1. Kim jesteśmy? a) Budownictwo lądowe. b) Budownictwo podziemne. c) Energia odnawialna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Kim jesteśmy? a) Budownictwo lądowe. b) Budownictwo podziemne. c) Energia odnawialna"

Transkrypt

1 1. Kim jesteśmy? Grupa Lohmann jest średniej wielkości grupą firm z siedzibą w miejscowości Kirchdorf (Dolna Saksonia). Dzieli się ona na następujące obszary a) Budownictwo lądowe Pion budownictwa lądowego składa się ze spółki Lohmann Bauunternehmen GmbH (klasyczne przedsiębiorstwo budowlane), spółki Rolf Lohmann GmbH (budowa pod klucz) oraz spółki Koop + Lohmann GmbH & Co. Projektentwicklungs KG. Poza tym jako spółka projektowa Planungsgesellschaft Koop + Lohmann mbh & Co. KG prowadzimy biuro architektoniczne i inżynierskie. b) Budownictwo podziemne Pion budownictwa podziemnego składa się ze spółki Lührmann GmbH & Co,. KG oraz firmy KKSB GmbH (wydobycie piasku). Działamy w dziedzinie budownictwa lądowego i podziemnego przede wszystkim w rejonie Hanoweru, Bremy, Minden, Bielefeld, Osnabrück, Münster. c) Energia odnawialna Na pion energii odnawialnej składają się udziały w przedsiębiorstwach należących do grupy Westwind-Gruppe, CKLRS Energiesysteme GmbH, der Max Solar Sp. z o. o. w Szczecinie, oraz udziały w spółce HKB Turbinen GmbH & Co. KG. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii działamy na arenie międzynarodowej. WOHNHÄUSER PROJEKTENTWICKLUNG TIEFBAU HOLDING PLANUNGSBÜRO

2 2. Historia przedsiębiorstwa a) Budownictwo lądowe Od roku 1935 Dietrich Meier wznosi budynki na własny rachunek. Firma ma siedzibę w miejscowości Hannoversch Ströhen w Dolnej Saksonii. W 1957 r. jego zięć jako następca, mistrz murarski i architekt Hartmut Lohmann przenosi siedzibę firmy do miejscowości Kuppendorf. W roku 1979 mgr inż. Rolf Lohmann przejmuje firmę i tworzy grupę przedsiębiorstw jako Firmengruppe Lohmann. W 1989 roku wraz z zawiązaniem spółki Rolf Lohmann GmbH powstaje pion budownictwa pod klucz. W ramach tego pionu początkowo projektowane i budowane są indywidualne domy jednorodzinne w wysokim standardzie. Od roku 1995 następuje rozszerzenie oferty o nieruchomości przeznaczone na biura i działalność gospodarczą, budowane pod klucz. W roku 1991 powstaje własne biuro inżynierskie i architektoniczne, z którego w późniejszym terminie powstaje spółka planistyczna Planungsgesellschaft Koop + Lohmann GmbH & Co. KG. Rok 1995 przynosi powiększenie przedsiębiorstwa budowlanego Lohmann Bauunternehmen GmbH poprzez przejęcie spółki budowlanej Husmann Bau GmbH. W 1992 roku zawiązuje się Lohmann GmbH & Co. Holding KG; W roku 1996 następuje zawiązanie spółki Koop + Lohmann Projektentwicklungs GmbH & Co KG.

3 2. Historia przedsiębiorstwa b) Budownictwo podziemne 1997 Rozszerzenie pionu budownictwa podziemnego na skutek przejęcia spółki komandytowej Lührmann KG z siedzibą w Uchte 2012 rok przyniósł powstanie firmy KKSB GmbH (wydobycie piasku) c) Odnawialne źródła energii energia wiatrowa 1998 Zawiązanie spółki Westwind Verwaltungs GmbH 1998 Zawiązanie spółki Westwind Projektierungs GmbH & Co.KG 2006 Zawiązanie spółki Westwind Service GmbH & Co.KG 2006 Zawiązanie spółki Westwind International GmbH 2013 Zawiązanie spółki CKLRS Energiesysteme GmbH 2013 Zawiązanie spółki HKB Turbinen GmbH & Co. KG. d) Odnawialne źródła energii energia słoneczna 2012 Zawiązanie spółki Max Solar Sp. z o.o.

4 3. Pozycja na rynku i kierunki działania 3.1 Budownictwo lądowe i podziemne: Poprzez doświadczenie i kompetencje do celu Od wielu dziesięcioleci grupa firm Lohmann Gruppe jest uznanym partnerem dla inwestorów publicznych i prywatnych. Przedsiębiorstwa należące do grupy, zatrudniające obecnie około 100 pracowników, oferują szerokie spektrum usług budowlanych w zakresie budownictwa lądowego, podziemnego, inżynierskiego i to zarówno w forma wykonawstwa pod klucz, jak i występując jako generalny wykonawca, odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia. Jednocześnie łączymy ze sobą trzy cechy, które w szczególny sposób się wzajemnie uzupełniają: stabilność, kompetencje inżynierskoarchitektoniczne i ukierunkowanie na klienta. Wysokie wymogi jakościowe, kompetencje technologiczne i długoletnie doświadczenie stanowią fundamenty naszego sukcesu. 100 pracowników wnosi poprzez swoje zaangażowanie wkład w sprawny przebieg codziennego budowania i tworzenia nowych przestrzeni życiowych i roboczych. Aby pomyślnie, ekonomicznie i trwale spełniać rolę generalnego wykonawcy należy uwzględnić dwa główne aspekty: konsekwentne ukierunkowanie na klienta, oraz najwyższa jakość działania i realizacji. Począwszy od nowoczesnego projektowania zgodnie z życzeniem, a skończywszy na wykonawstwie spełniającym wysokie standardy i sprawnej realizacji, klienci grupy Lohmann mogą w każdej fazie polegać na perfekcji.

5 3. Pozycja na rynku i kierunki działania 3.2. Odnawialne źródła energii: Dla wspólnego trwałego sukcesu Energia wiatrowa: Grupa przedsiębiorstwa WestWind energy jest jednym z wiodących usługodawców w Niemczech, oferujących pełny serwis w zakresie przedsięwzięć z dziedziny energii wiatrowej. Oferuje ona pełen zakres usług, od szczegółowego zaprojektowania farm wiatrowych, poprzez finansowanie, aż po nadzór budowlany, oraz techniczne i ekonomiczne zarządzanie farmami wiatrowymi. Sukces gospodarczy grupy WestWind wynika zarówno z kompetencji strukturalnych poszczególnych firm, należących do grupy, jak również z jej niezależności od partnerów kooperacyjnych: wybór najnowocześniejszych dostawców energii wiatrowej wymaga optymalnych proporcji pomiędzy ceną a jakością z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Ten staranny sposób działania gwarantuje wszystkim zaangażowanym inwestorom podstawy do ufności w sukces przedsięwzięcia. Spółka HKB GmbH & Co. KG tworzy nowoczesne systemy wysokosprawnych turbin, przeznaczonych dla małych elektrowni wiatrowych. Energia słoneczna: Od roku 2008 w ramach grupy Lohmann trwają prace nad licznymi przedsięwzięciami w zakresie tworzenia, projektowania, budowy i eksploatacji instalacji solarnych.

6 4. CSR 4.1 Społecznie odpowiedzialne działanie zapewnia długofalowy sukces przedsiębiorstwa Przejmowanie odpowiedzialności społecznej stanowiło od lat jeden z głównych filarów działalności naszych przedsiębiorstw. Sukces przedsiębiorstwa jest naszym zdaniem nierozerwalnie powiązany z produktami sensownymi pod względem społecznym i ze strukturami demokratycznymi, które plasują człowieka i środowisko ożywione w centrum naszych działań. Nasze działania w zakresie odpowiedzialności socjalnej i społecznej obejmują obecnie następujące punkty ciężkości: wspieranie miejscowych stowarzyszeń i inicjatyw w miejscach lokalizacji naszych przedsięwzięć poprzez członkowstwo, współdziałanie i datki uczestnictwo zarządu w lokalnych radach gmin i miast, oraz w radzie zarządzającej banku Sparkasse Grafschaft Diepholz praca w godzinach przyjęć miejscowych punktów doradztwa energetycznego skupienie uwagi na wszystkich problemach mieszkańców okolicznych gmin w zakresie prawa budowlanego

7 4. CSR 4.2 Zrównoważona gospodarka, ukierunkowana na wysoką jakość życia w przyszłości Zrównoważony rozwój w zakresie trzech komponentów ekologicznego, społecznego i ekonomicznego miał dla nas jako przedsiębiorstwa średniej wielkości zawsze duże znaczenie. Nasz sposób myślenia i działania był zawsze zrównoważony i stanowił na co dzień element filozofii naszego przedsiębiorstwa. Zrównoważone gospodarowanie rozumiemy jako konsekwentne ekologiczne, ekonomiczne i społeczne ukierunkowanie wszystkich obszarów przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy i udziałowcy popierają naszą zrównoważoną filozofię przedsiębiorstwa. Zrównoważenie społeczne obejmuje ukierunkowane socjalnie i odpowiedzialne działanie wobec klientów, dostawców, partnerów, pracowników i pracownic, oraz społeczeństwa. Zrównoważenie ekologiczne oznacza ochronę przyrody i środowiska, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Zrównoważenie ekonomiczne oznacza wzmocnienie i utrzymanie działalności, konkurencyjności i dochodowości poprzez sensowne działania ekonomiczne.

8 4. CSR Nasz system zarządzania jakością zapewnia zrównoważone działanie i trwałą kontynuację jego rozwoju. Działamy w taki sposób, aby jak najlepiej chronić zasoby. w celu uniknięcia długich transportów preferujemy lokalne produkty oraz regionalnych dostawców i podwykonawców. W wielu obszarach naszych przedsiębiorstw pracownicy mają udział w wynikach swojej pracy. w ten sposób zwiększamy motywację do możliwie efektywnej pracy i możliwej ochrony zasobów. Zleceń udzielamy nie zawsze tym przedsiębiorcom, którzy oferują najniższe ceny. Przy takiej samej jakości i podobnych cenach zawsze preferujemy partnerów regionalnych. Preferujemy długofalowe kontakty z dostawcami i podwykonawcami, ponieważ zgodnie z naszym doświadczeniem daje to więcej korzyści, niż dostosowywanie się do najdrobniejszych zmian uwarunkowań rynkowych.

9 5. Obszar koncentracji: energia wiatrowa 5.1 Tworzenie projektów Do końca roku 2012 spółka Westwind zbudowała w Niemczech pod klucz 150 turbin w 45 farmach wiatrowych o łącznej mocy 300 MW. Z tego 120 turbin wiatrowych objętych jest eksploatacją techniczną i/ lub ekonomiczną grupy WestWind energy. Spółka WestWind International GmbH wyszukuje nowe lokalizacje i tworzy odpowiednie projekty w Australii, Rumunii, Bułgarii, Turcji i w Polsce.

10 5. Obszar koncentracji: energia wiatrowa 5.2 Faza projektowania W fazie projektowania spółka oprócz poszczególnych działań planistycznych przejmuje: akwizycję, dzierżawę i/lub zakup odpowiednich terenów uzgodnienia projektów z właściwymi urzędami i uczestnikami projektu uzyskiwanie wszelkich opinii, koniecznych do budowy i eksploatacji negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi budowę ewentualnych własnych stacji transformatorowych nadzór nad budową farmy wiatrowej do czasu rozruchu odbiór końcowy elektrowni wiatrowych

11 5. Obszar koncentracji: energia wiatrowa 5.3 Zarządzanie farmami wiatrowymi: West Wind Verwaltungs GmbH Spółka zarządzająca WestWind Verwaltungs GmbH przejmuje gospodarcze i ekonomiczne kierowanie w imieniu spółek eksploatacyjnych, zawiązywanych każdorazowo dla poszczególnych koncepcji nowych farm wiatrowych w formie spółek komandytowych. Do jej zakresu działania należy administrowanie poszczególnymi spółkami eksploatacyjnymi organizacja i prowadzenie corocznych zgromadzeń wspólników regularne informowanie wszystkich komandytariuszy na temat aktualnych działań i stanu rzeczy poszczególnych projektów osobiste doradztwo i włączanie inwestorów we wszystkie pojawiające się kwestie

12 6. Obszar koncentracji: energia słoneczna 6.1 Max Solar spółka projektowa Spółka Max Solar w Szczecinie pracuje obecnie nad projektami solarnymi w 26 lokalizacjach w Polsce. Założona została ona w Szczecinie jako spółka córka grupy przedsiębiorstw Lohmann Gruppe Obecnie zatrudnia 7 pracowników i zajmuje się lokalizacjami dla elektrowni solarnych w Polsce W fazie projektowania spółka oprócz poszczególnych działań planistycznych przejmuje: akwizycję, dzierżawę i/lub zakup odpowiednich terenów uzgodnienia projektów z właściwymi urzędami i uczestnikami projektu uzyskiwanie wszelkich opinii, koniecznych do budowy i eksploatacji negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi budowę ewentualnych własnych stacji transformatorowych nadzór nad budową farmy solarnej do czasu rozruchu odbiór końcowy farm solarnych

13 6. Obszar koncentracji: energia słoneczna 6.1 Max Solar spółka projektowa misja Spółką Max Solar kierują ekonomiści i inżynierowie, którzy wykorzystują swoją wiedzę fachową do zwiększania wytwarzania czystego prądu ze źródeł odnawialnych. Uzyskana w ten sposób bezemisyjna energia przyczynia się w znacznym stopniu do redukcji gazu cieplarnianego. w ten sposób na przykład jedna instalacja solarna o mocy 1 MW wytwarza rocznie około kwh czystego prądu. Odpowiada to zużyciu prądu przez około 600 średnich gospodarstw domowych. Naszym celem jest przyłączenie do sieci w Polsce 100 MW mocy z elektrowni słonecznych do końca roku 2014.

14 6. Obszar koncentracji: energia słoneczna 6.2 Zawiązanie spółki na etapie przygotowawczym: Max Solar Service Spółka Max Solar Service Sp. z o.o. przejmie kierownictwo nad poszczególnymi lokalizacjami. Zalicza się do niego organizacja i realizacja wszelkich prac konserwacyjnych, występujących w procesie eksploatacji: dozorowanie i zabezpieczanie farm nadzór nad wytwarzaniem prądu i odprowadzaniem do sieci czyszczenie paneli solarnych pielęgnacja terenu: dbałość o tereny zielone, odśnieżanie, odprowadzanie wody po opadach deszczu itd. konserwacja ogrodzeń i bram wymiana uszkodzonych paneli, przewodów i falowników załatwianie spraw objętych gwarancją. Spółka Max Solar Service będzie również zawierać umowy z firmami dozorującymi i utrzymywać regularne kontakty z miejscowymi osobami kontaktowymi. Oprócz własnych instalacji spółka Max Solar może również kierować farmami obcymi.

15 6. Obszar koncentracji: energia słoneczna 6.3 Zawiązanie spółki na etapie przygotowawczym: Max Solar Administracja Spółka Max Solar Administracja Sp. z o.o. przejmuje gospodarcze i ekonomiczne kierowanie w imieniu spółek eksploatacyjnych, zawiązywanych z poszczególnymi farmami i elektrowniami solarnymi. Do jej zadań należeć będzie administrowanie poszczególnymi spółkami eksploatacyjnymi rozliczanie przychodów ze sprzedaży wytwarzanej energii sprzedaż zielonych certyfikatów regularne informowanie wszystkich komandytariuszy na temat aktualnych działań i stanu rzeczy poszczególnych projektów

16 7. Strategia rynkowa w Polsce 7.1 Energia solarna strategia rynkowa w Polsce Obecnie spółka Max Solar skupia się na pozyskiwaniu lokalizacji w województwie zachodniopomorskim i lubelskim. Proces ten zostanie przypuszczalnie zakończony do końca maja. Do celów kolejnych lokalizacji poszukujemy wolnych powierzchni dla instalacji o mocy 1 do 5 MW (w wyjątkowych przypadkach do 10 MW) Poszukujemy lokalizacji: na terenach wykazanych w planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe z możliwością podłączenia do sieci 15 KV w celu szybkiego zaprojektowania i realizacji do końca roku 2013/początku 2014 na terenach rolniczych z możliwością zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego z możliwością podłączenia do sieci 15 KV w celu wykonania projektu w roku 2013 i realizacji w roku 2014 Poszukujemy partnerów kooperacyjnych: do projektowania tras kabli do wykonywania tras kabli do miejsca przyłączenia do sieci

17 7. Energia solarna eksploatacja 7.2. Do bieżącej eksploatacji w Polsce poszukujemy pracowników i przedsiębiorstw, świadczących następujące usługi: dozorowanie i zabezpieczanie farm nadzór nad wytwarzaniem prądu i odprowadzaniem do sieci czyszczenie paneli solarnych pielęgnacja terenu: dbałość o tereny zielone, odśnieżanie, odprowadzanie wody po opadach deszczu itd. konserwacja ogrodzeń i bram wymiana uszkodzonych paneli, przewodów i falowników

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

INSIGHT PROJECT BEST PRACTICE

INSIGHT PROJECT BEST PRACTICE Wydanie polskie to rozwiązanie w chmurze umożliwiające współpracę wielu przedsiębiorstw w ramach realizowanych wspólnie projektów (Cross-Enterprise Collaboration, CEC), dostosowane do potrzeb budownictwa

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W P KIECIE Przegląd naszych usług

INNOWACJA W P KIECIE Przegląd naszych usług INNOWACJA W P KIECIE Przegląd naszych usług Zmieniamy wizję w wartość 8 Mieszkanie 14 Miejsce pracy 22 Produkcja 30 Być mobilnym 40 Relaks 50 Zakupy i baza noclegowa 58 Zdrowie profilaktyka i terapia 66

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń 2011

Kalendarium wydarzeń 2011 Kalendarium wydarzeń 2011 Styczeń ENEA S.A. uruchamia nowy edukacyjny serwis internetowy, promujący ekologiczne postawy www.wkontakcieznatura.pl. Wiceprezes Zarządu ENEA Operator ds. infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo