Analiza popytu. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. (pod red. Krzysztofa Jajugi), Wydawnictwo AE Wrocław, 1999.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza popytu. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. (pod red. Krzysztofa Jajugi), Wydawnictwo AE Wrocław, 1999."

Transkrypt

1 Analiza popyu Eonomeria. Meody i analiza problemów eonomicznych (pod red. Krzyszofa Jajugi) Wydawnicwo AE Wrocław 1999.

2 Popy P = f ( X X... X ε ) 1 2 m Zmienne onrolowane: np.: cena (C) nałady na relamę (R) jaość anały dysrybucji ores gwarancji ip.. Zmienne nie dające się onrolować: - ceny produów omplemenarnych i subsyucyjnych (C ) wydai na ich relamę i promocję (R ) ores gwarancji ip. - charaeryzujące onsumenów (dochody D preferencje ip.) - inne (poliya rządu cła podai ursy walu ip.).

3 Popy - model regresyjny P ˆ = f ( C D R C R... X m )

4 Analiza popyu Elasyczność popyu: na podsawie znajomości zmiennych oreślających popy wielości i ierunu ich zmian oreślamy zmiany popyu Elasyczność popyu: punowa lub łuowa

5 Elasyczność punowa Odsee zmian w popycie wyniający ze zmiany o 1% jednej ze zmiennych objaśniających (przy założeniu że pozosałe zmienne deerminujące popy są sałe)

6 Elasyczność punowa (E i ) w puncie: (c d r c r... m ) pochodna czasowa - )... ( }... { }... { ˆ )... ( m X m i m i i m X X r c r d c f r c r d c X R C R D C X p r c r d c f E i i i =

7 Dla więszości funcji regresji (za wyjąiem funcji poęgowej) elasyczność w ażdym puncie jes inna.

8 Elasyczność łuowa: przecięna elasyczność w pewnym przedziale i qi q q qi i i qi i i q X p p p p p p p p p E i = = + + = + + = ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ) 05( : ) ˆ ˆ 05( ˆ

9 Elasyczność łuowa: Załada się że w całym przedziale efe oddziaływania pozosałych zmiennych jes sały Sosuje się w prayce dla więszych przyrosów zmiennej niezależnej X i (>5%) Wzór na elasyczność punową wyprowadzono dla X i 0 czyli ylo dla małych przyrosów X i

10 Elasyczność popyu na podsawie modelu eonomerycznego oblicza się dla ażdej zmiennej niezależnej. Rozróżnia się elasyczność zwyłą i mieszaną (rzyżową). Elasyczność mieszana: dla zmiennych charaeryzujących produy onurencyjne (najczęściej: rzyżowa cenowa lub rzyżowa względem wydaów na relamę) Elasyczność zwyła: ze względu na ażdą pozosałą zmienną (najczęściej: cenowa dochodowa lub wydaów na relamę)

11 Elasyczność cenowa (E C ) Na ogół ujemna ponieważ wzrosowi (spadowi) ceny danego produu owarzyszy spade (wzros) popyu Wyjąi (elasyczność popyu dodania popy odwronie elasyczny): Parados Giffena: wzros popyu na aryuły podsawowe (np. chleb) przy wzroście ich ceny Parados Veblena: wzros zaupu aryułów oszownych przy wzroście ich ceny

12 Popy cenowy elasyczny: popy spada (wzrasa) w więszym sopniu niż wzrasa (spada) cena Popy proporcjonalny: popy spada (wzrasa) w aim samym sopniu ja wzrasa (spada) cena Popy nieelasyczny: popy spada (wzrasa) w mniejszym sopniu niż wzrasa (spada) cena.

13 p ˆ = c E C Elasyczność cenowa Popy Ec=-1 Ec=-14 Ec=-06 Ec=14 Ec= Ce na

14 Elasyczność punowa ze sprzedaży: E S C = E C + 1

15 E C Cena rośnie Cena spada E C < -1 E C = -1 E C należy do (- 1; 0) Przychód spada Przychód bez zmian Przychód rośnie Przychód rośnie Przychód bez zmian Przychód spada

16 Elasyczność dochodowa a lasy produów E D Klasa produów Dochód wzrasa Dochód spada E D należy do (1 niesończoność) Dobra lususowe Popy wzrasa w więszym sopniu Popy spada w więszym sopniu E D należy do (0 1) Aryuły podsawowe Popy wzrasa w mniejszym sopniu Popy spada w mniejszym sopniu E D należy do (-niesończoność 0) Dobra niższego rzędu (chleb ziemniai podsawowe mięso i ubrania) Popy spada Popy wzrasa

17 Elasyczność dochodowa a rozwój firmy: - (E D >1) Jeśli popy na produy firmy rośnie (spada) szybciej niż rośnie (spada) dochód onsumenów: syuacja eonomiczna firmy silnie zależy od oniunury. Firmy o produach z dużą elasycznością dochodową dysponują dużymi możliwościami rozwoju w czasie wzrosu gospodarczego. - ( E D (0 1) ) popy na produy firmy rośnie (spada) wolniej niż rośnie (spada) dochód onsumenów firma mniej zależy od syuacji eonomicznej - (E D <0) popy na produy firmy spada (rośnie) gdy dochód onsumenów rośnie (spada) Dobre firmy w zesawie producyjnym mają produy ze wszysich rzech las.

18 Elasyczność popyu względem wydaów na relamę Mierzy relaywne zmiany popyu wywołane oreślonymi relaywnymi zmianami wydaów na relamę. Na ogół elasyczność a przyjmuje warości dodanie

19 Elasyczność rzyżowa cenowa popyu Mierzy względne zmiany popyu na badane dobro wywołane oreślonymi relaywnymi zmianami ceny dobra onurencyjnego (subsyucyjnego) lub omplemenarnego. Jeśli E C > 0 o badane produy są produami subsyucyjnymi jeżeli zaś - omplemenarnymi naomias E C 0 są niezależne. E C < 0

20 Elasyczność rzyżowa cenowa popyu: Sui dla poliyi cenowej E C Relacje produów Wzros ceny produu pozosającego w związu z badanym Spade ceny produu pozosającego w związu z badanym E C > 0 Subsyucja Popy na badane dobro rośnie Popy na badane dobro spada E C = 0 Niezależność Popy niezmienny Popy niezmienny E C < 0 Komplemenar ność Popy na badane dobro spada Popy na badane dobro rośnie

21 Przyład I: popy na imporowane moocyle w USA Pˆ = 15C 411 C 296 R 206 R 198 D 327 P miesięczna sprzedaż imporowanych moocyli w ys. szu C przecięna cena imporowanych moocyli w dolarach D dochód na osobę w ys. $ R - miesięczne wydai na relamę (ys. $) C średnia cena małolirażowych samochodów w $ R miesięczne wydai na relamę samochodów małolirażowych.

22 Przyład I: popy na imporowane moocyle w USA Elasyczność cenowa popyu: E C C C R R D C C R R D 27 C = = 4 11 Jednoprocenowy wzros (spade) ceny wywoła spade (wzros) popyu o 411%

23 Przyład I: popy na imporowane moocyle w USA E Elasyczność dochodowa popyu: D C C R R D C C R R D 27 D = = 327 Jednoprocenowy wzros (spade) dochodów onsumenów wywoła wzros (spade) sprzedaży moocyli o 327%

24 Przyład I: popy na imporowane moocyle w USA E Elasyczność punowa popyu względem relamy: R C C R R D C C R R D 27 R = = 206 Jednoprocenowy wzros (spade) wydaów na relamę spowoduje wzros (spade) sprzedaży moocyli o 206%

25 Przyład I: popy na imporowane moocyle w USA E R Elasyczność rzyżowa popyu względem wydaów na relamę: R C C R R D C C R R D 27 = = 198 Jednoprocenowy wzros (spade) relamy samochodów spowoduje wzros (spade) sprzedaży moocyli o 198%

26 Przyład I: popy na imporowane moocyle w USA Elasyczność rzyżowa cenowa: E C C C C R R D C C R R D 27 = = 296 Imporowane samochody małolirażowe i moocyle są subsyuami. Jednoprocenowy wzros (spade) średniej ceny samochodów imporowanych wywoła wzros (spade) popyu na imporowane moocyle o 296%

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW Paweł Hanczar* Uniwersytet Eonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Problem wyznaczania tras pojazdów jest znany już od

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem JERZY CZ. OSSOWSKI Poliechnika Gdaska Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe n. Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena. Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi

Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena. Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi Wykład 2. Rynek: popyt, podaż, cena Co to jest rynek Krzywe popytu i podaży, cena równowagi Nawet z papugi można zrobić wytrawnego ekonomistę. Wystarczy ją nauczyć dwóch słów: popyt i podaż. /Thomas Carlyle/

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wielkości fizyczne, kóre

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 22 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ) z dnia sierpnia 22 r. w sprawie szczegółowego zaresu i sposobu sporządzania audytu

Bardziej szczegółowo

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Anna Adamczak Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar

Bardziej szczegółowo

Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Janusz SOWIŃSKI Insyu Elekroenergeyki, Poliechnika Częsochoska Koszy energii elekrycznej z odnaialnych źródeł energii Sreszczenie. W arykule przedsaiono dosępne opracoania szacujące yarzania energii elekrycznej

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ. 1. Płynność a rentowność

STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ. 1. Płynność a rentowność B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2006 Bogusław GUZIK* STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ W artykule opisano najczęściej spotykane podejścia

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo