SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO. - rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym ( I,1: 6))

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO. - rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym ( I,1: 6))"

Transkrypt

1 SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna Wolszczakowska Klasa: I (gimnazjum) Przedmiot: język polski Temat lekcji : Na lipę Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy. Cele lekcji Uczeń: - rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym ( I,1: 6)) - odbiera komunikaty pisane, mówione oraz nadawane za pomocą środków audiowizualnychrozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz w dźwięku i obrazie ( I, 1: 1) ) - wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu ( I, 1: 2)) - korzysta ze słownika języka polskiego ( I, 2: 3)) - charakteryzuje postac mówiącą w utworze (II, 2: 2)) - dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie, poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne ( III, 1: 4)) Metody i techniki pracy: praca z tekstem, praca ze słownikiem, pogadanka, praktyka pisarska, przekaz audiowizualny Środki dydaktyczne: - tekst fraszki J. Kochanowskiego Na lipę", - słownik języka polskiego, - program multimedialny edurom. Formy pracy: - indywidualna, - zbiorowa.

2 Etap lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów Środki dydaktyczne Wprowadzenie -powitanie uczniów - sprawdzenie listy obecności - próba odpowiedzi na pytanie : Co to jest perswazja? - odszukanie definicji słowa perswazja w słowniku języka polskiego - słownik języka polskiego - pogadanka na temat tekstów perswazyjnych ( reklama ) - nawiązanie do tematu lekcji 55Temat Analiza materiału Na lipę Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy. - omówienie cech środków perswazji - wykorzystanie programu multimedialnego edurom (wskazywanie elementów perswazji w różnorodnych formach przekazu reklamy) - analiza cech środków perswazji - czynny udział w projekcji materiałów multimedialnych - załącznik - nawiązanie do fraszki Na lipę - wyszukiwanie w teście cytatów odnoszących się do zalet lipy -redagowanie tekstów o charakterze perswazyjnym Synteza - zapisanie do zeszytów utworzonych tekstów

3 Weryfikacja - udział w krótkiej zabawie PRAWDA CZY FAŁSZ? (wskazanie poprawnych odpowiedzi i uzasadnienie odrzucenia niewłaściwych) - karty pracy Praca domowa - Na podstawie fraszki Jana Kochanowskiego pt. Na zdrowie ułóż tekst o charakterze perswazyjnym dotyczący zdrowia. Chętni : Przytocz co najmniej 10 językowych środków perswazji zastosowanych w reklamach telewizyjnych. Uczeń zdolny: Zastanów się nad skalą zjawiska perswazji występującego w środkach masowego przekazu. Przygotuj argumenty określające Twoje stanowisko w tej sprawie. KARTY PRACY (dostosowane do potrzeb uczniów) Perswazja to wpływanie na kogoś w celu skłonienia go, by w coś uwierzył, przekonywanie. PRAWDA FAŁSZ W słowniku języka polskiego szukamy głównie informacji o poprawnej pisowni wyrazów. Środkami perswazji mogą byc pytania retoryczne. Czarnoleska lipa rodzi jabłka. Reklama nie posiada cech perswazji.

4 Perswazja to wpływanie na kogoś w celu skłonienia go, by w coś uwierzył, przekonywanie. PRAWDA FAŁSZ W słowniku języka polskiego szukamy głównie informacji o poprawnej pisowni wyrazów. Środkami perswazji mogą byc pytania retoryczne. Czarnoleska lipa rodzi jabłka. Reklama nie posiada cech perswazji.

5 Środki perswazji ( elementy świadomego wpływania na odbiorcę) występują w postaci np.: - sloganów reklamowych ( zwięzłych haseł promujących produkt);mogą być one rymowane, dowcipne, - pytań retorycznych ( takich, które nie wymagają odpowiedzi), - przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym (np. lepszy, najładniejszy), - rymów, - trybu rozkazującego czasowników (np. kup), - czasowników modalnych (np. powinieneś, musisz, trzeba), - zdań warunkowych (np. Jeśli marzysz o, to koniecznie kup, - słów typu: zawsze, wszędzie, tylko, każdy, wszyscy, nigdy. Środki perswazji ( elementy świadomego wpływania na odbiorcę) występują w postaci np.: - sloganów reklamowych ( zwięzłych haseł promujących produkt); mogą być one rymowane, dowcipne, - pytań retorycznych ( takich, które nie wymagają odpowiedzi), - przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym (np. lepszy, najładniejszy), - rymów, - trybu rozkazującego czasowników (np. kup), - czasowników modalnych (np. powinieneś, musisz, trzeba), - zdań warunkowych (np. Jeśli marzysz o, to koniecznie kup, - słów typu: zawsze, wszędzie, tylko, każdy, wszyscy, nigdy.

6 - Gwarancja.. przez cały dzień - Każdego dnia. - Najlepszy sposób na - Jesteś wyczerpany? Potrzebujesz.? - Marzysz o? - Masz kłopoty z? - Podaruj sobie - Wyjątkowe - Odkryj - Poczuj - Podaruj sobie odrobinę szczęścia i - Poznaj wyjątkową atmosferę i przyjedź do - Ta pobudzi Cię do życia - Najskuteczniejszy sposób na - Oderwij się od rzeczywistości i

7 - Czystośc bez cienia wątpliwości - Gwarancja.. przez cały dzień - Jesz i nie tyjesz dzięki - Siła zdrowia w tabletce witamin - Każdego dnia. - Najlepszy sposób na - Kichasz i dokucza Ci katar - Jesteś wyczerpany? Potrzebujesz.? - Marzysz o? - Masz kłopoty z? - Podaruj sobie - Wyjątkowe - Odkryj - Poczuj - Podaruj sobie odrobinę szczęścia i - Poznaj wyjątkową atmosferę i przyjedź do - Ta pobudzi Cię do życia - Najskuteczniejszy sposób na - Oderwij się od rzeczywistości i - To szampon lepszy od innych. - Książka to najlepszy prezent dla ukochanej osoby. - Ciesz się słońcem i czystą jak kryształ wodą Morza - Zadbaj o swoją przyszłośc już dziś - Wystarczy tylko kostka wyjątkowej czekolady., byś poczuł się jak w siódmym niebie. - Jak dwa i dwa jest cztery, tak - Otul się luksusem i kup - Przywróc włosom blask i naturalny wygląd

8 - Czystośc bez cienia wątpliwości - Gwarancja.. przez cały dzień - Jesz i nie tyjesz dzięki - Siła zdrowia w tabletce witamin - Każdego dnia. - Najlepszy sposób na - Kichasz i dokucza Ci katar - Jesteś wyczerpany? Potrzebujesz.? - Marzysz o? - Masz kłopoty z? - Podaruj sobie - Wyjątkowe - Odkryj - Poczuj - Podaruj sobie odrobinę szczęścia i - Poznaj wyjątkową atmosferę i przyjedź do - Ta pobudzi Cię do życia - Najskuteczniejszy sposób na - Oderwij się od rzeczywistości i - To szampon lepszy od innych. - Książka to najlepszy prezent dla ukochanej osoby. - Ciesz się słońcem i czystą jak kryształ wodą Morza - Zadbaj o swoją przyszłośc już dziś - Wystarczy tylko kostka wyjątkowej czekolady., byś poczuł się jak w siódmym niebie. - Jak dwa i dwa jest cztery, tak - Otul się luksusem i kup

9 SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna Wolszczakowska Klasa: V Przedmiot: język polski Temat lekcji : O wielkiej wojnie w kosmosie. Cel główny: zdefiniowanie pojęcia mitu Cele szczegółowe: - zapoznanie z treścią mitu ludów Dalekiego Wschodu, - kształcenie umiejętności posługiwania się mówioną i pisaną odmianą języka ( w tym czytania ze zrozumieniem), - doskonalenie umiejętności redagowania planu wydarzeń w postaci równoważników zdań, - kształcenie umiejętności twórczego współdziałania w zespole zgodnie z instrukcją, - rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki, - kształcenie umiejętności pracy ze słownikiem. Metody i techniki pracy: pogadanka, przekład intersemiotyczny (plakat), praktyka pisarska, instrukcja, skojarzenia, ćwiczeniowa, prezentacja multimedialna, praca w grupach. Etap lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów Środki dydaktyczne Wprowadzenie -powitanie uczniów - sprawdzenie listy obecności prezentacja multimedialna - nawiązanie do tematu lekcji - podanie ogólnej informacji dotyczącej ludów Dalekiego Wschodu - próba odpowiedzi na pytanie : Jak powstał świat? - odczytanie informacji na temat mitu -podręcznik

10 Temat Analiza materiału O wielkiej wojnie w kosmosie. - podział uczniów na 3 grupy (przyporządkowanie uczniom posiadającym trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu zadań związanych z pracą ze słownikiem ortograficznym, zwrócenie uwagi na ich czynny udział w ćwiczeniu na skojarzenia) - objaśnienie reguł pracy zespołów - praca w grupach ( uczniowie mieli przeczytać tekst w domu) -podręcznik - kolorowe karteczki - instrukcja pracy zespołowej - stół z rekwizytami - nadzorowanie pracy uczniów i ( jeśli to konieczne), udzielanie wskazówek kartony, przybory plastyczne Synteza - ocena pracy uczniów (prawidłowy plan wydarzeń z zastosowaniem równoważników zdań, zachowanie poprawności ortograficznej, estetyka plakatów, właściwy dobór rekwizytów i uzasadnienie ich wyboru, sprawne działanie w zespole) - prezentacja pracy w grupach - zapisanie do zeszytów krótkiej notatki zawierającej definicję mitu Weryfikacja - udział w krótkiej zabawie PRAWDA CZY FAŁSZ? nawiązującej do definicji mitu(wskazanie poprawnych odpowiedzi i uzasadnienie odrzucenia niewłaściwych) -prezentacja multimedialna (prawda-karteczki zielone fałsz- karteczki czerwone) Praca domowa -objaśnienie treści zadania domowego ( Korzystając ze Słownika języka polskiego, wypisz wyrazy utworzone od wyrazu mit. Wyjaśnij ich znaczenie.)

11 Ewaluacja : zielone kartki lekcja udana żółte kartki lekcja na średnim poziomie czerwone kartki - lekcja nieudana Załączniki: Instrukcja pracy zespołowej: 1. Przeczytajcie uważnie instrukcję (całość). 2. Wybierzcie spośród siebie: sekretarza, plastyka, posłańca, sprawozdawcę. 3. W razie wątpliwości poproście nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienia. 4. Nie utrudniajcie pracy innym grupom. ZADANIE ( czas na realizację 15 minut) 1. Ułóżcie plan wydarzeń wyznaczonego fragmentu w formie równoważników zdań (co najmniej trzy punkty). Zwracajcie uwagę na poprawność ortograficzną - korzystajcie z pomocy konsultantów ortograficznych! 2. Spośród zgromadzonych na stoliku rekwizytów wybierzcie te, które kojarzą się wam z treścią opracowywanego przez was fragmentu mitu ( wybiera i przynosi je posłaniec- maksymalnie 3 rekwizyty ). 3. Stwórzcie plakat obrazujący wydarzenia zawarte we fragmencie. Plakat powinien zawierać zapisany na nim plan wydarzeń i rysunki związane z treścią tekstu. 4. Dokonajcie prezentacji swojej pracy. Uzasadnijcie wybór rekwizytów. Powodzenia!

12 KWESTIONARIUSZ LEKCJI Imię i nazwisko nauczyciela: Justyna Wolszczakowska Klasa: V Przedmiot: godzina wychowawcza Temat lekcji : Bezpieczne ferie. Cel główny: - przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego postępowania podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw w czasie ferii. Cele szczegółowe: - uświadomienie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać podczas zimowego wypoczynku, - poznanie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji, - kształcenie świadomości potrzeby dbania o własne życie i zdrowie, - przedstawienie sposobów ciekawego spędzania wolnego czasu, - wprowadzenie pojęcia reklamy społecznej, -rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, - praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Metody i techniki pracy: pogadanka, wnioskowanie, skojarzenia, prezentacja multimedialna, przekład intersemiotyczny.

13 Przebieg lekcji: Etap lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów Środki dydaktyczne Wprowadzenie Powitanie uczniów. Nawiązanie do tematu lekcji. Swobodne wypowiedzi na temat planów spędzania ferii zimowych. Temat Analiza materiału Bezpieczne ferie. (prezentacja multimedialna ) Uświadomienie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w trakcie ferii zimowych i podanie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji podczas: -zabaw na śniegu, -jazdy na sankach, łyżwach, nartach, -pobytu w domu. Zabawa Skojarzenia Swobodne wypowiedzi odnoszące się do obrazków zawartych w prezentacji multimedialnej i nawiązujące do przewodniego tematu lekcji. sprzęt multimedialny Przypomnienie numerów telefonów alarmowych. Synteza Weryfikacja Wprowadzenie pojęcia reklamy społecznej. Uzupełnienie luk w tekście (zbiorze podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku). Przygotowanie nalepek propagujących BEZPIECZNE FERIE w ramach szkolnej reklamy społecznej. zbiór zasad nalepki

14 Załączniki PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Informuj rodziców o miejscu swoich zabaw! Nie rozmawiaj z osobami, których nie znasz! Nie baw się na ulicy! Nie rzucaj w kolegów śnieżkami, w których umieściłeś coś twardego! Ubieraj się odpowiednio do pogody! Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek! Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg! Nie doczepiaj sanek do samochodu! Telefony alarmowe: POLICJA 997 STRAŻ 998 POGOTOWIE 999 Ogólnopolski nr alarmowy 112 Wpisz brakujące informacje. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU Informuj o miejscu swoich zabaw! Nie rozmawiaj z osobami, których..!

15 Nie baw się na.! Nie rzucaj w kolegów, w których umieściłeś coś twardego! Ubieraj się odpowiednio do..! Nie wchodź na. zamarzniętych jezior, stawów, rzek! Nie zjeżdżaj na.. w pobliżu dróg! Nie doczepiaj sanek do..! Telefony alarmowe: POLICJA.. STRAŻ POGOTOWIE. Ogólnopolski nr alarmowy.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji TEMAT: Turniej ortograficzny dla klas IV CELE: rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego, kształcenie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości

Poznań 2012. Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska. Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Poznań 2012 Opracowanie merytoryczne: NAUKOMP Justyna Wiśniewska Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości Programy zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości/opracowanie: Naukomp Justyna Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo