Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Razem tworzymy wspólną przyszłość!"

Transkrypt

1 BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

2 Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Toruń

3 @ Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ISBN Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Słowackiego 114, Toruń Projekt, skład, druk i oprawa: Czarno na białym. Agencja reklamowa Nakład: 1500 egzemplarzy Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Człowiek najlepsza inwestycja

4 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Piotr Całbecki Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszego regionu dostrzegają pozytywny wpływ funduszy europejskich na ich życie i sposób postrzegania świata. Przemianę można zaobserwować na wielu płaszczyznach od poprawy sytuacji pojedynczej jednostki, aż po zmiany zachodzące w całym społeczeństwie. Budującym jest fakt, że potrafimy wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w sposób, który pomaga urzeczywistnić wspólne marzenia. Jednym z głównych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wspieranie osób i środowisk defaworyzowanych w strukturze społecznej. Projekty opisane w niniejszej publikacji stanowią dowód na to, że można realizować działania projektowe w sposób ciekawy, a zarazem użyteczny. Doskonale wiemy, że wszystkich zmian nie da się podsumować w statystykach, ponieważ zachodzą w samych uczestnikach przedsięwzięć. Dzięki udziałowi w projektach są oni bardziej optymistycznie nastawieni do życia, pragną się rozwijać, zmieniać, tworzyć, a przede wszystkim mają więcej wiary we własne możliwości. Dlatego też warto i trzeba inwestować w człowieka! Wykreowany w ten sposób kapitał ludzki w wymierny sposób wpływa na rozwój naszego województwa. Mam nadzieję, że opisy najlepszych praktyk posłużą Państwu jako inspiracja do tworzenia podobnych inicjatyw w przyszłości. Zapraszam do lektury! 3

5

6 Wstęp POMAGAMY POMAGAĆ to misja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, którą wdrażamy poprzez szereg różnorodnych działań, w tym również czuwając nad prawidłowym wyborem i realizacją projektów skierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięć, które są realizowane na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykluczenie społeczne dla wielu stanowi wyłącznie termin z obszaru nauk społecznych. Jest to jednak także ważny problem społeczny, który dotyka dużej części naszego społeczeństwa. To codzienność ludzi, którzy z różnych względów niepełnosprawności, utraty pracy czy splotu fatalnych wydarzeń nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Celem projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie tych osób poprzez stworzenie im szansy na dokonanie pozytywnych zmian w swoim życiu. Prezentujemy Państwu historie zaczerpnięte z projektów realizowanych na terenie województwa kujawskopomorskiego przez ludzi pełnych pasji, którzy widzą sens w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu, które jest dopasowane do indywidualnych możliwości i preferencji uczestników, a także potrzeb rynku pracy, widzimy, że unijne inicjatywy niosą za sobą pozytywne rezultaty. Efekty w postaci społecznej i zawodowej aktywizacji osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej są najlepszym dowodem na to, że inwestycja w człowieka jest najlepszą inwestycją! Przykłady z kolejnych stron niniejszej publikacji przekonują, że hasło Człowiek najlepsza inwestycja nie jest tylko pustym sloganem. Zachęcam do zapoznania się z opisami dobrych praktyk. Ich lektura z pewnością będzie dla Państwa inspirująca. 5

7 Spis treści 1 część Poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób chorych na schizofrenię, niewidomych i osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną. 10 RC fundacja konsultingu i rehabilitacji Lepsze jutro 14 Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA My też jesteśmy aktywni 2 18 Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych Poznaj siebie 3 2 część Poświęcona projektom systemowym realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. 24 PCPR Mogilno Wyrównajmy szanse 28 MGOPS Nakło nad Notecią Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem 32 GOPS Lubicz Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz 6

8 3 część Poświęcona spółdzielczości socjalnej jako skutecznemu narzędziu ekonomii społecznej w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. 38 Spółdzielnia socjalna ZORZA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu Czas na zmiany uwierzmy w siebie Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej 42 Spółdzielnia Socjalna Free Way Centrum Edukacji ZENIT inż. Ryszard Girczyc Włocławskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej Włocławskie Centrum Ekonomii Społecznej Alternatywa 46 Spółdzielnia Socjalna SIGNUM MOPS Golub-Dobrzyń Aktywność krok do przodu 4 część Poświęcona projektowi innowacyjnemu oraz inicjatywom na rzecz osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. 52 cistor Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Pl: Fundusz Pożyczkowy ES 56 Caritas Diecezji Włocławek Moja szansa II 60 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyn Chełmiński Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie 7

9 8

10 1 Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób chorych na schizofrenię, niewidomych i osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną 9

11 Podopieczny fundacji RC podczas pracy Warsztaty rękodzieła Mieszkanie chronione szansą na lepsze jutro Toruńska fundacja z sukcesami realizuje europejski projekt, dzięki któremu osoby chore na schizofrenię wracają do społeczeństwa, podejmują pracę i żyją normalnie! Lepsze jutro jest projektem RC fundacji konsultingu i rehabilitacji (RC fkr), który polega na udzielaniu różnego rodzaju wsparcia osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi, pomoc w powrocie do struktur społecznych, radzenia sobie z podstawowymi problemami oraz na aktywizacji zawodowej osób nim objętych. Docelowo do końca lutego 2014 r. zrekrutujemy do udziału w projekcie 45 osób mówi Marzenna Sobiecka von Brandt, prezes fundacji. Uczestnikami Lepszego jutra jest 30 osób z województwa kujawsko-pomorskiego dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, w zdecydowanej większości ze schizofrenią. 10

12 Fundacja prowadzi w Toruniu dwa mieszkania chronione dla 19 osób. Mieszkanie chronione jest nieodłącznym elementem procesu aktywizacji społecznej i zawodowej w projekcie. Stanowi początek pracy nad zwiększeniem aktywności kobiet i mężczyzn poprzez codzienne, pozornie proste czynności dbałość o siebie i zajmowane pomieszczenia. Jest to o tyle ważne, gdyż w przypadku osób, których dotknął problem wykluczenia ww. dbałość często nie miała zastosowania. Uczymy się jakby na nowo codzienności mówią mieszkańcy mieszkań chronionych. W dalszej perspektywie posiadanie tego rodzaju umiejętności może decydować o utrzymaniu stanowiska pracy. Pobyt w takim mieszkaniu w pokojach 1- i 2-osobowych mieszczących się w toruńskiej kamienicy umożliwia stopniowe usamodzielnianie się i integrację podopiecznych fundacji. W styczniu 2013 r. zostanie utworzone mieszkanie chronione II etapu dla trzech osób najlepiej przygotowanych do podjęcia i utrzymania pracy. Oferta mieszkań chronionych oraz centrum dziennego przeznaczona jest głównie dla osób ze zdiagnozowaną schizofrenią. Specyfika pracy z tymi osobami polega przede wszystkim na wyrabianiu w nich nawyków, uczeniu ciągłych powtórzeń mówi Marzenna Sobiecka von Brandt. Pierwszym etapem jest zautomatyzowanie czynności dnia codziennego. Potem można przejść dalej, pracować nad kolejnymi kompetencjami społecznymi. I wreszcie, wspólnie z trenerem zawodu, przygotować podopiecznego do podjęcia pracy. W jednym z mieszkań chronionych grupa kulinarna w akcji 11

13 Warsztaty rękodzieła Aktywizacja zawodowa podopiecznych fundacji odbywa się w sześciu grupach: rękodzieła (10 osób), gastronomicznej (8 osób), techniczno-modernizacyjnej (8 osób), stolarskiej (4 osoby), Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Treningu Komunikacji Interpersonalnej. Podczas odwiedzin w siedzibie fundacji swój warsztat odbywała grupa rękodzielnicza. Wyrabianie małych form pomaga nam się zintegrować, ale też zbudować w sobie poczucie przydatności przyznają uczestnicy warsztatów. Poza szkoleniami zawodowymi, fundacja prowadzi 4 grupy terapii zajęciowej na stałe z RC fkr współpracuje 4 terapeutów, 2 psychologów oraz psychiatra mówi prezes RC fkr. Rekrutację do programu przeprowadziliśmy przy ścisłej współpracy z dwoma pracownikami socjalnymi Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego. Na podstawie ich opinii ocenialiśmy, czy pacjent/podopieczny ośrodka rokuje do projektu i pobytu w mieszkaniu chronionym. Następnie przeprowadzaliśmy rozmowy rekrutacyjne z samymi kandydatami. Niestety, spotkaliśmy wiele osób, które nie przechodzą procesu rekrutacji. Tym ważniejsza jest skuteczna pomoc pozostałym. Praca z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi nie jest wolna od problemów mówi Marzenna Sobiecka von Brandt. Zdarza się, że choroba się nasila, a to wiąże się często z koniecznością hospitalizacji, zmiany leków. Taka osoba niestety nie może ukończyć szkolenia w ramach projektu, dlatego jest spora rotacja jego uczestników. 12

14 Pan Maciej Neumann z RC fundacją konsultacji i rehabilitacji współpracuje od 2010 r. Jest trenerem zawodowym. Przeprowadzam weryfikację kandydatów pod względem ich gotowości do podjęcia pracy, współpracując przy tym z psychologiem i terapeutą, a nawet z psychiatrą mówi Maciej Neumann. Każdego traktuję indywidualnie, spotykam się z uczestnikami projektu podczas zajęć grupowych i na osobnych konsultacjach. Nawiązuję też bezpośredni kontakt z firmami i organizacjami, umawiam wizyty studyjne dodaje. Pan Maciej ma niełatwe zadanie przygotowuje uczestnika projektu i prowadzi go przez indywidualny system przygotowania do procesu rekrutacyjnego, podjęcia i utrzymania zatrudnienia, czyli pełnej aktywizacji zawodowej. Uzyskanie zatrudnienia jest początkiem II fazy programu mówi Maciej Neumann. Jeden z naszych podopiecznych, pan Zbyszek, od września tego roku podjął pracę na pełen etat w toruńskim zakładzie pracy chronionej wyspecjalizowanym w produkcji opakowań z tektury, gdzie jest pracownikiem obsługi maszyn. Cieszy mnie szczególnie to, że sam nawiązał kontakt z pracodawcą, umówił się na rozmowę. Jednym z zadań pana Macieja jest znalezienie firm gotowych zatrudnić ludzi z zaburzeniami psychicznymi, przystosowanych przez RC fkr do zadań społecznych. Jest kilka toruńskich przedsiębiorstw, mniejszych i większych, które odwiedzamy i z którymi współpracujemy mówi trener zawodowy. Część z nich zatrudnia naszych podopiecznych, a u pozostałych przeprowadzane są wizyty studyjne. Fundacja prowadzi obecnie dwa mieszkania chronione i centrum dzienne na terenie Torunia oraz jedno mieszkanie chronione w Nowej Wsi Wielkiej. Została założona 6 listopada 2001 r. w Toruniu. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest niemieckie stowarzyszenie Reha Consult e.v. z siedzibą w Berlinie, które już od 1991 r. prowadzi działania na rzecz równości społecznej i akceptacji osób niepełnosprawnych. Jej podstawowym celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i zaburzonym psychicznie w wejściu na drogę samostanowienia o sobie i integracji społecznej poprzez wsparcie mieszkalne. Lepsze jutro jest już trzecim projektem konkursowym realizowanym przez RC fkr, który został w całości dofinansowany w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna Programu Kapitał Ludzki. Celem wszystkich przedsięwzięć jest i było usamodzielnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie narzędzia aktywizacji, jakim jest mieszkanie chronione. 13

15 Praktyki w ogrodnictwie Podopieczni fundacji Oni też potrafią być aktywni! W Polsce coraz więcej osób dotyka problem niepełnosprawności intelektualnej. Ludzie naznaczeni piętnem tego rodzaju niepełnosprawności mają trudności z przystosowaniem do wymagań życia codziennego. Na szczęście pomocną dłoń wyciągają do nich liczne organizacje walczące ze stereotypem postrzegania tych osób jako niezdolnych do podjęcia zatrudnienia. Takim podmiotem jest właśnie toruńska Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia. Dzięki jej wytężonej pracy i środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pozytywnie wpływa na rozwój oraz integrację niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Projekt My też jesteśmy aktywni 2 realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowano do niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, do ich rodzin, a także przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem ludzi 14

16 o obniżonej sprawności psychicznej. Jego celem jest przede wszystkim wyciągnięcie uczestników z marazmu, ich usamodzielnienie i zawodowa aktywizacja. Podzieliliśmy projekt na dwie części mówi Marta Kufel, koordynator projektu. Pierwsza jest szkoleniowa, a druga to zajęcia praktyczne. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom do poradnictwa, możemy precyzyjnie określić indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika. W części szkoleniowej odbywają się zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Uczymy się mówić, prezentować swoją osobę, słuchać innych i poznawać różne sposoby porozumiewania mówi Agnieszka, uczestniczka projektu. Wierzę, że pomoże nam to w kontaktach z przyszłym pracodawcą. Oprócz tego uczestnicy zdobywają kompetencje społeczne. Są to przede wszystkim umiejętności społeczne, które mogą wykorzystać w pracy, jak asertywność i sprawna organizacja czasu mówi pani Marta. Tłumaczymy, jakimi cechami charakteryzuje się dobry pracownik, jak podejmować decyzje oraz jak poprawnie zorganizować sobie stanowisko pracy. Niestety, osoby będące naszymi podopiecznymi nie mają pojęcia o wielu podstawowych rzeczach, których wymaga od nich codzienność. Nie potrafią sobie poradzić z wyjściem z domu, odpowiednim doborem ubioru, czy poruszaniem się w przestrzeni publicznej. Naszym zadaniem jest uczenie ich tego wszystkiego. Dbamy o to, aby nabrali odwagi i poczuli się jak pełnoprawni obywatele. Ucząc się samodzielności przechodzą trening poruszania się komunikacją miejską, przygotowywania posiłków, czy wypełniania dokumentów urzędowych. Zajęcia z dbałości o swój wygląd zewnętrzny, w tym kosmetyki, szczególnie doceniły panie zauważa koordynator projektu. Panowie za to uczestniczyli w zajęciach z higieny osobistej i utrzymania czystości. Zwracamy uwagę na ten aspekt, ponieważ wielu niepełnosprawnych rzadko wychodzi z domu, co ma przełożenie na ww. problem. A wiadomo, że poprawa wyglądu ich dowartościowuje. Zajęciami zupełnie innego typu były warsztaty z doradcami zawodowymi i z self-adwokatury. Self-adwokatura to ruch uświadamiający niepełnosprawnych na całym świecie mówi Marta Kufel. Chodzi o to, żeby sami mówili o swoich prawach otwarcie i z pełną świadomością. Sukcesem działania było samodzielne wystąpienie jednego z podopiecznych na forum szkół przysposabiających do pracy osoby ze stopniem niepełnosprawności. Sam przygotował przemówienie i zaprezentował swoje racje. Wystąpienie stanowiło ważny krok do podniesienia jego poziomu samooceny i nabrania pewności siebie. Praktyki w ogrodnictwie 15

17 Innym ważnym elementem projektu są zajęcia praktyczne u pracodawców. Od marca do maja 2012 r. nasi podopieczni mogli sprawdzić się na pięciu stanowiskach w sześciu różnych toruńskich firmach mówi Marta Kufel. Nie były to zakłady pracy chronionej, tylko prywatne przedsiębiorstwa. Chcieliśmy, żeby niepełnosprawni wnikali w realia zakładu pracy i znaleźli w nim swoje miejsce. Udało się! System zadziałał! Uczestnicy podzieleni na cztery grupy, w ciągu pięciu miesięcy przepracowali tydzień w pięciu firmach. Obsługiwali dostawy, oczyszczali sprzężonym powietrzem naczynia ceramiczne po wypaleniu w piecu oraz częściowo je szkliwili, pomagali w obsłudze taśmy produkcyjnej, przesadzali, rozsadzali i robili porządki w firmie ogrodniczej, pomagali w stolarni, malowali, rozkładali rusztowania, utrzymywali porządek i opiekowali się terenami zielonymi wokół jednej ze wspólnoty mieszkaniowej. Wszystko to pod opieką trenera pracy. Podczas praktyk w miejskim zakładzie komunikacji Kolejny etap stanowiły staże zawodowe. Wyborem sześciu osób gotowych do podjęcia stażu zajęła się kadra projektu mówi pan Bartosz Paduch, asystent koordynatora projektu. Trenerzy zawodowi, psychologowie i prowadzący zajęcia ustalili, kto jest najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w tej formie. Staże realizowane są od sierpnia do grudnia 2012 r. W ich wyniku jedna osoba trafiła do zajazdu z hotelem i restauracji, gdzie pomaga w kuchni i sprząta. Inna pracuje w fundacji zajmującej się popularyzacją przyrody prowadzi tam prace gospodarcze i pomaga w prowadzeniu zajęć dla dzieci. Kolejna znalazła się na stażu w sklepie komputerowym, a inna w restauracji szybkiej obsługi. Trzy osoby trafiły do urzędów, gdzie jedna zajmuje się przygotowywaniem i kompletowaniem dokumentów dla osób niepełnosprawnych, a pozostałe prostymi pracami 16

18 Podopieczni fundacji w trakcie zajęć praktycznych w firmie ogrodniczej Zajęcia praktyczne dają niepełnosprawnym dużo radości biurowymi. Pójście na staż to dla nas spełnienie marzeń mówi jedna z podopiecznych Arkadii. Dużo dowiadujemy się o sobie. Sami uczestnicy staży stworzyli nieformalną grupę wsparcia. Jej członkowie organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami i wrażeniami. Działanie zbiera swoje pierwsze żniwo! Jest nim zatrudnienie na stałe w urzędzie jednej z uczestniczek. Obecny projekt jest już trzecią edycją poświęconą wsparciu osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną. Realizowany w dwóch rocznych turach potrwa do grudnia 2013 r. Sukcesy jego kolejnych edycji motywują pracowników Arkadii do dalszego działania. Takiego jak poprowadzenie podobnego projektu w 2013 r. w ramach Działania 7.4 PO KL. Realizacja unijnych przedsięwzięć to jednak nie jedyna działalność Arkadii. Pod jej szyldem istnieje również Warsztat Terapii Zajęciowej. Pobyt w WTZ stanowi dla wielu uczestników pierwszy etap aktywizacji, po którym trafiają do projektu. My też jesteśmy aktywni 2 potrwa do końca grudnia 2013 r. i jest realizowany w dwóch rocznych turach. 17

19 Samopomocowa Grupa Wsparcia CAL Aleksandrów Kujawski Niewidomi i słabo widzący przed szansą na aktywne życie Mimo znacznego stopnia niepełnosprawności można mieć pasję, pracę i wielką energię do życia. Doskonałą szansą dla niewidzących i słabo widzących na ich rozwój społeczny i osobowościowy jest udział w projekcie Poznaj siebie 3. Poznaj siebie 3 to już trzecia edycja wyjątkowego w skali województwa przedsięwzięcia skierowanego do osób niewidomych i ich przyszłych opiekunów dofinansowana (Poddziałanie PO KL). Tym razem Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych zaplanował działania dwuletnie. Wsparcie skierowano do 108 trwale bezrobotnych mieszkańców naszego województwa w wieku lat, z czego 88 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia wzroku. 20 osób to bezrobotni przechodzący szkolenie zawodowe na asystenta osobistego 18

20 osoby niepełnosprawnej. Część z uczestników brała udział w poprzednich edycjach projektu i jest to dla nich naturalna kontynuacja indywidualnej ścieżki rozwoju mówi Jerzy Deja, dyrektor Okręgu. Wcześniej zostali przystosowani do życia codziennego, wychodzenia z domu, funkcjonowania w społeczeństwie. Teraz nadszedł czas na próbę podjęcia pracy. Uczestników trzeciej edycji Poznaj siebie szkolimy przede wszystkim w kierunku pracy w telemarketingu. Oczywiście osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach, przechodzą całą drogę integracji społecznej od samego początku. Działania projektowe organizowanie są w Centrach Animacji Lokalnej (CAL) działających przy Kołach Polskiego Związku Niewidomych. CAL utworzono w gminach, w których liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższa niż średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ich zadaniem jest animacja działań lokalnych społeczności oraz reintegracja społeczna i zawodowa osób biorących udział w projekcie. I tak w 2012 r. powstało 9 Centrów Aktywności Lokalnej: dwa w Wąbrzeźnie i po jednym w Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu- Dobrzyniu, Świeciu, Rypinie, Tucholi, Włocławku i Żninie. Zajęcia prowadzi psycholog, tyflopedagog, doradca zawodowy oraz orientant przestrzeni. Ten ostatni uczy niewidomych poruszania się w przestrzeni: najpierw w najbliższym otoczeniu, mieszkaniu, a następnie w przestrzeni miejskiej mówi Jerzy Deja. W Bydgoszczy mamy specjalnie przystosowane miasteczko dla niewidomych. Odbywają się w nim zajęcia pozwalające naszym podopiecznym na odnalezienie się w miejskiej przestrzeni oraz nabranie odwagi by samemu opuszczać własny dom. Najpierw zmierzają się z makietami przeszkód i barier, które są naturalną częścią miast, a następnie pod okiem instruktorów wychodzą na prawdziwe ulice. W każdym CAL w ramach reintegracji społecznej odbywa się 30 spotkań samopomocowych grup wsparcia, 12 warsztatów z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej, 20 zajęć edukacji w grupie samokształceniowej Nordic Walking CAL Golub-Dobrzyń Alternatywne formy spędzania wolnego czasu CAL Wąbrzeźno 19

21 W projekcie bierze udział pani Anna, która osobiście haftowała koszulę Jana Perepeczki, gdy grał Janosika i 17 spotkań propagujących aktywne formy spędzania wolnego czasu. Potem w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy badani są pod kątem indywidualnych preferencji zawodowych, a następnie instruktorzy podejmują próbę zmiany ich postawy z biernej na pro-aktywną. Kolejnym etapem projektu są kursy i szkolenia zawodowe. Po zajęciach z planowania indywidualnej ścieżki rozwoju mają kurs telemarketingu (560 godzin). Ponadto biorą udział w szkoleniu komputerowym z tyfloinformatyki, doskonalącym praktyczne umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego. Tyfloinformatyka proponuje nowe rozwiązania, zmieniając tym samym rolę pisma wypukłego w edukacji i rehabilitacji osób niewidzących. Dzięki programom udźwiękawiającym środowisko Windows, nakładkowym programom przygotowującym internetowe strony www do brajlowskiego wydruku oraz specjalnym aplikacjom na telefon niewidomi stali się równoprawnymi użytkownikami sieci internetowej. Komputer to dla osoby niewidomej proteza wzroku, a dzięki tego rodzaju szkoleniom dowiadują się jak z tej protezy korzystać. Ważnym elementem reintegracji zawodowej są przede wszystkim staże mówi Jerzy Deja. Dzięki nim 26 uczestników projektu zdobędzie doświadczenie zawodowe pod opieką mediatora zawodu. Staż trwa trzy miesiące. W jego trakcie uczestnicy uzyskują zwrot kosztów dojazdu do CAL i na zajęcia wyjazdowe. Osoby biorące udział w projekcie mogą też skorzystać z opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. Co ważne, staże odbywają się w normalnych zakładach pracy. Chcemy odwieść naszych niewidomych od prezentowania na rynku pracy postawy roszczeniowej mówi Anna Kotlewska, koordynator projektu. Niestety, przez wiele lat istnienia systemu zakładów pracy chronionej, osoby niewidome przyzwyczaiły się, że ich orzeczenie o niepełnosprawności jest najczęściej jedynym argumentem do podjęcia zatrudnienia. Często też słyszymy głosy, że dawniej dochodziło do sytuacji, w której pracodawcy zatrudniali osobę niepełnosprawną, lecz zamiast angażować ją do wykonywania swoich obowiązków, po prostu kazali jej co miesiąc zgłaszać się po wypłatę. Naszym zdaniem najważniejsze jest, aby przekonać naszych podopiecznych, że są cenni ze względu na swoje predyspozycje i umiejętności, a nie ze względu na ulgi przysługujące pracodawcy w wyniku ich zatrudnienia mówi Jerzy Deja. I od tego zaczynamy trening personalny i zawodowy. 20

22 Otoczenie osób niepełnosprawnych bierze udział w kursie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (90 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin praktyki). Bezrobotni przygotowujący się do pracy, jako Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej przechodzą prostą ścieżkę trzech kolejnych kroków mówi Anna Kotlewska. Szkolenie, praktyki i staż. Po zakończeniu udziału w projekcie mają wielkie szanse uzyskać zatrudnienie w Domach Pomocy Społecznej. Niestety w Polsce nie ma na razie systemu podobnego do tego, który funkcjonuje na Zachodzie. W niektórych krajach, państwo finansuje osobom fizycznym pomoc osobistych asystentów. Mam nadzieję, że to się wkrótce u nas zmieni, gdyż wsparcie takiego asystenta jest dla niewidomego nieocenione. Poprzednie edycje Poznaj siebie skupiały odpowiednio: I edycja 319 osób (w tym 300 niewidomych i 19 animatorów, będącymi także osobami niewidomymi), II edycja ponad 200 osób. Warto podkreślić, że w II edycji w kołach terenowych Polskiego Związku Niewidomych oraz w grupach wsparcia zatrudniono 19 animatorów wyszkolonych w pierwszym projekcie. Obecny projekt potrwa do końca 2013 r. 21

23 22

24 2 Projekty systemowe realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie 23

25 Warsztaty z rozwoju kompetencji społecznych Pomagają dawać dzieciom miłość! Rodzina jest na zastępstwo, ale miłość dana dziecku pozostaje na zawsze to piękna idea wdrażana w życie przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Realizując projekt finansowany przez Unię Europejską wspomagają rodziny zastępcze oraz kandydatów na rodziców zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizuje już V edycję projektu systemowego Wyrównajmy szanse Programu Kapitał Ludzki. W jego ramach uczy jak wyjść z przekazywanego z pokolenia na pokolenie ubóstwa. Dążąc do społecznego usamodzielnienia swoich podopiecznych wdraża mechanizmy wsparcia, którymi często samodzielnie sterują potem sami uczestnicy. Takim właśnie działaniem było stworzenie i wyposażenie w nowe meble oraz sprzęty mieszkania chronionego na terenie miasta Mogilna. Mieszkanie o powierzchni 44,7 m 2 24

26 składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki chwali się pani Justyna, mieszkająca razem z bratem w chronionym M. We dwoje tworzą rodzinę zastępczą, której ofiarowano nie tylko dach nad głową i ciepły kąt, ale również radość z wzajemnego spędzania dnia powszedniego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za daną możliwość pełnego usamodzielnienia. Dziękuję pracownikom centrum za otrzymaną szansę na lepsze jutro mówi pani Justyna z uśmiechem na twarzy. Wytypowaliśmy do zamieszkania osobę, która jest zmotywowana do dalszej nauki, podjęcia pracy i potrafi dostosować się do wyznaczonych w takim mieszkaniu zasad wyjaśnia Maria Konkiewicz, kierownik PCPR i koordynatorka projektu. Już prawie dwa lata korzysta z niego ta młoda dziewczyna, która opuściła rodzinę zastępczą i brała udział wcześniej w innych zajęciach projektowych. Zanim zamieszkała w naszym mieszkaniu dofinansowaliśmy jej naukę w szkole średniej w Strzelnie. Pomogliśmy w opłaceniu pokoju, który wynajmowała u starszej pani, jak również wspieraliśmy jej biologiczną rodzinę. Obecnie pani Justyna studiuje zaocznie. Powyższe umożliwia podjęcie przez nią zatrudnienia najpierw w starostwie powiatowym, a w chwili obecnej w prywatnej firmie. Grupa wsparcia stanowi skuteczną formę niesienia samopomocy 25

27 Kurs obsługi komputera to już standard, jednak jest narzędziem niezbędnym w procesie szukania pracy Co godne podziwu, znajduje czas na łączenie nauki i pracy z obowiązkiem bycia rodzicem zastępczym dla swojego 14-letniego brata uczącego się w szkole specjalnej. Każde dziecko ma prawo do miłości i rozwoju w bezpiecznym domu u boku kochających rodziców. Nie każde jednak posiada taki dom i takich rodziców. Dzieci nie chcą być pod opieką placówek. Marzą o cieple domowego ogniska i bezpiecznego dzieciństwa. Potrzebni są wtedy ludzie, którzy zechcą zostać rodzicami zastępczymi. Przygotowania chętnych do pełnienia tej funkcji podejmuje się m.in. PCPR Mogilno. Ci zwykli ludzie o wielkim sercu są bardzo często podawani licznym sytuacjom stresowym związanym z wychowaniem obcych dzieci. W 2011 r. PCPR w Mogilnie zrealizował w ramach Programu Aktywności Lokalnej szereg działań wspierających dla 7 zawodowych rodziców zastępczych (4 kobiet, 3 mężczyzn) oraz 3 kandydatek do pełnienia przedmiotowej funkcji. Głównym celem podjętych działań było zwiększenie kompetencji oraz wzmocnienie motywacji tych osób mówi Maria Konkiewicz. Wszyscy ukończyli zajęcia z prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych. Część rodziców wraz z podopiecznymi i otoczeniem uczestniczyła w terapii psychospołecznej. Terapii uczącej jak przezwyciężać trudności w prawidłowym funkcjonowaniu komórki społecznej, jaką jest rodzina zastępcza. Ponadto czworo rodziców skorzystało z poradnictwa zawodowego, a pozostali kandydaci ukończyli szkolenie PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja. Obecnie realizowany, 2-letni projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie jest kontynuacją działań podejmowanych już od 2008 r. Wtedy to PCPR po raz pierwszy przekazało do Regionalnego Ośrodka 26

28 Polityki Społecznej w Toruniu deklarację przystąpienia do realizacji tego rodzaju przedsięwzięć w ramach Poddziałania PO KL. Na jego realizację w latach uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 457 tys. zł. Dzięki tej dotacji w 2012 r. PCPR objęło wsparciem 8 osób usamodzielnianych oraz 30 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym 8 osób przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Grupy uczestników działań projektowych wyłoniono na podstawie obserwacji. Wybrano te, które nie są w stanie samodzielnie prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i chodzi tu nie tylko o szeroko pojęte kontakty społeczne, ale przede wszystkim o życie zawodowe umożliwiające zdobycie samodzielności ekonomicznej. Udział w projekcie ma nie tylko być impulsem do zmiany dotychczasowej egzystencji mówi Maria Konkiewicz. Chcemy wypracować pozytywne schematy zachowań i dać przykłady dobrych i skutecznych rozwiązań w różnych aspektach życia, szczególnie dla osób usamodzielniających się. Uczestników podzielono na trzy grupy. Każda z nich bierze udział w różnych zajęciach. Osoby usamodzielniane, czyli opuszczające domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy rodziny zastępcze przeszły kursy zawodowe, rozmowy z doradcą zawodowym i trening kompetencji społecznych. Na podstawie analizy grupy jedna osoba została skierowana do nauki w szkole średniej, natomiast reszta odbywa kursy zawodowe, tj. kurs fryzjerski, komputerowy, j. angielskiego i prawo jazdy kat. B mówi Magdalena Powała, pracownik PCPR Mogilno. Sześcioro uczestników to wychowankowie rodzin zastępczych, jedna osoba to wychowanka placówki socjalizacyjnej, a inna opuściła zakład poprawczy. Dla osób niepełnosprawnych zorganizowaliśmy kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb ustalonych po spotkaniu z doradcą zawodowym mówi pani kierownik. Każdy z nich przeszedł trening kompetencji i umiejętności społecznych. W sumie zawarto 19 kontraktów socjalnych. Trzecia grupa to niepełnosprawni przebywający w ośrodku szkolno-wychowawczym w Strzelnie. Ucząc się samodzielności przechodzą trening i doradztwo zawodowe. Uczestniczą w grupie wsparcia i indywidualnej terapii zajęciowej. Wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu. W 2013 r. zaplanowano działania wspierające dla dzieci i młodzieży w ośrodku szkolno-wychowawczym w Strzelnie, które stanowią otoczenie dla ww. grupy. Zaplanowano również spotkania z psychologiem, który nauczy ich asertywności, poruszania w społeczeństwie i self-adwokatury wypowiadania w sposób samodzielny swojego zdania. 27

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Marta Gumkowska. Dobre praktyki

Marta Gumkowska. Dobre praktyki Marta Gumkowska Dobre praktyki 1. Nazwa i adres instytucji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 22 100 Chełm 2. Tytuł programu Uśmiech Kingi 3. Data rozpoczęcia programu Luty 2007

Bardziej szczegółowo