Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4"

Transkrypt

1 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

2 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik ten w każdej chwili może się zmienić. Na naszej stronie internetowej pod adresem com można znaleźć aktualną wersję tego podręcznika. Delta Energy Systems (Germany) GmbH Tscheulinstraße Teningen Niemcy Copyright Delta Energy Systems (Germany) GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik jest dostarczany wraz z naszym falownikiem solarnym w celu użycia przez instalatora i użytkownika końcowego. Zawarte tu wskazówki techniczne i rysunki należy traktować jako poufne i bez wcześniejszej pisemnej zgodny firmy Delta Energy Systems nie można powielać żadnej ich części. Konserwator i użytkownik końcowy nie może ujawniać zawartych tu informacji ani używać go do celów innych niż takie, które są ściśle związane z właściwym zastosowaniem falownika solarnego. Wszystkie informacje i specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. 2

3 Spis treści Spis treści 1. O niniejszym podręczniku Cel niniejszego podręcznika Grupa docelowa niniejszego podręcznika Ostrzeżenia i symbole Konwencja opisów w tym dokumencie Opis instrukcji roboczych Przyciski obsługi i diody LED Informacje na wyświetlaczu Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wypakowanie Opis produktu Ogólny przegląd komponentów i przyłączy Tabliczka znamionowa Diody LED stanu Wyświetlacz i przyciski obsługi Przegląd Budowa wyświetlacza Przyciski Ogólna struktura menu Funkcja Idź do menu Kombinacje przycisków Nawigacja w menu Wybór podmenu Wychodzenie z menu Ustawianie wartości Przyłącza elektryczne Przegląd Przyłącza DC i odłącznik DC Przyłącze AC Przyłącze RS485 (EIA485) Złącze USB Wentylator Sposób pracy Ogólny sposób działania Wpływ napięcia wejściowego DC Ustawianie stałej redukcji mocy czynnej i biernej Funkcje wpływające na sposób pracy Bilansowanie mocy Analiza danych i komunikacja Charakterystyki Instalacja Planowanie instalacji Ogólne wskazówki Warunki otoczenia Uwzględnianie bilansowania mocy Montaż falownika solarnego Konieczne narzędzia i akcesoria Mocowanie płyty montażowej Zawieszanie falownika solarnego PL 3

4 Spis treści 7.3 Przyłącze sieciowe Ogólne wskazówki Konieczne narzędzia i akcesoria Tworzenie połączenia Podłączenie modułów fotowoltaicznych (FW) Ogólne wskazówki Konieczne narzędzia i akcesoria Tworzenie połączenia Uziemianie strony DC Podłączanie przyłącza RS485 (EIA485) (opcja) Ogólne wskazówki Konieczne narzędzia i akcesoria Podłączanie pojedynczego falownika solarnego Podłączanie kilku falowników solarnych Rozruch Przed rozpoczęciem Krótki opis etapów rozruchu Wybór właściwej procedury rozruchu Rozruch dla sieci wg EN i VDE Rozruch dla sieci wg VDE AR N Rozruch dla sieci wg BDEW Rozruch poprzez załadowanie ustawień z innego falownika solarnego Rozruch po wymianie falownika solarnego Informacje o produkcji Przegląd Aktualne dane Pozostałe statystyki Resetowanie statystyk Ustawienia Przegląd Język wyświetlacza Data i godzina Format daty i godziny Podświetlenie, kontrast Ustawienia przyłącza RS485 (EIA485) Waluta i stawka za kwh Resetowanie statystyk Regulacja mocy czynnej Przegląd Redukcja mocy czynnej Moc czynna w stosunku do częstotliwości P(f) Kontrola mocy biernej Przegląd Współczynnik mocy w stosunku do mocy czynnej cos φ (P) Stały współczynnik mocy cos φ Stała moc bierna Q (U) Fault Ride Through (FRT) Tłumienie (rozszerzony czujnik MPP) Monitorowanie izolacji i uziemienia Menu standardowe Zmiana sieci

5 Spis treści 11. Zapisywanie i ładowanie danych i ustawień Przed rozpoczęciem Organizowanie plików Włączanie/wyłączania złącza USB Aktualizacja oprogramowania firmware (firmware update) Zapisywanie ustawień Ładowanie ustawień Zapisywanie danych wymiany Tworzenie raportów Serwis Diagnostyka i usuwanie błędów Komunikaty dotyczące aktualnego stanu roboczego Wskazanie stanu diod LED Komunikaty na wyświetlaczu Analiza komunikatów o błędach Sposób postępowania przy zdarzeniach zewnętrznych Sposób postępowania przy zdarzeniach wewnętrznych Przegląd komunikatów o błędach/sposobów usuwania błędów Protokołowanie komunikatów Protokół Zdarzenia zewn Protokół Zdarzenia wewn Protokół dla BDEW Protokół dla VDE AR N Protokół Zmiany parametrów Wyświetlanie aktualnych ustawień sieci Konserwacja i naprawa Wymiana wentylatora Wyłączanie z eksploatacji, transport, przechowywanie, utylizacja Wyłączanie z eksploatacji Opakowanie Transport Przechowywanie Utylizowanie Dane techniczne Załącznik Numery katalogowe Przegląd struktury menu PL 5

6 1. O niniejszym podręczniku 1. O niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik zaznajamia z falownikiem solarnym. Trwałość i niezawodność w czasie użytkowania zależą od prawidłowego posługiwania się falownikiem solarnym. Są to podstawowe warunki optymalnego wykorzystania falownika solarnego. 1.1 Cel niniejszego podręcznika Niniejszy podręcznik jest częścią produktu. Podręcznik ten należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Należy uważnie przeczytać podręcznik i postępować zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, uruchamiania i eksploatacji falownika solarnego. W celu bezpiecznego stosowania należy przestrzegać tych informacji i postępować zgodnie z nimi (patrz 3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, s. 8). Zarówno instalator, jak i operator muszą mieć dostęp do tego podręcznika i znać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Bezpieczną i niezawodną eksploatację falownika solarnego można zapewnić tylko wtedy, gdy jego instalacja i eksploatacja odbywa się zgodnie z tym podręcznikiem. Delta Energy Systems nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących instalacji i eksploatacji urządzenia zawartych w tym podręczniku. 1.2 Grupa docelowa niniejszego podręcznika Ten podręcznik jest skierowany do wykwalifikowanych elektryków. Dla operatora istotne są tylko rozdziały 9 Informacje o produkcji, s. 47 i 12 Diagnostyka i usuwanie błędów, s. 72. Wszystkie inne czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. 1.3 Ostrzeżenia i symbole Kiedy podczas pracy z falownikiem solarnym mogą wystąpić niebezpieczeństwa, w celu oznaczenia tych niebezpieczeństw stosowane są następujące stopnie niebezpieczeństwa i symbole: NIebeZpIeCZeńStWO Oznacza niebezpieczną sytuację. Wypadek prowadzi do śmierci lub do ciężkich obrażeń ciała. OStRZeżeNIe Oznacza niebezpieczną sytuację. Wypadek może prowadzić do śmierci lub do ciężkich obrażeń ciała. PRzESTROga Oznacza niebezpieczną sytuację. Wypadek może prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała. Uwaga Oznacza niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do szkód materialnych. wskazówka Zawiera ogólne wskazówki dotyczące używania falownika solarnego. Wskazówka nie odnosi się do niebezpiecznej sytuacji. W razie potrzeby we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i wskazówkach ostrzegawczych są stosowane dalsze, uzupełniające symbole ostrzegawcze: Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem w związku z wysokim napięciem elektrycznym. Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa są wyjaśnione we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i wskazówkach ostrzegawczych. Ten symbol ostrzega przed ogólnymi niebezpieczeństwami. Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa są wyjaśnione we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i wskazówkach ostrzegawczych. 1.4 Konwencja opisów w tym dokumencie Opis instrukcji roboczych Instrukcje robocze w formie numerowanych czynności roboczych muszą być wykonywane w podanej kolejności. 1. Czynność robocza Kiedy falownik solarny reaguje na czynność roboczą, reakcję tę oznacza strzałka. 2. Czynność robocza 3. Czynność robocza Koniec instrukcji roboczej jest przedstawiony następująco: þ Koniec instrukcji roboczej Instrukcja robocza, która składa się z tylko jednej czynności roboczej, jest przedstawiona następująco: Czynność robocza przyciski obsługi i diody LeD Przyciski obsługi i diody LED są opisane w tym dokumencie następująco: Przyciski obsługi na falowniku solarnym: Przycisk ESC. Diody LED na falowniku solarnym: Dioda LED Failure Symbol diody LeD Znaczenie Dioda LED świeci światłem stałym. Dioda LED miga. Dioda LED jest wyłączona Informacje na wyświetlaczu Informacje wyświetlane na wyświetlaczu falownika solarnego to na przykład menu, parametry i komunikaty. Te informacje są opisane w tym podręczniku następująco: Nazwy menu: menu Ustaw. użytkow. Nazwy parametrów: parametr Cos fi. 6

7 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Falownik solarny można stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Falownik solarny jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zachowane są wszystkie następujące kryteria. Zastosowanie w stacjonarnych instalacjach FW, które są podłączone do publicznej sieci energetycznej, w celu przekształcenia prądu stałego z instalacji FW na prąd przemienny i zasilenia publicznej sieci elektrycznej. Zastosowanie w podanych zakresach mocy (patrz 15 Dane techniczne, s. 83) i w podanych warunkach otoczenia (miejsce wewnątrz lub miejsce na zewnątrz z ochroną do IP65). Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem to przede wszystkim użycie, które odpowiada następującym kryteriom: Tryb wyspowy. Falownik solarny ma ochronę przed trybem wyspowym oraz inne urządzenia kontrolne. Użycie w mobilnych instalacjach FW. PL 7

8 3. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIebeZpIeCZeńStWO Niebezpieczeństwo utraty życia powodowane przez niebezpieczne napięcie elektryczne Podczas eksploatacji falownika solarnego występuje w nim niebezpieczne napięcie. Niebezpieczne napięcie występuje jeszcze przez 5 minut po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania. Nigdy nie należy otwierać falownika. Przed pracami instalacyjnymi zawsze odłączać falownik solarny od sieci, rozwierać odłącznik i zabezpieczać obydwa przed ponownym włączeniem. Poczekać co najmniej 5 minut, aż rozładują się kondensatory. NIebeZpIeCZeńStWO Zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń związane z niebezpiecznym napięciem. Na przyłączach DC falownika solarnego mogą występować niebezpieczne napięcia. Nigdy nie odłączać modułów solarnych od falownika solarnego, kiedy falownik jest pod obciążeniem, Następnie odłączyć sieć, aby falownik solarny nie mógł już zasilać je energią, Potem rozewrzeć odłącznik DC. Zabezpieczyć przyłącza DC przed dotknięciem. Aby zapobiec wyładowaniu elektrycznemu, należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed wyładowaniami obowiązujących w kraju zastosowania. Powierzchnia falownika solarnego może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Obszar wyświetlacza jest pokryty specjalną powłoką i można go dotykać dłońmi. Poza obszarem wyświetlacza falownik solarny należy chwytać w rękawicach ochronnych. Falownik solarny jest ciężki (patrz 15. Dane techniczne ). Falownik solarny musi być zawsze podnoszony i przenoszony przez dwie osoby. Do przyłącza RS485 i gniazda USB można podłączać tylko urządzenia zgodne z SELV (EN 60950). Aby zapewnić stopień ochrony IP65, wszystkie przyłącza muszą być odpowiednio uszczelnione. Nieużywane przyłącza należy zamykać zamontowanymi na falowniku solarnym pokrywami. Bezpieczną i normalną eksploatację falownika solarnego można zapewnić tylko wtedy, jeżeli jego instalacja i eksploatacja odbywają się zgodnie z tym podręcznikiem (patrz IEC ). Delta Energy Systems nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących instalacji i eksploatacji urządzenia zawartych w tym podręczniku. Dlatego należy przestrzegać wszystkich wskazówek z tego podręcznika i postępować zgodnie z nimi! Falownik solarny można podłączyć do sieci wyłącznie po wcześniejszej zgodzie zakładu energetycznego. Prace instalacyjne i rozruchowe może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk na podstawie opisanych w tym podręczniku wskazówek dotyczących instalacji i rozruchu. Przed wykonaniem prac przy falowniku solarnym należy odłączyć go od sieci i od modułów FW. Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa krajów, w których jest zainstalowany falownik solarny. Przewód uziemiający należy odłączyć przed rozruchem. Nie wolno usuwać tabliczek ostrzegawczych umieszczonych przez producenta na falowniku solarnym. Nieprawidłowe posługiwanie się falownikiem solarnym może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Dlatego należy przestrzegać wszystkich zawartych w tym podręczniku ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz wskazówek ostrzegawczych dotyczących określonych czynności i postępować zgodnie z nimi. Falownik solarny nie zawiera elementów, które mógłby konserwować lub naprawiać operator lub instalator. Wszystkie naprawy musi wykonywać firma Delta Energy Systems. Otwarcie pokrywy powoduje wygaśnięcie gwarancji. Nie należy odłączać kabli, jeżeli falownik solarny znajduje się pod obciążeniem, gdyż występuje ryzyko wystąpienia wyładowania łukowego. 8

9 4. Wypakowanie 4. Wypakowanie OStRZeżeNIe Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przez dużą masę Duża masa falownika solarnego (patrz 15 Dane techniczne, s. 83) może prowadzić do obrażeń w razie nieprawidłowego obchodzenia się z tym urządzeniem. Falownik solarny musi być podnoszony i przenoszony przez dwie osoby. Sprawdzić kompletność dostawy: Płyta montażowa (a) Podręcznik eksploatacji i instalacji (b) Wtyczka AC Amphenol C16-3 AC (c) 2 nakrętki M6 i 2 nakrętki M6 (d) Etykieta Ograniczenie mocy (e) Falownik solarny (f) Pałąk zabezpieczający Sprawdzić, czy żadna z części nie jest uszkodzona! Zachować opakowanie! PL ➃ ➀ ➄ (b) (c) (d) ➁ (e) ➅ (f) ➂ (a) 9

10 5. Opis produktu 5. Opis produktu 5.1 Ogólny przegląd komponentów i przyłączy ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ Rys. 5.1: Komponenty i przyłącza falownika solarnego Nr Komponent/przyłącze Opis ➀ Diody LED stanu patrz rozdział 5.3 Diody LED stanu, s. 12 ➁ Wyświetlacz i przyciski patrz rozdział 5.4 Wyświetlacz i przyciski obsługi, s. 12 ➂ Tabliczka znamionowa patrz rozdział 5.2 Tabliczka znamionowa, s. 11 ➃ Przyłącza elektryczne patrz rozdział 5.5 Przyłącza elektryczne, s. 16 ➄ Wentylator patrz rozdział 5.6 Wentylator, s

11 5. Opis produktu 5.2 tabliczka znamionowa DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 1000V 26.4A 26.4A DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 1000V 29A 29A AC nom.output voltage: AC nom.output frequency: AC max. continuous output current: AC max. continuous output power: AC reactive current: VDE VDE-AR-N-4105 Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 5min Safety class: 1 Ambient temp: -25 C C, derating >55 C Sol10.0-1TR3-E4 EOE Rev: Date code: S/N: Designed in: Germany Made in: Thailand XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ 3x400V~3P+N+PE wye connected 50Hz 3x20A 10.0kVA Cap 0.8 ~Ind 0.8 SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ AC nom.output voltage: AC nom.output frequency: AC max. continuous output current: AC max. continuous output power: AC reactive current: VDE (D) VDE-AR-N-4105 BDEW Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 5min Safety class: 1 Ambient temp: -25 C C, derating >55 C SOL11.0-1TR3-E4 EOE Rev: Date code: S/N: Designed in: Germany Made in: Thailand XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ 3x400V~3P+N+PE wye connected 50Hz 3x20.0A 11.0kVA Cap 0.8 ~Ind 0.8 SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ PL Rys. 5.2: Tabliczka znamionowa SOL10.0-1TR3-E4 Rys. 5.3: Tabliczka znamionowa SOL11.0-1TR3-E4 Informacje na tabliczce znamionowej 5 min Znaczenie informacji Niebezpieczeństwo utraty życia powodowane przez niebezpieczne napięcie elektryczne Podczas eksploatacji w falowniku solarnym występują niebezpieczne napięcia elektryczne, które są obecne jeszcze 5 minut po odłączeniu wszystkich źródeł prądu. Nigdy nie należy otwierać falownika. Falownik solarny nie zawiera elementów, które mógłby konserwować lub naprawiać operator lub instalator. Otwarcie pokrywy powoduje wygaśnięcie gwarancji. Przed rozpoczęciem pracy z falownikiem solarnym należy przeczytać podręcznik i przestrzegać zawartych w nim wskazówek. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przez wysokie temperatury Podczas eksploatacji na obudowie falownika solarnego mogą występować wysokie temperatury. DC operating volt. range DC operating volt. range (MPP) DC max. input voltage DC max. operating current DC max. current per string AC nom. output voltage AC nom. output frequency AC max. continuous output current AC max. continuous output power AC power factor IP class Safety class Ambient temperature / derating Obudowy falownika solarnego poza polem obsługi można dotykać tylko w rękawicach ochronnych. Samo pole obsługi jest chronione przez specjalną powierzchnię. Zakres napięcia roboczego po stronie DC Zakres roboczy czujnika MPP po stronie DC Maksymalne napięcie wejściowe po stronie DC Maksymalne natężenie robocze po stronie DC Maksymalny prąd na ciąg po stronie DC Napięcie nominalne po stronie AC Częstotliwość nominalna po stronie AC Maksymalny prąd po stronie AC Maksymalna moc pozorna po stronie AC Współczynnik mocy (cos φ) po stronie AC Stopień ochrony Klasa ochrony Maksymalny zakres temperatury roboczej/regulacja 11

12 5. Opis produktu 5.3 Diody LeD stanu przyciski ➀ ➁ ➂ Operation Earth Fault Failure Symbol ESC Zastosowanie Opuszczanie aktualnego menu. Przerywanie ustawiania wartości. Przechodzenie w menu w górę. Ustawianie wartości (zwiększanie wartości). Przechodzenie w menu w dół. Ustawianie wartości (zmniejszanie wartości). Rys. 5.4: Diody LED stanu Nr Opis Oznaczenie Kolor ➀ OPeratiON Praca Zielona ➁ earth Fault Błąd uziemienia Czerwona ➂ Failure Błąd Żółta Informacje o komunikatach diod LED można znaleźć w 12 Diagnostyka i usuwanie błędów, s Wyświetlacz i przyciski obsługi Ogólna struktura menu Wybór pozycji menu. Otwieranie ustawianej wartości do edycji. Koniec edycji (przejmowanie ustawionej wartości). Menu składają się z maksymalnie trzech poziomów: [Menu główne] Funkcje USB 400 Inf. o produkcji przegląd ESC Rys. 5.5: Wyświetlacz i przyciski obsługi Nr Oznaczenie ➀ Wyświetlacz ➁ Przyciski obsługowe ➀ ➁ 410 Dane bieżące 411 Bieżący przegląd 412 Dane bieżące AC Stat. dzienne 430 Stat. tygodniowe Ustaw. użytkow.... Większość tytułów menu składa się z trzycyfrowego numeru i nazwy menu. Przegląd kompletnej struktury menu można znaleźć w rozdziale 16.2 Przegląd struktury menu, s budowa wyświetlacza Rys. 5.6: Wyświetlacz Na wyświetlaczu są 4 wiersze mające po 20 znaków. W pierwszym wierszu znajduje się numer i nazwa wyświetlanego menu. Od drugiego do czwartego wiersza są podawane elementy menu. W trzecim wierszu mała strzałka wskazuje wybrany aktualnie element menu. 12

13 5. Opis produktu Funkcja Idź do menu wskazówka Aby na wyświetlaczu przejść bezpośrednio do określonego menu, można użyć funkcji Idź do menu. Listę dostępnych numerów menu można znaleźć w 16.2 Przegląd struktury menu, s Aby uruchomić funkcję Idź do menu, nacisnąć na co najmniej 3 sekundy przycisk ESC. Idź do menu zostaje otwarte. Idż do menu Menu: Dane bieżące 2. Aby podać numer menu, nacisnąć przycisk. Miga pierwsza cyfra. 3. Za pomocą przycisków podać pierwszą cyfrę numeru menu. Można ustawiać tylko numery tych menu, które są dostępne. Tytuł przynależnego menu jest wyświetlany w czwartym wierszu wyświetlacza. 4. Po ustawieniu pierwszej cyfry nacisnąć przycisk. Miga druga cyfra. 5. W ten sam sposób podać drugą i trzecią cyfrę. 6. Nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlone menu o podanym numerze Kombinacje przycisków Tabela zawiera specjalne kombinacje przycisków wyświetlacza. przyciski ESC Działanie Jednoczesne naciśnięcie przycisków ESC i powoduje otwarcie menu 100 Install Settings (Ustawienia instalacji), gdzie można zmienić język wyświetlacza, patrz 10.2 Język wyświetlacza, s. 52. Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków i pojawi się menu standardowe. W menu 800 Menu standardowe można zdefi niować menu standardowe, patrz Menu standardowe, s Nawigacja w menu Do nawigacji w menu służą przyciski. Przycisk powoduje przejście niżej w menu, a przycisk wyżej. SOLIVIA ## Ustawienia inst. Opcje SOLIVIA ## Ustawienia inst. Opcje Funkcje USB Ustawienia SOLIVIA inst. ## Opcje Funkcje USB Inf. o produkcji Wybór podmenu Aby otworzyć podmenu, nacisnąć przycisk. Ustawienia inst. Opcje SOLIVIA ## Funkcje USB Inf. o produkcji Ustaw. użytkow. 400 Inf. o produkcji Dane bieżące Stat. dzienne Wychodzenie z menu Aby wrócić do nadrzędnego menu, nacisnąć przycisk ESC. 400 Inf. o produkcji Dane bieżące Stat. dzienne ESC Ustawienia inst. Opcje SOLIVIA ## Funkcje USB Inf. o produkcji Ustaw. użytkow. PL 13

14 5. Opis produktu Ustawianie wartości Na wyświetlaczu można ustawić różne parametry. Do zmiany wartości parametrów służą przyciski. Przycisk Przycisk zwiększa wartość parametru. zmniejsza wartość parametru. Przycisk ESC pozwala przerwać ustawianie, zostaje wyświetlona ponownie poprzednia wartość parametru. Przycisk przejmuje nową wartość parametru. Przykład pokazuje sposób postępowania w celu zmiany wartości parametru. przykład: ustawianie daty przyciski Działanie Wynik 1. Tak długo naciskać przycisk ESC, aż pojawi się menu główne. ESC 2. W menu głównym wybrać za pomocą przycisków pozycję menu Ustawienia inst.. 3. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu 100 Ustawienia inst. (Ustawienia instalacji). 4. Przyciskami wybrać pozycję menu Data i godzina. 5. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu 110 Data i godzina. 6. Przyciskami wybrać pozycję menu Data. 7. Aby rozpocząć ustawianie, nacisnąć przycisk. Migają cyfry dla pierwszej wartości (tutaj dzień). 8. Przyciskami ustawić dzień. 9. Aby przejąć nową wartość, nacisnąć przycisk. Migają cyfry dla drugiej wartości (tutaj miesiąc). 10. Przyciskami ustawić miesiąc. 11. Aby przejąć nową wartość, nacisnąć przycisk. Migają cyfry dla ostatniej wartości (tutaj rok). SOLIVIA ## Ustawienia inst. Opcje 100 Ustawienia inst. Język: Polish Data i godzina 100 Ustawienia inst. Język: Polish Data i godzina Ustaw. wyświetl. 110 Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26:51 14

15 5. Opis produktu przyciski Działanie Wynik 12. Przyciskami ustawić rok. 110 Data i godzina Data: Czas: 14:26: Aby przejąć nową wartość, nacisnąć przycisk. þ Wartość zostaje przejęta i następuje koniec trybu edycji. 110 Data i godzina Data: Czas: 14:26:51 PL 15

16 5. Opis produktu 5.5 przyłącza elektryczne przegląd ➆ ➅ ➄ ➃ ➂ ➀ ➁ Rys. 5.7: Przyłącza elektryczne Nr Oznaczenie Opis ➀ Przyłącza DC Przyłącza DC i odłącznik DC, s. 17 ➁ Przyłącze AC Przyłącze AC, s. 17 ➂ Przyłącze wentylatora 5.6 Wentylator, s. 17 ➃ 2 x przyłącze RS Przyłącze RS485 (EIA485), s. 17 ➄ Złącze USB Złącze USB, s. 17 ➅ Niewykorzystane ➆ Odłącznik DC Przyłącza DC i odłącznik DC, s

17 5. Opis produktu przyłącza DC i odłącznik DC przyłącze RS485 (eia485) Rys. 5.8: Przyłącza DC i odłącznik DC Przyłącza DC służą do łączenia ciągu (ciągów) modułów FW z falownikiem solarnym. Dzięki wbudowanemu odłącznikowi DC falownik solarny można odłączyć od napięcia DC modułów FW. Maksymalne dopuszczalne obciążenie prądem wejściowym każdego jednego przyłącza DC wynosi 29 A. Typ przyłącza: wtyczka Multi-Contact MC4, sparowana wtyczka (DC+) i gniazdo (DC ), 3 pary przyłącze AC Przyłącze AC służy do łączenia falownika solarnego z siecią. Falownik solarny należy podłączyć do sieci w 3-fazowej konfiguracji typu gwiazda (L1, L2, L3, przewód zerowy i ochronny). Sieć musi być zgodna z jednym z następujących systemów uziemienia: TN-C TN-S TN-C-S TT Typ przyłącza: Amphenol C16-3 AC, wtyczka objęta dostawą. Falownik solarny ma dwa przyłącza RS485, do których można podłączyć komputer lub system monitoringu. Przyłącza RS485 są wewnętrznie okablowane 1:1. Dlatego obydwu przyłączy RS485 można używać jako wejścia lub wyjścia. Jeśli kilka falowników solarnych jest połączonych ze sobą, każdy z nich musi mieć jednoznaczne ID (numer identyfikacyjny). Systemy monitoringu wymagają ID, aby rozpoznać każdy z falowników solarnych w instalacji FW. Ostatni falownik solarny musi mieć podłączony terminator RS485, który można zamówić w firmie Delta (patrz 16.1 Numery katalogowe, s. 85). ID można ustawić podczas rozruchu (patrz 8 Rozruch, s. 30) i w każdym momencie w trakcie pracy (patrz 10.6 Ustawienia przyłącza RS485 (EIA485), s. 54). Typ przyłącza: 2 x RJ Złącze USb Złącze USB służy do zapisywania i ładowania danych i raportów. Wspierane funkcje: Aktual. firmware Zapisywanie i ładowanie ustawień Zapis danych wymiany Utwórz raporty Serwis Szczegółowy opis funkcji patrz 11 Zapisywanie i ładowanie danych i ustawień, s. 65. Typ przyłącza: USB A 5.6 Wentylator Zewnętrzny wentylator ma takie wymiary, aby w ramach zakresu temperatury roboczej zagwarantować wystarczające chłodzenie falownika solarnego. Numer katalogowy można znaleźć w Informacje na temat wymiany wentylatora znajdują się w 13.1 Wymiana wentylatora, s. 81. PL 17

18 6. Sposób pracy 6. Sposób pracy 6.1 Ogólny sposób działania Falownik solarny przetwarza prąd stały z modułu FW na prąd przemienny, który jest następnie przekazywany do publicznej sieci. praca czujnika Mpp Falownik solarny ma czujnik MPP. Czujnik MPP (MPP = Maximum Power Point - punkt maksymalnej mocy) to automatyczna funkcja, która stale szuka punktu roboczego o najwyższej możliwej mocy. W ustawieniu podstawowym czujnik MPP szuka zakresu napięcia wejściowego DC w pobliżu aktualnego punktu roboczego. Jeśli zostanie znaleziony punkt o wyższej mocy, falownik solarny przestawia się na nowy punkt roboczy. Dzięki włączanej ręcznie funkcji Tłumienie można nastawić czujnik MPP na rozszerzony zakres napięcia DC. Rozszerzona praca czujnika MPP ma sens zwłaszcza wtedy, gdy nad modułami solarnym regularnie przesuwają się małe cienie, np. kominów lub drzew. Aby dopasować tę funkcję możliwie najbardziej precyzyjnie do lokalnych warunków, można ustawić rozszerzoną pracę czujnika MPP w trzech stopniach. Rozdzielenie galwaniczne Strona AC i DC falownika solarnego są rozdzielone galwanicznie przez transformator wysokoczęstotliwościowy. Dlatego nie jest możliwe, aby prąd stały przepłynął na stronę sieci. Ochrona przed trybem wyspowym W razie awarii sieci wbudowana ochrona przed trybem wyspowym wyłącza falownik solarny. Regulacja temperatury Chłodzenie konwekcyjne połączone z zewnętrznym wentylatorem zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła. W razie temperatur otoczenia w górnych zakresach temperatur roboczych wewnętrzna regulacja temperatury redukuje generowanie mocy. Im wyższa temperatura robocza, tym większa redukcja mocy. W pewnych okolicznościach generowanie mocy jest niwelowane do 0 kw. 6.2 Wpływ napięcia wejściowego DC Wskazane w tym ustępie wartości napięcia wejściowego DC można znaleźć w rozdziale 15 Dane techniczne, s. 83. Nigdy nie przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego. Zmierzyć napięcie wejściowe i zastosować ochronę przepięciową po stronie DC, aby zapobiec wyższym napięciom. Maksymalne napięcie jałowe występuje przy najniższych zakładanych temperaturach. Dokładniejsze informacje na temat zależności temperatury można znaleźć w arkuszu danych modułu FW. Zasilający zakres napięcia falownika solarnego definiuje, przy jakich napięciach wejściowych falownik zasila sieć energią. Wejściowy zakres napięcia Mpp falownika solarnego definiuje, przy jakich napięciach wejściowych włącza się czujnik MPP. 6.3 Ustawianie stałej redukcji mocy czynnej i biernej Podczas rozruchu można ustawić redukcję mocy czynnej i/lub biernej. Po zakończeniu rozruchu można zmienić wartości tylko za pomocą PIN-u. 6.4 Funkcje wpływające na sposób pracy Falownik solarny oferuje różne funkcje, które mogą wpływać na sposób pracy: Regulacja mocy czynnej Kontrola mocy biernej Monitorowanie izolacji i uziemienia Rozszerzona praca czujnika MPP przy częściowym zacienieniu modułów FW Dostępność poszczególnych funkcji zależy od ustawionej sieci. Szczegółowy opis funkcji można znaleźć w rozdziale 10 Ustawienia, s bilansowanie mocy 3-fazowe falowniki solarne mają zintegrowane bilansowanie mocy. Gwarantuje to, że wysyłana moc jest zawsze równomiernie podzielona na wszystkie trzy fazy. 6.6 Analiza danych i komunikacja Falownik solarny posiada rozległy system do protokołowania sposobu pracy. Protokoły można odczytywać bezpośrednio na wyświetlaczu. Ponadto poprzez przyłącze komunikacyjne (RS485) można wyświetlać protokołu na komputerze. Po podłączeniu bramki sieciowej SOLIVIA M1 G2 do falownika solarnego dostęp do informacji jest możliwy na całym świecie za pośrednictwem Internetu. Wszystkie informacje można zapisać na kluczu USB, dzięki czemu zawsze można je wykorzystać w późniejszym czasie. Protokoły zawierają następujące informacje i dane: Informacje o produkcji Najważniejsze informacje o produkcji są zestawiane w statystyki dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne i łącznego przebiegu. Ponadto jest specjalna statystyka dla ostatnich siedmiu dni, w których pracował falownik solarny. Wszystkie informacje o produkcji są co miesiąc zapisywane oddzielnie w pamięci. Ustawienia konfiguracji Ustawienia konfiguracji falownika solarnego można wymieniać za pośrednictwem klucza USB między falownikami solarnymi tego samego typu. Ułatwia to przede wszystkim wymianę falowników solarnych. 18

19 6. Sposób pracy Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach Każdy komunikat ostrzegawczy i komunikat o błędzie jest zapisywany w falowniku solarnym z datownikiem. W zależności od przyczyny błędu komunikaty są zapisywane w dzienniku zdarzeń lub w dzienniku wewnętrznym. Dziennik zdarzeń jest przewidziany głównie dla instalatorów i powinien ułatwiać analizę i usuwanie problemów. Dziennik wewnętrzny wspiera pomoc techniczną Delta Solar w analizie trudniejszych problemów. Raporty Raporty łączą różne informacje o produkcji, zdarzeniach, ustawieniach, zmianach parametrów i błędach. W razie stosowania w sieciach zgodnych z VDE AR N 4105 i BDEW zapisywanych jest pięć ostatnich błędów wraz z ustawieniami. 6.7 Charakterystyki PL Krzywe sprawności SOL11.0-1TR3-E4 Účinnost V 600 V 800 V Výkon [W] 19

20 7. Instalacja 7. Instalacja NIebeZpIeCZeńStWO wskazówka Niebezpieczeństwo utraty życia powodowane przez niebezpieczne napięcie elektryczne Podczas eksploatacji falownika solarnego występuje w nim niebezpieczne napięcie. Niebezpieczne napięcie występuje jeszcze przez 5 minut po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania. Nigdy nie należy otwierać falownika. Przed pracami instalacyjnymi zawsze odłączać falownik solarny od sieci, rozwierać odłącznik i zabezpieczać obydwa przed ponownym włączeniem. Poczekać co najmniej 5 minut, aż rozładują się kondensatory. Przeczytać ten rozdział przed rozpoczęciem instalacji. 7.1 planowanie instalacji Ogólne wskazówki Potencjalna emisja hałasu może być dokuczliwa w razie umieszczenia urządzenia w pomieszczeniach mieszkalnych. Dlatego należy starannie wybrać miejsce instalacji. Zawsze używać płyty montażowej dostarczanej wraz z falownikiem solarnym. Sprawdzić, czy ściana ma nośność odpowiednią do dużej masy. Zamontować falownik solarny na ognioodpornej ścianie. Najpierw zamontować falownik solarny na ścianie, a potem wykonać przyłącza elektryczne. Zamocować falownik solarny w taki sposób, by były widoczne diody LED i wyświetlacz. Zwrócić przy tym uwagę na kąt odczytu i wysokość instalacji. Falownik solarny należy zamontować na ścianie pozbawionej drgań, aby uniknąć przeszkadzających wibracji. Do montażu użyć kołków i śrub przeznaczonych do materiału, z którego jest ściana, oraz do dużej masy. Zamontować pionowo falownik solarny, patrzrys. 7.1, s. 20. Rys. 7.1: Poziomowanie przy montażu 20

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Konwerter RCP48PEN. IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-02-26 09:41

Konwerter RCP48PEN. IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-02-26 09:41 Konwerter RCP48PEN IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-02-26 09:41 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax 32 754 54 54, 32 754 54 55 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator

speed-i-jet 798 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 9 8 7 6 5 1 2 4 3 Elementy obsługi 1 Przycisk wyzwalania 2 Zaślepka 3 Klapa głowicy drukującej 4 Dysza głowicy drukującej 5 Wnęka na akumulator 6 Zielony wskaźnik ładowania 7 Mini złącze USB 8 Zaczep mocujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ANODY ACES Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzono kupując ten produkt. Prosimy o dokładne przeczytanie tego podręcznika, który zawiera specyfikację oraz wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik

Opcje Standardowa WiFi PM+ PM+/WiFi GPRS PM+/GPRS Licznik Years Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 2000 kwp Opcjonalne Powermanagement i regulacja cos fi Prezentacja graficzna oraz obsługa na kolorowym, dotykowym wyświetlaczu TFT oraz przejrzysty wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo