ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych)"

Transkrypt

1 Aneta Wieczorek ABC Konstruktora ROZKŁAD MATERIAŁU (60 godzin lekcyjnych) PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA TEMAT LEKCJI 1. Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki 2. Wynalazcy i ich wynalazki prezentacje 3. Ochrona praw autorskich i ochrona patentowa 4. Prawa ochronne na znaki towarowe 5. Wynalazczość i ochrona patentowa 6. Normalizacja w technice, normy, system kodowania towarów EAN.UCC WIEDZA MERYTORYCZNA UCZEŃ: zna dawne i współczesne wynalazki techniki zna wybitnych wynalazców polskich i zagranicznych zna twórców techniki w najbliższym regionie rozumie, jaką rolę odgrywają wynalazki w rozwoju techniki na całym świecie wie, jaka jest rola wielkich wynalazców w rozwoju współczesnej techniki wie, w jaki sposób technika wpłynęła na rozwój miejscowości lub regionu, w którym mieszka wie, co technika w jego regionie zmieniła na lepsze, a co na gorsze rozumie, że technika zmienia nasze codzienne życie, a ludzie stają się od niej coraz bardziej zależni zna dawne i współczesne wynalazki techniki zna wybitnych wynalazców polskich i zagranicznych wie, jak wynalazki zmieniły nasze życie zna fragmenty ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zna symbole służące do oznaczania praw autorskich rozumie, jak ważne jest zwalczanie piractwa: muzycznego, komputerowego lub dotyczącego łamania praw autorskich wie, jakie szkody ponoszą twórcy oraz państwo w przypadku pojawienia się piractwa w zakresie praw autorskich wie, co to jest patent i ochrona patentowa wie, co to są znaki towarowe wie, dlaczego używane są znaki towarowe wie, że prawo udziela ochrony na przyznane znaki towarowe wie, że patent jest dokumentem dotyczącym wynalazków wie, jakie prawa nabywa się do korzystania z patentu zna czas ochrony patentowej wie, na czym polega normalizacja w technice wie, co to jest norma techniczna rozumie, dlaczego wprowadza się konieczność normalizacji w technice wie, co to jest system znakowania towarów kodami kreskowymi UMIEJĘTNOŚCI UCZEŃ POTRAFI: korzystać z różnych źródeł wiedzy na temat wynalazców i wynalazków ocenić wkład wielkich wynalazców w rozwój współczesnej techniki podawać przykłady wielkich wynalazców i ich wynalazków uszanować twórców techniki, zwłaszcza w najbliższym rejonie zaznaczyć na osi czasu interesujące go wynalazki z wybranego okresu czasu ocenić, które wynalazki są najważniejsze dla rozwoju techniki opisać własny pomysł wynalazku, który mógłby zmienić życie ludzi wykonać prezentację multimedialną na temat wynalazców i wynalazków zaprezentować zebrane informacje na temat wynalazców i wynalazków z wybranej dziedziny ocenić szkody, jakie ponosi państwo oraz twórcy z powodu łamania praw autorskich odczytywać wybrane fragmenty ustawy dotyczące praw autorskich ocenić piractwo muzyczne, komputerowe lub inne dotyczące łamania praw autorskich objaśnić znaczenie symboli,,, CC rozpoznać znaki towarowe znanych firm i odróżnić je od znaków, które naruszają prawa osobiste i majątkowe samodzielnie zaprojektować znak towarowy dla wybranego produktu zaprojektować swój wynalazek opisać i zgłosić swój wynalazek do urzędu patentowego ocenić swoje możliwości twórcze ocenić korzyści z przyznania patentu podać przykłady normalizacji w technice objaśnić skróty nazw związanych z normalizacją i normami (ISO, CEN, PKN, PN, IEC) podać przykłady prefiksów organizacji krajowych EAN.UCC określić, z jakiego kraju pochodzą produkty oznaczone kodem kreskowym

2 7. Klasy zabezpieczeń urządzeń jako przykład stosowania normalizacji. Etykiety bezpieczeństwa 8. Europejskie etykiety energetyczne 9. Europejskie etykiety ekologiczne. Certyfikaty jakości 10. Przyrządy pomiarowe. Dokonywanie pomiarów 11 i 12. Rysunek techniczny 13. Dokumentacja techniczna 14 i 15. Projektowanie i konstruowanie wiatromierza wg dokumentacji technicznej 16. Projektowanie i wykonanie poziomicy. Opracowanie procesu technologicznego wie, na czym polega zabezpieczenie urządzeń technicznych zna oznaczenia (klasy) urządzeń gospodarstwa domowego rozumie wymagania dotyczące bezpiecznego eksploatowania urządzeń technicznych zna etykiety bezpieczeństwa zna europejskie etykiety energetyczne wie, co to jest graniczne zużycie energii przez urządzenia techniczne wie, czym w przyszłości będzie się kierował, kupując elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego wie, co to jest etykieta ekologiczna zna najpopularniejsze etykiety ekologiczne wie, że produkty powinny posiadać cechy odpowiadające potrzebom klienta wie, na czym polega certyfikat jakości wie, jakie cechy powinny posiadać produkty oznaczone certyfikatem jakości zna podstawowe przyrządy pomiarowe zna budowę przyrządów pomiarowych dokonuje pomiarów za pomocą suwmiarki dokonuje pomiarów za pomocą poziomicy zna rysunek techniczny (wymiarowanie, rzutowanie, rozwinięcia brył, rzutowanie aksonometryczne i prostokątne) zna podstawową dokumentację techniczną składającą się np. z rysunku złożeniowego, tabelki dotyczącej rysunku złożeniowego, procesu technologicznego, zestawienia materiałów i kosztorysu wie, jakie dokumenty powinna zawierać dokumentacja techniczna wie, jakie przepisy bhp obowiązują go podczas wykonywanej pracy wie, jak zaprojektować model poziomicy wie, jak wykonać dokumentację techniczną wie, jakich materiałów użyje do zbudowania modelu zna narzędzia, którymi należy posługiwać się podczas wykonywania modelu zna przepisy bhp, które należy stosować podczas pracy rozpoznać symbole na etykietach zabezpieczeń urządzeń akceptować wymagania dotyczące bezpiecznego eksploatowania urządzeń technicznych przechowywać produkty spożywcze w warunkach wg PN-EN porównać zużycie energii podczas eksploatacji urządzeń odczytać graniczne zużycia energii obliczyć koszty zużytej energii przez urządzenia techniczne rozpoznać znaki ekologiczne umieszczone na różnych produktach rozpoznać wyroby ekologiczne wybrać produkty opatrzone znakami ekologicznymi zaprojektować własną etykietę ekologiczną na wybrany przez siebie towar wymienić produkty oznaczone certyfikatem jakości wybrać produkty oznaczone certyfikatem jakości posługiwać się przyrządami pomiarowymi dokonywać pomiarów za pomocą suwmiarki, poziomicy i innych przyrządów pomiarowych porównać wyniki pomiarów dokonywane różnymi przyrządami pomiarowymi wykonać proste rysunki techniczne posługiwać się rysunkiem technicznym przygotować dokumentację techniczną zaprojektować model urządzenia technicznego, np. wiatromierza ocenić własne możliwości projektowe i wykonawcze posługiwać się dokumentacją techniczną podczas wykonywania zadania praktycznego stosować przepisy bhp podczas pracy z narzędziami bezpiecznie posługiwać się narzędziami i przyrządami pomiarowymi wykonać zaprojektowany model urządzenia utrzymać narzędzia w ich stanie sprawności dokonać kontroli technicznej wykonanego przez siebie modelu urządzenia zaplanować wykonanie poziomicy sporządzić dokumentację techniczną dobrać materiały i narzędzia posługiwać się bezpiecznie narzędziami utrzymać narzędzia w stanie sprawności technicznej sprawdzić prawidłowość dokonywania pomiarów wykonaną poziomicą

3 17. Plan zabytkowej części miasta. Czytanie legendy mapy (oznaczenia ulic, trasy przejazdu linii A i T). Planowanie trasy zwiedzania 18. Plan osiedla mieszkaniowego 19. Projektowanie makiety nowoczesnego osiedla 20 i 21. Konstruowanie makiety nowoczesnego osiedla 22. Świat kolorów 23. Projektowanie stanowiska pracy ucznia z uwzględnieniem kolorystyki 24. Lekcja powtórzeniowa moduł Obwody elektryczne wie, co to jest plan miasta i plan osiedla mieszkaniowego wie, jak posługiwać się planem zna związki techniki z rozwojem kultury (architektura) zna znaki i symbole graficzne stosowane do rysowania planów miast i osiedli zna instytucje użyteczności publicznej znajdujące się na osiedlu mieszkaniowym zna miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży wie, co to jest skala zna zawody związane z projektowaniem zna etapy projektowania wie, z jakich materiałów może wykonać model osiedla zna sposoby wykonania modeli nowoczesnego osiedla wie, jak pracować w zespole wie, co to jest plan pracy wie, co to jest praca indywidualna i praca zespołowa wie, jaki wpływ na psychikę człowieka mają kolory wie, jakie kolory mają pozytywny lub negatywny wpływ na samopoczucie człowieka wie, co to jest stanowisko pracy wie, czym zajmuje się ergonomia zna zasady ergonomii wie, czym jest prąd elektryczny zna rodzaje prądu elektrycznego zna drogę prądu z elektrowni do domu zna obwody elektryczne zna podstawowe elementy obwodów elektrycznych na planie miasta odszukać zabytkowe obiekty zaznaczyć na planie i opracować trasę zwiedzania zabytkowej części miasta opisać trasę, podając nazwy ulic, ciekawe obiekty oraz kierunki, w których się porusza uzasadnić propozycję swojego programu zwiedzania posługiwać się planem części zabytkowej miasta, które zamierza zwiedzać odczytywać znaki i symbole na planie osiedla mieszkaniowego odszukać na planie osiedla instytucje użyteczności publicznej odszukać na planie miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży zaprojektować zagospodarowanie opuszczonych terenów na osiedlu zaprojektować zagospodarowanie terenu wokół domu ocenić, które rozwiązania na osiedlu są dobre, a które złe zaprojektować rozwiązania komunikacji osiedlowej dla pieszych i pojazdów narysować wymyślony przez siebie plan nowoczesnego osiedla w rzucie poziomym zaznaczyć drogi osiedlowe dla samochodów i rowerzystów oraz alejki dla pieszych ustalić osoby odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych czynności bądź elementów obliczyć skalę, jaką zastosował opracować plan poszczególnych czynności przy wykonaniu makiety przygotować makietę osiedla pracować samodzielnie oraz w zespole rozwiązać w zespole problemy projektowe porównać wykonane elementy makiety z występującymi w rzeczywistości rozwiązać różne problemy projektowe dobrać odpowiednie barwy do pomieszczeń, stanowiska pracy itp. zaprojektować stanowisko pracy, np. do zajęć z techniki w szkole lub kącik majsterkowicza w domu, do pracy przy komputerze, do przetwarzania produktów spożywczych uwzględnić wysokość i szerokość stołu oraz wysokość siedziska w swoim projekcie wykonać rysunek projektu sprawdzić, czy projekt spełnia wymagane normy opisać projekt rozróżnić rodzaje prądu elektrycznego omówić drogę prądu z elektrowni do mieszkania rozróżnić obwody elektryczne rozróżnić elementy obwodów elektrycznych

4 26. Źródła energii elektrycznej 27. Jak ograniczać zużycie energii? Porównywanie zużycia i obliczenia 28. Osprzęt elektryczny wybrane przykłady 29. Wybrane urządzenia elektroniczne 30. Zasilanie urządzeń elektronicznych 31 i 32. Narzędzia elektromechaniczne zna symbole graficzne elementów elektrycznych zawarte w PN zna rodzaje obwodów elektrycznych zna różne źródła energii elektrycznej zna słownictwo techniczne związane z elektrowniami wytwarzającymi i przesyłającymi energię elektryczną wie, jak dokonać obliczeń kosztów zużycia energii w domu zna koszty zużycia energii w swoim domu rozumie, że należy szanować i oszczędzać różne źródła energii, aby zachować je dla przyszłych pokoleń zna elementy osprzętu elektrycznego zna podział na osprzęt: podtynkowy, natynkowy, przystosowany do listew, do stosowania na zewnątrz zna zastosowanie osprzętu elektrycznego w różnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz zna stopnie zabezpieczeń osprzętu zna najnowsze aparaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe wie, jakie funkcje posiadają najnowsze urządzenia cyfrowe wie, jak korzystać z podstawowych funkcji telefonicznych urządzeń cyfrowych zna najnowsze typy fotograficznych aparatów cyfrowych wie, co to jest kino domowe wie, jakie jest zasilanie urządzeń elektronicznych wie, jakie usterki zdarzają się podczas korzystania z urządzenia cyfrowego zna wybrane narzędzia mechaniczne stosowane w gospodarstwie domowym i w szkole zna budowę i zasadę działania wiertarki elektrycznej zna wiertła przeznaczone do tego typu wiertarki wie, jak dobierać wiertła ze względu na planowaną pracę wie, jak mocować wiertła w uchwycie wiertarskim zna instrukcję obsługi wiertarki zna przepisy bhp podczas obsługi wiertarki zna obsługę szlifierki elektrycznej wie, jak szlifować drewno lub metal wie, jakie przepisy bhp należy zastosować podczas szlifowania wie, jak jest zbudowana i jak działa lutownica oporowa i lutownica transformatorowa wie, jakie czynności występują przy lutowaniu montować obwody elektryczne na podstawie schematu dokonać podstawowych pomiarów w obwodzie elektrycznym wymienić różne źródła energii elektrycznej w Polsce i na świecie posługiwać się słownictwem technicznym związanym z wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej dokonać obliczeń kosztów zużycia energii w domu ocenić i porównać zbyt duże zużycie energii w domu stosować osprzęt i urządzenia elektryczne, które zużywają mało energii stosować się do wymagań instrukcji obsługi urządzeń, aby obniżyć zużycie energii przez te urządzenia rozróżniać elementy osprzętu elektrycznego (np. gniazda, wyłączniki, włączniki, termostaty i regulatory temperatury, bezpieczniki) podać przykłady zastosowania osprzętu elektrycznego w domu rozróżnić zabezpieczenia, np. przed wnikaniem kurzu do wnętrza lub wilgoci do obudowy czytać zalecenia instrukcji obsługi wybranych urządzeń elektronicznych obsługiwać wybrane urządzenia elektroniczne zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi wykonywać zdjęcia fotograficznym aparatem cyfrowym korzystać z kina domowego korzystać z najnowszych funkcji urządzeń elektronicznych podać przykłady stosowania baterii i akumulatorów w urządzeniach cyfrowych usuwać drobne awarie w sprzęcie elektronicznym dobrać i zamocować wiertła obsługiwać wiertarkę zapisać kolejne operacje technologiczne do wykonania otworu wiertarką pracować bezpiecznie, przestrzegając przepisów bhp obsługiwać szlifierkę zgodnie z przepisami bhp szlifować drewno lub metal dobierać materiał szlifierski do obrabianego materiału wyjaśnić różnicę pomiędzy lutownicą oporową i transformatorową obsługiwać lutownicę oporową i transformatorową zgodnie z przepisami bhp zlutować np. 2 druty, drut z blachą lub dwie cienkie blaszki opisać budowę i zasady działania wybranego elektronarzędzia skonstruować uchwyty do zawieszenia elektronarzędzi

5 33. Liczniki energii odczyty 34. Materiały konstrukcyjne wybrane informacje 35. Lekcja powtórzeniowa moduł 2 36 i 37. Podstawowe elementy urządzeń mechanicznych motorower pojazd jednośladowy 38 i 39. Wychowanie komunikacyjne. Podstawowe wyposażenie motoroweru zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym wie, jak odczytywać liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła rozumie konieczność stosowania osprzętu posiadającego stopień ochrony (np. IPxx) wie, że w miejsce drugiego x wstawiana jest cyfra od 0-6, a im wyższa ta cyfra, tym wyższe zabezpieczenie wie, które urządzenia w domu powinny być podłączone do gniazd z bolcem ochronnym i bez bolca wie, w jakim położeniu automatycznym bezpieczników płynie prąd, a w jakim nie płynie wie, gdzie w jego domu znajdują się główne zawory doprowadzające wodę i gaz wie, jak obliczyć koszty zużycia energii, wody, gazu w swoim domu zna podstawowe materiały konstrukcyjne stosowane w technice i budownictwie zna historię budownictwa z naturalnych materiałów zna przykłady zastosowania materiałów konstrukcyjnych wie, jakie materiały zapewniają najlepszą izolację, są obecnie najtańsze, są najtrwalsze i zapewniają największe bezpieczeństwo w razie pożaru zna materiały używane do budowy domu wie, jakich materiałów używa się do wykończenia domu wie, czym zajmuje się mechanika zna przykłady rozwiązań konstrukcyjnych wielu elementów części maszyn stosowanych w urządzeniach technicznych powszechnego użytku, np. motorower, urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym zna obsługę techniczną motoroweru zna podstawowe elementy urządzeń mechanicznych wie, jak działają silniki spalinowe dwui czterosuwowe zna nazwy części silnika dwu- i czterosuwowego zna cykle pracy silnika dwu- i czterosuwowego wie, jaki wpływ ma praca silników spalinowych na środowisko naturalne, oszczędność zużycia paliwa i bezpieczeństwo jazdy zna podstawowe wyposażenie motoroweru zwiększające bezpieczeństwo wie, jakie powinno być niezbędne wyposażenie motorowerzysty wie, jakie rodzaje świateł obowiązują w motorowerze wie, jakie zalety i wady ma pojazd jednośladowy silnikowy pod względem: bezpieczeństwa jazdy, poruszania się w ruchu miejskim i poruszania się na trasach poza miastem odczytywać z liczników zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła sprawdzać w domu, jaki jest stan osprzętu elektrycznego (np. wyrwane gniazda elektryczne) ocenić możliwości zastosowania nowoczesnego sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę domowników zastosować energooszczędne oświetlenie w domu obliczyć koszty zużycia energii, gazu i wody w swoim domu zaplanować obniżenie kosztów zużycia energii, gazu, wody i ciepła wymienić materiały konstrukcyjne stosowane w technice i budownictwie rozróżnić materiały konstrukcyjne naturalne i sztuczne stosowane w budownictwie podać przykłady zastosowania materiałów konstrukcyjnych ocenić materiały konstrukcyjne pod względem bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji pożaru analizować, jakie materiały zostały użyte do budowy jego domu ocenić pod względem bezpieczeństwa materiały użyte do budowy domu porównać zasady działania silników dwui czterosuwowych ocenić zalety i wady pojazdów jednośladowych pod względem mechanicznym opisać rozwiązania konstrukcyjne w motorowerze wymienić podstawowe elementy części maszyn stosowane w motorowerze obsługiwać motorower pod względem technicznym, np. początkowa eksploatacja motoroweru (prawidłowe smarowanie, przestrzeganie dopuszczalnych prędkości na poszczególnych biegach, nieprzeciążanie silnika zbyt forsowną jazdą), obsługa codzienna określić różnicę w budowie silników dwui czterosuwowych ocenić wpływ pracy silników na środowisko naturalne wstępnie ocenić stan techniczny motoroweru wskazać niezbędne wyposażenie motorowerzysty zwiększające jego bezpieczeństwo w czasie jazdy wymienić przyczyny wypadków drogowych

6 40 i 41. Wychowanie komunikacyjne. Motorowerzysta w ruchu drogowym 42. Lekcja powtórzeniowa moduł Ekologia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Oznaczenia ekologiczne 44. Oznaczenia ekologiczne 45. Zagrożenia zdrowia człowieka toksyczność spalin samochodowych i hałas 46. Góry śmieci 47. Lekcja powtórzeniowa: Ochrona środowiska naturalnego prezentacje 48 i 49. Projektowanie i szycie dla potrzeb domu zna przepisy ruchu drogowego dotyczące jazdy motorowerzysty i innych pojazdów w ruchu drogowym wie, jakie są stosowane środki bezpieczeństwa w ruchu drogowym wie, na czym polega zintegrowane ratownictwo drogowe zna słownictwo związane z ekologią wie, co to jest dług ekologiczny zna wybrane oznaczenia ekologiczne wie, co oznacza ochrona środowiska naturalnego zna znaki ekologiczne wie, gdzie znajdują się znaki ekologiczne i co oznaczają wie o toksyczności spalin samochodowych i ich wpływie na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne wie, że hałas jest zagrożeniem dla zdrowia człowieka wie, jakie są prawidłowe rozwiązania ochrony przeciwhałasowej wie, jakie odpady powstają w jego gospodarstwie domowym wie, co należy zrobić, by zmniejszyć ilość śmieci w środowisku wie, jak należy segregować odpady rozumie organizację gospodarki odpadami wie, w jaki sposób może pomóc chronić środowisko zna ściegi ręczne zwykłe i ozdobne wie, jak szyć na maszynie zna zasady działania maszyny do szycia i jej podstawowe układy mechaniczne zna proces technologiczny uszycia czegoś dla własnych potrzeb oraz dla potrzeb domu zna tkaniny i dzianiny naturalne i sztuczne zna oznakowania fabryczne tkanin i dzianin zna sposób zdejmowania miary z sylwetki wie, jak wykonać formę krawiecką do swojego projektu odzieży wie, jak należy dokonywać przymiarek wie, jakie informacje znajdują się na metkach i przywieszkach odzieżowych wie, jak konserwować swoją odzież zna rozmiary odzieży i potrafi dobrać ją do swojej sylwetki wie, z jakich materiałów może zaprojektować coś dla siebie lub potrzeb domu zna przepisy bhp dotyczące szycia ręcznego i na maszynie do szycia podać kolejność przejazdu na różnych skrzyżowaniach udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych odszukać w Kodeksie drogowym przepisy drogowe na zadany temat analizować przyczyny zauważonych zdarzeń i wypadków drogowych dokonać samooceny własnego zachowania jako kierowcy lub pieszego w ruchu drogowym wyszukać słowa związane z ekologią analizować swoje postępowanie wobec środowiska naturalnego wykonać plakat związany z ochroną środowiska naturalnego zaprojektować znak ekologiczny do wybranego wyrobu podać sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza wymienić źródła hałasu podać, jak hałas oddziałuje na zdrowie człowieka podać, w jaki sposób można zmniejszyć oddziaływanie hałasu na narząd słuchu sporządzić mapkę zagrożeń ekologicznych w najbliższym środowisku zaprojektować i wykonać pojemniki na domowe odpady lub opakowanie ekologiczne segregować odpady przeprowadzić wywiad w swoim miejscu zamieszkania na temat gospodarki odpadami przygotować w zespole prezentację multimedialną na temat ochrony środowiska naturalnego zaprezentować informacje na temat ochrony środowiska zaprojektować i wykonać przybornik do domowych prac krawieckich rozpoznać oznakowania fabryczne tkanin i dzianin oraz ich zalety i wady zaprojektować strój wakacyjny, dobrać materiały, obliczyć koszty uszycia porównać koszty ubrania wakacyjnego uszytego własnoręcznie z ceną, jaką musi zapłacić w sklepie zdejmować wymiary z sylwetki przygotować formę wykroju do swojego projektu dokonywać przymiarek zaprojektować strój uczniowski, np. na uroczystości szkolne zaprojektować stroje dla postaci z literatury napisać plan kolejnych czynności technologicznych do wybranego projektu wykonać drobne prace krawieckie dla potrzeb własnych i swojego domu samodzielnie dobrać odzież do swoich wymiarów odczytywać informacje dotyczące odzieży na metkach i przywieszkach odzieżowych w sposób właściwy konserwować odzież

7 50 i 51. Projektowanie i szycie ekologicznej torby na zakupy lub obrusa 52 i 53. Zasady racjonalnego żywienia. Podstawowe składniki żywności 54. Modele zaleceń żywieniowych. Projektowanie talerza produktów spożywczych wie, jak wykonać reklamę swojego wyrobu wie, jak zaprojektować torbę na zakupy lub obrus wie, jakich materiałów użyć do szycia torby lub obrusa zna przepisy bhp dotyczące szycia ręcznego i na maszynie do szycia zna zasady racjonalnego żywienia zna składniki odżywcze produktów żywnościowych zna białka pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zna różnice w zapotrzebowaniu na białko w ciągu dnia dla chłopców i dziewcząt zna tłuszcze jadalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zna produkty zawierające białka i tłuszcze zna węglowodany i ich wartości energetyczne wie, jaką rolę w przewodzie pokarmowym odgrywa błonnik zna składniki mineralne niezbędne człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania organizmu wie, jakie znaczenie w budowie kości i zębów ma wapń (Ca) zna rolę żelaza (Fe) w organizmie człowieka zna witaminy, ich oznaczenia i zalecane normy spożycia w ciągu dnia zna główne źródła występowania witamin rozumie potrzebę racjonalnego odżywiania się wie, na czym polega zdrowe żywienie wie, czego dostarcza nam pożywienie wie, że tylko urozmaicone pożywienie dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych zna model zaleceń żywieniowych zna zalecane przez specjalistów od żywienia proporcje spożycia poszczególnych grup produktów spożywczych piramidę prawidłowego żywienia zna przykładowe wielkości pojedynczych porcji wybranych produktów wie, jaka jest różnica w liczbie dziennych porcji dla dziewcząt i chłopców będących w tym samym wieku zaprojektować metkę do uszytego przez siebie wyrobu zaprojektować reklamę swojego wyrobu obliczyć koszty potrzebnych materiałów do wybranego projektu zaprojektować i uszyć ekologiczną torbę na zakupy lub obrus szyć ręcznie i na maszynie do szycia stosować przepisy bhp podczas szycia ręcznego i na maszynie do szycia posługiwać się igłą, naparstkiem, miarą krawiecką, nożyczkami stosować w odniesieniu do siebie i swojej rodziny zasady racjonalnego żywienia wybierać takie produkty, które posiadają w swoim składzie substancje organiczne i nieorganiczne (składniki odżywcze) wybrać produkty posiadające podstawowe produkty spożywcze sporządzić listę głównych źródeł występowania witamin analizować modele zaleceń żywieniowych stosować tylko urozmaicone wyżywienie, dostarczające organizmowi wszystkich niezbędnych składników spożywczych zachować umiar w jedzeniu słodyczy i cukru analizować talerz produktów spożywczych w odniesieniu do własnego sposobu żywienia się zaprojektować dla siebie talerz produktów spożywczych w ciągu dnia opisać zaprojektowany talerz produktów spożywczych ustalić liczbę dziennych porcji produktów dla dziewcząt i chłopców będących w tym samym wieku 55. Kiermasz ze zdrową żywnością prezentacje wie, jak przygotować zdrową potrawę przygotować do spożycia takie ilości żywności, która warunkuje zdrowe funkcjonowanie organizmu i utrzymanie właściwego ciężaru, czyli masy ciała przygotować zdrową potrawę zaprezentować i uzasadnić wybór prezentowanej potrawy 56 i 57. Projektowanie jadłospisu na kolejne dni tygodnia oraz na różne okazje wie, że prawidłowo zestawiony codzienny jadłospis powinien obfitować w: białko, tłuszcze, błonnik, witaminy i składniki mineralne, produkty dostarczające węglowodanów złożonych (produkty zbożowe, ziemniaki oraz rośliny strączkowe) wie, jaka powinna być zawartość najważniejszych składników pokarmowych w wybranych produktach spożywczych analizować informacje podane w tabeli produktów dotyczące zawartości w nich składników pokarmowych zaznaczyć w tabeli produkty o najwyższej zawartości energii, białka i tłuszczu odczytać w tabeli, w jakich produktach znajduje się najwięcej składników mineralnych i witamin ograniczyć w spożyciu produkty zagrażające zdrowiu i otyłości

8 wie, jakie składniki spożywcze należy ograniczyć przy projektowaniu i przygotowywaniu posiłków wie, jak projektować jadłospisy ułożyć propozycje posiłków, np. na kolejne dni tygodnia korzystać z informacji zawartych w tabelach i innych materiałach dotyczących zdrowego odżywiania opracować przykładowe jadłospisy na różne okazje i święta wg zaleceń lekarza zaprojektować jadłospisy dla osoby chorej, np. na cukrzycę 58 i 59. Przygotowanie dania obiadowego zna zasady savoir-vivre u przy stole rozdzielić obowiązki w grupie przygotować danie obiadowe nakryć do stołu pracować w grupie 60. Testy powtórzeniowe dotyczące wszystkich realizowanych modułów programowych

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum Aniela Nowak ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA 1. POLSCY I ZAGRANICZNI WYNALAZCY TECHNIKI 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania podstawowe wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna opisuje kształt,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

ABC Konstruktora Zajęcia techniczne w gimnazjum

ABC Konstruktora Zajęcia techniczne w gimnazjum Aniela Nowak ABC Konstruktora Zajęcia techniczne w gimnazjum Wydawnictwo Szkolne PWN Łódź Warszawa 2009 ANIELA NOWAK 1. WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 R. W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI I półrocze Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną. Wymagania rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz)

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) BHP, ORGANIZACJA PRACY ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) określam czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej wymieniam zawartość

Bardziej szczegółowo

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 4014 19/02 Zeszyt ćwiczeń: Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Wydawnictwo ART-SZKOL L.p. Tematy lekcji [Liczba godzin] Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Moduł II. Mój dom przytulny i bezpieczny. Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności (treści)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok

Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2008 rok Z a łącznik nr 1 do uchwały S e n a t u n r 8 2 / X V I I I / 0 8 z d n. 1 4 m a j a 2 0 0 8 r P aństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Technika z wychowaniem komunikacyjnym Głogów,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny Nr lekcji Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału I rok nauki (35 godzin) Temat lekcji Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 Oceniana NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Wpływ umeblowania i wystroju mieszkania na samopoczucie człowieka. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa VI Ocena niedostateczna otrzymuje uczeń, który zupełnie nie opanował materiału i nie nabył umiejętności przewidzianych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASACH V - VI 1. W trakcie nauki nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 6 OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 2. Umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Techniki klasa VIb.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Techniki klasa VIb. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z Techniki klasa VIb. Szkoła Podstawowa Modułu II Ocena Wpływ umeblowania i wystroju mieszkania na samopoczucie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika kl6 OCENA Tematyka Rysunek techniczny Karta rowerowa Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje się pismem i rysunkiem

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n Lp. Temat lekcji 1. Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji, podczas posługiwania się narzędziami ręcznymi EZ Liczb Wymagania na poszczególną ocenę a

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie piątej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie piątej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie piątej OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 1. Wiedza teoretyczna objęta programem nauczania. 2. Umiejętność zastosowania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Zajęcia techniczne Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Materiał nauczania OCENA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Wpływ umeblowania i wystroju mieszkania na samopoczucie człowieka. Projektowanie umeblowania mieszkania wyjaśnić, jak powinno

Bardziej szczegółowo

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE VI., plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektrycznoelektroniczne. Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 6 SP 1. Rysunek techniczny Temat lekcji Treści nauczania Lekcja 1. Zasady aksonometrii. Lekcje 2,3. Ćwiczenia rysunkowe. 1. Zasady tworzenia rzutów aksonometrycznych. 2. Różnice pomiędzy izometrią, dimetrią

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK Opracowała: M. Skwiecińska - Linosz Temat lekcji Zadania do realizacji według zeszytu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym

Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym P aństwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Głogowie Studia podyplomowe Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym Głogów, 2009 rok ZAJĘCIA TECHNICZNE Z WYCHOWANIEM KOMUNIKACYJNYM (350 godzin koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE V Rozdział III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE(12 godzin lekcyjnych) poprawnie posłuży się terminami: włókno, tkanina, dzianina, ścieg,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: I półrocze Wymagania szczegółowe Uczeń: ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P]

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P] PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH CZĘŚĆ I Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Nr 1 w Opocznie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Nr 1 w Opocznie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Nr 1 w Opocznie Na podstawie podręcznika Zajęcia techniczne. Białka Urszula Wydawnictwo OPERON Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu)

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Program nauczania techniki w szkole podstawowej DKW-4014-292/99 Tematyka lekcji Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Uczeń w szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II I. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach zajęć technicznych II. Uczeń: -zna przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6 . Na osiedlu. Dom bez tajemnic Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie Temat Ocena Wymagania edukacyjne. To takie proste! Mostek dla chomika. W pokoju nastolatka

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM Nr lekcji Temat lekcji. Kryteria i wymagania na poszczególne oceny. BHP Liczba godz. do tematu Wiedza i umiejętności Poznanie kryteriów oceniania i wymagań

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasy IV VI Uczeń otrzymuje oceny za: prace klasowe (testy, sprawdziany itp.), odpowiedzi ustne, aktywność: udział w konkursach, referaty, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę celującą Uczeń:

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę celującą Uczeń: Wynalazczość Ochrona przeciwpożaro wa Zasady BHP na lekcjach techniki MODUŁ Gimnazjum Nr 2 w Łukowie. Rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału do przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLE Technika. Projektuję

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLE Technika. Projektuję WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLE Technika. Projektuję KL. V Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący I. Technika wokół nas w kilku zdaniach o rozwoju techniki przynajmniej dwa przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne I. Wymagania na poszczególne oceny szkolne WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Ocena Wpływ umeblowania i wystroju mieszkania na samopoczucie człowieka. Projektowanie umeblowania mieszkania Zasady racjonalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Opracowanie- Halina Stachowicz CELE KSZTAŁCENIA : przybliżanie uczniom rzeczywistości technicznej wdrażanie dzieci do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V ROK SZKOLNY 2015/16 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca rozróżnia 2 typy rowerów, zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl II I rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV POZIOM PODSTAWOWY wymienia swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu szkolnej pracowni, zna numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I L.p. 1. 2. 3. Materiał nauczania Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00 Plan wynikowy Technika w gimnazjum II rok nauczania Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW-404-26/00 Ścieżki edukacyjne: EEk edukacja ekologiczna, EZ edukacja prozdrowotna Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Podstawowe (dostateczny) Wymagania Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne.

Bardziej szczegółowo

- rozróżnia znaki ewakuacyjne, opisuje kształt, barwy znaku w zależności od rodzaju, - wie, jak ogłasza się w szkole alarm ewakuacyjny

- rozróżnia znaki ewakuacyjne, opisuje kształt, barwy znaku w zależności od rodzaju, - wie, jak ogłasza się w szkole alarm ewakuacyjny Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie I. Moduł: Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne, 1 godzina tygodniowo. Opracowane na podstawie programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wyd. Nowa

Bardziej szczegółowo