PODRĘ CZNIK DLA UŻ YTKOWNIKÓW. Wprowadzenie do kursu szkoleniowego MIT! Wejście na Platformę e-learningową MIT!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘ CZNIK DLA UŻ YTKOWNIKÓW. Wprowadzenie do kursu szkoleniowego MIT! Wejście na Platformę e-learningową MIT!"

Transkrypt

1 Promowanie podróżowania wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych strategii marketingowych opartych na świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grup docelowych PODRĘ CZNIK DLA UŻ YTKOWNIKÓW Wprowadzenie do kursu szkoleniowego MIT! Wejście na Platformę e-learningową MIT! Instrukcje jak używać Platfomy e-learningowej MIT! 1

2 IMPRINT Wydawca: MIT! Turystyka dostępna dla wszystkich! - Promowanie podróżowania wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych strategii marketingowych opartych na świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grup docelowych LLP DE-LEONARDO-LMP Koordynator: TELEHAUS WETTER / VeFAR e.v., Marburg Kontakt: Dr. Imke Troltenier, T. +49 (0) Finansowanie projektu: Projekt ten został sfinansowany dzięki wsparciu ze strony Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja jest tylko i wyłącznie odzwierciedleniem poglądów samego autora. Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zastosowanie zawartych w niej informacji. Wrzesień 2010 Prawa autorskie: Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, chociażby fragmentów wymaga zgody autorów. 2

3 Witamy! Bardzo nam miło, że są Państwo zainteresowani turystyką bez barier. Projekt MIT! jest oparty na nowym podejściu marketingowym, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności hoteli (MŚP) poprzez podniesienie świadomości pracowników oraz polepszenie ich kwalifikacji. Kurs szkoleniowy MIT! jest sierowany do kadry zarządzającej i pracowników hoteli, firm działających w sektorze turystycznym, władz samorządowych, lokalnych instytucji wspierających rozwój gospodarczy, a także instytucji szkoleniowych w dziedzinie turystyki. Dzięki projektowi MIT! zaangażowane instytucje sketora turystycznego mają możliwość zapoznania się z nowymi produktami i usługami dostępnymi na europejskim rynku. Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych wymaga wiedzy, umiejętności i kluczowych kwalifikacji, a także odpowiedzenia na wiele pytań. Czym jest turystyka bez barier? Ile widzi osoba, która widzi tylko w 10%? Jak szeroki jest wózek inwalidzki? Jakie znaczenie może mieć wejście za wąskie o 2 cm? Jak można komunikować się z osobą niesłyszącą? Kto może wydrukować menu w alfabecie Braille a? Co możemy zrobić, by zwiększyć mobilność gości niepełnosprawnych? Dokładne zdefiniowanie potrzeb naszej grupy docelowej jest konieczne, by odnieść sukces! Produkty odpowiadające potrzebom grupy docelowej zwiększą zadowolenie gości z naszych usług, ponieważ pokazują, że zarówno kadra kierownicza jak i pracownicy są świadomi wymagań i oczekiwań swoich gości. Produkty te mogą być następnie wykorzystane w kampanii marketingowej. Z tego powodu MIT! jest przede wszystkim skierowany do przedsiębiorców i władz lokalnych działających w sektorze turystycznym. Projekt dostarcza bezpłatne i innowacyjne metody oraz narzędzia przydatne w tworzeniu zrównoważonego profilu firmy na rynku turystyki dostępnej dla osób niepełnosprawnych. W skład projektu wchodzą: Model MIT! ułatwiający ogólny rozwój konkretnych produktów, kompleksowy Kurs szkoleniowy MIT! oraz Platforma Internetowa MIT!, która służy do zaprezentowania swojej oferty potencjalnym klientom. Miłej lektury! Partnerzy projektu MIT! partnerzy 3

4 Spis treści A. OMÓWIENIE KURSU SZKOLENIOWEGO 5 I. MIT! Grupy docelowe 5 II. Model MIT! 6 III. MIT! Blended Learning 7 B. MIT! E-LEARNING 8 I. E-Learning poprzez Moodle 8 II. Dostęp 8 III. Utrzymywanie kontaktu z trenerami, uczenie się na odległość 10 Moduł lekcji 10 Moduł wyborów i quizów 10 Moduł z zadaniami 10 Moduł z odpowiedziami/rozwiązaniami/źródłami informacji 10 Moduły: Forum i Chat 10 Moduł Wiki i Glosariusze 11 Wsparcie! 11 C. PLATFORMA 12 I. Rejestracja użytkownika 13 II. Wejście na platformę 14 III. Dostęp dla użytkownika 15 Goście 15 i. Zobacz dostępne hotele 15 ii. Zobacz opis hotelu 17 iii. Oceń dostępność/brak barier architektonicznych hoteli 19 Właściciel hotelu 20 i. Zobacz wpisy 20 ii. Dodaj nowe hotele 21 iii. Umieszczanie zdjęć opisów 23 iv. Wybór grup docelowych, do których hotel kieruje swoją ofertę 24 v. Wprowadzanie zmian w liście wyeliminowanych barier 25 4

5 A. OMÓWIENIE KURSU SZKOLENIOWEGO Wiele osób niepełnosprawnych chce podróżować, jednak bariery architektoniczne w krajach Unii Europejskiej, brak kompleksowej informacji oraz wcześniejsze, negatywne doświadczenia często zniechęcają ich do wyjazdu. Likwidując bariery architektoniczne i podwyższając jakość dostępnych informacji zwiększymy ilość niepełnosprawnych turystów. Jakie są produkty i usługi dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych podróżnych? Dlaczego właściciele hoteli powinni eliminować bariery architektoniczne? Na jakich grupach docelowych powinniśmy się skoncentrować? Którym potrzebom i wymaganiom powinniśmy sprostać? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i zapoznać Państwa z rozwijającym się rynkiem usług skierowanych do osób niepełnosprawnych. Kurs szkoleniowy MIT! łączy różne elementy: wiedzę, umiejętności, kluczowe kwalifikacje i praktyczne kompetencje potrzebne do stworzenia atrakcyjnych i indywidualnych ofert hoteli. By Państwa hotel czy pensjonat był w stanie odpowiedzieć na potrzeby gości niepełnosprawnych muszą Państwo dysponować właściwą wiedzą, umiejętnościami i kluczowymi kwalifikacjami, by móc zaoferować potrzebne produkty i/lub usługi. Kurs szkoleniowy MIT! łączy w sobie teoretyczną wiedzę z ćwiczeniami pozwalającymi rozwijać praktyczne umiejętności, kluczowe kwalifikacje, a także praktyczne kompetencje: tworzenie sieci kontaktów, współpracę regionalną i wymianę doświadczeń z lokalnymi organizacjami wspierającymi sektor turystyczny. I. MIT! Grupy docelowe Termin osoby niepełnosprawne określa różnorodną grupę osób. W Unii Europejskiej około 50 milionów osób jest określanych niepełnosprawnymi, stanowią oni dużą grupę potencjalnych konsumentów, i ich liczba wciąż rośnie. Zwiększenie dostępu do usług dla tej grupy zwiększy ich dostęp również dla osób starszych co jest ważne w przypadku starzejącego się społeczeństwa krajów Unii Europejskiej. Dodając do siebie przedstawicieli obu grup otrzymujemy liczbę 120 milionów osób, którzy oczekują zmian w dostępie to usług. Jeśli do tej liczby dodamy również członków rodziny i przyjaciół osób starszych i/lub niepełnosprawnych, którzy chcieliby z nimi podróżować, a także osoby tymczasowo niepełnosprawne, np. w okresie rekonwalescencji po wypadku, to możemy szacować, że ok. 40% społeczeństwa krajów członkowskich UE z chęcią powita zmiany w dostępie do produktów/usług w sektorze turystycznym. Powinniśmy pamiętać, że znoszenie barier architektonicznych i poprawienie dostępności usług turystycznych nie tylko ułatwia życie turystom niepełnosprawnym! Poprawienie dostępności usług ma również pozytywny wpływ na podróże w sprawach zawodowych (konferencje, wystawy, spotkania, targi itp.), turystykę sportową, kulturalną i wiele innych dziedzin tej branży. MIT! jest skierowany do małych i średnich hoteli i wspiera rozwój produktów i usług, które odpowiadają na potrzeby dziewięciu poniższych grup klientów: 1 1 Serie użytych piktogramów bazuje się na: anatom5 perception marketing GbR and Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle e.v. (copyright: anatom5 GmbH in cooperation with Natko) oraz dodanych zdjęciach dla gości o niskim wzroście i niskiej energii kinetycznej. 5

6 1) Osoby starsze 6) Goście o niskim wzroście 2) Goście niewidzący 7) Goście o niskiej energii kinetycznej 3) Goście niedowidzący 8) Goście niesłyszący 4) Użytkownicy wózków inwalidzkich 9) Goście niedosłyszący 5) Goście z ograniczeniami ruchowymi Bez względu na ilość grup, na potrzeby których starają się Państwo odpowiedzieć, powinni mieć Państwo jasną definicję grup docelowych, do których kierują swój produkt i/lub usługę. Kurs szkoleniowy MIT! opisuje potrzeby i wymagania przedstawicieli powyższych dziewięciu grup. II. Model MIT! Dlaczego hotele powinny podchodzić do problemu zwiększania dostępności swoich usług w sposób kompleksowy? Jakie są korzyści takiego podejścia? Jakie standardy powinny być spełnione, by móc mówić o wysokim poziomie świadczonych usług i/lub oferowanych produktów? Niech Państwo przygotują wstępną informację dla gości, tak by odpowiadała ona potrzebom i wymaganiom grup docelowych MIT!. Model MIT! definiuje ogólnoeuropejskie standardy 2 w odniesieniu do usług i/lub produktów dla wymienionych grup docelowych. Kompleksowe podejście Dostęp (Access) Usługi (Services) Doświadczenie (Experience), trzy poziomy Modelu MIT!, umożliwia zniesienie konkretnych barier i poprawę dostępności usług dla wybranych grup docelowych, rozwój technik umożliwiających lepsze zarządzanie, obsługę klienta, odpowiedź na wymagania rynku, a także kontakt z lokalnymi grupami wsparcia, a co za tym idzie tworzenie sieci kontaktów i rozwój współpracy. D-U-DŚ (A-S-E): 3 poziomy opisujące kompleksowe podejście Modelu MIT!: D Dostęp (A Access) Niezależny dostęp U Usługi (S Services) Oferta usług i/lub produktów DŚ Doświadczenie (E Experience): Relaks i nowe doświadczenia Podejście D-U-DŚ (A-S-E ) Modelu MIT!(2010) 2 Biorąc pod uwagę różnice kulturowe zarówno wewnątrz krajów partnerskich projektu, jak i między nimi poszczególnymi krajami reprezentowanymi w projekcie, partnerzy zdefiniowali standardy dla każdej grupy docelowej we współpracy z ekspertami, reprezentantami organizacji pozarządowych i organizacjami zrzeszającymi członków sektora turystycznego. Informacja dostępna w Części 2.. 6

7 III. MIT! Blended Learning Kurs szkoleniowy MIT! daje grupie docelowej konkretne i praktyczne informacje o potrzebach, doświadczeniach i pragnieniach związanych z podróżowaniem, definiuje bariery i proponuje sposoby ich rozwiązania, by zwiększyć dostępność. Główny pomysł opiera się na blended learning: po spotkaniu, na którym uczestnicy się poznają, większa część kursu może być prowadzona przy wykorzystaniu Internetu i/lub platformy e-lerningowej Moodle 3 umożliwiającej elastyczność i zdalną wymianę informacji. Uczestnicy kursu mogą sami określać godziny, w których będą się uczyć, wymieniać doświadczeń i komunikować się z członkami swoich zespołów. Czterdzieści planów zajęć zawiera ważne wskazówki. Na koniec kursu uczestnicy nie tylko wiedzą jakie znaczenie może mieć wejście o 2 cm zbyt wąskie, jak osoby o niskim wzroście mogą bez problemów dosięgnąć umywalki w łazience swojego pokoju i jakie są w tym celu potrzebne dostosowania. Kurs w sposób praktyczny łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną pracą nad rozwojem nowych produktów. Omówienie struktury kursu: Wstęp 1.1 Podstawowa wiedza z zakresu wykorzystania Internetu, maila, platformy e-lerningowej i prezentacja możliwości jakie dają 1.2 Zwiększenie świadomości szczególnych potrzeb jakie maja poszczególne grupy docelowe, a także umieszczenie informacji o oferowanych produktach i usługach, które są dostosowane do konkretnych potrzeb danych grup uwzględniając przyszłe plany i rozwój w danej dziedzinie. Zidentyfikowanie możliwości rynkowych zwrócenie się do nowych grup docelowych 2.1 Strategie marketingowe 2.2 Rozwój produktu 2.3 Standardy jakości 2.4 Kultura biznesu 2.5 Metody i narzędzia wykorzystywane w tworzeniu lokalnych sieci kontaktów i współpracy i ich praktyczne wykorzystanie Stworzenie dobrych produktów, a następnie rozreklamowanie ich w całej Europie, by zwiększyć sukces 3.1 Model MIT!: kompleksowe podejście, poziomy Dostęp Usługi Doświadczenie (Access - Service Experiences), ułatwiające ocenę przystosowania do potrzeb grupy docelowej 3.2 Platforma MIT!: Rozwój projektu i Benchmarking, wprowadzanie danych poprzez MIT! ComModel, a także rozwój informacji o dostępności/braku barier architektonicznych skierowanych do klientów 3 Moodle to oprogramowanie wykorzystywane w tworzeniu kursów prowadzonych przez Internet dzięki czemu są one dostępne na całym świecie. Spis treści, sposoby komunikacji, współpracy i oceny są dostarczane przez Moodle. Oprogramowanie wspiera współpracę. Proces uczenia się jest wzbogacony poprzez kontakt z innymi uczestnikami kursu dlatego Moodle jest szczególnie dobrym narzędziem do pracy w grupie i do wymiany doświadczeń. 7

8 B. MIT! E-LEARNING I. E-Learning poprzez Moodle Moodle jest pakietem oprogramowania, które umożliwia tworzenie kursów on line. Jest do ogólnorozwojowy projekt, którego głównym celem jest wspieranie konstruktywicznego modelu kształcenia. Moodle jest oferowany w ramach bezpłatnego oprogramowania Open Source (na licencji GNU Public). W praktyce oznacza to, że Moodle jest chronione prawami autorskimi, ale użytkownik może wprowadzać pewne zmiany. Według Wikipedii...od stycznia 2011 roku użytkownicy z zweryfikowanych i zarejestrowanych witryn internetowych skorzystało z Moodle, co można przełożyć na 32 miliony użytkowników i 3 miliony kursów Słowo Moodle to skrót od: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, co możemy tłumaczyć jako: środowisko nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych. Moodle jest głównie wykorzystywane w programach i teoriach edukacyjnych. Moodle to również czasownik, który oznacza proces leniwego wałęsania się; robienia rzeczy w sposób, w który chcemy je zrobić; przyjemne majsterkowanie, które często prowadzi do wiedzy i kreatywności. Moodle łączy w sobie aktywne nauczanie i samodoskonalenie się. Słuchacz rozwija się poprzez wykonywanie poleceń wykładowcy i jednoczesną pracę własną nie zapominając jednocześnie o dobrej zabawie. Motto Moodle to: Dobrze się bawić i rozwijać umiejętności! II. Dostęp Poniżej znajdą Państwo podstawowe kroki, które należy wykonać, by móc wejść na platformę MIT! E- Learning i rozpocząć kurs. I. Otwórz przeglądarkę internetową, np. Internet Explorer II. Przejdź do: 8

9 III. IV. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, by móc się zalogować Wybierz wybrany kurs Na ekranie pojawi się spis treści, klikając na poszczególny tytuł na ekranie pojawi się informacja związana z danym tematem, a na następnej stronie znajdziemy przykład ilustrujący omawiane zagadnienie. 9

10 III. Utrzymywanie kontaktu z trenerami, uczenie się na odległość Uczestnicy kursu szkoleniowego MIT! mają do dyspozycji szereg interaktywnych i teoretycznych rozwiązań, których celem jest wzbogacenie ich doświadczenie i proces uczenia się. Niektóre z tych rozwiązań są opisane poniżej: Moduł lekcji Lekcja to pojedyncze ćwiczenie, podczas którego słuchacz zapoznaje się z serią przygotowanych informacji. W trakcie lekcji uczeń może odpowiadać na przygotowane wcześniej pytania lub/i wybierać opisy, by zapoznać się z dodatkowymi danymi. Mogą Państwo przerwać lekcję w dowolnym, wygodnym dla Państwa momencie, i powrócić do niej w innym dniu. Poruszanie się po przygotowanym materiale lekcji może być proste lub skomplikowane, logiczne lub przypadkowe. Możliwe jest również przejście do innego modułu jeśli wiąże się on z tematyką poruszaną w danej lekcji. Wybory odpowiedzi do pytań mogą być zachowywane w celu późniejszej oceny. Strony z pytaniami mogą zawierać: pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, krótkie odpowiedzi pisemne, eseje itp. Forma lekcji daje prowadzącemu wiele opcji i rozwiązań, np.: różne skale ocen itp. Moduł wyborów i quizów Moduł wyborów jest zbiorem pytań. Może być wykorzystywany w zbieraniu opinii i/lub w głosowaniu. Prowadzący widzi tabelę z preferencjami swoich uczniów, a słuchacze aktualny wykres wyników. Quizy mogą być wykorzystywane wielokrotnie i mogą przekazywać informację zwrotną lub/i poprawne odpowiedź. Moduł z zadaniami Zadania mają konkretny termin i skalę ocen. Słuchacze mogą swoje prace (tylko w formacie pliku) umieścić na serwerze. Prowadzący może pozwolić na oddanie pracy po wprowadzeniu przez ucznia poprawek, by móc monitorować postępy czynione przez słuchacza. Duże prace mogą być przesyłane w kilku plikach, np.: plany, brudnopisy, czystopisy, prezentacje itp. (nie dla początkujących). Moduł z odpowiedziami/rozwiązaniami/źródłami informacji Źródła mogą przedstawić informacje dostępne w różnych miejscach i w różnych formatach: Word, Powerpoint, Flash, formaty Video i Audio, witryny internetowe itp. Pliki mogą być zapisywane i zarządzane przez uczestników kursu. Moduły: Forum i Chat Różne rodzaje forum dają możliwość uczestnikom kursu na wysyłanie do siebie wiadomości; na wszystkich wpisach widoczne jest zdjęcie autora tekstu. Wpisy mogą być prezentowane w porządku chronologicznym (np. najstarsze-najnowsze), w sposób zagnieżdżony itp. Na fora indywidualne każdy uczestnik musi się zarejestrować indywidualnie. Załączniki mogą być umieszczane jako część wiadomości. Moduł Chat umożliwia jednoczesną interakcje wszystkich uczestników kursu. W oknie chatroom u widnieje zdjęcie uczestnika, link do przewodnika oferującego wsparcie (URL), ikony interaktywne, obrazy itp. Wszystkie rozmowy są zachowywane i można je przeczytać w późniejszym terminie. 10

11 Moduł Wiki i Glosariusze Moduł Wiki to lista witryn internetowych, do której każdy może dodać swoje propozycje dzięki czemu w procesie weryfikacji informacji zaangażowani są wszyscy uczestnicy kursu, a nie tylko prowadzący. Glosariusze to moduł, który w najlepszy sposób ilustruje możliwości Moodle jako narzędzia poprawiającego tradycyjny model nauczania. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestników w procesie uczenia się i przełożenia na nich części odpowiedzialności za wyniki i jakość kursu są oni zmuszeni do wzięcia odpowiedzialności za ten proces, a jednocześnie odczuwają większą dumę z własnych osiągnięć. Glosariusze umożliwiają uczniom stworzenie własnej listy definicji (własnego słownika). Wpisy słuchaczy mogą być przeszukiwane oraz prezentowane w porządku alfabetycznym, ze względu na datę wpisu, autora itp. Glosariusz może być konsultowany przez wszystkich słuchaczy. Praktycznie każdy moduł Moodle może być ustawiony na automatyczne przekierowywanie, hiperlink, by słowa lub zdania były włączane do Glosariuszy. Wsparcie! Moodle ma lepszy system wsparcia niż płatne oprogramowanie. Wsparcie jest możliwe do otrzymanie w wielu formach, tak by zagwarantować jak najszerszą i najbardziej kompleksową usługę i odpowiedzieć na największą ilość pytań/potrzeb. W Internecie dostępna jest dokumentacja Moodle (http://docs.moodle.org), ponadto jest wiele aktywnych for i kursów, które udzielają wsparcia, pomocy i rad, a także zachęcają do pracy. Partnerzy MIT! gwarantują pomoc i odpowiedź na pytania jakie Państwo mogą mieć w związku z korzystaniem z proponowanych narzędzi interaktywnych. Proszę się kontaktować poprzez: 11

12 C. PLATFORMA Podstawowym celem projektu MIT! jest wypracowanie ogólnoeuropejskiego instrumentu, Model MIT!, który umożliwi rozwój kompleksowej oferty produktów i/lub usług odpowiadającej wymogom i potrzebom grup docelowych, a także przyczyni się do wymiany wysokiej jakości informacji między podmiotami sektora turystycznego. Lepsza jakość informacji przyczyni się do zwiększenia liczby klientów. Wykorzystując Platformę MIT!, menadżerowie hoteli, świadomi korzyści społecznych i ekonomicznych jakie niesie ze sobą zniesienie barier architektonicznych i zwiększenie dostępności, będą w stanie dotrzeć ze swoją ofertą do osób starszych i niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół i opiekunów i dzięki temu zwiększyć ilość swoich klientów. Platforma MIT! jest skierowana do 2 grup użytkowników: Dziewięciu grup docelowych: osoby starsze i osoby niepełnosprawne (różne choroby) Właścicieli hoteli Link do Platformy MIT! to: Użytkownik może kliknąć na: by powiększyć obraz (dla osób niedowidzących), na: w celu jego zmniejszenia lub na, by informacja znajdująca się na ekranie została odczytana (dla osób niewidomych). 12

13 Użytkownik może wybrać język klikając na rozwijaną listę:, z której może wybrać odpowiedni język. By wrócić do strony głównej użytkownik musi kliknąć na: Linki,, /,,, i są widoczne i aktywne na każdej stronie. I. Rejestracja użytkownika Użytkownik musi kliknąć na:, by mógł się zarejestrować. Użytkownik musi podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, hasło oraz adres mailowy. Po zarejestrowaniu wniosek będzie musiał być zaakceptowany przez głównego administratora. Jeśli zostanie on zaakceptowany to otrzyma maila autoryzującego jego rejestrację. 13

14 Jeśli taka nazwa użytkownika już została wykorzystana to na ekranie pojawi się:, która powiadomi o tym użytkownika. II. Wejście na platformę By móc wejść na platform użytkownik musi kliknąć na:, następnie musi wypisać nazwę i hasło użytkownika, które wybrał podczas rejestracji i kliknąć na: 14

15 III. Dostęp dla użytkownika Rodzaj dostępu użytkownika zależy od grupy docelowej, do której należy: 1. Gość 2. Właściciel hotelu Goście Jeśli użytkownik należy do kategorii Goście to ma dostęp do poniższych kategorii: 1. Zobacz dostępne hotele 2. Zobacz opis hotelu 3. Oceń dostępność/brak barier architektonicznych hoteli i. Zobacz dostępne hotele W celu przejścia do następnej strony użytkownik musi kliknąć na: Click 15

16 Na następnej stroni użytkownik może wybrać kraj, który chce odwiedzić; w tym celu musi kliknąć na nazwę danego kraju: i Click Użytkownik może wybrać grupę docelową, która go interesuje; w tym celu musi kliknąć na nazwę danej grupy: Click 16

17 Po wybraniu odpowiedniej grupy docelowej na ekranie wyświetli się lista hoteli przystosowanych do potrzeb tej grupy. Obok nazwy każdego hotelu użytkownik znajdzie informacje o grupach, do potrzeb których zarząd hotelu dostosował swoją ofertę. Kolorem niebieskim zostały oznaczone grupy, do których potrzeb hotel się dostosował, a kolorem szarym te grupy, których potrzeby nie zostały zaadresowane. By wybrać inny kraj użytkownik musi kliknąć na: By wybrać inną grupę docelową użytkownik musi kliknąć na: ii. Zobacz opis hotelu By zobaczyć opis hotelu użytkownik musi kliknąć na:. Na następnej stronie znajdzie następujące opcje: Dostęp, Usługi, Doświadczenie oraz opis wybranego hotelu. 17

18 Znaki poinformują użytkownika o poziomie dostępności/braku barier architektonicznych w każdej kategorii. Najeżdżając na nie kursorem użytkownik otrzyma dodatkowe informacje. 18

19 iii. Oceń dostępność/brak barier architektonicznych hoteli Użytkownik może ocenić hotel poprzez kliknięcie na: Na stronie, na której ocenia hotele użytkownik może wybrać ocenę, umieścić własny opis, a w celu zakończenia oceny kliknąć na: Ilość osób, które oceniły dany hotel jest zaznaczona w poniższy sposób: 19

20 Właściciel hotelu Właściciel hotelu ma dostęp do poniższych kategorii: 1. Rejestracja (strona 4) 2. Logowanie (strona 5) 3. Zobacz wpisy (po lub przed logowaniem) 4. Dodawanie nowego hotelu 5. Umieszczanie nowych zdjęć i opisów 6. Wybór grup docelowych, do których hotel kieruje swoją ofertę 7. Umieszczanie zmian w liście Wyeliminowanych barier i. Zobacz wpisy Po zalogowaniu użytkownik przechodzi na poniższą stronę: By użytkownik mógł otrzymać pełną listę hoteli (w porządku alfabetycznym) musi kliknąć na: 20

21 ii. Dodawanie nowego hotelu By dodać nowy hotel użytkownik musi kliknąć na: Użytkownik może wybrać język, w którym chce zachować umieszczone informacje. Dane, które mogą być zapisane w wybranym języku to: Nazwa hotelu Opis hotelu Dokładny adres Opisane grupy docelowe z listy Wyeliminowanych barier 21

22 Użytkownik może umieścić swój opis hotelu. W tym celu musi wybrać nazwę hotelu i kraj, w którym się znajduje (wybiera z umieszczonej rozwijanej listy); te pola są obowiązkowe. Hotel zostanie przypisany do wybranego kraju. By kontynuować użytkownik musi kliknąć na: 22

23 iii. Umieszczanie nowych zdjęć i opisów Użytkownik może dodać i/lub zmienić opis i/lub zdjęcia hotelu poprzez kliknięcie na:, wybranie zdjęcia i kliknięcie na:, następnie dzięki opcjom: lub może je zachować. By kontynuować użytkownik musi kliknąć na: 23

24 iv. Wybór grup docelowych, do których hotel kieruje swoją ofertę Na tej stronie użytkownik może wybrać grupę docelową, której potrzeby i wymagania są spełnione przez wybrany hotel, w tym celu musi wybrać grupę: ( ) Następnie użytkownik musi kliknąć na: Użytkownik może umieścić zdjęcia i wprowadzić zmiany na liście wyeliminowanych barier dla wybranej grupy docelowej poprzez kliknięcie na: 24

25 v. Wprowadzanie zmian w liście Wyeliminowanych barier By wprowadzić zmiany w liście wyeliminowanych barier użytkownik musi zaznaczyć wybraną kategorię ( ) i ją zapisać. W celu umieszczenia zdjęć użytkownik musi kliknąć na:, znaleźć wybrane zdjęcie, a następnie kliknąć na: i je zapisać. 25

26 Na koniec użytkownik musi kliknąć na:. By zobaczyć raz jeszcze swoje wpisy użytkownik musi kliknąć na:. Strona Preview wygląda następująco: UWAGA 26 Użytkownik musi wybrać i kliknąć na link:, ale tylko jeśli skończył wcześniejsze wpisy. Jeśli kliknie na link to nie będzie mógł wprowadzić do wpisów

27 27

28 POMYSŁY - UWAGI KONTAKT MIEJSCE NA PAŃ STWA NOTATKI 28

29 MIT! TURYSTYKA BEZ BARIER: PARTNERZY W PROJEKCIE MIT! Turystyka bez barier! - Promowanie podróżowania wśród osób starszych i osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie innowacyjnych strategii marketingowych opartych na świadomości specjalnych potrzeb i wymagań grup docelowych LLP DE LEONARDO LMP TELEHAUS WETTER / VeFAR e.v. (Koordynator projektu) Schulstraße 76, Wetter wetter.de wetter.de Allweb Solutions S.A. Chalkida, Griechenland, Humanpolis Rokua Centre of Expertise, Oulu, Finlandia, IPT - Instytut Postepowania Tworczego Łódź, Polska NTA - National Tourist Association Ljubljana, Słowenia nta.si nta.si 29

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

DARMOWY MINI PORADNIK

DARMOWY MINI PORADNIK DARMOWY MINI PORADNIK Jak korzystać z e-learningu w Astro Salus www.astrosalus.pl www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl LOGOWANIE Aby się móc zalogować do kursu płatnego, musisz być najpierw zarejestrowany.

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Jak poruszać się po TwinSpace

Jak poruszać się po TwinSpace Witaj Jak poruszać się po TwinSpace Wskazówki te zostały opracowane z myślą o Nauczycielach Administratorach, którzy są nowi na TwinSpace. Pomogą ci one: - Wejść na TwinSpace - Edytować swój profil - Tworzyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl INSTRUKCJA REJESTRACJI SZKOŁY I UCZNIA NA PLATFORMIE KONKURSOWEJ http://platforma.zawodniezawodzi.pl I. Rejestracja szkoły Rejestracji szkoły można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT

Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT Instrukcja obsługi platformy edukacyjnej https://app.nomad.pja.edu.pl MODUŁ KURSANT METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Aktywacja 4. Logowanie 5. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Aktywacja 4. Logowanie 5. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Aktywacja 4. Logowanie 5. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać udostępniając linki w Internecie. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko skorzystać

Jak szybko skorzystać Jak szybko skorzystać ze szkoleniowego portalu społecznościowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury? proste instrukcje w kilku krokach Wybrane, najważniejsze instrukcje: 1. Wejście na portal 2.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia

Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Wykorzystywanie zasobów przez ucznia Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 1. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK i inne innowacyjne metody w nauczaniu różnych przedmiotów w szkole podstawowej KATARZYNA SKARACZYŃSKA MARTA WOJDAT Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej

Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Anna Gruca anna.gruca@bg.agh.edu.pl Projekt szkolenia on-line w bibliotece akademickiej Przysposobienie biblioteczne w BG AGH Przysposobienie biblioteczne w Bibliotece Głównej AGH Nieobowiązkowe Treść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Organizacji Szkoleń

Elektroniczny System Organizacji Szkoleń Warszawa, dn. 3 marca 2005 r. Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa tel. +48 22 4347300 01 Elektroniczny System Organizacji Szkoleń Electrolux Poland Sp. z o.o. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik

Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik Komputerowy system elektronicznego dzienniczka ucznia e-dziennik jest serwisem internetowym przeznaczonym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie

Spis treści. 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie 1. Wstęp 2. Rejestracja 3. Logowanie 4. Moje konto 5. Program poleconych 6. Narzędzia Wydawcy 7. Zakończenie Spis treści 1. Wstęp Adlove to nowoczesna i bezpłatna usługa skracania adresów URL. Możesz zarabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS

Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie PLATFORMA E-LEARNING Szkolenie z użytkowania platformy ONLINE.WSNS Lublin, 2011 admin@wsns.pl 2011 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych http://www.wsns.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie

PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie PPE instrukcja użytkownika (rodzic, uczeń) Pierwsze kroki w systemie Spis treści Wstęp... 3 Logowanie domyślne... 4 Pierwszy ekran użytkownika Moduł komunikacyjny... 5 Logowanie bezpośrednio do e-dziennika...

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO

Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Projekt egreen JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623 Spis treści Flexilab 3 Wstęp 5 Wyjście z systemu 5 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej

Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Podręcznik użytkownika platformy e-learningowej Urząd Miasta Warszawa Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników końcowych platformy e-learningowej Edustacja.pl. Poza ogólnymi informacjami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści Przewodnik po Platformie Transferu Technologii Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Poruszanie się po portalu... 2 3. Rejestracja Użytkownika... 3 4. Utworzenie, modyfikacja i usunięcie wpisu Dawcy...

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELAKTRONICZNEGO MOBIREG WITAMY PAŃSTWA! W poniższej instrukcji zaprezentujemy Państwu, w jaki sposób korzystamy z dziennika elektronicznego MobiReg, który obecnie jest

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PODSTAWOWE INFORMACJE Opolski Związek Piłki Nożnej przygotowując wszelkie procedury produkcji Licencji Zawodnika, opracował program

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Zakładanie konta użytkownika na platformie Moodle - informacja dla uczestników II etapu Podkarpackiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów Każdy uczestnik II etapu konkursu ma obowiązek utworzyć

Bardziej szczegółowo

Platforma MOODLE Podział użytkowników kursu na grupy

Platforma MOODLE Podział użytkowników kursu na grupy Platforma MOODLE Podział użytkowników kursu na grupy Jak zapisać studentów na kurs? Jak zarządzać uprawnieniami uczestników e-kursu? Jak usunąć studentów z kursu? Jak zarządzać pracą grupy w Internecie?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" zakładki ogólnodostępne 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY E-LEARNING AKADEMIA NFZ Spis treści 1. Wprowadzenie do platformy e-learning Akademia NFZ 3 Cel instrukcji obsługi dla użytkowników Platformy E-learning 3 Przejście

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia Instrukcja dla ucznia Rejestracja 1. Pierwszą rzecz jaką należy zrobić po wejściu na platformę Mermidon, to utworzenie swojego prywatnego konta. Proces ten nie różni się zbytnio od zakładania konta poczty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Numer obszaru: 12 Wsparcie oświatowej kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Temat szkolenia Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego?

FinMan. Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? FinMan Jak zarządzać finansami edukacyjnego projektu europejskiego? Projekt FinMan - Financial Management for EU Adult Education Providers realizowany przez Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcjonalności Indeks Elektroniczny

Instrukcja funkcjonalności Indeks Elektroniczny Instrukcja funkcjonalności Indeks Elektroniczny Nauczyciel akademicki 1 1. Indeks Elektroniczny Informacje ogólne Indeks Elektroniczny to: Uzupełnianie ocen przez Nauczycieli akademickich w systemie elektronicznym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodniekiem dla ucznia to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu należy

Bardziej szczegółowo