ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ PODYPLOMOWE STUDIUM PUBLIC RELATIONS EDYCJA VII, nr albumu PRACA DYPLOMOWA MGR JOANNA PISZCZ - NOWICKA ROLA REKLAMY POLITYCZNEJ W KREOWANIU WIZERUNKU POLITYKA NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PREZYDENCKIEJ 2005 Promotor dr Anna Kozłowska Warszawa 2005/2006

2 2

3 Spis treści Wstęp. str. 4 Rozdział 1. Rola reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku polityka str Reklama polityczna. Zarys zagadnień str Reklama polityczna: pojęcie, funkcje str Podstawowe środki reklamy politycznej str Reklama polityczna w procesie kreowania wizerunku polityka.str Tożsamość a wizerunek polityka str Podstawowe rodzaje politycznej reklamy telewizyjnej str Reklama w procesie komunikowania politycznego str. 14 Rozdział 2. Analiza reklamy politycznej ostatniej kampanii prezydenckiej str. 18 3

4 2.1. Przebieg kampanii prezydenckiej 2005 str Analiza reklamy politycznej pod kątem zastosowanych technik perswazji..str Podsumowanie i wnioski str. 43 Bibliografia..str...str. Do pracy dołączam płytę ze telewizyjnymi spotami reklamowymi Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego z kampanii prezydenckiej 2005 r. 4

5 Wstęp Tak jak w przypadku walki o konsumenta, tak podobnie w przypadku walki o głosy wyborcze, głównym przedmiotem reklamy staje się wizerunek, jednakże w przypadku reklamy politycznej jest to wizerunek polityka. Nie można rzecz oczywista sprowadzać procesu kształtowania wizerunku do ram czasowych kilkumiesięcznych kampanii wyborczych. Rzadko się zdarza, aby w wyborach (szczególnie parlamentarnych i prezydenckich) startował polityk zupełnie nieznany. Wyborcy budują wyobrażenie o polityku na podstawie pierwszych komunikatów, także wtedy, kiedy nie myśli on jeszcze o karierze polityka. Jak zauważa A.Gnat, praktyka komunikacji politycznej wskazuje, że oprócz przemyślanych i zorganizowanych kampanii, dzięki którym wysyłane są pożądane i kontrolowane komunikaty, do świadomości potencjalnego wyborcy napływa wiele sygnałów niekontrolowanych. Na wizerunek polityka wpływa w równym stopniu oficjalna ulotka i film wyborczy, ale także komentarze konkurencyjnych polityków, wizerunek innych polityków partii, wizerunek żony kandydata, plotki o zachowaniu się dzieci w szkole, potknięcia językowe członków sztabu wyborczego itp. 1. Obok działań reklamowych, systematycznie do tworzenia wizerunku partii politycznej czy kandydata na prezydenta wykorzystywane są działania z zakresu public relations. W perspektywie długookresowej, jego zadaniem jest tworzenie atmosfery pozytywnego nastawienia, sympatii, wiarygodności wokół organizacji. W 1 A. Gnat, Marketing w polityce. Tożsamość a wizerunek polityka, r. 5

6 ramach zadań public relations podejmowane są działania, których celem jest przekazywanie informacji na temat danej organizacji politycznej, jej lidera czy kandydata partyjnego. Dzięki PR ma wytworzyć się klimat dla osiągnięcia sukcesu 2. W rozważaniach o roli komunikacji politycznej w kreowaniu wizerunku polityka można pójść jeszcze dalej i pokusić się o stwierdzenie, że polityk w zasadzie nie istnieje bez mediów. Jeśli nie ma o nim informacji w mediach, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że stanie się politykiem o wizerunku rozpoznawanym przez większość wyborców. Najważniejszym środkiem prezentacji wypowiedzi politycznych i sposobem skutecznego oddziaływania na opinię publiczną jest niewątpliwie telewizja. Wpływ tego medium na styl prowadzenia kampanii wyborczych jest ogromny, a kreowanie pozytywnego wizerunku kandydata lub partii politycznej w telewizji stało się kluczem do powodzenia kampanii i sukcesu wyborczego 3. Na użytek kampanii wyborczej przygotowywane są filmy telewizyjne w postaci spotów jako najlepsza formuła telewizyjnej prezentacji, pozwalająca w krótkiej formie zaprezentować ugrupowanie polityczne, liderów i elementy programu wyborczego. Telewizja jako środek przekazu informacji i jej wpływ na kształtowanie wizerunku sprawił, że radykalnie zmieniają się wymagania wobec przedstawicieli organizacji politycznych. W sukcesie wyborczym wydatnie pomaga medialność liderów partii i kandydatów. Specyfika telewizji jako środka masowego przekazu sprawia, że telewizyjne przekazy wyborcze są skierowane na promocję ugrupowania czy kandydata, sam program natomiast musi zostać przedstawiony w sposób 2 R. Maćkowska, Rola instrumentów PR w kształtowaniu wizerunku partii politycznej w kampanii wyborczej, Akademia Ekonomiczna, Katowice, maszynopis. 6

7 skrótowy, ograniczony do głównego motywu kampanii i obietnicy dotyczącej przyszłości 4. Szczególnie reklama telewizyjna ma ogromne znaczenie w kampanii wyborczej, jako że trafia do ogromnej liczby odbiorców w porównaniu z innymi formami reklamy ogłoszeniami w prasie, ulotką czy plakatem. Reklama telewizyjna jest bardzo sugestywną formą reklamy, docierającą do szerokiego kręgu odbiorców. Jednak odbywa się to niemałym kosztem: droga jest produkcja spotu, potrzebne są wysokie umiejętności fachowe, wreszcie sporo kosztuje każda minuta odtwarzania w programie telewizyjnym 5. Stąd takie emocje budzi moment przydzielania czasu antenowego poszczególnym komitetom wyborczym, stąd też protesty partii, które czują się dyskryminowane przez telewizję w czasie kampanii 6. Szczególne emocje budziła w ostatnim czasie kampania prezydencka. W związku z powyższym głównym tematem pracy jest rola reklamy telewizyjnej w kreowaniu wizerunku polityka w kampanii prezydenckiej z roku Chciałabym się niejako w tle odnieść również do towarzyszących działaniom reklamowym działań z zakresu public relations. W pracy kładę nacisk na ostatni etap kampanii wyborczej i spoty telewizyjne dwóch kandydatów na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Donalda Tuska. Analizie poddane zostały techniki perswazji, jakich używali kandydaci, by przekonać do siebie wyborców oraz to, jakie informacje umieszczali w nich, by skłonić ludzi do głosowania. Emitowanie spotów wyborczych w telewizji jest o tyle ważne, że liczne badania wskazują, iż akurat to medium jest dla wielu ludzi 3 R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, PWN, Warszawa 2000, str R. Maćkowska, Rola instrumentów PR, op. cit. 5 J. Zieliński, Reklama telewizyjna, r. 6 B. Dobek Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002, str

8 podstawowym źródłem informacji. Według badania przeprowadzonego przez IQS and Quant Group dla TVP na przełomie 2004 i 2005 roku, 17% widzów to osoby uzależnione od oglądania telewizji, a dla 20% telewizja jest ważnym doradcą i przewodnikiem w życiu 7. Można więc wysnuć wniosek, że telewizja pomaga dokonywać życiowych wyborów, m.in. politycznych. Dlatego kandydaci na prezydenta przywiązują tak wielką wagę do pokazywania się w telewizji. Rozdział 1. Rola reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku polityka 1.1. Reklama polityczna. Zarys zagadnień Reklama polityczna: pojęcie, funkcje Reklama polityczna jest formą komunikowania politycznego, które odbywa się za pośrednictwem mediów masowych. Jej celem jest przekonanie wyborców, aby głosowali na kandydatów lub partie. Jak pisze M. Mazur, jest to nieosobista prezentacja i promocja idei, dóbr lub usług przez określonego sponsora. Koncentrując się na reklamie politycznej, można zaś stwierdzić dodatkowo, że jest to przekaz kontrolowany przez kandydatów, którzy płacą za to, by dotarł on do odpowiedniej publiczności. 7 Podaję za: Materiały Polskiej Agencji Prasowej, r. 8

9 Reklama polityczna była znana już w starożytności. Podczas prac archeologicznych w Pompejach odkryto afisze pochodzące z kampanii wyborczej prowadzonej w 79 roku p.n.e. Jednak reklama polityczna zawdzięcza swój rozwój w zasadzie dopiero mediom elektronicznym. Pierwsze polityczne reklamy radiowe wyemitowano w latach 30-tych XX wieku, a telewizyjne w 1952 roku w czasie kampanii prezydenckiej Dwighta Eisenhowera. Natomiast reklama prasowa była bardzo popularna w XIX wieku 8. Reklama polityczna spełnia dwie podstawowe funkcje informacyjną i perswazyjną. Informuje o tym, kim jest kandydat, jaki jest jego program czy program partii, którą reprezentuje (funkcja informacyjna). Reklama polityczna powinna jednocześnie sprawić, że wyborcy zagłosują właśnie na prezentowanego w reklamie kandydata czy reklamowaną partię (funkcja perswazyjna) Podstawowe środki reklamy politycznej M. Mazur wyróżnia trzy typy reklamy politycznej ze względu na cechy środków, przy pomocy których są one prezentowane. Pierwszy rodzaj to reklama wizualna, bazująca na przekazie poprzez obrazy. Są to ogłoszenia prasowe, wkładki do gazet, billboardy, plakaty, ulotki, reklamy umieszczane na środkach transportu. Jak twierdzi M. Mazur, reklama prasowa pełni w czasie kampanii wyborczej rolę 8 M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze, PWN, Warszawa 2004, str

10 drugorzędną, gdyż ludzie czytający prasę to wykształcony elektorat, a zatem mniej podatny na reklamy 9. Drugi typ reklam politycznych to reklama audytywna, czyli emitowana w radiu. Ten typ reklamy ma bardziej masowy charakter niż reklama wizualna. Ostatni typ reklamy, najbardziej interesujący z punktu widzenia tej pracy, to reklama audiowizualna, wykorzystująca kino, filmy wideo, Internet oraz telewizję. Najskuteczniejszy środek w komunikacji z wyborcami to, jak zgodnie przyznaje wielu badaczy, telewizja, która ma największy wpływ na kształtowanie ich postaw wyborczych. Dzieje się tak dlatego, że jest to najbardziej masowe medium, najważniejsze źródło informacji dla większości ludzi. Telewizja cieszy się największym zaufaniem wśród odbiorców mediów masowych. Większość informacji w czasie kampanii wyborczej wyborcy czerpią z telewizji. Poza tym telewizja to najatrakcyjniejsze medium ze względu na środki przekazu dźwięk, obraz, ruch. Ma największy wpływ na ludzkie emocje 10. Jeśli chodzi o reklamę telewizyjną, o której traktuje praca, to współczesne badania nad nią, obejmują dwa obszary. Pierwszy to analizy formy i treści przekazu perswazyjnego, relacji między prezentacją programu polityka a jego wizerunkiem, a także analizy ich długości oraz technik produkcyjnych. Drugi obszar to badania wpływu reklamy na zachowania wyborców Ibidem, str B. Ociepka, Wizerunek polityka po polsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, str W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. GWP Gdańsk 2005, str

11 1.2. Reklama polityczna w procesie kreowania wizerunku polityka Tożsamość a wizerunek polityka W dobie, gdy media są nieodłącznym elementem życia większości ludzi, każdy polityk startujący w wyborach otacza się sztabem specjalistów od kreowania wizerunku, którzy mają mu zapewnić sukces, bo jak piszą W. Cwalina i A. Falkowski, dopiero dobrze opakowany polityk ma szansę te wybory wygrać 12. Autorzy przytaczają teorię Paula Eckmana, który twierdzi, że każdy polityk, który dochodzi do władzy, który posiada umiejętność publicznego przemawiania oraz efektowny wizerunek telewizyjny, jest predysponowany do bycia naturalnym kłamcą. Według W. Cwaliny wizerunek (image) to tworzone w określonym celu szczególnego rodzaju wyobrażenie, które poprzez wywołanie skojarzeń przydaje obiektowi dodatkowych wartości (np. społeczno-psychologicznych, etycznych czy osobowościowych) i w ten sposób przyczynia się do jego emocjonalnego odbioru. Wartości, w oparciu o które budowany jest wizerunek, mogą w ogóle nie znajdować uzasadnienia w jego realnych cechach wystarczy, że mają określone znaczenie dla odbiorcy 13. W tym 12 Ibidem, str W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, str

12 wypadku obiekt to polityk, a cel, o którym mówi tu W. Cwalina, to wygrana w wyborach. Jak widać, wysiłki specjalistów od wizerunku skierowane są w tym kierunku, aby wzbogacić polityka o cechy, których w rzeczywistości może on w ogóle nie posiadać, ale które według wyobrażeń wyborców powinien mieć prezydent czy parlamentarzysta. Wizerunek rozumiany jako wyobrażenie o polityku powstające w świadomości wyborców jest pochodną procesu kształtowania systemu jego tożsamości. Im bardziej świadomie jest on kształtowany, tym większa szansa, że luka między tożsamością a wizerunkiem będzie mniejsza. Kształtowanie tożsamości polityka jest procesem. Zdaniem A. Gnata 14, na tożsamość polityka, czyli na zbiór cech, które umożliwiają mu pozytywne odróżnienie się od innych polityków, składa się przyjęty przez niego program wyborczy, który rozumieć można jako deklarowany przez niego system wartości (przejawiający się m.in. w systemie zachowań) i system komunikowania się, w skład którego wchodzi system identyfikacji wizualnej (logo partii, wygląd polityka, kolorystyka, symbole) oraz leksykalnej (imię i nazwisko, nazwa partii, hasła i slogany, język przemówień). Założony model struktury tożsamości powinien oczywiście odpowiadać oczekiwaniom wyborców, o głosy których polityk chce się ubiegać. Podstawowe elementy składowe jego systemu tożsamości powinny tworzyć spójną całość, która w założonej perspektywie czasowej kampanii wyborczej powinna znaleźć jak najpełniejsze odzwierciedlenie w postaci wizerunku. Warto również wspomnieć, że 14 A. Gnat, Marketing w polityce, op. cit. 12

13 podobnie jak w przypadku systemu tożsamości firmy, tożsamość polityka powinna wybiegać do przodu. Co oznacza, że system tożsamości polityka nie może wyrażać obecnego potencjału, ale musi być odzwierciedleniem celów, do których polityk dąży 15. Znaczenie wizerunku polityka wzrosło od momentu, kiedy specjaliści zauważyli, że wyborcy bardziej zwracają uwagę na kandydatów niż na programy polityczne, zwłaszcza w czasie wyborów prezydenckich. 16. Bazę do tworzenia pozytywnego wizerunku, czyli charyzmatycznego przywództwa politycznego, mogą stanowić cechy osobowości oraz opinia społeczna. Jak piszą W.Cwalina i A. Falkowski, jeśli ludzie uważają, że polityk jest charyzmatyczny, to znaczy, że taki jest. Jednak sam wypracowany przez specjalistów wizerunek polityka nie wystarcza, by wygrać wybory. Polityk musi mieć także naturalne cechy, które ułatwią stworzenie tego wizerunku. Jedną z nich jest umiejętność wywierania takiego wpływu na innych ludzi, który powoduje, że z własnej woli ulegają oni władzy lidera. Ten, kto chce zwyciężyć, być liderem, powinien mieć także dojrzałą osobowość, tzn. mieć zainteresowania, serdecznie odnosić się do innych ludzi, panować nad własnymi emocjami, mieć realistyczny stosunek do życia, dystans do własnej osoby i poczucie humoru. Wizerunek polityka przejawia się w jego zachowaniach oraz prezentacji jego osoby i poglądów w materiałach promocyjnych 17. Chodzi tutaj też o zachowania niewerbalne - wyraz twarzy, sposób poruszania się, podawania dłoni; cechy fizyczne płeć, budowa ciała. Wszystko to powinno tworzyć spójną całość. Aby stworzyć 15 Ibidem. 16 W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, op. cit., str

14 pozytywny wizerunek polityka, konieczne jest spojrzenie na niego z perspektywy wyborcy. Do budowania wizerunków polityków specjaliści wykorzystują wiedzę psychologiczną na temat sposobów postrzegania rzeczywistości i innych ludzi. Ludzie są na przykład przekonani, że skoro ktoś, zachowuje się tak, a nie inaczej, tzn. że taki jest. Na przykład, jeśli polityk bierze na ręce dziecko, to znaczy, że jest troskliwy i czuły, choć w rzeczywistości wcale może taki nie być. Ludzie są skłonni sądzić także, że skoro ktoś zachował się teraz w pewien sposób, to w przyszłości postąpi podobnie. Na przykład, jeśli pokazywany jest w otoczeniu rodziny, o którą się troszczy, to potencjalni wyborcy mogą myśleć, że w stosunku do nich jako prezydent będzie się zachowywał podobnie. W kreowaniu wizerunku specjaliści korzystają także z modelu soczewki - wyborca postrzega kandydata na prezydenta poprzez jego wcześniejsze dokonania, zdolności, wygląd czy program polityczny. Wyborca myśli na przykład, że warto głosować na danego kandydata, ponieważ sprawdził się jako poseł, zna języki obce, jest elegancki i ma dobry program 18. Kreowaniu wizerunku polityka sprzyjają także pewne ograniczenia psychologiczne związane z tym, jak ludzie postrzegają i oceniają innych. Jednym z nich jest błąd atrybucji - oceniając zachowania innych sądzimy, że postępują oni w taki sposób, gdyż tacy są, a nie dlatego, że zmusza ich do tego np. sytuacja czy pełniona funkcja. Ludzie myślą, więc, że jeśli np. prezydent Aleksander Kwaśniewskie chwiał się na nogach w Charkowie, to znaczy, że jest alkoholikiem, że 17 Ibidem, str Ibidem, str

15 upijał się już wcześniej i będzie to robił w przyszłości. Kolejny błąd to myślenie, że wszystkie dobre rzeczy idą ze sobą w parze jeśli jest wykształcony, to zna języki obce. Błędem ludzkiego myślenia, skutecznie wykorzystywanym przez specjalistów od kształtowania wizerunku, jest też przypisywanie przez ludzi zbyt dużego znaczenia pierwszemu wrażeniu, wynikającemu z cech drugorzędnych kandydata (wzrost, płeć, pochodzenie) 19. Jedną z tendencji ludzkiego myślenia jest również faworyzowanie osób pochodzących z tej samej miejscowości, szkoły czy klasy społecznej. Znajomość tych ograniczeń w postrzeganiu innych pozwala na skonstruowanie odpowiedniego wizerunku kandydata. Chodzi o skierowanie uwagi wyborców na mocne strony kandydata, a odciągnięcie ich uwagi od jego słabości czy grzechów 20. Od kandydata nie wymaga się w zasadzie, aby posiadał dane cechy, ale chodzi o to, by je po prostu publicznie demonstrował. Zgodnie z licznymi teoriami i badaniami, cechy, które wyborcy chcieliby widzieć u przywódcy politycznego to m.in. kompetencje, umiejętność wzbudzania sympatii, moralność, uczciwość, wiarygodność, inteligencja, dobra prezencja, otwartość na ludzi i świat. Zgodnie z teorią L. Sullivana, ludzie oczekują, że kandydaci na prezydenta będą albo supermanami, albo przeciętnymi ludźmi, swojakami, kimś takim jak sąsiad zza drzwi 21. Badacze zgadzają się co do tego, że wizerunek polityka musi być spójny - jego wygląd, sposób mówienia czy poruszania muszą pasować do programu, jaki 19 Ibidem, str Ibidem, str Podaję za: Ibidem. 15

16 prezentuje. Może się jednak zdarzyć tak, że wygląd zewnętrzny i tezy programowe będą na siebie oddziaływać niekorzystnie. Według badań G.M. Garramone, na wrażenie, jakie wywołuje u wyborców polityk ma wpływ to, co ich najbardziej interesuje u kandydata. Jeśli wyborcę bardziej interesuje to, co kandydat mówi, a nie jak wygląda, to może to mieć niekorzystny wpływ na jego wizerunek. Z kolei, jeśli są bardziej zainteresowani tym, jaki jest, to mogą nie zapamiętać tego, co mówi 22. Z badań T.M. Harrison wynika natomiast, że jeśli polityk chce zdobyć poparcie tak kobiet, jak i mężczyzn, to jego wizerunek musi być zrównoważony. Powinien podkreślać zarówno walory kandydata, ale także skupiać się na prezentacji problemów, które jego zdaniem należy rozwiązać 23. Zdaniem badaczy, jeśli kandydat chce prezentować program, któremu przeciwni są jego wyborcy ze względów ideologicznych, ale jest on dla nich korzystny z punktu widzenia ich osobistych korzyści, to jego wizerunek powinien zejść na drugi plan. Odwrotnie natomiast, gdy polityk chce przeforsować coś, co jest bliskie ideologicznie wyborcom, ale niekorzystne dla nich z powodów osobistych wtedy powinien bardziej skupić się na wykreowaniu pozytywnego wizerunku 24. Zdaniem W. Cwaliny, stworzenie pozytywnego wizerunku kandydata nie jest łatwe. Może być tak, że jeden czynnik może przesądzić o sukcesie lub porażce kandydata i najczęściej trudno przewidzieć, co to może być, a nawet już po zakończeniu wyborów często trudno jednoznacznie stwierdzić, co zdecydowało o 22 Ibidem, str Ibidem, str

17 porażce. Najważniejsze, jak pisze W. Cwalina, jest wybranie tych cech, które będą podstawą do działań w czasie kampanii wyborczej. Jak się okazuje, nie zawsze trzeba tworzyć ideał, gdyż ludzie oczekują często od liderów politycznych, że będą zwykłymi ludźmi, którzy nawet popełniają drobne błędy. Gdy zapadnie decyzja, wokół jakich cech będzie tworzony wizerunek, trzeba przełożyć je na konkretne zachowania kandydata sposób zachowania na wiecu, na przyjęciu, sposób mówienia, ubiór, gesty czy wyraz twarzy. Ponadto W. Cwalina zaznacza, że wizerunek nie może być oderwany od aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Dlatego stale trzeba śledzić reakcje wyborców na to, co mówi i jak się zachowuje kandydat Podstawowe rodzaje politycznej reklamy telewizyjnej Reklama polityczna kreuje wymarzony świat, zniekształcając rzeczywistość tak twierdzi wielu badaczy. Wyborcy stają się częścią tego wyimaginowanego świata. Cel twórców reklam politycznych to przedstawienie kandydata jako tego, który najlepiej zaspokoi potrzeby wyborców. Do tego celu są wykorzystywane wszystkie dostępne środki techniczne oraz socjotechnika. Ich połączenie ma zapewnić politykowi sukces - wygraną w wyborach 26. Dwa najważniejsze elementy w reklamach politycznych to wizerunek kandydata oraz poruszana w nich problematyka społeczno-polityczna polityczna Ibidem, str Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny, op. cit., str Ibidem, str Ibidem, str

18 W przeciwieństwie do lat 60-tych, gdy w reklamach politycznych dominowało wielokrotne powtarzanie przekazu perswazyjnego, aby go wtłoczyć do umysłów wyborców (hard hard-sell sell-advertising advertising), teraz główny cel reklamy politycznej to oddziaływanie poprzez przekaz emocjonalny (soft soft-sell sell-advertising advertising). Zadaniem reklamy jest wygładzenie już istniejących uczuć wyborców oraz ukierunkowanie ich poprzez skojarzenie z określonymi wartościami i kreowanym wizerunkiem 28. Badacze wyróżniają kilka rodzajów telewizyjnej reklamy politycznej. Pierwszy z nich to tzw. gadające głowy, kiedy kandydat mówi do wyborcy patrząc bezpośrednio w kamerę. W tle zwykle widać flagę narodową, godło, wizerunki postaci historycznych, zdjęcia rodziny lub zdjęcia kandydata z zagranicznymi liderami politycznymi. Stosując tę technikę kandydaci przedstawiają zwykle swój program. Reklamy te służą także kształtowaniu wizerunku kandydata poprzez prezentowanie programu 29. Są to reklamy mające za podstawę założenie, że jednym z warunków skutecznego komunikowania się w bezpośredniej rozmowie z drugą osobą jest nawiązanie z nią kontaktu wzrokowego. W przypadku telewizji taki kontakt zastępuje kamera. Kolejny typ to reklama przypominająca kandydata. Pokazuje polityka z ukochaną rodziną, przy wykonywaniu codziennych czynności. Jej celem jest sprawienie, by widzowie identyfikowali się z kandydatem. Ten typ reklamy działa na emocje wyborców 30. Kandydaci mogą być prezentowani także w tzw. reklamie świętości. Jak pisze M. Mazur, świętym jest kandydat, a o jego świętości mają świadczyć pokazane w reklamie dokonania życiowe, szczególne umiejętności czy 28 W. Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna..., op. cit., str M. Mazur, Marketing polityczny, op. cit., str

19 talenty. W reklamach tych prezentowane są także informacje dowodzące, że kandydat posiada cechy przywódcze. Inny typ reklamy telewizyjnej to reklama dokumentalna. Dominują w niej informacje o tym, czego do tej pory dokonał kandydat w życiu politycznym, ma ona dowieść, że jest on doświadczonym i kompetentnym człowiekiem. Widzowie oglądają np. fragmenty jego przemówień wygłaszanych w czasie różnych wydarzeń politycznych. Jednym ze sposobów kreowania wizerunku polityka w telewizyjnych reklamach politycznych jest pokazywanie go przez tak zwane otwarte okno. Widzowie obserwują, tak jakby na żywo, poczynania kandydata, np. w jego domu lub miejscu pracy 31. Kolejny rodzaj reklamy to reklama zawierająca tzw. potwierdzenia czy świadectwa. W reklamach tego typu występują gwiazdy sportu, aktorzy, znani politycy, zwykli ludzie z ulicy oraz osoby opowiadające historie z dzieciństwa kandydata, świadczące, że już wtedy był np. odważny czy uczciwy. Zachwalają one kandydata, często zapewniają, że same będą na niego głosować. Jest to technika wynikająca z przekonania, że wyborca łatwiej uwierzy takiej osobie, niż samemu kandydatowi, który będzie o sobie opowiadał. Ponadto M. Mazur wymienia telewizyjną reklamę dobrego samopoczucia, która bazuje głównie na uczuciach wyborców. Widzowie oglądają parady, marsze, wiece, w tle widać krajobrazy. Reklama ta ma stworzyć poczucie wspólnoty między kandydatem a wyborcami, odwołuje się do takich wartości, jak naród, ojczyzna, przedstawia kraj jako idylliczną 30 Ibidem. 31 Ibidem, str

20 krainę, mniej natomiast mówi o polityce i o programie kandydata 32. Kolejny typ politycznej reklamy telewizyjnej to inforeklama. Jest to niezbyt długi program telewizyjny, np. półgodzinny, w którym kandydat prezentuje problemy, które jego zdaniem wymagają rozwiązania i mówi, jak to zrobić. 33 M. Mazur wyróżnia też reklamę w tył i w przód. Jest ona skonstruowana w specyficzny sposób. Na początku pojawia się fragment spotu reklamowego kontrkandydata, a potem kandydat odpowiada na postawione w tym fragmencie pytania bądź zarzuty. Podobnym rodzajem reklamy politycznej jest reklama negatywna, w której kandydat atakuje swojego przeciwnika. Celem takiej reklamy jest wykazanie niższości przeciwnika, wskazanie jego negatywnych cech. Jednym z jej rodzajów jest negatywna reklama problemowa, która niekorzystnie odnosi się do poglądów prezentowanych przez kontrkandydata. Z kolei negatywna reklama wizerunkowa stara się przedstawić w niekorzystnym świetle cechy charakteru przeciwnika. Wyróżnia się również reklamę atakującą akującą, zawierającą jednostronny atak na kontrkandydata. Kolejny typ to negatywna reklama porównawcza bezpośrednio zderzająca dwóch kandydatów na niekorzyść przeciwnika. Należy przy tym zauważyć, że reklamy negatywne to część czarnego PR, którego stosowanie w obecnych czasach staje się coraz bardziej powszechne. Choć nie jest to nowa technika. Pierwsze telewizyjne reklamy negatywne były emitowane w 1956 roku przeciw D.Eisenhowerowi Ibidem, str Ibidem, str W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny op. cit., str

21 Część badaczy dowodzi, że w reklamach przedstawiających pozytywny wizerunek kandydata ścieżka dźwiękowa jest zdominowana przez głos samego kandydata, natomiast w reklamach atakujących kontrkandydata przeważa głos lektora 35. Wśród reklam telewizyjnych można wyróżnić te odwołujące się do emocji wyborców, a także takie, które bazują na argumentach etycznych takich, jak wiarygodność czy bycie godnym zaufania Reklama w procesie komunikowania politycznego Rozwój reklamy politycznej ma bardzo duży wpływ na planowanie przez sztaby wyborcze kampanii oraz jej przebieg. Reklama polityczna jest przy tym najczęściej powiązana z innymi narzędziami promocji politycznej, szczególnie zaś z działaniami z zakresu public relations. Wiarygodność, dobra opinia i rozgłos jest jednym z podstawowych warunków powodzenia w działalności politycznej. Public relations jest niezbędne w polityce, gdyż zajmuje się organizowaniem komunikacji, wymiany przekonań i opinii. Zadaniem PR jest więc identyfikacja podstawowych grup publiczności uczestniczących w tym procesie, zdefiniowanie sojuszników i przeciwników oraz wybór skutecznych kanałów komunikowania dla kreowania pozytywnego wizerunku 37. Pomimo iż public relations buduje image partii czy kandydata na prezydenta w długim okresie czasu, działania te wraz z działaniami reklamowymi - nasilają się i 35 M. Mazur, Marketing polityczny, op. cit., str Ibidem, str

22 intensyfikują przed wyborami i w trakcie kampanii wyborczej. Wybory uaktywniają podmioty polityczne, jednocześnie zaostrzają się warunki konkurencji. Żadna w zasadzie kampania wyborcza nie odbywa się w politycznej próżni, a jej charakter uwarunkowany jest szeregiem czynników mających swoje źródło w przeszłości, w wartościach i przekonaniach. Jednak w rywalizacji wyborczej poziom poparcia nie zależy wyłącznie od tego, jaki program reprezentuje dana partia polityczna, ogromną rolę odgrywa również sposób, w jaki partyjne programy są prezentowane oraz wizerunek partii i partyjnych liderów, którzy je przedstawiają. Motywacja wyborców jest zarówno racjonalna, jak i emocjonalna, dlatego partie polityczne i ich liderzy w kampanii wyborczej odwołują się nie tylko do argumentów rzeczowych 38. Jak zauważa R. Maćkowska, zadania podejmowane w ramach public relations przez partię polityczną mają na celu znalezienie najlepszego sposobu przedstawienia programów wyborczych czy kandydatów, albowiem tak naprawdę duża część sukcesu wyborczego zależy od sposobu ich prezentacji. Zadaniem działań promocji politycznej staje się ustalenie głównego motywu kampanii, co pozwala budować spójny projekt działań. Główny motyw kampanii konstruowany wokół programu wyborczego kondensuje się w postaci hasła, którego prawidłowa budowa winna uwzględniać takie cechy jak 39 : - nie powinno liczyć więcej niż siedem słów - musi być łatwe do zapamiętania, wymówienia i skandowania na wiecach 37 R. Maćkowska, Rola instrumentów PR, op. cit. 38 Ibidem. 39 W. Jabłoński, Dobrze sprzedać polityka, Marketing w praktyce 2001, nr 8, str.8 22

23 - musi być zamknięte (bez możliwości dopisywania dalszego, niezgodnego z intencjami twórców ciągu, czy parafrazowania) - musi być jednoznaczne i złożone ze słów należących do ojczystego języka elektoratu - musi być adekwatne do profilu i programu partii (jej lewicowego, centrowego, prawicowego wizerunku). Techniki PR służą typowaniu i uwypuklaniu pozytywnych cech i atutów partii czy kandydata oraz zacieraniu tych negatywnych części wizerunku, które pozwolą pozyskać nowych wyborców. Zmiany nastawienia można projektować w długim okresie, natomiast w trakcie kampanii możliwe są korekty wyobrażenia o organizacji politycznej czy jej liderze. Realia kampanii jak zauważa R. Maćkowska - często wymagają modyfikacji, rzadziej całkowitej zmiany wypracowanego wizerunku, zaś warunkiem powodzenia tych zabiegów jest identyfikacja podstawowych wartości, które w życiu społecznym odgrywają istotną rolę. Należy też pamiętać, że radykalne zmiany wizerunku nie przynoszą powodzenia, jeśli są przeprowadzane w krótkim okresie czasowym. Wszelkie negatywne opinie i sytuacje rzutujące na wizerunek partii lub jej członków muszą zostać szybko wyjaśnione. Brak takich działań korygujących może spowodować, że organizacja polityczna stanie się niewiarygodna R. Maćkowska, Rola instrumentów PR, op. cit. 23

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI

Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Warszawa, lipiec 2010 BS/107/2010 NIEAGRESYWNA, ALE MAŁO RZECZOWA OCENA KAMPANII PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Budowanie wizerunku współczesnego polityka. Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Budowanie wizerunku współczesnego polityka Opracowała: mgr Diana Mościcka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Wizerunek wart jest więcej niż tysiąc słów Carlos Ruiz Zafón Współcześnie potencjał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH

Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Warszawa, listopad 2012 BS/150/2012 OCENA WIARYGODNOŚCI PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I PUBLICYSTYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 KANDYDOWANIE W WYBORACH PREZYDENCKICH WYSOKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 KANDYDOWANIE W WYBORACH PREZYDENCKICH WYSOKICH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe. Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) V 15 15 - - - - 3. Opis efektów kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe. Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) V 15 15 - - - - 3. Opis efektów kształcenia Kod przedmiotu: IH POL-L-5 k 7-2012-S Pozycja planu: C7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011. Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski)

Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011. Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski) Kobiety w telewizyjnej kampanii wyborczej Wybory parlamentarne 2011 Emilia Rekosz (Uniwersytet Warszawski) Plan prezentacji Charakterystyka materiału źródłowego Charakterystyka spotu Sposób analizy danych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1. Uwagi do oceny zadań otwartych w arkuszu na poziomie rozszerzonym wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1. Uwagi do oceny zadań otwartych w arkuszu na poziomie rozszerzonym wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Materiały pomocnicze dla nauczycieli 1. Uwagi do oceny zadań otwartych w arkuszu na poziomie rozszerzonym wraz z przykładowymi rozwiązaniami. 1 Przed przystąpieniem do oceny prac uczniów proponujemy przeanalizowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 71/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I PKW

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 71/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I PKW Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 71/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I PKW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT

Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Warszawa, maj 2010 BS/59/2010 KTO POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ WŁADZY RZĄD CZY PREZYDENT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH

Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH Warszawa, wrzesień 2011 BS/114/2011 WIZERUNKI LIDERÓW PARTYJNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

, , TELEWIZJA PUBLICZNA W OPINII SPOŁECZNEJ WARSZAWA, MARZEC 96

, , TELEWIZJA PUBLICZNA W OPINII SPOŁECZNEJ WARSZAWA, MARZEC 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, grudzień 2011 BS/156/2011 SPOŁECZNY ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Oświata polska znajduje się w dobie daleko idących przekształceń. Uwolniony rynek usług edukacyjnych, nasilona konkurencja, niż demograficzny, zmiany w sferze finansowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Rafał Waśko "Walka na wrażenia", Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2,

Rafał Waśko Walka na wrażenia, Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2, Rafał Waśko "Walka na wrażenia", Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Warszawa 2007 : [recenzja] Przestrzeń Społeczna (Social Space) 1/2, 135-138 2011 Recenzje Book reviews Walka na wrażenia Rafał Waśko Instytut

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Warszawa, maj 2015 ISSN NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Warszawa, maj 2015 ISSN 2353-5822 NR 63/2015 DECYZJE WYBORCZE POLAKÓW W EWENTUALNEJ II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O KANDYDATACH W WYBORACH PREZYDENCKICH BS/197/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POLACY O KANDYDATACH W WYBORACH PREZYDENCKICH BS/197/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ WARSZAWA, KWIECIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ WARSZAWA, KWIECIEŃ 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Robert Alberski WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE WYBORCÓW W ELEKCJI PARLAMENTARNEJ W 2011 ROKU

Robert Alberski WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE WYBORCÓW W ELEKCJI PARLAMENTARNEJ W 2011 ROKU Preferencje Polityczne, nr 3/2012 DOI: 10.6084/m9.figshare.94186 Robert Alberski WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJE WYBORCÓW W ELEKCJI PARLAMENTARNEJ W 2011 ROKU Wybory parlamentarne, przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Co się wydarzy według sondaży

Co się wydarzy według sondaży Co się wydarzy według sondaży Jeśli wierzyć sondażom, Piotr Przytocki może wygrać wybory prezydenckie już w I turze, a związane z nim komitety kandydatów na radnych - Samorządne Krosno i Porozumienie Wyborcze

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment Jacek Babiel Jak wygrać wybory? Łomża 2013 Jacek Babiel 2013 Wydawca: babiel.com.pl Jacek Babiel www.jakwygracwybory.com.pl ISBN 978-83-926997-2-9 Nie wygrać, to nie znaczy zawsze przegrać Materiał, który

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU? Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab Karol B. Janowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wpływ mass mediów na podejmowanie decyzji grupowych. Paweł Piskorz W10, AiR

Wpływ mass mediów na podejmowanie decyzji grupowych. Paweł Piskorz W10, AiR Wpływ mass mediów na podejmowanie decyzji grupowych. Paweł Piskorz W10, AiR Mass Media: środki masowego przekazu,czyli środki społecznego komunikowania szerokiego zasięgu: prasa, radio, telewizja, internet,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 97/2014 ODBIÓR KAMPANII WYBORCZEJ I AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA W INTERNECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners

PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners PR usług prawnych Agnieszka Brzozowska doradca ds. wizerunku i media relations marketing & PR manager w Walczyński Kalinowski & Partners Plan prezentacji 1. PR usług prawnych wyjaśnienie pojęcia 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie NR 98/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie NR 98/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 98/2015 ISSN 2353-5822 Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95

, , WYBORY PREZYDENCKIE - PREFERENCJE POD KONIEC CZERWCA 95 WARSZAWA, LIPIEC 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 18 listopada 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

, , SPRAWY UPADKU STOCZNI GDAŃSKIEJ CIĄG DALSZY WARSZAWA, LIPIEC 96

, , SPRAWY UPADKU STOCZNI GDAŃSKIEJ CIĄG DALSZY WARSZAWA, LIPIEC 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi NR 164/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi NR 164/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 164/2015 ISSN 2353-5822 Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie przed wyborami parlamentarnymi Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności,

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, 1. Przedmiot kampanii Przedmiotem kampanii są tereny inwestycyjne położone na obszarze gminy, ale także sam region jako marka terytorialna. Kampania powinna informować o atrakcyjności inwestycyjnej Czerwionki-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja sztuka dobrych wystąpień Jak dobrze wypaść przed innymi? Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 21 listopada 2016 r. Autoprezentacja to

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania

Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 9 października 2012 r. Startuje kampania reklamowa - Warta - warta zaufania Zaprezentowany 9 października nowy wizerunek Warty będzie promowany największą w historii spółki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KANDYDACI NA PREZYDENTA BS/80/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KANDYDACI NA PREZYDENTA BS/80/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Trzeciak "Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu" SPIS TRECI

Sergiusz Trzeciak Kampania Wyborcza. Strategia sukcesu SPIS TRECI SPIS TRECI 1. BUDOWANIE STRATEGII KAMPANII 2. Budowanie strategii 3. Okrelenie celów 4. Analiza czynników decydujcych o realizacji Twoich celów 4.1. Czynniki obiektywne 4.2. Czynniki subiektywne 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Coraz częstsze korzystanie przez polskie podmioty polityczne z narzędzi oferowanych przez marketing polityczny oraz public relations wiąże się z postępującą profesjonalizacją działań politycznych i wyborczych.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015

Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Reklama OOH w pierwszym kwartale 2015 Według danych o wszystkich przychodach ze sprzedaży na rynku Out of Home firm raportujących do IGRZ, wielkość sprzedaży OOH w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła

Bardziej szczegółowo

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku

Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych. 1-5 października 2014 roku Wizerunki polityków. Wizerunki liderów Zmiana partii politycznych postrzegania premier Kopacz po listopad expose 2014-1-5 października 2014 roku Podstawowe wnioski 1. Ewa Kopacz liderem Premier Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA lipiec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne przed wyborami NR 142/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne przed wyborami NR 142/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 142/2015 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne przed wyborami Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2000

OPINIE O TELEWIZJI PUBLICZNEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących

Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących Akcja Opiekun rodzinny samotny bohater? Poradnik dla organizacji uczestniczących Spis treści Wstęp... 1 O akcji... 2 Nazwa... 2 Hashtag... 2 Spot... 3 Grafika... 3 Plakat... 3 Cover photo... 5 Strona HOSPICJA.PL...

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

PR w cieniu katastrofy

PR w cieniu katastrofy Raport wizerunkowy o branŝy PR kwiecień 2010 PR w cieniu katastrofy Na podstawie analizy publikacji portal PRoto przygotował raport o wizerunku branŝy PR mediach w kwietniu 2010 roku. SpostrzeŜenia: W

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o działalności parlamentu i prezydenta NR 56/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o działalności parlamentu i prezydenta NR 56/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 56/2017 ISSN 2353-5822 Opinie o działalności parlamentu i prezydenta Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa

Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Konferencja prasowa koalicji Masz głos, masz wybór KAMPANIA GDZIEKOLWIEK BĘDZIESZ, ZAGŁOSUJ 31 maja 2010, Warszawa Koalicja Masz głos, masz wybór Koalicję tworzą organizacje pozarządowe, agencje reklamowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K.

Podsumowanie pięcioletniej kadencji. Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podsumowanie pięcioletniej kadencji. TNS Lipiec 2015 r. K. Prezydenta Bronisława Komorowskiego Informacja o badaniu Mija pięć lat urzędowania Bronisława Komorowskiego na stanowisku Prezydenta RP. W maju tego roku w wyborach powszechnych Polacy zdecydowali, że

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia konsumenta Mgr Beata Skowrońska psycholog, coach Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA grudzień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 8 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Telewizyjna reklama polityczna w kampanii wyborczej Ryszarda Grobelnego

Telewizyjna reklama polityczna w kampanii wyborczej Ryszarda Grobelnego Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Telewizyjna reklama polityczna w kampanii wyborczej Ryszarda Grobelnego Istotą każdej kampanii wyborczej jest komunikacja. Zasadniczym jej celem jest dostarczenie wyborcy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo