Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Razem tworzymy wspólną przyszłość!"

Transkrypt

1 BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

2 Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Toruń

3 @ Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ISBN Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Słowackiego 114, Toruń Projekt, skład, druk i oprawa: Czarno na białym. Agencja reklamowa Nakład: 1500 egzemplarzy Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Człowiek najlepsza inwestycja

4 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Piotr Całbecki Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszego regionu dostrzegają pozytywny wpływ funduszy europejskich na ich życie i sposób postrzegania świata. Przemianę można zaobserwować na wielu płaszczyznach od poprawy sytuacji pojedynczej jednostki, aż po zmiany zachodzące w całym społeczeństwie. Budującym jest fakt, że potrafimy wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w sposób, który pomaga urzeczywistnić wspólne marzenia. Jednym z głównych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wspieranie osób i środowisk defaworyzowanych w strukturze społecznej. Projekty opisane w niniejszej publikacji stanowią dowód na to, że można realizować działania projektowe w sposób ciekawy, a zarazem użyteczny. Doskonale wiemy, że wszystkich zmian nie da się podsumować w statystykach, ponieważ zachodzą w samych uczestnikach przedsięwzięć. Dzięki udziałowi w projektach są oni bardziej optymistycznie nastawieni do życia, pragną się rozwijać, zmieniać, tworzyć, a przede wszystkim mają więcej wiary we własne możliwości. Dlatego też warto i trzeba inwestować w człowieka! Wykreowany w ten sposób kapitał ludzki w wymierny sposób wpływa na rozwój naszego województwa. Mam nadzieję, że opisy najlepszych praktyk posłużą Państwu jako inspiracja do tworzenia podobnych inicjatyw w przyszłości. Zapraszam do lektury! 3

5

6 Wstęp POMAGAMY POMAGAĆ to misja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, którą wdrażamy poprzez szereg różnorodnych działań, w tym również czuwając nad prawidłowym wyborem i realizacją projektów skierowanych do najbardziej potrzebujących mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięć, które są realizowane na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykluczenie społeczne dla wielu stanowi wyłącznie termin z obszaru nauk społecznych. Jest to jednak także ważny problem społeczny, który dotyka dużej części naszego społeczeństwa. To codzienność ludzi, którzy z różnych względów niepełnosprawności, utraty pracy czy splotu fatalnych wydarzeń nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Celem projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie tych osób poprzez stworzenie im szansy na dokonanie pozytywnych zmian w swoim życiu. Prezentujemy Państwu historie zaczerpnięte z projektów realizowanych na terenie województwa kujawskopomorskiego przez ludzi pełnych pasji, którzy widzą sens w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki wsparciu, które jest dopasowane do indywidualnych możliwości i preferencji uczestników, a także potrzeb rynku pracy, widzimy, że unijne inicjatywy niosą za sobą pozytywne rezultaty. Efekty w postaci społecznej i zawodowej aktywizacji osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej są najlepszym dowodem na to, że inwestycja w człowieka jest najlepszą inwestycją! Przykłady z kolejnych stron niniejszej publikacji przekonują, że hasło Człowiek najlepsza inwestycja nie jest tylko pustym sloganem. Zachęcam do zapoznania się z opisami dobrych praktyk. Ich lektura z pewnością będzie dla Państwa inspirująca. 5

7 Spis treści 1 część Poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób chorych na schizofrenię, niewidomych i osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną. 10 RC fundacja konsultingu i rehabilitacji Lepsze jutro 14 Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA My też jesteśmy aktywni 2 18 Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych Poznaj siebie 3 2 część Poświęcona projektom systemowym realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. 24 PCPR Mogilno Wyrównajmy szanse 28 MGOPS Nakło nad Notecią Czas na zmiany aktywna integracja naszym wspólnym celem 32 GOPS Lubicz Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz 6

8 3 część Poświęcona spółdzielczości socjalnej jako skutecznemu narzędziu ekonomii społecznej w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. 38 Spółdzielnia socjalna ZORZA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu Czas na zmiany uwierzmy w siebie Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej 42 Spółdzielnia Socjalna Free Way Centrum Edukacji ZENIT inż. Ryszard Girczyc Włocławskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej Włocławskie Centrum Ekonomii Społecznej Alternatywa 46 Spółdzielnia Socjalna SIGNUM MOPS Golub-Dobrzyń Aktywność krok do przodu 4 część Poświęcona projektowi innowacyjnemu oraz inicjatywom na rzecz osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. 52 cistor Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Pl: Fundusz Pożyczkowy ES 56 Caritas Diecezji Włocławek Moja szansa II 60 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyn Chełmiński Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie 7

9 8

10 1 Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób chorych na schizofrenię, niewidomych i osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną 9

11 Podopieczny fundacji RC podczas pracy Warsztaty rękodzieła Mieszkanie chronione szansą na lepsze jutro Toruńska fundacja z sukcesami realizuje europejski projekt, dzięki któremu osoby chore na schizofrenię wracają do społeczeństwa, podejmują pracę i żyją normalnie! Lepsze jutro jest projektem RC fundacji konsultingu i rehabilitacji (RC fkr), który polega na udzielaniu różnego rodzaju wsparcia osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi, pomoc w powrocie do struktur społecznych, radzenia sobie z podstawowymi problemami oraz na aktywizacji zawodowej osób nim objętych. Docelowo do końca lutego 2014 r. zrekrutujemy do udziału w projekcie 45 osób mówi Marzenna Sobiecka von Brandt, prezes fundacji. Uczestnikami Lepszego jutra jest 30 osób z województwa kujawsko-pomorskiego dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, w zdecydowanej większości ze schizofrenią. 10

12 Fundacja prowadzi w Toruniu dwa mieszkania chronione dla 19 osób. Mieszkanie chronione jest nieodłącznym elementem procesu aktywizacji społecznej i zawodowej w projekcie. Stanowi początek pracy nad zwiększeniem aktywności kobiet i mężczyzn poprzez codzienne, pozornie proste czynności dbałość o siebie i zajmowane pomieszczenia. Jest to o tyle ważne, gdyż w przypadku osób, których dotknął problem wykluczenia ww. dbałość często nie miała zastosowania. Uczymy się jakby na nowo codzienności mówią mieszkańcy mieszkań chronionych. W dalszej perspektywie posiadanie tego rodzaju umiejętności może decydować o utrzymaniu stanowiska pracy. Pobyt w takim mieszkaniu w pokojach 1- i 2-osobowych mieszczących się w toruńskiej kamienicy umożliwia stopniowe usamodzielnianie się i integrację podopiecznych fundacji. W styczniu 2013 r. zostanie utworzone mieszkanie chronione II etapu dla trzech osób najlepiej przygotowanych do podjęcia i utrzymania pracy. Oferta mieszkań chronionych oraz centrum dziennego przeznaczona jest głównie dla osób ze zdiagnozowaną schizofrenią. Specyfika pracy z tymi osobami polega przede wszystkim na wyrabianiu w nich nawyków, uczeniu ciągłych powtórzeń mówi Marzenna Sobiecka von Brandt. Pierwszym etapem jest zautomatyzowanie czynności dnia codziennego. Potem można przejść dalej, pracować nad kolejnymi kompetencjami społecznymi. I wreszcie, wspólnie z trenerem zawodu, przygotować podopiecznego do podjęcia pracy. W jednym z mieszkań chronionych grupa kulinarna w akcji 11

13 Warsztaty rękodzieła Aktywizacja zawodowa podopiecznych fundacji odbywa się w sześciu grupach: rękodzieła (10 osób), gastronomicznej (8 osób), techniczno-modernizacyjnej (8 osób), stolarskiej (4 osoby), Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Treningu Komunikacji Interpersonalnej. Podczas odwiedzin w siedzibie fundacji swój warsztat odbywała grupa rękodzielnicza. Wyrabianie małych form pomaga nam się zintegrować, ale też zbudować w sobie poczucie przydatności przyznają uczestnicy warsztatów. Poza szkoleniami zawodowymi, fundacja prowadzi 4 grupy terapii zajęciowej na stałe z RC fkr współpracuje 4 terapeutów, 2 psychologów oraz psychiatra mówi prezes RC fkr. Rekrutację do programu przeprowadziliśmy przy ścisłej współpracy z dwoma pracownikami socjalnymi Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego. Na podstawie ich opinii ocenialiśmy, czy pacjent/podopieczny ośrodka rokuje do projektu i pobytu w mieszkaniu chronionym. Następnie przeprowadzaliśmy rozmowy rekrutacyjne z samymi kandydatami. Niestety, spotkaliśmy wiele osób, które nie przechodzą procesu rekrutacji. Tym ważniejsza jest skuteczna pomoc pozostałym. Praca z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi nie jest wolna od problemów mówi Marzenna Sobiecka von Brandt. Zdarza się, że choroba się nasila, a to wiąże się często z koniecznością hospitalizacji, zmiany leków. Taka osoba niestety nie może ukończyć szkolenia w ramach projektu, dlatego jest spora rotacja jego uczestników. 12

14 Pan Maciej Neumann z RC fundacją konsultacji i rehabilitacji współpracuje od 2010 r. Jest trenerem zawodowym. Przeprowadzam weryfikację kandydatów pod względem ich gotowości do podjęcia pracy, współpracując przy tym z psychologiem i terapeutą, a nawet z psychiatrą mówi Maciej Neumann. Każdego traktuję indywidualnie, spotykam się z uczestnikami projektu podczas zajęć grupowych i na osobnych konsultacjach. Nawiązuję też bezpośredni kontakt z firmami i organizacjami, umawiam wizyty studyjne dodaje. Pan Maciej ma niełatwe zadanie przygotowuje uczestnika projektu i prowadzi go przez indywidualny system przygotowania do procesu rekrutacyjnego, podjęcia i utrzymania zatrudnienia, czyli pełnej aktywizacji zawodowej. Uzyskanie zatrudnienia jest początkiem II fazy programu mówi Maciej Neumann. Jeden z naszych podopiecznych, pan Zbyszek, od września tego roku podjął pracę na pełen etat w toruńskim zakładzie pracy chronionej wyspecjalizowanym w produkcji opakowań z tektury, gdzie jest pracownikiem obsługi maszyn. Cieszy mnie szczególnie to, że sam nawiązał kontakt z pracodawcą, umówił się na rozmowę. Jednym z zadań pana Macieja jest znalezienie firm gotowych zatrudnić ludzi z zaburzeniami psychicznymi, przystosowanych przez RC fkr do zadań społecznych. Jest kilka toruńskich przedsiębiorstw, mniejszych i większych, które odwiedzamy i z którymi współpracujemy mówi trener zawodowy. Część z nich zatrudnia naszych podopiecznych, a u pozostałych przeprowadzane są wizyty studyjne. Fundacja prowadzi obecnie dwa mieszkania chronione i centrum dzienne na terenie Torunia oraz jedno mieszkanie chronione w Nowej Wsi Wielkiej. Została założona 6 listopada 2001 r. w Toruniu. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest niemieckie stowarzyszenie Reha Consult e.v. z siedzibą w Berlinie, które już od 1991 r. prowadzi działania na rzecz równości społecznej i akceptacji osób niepełnosprawnych. Jej podstawowym celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i zaburzonym psychicznie w wejściu na drogę samostanowienia o sobie i integracji społecznej poprzez wsparcie mieszkalne. Lepsze jutro jest już trzecim projektem konkursowym realizowanym przez RC fkr, który został w całości dofinansowany w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna Programu Kapitał Ludzki. Celem wszystkich przedsięwzięć jest i było usamodzielnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie narzędzia aktywizacji, jakim jest mieszkanie chronione. 13

15 Praktyki w ogrodnictwie Podopieczni fundacji Oni też potrafią być aktywni! W Polsce coraz więcej osób dotyka problem niepełnosprawności intelektualnej. Ludzie naznaczeni piętnem tego rodzaju niepełnosprawności mają trudności z przystosowaniem do wymagań życia codziennego. Na szczęście pomocną dłoń wyciągają do nich liczne organizacje walczące ze stereotypem postrzegania tych osób jako niezdolnych do podjęcia zatrudnienia. Takim podmiotem jest właśnie toruńska Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia. Dzięki jej wytężonej pracy i środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pozytywnie wpływa na rozwój oraz integrację niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Projekt My też jesteśmy aktywni 2 realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowano do niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, do ich rodzin, a także przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem ludzi 14

16 o obniżonej sprawności psychicznej. Jego celem jest przede wszystkim wyciągnięcie uczestników z marazmu, ich usamodzielnienie i zawodowa aktywizacja. Podzieliliśmy projekt na dwie części mówi Marta Kufel, koordynator projektu. Pierwsza jest szkoleniowa, a druga to zajęcia praktyczne. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom do poradnictwa, możemy precyzyjnie określić indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika. W części szkoleniowej odbywają się zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Uczymy się mówić, prezentować swoją osobę, słuchać innych i poznawać różne sposoby porozumiewania mówi Agnieszka, uczestniczka projektu. Wierzę, że pomoże nam to w kontaktach z przyszłym pracodawcą. Oprócz tego uczestnicy zdobywają kompetencje społeczne. Są to przede wszystkim umiejętności społeczne, które mogą wykorzystać w pracy, jak asertywność i sprawna organizacja czasu mówi pani Marta. Tłumaczymy, jakimi cechami charakteryzuje się dobry pracownik, jak podejmować decyzje oraz jak poprawnie zorganizować sobie stanowisko pracy. Niestety, osoby będące naszymi podopiecznymi nie mają pojęcia o wielu podstawowych rzeczach, których wymaga od nich codzienność. Nie potrafią sobie poradzić z wyjściem z domu, odpowiednim doborem ubioru, czy poruszaniem się w przestrzeni publicznej. Naszym zadaniem jest uczenie ich tego wszystkiego. Dbamy o to, aby nabrali odwagi i poczuli się jak pełnoprawni obywatele. Ucząc się samodzielności przechodzą trening poruszania się komunikacją miejską, przygotowywania posiłków, czy wypełniania dokumentów urzędowych. Zajęcia z dbałości o swój wygląd zewnętrzny, w tym kosmetyki, szczególnie doceniły panie zauważa koordynator projektu. Panowie za to uczestniczyli w zajęciach z higieny osobistej i utrzymania czystości. Zwracamy uwagę na ten aspekt, ponieważ wielu niepełnosprawnych rzadko wychodzi z domu, co ma przełożenie na ww. problem. A wiadomo, że poprawa wyglądu ich dowartościowuje. Zajęciami zupełnie innego typu były warsztaty z doradcami zawodowymi i z self-adwokatury. Self-adwokatura to ruch uświadamiający niepełnosprawnych na całym świecie mówi Marta Kufel. Chodzi o to, żeby sami mówili o swoich prawach otwarcie i z pełną świadomością. Sukcesem działania było samodzielne wystąpienie jednego z podopiecznych na forum szkół przysposabiających do pracy osoby ze stopniem niepełnosprawności. Sam przygotował przemówienie i zaprezentował swoje racje. Wystąpienie stanowiło ważny krok do podniesienia jego poziomu samooceny i nabrania pewności siebie. Praktyki w ogrodnictwie 15

17 Innym ważnym elementem projektu są zajęcia praktyczne u pracodawców. Od marca do maja 2012 r. nasi podopieczni mogli sprawdzić się na pięciu stanowiskach w sześciu różnych toruńskich firmach mówi Marta Kufel. Nie były to zakłady pracy chronionej, tylko prywatne przedsiębiorstwa. Chcieliśmy, żeby niepełnosprawni wnikali w realia zakładu pracy i znaleźli w nim swoje miejsce. Udało się! System zadziałał! Uczestnicy podzieleni na cztery grupy, w ciągu pięciu miesięcy przepracowali tydzień w pięciu firmach. Obsługiwali dostawy, oczyszczali sprzężonym powietrzem naczynia ceramiczne po wypaleniu w piecu oraz częściowo je szkliwili, pomagali w obsłudze taśmy produkcyjnej, przesadzali, rozsadzali i robili porządki w firmie ogrodniczej, pomagali w stolarni, malowali, rozkładali rusztowania, utrzymywali porządek i opiekowali się terenami zielonymi wokół jednej ze wspólnoty mieszkaniowej. Wszystko to pod opieką trenera pracy. Podczas praktyk w miejskim zakładzie komunikacji Kolejny etap stanowiły staże zawodowe. Wyborem sześciu osób gotowych do podjęcia stażu zajęła się kadra projektu mówi pan Bartosz Paduch, asystent koordynatora projektu. Trenerzy zawodowi, psychologowie i prowadzący zajęcia ustalili, kto jest najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w tej formie. Staże realizowane są od sierpnia do grudnia 2012 r. W ich wyniku jedna osoba trafiła do zajazdu z hotelem i restauracji, gdzie pomaga w kuchni i sprząta. Inna pracuje w fundacji zajmującej się popularyzacją przyrody prowadzi tam prace gospodarcze i pomaga w prowadzeniu zajęć dla dzieci. Kolejna znalazła się na stażu w sklepie komputerowym, a inna w restauracji szybkiej obsługi. Trzy osoby trafiły do urzędów, gdzie jedna zajmuje się przygotowywaniem i kompletowaniem dokumentów dla osób niepełnosprawnych, a pozostałe prostymi pracami 16

18 Podopieczni fundacji w trakcie zajęć praktycznych w firmie ogrodniczej Zajęcia praktyczne dają niepełnosprawnym dużo radości biurowymi. Pójście na staż to dla nas spełnienie marzeń mówi jedna z podopiecznych Arkadii. Dużo dowiadujemy się o sobie. Sami uczestnicy staży stworzyli nieformalną grupę wsparcia. Jej członkowie organizują spotkania, na których wymieniają się doświadczeniami i wrażeniami. Działanie zbiera swoje pierwsze żniwo! Jest nim zatrudnienie na stałe w urzędzie jednej z uczestniczek. Obecny projekt jest już trzecią edycją poświęconą wsparciu osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną. Realizowany w dwóch rocznych turach potrwa do grudnia 2013 r. Sukcesy jego kolejnych edycji motywują pracowników Arkadii do dalszego działania. Takiego jak poprowadzenie podobnego projektu w 2013 r. w ramach Działania 7.4 PO KL. Realizacja unijnych przedsięwzięć to jednak nie jedyna działalność Arkadii. Pod jej szyldem istnieje również Warsztat Terapii Zajęciowej. Pobyt w WTZ stanowi dla wielu uczestników pierwszy etap aktywizacji, po którym trafiają do projektu. My też jesteśmy aktywni 2 potrwa do końca grudnia 2013 r. i jest realizowany w dwóch rocznych turach. 17

19 Samopomocowa Grupa Wsparcia CAL Aleksandrów Kujawski Niewidomi i słabo widzący przed szansą na aktywne życie Mimo znacznego stopnia niepełnosprawności można mieć pasję, pracę i wielką energię do życia. Doskonałą szansą dla niewidzących i słabo widzących na ich rozwój społeczny i osobowościowy jest udział w projekcie Poznaj siebie 3. Poznaj siebie 3 to już trzecia edycja wyjątkowego w skali województwa przedsięwzięcia skierowanego do osób niewidomych i ich przyszłych opiekunów dofinansowana (Poddziałanie PO KL). Tym razem Okręg Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Niewidomych zaplanował działania dwuletnie. Wsparcie skierowano do 108 trwale bezrobotnych mieszkańców naszego województwa w wieku lat, z czego 88 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia wzroku. 20 osób to bezrobotni przechodzący szkolenie zawodowe na asystenta osobistego 18

20 osoby niepełnosprawnej. Część z uczestników brała udział w poprzednich edycjach projektu i jest to dla nich naturalna kontynuacja indywidualnej ścieżki rozwoju mówi Jerzy Deja, dyrektor Okręgu. Wcześniej zostali przystosowani do życia codziennego, wychodzenia z domu, funkcjonowania w społeczeństwie. Teraz nadszedł czas na próbę podjęcia pracy. Uczestników trzeciej edycji Poznaj siebie szkolimy przede wszystkim w kierunku pracy w telemarketingu. Oczywiście osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach, przechodzą całą drogę integracji społecznej od samego początku. Działania projektowe organizowanie są w Centrach Animacji Lokalnej (CAL) działających przy Kołach Polskiego Związku Niewidomych. CAL utworzono w gminach, w których liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższa niż średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ich zadaniem jest animacja działań lokalnych społeczności oraz reintegracja społeczna i zawodowa osób biorących udział w projekcie. I tak w 2012 r. powstało 9 Centrów Aktywności Lokalnej: dwa w Wąbrzeźnie i po jednym w Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu- Dobrzyniu, Świeciu, Rypinie, Tucholi, Włocławku i Żninie. Zajęcia prowadzi psycholog, tyflopedagog, doradca zawodowy oraz orientant przestrzeni. Ten ostatni uczy niewidomych poruszania się w przestrzeni: najpierw w najbliższym otoczeniu, mieszkaniu, a następnie w przestrzeni miejskiej mówi Jerzy Deja. W Bydgoszczy mamy specjalnie przystosowane miasteczko dla niewidomych. Odbywają się w nim zajęcia pozwalające naszym podopiecznym na odnalezienie się w miejskiej przestrzeni oraz nabranie odwagi by samemu opuszczać własny dom. Najpierw zmierzają się z makietami przeszkód i barier, które są naturalną częścią miast, a następnie pod okiem instruktorów wychodzą na prawdziwe ulice. W każdym CAL w ramach reintegracji społecznej odbywa się 30 spotkań samopomocowych grup wsparcia, 12 warsztatów z zakresu rozwoju inteligencji emocjonalnej, 20 zajęć edukacji w grupie samokształceniowej Nordic Walking CAL Golub-Dobrzyń Alternatywne formy spędzania wolnego czasu CAL Wąbrzeźno 19

21 W projekcie bierze udział pani Anna, która osobiście haftowała koszulę Jana Perepeczki, gdy grał Janosika i 17 spotkań propagujących aktywne formy spędzania wolnego czasu. Potem w ramach reintegracji zawodowej uczestnicy badani są pod kątem indywidualnych preferencji zawodowych, a następnie instruktorzy podejmują próbę zmiany ich postawy z biernej na pro-aktywną. Kolejnym etapem projektu są kursy i szkolenia zawodowe. Po zajęciach z planowania indywidualnej ścieżki rozwoju mają kurs telemarketingu (560 godzin). Ponadto biorą udział w szkoleniu komputerowym z tyfloinformatyki, doskonalącym praktyczne umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego. Tyfloinformatyka proponuje nowe rozwiązania, zmieniając tym samym rolę pisma wypukłego w edukacji i rehabilitacji osób niewidzących. Dzięki programom udźwiękawiającym środowisko Windows, nakładkowym programom przygotowującym internetowe strony www do brajlowskiego wydruku oraz specjalnym aplikacjom na telefon niewidomi stali się równoprawnymi użytkownikami sieci internetowej. Komputer to dla osoby niewidomej proteza wzroku, a dzięki tego rodzaju szkoleniom dowiadują się jak z tej protezy korzystać. Ważnym elementem reintegracji zawodowej są przede wszystkim staże mówi Jerzy Deja. Dzięki nim 26 uczestników projektu zdobędzie doświadczenie zawodowe pod opieką mediatora zawodu. Staż trwa trzy miesiące. W jego trakcie uczestnicy uzyskują zwrot kosztów dojazdu do CAL i na zajęcia wyjazdowe. Osoby biorące udział w projekcie mogą też skorzystać z opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. Co ważne, staże odbywają się w normalnych zakładach pracy. Chcemy odwieść naszych niewidomych od prezentowania na rynku pracy postawy roszczeniowej mówi Anna Kotlewska, koordynator projektu. Niestety, przez wiele lat istnienia systemu zakładów pracy chronionej, osoby niewidome przyzwyczaiły się, że ich orzeczenie o niepełnosprawności jest najczęściej jedynym argumentem do podjęcia zatrudnienia. Często też słyszymy głosy, że dawniej dochodziło do sytuacji, w której pracodawcy zatrudniali osobę niepełnosprawną, lecz zamiast angażować ją do wykonywania swoich obowiązków, po prostu kazali jej co miesiąc zgłaszać się po wypłatę. Naszym zdaniem najważniejsze jest, aby przekonać naszych podopiecznych, że są cenni ze względu na swoje predyspozycje i umiejętności, a nie ze względu na ulgi przysługujące pracodawcy w wyniku ich zatrudnienia mówi Jerzy Deja. I od tego zaczynamy trening personalny i zawodowy. 20

22 Otoczenie osób niepełnosprawnych bierze udział w kursie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (90 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin praktyki). Bezrobotni przygotowujący się do pracy, jako Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej przechodzą prostą ścieżkę trzech kolejnych kroków mówi Anna Kotlewska. Szkolenie, praktyki i staż. Po zakończeniu udziału w projekcie mają wielkie szanse uzyskać zatrudnienie w Domach Pomocy Społecznej. Niestety w Polsce nie ma na razie systemu podobnego do tego, który funkcjonuje na Zachodzie. W niektórych krajach, państwo finansuje osobom fizycznym pomoc osobistych asystentów. Mam nadzieję, że to się wkrótce u nas zmieni, gdyż wsparcie takiego asystenta jest dla niewidomego nieocenione. Poprzednie edycje Poznaj siebie skupiały odpowiednio: I edycja 319 osób (w tym 300 niewidomych i 19 animatorów, będącymi także osobami niewidomymi), II edycja ponad 200 osób. Warto podkreślić, że w II edycji w kołach terenowych Polskiego Związku Niewidomych oraz w grupach wsparcia zatrudniono 19 animatorów wyszkolonych w pierwszym projekcie. Obecny projekt potrwa do końca 2013 r. 21

23 22

24 2 Projekty systemowe realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie 23

25 Warsztaty z rozwoju kompetencji społecznych Pomagają dawać dzieciom miłość! Rodzina jest na zastępstwo, ale miłość dana dziecku pozostaje na zawsze to piękna idea wdrażana w życie przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Realizując projekt finansowany przez Unię Europejską wspomagają rodziny zastępcze oraz kandydatów na rodziców zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizuje już V edycję projektu systemowego Wyrównajmy szanse Programu Kapitał Ludzki. W jego ramach uczy jak wyjść z przekazywanego z pokolenia na pokolenie ubóstwa. Dążąc do społecznego usamodzielnienia swoich podopiecznych wdraża mechanizmy wsparcia, którymi często samodzielnie sterują potem sami uczestnicy. Takim właśnie działaniem było stworzenie i wyposażenie w nowe meble oraz sprzęty mieszkania chronionego na terenie miasta Mogilna. Mieszkanie o powierzchni 44,7 m 2 24

26 składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki chwali się pani Justyna, mieszkająca razem z bratem w chronionym M. We dwoje tworzą rodzinę zastępczą, której ofiarowano nie tylko dach nad głową i ciepły kąt, ale również radość z wzajemnego spędzania dnia powszedniego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za daną możliwość pełnego usamodzielnienia. Dziękuję pracownikom centrum za otrzymaną szansę na lepsze jutro mówi pani Justyna z uśmiechem na twarzy. Wytypowaliśmy do zamieszkania osobę, która jest zmotywowana do dalszej nauki, podjęcia pracy i potrafi dostosować się do wyznaczonych w takim mieszkaniu zasad wyjaśnia Maria Konkiewicz, kierownik PCPR i koordynatorka projektu. Już prawie dwa lata korzysta z niego ta młoda dziewczyna, która opuściła rodzinę zastępczą i brała udział wcześniej w innych zajęciach projektowych. Zanim zamieszkała w naszym mieszkaniu dofinansowaliśmy jej naukę w szkole średniej w Strzelnie. Pomogliśmy w opłaceniu pokoju, który wynajmowała u starszej pani, jak również wspieraliśmy jej biologiczną rodzinę. Obecnie pani Justyna studiuje zaocznie. Powyższe umożliwia podjęcie przez nią zatrudnienia najpierw w starostwie powiatowym, a w chwili obecnej w prywatnej firmie. Grupa wsparcia stanowi skuteczną formę niesienia samopomocy 25

27 Kurs obsługi komputera to już standard, jednak jest narzędziem niezbędnym w procesie szukania pracy Co godne podziwu, znajduje czas na łączenie nauki i pracy z obowiązkiem bycia rodzicem zastępczym dla swojego 14-letniego brata uczącego się w szkole specjalnej. Każde dziecko ma prawo do miłości i rozwoju w bezpiecznym domu u boku kochających rodziców. Nie każde jednak posiada taki dom i takich rodziców. Dzieci nie chcą być pod opieką placówek. Marzą o cieple domowego ogniska i bezpiecznego dzieciństwa. Potrzebni są wtedy ludzie, którzy zechcą zostać rodzicami zastępczymi. Przygotowania chętnych do pełnienia tej funkcji podejmuje się m.in. PCPR Mogilno. Ci zwykli ludzie o wielkim sercu są bardzo często podawani licznym sytuacjom stresowym związanym z wychowaniem obcych dzieci. W 2011 r. PCPR w Mogilnie zrealizował w ramach Programu Aktywności Lokalnej szereg działań wspierających dla 7 zawodowych rodziców zastępczych (4 kobiet, 3 mężczyzn) oraz 3 kandydatek do pełnienia przedmiotowej funkcji. Głównym celem podjętych działań było zwiększenie kompetencji oraz wzmocnienie motywacji tych osób mówi Maria Konkiewicz. Wszyscy ukończyli zajęcia z prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych. Część rodziców wraz z podopiecznymi i otoczeniem uczestniczyła w terapii psychospołecznej. Terapii uczącej jak przezwyciężać trudności w prawidłowym funkcjonowaniu komórki społecznej, jaką jest rodzina zastępcza. Ponadto czworo rodziców skorzystało z poradnictwa zawodowego, a pozostali kandydaci ukończyli szkolenie PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja. Obecnie realizowany, 2-letni projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie jest kontynuacją działań podejmowanych już od 2008 r. Wtedy to PCPR po raz pierwszy przekazało do Regionalnego Ośrodka 26

28 Polityki Społecznej w Toruniu deklarację przystąpienia do realizacji tego rodzaju przedsięwzięć w ramach Poddziałania PO KL. Na jego realizację w latach uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 457 tys. zł. Dzięki tej dotacji w 2012 r. PCPR objęło wsparciem 8 osób usamodzielnianych oraz 30 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym 8 osób przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Grupy uczestników działań projektowych wyłoniono na podstawie obserwacji. Wybrano te, które nie są w stanie samodzielnie prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i chodzi tu nie tylko o szeroko pojęte kontakty społeczne, ale przede wszystkim o życie zawodowe umożliwiające zdobycie samodzielności ekonomicznej. Udział w projekcie ma nie tylko być impulsem do zmiany dotychczasowej egzystencji mówi Maria Konkiewicz. Chcemy wypracować pozytywne schematy zachowań i dać przykłady dobrych i skutecznych rozwiązań w różnych aspektach życia, szczególnie dla osób usamodzielniających się. Uczestników podzielono na trzy grupy. Każda z nich bierze udział w różnych zajęciach. Osoby usamodzielniane, czyli opuszczające domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy rodziny zastępcze przeszły kursy zawodowe, rozmowy z doradcą zawodowym i trening kompetencji społecznych. Na podstawie analizy grupy jedna osoba została skierowana do nauki w szkole średniej, natomiast reszta odbywa kursy zawodowe, tj. kurs fryzjerski, komputerowy, j. angielskiego i prawo jazdy kat. B mówi Magdalena Powała, pracownik PCPR Mogilno. Sześcioro uczestników to wychowankowie rodzin zastępczych, jedna osoba to wychowanka placówki socjalizacyjnej, a inna opuściła zakład poprawczy. Dla osób niepełnosprawnych zorganizowaliśmy kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb ustalonych po spotkaniu z doradcą zawodowym mówi pani kierownik. Każdy z nich przeszedł trening kompetencji i umiejętności społecznych. W sumie zawarto 19 kontraktów socjalnych. Trzecia grupa to niepełnosprawni przebywający w ośrodku szkolno-wychowawczym w Strzelnie. Ucząc się samodzielności przechodzą trening i doradztwo zawodowe. Uczestniczą w grupie wsparcia i indywidualnej terapii zajęciowej. Wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu. W 2013 r. zaplanowano działania wspierające dla dzieci i młodzieży w ośrodku szkolno-wychowawczym w Strzelnie, które stanowią otoczenie dla ww. grupy. Zaplanowano również spotkania z psychologiem, który nauczy ich asertywności, poruszania w społeczeństwie i self-adwokatury wypowiadania w sposób samodzielny swojego zdania. 27

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu. Pozytywy i negatywy.

Podsumowanie realizacji projektu. Pozytywy i negatywy. Podsumowanie realizacji projektu. Pozytywy i negatywy. Pozytywy Przystąpienie do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Warszawa, dnia 24.01.2012 r. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu realizowany był w terminie od 01.04.2011 r. do 30.12.2011 r. przez

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie DROGA DO KARIERY

Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie DROGA DO KARIERY DROGA DO KARIERY Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. dnia 30 sierpnia 2012 Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie skierowania do wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013 realizowanego w ramach "Pomagając innym pomagamy sobie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA POPRZEZ WSPIERANIE ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA POPRZEZ WSPIERANIE ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA POPRZEZ WSPIERANIE ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH KIERUNEK DZIAŁANIA - L.P. ZADANIE 1. Reintegracja społeczna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl.pl ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH osób zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem spolecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2009) Lp. Beneficjent Siedziba Beneficjenta Tytuł

Bardziej szczegółowo

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim CZYM JEST PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013? Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania,

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Rzeszów 29.07.2011r. Opracowanie: Edyta Kiesz Koordynator Zespołu ds. Bezrobocia 1 Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej jest to

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej

Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Perspektywy dla rozwoju ekonomii społecznej Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna, określana równieżjako gospodarka społeczna lub ekonomia solidarna, może stanowićjeden z istotnych elementów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie dla osób 50+

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie dla osób 50+ Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie dla osób 50+ Poziom bezrobocia 14,5 % Stopa bezrobocia 11,5 % Stan na koniec X 2012 r. 6358 osób bezrobotnych w tym 916 osób 50+ Czas pozostawania bez pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja Rzeszów 2014 Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

PORA NA AKTYWNOŚĆ projekt systemowy realizowany z priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1

PORA NA AKTYWNOŚĆ projekt systemowy realizowany z priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.1.1 1 PORA NA AKTYWNOŚĆ projekt systemowy realizowany z priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 711 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE 2 Od początku projektu już 4163 beneficjentów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH mieszkańców miasta Przemyśla

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH mieszkańców miasta Przemyśla ul. Leszczyńskiego 3 37 700 Przemyśl TEL. 16 675-01-35 FAX. 16 675-50-59 e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2013r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WPÓŁFINASOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Projekt: ''Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym Realizator: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU Okres wdrażania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015 Projekt systemowy Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo