Instrukcja użytkowania BENNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania BENNING"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446): pomiar rezystancji przewodu ochronnego z prądem testowym 200 ma DC automatyczne wyświetlanie napięcia polaryzacji z akustycznym / wizualnym ostrzeżeniem w przypadku niewłaściwej polaryzacji pomiar napięcia otwartego obwodu na module PV/ stringu PV do 1000 V DC pomiar prądu zwarciowego na module PV/ stringu PV do 15 DC pomiar rezystancji izolacji z napięciem testowym 250 V, 500 V, 1000 V DC test funkcjonalny za pomocą pomiaru prądu przy opcjonalnym użyciu adaptera miernika cęgowego z maksymalnie 40 A AC / DC pomiar nasłonecznienia, temperatury modułu PV i otoczenia za pomocą opcjonalnego narzędzia BENNING SUN 2 do pomiaru nasłonecznienia oraz temperatury. Spis treści 1. Instrukcja użytkowania 2. Instrukcja bezpieczeństwa 3. Wyposażenie 4. Opis urządzenia 5. Informacje ogólne 6. Warunki działania 7. Specyfikacja elektryczna 8. Pomiar z BENNING 9. Konserwacja 10. Ochrona środowiska 1. Instrukcja użytkowania Niniejsza instrukcja użytkowania jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu! Wykwalifikowany technicznie personel jest kompetentny do identyfikowania ryzyka i zapobiegania możliwemu niebezpieczeństwu. Niewłaściwe użytkowanie niesie ryzyko zranienia! Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym! Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa! Należy przestrzegać międzynarodowych, narodowych i jeśli są dostępne regionalnych regulacji w zakresie inżynierii elektrycznej. Stosowne umiejętności w zakresie inżynierii elektrycznej są bezwzględnie wymagane.

2 BENNING PV 1 1 jest przeznaczone do wykonywania pomiarów w suchym otoczeniu (więcej szczegółów z rozdziale 6 Warunki działania ). W instrukcji użytkowania BENNING PV 1 1zastosowano następujące symbole: Ostrzeżenie przed elektrycznym niebezpieczeństwie! Określa instrukcje zachowania w celu uniknięcia zagrożenia dla człowieka. Uwaga! Prosimy postępować zgodnie z instrukcją! Ten symbol oznacza, iż należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Ten symbol na urządzeniu BENNING PV 1 1 oznacza, iż BENNING PV 1 1 jest zgodny z normami UE. Pojawienie się tego symbolu na wyświetlaczu oznacza rozładowanie baterii. Jak tylko symbol się pojawi, natychmiast wymień baterię na nową. Oznaczenie modułu PV (AC) Napięcie lub prąd przemienny (DC) Napięcie lub prąd stały Uziemienie (Napięcie względem ziemi) Klasa ochrony I Klasa ochrony II

3 2. Instrukcja bezpieczeństwa Urządzenie zostało zbudowane i testowane zgodnie z DIN VDE 0411 cz. 1/ EN cz. 1 DIN VDE 0413 cz. 1/ EN cz. 1, 2, 4 i 10 i opuściło fabrykę w doskonałym stanie technicznym. W celu utrzymania tego stanu i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, użytkownik musi bez przerwy obserwować informacje i ostrzeżenia opisane w instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie i lekceważenie ostrzeżeń może spowodować ciężkie zranienia i stanowić zagrożenie dla życia. Zasilanie do generatora PV powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Odłącz niezalecane przez testy bezpieczeństwa przewody od urządzenia BENNING PV 1 1 Moduł PV/stringi PV nie mogą przekraczać maksymalnej wartości obwodu otwartego 1000 V DC, maksymalnej wartości prądu zwarciowego 15 A i maksymalnej mocy prądu (P=U x I) 10 kw. Zgodnie z normą DIN EN pomiary powinny być przeprowadzone dla każdego stringu PV. Pomiar w stringu PV połączone równolegle może spowodować przeciążenie urządzenia BENNING PV 1 1. Gniazda testowe (9) i (10) są przeznaczone wyłącznie do podłączenia do generatorów PV (moduł PV, string PV). Odłącz urządzenie BENNING PV 1 1 od generatora PV bezpośrednio po testowaniu. Nie dotykaj czujników pomiarowych! Podczas pomiarów rezystancji izolacji, w czujnikach pomiarowych może występować prąd o wysokim napięciu.

4 Podczas pomiarów nie dotykaj metalowych elementów testowanego obiektu. Generator PV musi zostać odizolowany od źródła zasilania elektrycznego! Oba bieguny generatora PV nie mogą być uziemione! Pomiar napięcia na obwodach zasilających jest możliwy jedynie przy 4 mm przewodach bezpieczeństwa. Do pomiaru faza ziemia,przy 4 mm gniazdach testowych (11) i (12), urządzenie BENNING PV 1 1 może być używane tylko obwodach elektrycznych o kategorii przepięciowej III z maks. 300 V AC/DC. W celu pomiaru napięcia za pośrednictwem 4 mm gniazd testowych (11) i (12), prosimy odłączyć przewody pomiarowe PV z gniazd testowych (9) i (10) przed wykonaniem pomiaru. OSTRZEŻENIE! Należy zachować ostrożność podczas pracy z nieizolowanymi przewodami lub głównymi nośnikami! Kontakt z przewodami pod napięciem może spowodować porażenie prądem! Pamiętaj, że praca na elektrycznych elementach każdego rodzaju jest niebezpieczna. Nawet niskie napięcie 30 V AC i 60 V DC może stanowić zagrożenie dla życia człowieka. Przed uruchomieniem testera zawsze sprawdź go na wypadek ewentualnych uszkodzeń. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia BENNING PV 1 1! Uszkodzone przewody pomiarowe muszą zostać wymienione! Należy używać jedynie zalecanych przewodów pomiarowych, które stanowią wyposażenie urządzenia BENNING PV 1 1. Używaj BENNING PV 1 1 zgodnie ze specyfikacją określoną w niniejszej instrukcji.

5 Używaj BENNING PV 1 1 tylko w suchym otoczeniu. Jeżeli istnieje przypuszczenie, że bezpieczna praca testera nie jest już możliwa, należy natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć go przed przypadkowym włączeniem. Przypuszczenie to może zachodzić jeśli: urządzenie zostało wyraźnie uszkodzone, urządzenie przestało pracować, urządzenie było przechowywane w nieodpowiednich warunkach przez dłuższy okres czasu, urządzenie było narażone na nadzwyczajny stres podczas transportu, urządzenie lub linki pomiarowe były narażone na wilgoć. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa: nie dotykaj nieizolowanych końcówek czujnika przewodów pomiarowych, podłącz przewody do odpowiednio oznakowanych gniazd w urządzeniu pomiarowym. Konserwacja: Nie otwieraj testera, gdyż nie zawiera żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawa i obsługa muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel! Czyszczenie: Regularnie przecieraj obudowę urządzenia suchą ściereczką i środkiem czyszczącym. Nie używaj środków polerujących i rozpuszczalników! 3. Wyposażenie W zestawie BENNING PV 1 1 znajdują się: 3.1 urządzenie BENNING PV 1 1, 3.2 jedno etui transportowe/ do przechowywania, 3.3 dwa przewody pomiarowe z czujnikami (L=1.2mm (długość)(czerwony/czarny), 3.4 dwa zaciski szczękowe (czerwony/czarny), 3.5 dwa przewody pomiarowe dla złączki MC4 (czerwony/czarny), 3.6 dwa przewody pomiarowe dla złączki Sunclix (czerwony/czarny) 3.7 jeden kabel USB (wtyczka A do wtyczki B) 3.8 sześć baterii 1.5 V typu AA (IEC LR6) 3.9 jedna skrócona instrukcja obsługi

6 3.10 płyta CD ROM z oprogramowaniem, instrukcją użytkowania w kilku językach i materiałami informacyjnymi itp. Elementy podlegające zużyciu: dwa bezpieczniki do zabezpieczenia przed przeciążeniem: Jeden bezpiecznik o prądzie znamionowym 500mA, F, 1000V, zdolności wyłączania >= 1000A, d= 6.3 mm, L=32 mm (nr ), urządzenie BENNING PV 1 1 działa dzięki sześciu bateriom 1.5 V typu AA (IEC LR6). Akcesoria opcjonalne: miernik cęgowy AC/DC BENNING CC 3 do podłączenia do urządzenia BENNING PV 1 1. Zmierzone wartości prądu AC/DC mogą być zapisane w pamięci urządzenia i przywołane (część nr ), urządzenie BENNING SUN 2 do pomiaru nasłonecznienia (W/m²) i temperatury modułu PV i otoczenia (część nr ), przewody pomiarowe 40 mm BENNING TA 5 z praktyczną nawijarką i uchwytem wspierającym. Podłączenie: 4mm gniazdo testowe (część nr ), naklejki kontrolne następny test, 300 sztuk (część nr ) formularze testowe Badania systemów PV są dostępne do darmowego pobrania na stronie 4. Opis urządzenia Zobacz Rysunek 1: Przednia strona urządzenia Zobacz Rysunek 2: Górna strona urządzenia Zobacz Rysunek 3: Cyfrowy wyświetlacz Wyświetlacz i elementy kontrolne przedstawione na Rysunku 1,2 i 3 są oznaczone następująco: 1. Wyświetlacz cyfrowy, pokazuje postęp pomiaru i indywidualne wyniki pomiaru 2. Przycisk do testowania rezystancji przewodu ochronnego 3. Przycisk do automatycznego uruchomiania procedury testowania PV zgodnie z VDE (DIN EN 62446) 4. Przycisk do balansowania rezystancji przewodów pomiarowych 5. Przycisk do wyboru napięcia testowego przy pomiarze rezystancji izolacji 6. Przycisk do przywoływania zapisanych wartości pomiarów (wyświetla wartości) 7. Interfejs USB (mikro gniazdo B), do podłączenia kabla USB 8. Przycisk do zapisywania zmierzonych wartości (wyświetla wartości) 9. + PV gniazdo testowe (czerwone), służy do podłączania czerwonego przewodu

7 pomiarowego do wtyczki PV 10. PV gniazdo testowe (czarne), służy do podłączania czarnego przewodu pomiarowego do wtyczki PV mm gniazdo testowe (czarne), służy do podłączania przewodów pomiarowych do końcówki czujnika/zacisku szczękowego mm gniazdo testowe (czerwone), służy do podłączania przewodów pomiarowych do końcówki czujnika/zacisku szczękowego, wskazuje polaryzację napięcia prądu DC przy 4 mm gniazdach testowych (11) i (12). Przy napięciu prądu AC, znaki + oraz wyświetlają się alternatywnie. Zacisk pomiaru prądu włączony zerowe przesunięcie, wyświetla się w przypadku kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych Uwaga, gorąca powierzchnia! Jeśli ten symbol się wyświetli, należy natychmiast odłączyć urządzenie BENNING PV 1 1 od generatora PV. Ponowne podłączenie urządzenia jest możliwe jedynie po zniknięciu symbolu. Wskazanie polaryzacji, wskazuje polaryzację napięcia DC na gnieździe testowym (9) i (10). Uwaga, wykryto niebezpieczne napięcie. BLOKADA, włączona jeśli aktywowano ciągły pomiar Uwaga, jeśli ten symbol się wyświetla, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. (powodzenie)/ (porażka), określa czy zmierzona rezystancja izolacji mieści się w wyznaczonych granicach Wybór napięcia testowanej izolacji, wyświetla pomiar napięcia izolacji rezystancji

8 ERROR BŁĄD, odszukaj odpowiedni błąd w celu uzyskania szczegółów (więcej szczegółów w rozdziale 9.1 Kody błędów ) STORE PRZECHOWYWANIE, dane LCD są przechowywane w pamięci wewnętrznej RECALL WYWOŁANIE, zapisane dane LCD są ładowane z pamięci wewnętrznej Wskaźnik lokalizacji, pokazuje bieżącą lokalizację przechowywania ( ) Odchylenie natężenia prądu/napięcia, wskazuje odchylenie napięcia mierzonego w otwartym obwodzie i bieżące wartości zwarcia większe niż 5% Symbol baterii, wyświetla się jeśli zajdzie konieczność wymiany baterii 5. Informacje ogólne Urządzenie BENNING PV 1 1 jest przeznaczone do elektrycznych testów bezpieczeństwa zgodnie z VDE (DIN EN 62446). BENNING PV 1 1 automatycznie testuje połączone moduły PV i stringi PV. Wszystkie pomiary wyświetlają się na dużym wyświetlaczu LC. Przy pełnym stanie baterii, BENNING PV 1 1 pozwala na dokonanie do 3000 automatycznych pomiarów Vo/c, Is/c i R ISO (500 V). Wymiary urządzenia: (LxWxH)(długość X szerokość X wysokość)= 270 x 115 x 55 mm Waga urządzenia: 2600 g 6. Warunki działania BENNING PV 1 1 jest przeznaczone do wykonywania pomiarów w suchym środowisku. Maksymalna wysokość barometryczna do wykonania pomiaru: 2000m, Kategoria przepięciowa/kategoria położenia: IEC/EN >1000V kategoria I (dotyczy to czerwonego (9) i czarnego (10) gniazda testowego). Kategoria przepięciowa/kategoria położenia: IEC/EN >300V kategoria II (dotyczy to czerwonego (12) i czarnego (11) gniazda testowego PV). Klasa kontaminacji: 2. Klasa ochrony: IP 50 (DIN VDE IEC/EN 60529) IP 50 oznacza: pyłoszczelny (5 pierwszy indeks). Brak ochrony przeciwko wodzie, (0 drugi indeks). EMC: IEC/EN 61326, Temperatura działania i względna wilgotność

9 Dla temperatury działania od 0 C do 30 C : względna wilgotność mniejsza niż 80% Dla temperatury działania od 31 C do 40 C : względna wilgotność mniejsza niż 75% Temperatura przechowywania: BENNING PV 1 1 może być przechowywane w każdej temperaturze z zakresu 25 C do +65 C (przy względnej wilgotności od 0 90%). W czasie przechowywania baterie powinny być wyciągnięte. 7. Specyfikacja elektryczna Uwaga: Precyzja pomiaru jest zależna od: względnych części wartości pomiarowej i liczby cyfr (licząc od ostatniej cyfry). Dokładność ta dotyczy pomiaru w temperaturze od 18 C do 30 C i przy względnej wilgotności powietrza niższej niż 80%. 7.1 Rezystancja przewodu ochronnego R PE Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru 0.05 Ω 199 Ω Maks Ω ± (2 % + 2 cyfry) Testowane natężenie: > 200 ma (2 Ω) Napięcie obwodu otwartego: > 4 V Ilość powtarzalnych testów: w przybliżeniu Moduł PV/ string PV, napięcie obwodu otwartego, (Vo/c) Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru 5.0 V 1000 V 0.1 V ± (0.5 % + 2 cyfry) 7.3 Moduł PV/ string PV, prąd zwarciowy, (Is/c) Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru 0.50 A A 0.01 A ± (1 % + 2 cyfry) 7.4 Rezystancja izolacji R ISO Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru 0.20 MΩ 100 MΩ Maks MΩ ± (5 % + 5 cyfr) 101 MΩ 199 MΩ 1 MΩ ± (10 % + 5 cyfr) Testowane napięcie: 250 V DC /500 V DC /1000 V DC + 20%. 0% Testowane natężenie: >1 ma, <2 ma w przypadku prądu zwarciowego Ilość powtarzalnych testów: w przybliżeniu 2000

10 7.5 R PE napięcie w gnieździe testowym 4 mm Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru (DC, AC, 50 Hz 60Hz) 30 V 440 V AC/DC 1 V ± (0.5 % + 2 cyfry) 7.6 Natężenie prądu AC/DC na mierniku cęgowym BENNING CC 3 (część nr ) Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru (DC, AC, 50 Hz 60Hz) 0.1 A 40.0 A AC/DC 0.1 A ± (5 % + 2 cyfry) 8. Pomiar z BENNING PV Przygotowania do pomiaru Przechowywanie i działanie urządzenia BENNING PV 1 1 jest możliwe jedynie w odpowiednich warunkach i temperaturze. Nie należy narażać urządzenia na ciągłe działanie promieni słonecznych. Sprawdź napięcie i prądu znamionowy określone w instrukcji bezpieczeństwa. Silne źródło interferencji w pobliżu urządzenia BENNING PV 1 1 może doprowadzić do niestabilnych pomiarów i błędów. Przed uruchomieniem BENNING PV 1 1, zawsze sprawdź urządzenie, przewody i obiekt testowany pod kątem ewentualnych uszkodzeń Włączanie/wyłączanie urządzenia BENNING PV 1 1 Aby załączyć urządzenie BENNING PV 1 1 przyciśnij jednocześnie przyciski (2) i (3) na około 2 sekundy. Włączenie urządzenia zostanie zakomunikowane sygnałem dźwiękowym. Aby wyłączyć urządzenie ponownie przyciśnij przyciski na ok. 2sekundy. BENNING PV 1 1 wyłącza się automatycznie po około 1 minucie (APO, Auto Power Off(automatyczne wyłączanie)). Urządzenie załączy się ponownie jeśli przyciski (2) i (3) zostaną uruchomione Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia (APO, Auto Power Off) Wyłącz BENNING PV 1 1 przez równoczesne przyciśnięcie przycisku (2) i przycisku (3) Przyciśnij i przytrzymaj przycisk (4) i równocześnie przyciśnij przycisk (2) i przycisku (3). Trzymaj wciśnięty przycisk (4) Wyświetlacz LC (1) pokaże komunikat OFF (wyłączony) w pierwszej linii i czas wyłączenie w drugiej (w minutach).

11 Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) maksymalnie do 10 minut. zwiększa czas włączenia o jedną minutę, Zwolnij przycisk (4) aby zapisać ustawienia Ustawianie daty i czasu Urządzenie BENNING PV 1 1 jest wyposażone w zintegrowany zegar czasu rzeczywistego, który automatycznie dodaje datę/czas to każdego procesu zapisywania lub lokalizowania (zobacz rozdział 8.7 Pamięć zmierzonych wartości ). Aby ustawić datę i czas przestrzegaj następujących kroków: Wyłącz BENNING PV 1 1 przez równoczesne przyciśnięcie przycisku (2) i przycisku (3) Wciśnij i przytrzymaj przycisk (6) i równocześnie przyciśnij przycisk (2) i przycisk (3). Format daty/godziny wyświetli się w następujący sposób: MM.DD= miesiąc(1 12).dzień (1 31) YYYY=rok HH.mm= godzina(0 23).minuty(0 59) SS=sekundy (0 59) Przyciśnij przycisk (2) aby wybrać pole daty/godziny. Jak tylko pole zacznie migać, jego wartość może zostać ustawiona. Przyciśnij przycisk (8) lub (6) aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość. Każda zmiana resetuje pole sekund do zera. Wyłącz urządzenie przez równoczesne wciśnięcie przycisku (2) (3) aby zapisać ustawienia. i przycisku Sprawdzanie baterii Podczas włączania i działania urządzenie wykonuje automatyczne sprawdzanie baterii. Na rozładowanie baterii wskazuje symbol na wyświetlaczu LC (1). Jak tylko symbol się pojawi, bateria powinna zostać niezwłocznie wymieniona na nową (zobacz rozdział 9.4 Wymiana baterii ) Kompensacja przewodów pomiarowych (balansowanie) W celu przeprowadzenie kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych podłącz przewody za pomocą zacisków szczękowych i przyciśnij przycisk (4) do momentu aż symbol ukaże się na wyświetlaczu (1).

12 Rezystancja przewodów pomiarowych może zostać skompensowana do 10 omów. Zobacz Rysunek 4: Balansowanie przewodu pomiarowego w celu pomiaru R PE 8.2 Testowanie rezystancji przewodu ochronnego ( R PE ) Oba bieguny generatora PV nie mogą być uziemione! Jeśli do obiektu dostarczane jest napięcie >30 V, określone napięcie zostanie wyświetlone. Jeśli mierzone napięcie na czujnikach przekroczy 30 V, pomiar R PE zostanie zablokowany! Jeśli pomiar R PE rozpoczął się na poziomie poniżej 30 V, niska impedancja źródła napięcia może wyłączyć samoczynnie wbudowany bezpiecznik urządzenia BENNING PV 1 1! Przy pojedynczym pomiarze: Upewnij się, że przełączany obwód i/lub testowany obiekt są wolne od napięcia. Podłącz czerwone i czarne przewody miarowe do odpowiednich gniazd testowych 4 mm (12) i (11) i przyłącz testowany obiekt. Przyciśnij przycisk (2) Zmierzona wartość rezystancji przewodu pomiarowego ( R PE ) zostanie wyświetlona (1) Zobacz rysunek 5: Testowanie rezystancji przewodu ochronnego ( R PE ) W celu kontynuowania pomiaru: Upewnij się, że przełączany obwód i/lub testowany obiekt są wolne od napięcia. Podłącz czerwone i czarne przewody miarowe do odpowiednich gniazd testowych 4 mm (12) i (11) i przyłącz testowany obiekt. Przyciśnij przycisk (2) do momentu aż wyświetli się symbol (G) Pomiar rezystancji przewodu pomiarowego ( R PE ) ukaże się na wyświetlaczu (1) Przyciśnij przycisk (2) aby zakończyć pomiar Zobacz rysunek 5: Testowanie rezystancji przewodu ochronnego ( R PE )

13 8.3 Automatyczny pomiar napięcia otwartego obwodu, prądu zwarciowego oraz rezystancji izolacji generatora PV Moduł PV/string PV nie mogą przekraczać maksymalnej wartości obwodu otwartego 1000 V DC, maksymalnej wartości prądu zwarciowego 15 A i maksymalnej mocy prądu (P=U x I) 10 kw. Zgodnie z normą DIN EN pomiary powinny być przeprowadzone dla każdego stringu PV. Pomiar w stringu PV połączonym równolegle może spowodować przeciążenie urządzenia BENNING PV 1 1. Podczas pomiaru rezystancji izolacji, generator PV jest zwarty. Pomiar jest dokonywany między 4mm gniazdem testowym i zwartym PV gniazdem testowym W przypadku błędnej polaryzacji DC lub napięcia DC w zakresie <5V lub >1000V, automatyczny pomiar PV nie jest możliwy. Podłącz urządzenie BENNING PV 1 1 do modułu PV lub stringu PV za pomocą załączonych przewodów pomiarowych PV. Do pomiaru rezystancji izolacji, podłącz czerwony przewód pomiarowy 4mm gniazda testowego (12) do metalowego elementu generatora (ramy lub systemu mocowania), Jeśli generator jest właściwie uziemiony za pomocą przewodu uziemiającego, czerwony przewód 4mm gniazda testowego (12) może być alternatywnie podłączony do bezpiecznego uziemienia (szyna wyrównania potencjałów). Pomiar napięcia obwodu otwartego PV dokonywany jest automatycznie, pod warunkiem, że napięcie DC jest dostarczane do przewodów pomiarowych (gniazda testowe (9) i (10)). Na wypadek odwróconej polaryzacji napięcia DC. Wskaźnik polaryzacji miga i wyświetla się symbol (E). Automatyczny pomiar zostanie zablokowany do momentu aż polaryzacja napięcia DC będzie prawidłowa. Jak tylko napięcie większe niż 30 V wystąpi w przewodach pomiarowych, symbol ostrzeżenia (F) zacznie migać (Uwaga, niebezpieczne napięcie). W celu ustawienia napięcia testowego do pomiaru rezystancji izolacji, przyciśnij przycisk (5) i wybierz żądane napięcie (250 V, 500 V lub 1000 V DC). Przyciśnij przycisk (3) aby rozpocząć automatyczny pomiar PV. Zostaną wykonane następujące pomiary: pomiar napięcia obwodu otwartego pomiar prądu zwarciowego PV pomiar rezystancji izolacji

14 Zmierzone wartości ukażą się na wyświetlaczu (1) przez około 20 sekund lub do momentu aż przycisk jest wciśnięty. Jeśli zmierzona rezystancja izolacji jest większa niż zaprogramowane wartości graniczne, obok zmierzonej wartości rezystancji wyświetli się symbol. Jeśli wartość zmierzonej rezystancji jest niższa niż zaprogramowana, wyświetli się symbol Zobacz rysunek 6: Automatyczny pomiar panelu słonecznego, pomiar ISO przez przewód uziemiający. Zaprogramowane wartości graniczne: V ISO Wartości graniczne rezystancji izolacji 250 V 0.5 MΩ 500 V 1.0 MΩ 1000 V 1.0 MΩ 8.4 Pomiar napięcia AC/DC Odłącz przewody pomiarowe PV od gniazd testowych (9) i (10). Podłącz czerwone i czarne przewody pomiarowe do odpowiednich 4mm gniazd testowych (11) i (12). Podłącz czujniki pomiarowe do źródła napięcia. BENNING PV 1 1 automatycznie zmierzy napięcie na czujnikach pomiarowych. Polaryzacja napięcia DC wyświetli się poprzez +/ (A). W przypadku napięcia AC, wartości +/ (A) wyświetlą się alternatywnie. Zobacz rysunek 7:Pomiar napięcia poprzez 4mm gniazda testowe.

15 8.5 Pomiar prądu poprzez opcjonalny zacisk prądowy BENNING CC 3 ( część nr ). Dzięki opcjonalnemu miernikowi cęgowemu AC/DC BENNING CC3, BENNING PV 1 1 może służyć do pomiaru prądu działania systemu PV. Określone wartości mogą być przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia BENNING PV 1 1 i mogą zostać przywołane. Odłącz wszystkie przewody od urządzenia BENNING PV 1 1. Podłącz miernik cęgowy BENNING CC 3 do 4mm gniazd testowych (11) i (12) urządzenia BENNING PV 1 1. Włącz miernik cęgowy BENNING CC 3 i wybierz zakres 40 A. Włącz urządzenie BENNING PV 1 1 i przyciśnij przycisk (3) do momentu aż symbol (B) oznaczający pomiar miernika cęgowego nie wyświetli się. Do bezpośredniego pomiaru prądu (DC), przyciśnij przycisk balansowania (ZERO) urządzenia BENNING CC3 do momentu aż wyświetli się przeciętna wartość równa 0. Dołącz jednoprzewodowy kabel za pomocą opcjonalnego miernika cęgowego BENNING CC 3. Zmierzona wartość ukaże się na wyświetlaczu. Zobacz rysunek 8: Pomiar prądu za pomocą opcjonalnego miernika cęgowego BENNING CC Pomiar na kilku identycznych modułach PV/stringach PV. Dla systemów fotowoltaicznych z kilkoma identycznymi stringami PV, napięcie w obwodzie otwartym i prąd zwarciowy muszą zostać porównane w każdym z nich pod względem stabilności promieniowania. Wartości powinny być identyczne z maksymalnym odchyleniem 5% (przy stałym promieniowaniu). Ponadto zmierzone wartości powinny być porównane z wartościami oczekiwanymi. Na początku pomiarów, przyciśnij i przytrzymaj przycisk (8) oraz (6) aby usunąć zapamiętane pomiary. Podłącz pierwszy string PV generatora PV do BENNING PV 1 1. Przyciśnij przycisk (3) aby rozpocząć automatyczny pomiar pierwszego stringu PV. Przyciśnij przycisk (8) aby zapisać zmierzone wartości. Powtórz procedurę dla identycznych stringów PV przy stabilnym promieniowaniu Po wykonaniu pomiaru, można wywołać zmierzone wartości przez przyciśnięcie przycisku (6). Jak tylko odchylenia zmierzonych wartości będą większe niż 5% w stosunku do średniej wartości zapisanych pomiarów dotyczących zarówno napięcia w otwartych obwodach i prądu zwarciowego, symbol >5% (1) zacznie migać. Aby przywołać średnie wartości, przyciśnij przycisk (6) kilka razy razy, aż zapisana lokalizacja zostanie wyświetlona. Średnia wartość ukaże się na wyświetlaczu (1). Zobacz rysunek 6: Automatyczny pomiar panelu słonecznego, pomiar ISO przez przewód uziemiający. 8.7 Pamięć pomiarów Przechowywanie pomiarów Urządzenie BENNING PV 1 1 może przechowywać do 200 pomiarów. Zależnie od przeprowadzonych pomiarów, wartości rezystancji przewodu ochronnego, napięcia w obwodzie otwartym, prądu zwarciowego, rezystancji izolacji napięcia testowego jak również zmierzonych

16 wartości prądu AC/DC (BENNING CC 3) są zapisywane z oznaczeniem daty/ czasu. Przyciśnij przycisk (8) aby zapisać pomiar w pierwszej wolnej lokalizacji. Zakończenie zapisywania zostanie potwierdzone symbolem STORE (L) na wyświetlaczu LC (1) Przywoływanie zmierzonych wartości Przyciśnij przycisk (6) aby przywołać zachowane pomiary z odpowiadającymi im numerami (N). Symbol RECALL (M) wyświetli się na wyświetlaczu (1). Numer lokalizacji (N) jest widoczny na wyświetlaczu (1). Przyciśnij przycisk (6) aby przejść do poprzedniej lokalizacji Usuwanie pamięci pomiarów Abu usunąć całą pamięć pomiarów, wciśnij przycisk (8) i przycisk (6) Ostrzeżenie na wypadek odchyleń pomiarów 5%. W przypadku odchylenia pomiarów o 5% w stosunku do średniej wartości pomiarów, na wyświetlaczu zacznie migać symbol 5% Średnia wartość wszystkich pomiarów zapisanych w pamięci w stosunku do napięcia obwodu otwartego i prądu zwarciowego. Przyciśnij przycisk (6) aż lokalizacja 0 (N) ukaże się na wyświetlaczu (1). Wyświetli się symbol RECALL (M). Lokalizacja 0 (N) przelicza średnią wartość wszystkich zmierzonych wartości dla obwodu otwartego i prądu zwarciowego Odczyt zmierzonej wartości za pomocą interfejsu USB. Aby odczytać zmierzone wartości za pomocą interfejsu USB (7), należy zainstalować sterowniki z katalogu Treiber driver na załączonej płycie CD ROM, a następnie pobrać na komputer program z katalogu Programm program z CD ROM u. Aby pobrać dane należy: Odłączyć wszystkie przewody pomiarowe od urządzenia BENNING PV 1 1 Podłączyć BENNING PV 1 1 do komputera za pomocą kabli USB. Sterowniki instalują się automatycznie w wolnym porcie COM i potwierdzają gotowość nowego sprzętu do użytkowania. Użyty port COM może być przeglądnięty za pomocą Menadżera Urządzeń twojego systemu. Uruchom program BENNING SOLAR Datalogger, w menu Tools ( Narzędzia ) kliknij Refresh ports ( Odśwież porty ) i wybierz odpowiedni port COM. Następnie kliknij Download ( Pobierz ). Przyciśnij przycisk (6) na urządzeniu BENNING PV 1 1 na ok. 2 sekundy aż pobieranie zostanie zakończone i pamięć zapisanych pomiarów zostanie wczytana. Pomiary mogą zostać zapisane jako pliki (*.csv) lub (*.txt).

17 Kliknij Open ( Otwórz) aby otworzyć serię pomiarów np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 8.8 Połączenie radiowe z BENNING SUN 2 bezprzewodowa sieć SUN Urządzenie BENNING PV 1 1 daje możliwość otrzymania zmierzonych wartości (nasłonecznienia, temperatury modułu PV i stringu PV oraz daty/czasy pomiaru) od urządzenia BENNING SUN 2 (opcjonalnie) przez połączenie radiowe. W tym celu BENNING PV 1 1 musi się połączyć z BENNING SUN 2. Zasięg urządzenia BENNING SUN 2 na otwartej przestrzeni: około 30 m. Budynki/ powierzchnie metalowe lub sygnały interferencji mogą zredukować zasięg Połączenie z urządzeniem BENNING SUN 2 Usuń wszystkie urządzenia elektryczne w bezpośrednim sąsiedztwie. Wyłącz obydwa urządzenia. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) na urządzeniu BENNING SUN 2. Przyciśnij równocześnie przyciski oraz na urządzeniu BENNING PV 1 1. Urządzenie BENNING PV 1 1 wskaże zakończone sukcesem połączenie za pomocą sygnału akustycznego oraz wyświetli się numer seryjny urządzenia BENNING SUN 2. Symbol "W/m 2 " ukaże się na wyświetlaczu LC urządzenia BENNING PV Odłączenie urządzenia BENNING SUN 2 Usuń wszystkie urządzenia elektryczne w bezpośrednim sąsiedztwie. Wyłącz urządzenie BENNING PV 1 1 Przyciśnij i przytrzymaj przyciski oraz na urządzeniu BENNING PV 1 1 na około 10 sekund. Urządzenie BENNING PV 1 1 wskaże zakończone sukcesem odłączenie za pomocą sygnału akustycznego. Ponadto wyświetlacz zostanie wyczyszczony. Na wyświetlaczu urządzenia BENNING PV 1 1 ukaże się symbol "RPE/Ω" Aktywacja/ dezaktywacja transmisji radiowej BENNING SUN 2 Połącz urządzenie BENNING PV 1 1 z BENNING SUN 2 Aby aktywować/ dezaktywować transmisje radiową, przyciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu BENNING SUN 2 i równocześnie przytrzymaj przycisk. Migający trójkąt powyżej pierwszego przycisku oznacza, iż transmisja radiowa została aktywowana. Jeśli BENNING PV 1 1 jest w zakresie radiowym urządzenia BENNING SUN 2, zmierzona wartość nasłonecznienia ("W/m 2 " ) ukaże się na wyświetlaczu LC urządzenia BENNING PV 1 1. Poza zmiennymi elektrycznymi (Vo/c, Is/c, RISO), ), AUTO pomiar urządzenia BENNING PV 1 1 dodatkowo mierzy nasłonecznienie, temperaturę modułu i otoczenia, a także podaje datę/czas pomiaru na urządzeniu BENNING SUN 2. Jeśli urządzenie BENNING PV 1 1 jest poza zasięgiem BENNING SUN 2, symbol "W/m 2 " na wyświetlaczu zacznie migać. Ponadto jeśli zmierzona wartość jest poza wartościami granicznymi, na wyświetlaczu ukaże się znak;

18 Zobacz rysunek 9: Połączenie radiowe z urządzeniem BENNING SUN 2 Uwaga Jeśli BENNING PV 1 1 nie otrzyma jakiegokolwiek sygnału radiowego od urządzenia BENNING SUN 2, wskazania wyświetlacza, z podaniem daty i czasu ich zatwierdzenia, zostaną zapisane na urządzeniu BENNING PV Konserwacja Przed otwarciem urządzenia BENNING PV 1 1 upewnij się, że nie jest ono pod napięciem! Niebezpieczeństwo elektryczne! Praca nad otwartym urządzeniem BENNING PV 1 1 pod napięciem może być wykonywana jedynie przez wykwalifikowanego elektryka przy specjalnych środkach zapobiegania wypadkom. Przed otwarciem urządzenia, upewnij się, że BENNING PV 1 1 jest wolne od napięcia: Włącz próbnik Usuń wszystkie kable z obiektu 9.1 Kody błędów Kod błędu Naprawa Uszkodzenie wewnętrznego bezpiecznika, zobacz rozdział 9.5 Wymiana bezpiecznika Elektroniczne elementy BENNING PV 1 1 osiągnęły maksymalną dopuszczalną temperaturę. Odłącz urządzenie i mierzony obiekt w celu ostygnięcia Prąd zwarciowy DC przekroczył maksymalną wartość 10 A. Pomiar został zatrzymany.

19 Napięcie obwodu otwartego jest większe niż 1000V. Pomiar został zatrzymany. Urządzenie BENNING PV 1 1 nie jest prawidłowo skalibrowane, zobacz rozdział 9.6 Kalibracja. Przekaż BENNING PV 1 1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6 Kalibracja w celu uzyskania adresu. Przekaż BENNING PV 1 1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6j Kalibracja w celu uzyskania adresu. Przekaż BENNING PV 1 1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6j Kalibracja w celu uzyskania adresu. Przekaż BENNING PV 1 1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6j Kalibracja w celu uzyskania adresu. 9.2 Zabezpieczenie urządzenia W pewnych określonych sytuacjach bezpieczne działanie urządzenia BENNING PV 1 1 nie jest zapewnione, przykładowo w przypadku: Widocznego uszkodzenia obudowy. Niewłaściwych wyników pomiarów. Rozpoznawalnych skutków długotrwałego przechowywania w niewłaściwych warunkach. Rozpoznawalnych skutków niewłaściwego transportu urządzenia. W takich przypadkach urządzenie musi zostać natychmiast wyłączone, odłączone z punktów pomiarowych i zabezpieczone przed użyciem.

20 9.3 Czyszczenie Zewnętrzną część urządzenie należy czyścić czystą suchą ściereczką (wyjątek: specjalne wilgotne chusteczki). Nie należy używać rozpuszczalników i/lub środków ściernych. Upewnij się, że komora baterii i styki baterii nie są zanieczyszczone przez wyciek elektrolitu z baterii. Jeśli występuje ww. zanieczyszczenie lub w rejonie baterii bądź akumulatora tworzą się białe osady, obszary te należy również czyścić za pomocą suchej szmatki. 9.4 Wymiana baterii BENNING PV 1 1 zawiera w wyposażeniu sześć baterii 1.5 V/ typ AA (IEC LR 6). Wymiana baterii (zobacz Rysunek 9) jest wymagana jeśli symbol (P) pojawi się na wyświetlaczu (1). W celu wymiany baterii należy: Wyłączyć BENNING PV 1 1. Położyć urządzenie tyłem do góry i odkręcić śrubę pokrywy na baterie. Zdejmij pokrywę baterii z dolnej części komory baterii. Usuń rozładowane baterie z komory baterii. Następnie włóż baterie do komory w odpowiedni sposób (biorąc pod uwagę bieguny baterii). Nałóż pokrywę z powrotem na dolną część urządzenia i przykręć śrubę. Zobacz rysunek 9: Wymiana baterii/ bezpiecznika. Miej swój wkład w ochronę środowiska! Nie wyrzucaj rozładowanych baterie do śmieci. Zamiast tego zanieś je do punktu zbierania rozładowanych baterii oraz specjalnych odpadów. Przekaż te informacje w swojej społeczności. 9.5 Wymiana bezpiecznika Urządzenie BENNING PV 1 1 jest chronione przed przeciążeniem za pomocą jednego wbudowanego bezpiecznika (500 ma, 1000 V, F, D=6.3 mm, L=32 mm) ( nr części ). Aby wymienić bezpiecznik postępuj następująco (zobacz rysunek 10): Wyłącz urządzenie BENNING PV 1 1 Połóż urządzenie tyłem do góry i odkręcić śrubę pokrywy na baterie. Zdejmij pokrywę baterii z dolnej części komory baterii. Unieś z boku jedną stronę uszkodzonego bezpiecznika za pomocą płaskiego śrubokręta. Usuń wadliwy bezpiecznik z komory uchwytu bezpiecznika. Włóż nowy bezpiecznik. Używaj tylko bezpieczników o takiej samym natężeniu, napięciu nominalnym, zwarciu i wymiarach. Nałóż pokrywę z powrotem na dolną część urządzenia i przykręć śrubę. Zobacz rysunek 10: Wymiana baterii/bezpiecznika

Instrukcja Obsługi BENNING SUN 2

Instrukcja Obsługi BENNING SUN 2 Instrukcja Obsługi BENNING SUN 2 Przyrząd do mierzenia poziomu nasłonecznienia i temperatury dla systemów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, określający wartości: nasłonecznienia temperatury otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne cęgi pomiarowe BENNING CC 3 instrukcja obsługi

Opcjonalne cęgi pomiarowe BENNING CC 3 instrukcja obsługi Opcjonalne cęgi pomiarowe BENNING CC 3 instrukcja obsługi PANEL PRZEDNI PRZYRZĄDU POMIAR PRĄDU STAŁEGO ZMIENNEGO WYMIANA BATERII BENNING CC 3 Przetwornik cęgowy do pomiaru prądu stałego i prądu przemiennego

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi

CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400. Instrukcja obsługi CYFROWY TESTER IZOLACJI AX-T2400 Instrukcja obsługi INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy lub serwisowania miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy

Instrukcja obsługi. Amperomierz cęgowy Instrukcja obsługi Amperomierz cęgowy Spis treści 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI... 4 1.1 Środki ostrożności... 4 1.1.1 Wstęp... 4 1.1.2 Użytkowanie... 4 1.1.3 Symbole... 5 1.1.4 Instrukcje... 5 2 OPIS... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi

Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi Uniwersalny miernik cyfrowy BENNING CC 3 instrukcja obsługi PANEL PRZEDNI PRZYRZĄDU POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO POMIAR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO WYMIANA REZYSTANCJI POMIAR DIODY SPRAWDZENIE CIĄGŁOŚCI OBWODU POMIAR

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600

MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI Made in Japan MIERNIK CĘGOWY PRĄDU ACA/DCA M-600 MULTI MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD., TOKYO, JAPAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...5 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW LA-1014 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MULTIMETR Z DETEKTOREM PRZEWODÓW I TESTEREM linii LA-1014 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się

Bardziej szczegółowo

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E

CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 513 TERMOMETR I KALIBRATOR DO SOND K/J/T/E CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRU...4 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi

Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX Instrukcja obsługi Dotykowy/bezdotykowy tachometr cyfrowy AX-2901 Instrukcja obsługi Wstęp Urządzenie to może być wykorzystywane do dokładnego pomiaru prędkości obrotowej (Obr/min) i prędkości liniowej. Żeby wykonać pomiar

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

AC50A. Miernik cęgowy. Instrukcja obsługi

AC50A. Miernik cęgowy. Instrukcja obsługi AC50A Miernik cęgowy Instrukcja obsługi Spis treści Miernik Cęgowy AC50A Wstęp... 2 Zawartość zestawu... 2 Transport i przechowywanie... 2 Bezpieczeństwo... 2 Właściwa obsługa... 3 Cechy miernika... 3

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY DT-362 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.MC-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Dwubiegunowy tester napięcia VC 58 Nr produktu

Dwubiegunowy tester napięcia VC 58 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwubiegunowy tester napięcia VC 58 Nr produktu 124534 Strona 1 z 5 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Dwubiegunowy tester napięcia używany jest do wyświetlania napięć bezpośrednich i zmiennych

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CIE 305P (1-kanał) CIE 307P (2-kanały)

CIE 305P (1-kanał) CIE 307P (2-kanały) INSTRUKCJA OBSŁUGI CIE 305P CIE 307P TERMOMETRY CYFROWE CIE 305P (1-kanał) CIE 307P (2-kanały) Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY Producent: CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. CHARAKTERYSTYKA MANOMETRU...5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI UT525/526 CYFROWY TESTER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Wstęp... 1 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 1 Charakterystyka ogólna... 3 Specyfikacja... 3 Specyfikacja... 6 Panel przedni...

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, %RH, IP65

Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, %RH, IP65 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101412 Rejestrator temperatury i wilgotności Testo 174 H, -20 do +70 C, 0-100 %RH, IP65 Strona 1 z 10 1. Zasady bezpieczeństwa i dot. Środowiska 1.2 Na temat tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Kalibrator napięcia i natężenia. Instrukcja obsługi

Kalibrator napięcia i natężenia. Instrukcja obsługi Kalibrator napięcia i natężenia Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa W celu uniknięcia porażenia prądem oraz innych obrażeń: Nigdy nie należy przykładać napięcia wyższego niż 30 V pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER MS-8906 MASTECH INSTRUKCJA OBSŁUGI Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991

Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Multimetr cyfrowy PMMM Nr artykułu: 05102991 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Wskazówki bezpieczeństwa 1.1 Wprowadzenie 1.2 UŜytkowanie 1.3 Konserwacja 2. Opis przełączników, przycisków i gniazd 3. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740 Spis treści 1. Opis miernika... 3 2. Ostrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje..... 3 4. Specyfikacje... 4 Specyfikacja ogólna...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 215N

Cyfrowy miernik cęgowy Testboy 215N ZAWARTOŚĆ: 1. WSKAZÓWKI OGÓLNE Urządzenie spełnia wymagania normy IEC/EN 61010-1 dotyczącej bezpieczeństwa elektronicznych przyrządów pomiarowych oraz mierników cęgowych umożliwiających jednoręczną obsługę.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD VA503 #03979 wersja 1.1 Wstęp Multimetr cyfrowy VA503 jest przyrządem umożliwiającym pomiar elementów SMD. SMD (ang. Surface Mount Device) to

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego użycia w przyszłości 1 Spis treści SYMBOLE OSTRZEGAWCZE...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI)

UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) UT501 / UT502 CYFROWY MIERNIK IZOLACJI (INSTRUKCJA OBSŁUGI) Zawartość Wstęp... 2 Sprawdzenie zawartości... 2 Uwagi o bezpiecznym użytkowaniu... 2 Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 Międzynarodowe symbole

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI V6 10k (L) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Zasady bezpieczeństwa Proszę

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI 3X-100M CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W STANIE KALIFORNIA Niniejsze ostrzeżenie o użytym

Bardziej szczegółowo

Miernika poziom dźwięku UT351/352

Miernika poziom dźwięku UT351/352 Miernika poziom dźwięku UT351/352 Instrukcja obsługi Wstęp Mierniki poziomu dźwięku modele UT351 oraz UT352 (zwane dalej miernikami), to stabilne, wygodne oraz bezpieczne w użyciu mierniki. Mierniki te

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie testera.

1. Przeznaczenie testera. 1. Przeznaczenie testera. Q- tester jest przeznaczony do badania kwarcowych analogowych i cyfrowych zegarków i zegarów. Q- tester służy do mierzenia odchyłki dobowej (s/d), odchyłki miesięcznej (s/m),

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo