ZAKRES/ODCZYT. 3. Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES/ODCZYT. 3. Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy)"

Transkrypt

1 IV KWARTA 2009 Edycja 1 wagi analityczne wagi laboratoryjne wagosuszarki wagi jubilerskie wagi apteczne wagi techniczne wagi platformowe wagi ze stali nierdzewnej wagi hermetyczne wagi pomostowe wagi najazdowe wagi paletowe wagi p³ozowe wagi kolejkowe wagi osobowe wagi weterynaryjne wagi pocztowe mierniki si³y mierniki wagowe drukarki etykieciarki wzorce masy

2 Wagi analityczne TYP WAGI Wagi laboratoryjne profesjonalne AG100C AG200C AG300C AG500C AG600C AG1000C 7. AG2000C 8. AG3000C 9. AG4000C 19. AGZ100C 20. AGZ200C 2 AGZ300C 2 AGZ500C 2 AGZ600C 2 AGZ1000C 2 AGZ2000C 2 AGZ3000C 27. AGZ4000C 28. AGZ10C Strona 2 zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C Wagi z wyœwietlaczem cyfrowym LCD (podœwietlanym) i standardowym zestawem klawiszy AGN50C AGN100C AGN200C 50g / 0,0001g 100g / 0,0001g 200g / 0,0001g 90 mm 90 mm 90 mm z³ z³ 3 66 Wagi z wyœwietlaczem graficznym (podœwietlenie) i rozszerzonym zestawem klawiszy AGN50 50g / 0,0001g 90 mm z³ AGN g / 0,0001g 90 mm z³ AGN g / 0,0001g 90 mm Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy) Funkcja wyliczeñ statystycznych (dot. poz. 4-6, œrednia, odchylenie standard.) Zestaw HYDRO KIT AGN do pomiaru gêstoœci (dotyczy poz. 4-6) z³ +341 z³ +793 z³ Wagi z wyœwietlaczem cyfrowym LCD (podœwietlanym) i standardowym zestawem klawiszy 10. AG100 1 AG200 1 AG300 1 AG500 1 AG600 1 AG AG AG AG g / 0,001g 200g / 0,001g 300g / 0,001g 500g / 0,001g 600g / 0,01g 1000g / 0,01g 2000g / 0,01g 3000g / 0,01g 4000g / 0,01g 100g / 0,001g 200g / 0,001g 300g / 0,001g 500g / 0,001g 600g / 0,01g 1000g / 0,01g 2000g / 0,01g 3000g / 0,01g 4000g / 0,01g 10kg / 0,1g 195x180mm Przezroczysty klosz os³aniaj¹cy szalkê (dot. poz ) Przezroczysty klosz os³aniaj¹cy szalkê (dot. poz. 1-4 i 19-22) Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy) Funkcja wyliczeñ statystycznych (dot.poz.10-18, œrednia, odchylenie standard.) Zestaw HYDRO KIT AG do pomiaru gêstoœci (dotyczy poz ) z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Wagi z wyœwietlaczem cyfrowym LCD (podœwietlanym) bez kalibracji wewn. i legalizacji 100g / 0,001g 200g / 0,001g 300g / 0,001g 500g / 0,001g 600g / 0,01g 1000g / 0,01g 2000g / 0,01g 3000g / 0,01g 4000g / 0,01g WYMIAR SZALKI kalibracja wewnêtrzna kalibracja wewnêtrzna zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C Wagi z wyœwietlaczem graficznym (menu tekstowe) i rozszerzonym zestawem klawiszy z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ +61 z³ +341 z³ +793 z³

3 TYP WAGI Wagi laboratoryjne popularne WYMIAR SZALKI wyœwietlacz cyfrowy LCD, RS232C zewnêtrzny zasilacz 12V AD510 AD5 AD5 AD6 500g / 0,01g 2500g / 0,5g 5000g / 0,5g 6000g / 0,5g 225x165 mm z³ Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych legalizacji WE AD250 AD5 7. AD5 8. AD6 250g / 0,01g 2500g / 0,1g 5000g / 0,1g 6000g / 0,1g 225x165 mm z³ z³ Przezroczysty klosz os³aniaj¹cy szalkê (dot. poz. 5) Podœwietlenie wyœwietlacza LCD Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy) Funkcja wyliczeñ statystycznych (œrednia, odchylenie standowe) z³ +36 z³ +61 z³ +342 z³ Wagi laboratoryjne precyzyjne wyœwietlacz cyfrowy LCD, RS232C zewnêtrzny zasilacz 12V AD50 AD60 AD100 AD200 AD1000 AD g / 0,001g 60g / 0,001g 100g / 0,001g 200g / 0,001g 1000g / 0,01g 2000g / 0,01g z³ 1 891z³ z³ z³ Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych legalizacji WE 8. AD AD AD600 1 AD g / 0,001g 500g / 0,001g 600g / 0,002g 3000g / 0,01g z³ z³ z³ Przezroczysty klosz os³aniaj¹cy szalkê (dot. poz.1-4 i 8-10) Podœwietlenie wyœwietlacza LCD Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy) Funkcja wyliczeñ statystycznych (œrednia, odchylenie standardowe) Zestaw HYDRO KIT AD do pomiaru gêstoœci (dot. poz.1-4, 8 i 9) Hak do podwieszania obci¹ enia Strona z³ +36 z³ +61 z³ +342 z³ +732 z³ +122 z³

4 Wagosuszarki TYP WAGI SZALKI menu tekstowe, wyœwietlacz graficzny, arniki halogenowe, RS232C AGS50 AGS100 AGS200 Filtry papierowe 90mm Filtry szklane 90mm 50g / 1mg 100g / 1mg 200g / 1mg Szalka jednorazowa SJ 90 (10 szt.) (100szt.) (100szt.) 90 mm 90 mm 90 mm z³ z³ z³ 15 z³ 61 z³ 342 z³ Opcja z promiennikiem podczerwieni z³ Wagi laboratoryjne apteczne sporz¹dzanie receptur wyœwietlacz cyfrowy LCD, zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C AD50 AD g / 0,001g 2000g / 0,01g z³ Funkcja sporz¹dzania receptur Podœwietlenie wyœwietlacza LCD Przezroczysty klosz z uchwytem os³aniaj¹cy szalkê (poz.1) gratis +36 z³ +61 z³ 7.Wagi jubilerskie dodatkowy wyœwietlacz cyfrowy LCD dla Klienta, RS232C Wagi do rozliczeñ w bezpoœrednim obrocie handlowym (np.skup z³ota) zewnêtrzny zasilacz 12V AD200R AD510R AD1000R 200g / 0,01g 500g / 0,1g 1000g / 0,1g z³ z³ z³ Do pozosta³ych zastosowañ wymagaj¹cych legalizacji (np.oznaczanie masy wyrobów na zapleczu) AD200 AD510 AD g / 0,001g 500g / 0,01g 1000g / 0,01g z³ Podœwietlenie wyœwietlacza LCD Dodatkowy wyœwietlacz (dot. poz.4-6) z³ +98 z³ Strona 4

5 TYP WAGI 8. Wagi techniczne precyzyjne OFERTA SPECJALNA SZALKI klosz os³aniaj¹cy szalkê, wyœwietlacz cyfrowy LCD (podœwietlany) Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych legalizacji WE zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C BT200 BT200D BT2000 BT2000D 200g / 0,001g 200g / 0,01g 2000g / 0,01g 2000g / 0,1g 145 x 125 mm 145 x 125 mm z³ 708 z³ 744 z³ 708 z³ 9.Wagi techniczne Wagi licz¹co-sumuj¹ce NOWOŒÆ Pakiet funkcji dodatkowych (receptury, wa enie zwierz¹t) Wewnêtrzny akumulator Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz. 3-6 Akumulatory NIMH R3 (rozmiar AAA) B0.3D B0.6D B5D B2D B3D B6D B15D B0.3 B0.6 B5 B2 B3 B6 B10 B15 BLM5 BLM3 BLM6 BLM15 BLM30 300g / 0,1g 600g / 0,2g 1500g / 0,5g 2000g / 1g 3000g / 1g 6000g / 2g 15kg / 5g 300g / 0,01g 600g / 0,02g 1500g / 0,05g 2000g / 0,1g 3000g / 0,1g 6000g / 0,2g 10kg / 1g 15kg / 1g 1,5kg / 0,05g 3kg / 0,1g 6kg / 0,2g 15kg / 1g 30kg / 1g wyœwietlacz cyfrowy LCD (podœwietlany) 250 x 180 mm 250 x 180 mm 250 x 180 mm 250 x 180mm 250 x 180 mm 90 Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych legalizacji WE: +6 z³/szt z³/szt. zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C z³ z³ +61 z³ +98 z³ 3 wyœwietlacze LED zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C 854 z³ 854 z³ 854 z³ 854 z³ 854 z³ 1Wagi techniczne du e NOWOŒÆ BDM5 BDM3 BDM6 BDM15 BDM30 1,5kg / 0,05g 3kg / 0,1g 6kg / 0,2g 15kg / 0,5g 30kg / 1g 250 x 180 mm 250 x 180 mm 250 x 180 mm 250 x 180mm 250 x 180 mm wyœwietlacz LCD (podœwietlany) zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C z³ 768 z³ 768 z³ 768 z³ 768 z³ Wyposa enie Akumulatory NiMH R3 (rozmiar AAA) +6 z³/szt. +7 z³/szt. Strona 5

6 TYP WAGI 1Wagi techniczne platformowe PLATFORMY miernik SE-01/A/18 - alum. lakierowane, wyœw. LED 18mm, RS232C czujnik IP65, konstrukcja - stal lakierowana, szalka - stal nierdzewna, zewn.zasilacz 12V B3MD B6MD B15MD 3kg / 1g 6kg / 2g 15kg / 5g 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm z³ z³ z³ Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych legalizacji WE B3M B6M B15M 3kg / 0,1g 6kg / 0,2g 15kg / 1g 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm z³ z³ z³ Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz Wagi techniczne hakowe wewnêtrzny akumulator (8 godz. ci¹g³ej pracy) + zasilacz 12V, RS232C automatyczny wy³¹cznik zasilania, obudowa - stal lakierowana, wyœwietlacz LCD (podœwietlany) B15S B30S B60S B150S 15kg / 5g 30kg / 10g z³ z³ z³ Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu)- poz Wagi techniczne przenoœne wewnêtrzny akumulator+zasilacz 12V, RS232C wyœwietlacz LCD (podœwietlany), czujnik IP65 B30LG B60LG B150LG 30kg / 10g 300 x 330 mm 300 x 330 mm 300 x 330 mm z³ z³ z³ Wagi przystosowane do noszenia w walizce B30G B60G B150G 7. Walizka 30kg / 10g 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm z³ Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz. 1-6 Strona 6

7 TYP WAGI 1 Wagi platformowe - seria C PLATFORMY miernik SE-01/A/18 - obudowa al. lakier., wyœwietlacz LED 18mm, zewnêtrzny zasilacz 12V, czujnik IP65 OFERTA SPECJALNA szala metal. z naklejon¹ foli¹, konstrukcja noœna - stal lakier., RS232C B30C B60C B150C B153C B300C B303C 30kg / 10g 300kg / 100g 300kg / 100g 500 x 600 mm 500 x 600 mm z³ 988 z³ 988 z³ z³ z³ z³ (str.14) Szala ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, gruboœæ 1mm Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz z³ 1Wagi platformowe ekonomiczne wyœwietlacz LED 18mm, zewnêtrzny zasilacz 12V, RS232C miernik SE-01/A/18 - obudowa al. lakier., konstrukcja - stal lakier., szala nierdzewna, czujnik IP65 B30E B60E B150E 30kg / 10g 400 x 490 mm 400 x 490 mm 400 x 490 mm z³ z³ z³ Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu)- poz Wagi platformowe wyœwietlacz LED 18mm, RS232C miernik SE-01/A/18 - obudowa al. lakierowane, konstrukcja - stal lakier., szala nierdzewna, czujnik IP65 B0.3U B0.6U B5U B3U B6U B15U 7. B15W 8. B30 9. B B63 1 B150 1 B151 1 B152 1 B300 1 B g / 0,1g 600g / 0,2g 1,5kg / 0,5g 3kg / 1g 6kg / 2g 15kg / 5g 15kg / 5g 30kg / 10g 300kg / 100g 300kg / 100g 100 x 150mm 150 x 200 mm 150 x 200 mm 200 x 200 mm 400 x 400 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm 800 x 800 mm 400 x 400 mm 600 x 500 mm 800 x 800 mm z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Opcja bez kolumny wyœwietlacza z uchwytem k¹towym do monta u miernika Opcja z wyœwietlaczem LCD Opcja z wyœwietlaczem 25mm Opcja z zasilaczem 12V + wymienny akumulator + wyœwietlacz LCD (poz.7-15) Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz i poz.12 i 15 Strona z³ +22

8 TYP WAGI PLATFORMY 18.Wagi platformowe nierdzewne (odporne na wodê i detergenty) czujnik stalowy IP67 miernik SE-01/N/18 - obudowa nierdz. IP65, LED 18mm, konstrukcja -stal nierdz. B5N* 1,5kg / 0,5g 150 x 200 mm z³ B3N B6N B15N 3kg / 1g 6kg / 2g 15kg / 5g z³ z³ z³ B15WN B30N 7. B60N 8. B63N 9. B150N 10. B151N 1 B152N 1 B300N 1 B301N 15kg / 5g 30kg / 10g 300kg / 100g 300kg / 100g 400 x 400 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm 800 x 800 mm 400 x 400 mm 600 x 500 mm 800 x 800 mm * W wadze B5N zastosowano czujnik ze stali stopowej, w pozosta³ych - ze stali nierdzewnej Opcja z zasilaczem 12V+wymienny akumulator+wyœwietl. LCD (poz.5-13) Opcja z wyœwietlaczem na kolumnie (poz.5-13) Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz z³ z³ z³ z³ z³ z³ +305 z³ 19.Wagi nierdzewne hermetyczne (odporne na sole i kwasy) czujnik stalowy IP68 miernik SE-01/N/18 - obudowa nierdz. IP65, LED 18mm, konstrukcja -stal nierdz. B5H B3H B6H B15H 1,5kg / 0,5g 3 kg / 1g 6kg / 2g 15kg / 5g z³ z³ z³ 2 44 B15WH B30H 7. B60H 8. B63H 9. B150H 10. B151H 1 B152H 1 B300H 1 B301H 15kg / 5g 30kg / 10g 300kg / 100g 300kg / 100g 400 x 400 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm 800 x 800 mm 400 x400 mm 600 x 500 mm 800 x 800 mm Opcja z zasilaniem 12V+ wymienny akumulator+wyœwietl. LCD (poz.5-13) Opcja z wyœwietlaczem na kolumnie (poz.5-13) Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu): - poz. 2-3, 7-9 i poz z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ +305 z³ Strona 8

9 20.Wagi pomostowe PROMOCJA TYP WAGI B300 4B300 4B600 4B600 4B1500 4B1500 4B1500 4B2000 4B2000 4B3000 4B3000 4B3500 4B6000 pomost - blacha stalowa lakierowana, ryflowana, czujniki IP67 miernik SE-01/A/18 - obudowa al. lakierowana, LED 18mm, RS232C 3000kg / 1kg 3000kg / 1kg 3500kg / 2kg 6000kg / 2kg POMOSTU 1000 x 1000 mm 1250 x1250 mm 1000 x 1000 mm 1250 x1250 mm 1000 x 1000 mm 1250 x 1250 mm 1500 x 1500 mm 1250 x 1250 mm 1500 x 1500 mm 1500 x 1500 mm 1500 x 2000 mm 1500 x 2000 mm 1500 x 2000 mm z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ Statyw do miernika wagi Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz Dwuzakresowoœæ - poz.1-2 Opcja z miernikiem nierdzewnym SE-01/N/25 (IP65) i czujnikami IP68 Opcja do wbudowania w fundament z³ 2Wagi pomostowe nierdzewne 4B300N 4B300N 4B600N 4B600N 4B1500N 4B1500N 7. 4B1500N 8. 4B2000N 9. 4B2000N 10. 4B3000N 1 4B3000N 1 4B3500N 1 4B6000N pomost - blacha nierdzewna, g³adka, czujniki IP68 miernik SE-01/N/18 - obudowa nierdz. IP65, LED 18mm, RS232C 3000kg / 1kg 3000kg / 1kg 3500kg / 2kg 6000kg / 2kg 1000 x 1000 mm 1250 x 1250 mm 1000 x 1000 mm 1250 x 1250 mm 1000 x 1000 mm 1250 x 1250 mm 1500 x 1500 mm 1250 x 1250 mm 1500 x 1500 mm 1500 x 1500 mm 1500 x 2000 mm 1500 x 2000 mm 1500 x 2000 mm z³ z³ Statyw do miernika wagi Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz.5-15 Dwuzakresowoœæ - poz.1-4 Opcja z miernikiem nierdzewnym SE-01/N/25 (IP65) i czujnikami IP68 Opcja do wbudowania w fundament z³ Strona 9

10 2Wagi najazdowe PROMOCJA TYP WAGI 4B300NA 4B600NA 4B1000NA 4B1500NA 4B2000NA najazdy i pomost - blacha stalowa lakierowana, g³adka, czujniki IP67 miernik SE-01/A/18 - obudowa al. lakierowana, LED 18mm, RS232C 1000kg / 0,5kg wymiary wewn. x wys.: 860 x 1000 x 45 mm 860 x 1000 x 45 mm 1000 x 1250 x 50 mm 1250 x 1500 x 55 mm 1250 x 1500 x 55 mm Statyw do miernika wagi Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu)- poz.2-5 Dwuzakresowoœæ - poz.1 Opcja z miernikiem nierdzewnym SE-01/N/25 (IP65) i czujnikami IP z³ z³ z³ 2Wagi najazdowe nierdzewne PROMOCJA 4B300NAN 4B600NAN 4B1000NAN 4B1500NAN 4B2000NAN najazdy i pomost - blacha nierdzewna, g³adka, czujniki IP68 miernik SE-01/N/18 - obudowa nierdz. IP65, LED 18mm, RS232C 1000kg / 0,5kg wymiary wewn. x wys.: 860 x 1000 x 45 mm 860 x 1000 x 45 mm 1000 x 1250 x 50 mm 1250 x 1500 x 55 mm 1250 x 1500 x 55 mm Statyw do miernika wagi Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz.3-5 Dwuzakresowoœæ - poz z³ Wagi paletowe PROMOCJA. 4B300PA 4B600PA 4B1000PA 4B1500PA 4B2000PA 4B3000PA 1000kg / 0,5kg 3000kg / 1kg noœnia - stal lakierowana, czujniki IP67 miernik SE-01/A/18 - obudowa al. lakierowana, LED 18mm, RS232C wymiary wewn. x wys.: 600x1130x75 mm 600x1130x105mm z³ z³ z³ z³ z³ 4 88 Statyw do miernika wagi Opcja z miernikiem nierdzewnym SE-01/N/25 (IP65) i czujnikami IP68 Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu)- poz.2-6 Dwuzakresowoœæ - poz z³ 2Wagi paletowe nierdzewne PROMOCJA 4B300PAN 4B600PAN 4B1000PAN 4B1500PAN 4B2000PAN 4B3000PAN 1000kg / 0,5kg 3000kg / 1kg wymiary wewn. x wys.: noœnia - stal nierdzewna, czujniki IP68 miernik SE-01/N/18 - obudowa nierdz. IP65, LED 18mm, RS232C 600x1130x75 mm 600x1130x105mm Statyw do miernika wagi Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz.3-6 Dwuzakresowoœæ - poz z³ z³ (str.14) Strona 10

11 2Wagi p³ozowe TYP WAGI p³ozy - stal lakierowana, rozstaw 6m, czujniki IP67 miernik SE-01/A/18 - obudowa al. lakierowana, LED 18mm, RS232C PROMOCJA 4B300PZ 4B600PZ 4B1000PZ 4B1500PZ 4B2000PZ 4B3000PZ 1000kg / 0,5kg 3000kg / 1kg d³. x szer. x wys.: 1200x120x75mm 1200x120x105mm Statyw do miernika wagi Opcja z miernikiem nierdzewnym SE-01/N/25 (IP65) i czujnikami IP68 Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz.2-6 Dwuzakresowoœæ - poz z³ z³ z³ 27.Wagi p³ozowe nierdzewne p³ozy - stal nierdzewna, rozstaw 6m, czujniki IP68 miernik SE-01/N/18 - obudowa nierdz. IP65, LED 18mm, RS232C PROMOCJA 4B300PZN 4B600PZN 4B1000PZN 4B1500PZN 4B2000PZN 4B3000PZN 1000kg / 0,5kg 3000kg / 1kg d³. x szer. x wys.: 1200x120x75mm 1200x120x105mm Statyw do miernika wagi Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz.3-6 Dwuzakresowoœæ - poz z³ z³ 28.Wagi kolejkowe nierdzewne konstrukcja - stal nierdzewna, czujniki IP67 miernik SE-01/N/18 - obudowa nierdz. IP65, LED 18mm, RS232C, funkcja TOTAL 4B300T 4B600T 300kg / 100g 600kg / 200g standard. d³. toru 0,5m standard. d³. toru 0,5m Monta wagi do linii produkcyjnej (bez kosztów dojazdu z³ z³ z³ wymiary wewn. x wys.: Strona 11

12 29.Wagi osobowe TYP WAGI B150L B200L 200kg / 100g PLATFORMY wyœwietlacz LED 18mm w obudowie aluminiowej lakierowanej, zewn.zasilacz 12V Wagi przystosowane do zamontowania wzrostomierza 300 x 330 mm 300 x 330 mm stabilna platforma z nak³adk¹ gumow¹, RS232C z³ 1 281z³ Wzrostomierz ADE (niekalibrowany, cm) Wzrostomierz SECA (kalibrowany, cm) Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) z³ 439 z³ +61 z³ Wagi bez wzrostomierza B150LM B200LM 200kg / 100g 300 x 330 mm 300 x 330 mm z³ z³ Dwuzakresowoœæ ( poprawa dok³adnoœci na pocz¹tku zakresu) z³ 30.Wagi weterynaryjne konstrukcja - stal lakierowana, szala nierdzewna, RS232C wyœwietlacz LED 18mm w obudowie aluminiowej lakierowanej do zawieszenia 4B150P 920 x 500mm 3 000z³ 3 66 Funkcja wa enia zwierz¹t (LOC) Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) gratis 3Wagi inwentarzowe konstrukcja stalowa Wykonanie ze stali malowanej proszkowo 4B400LI 4B1000LI 4B2000LI 400kg/0,2kg 1000kg/0,5kg 2000kg/1kg 1,5 x 0,8m 2 x 1m 2 x 1m Wykonanie ze stali kwasoodpornej 4B400NI 400kg/0,2kg 4B1000NI 1000kg/0,5kg TPI 2000H 2000kg/1kg 7. 4B2000NI Dop³ata za ko³a do przemieszczania wag Wagi do wa enia wiêkszej iloœci trzody 1,5 x 0,8m 2 x 1m 2 x 1m 2,5-3 x 1-2m z³ Strona 12

13 TYP WAGI SZALKI 3Wagi do kontroli towarów paczkowanych zgodnoœæ z ustaw¹ z dnia i miernik SE-12 - stal nierdzewna, uchwyty do zawieszenia, wyœwietlacz tekstowy, sieæ RS485 lub LAN Oprogramowanie komputerowe i wyposa enie: Program komputerowy TP (system wielostanowiskowy, baza towarów i kontroli) Modu³ ethernetowy do wagi (wymagany przy sieci pomiarowej LAN) Konwerter RS485/232C do komputera (wymagany przy sieci pomiarowej RS485) z³ 537 z³ 39 Wagi kontrolne - praca pod nadzorem komputera (odpornoœæ na zapylenie) B0.3TP B0.6TP B5 TP 7. B3 TP 8. B6TP 9. B15TP 10. B30TP 1 B60TP 6g 300g / 0,1g 11g 600g / 0,2g 28g 1,5kg / 0,5g 112g 3kg / 1g 335g 6kg / 2g 1,67kg 15kg / 5g 3,34kg 30kg / 10g 6,67kg 100 x 150 mm 150 x 200 mm 150 x 200 mm 200 x 200 mm Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz Opcja do pracy z drukark¹ zamiast komputera (z³¹cze RS232C zamiast RS485, wydruk wyników i raportu z kontroli partii) z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ z³ +122 z³ Wagi kontrolne nierdzewne - praca pod nadzorem komputera (odpornoœæ na wodê i detergenty) 1 B5TPN 1 B3 TPN 1 B6 TPN 1 B15 TPN 1 B30 TPN 17. B60TPN 28g 1,5kg / 0,5g 112g 3kg / 1g 335g 6kg / 2g 1,67kg 15kg / 5g 3,34kg 30kg / 10g 6,67kg 150 x 200 mm Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu)- poz Opcja do pracy z drukark¹ zamiast komputera (z³¹cze RS232C zamiast RS485, wydruk wyników i raportu z kontroli partii) z³ z³ z³ z³ z³ z³ +122 z³ Wagi kontrolne nierdz. hermetyczne - praca pod nadzorem komputera (odpornoœæ na sole i kwasy) 18. B5 TPH 19. B3 TPH 20. B6 TPH 2 B15 TPH 2 B30TPH 2 B60TPH 28g 1,5kg / 0,5g 112g 3kg / 1g 335g 6kg / 2g 1,67kg 15kg / 5g 3,34kg 30kg / 10g 6,67kg Opcja do pracy z drukark¹ zamiast komputera (z³¹cze RS232C zamiast RS485, wydruk wyników i raportu z kontroli partii) z³ z³ z³ z³ z³ z³ +122 z³ Strona 13

14 3Wagi pocztowe TYP WAGI SZALKI RS232C - wspó³praca z systemem Poczta, zewnêtrzny zasilacz 12V Wagi listowe - wyœwietlacz LCD bez podœwietlenia B2P 2000g / 1g 165 x 225 mm z³ Wagi paczkowe - wyœwietlacz LED B30P 30kg / 10g B50P 50kg / 20g 400 x 400 mm 400 x 400 mm z³ z³ Wagi przenoœne - wyœwietlacz LCD bez podœwietlenia B60P 300 x 300 mm Walizka - poz.4 Dwuzakresowoœæ (lepsza dok³adnoœæ na pocz¹tku zakresu) - poz z³ 3Zestawy do kontroli nawa eñ i selekcji Wagi do kontroli stanowiskowej Dowolna waga platformowa lub techniczna (np.b5v) Funkcja PROGI + sygnalizator diodowy SD-01(MIN / OK / MAX) Program komputerowy jednostanowiskowy - Komunikacja Modu³ ethernetowy do komunikacji z komputerem (sieæ LAN) Program komputerowy wielostanowiskowy - INTER wg cennika z³ z³ Wagi do kontroli z mo liwoœci¹ zdalnej obserwacji Dowolna waga platformowa lub pomostowa (np.4b1500) Funkcja PROGI+sygnalizator lampowy SL-01 +sterowanie Program komputerowy jednostanowiskowy - Komunikacja Modu³ ethernetowy do komunikacji z komputerem (sieæ LAN) Program komputerowy wielostanowiskowy - INTER wg cennika z³ z³ Strona 14

15 3Mierniki wagowe 3000 dzia³ek legalizacyjnych, swobodnie ustawiane d i e, wszystkie wyprowadzenia - przewodami przez d³awice, za wyj¹tkiem RS232C w SE-01/A/18 Wa enie (3000 dzia³ek legalizacyjnych, swobodnie ustawiane d i e) SE-01/A/18 SE-01/N/18 (aluminium lakierowane, LED 18mm) (stal nierdzewna, LED 18mm) SE-01/N/25 (stal nierdzewna, LED 25mm) Wyposa enie standardowe: RS232C Pozosta³e wyposa enie na zamówienie (str.14 i 15) z³ z³ z³ Wa enie z wpisywaniem dodatkowych danych (RS232C, komunikacja z komputerem, wpisywanie progów, kodów towarów i innych danych) SE-11/N/LCD (stal nierdzewna, 1xLCD, klawiatura cyfrowa) SE-12/N/2xLCD (stal nierdzewna, 2xLCD, wyœwietlanie nazw i komunikatów, klawiatura cyfrowo-literowa ) Wyposa enie standardowe: SE-11/N/LCD - RS232C, SE-12/N/2xLCD - RS485 Pozosta³e wyposa enie na zamówienie (str.14 i 15) z³ z³ Dozowanie (6 sk³adników, 50 receptur, RS232C, wydruk raportów, mo liwoœæ programowania z PLC) SE-02/N/LCD (stal nierdz. dozowanie jedno lub wielosk³adnikowe) 7. SE-22/N/2xLCD (stal nierdzewna, dozowanie, nazwy receptur, klawiatura cyfrowo-literowa) Wyposa enie standardowe: RS232C, zegar Pozosta³e wyposa enie na zamówienie (str.14 i 15) z³ z³ Etykietowanie przy u yciu zewnêtrznej drukarki (RS232C,waga netto, brutto, tara,data, data przydatnoœci, cena, wartoœæ, kod kreskowy) 8. SE-03/N/LCD (stal nierdzewna, sterowanie drukark¹ etykiet) Wyposa enie standardowe: RS232C, zegar Pozosta³e wyposa enie na zamówienie (str.14 i 15) z³ 9. Statyw nierdzewny do miernika z³ 3Mierniki si³y pomiar si³y nacisku i si³y ci¹gu zasilanie: akumulatory NiMH + zasilacz 12V, RS232C FA50 FA200 49N (5kg) / 0,01N (1g) 196N (20kg) / 0,05N (10g) z³ z³ Wyposa enie standardowe: zestaw koœcówek pomiarowych + walizeczka Strona 15

16 3Drukarki termiczne Drukarka AXIS C-001 (obudowa z tworzywa) MEFKA-1 PDT (praca w zapyleniu, obudowa - stal lakierowana, do zawieszenia) z³ 964 z³ 37.Drukarki do etykiet, oprogramowanie ( ZEBRA / ELTRON )* LP 2824 EPL TLP 2824 EPL (termiczna, biurowa, szer. druku 5cm, EPL2) (termotransferowa, biurowa, szer. druku 5cm, EPL2) EPL(termotransferowa, biurowa, szer. druku 10cm, EPL2) TLP 2844 S4M - LP/EPL (termiczna, przemys³, 200dpi, szer. druku 10cm, EPL2) S4M -TLP/EPL(termotransferowa, przemys³.,szer. druku 10cm,EPL2) Rozszerzenie pamiêci drukarki (dla iloœci etykiet powy ej 100) Program DESIGNER - projektowanie etykiet, programowanie drukarki Program Edytor etykiet 3 - proj. etykiet, druk serii etykiet z komputera z³ z³ z³ z³ z³ * Wymagana waga z protokó³em transmisji ELTRON (dop³ata 40z³) lub z modu³em SE-03 (dop³ata 45) 38.Zestaw do drukowania etykiet Waga (dowolna typu B lub 4B) Dop³ata do wagi za modu³ SE-03 z klawiatur¹ numeryczn¹ Drukarka LP 2824 EPL (biurowa, druk termiczny) Projekt etykiety wg wzoru zamawiaj¹cego (pierwsza sztuka)* Program komputerowy DESIGNER (do projektowania etykiet i wpisywania do pamiêci drukarki) Komplet przewodów (3 mb) wg cennika +549 z³ z³ 122 z³ 37 z³ * tylko przy zamówieniu drukarki 39.Programy komputerowe do wspó³pracy z wagami Program ProCell PL - umo liwia wspó³pracê wagi z dowolnymi aplikacjami WINDOWS Program KOMUNIKACJA - zbieranie wyników wa enia i zapis w pliku tekstowym Program STAT - rejestracja wyników wa enia, obliczenia statystyczne, wykresy Program TP - kontrola towarów paczkowanych - wersja wielostanowiskowa Program INTER - baza towarów i kontrahentów, rejestracja wa eñ System APLOK: - modu³ startowy - kontrola wa eñ - modu³ obs³ugi przedsiêbiorstwa - sprzeda, kontrola produkcji, magazyny - modu³ obs³ugi wa enia wg receptur - modu³ obs³ugi zak³adów miêsnych - ubój, rozbiór, kontrola produkcji, sprzeda z³ z³ 2 44 wg indywidualnej kalkulacji Strona 16

17 40.Funkcje specjalne Podstawowy pakiet funkcji (w cenie wagi) Automatyczne zerowanie (AUT) Liczenie jednakowych detal (PCS) Automatyczna transmisja wyniku wa enia (LPT) Ustawianie parametrów portu szeregowego (RS) Zmiana jednostek (caraty, funty) Pomiar w procentach (PROCENTY) Sporz¹dzanie receptur (RECEPRTURY) Zapamiêtanie wpisanej wartoœci tary (TARA) Dodatkowy pakiet funkcji Filtr antywstrz¹sowy (FILTR) Wa enie zwierz¹t (LOC) Wyœwietlanie wskazania maksymalnego (MAX) Zmiana jednostek (Niutony) Sumowanie sk³adników receptur (SU _) Zapamiêtanie wpisanej wartoœci tary (TARA) Pomiar w procentach (PROCENTY) Wybór jêzyka menu (tylko wagi AG i AGN) Funkcje zamawiane indywidualnie Data i godzina na wydrukach (ZEGAR) Wyliczanie wartoœci œredniej (AVERAGE) Progi - selekcja, dozowanie (PROGI+transoptory) Sumowanie serii wa eñ (TOTAL+zegar) Pomiar gêstoœci (HYDRO+zegar) Wyliczenia statystyczne (STATYSTYKA+zegar) - œrednia, odchylenie standardowe, wariancja, diagram Kalkulator do kontroli towarów paczkowanych (TP) Protokó³ druku etykiety (protokó³ ELTRON+zegar) - nag³ówek, data, godzina, masa netto Nag³ówek firmowy na wydrukach Nowy uk³ad danych na wydrukach Program wagi wg wytycznych klienta _ > z³ 98 z³ 61 z³ 61 z³ 159 z³ 256 z³ 342 z³ 146 z³ 122 z³ 244 z³ 61 >1 22 Zawartoœæ pakietów funkcji okreœlono dla wag laboratoryjnych i jubilerskich (lewa kolumna), technicznych i platformowych (œrodkowa kolumna) oraz wszystkich rodzajów wag przemys³owych (prawa kolumna). Pozosta³e grupy wag otrzymuj¹ jedynie funkcjê automatycznego zerowania i ustawiania z³¹cza szeregowego. Podane ceny dotycz¹ funkcji specjalnych instalowanych w wagach nowoprodukowanych. Instalowanie funkcji przez serwis ³¹czy siê z dodatkowymi op³atami. Poz.21 jest wliczona w cenê zestawu HYDRO KIT (do wag laboratoryjnych), który sk³ada siê z elementów mechanicznych, termometru, funkcji specjalnych: Hydro + zegar oraz haka do podwieszania materia³u wa onego. Strona 17

18 4Wyposa enie dodatkowe Interfejs szeregowy RS232C Interfejs szeregowy RS485 z optoizolacj¹ Drugi interfejs szeregowy RS232C Modu³ ethernetowy (do sieci LAN) Interfejs szeregowy USB (tylko wagi AG i AGN) Wejœcie zdalnego sterowania (zewnêtrzne klawisze) 7. Wyjœcie analogowe 4 20mA z optoizolacj¹ (miernik typu N) 8. Wyjœcie analogowe 0 10V z optoizolacj¹ (miernik typu N) 9. Klosz os³aniaj¹cy szalkê 10. Klosz z uchwytem os³aniaj¹cy szalkê 1 Hak do podwieszania obci¹ enia 1 Dodatkowy wyœwietlacz R-01 (LCD 13mm, przewód 3m) 1 Dodatkowy miernik R-02/232 (LED 18mm, RS232C, 15m) 1 Dodatkowy miernik R-02/485 (LED 18mm, RS485, 1000m) 1 Wyœwietlacz wielkogabarytowy (cyfry 100mm, RS485) 1 Rêczny skaner laserowy (czytnik kodów kreskowych) 17. Statyw do miernika wagi 18. Kabel waga - drukarka WD-1 (RS232C; 2,5m) 19. Kabel waga - drukarka etykiet WE-1 (RS232C; 2,5m) 20. Kabel waga - komputer WK-1 (RS232C; 2,5m) 2 Kabel waga - komputer WK-4 (RS485; 2,5m) 2 Przystawka do ³adowania akumulatorów 6V typ PA6V 2 Zasilacz zewnêtrzny do wagi typ ZN 12V/0,5A (wagi AD,b) 2 Zasilacz zewnêtrzny do wagi typ MPL 12V/1,2A (wagi AGN) 2 Zasilacz zewnêtrzny do wagi typ ZN 12V/1,5A (akum.6v) 2 Zasilacz zewnêtrzny typ ZN 15V/1,0A (akum.12v) 27. P³ytka steruj¹ca z oœmioma przekaÿnikami MS 8K/P 28. P³ytka steruj¹ca z trzema przekaÿnikami MS 3K/P 29. Sumator SUM4B do wag 4-czujnikowych (bez rezystorów) 30. Sumator SUM4B-R do wag 4-czujnikowych (z rezystorami) 3 Konwerter RS485/232 do komputera 3 Sygnalizator diodowy hermetyczny SD-01 (3 kolory) 3 Sygnal. lampowy kolumnowy SL-01 (1-3 kolorów) +sterowanie 3 Skrzynka steruj¹ca ST 3K/P (3 przekaÿniki, zasilanie 230V) z³ 65 z³ z³ z³ 537 z³ 183 z³ 98 z³ 281 z³ 366 z³ 49 z³ 61 z³ 122 z³ 98 z³ z³ z³ z³ 732 z³ 244 z³ 24 z³ 24 z³ 24 z³ 24 z³ z³ 79 z³ 79 z³ 85 z³ 305 z³ 183 z³ 159 z³ 256 z³ z³ z³ 573 z³ Strona 18

19 4Odwa niki kalibracyjne (wzorce masy) ODWA NIKA ŒWIADECTWO WZORCOWANIA RAZEM Realizujemy zamówienia na inne odwa niki klasy F1, F2 i E Odwa nik klasy F2 50g Odwa nik klasy F2 100g Odwa nik klasy F2 200g Odwa nik klasy F2 500g Odwa nik klasy F2 1kg Odwa nik klasy F2 2kg Odwa nik klasy F2 5kg Odwa nik klasy F1 50g Odwa nik klasy F1 100g Odwa nik klasy F1 200g Odwa nik klasy E2 100g z³ 52 z³ 52 z³ 52 z³ 52 z³ 52 z³ 52 z³ 66 z³ 66 z³ 66 z³ z³ 162 z³ 182 z³ 232 z³ 322 z³ 382 z³ 592 z³ 186 z³ 186 z³ 216 z³ z³ 198 z³ 222 z³ 283 z³ 393 z³ 466 z³ 722 z³ 226 z³ 226 z³ 263 z³ 549 z³ 4Us³ugi legalizacyjne Legalizacja WE wag II i III klasy (wg zakresu wa enia) : - 0 -: 6kg - 10 :- 60kg :- 300kg :- 1000kg - 1,5 :- 3,5t - 6 :- 10t Legalizacja WE wag I klasy (bez kosztu dojazdu) Wzorcowanie wagi (za 1 punkt) Dop³ata za œwiadectwo wzorcowania Protokó³ sprawdzenia wagi przez AXIS Przy dwuzakresowoœci cena legalizacji jest sum¹ ceny legalizacji wiêkszego zakresu i 50% ceny mniejszego z³ 2 49 z³ 61 z³ 85 z³ 122 z³ 305 z³ 732 z³ 98 z³ 61 z³ 63 z³ 24 z³ 4Koszty transportu przesy³k¹ kuriersk¹ 7. Przesy³ki o masie do 10kg Przesy³ki o masie do 20kg Przesy³ki o masie do 50kg Przesy³ki o masie do 100kg Przesy³ki o masie do 150kg Przesy³ki o masie do 200kg Przesy³ki na palecie - masa powy ej 200kg 17 z³ 22 z³ 35 z³ 77 z³ 95 z³ 105 z³ z³ 27 z³ 43 z³ 94 z³ 116 z³ 128 z³ 171 z³ Strona 19

Wagi z wyœwietlaczem LCD i standardowym zestawem klawiszy 50g / 0,0001g 100g / 0,0001g 200g / 0,0001g

Wagi z wyœwietlaczem LCD i standardowym zestawem klawiszy 50g / 0,0001g 100g / 0,0001g 200g / 0,0001g II KWARTA 2008 v.2 PROMOCJA wagi analityczne wagi laboratoryjne wagosuszarki wagi jubilerskie wagi apteczne wagi techniczne wagi platformowe wagi ze stali nierdzewnej wagi hermetyczne wagi pomostowe wagi

Bardziej szczegółowo

I KWARTA 2010 Edycja 1

I KWARTA 2010 Edycja 1 ENNIK I KWARTA 2010 Edycja 1 1.Wagi analityczne SZALKA kalibracja wewnêtrzna Wagi z wyœwietlaczem cyfrowym LCD (podœwietlanym) i standardowym zestawem klawiszy 1. AGN50C 2. AGN100C 3. AGN200C 50g / 0,0001g

Bardziej szczegółowo

IV KWARTA 2004 PROMOCJA PROMOCJA PROMOCJA PROMOCJA

IV KWARTA 2004 PROMOCJA PROMOCJA PROMOCJA PROMOCJA IV KWARTA 2004 wagi laboratoryjne wagosuszarki wagi jubilerskie wagi apteczne wagi techniczne wagi platformowe wagi ze stali nierdzewnej wagi hermetyczne wagi pomostowe wagi najazdowe wagi paletowe wagi

Bardziej szczegółowo

Wagi, które spe³niaj¹ wymagania niezbêdne do legalizacji. s¹ oznaczone w cenniku znakiem. Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych

Wagi, które spe³niaj¹ wymagania niezbêdne do legalizacji. s¹ oznaczone w cenniku znakiem. Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych ENNIK edycja 1 Wagi, które spe³niaj¹ wymagania niezbêdne do legalizacji s¹ oznaczone w cenniku znakiem. Wagi przeznaczone do zastosowañ nie wymagaj¹cych legalizacji WE mog¹ byæ wykonywane z dok³adniejsz¹

Bardziej szczegółowo

ENNIK. II kwarta³ 2012. edycja 3

ENNIK. II kwarta³ 2012. edycja 3 ENNIK II kwarta³ 2012 edycja 3 Wagi, które spe³niaj¹ wymagania niezbêdne do legalizacji s¹ oznaczone w cenniku znakiem. Wagi te mog¹ zostaæ zalegalizowane w siedzibie AXIS przed dostaw¹ na yczenie wyra

Bardziej szczegółowo

3. Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy)

3. Dodatkowy pakiet funkcji (wa enie zwierz¹t, filtr antywstrz¹sowy) IV KWARTA 2009 Edycja 1 wagi analityczne wagi laboratoryjne wagosuszarki wagi jubilerskie wagi apteczne wagi techniczne wagi platformowe wagi ze stali nierdzewnej wagi hermetyczne wagi pomostowe wagi najazdowe

Bardziej szczegółowo

Wagi - Wagi analityczne - Profesjonalne. SKU Producent Nazwa produktu Cena netto Promocja

Wagi - Wagi analityczne - Profesjonalne. SKU Producent Nazwa produktu Cena netto Promocja Wagi - Wagi analityczne - Profesjonalne AGN100 Axis Waga AGN100 3 100.00 zł 3 100.00 zł AGN200 Axis Waga AGN200 3 500.00 zł 3 500.00 zł AGN50 Axis Waga AGN50 3 100.00 zł 3 100.00 zł CAS AUX 120V Axis Waga

Bardziej szczegółowo

ennik II kwarta³ edycja 1

ennik II kwarta³ edycja 1 C ennik 2014 II kwarta³ edycja 1 SPIS TREŒCI: Wagi analityczne 5 Wagi laboratoryjne kompaktowe 6 Wagi laboratoryjne profesjonalne 7 Wagi laboratoryjne popularne 8 Wagi laboratoryjne precyzyjne 8 Wagil

Bardziej szczegółowo

ENNIK. III kwarta³ edycja 5

ENNIK. III kwarta³ edycja 5 ENNIK III kwarta³ 2012 edycja 5 Cennik - III kwarta³ 2012 Wagi analityczne TYP ZAKRES/ODCZYT SZALKA kalibracja wewnêtrzna zewnêtrzny zasilacz 12V AGN50C AGN100C AGN200C Wagi z wyœwietlaczem cyfrowym LCD

Bardziej szczegółowo

Cennik KPZ-Wagi Aktualny od:

Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: PRZEMYSŁOWE WYKONANIE ATEX Konform Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: 01.07.2016 KPZ 2-02-2 KPZ 2-03-3 KPZ 2-03-10 KPZ 2-04-3 KPZ 2-04-8 KPZ 2-11-3 KPZ 2-11-4 KPZ 1 KPZ 1B KPZ 2 KPZ 2B KPZ 2D KPZ 2-06S KPZ 2-06N

Bardziej szczegółowo

Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: 01.07.2015

Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: 01.07.2015 PRZEMYSŁOWE WYKONANIE ATEX Konform Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: 01.07.2015 KPZ 2-02-2 KPZ 2-03-3 KPZ 2-03-10 KPZ 2-04-3 KPZ 2-04-8 KPZ 2-11-3 KPZ 2-11-4 KPZ 1 KPZ 1B KPZ 2 KPZ 2B KPZ 2D KPZ 2-06S KPZ 2-06N

Bardziej szczegółowo

Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: 01.01.2015

Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: 01.01.2015 PRZEMYSŁOWE WYKONANIE ATEX Konform Cennik KPZ-Wagi Aktualny od: 01.01.2015 KPZ 2-02-2 KPZ 2-03-3 KPZ 2-03-10 KPZ 2-04-3 KPZ 2-04-8 KPZ 2-11-3 KPZ 2-11-4 KPZ 1 KPZ 1B KPZ 2 KPZ 2B KPZ 2D KPZ 2-06S KPZ 2-06N

Bardziej szczegółowo

OFERTA nr... Poznań,

OFERTA nr... Poznań, Poznań, 05.03.2012 OFERTA nr... W związku z zapytaniem dotyczącym Systemu Kontroli Towarów Paczkowanych mam przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę. Poniżej zamieściłem szczegółowy opis systemu: 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta nr Wagi do bezpośrednich rozliczeń z klientem. Proponuję modele AD200R, AD510R lub AD1000R.

Oferta nr Wagi do bezpośrednich rozliczeń z klientem. Proponuję modele AD200R, AD510R lub AD1000R. POZNAŃ,.... Oferta nr... W związku z zapytaniem dotyczącym wagi jubilerskiej oraz drukarki metek jubilerskich mam przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę. Poniżej przedstawiłem szczegółowy opis produktów:

Bardziej szczegółowo

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Waga platformowa Typ: KPZ 2 PRZEMYSŁOWE Waga platformowa Typ: KPZ 2 Do eksploatacji w ruchu ciągłym Wysoka jakość: wykonana z LEGALIZOWANYCH komponentów Bez potrzeby konserwacji Długi okres użytkowania Solidna Niedroga Mobilna Możliwość

Bardziej szczegółowo

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Waga platformowa Typ: KPZ 2 Waga platformowa Typ: KPZ 2 Do eksploatacji w ruchu ciągłym Wysoka jakość: wykonana z LEGALIZOWANYCH komponentów Bez potrzeby konserwacji Długi okres użytkowania Solidna Niedroga Mobilna Możliwość wyboru:

Bardziej szczegółowo

Waga platformowa Typ: KPZ 2

Waga platformowa Typ: KPZ 2 PRZEMYSŁOWE Waga platformowa Typ: KPZ 2 Do eksploatacji w ruchu ciągłym Wysoka jakość: wykonana z LEGALIZOWANYCH komponentów Bez potrzeby konserwacji Długi okres użytkowania Solidna Niedroga Mobilna Możliwość

Bardziej szczegółowo

Waga paletowa. Typ: KPZ 1N. Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu

Waga paletowa. Typ: KPZ 1N. Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu Waga paletowa Typ: KPZ 1N Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu Solidna Niedroga Mobilna Bez potrzeby konserwacji Wymiary w mm Niemiecka jakość konstrukcji (wersja farmaceutyczna na

Bardziej szczegółowo

W ofercie przedstawiono tylko wybrane typy wag.

W ofercie przedstawiono tylko wybrane typy wag. W ofercie przedstawiono tylko wybrane typy wag. W sprawie cen oraz innych typów wag, wzorców masy i akcesoriów prosimy telefonować pod numer 9 413 597 lub przesłać zapytanie na adres email: radwag@radwag.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW 2/2010 WAŻNY OD 6 KWIETNIA 2010 ROKU; CENY NETTO (OBO WIĄ ZU JE PODATEK VAT 22%)

CENNIK WYROBÓW 2/2010 WAŻNY OD 6 KWIETNIA 2010 ROKU; CENY NETTO (OBO WIĄ ZU JE PODATEK VAT 22%) CENNIK WYROBÓW 2/2010 WAŻNY OD 6 KWIETNIA 2010 ROKU; CENY NETTO (OBO WIĄ ZU JE PODATEK VAT 22%) ul. êczyñska 58, 20-954 Lublin tel. (0-81) 746 10 41, 745 06 40, tel./fax (0-81) 745 06 38, www.fawag.pl

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW 3/2008 WAŻNY OD 7 LIPCA 2008 ROKU; CENY NETTO (OBO WIĄ ZU JE PODATEK VAT 22%)

CENNIK WYROBÓW 3/2008 WAŻNY OD 7 LIPCA 2008 ROKU; CENY NETTO (OBO WIĄ ZU JE PODATEK VAT 22%) cennik wyrobów 3/2008 CENNIK WYROBÓW 3/2008 WAŻNY OD 7 LIPCA 2008 ROKU; CENY NETTO (OBO WIĄ ZU JE PODATEK VAT 22%) ul. êczyñska 58, 20-954 Lublin tel. (0-81) 746 10 41, 745 06 40, tel./fax (0-81) 745 06

Bardziej szczegółowo

Przenośne wagi samochodowe WWS

Przenośne wagi samochodowe WWS Wagi typoszeregu WWS to nowoczesne, lekkie aluminiowe platformy pomiarowe. Dostępność wielu rozmiarów i platform pozwala dopasować system wagowy pod konkretne potrzeby użytkownika. ożliwe jest ważenie:

Bardziej szczegółowo

Wagi do paczek KPZ Wysoka rozdzielczość KPZ H

Wagi do paczek KPZ Wysoka rozdzielczość KPZ H PRZEMYSŁOWE WYKONANIE Wagi do paczek KPZ 2 11 3 Wysoka rozdzielczość KPZ 2-11-3H Panel sterujący KPZ 52E-9-1 Wysoka rozdzielczość 30.000 zewnetrznych działek Nośność Działka 15 kg 0,5 g 30 kg 1,0 g 60

Bardziej szczegółowo

I WAGI LABORATORYJNE ONYX

I WAGI LABORATORYJNE ONYX 1. Wagi analityczne - I klasa dokładności I WAGI LABORATORYJNE ONYX monolityczny system wagowy wewnętrzna kalibracja protokół GLP podświetlany wyświetlacz LCD RS-232 Typ wagi Max d Wym. szalki Cena netto

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą WYKONANIE PRZEMYSŁOWE Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ: 71-7 Wielozakresowość standard: 200g/500g Typ: Dopuszczenie do legalizacji EU: Klasa Standardowa nośność: 2.200kg Długi okres użytkowania przez

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wózki paletowe z wagą 600-3000 kg, Wózki paletowe z wagą stosowane do konfekcjonowania i transportu drobnicy oraz materiałów sypkich w pojemnikach lub na paletach i pomiaru ciężaru ładunku Solidny korpus

Bardziej szczegółowo

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl

MIKSTER »»»» MIKROPROCESOROWY STEROWNIK Stacji zlewczej SZ-120. v.1.0 STACJA ZLEWCZA SZ-120. www.mikster.pl MIKSTE ul.wojkowicka - CzeladŸ tel. () fax. () info@mikster.pl nr seryjny:... STACJA ZLEWCZA SZ- Gwarancj¹ niniejsz¹ potwierdza siê dobr¹ jakoœæ i prawid³owe dzia³anie wyrobu. Gwarancji udziela siê na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu:

Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą. AXIS Sp. z o.o. Kod produktu: Tworzenie prostej etykiety i synchronizacja etykiet z wagą Współpraca wagi z etykieciarką wymaga zaprojektowania formy (szablonu) etykiety na komputerze i zapisania jej w pamięci etykieciarki. Następnie

Bardziej szczegółowo

24 miesi ce. Gwarancja. Elektroniczna WAGA PALETOWA. Magazyny, sklepy, hurtownie, sprzeda...

24 miesi ce. Gwarancja. Elektroniczna WAGA PALETOWA.  Magazyny, sklepy, hurtownie, sprzeda... Elektroniczna WAGA PALETOWA wagi magazynowe Magazyny, sklepy, hurtownie, sprzeda... Gwarancja 24 miesi ce Transport na terenie kraju GRATIS! Polska konstrukcja wagi zasilanie sieciowe zasilanie akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

STX Terminal samoobsługowy STX Terminal samoobsługowy. Oświetlenie led do pracy w nocy (instalowane w daszku nad klawiaturą)

STX Terminal samoobsługowy STX Terminal samoobsługowy. Oświetlenie led do pracy w nocy (instalowane w daszku nad klawiaturą) STX 4000 4000 Terminal samoobsługowy Oświetlenie led do pracy w nocy (instalowane w daszku nad klawiaturą) Klawiatura alfanumeryczna wraz z czytnikiem RFID Odczyt transpondera RFID 2 wejścia, 2 wyjścia

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie

Zamra arki laboratoryjne. Zamra arki laboratoryjne -40/-25...0 C. Przyk³adowe zastosowania. Wzorcowanie Przyk³adowe zastosowania d³ugoterminowe przechowywanie próbek i materia³u biologicznego do badañ przechowywanie ³atwo rozk³adalnych wzorców (np. w postaci sta³ej) testy mrozoodpornoœci materia³ów budowlanych:

Bardziej szczegółowo

Wagi precyzyjne WLC. Standardowy poziom ważenia oraz mobilność w szerokim spektrum zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Funkcje i możliwości

Wagi precyzyjne WLC. Standardowy poziom ważenia oraz mobilność w szerokim spektrum zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Funkcje i możliwości Wagi precyzyjne WLC Standardowy poziom ważenia oraz mobilność w szerokim spektrum zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych WLC F1/R głowica przy platformie WLC F1/K głowica na kablu 1 m WLC A2 WLC C2/R

Bardziej szczegółowo

Terminal wagowy D440 IS

Terminal wagowy D440 IS Terminal wagowy D440 IS wykonanie Ex do pracy w strefie zagrożonej wybuchem stopień ochrony IP65 materiał obudowy: stal nierdzewna AISI 304 wyświetlacz graficzny podświetlany wysokość cyfry 16-32 mm 4

Bardziej szczegółowo

CENNIK PEŁNY nr 04/2014

CENNIK PEŁNY nr 04/2014 Wagi proste DIBAL PS-50 DIBAL G-300 wodoszczelna klawiatura membranowa. Dwa podświetlane wyświetlacze LCD wskazujące masę. Zasilanie akumulatorowe (DC 6V)) lub z zasilacza DC 9V 800mA. Waga jest standardowo

Bardziej szczegółowo

Cennik ważny od r.

Cennik ważny od r. Cennik ważny od 01.07.2014 r. WANA 1 1-3 szt. (rabat 35%) 2 4 szt. i > (rabat 40%) PERŁA kasa fiskalna homologacja 2014 949 NIP klienta na paragonie 24 znaki w nazwie towaru baza towarowa 3000 PLU hermetyczna

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wagą

Wózek paletowy z wagą Wózek paletowy z wagą KPZ 71-7N ze stali szlachetnej DIN 1.4301 Nośność: do 2.000kg Wyświetlacza LCD, wysokość cyfr 25mm Podświetlenie wyświetlacza Wysoka dokładność Niezależny od sieci 100 % tarowania

Bardziej szczegółowo

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja. Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS!

WÓZEK PALETOWY Z WAG. 24 miesi ce. Gwarancja.  Przemys, magazyn, sprzeda... Transport na terenie kraju GRATIS! Przemys, magazyn, sprzeda... Gwarancja 24 miesi ce Transport na terenie kraju GRATIS! Polska konstrukcja wagi wbudowany akumulator odporna przemys owa konstrukcja zapewniaj ca d ugotrwa e u ytkowanie wersja

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ KPZ 71-7 - Ex Favorit wersja Ex 1 strefa zagrożenia wybuchem Przemysłowe wykonanie Niezależny od sieci Solidna konstrukcja Łatwy w obsłudze nośność 2200kg podziałka

Bardziej szczegółowo

Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15. CENA: zł netto

Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15. CENA: zł netto Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15 CENA: 3599.00 zł netto OPIS Wagi CL5200P przeznaczone są dla wymagających klientów poszukujących solidnych rozwiązań dla sklepów lub zakładów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

obciążenie maksymalne [g] obciążenie maksymalne [g]

obciążenie maksymalne [g] obciążenie maksymalne [g] Ultra-mikrowaga MYA/U wszystkie elementy wagi wykonane ze szkła lub stali, 2xUSB, Ethernet MYA 2/U 2 0,1 Ø90x90/Ø16 B46100046 MYA/U Mikrowagi MYA wszystkie elekmentywagi wykonane ze szkła lub stali, 2xUSB,

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą WYKONANIE PRZEMYSŁOWE Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ: KPZ 71-7 Favorit Wielozakresowość standard: 200g/500g Typ: KPZ 71-7E Favorit Dopuszczenie do legalizacji EU: Klasa Standardowa nośność: 2.200kg

Bardziej szczegółowo

21 21 22 23 24 36. Modu³owe mierniki wagowe

21 21 22 23 24 36. Modu³owe mierniki wagowe 109.2015 SPIS TREŒCI: Wagi analityczne 3 2. Wagi labratryjne kmpaktwe 3. Wagi labratryjne prfesjnalne Wagi labratryjne apteczne Wagi jubilerskie 6. Wagsuszarki 7. Wagi techniczne precyzyjne 8. Wagi techniczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Wagi platformowe 600-6000kg, z legalizacją Wagi pomostowe ( platformowe) przeznaczone do ustawiania na posadzce i ważenia ładunków luzem oraz w pojemnikach i na paletach Wagi przystosowane są do pracy

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą WYKONANIE PRZEMYSŁOWE Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ: KPZ 71-7 Favorit Wielozakresowość standard: 200g/500g Typ: KPZ 71-7E Favorit Dopuszczenie do legalizacji EU: Klasa Standardowa nośność: 2.200kg

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI TENSOMETRYCZNE SIŁY

PRZETWORNIKI TENSOMETRYCZNE SIŁY PRZETWORNIKI TENSOMETRYCZNE SIŁY Cena netto 1) Przetwornik tensometryczny OFF-CENTER seria AH - zakresy 5-10-20-50-75-100 Kg 669 PLN (zakresy 20 100 Kg) 2) Przetwornik tensometryczny OFF-CENTER seria BH

Bardziej szczegółowo

Drukarka Zebra 220Xi4

Drukarka Zebra 220Xi4 Drukarki etykiet > Drukarki wysoko wydajne > Model : - Producent : ZEBRA to wysoko wydajna przemysłowa drukarka drukująca etykiety o szerokości do mogąca pracować 24 godziny na dobę. Drukarka standardowo

Bardziej szczegółowo

24 miesi ce. Gwarancja. Elektroniczna WAGA POMOSTOWA. Przemys, magazyn, skupy, hurtownie, transport, spedycja, sprzeda...

24 miesi ce. Gwarancja. Elektroniczna WAGA POMOSTOWA.  Przemys, magazyn, skupy, hurtownie, transport, spedycja, sprzeda... Elektroniczna WAGA POMOSTOWA NUMER PRODUKTU KPZ 2 Przemys, magazyn, skupy, hurtownie, transport, spedycja, sprzeda... Gwarancja 24 miesi ce Transport na terenie kraju GRATIS! Polska konstrukcja wagi zasilanie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi

KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485. Typu PD10. Instrukcja obs³ugi KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Instrukcja obs³ugi 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW USB/RS-485 Typu PD10 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW KONWERTERA... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA... 5 3.1.

Bardziej szczegółowo

ennik C wa ny od 16-03-2015

ennik C wa ny od 16-03-2015 Cennik wa ny d 16-03-2015 SPIS TREŒCI: Wagi analityczne 3 Wagi labratryjne kmpaktwe 4 Wagi labratryjne prfesjnalne 5 Wagi labratryjne apteczne 6 Wagi jubilerskie 6 6. Wagsuszarki 7 7. Wagi techniczne precyzyjne

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY zima 2011/2011. NAZWA TOWARU CENA Netto CENA Brutto. Seria CAS ER ( ER Plus wagi dwu działkowe ) { M - z legalizacją }

CENNIK DETALICZNY zima 2011/2011. NAZWA TOWARU CENA Netto CENA Brutto. Seria CAS ER ( ER Plus wagi dwu działkowe ) { M - z legalizacją } AKADEMIK S.U-H. BIURO HANDLOWE 61-701 UL. FREDRY 7 61-567 POZNAŃ, UL. GÓRNA WILDA 99 TEL.+48 0... 61 852 82 28, TEL.+48 0...61 835 10 73, FAX:+48 O... 61 835 11 85 FAX +48 0...61 852 66 61 E-mail: info@akademik.com.pl

Bardziej szczegółowo

PD-6 14,69 15,09 14,48 14,39 16,29 20,81 14,91 15,21 20,41 22,01 28,69 29,39 28,79 28,99 30,59 1 GB 2 GB 8 GB CENA ZA SZTUKĘ (PLN NETTO)

PD-6 14,69 15,09 14,48 14,39 16,29 20,81 14,91 15,21 20,41 22,01 28,69 29,39 28,79 28,99 30,59 1 GB 2 GB 8 GB CENA ZA SZTUKĘ (PLN NETTO) PD-6 model:ge01 SPECYFIKACJA - możliwość zabezpieczenia hasłem - obudowa: aluminium/plastik - wymiary: 55,4x19,2x10,9 mm - interfejs: USB 2.0 kompatybilny z USB 1.1 - kompatybilność: Win98/NT/Me/2000/XP/Vista/Win7

Bardziej szczegółowo

Funkcje i symbole. Zobacz specyfikację

Funkcje i symbole. Zobacz specyfikację WAGA ANALITYCZNA AUW - D 0,1 mg / 0,01 mg Profesjonalne wagi analityczne Semi-Micro Seria AUW-D Funkcje i symbole Zobacz specyfikację Nowoczesna technologia UniBloc oferuje szybkie, stabilne i dokładne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych Nr postępowania: DZP.272-26/14 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

DANLAB Wyposa enie laboratorium

DANLAB Wyposa enie laboratorium Inkubatory CO 2 Panel sterowania Regulator PID z elektronicznym wywietlaczem wyposa ony w ekran dotykowy pozwala u ytkownikowi na szybki i ³atwy dostêp do menu. Umo liwia rejestracjê danych temperatury,

Bardziej szczegółowo

JARO Sp.j. Spis treści: r. WAGI HANDLOWE BEZ DRUKARKI - BASIC...str. 3. WAGI HANDLOWE Z DRUKARKĄ DRUKUJĄCĄ NA PAPIERZE CIĄGŁYM...str.

JARO Sp.j. Spis treści: r. WAGI HANDLOWE BEZ DRUKARKI - BASIC...str. 3. WAGI HANDLOWE Z DRUKARKĄ DRUKUJĄCĄ NA PAPIERZE CIĄGŁYM...str. JARO Sp.j. Cennik obowiązuje od dnia 15.05.2000r. Spis treści: WAGI HANDLOWE BEZ DRUKARKI - BASIC...str. 3 WAGI HANDLOWE Z DRUKARKĄ DRUKUJĄCĄ NA PAPIERZE CIĄGŁYM...str. 3 WAGI HANDLOWE Z DRUKARKĄ ETYKIETUJĄCĄ...str.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury Termio 31

Rejestrator temperatury Termio 31 Rejestrator temperatury Termio 31 Zakres mierzonych temperatur: -100 C do +1000 C w zależności od zastosowanej sondy termoparowej (typu K) Funkcje: rejestrator temperatury pomiar temperatury w C rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media

Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media Mierniki ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Wyposa enie dodatkowe dla serii Media 7 8 9 10 6 Media 6 11 Media 5 Media 05 1 5 Media 4 4 3 2 Wybór i zastosowanie Za pomoc¹ wyposa enia dodatkowego mo na dostosowaæ

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne testo 330-1/-2 LL Temperatura Pomiar ciągu Pomiar ciśnienia Pomiar O2 Pomiar CO (bez kompensacji H2 ) tylko dla testo 330-1LL Pomiar CO (z kompensacją H2) tylko dla testo 330-2 LL od 8000

Bardziej szczegółowo

WAGI I URZĄDZENIA POMIAROWE

WAGI I URZĄDZENIA POMIAROWE WAGI I URZĄDZENIA POMIAROWE SPIS TREŚCI 1 7 9 11 13 15 19 Wagi dźwigowe Wagi podłogowe Wagi platformowe Wagi cenowe Wagi liczące Wagi wiszące Wagi precyzyjne Wagi podłogowe, dźwigowe i platformowe firmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A. TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TECHNICZNE Katedra InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego WYMAGANE Wolnostojący, DESTYLATOR ELEKTRYCZNY Przystosowany do pracy ciągłej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

XK315A1-23 Miernik Wagowy -23

XK315A1-23 Miernik Wagowy -23 Miernik Wagowy -23 5.5 Format wydruku n = 3, gross = 88.69kg, tare = 29.41kg, net = 59.28kg No:XXXX No: 3 G:XXXXXXkg G: 88.69kg T:XXXXXXkg T: 29.41kg N:XXXXXXkg N: 59.28kg Zsumowana masa No:XXXX No: 3

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > przyrządy pomiarowe > Model : Producent : Wielofunkcyjny tester kamer AHD, IP, kamer analogowych, szybkoobrotowych (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE JEDNOKOLOROWE

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE JEDNOKOLOROWE WYŚWIETLACZE TEKSTOWE JEDNOKOLOROWE - 2 - Ogólne cechy wyświetlaczy tekstowych Wbudowany zegar, kalendarz, termometr. 9 stopni prędkości. Odporne na warunki atmosferyczne. Regulacja czasu zatrzymania efektu.

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-30/12 Część nr 1: Suszarka SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego 1 - wymuszony

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW 1/2017 WAŻNY OD 1 LUTEGO 2017 ROKU; CENY NETTO (OBOWIĄZUJE PODATEK VAT 23%)

CENNIK WYROBÓW 1/2017 WAŻNY OD 1 LUTEGO 2017 ROKU; CENY NETTO (OBOWIĄZUJE PODATEK VAT 23%) CEIK WYROBÓW 1/2017 WAŻY OD 1 LUTEGO 2017 ROKU; CEY ETTO (OBOWIĄZUJE PODATEK VAT 23%) Cennik wyrobów1/2017 Strona 2 z 32 Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. I SYSTEY WAGOWE SARTwag 5 II WAGI SKLEPOWE 6

Bardziej szczegółowo

Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W

Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W Laboratoryjne analizatory mleka Lactoscan MCC W to urządzenia przeznaczone do dokładnej analizy składu mleka. Wyposażone są w duży i czytelny, dotykowy ekran LCD

Bardziej szczegółowo

Wagi podkładkowe-osiowe - producent Dini Argeo

Wagi podkładkowe-osiowe - producent Dini Argeo Tel. +48 77 417 05 06 Fax +48 77 544 93 23 E-mail: orome@orome.pl Najczęściej zadawane pytania F.A.Q. Mapa Strony Orome.pl > Oferta > Systemy ważące > Wagi podkładkowe, Wagi osiowe Wagi Hakowe, Dynamometry,

Bardziej szczegółowo

Drukarka Zebra GK420t (203dpi)

Drukarka Zebra GK420t (203dpi) Drukarki etykiet > Drukarki biurkowe > Model : - Producent : ZEBRA font-family:verdana;mso-bidi-font-family:arial;color:#3a3a3a;background:white">zebra GK420t to podstawowy model drukarki termotransferowej

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Elektroniczno-hydrauliczny system wagowy do wózka widłowego

Elektroniczno-hydrauliczny system wagowy do wózka widłowego PRZEMYSŁOWE WYKONANIE Elektroniczno-hydrauliczny system wagowy do wózka widłowego Typ: KPZ 39-* Transport i ważenie! Oszczędność czasu i pracy! Waga hydrauliczno elektroniczna do wózka widłowego Typ: KPZ

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r.

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO

kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO Kasa fiskalna DATECS MALUCH E.KO to jedyne urządzenie z kopią elektroniczną na rynku wśród kas małych mobilnych, która pomieści 40 m długości rolkę papieru! Dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Waga drukująca etykiety CAS CL5500D Wi- Fi. CENA: zł netto

Waga drukująca etykiety CAS CL5500D Wi- Fi. CENA: zł netto Waga drukująca etykiety CAS CL5500D Wi- Fi CENA: 5699.00 zł netto OPIS Waga CAS CL5500D Wi-Fi dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, jest urządzeniem o bardzo atrakcyjnych cechach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zamrażarki laboratoryjne

Zamrażarki laboratoryjne ZL Zamrażarki laboratoryjne Przykładowe zastosowania długoterminowe przechowywanie próbek i materiału biologicznego do badań przechowywanie łatwo rozkładalnych wzorców (np. w postaci stałej) testy mrozoodpornoœci

Bardziej szczegółowo

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ

Brama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ rama szybkobie na Speedroller rama przemys³owa do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ Napêd elektryczny wa³ ze stali stal ocynkowana metod¹ sêdzimira p³aszcz bramy (tworzywo sztuczne gruboœci 1,2mm) wa³ z

Bardziej szczegółowo

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze.

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze. GIFAS ELECTRIC przegląd produktów. A. Wpuszczane skrzynie ziemne, zasilająco rozdzielcze. Przeznaczenie: place miejskie, rynki handlowe, place przez budynkami, pasaże handlowe, deptaki, hale targowe i

Bardziej szczegółowo