ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS EDYCJA VII, nr albumu PRACA DYPLOMOWA MGR JOANNA PISZCZ - NOWICKA ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005 Promotor dr Anna Kozłowska Warszawa 2005/2006

2 2

3 Spis treści Wstęp. str. 4 Rozdział 1. Rola reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku polityka str Reklama polityczna. Zarys zagadnień str Reklama polityczna: pojęcie, funkcje str Podstawowe środki reklamy politycznej str Reklama polityczna w procesie kreowania wizerunku polityka.str Tożsamość a wizerunek polityka str Podstawowe rodzaje politycznej reklamy telewizyjnej str Reklama w procesie komunikowania politycznego str. 14 Rozdział 2. Analiza reklamy politycznej ostatniej kampanii prezydenckiej str. 18 3

4 2.1. Przebieg kampanii prezydenckiej 2005 str Analiza reklamy politycznej pod kątem zastosowanych technik perswazji..str Podsumowanie i wnioski str. 43 Bibliografia..str...str. Do pracy dołączam płytę ze telewizyjnymi spotami reklamowymi Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego z kampanii prezydenckiej 2005 r. 4

5 Wstęp Tak jak w przypadku walki o konsumenta, tak podobnie w przypadku walki o głosy wyborcze, głównym przedmiotem reklamy staje się wizerunek, jednakże w przypadku reklamy politycznej jest to wizerunek polityka. Nie można rzecz oczywista sprowadzać procesu kształtowania wizerunku do ram czasowych kilkumiesięcznych kampanii wyborczych. Rzadko się zdarza, aby w wyborach (szczególnie parlamentarnych i prezydenckich) startował polityk zupełnie nieznany. Wyborcy budują wyobrażenie o polityku na podstawie pierwszych komunikatów, także wtedy, kiedy nie myśli on jeszcze o karierze polityka. Jak zauważa A.Gnat, praktyka komunikacji politycznej wskazuje, że oprócz przemyślanych i zorganizowanych kampanii, dzięki którym wysyłane są pożądane i kontrolowane komunikaty, do świadomości potencjalnego wyborcy napływa wiele sygnałów niekontrolowanych. Na wizerunek polityka wpływa w równym stopniu oficjalna ulotka i film wyborczy, ale także komentarze konkurencyjnych polityków, wizerunek innych polityków partii, wizerunek żony kandydata, plotki o zachowaniu się dzieci w szkole, potknięcia językowe członków sztabu wyborczego itp. 1. Obok działań reklamowych, systematycznie do tworzenia wizerunku partii politycznej czy kandydata na prezydenta wykorzystywane są działania z zakresu public relations. W perspektywie długookresowej, jego zadaniem jest tworzenie atmosfery pozytywnego nastawienia, sympatii, wiarygodności wokół organizacji. W 1 A. Gnat, Marketing w polityce. Tożsamość a wizerunek polityka, r. 5

6 ramach zadań public relations podejmowane są działania, których celem jest przekazywanie informacji na temat danej organizacji politycznej, jej lidera czy kandydata partyjnego. Dzięki PR ma wytworzyć się klimat dla osiągnięcia sukcesu 2. W rozważaniach o roli komunikacji politycznej w kreowaniu wizerunku polityka można pójść jeszcze dalej i pokusić się o stwierdzenie, że polityk w zasadzie nie istnieje bez mediów. Jeśli nie ma o nim informacji w mediach, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że stanie się politykiem o wizerunku rozpoznawanym przez większość wyborców. Najważniejszym środkiem prezentacji wypowiedzi politycznych i sposobem skutecznego oddziaływania na opinię publiczną jest niewątpliwie telewizja. Wpływ tego medium na styl prowadzenia kampanii wyborczych jest ogromny, a kreowanie pozytywnego wizerunku kandydata lub partii politycznej w telewizji stało się kluczem do powodzenia kampanii i sukcesu wyborczego 3. Na użytek kampanii wyborczej przygotowywane są filmy telewizyjne w postaci spotów jako najlepsza formuła telewizyjnej prezentacji, pozwalająca w krótkiej formie zaprezentować ugrupowanie polityczne, liderów i elementy programu wyborczego. Telewizja jako środek przekazu informacji i jej wpływ na kształtowanie wizerunku sprawił, że radykalnie zmieniają się wymagania wobec przedstawicieli organizacji politycznych. W sukcesie wyborczym wydatnie pomaga medialność liderów partii i kandydatów. Specyfika telewizji jako środka masowego przekazu sprawia, że telewizyjne przekazy wyborcze są skierowane na promocję ugrupowania czy kandydata, sam program natomiast musi zostać przedstawiony w sposób 2 R. Maćkowska, Rola instrumentów PR w kształtowaniu wizerunku partii politycznej w kampanii wyborczej, Akademia Ekonomiczna, Katowice, maszynopis. 6

7 skrótowy, ograniczony do głównego motywu kampanii i obietnicy dotyczącej przyszłości 4. Szczególnie reklama telewizyjna ma ogromne znaczenie w kampanii wyborczej, jako że trafia do ogromnej liczby odbiorców w porównaniu z innymi formami reklamy ogłoszeniami w prasie, ulotką czy plakatem. Reklama telewizyjna jest bardzo sugestywną formą reklamy, docierającą do szerokiego kręgu odbiorców. Jednak odbywa się to niemałym kosztem: droga jest produkcja spotu, potrzebne są wysokie umiejętności fachowe, wreszcie sporo kosztuje każda minuta odtwarzania w programie telewizyjnym 5. Stąd takie emocje budzi moment przydzielania czasu antenowego poszczególnym komitetom wyborczym, stąd też protesty partii, które czują się dyskryminowane przez telewizję w czasie kampanii 6. Szczególne emocje budziła w ostatnim czasie kampania prezydencka. W związku z powyższym głównym tematem pracy jest rola reklamy telewizyjnej w kreowaniu wizerunku polityka w kampanii prezydenckiej z roku Chciałabym się niejako w tle odnieść również do towarzyszących działaniom reklamowym działań z zakresu public relations. W pracy kładę nacisk na ostatni etap kampanii wyborczej i spoty telewizyjne dwóch kandydatów na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Donalda Tuska. Analizie poddane zostały techniki perswazji, jakich używali kandydaci, by przekonać do siebie wyborców oraz to, jakie informacje umieszczali w nich, by skłonić ludzi do głosowania. Emitowanie spotów wyborczych w telewizji jest o tyle ważne, że liczne badania wskazują, iż akurat to medium jest dla wielu ludzi 3 R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, PWN, Warszawa 2000, str R. Maćkowska, Rola instrumentów PR, op. cit. 5 J. Zieliński, Reklama telewizyjna, r. 6 B. Dobek Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002, str

8 podstawowym źródłem informacji. Według badania przeprowadzonego przez IQS and Quant Group dla TVP na przełomie 2004 i 2005 roku, 17% widzów to osoby uzależnione od oglądania telewizji, a dla 20% telewizja jest ważnym doradcą i przewodnikiem w życiu 7. Można więc wysnuć wniosek, że telewizja pomaga dokonywać życiowych wyborów, m.in. politycznych. Dlatego kandydaci na prezydenta przywiązują tak wielką wagę do pokazywania się w telewizji. Rozdział 1. Rola reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku polityka 1.1. Reklama polityczna. Zarys zagadnień Reklama polityczna: pojęcie, funkcje Reklama polityczna jest formą komunikowania politycznego, które odbywa się za pośrednictwem mediów masowych. Jej celem jest przekonanie wyborców, aby głosowali na kandydatów lub partie. Jak pisze M. Mazur, jest to nieosobista prezentacja i promocja idei, dóbr lub usług przez określonego sponsora. Koncentrując się na reklamie politycznej, można zaś stwierdzić dodatkowo, że jest to przekaz kontrolowany przez kandydatów, którzy płacą za to, by dotarł on do odpowiedniej publiczności. 7 Podaję za: Materiały Polskiej Agencji Prasowej, r. 8

9 Reklama polityczna była znana już w starożytności. Podczas prac archeologicznych w Pompejach odkryto afisze pochodzące z kampanii wyborczej prowadzonej w 79 roku p.n.e. Jednak reklama polityczna zawdzięcza swój rozwój w zasadzie dopiero mediom elektronicznym. Pierwsze polityczne reklamy radiowe wyemitowano w latach 30-tych XX wieku, a telewizyjne w 1952 roku w czasie kampanii prezydenckiej Dwighta Eisenhowera. Natomiast reklama prasowa była bardzo popularna w XIX wieku 8. Reklama polityczna spełnia dwie podstawowe funkcje informacyjną i perswazyjną. Informuje o tym, kim jest kandydat, jaki jest jego program czy program partii, którą reprezentuje (funkcja informacyjna). Reklama polityczna powinna jednocześnie sprawić, że wyborcy zagłosują właśnie na prezentowanego w reklamie kandydata czy reklamowaną partię (funkcja perswazyjna) Podstawowe środki reklamy politycznej M. Mazur wyróżnia trzy typy reklamy politycznej ze względu na cechy środków, przy pomocy których są one prezentowane. Pierwszy rodzaj to reklama wizualna, bazująca na przekazie poprzez obrazy. Są to ogłoszenia prasowe, wkładki do gazet, billboardy, plakaty, ulotki, reklamy umieszczane na środkach transportu. Jak twierdzi M. Mazur, reklama prasowa pełni w czasie kampanii wyborczej rolę 8 M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze, PWN, Warszawa 2004, str

10 drugorzędną, gdyż ludzie czytający prasę to wykształcony elektorat, a zatem mniej podatny na reklamy 9. Drugi typ reklam politycznych to reklama audytywna, czyli emitowana w radiu. Ten typ reklamy ma bardziej masowy charakter niż reklama wizualna. Ostatni typ reklamy, najbardziej interesujący z punktu widzenia tej pracy, to reklama audiowizualna, wykorzystująca kino, filmy wideo, Internet oraz telewizję. Najskuteczniejszy środek w komunikacji z wyborcami to, jak zgodnie przyznaje wielu badaczy, telewizja, która ma największy wpływ na kształtowanie ich postaw wyborczych. Dzieje się tak dlatego, że jest to najbardziej masowe medium, najważniejsze źródło informacji dla większości ludzi. Telewizja cieszy się największym zaufaniem wśród odbiorców mediów masowych. Większość informacji w czasie kampanii wyborczej wyborcy czerpią z telewizji. Poza tym telewizja to najatrakcyjniejsze medium ze względu na środki przekazu dźwięk, obraz, ruch. Ma największy wpływ na ludzkie emocje 10. Jeśli chodzi o reklamę telewizyjną, o której traktuje praca, to współczesne badania nad nią, obejmują dwa obszary. Pierwszy to analizy formy i treści przekazu perswazyjnego, relacji między prezentacją programu polityka a jego wizerunkiem, a także analizy ich długości oraz technik produkcyjnych. Drugi obszar to badania wpływu reklamy na zachowania wyborców Ibidem, str B. Ociepka, Wizerunek polityka po polsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, str W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. GWP Gdańsk 2005, str

11 1.2. Reklama polityczna w procesie kreowania wizerunku polityka Tożsamość a wizerunek polityka W dobie, gdy media są nieodłącznym elementem życia większości ludzi, każdy polityk startujący w wyborach otacza się sztabem specjalistów od kreowania wizerunku, którzy mają mu zapewnić sukces, bo jak piszą W. Cwalina i A. Falkowski, dopiero dobrze opakowany polityk ma szansę te wybory wygrać 12. Autorzy przytaczają teorię Paula Eckmana, który twierdzi, że każdy polityk, który dochodzi do władzy, który posiada umiejętność publicznego przemawiania oraz efektowny wizerunek telewizyjny, jest predysponowany do bycia naturalnym kłamcą. Według W. Cwaliny wizerunek (image) to tworzone w określonym celu szczególnego rodzaju wyobrażenie, które poprzez wywołanie skojarzeń przydaje obiektowi dodatkowych wartości (np. społeczno-psychologicznych, etycznych czy osobowościowych) i w ten sposób przyczynia się do jego emocjonalnego odbioru. Wartości, w oparciu o które budowany jest wizerunek, mogą w ogóle nie znajdować uzasadnienia w jego realnych cechach wystarczy, że mają określone znaczenie dla odbiorcy 13. W tym 12 Ibidem, str W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, str

12 wypadku obiekt to polityk, a cel, o którym mówi tu W. Cwalina, to wygrana w wyborach. Jak widać, wysiłki specjalistów od wizerunku skierowane są w tym kierunku, aby wzbogacić polityka o cechy, których w rzeczywistości może on w ogóle nie posiadać, ale które według wyobrażeń wyborców powinien mieć prezydent czy parlamentarzysta. Wizerunek rozumiany jako wyobrażenie o polityku powstające w świadomości wyborców jest pochodną procesu kształtowania systemu jego tożsamości. Im bardziej świadomie jest on kształtowany, tym większa szansa, że luka między tożsamością a wizerunkiem będzie mniejsza. Kształtowanie tożsamości polityka jest procesem. Zdaniem A. Gnata 14, na tożsamość polityka, czyli na zbiór cech, które umożliwiają mu pozytywne odróżnienie się od innych polityków, składa się przyjęty przez niego program wyborczy, który rozumieć można jako deklarowany przez niego system wartości (przejawiający się m.in. w systemie zachowań) i system komunikowania się, w skład którego wchodzi system identyfikacji wizualnej (logo partii, wygląd polityka, kolorystyka, symbole) oraz leksykalnej (imię i nazwisko, nazwa partii, hasła i slogany, język przemówień). Założony model struktury tożsamości powinien oczywiście odpowiadać oczekiwaniom wyborców, o głosy których polityk chce się ubiegać. Podstawowe elementy składowe jego systemu tożsamości powinny tworzyć spójną całość, która w założonej perspektywie czasowej kampanii wyborczej powinna znaleźć jak najpełniejsze odzwierciedlenie w postaci wizerunku. Warto również wspomnieć, że 14 A. Gnat, Marketing w polityce, op. cit. 12

13 podobnie jak w przypadku systemu tożsamości firmy, tożsamość polityka powinna wybiegać do przodu. Co oznacza, że system tożsamości polityka nie może wyrażać obecnego potencjału, ale musi być odzwierciedleniem celów, do których polityk dąży 15. Znaczenie wizerunku polityka wzrosło od momentu, kiedy specjaliści zauważyli, że wyborcy bardziej zwracają uwagę na kandydatów niż na programy polityczne, zwłaszcza w czasie wyborów prezydenckich. 16. Bazę do tworzenia pozytywnego wizerunku, czyli charyzmatycznego przywództwa politycznego, mogą stanowić cechy osobowości oraz opinia społeczna. Jak piszą W.Cwalina i A. Falkowski, jeśli ludzie uważają, że polityk jest charyzmatyczny, to znaczy, że taki jest. Jednak sam wypracowany przez specjalistów wizerunek polityka nie wystarcza, by wygrać wybory. Polityk musi mieć także naturalne cechy, które ułatwią stworzenie tego wizerunku. Jedną z nich jest umiejętność wywierania takiego wpływu na innych ludzi, który powoduje, że z własnej woli ulegają oni władzy lidera. Ten, kto chce zwyciężyć, być liderem, powinien mieć także dojrzałą osobowość, tzn. mieć zainteresowania, serdecznie odnosić się do innych ludzi, panować nad własnymi emocjami, mieć realistyczny stosunek do życia, dystans do własnej osoby i poczucie humoru. Wizerunek polityka przejawia się w jego zachowaniach oraz prezentacji jego osoby i poglądów w materiałach promocyjnych 17. Chodzi tutaj też o zachowania niewerbalne - wyraz twarzy, sposób poruszania się, podawania dłoni; cechy fizyczne płeć, budowa ciała. Wszystko to powinno tworzyć spójną całość. Aby stworzyć 15 Ibidem. 16 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, op. cit., str

14 pozytywny wizerunek polityka, konieczne jest spojrzenie na niego z perspektywy wyborcy. Do budowania wizerunków polityków specjaliści wykorzystują wiedzę psychologiczną na temat sposobów postrzegania rzeczywistości i innych ludzi. Ludzie są na przykład przekonani, że skoro ktoś, zachowuje się tak, a nie inaczej, tzn. że taki jest. Na przykład, jeśli polityk bierze na ręce dziecko, to znaczy, że jest troskliwy i czuły, choć w rzeczywistości wcale może taki nie być. Ludzie są skłonni sądzić także, że skoro ktoś zachował się teraz w pewien sposób, to w przyszłości postąpi podobnie. Na przykład, jeśli pokazywany jest w otoczeniu rodziny, o którą się troszczy, to potencjalni wyborcy mogą myśleć, że w stosunku do nich jako prezydent będzie się zachowywał podobnie. W kreowaniu wizerunku specjaliści korzystają także z modelu soczewki - wyborca postrzega kandydata na prezydenta poprzez jego wcześniejsze dokonania, zdolności, wygląd czy program polityczny. Wyborca myśli na przykład, że warto głosować na danego kandydata, ponieważ sprawdził się jako poseł, zna języki obce, jest elegancki i ma dobry program 18. Kreowaniu wizerunku polityka sprzyjają także pewne ograniczenia psychologiczne związane z tym, jak ludzie postrzegają i oceniają innych. Jednym z nich jest błąd atrybucji - oceniając zachowania innych sądzimy, że postępują oni w taki sposób, gdyż tacy są, a nie dlatego, że zmusza ich do tego np. sytuacja czy pełniona funkcja. Ludzie myślą, więc, że jeśli np. prezydent Aleksander Kwaśniewskie chwiał się na nogach w Charkowie, to znaczy, że jest alkoholikiem, że 17 Ibidem, str Ibidem, str

15 upijał się już wcześniej i będzie to robił w przyszłości. Kolejny błąd to myślenie, że wszystkie dobre rzeczy idą ze sobą w parze jeśli jest wykształcony, to zna języki obce. Błędem ludzkiego myślenia, skutecznie wykorzystywanym przez specjalistów od kształtowania wizerunku, jest też przypisywanie przez ludzi zbyt dużego znaczenia pierwszemu wrażeniu, wynikającemu z cech drugorzędnych kandydata (wzrost, płeć, pochodzenie) 19. Jedną z tendencji ludzkiego myślenia jest również faworyzowanie osób pochodzących z tej samej miejscowości, szkoły czy klasy społecznej. Znajomość tych ograniczeń w postrzeganiu innych pozwala na skonstruowanie odpowiedniego wizerunku kandydata. Chodzi o skierowanie uwagi wyborców na mocne strony kandydata, a odciągnięcie ich uwagi od jego słabości czy grzechów 20. Od kandydata nie wymaga się w zasadzie, aby posiadał dane cechy, ale chodzi o to, by je po prostu publicznie demonstrował. Zgodnie z licznymi teoriami i badaniami, cechy, które wyborcy chcieliby widzieć u przywódcy politycznego to m.in. kompetencje, umiejętność wzbudzania sympatii, moralność, uczciwość, wiarygodność, inteligencja, dobra prezencja, otwartość na ludzi i świat. Zgodnie z teorią L. Sullivana, ludzie oczekują, że kandydaci na prezydenta będą albo supermanami, albo przeciętnymi ludźmi, swojakami, kimś takim jak sąsiad zza drzwi 21. Badacze zgadzają się co do tego, że wizerunek polityka musi być spójny - jego wygląd, sposób mówienia czy poruszania muszą pasować do programu, jaki 19 Ibidem, str Ibidem, str Podaję za: Ibidem. 15

16 prezentuje. Może się jednak zdarzyć tak, że wygląd zewnętrzny i tezy programowe będą na siebie oddziaływać niekorzystnie. Według badań G.M. Garramone, na wrażenie, jakie wywołuje u wyborców polityk ma wpływ to, co ich najbardziej interesuje u kandydata. Jeśli wyborcę bardziej interesuje to, co kandydat mówi, a nie jak wygląda, to może to mieć niekorzystny wpływ na jego wizerunek. Z kolei, jeśli są bardziej zainteresowani tym, jaki jest, to mogą nie zapamiętać tego, co mówi 22. Z badań T.M. Harrison wynika natomiast, że jeśli polityk chce zdobyć poparcie tak kobiet, jak i mężczyzn, to jego wizerunek musi być zrównoważony. Powinien podkreślać zarówno walory kandydata, ale także skupiać się na prezentacji problemów, które jego zdaniem należy rozwiązać 23. Zdaniem badaczy, jeśli kandydat chce prezentować program, któremu przeciwni są jego wyborcy ze względów ideologicznych, ale jest on dla nich korzystny z punktu widzenia ich osobistych korzyści, to jego wizerunek powinien zejść na drugi plan. Odwrotnie natomiast, gdy polityk chce przeforsować coś, co jest bliskie ideologicznie wyborcom, ale niekorzystne dla nich z powodów osobistych wtedy powinien bardziej skupić się na wykreowaniu pozytywnego wizerunku 24. Zdaniem W. Cwaliny, stworzenie pozytywnego wizerunku kandydata nie jest łatwe. Może być tak, że jeden czynnik może przesądzić o sukcesie lub porażce kandydata i najczęściej trudno przewidzieć, co to może być, a nawet już po zakończeniu wyborów często trudno jednoznacznie stwierdzić, co zdecydowało o 22 Ibidem, str Ibidem, str

17 porażce. Najważniejsze, jak pisze W. Cwalina, jest wybranie tych cech, które będą podstawą do działań w czasie kampanii wyborczej. Jak się okazuje, nie zawsze trzeba tworzyć ideał, gdyż ludzie oczekują często od liderów politycznych, że będą zwykłymi ludźmi, którzy nawet popełniają drobne błędy. Gdy zapadnie decyzja, wokół jakich cech będzie tworzony wizerunek, trzeba przełożyć je na konkretne zachowania kandydata sposób zachowania na wiecu, na przyjęciu, sposób mówienia, ubiór, gesty czy wyraz twarzy. Ponadto W. Cwalina zaznacza, że wizerunek nie może być oderwany od aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Dlatego stale trzeba śledzić reakcje wyborców na to, co mówi i jak się zachowuje kandydat Podstawowe rodzaje politycznej reklamy telewizyjnej Reklama polityczna kreuje wymarzony świat, zniekształcając rzeczywistość tak twierdzi wielu badaczy. Wyborcy stają się częścią tego wyimaginowanego świata. Cel twórców reklam politycznych to przedstawienie kandydata jako tego, który najlepiej zaspokoi potrzeby wyborców. Do tego celu są wykorzystywane wszystkie dostępne środki techniczne oraz socjotechnika. Ich połączenie ma zapewnić politykowi sukces - wygraną w wyborach 26. Dwa najważniejsze elementy w reklamach politycznych to wizerunek kandydata oraz poruszana w nich problematyka społeczno-polityczna polityczna Ibidem, str Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, op. cit., str Ibidem, str Ibidem, str

18 W przeciwieństwie do lat 60-tych, gdy w reklamach politycznych dominowało wielokrotne powtarzanie przekazu perswazyjnego, aby go wtłoczyć do umysłów wyborców (hard hard-sell sell-advertising advertising), teraz główny cel reklamy politycznej to oddziaływanie poprzez przekaz emocjonalny (soft soft-sell sell-advertising advertising). Zadaniem reklamy jest wygładzenie już istniejących uczuć wyborców oraz ukierunkowanie ich poprzez skojarzenie z określonymi wartościami i kreowanym wizerunkiem 28. Badacze wyróżniają kilka rodzajów telewizyjnej reklamy politycznej. Pierwszy z nich to tzw. gadające głowy, kiedy kandydat mówi do wyborcy patrząc bezpośrednio w kamerę. W tle zwykle widać flagę narodową, godło, wizerunki postaci historycznych, zdjęcia rodziny lub zdjęcia kandydata z zagranicznymi liderami politycznymi. Stosując tę technikę kandydaci przedstawiają zwykle swój program. Reklamy te służą także kształtowaniu wizerunku kandydata poprzez prezentowanie programu 29. Są to reklamy mające za podstawę założenie, że jednym z warunków skutecznego komunikowania się w bezpośredniej rozmowie z drugą osobą jest nawiązanie z nią kontaktu wzrokowego. W przypadku telewizji taki kontakt zastępuje kamera. Kolejny typ to reklama przypominająca kandydata. Pokazuje polityka z ukochaną rodziną, przy wykonywaniu codziennych czynności. Jej celem jest sprawienie, by widzowie identyfikowali się z kandydatem. Ten typ reklamy działa na emocje wyborców 30. Kandydaci mogą być prezentowani także w tzw. reklamie świętości. Jak pisze M. Mazur, świętym jest kandydat, a o jego świętości mają świadczyć pokazane w reklamie dokonania życiowe, szczególne umiejętności czy 28 W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna..., op. cit., str M. Mazur, Marketing polityczny, op. cit., str

19 talenty. W reklamach tych prezentowane są także informacje dowodzące, że kandydat posiada cechy przywódcze. Inny typ reklamy telewizyjnej to reklama dokumentalna. Dominują w niej informacje o tym, czego do tej pory dokonał kandydat w życiu politycznym, ma ona dowieść, że jest on doświadczonym i kompetentnym człowiekiem. Widzowie oglądają np. fragmenty jego przemówień wygłaszanych w czasie różnych wydarzeń politycznych. Jednym ze sposobów kreowania wizerunku polityka w telewizyjnych reklamach politycznych jest pokazywanie go przez tak zwane otwarte okno. Widzowie obserwują, tak jakby na żywo, poczynania kandydata, np. w jego domu lub miejscu pracy 31. Kolejny rodzaj reklamy to reklama zawierająca tzw. potwierdzenia czy świadectwa. W reklamach tego typu występują gwiazdy sportu, aktorzy, znani politycy, zwykli ludzie z ulicy oraz osoby opowiadające historie z dzieciństwa kandydata, świadczące, że już wtedy był np. odważny czy uczciwy. Zachwalają one kandydata, często zapewniają, że same będą na niego głosować. Jest to technika wynikająca z przekonania, że wyborca łatwiej uwierzy takiej osobie, niż samemu kandydatowi, który będzie o sobie opowiadał. Ponadto M. Mazur wymienia telewizyjną reklamę dobrego samopoczucia, która bazuje głównie na uczuciach wyborców. Widzowie oglądają parady, marsze, wiece, w tle widać krajobrazy. Reklama ta ma stworzyć poczucie wspólnoty między kandydatem a wyborcami, odwołuje się do takich wartości, jak naród, ojczyzna, przedstawia kraj jako idylliczną 30 Ibidem. 31 Ibidem, str

20 krainę, mniej natomiast mówi o polityce i o programie kandydata 32. Kolejny typ politycznej reklamy telewizyjnej to inforeklama. Jest to niezbyt długi program telewizyjny, np. półgodzinny, w którym kandydat prezentuje problemy, które jego zdaniem wymagają rozwiązania i mówi, jak to zrobić. 33 M. Mazur wyróżnia też reklamę w tył i w przód. Jest ona skonstruowana w specyficzny sposób. Na początku pojawia się fragment spotu reklamowego kontrkandydata, a potem kandydat odpowiada na postawione w tym fragmencie pytania bądź zarzuty. Podobnym rodzajem reklamy politycznej jest reklama negatywna, w której kandydat atakuje swojego przeciwnika. Celem takiej reklamy jest wykazanie niższości przeciwnika, wskazanie jego negatywnych cech. Jednym z jej rodzajów jest negatywna reklama problemowa, która niekorzystnie odnosi się do poglądów prezentowanych przez kontrkandydata. Z kolei negatywna reklama wizerunkowa stara się przedstawić w niekorzystnym świetle cechy charakteru przeciwnika. Wyróżnia się również reklamę atakującą akującą, zawierającą jednostronny atak na kontrkandydata. Kolejny typ to negatywna reklama porównawcza bezpośrednio zderzająca dwóch kandydatów na niekorzyść przeciwnika. Należy przy tym zauważyć, że reklamy negatywne to część czarnego PR, którego stosowanie w obecnych czasach staje się coraz bardziej powszechne. Choć nie jest to nowa technika. Pierwsze telewizyjne reklamy negatywne były emitowane w 1956 roku przeciw D.Eisenhowerowi Ibidem, str Ibidem, str W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny op. cit., str

21 Część badaczy dowodzi, że w reklamach przedstawiających pozytywny wizerunek kandydata ścieżka dźwiękowa jest zdominowana przez głos samego kandydata, natomiast w reklamach atakujących kontrkandydata przeważa głos lektora 35. Wśród reklam telewizyjnych można wyróżnić te odwołujące się do emocji wyborców, a także takie, które bazują na argumentach etycznych takich, jak wiarygodność czy bycie godnym zaufania Reklama w procesie komunikowania politycznego Rozwój reklamy politycznej ma bardzo duży wpływ na planowanie przez sztaby wyborcze kampanii oraz jej przebieg. Reklama polityczna jest przy tym najczęściej powiązana z innymi narzędziami promocji politycznej, szczególnie zaś z działaniami z zakresu public relations. Wiarygodność, dobra opinia i rozgłos jest jednym z podstawowych warunków powodzenia w działalności politycznej. Public relations jest niezbędne w polityce, gdyż zajmuje się organizowaniem komunikacji, wymiany przekonań i opinii. Zadaniem PR jest więc identyfikacja podstawowych grup publiczności uczestniczących w tym procesie, zdefiniowanie sojuszników i przeciwników oraz wybór skutecznych kanałów komunikowania dla kreowania pozytywnego wizerunku 37. Pomimo iż public relations buduje image partii czy kandydata na prezydenta w długim okresie czasu, działania te wraz z działaniami reklamowymi - nasilają się i 35 M. Mazur, Marketing polityczny, op. cit., str Ibidem, str

22 intensyfikują przed wyborami i w trakcie kampanii wyborczej. Wybory uaktywniają podmioty polityczne, jednocześnie zaostrzają się warunki konkurencji. Żadna w zasadzie kampania wyborcza nie odbywa się w politycznej próżni, a jej charakter uwarunkowany jest szeregiem czynników mających swoje źródło w przeszłości, w wartościach i przekonaniach. Jednak w rywalizacji wyborczej poziom poparcia nie zależy wyłącznie od tego, jaki program reprezentuje dana partia polityczna, ogromną rolę odgrywa również sposób, w jaki partyjne programy są prezentowane oraz wizerunek partii i partyjnych liderów, którzy je przedstawiają. Motywacja wyborców jest zarówno racjonalna, jak i emocjonalna, dlatego partie polityczne i ich liderzy w kampanii wyborczej odwołują się nie tylko do argumentów rzeczowych 38. Jak zauważa R. Maćkowska, zadania podejmowane w ramach public relations przez partię polityczną mają na celu znalezienie najlepszego sposobu przedstawienia programów wyborczych czy kandydatów, albowiem tak naprawdę duża część sukcesu wyborczego zależy od sposobu ich prezentacji. Zadaniem działań promocji politycznej staje się ustalenie głównego motywu kampanii, co pozwala budować spójny projekt działań. Główny motyw kampanii konstruowany wokół programu wyborczego kondensuje się w postaci hasła, którego prawidłowa budowa winna uwzględniać takie cechy jak 39 : - nie powinno liczyć więcej niż siedem słów - musi być łatwe do zapamiętania, wymówienia i skandowania na wiecach 37 R. Maćkowska, Rola instrumentów PR, op. cit. 38 Ibidem. 39 W. Jabłoński, Dobrze sprzedać polityka, Marketing w praktyce 2001, nr 8, str.8 22

23 - musi być zamknięte (bez możliwości dopisywania dalszego, niezgodnego z intencjami twórców ciągu, czy parafrazowania) - musi być jednoznaczne i złożone ze słów należących do ojczystego języka elektoratu - musi być adekwatne do profilu i programu partii (jej lewicowego, centrowego, prawicowego wizerunku). Techniki PR służą typowaniu i uwypuklaniu pozytywnych cech i atutów partii czy kandydata oraz zacieraniu tych negatywnych części wizerunku, które pozwolą pozyskać nowych wyborców. Zmiany nastawienia można projektować w długim okresie, natomiast w trakcie kampanii możliwe są korekty wyobrażenia o organizacji politycznej czy jej liderze. Realia kampanii jak zauważa R. Maćkowska - często wymagają modyfikacji, rzadziej całkowitej zmiany wypracowanego wizerunku, zaś warunkiem powodzenia tych zabiegów jest identyfikacja podstawowych wartości, które w życiu społecznym odgrywają istotną rolę. Należy też pamiętać, że radykalne zmiany wizerunku nie przynoszą powodzenia, jeśli są przeprowadzane w krótkim okresie czasowym. Wszelkie negatywne opinie i sytuacje rzutujące na wizerunek partii lub jej członków muszą zostać szybko wyjaśnione. Brak takich działań korygujących może spowodować, że organizacja polityczna stanie się niewiarygodna R. Maćkowska, Rola instrumentów PR, op. cit. 23

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny pytania i kontrowersje

Marketing polityczny pytania i kontrowersje Olgierd Annusewicz Marketing polityczny pytania i kontrowersje Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu W Polsce marketing polityczny znany jest od około 15 lat

Bardziej szczegółowo

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA

Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Anna Adamus-Matuszyńska PERSONAL PR, CZYLI KREOWANIE WIZERUNKU SPORTOWCA Dlaczego wizerunek w sporcie jest ważny? Ludzi na świecie dzieli wiele różnic, kulturowych, politycznych, biologicznych, ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Marketing polityczny a Internet

Marketing polityczny a Internet Jarosław Zieliński Marketing polityczny a Internet Marketing polityczny wydaje się być zabawą, rodzajem wstążki, którą obwiązany jest pakunek: tak naprawdę to wiemy przecież, że ważny jest pakunek, nie

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Studia Podyplomowe Public Relations Alicja Zembrzuska Public relations w działaniach policji Praca dyplomowa Pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA

ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA ŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYCZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ GRAFIKI I INFORMATYKI KIERUNEK: GRAFIKA DARIUSZ BROSZ KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE LOKALU EXTRA PEWEX Praca teoretyczna zrealizowana pod

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Katarzyna Przybylska Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie

Jarosław Zieliński. Marketing polityczny w Internecie Jarosław Zieliński Marketing polityczny w Internecie Warszawa 2012 Wprowadzenie Jak w Polsce jest wykorzystywany w marketingu politycznym Internet? Co ze specyficznych cech Internetu jest istotne dla przekazywania

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość

Kampania społeczna raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość Kampania społeczna raport z przebiegu kampanii i rekomendacje na przyszłość Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne

Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Aneta Uzarska Internet nieodkryte wyzwanie polityki Wydanie elektroniczne Chaos, anonimowość i interakcja to natura Internetu. W konsekwencji panuje tam absolutny brak kultu wodza i doskonała samoorganizacja.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych

Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych 677 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Marketingu Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych 1. Segmentacja elektoratu. Badanie potrzeb i preferencji wyborców Przygotowanie zwycięskiej

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T Y K R E A C J I W I Z E R U N K U P O D M I O T U P O L I T Y C Z N E G O W R Z E C Z Y W I S T OŚCI W Y B O R C Z E J

E L E M E N T Y K R E A C J I W I Z E R U N K U P O D M I O T U P O L I T Y C Z N E G O W R Z E C Z Y W I S T OŚCI W Y B O R C Z E J COLLOQUIUM WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH KWARTALNIK II/2012 A n i t a B o b r o w s k a, M a r i a G a r s k a A k a d e m i a M a r y n a r k i W o j e n n e j w G d y n i E L E M E N T

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI

Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI 26 DARIUSZ TWORZYDŁO ARTYKUŁY Polityka i Społeczeństwo 1(11) / 2013 Dariusz Tworzydło PUBLIC RELATIONS W POLITYCE. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PROCESU BUDOWANIA RELACJI ORAZ BŁĘDY W INTERPRETACJI DEFINICJI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo