Reklama Orange. Nie jestem zwolennikiem całościowych interpretacji. Malcolm Macmillan, pisząc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama Orange. Nie jestem zwolennikiem całościowych interpretacji. Malcolm Macmillan, pisząc"

Transkrypt

1 Marcin Kocur, kulturoznawstwo I MU Reklama Orange Metoda Nie jestem zwolennikiem całościowych interpretacji. Malcolm Macmillan, pisząc o psychoanalizie, dochodzi do konkluzji o fałszywej dokładności, to znaczy że jej wyjaśnienia przypadków są wewnętrznie spójne, konsekwentne i wszechstronne, ale nie zawsze prawdziwe1. Umberto Eco, wypowiadając się o literaturze, ostrzega: istnieje pewna niebezpieczna herezja krytyki literackiej, typowa dla naszych czasów, w myśl której z dziełem można postępować dowolnie, wyczytując w nim to wszystko, co tylko podpowiedzą nam nasze najbardziej niekontrolowane impulsy 2. Eco, zdaniem Anny Burzyńskiej, wprawdzie podaje kryteria poprawności interpretacji literatury (byłyby to zamysł autora, struktura dzieła oraz wkład kompetencji czytelnika) 3, jednak musimy pamiętać, że taka interpretacja jest właściwa tylko dla interpretującego w określonym czasie i kontekście kulturowym. Poststrukturalizm, rzecznikiem którego będzie tu Roland Barthes, pozbywa się wpierw intencji autora4, a następnie odmawia interpretacji prawdziwości: interpretować to nie tyle nadawać mu [(słowu) M.K.] sens (mniej lub bardziej uzasadniony, mniej lub bardziej dowolny), co przeciwnie oceniać, z jakiej mnogości został on ukształtowany 5. Owa mnogość zakładanego idealnego tekstu jest galaktyką singnifiants, a nie strukturą signifié 6. Galaktyką singnifiants w niniejszym eseju będę nazywał tak literaturę, jak i przekaz audiowizualny; ogólnie tekst uzasadniam tym odniesienia do tekstów teorii literatury. 1 M. Macmillan, Freud oceniony: analiza krytyczna dzieła, Kraków 2007, s U. Eco, O literaturze, [przeł.] J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003, s A. Burzyńska, Wprowadzenie [w:] A. Burzyńska, M. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s R. Barthes, Śmierć autora, [tłum.] M. Markowski, Teksty Drugie, nr 1 2, Warszawa 1999, s R. Barthes, S/Z, [tłum.] M. Markowski, Warszawa 1999, s Ibidem. 1

2 Oskarżeniom o relatywizm kategorii prawda/fałsz odpowiadam, że według Romana Ingardena nie ma mowy o logicznej prawdziwości w dziele sztuki (czy ogólnie w dziele), gdyż sądy o rzeczywistości odsyłają do samego dzieła, a nie do rzeczywistości7,8. Pojawia się tu problem, co z rzeczywistością zrobić, co jest galaktyką, a co jest dziełem i co się do czego odnosi. Definicje mogą być jedynie intuicyjne. Wskazówki udziela Barthes w cytowanym już S/Z, mówiąc o tekstach uwikłanych w system zamknięcia typowy dla Zachodu 9 oraz o konotacji, która odnosić się będzie do kontekstu i denotacji, która jest ostatnią spośród konotacji [ ] najwyższym mitem, dzięki któremu tekst udaje, że powraca do natury języka, do języka jako natury 10. Język ma tutaj być naturą, to jest ma być stowarzyszony ściśle z poznaniem zmysłowym, powinien być jego pierwszą metaforą. Derrida: Tej empirycznej estetyce treści zmysłowych musi jednak odpowiadać, jako warunek jej możliwości, transcendentalna i formalna estetyka metafor. Zaprowadziłaby nas ona ponownie do apriorycznych form czasu i przestrzeni. [ ] I na odwrót, czy nie mówi się często, że każda wypowiedź metaforyczna uprzestrzennia, gdy pozwala sobie wyobrazić, zobaczyć, dotknąć? [ ] Skąd mamy wiedzieć, co oznacza uczasowienie i uprzestrzennienie pewnego sensu, pewnego przedmiotu idealnego, pewnej inteligibilnej treści, jeśli nie mamy jasności, co znaczy przestrzeń i czas? 11 Interpretacja nie będzie się odnosiła do rzeczywistości, bo już sam język na to nie pozwala, a poznanie zmysłowe również nie gwarantuje nam obiektywnego jej poznania. Interpretacja może odnosić się do wycinka tak zwanej rzeczywistości, to jest do kontekstu kulturowego, do systemu zamknięcia typowego dla Zachodu. Kontekst będzie naszym tekstem, hipertekstem oraz galaktyką singnifiants. Słowem w rozumieniu Bartha ( interpretować to nie tyle nadawać mu [(słowu) M.K.] sens ) będzie dzieło w rozumieniu Ingardena i Eco. 7 K. Szocik, Zagadnienie prawdziwości w dziele sztuki w ujęciu Romana Ingardena, [online: dostęp: ]. 8 M. Głowiński, Quasi Sąd, [w:] Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976, s R. Barthes, S/Z, s R. Barthes, S/Z, s J. Derrida, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, [online: f.org/przeklady/derrida_biala_mitologia.pdf, dostęp: ]. 2

3 Nie jestem zwolennikiem całościowych interpretacji. Po pierwsze nie są one możliwe do wykonania dla jednego człowieka i dla człowieka w ogóle, a po drugie, interpretacje mające ambicje takimi być (na przykład psychoanalityczne) tak naprawdę mogą być całościowe jedynie w kontekście psychoanalizy. Przytoczywszy te wszystkie mądre cytaty, zarzekłszy się na temat niemożności, spróbuję czegoś takiego dokonać, na dodatek konserwatywną metodą Eco. Kontekstem będzie współczesna Polska, skonstruowanym autorem, to jest demiurgiem galaktyki znaczących będzie Orange Polska oraz zapewne agencja reklamowa, której danych nie udało mi się odnaleźć, dziełem będzie reklama, podpisana na youtube 30% więcej za regularne doładowania w Orange na kartę 12, a kompetentnym czytelnikiem będę ja. Mimo szczerych naukowych aspiracji, założenia metodologiczne oraz sam temat pracy wymuszają dopuszczenie wspomnianego kontekstu w osobach odbiorców reklamy, internetowych i realnych znajomych, rodziny, telekomunikacyjnych serwisów branżowych itp. Będzie do ów czynnik mnogości sensu, dopuszczenie do zamkniętej triady Eco karnawalizacji Bachtina. Cóż, takie czasy. 2. Analiza Na początku przyda nam się zgrubna struktura kompozycyjna: reklamy z chłopcem i dziewczynką zasadniczo składają się z dwóch części: animowanej historii i planszy informacyjnej, przy czym baśniowa opowieść trwa dokładnie 25 sekund, a 5 sekund zajmuje plansza, do tego tylko 2 sekundy poświęcane są tak naprawdę informacji (numer do wysłania SMS, skrócone warunki promocji), zaś kolejne 3 sekundy zajmuje slogan z logiem. Idąc od końca, slogan służy zwiększaniu świadomości marki, informacja służy przekazaniu odbiorcom wiedzy, a animacja? Czy ktoś tu nie pomylił proporcji? Okazuje się, że ewolucja współczesnej reklamy zmierza do ograniczenia 12 30% więcej za regularne doładowania w Orange na kartę, [online: v=zddweiesyhi, dostęp: ] 3

4 czynnika czysto informacyjnego [ ] na rzecz odbioru emocjonalnego i estetycznego 13. Teraz rozumiemy dlaczego serwuje nam się baśniowe historyjki, które owszem, wyglądają ładnie, ale niespecjaliście raczej nie skojarzą się z reklamowanym produktem. Ewa Szczęsna twierdzi, że konsument źle reaguje na perswazję słowną, wobec czego w zamian otrzymuje przeżycie estetyczne, będące ukrytą perswazją14. Zainspirowany analizą mise en scène15 muszę stwierdzić, że reklama ta jest animacją. Niby oczywistość, a jednak ma implikacje w kontekście kulturowym. Jeśli reklama wyprodukowana została w ramach konwencji animacji to znaczy, że ta konwencja odwołuje się do innych, aktualnie emitowanych reklam (aktualnie, gdyż są one jak druki ulotne), będących animacjami, oraz szerzej, do animacji. Niestety, do emitowanych w tym czasie reklam się nie odniosę, bo nie oglądam telewizji. Omawiana reklama w momencie premiery w Internecie ( ) nie została też włączona do innych reklam telewizyjnych, a nadal nie były znane plany Orange Polska w tym zakresie16. Tym niemniej, a dopisuję to po czasie, mój młodszy kuzyn w szkolnym wieku twierdzi, że ta reklama leci. Załóżmy więc, że wszystkie te reklamy, a przynajmniej większość jednak ma swoją premierę poza Internetem. W takim razie zauważyć musimy jeszcze filmiki Twój dzień w Orange na kartę 17 oraz Orange na kartę 18 gr/min do wszystkich sieci 18 z lipca i września Przedstawiają one chłopca i dziewczynkę solo i razem (w omawianym w tej pracy filmiku występuje tylko dziewczynka). Na kanale OrangePolska w serwisie youtube.com tego typu animacje (z takimi kolorami, kreską, światłocieniem zupełnie subiektywnie ale też z tymi bohaterami) promują tylko usługi przedpłacone, tak zwane taryfy na kartę, przeznaczone dla ludzi bez regularnych Idibem, s. 13. Ibidem, s. 15. L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy, [przeł. M. Król], Kraków 2006, s Reklama Orange nawiązuje do konkurencyjnego Playa (wideo), [online: news.pl/message.php? art=34496, dostęp: ]. 17 [online, dostęp ]. 18 [online, dostęp ]. 4

5 dochodów, najczęściej dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych i tych, którzy nie lubią umów. Zauważamy też, że wcześniej usługi te były reklamowane przez dziwne bąbelkowo łuskowate stwory na neutralnych tłach19, które jeszcze wcześniej ukazywano w masowych ilościach jako anonimowych mieszkańców kosmosu20. Można postawić hipotezę, iż reklamy nie spodobały się odbiorcom, co spowodowało najpierw usunięcie fantastycznonaukowych odniesień i zmniejszenie liczby bohaterów, a następnie, stworzonka pozbawione naturalnego środowiska, niczym już niemotywowane i zużyte zastąpiono tylko dwoma mimetycznymi postaciami chłopca i dziewczynki w baśniowym świecie. Mogło też być zupełnie inaczej. Do bohaterów trzeba będzie jeszcze wrócić. Istnienie wielu podobnych filmików i tych samych postaci wytłumaczyć należy budowaniem kampanii reklamowej w oparciu o konwencję, do której przyzwyczaja się odbiorcę. Jak zaraz zobaczymy, identyfikacja wizualna Orange, jak sama nazwa wskazuje i co zobaczymy w kolejnym akapicie, zakłada kolor pomarańczowy. Konsument powinien przyzwyczaić się do bohaterów (także przecież Serce i Rozum), kolorów, sloganów ( dziś zmienia się z Orange ), loga, i powinien je pozytywnie kojarzyć na zasadzie gatunku filmowego czy literackiego, tylko że odniesieniem nie będzie podobna historia, ale ta sama marka. Co ciekawe, Orange brak identyfikacji dźwiękowej, a przynajmniej ja takiej nie kojarzę. Znamy taką z reklam procesorów Intel Pentium, pewnie słyszeliśmy nie raz ohydny dzwonek sieci Plus, połowa ludzi w pociągu ma ustawiony domyślny dzwonek Nokii, ale reklamy z chłopcem i dziewczynką, przynajmniej na ucho za każdym razem mają innego lektora i inną muzykę. Konwencja odnosi się do podobieństw, umożliwia nam właściwe reagowanie na określone bodźce 21. Reklama Orange musi w takim razie uruchamiać mechanizmy odbiorcze właściwe 19 Na przykład: [online, dostęp ]. 20 Na przykład: [online, dostęp ]. 21 J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, [tłum. A. Gierczak], Wrocław 2008, s

6 filmom animowanym. Podstawowy problem w tym, że publikacje fachowe takich konwencji nie przewidują dla nich film animowany lub animacja są procesami technicznymi i nie wnoszą niczego do odbioru. Można wytłumaczyć autorów haseł słownikowych i encyklopedycznych tym, że animacje są często używane w kosztownych lub innego rodzaju problematycznych scenach w filmach z żywymi aktorami, udając, że animacjami nie są. Podobnież film animowany Final Fantasy: The Spirits Within próbuje nas przekonać, że animowany nie jest, to znaczy posługuje się bardzo realistycznymi obrazami. Podsumowując, mamy reklamę, która jest animacją, ale z faktu jej bycia animowaną nic nie wynika. Nie jest to możliwe. Odnosząc tę reklamę do uniwersum innych animacji, postanowiłem skorzystać z najczęściej ocenianych, a więc w domyśle najbardziej znanych animacji w Polsce według bazy Filmwebu 22. Jako że animacje moim zdaniem nie są ulotne, nie stosowałem kryterium daty. Na liście, poczynając od najczęściej ocenianych znajdują się: Shrek, Król Lew, Epoka lodowcowa, Madagaskar, Shrek 2, Sala samobójców, WALL E, Ratatuj, Gnijąca panna młoda Tima Burtona i Shrek Trzeci. Salę samobójców wyrzucam z zestawienia, gdyż jest to dramat z elementami animacji i dodaję w zamian kolejną na liście Epokę lodowcową 2. W tej niewielkiej próbce 90% pozycji skierowanych jest do dzieci, pozycją dla dorosłych jest moim zdaniem animacja Burtona. Nie wydaje się, żeby ta proporcja miała się odwrócić lub zrównać na większej próbie. Należy jednak zauważyć, że większość tych bajek skierowana jest również dla dorosłych lub przynajmniej młodych dorosłych, co można stwierdzić na przykład po komentarzach Shreka: Film jest strasznie słaby. Taka wysoka ocena pewnie stąd, że podstawówka się zleciała i zaczęła oceniać ten film 23. Fenomenologiczne i strukturalne określenie istoty animacji byłoby produktywne dla dalszych badań, ale niebezpieczeństwo jest ogromne wszak możemy trafić na podobną minę, jaką 22 [Wyniki wyszukiwania, online: q=&type=&startyear=&endyear=&countryids=null&genreids=2&startrate=&endrate=&startcount=&endcount= &sort=premiere_poland&sortascending=false&c=portal&page=3, dostęp: ]. 23 Kambiodolor, Strasznie słaby, , [online: /discussion/Strasznie+s%C5%82aby, , dostęp: ]. 6

7 jest literatura, gdzie Słownik terminów literackich nie podaje jej definicji, a koncepcję Ingardena niestety można skwitować stwierdzeniem, że ogry też mają warstwy a to dlatego, że pasują do niej niektóre animacje (takie, gdzie wyglądy postaci są rozmazane, na przykład po użyciu przez oko kamery substancji odurzających). Musimy się więc zadowolić common sense'em i stwierdzić, że tego typu animacja (no właśnie, jakiego typu?) z reklamy Orange wygląda jak bajka, czy też właściwiej jak baśń, co też widać w tytułach przywołanych intuicyjnie z Filmwebu. Powiedziałbym jeszcze, że to bajka dla małych dzieci, szczególnie biorąc pod uwagę muzykę, którą kolega, student politechniki Dawid Juszczyszyn, skojarzył z karuzelą dla niemowląt (zabawką zawieszaną nad łóżeczkiem, z kolorowymi postaciami do potrącania przez dziecko z dołączoną elektroniczną pozytywką). Tak więc baśń. Konwencja gatunkowa baśni tłumaczy nam fantastyczność obrazu, cudowność, magię, nadnaturalne interwencje, antropomorfizację przyrody, walkę dobra ze złem (Orange kontra Play) i ideały więzi społecznych (lojalność),24 które przeniesione zostały na markę Orange. Animacja pozwala na łatwiejsze operowanie kolorami: mogą one być nasycone, przesadzone, wychodzić za kontury i sprawiać wrażenie nierealności być może dlatego często towarzyszy baśniom. Spróbujmy zatem opisać spektrum kolorów: w większości są to odcienie pomarańczowego i żółtego, przechodzące czasem w szarość, czasem w czerwień. Woda jest niebiesko zielona, na tęczy i chłopcu widzimy jeszcze trochę fioletu i zieleni, włosy dziewczynki są czarne. Dominuje jednak pomarańczowa plama. Poza oczywistą konotacją marki Orange na kole barw barwy ciepłe biegną od średniej zieleni poprzez żółcień, oranż i czerwień aż do średniego fioletu 25. Wielka szkoda, że wszystkie są wyblakłe, pewnie miało to związek z umiejętnościami osób odpowiedzialnych za publikację materiału. Domyślać się należy, że oryginalnie barwy były nasycone czyli intensywne, to znaczy czyste bez domieszki szarości26. Ewa Szczęsna za Słownikiem terminologicznym sztuk pięknych: barwy ciepłe i nasycone pomagają w koncentracji, poprawiają 24 Por. Baśń, [w:] Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976, s Barwy ciepłe, [online: dostęp ]. 26 Por. Saturacja (teoria koloru), [online: dostęp ] oraz Barwy czyste [online: dostęp ]. 7

8 samopoczucie i oddziałują podniecająco 27, barwy czyste, nasycone animizują wyglądy obrazu reklamowego, nadają im znamiona witalności, ruchu 28, [ ] odpowiadają wyobrażeniu przeciętnego odbiorcy o Edenie, krainie marzeń, baśni, wiecznej szczęśliwości [ ] 29. Do omówienia pozostały między innymi rodzaj animacji, użyta czcionka, kreska (przecież ile tam bąbelek i innych okrągłości), światłocień, kompozycja planu, ruch nie będzie na to miejsca, jeśli chcemy dobrnąć do narracji i zinterpretować cokolwiek. Zajmijmy się pierwszymi scenami: W pierwszym ujęciu słyszymy dźwięk pozytywki, śpiew ptaków i lektora w cudownej krainie [ ] Odbiór jest lepszy, gdy słowa lektora zgadzają się z obrazem, więc synchronizacja nie może nas dziwić. No właśnie, słyszymy lektora, nie lektorkę, który mówi o dziewczynce w trzeciej osobie. Cudowność krainy otwiera nas na motywy fantastyczne. Ponadto widzimy na pierwszym planie drapieżne korzenie, a w głębi największe wrażenie robi, nazwijmy go, drzewo pomarańczowe. Po bokach znajdują się zielone i magentowe (Plus i T mobile) gruszki na wierzbach. Daleko, zbyt daleko żeby ktoś zwrócił uwagę, majaczą też fioletowe owoce (Play). Osobiście te gruszki przypominają mi mapę nadajników: 27 E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001, s Ibidem, s Ibidem, s

9 Pod drzewem pomarańczowym siedzi coś z dużą głową i małym koszyczkiem. Druga scena to detal uśmiechającej się dziewczynki, zbierającej owoc drzewa pomarańczowego. Tej oraz dwóm kolejnym scenom towarzyszą słowa miała swój magiczny ogródek. Znowu magia, niech to na razie będzie element konwencji baśniowej. W kolejnych dwóch scenach widzimy zbieranie owoców, timobajlowe gruszki, i generalnie zapoznajemy się z dziewczynką oraz bajkowym otoczeniem. Cięcia następują po zaledwie sekundzie trwania. Wydaje się, że chodzi głównie o ukazanie postaci dziewczynki, bowiem tło jest ubogie, choć można zauważyć podobieństwo ziemi do dmuchanego ryżu. Dziewczynka z pewnością ma za dużą głowę, za duże oczy i za małe nóżki. Jako że nie rozumiemy znaczenia tego znaku, spróbujmy użyć analizy semiotycznej30, podstawiając w miejsce dziewczynki coś innego z odpowiednimi proporcjami. Podstawiwszy dorosłą kobietę zauważamy, że musiałaby mieć duże piersi i długie nogi, a bajki dla dzieci, podobnie jak ta dziewczynka ze skarłowaciałym ciałem, wyzute są z bezpośredniej seksualności. Kobiety w reklamach czasem zupełnie pozbawione są twarzy, liczy się ich ciało, nie 30 L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy, [przeł. M. Król], Kraków 2006, s

10 osoba. Tutaj mamy sytuację odwrotną, powiększona głowa, a więc i twarz, przekazuje dobrze emocje. Dziecięcość budzi też pozytywne emocje u odbiorców31. Scenom 5 i 6 towarzyszy tekst choć wokół pojawiało się wiele tajemniczych pokus. W scenie szóstej widzimy fioletową gruszkę, ciemniejszą i bardziej kanciastą od reszty. Podryguje, wydaje dźwięk podobny do dzwoneczków i zauważalnie prowokuje dziewczynkę. Ta, gaworząc, zwraca na moment uwagę na gruszkę, by powrócić do zbierania pomarańcz. Jeśli zastanawia nas czemu gruszka jest bardziej kanciasta i ciemniejsza od reszty, odwołajmy się do konwencji amerykańskiego kina klasycznego i filmów gangsterskich gruszka jest zła. Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Play, odnosi to bezpośrednio do swojej osoby Człowiek wraca z urlopu, wiatr we włosach, rozcieńczone z coca colą greckie wino w krwiobiegu, piasek i krem do opalania a tu wszyscy wysyłają mi najnowszy spot Orange i pytają o tantiemy 32. Ja bym tego aż tak bezpośrednio nie odnosił, bowiem inni operatorzy w reklamie też są gruszkami. 31 P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s Gruszka w reklamie Orange, [online: w reklamie orange/, dostęp: ]. 10

11 Scenom 7 i 8 wtóruje tekst [ ] dziewczynka wiernie trwała przy swojej roślince. Im dłużej o nią dbała [ ]. Po uważnym przyjrzeniu się możemy dostrzec także czerwoną konewkę w jej ręku. Zapewne jej wielkość zdeterminowała agresywny czerwony kolor. Ostatnie trzy sceny powracają do drzewa pomarańczowego i jego owoców. Skupmy się najpierw na warstwie dźwiękowej: [ ] tym wspanialszymi owocami obsypywała ją roślinka. Im więcej jesteś w Orange na kartę tym więcej zyskujesz. Nawet do 30% więcej [ ] dalsza część kwestii wchodzi już na czarną planszę informacyjną. W scenie 8 i 9 drzewo pomarańczowe wydaje odgłos używany zwykle w filmach sci fi do udźwiękowienia pola elektromagnetycznego, broni plazmowej lub napędu antygrawitacyjnego. Zaraz po nim z szypułki wypada pomarańcza. Można też inaczej: Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby (Apokalipsa świętego Jana, 1:10, Biblia Tysiąclecia). 11

12 Zastanówmy się wyglądem: szypułki drzewa pomarańczowego wyglądają jak precle, wykonane z materiału lub z gadziej łuski. W ostatnim kadrze dostrzec można podobieństwo łusek do wzoru na skórze węża. Podobnie pień i gałęzie, także mają powierzchnię łuskowatą i nieco inny wzór. Owoce znajdują się w szypułkach lub spadają na ziemię, po czym są zbierane przez dziewczynkę. Świecą w jednym i w drugim przypadku, w szypułkach podobne są zapalonym żarówkom w oprawach, wypadłszy przypominają szklaną kulę, model Słońca lub komórkę jajową. Dla porównania, gruszki z pozostałych drzew w kadrze 9. nie świecą już tak jasno, a drzewa w kadrze 10. są tylko schematycznie zaznaczone. Przejdźmy do kompozycji: drzewo pomarańczowe jest najjaśniejsze, największe, zdecydowanie większe od dziewczynki, wydaje dźwięki i jest zupełnie różne niż wierzby z gruszkami, rodzi też inne owoce. Znajduje się w centrum, podczas gdy wierzby rosną dookoła. Wydaje się, że strefa światła wyznaczana jest przez drzewo pomarańczowe. W kadrze 1. wierzby mają ciemne korzenie, przypominające raczej szpony, zaś sam pień wygląda jak maczuga, kończy się gwałtownie. Wyrastające z niego pędy wyglądają nienaturalnie, kolorowe gruszki zaś zupełnie nie mają uzasadnienia na ich ciemnych końcach. 3. Interpretacje Mając te wszystkie informacje, możemy pokusić się o interpretację historycznoliteracką. Cudowna kraina z magicznym ogródkiem i roślinką to oczywiście Eden: A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. (9) Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. (Ks. Rodzaju 2:8 10, Biblia Tysiąclecia) Nie ulega wątpliwości, że drzewo w środku jest drzewem życia i obdarza owocami dziewczynkę. Pozostałe drzewa, cóż, takie do końca miłe z wyglądu nie są, burtonowskie raczej, ale w szybkim przebiegu reklamy nie zwraca się na to większej uwagi. Mamy także drzewo poznania dobra i zła reprezentuje go właśnie owa kanciasta, fioletowa gruszka (Play): 12

13 Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. (Ks. Rodzaju 3:3 5, Biblia Tysiąclecia) Wąż z konieczności (polityczna poprawność, reklama porównawcza) został zredukowany do nęcących ruchów owocu i dzwoneczków. Trwanie w Orange jest nagradzane, ale wiąże się z nieznajomością zła. Można też powiedzieć, że wiąże się z nieznajomością rzeczywistości, skoro dobro i zło istnieją. Dziewczynka w reklamie celowo wybiera niebieską pigułkę (żeby posłużyć się metaforyką Matriksa), tracąc wgląd w rzeczy takimi, jakie są. Psychoanaliza w wersji Freuda zauważyłaby okrągłość szypułek, owoców, oczu i głowy dziewczynki oraz koszyczka. Przeciwstawiłaby jej maczugowatość wierzb i podłużne kształty gruszek (symbole żeńskich i męskich organów płciowych). Postrzegając baśń jako marzenie senne, zinterpretowałaby całość jako na przykład stłumione pragnienie utraty dziewictwa. Psychoanaliza Junga podkreśliłaby płodność drzewa pomarańczowego, jego boskość, życiodajność, stowarzyszenie z ziemią. Dziewczynka byłaby kapłanką, westalką dziewicą, opiekującą się boskim drzewkiem. Interpretacja spod znaku Lacana zwróciłaby uwagę na zazdrosne Imię Ojca, które zabroniło dziewczynce doznania jouissance pochodzącego z połączenia popędu życia z popędem śmierci. Zło znalazłoby się w porządku realnego, poza możliwością symbolizacji. Być może dlatego dziewczynka potrafi jedynie gaworzyć: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. (Ew. św. Mateusza 5:37, Biblia Tysiąclecia) Feministyczny tekst chętnie zaprotestowałby przeciwko odbieraniu dziewczynce głosu, mówieniu o niej w trzeciej osobie przez mężczyznę, umieszczeniu jej w stworzonym, sztucznym środowisku, sprowadzeniu jej roli do zajmowania się roślinką, odebraniu jej całej seksualności, 13

14 w ogóle stworzeniu jakiejś zupełnie zafałszowanej reprezentacji osoby. Problemem dla feministek byłoby także poznanie: fioletowa gruszka wprawdzie zwraca uwagę dziewczynki (a nie dziewczynka zwraca uwagę na gruszkę), ale ta zupełnie bezmyślnie, nie wykazując ciekawości, decyduje się pozostać przy znanym sobie drzewku. Wszystko, co znajduje się poza obrębem światła, rzucanego przez roślinę, objęte zostało tabu. Dziewczynka nigdy nie wchodzi do lasu, nigdy zrywa owoców z innych drzew. Jest to mała dziewczynka, którą można łatwo manipulować, wmawiając jej poprawne wzorce zachowania, które mają jej dać korzyści oraz uznanie w oczach dominującej kultury. Te wzorce to wierność, lojalność i nieuleganie pokusom. Feministki zauważyłyby także niedowartościowanie poznania przez dotyk. Dziewczynka spogląda na drzewo oczami kota ze Shreka, ale rączki, którymi dotyka owoców i nóżki, którymi chodzi po piasku, przypominają rachityczne zapałki. Moja interpretacja, pragmatyczna, najbardziej mam nadzieję zbliżona do kontekstu kulturowego, widziałaby tę opowieść jako promocję dobrych wartości, nostalgiczny powrót do dzieciństwa i dużo ładnych barw. Oczywiście wszystko w służbie reklamodawcy, który zacofanie mieni lojalnością, a uczucia wierności i miłości chciałby wygenerować względem marki. Konkurencję pomarańczowej sieci widz dostrzeże co najwyżej w formie delikatnej, humorystycznej aluzji do playowej gruszki (wątpię, żeby ktoś od razu skojarzył wierzby z pozostałymi operatorami). Odbierze ją jako prztyczek w nos najbardziej promowanemu operatorowi, ale jeśli zastanowi się nad znaczeniem tej gruszki, być może stwierdzi, że Play jest dla Orange największym zagrożeniem, a cała reklama to desperacka próba grania na emocjach klientów, którzy masowo migrują z Orange do Play W. Tomaszewski, Najwięcej do Play przechodzi z Orange, [online: dostęp: ]. 14

15 Wybrana bibliografia Książkowa: R. Barthes, S/Z, [tłum.] M. Markowski, Warszawa A. Burzyńska, M. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków U. Eco, O literaturze, [przeł.] J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, [tłum. A. Gierczak], Wrocław P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław M. Macmillan, Freud oceniony: analiza krytyczna dzieła, Kraków M. Markowski, Teksty Drugie, nr 1 2, Warszawa Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia tysiąclecia, Poznań Postmodernizm : antologia przekładów, [red. R. Nycz], Kraków Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy, [przeł. M. Król], Kraków Internetowa: news.pl f.org/przeklady/derrida_biala_mitologia.pdf

Zasady projektowania plakatów outdoorowych

Zasady projektowania plakatów outdoorowych Zasady projektowania plakatów outdoorowych Dlaczego projektowanie plakatu jest ważne Wyzwania dla kreacji Przekazać pożądane treści za pomocą przekazu, z którym odbiorca ma kontakt przeciętnie przez ok.

Bardziej szczegółowo

OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU

OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU OGRÓD EDEN, WYGNANIE Z RAJU 5 Pan Bóg zasadził ogród, w którym rosły piękne drzewa i których owoce można było jeść. Umieścił też pośrodku tego ogrodu drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Ogród

Bardziej szczegółowo

Temat 6 : Stworzenie człowieka antropologia.

Temat 6 : Stworzenie człowieka antropologia. Temat 6 : Stworzenie człowieka antropologia. Antropologia teologiczna, mówiąca o genezie człowieka, powołuje się przede wszystkim na dwa pierwsze rozdziały księgi Rodzaju, która zawiera dwa opisy stworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak

Skuteczna prezentacja PowerPoint. Opracowanie: Anna Walkowiak Skuteczna prezentacja PowerPoint Opracowanie: Anna Walkowiak Pomoce wizualne Pomoc wizualna jest dobra gdy: treść i obraz pomocy wizualnej są łatwo zrozumiałe, jest ona czytelna, przekazuje pojedynczą

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI [czas trwania wywiadu do 120 minut] Ogólne wskazówki odnośnie przeprowadzania wywiadu: Pytania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK

INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK Jest to bajka, która pomoże dzieciom zrozumieć, jak należy dbać o przyrodę i zachować się w lesie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY Film i metafilm: niebezpośredniość tekstu filmowego Jacques Aumont Michel Marie

SPIS TREŚCI. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY Film i metafilm: niebezpośredniość tekstu filmowego Jacques Aumont Michel Marie SPIS TREŚCI 5 WPROWADZENIE... 11 Rozdział 1 PRÓBA DEFINICJI ANALIZY FILMU... 17 1. Analiza i inne dyskursy o filmie... 19 1.1. Różne typy dyskursu o filmie... 19 1.2. Analiza i krytyka... 22 1.3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży Anita Duda nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Białystok, II semestr roku szkolnego 2015/2016 Wszyscy chcemy, aby

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Jak napisać literaturę podmiotu:

Jak napisać literaturę podmiotu: Jak napisać literaturę podmiotu: Mamy już temat i lektury - teraz czas na bibliografię. Składa się ona z literatury podmiotu i przedmiotu. Najpierw zajmijmy się literaturą podmiotu. Ten artykuł ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

Autorski wiersz grupy IV MISIE

Autorski wiersz grupy IV MISIE Dobre rady na odpady Przedszkole Pod Stokrotką nigdy nie próżnuje, i nieustannie wszystkie odpady segreguje. Cały czas plastik, papier, makulaturę zbieramy, i nawet na chwilę się nie zastanawiamy. Potem

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA

W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA ANETA ANTOSIAK W POSZUKIWANIU KOPCIUSZKA SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA Copyright by CeTVbja\T8Wh^TVl]ab 4eglfglVmaTF^XaX Żory 2013 ISBN 978-83-63-171-32-2 www.skene.com.pl e-mail: pracownia@skene.com.pl Wydawca

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca

czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca czytanie e-booka MP4 zakupy on-line telewizja kino praca Uporządkujcie czynności i urządzenia techniczne według tego, co pozwala zaoszczędzić czas, i wypiszcie je na otrzymanym arkuszu zielonym pisakiem. telefon komórkowy smartfon gry komputerowe Internet portale

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów?

Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów? Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów? Czy potencjalni klienci uznają Twoją ofertę za najbardziej atrakcyjną? Jeżeli na

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik (Polski lektor młodego pokolenia. Najczęściej można usłyszeć go w reklamach telewizyjnych, radiowych,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Scenariusz podstawa produkcji filmowej Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie W procesie produkcji wideofonicznej wyróżniamy dwa wzajemnie ze sobą powiązane i oddziaływujące na siebie wątki tj.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z tworzenia filmów animowanych metodą poklatkową.

Warsztaty z tworzenia filmów animowanych metodą poklatkową. Klub Otwartej Kultury w ramach projektu Patriotyzm Jutra Warsztaty z tworzenia filmów animowanych metodą poklatkową. 1. Gatunki filmu animowanego. rysunkowy lalkowy wycinankowy plastelinowy animacja 3D

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku

System Identyfikacji Wizualnej Księga znaku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. Projekt pn. Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski

Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Scenariusz lekcji w klasie I liceum język polski Temat: Świat wartości człowieka wolnego, niezależnego w wierszu W. Szymborskiej Możliwości Utwór W. Szymborskiej analizowany na lekcji daje uczniom i nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed

Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Superdostępna opieka medyczna, czyli nowy wizerunek dla marki Polmed Jak wszystko się zaczęło, czyli analiza sytuacji wyjściowej Sieć placówek Polmed działa od 1999 roku oferując usługi z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Szkoła pisania - rozprawka 1. W poniższej rozprawce wskaż wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Na bogactwo świata składają się między innymi dziedzictwo kulturowe

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej.

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. AAC to w skrócie komunikacja alternatywna i wspomagająca. To wszystkie sposoby porozumiewania się, które są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula

1 Wokół pisania. Rozmowy z autorami Sylwia Pikula 1 Spis treści 2 Spis treści Nota o Autorze......5 W pisaniu nie wracam do przeszłości Rozmowa z Markiem Czuku......6 Świat bez telewizji jest możliwy Rozmowa z ks. Krzysztofem Łuszczkiem.... 10 Zapowiada

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Księga Logotypu Marki Radom

Księga Logotypu Marki Radom Księga Logotypu Marki Radom spis treści 1. LOGOTYP 1.01 forma podstawowa 1.02 znak graficzny 1.03 forma podstawowa z hasłem 1.04 forma podstawowa z hasłem w języku angielskim i rosyjskim 1.05 formy uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych I. Główne zasady: prezentacja multimedialna powinna być ilustracją (uzupełnieniem) treści prezentowanych werbalnie; informacje zawarte na pojedynczym slajdzie

Bardziej szczegółowo

Widział, że Adam nie ma nikogo takiego jak on. Dlatego Pan Bóg powiedział: Niedobrze jest człowiekowi samemu.

Widział, że Adam nie ma nikogo takiego jak on. Dlatego Pan Bóg powiedział: Niedobrze jest człowiekowi samemu. Adam mieszkał w pięknym ogrodzie. Rosło tam wiele drzew, które dawały wspaniałe owoce: banany, jabłka i różne inne. Było tam mnóstwo zwierząt, żyjących ze sobą w zgodzie. Śpiewały ptaki, a barwne kwiaty

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie i tolerancja płciowa. 31.03.2014r. Przedmiot: Reklama społeczna Autorzy: Elżbieta Jurczuk Klaudia Krawczyk

Równouprawnienie i tolerancja płciowa. 31.03.2014r. Przedmiot: Reklama społeczna Autorzy: Elżbieta Jurczuk Klaudia Krawczyk Równouprawnienie i tolerancja płciowa 31.03.2014r. Przedmiot: Reklama społeczna Autorzy: Elżbieta Jurczuk Klaudia Krawczyk Plan prezentacji: 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: płeć, orientacja seksualna.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci

Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Anna Kalbarczyk Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci Rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dobrej prezentacji. Technologia informacyjna

Tworzenie dobrej prezentacji. Technologia informacyjna Tworzenie dobrej prezentacji Technologia informacyjna Zanim stworzysz prezentację Zastanów się o czym będziesz mówił? co tak naprawdę chcesz powiedzieć, jak szczegółowo omówisz problem. Do kogo będziesz

Bardziej szczegółowo

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej?

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? ZANIM POWSTANIE REKLAMA ZANIM POWSTANIE DOBRA REKLAMA Analiza Synteza Kreacja Realizacja Marka (jaka jest, do czego dąży, ambicje, problemy) Do kogo mówimy (grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ Zaczynamy rekolekcje ignacjańskie, inaczej mówiąc Ćwiczenia Duchowne, wg metody św. Ignacego. Ćwiczenia duchowne, jak mówi św. Ignacy to: wszelki sposób odprawiania rachunku

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

MOCNE STRONY OSOBOWE:

MOCNE STRONY OSOBOWE: MOCNE STRONY OSOBOWE: To ja Kreatywność / pomysłowość Znajduję różne rozwiązania problemów Łatwo wpadam na nowe pomysły Mam wizjonerskie pomysły Szukam nowych możliwości i wypróbowuję je Potrafię coś zaprojektować

Bardziej szczegółowo

Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska

Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Fotoreportaż: stan i zagrożenia badanego środowiska Zajęcia terenowe: Zajęcia w klasie: Zakres materiału z płyty: Plansza 4 ochrona zwierząt Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu

Akademia Młodego Ekonomisty. Trendy w marketingu Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w marketingu Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 08 października 2015 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Co to jest marketing? Personalizacja działań

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz I Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Historia Fizyki. dr Ewa Pawelec

Wstęp. Historia Fizyki. dr Ewa Pawelec Wstęp Historia Fizyki dr Ewa Pawelec 1 Co to jest historia, a co fizyka? Po czym odróżnić fizykę od reszty nauk przyrodniczych, nauki przyrodnicze od humanistycznych a to wszystko od magii? Szkolne przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ćwiczenia 4 Postawy konsumenckie POSTAWA Postawa to trwała ocena (pozytywna lub negatywna) ludzi, obiektów, pojęć. Krótkotrwałe stany emocjonalne - gniew, irytacja nie

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ LOGICZNY. Zbiór Z. Zbiór A. Zbiór B

PODZIAŁ LOGICZNY. Zbiór Z. Zbiór A. Zbiór B Fragment książki Jarosława Strzeleckiego Logika z wyobraźnią. Wszelki uwagi merytoryczne i stylistyczne proszę kierować pod adres jstrzelecki@uwm.edu.pl PODZIAŁ LOGICZNY I. DEFINICJA: Podziałem logicznym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Dyskusyjny

Szkolny Klub Dyskusyjny Program wychowawczo- profilaktyczny Szkolny Klub Dyskusyjny FILMOLANDIA wrzesień 2013 r. Opracowały: mgr Joanna Guze, mgr Wiesława Strzelczyk Strona 1 Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu

Bardziej szczegółowo

5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH

5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH 5. OKREŚLANIE WARTOŚCI LOGICZNEJ ZDAŃ ZŁOŻONYCH Temat, którym mamy się tu zająć, jest nudny i żmudny będziemy się uczyć techniki obliczania wartości logicznej zdań dowolnie złożonych. Po co? możecie zapytać.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98

Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Laureat: Nagrody Nobla 80 Nagrody NIKE 98 Nadchodzi dla Miłosza czas przełomowy zmierzenie się ze sławą i popularnością. Milczenie krytyki polskiej na temat Miłosza ; nieśmiałe upominanie się o jego miejsce.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych

Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Zasady oceniania na zajęciach plastycznych Obszary aktywności oceniane na lekcjach plastyki: Aktywność na lekcjach: przygotowanie się do zajęć, praca i wypowiedzi na lekcji, zadania dodatkowe, konkursy,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio

Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Samouczek Jak utworzyć e- portfolio Drogi uczniu celem naszej zabawy jest utworzenie własnej strony w internecie, na której będą się znajdowały wytwory twojej pracy z lekcji fizyki. Mam nadzieję, że nie

Bardziej szczegółowo

Przebaczenie. Powrót do zycia

Przebaczenie. Powrót do zycia Przebaczenie. Powrót do zycia K r y s t y n a S o b c z y k Przebaczenie. Powrót do zycia Imprimatur nr 2519/2015, z dnia 8 września 2015 r. bp Damian Muskus OFM, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała,

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Równania miłości. autor: Tomasz Grębski

Równania miłości. autor: Tomasz Grębski Równania miłości autor: Tomasz Grębski Tytuł pewnie trochę dziwnie brzmi, bo czy miłość da się opisać równaniem? Symbolem miłości jest niewątpliwie Serce, a zatem spróbujmy opisać kształt serca równaniem

Bardziej szczegółowo

[WYSYŁANIE MAILI Z PROGRAMU EXCEL]

[WYSYŁANIE MAILI Z PROGRAMU EXCEL] c 20140612- rev. 2 [WYSYŁANIE MAILI Z PROGRAMU EXCEL] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Funkcje w excelu... 4 Funkcja Hiperłącza... 7 Dodawanie odbiorców... 8 Uzupełnianie tytułu... 8 Wpisywanie treści... 8 Znane problemy...

Bardziej szczegółowo

Materiały: karty pracy, czytanka, symbole Europejskiego Systemu Klasyfikacji Gier Komputerowych PEGI, gra komputerowa

Materiały: karty pracy, czytanka, symbole Europejskiego Systemu Klasyfikacji Gier Komputerowych PEGI, gra komputerowa Temat: Bezpieczeństwo w świecie wirtualnych gier Czas trwania: 90 minut Cele zajęć: Uczeń/uczennica: zdobywa wiedzę na temat Europejskiego Systemu Klasyfikacji Gier Komputerowych PEGI samodzielnie odczytuje

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Reklama a wywieranie wpływu dr Izabela Sowa Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 r. Czym jest reklama? 1.Reklama przekazuje klientom informację o

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

Patyk się żeni reż. Martin Lund

Patyk się żeni reż. Martin Lund Patyk się żeni reż. Martin Lund MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Co to jest scenografia i czego się dzięki niej dowiadujemy? stowarzyszenie nowe horyzonty

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo