Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4"

Transkrypt

1 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

2 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik ten w każdej chwili może się zmienić. Na naszej stronie internetowej pod adresem com można znaleźć aktualną wersję tego podręcznika. Delta Energy Systems (Germany) GmbH Tscheulinstraße Teningen Niemcy Copyright Delta Energy Systems (Germany) GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik jest dostarczany wraz z naszym falownikiem solarnym w celu użycia przez instalatora i użytkownika końcowego. Zawarte tu wskazówki techniczne i rysunki należy traktować jako poufne i bez wcześniejszej pisemnej zgodny firmy Delta Energy Systems nie można powielać żadnej ich części. Konserwator i użytkownik końcowy nie może ujawniać zawartych tu informacji ani używać go do celów innych niż takie, które są ściśle związane z właściwym zastosowaniem falownika solarnego. Wszystkie informacje i specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. 2

3 Spis treści Spis treści 1. O niniejszym podręczniku Cel niniejszego podręcznika Grupa docelowa niniejszego podręcznika Ostrzeżenia i symbole Konwencja opisów w tym dokumencie Opis instrukcji roboczych Przyciski obsługi i diody LED Informacje na wyświetlaczu Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wypakowanie Opis produktu Ogólny przegląd komponentów i przyłączy Tabliczka znamionowa Diody LED stanu Wyświetlacz i przyciski obsługi Przegląd Budowa wyświetlacza Przyciski Ogólna struktura menu Funkcja Idź do menu Kombinacje przycisków Nawigacja w menu Wybór podmenu Wychodzenie z menu Ustawianie wartości Przyłącza elektryczne Przegląd Przyłącza DC i odłącznik DC Przyłącze AC Przyłącze RS485 (EIA485) Złącze USB Wentylator Sposób pracy Ogólny sposób działania Wpływ napięcia wejściowego DC Ustawianie stałej redukcji mocy czynnej i biernej Funkcje wpływające na sposób pracy Bilansowanie mocy Analiza danych i komunikacja Charakterystyki Instalacja Planowanie instalacji Ogólne wskazówki Warunki otoczenia Uwzględnianie bilansowania mocy Montaż falownika solarnego Konieczne narzędzia i akcesoria Mocowanie płyty montażowej Zawieszanie falownika solarnego PL 3

4 Spis treści 7.3 Przyłącze sieciowe Ogólne wskazówki Konieczne narzędzia i akcesoria Tworzenie połączenia Podłączenie modułów fotowoltaicznych (FW) Ogólne wskazówki Konieczne narzędzia i akcesoria Tworzenie połączenia Uziemianie strony DC Podłączanie przyłącza RS485 (EIA485) (opcja) Ogólne wskazówki Konieczne narzędzia i akcesoria Podłączanie pojedynczego falownika solarnego Podłączanie kilku falowników solarnych Rozruch Przed rozpoczęciem Krótki opis etapów rozruchu Wybór właściwej procedury rozruchu Rozruch dla sieci wg EN i VDE Rozruch dla sieci wg VDE AR N Rozruch dla sieci wg BDEW Rozruch poprzez załadowanie ustawień z innego falownika solarnego Rozruch po wymianie falownika solarnego Informacje o produkcji Przegląd Aktualne dane Pozostałe statystyki Resetowanie statystyk Ustawienia Przegląd Język wyświetlacza Data i godzina Format daty i godziny Podświetlenie, kontrast Ustawienia przyłącza RS485 (EIA485) Waluta i stawka za kwh Resetowanie statystyk Regulacja mocy czynnej Przegląd Redukcja mocy czynnej Moc czynna w stosunku do częstotliwości P(f) Kontrola mocy biernej Przegląd Współczynnik mocy w stosunku do mocy czynnej cos φ (P) Stały współczynnik mocy cos φ Stała moc bierna Q (U) Fault Ride Through (FRT) Tłumienie (rozszerzony czujnik MPP) Monitorowanie izolacji i uziemienia Menu standardowe Zmiana sieci

5 Spis treści 11. Zapisywanie i ładowanie danych i ustawień Przed rozpoczęciem Organizowanie plików Włączanie/wyłączania złącza USB Aktualizacja oprogramowania firmware (firmware update) Zapisywanie ustawień Ładowanie ustawień Zapisywanie danych wymiany Tworzenie raportów Serwis Diagnostyka i usuwanie błędów Komunikaty dotyczące aktualnego stanu roboczego Wskazanie stanu diod LED Komunikaty na wyświetlaczu Analiza komunikatów o błędach Sposób postępowania przy zdarzeniach zewnętrznych Sposób postępowania przy zdarzeniach wewnętrznych Przegląd komunikatów o błędach/sposobów usuwania błędów Protokołowanie komunikatów Protokół Zdarzenia zewn Protokół Zdarzenia wewn Protokół dla BDEW Protokół dla VDE AR N Protokół Zmiany parametrów Wyświetlanie aktualnych ustawień sieci Konserwacja i naprawa Wymiana wentylatora Wyłączanie z eksploatacji, transport, przechowywanie, utylizacja Wyłączanie z eksploatacji Opakowanie Transport Przechowywanie Utylizowanie Dane techniczne Załącznik Numery katalogowe Przegląd struktury menu PL 5

6 1. O niniejszym podręczniku 1. O niniejszym podręczniku Niniejszy podręcznik zaznajamia z falownikiem solarnym. Trwałość i niezawodność w czasie użytkowania zależą od prawidłowego posługiwania się falownikiem solarnym. Są to podstawowe warunki optymalnego wykorzystania falownika solarnego. 1.1 Cel niniejszego podręcznika Niniejszy podręcznik jest częścią produktu. Podręcznik ten należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Należy uważnie przeczytać podręcznik i postępować zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Podręcznik zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, uruchamiania i eksploatacji falownika solarnego. W celu bezpiecznego stosowania należy przestrzegać tych informacji i postępować zgodnie z nimi (patrz 3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, s. 8). Zarówno instalator, jak i operator muszą mieć dostęp do tego podręcznika i znać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Bezpieczną i niezawodną eksploatację falownika solarnego można zapewnić tylko wtedy, gdy jego instalacja i eksploatacja odbywa się zgodnie z tym podręcznikiem. Delta Energy Systems nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących instalacji i eksploatacji urządzenia zawartych w tym podręczniku. 1.2 Grupa docelowa niniejszego podręcznika Ten podręcznik jest skierowany do wykwalifikowanych elektryków. Dla operatora istotne są tylko rozdziały 9 Informacje o produkcji, s. 47 i 12 Diagnostyka i usuwanie błędów, s. 72. Wszystkie inne czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. 1.3 Ostrzeżenia i symbole Kiedy podczas pracy z falownikiem solarnym mogą wystąpić niebezpieczeństwa, w celu oznaczenia tych niebezpieczeństw stosowane są następujące stopnie niebezpieczeństwa i symbole: NIebeZpIeCZeńStWO Oznacza niebezpieczną sytuację. Wypadek prowadzi do śmierci lub do ciężkich obrażeń ciała. OStRZeżeNIe Oznacza niebezpieczną sytuację. Wypadek może prowadzić do śmierci lub do ciężkich obrażeń ciała. PRzESTROga Oznacza niebezpieczną sytuację. Wypadek może prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała. Uwaga Oznacza niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do szkód materialnych. wskazówka Zawiera ogólne wskazówki dotyczące używania falownika solarnego. Wskazówka nie odnosi się do niebezpiecznej sytuacji. W razie potrzeby we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i wskazówkach ostrzegawczych są stosowane dalsze, uzupełniające symbole ostrzegawcze: Ten symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem w związku z wysokim napięciem elektrycznym. Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa są wyjaśnione we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i wskazówkach ostrzegawczych. Ten symbol ostrzega przed ogólnymi niebezpieczeństwami. Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa są wyjaśnione we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i wskazówkach ostrzegawczych. 1.4 Konwencja opisów w tym dokumencie Opis instrukcji roboczych Instrukcje robocze w formie numerowanych czynności roboczych muszą być wykonywane w podanej kolejności. 1. Czynność robocza Kiedy falownik solarny reaguje na czynność roboczą, reakcję tę oznacza strzałka. 2. Czynność robocza 3. Czynność robocza Koniec instrukcji roboczej jest przedstawiony następująco: þ Koniec instrukcji roboczej Instrukcja robocza, która składa się z tylko jednej czynności roboczej, jest przedstawiona następująco: Czynność robocza przyciski obsługi i diody LeD Przyciski obsługi i diody LED są opisane w tym dokumencie następująco: Przyciski obsługi na falowniku solarnym: Przycisk ESC. Diody LED na falowniku solarnym: Dioda LED Failure Symbol diody LeD Znaczenie Dioda LED świeci światłem stałym. Dioda LED miga. Dioda LED jest wyłączona Informacje na wyświetlaczu Informacje wyświetlane na wyświetlaczu falownika solarnego to na przykład menu, parametry i komunikaty. Te informacje są opisane w tym podręczniku następująco: Nazwy menu: menu Ustaw. użytkow. Nazwy parametrów: parametr Cos fi. 6

7 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Falownik solarny można stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Falownik solarny jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, jeśli zachowane są wszystkie następujące kryteria. Zastosowanie w stacjonarnych instalacjach FW, które są podłączone do publicznej sieci energetycznej, w celu przekształcenia prądu stałego z instalacji FW na prąd przemienny i zasilenia publicznej sieci elektrycznej. Zastosowanie w podanych zakresach mocy (patrz 15 Dane techniczne, s. 83) i w podanych warunkach otoczenia (miejsce wewnątrz lub miejsce na zewnątrz z ochroną do IP65). Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem to przede wszystkim użycie, które odpowiada następującym kryteriom: Tryb wyspowy. Falownik solarny ma ochronę przed trybem wyspowym oraz inne urządzenia kontrolne. Użycie w mobilnych instalacjach FW. PL 7

8 3. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIebeZpIeCZeńStWO Niebezpieczeństwo utraty życia powodowane przez niebezpieczne napięcie elektryczne Podczas eksploatacji falownika solarnego występuje w nim niebezpieczne napięcie. Niebezpieczne napięcie występuje jeszcze przez 5 minut po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania. Nigdy nie należy otwierać falownika. Przed pracami instalacyjnymi zawsze odłączać falownik solarny od sieci, rozwierać odłącznik i zabezpieczać obydwa przed ponownym włączeniem. Poczekać co najmniej 5 minut, aż rozładują się kondensatory. NIebeZpIeCZeńStWO Zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń związane z niebezpiecznym napięciem. Na przyłączach DC falownika solarnego mogą występować niebezpieczne napięcia. Nigdy nie odłączać modułów solarnych od falownika solarnego, kiedy falownik jest pod obciążeniem, Następnie odłączyć sieć, aby falownik solarny nie mógł już zasilać je energią, Potem rozewrzeć odłącznik DC. Zabezpieczyć przyłącza DC przed dotknięciem. Aby zapobiec wyładowaniu elektrycznemu, należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed wyładowaniami obowiązujących w kraju zastosowania. Powierzchnia falownika solarnego może osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. Obszar wyświetlacza jest pokryty specjalną powłoką i można go dotykać dłońmi. Poza obszarem wyświetlacza falownik solarny należy chwytać w rękawicach ochronnych. Falownik solarny jest ciężki (patrz 15. Dane techniczne ). Falownik solarny musi być zawsze podnoszony i przenoszony przez dwie osoby. Do przyłącza RS485 i gniazda USB można podłączać tylko urządzenia zgodne z SELV (EN 60950). Aby zapewnić stopień ochrony IP65, wszystkie przyłącza muszą być odpowiednio uszczelnione. Nieużywane przyłącza należy zamykać zamontowanymi na falowniku solarnym pokrywami. Bezpieczną i normalną eksploatację falownika solarnego można zapewnić tylko wtedy, jeżeli jego instalacja i eksploatacja odbywają się zgodnie z tym podręcznikiem (patrz IEC ). Delta Energy Systems nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących instalacji i eksploatacji urządzenia zawartych w tym podręczniku. Dlatego należy przestrzegać wszystkich wskazówek z tego podręcznika i postępować zgodnie z nimi! Falownik solarny można podłączyć do sieci wyłącznie po wcześniejszej zgodzie zakładu energetycznego. Prace instalacyjne i rozruchowe może wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk na podstawie opisanych w tym podręczniku wskazówek dotyczących instalacji i rozruchu. Przed wykonaniem prac przy falowniku solarnym należy odłączyć go od sieci i od modułów FW. Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa krajów, w których jest zainstalowany falownik solarny. Przewód uziemiający należy odłączyć przed rozruchem. Nie wolno usuwać tabliczek ostrzegawczych umieszczonych przez producenta na falowniku solarnym. Nieprawidłowe posługiwanie się falownikiem solarnym może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Dlatego należy przestrzegać wszystkich zawartych w tym podręczniku ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz wskazówek ostrzegawczych dotyczących określonych czynności i postępować zgodnie z nimi. Falownik solarny nie zawiera elementów, które mógłby konserwować lub naprawiać operator lub instalator. Wszystkie naprawy musi wykonywać firma Delta Energy Systems. Otwarcie pokrywy powoduje wygaśnięcie gwarancji. Nie należy odłączać kabli, jeżeli falownik solarny znajduje się pod obciążeniem, gdyż występuje ryzyko wystąpienia wyładowania łukowego. 8

9 4. Wypakowanie 4. Wypakowanie OStRZeżeNIe Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przez dużą masę Duża masa falownika solarnego (patrz 15 Dane techniczne, s. 83) może prowadzić do obrażeń w razie nieprawidłowego obchodzenia się z tym urządzeniem. Falownik solarny musi być podnoszony i przenoszony przez dwie osoby. Sprawdzić kompletność dostawy: Płyta montażowa (a) Podręcznik eksploatacji i instalacji (b) Wtyczka AC Amphenol C16-3 AC (c) 2 nakrętki M6 i 2 nakrętki M6 (d) Etykieta Ograniczenie mocy (e) Falownik solarny (f) Pałąk zabezpieczający Sprawdzić, czy żadna z części nie jest uszkodzona! Zachować opakowanie! PL ➃ ➀ ➄ (b) (c) (d) ➁ (e) ➅ (f) ➂ (a) 9

10 5. Opis produktu 5. Opis produktu 5.1 Ogólny przegląd komponentów i przyłączy ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ Rys. 5.1: Komponenty i przyłącza falownika solarnego Nr Komponent/przyłącze Opis ➀ Diody LED stanu patrz rozdział 5.3 Diody LED stanu, s. 12 ➁ Wyświetlacz i przyciski patrz rozdział 5.4 Wyświetlacz i przyciski obsługi, s. 12 ➂ Tabliczka znamionowa patrz rozdział 5.2 Tabliczka znamionowa, s. 11 ➃ Przyłącza elektryczne patrz rozdział 5.5 Przyłącza elektryczne, s. 16 ➄ Wentylator patrz rozdział 5.6 Wentylator, s

11 5. Opis produktu 5.2 tabliczka znamionowa DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 1000V 26.4A 26.4A DC operating volt. range: DC operating volt. range (MPP): DC max. input voltage: DC max. operating current: DC max. current per string: V V 1000V 29A 29A AC nom.output voltage: AC nom.output frequency: AC max. continuous output current: AC max. continuous output power: AC reactive current: VDE VDE-AR-N-4105 Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 5min Safety class: 1 Ambient temp: -25 C C, derating >55 C Sol10.0-1TR3-E4 EOE Rev: Date code: S/N: Designed in: Germany Made in: Thailand XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ 3x400V~3P+N+PE wye connected 50Hz 3x20A 10.0kVA Cap 0.8 ~Ind 0.8 SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ AC nom.output voltage: AC nom.output frequency: AC max. continuous output current: AC max. continuous output power: AC reactive current: VDE (D) VDE-AR-N-4105 BDEW Country specific standards and settings: see manual IP class: IP65 5min Safety class: 1 Ambient temp: -25 C C, derating >55 C SOL11.0-1TR3-E4 EOE Rev: Date code: S/N: Designed in: Germany Made in: Thailand XX YYWW LLLMMMXXYYWWZZZZZZ 3x400V~3P+N+PE wye connected 50Hz 3x20.0A 11.0kVA Cap 0.8 ~Ind 0.8 SN: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ PL Rys. 5.2: Tabliczka znamionowa SOL10.0-1TR3-E4 Rys. 5.3: Tabliczka znamionowa SOL11.0-1TR3-E4 Informacje na tabliczce znamionowej 5 min Znaczenie informacji Niebezpieczeństwo utraty życia powodowane przez niebezpieczne napięcie elektryczne Podczas eksploatacji w falowniku solarnym występują niebezpieczne napięcia elektryczne, które są obecne jeszcze 5 minut po odłączeniu wszystkich źródeł prądu. Nigdy nie należy otwierać falownika. Falownik solarny nie zawiera elementów, które mógłby konserwować lub naprawiać operator lub instalator. Otwarcie pokrywy powoduje wygaśnięcie gwarancji. Przed rozpoczęciem pracy z falownikiem solarnym należy przeczytać podręcznik i przestrzegać zawartych w nim wskazówek. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowanych przez wysokie temperatury Podczas eksploatacji na obudowie falownika solarnego mogą występować wysokie temperatury. DC operating volt. range DC operating volt. range (MPP) DC max. input voltage DC max. operating current DC max. current per string AC nom. output voltage AC nom. output frequency AC max. continuous output current AC max. continuous output power AC power factor IP class Safety class Ambient temperature / derating Obudowy falownika solarnego poza polem obsługi można dotykać tylko w rękawicach ochronnych. Samo pole obsługi jest chronione przez specjalną powierzchnię. Zakres napięcia roboczego po stronie DC Zakres roboczy czujnika MPP po stronie DC Maksymalne napięcie wejściowe po stronie DC Maksymalne natężenie robocze po stronie DC Maksymalny prąd na ciąg po stronie DC Napięcie nominalne po stronie AC Częstotliwość nominalna po stronie AC Maksymalny prąd po stronie AC Maksymalna moc pozorna po stronie AC Współczynnik mocy (cos φ) po stronie AC Stopień ochrony Klasa ochrony Maksymalny zakres temperatury roboczej/regulacja 11

12 5. Opis produktu 5.3 Diody LeD stanu przyciski ➀ ➁ ➂ Operation Earth Fault Failure Symbol ESC Zastosowanie Opuszczanie aktualnego menu. Przerywanie ustawiania wartości. Przechodzenie w menu w górę. Ustawianie wartości (zwiększanie wartości). Przechodzenie w menu w dół. Ustawianie wartości (zmniejszanie wartości). Rys. 5.4: Diody LED stanu Nr Opis Oznaczenie Kolor ➀ OPeratiON Praca Zielona ➁ earth Fault Błąd uziemienia Czerwona ➂ Failure Błąd Żółta Informacje o komunikatach diod LED można znaleźć w 12 Diagnostyka i usuwanie błędów, s Wyświetlacz i przyciski obsługi Ogólna struktura menu Wybór pozycji menu. Otwieranie ustawianej wartości do edycji. Koniec edycji (przejmowanie ustawionej wartości). Menu składają się z maksymalnie trzech poziomów: [Menu główne] Funkcje USB 400 Inf. o produkcji przegląd ESC Rys. 5.5: Wyświetlacz i przyciski obsługi Nr Oznaczenie ➀ Wyświetlacz ➁ Przyciski obsługowe ➀ ➁ 410 Dane bieżące 411 Bieżący przegląd 412 Dane bieżące AC Stat. dzienne 430 Stat. tygodniowe Ustaw. użytkow.... Większość tytułów menu składa się z trzycyfrowego numeru i nazwy menu. Przegląd kompletnej struktury menu można znaleźć w rozdziale 16.2 Przegląd struktury menu, s budowa wyświetlacza Rys. 5.6: Wyświetlacz Na wyświetlaczu są 4 wiersze mające po 20 znaków. W pierwszym wierszu znajduje się numer i nazwa wyświetlanego menu. Od drugiego do czwartego wiersza są podawane elementy menu. W trzecim wierszu mała strzałka wskazuje wybrany aktualnie element menu. 12

13 5. Opis produktu Funkcja Idź do menu wskazówka Aby na wyświetlaczu przejść bezpośrednio do określonego menu, można użyć funkcji Idź do menu. Listę dostępnych numerów menu można znaleźć w 16.2 Przegląd struktury menu, s Aby uruchomić funkcję Idź do menu, nacisnąć na co najmniej 3 sekundy przycisk ESC. Idź do menu zostaje otwarte. Idż do menu Menu: Dane bieżące 2. Aby podać numer menu, nacisnąć przycisk. Miga pierwsza cyfra. 3. Za pomocą przycisków podać pierwszą cyfrę numeru menu. Można ustawiać tylko numery tych menu, które są dostępne. Tytuł przynależnego menu jest wyświetlany w czwartym wierszu wyświetlacza. 4. Po ustawieniu pierwszej cyfry nacisnąć przycisk. Miga druga cyfra. 5. W ten sam sposób podać drugą i trzecią cyfrę. 6. Nacisnąć przycisk. Zostanie wyświetlone menu o podanym numerze Kombinacje przycisków Tabela zawiera specjalne kombinacje przycisków wyświetlacza. przyciski ESC Działanie Jednoczesne naciśnięcie przycisków ESC i powoduje otwarcie menu 100 Install Settings (Ustawienia instalacji), gdzie można zmienić język wyświetlacza, patrz 10.2 Język wyświetlacza, s. 52. Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków i pojawi się menu standardowe. W menu 800 Menu standardowe można zdefi niować menu standardowe, patrz Menu standardowe, s Nawigacja w menu Do nawigacji w menu służą przyciski. Przycisk powoduje przejście niżej w menu, a przycisk wyżej. SOLIVIA ## Ustawienia inst. Opcje SOLIVIA ## Ustawienia inst. Opcje Funkcje USB Ustawienia SOLIVIA inst. ## Opcje Funkcje USB Inf. o produkcji Wybór podmenu Aby otworzyć podmenu, nacisnąć przycisk. Ustawienia inst. Opcje SOLIVIA ## Funkcje USB Inf. o produkcji Ustaw. użytkow. 400 Inf. o produkcji Dane bieżące Stat. dzienne Wychodzenie z menu Aby wrócić do nadrzędnego menu, nacisnąć przycisk ESC. 400 Inf. o produkcji Dane bieżące Stat. dzienne ESC Ustawienia inst. Opcje SOLIVIA ## Funkcje USB Inf. o produkcji Ustaw. użytkow. PL 13

14 5. Opis produktu Ustawianie wartości Na wyświetlaczu można ustawić różne parametry. Do zmiany wartości parametrów służą przyciski. Przycisk Przycisk zwiększa wartość parametru. zmniejsza wartość parametru. Przycisk ESC pozwala przerwać ustawianie, zostaje wyświetlona ponownie poprzednia wartość parametru. Przycisk przejmuje nową wartość parametru. Przykład pokazuje sposób postępowania w celu zmiany wartości parametru. przykład: ustawianie daty przyciski Działanie Wynik 1. Tak długo naciskać przycisk ESC, aż pojawi się menu główne. ESC 2. W menu głównym wybrać za pomocą przycisków pozycję menu Ustawienia inst.. 3. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu 100 Ustawienia inst. (Ustawienia instalacji). 4. Przyciskami wybrać pozycję menu Data i godzina. 5. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu 110 Data i godzina. 6. Przyciskami wybrać pozycję menu Data. 7. Aby rozpocząć ustawianie, nacisnąć przycisk. Migają cyfry dla pierwszej wartości (tutaj dzień). 8. Przyciskami ustawić dzień. 9. Aby przejąć nową wartość, nacisnąć przycisk. Migają cyfry dla drugiej wartości (tutaj miesiąc). 10. Przyciskami ustawić miesiąc. 11. Aby przejąć nową wartość, nacisnąć przycisk. Migają cyfry dla ostatniej wartości (tutaj rok). SOLIVIA ## Ustawienia inst. Opcje 100 Ustawienia inst. Język: Polish Data i godzina 100 Ustawienia inst. Język: Polish Data i godzina Ustaw. wyświetl. 110 Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26: Data i godzina Data: Czas: 14:26:51 14

15 5. Opis produktu przyciski Działanie Wynik 12. Przyciskami ustawić rok. 110 Data i godzina Data: Czas: 14:26: Aby przejąć nową wartość, nacisnąć przycisk. þ Wartość zostaje przejęta i następuje koniec trybu edycji. 110 Data i godzina Data: Czas: 14:26:51 PL 15

16 5. Opis produktu 5.5 przyłącza elektryczne przegląd ➆ ➅ ➄ ➃ ➂ ➀ ➁ Rys. 5.7: Przyłącza elektryczne Nr Oznaczenie Opis ➀ Przyłącza DC Przyłącza DC i odłącznik DC, s. 17 ➁ Przyłącze AC Przyłącze AC, s. 17 ➂ Przyłącze wentylatora 5.6 Wentylator, s. 17 ➃ 2 x przyłącze RS Przyłącze RS485 (EIA485), s. 17 ➄ Złącze USB Złącze USB, s. 17 ➅ Niewykorzystane ➆ Odłącznik DC Przyłącza DC i odłącznik DC, s

17 5. Opis produktu przyłącza DC i odłącznik DC przyłącze RS485 (eia485) Rys. 5.8: Przyłącza DC i odłącznik DC Przyłącza DC służą do łączenia ciągu (ciągów) modułów FW z falownikiem solarnym. Dzięki wbudowanemu odłącznikowi DC falownik solarny można odłączyć od napięcia DC modułów FW. Maksymalne dopuszczalne obciążenie prądem wejściowym każdego jednego przyłącza DC wynosi 29 A. Typ przyłącza: wtyczka Multi-Contact MC4, sparowana wtyczka (DC+) i gniazdo (DC ), 3 pary przyłącze AC Przyłącze AC służy do łączenia falownika solarnego z siecią. Falownik solarny należy podłączyć do sieci w 3-fazowej konfiguracji typu gwiazda (L1, L2, L3, przewód zerowy i ochronny). Sieć musi być zgodna z jednym z następujących systemów uziemienia: TN-C TN-S TN-C-S TT Typ przyłącza: Amphenol C16-3 AC, wtyczka objęta dostawą. Falownik solarny ma dwa przyłącza RS485, do których można podłączyć komputer lub system monitoringu. Przyłącza RS485 są wewnętrznie okablowane 1:1. Dlatego obydwu przyłączy RS485 można używać jako wejścia lub wyjścia. Jeśli kilka falowników solarnych jest połączonych ze sobą, każdy z nich musi mieć jednoznaczne ID (numer identyfikacyjny). Systemy monitoringu wymagają ID, aby rozpoznać każdy z falowników solarnych w instalacji FW. Ostatni falownik solarny musi mieć podłączony terminator RS485, który można zamówić w firmie Delta (patrz 16.1 Numery katalogowe, s. 85). ID można ustawić podczas rozruchu (patrz 8 Rozruch, s. 30) i w każdym momencie w trakcie pracy (patrz 10.6 Ustawienia przyłącza RS485 (EIA485), s. 54). Typ przyłącza: 2 x RJ Złącze USb Złącze USB służy do zapisywania i ładowania danych i raportów. Wspierane funkcje: Aktual. firmware Zapisywanie i ładowanie ustawień Zapis danych wymiany Utwórz raporty Serwis Szczegółowy opis funkcji patrz 11 Zapisywanie i ładowanie danych i ustawień, s. 65. Typ przyłącza: USB A 5.6 Wentylator Zewnętrzny wentylator ma takie wymiary, aby w ramach zakresu temperatury roboczej zagwarantować wystarczające chłodzenie falownika solarnego. Numer katalogowy można znaleźć w Informacje na temat wymiany wentylatora znajdują się w 13.1 Wymiana wentylatora, s. 81. PL 17

18 6. Sposób pracy 6. Sposób pracy 6.1 Ogólny sposób działania Falownik solarny przetwarza prąd stały z modułu FW na prąd przemienny, który jest następnie przekazywany do publicznej sieci. praca czujnika Mpp Falownik solarny ma czujnik MPP. Czujnik MPP (MPP = Maximum Power Point - punkt maksymalnej mocy) to automatyczna funkcja, która stale szuka punktu roboczego o najwyższej możliwej mocy. W ustawieniu podstawowym czujnik MPP szuka zakresu napięcia wejściowego DC w pobliżu aktualnego punktu roboczego. Jeśli zostanie znaleziony punkt o wyższej mocy, falownik solarny przestawia się na nowy punkt roboczy. Dzięki włączanej ręcznie funkcji Tłumienie można nastawić czujnik MPP na rozszerzony zakres napięcia DC. Rozszerzona praca czujnika MPP ma sens zwłaszcza wtedy, gdy nad modułami solarnym regularnie przesuwają się małe cienie, np. kominów lub drzew. Aby dopasować tę funkcję możliwie najbardziej precyzyjnie do lokalnych warunków, można ustawić rozszerzoną pracę czujnika MPP w trzech stopniach. Rozdzielenie galwaniczne Strona AC i DC falownika solarnego są rozdzielone galwanicznie przez transformator wysokoczęstotliwościowy. Dlatego nie jest możliwe, aby prąd stały przepłynął na stronę sieci. Ochrona przed trybem wyspowym W razie awarii sieci wbudowana ochrona przed trybem wyspowym wyłącza falownik solarny. Regulacja temperatury Chłodzenie konwekcyjne połączone z zewnętrznym wentylatorem zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła. W razie temperatur otoczenia w górnych zakresach temperatur roboczych wewnętrzna regulacja temperatury redukuje generowanie mocy. Im wyższa temperatura robocza, tym większa redukcja mocy. W pewnych okolicznościach generowanie mocy jest niwelowane do 0 kw. 6.2 Wpływ napięcia wejściowego DC Wskazane w tym ustępie wartości napięcia wejściowego DC można znaleźć w rozdziale 15 Dane techniczne, s. 83. Nigdy nie przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego. Zmierzyć napięcie wejściowe i zastosować ochronę przepięciową po stronie DC, aby zapobiec wyższym napięciom. Maksymalne napięcie jałowe występuje przy najniższych zakładanych temperaturach. Dokładniejsze informacje na temat zależności temperatury można znaleźć w arkuszu danych modułu FW. Zasilający zakres napięcia falownika solarnego definiuje, przy jakich napięciach wejściowych falownik zasila sieć energią. Wejściowy zakres napięcia Mpp falownika solarnego definiuje, przy jakich napięciach wejściowych włącza się czujnik MPP. 6.3 Ustawianie stałej redukcji mocy czynnej i biernej Podczas rozruchu można ustawić redukcję mocy czynnej i/lub biernej. Po zakończeniu rozruchu można zmienić wartości tylko za pomocą PIN-u. 6.4 Funkcje wpływające na sposób pracy Falownik solarny oferuje różne funkcje, które mogą wpływać na sposób pracy: Regulacja mocy czynnej Kontrola mocy biernej Monitorowanie izolacji i uziemienia Rozszerzona praca czujnika MPP przy częściowym zacienieniu modułów FW Dostępność poszczególnych funkcji zależy od ustawionej sieci. Szczegółowy opis funkcji można znaleźć w rozdziale 10 Ustawienia, s bilansowanie mocy 3-fazowe falowniki solarne mają zintegrowane bilansowanie mocy. Gwarantuje to, że wysyłana moc jest zawsze równomiernie podzielona na wszystkie trzy fazy. 6.6 Analiza danych i komunikacja Falownik solarny posiada rozległy system do protokołowania sposobu pracy. Protokoły można odczytywać bezpośrednio na wyświetlaczu. Ponadto poprzez przyłącze komunikacyjne (RS485) można wyświetlać protokołu na komputerze. Po podłączeniu bramki sieciowej SOLIVIA M1 G2 do falownika solarnego dostęp do informacji jest możliwy na całym świecie za pośrednictwem Internetu. Wszystkie informacje można zapisać na kluczu USB, dzięki czemu zawsze można je wykorzystać w późniejszym czasie. Protokoły zawierają następujące informacje i dane: Informacje o produkcji Najważniejsze informacje o produkcji są zestawiane w statystyki dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne i łącznego przebiegu. Ponadto jest specjalna statystyka dla ostatnich siedmiu dni, w których pracował falownik solarny. Wszystkie informacje o produkcji są co miesiąc zapisywane oddzielnie w pamięci. Ustawienia konfiguracji Ustawienia konfiguracji falownika solarnego można wymieniać za pośrednictwem klucza USB między falownikami solarnymi tego samego typu. Ułatwia to przede wszystkim wymianę falowników solarnych. 18

19 6. Sposób pracy Komunikaty ostrzegawcze i komunikaty o błędach Każdy komunikat ostrzegawczy i komunikat o błędzie jest zapisywany w falowniku solarnym z datownikiem. W zależności od przyczyny błędu komunikaty są zapisywane w dzienniku zdarzeń lub w dzienniku wewnętrznym. Dziennik zdarzeń jest przewidziany głównie dla instalatorów i powinien ułatwiać analizę i usuwanie problemów. Dziennik wewnętrzny wspiera pomoc techniczną Delta Solar w analizie trudniejszych problemów. Raporty Raporty łączą różne informacje o produkcji, zdarzeniach, ustawieniach, zmianach parametrów i błędach. W razie stosowania w sieciach zgodnych z VDE AR N 4105 i BDEW zapisywanych jest pięć ostatnich błędów wraz z ustawieniami. 6.7 Charakterystyki PL Krzywe sprawności SOL11.0-1TR3-E4 Účinnost V 600 V 800 V Výkon [W] 19

20 7. Instalacja 7. Instalacja NIebeZpIeCZeńStWO wskazówka Niebezpieczeństwo utraty życia powodowane przez niebezpieczne napięcie elektryczne Podczas eksploatacji falownika solarnego występuje w nim niebezpieczne napięcie. Niebezpieczne napięcie występuje jeszcze przez 5 minut po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania. Nigdy nie należy otwierać falownika. Przed pracami instalacyjnymi zawsze odłączać falownik solarny od sieci, rozwierać odłącznik i zabezpieczać obydwa przed ponownym włączeniem. Poczekać co najmniej 5 minut, aż rozładują się kondensatory. Przeczytać ten rozdział przed rozpoczęciem instalacji. 7.1 planowanie instalacji Ogólne wskazówki Potencjalna emisja hałasu może być dokuczliwa w razie umieszczenia urządzenia w pomieszczeniach mieszkalnych. Dlatego należy starannie wybrać miejsce instalacji. Zawsze używać płyty montażowej dostarczanej wraz z falownikiem solarnym. Sprawdzić, czy ściana ma nośność odpowiednią do dużej masy. Zamontować falownik solarny na ognioodpornej ścianie. Najpierw zamontować falownik solarny na ścianie, a potem wykonać przyłącza elektryczne. Zamocować falownik solarny w taki sposób, by były widoczne diody LED i wyświetlacz. Zwrócić przy tym uwagę na kąt odczytu i wysokość instalacji. Falownik solarny należy zamontować na ścianie pozbawionej drgań, aby uniknąć przeszkadzających wibracji. Do montażu użyć kołków i śrub przeznaczonych do materiału, z którego jest ściana, oraz do dużej masy. Zamontować pionowo falownik solarny, patrzrys. 7.1, s. 20. Rys. 7.1: Poziomowanie przy montażu 20

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000

Podręcznik. Jednostka diagnostyczna DUV10A. Wydanie 06/2006 11425148 / PL FE500000 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Jednostka diagnostyczna DUV10A FE500000 Wydanie 06/2006 11425148 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo