PODRĘ CZNIK DLA UŻ YTKOWNIKÓW. Wprowadzenie do kursu szkoleniowego MIT! Wejście na Platformę e-learningową MIT!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘ CZNIK DLA UŻ YTKOWNIKÓW. Wprowadzenie do kursu szkoleniowego MIT! Wejście na Platformę e-learningową MIT!"

Transkrypt

1 Promowanie podróżowania wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych strategii marketingowych opartych na świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grup docelowych PODRĘ CZNIK DLA UŻ YTKOWNIKÓW Wprowadzenie do kursu szkoleniowego MIT! Wejście na Platformę e-learningową MIT! Instrukcje jak używać Platfomy e-learningowej MIT! 1

2 IMPRINT Wydawca: MIT! Turystyka dostępna dla wszystkich! - Promowanie podróżowania wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych strategii marketingowych opartych na świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grup docelowych LLP DE-LEONARDO-LMP Koordynator: TELEHAUS WETTER / VeFAR e.v., Marburg Kontakt: Dr. Imke Troltenier, T. +49 (0) Finansowanie projektu: Projekt ten został sfinansowany dzięki wsparciu ze strony Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja jest tylko i wyłącznie odzwierciedleniem poglądów samego autora. Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zastosowanie zawartych w niej informacji. Wrzesień 2010 Prawa autorskie: Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, chociażby fragmentów wymaga zgody autorów. 2

3 Witamy! Bardzo nam miło, że są Państwo zainteresowani turystyką bez barier. Projekt MIT! jest oparty na nowym podejściu marketingowym, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności hoteli (MŚP) poprzez podniesienie świadomości pracowników oraz polepszenie ich kwalifikacji. Kurs szkoleniowy MIT! jest sierowany do kadry zarządzającej i pracowników hoteli, firm działających w sektorze turystycznym, władz samorządowych, lokalnych instytucji wspierających rozwój gospodarczy, a także instytucji szkoleniowych w dziedzinie turystyki. Dzięki projektowi MIT! zaangażowane instytucje sketora turystycznego mają możliwość zapoznania się z nowymi produktami i usługami dostępnymi na europejskim rynku. Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych wymaga wiedzy, umiejętności i kluczowych kwalifikacji, a także odpowiedzenia na wiele pytań. Czym jest turystyka bez barier? Ile widzi osoba, która widzi tylko w 10%? Jak szeroki jest wózek inwalidzki? Jakie znaczenie może mieć wejście za wąskie o 2 cm? Jak można komunikować się z osobą niesłyszącą? Kto może wydrukować menu w alfabecie Braille a? Co możemy zrobić, by zwiększyć mobilność gości niepełnosprawnych? Dokładne zdefiniowanie potrzeb naszej grupy docelowej jest konieczne, by odnieść sukces! Produkty odpowiadające potrzebom grupy docelowej zwiększą zadowolenie gości z naszych usług, ponieważ pokazują, że zarówno kadra kierownicza jak i pracownicy są świadomi wymagań i oczekiwań swoich gości. Produkty te mogą być następnie wykorzystane w kampanii marketingowej. Z tego powodu MIT! jest przede wszystkim skierowany do przedsiębiorców i władz lokalnych działających w sektorze turystycznym. Projekt dostarcza bezpłatne i innowacyjne metody oraz narzędzia przydatne w tworzeniu zrównoważonego profilu firmy na rynku turystyki dostępnej dla osób niepełnosprawnych. W skład projektu wchodzą: Model MIT! ułatwiający ogólny rozwój konkretnych produktów, kompleksowy Kurs szkoleniowy MIT! oraz Platforma Internetowa MIT!, która służy do zaprezentowania swojej oferty potencjalnym klientom. Miłej lektury! Partnerzy projektu MIT! partnerzy 3

4 Spis treści A. OMÓWIENIE KURSU SZKOLENIOWEGO 5 I. MIT! Grupy docelowe 5 II. Model MIT! 6 III. MIT! Blended Learning 7 B. MIT! E-LEARNING 8 I. E-Learning poprzez Moodle 8 II. Dostęp 8 III. Utrzymywanie kontaktu z trenerami, uczenie się na odległość 10 Moduł lekcji 10 Moduł wyborów i quizów 10 Moduł z zadaniami 10 Moduł z odpowiedziami/rozwiązaniami/źródłami informacji 10 Moduły: Forum i Chat 10 Moduł Wiki i Glosariusze 11 Wsparcie! 11 C. PLATFORMA 12 I. Rejestracja użytkownika 13 II. Wejście na platformę 14 III. Dostęp dla użytkownika 15 Goście 15 i. Zobacz dostępne hotele 15 ii. Zobacz opis hotelu 17 iii. Oceń dostępność/brak barier architektonicznych hoteli 19 Właściciel hotelu 20 i. Zobacz wpisy 20 ii. Dodaj nowe hotele 21 iii. Umieszczanie zdjęć opisów 23 iv. Wybór grup docelowych, do których hotel kieruje swoją ofertę 24 v. Wprowadzanie zmian w liście wyeliminowanych barier 25 4

5 A. OMÓWIENIE KURSU SZKOLENIOWEGO Wiele osób niepełnosprawnych chce podróżować, jednak bariery architektoniczne w krajach Unii Europejskiej, brak kompleksowej informacji oraz wcześniejsze, negatywne doświadczenia często zniechęcają ich do wyjazdu. Likwidując bariery architektoniczne i podwyższając jakość dostępnych informacji zwiększymy ilość niepełnosprawnych turystów. Jakie są produkty i usługi dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych podróżnych? Dlaczego właściciele hoteli powinni eliminować bariery architektoniczne? Na jakich grupach docelowych powinniśmy się skoncentrować? Którym potrzebom i wymaganiom powinniśmy sprostać? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i zapoznać Państwa z rozwijającym się rynkiem usług skierowanych do osób niepełnosprawnych. Kurs szkoleniowy MIT! łączy różne elementy: wiedzę, umiejętności, kluczowe kwalifikacje i praktyczne kompetencje potrzebne do stworzenia atrakcyjnych i indywidualnych ofert hoteli. By Państwa hotel czy pensjonat był w stanie odpowiedzieć na potrzeby gości niepełnosprawnych muszą Państwo dysponować właściwą wiedzą, umiejętnościami i kluczowymi kwalifikacjami, by móc zaoferować potrzebne produkty i/lub usługi. Kurs szkoleniowy MIT! łączy w sobie teoretyczną wiedzę z ćwiczeniami pozwalającymi rozwijać praktyczne umiejętności, kluczowe kwalifikacje, a także praktyczne kompetencje: tworzenie sieci kontaktów, współpracę regionalną i wymianę doświadczeń z lokalnymi organizacjami wspierającymi sektor turystyczny. I. MIT! Grupy docelowe Termin osoby niepełnosprawne określa różnorodną grupę osób. W Unii Europejskiej około 50 milionów osób jest określanych niepełnosprawnymi, stanowią oni dużą grupę potencjalnych konsumentów, i ich liczba wciąż rośnie. Zwiększenie dostępu do usług dla tej grupy zwiększy ich dostęp również dla osób starszych co jest ważne w przypadku starzejącego się społeczeństwa krajów Unii Europejskiej. Dodając do siebie przedstawicieli obu grup otrzymujemy liczbę 120 milionów osób, którzy oczekują zmian w dostępie to usług. Jeśli do tej liczby dodamy również członków rodziny i przyjaciół osób starszych i/lub niepełnosprawnych, którzy chcieliby z nimi podróżować, a także osoby tymczasowo niepełnosprawne, np. w okresie rekonwalescencji po wypadku, to możemy szacować, że ok. 40% społeczeństwa krajów członkowskich UE z chęcią powita zmiany w dostępie do produktów/usług w sektorze turystycznym. Powinniśmy pamiętać, że znoszenie barier architektonicznych i poprawienie dostępności usług turystycznych nie tylko ułatwia życie turystom niepełnosprawnym! Poprawienie dostępności usług ma również pozytywny wpływ na podróże w sprawach zawodowych (konferencje, wystawy, spotkania, targi itp.), turystykę sportową, kulturalną i wiele innych dziedzin tej branży. MIT! jest skierowany do małych i średnich hoteli i wspiera rozwój produktów i usług, które odpowiadają na potrzeby dziewięciu poniższych grup klientów: 1 1 Serie użytych piktogramów bazuje się na: anatom5 perception marketing GbR and Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle e.v. (copyright: anatom5 GmbH in cooperation with Natko) oraz dodanych zdjęciach dla gości o niskim wzroście i niskiej energii kinetycznej. 5

6 1) Osoby starsze 6) Goście o niskim wzroście 2) Goście niewidzący 7) Goście o niskiej energii kinetycznej 3) Goście niedowidzący 8) Goście niesłyszący 4) Użytkownicy wózków inwalidzkich 9) Goście niedosłyszący 5) Goście z ograniczeniami ruchowymi Bez względu na ilość grup, na potrzeby których starają się Państwo odpowiedzieć, powinni mieć Państwo jasną definicję grup docelowych, do których kierują swój produkt i/lub usługę. Kurs szkoleniowy MIT! opisuje potrzeby i wymagania przedstawicieli powyższych dziewięciu grup. II. Model MIT! Dlaczego hotele powinny podchodzić do problemu zwiększania dostępności swoich usług w sposób kompleksowy? Jakie są korzyści takiego podejścia? Jakie standardy powinny być spełnione, by móc mówić o wysokim poziomie świadczonych usług i/lub oferowanych produktów? Niech Państwo przygotują wstępną informację dla gości, tak by odpowiadała ona potrzebom i wymaganiom grup docelowych MIT!. Model MIT! definiuje ogólnoeuropejskie standardy 2 w odniesieniu do usług i/lub produktów dla wymienionych grup docelowych. Kompleksowe podejście Dostęp (Access) Usługi (Services) Doświadczenie (Experience), trzy poziomy Modelu MIT!, umożliwia zniesienie konkretnych barier i poprawę dostępności usług dla wybranych grup docelowych, rozwój technik umożliwiających lepsze zarządzanie, obsługę klienta, odpowiedź na wymagania rynku, a także kontakt z lokalnymi grupami wsparcia, a co za tym idzie tworzenie sieci kontaktów i rozwój współpracy. D-U-DŚ (A-S-E): 3 poziomy opisujące kompleksowe podejście Modelu MIT!: D Dostęp (A Access) Niezależny dostęp U Usługi (S Services) Oferta usług i/lub produktów DŚ Doświadczenie (E Experience): Relaks i nowe doświadczenia Podejście D-U-DŚ (A-S-E ) Modelu MIT!(2010) 2 Biorąc pod uwagę różnice kulturowe zarówno wewnątrz krajów partnerskich projektu, jak i między nimi poszczególnymi krajami reprezentowanymi w projekcie, partnerzy zdefiniowali standardy dla każdej grupy docelowej we współpracy z ekspertami, reprezentantami organizacji pozarządowych i organizacjami zrzeszającymi członków sektora turystycznego. Informacja dostępna w Części 2.. 6

7 III. MIT! Blended Learning Kurs szkoleniowy MIT! daje grupie docelowej konkretne i praktyczne informacje o potrzebach, doświadczeniach i pragnieniach związanych z podróżowaniem, definiuje bariery i proponuje sposoby ich rozwiązania, by zwiększyć dostępność. Główny pomysł opiera się na blended learning: po spotkaniu, na którym uczestnicy się poznają, większa część kursu może być prowadzona przy wykorzystaniu Internetu i/lub platformy e-lerningowej Moodle 3 umożliwiającej elastyczność i zdalną wymianę informacji. Uczestnicy kursu mogą sami określać godziny, w których będą się uczyć, wymieniać doświadczeń i komunikować się z członkami swoich zespołów. Czterdzieści planów zajęć zawiera ważne wskazówki. Na koniec kursu uczestnicy nie tylko wiedzą jakie znaczenie może mieć wejście o 2 cm zbyt wąskie, jak osoby o niskim wzroście mogą bez problemów dosięgnąć umywalki w łazience swojego pokoju i jakie są w tym celu potrzebne dostosowania. Kurs w sposób praktyczny łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną pracą nad rozwojem nowych produktów. Omówienie struktury kursu: Wstęp 1.1 Podstawowa wiedza z zakresu wykorzystania Internetu, maila, platformy e-lerningowej i prezentacja możliwości jakie dają 1.2 Zwiększenie świadomości szczególnych potrzeb jakie maja poszczególne grupy docelowe, a także umieszczenie informacji o oferowanych produktach i usługach, które są dostosowane do konkretnych potrzeb danych grup uwzględniając przyszłe plany i rozwój w danej dziedzinie. Zidentyfikowanie możliwości rynkowych zwrócenie się do nowych grup docelowych 2.1 Strategie marketingowe 2.2 Rozwój produktu 2.3 Standardy jakości 2.4 Kultura biznesu 2.5 Metody i narzędzia wykorzystywane w tworzeniu lokalnych sieci kontaktów i współpracy i ich praktyczne wykorzystanie Stworzenie dobrych produktów, a następnie rozreklamowanie ich w całej Europie, by zwiększyć sukces 3.1 Model MIT!: kompleksowe podejście, poziomy Dostęp Usługi Doświadczenie (Access - Service Experiences), ułatwiające ocenę przystosowania do potrzeb grupy docelowej 3.2 Platforma MIT!: Rozwój projektu i Benchmarking, wprowadzanie danych poprzez MIT! ComModel, a także rozwój informacji o dostępności/braku barier architektonicznych skierowanych do klientów 3 Moodle to oprogramowanie wykorzystywane w tworzeniu kursów prowadzonych przez Internet dzięki czemu są one dostępne na całym świecie. Spis treści, sposoby komunikacji, współpracy i oceny są dostarczane przez Moodle. Oprogramowanie wspiera współpracę. Proces uczenia się jest wzbogacony poprzez kontakt z innymi uczestnikami kursu dlatego Moodle jest szczególnie dobrym narzędziem do pracy w grupie i do wymiany doświadczeń. 7

8 B. MIT! E-LEARNING I. E-Learning poprzez Moodle Moodle jest pakietem oprogramowania, które umożliwia tworzenie kursów on line. Jest do ogólnorozwojowy projekt, którego głównym celem jest wspieranie konstruktywicznego modelu kształcenia. Moodle jest oferowany w ramach bezpłatnego oprogramowania Open Source (na licencji GNU Public). W praktyce oznacza to, że Moodle jest chronione prawami autorskimi, ale użytkownik może wprowadzać pewne zmiany. Według Wikipedii...od stycznia 2011 roku użytkownicy z zweryfikowanych i zarejestrowanych witryn internetowych skorzystało z Moodle, co można przełożyć na 32 miliony użytkowników i 3 miliony kursów Słowo Moodle to skrót od: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, co możemy tłumaczyć jako: środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych. Moodle jest głównie wykorzystywane w programach i teoriach edukacyjnych. Moodle to również czasownik, który oznacza proces leniwego wałęsania się; robienia rzeczy w sposób, w który chcemy je zrobić; przyjemne majsterkowanie, które często prowadzi do wiedzy i kreatywności. Moodle łączy w sobie aktywne nauczanie i samodoskonalenie się. Słuchacz rozwija się poprzez wykonywanie poleceń wykładowcy i jednoczesną pracę własną nie zapominając jednocześnie o dobrej zabawie. Motto Moodle to: Dobrze się bawić i rozwijać umiejętności! II. Dostęp Poniżej znajdą Państwo podstawowe kroki, które należy wykonać, by móc wejść na platformę MIT! E- Learning i rozpocząć kurs. I. Otwórz przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer II. Przejdź do: 8

9 III. IV. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, by móc się zalogować Wybierz wybrany kurs Na ekranie pojawi się spis treści, klikając na poszczególny tytuł na ekranie pojawi się informacja związana z danym tematem, a na następnej stronie znajdziemy przykład ilustrujący omawiane zagadnienie. 9

10 III. Utrzymywanie kontaktu z trenerami, uczenie się na odległość Uczestnicy kursu szkoleniowego MIT! mają do dyspozycji szereg interaktywnych i teoretycznych rozwiązań, których celem jest wzbogacenie ich doświadczenie i proces uczenia się. Niektóre z tych rozwiązań są opisane poniżej: Moduł lekcji Lekcja to pojedyncze ćwiczenie, podczas którego słuchacz zapoznaje się z serią przygotowanych informacji. W trakcie lekcji uczeń może odpowiadać na przygotowane wcześniej pytania lub/i wybierać opisy, by zapoznać się z dodatkowymi danymi. Mogą Państwo przerwać lekcję w dowolnym, wygodnym dla Państwa momencie, i powrócić do niej w innym dniu. Poruszanie się po przygotowanym materiale lekcji może być proste lub skomplikowane, logiczne lub przypadkowe. Możliwe jest również przejście do innego modułu jeśli wiąże się on z tematyką poruszaną w danej lekcji. Wybory odpowiedzi do pytań mogą być zachowywane w celu późniejszej oceny. Strony z pytaniami mogą zawierać: pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, krótkie odpowiedzi pisemne, eseje itp. Forma lekcji daje prowadzącemu wiele opcji i rozwiązań, np.: różne skale ocen itp. Moduł wyborów i quizów Moduł wyborów jest zbiorem pytań. Może być wykorzystywany w zbieraniu opinii i/lub w głosowaniu. Prowadzący widzi tabelę z preferencjami swoich uczniów, a słuchacze aktualny wykres wyników. Quizy mogą być wykorzystywane wielokrotnie i mogą przekazywać informację zwrotną lub/i poprawne odpowiedź. Moduł z zadaniami Zadania mają konkretny termin i skalę ocen. Słuchacze mogą swoje prace (tylko w formacie pliku) umieścić na serwerze. Prowadzący może pozwolić na oddanie pracy po wprowadzeniu przez ucznia poprawek, by móc monitorować postępy czynione przez słuchacza. Duże prace mogą być przesyłane w kilku plikach, np.: plany, brudnopisy, czystopisy, prezentacje itp. (nie dla początkujących). Moduł z odpowiedziami/rozwiązaniami/źródłami informacji Źródła mogą przedstawić informacje dostępne w różnych miejscach i w różnych formatach: Word, Powerpoint, Flash, formaty Video i Audio, witryny internetowe itp. Pliki mogą być zapisywane i zarządzane przez uczestników kursu. Moduły: Forum i Chat Różne rodzaje forum dają możliwość uczestnikom kursu na wysyłanie do siebie wiadomości; na wszystkich wpisach widoczne jest zdjęcie autora tekstu. Wpisy mogą być prezentowane w porządku chronologicznym (np. najstarsze-najnowsze), w sposób zagnieżdżony itp. Na fora indywidualne każdy uczestnik musi się zarejestrować indywidualnie. Załączniki mogą być umieszczane jako część wiadomości. Moduł Chat umożliwia jednoczesną interakcje wszystkich uczestników kursu. W oknie chatroom u widnieje zdjęcie uczestnika, link do przewodnika oferującego wsparcie (URL), ikony interaktywne, obrazy itp. Wszystkie rozmowy są zachowywane i można je przeczytać w późniejszym terminie. 10

11 Moduł Wiki i Glosariusze Moduł Wiki to lista witryn internetowych, do której każdy może dodać swoje propozycje dzięki czemu w procesie weryfikacji informacji zaangażowani są wszyscy uczestnicy kursu, a nie tylko prowadzący. Glosariusze to moduł, który w najlepszy sposób ilustruje możliwości Moodle jako narzędzia poprawiającego tradycyjny model nauczania. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników w procesie uczenia się i przełożenia na nich części odpowiedzialności za wyniki i jakość kursu są oni zmuszeni do wzięcia odpowiedzialności za ten proces, a jednocześnie odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Glosariusze umożliwiają uczniom stworzenie własnej listy definicji (własnego słownika). Wpisy słuchaczy mogą być przeszukiwane oraz prezentowane w porządku alfabetycznym, ze względu na datę wpisu, autora itp. Glosariusz może być konsultowany przez wszystkich słuchaczy. Praktycznie każdy moduł Moodle może być ustawiony na automatyczne przekierowywanie, hiperlink, by słowa lub zdania były włączane do Glosariuszy. Wsparcie! Moodle ma lepszy system wsparcia niż płatne oprogramowanie. Wsparcie jest możliwe do otrzymanie w wielu formach, tak by zagwarantować jak najszerszą i najbardziej kompleksową usługę i odpowiedzieć na największą ilość pytań/potrzeb. W Internecie dostępna jest dokumentacja Moodle (http://docs.moodle.org), ponadto jest wiele aktywnych for i kursów, które udzielają wsparcia, pomocy i rad, a także zachęcają do pracy. Partnerzy MIT! gwarantują pomoc i odpowiedź na pytania jakie Państwo mogą mieć w związku z korzystaniem z proponowanych narzędzi interaktywnych. Proszę się kontaktować poprzez: 11

12 C. PLATFORMA Podstawowym celem projektu MIT! jest wypracowanie ogólnoeuropejskiego instrumentu, Model MIT!, który umożliwi rozwój kompleksowej oferty produktów i/lub usług odpowiadającej wymogom i potrzebom grup docelowych, a także przyczyni się do wymiany wysokiej jakości informacji między podmiotami sektora turystycznego. Lepsza jakość informacji przyczyni się do zwiększenia liczby klientów. Wykorzystując Platformę MIT!, menadżerowie hoteli, świadomi korzyści społecznych i ekonomicznych jakie niesie ze sobą zniesienie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności, będą w stanie dotrzeć ze swoją ofertą do osób starszych i niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół i opiekunów i dzięki temu zwiększyć ilość swoich klientów. Platforma MIT! jest skierowana do 2 grup użytkowników: Dziewięciu grup docelowych: osoby starsze i osoby niepełnosprawne (różne choroby) Właścicieli hoteli Link do Platformy MIT! to: Użytkownik może kliknąć na: by powiększyć obraz (dla osób niedowidzących), na: w celu jego zmniejszenia lub na, by informacja znajdująca się na ekranie została odczytana (dla osób niewidomych). 12

13 Użytkownik może wybrać język klikając na rozwijaną listę:, z której może wybrać odpowiedni język. By wrócić do strony głównej użytkownik musi kliknąć na: Linki,, /,,, i są widoczne i aktywne na każdej stronie. I. Rejestracja użytkownika Użytkownik musi kliknąć na:, by mógł się zarejestrować. Użytkownik musi podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, hasło oraz adres mailowy. Po zarejestrowaniu wniosek będzie musiał być zaakceptowany przez głównego administratora. Jeśli zostanie on zaakceptowany to otrzyma maila autoryzującego jego rejestrację. 13

14 Jeśli taka nazwa użytkownika już została wykorzystana to na ekranie pojawi się:, która powiadomi o tym użytkownika. II. Wejście na platformę By móc wejść na platform użytkownik musi kliknąć na:, następnie musi wypisać nazwę i hasło użytkownika, które wybrał podczas rejestracji i kliknąć na: 14

15 III. Dostęp dla użytkownika Rodzaj dostępu użytkownika zależy od grupy docelowej, do której należy: 1. Gość 2. Właściciel hotelu Goście Jeśli użytkownik należy do kategorii Goście to ma dostęp do poniższych kategorii: 1. Zobacz dostępne hotele 2. Zobacz opis hotelu 3. Oceń dostępność/brak barier architektonicznych hoteli i. Zobacz dostępne hotele W celu przejścia do następnej strony użytkownik musi kliknąć na: Click 15

16 Na następnej stroni użytkownik może wybrać kraj, który chce odwiedzić; w tym celu musi kliknąć na nazwę danego kraju: i Click Użytkownik może wybrać grupę docelową, która go interesuje; w tym celu musi kliknąć na nazwę danej grupy: Click 16

17 Po wybraniu odpowiedniej grupy docelowej na ekranie wyświetli się lista hoteli przystosowanych do potrzeb tej grupy. Obok nazwy każdego hotelu użytkownik znajdzie informacje o grupach, do potrzeb których zarząd hotelu dostosował swoją ofertę. Kolorem niebieskim zostały oznaczone grupy, do których potrzeb hotel się dostosował, a kolorem szarym te grupy, których potrzeby nie zostały zaadresowane. By wybrać inny kraj użytkownik musi kliknąć na: By wybrać inną grupę docelową użytkownik musi kliknąć na: ii. Zobacz opis hotelu By zobaczyć opis hotelu użytkownik musi kliknąć na:. Na następnej stronie znajdzie następujące opcje: Dostęp, Usługi, Doświadczenie oraz opis wybranego hotelu. 17

18 Znaki poinformują użytkownika o poziomie dostępności/braku barier architektonicznych w każdej kategorii. Najeżdżając na nie kursorem użytkownik otrzyma dodatkowe informacje. 18

19 iii. Oceń dostępność/brak barier architektonicznych hoteli Użytkownik może ocenić hotel poprzez kliknięcie na: Na stronie, na której ocenia hotele użytkownik może wybrać ocenę, umieścić własny opis, a w celu zakończenia oceny kliknąć na: Ilość osób, które oceniły dany hotel jest zaznaczona w poniższy sposób: 19

20 Właściciel hotelu Właściciel hotelu ma dostęp do poniższych kategorii: 1. Rejestracja (strona 4) 2. Logowanie (strona 5) 3. Zobacz wpisy (po lub przed logowaniem) 4. Dodawanie nowego hotelu 5. Umieszczanie nowych zdjęć i opisów 6. Wybór grup docelowych, do których hotel kieruje swoją ofertę 7. Umieszczanie zmian w liście Wyeliminowanych barier i. Zobacz wpisy Po zalogowaniu użytkownik przechodzi na poniższą stronę: By użytkownik mógł otrzymać pełną listę hoteli (w porządku alfabetycznym) musi kliknąć na: 20

21 ii. Dodawanie nowego hotelu By dodać nowy hotel użytkownik musi kliknąć na: Użytkownik może wybrać język, w którym chce zachować umieszczone informacje. Dane, które mogą być zapisane w wybranym języku to: Nazwa hotelu Opis hotelu Dokładny adres Opisane grupy docelowe z listy Wyeliminowanych barier 21

22 Użytkownik może umieścić swój opis hotelu. W tym celu musi wybrać nazwę hotelu i kraj, w którym się znajduje (wybiera z umieszczonej rozwijanej listy); te pola są obowiązkowe. Hotel zostanie przypisany do wybranego kraju. By kontynuować użytkownik musi kliknąć na: 22

23 iii. Umieszczanie nowych zdjęć i opisów Użytkownik może dodać i/lub zmienić opis i/lub zdjęcia hotelu poprzez kliknięcie na:, wybranie zdjęcia i kliknięcie na:, następnie dzięki opcjom: lub może je zachować. By kontynuować użytkownik musi kliknąć na: 23

24 iv. Wybór grup docelowych, do których hotel kieruje swoją ofertę Na tej stronie użytkownik może wybrać grupę docelową, której potrzeby i wymagania są spełnione przez wybrany hotel, w tym celu musi wybrać grupę: ( ) Następnie użytkownik musi kliknąć na: Użytkownik może umieścić zdjęcia i wprowadzić zmiany na liście wyeliminowanych barier dla wybranej grupy docelowej poprzez kliknięcie na: 24

25 v. Wprowadzanie zmian w liście Wyeliminowanych barier By wprowadzić zmiany w liście wyeliminowanych barier użytkownik musi zaznaczyć wybraną kategorię ( ) i ją zapisać. W celu umieszczenia zdjęć użytkownik musi kliknąć na:, znaleźć wybrane zdjęcie, a następnie kliknąć na: i je zapisać. 25

26 Na koniec użytkownik musi kliknąć na:. By zobaczyć raz jeszcze swoje wpisy użytkownik musi kliknąć na:. Strona Preview wygląda następująco: UWAGA 26 Użytkownik musi wybrać i kliknąć na link:, ale tylko jeśli skończył wcześniejsze wpisy. Jeśli kliknie na link to nie będzie mógł wprowadzić do wpisów

27 27

28 POMYSŁY - UWAGI KONTAKT MIEJSCE NA PAŃ STWA NOTATKI 28

29 MIT! TURYSTYKA BEZ BARIER: PARTNERZY W PROJEKCIE MIT! Turystyka bez barier! - Promowanie podróżowania wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych strategii marketingowych opartych na świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grup docelowych LLP DE LEONARDO LMP TELEHAUS WETTER / VeFAR e.v. (Koordynator projektu) Schulstraße 76, Wetter wetter.de wetter.de Allweb Solutions S.A. Chalkida, Griechenland, Humanpolis Rokua Centre of Expertise, Oulu, Finlandia, IPT - Instytut Postepowania Tworczego Łódź, Polska NTA - National Tourist Association Ljubljana, Słowenia nta.si nta.si 29

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej szkoleniowe Autorzy: Diana Basinskaite Margarete Berg Assunta Bigelli Joëlle Blache Lucia Ferilli Antoine Gambin Sylwia Kurszewska Liudmila Mecajeva Sandra Paulos

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści I. Wprowadzenie - koncepcja platformy szkoleniowej... 1 II. Cele kursu szkoleniowego... 3 III. Dostosowanie szkolenia... 4 IV. Dostosowanie materiałów szkoleniowych...

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej

Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 2012 Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A, tel.:

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół.

Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Jak zapewnić trwałość projektu? Upowszechnianie rezultatów projektu w Partnerskich Projektach Szkół. Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Istota i cele upowszechniania rezultatów projektów szkolnych Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo