GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W DASZEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZK. 2014/15. Strona 1 z 6. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W DASZEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZK. 2014/15. Strona 1 z 6. Wstęp"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Wstęp Szkolny program profilaktyki to system działań podejmowanych przez szkołę celem promowania zdrowego stylu życia, wspomagania uczniów w rozwoju i realizacji zadań z jakimi przychodzi im się zmierzyć zarówno w szkole jak i poza nią. Diagnoza czynników ryzyka wynikających ze specyficznych trudności okresu dojrzewania, a także czynników środowiskowych jest bazą dla realizowanych celów. Okres kształtowania się tożsamości to czas, w którym dziecko dąży do poczucia autonomii i niezależności jednocześnie poszukując wzorców, zasad, autorytetów, z którymi będzie mogło się identyfikować. Podstawowym zadaniem etapu dojrzewania jest budowanie własnej tożsamości i obrazu siebie, a także przygotowywanie się do podjęcia ról zawodowych i społecznych. Zadaniem szkoły jest więc niewątpliwie wspomaganie uczniów w procesie dorastania a program profilaktyki jest stworzony z myślą o realizacji zadań, które są tożsame z wyzwaniami jakie czekają młodego człowieka. Większość działań Szkolnego Programu Profilaktyki ujęta jest w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej, kierowanej do wszystkich uczniów klas I-III. Podstawowym założeniem programu jest eliminowanie diagnozowanych czynników ryzyka, wzmacnianie zaś czynników chroniących. W związku z tym planując działania profilaktyczne kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności uczniów, edukację w zakresie zagrożeń, wzmacnianie kompetencji uczniów w obszarze funkcjonowania społecznego, możliwości poznania własnych predyspozycji i wzmacniania swoich zasobów. Świadomość siebie, silne poczucie własnej wartości przy jednoczesnym empatycznym spostrzeganiu drugiego człowieka stwarza możliwość na znalezienie swojego miejsca w świecie. Profilaktyka drugorzędowa kierowana jest do uczniów o wysokim ryzyku dysfunkcjonalności. Uczeń taki pozostaje pod opieką psychologa szkolnego, a także specjalistów i organizacji współpracujących ze szkołą. 1

2 Strona 2 z 6 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CEL ZADANIA FORMA REALIZACJI 1.Rozwijanie Udział w projekcie Warsztaty umiejętności edukacyjnym kształtujące społecznych Dobre słowo. umiejętności uczniów. komunikacji, z poszanowaniem języka polskiego oraz zasad skutecznej komunikacji. Organizacja Dnia dobrego słowa. ODPOWIEDZIALNI, pedagog, wychowawca 2.Kształtowanie postaw uczniów w oparciu o zasady moralne i etyczne z poszanowaniem praw innych osób. 3.Świadomość zmian biologicznych zachodzących w okresie dojrzewania i akceptacja własnej fizyczności. Budowanie systemu wartości uczniów. Uświadamianie zagrożeń płynących z przejawów dyskryminacji, stereotypizacji. Wzmacnianie kompetencji związanych z współpracą z innymi, empatią w relacjach społecznych. Przedstawienie uczniom zmian zachodzących w ciele związanych z dojrzewaniem. Uświadomienie Warsztaty, dyskusje dotyczące uznawanych przez uczniów wartości, ich hierarchii w obliczu wyzwań współczesnego świata. Angażowanie uczniów w zadania zespołowe. Udział uczniów w działaniach wolontariatu. Zajęcia przedmiotowe: Wychowanie do życia w rodzinie. Warsztaty z elementami edukacji Wszyscy nauczyciele Nauczyciel WDŻ Seksuolog 2

3 Strona 3 z 6 4.Rozwijanie odpowiedzialności, wewnątrzsterowności uczniów. uczniom fałszywego przekazu medialnego kreującego perfekcyjny obraz człowieka. Przekazywanie uczniom odpowiedzialności za realizację zadań. seksualnej ze specjalistą. Warsztat z psychologiem Czy lubię siebie? Co potrafi photoshop? zajęcia z wykorzystaniem przekazu multimedialnego. Udział uczniów w projektach edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele 5.Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą szkodliwości substancji psychoaktywnych. 6.Przedstawienie uczniom specyfiki okresu wczesnej adolescencji. Uświadamianie uczniom wpływu na własne życie i otaczającą rzeczywistość. Organizacja pogadanek, prelekcji, emisja filmów, włączanie uczniów w działania profilaktyczne, tworzenie z gadżetów, ulotek, plakatów. Organizacja zajęć, które będą przybliżać uczniom wyzwania okresu adolescencji, a także zapewniać pomoc, wsparcie dla uczniów. Organizacja dyskotek, imprez klasowych, działania SU. Emisja filmu Jobs dyskusja. Uzależnienie a wolność i niezależność dyskusja. Emisja filmu profilaktycznego. Warsztat pod hasłem Profil psychologiczny gimnazjalisty. Prezentacja książek, filmów dotykających tematyki dojrzewania, Wychowawcy Bibliotekarz 3

4 Strona 4 z 6 dorastania i dylematów związanych z tym okresem rozwojowym. 7.Wzmacnianie motywacji do nauki oraz wszelkiej kreatywnej aktywności. Włączanie uczniów w aktywność na terenie szkoły. Wzmacnianie identyfikacji ze szkołą stworzenie miejsca w przestrzeni szkoły którą kreować będą uczniowie. Organizacja treningu motywacji. Działalność Samorządu Uczniowskiego. My school is cool - konkurs międzyklasowy. Co zrobić, żeby mi się chciało trening motywacji. Wszyscy nauczyciele 8.Zapoznanie uczniów z metodami radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. 9.Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Organizacja w sali z materacami treningu relaksacji. Uświadomienie uczniom konsekwencji emocjonalnych przemocy. Kształtowanie poczucia godności, umiejętności obrony Dyskusja na temat stresu i jego roli w naszym życiu. Trening autogenny Schultza. Szybkie sposoby na pokonanie stresu egzaminacyjnego nauka pracy z oddechem. Realizacja rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła. Dzieci i młodzież wobec prawa spotkanie z Wychowawcy 4

5 Strona 5 z 6 własnych granic. Organizacja spotkań z kuratorem sądowym, policją. kuratorem i przedstawicielami policji. 10.Wzmacnianie identyfikacji z grupą klasową. 11.Uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Budowanie dobrej atmosfery w klasie. Pomoc w adaptacji uczniom nowym, czy też izolującym się od grupy. Wzmacnianie spójności grupy. Organizacja zajęć bezpiecznego korzystania z internetu. Zwrócenie uczniom uwagi na zjawisko cyberprzemocy. Zajęcia integracyjne z wykorzystaniem zabaw interakcyjnych. Organizacja wspólnych wyjazdów wycieczek, imprez klasowych. Rywalizacja międzyklasowa np. udział w zawodach sportowych, konkursach. Bezpieczni w sieci - zajęcia praktyczne. Stop cyberprzemocy program profilaktyczny Wychowawcy klas Informatyk 5

6 Strona 6 z 6 Oczekiwane efekty profilaktyki pierwszorzędowej. 1.Uczniowie posiadają wiedzę na temat: zdrowotnych, psychologicznych, społecznych konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych, używek konsekwencji związanych z łamaniem prawa przez osoby nieletnie konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem swoich praw i obowiązków biologicznych, psychologicznych, społecznych zmian zachodzących w okresie dojrzewania procedur stosowanych w sytuacji stosowania przemocy miejsca, telefony, organizacje wspierające dzieci i młodzież 2.Uczeń posiada umiejętności: prawidłowej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i osiągania kompromisu radzenia sobie ze stresem krytycznej analizy informacji kierowanych przez media wyznaczania celów i organizacji nauki obrony własnego zdania i własnych wartości oceny i analizy zagrożeń nazywania własnych stanów emocjonalnych, ich wyrażania w sposób akceptowany społecznie 3.Funkcjonowanie ucznia w szkole: rzetelnie realizuje obowiązek szkolny aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, klasy z szacunkiem odnosi się do nauczycieli respektuje prawa rówieśników dąży do zmiany zachowań nieakceptowanych bierze odpowiedzialność za siebie i innych Program Profilaktyki zatwierdzono Uchwałą Nr 1/2014/2015 z dnia r. Rady Rodziców Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach 6

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo