ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO SPOTU REKLAMOWEGO PIS PT. MŁODZIEŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO SPOTU REKLAMOWEGO PIS PT. MŁODZIEŻ"

Transkrypt

1 ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO SPOTU REKLAMOWEGO PIS PT. MŁODZIEŻ Paulina Surowiec Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Niniejszy artykuł podejmuje próbę krytycznej analizy dyskursu medialnego jaki prezentuje polityczny spot reklamowy PiS pt.: Młodzież. Aby uniknąć różnych nieporozumień, a zarazem w trosce o prawidłowe zrozumienie prezentowanych powiązań i argumentów, do analizy wybrałam metodologię triady Teuna van Dijka, holenderskiego językoznawcy, który jest uważany za twórcę krytycznej analizy dyskursu medialnego. W publikacji starałam się wykazać jak ważna w procesie analizy dyskursu jest specyfika języka, przekazywane idee oraz interakcja społeczna. Charakterystyka ta istotna jest podczas wzrostu świadomości ludzi, przejawiającej się najbardziej podczas politycznych kampanii reklamowych i zbliżających się wyborów. Dla ukazania roli i znaczenia analizy dyskursu medialnego przybliżyłam zarówno teoretyczne aspekty krytycznej analizy dyskursu jak i praktyczne jej wykorzystanie oraz jej ciągłej świadomej aktywności i obecności w życiu codziennym. W podsumowaniu rozważań wskazałam na płynność, jednorazowość i niepowtarzalność analizy dyskursu medialnego. 1. Wprowadzenie Zainteresowanie dyskursem w komunikacji medialnej pojawiło się w językoznawstwie już w latach siedemdziesiątych, jednak za umowną datę powstania analizy dyskursu zwykło się uważać rok 1993; holenderski językoznawca Teun van Dijk ogłosił wówczas w piśmie Discourse&Society zbiór artykułów programowych, zakreślających zarówno podstawy metodologiczne krytycznej analizy dyskursu jak i jej program społeczny. Dyskurs może być rozumiany jako sposób wyrażania opinii, przekazywania i negocjowania znaczeń, działania społecznego ludzi za pomocą języka lub innych środków, także możemy na przykład mówić o dyskursie obrazów, przedmiotów materialnych, zachowań itp. Dlatego rozmaite aspekty i mnogość sposobów rozumienia dyskursu w praktyce społecznej mogą się łączyć, krzyżować, przenikać. Taka róż- ISSN , Nr 3 (4) 2010, s

2 norodność w rozumieniu pojęcia dyskursu prowadzi do tego, że ma ono nieostre granice, jest wieloznaczne, bywa nadużywane, stosowane w sposób niezrozumiały lub na kilka sposobów naraz 1. Analiza dyskursu może stanowić pożyteczne narzędzie do badania przekazów we wszystkich rodzajach mediów. Można ją zastosować do badania materiałów, które ukazują się w prasie codziennej i periodycznej, w telewizji, radiu, Internecie. Można za jej pomocą analizować plakaty, afisze, billboardy, dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, życiorysy itp.) i urzędowe (ogłoszenia, obwieszczenia, instrukcje, przemówienia itp.). Może dotyczyć zarówno tekstów dziennikarskich (informacji, reportaży, wywiadów, publicystyki), jak nie dziennikarskich materiałów wykorzystywanych przez media (wypowiedzi osób, listów, ekspertyz, raportów, anegdot, piosenek, horoskopów, czatów, forów internetowych lub poczty elektronicznej, literatury, dzienników, blogów, wspomnień), a także propagandy i reklamy politycznej (materiałów wyborczych, programów partii politycznych, przemówień itp.) oraz tekstów reklamowych. Analiza dyskursu może dotyczyć zarówno materiałów ukazujących się w mediach jednego rodzaju (np. tylko w gazetach codziennych czy tylko w witrynach internetowych), jak i obejmować teksty z różnych mediów. Jedną z zalet analizy dyskursu jako metody badawczej jest właśnie to, że pozwala zestawiać ze sobą materiały utrwalone na różnych nośnikach i ukazujące się w różnych mediach i wskazywać w nich zbieżności i wspólne wątki 2. Pojęcie dyskursu może się odnosić zarówno do komunikacji językowej i komunikacji za pomocą różnych innych środków; może mieć wymiar interakcyjny (służy do kontaktu i wymiany) lub jedynie autokomunikacyjny (dyskurs wewnętrzny); związane jest z celową komunikacją językową na tle kontekstu społecznego i w określonej społecznej sytuacji 3. Ze względu na charakter wybranego przez mnie materiału do analizy w pracy będę posługiwać się pojęciem dyskursu zdefiniowanego jako zespoły zachowań językowych zrealizowanych w mediach drukowanych lub elektronicznych, tworzących wypowiedzi/zespoły wypowiedzi o przeznaczeniu publicznym, których treść i forma uwarunkowane są: stanem wiedzy i koncepcjami poznawczymi charakterystycznymi dla danej epoki, określonym rodzajem aktywności ludzkiej (polityka, kultura, działalność społeczna itp.), warunkami komunikacji za pośrednictwem mediów masowych, a także praktycznymi warunkami formułowania wypowiedzi (kto się wypowiada, do kogo, w jakim celu i w jakiej sytuacji) 4. Podczas analizy patrzymy na dyskurs jak na celowe, nieprzypadkowe użycie języka do komunikowania się w sytuacjach społecznych. W szczególności interesuje nas język w mediach masowych prasie, radiu, telewizji, Internecie itp. Charakterystyczne dla współczesnych mediów jest duże nasycenie elementami wizualnymi, definicja języka mediów może być zatem bardzo szeroka. Analizie można poddać dyskurs w mediach wyrażony za pomocą języka naturalnego (mówionego i pisanego), ale także języka komunikacji wizualnej (obrazów, grafiki, filmów, wizualnej organizacji komunikatu w mediach itp.) 5. Decydując się na analizę dyskursu medialnego w politycznym spocie reklamowym chciałam podkreślić, iż język polityczny stosowany w mediach jest bardzo szczególny ze względu na swoją perswazyjność i jest mocno skoncentrowany na nadawcach. Jak przeważnie w analizie dyskursu medialnego większy nacisk kładzie się na odbiorcę, aby w poprawnym kontekście i znaczeniu zrozumiał przesłanie nadawcy, 1 Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wyd. UJ, Kraków 2006, s Tamże, s Tamże, s Tamże, s Tamże, s

3 tak w politycznych spotach reklamowych skupiamy się bardziej na nadawcy. Jest to zabieg, który szczególnie został ukazany w spocie PIS pt.: Młodzież, aby wyeksponować nadawcę (Jarosław Kaczyński) jako przedstawiciela PIS, który rozumie i wspiera młodzież. Do analizy tego spotu zastosuję metodę Triady Van Dijka, gdyż klarownie można za jej pomocą przeprowadzić syntezę wybranej wypowiedzi. 2. Prezentacja spotu W spocie występuje tylko prezes PiS Jarosław Kaczyński, przejeżdża ulicami Warszawy na tylnym siedzeniu swojego samochodu i mówi jak ważna jest młodzież dla jego partii. Do tej grupy właśnie skierowana jest reklamówka, czego wyrazem są m.in. wyświetlane na ekranie emotikony :-( {:-\ :-) przekazuje PiS młodym Polakom, co znaczy mniej-więcej smutny-zmartwiony-wesoły. Daje więc młodzieży nadzieję. Pytacie czy was rozumiem. Chcecie normalnie żyć mieć pracę, założyć rodzinę, kupić mieszkanie. A my musimy robić wszystko, żeby wam to ułatwiać mówi Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wprost formułuje, dlaczego tak bardzo trzeba dbać o młodych Polaków. Młodzież jest przyszłością Polski i to głosu młodzieży trzeba słuchać szczególnie uważnie zaznacza Jarosław Kaczyński. Kiedy o tym mówi, na filmie młodzi ludzie rzucają się śnieżkami, są radośni. Przytulona para siedzi przy laptopie, a za nimi stoi czerwona gitara, magnetofon i wiszą przyklejone notatki. W kolejnym ujęciu widzimy parę ludzi witających się czule na lotnisku, a prezes mówi, że dbać o młodzież trzeba też po to, żeby nie wyjeżdżała za granicę. Najbardziej młodzieżowy jest kolejny kadr, w którym widzimy czwórkę młodych ludzi jeżdżących na deskach i rolkach. Po tym jednak następuje uspokajająca scena, w której Jarosław Kaczyński stoi w grupie uważnie słuchających go i ze zrozumieniem kiwających głowami, młodych Polaków. Po chwili grupa odwraca się w stronę kamery, a my słyszymy sakramentalne: Prawo i Sprawiedliwość. Czyny, nie cuda Użycie języka Nie sposób Panu Prezesowi Kaczyńskiemu nie przyznać racji, kiedy mówi on o potrzebach dzisiejszej młodzieży. O nadziejach i lękach którym zamierza stawiać czoła. Wszystko to stanowi całkiem logiczną całość do momentu kiedy pada stwierdzenie Pytacie czy was rozumiem. Potem mamy ujęcia całej trójki przedstawicieli targetu prezentowanego spotu i może nie wyszłoby to źle, gdyby nie według mnie nietrafne użycie emotikonek. Każdy kto kiedykolwiek korzystał z komunikatorów wie, że w tym kontekście mogą one oznaczać jedynie kpinę z internautów. Pan Prezes słusznie stara się przemawiać do młodych ludzi ich językiem. Tym razem jednak z komunikatu wyszedł bełkot. Takie znieważenie symboli osadzonych tak głęboko w kulturze internetowej świadczyć może jedynie o beznadziejnej ignorancji. Biorąc pod uwagę fakt, że przecież to nie sam Jarosław Kaczyński wymyśla swoje spoty, można wyciągnąć tylko jeden wniosek: w całej ekipie ludzi czuwających nad kampanią nie ma jednego człowieka, który miałby jakikolwiek kontakt z kulturą Sieci. To trochę tak jak gdyby sobie wysmarować twarz sadzą przed rozmową z górnikami. W całym klipie dopiero pod koniec widzimy Jarosława Kaczyńskiego 24

4 w otoczeniu młodzieży. Zwraca uwagę również fakt, iż w samym spocie młodzi ludzie, do których zwraca się Pan Prezes, występują jedynie jako eksponaty, który to obraz został zredukowany do luźnych ciuchów i emotikonów. Poza migawką ze skate ami pozostałe ujęcia wydają się sugerować, iż Pan Prezes do dialogu przystępuje jedynie z partyjnymi kolegami czy może raczej statystami. Obrazek mówi sam za siebie: Pan Prezes mówi, a młodzież słucha Przekazywane idee Kolejnym punktem do analizy w dyskursie medialnym spotu PIS są przekazywane idee. Pan Prezes twierdzi, iż PIS będzie tak rządził, że po prostu zapanuje pełna sielanka w narodzie szczególnie dla młodych obywateli. PiS jest bardzo katolicką partią i za wszelką cenę chce utrzymać zarówno przy sobie dużą liczbę starszych zwolenników (co w Polsce nie jest trudne, gdy tylko deklaruje się wspierać Kościół ) ale, także młodzież, do której jest właśnie adresowany ten spot. Jak ogólnie można sądzić, iż młodzież w dzisiejszych czasach raczej odwraca się od Kościoła z różnych powodów, to Prezes Kaczyński specjalnie dla młodzieży postanowił skupić się w spocie raczej na takich ideach, które powinny być ważne dla młodych Polaków: jak dom, rodzina, stała praca, możliwość swojej realizacji, dobra i bogata przyszłość, koncentrowanie się na rozwijaniu i aktywizowaniu gospodarki, aby ta zapewniała stabilną przyszłość. W ogólnych hasłach towarzyszących całej kampanii PiS Czyny, nie cuda lub Nie słowa, lecz czyny odkryć możemy intertekstualność do Pisma Świętego. A mianowicie jest to cytat zaczerpnięty z Ewangelii wg Św. Mateusza 7, 16 Po ich owocach ich poznacie, gdzie Jezus mówi, jak odróżnić fałszywych proroków. We współczesnej kampanii PiS odnosi to do tego, iż po pierwsze chce, aby ta partia była postrzegana taka, która jako jedyna robi dobrze i chce dobrze dla kraju i obywateli oraz chce przywołać wspomnienia, kiedy to podczas stanu wojennego wmawiało się obywatelom, że jest dobrze, a jednak władza robiła coś zupełnie odwrotnego, burząc i niszcząc Polską gospodarkę Interakcja społeczna Jarosław Kaczyński na tylnym siedzeniu limuzyny nie wydaje się być zbyt blisko problemów gospodarczych młodych ludzi. Wygląda na nieco zagubionego. Młodzież na migawkach wydawała mi się strasznie niedzisiejsza, trochę jak z lat 90-tych. Wrzucone na tle Prezesa emotikony miały chyba sugerować jakąś nowoczesność i lekkość przekazu, lub może świadomość Jarosława Kaczyńskiego o istnieniu takiej formy komunikacji. Niestety nijak nie korespondują z treścią spotu i efekt jest moim zdaniem sztuczny i niewiarygodny, tak jakby prezes PiS próbował co najmniej pisać po chińsku. W opozycji do tej sceny, następujące po niej spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z młodzieżą wygląda całkiem realistycznie. Prezes coś na nim zawzięcie tłumaczy i nawet gestykuluje rękoma, a otaczający go młodzi ludzie słuchają z poważnymi minami i raczej kompletnym brakiem zrozumienia. Ten realizm, nie powinien cieszyć twórców reklamy. Młodzież wygląda na niej jak kółko różańcowe, albo aktyw partyjny w klasycznych koszulach i sweterkach w serek. Bardzo konserwatywnie i bardzo pisowsko. Nie wi- 25

5 dać żadnej komunikacji miedzy politykiem, a otaczającymi go ludźmi. Prezes Kaczyński tłumaczy im jak jest i jak być powinno, a oni nie mają nic do powiedzenia tak przynajmniej ja odczytuję tą scenę. Końcowy kadr, to jak scenka wyjęta z imprez PiS, na których Jarosław Kaczyński lubił przemawiać na tle stojącej młodzieży, zwykle mocno znudzonej długimi monologami. Wszystko to, skłania mnie i moich rówieśników zaliczających się jeszcze do młodzieży (grupy docelowej spotu reklamowego) do dwóch refleksji. Po pierwsze, niezależnie od swych starań, Prezes Kaczyński nie przystaje do nowoczesnej polityki, Internetu i społeczeństwa informacyjnego. Młody człowiek może być dla niego narzędziem, lub słuchaczem, lecz nie partnerem w dyskusji. Po wtóre, PiS nie ma żadnego pomysłu na młodzież. Poza ideologicznymi argumentami nie jest im w stanie niczego zaproponować. Nie widzi zmian pokoleniowych i bez odmłodzenia na górze nie ma wielkich szans u tej grupy wyborców. Jak w dzisiejszych czasach interakcja społeczna to nie tylko to, że się mówi i co się mówi, ale także to, co się pisze w prasie i na forach dyskusyjnych. I potwierdzając moją opinię interakcja społeczeństwa nie jest pozytywna w stosunku do ogólnej kampanii PIS, która przebiega pod hasłem: Czyny, nie cuda. Polacy na forach internetowych raczej nieprzychylnie komentują spot reklamowy pt.: Młodzież. Oto na zakończenie kilka przykładowych postów z różnych forów internetowych, jak został skomentowany ten spot polityczno reklamowy: Pan prezes Kaczyński z okna luksusowej limuzyny rozmyśla o problemach młodzieży- podobno już mamusia zgodziła się na założenie konta w banku. Zawsze zastanawiałem sie jak taki mami synek niesamodzielny i zakompleksiony może rządzić krajem? i tak też rządził 6 A już chciałem ten fotelik kupić, ale widzę, że nawet dla Kaczora za mały. Ledwo go widać w samochodzie. 7 A skąd to tyle młodzieży Prezes wytrzasnął? A może z zagranicy sprowadził? 8 3. Zakończenie Podsumowując całą analizę skłaniam się do stwierdzenia, iż ten dyskurs trzeba przede wszystkim potraktować z przysłowiowym przymrużeniem oka. Najważniejsze jest, aby brać pod uwagę cały kontekst wydarzenia. I tak oto film reklamowy został stworzony tylko w celu prezentacji partii politycznej i zwrócenia uwagi na nią przez jak największa liczbę wyborców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Ukazuje on, jak poprzez zastosowanie podstawowej perswazji można bardzo łatwo zmienić wyobrażenie i postrzeganie partii politycznej, a już na pewno jak łatwo przekonać szczególnie wyborców niezdecydowanych. Z analizą dyskursu mamy do czynienia w każdej chwili naszego codziennego funkcjonowania i myślenia. Ponieważ przyswajamy informacje z różnych mediów i analizujemy je pod różnym kątem, często jest ona w pełni udana i doprowadza nas do jasnych i konkretnych wniosków, zaś czasami czujemy, że nie potrafimy jej podołać i sobie z nią poradzić. Odczuwamy wtedy brak zrozumie- 6 Kaczynskim,wid, ,opinie.html. 7 Tamże

6 nia otaczającego nas świata i zakłócenia w odbiorze pewnych informacji. W sferze ciągłego kontaktu z mediami i serwowanych przez nich informacji, musimy niejednokrotnie rozgraniczać newsy istotne od mniej ważnych i poddawać je krytycznej analizie, aby jak najtrafniej formować sobie zdanie na poruszany przez media temat i zajmować prawidłowe stanowisko. 27

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI 26 DARIUSZ TWORZYDŁO ARTYKUŁY Polityka i Społeczeństwo 1(11) / 2013 Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję

Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję W poniższym artykule możliwie kompleksowo (na tyle, na ile pozwala jego forma) przedstawiony został obraz niepełnosprawności, jaki wyłania się z kampanii społecznych oraz mediów (głównie telewizji) w Polsce.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Podyplomowe Studia Medioznawcze i Zarządzania Informacją Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society Tom

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Projekt

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Małgorzata Żytko Pozwólmy dzieciom mówić i pisać w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Warszawa 2010 Autor książki: Małgorzata Żytko Autor opracowania graficznego: Stefan Drobner

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo