadku MEW instalowanych często w pierwszej klasie prędkości wiatru. 4. Potencjał dla rynku do roku 2020 Światowy potencjał rynkowy MEW jest oceniany przez AWEA na poziomie 113 GW w roku 2020, co oznacza krotny wzrost obecnie zainstalowanej mocy. W Polsce Krajowy Plan Działania na rzecz odnawialnych źródeł energii (KPD) do 2020 r. został przyjęty przez rząd w grudniu 2010 r. Zawarte w nim cele związane z wykorzystaniem energetyki odnawialnej (15 % zużycia energii brutto w 2020 r. ma pochodzić z OZE), sprawiają, że istnieje potrzeba rozwoju różnych rodzajów zielonej energii, w tym także małej energetyki wiatrowej, która dopiero wkracza w taką fazę rozwoju, która może wnieść zauważalny wkład w zielony mix energetyczny. Główny cel zawarty w KPD to moc zainstalowanych małych turbin wiatrowych, która ma wynosić 550 MW w 2020 r. Ponadto zakłada się, że oprócz wzrostu zainstalowanej mocy, nastąpi wzrost średniego czasu pracy turbin od 800 h/rok w 2011 r. do 1000 h/rok w 2020 r. Jednym z zapisów w omawianym dokumencie jest promocja rozwoju rozproszonych źródeł energii o niewielkiej mocy. Zapewnienie rozwoju takich rozproszonych źródeł, którymi są m.in. małe elektrownie wiatrowe może zostać zrealizowane poprzez zwiększenie poziomu wsparcia oraz ułatwień administracyjnych. Dodatkowo, zapowiadane jest wsparcie innowacyjnych technologii w zakresie OZE. Omawiając rozwój rynku małych elektrowni wiatrowych w oparciu o Krajowy Plan Działania można jedynie wspomnieć o ogólnych celach rządu, bez szczegółowego systemu wsparcia, koniecznego do dalszego rozwoju sektora. W raporcie Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pt. Wizja Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Polsce do 2020 r., które była materiałem źródłowym dla rządu przy opracowywaniu KPD, podkreślono - po raz pierwszy w kontekście krajowych bilansów energetycznych -, celowość i znaczenie wykorzystanie małej energetyki wiatrowej w przyszłości. Do 2020 r. scenariusz zaproponowany przewidywał wzrost zainstalowanej mocy małych turbin wiatrowych do 600 MW. Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane będą przez indywidualnych konsumentów energii w tzw. systemie DSM (ang. Demand Side Management ), opierającym się na sterowaniu zapotrzebowaniem na energię po stronie popytu poprzez planowanie, wdrożenie i nadzór działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne. Z tych rozwiązań mogłyby korzystać tzw. inteligentne sieci, ale z uwagi na znacznie wyższe koszty jednostkowe niż farmy wiatrowe i niższe wskaźniki czasu pracy turbin w ciągu roku, ich sytuacja rynkowa będzie zależna od przyjętego modelu rozwoju sieci oraz różnic w cenach energii na średnim i niskim napięciu (relacją pomiędzy ceną hurtową i ceną detaliczną energii elektrycznej). Uważa się jednak (co jest w obecnej sytuacji zaletą), że małe elektrownie wiatrowe nie wymagają działań związanych z rozwojem sieci, ponieważ ze względu na sposób działania będą je wzmacniać na końcu sieci niskiego napięcia, będąc elementem wspomnianych inteligentnych sieci i systemów mikrogeneracji. Sektor małych elektrowni wiatrowych w celu dalszego rozwoju potrzebuje rządowego wsparcia, wprowadzenia ułatwień legislacyjnych i administracyjnych, których obecnie brakuje na polskim rynku energetyki wiatrowej. W chwili obecnej sytuacja w tym zakresie jest niejasna, a wszystkie działania mają być sprecyzowane w ustawie o odnawialnych źródłach energii, której przedłożenie rząd zapowiada od czerwca 2010 roku. Nie są jednak znane żadne szczegółowe założenia ustawy ani szczegóły planowanego systemu wsparcia. Niepotwierdzone informacje mówią o możliwości wprowadzenia mechanizmów stałych cen dla małych źródeł energii, a także o wspieraniu elektrowni do 10 kw na terenach miejskich oraz kw na terenach wiejskich. 5. Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku Dzięki badaniu rynku małej energetyki wiatrowej przeprowadzonemu przez Instytut Energetyki Odnawialnej wśród kluczowych przedstawicieli sektora MEW udało się zidentyfikować aktualne problemy sektora. W obecnej sytuacji są nimi:

9 brak systemu wsparcia dostosowanego do potrzeb MEW; obecny, daleki od doskonałości i zadowolenia inwestorów, system jest stworzony dla dużej energetyki wiatrowej, jest skomplikowany i niemożliwy do zastosowania przez indywidualnych użytkowników (wymaga np. pozyskania koncesji, prowadzenia działalności gospodarczej i obrotu certyfikatami); sugerowanym dobrym rozwiązaniem byłoby tu wprowadzenie mechanizmów stałej ceny dla elektrowni przyłączonych do sieci energetycznej lub mechanizmów podatkowych dla systemów autonomicznych, brak narzędzi finansowych o charakterze odpowiadającym MEW (brak możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy ekologicznych np. z NOFOŚiGW, brak systemu mikrodotacji, brak oferty banków w zakresie finansowania MEW), skomplikowane i długotrwałe procedury związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę i traktowaniem MEW na równi z wielkoskalową energetyka wiatrową, w przypadku przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, brak uproszczonych procedur dla MEW, w szczególności brak możliwości prowadzenia tzw. rozliczeń netto ( net-metering ), będących najprostszą i wypróbowaną w innych krajach formułą współpracy MEW z siecią, bariera informacyjna niska świadomość roli MEW i związanych z nimi zagadnień wśród urzędników i w przedsiębiorstwach energetycznych, niska świadomość społeczna w zakresie MEW i możliwości ich wykorzystania, a także wynikający z niej niekiedy brak akceptacji dla MEW w najbliższym otoczeniu, bariera technologiczna brak sprawdzonych i potwierdzonych stosowanymi certyfikatami rozwiązań funkcjonujących w polskich warunkach, przy równoczesnym braku środków na badania i rozwój technologii, wysokie koszty jednostkowe MEW, wynikające częściowo z niszowości technologii (brak możliwości rozwinięcia produkcji na skalę przemysłowa wobec ograniczonego popytu w Polsce, konkurencja ze strony gotowych rozwiązań azjatyckich), brak instytucji certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów krajowych; konieczność zdobywania certyfikatów w UE powoduje podwyższenie kosztów dla krajowych producentów; z drugiej strony, przy dopuszczeniu braku certyfikatu, brak jest gwarancji efektywności działania urządzeń i ich bezpieczeństwa oraz otwiera się rynek dla tanich rozwiązań o niskiej jakości (np. turbin produkcji chińskiej) Podstawowych szans dla rozwoju rynku należy upatrywać w realizacji Krajowego Planu Działania w zakresie OZE do 2020 roku. W celu jego wdrożenia ww. bariery muszą zostać usunięte. Można jednak spodziewać się, że stymulacja rozwoju polskiego rynku może nastąpić (jak w Wielkiej Brytanii) poprzez wzrost cen energii i poszukiwanie przez odbiorców końcowych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w nią w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych. Jednakże w takim przypadku wybór małej elektrowni wiatrowej uwarunkowany jest jej niezawodnością (gwarantowana produktywność) i ceną. 6. Instytucje naukowo-badawcze działające w sektorze małej energetyki wiatrowej Kompetencje największych instytucji badawczych w UE pokrywają każdy obszar związany z małymi elektrowniami wiatrowymi, jednakże ze względu na dotychczasowy słaby rozwój tego sektora w UE (w porównaniu z wielkoskalową energetyka wiatrową) rzadko miewają one specjalistyczne instytuty/jednostki zajmujące się wyłącznie MEW. W Polsce sektor badawczy w dziedzinie MEW jest wyjątkowo słabo rozwinięty i słabo udokumentowany. Na większości politechnik w kraju deklaruje się prowadzenie badań w zakresie MEW, jednakże w praktyce są to z reguły prace nie wykraczające poza obszar pracy magisterskiej lub projektu wewnętrznego (prace statutowe, granty rektorskie), bez udziału przemysłu. Z reguły tego typu prace prowadzone są na wydziałach energetycznych, elektrycznych, bądź lotniczych (aerodynamika). Ze względu na doświadczenie pracowników i długoletni okres badań można wymienić kilka instytucji posiadających potencjał do współpracy z przemysłem. Są to:

10 1) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; posiada doświadczenie w konstrukcji MEW i współpracy z przemsłem (Dr Ząber, Nowomag) oraz stanowiska laboratoryjne 2) Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa oraz Instytut Elektroenergetyki; rozproszone prace badawcze, głównie z zakresu aerodynamiki i mechaniki płynów oraz elektrycznych właściwości MEW 3) Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki; prace głównie w zakresie generatorów; powołanie spin-off z ofertą własnych rozwiązań elektrowni wiatrowych 4) Politechnika Łódzka, głównie Instytut Elektroenergetyki (badania w zakresie generacji rozproszonej i integracji MEW z siecią); rozbudowa laboratoriów badawczych, poszukiwanie partnerów przemysłowych 5) Instytut Elektrotechniki w Warszawie; prace nad autonomicznym systemem z elektrownią wiatrową o mocy 2,5 kw, głównie w zakresie wyposażenia elektrycznego dla turbiny 6) Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Lotniczej; zainteresowanie projektami przydomowych elektrowni wiatrowych, głównie od strony aerodynamicznej Przytoczone wyżej przykłady wskazują na skromne (może za wyjątkiem AGH, choć zespół badawczy z lat 90-tych uległ znacznemu rozproszeniu) doświadczenie w pracach wdrożeniowych i konieczność ukierunkowania i sprecyzowania poszukiwań partnera naukowego pod kątem potrzeb rynku. Bez wątpienia możliwe jest skonstruowanie konsorcjum naukowo-przemysłowego, integrującego doświadczenia z wielu dziedzin (aerodynamika, elektroenergetyka, automatyka, elektronika) w celu rozwijania technologii nowoczesnej małej elektrowni wiatrowej. Jednakże obecnie nie można się w tym względzie oprzeć na istniejących krajowych kompleksowych doświadczeniach w dziedzinie energetyki wiatrowej i dlatego trzeba raczej koncentrować się na potencjale w zakresie poszczególnych komponentów (wirnik i skrzydła, generator, systemy sterowania i kontroli) i poszukiwać partnerów naukowych tą drogą. 7. Możliwości pozyskania dofinansowania dla prac projektowych i wdrożenia produkcji małych elektrowni wiatrowych Przemysł energetyki odnawialnej, oprócz wsparcia przedmiotowego w ramach pomocy publicznej związanej z ochroną środowiska, może korzystać także z finansowych instrumentów wsparcia na podniesienie innowacyjności. Pomimo skromności oferty krajowych funduszy na prace badawcze i rozwojowe i dotychczasowego braku specjalnych priorytetów nakierowanych na energetykę wiatrową, a w szczególności na MEW, poniżej zaprezentowane te z programów, w których przynajmniej teoretycznie można starać się o wsparcie dla firm starających się wdrożyć na skalę przemysłową małe elektrownie wiatrowe lub produkcję ich komponentów. Instrumentem wsparcia skierowanym do sektora MSP, w tym producentów działających w energetyce odnawialnej, powołanym w strukturze Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)jest dofinansowanie działalności innowacyjnej w ramach tzw. projektów celowych. Dofinansowanie odbywa się ze środków budżetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z regulaminem obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2010r. dofinansowaniem objęte są badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Maksymalny próg dofinansowania wynosi dla badań przemysłowych 80%, a dla prac rozwojowych 60%, w zależności od tego, czy przedsiębiorca współpracuje z instytucją badawczo-rozwojową, lub też jest to przypadek badań przemysłowych, kiedy wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane w mediach techniczno-naukowych (konferencje techniczne i naukowe, czasopismach, portale tematyczne). W obecnej edycji nabory ogłaszane są cyklicznie do końca 2013r. Działaniem, które jest obecnie w gestii dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) jest Inicjatywa Technologiczna, w skrócie IniTech, będąca modyfikacją działań, które wcześniej były znane pod nazwą Wędka Technologiczna. NCBIR ogłosiło jeden konkurs w 2009r. w ramach którego było możliwe sfinansowanie projektów w dowolnej fazie rozwoju, zarówno część badawcza łącznie z fazą przygotowawczą, jak również tylko etap drugi polegający na przygotowaniu technologii do wdrożenia. W ramach fazy A - części badawczej przedsiębiorcy zobligowani byli do przedstawienia w

11 taki sposób swych projektów, aby spełniały wymagania poszczególnych badań określonych w ustawie o zasadach finansowania nauki. Obecnie, NCBIR rozważa ogłoszenie następnej edycji Initech. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Jednym z Programów strategicznych realizowanych przez NCBiR jest Program Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii. Celem programu jest opracowanie rozwiązań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia założeń Strategii 3x20 Unii Europejskiej (poprawa efektywności energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20% i redukcja emisji CO2 o 20% w łącznym bilansie UE do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.). Program ma być istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań naukowych i technologii konwencjonalnych (węglowych) oraz OZE. Planowany budżet programu wynosi 300 mln zł, przeznaczony jest na 4 wymienionych w Programie zadania badawcze. Jak dotychczas środowisko energetyki wiatrowej było zbyt słabe aby wygenerować krajowym program badawczy w swoim obszarze działania, choć w projektach realizowanych w ramach Programu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa ze wszystkich branż OZE. W czerwcu 2010 roku, w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, odbyła się inauguracja realizacji projektu pt.: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych, o całkowitym budżecie 110 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja wdrażająca ogłosiła konkurs na projekty w ramach działania Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (termin składania maj 2011 r.). Dotyczy on tworzenia klastrów przestrzennie skoncentrowanych grup przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zależnych od siebie, uzyskujących dzięki swojemu działaniu synergistyczny efekt zwiększenie produktywności lub innowacyjności firmy, dyfuzja know-how oraz przyciąganie nowych zasobów i przedsiębiorstw. Wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych, w jakiej znajdują się firmy należące do sektora małych elektrowni wiatrowych, pozwala na udzielenie im dofinansowania w ramach konkursu w wysokości 2 mln PLN. Dzięki temu firmy mogłyby stworzyć odpowiednie warunki technicznoorganizacyjne do tworzenia powiązań między sobą oraz opracować wspólną strategię rozwoju klastra. Budżet przewidziany dla całego działania wynosi EUR i w pierwszym naborze wniosków rozdysponowanych zostanie 80 mln PLN. Dofinansowanie projektu stworzenia klastra małych elektrowni wiatrowych może zostać przyznane m.in. na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które mają charakter szkoleniowy i doradczy. Ponadto, dofinansowanie może obejmować koszty osobowe i administracyjne związane z obsługą tworzonych powiązań. W związku z uwzględnieniem małych elektrowni wiatrowych w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych., który zakłada instalację tego rodzaju turbin o łącznej mocy 500 MW do 2020 r., konieczne jest wzmocnienie rynku małych elektrowni wiatrowych. Współpraca pomiędzy firmami pozwoliłaby na identyfikację problemów, stworzenie propozycji ich rozwiązań oraz dodatkowo dałaby możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych. Klaster mógłby dobrze wpasować się także w realizację dyrektywy 2009/28/WE o promocji odnawialnych źródeł energii oraz wspomnianego Krajowego Planu Działania. Podstawowe wymagania odnośnie tworzenia klastra (kryteria oceny wniosku) to: 1. Geografia klastra Powiązanie kooperacyjne (cześć wytwórcza) musi być zlokalizowane na obszarze o dużej koncentracji przemysłowej i badawczo-rozwojowej (parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatorów przedsiębiorczości, centra transferu technologii, kampusy szkół wyższych, specjalne strefy ekonomiczne). Zgodnie z filozofią klastra, ma on być zlokalizowany w danym województwie (firmy nie mogą być rozsiane po całej Polsce). Powiązanie kooperacyjne ma mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu, w którym jest zlokalizowane. 2. Finansowanie

12 We wniosku należy określić sposób finansowania działalności (pożyczki, fundusze prywatne lub publiczne etc.) W ramach kryterium oceniane jest, czy Wnioskodawca przedstawił dokumenty finansowe potwierdzające zdolność do sfinansowania wkładu własnego uwzględniające: środki na pokrycie 5% wartości kwoty dofinansowania w ramach rozliczenia końcowego, kwoty na uzupełnienie dofinansowania wynikającej z intensywności wsparcia, kwoty na pokrycie podatku VAT, pozostałe wydatki niekwalifikowane. 3. Powiązanie kooperacyjne skład i umowa W skład powiązania kooperacyjnego wchodzi co najmniej 6 przedsiębiorców, co najmniej jedna organizacja badawcza i co najmniej jedna instytucja otoczenia. We wniosku należy wpisać dane każdego podmiotu funkcjonującego w ramach powiązania kooperacyjnego, który podpisał porozumienie/umowę powiązania

RYNEK MAŁYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH W POLSCE

RYNEK MAŁYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH W POLSCE 2010 RYNEK MAŁYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH W POLSCE Patronat instytucjonalny Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Ogólna charakterystyka firm sektora małej energetyki

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe

Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych Warszawa, 23 marca 2011 Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej kmichalowska@ieo.pl Opłacalność

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r

RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r 2013 RYNEK FOTOWOLTAICZNY W Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Kwiecień, 2013r STRONA 2 2013 IEO RAPORT Rynek Fotowoltaiczny w Polsce Podsumowanie roku 2012 Edycja PIERWSZA raportu Autorzy

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Mała energetyka wiatrowa

Mała energetyka wiatrowa Energetyka Prosumencka-Korzyści dla Podlasia" Białystok, 8/04/2014 Mała energetyka wiatrowa Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej ; kmichalowska@ieo.pl Moc zainstalowana (kolor niebieski)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Debata NOWE ŹRÓDŁA ENERGII JAKA ENERGIA DLA POLSKI? EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Jan Popczyk Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce Joanna Bolesta, Justyna Zarzeczna Sierpień 2015 Rynek fotowoltaiczny w Polsce po latach stagnacji, stoi w obliczu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii

Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Inicjatywa klastrowa Nadbużański Klaster Technologiczny Dolina Zielonej energii Zespół programowy Stowarzyszenia Pro-Eco Dolina Bugu - grono krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, ekspertów i technologów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE

Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE Finansowanie inwestycji biogazowych programy wsparcia dla OZE GDAŃSK 07.09.2011 Nasze Doświadczenie W 2002 roku przyznanie 3-ciej dotacji w kraju dla Klienta MSP Ponad 500 pozyskanych dotacji na kwotę

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce - Podsumowanie 2013 roku Joanna Bolesta, Konrad Rosołek, Aneta Więcka Lipiec, 2014 Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

II Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii Ełk, 9 października 2014 roku

II Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii Ełk, 9 października 2014 roku II Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii Ełk, 9 października 2014 roku Instalacje prosumenckie w mikrosieciach odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych analiza wyników badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku

Rynek fotowoltaiki w Polsce. Podsumowanie 2013 roku Rynek fotowoltaiki w Polsce Podsumowanie 2013 roku Lipiec 2014 Spis treści Streszczenie 7 Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2013 roku Charakterystyka rynku fotowoltaicznego w Polsce 8 Rynek fotowoltaiczny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A.

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla OZE Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Agenda 1. Wstęp 2. System zielonych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r.

Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Raport Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Podsumowanie Wstęp Energetyka wiatrowa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem energetyki odnawialnej na świecie. Obserwowany w ostatnim

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej

Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej Projekty wiatrowe realizowane w ramach energetyki rozproszonej Energetyka Specyfika rozproszona działania Energetyka rozproszona to przede wszystkim produkcja energii elektrycznej blisko potencjalnych

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju GEKON Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1. Tematyka Dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Potencjał OZE na obszarach wiejskich

Potencjał OZE na obszarach wiejskich Potencjał OZE na obszarach wiejskich Monitoring warunków pogodowych Z dużą rozdzielczością czasową zbierane są dane o pionowym profilu prędkości i kierunku wiatru, temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH

ENERGIA ODNAWIALNA WOJEWÓDZTWO MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁOPOLSKIE TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH ENERGIA ODNAWIALNA TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII DLA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE MIEJSCOWOŚĆ Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 108 km² a liczba ludności wynosi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w praktyce Doświadczenia gminy Kisielice Przygotowanie: Tomasz Koprowiak, Burmistrz gminy Kisielice w latach 1990-2014 www.nowamisja-niskaemisja.pl Gmina miejsko-wiejska Kisielice

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce

Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku kotłów na biomasę w Polsce Źródło: Raport Rynek kotłów na biomasę w Polsce Joanna Bolesta, Aneta Więcka Lipiec 2015 Wykorzystanie energii spalania biomasy do celów grzewczych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Adrian Małachowski Dyrektor Generalny EkoEnergetyka.Eu Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne,

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo