Specjaliści od marketingu, dysponując różnymi narzędziami, zajmują się m.in.: kreowaniem produktów i usług, określaniem ich cech,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjaliści od marketingu, dysponując różnymi narzędziami, zajmują się m.in.: kreowaniem produktów i usług, określaniem ich cech,"

Transkrypt

1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż

2 4. BIZNES A RYNEK: KLIENCI

3 MARKETING w zgodzie z zasadami CSR

4 Specjaliści od marketingu, dysponując różnymi narzędziami, zajmują się m.in.: kreowaniem produktów i usług, określaniem ich cech, projektowaniem opakowań, ustalaniem poziomu cen, wybieraniem kanałów sprzedaży, tworzeniem reklam i innych form promocji i komunikacji.

5 Gdzie tu jest miejsce na CSR? Na czym może polegać wdrożenie CSR do marketingu?

6 Marketing daje władzę i możliwość wywierania wpływu na ludzi i instytucje. Z takimi możliwościami wiąże się również ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

7 Odpowiedzialny marketing Marketing zaangażowany społecznie CSR a MARKETING Marketing społeczny Zielony marketing

8 Odpowiedzialny marketing wprowadzanie społecznych i etycznych zasad do praktyki marketingowej firmy Marketing to nie tylko dobre opakowanie produktu, aby go dobrze sprzedać to odpowiedzialność firmy za produkt od momentu jego powstania, poprzez jego funkcjonowanie na rynku, aż do chwili zakończenia jego życia. Monika Kulik specjalista w dziale CSR Telekomunikacji Polskiej I. Kuraszko, S. Augustyniak, 15 polskich przykładów, s. 31. P. Kotler, Marketing., s. 26.

9 ODPOWIEDZIALNY MARKETING PRZYKŁADY: rzetelne informowanie o produktach i usługach (o ich zaletach i wadach), niezachęcanie do spożywania zbyt dużych ilości produktów, ograniczanie oferty kierowanej do dzieci, promowanie wśród konsumentów odpowiedzialnych zachowań i zdrowego stylu życia. Liderami w tej dziedzinie są firmy z branży spożywczej i branż kontrowersyjnych, jak np. tytoniowa czy napojów alkoholowych.

10 Są to samoregulacje nie wynikają z norm prawnych, lecz są dodatkowymi, dobrowolnymi ograniczeniami wprowadzanymi przez firmy, propagującymi standardy wyższe niż te wymagane przez prawo. Ich celem jest równoważenie często sprzecznych wartości, takich jak: zysk firmy, spełnianie pragnień klienta, interes społeczny.

11

12 Jest to reklama wprowadzająca w błąd! Orzeczenie Rady Reklamy: Sformułowanie Wszystko za -50% ceny jest całkowicie nietrafione, gdyż za pół roku konsument musi zapłacić drugą połowę ceny. Cena łączna towaru powinna być komunikowana konsumentom wyraźnie, a nie za pomocą znacznie mniejszej czcionki. Reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Reklama może wprowadzać konsumentów w błąd, dlatego w reklamie konieczne jest wprowadzenie zmian.

13 Reklama - przykład Staw jak każdy mechanizm może się zużywać. W naszych laboratoriach badamy ten proces, bo z wiekiem twoje stawy mogą się zużywać co może powodować ból. Sygnalizuje to głębszy problem. Dlatego opracowaliśmy ketoflexan...

14 Przykład Opinia producenta: Powołanie się w reklamie na badania nad zużywaniem się stawów prowadzone w laboratoriach jest przejawem pewnej umowności przekazu reklamowego. Z samej specyfiki przekazu reklamowego wynika, że nie może być on traktowany w sposób dosłowny i opiera się na pewnym przerysowaniu celem pokazania reklamowanego produktu z możliwie najkorzystniejszej strony.

15 Jest to reklama wprowadzająca w błąd! Orzeczenie Rady Reklamy: Reklama nie może zawierać informacji, że prowadzone są badania nad zużywaniem się stawów, jeśli nie zostały przedstawione dowody potwierdzające prowadzenie takich badań. Z reklamy powinna zostać usunięta informacja w naszych laboratoriach badamy ten proces, gdyż mogłaby wprowadzać konsumentów w błąd. W reklamie jest możliwe stosowanie pewnej umowności, ale informowanie, że prowadzone są badania, bez potwierdzenia tego faktu w rzeczywistości, jest niedopuszczalne.

16 ODPOWIEDZIALNY MARKETING DOBRY PRZYKŁAD Niereklamowanieproduktów w czasie antenowym przeznaczonym dla dzieci poniżej 12 lat Niekorzystanie z udziału lub wizerunku dzieci poniżej 12 roku życia w reklamach Ograniczenie oferty produktowej skierowanej do szkół: -w szkołach podstawowych i mieszanych dostępne są tylko wody i soki, a lodówki z napojami oznakowane są grafiką źródlanej wody Kropla Beskidu - w samodzielnych gimnazjach i liceach sprzedawane są wszystkie rodzaje napojów, jednak eksponuje się przede wszystkim napoje niegazowane i te o niskiej zawartości kalorycznej -na lodówkach i automatach w tych szkołach umieszczane są grafiki promujące ruch i aktywność fizyczną W placówkach szkolnych nie są prowadzone żadne działania marketingowe i promocyjne

17 ODPOWIEDZIALNY MARKETING DOBRY PRZYKŁAD Rzetelnie informujemy o naszych produktach Dużą wagę przykładamy do tego, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd (etykieta produktu, strony internetowe producenta lub dystrybutora, materiały reklamowe). Wszystkie firmy Danone a na całym świecie kierują się trzema podstawowymi zasadami: mówimy prawdę o korzyściach płynących ze zdrowego żywienia, nie zachęcamy do spożywania zbyt dużych ilości jedzenia, promujemy zdrowy styl życia. Korzystne działanienaszych produktów funkcjonalnych (Danonki, Danacol, Activia, Actimel) jest potwierdzone licznymi badaniami naukowymi, a ich wyniki są publikowane w renomowanych czasopismach medycznych i żywieniowych. Nasi konsumenci mogą być pewni, że otrzymują dokładnei zawsze zgodne z prawdą informacje dotyczące właściwości produktu, jego składu, ilości, trwałości, źródła pochodzenia czy metod produkcji, a także tego, że funkcjonalne produkty Danone a posiadają przypisywane im właściwości zdrowotne.

18 ODPOWIEDZIALNY MARKETING DOBRY PRZYKŁAD Seventh Generation to firma założona w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się produkcją i sprzedażą bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego środków czystości i artykułów higienicznych.

19 ODPOWIEDZIALNY MARKETING DOBRY PRZYKŁAD Firma kładzie duży nacisk na przejrzystość komunikatów i dostarczanie pełnej informacji, aby umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Filozofia firmy: konsumenci powinni wiedzieć, jakie składniki znajdują się w produktach, w jakim celu ich użyto i czy było to niezbędne. SG jako pierwsza firma z branży w zaczęła umieszczać na etykietach produktów pełną listę składnikówwraz z podaniem nazwy każdej substancji w języku potocznym, zrozumiałym dla konsumentów (mimo, że nie jest to wymóg prawa w USA). Gdy używane są konserwanty, lub syntetyczne aromaty, które mogą wywołać reakcję alergiczną jest to wyraźnie zaznaczone. Na stronie internetowej firmy znajduje się pełna lista składników używanych w produktach wraz z obszernymi wyjaśnieniami ich funkcji i skutków działania. Stworzono specjalną aplikację Label Reading Guide interaktywny słowniczek nazw składników chemicznych używanych powszechnie do produkcji środków czyszczących, z którego konsumenci mogą korzystać za pośrednictwem telefonu komórkowego podczas zakupów. Opracowanie własne na podstawie: [ ]

20 Odpowiedzialny marketing Marketing zaangażowany społecznie CSR a MARKETING Marketing społeczny Zielony marketing

21 Marketing zaangażowany społecznie (causerelatedmarketing,crm) taka działalność komercyjna przedsiębiorstwa, która uwzględnia jednocześnie cele marketingowe firmy oraz potrzeby społeczne. Najbardziej popularna forma marketingu zaangażowanego społecznie przeznaczanie części zysku ze sprzedaży określonych produktów na konkretny cel społeczny. Konsumenci są wówczas zachęcani do wsparcia danego celu poprzez zakup produktów firmy. Działania CRM przyczyniają się zatem do wzmocnienia pozycji rynkoweji poprawy wizerunkuprzedsiębiorstwa, a jednocześnie przynoszą korzyść wspieranej sprawie lub partnerskiej organizacji pożytku publicznego. B. Rok, Odpowiedzialny biznes..., op.cit., s. 35.

22 Czy znają Państwo jakieś przykłady marketingu zaangażowanego społecznie?

23

24 CRM DOBRY PRZYKŁAD Program Podziel się posiłkiem zainicjowano w 2003 roku, aby walczyć z niedożywieniem dzieci w Polsce. Część zysków ze sprzedaży oznaczonych talerzykiem produktów firmy Danone (w okresie od sierpnia do października) firma przekazuje na walkę z niedożywieniem dzieci poprzez finansowanie i współorganizowanie różnych działań, do których należą: Ogólnopolskie zbiórki żywności dotychczas zorganizowano sześć takich zbiórek, a zgromadzona żywność pozwoliła na wydanie ponad 3 milionów posiłków dla dzieci; Program Grantowy Danone Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!, w ramach którego co roku przekazywane są dotacje pieniężne w wysokości do 5000 zł na wsparcie realizacji najciekawszych projektów zakładających łączenie dożywiania dzieci z edukacją z zakresu prawidłowego odżywiania się i ekologii; do tej pory w całej Polsce zostało zrealizowanych 178 projektów, dzięki którym do dzieci trafiło ponad 400 tys. posiłków; Akademia Podziel się Posiłkiem inicjatywa, której celem jest pomoc w zawiązywaniu lokalnych partnerstw biznesu, samorządu, mediów, szkół i organizacji społecznych na rzecz walki z problemem niedożywienia. Opracowanie własne na podstawie: [ ]

25 Korzystanie z marketingu zaangażowanego społecznie wiąże się również z RYZYKIEM! Tego typu kampanie mogą budzić kontrowersje i wątpliwości co do szczerości intencji niesienia pomocy. Wykorzystywanie CRM wyłącznie w celach ekonomicznych jest sprzeczne z założeniami CSR, a ponadto może zniszczyć zaufanie konsumentów i przyczynić się do pogorszenia reputacji firmy.

26 Odpowiedzialny marketing Marketing zaangażowany społecznie CSR a MARKETING Marketing społeczny Zielony marketing

27 Zielony marketing(green marketing) działania marketingowe obejmujące projektowanie, produkcję, sprzedaż i promocję produktu, który na każdym etapie cyklu życia jest przyjazny środowisku (począwszy od przyjaznych środowisku i zdrowiu materiałów, z których jest wykonany, poprzez czystą produkcję, odpowiednie opakowanie, możliwość ponownego wykorzystania produktu oraz recykling). Zielony marketing można rozszerzyć również o dodaną do produktu wartość społeczną, jak np.: godne i uczciwe traktowanie pracowników i dostawców, lokalne pochodzenie składników, czy pozytywny wpływ produktu na zdrowie.

28 Istnieją przedsiębiorstwa, które w oparciu o zasady zielonego marketingu zbudowały cały swój model biznesowy (Innocent). Jednak większość firm po prostu rozszerza swoje portfolio Jednak większość firm po prostu rozszerza swoje portfolio o produkty odpowiedzialne społecznie w całości lub fragmentarycznie.

29 ZIELONY MARKETING DOBRY PRZYKŁAD Procter & Gamble planuje zastosowanie w opakowaniach wybranych produktów (Pantene Pro-V, COVERGIRL oraz Max Factor) odnawialnego, ekologicznego plastiku, pozyskiwanego z trzciny cukrowej. Wykorzystanie tego typu plastiku to postęp w dziedzinie ekologicznych opakowań, bowiem w odróżnieniu od plastiku tradycyjnego (pozyskiwanego z nieodnawialnego źródła, jakim jest ropa naftowa) plastik z trzciny cukrowej stanowi zasób odnawialny. [ ].

30 Znakowanie społeczne, ekoznakowanie narzędzie wykorzystywane w ramach zielonego marketingu. Znakowanie polega na dobrowolnympodawaniu na etykietach produktów dodatkowych, niewymaganych przez prawo informacji dotyczących społecznych lub ekologicznych zobowiązań podjętych przez firmę w procesie produkcji. Może dotyczyć m.in. poszanowania praw człowieka, dbałości o środowisko naturalne czy respektowania praw zwierząt (np. nietestowanie produktu na zwierzętach) B. Rok, Odpowiedzialny biznes..., op.cit., s. 34.

31 Aby zwiększyć wiarygodność i przejrzystość stosowanych znaków oraz ułatwić konsumentom orientację w ich znaczeniu, wprowadza się różnego rodzaju systemy certyfikacji prowadzone przez organizacje zajmujące się ich przyznawaniem. Aby móc korzystać z takiego oznakowania swoich produktów, firmy muszą pozytywnie przejść przez proces weryfikacji, zapewniający, że spełniają wszystkie niezbędne wymagania.

32 FAIRTRADE znak umieszczany na produktach, które na każdym etapie łańcucha produkcji (od producentów poprzez eksporterów, importerów, przetwórców, aż do końcowego wyrobu) wytwarzane są zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. Zasady te opierają się na następujących kryteriach: Wzmacnianie pozycji marginalizowanych producentów. Zapewnianie odpowiednich praktyk handlowych, np.: co najmniej minimalne ceny za zbiory (pokrywające koszty zrównoważonej produkcji), długoterminowe umowy, dostęp do kredytów. Zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków socjalnych, np.: brak przymusowej pracy, dyskryminacji, wolność zrzeszania się, negocjacje dotyczące umowy zbiorowej. Ochrona środowiska naturalnego, np.: stopniowe ograniczanie środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, zarządzanie odpadami, glebą i wodą, zapobieganie pożarom, zakaz stosowania modyfikacji genetycznych. [ ].

33

34 ECOLABELto dobrowolny zielony znak ustanowiony przez Komisję Europejską, który ma na celu zachęcenie firm do wytwarzania wyrobów mniej szkodliwych dla środowiska. Symbolem tym mogą oznaczać swoje produkty firmy, które uzyskały odpowiedni certyfikat. Oznaczone tym znakiem wyroby są mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego niż inne podobne produkty, ponieważ spełniają określone kryteria środowiskowe. Do wyrobów, które obecnie mogą być oznaczane tym znakiem należą: farby, polepszacze gleby, papier higieniczny, papier do kopiowania, detergenty do prania, żarówki, tekstylia, materace, komputery PC, komputery przenośne, uniwersalne środki czyszczące i sanitarne, detergenty do ręcznego zmywania naczyń, detergenty do zmywarek, telewizory, twarde pokrycia podłogowe, usługi hotelarskie. [ ]

35 Odpowiedzialny marketing Marketing zaangażowany społecznie CSR a MARKETING Marketing społeczny Zielony marketing

36 Marketing społeczny zastosowanie technik marketingu do promocji idei służących wspólnemu dobru. Kampanie społeczne (najpopularniejsze narzędzie marketingu społecznego) działania, które mają na celu uświadomienie odbiorcom określonych problemów społecznych, promocję zachowańuważanych za społecznie pożądane lub wpływanie na zmianęnieakceptowanych postaw. Cel zwrócenie uwagi na dany problem i osiągnięcie korzyści dla społeczeństwa, a nie dla reklamującego, dlatego też nie wiąże się z nimi sprzedaż produktów ani usług podmiotów zaangażowanych w kampanię. [ ].

37

38 Prowadzący niepijący Organizatorzy: Kompania Piwowarska, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, stowarzyszenie Bractwo Piwne Cele akcji: przekonanie bywalców pubów, że nie warto prowadzić pojazdów po spożyciu alkoholu, edukowanie ich na temat bezpiecznych sposobów powrotu do domu, dowartościowanie niepijących kierowców. Przebieg: Po pubach chodzą animatorzy ubrani w specjalne, żółte uniformy, zadając klientom pytanie: czy jest wśród nich osoba, która prowadzi samochód i nie pije. Jeśli ktoś się zgłosi, otrzymuje nalepkę z napisem driver, materiały informacyjne oraz 10% zniżkę na taksówkę. Akcja daje również możliwość założenia specjalnych okularów, które pokazują, jak niewyraźnie widzi człowiek pod wpływem alkoholu. [ ]

39 Problemy z komunikowaniem działań CSR

40 Korporacja Philip Morris na działalność dobroczynną wydała 75 milionów dolarów, natomiast nagłośnienie tych działań kosztowało ją ponad 100 milionów dolarów. 40

41 PROBLEMY I WYZWANIA KOMUNIKOWANIA DZIAŁAŃ CSR INTERESARIUSZE FIRMA Odpowiednie konstruowanie komunikatów (aby były prawdziwe, zgodne z polityką firmy, czytelne, wiarygodne i ciekawe dla interesariuszy) Nieufność wobec komunikatów firm, wątpliwości dotyczące wiarygodności działań CSR, podejrzenia o whitewashing i greenwashing

42 Co oznaczają pojęcia: wybielanie wizerunku (whitewashing) i ekościema (greenwashing)?

43 Whitewashingto wykorzystywanie działań z zakresu CSR do kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa po to, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od nieetycznych czy nagannych działań w innych obszarach.

44 Greenwashingtostosowanie wprowadzających w błąd lub kłamliwych przekazów marketingowych wykorzystujących trend korzystania ze zrównoważonych i zielonych produktów i usług aby poprawić wizerunek firmy lub zwyczajnie zarobić na naiwności i dobrej woli konsumentów.

45

46

47 Jak oceniacie Państwo zachowanie firmy telekomunikacyjnej, która pod pretekstem ochrony środowiska namawia konsumentów do rezygnacji z otrzymywania papierowych faktur? Czy to jest CSR, czy greenwashing?

48 Prawdziwe zaangażowanie firmy: Bank namawia klientów do rezygnacji z papierowych wyciągów, ale wszystkie zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznacza na sadzenie lasu lub inne proekologiczne działania, a ponadto rzetelnie informuje o rezultatach podejmowanych przez siebie działań.

49 Aby strategie marketingowe z zakresu CSR były skuteczne, powinny być: realizowane uczciwie zaplanowane pod kątem korzyści, które przynoszą zarówno firmie, jak i otoczeniu powiązane z ogólną strategią biznesową firmy atrakcyjne i przekonujące dla odbiorców (nie powodujące wrażenia, że są fikcyjne lub robione na siłę )

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku spis treści Wprowadzenie: Mirella Panek-Owsiańska 2 Konsument jako aktywny interesariusz firmy 2 Dlaczego firma edukuje? 4 Strategia i realizacja 7

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych

Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Nauk Społecznych Anna Niwińska 9810 Kampanie społeczne w polskich mediach masowych Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO I EKOLOGICZNEGO PROWADZENIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU MARKETINGU SPOŁECZNEGO SPIS TREŚCI _01 Wstęp................................... str. 03 _02 Definicje związane z obszarem marketingu

Bardziej szczegółowo

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju Projekt Biznesowy "Budowanie Strategii Komunikacji Opartej o Wartości Społeczno-Środowiskowe dla Pożycz.pl" Autorstwa: Hao Cai Anna Huskowska Kamila

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Raport zrównowa onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

Raport zrównowa onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej Raport zrównowa onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej Obejmuje dane za rok finansowy F14 (12 miesi cy od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.). 2014 Źródło słodu do naszego piwa. Żniwa, pole jęczmienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju

Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Kurs Challenges of Sustainable Development 3-24 lipca 2005 IKEA Kraków na drodze zrównoważonego rozwoju Jan Burdziej Tomasz Jeleński Beata Szcześniak Karolina Turała Spis treści 1. Wstęp 1.1. O raporcie

Bardziej szczegółowo

Forum Odpowiedzialnego Biznesu strategie CSR Raport z wywiadów indywidualnych online

Forum Odpowiedzialnego Biznesu strategie CSR Raport z wywiadów indywidualnych online Forum Odpowiedzialnego Biznesu strategie CSR Raport z wywiadów indywidualnych online Warszawa, wrzesień 2011 Spis treści 2 O BADANIU SZCZEGÓŁOWE WYNIKI.10.3 GŁÓWNE WNIOSKI.6 Etyka w biznesie definicja.11

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych

Tomasz Makowski. STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie. - raport ze spotkań seminaryjnych Tomasz Makowski STANDARDY EKOLOGICZNE w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie - raport ze spotkań seminaryjnych Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków 2009 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo